EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket N... O N /12. Brf Tångehus Orq.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq."

Transkript

1 Orq.nr /12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar, underlag mm 2. Objekts beskrivning - fastighetsbeteckning, fastighetstyp, planförhållanden, taxeringsvärde, areal, mm 3. Ekonomisk redovisning 3A - fastighetsförvärvet 3B - finansiering 3e - kapital, drift-och underhållskostnader 3D - intäkter 4. Lägenhetstabell - Lägenhetsspedfikation med ytor, andels tal, insatser, avgifter 5. Ekonomisk prognos - Kassaflödes- och känslighetsanalyser 6. Särskilda förhållanden - bostadsrättshavarnas förpliktelser mm Bilagor A - stadgar B - enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg Ekonomisk plan för BrfTångehus sid 2/11

3 1. INLEDNING Förutsättningar Bostadsrättsföreningen Tångehus registrerades hos Bolagsverket Bostadsrättsföreningen har sitt säte i Tjörns konunun, och har till ändatnål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Även mark i anslutning till lägenheter kan ingå i upplåtelsen. Bostadsrättslagen I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 ibostadsrättslagen, styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. har Underlag Underlaget i ekonomiska planen grundar sig på tekniska och ekonomiska uppgifter om fastigheten såsom fastighetens beskaffenhet, anskaffningskostnad, kapitalkostnader, driftkostnader samt föreningens årliga intäkter. Samtliga byggherre- och markkostnader ingår i fastighetsförvärvet. N edan angiven anskaffningskostnad för förvärvet är slutligt känd. Byggnadsprojektet Bostadsrättsföreningen Tångehus förvärvade fastigheten och uppförde två flerbostadshus. Byggnadsprojektet genomfördes enligt avtal mellan å ena sidan bostadsrättsföreningen och å andra sidan Peab AB och E Sundell AB. Byggsäkerhets- och byggfelsförsäkring tecknades. Upplåtelse Förhandsavtal tecknades med intressenter och har omvandlats till upplåtelseavtal under byggtidens gång. Upplåtelse av bostadsrättslägenheterna skedde efter.registrering av ekonomisk plan. Inflyttning påbörjades under hösten Ekonomisk plan för Brf Tångehus sid 3/11

4 2. OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetbeteckning Tångeröd 1:107, Tjörns kornmun. Fastighetstyp Flerbostadshus med bostadsrättslägenheter. Adress BrfTångehus, Tångerödsvägen 2 A-H, Höviksnäs, c/o Appia AB, Landaiabergen 4, Göteborg Planförhållanden Fastigheten är belägen inom ej detaljplanelagt område. Taxeringsvärde Fastigheten bedöms efter byggnationen få ett totalt taxeringsvärde om kr, varav byggnadsvärde kr och markvärde kr. Typkoden blir 320, hyreshusenhet bostäder. Areal Fastigheten har en areal av m", Byggnadsbeskrivning På fastigheten uppfördes 2 st hus med 2 vån. Totalt 8 st lägenheter med storlekar mellan 3 resp. 4 rum och kök. Byggnadsår Lägenheterna har balkong eller uteplats. Material och utrustning i lägenheterna är av hög kvalitet. Köksinredning och maskinell utrustning av god kvalitet. Ekonomisk plan för BrfTångehus sid 4/11

5 Byggnad Grund Stomme Bjälklag Fasad Yttertak Fönster Installationer Uppvärmning Ventilation El- och VA-anslutning Sopor Hiss Lägenheter Invändig väggbehandling Invändig takbehandling Golvbeläggningar Kök Badrum Extra duschrum Balkonger/ uteplatser Övrigt Betongplatta på pålad mark Betong med stålpelare Betong Träpanel Betongtakpannor 3-glas isolerglas Frånluftsvarmepump i varje lägenhet Mekanisk till- och frånluft Kommunalt el- resp. VA-nät Miljöhus Nej Tapeter Målat Klinker i hall, parkett i övriga.tu1ll Elspis, ugn, mikrovågsugn, fläkt, kyl! frys, diskmaskin, skåpinredning Wc, tvättställ, dusch, klinker med golvvärme, kakel, tvättmaskin Wc, tvättställ, dusch Tillhörande lägenheter Torkskåp, braskamin (tillval) Markanläggning Trädgårdsytor med gångar. 16 st parkeringsplatser. Area Bostadsarea Total area Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad från dagen föt slutbesiktning. Ekonomisk plan för Brt Tångeh us sid 5/11

6 Brt Tångehus 3. EKONOMISK REDOVISNING 3A. FASTIGHETSFÖRVÄRVET Sammanfattning Fastigheten Tjörn Tångeröd 1:107 överläts av Appia AB, org.nr , till Bostadsrättsföreningen Tångehus, org nr I nedanstående tabell redovisas köpeskillingen summan av den slutliga byggnads- och projektkostoaden, samt övriga förvärvskostoader för fastigheten. Förvärv kr kr I kvm Fastighet Likviditetsreserv och byggnation Totalt B. FINANSIERING Sammanfattning I nedanstående tabell redovisas de lån som bostadsrättsföreningen kommer att uppta för fastigheten. Vidare redovisas även räntekostnaderna som grundar sig på marknadsmässiga räntor med en räntemarginal på 0,2-0,5%. Ändras dessa nivåer påverkas räntekostnad i motsvarande grad. Befintliga pantbrev uppgår till kr. Lån I insats Belopp Ränta % Bottenlån ,85% Totala lån Insatser Totalt Ränta kr Amort Bindn.tid krl kvm mix Ekonomisk plan för BrfTångehus sid 6/11

7 3C. KAPITAL, DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Sammanfattning Kapitalkostnader Driftkostnader Fastighetsskatt I nedanstående tabell redovisas bedömda drifts- och underhållskostnader. Föreningens årliga drifts- och underhållskostnader uppskattas efter jämförelse med nyckeltal för likvärdiga bostadsrättsföreningar. I nedanstående tabell redovisas kapitalkostnaden enligt punkt 3B. Driftskostnader som bostadsrättshavaren ska svara för och som inte ingår i årsavgiften är: el för uppvärmning, hushållsel, kabel- TV-kanaler utöver grundutbud och bredbandsabonnemang. Fastighetsskatten är beräknad till kr per lägenhet och år. Fastigheten är befriad från fastighetsavgift under 5 år, och sedan halv avgift under ytterligare 5 år, för att bli hel år 11. Kapitalkostnader kr kr I kvm Ränta Avskrivningar Summa Driftskostnader Övriga kostnader kr kr / kvm Fastighetsavgift* O O Summa O O TOTALA KOSTNADER AR Ar 1-5 fritt från fastighetsavgift. år6-10 halv avgift, därefter hel avgift 3D. INTÄKTER Sammanfattning I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar ska bostadsrättsföreningens årliga kostnader finansieras genom årsavgifter och i förekommande fall även hyresintäkter. Arsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. I nedanstående tabell redovisas lägenheternas årsavgifter. Årsavgifterna bestäms efter föreningens kostnadsläge. Detta beror på lånesituationen, ränteläget samt drifts- och underhållskostnaderna. kr kr I kvm Arsavgifter TOTALA INTÄKTERAR Avsättning för underhåll AVSättning enl. föreningens stadgar Ekonomisk plan för Brf Tångehus sid 7/11

8 Org,nr LÄGENHETSTABELL Lägenhetsspecifikation I nedanstående tabeller presenteras lägenheterna med ytor, andelstal. insats, årsavgifter mm. Lghnr Plan Typ Yta Andelstal Insats Arsavgift kr krl kvm kr I år krl mån kr I kvm 1 BV 3 Rok 80,5 12,003% BV 3 Rak 80,5 12,003% Rak 80,5 12,003% Rak 80,5 12,003% BV 4 Rak 88,5 12,997% BV 4 Rak 88,5 12,997% Rak 88,5 12,997% Rak 88,5 12,997% ,0 100,00% Ekonomisk plan för BrfTångehus sid 8/11

9 5. EKONOMISK PROGNOS Kassat1.öde I nedanstående tabell presenteras en sammanfattning av 1..0 föreningens ekonomi Det redovisas med en 6-årskalkyl samt -.:t -.:t resultat för åt 11. Kassaflödesanalysen visar känsligheten och l.r) likviditetsflödet för bostadsrättsföreningen. O \O...-t Ar O...-t l...-t O C"I KAPITALKOSTNADER Låneräntor Avskrivningar DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ÖVRIGA KOSTNADER O O O O O Fastighetsskatt el. motsvarande O O O O O Tomträttsavgäld Inkomstskatt Övrigt INTÄKTER EXKL ARSAVGIFTER O O O O O O O Hyror bostäder Hyror lokaler m.m. Ränteintäkter O O O O O O O Bidrag m.m. Övrigt AMORTERINGARIAVSÄTTNINGAR Amorteringar lån Avsättningar underhåll Avsättningar andra ändamål PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR Låneräntor, viktat medel" 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% lntäktsräntor, viktat medel* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Inflation 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Tolal bostadsrättsarea NETTO FÖRE ARSAVGIFTER Nettokostnader Nettoutbetalningar NÖDVÄNDIG NIVA pa ARSAVGIFTER Löpande penningvärde, totalt Löpande penningvärde / kvm Fast penningvärde, totalt Fast penningvärde / kvm Ekonomisk plan för Brf Tångehus sid 9/11

10 Org.nr EKONOMISK PROGNOS Känslighetsanalys Känslighetsanalys enligt 4b förordningen (SFS 2003:35) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630). Känslighetsanalysen visar beräknad årsavgift vid olika ränte- och inflationsnivåer. Fasta priset år 1. Ar Huvudalternativet enl, ekon. prognos Nettokostnader SEK löpande Nettoutbetalningar SEK löpande Nettokostnader SEKlKVM/(BR)/AR Nettoutbetalningar SEKlKVM/(BR)/AR Huvudalternativet men låneränta ~1%-enhet Nettokostnader SEK Nettoutbetalningar SEK Nettokostnader SEKlKVM/(BR)/AR NeUoutbetalningarSEKlKVM/(BR)/AR Ändring av nödvändig nivå på årsavgift 14,6% 14,5% 14,3% 14,2% 14,0% 14,0% 13,5% Huvudalternativet men inflation +1%-enhet Nettokostnader SEK löpande Nettoutbetalningar SEK löpande Nettokostnader SEKlKVM/(BR)/AR Nettoutbetalningar SEKlKVM/(BR)/AR Ändring av nödvändig nivå på årsavgift 0,0% 0,2% 0,5 /. 0,7% 1,0% 2,5% 5,7% Ekonomisk plan för BrfTångehus sid 10/11

11 6. SÄRSKILDAFÖRHÅLLANDEN 00 ~ V) o \.O ~ o ~ N ~ o N Bostadsrättshavamas förpliktelser mm Bostadsrättshavarna skall inbetala insats och i förekommande fall upplåtelseavgift. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Arsavgiften fördelas på bostadsrättshavarna i förhållande till lägenheternas andelstal. Insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Inom föreningen skall fond för yttre underhåll bildas. De i den ekonomiska planen lämnade uppgifter angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm hänför sig till vid tidpunkten för planens upprättande kända förutsättningar, Detta innebär bl.a. att ändringar i ränteläget under perioden fram till slutlig placering ger förändrade boendekostnader. 5. Det åligger bostadsrättshavarna att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och därtill så kallad tilläggsförsäkring för bostadsrätt Respektive bostadsrättshavare skall teckna eget abonnemang rår el (i el ingår värmekostnad), respektive kabel-tv utöver grundutbud samt bredband. Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar som bifogas, av vilka bland annat framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. ~öteborg l~ < P. Bo L. Stakeberg Ekonomisk plan för Brf Tångehus sid 11 /11

12 .. GOTEBORGS VÄRDERINGS INSTITUT INTYG AV EKONOMISK PLAN Undertecknad, som för det ändamål som avses j 3 kap 2 bostadsrättslagen granskat den reviderade ekonomiska planen för Bostadsrättsföreningen Tångehus ( ) i Tjörns kommun får härmed avge följande intyg: De faktiska uppgifterna som lämnats i planen, stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och i övrigt med förhållanden som är kända av mig. Planen innehåller uppgifter som är av betydelse tör bedömandet av föreningens verksamhet. I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga och planen framstår som hållbar. Jag anser att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap 5 bostadsrättslagen är uppfyllda. På grund av den företagna granskningen kan jag som allmänt omdöme uttala att planen enligt min uppfattning vilar på tillförlitliga grunder. Göteborg Göteborgs Värderingsinstitut & Partner KB Gunnar Sköldeberg Av Boverket förordnad ~~ intygsg;vare Underlag som varit tillgängligt vid planens bedömande: Tidigare registrerad ekonomisk plan med granskningsunderlag Fastighetsdatautdrag Låneoffert Taxeringsvärdesberäkning Kalkylfil i Excel GÖTEBORGS VÄRDERINGSINSTITUT & PARTNER KB JUNGMANSGATAN GÖTEBORG TEL , FAX HEMSIDA

13 INTYG EKONOMISK PLAN Undertecknad, som för det ändamål som avses i 3 kap 1-3 bostadsrättslagen (1991:614), har granskat den ekonomiska planen för Brf Tångehus. Tjörn kommun, med org. nr , rar hänned avge följande intyg. Planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens kommande verksamhet. De faktiska uppgifter som lämnats i planen stämmer överens med innehållet itillgängliga handlingar och i övrigt med forhållanden som är kända av undertecknad. Iplanen gjorda beräkningar och bedömningar är rimliga och vederhäftiga. Enligt planen kommer det i foreningens hus att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostadsrätt. På grund av den företagna granskningen, anser jag att den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder och att planen är hållbar på sikt. Undertecknad intygsgivare vill dessutom fästa uppmärksamhet på att det är föreningens styrelse som ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter och att intygsgivaren inte ansvarar för avvikelser i den ekonomiska planen, eller i den ekonomiska prognosen, efter intygets utfårdande. Följande handlingar, mm, har varit tillgängliga vid granskningen av den ekonomiska planen: - Gällande Ekonomisk plan, reg Stadgar, reg Registreringsbevis, dat Protokoll från extra stämma avs. redovisning av slutkostnaden, Låneoffert, Tjörns Sparbank, dat Fastighetsinfo, dat Lantmäterihandlingar, akt Entreprenadkontrakt, dat Muntlig redovisning av försäljningsläget. bygglov, projektets genomförande, mm. ~~~ Kålle~ed r~~~ lOnI / 4 COImy Johansson Bygg & Fastighetskonsult Conny Johansson AB (av Boverket forordnad intygsgivare) Bygg & Fastighetskensuft Conny Johansson AB Mor Annas v KlIllered Telefon: Mobil: Q Fax: E-post:

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 1. Allmänna forutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten och lägenheterna 3. Kostnader för förvärv av fastigheten 4. Finansieringsplan

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Örebro kommun Organisationsnummer 6622 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar. B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer