spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras."

Transkript

1 UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk ivesterre vier fortfrde oftst spökhus: ågr ktörer i cetrl hr de kommde åre ett tl större kotorshus som kommer tt tomställs och som sk prers strt för y skol: fisierig Sid 52 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDENSE FASTIGHETSINDIKATIORN VECKOBREV vstår risker toms igemrsso Om de y ische, köp utför stockholm Och de brutl frmfrte Sid 18 5 störst fstighets ffärer Sed seste msiet fstbet/ffär köpeskillig Kugsbrohuset 2 1 Mkr Sex flygpltsbygder Mkr Redevco säljer llt 7 Mkr Bostäder i Växjö 45 Mkr Pket om 9 hdelshus Mkr mrkds sttistik: sid 55 flyttvåg tömmer cetrl stockholm: hel 18 hötorgsskrpor tomställs Sid 2 Tem: 18 sidor om bäst kotorslokler Stor och y projekt Sid 2 y stor fstighetsuktio plers Sid 6 25 högst Vd-löer SidoR Vår fokuserig ger styrk

2 Vår fokuserig ger styrk Fstighetsvärlde är e oberoede, fstighetsekoomisk, yhetstidig och k ut vkll på objektivitet ge si läsre e helt korrekt och sklig iformtio Tidige hr fokusert på de frågor som rör ekoomi & mrkd och ger där läsr iformtio som de hr stor vädig v i si professioell vrdg Mterilet i Fstighetsvärlde är uikt och v de kvlité tt iformtioe oft k jämställs kosulttjäster Att oser i Fstighetsvärlde iebär tt det oserde företget plcers i e seriös och trovärdig miljö Stor köpkrft Fstighetsvärldes läsre är beslutsfttre i fstighetsföretg och må v de ledde kosulter som servr de professioell fstighetsär si tjäster, fiskosulter, dvokter, mäklre, lytiker, värderre mfl När det gäller tt etbler kotkt företgsledig smt dr vikti beslutsfttre hos fstighetsbrsches mest itresst ktörer är Fstighetsvärlde e mycket effektiv väg Fler möjli Fstighetsvärlde hr äve kompletterde produkter och tjäster Det är Fstighetsvrldese, Svesk Fstighetsidiktor (u äve på webbe), yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg smt årlige återkommde fstighetssemirier Äve dess produkter ger god möjli till expoerig Övrig iformtio Tidigsformt: 21 x 275 mm Rster: 1 lijer per tum Tryckförfrde: Offset Tryckeri: Crlshm Tryck & Medi, Mteril: Reproduktiosfärdig etiv film Vid färg skll provtryck säds Vi k äve t emot mteril digitlt, åtföljt v lserutskrift Redktio: Fstighetsvärlde Box Tel: Fx: Aosvdelig: Lrs Blomqvist Mobil: Emil: Mterildress: Digitlt: Med post: Se redktiosrut ov Med bud: Fstighetsvärlde Kugst 42, 7 tr,

3 top pli st 5 Itervju ktuell fstighetsprofil Ivesterigstips störst är Fstighets världe hr här smmst ällt e list över de 5 störst fstighets är i Sverige Vi prese terr äve ett flertl listor där är ktegoriser ts Fisierigslösir Skol: fstighetsekoomi i prktike I LISTAN fast Ig vä hets PreS rlden ente rar fastighetsb olag ort ANSvArIg 1 vskro fastighetsb olag ort ANSvArIg värde Fredrik Wirde Blev ohot d ett i är ius AP köpte Stort bolg Vskro äve i europ eisk jämfö relse 7,7 värde 25 AfA fsti 2 Akdemisk hus har AkT 26 bostdsb 14,5 toms Igem rsso olge t örerna utför Sver S beståd 48,8 Mikel Luds Förser främs 14,4 ige räkts Bertil Rigä tröm 27 blder t högskolevär bort Uppgifts er bygger lokler Bolg lde på et lddr för stor bolges se mrkdsvärdet elig projekt 14,2 Svesk erik Seli 28 Alect t ste tillgäglig bostäder eller uppgift frå företräd rpport 5,6 Pelle Björk Ldets störst 14, lud re I ågr fll Ket Joss 29 Stte llmäytt o drygt s fstighet hr uppgifter för bolget lägeh rpporte sverk frå eter juste 1,5 4 Cstellum thoms Norell öbo som ägt rum rts trsktioe frm till och r Örebro tredje kvr det, tlet 29, Håk Hellst 1,2 5 diligeti Ulf Rohlé 1 Sisb röm det vill sä de sept per emb I list sk er 21 29,8 Aders Kupsu 12,7 6 fbege Joh Cstw 2 klöve ll r till exempel s fler egevädr Sol Nyköp Ike Fstighe e, ig 28,1 bolg delä Christi 12,2 7 Gustf Herm vitl Hermeli ger fstighet ter I de fll eli shem er hr bol tillgodorä kt sig si get 27,5 Igel Lidh 11,9 8 Aberdee del v värd Gro Boge 4 vld De summer et Austrlie störst bol de värdet v de 5 25,1 ges fstighet Kristi Njjr 11,8 9 humlegår Mikel Bruh 5 fmiljebo re e biljo de städer gbg kroor, eller er är ärm för tt vr 894 miljrde 24, Per-Are 11,5 1 Amf fsti Aget Kores helt exkt 6 gyllefors Rudbert Av dett står r störst bol e get äst det 2,5 för tio proc v bol Mts Heder 11, 11 wlle torbjör Wiber 7 ge Cpi os et ge stm g tl rel estt utför Stoc hr si ledigsgrup USA e p kholm, 9 hr 22,6 Hs Wlle 11,2 12 fmiljebo Joh Wästl utför de 8 Pdox si hemvist stm ud städer Sthlm svesk grä fstighetsbol se och 6 22,1 v ge hr e Bosse Sudl 1,8 1 Akelius Aders Nisse 9 Stågåst ig svrig kvi som de Dderyd Liköp Ett stort projekt grsks Alyser v ktuell företeelser och treder Temsidor speciellt utvld äme Affärsyheter frå hel Sverige Aktielyser text jörg en wibe Bokslutsyheter vkstigsivåer, hyror, ktörer etc 15 kug slede* 1 16 hufvudst de 17 Poseido 18 Act** 19 Seb Trygg Liv 2 Norrporte Sudsvll Frkrike Mlmö 24 Nim 28 Norrköpig k 19,1 Ivo Stop er 46 fortifikt iosverket eskilstu 47 olov Lidg re 48 huge fsti Huddige 49 Iko fsti 1,8 Hs Lde r Reihold 1, 1, Geijer 1, Wiler Ader sso 9,8 Ptrik Hll 9,8 Mikel Rådeg ård 9,4 Kersti Gillsb ro 9,2 Le Jöss o 8, J ellströ m 8, Ås Hede berg Lud 7,9 Diel Skogh 5 helsigbo äll rgshem Helsigborg 7, Jos Hss * Ikluderr o 5 åprocet v Hemsö **Avser förhål ldet efter försäljige till 1: AP fode om 7 mdr 15,2 15, Aders Jrl Uppsl 45 jerh use 16, Olivier Couti 44 uppslhe m 17, Mrit Loft Ström 4 heim stde 18,2 Aders Söder m Joh Bergm 42 Stee & Peter Whs s isk retig 2, Mrti Bruck 41 rbs Nord rog Drwi s 4 Ludberg s 21, Ch Armst thoms erséu 16, Aders Wikl 21 Specilfs der ti Liköpig 15,7 Peter Krlst 22 uibil röm rodmco 2 wihlb orgs ig 21,7 Pål Ahlsé Vi komm er uder våre tt misk vårt fstighetsb eståd geom tt vi säljer bostdsb olget Dombro Vi gör det för tt vi vill reodl bestådet mot kotors- och butiksfst i Me gör det äve vi för tt vi åter bli offesiv vser tt förvä rv v komm siell fstig erheter Mrkdssttistik trsktioer, 14 Ste fsti rg fre drik wirden IuS kom men Ter Ar: 15, Fstighetsv ärlde 1/21 1 porträttet Lrs Thgesso ret Stu rot Nyb Egelbrektsg heg t Br t re Tu i AMF smlr ett fokusert beståd mdr city Citykro köptes för 2,8 Rid dr t Nybropl Ku t dsg går b St lg t gsträd b t ttu b ev Gr Småldst Hmt rsg 8 l Riket 11 Riket 1 dö Liég t t Regerigst vr till Befolkigstillväxte kom ite riktigt upp i smm ivå som uder 29 me ite lågt därifrå, ökde uer fjolåret är 177 ivåre Där stod huvudstdskommue för sk exkt hälfte v läets tillväxt på fler ä 5 ivåre Och läets tillväxt svrr för hälfte v hel ldets befolkigsökig 4 procet v s till- Cetr lb ro ro 21 rrb bedöms sysselsättige i läet h ökt 25 persoer uder 21 och ytterlire 2 frm till fjärde kvrtlet 211 Ökige i s std hr smtidigt vrit omkrig 1 rbetstillfälle uder cke elb Teg No kristllklr just u, sjukde När hel Sverige u gå mycket vkser och stide hyror br så är bilde äu gysmvrigssiler om e mre för Äve de fortstt stide rbetslöshet i riktigt försiktige k u i efter är helt missvisde hd kostter tt vkser Arbetslöshte hr stigit äd ldrig ökde så drmtiskt som sed slutet v 28 och beturbulese i världsekoomi rodde iledigsvis på e edv vrsel om Förr året vid gåg i tlet sysselstt Me smm tid trodde vi på tillväxt sed ett och ett hlvt år beror 212, loklhyresmrkde på ökde rbetslöshetssiffror helt me det hr gått äu sbbre och hållet på de strk bee mrkt omsvägig kom folkigstillväxte För tlet red krig hlvårsskiftet 21 rbetstillfälle hr ökt påtgoch sed hr styrk tilltgit ligt det seste året och är u Det mest pekr på fortstt styrpå rekordhög ivå, me klrr k de kommde två åre ite riktigt tt mtch befolkdet fortsätter tt fis igstillväxte Uder det tredje stor uthyrigsproblem för kvrtlet uppgick tlet sysselviss del v bestådet, främst stt i läet till cirk 15 för stor och ej moderiserde Eligt sest tillgägli stkotorskolosser i förorter, tistik frå Arbetsförlige är trede geerell me de erde ut problem Me är hs fr gick bort 1988 bestämde sig fmilje för tt vveckl verksmhete Det tog ågr år i llt vr sålt och Lrs Thgesso hde uder tide blivit tillfråd om h kude hjälp till lite problemfsti i omejd Det vr Sve-Erik Hsso som kotrkterde hoom tt jobb två dr i veck för Norrldst och Sjukde vkser, stide hyror STOCKHOLM: Nu går det sbbt tt må y projekt sbbt k stide priser Det iebär smtidigt till211 och 212 kommer tt bli god gå i i produktiosfs Me hel i huvudstde växtår för fstighetsföretge predrörelse Jg vr lite överllt, det vr e br skol och m fick förståelse för vilk sker m borde pss sig för och vilk som fug- 2 Sergels Torg 7 6 Tillväxt ger skördetid h red sommre efter grudskol och i fem år jobbde h på HSB i hemstde Lidköpig Det blev llt frå gräsklippig till tt hjälp till på kotoret När HSB bestämde sig för tt ite bedriv exter förvltig 1981 köpte Lrs Thgessos fr upp verksmhete Fmiljeföretget bedrev sed fstighetsförvltig, etrepredrörelse och ägde äve ett pr butiker iriktde på färg och el-mteriel Som mest hde fmiljekocere Lidköpigs fstighetsservice 11 ställd Uder 8-tlet förvärvdes dessutom e del midre hyresfsti som rotdes de e etre- V Cetrle me t rls J er rg Bi Bibliotekst t ig ott Dr b st g Ku og Br ml G rt 1 t yg els Br mu r S ste Mä st erg rb Kl skillds Riket t Kugsg Mlm 11 medelikomst 29 (2 64 år) 19,2% (2,4%) 1,1% (16,5%) ge vä e Sv Uder 18 år Över 65 år t rg åldersfördelig JämFört rikssittet 1 t rg 9 Flyttetto k 5 sg 8 7 tm (18%) bel 6 Födelseetto Käll: HUI Lu hr Lrs Thgesso ite läst sig till, h hr gått de prktisk väge De påbörjde (1%) Dö Käsl För FFärer och för yckeltl 16% 29% de Sbfstighete i Trollhätt h sig till mies Käll: scb Midre ä tre år Mer ä tre år dsle kör Sb Nej, jg kör Volvo, me det kske är läge tt byt för tt uderlätt för hyresgäste, skojr h Fktum är tt jg kört Sb förut och 12 (14) E siffr över idex 1 iebär iströmig v hdel frå dr kommuer 4 eftergym utbildig JämFört rikssittet tr uppvuxe i Lidköpig Utbildig: 9-årig grudskol Krriär: Gått de lå väge me hel tide iom fstighetsbrsche 15 år på Kugslede och u deläre och trsktioschef på fstighetsbolget Hemfos KtUell: Nylige geomfört ffäre 6 t elb Ap t Hum legård s t Brust ergs Norr Btorget rs Kom Kugli Humlegårde t t Född: 1959 i Hudiksvll, frå skolålder (98) SällköpSvrOr: g Wlli To Dvid Bres s hr jg körkort Sommre hr ieburit e hel del uppmärksmhet för Hemfos där h är trsktioschef Tidire vr bolget mycket uppmärksmmt iom fstighetsbrsche me i och förvärvet v Sbfbrike omtldes m äve i TT-delde, rdio och tv Me äu hr ite Thgesso bytt till tt DgligvrOr: lläd yiköpt husbile Ibld går det väl fort på vär, lik sbbt som hs fstighetstrsktioer Jg är väl lite otålig v mig, me just u lrs thgesso vr mycket öjd Jg vverkde tolv Sbr på sex år, me sed skrotde de sitt förmåli erbjudde och då tppde de mig som kud Trsktioskosulter oräkde är det få som k komm upp i ett lik stort tl gjord fstighetsffärer som Lrs Thgesso, och e så stor bredd H hr gjort styckeffärer för kpp miljoe i småsmhälle och stor portföljffärer för miljrdbelopp Däremot hr h ldrig vrit ie och hdlt på citymrkder i och Me efter e lite prtstud så visr det sig tt h fuskt lite där också Jg vr fktiskt är vi köpte huset vid Slusse där vi hde vårt huvudkotor i, me det stod tomt vid förvärvet så det blev sk billigt Och sed köpte vi äve huset som vi flyttde huvudkotoret till, Göt Ark vid Medborrpltse, det blev dyrre och e sk dålig ffär me igick i e portfölj som v oss br vkstig, drr 15 HDelSiDex 28 STörST rbetsgivre tl ställd s Kommu Ericsso AB 575 s Läs Ldstig Södersjukhuset AB 5 25 Rikspolisstyrelse s Uiversitet Regerigsksliet 625 Försvrsmkte 625 SEB 575 Swedbk födelse/flyttetto födelse/ flyttetto Ho gesso gillr tt kör bil, h sittr 5 mil i måde Jg hier gör så mycket som ite blir gjort på kotoret, ri smtl, fuder över ffärsupplägg och sådt Mi bäst idéer hr jg og fått bkom rtte i bile, fuderr h H är yss hemkomme frå semester, det blev är 5 mil då också, kostterr h Tur och retur till Österrike de 5 kvm Kommersiell fsti! TT vet är det lltid idé tt På volley Vill du köp eller sälj e fstighet tusetlet ffärer gjord ri lrs thgesso på hemfos Med är itresserd k h sbbt ge klrt besked om h T SOm llt T är vär Seb Trygg liv mm K rs på 12-tlet Kl gruddes 11 t r k V 2 mi Flyg till 55 mi, tåg tim 26 mi Flyg till Mlmö 6 mi, tåg 4 tim HiSTOri: Stde 5 8 kvm t ér g Te restid: 42 kvm ge t sg dm Rå st Hdelsresde i fsti ivåre 1 d ivåre (december 21) ett pr i s std Efter år extr hög tillväxt bor u är persoer i s lä Huddige de äst störst kommue i läet Nck ivåre och därefter följer 9 18 ivåre och Södertälje kvm pl f 965 kvm Up mf Krlvä totl öppe/totl, rbetslöshet J öppe/ 9% (16) 1% Hälso- och sjukvård (11) Utbildig och forskig 8% (6) 8% Offetlig dmiistrtio 8% 1% (15) Fis 6% 12% (7) Socilt rbete (18) Hdel & kommuiktio 19% 4% 4% (6) Bygg 1% (1) El, vtte och vlopp 2% 7% (17) Tillverkigsidustri % (2) % Jord- och skogsbruk 1% (1) Övrigt 2 vskro fbege rbetslöshet JUrI ärigsliv JmF rikssitt (29) befolkigsutvecklig befolkigsutvecklig perårår ökig/miskigper ökig/ miskig i ierstde 1 De STörST är* Det vr gott om ffärer kommersiell växt kommer frå födelseöverskott och v iflyttigsettot vr uder 21 sk jämt fördelt på iflyttig frå övri Sverige och utldet Däremot förlorde som vligt ivåre till de omkrigligde förortskommuer Av förortskommuer fortstte Nck, Solletu, Sol och Sudbyberg tt h befolkigstillväxt krig 2 procet eller mer Äve Upplds-Bro och Vlletu slöt sig till de sbbst tillväxt och de sistämd kommue ökde 2,5 procet Det skiljer sig e hel del mell kommuer i hur flyttströmmr går Av de sbbväxde förlorr Sol och Sudbyberg till det e läet och hämtr således det mest v ökige frå övri Sverige och Utldet Det fis ågot motsägelsefullt i tt läet ökr mer ä ågosi smtidigt som bostdsbestådet ite utöks lls i fsti i cetrl, De STörST kommersiell fstighet 1 Blåme 2 2 Grävlige 12 Stute 12 4 Klssförestådre 1 5 Prdiset 29 6 Bylige 7 Fyrfot 1 8 Brufiske 18** pris (ksek) Dek sålde stort me köpte också mkr MTG-huset förvärvdes för 576 fler v dem vr mycket stor ffärer i STOckHOlmS DTum DreSS ierstd re bostäder re lokler 65 köpre Säljre Vskro Commerz Rel Mäster Smuelsg * Regerigst 1 68 kuder t Bk of Ireld Regerigst 85 Sksk Torst 842 Fbege/Peb Lidhgest 576 Sksk Rigväge Diligeti Vst 8-1 Nybrot * Bedömd köpeskillig **Äve fstighete smm tkt Att de flest fått tk över huvudet ädå får förklrs geom tt det befitli bestådet v bostdshus väds effektivre Det k hdl om fritidshus som väds som permetboede och förtätig i det befitli bestådet Det sere sk og ite udersktts som förklrig I bostdsområde i ytterstde väds må v bostäder v betyd- AMF Fsti Dek Vskro Norrporte Ivesco Dek SPP Hörstee Sprböss Fsti Skvlberget 21 igår ligt fler ä vd de urspruglige vr vsedd för ökt bostdsbygde Positivt är dock tt bostdsbygdet ökde ordetligt uder 21 jämfört de ivå so produktioe sjök ed till uder sist kvrtlet 28 och hel 29 Jämfört de god produktiostkt som rådde är det dock e br bit kvr Uder 21 påbörjdes det är 8 lägeheter i hel läet det uder 26 påbörjdes lik må lägeheter ebrt i s std Fstighetsvärldes bedömig är tt ugefär hälfte v förr årets produktiosstrter i läet låg i Boverket fler bedömer tt det kommer tt ske ytterlire e ökig v produktiostkte 211, me det hdlr ite om ågo eorm uppgåg ut kske 12 procet Uder 29 vr det fler hyresrätter ä bostdsrätter som producerdes me förr året tog bostdsrätter tillbk positioe i täte Då e stor del v produktioe umer är iställd på bostdsrättsmrkde i först hd iebär det rimlige tt produktiostkte Fstighetsvärlde 2/211 Fstighetsvärlde 2/ Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärldes ortslyser hr bildt skol för hel brsche Du hittr detljerd iformtio om värde, hyror, vkstig mer Stor oberoede ortslyser 24 Brsches mest itresst persoer itervjus ffä rs l ys Klrsverket Bgårdsverket 21: s std förvärvr posttermile för cirk 8 miljoer kroor och letr efter itresseter för projektet 1994: Pler för Västr City lsers me tr stopp vid Klr posttermil låg i ms först sverk 185: Stockhol togs ur bruk till 1919 då det området frm 194: s Bgårdspostkotor återfs på pltse frm tills det revs : Poste beslutr tt på byg Klr Posttermil pltse för tt ku hter de stor postmägde 22: Brittisk Cliffstoe, som tgit över projektet, klrr ite v tt fisier e omprojekterig är det visr sig tt de plerde överdäckige v bområdet är omöjligt 21: Efter terroristttei ttet de elfte september USA str projektet upp 1999: Stdsbygdsdirektör Olle Zetterberg preseterr ett projekt för Ste Nordi, som iefttr e kogressläggig och köp v posttermile 26: Jrl Asset Mgemet sitt förslg, vier tävlige i som består v tre bygder fsti två smmläkde Wterfrot sk bygs usigtuportfölje, Stoc kholm: 28: Rivigsrbetet Klr posttermil påbörjdes uder 28 foto: åke e:so köper e fem tedel v SigtuH em Lidm 24: s std går ut de y projekterigsbr yt och ordr e budstävlig om projektet 1 12 lägeh eter och cirk 6 kvdrtmeter smhällsfsti i form v vård- och omsor gsboede, skolor och förskolor Bostdsläge heter ligger i cetr l Sigtu, Norrb ck och Vlst De köpt fstigh eter utgör ugefä r e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd och e femtedel v SigtuHems smhällsfstighe ter Rikshem hr äve köpt 49 proce t v ktier i y Vlst Cetru m AB Affäre är ytterlire e försälj privt ktör iveste ig där e rr i ett llmä yttigt bostd sbolg De totl köpeskillige uppgick till miljoer kroor Cetre s De lå res till e moder mötesplt De plts som tycktes pss bäst för e y kogressläggig vr dock red upptge v e posttermil Uder 8-tlet hde Poste låtit uppför de för tt ku hter stor mägder försädelser Beslute k 15 år sed låg ett sverk hde vrit sbb och e-post vr på pltse och uder 4-tlet då fortfrde reltivt ovligt byggdes Bgårdspostkotoret Poste hde kort sgt iget ipå pltse Postkotoret revs tresse v tt sälj de sed för tt ge plts åt e y Det tog dock ite mer ä två år posttermil För tt förstå hur till i postes idustrilokl visioe hr utvecklts måste och mägde brev m gå tillbk ett pr år i tide vr föråldrd hde sjukit Behovet fs ite kvr edst e grå betogprojekt Västr City klump i cetrl Uder 1994 plerdes prosmtidigt fs det ite heller jektet Västr City som kom tt må ktörer som klrde v tt lsers offetligt året därpå betl för e tom projektfstigdet vr ett smrbete mell SJ het u är Poste ville sälj och s std som skulle överdäck spårområdet vid Ces std förvärvr trlsttio och ge mer utrymme 1999 vr Olle Zetterberg stdsför själv City och äve utrymbygdsdirektör och preseteme åt ett kogressceter ed Älvsjö och Koserthuset hr läge vrit de rikti ltertive för större kogresser Med ytt Wterfrot Cogress Cetre skps u ett ltertiv som äve iefttr kotor och hotell Det hr tgit femto år och äst tre miljrder kroor, me u hr cetrl fått e kogressläggig som klrr tt t emot betydligt större eveemg ä tidire Red u, i de officiell ivigige, hr kogressverksmhete tjuvstrtt ågr evet och i dr hr äve överlåtelse v hotelldele skett Kotorsdele är äst fullt uthyrd och bld hyresgäster återfis bld t SCA, Postkodslotteriet, Austrlies mbssd och Luftfrtsverket Res hr dock vrit låg Både pltse och projektet hr geomgått må fser För cir- rde ett projekt som iefttde wterfrot CogreSS e y kogressläggig och ett förvärv v just posttermiprojektkostd (c): Läge: Vid Klrbergst i le för Ste Nordi, som då cetrl vr tu- och fstighetsborrarkitekt: White Arkitekter råd När Nordi sed förde idé vidre vr det ut ågot Projektledig: Totl yt, BTA (kvm): Jrl Asset Mgemet större motståd tt utveckl smoch Byggherre: Vitl ierstd s tidigt bli v Posttermile Projektstrt: ett fick Ytfördelig: det fick Klr Tvärtom fstighetskti er Kotor: 25 kvm gott gesvr v de politisk k- stor omprojekterir krävdes, vilket det egelsk bolget ite hde möjlighet tt fisier Cetre y rbetsyt 2,5 mdr 74 törer Termile förvärvdes för drygt 8 miljoer kroor och 21 gick s std ut projektet för tt let itresseter uder met Klrposte Ett krv vr tt det skulle iehåll e hotell- och koferesläggig vy över Riddrfjärde och stdshuset Projekterig och förhdlig vr i full gåg me så, de elfte september 21, iträffde ter- iträffde just som köpevtlet Mrriott Hotels och det österrikisk byggbolget Strbg skulle görs offetligt Bld offre fs persol frå Mrriott Hotels lokler i World Trde Ceter Affäre löstes som riktigt våde sig på ett ytt större projekt Egelsk Cliffstoe Ivestmet gick ovätt i som y köpre me ett år sere, 22, vbröts detljplerbetet Förslget hde ite mottgits väl och det visde sig tt det ite skulle gå tt byg över bgårde då det skulle gör det svårt för frmtid ombygder på bgårde Överdäckige, som frm tills dess hde vrit e fudmetl igredies i projektet, vr ite möjlig och Äu e omstrt skedde 24 och Stdsbygdskotoret gick ut e y yt, u begräsd till de byggbr yt och e budstävlig orddes Återige vr krve hotell och e kogressläggig me u mer specifik krv och stde skulle sälj fstighete till det företg som bäst kude lev upp till förutsättir Ett krv frå stde vr tt persoer skulle få plts i biosittig, 2 i bkettsittig och ett hotell mist 4 rum Kotorsbygde är där för tt bär kostder Det är ryggrde för själv exploterige, berättr Christer Olofsso, fi löfte ger riskbl ffärer Fstighetsvärlde 1/211 2 Läsvärd dokumet som vslöjr spelet bkom de störst ffärer 26 Hotell: 2 4 kvm Vår bevkig v Färdigbyggt: Sommre kvm Kogress: ämet Fstighetsktie r lämr i dett umret fiummet och de stor oterde bolge Vi gör e ige utflykt, tillroristttcke mörkre trkter i USA Attette upp och för e tid vr det På fis- och kpitlmrkde är förtroede e mycket viktig tillgåg Vid sid v det självklr, tt leverer resultt, byggs oft sådt geom PR i olik former Och förhoppige tt fi guld, srt, är lltid ågot som k lock de oistte tt bortse frå uppebr brister och t lldeles för stor risker De bolg vi vlt tt titt på i de här rtikel är ite ågr stor hjr De lever på ivesterrmrkdes bkgård I brist på kpitl och resultt hr de frmför llt stst på tt prt upp si verksmhet och mål upp stor frmtidspler Ekl sker kläs i stor ord, misslyckde förklrs llmät mrkdsläge eller ågo form v dimridå Det är e lite grupp bolg som kyts ihop v tidire gemesmm ffärer och persokopplir, ICT Fsti, Fudior och Hyresfstighetsfode 42 (värdepåverk de fktorer) Gtudress C Rullret 7, Artillerit Uthyrigsbr 17 re totlt: kvm Hyresgäster Cirk 4, SKF står för över 5 procet Hyr årsbsis,5 Mkr Vksg Smmf ttig uhemfoss äst störst förvärv uder Kefreuktioe där de stått för cirk 57 proce t v hel trsktiosvo lyme ufsti såldes 25 procet uder totl värderige Oro fis för vks er, eller högre förvätir om drift och uderhållskostder rd SIgtuHe m Hr i och 7,8% Hyresrisk försäljige reodlt si Medel Uderhållsbehov portfölj och sålt v delr v sitt bestå Högt d som ite tillhör kärverksm trsktio hete, såsom vård och omsorgsfst Köptidp ukt i Rikshe Oktober 211 ms ivesterir Köpre cirk 1,7 miljrd på er kommer tt Hemfos Säljre bidr till tt Sigtu Hem k fortsät Kefre Köpeskillig t sitt upprustigs progrm som 29 Mkr Direktvkst, plert Sigtu mrkdshyr Hem hr ktivt 1,4% Kr/kvm sökt efter e svr stde prte 6 74 kr/kvm r till de u försåld fsti SIgtu är, ågot som de u får e kommu på i köpre Rikshe frmmrsch då det m Rikshem blir är ett v Sverig si iveste es strkste tillväxt rig SigtuHems område y smrbetsärmre 4 prter i visio ivåre Uder Norrbck där 211 års först e utvecklig v kvrtl vr Sigtu området är på Sveriges sbb gåg SigtuHem st växde komlämr mu då ivå delr v sitt bestå således över rtlet växte d 42 persoer, terre lågsik till e ivesfrå 9 99 till ti mål, som 4 487, motsv villi tt sts är rde 1,24 proce fullt ut på fstigh Kommuled t ter Rikshe eige hr uder I de uppm m äger sed fler ärksmmd år stst offes tidir bostdsfstig e Kefreivt på frmtid uktioe hr heter rut omkri e verigsbehov sives1 fsti terir i skol, iom e sr gi Sverige och förvlt ukförskol och tioerts ut uder frmtid De spekte r ugefär omsorg smt i kulturperiode 21 är däremot iräk 1 lägeh och fritidsläggoktober När eter d i värderige De hr större de välkäd fstigh ir, prker och förklrr dele v sitt och tor Smtid eter Gmlestde ite det beståd i Upps reltivt lå priset igt hr omkriglig l 2:8 och 2:5 som me äger Svills befr sed tidir bld t rymme de kommuer r tt de blygsmm e äve fstigh mot bkgrud r SKFs huvud eter kotor i, budgivige v de demog Sol, sgick rre Lidigö, rfisk uder klubb vr ett result strukture e Västerås, Hlms de 11 t v osäkerheter strk efterfrå oktober blev td och Dde krig kommde de slutli ryd prislppe TexT: CHrISt vkser Det lågt uder förvä offer LIdH hr bld t ryktts L t Till tt börj om tt e v ropdes större de fsti hyresgäster WSP Sverig ut vr för sig där de AB, som står e högst bude för c 4 proce ldde på 16 respek t v hyresitäkter tive 1 miljo i Gmlestde er, tt jämför 2:5, hr pler på värderir SIgtupo tt läm lokler på 29 rtfölj och 178 miljo Dess lokler er När fstigh är i gott skick eter fstighet sed ropde och bör ite vr omöjli (värdepåverk s ut gemesmt tt hitt e de fktorer) vr Läge bostäde budgivige y hyresg r: ågot vssr äst till, äve om Smmf e meldet k t ttig Uthyrigsbr l frmförllt B låg tid för ett re totlt: Svefstighe läge som dett kvm ter och Hemfos Trots vrv bostäde urikshem ivesterr cirk e mrkdsmä r kvm ssig vksgrd, 1,7 vård och omsorgs e viss osäker miljrder kroor reltivt säkr fsti 17 het krig SKF, hyresoch igår ett ytt 744 kvm gäster och ett som hyr smtli förskolor och smrbete ågorlud ttrkt lokler i Gmle skolor SigtuHem läge i ivt kvm Hyresrisk: stde 2:8, bör äve ubidrr till tt det kommu blev det Hemfo ts i beräk s som v budgiv Låg Vksgrd ägd ige Om de bostäder: SigtuHem vrit säkr på ige ett k fortsätt bud på 29 miljo,6% e låg tid frmöv tt sitt kvr sitt upprustigsp er, 25 proce er t rogrm som uder värder trsktio vrit itresserde borde de h plert Rikshem ige Priset v tt delt i motsvblir e pålitlig rr e direkt Köptidpukt budgivige själv smrbetsprt vkstig omkri I och tt er mål Oktober 211 g 1,4 procet, vilket Köpre de tt sitter på iform förvlt och utveckl är mycket högt tio som är för si förvärv Rikshem området Svills högst Säljre vgörde för bedömig är fstighetes SigtuHem tt de mrkdsmä värde Köpeskillig silerr ders ssi direkt fråvro frå 1 677,2 Mkr vkstige Direktvkst, budgivige e för likde fstigh mrkdshyr tydlig osäker Bostäder 5% ter i ett likd ehet krig frmtid vks Vård- och omsorgf e läge är cirk er Om SKF läm sti 5,25% sjuått procet fstighete skulle de Förskolor och det få stor skolor 7% kosekveser ite br på drifte e del v de tot ut äve thö direktvkstområdets ttrkt ige k rimlige ivitet som sed läge häförs till vrit förkippt fsti företget s stdrd och och i folkmu ålder som iebär Fstighetsvärld klls för Kul omfttde reoe 11/ 211 : Ite må ku lor för Skf-fstighe t Lidesberg omgivde midre smhälle ågr mil orr respektive söderut Det ed större udtget frå de regel visde sig bli ett fstighetsköp i Brickebcke, ett bostdsområde i Örebros södr utkter frå guld till fsti I slutigsprospektet till Aktietorget uttlde ICTs styrelse, vid de tide beståede v Peter Asp, Mtti Lilljegre och Nils Lilljegre (fr till Mtti), e målsättig tt bli e stor ktör i de svesk fstighetsmrkde Fiskrise kom emellertid emell väsetligt sämre tillgåg till ytt låt Historie om ICT Norde Fsti kpitl Me det är ite hel förklrige börjr 26 Då gruddes Ivestors Cpi- Avkstige på fstighetskpitlet tl Trust Swede Holdig Affärsidé i ICT hr vr tt vrit låg frå strte och kppt räckt till tt köp fsti mell betl rätekostder 9 och 1 procet direktvmtti Lilljegre vr VD i kstig och belå ivesteict Fsti frm till 28 rir till cirk 75 procet Ekl sker och också de störst ktieäreste skulle betls i yre i bolget (cirk 6 prokläs i stor emitterde ICT-ktier För cet v ktier våre 27) tt uderlätt hdel i k- ord, misslyckde Näst störst äre i ICT Fsttie oterdes ICTs ktie på förklrs i våre 27 vr WilAktietorget de 1 mj 27 llmät mrkds- helmsso Bygg cirk Urspruglige hde bolget 16 läge eller procet v ktiekpitlet cirk 65 ktieäre Vid de tid vr Mtti Företget iriktde sig ågo form äve äre och styrelseledfrämst på bostäder Eftersom v dimridå mot i Victor Jsso Group, så pss hö vkstigsiett företg verksmt som våer ite gick tt förverkli grossist och tillverkre iom i ågr tillväxtområde, fick smyckesbrsche or köpe huvudsklige ske i styrelses och de tillbk till 189 ICTs först fstighetsköp större ärs hemtrkter, i det här fllet i skedde i Guldsshytt (smhället Storå) Fstighetsvärlde 1/211 efter vård och omsorgsboe de, vilket Sigtu kommu, si turär miljö, hr kut erbjud geom både kommul och privt ktörer ugmlestde 2:5, 2:8, Fstighetsvärlde 1/211 fstighetsvärlde grskr I reklmes värld ligger hälsokäll i Bergslge Me i grskpet fis två fstighetsbolg, ICT och Hyresfstighets fode Ambitioer är stor, särskilt sett till det begräsde e kpitlet Ett tredje företg i smm väv är Fudior Här fis iterffärer, dmiistrtiv brister och kretiv bokförigsmetoder Precis som vid köp v cirettpket borde såd här bolgs ktier förses e vrigstext Skf-HuSe fstighet Läge I ffäre Igår 211: Wterfrot Cogress är öppet och i gåg Fstighetsvärlde 1/211 4 TexT SebSt I vllgå rd

4 Utgivigspl Fstighetsvärlde 212 Utgåv Tem Utgivigsdg Mterildg Nr 1 Krriär & kompetes juri 19 juri Utbildigs och rekryterigsbehovet är stort Vd sk m täk på? Hur udviks misslyckde rekryterir? Vr kommer flskhlsproblem uppstå? Rätt mix v juior och seior rbetre Chefsförsörjig i fstighetsföretg Specil: Iteret som iformtios- och säljkl i bygg och fstighetsbrsche Nr 2 Bostdsutvecklig + 27 februri 16 februri Stor lys v smrkde Vilk är de vikti ifrstrukturprojekte och hur påverkr de fstighetsmrkde De y projekte, de seste ffärer och situtioe på loklhyresmrkde Bostdsmrkde hårdgrsks Specil: Allt iför Mipim 212 tips för mässbesökre, ged tid och plts för vikti evet uder mäss Nr Grö fsti 2 pril 22 mrs Det seste om eergi-, miljö- och dr hållbrhetsfrågor i fstighetsbrsche Best prctise Vd gör vi de ml huse? Vd är det seste vid yproduktio? Vilk miljörisker fis och hur k de miimers? Specil: Itertioell utblick Nr 4 Kotorsfsti 2 mj 19 pril Hur ser Sveriges bäst kotorsrbetspltser ut? Bolges bäst erbjudde Vilk är skillder mell ml och y kotorsfsti? Effektivitet, drift- och uderhållskostder Ldmärke - sttus? Vd kostr det tt byg? Itertioell förebilder och jämförelser Morgodges kotor Så väljer hyresgäster kotor Nr 5/6 Årsredovisir 4 jui 24 mj Svesk fstighetsbolg lämr ifrå sig mycket br och iformtiv årsredovisir Vi grskr dem och betygsätter Hur k de bli bättre? Hur värderr bolge si fsti? Vd säger revisorer vid e figrskig? Ris och ros? Specil: Allsveck och dess påverk på bygg- och fstighetsbrsche Nr 7/8 Stdsutvecklig 2 ugusti 9 ugusti Vi grskr späde stdsutveckligsprojekt Hur hr politiker, fstighetsäre, rkitekter och plerre smrbett för tt å frm till e lösig? Ledde rkitekter dömer och berömmer Hur tillför br rkitektur kulturell och ekoomisk värde? Vilk är världsprojekte som ispirerr? Nr 9 Köpcetrum & Butiker +Mlmö 17 september 6 september Stor ortslys v Mlmö Kojukture för hdelsfsti Ny treder vid butiksetblerir och projekt Hur klrr sig de befitli hdelspltser Frmtid kosumtiosmöster och butiksfsti Värdehöjde cetrumförvltig Specil: Nytti tips iför ExpoRel 212 Nr 1 Affärsjuridik + 15 oktober 4 oktober Stor ortslys v Dessutom hdfst juridisk råd för fstighetsäre Fstighetsrätt, hyreslg, skttelgstiftig Vilk förädrir påverkr fstighetsär mest? Allt om vilk jurister som fis i de stor trsktioer Nr 11 Logistik- och lgerfsti 19 ovember 8 ovember Hur lycks m plcerir i mer udd fsti? Hur pss hög vkstig får du i de geogrfiskt mer exter läge? Är det tillräcklig kompestio för e högre risk? Ivesterr som lyckts geom tt köp det dr obbt Vilk orter är de mest itresst och vr fis frmtides flöde? Vilk ivesterir gör kommuer för frmtide? Nr 12 Kosult 17 december 6 december Här tittr vi på hur rådgivr i och krig fstighetsbrsche gerr Hur är lösmhete? Vilk är de y utmr? Vilk persolförädrir hr skett? Vilk är de y speciltjäster? Vi täcker i trsktioer, uthyrig, värderig/lys, shoppig, due diligece mer

5 Aospriser för tidige Uppslg Uppslg, utfllde 44 x 252 mm 42 x 275 mm 2 8:- 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 1/1-sid, 2:, :e omslg 1/1-sid, utfllde* 19 x 252 mm 21 x 275 mm 22 8:- 4:e omslg, utfllde** 21 x 242 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 1/2-sid, utfllde* 92 x 242 mm 1 x 275 mm 1 4:- 1/2-sid, ligde 1/2-sid, utfllde* 19 x 118 mm 21 x 1 mm 1 4:- ENDAST I ANKNYTNING TILL PERSONNYTT 1/4-sid 92 x 118 mm 1/4-sid, utfllde* 1 x 1 mm 7 8:- För övri formt begär offert Begärd plcerig +1% * Smtli utfllde formt: lägg till mm på smtli sidor för skärsmå ** Sist sid förses dressetikett, som upptr 2 mm i övre kt

6 må besökre tt trfike uder kort perioder fick vår sjt tt krsch Vi hr u delvis byggt om sjte för tt de sk klr besöksstormige Vi säder äve TV frå producert kl 8: 5-års rät 1,75 -,45-1,55 1-årsrät 1,675 -,45-1,59 producert kl 8 FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG I DAG Alltid först de viktiste yheter tel: mejl: AUKTIONEN IGÅR: 9,6 miljoer (Värderig: 9,6) Kugslede v budstrid Hemfos Först dges totl pris ldde exkt på värderige Köpeskillige för de 1 fsti som uktioerdes ut igår summerde 9,65 miljoer kroor, vilket vr riktigt är värderige som låg på 9,6 miljoer Sett till eskild fsti så hmde prislppe oft lågt frå värderir, som mest vr köpeskillige 174 procet över respektive 9 procet uder Stig Svedberg vid Tvättbjöre Förvltig vr de som köpte högst över värderig är h betlde 1,7 miljoer för e fstighet i Sudsvll efter itesiv budgivig Jg hde kut sträck mig till 15 miljoer, kske evetuellt 17, säger Svedberg Högst pris betide fstighete Dock 9 i cetrl Växjö som Kugslede köpte för 12 miljoer (värderig 16) Främst utmre uder de tio sist bude vr Hemfos Se vår sjt för tt läs om smtli 1 trsktioer uder de först uktiosdge Auktioe följdes som mest v ugefär 12 besökre uder förmiddge FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG AUKTIONEN IDAG: 1 fsti Värderig 541 miljoer På ged: Cetrl dyrgrip i Mlmö rops ut Fstighete vo Coow 54 värderd till 9 miljoer Idg klock 9 är det dgs för de dr uktiosdge på Skdibiogrfe där tre skåsk och tio smålädsk fsti sk uktioers ut Förhdssckise gäller vem som vier budgivige om de stor fstighete vo Coow 54 på Bltzrst 1 i Mlmö (värderd 9 miljoer) När 1 hus som rops ut i dg berörs orter Mlmö (2st), Lomm (1st), Oskrshm (4st), Tigsryd (1st) och Nybro (5st) Ett hus i Oskrshm är uktioes lägst värderde edst 2 kroor Dges äst högst är på 26 miljoer Live-rpporterig, TV-sädig och krsch Vår liverpporterig frå de först uktiosdge vr oerhört uppskttd och hde så tisdg AKTUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Atrium Ljugberg 67,5 1,5-2,9% Blder 2,9 -,7-46% Briov 99,5, -1% Cstellum 84,4,5-7,6% Cte 71,5, -5,% Corem 19,5 -,5-11,8% Dgo 5,,4-16,7% Diös,5-1,1-21,% Fbege 51,85 -,45-4,% Fstprter 9,1,6-16,6% Heb 56, -,5-14,9% Hufvudstde 66,2 -,5-15,7% JM 87, -1,5-44,8% Klöver 24,9, -26,5% Kugslede 46, -,9-25,% NCC 11,8-2, -24,8% Peb 2,99 -,62-42,4% Ruric 2,2,2-5,6% Sx 155, -1, -8,8% Sksk 95,55 -,5-28,% Wllestm 62,75, 7,% Wihlborgs 87, -,25-1,8% AKTUELLA RÄNTOR Nr Kurs + % + i år Stibor IDAG Alltid först de viktiste yheter telefo: fx: STIBOR må 2,51 -,,56 tisdg 8-9- Nr Fstighetsvärlde Idg är ledde på förlig v yheter frå fstighetsmrkde Redktioe vilägger sig om tt geom ett gediget yhetsrbetet lltid lig i frotlije Det görs också ett ktivt urvl för tt komprimer iehållet och hjälp mottr till e effektiv yhetsbevkig Nyhetsbrevet distribuers vrje vrdg uder 45 veckor, uppehåll uder semestermåde juli och mell jul och yår uktioslokle, äve det uppskttt Fortsätt tt följ oss på sjte! Sigtuhem sålde till Rikshem ställer tuff krv Avyttrr e femtedel v bestådet för 1,7 miljrder Rikshem, tidire kät som Dombro, köper e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd, e femtedel v Sigtu kommus smhällsfsti och blir dessutom deläre i Vlst Cetrum E ffär som omfttr 1 12 hyreslägeheter och 6 kvm smhällsfsti, vård- och omsorgsboede (251 lägeheter och lokler), skolor och förskolor Köpeskillige uppgår till 1,7 miljrder kroor Svills hr vrit säljres rådgivre Kommue ställer fler krv på Rikshem som bld t förbider sig tt ite sälj vidre hyreslägeheter Om de trots det gör det får de betl ett mycket högt vite JLL: 25 miljoer Sigillet utökr uder Q i Trsktiosvolyme uder det tredje kvrtlet uppgick till 25,1 miljrder kroor eligt JLL Dett är e ökig 22 procet jämfört smm period 21 Volyme för årets tre först kvrtl uppgår till 75,5 miljrder, vilket är e ökig 1 procet jämfört smm period 21 Sigillet hr förvärvt två fsti i cetrl e uthyrigsbr yt på 6 7 kvdrtmeter Fsti iehåller 7 bostdslägeheter och 2 2 kvdrtmeter lokler bld t Systembolget som hyresgäst Fsti hr dresse Kobbrs Väg 1 A-D och Redbergsväge FV IDAG FV IDAG Leimdörfer rådgivre vid försäljige v Norrvidde för 5,8 miljrder kroor Årets störst fstighetsffär Följ uktioe: fstighetsvrldese Bsle ställer Christi Thoré Bsle ställer Christi Thoré som y ffärsutveckligschef Fuktioe som ffärsutveckligschef är yirättd och är ett led i Bsles lågsikti utvecklig för tt å målet om 8 förvltde kvm år 215 Thoré kommer ärmst frå EFM, i det hr h vrit försäljigs- och mrkdschef i olik företg FV IDAG Ldics storäre söker kokursskydd Ett v Nordes störst fstighetsbolg skr solvet storäre Uder äu e v ll dess svrt mådr som fisbrsche upplevt tog fiskrise ett krftigt grepp om fler europeisk bker E v de bker som råkde ill ut är islädsk Glitir där de störste äre Stodir (tidire FL-Group) u sökt om kokursskydd (mortorium) Det skedde efter tt islädsk stte gått i och förvärvt 75 procet v bke för tt rädd de Stodir, som tidire ägt är procet v Glitir, blev geom det krftigt utspädd och sökte i smbd dett kokursskydd Stodir är äve de störst äre i Ldic Property är 4 procet v ktier Ldic hde vid årsskiftet förvltigsfsti värd cirk 5 miljrder SEK vrv de svesk fsti står för är 15 miljrder Utöver det hr Ldic också dr fsti i si ivestmetverksmhet och i projektutvecklige för fler miljrder Någo direkt påverk på Ldics löpde verksmhet iebär ite Stodirs mortorium Fstighetsbolgets fisiell ställig är dock ite strk och ut e solvet huvudktieäre k situtioe bli äu svårre FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG Iko skjuter på hdelsprojekt i Stffstorp Svårt tt hitt hyresgäster Iko fsti hr svårt tt hitt hyresgäster till sitt hdelsområde lldeles öster om väg 18 i Stffstorp För ett år sed köpte m 12 kvdrtmeter råmrk och hr e byggrätt på 4 kvdrtmeter butiker Tke är tt byg ett volymhdelscetrum för hem, hus och fritid bredvid befitli Willys och Skåepltor Det är lite svårt tt lock till såd här ställe just i dg, säger J Kristesso, VD på Iko Retil Dels hr kojukture försämrts, dels är kokurrese stehård Tke vr urspruglige tt först butike skulle vr på plts u uder höste Ige hyresgäst hr äu kotrkterts me Kristesso tr det ro Vårt fokus ligger idg främst på tt byg ut hdelsytor krig befitli Ikevruhus så vi hr ite brist på projekt Me vi hr förstås ite köpt det här för tt lig på mrke FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG Ldic ivesterr 5 miljoer i Uddevll Mts Sterer: Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet Ldic ivesterr 5 miljoer kroor i tt byg om Mydis hus, Hvidfeldt 22, i cetrl Uddevll Smtidigt hr hyresgäster Sktteverket, Försäkrigskss, Kroofogde och Arbetsförlige förlägt hyreskotrkte i sex år Fstighete är på totlt drygt 1 kvdrtmeter och de fyr mydi upptr större dele v ytor Ombygtioe beräks vr klr uder 21 Bygg-Fst Projekt vr Ldics rådgivre uder kotrktsutformig Mts Sterer, VD Ldic Swede, berättr för Fstighetsvärlde Idg tt bolget upplever e fortstt god hyresutvecklig för sitt ågot spridd beståd Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet, trots de ekoomisk utvecklige Vi teckr kotrkt på fortstt br ivåer, äve om ökige ite är lik strk som tidire Speciellt lägs Norrldskuste och i Mälrdle är utvecklige fortstt god, säger Sterer FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG KF gör butik v Lämr AXA Coor föryr mml biogrf för Ebb Sksk KF Fsti hr v bostdsrättsföreige Södertor fått totletrepred för tt skp e livselsbutik i de tidire biogrfe på Medborrpltse i Nu pågår omfttde ombygd och är llt är färdigt hr e kvdrtmeter stor Coop-ehet erstt de tidire biogrfe KF Fsti sk skp e eergieffektiv och optimlt pssd butik De y butike sk öpp om ett år Vi hjälper fstighetsäre tt se om sitt hus TIPSA OM NYHETER Mrkdes bäst yhetsbrev, FV Idg, k bli äu bättre di hjälp Hör v dig yhetstips till: KALENDARIUM Sttistik Silf/Swedbk: iköpschefsidex tjästesektor september kl Ekoomi Dske Bk: kojukturprogos kl 11 Ebb hr rekrytert Frid Stow Lid som chef för fstighetsutveckligsvdelige Vi fortsätter vår stsig på tt skp Sveriges bäst fstighetsutveckligsvdelig, säger Lert Berg, VD Ebb i Ebbs mål är tt rekryter ytterlire tre-fyr rbetre iom Fstighetsutvecklig Stow Lid kommer ärmst frå AXA REIM och rbetde i dess på Nim/Newsec AM Coor Service Mgemet hr förlägt vtl Sksk Kommersiell Utvecklig Norde i ytterlire tre år Avtlet omfttr levers v fstighetsservice till drygt 25 kvdrtmeter förvltigsfsti Sksk Kommersiell Utvecklig är e v vår llr först kuder, och det käs därför speciellt roligt tt få föryt förtroede frå dem, säger Ulf Wretskog, vvd på Coor Service Mgemet i Sverige FV IDAG FV IDAG FV IDAG AKTUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Allokto 6,2 -,5-7% Aehem 28,1 -,9-7,% Atrium Ljugberg 5, -1,5-16,9% Blder 6, -4,5-22% Briov 71, -4, -2% Cstellum 59,5 -,75-9,8% Cte 91,5-1,5-1,1% Corem 7,5-4,5-22,% Dgo 47, -,5-25,4% Di Bostd 6,1 -, -12,4% Diös 21, -1,2-1,1% Fbege 9, -,1-41,8% Fstprter 25,2 -,6-21,% Heb 46,,7-21,4% Home Properties 88,25-1, -1,9% Hufvudstde 52, -1,75-15,1% JM 54,25-5,75-58,8% Klöver 16, -1,7 -,2% Kugslede 4,2 -,5-4,% NCC 65,5-2,5-52,1% Peb 5,9-1,1-45,4% Ruric 47, -,7-8,1% Sx 55,5 -, -26,7% Sksk 77,25-4,25-5,5% Wllestm 88, -2,5-28,6% Wihlborgs 94,5-6,5-17,8% AKTUELLA RÄNTOR Kurs + % + i År STIBOR må 5,465,67,81 5-års rät,74 -,16 -,88 1-årsrät,82 -,115 -,458 NU MED FLYGFOTO OCH FASTIGHETSGRÄNSER Semirium: Köpcetrum & butiker 15/1 KÖPFESTEN ÖVER? Hdelskojukture hr vrit formidbelt strk i fler år Vd häder u? HUI:s Jos Arberg berättr För fullstädigt progrm och mäl, se wwwfstighetsvrldese KALENDARIUM Fstighetsvärlde: Vi tr fsti på llvr! (-8) Mäss Expo Rel 28, Itertioell Fstighetsmäss i Müche, Tyskld Semirium Köpcetrum & Butiker Arr: Fstighetsvärlde Vi erbjuder er e mycket ttrktiv osplts mycket god expoerig Fstighetsvärlde Idg är de självklr morgoläsige för fstighetsktörer Du fis rtert på de flest beslutsfttres skrivbord uder de period du oserr Aosyt är 6x5 mm Vi k också erbjud specilformt 116x16 mm i edkt v yhetsbrev Aoserig på yhetsbrevet k vr mycket itresst tt kombier oserig på Fstighetsvärldes hemsid Hör v dig till vår irådgivre för offert FASTIGHETSVÄRLDENS VECKOBREV Vrje mådg skickr Fstighetsvärlde ut sitt veckobrev som smmfttr de föregåede vecks viktiste yheter Mottrgruppe är större och bredre ä för det dgli yhetsbrevet Du år lägre i i företge Här hr du möjlighet tt bok estk ospltser eller domier geom tt läg kombitioer v två eller tre oser på ett kostdseffektivt sätt osyt: 48 x 64 pixlr sposorpositio: 25 x 122 pixlr prt Lrs Blomqvist på för offert

7 SVENSK FASTIGHETSINDIKATOR Utgåv Utgivigsdg mterildg sfi pril 12 mrs Svesk Fstighetsidiktor hr getts ut v Fstighetsvärlde i 2 år och är där uik i sitt slg de kotiuitete De sprs v preumerter uder mycket låg tid och väds v må som ett slgs uppslgsverk Svesk Fstighetsidiktor (SFI) iehåller kort lyser v fstighetsmrkder på 9 större orter i Sverige fylld yckeltl, hyror, priser etc Dessutom iformtio om årets vikti hädelser på fstighetsmrkde 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 4:e omslg, utfllde 21 x 275 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 92 x 242 mm 1 4:- FASTIGHETSINDIKATORN på WEBBEN Ivesterigsidiktor fis umer äve på webbe Aväd de som kostdseffektiv kl för tt träff rätt på just di mrkd Det ger dig också möjlighete tt kombier oser i både de tryckt versioe och webbuppl osyt: 2 x 62 pixlr prt Lrs Blomqvist på för offert

8 WWWFASTIGHETSVARLDENSE Fstighetsvärldes hemsid erbjuder idg e låg rd kompletterde tjäster till vår tryckt produkter Där fis brsches störst rtikelrkiv fler ä 18 sökbr otiser frå yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg Dessutom fis fler rtiklr ur tidige De är fortfrde mrkdsledde geom sitt uik och geomrbetde iehåll Besökr till Fstighetsvärldes hemsid är oft återkommde besökre och k där t del v ffärslyser och specilskriv webkröikor v ledde persoer i fstighetsbrsche Med e toppber/porm erhåller du e mycket tydlig expoerig Vår premieplts Äve vår dr formt isider och widescree erbjuder vi dig ttrktiv sylighet toppber: 98 x 12 pxl, 1 9:- per veck ekel isider: 47 x 12 pxl, 6 7:- per veck dubbel isider: 47 x 24 pxl, 1 8:- per veck ekel Widescree: 25 x 12 pxl 5 2:- per veck dubbel Widescree: 25 x 24 pxl 6 9:- per veck trippel Widescree: 25 x 6 pxl 8 4:- per veck skyscrper: 25 x 8 pxl 12 9:- per veck prov gär tt kombier oserig på hemsid oser i Fstighetsvärlde Idg och i veckobrevet Ytterlire möjli till riktd oserig erbjuder vår specilsjt Fstjobbse prt Lrs Blomqvist på för offert

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten.

Sätra. Skärholmen. kurva. Sätraskogens naturreservat. vara minst 10 meter höga för att påverkan på närområdet ska bli liten. Upprättd de 5 mj 2011 Arbetspl, Beskrivig, E4 Förbifrt Stockholm f å Sätr Sätr Sätrskoges turreservt Gåg- och cykelbro blir kvr i smm läge sv ä ge Skärhol msbäcke Sk ä rh ol m VA-sttio och mottgigssttio

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till Nacka

Vi bygger ut Blå linje till Nacka Vi bygger ut Blå lije till ck Välkomme till smråd om förlägige v tuelbs Blå lije frå Kugsträdgårde till ck C. Tyck till om möjlig läge för sttiosuppgågr. et sker i smbd med rbetet tt t frm ett förslg till

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel.

ÖPPNA OCH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel. ÖPPNA OH SLUTNA MÄNGDER. KOMPAKTA MÄNGDER. DEFINITIONSMÄNGD. INLEDNING. Någr viktig drgrdskurvor: irkel ellips hyperbel och prbel.. irkels ekvtio irkel med cetrum i och rdie hr ekvtioe pq O Amärkig. Edst

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor

Matte C. Översikt. Funktioner. Derivatan. Användning av derivatan. Exponentialfunktionen. Logaritmiska funktioner. Geometriska summor Mtte C Översikt Fuktioer Poteslgr Potesuktioer Polomuktioer o Väde/vtgde uktio o M/mi pukter tersspukt o Tget Lösigsmetoder ör : grdre Rtioell uktioer Derivt Deiitio v derivt o Vis ör C Deriverigsregler:

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor.

10 12 Sid. 5 Sid. Undersökning om ungas bibelläsande Sid 6 7. Svenska Bibelsällskapets tidning 1/2011. Möt Timotheos, en förebild för unga människor. Svesk Bibelsällskpets tidig 1/2011 Udersökig om ugs bibelläsde Sid 6 7 Om Bibelsjte och ugdomrs frågor. Sid 5 Sid Bibels dg specil. 10 12 Sid Påverks brbiblr v smtides morl? Sid Möt Timotheos, e förebild

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Utställig Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet Utställigshdlig 2013-03-27, Västerås sd 1 2 Miljökosekvesbeskrivig till fördjupd översiktspl för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet.

Per Linder Sid 1 ( 5 ) Detta dokument är utformat för att svara på Trafikförvaltningens yttrande från programsamrådet. rev 20-04 - 04 Per Lider Sid ( ) Tuelb Dett dokumet är utformt för tt svr på Trfikförvltiges yttrde frå progrmsmrådet. Slutsts och Smmfttig Tillgäglighete till tuelbs biljetthll kommer tt vr fortstt god

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Varför resa? www.polycom.com/varforresa

Varför resa? www.polycom.com/varforresa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mrs 2013 Med dgstidiges räckvidd fcktidiges fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA NER TIDNINGEN

Läs mer

2416 ARB.RUM PERSONAL SKRIVARE HYLLOR DROPPSTÄLL VÅRDRUM/ METODÖVN. SÄNGGAVLAR SÄNGBORD 2422 FRD TILL VÅRDRUM PROVT.VAGNAR B B KROKLIST 10 PERS.

2416 ARB.RUM PERSONAL SKRIVARE HYLLOR DROPPSTÄLL VÅRDRUM/ METODÖVN. SÄNGGAVLAR SÄNGBORD 2422 FRD TILL VÅRDRUM PROVT.VAGNAR B B KROKLIST 10 PERS. 0 00 0 ET T ÄRIE VSER TUM SI FÖRKLRIR IREI PLL F FX KROKLI RETSOL OL S K SKRIVRE KOPITOR HYLL OLV HYLL ÖVER ORSHÖJ ISKÄK KRMOL SKÅP FÅTÖLJ OR SKÅP SOFF HYLL H9 RTS ÄKSKIV HÖJ I M RULLOL KOTORSR. PLTS T

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna

vara en T- periodisk funktion som är integrerbar på intervallet ges av formlerna Armi Hlilovic: EXRA ÖVNINGAR FOURIERSERIER Deiitio (rigoometrisk serie Ett utryck v öljde orm [ cos( Ωx b si( Ω x är e trigoometrisk serie ] Amärkig: Först terme skriver vi som v prktisk skäl som vi örklrr

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16

ihamn NYA VÄSTHAMNEN i Helsingborgs stads utveckling och kunna möta framtida behov på ett miljöriktigt sätt. HELSINGBORGS HAMN 2012-03-16 ihm Y THME HELSIGORGS HM -0- y Väste fullt utbyggd r Söd boc t Ste g ig ott Dr Helsiki Oslo ksg Tlli t Jär t g gs vä E4 gt / Sjö Göteborg Fältrpsväge Södergtsvidukte ih är vårt förslg på hur Helsigborgs

Läs mer

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

ETAPP 2 Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng ETAPP Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för villor och kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i ett kupert och ostört

Läs mer

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig!

elverket II Arkitektens ord Söker Du ny bostad eller kikar Du bara lite? Det spelar ingen roll. här finns bostaden för just Dig! sept 2015 Söker Du y bostd eller kikr Du br lite? Det spelr ige roll. här fis bostde för just Dig! Det befitlig Elverket frå 1908 hr gett ispirtio till de y byggder i Elverket II. Det gml elverket kommer

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV. Vår fokusering ger styrka

UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV. Vår fokusering ger styrka UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA 2011 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDEN.SE FASTIGHETSINDIKATORN VECKOBREV Vår fokusering ger styrka Vår fokusering ger styrka Fastighetsvärlden är en oberoende, fastighetsekonomisk,

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd:

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd: Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR v Lijär ekvioem Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak

I den här stencilen betraktar vi huvudsakligen reella talserie, dvs serier vars termer ak Armi Hlilovic: EXTRA ÖVIGAR SERIER (OÄDLIGA SUMMOR) Defiitio E serie är e summ v oädligt måg termer I de här stecile etrtr vi huvudslige reell tlserie, dvs serier vrs termer är reell tl (I slutet v stecile

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Huvud metod för beräkning av massan för en av en kropp med densiteten ρ ( x, är trippelintegral

Huvud metod för beräkning av massan för en av en kropp med densiteten ρ ( x, är trippelintegral ri Hlilovic: EX ÖVNING Mss och tgdput ILLÄMPNING V INEGLE. MSSN OCH YNGDPUN MSSN Huvud etod för eräig v ss för e v e ropp ed desitete, är trippelitegrl, dd so hör till urse i flervriells. Me, ågr el prole

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

VILLOR OCH KEDJEHUS Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng

VILLOR OCH KEDJEHUS Haninge VEGA LODGE. modernt i naturskön terräng VILLOR OCH EDJEHU Hige VEGA LODGE modert i turskö terräg NYA TADDELEN VEGA vi är med och bygger frmtides Hige I populär Veg plerr vi för 27 villor och 26 kedjehus i två försäljigsetpper. Huse ligger i

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET

11.7 Kortversion av Kapitel INTEGRALBEGREPPET 498 11. INTEGRALBEGREPPET Defiitio 11.16 R är e obestämd itegrl. De beteckr e primitiv fuktio till f(x). Vi smmfttr skillder mell bestämd och obestämd itegrler: Obestämd itegrl: itegrle skr gräser. De

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Editorial. Rebecca Landmér www.rebaland.se Portfolio 2015. Commissions for Göteborgs-Posten (daily morning paper, 600 000 readers) (2014).

Editorial. Rebecca Landmér www.rebaland.se Portfolio 2015. Commissions for Göteborgs-Posten (daily morning paper, 600 000 readers) (2014). Rebecc Ldér illustrtio grphic desig www.rebld.se +46 (0)737-08 87 5 rebld.s Coissios for Göteborgs-Poste (dily orig pper, 600 000 reders) (2014). Editoril I illustrtor d grphic desiger with kee iterest

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer