Hannäs Sockenförening Protokoll fört vid styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hannäs Sockenförening Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-17"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(2) Jan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dag. Utdelning 2005 Utdelningsbelopp???,- Annons om förslag till utdelning i marsnumret Febr. Jan och i aprilnumret av HIF-bladet Mars Jan Förslag om utdelning HSF tillhanda senast 30/4 Beredning av förslag 3/5 Alla Överlämnande av beredda förslag till udk 5/5 Jan Beslut från udk 24/5 Jan Avstämning för utdelning, annonsering, etc. 5/6 Alla Utdelning (Landsbygdens dag) kl /7 Jan Årsmöte 2005 Domarvik bokas den 14/8 kl Snarast Styrelsen beslöt att föreslå ändring av stadgarna avseende senareläggning av klockslag för årsmöte. Evenemangskalender 2005 Tider för utdelning (2/7 kl )och årsmöte (14/8 kl ) sätts in i Evenemangskalendern Q1 Dag Årsmöte Punkter från senaste årsmötet för styrelsen att behandla: Gåvor att givaren avgör att del av gåvan delas ut direkt, att givaren samtidigt föreslår att del av gåvan ska gå till viss mottagare Styrelsen var enig i att följa stadgarna, och beslöt att inte föreslå någon stadgeändring avseende utdelning, med motiveringen att om givaren får bestämma gåvomottagare, sätts Utdelningskommitténs funktion ur spel. att Föreningen håller kvalitetsauktioner Styrelsen var enig i att Föreningen inte ska bedriva någon verksamhet, att inte konkurrera med andra föreningar i socknen, att den endast ska vara förvaltande. Marknadsföring att äska ekonomiska medel hos Hannäs Utvecklingsgrupp till eventuella kostnader i samband med marknadsföring av Föreningen Styrelsen beslöt att skjuta upp frågan tills behov uppkommer.

2 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 2(2) Marknadsföring Nästkommande möten styrelsen i uppdrag att framställa en seriös marknadsföring Jans förslag till marknadsföring diskuterades. Olika tillägg framkom, samt att minska textmassan. Jan fick i uppdrag att göra ett nytt förslag. Tidpunkt för att dela ut information om Föreningen beslöts att bli i maj Styrelsen beslöt att bifoga inbetalningskort när informationen delas ut. Styrelsen beslöt att göra reklam för Föreningen i samband med Landsbygdens dag föreslog att framställa ett gåvobrev som kan användas istället för blommor till jubilarer. fick i uppdrag att göra ett förslag. i 1:a kvartalet hos Dag. Jan återkommer med närmare tidpunkt. Beredning av utdelningsförslag 3 maj kl hos. Avstämning för utdelning 5 juni kl hos. tackade för visat intresse och avslutade mötet. Jan Jan Jan Dag Alla Alla Alla

3 Hannäs SockenFörening Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Fridolfsson Ekonomi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. upprättades. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs. Resultat- och balansräkning är lämnad för revision. Endast tre transaktioner har skett under året. Resultat för året 71,47, och behållning vid verksamhetsårets slut ,11. Årsmöte Revisionsberättelse Årsberättelse undertecknas av styrelsen Årsberättelse kopieras Monica Jerrebrant-Johnsson önskar sluta som representant för Rumma i utdelningskommittén. Håkan Thedvall, Sofielund är föreslagen som ersättare. Vikblad med information om SockenFöreningen ändras Årsmöte i Domarvik kl /8 Alla Marknadsföring Frågan om hur SockenFöreningen ska marknadsföra sig bättre tas upp på årsmötet Jan söndag den 5 sep kl hos 5/9 Jan tackade för visat intresse och avslutade mötet. Fridolfsson

4 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Ekonomi Utdelning hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs. var ej närvarande, och ingen kassarapport avgavs. Beslut från udk har kommit. Diplom till mottagaren Annons om utdelning i Sjöberga-bladet Gullmar tillfrågas om att blåsa fanfar vid utdelningen Kuvert med utdelningsbelopp Kalla mottagaren till utdelningen Be Ing-Britt skriva för pressen Utdelning (Landsbygdens dag) kl /7 Årsmöte Verksamhetsberättelse 28/6 Resultat- och balansräkning 28/6 Till revision senast 1/7 Revisionsberättelse senast 26/7 1/8 Underskrift av årsberättelse vid nästa möte 1/8 Alla Register över givare kompletteras, inga gåvor /8 Bröd till årsmötet 8/8 Kaffe till årsmötet 8/8, Jan, Dag, Årsmöte i Domarvik kl /8 Alla Till minne Inköp av minnespärmar skjuts upp tills vidare. Pärmar i A5-format finns ej, endast A4. Utskänkningstillstånd har anskaffats för HSF i samarbete med BGF, VSS och HBF. söndag 1 augusti 2004 kl hos i Hasselbacken tackade för visat intresse och avslutade mötet.

5 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Fridolfsson Ekonomi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dag. avgav kassarapport. meddelade att banken infört betalning för sina tjänster, 520,- för bankgiro och kontobesked per år, samtidigt som räntan på insatt kapital har sjunkit till 1,5 %. För att få bättre avkastning på kapitalet, ex. köpa statsobligationer krävs att föreningen innehar organisationsnummer. Skattemyndigheten kontaktas och ett organisationsnummer registreras Fristående Föreningssparbanker tillfrågas om avgifter Utdelning Utdelningsbelopp 200,-. Annons om förslag i marsnumret av HIF-bladet febr. Förslag om utdelning HSF tillhanda senast 30/4 Beredning av förslag 5/5 Alla Överlämnande av beredda förslag till udk 7/5 Beslut från udk 28/5 Avstämning för utdelning, annonsering, etc. 6/6 Alla Utdelning (Landsbygdens dag) 3/7 Årsmöte Domarvik är bokat. 8/8 Utdelningskommitté Sammankallande för udk är Monika. Monika och Göran är valda till årsmötet 2004, och Ingegerd, Barbro samt Karl-Olof till årsmötet Till minne Inköp av två minnespärmar HSF s hemsidas adress meddelas till Åtvidabergs kommun Tider för utdelning och årsmöte sätts in i Evenemangskalendern Dag n är onsdag 5 maj kl hos och söndag 6 juni kl hos tackade för visat intresse och avslutade mötet

6 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Fridolfsson Ekonomi Årsmöte hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs. avgav kassarapport. Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse har lämnats för revision. Påminna om revisionsberättelsen finns för årsmötet. Kallelse sätts upp på anslagstavlor Ing-Britt ordnar med förtäring. Pärm med register över givare färdigställs Frågan om det är lämpligt att HSF står för tillstånd att servera öl tas upp på årsmötet Inga övriga frågor. Nästa styrelsemöte söndag 8 februari 2004 kl hos Dagge tackade för visat intresse och avslutade mötet. Fridolfsson

7 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(2) Ekonomi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Föregående mötes protokoll genomgicks. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs. var ej närvarande, och ingen kassarapport avgavs. Inga gåvor har inkommet enl. tfn. med. Skandiabanken kräver av föreningen ett hos kommunen registrerat förenings-nummer för att öppna konto. Räcker intyget? Utdelning Beslut från udk har kommit. Annons om utdelning i HIF-bladet är lämnad. Annons om utdelning i Sjöberga-bladet, berörda är vidtalade, följs upp Kalla mottagaren till utdelningen V 23 Kalla Svante Strömberg, ÖC till första utdelningen Förslaget på diplom godkändes. Gullmar tillfrågas om att blåsa fanfar vid utdelningen Kuvert med utdelningsbelopp Utdelning (Landsbygdens dag) kl /6 Till minne Inköp av två minnespärmar Hågkomst Pärm med 20 st inbundna plastfickor är beställd Utkast till sidor i pärm för hågkomst 28/6 Sidor i pärm för hågkomst mailas till styrelsen för godkännande Sidor i pärm för hågkomst färdigställs 3/8 Årsmöte Verksamhetsberättelse 28/6 Balans- och resultaträkning 28/6 Till revision senast 1/7 Revisionsberättelse senast 27/7 3/8 Underskrift av årsberättelse vid nästa möte 3/8 Alla Årsmöte i Domarvik kl /8 Alla

8 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 2(2) Information om HSF på landsbygdens dag, tillsammans med Ingers konstförsäljning söndag 3 augusti 2003 kl hos i Hasselbacken tackade för visat intresse och avslutade mötet.

9 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(2) Åtvidabergs kommuns föreningsregister Marknadsföring Ekonomi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dagge. Föreningen finns registrerad hos Kultur- och Fritidsnämnden i Åtvidabergs kommun. Något föreningsnummer kunde ej erhållas, eftersom föreningen inte är bidragsberättigad. Däremot erhölls ett intyg att föreningen är registrerad. Informationspärmen om Hannäs socken, som har en flik för HSF:s handlingar, finns i affären i Sjöberga. var ej närvarande, och ingen kassarapport avgavs. Skandiabanken kräver av föreningen ett hos kommunen registrerat förenings-nummer för att öppna konto. Räcker intyget? Gåvor Yngve Jonssons minne är avslutat. Utdelning Utdelningsbelopp 300,-. Tre förslag till utdelning har inkommit. Förslagen diskuterades och styrelsen beslutade att alla tre lämnas vidare till udk för val och beslut. Beredda förslag mailas till udk senast 9/5 Beslut från udk senast 31/5 Avstämning för utdelning 2/6 Alla Annons om utdelning i HIF-bladet Annons om utdelning i Sjöberga-bladet Kalla Svante Strömberg, ÖC till första utdelningen Idéförslag hur diplom utformas Alla Johnny Blom tillfrågas om diplom Dagge Utdelning (Landsbygdens dag) kl /6 Till minne Inköp av två minnespärmar

10 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 2(2) Hågkomst Inköp av pärm med 20 st inbundna plastfickor Utkast till sidor i pärm för hågkomst Sidor i pärm för hågkomst färdigställs Inga övriga frågor. n måndag 2 juni 2003 kl hos tackade för visat intresse och avslutade mötet.

11 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(2) Fridolfsson Åtvidabergs kommuns föreningsregister Marknadsföring Ekonomi hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs. Föreningen finns med i föreningsregistret på Åtvidabergs kommuns hemsida. Anmälan är gjord till Åtvidabergs kommun om registrering av föreningen Informationspärmen om Hannäs socken, som har en flik för HSF:s handlingar, är klar och ska finnas i affären i Sjöberga Ansvariga för pärmen är Inger och. Anslag och folder är klara. Kalla Svante Strömberg, ÖC till första utdelningen Östgötabanken, det interimistiska kontot är avslutat, ett nytt öppnat och saldot överflyttat. Skandiabanken kräver av föreningen ett hos kommunen registrerat förenings-nummer för att öppna konto avgav kassarapport. Gåvor Yngve Jonssons minne är sammanställt och överlämnat. Kompletteras och avslutas febr. / Utdelning Annons i HIF-bladet för att få in förslag utarbetas / Annonsen införes i februari- och marsnumren Kontakt tas med skolan och HIF, för att de ska inkomma med förslag om utdelning jan. Dagge Kontakt tas med representant för udk (utdelningskommittén) för att bestämma datum för överlämning av beredda förslag jan. Förslag om utdelning HSF tillhanda senast 23/4 Beredning av förslag 28/4 Alla Överlämnande av beredda förslag till udk? Alla Beslut från udk 31/5 Avstämning för utdelning 2/6 Alla Utdelning (Landsbygdens dag) 28/6

12 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 2(2) Förslag till hur gåvor och arv ska hågkommas diskuteras vid nästa möte. Bok för hågkomst undersöks n måndag 28 april 2003 kl hos och måndag 2 juni hos tackade för visat intresse och avslutade mötet.

13 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Fridolfsson Omkostnader hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls med anledning av att Yngve Jonssons dödsbo rekommenderat de som vill minnas Yngve att tänka på HSF. Styrelsen beslutade att utgifter för redovisning av gåvor dras av från de inkomna gåvorna. Redovisning Någon form av bok för redovisning av givare inhandlas Ev. tryck på boken Papper ev. med linnéa för utskrift inhandlas Presentation av HSF (sist i boken) skrivs Sammanställning på givarna mailas till Kopior på inbetalningar skickas till Presentation av givare skrivs Marknadsföring Utskrift av anslag och folder Kapitalplacering Konto öppnas i SkandiaBanken Inga övriga frågor. tisdag 21 januari 2003 kl hos Dag. tackade för visat intresse och avslutade mötet. Fridolfsson

14 Protokoll fört vid styrelsemöte Sida: 1(1) Fridolfsson Information HSF Marknadsföring Utdelning Kapitalplacering hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. en godkändes. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs och. Stadgarna antagna på allmänt möte och protokollet från mötet sätts upp på informationstavlan i Kvarnvik och tas ned Förfrågan om en informationspärm med handlingar kan finnas i affären i Sjöberga Förslag till anslag om bildandet av föreningen Förslag till folder om föreningen Färdigställande av anslag och folder Utskrift av anslag och folder Uppsättning av anslag Införande av annons om bildandet av föreningen i HIF Kalla Svante Strömberg, ÖC till första utdelningen Första utdelning kommer att ske första lördagen efter midsommar 2003 = Landsbygdens dag. Konto öppnas i lämplig nischbank med hög ränta (Länsförsäkringar, Skandia, Ikano eller motsvarande), och kapitalet förs över från bankgirot Inga övriga frågor. tisdag 21 januari 2003 kl hos Dag. tackade för visat intresse och avslutade mötet. Dag Fridolfsson

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer