spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras."

Transkript

1 UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk ivesterre vier fortfrde oftst spökhus: ågr ktörer i cetrl hr de kommde åre ett tl större kotorshus som kommer tt tomställs och som sk prers strt för y skol: fisierig Sid 52 MAGASIN NYHETSBREV FASTIGHETSVARLDENSE FASTIGHETSINDIKATIORN VECKOBREV vstår risker toms igemrsso Om de y ische, köp utför stockholm Och de brutl frmfrte Sid 18 5 störst fstighets ffärer Sed seste msiet fstbet/ffär köpeskillig Kugsbrohuset 2 1 Mkr Sex flygpltsbygder Mkr Redevco säljer llt 7 Mkr Bostäder i Växjö 45 Mkr Pket om 9 hdelshus Mkr mrkds sttistik: sid 55 flyttvåg tömmer cetrl stockholm: hel 18 hötorgsskrpor tomställs Sid 2 Tem: 18 sidor om bäst kotorslokler Stor och y projekt Sid 2 y stor fstighetsuktio plers Sid 6 25 högst Vd-löer SidoR Vår fokuserig ger styrk

2 Vår fokuserig ger styrk Fstighetsvärlde är e oberoede, fstighetsekoomisk, yhetstidig och k ut vkll på objektivitet ge si läsre e helt korrekt och sklig iformtio Tidige hr fokusert på de frågor som rör ekoomi & mrkd och ger där läsr iformtio som de hr stor vädig v i si professioell vrdg Mterilet i Fstighetsvärlde är uikt och v de kvlité tt iformtioe oft k jämställs kosulttjäster Att oser i Fstighetsvärlde iebär tt det oserde företget plcers i e seriös och trovärdig miljö Stor köpkrft Fstighetsvärldes läsre är beslutsfttre i fstighetsföretg och må v de ledde kosulter som servr de professioell fstighetsär si tjäster, fiskosulter, dvokter, mäklre, lytiker, värderre mfl När det gäller tt etbler kotkt företgsledig smt dr vikti beslutsfttre hos fstighetsbrsches mest itresst ktörer är Fstighetsvärlde e mycket effektiv väg Fler möjli Fstighetsvärlde hr äve kompletterde produkter och tjäster Det är Fstighetsvrldese, Svesk Fstighetsidiktor (u äve på webbe), yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg smt årlige återkommde fstighetssemirier Äve dess produkter ger god möjli till expoerig Övrig iformtio Tidigsformt: 21 x 275 mm Rster: 1 lijer per tum Tryckförfrde: Offset Tryckeri: Crlshm Tryck & Medi, Mteril: Reproduktiosfärdig etiv film Vid färg skll provtryck säds Vi k äve t emot mteril digitlt, åtföljt v lserutskrift Redktio: Fstighetsvärlde Box Tel: Fx: Aosvdelig: Lrs Blomqvist Mobil: Emil: Mterildress: Digitlt: Med post: Se redktiosrut ov Med bud: Fstighetsvärlde Kugst 42, 7 tr,

3 top pli st 5 Itervju ktuell fstighetsprofil Ivesterigstips störst är Fstighets världe hr här smmst ällt e list över de 5 störst fstighets är i Sverige Vi prese terr äve ett flertl listor där är ktegoriser ts Fisierigslösir Skol: fstighetsekoomi i prktike I LISTAN fast Ig vä hets PreS rlden ente rar fastighetsb olag ort ANSvArIg 1 vskro fastighetsb olag ort ANSvArIg värde Fredrik Wirde Blev ohot d ett i är ius AP köpte Stort bolg Vskro äve i europ eisk jämfö relse 7,7 värde 25 AfA fsti 2 Akdemisk hus har AkT 26 bostdsb 14,5 toms Igem rsso olge t örerna utför Sver S beståd 48,8 Mikel Luds Förser främs 14,4 ige räkts Bertil Rigä tröm 27 blder t högskolevär bort Uppgifts er bygger lokler Bolg lde på et lddr för stor bolges se mrkdsvärdet elig projekt 14,2 Svesk erik Seli 28 Alect t ste tillgäglig bostäder eller uppgift frå företräd rpport 5,6 Pelle Björk Ldets störst 14, lud re I ågr fll Ket Joss 29 Stte llmäytt o drygt s fstighet hr uppgifter för bolget lägeh rpporte sverk frå eter juste 1,5 4 Cstellum thoms Norell öbo som ägt rum rts trsktioe frm till och r Örebro tredje kvr det, tlet 29, Håk Hellst 1,2 5 diligeti Ulf Rohlé 1 Sisb röm det vill sä de sept per emb I list sk er 21 29,8 Aders Kupsu 12,7 6 fbege Joh Cstw 2 klöve ll r till exempel s fler egevädr Sol Nyköp Ike Fstighe e, ig 28,1 bolg delä Christi 12,2 7 Gustf Herm vitl Hermeli ger fstighet ter I de fll eli shem er hr bol tillgodorä kt sig si get 27,5 Igel Lidh 11,9 8 Aberdee del v värd Gro Boge 4 vld De summer et Austrlie störst bol de värdet v de 5 25,1 ges fstighet Kristi Njjr 11,8 9 humlegår Mikel Bruh 5 fmiljebo re e biljo de städer gbg kroor, eller er är ärm för tt vr 894 miljrde 24, Per-Are 11,5 1 Amf fsti Aget Kores helt exkt 6 gyllefors Rudbert Av dett står r störst bol e get äst det 2,5 för tio proc v bol Mts Heder 11, 11 wlle torbjör Wiber 7 ge Cpi os et ge stm g tl rel estt utför Stoc hr si ledigsgrup USA e p kholm, 9 hr 22,6 Hs Wlle 11,2 12 fmiljebo Joh Wästl utför de 8 Pdox si hemvist stm ud städer Sthlm svesk grä fstighetsbol se och 6 22,1 v ge hr e Bosse Sudl 1,8 1 Akelius Aders Nisse 9 Stågåst ig svrig kvi som de Dderyd Liköp Ett stort projekt grsks Alyser v ktuell företeelser och treder Temsidor speciellt utvld äme Affärsyheter frå hel Sverige Aktielyser text jörg en wibe Bokslutsyheter vkstigsivåer, hyror, ktörer etc 15 kug slede* 1 16 hufvudst de 17 Poseido 18 Act** 19 Seb Trygg Liv 2 Norrporte Sudsvll Frkrike Mlmö 24 Nim 28 Norrköpig k 19,1 Ivo Stop er 46 fortifikt iosverket eskilstu 47 olov Lidg re 48 huge fsti Huddige 49 Iko fsti 1,8 Hs Lde r Reihold 1, 1, Geijer 1, Wiler Ader sso 9,8 Ptrik Hll 9,8 Mikel Rådeg ård 9,4 Kersti Gillsb ro 9,2 Le Jöss o 8, J ellströ m 8, Ås Hede berg Lud 7,9 Diel Skogh 5 helsigbo äll rgshem Helsigborg 7, Jos Hss * Ikluderr o 5 åprocet v Hemsö **Avser förhål ldet efter försäljige till 1: AP fode om 7 mdr 15,2 15, Aders Jrl Uppsl 45 jerh use 16, Olivier Couti 44 uppslhe m 17, Mrit Loft Ström 4 heim stde 18,2 Aders Söder m Joh Bergm 42 Stee & Peter Whs s isk retig 2, Mrti Bruck 41 rbs Nord rog Drwi s 4 Ludberg s 21, Ch Armst thoms erséu 16, Aders Wikl 21 Specilfs der ti Liköpig 15,7 Peter Krlst 22 uibil röm rodmco 2 wihlb orgs ig 21,7 Pål Ahlsé Vi komm er uder våre tt misk vårt fstighetsb eståd geom tt vi säljer bostdsb olget Dombro Vi gör det för tt vi vill reodl bestådet mot kotors- och butiksfst i Me gör det äve vi för tt vi åter bli offesiv vser tt förvä rv v komm siell fstig erheter Mrkdssttistik trsktioer, 14 Ste fsti rg fre drik wirden IuS kom men Ter Ar: 15, Fstighetsv ärlde 1/21 1 porträttet Lrs Thgesso ret Stu rot Nyb Egelbrektsg heg t Br t re Tu i AMF smlr ett fokusert beståd mdr city Citykro köptes för 2,8 Rid dr t Nybropl Ku t dsg går b St lg t gsträd b t ttu b ev Gr Småldst Hmt rsg 8 l Riket 11 Riket 1 dö Liég t t Regerigst vr till Befolkigstillväxte kom ite riktigt upp i smm ivå som uder 29 me ite lågt därifrå, ökde uer fjolåret är 177 ivåre Där stod huvudstdskommue för sk exkt hälfte v läets tillväxt på fler ä 5 ivåre Och läets tillväxt svrr för hälfte v hel ldets befolkigsökig 4 procet v s till- Cetr lb ro ro 21 rrb bedöms sysselsättige i läet h ökt 25 persoer uder 21 och ytterlire 2 frm till fjärde kvrtlet 211 Ökige i s std hr smtidigt vrit omkrig 1 rbetstillfälle uder cke elb Teg No kristllklr just u, sjukde När hel Sverige u gå mycket vkser och stide hyror br så är bilde äu gysmvrigssiler om e mre för Äve de fortstt stide rbetslöshet i riktigt försiktige k u i efter är helt missvisde hd kostter tt vkser Arbetslöshte hr stigit äd ldrig ökde så drmtiskt som sed slutet v 28 och beturbulese i världsekoomi rodde iledigsvis på e edv vrsel om Förr året vid gåg i tlet sysselstt Me smm tid trodde vi på tillväxt sed ett och ett hlvt år beror 212, loklhyresmrkde på ökde rbetslöshetssiffror helt me det hr gått äu sbbre och hållet på de strk bee mrkt omsvägig kom folkigstillväxte För tlet red krig hlvårsskiftet 21 rbetstillfälle hr ökt påtgoch sed hr styrk tilltgit ligt det seste året och är u Det mest pekr på fortstt styrpå rekordhög ivå, me klrr k de kommde två åre ite riktigt tt mtch befolkdet fortsätter tt fis igstillväxte Uder det tredje stor uthyrigsproblem för kvrtlet uppgick tlet sysselviss del v bestådet, främst stt i läet till cirk 15 för stor och ej moderiserde Eligt sest tillgägli stkotorskolosser i förorter, tistik frå Arbetsförlige är trede geerell me de erde ut problem Me är hs fr gick bort 1988 bestämde sig fmilje för tt vveckl verksmhete Det tog ågr år i llt vr sålt och Lrs Thgesso hde uder tide blivit tillfråd om h kude hjälp till lite problemfsti i omejd Det vr Sve-Erik Hsso som kotrkterde hoom tt jobb två dr i veck för Norrldst och Sjukde vkser, stide hyror STOCKHOLM: Nu går det sbbt tt må y projekt sbbt k stide priser Det iebär smtidigt till211 och 212 kommer tt bli god gå i i produktiosfs Me hel i huvudstde växtår för fstighetsföretge predrörelse Jg vr lite överllt, det vr e br skol och m fick förståelse för vilk sker m borde pss sig för och vilk som fug- 2 Sergels Torg 7 6 Tillväxt ger skördetid h red sommre efter grudskol och i fem år jobbde h på HSB i hemstde Lidköpig Det blev llt frå gräsklippig till tt hjälp till på kotoret När HSB bestämde sig för tt ite bedriv exter förvltig 1981 köpte Lrs Thgessos fr upp verksmhete Fmiljeföretget bedrev sed fstighetsförvltig, etrepredrörelse och ägde äve ett pr butiker iriktde på färg och el-mteriel Som mest hde fmiljekocere Lidköpigs fstighetsservice 11 ställd Uder 8-tlet förvärvdes dessutom e del midre hyresfsti som rotdes de e etre- V Cetrle me t rls J er rg Bi Bibliotekst t ig ott Dr b st g Ku og Br ml G rt 1 t yg els Br mu r S ste Mä st erg rb Kl skillds Riket t Kugsg Mlm 11 medelikomst 29 (2 64 år) 19,2% (2,4%) 1,1% (16,5%) ge vä e Sv Uder 18 år Över 65 år t rg åldersfördelig JämFört rikssittet 1 t rg 9 Flyttetto k 5 sg 8 7 tm (18%) bel 6 Födelseetto Käll: HUI Lu hr Lrs Thgesso ite läst sig till, h hr gått de prktisk väge De påbörjde (1%) Dö Käsl För FFärer och för yckeltl 16% 29% de Sbfstighete i Trollhätt h sig till mies Käll: scb Midre ä tre år Mer ä tre år dsle kör Sb Nej, jg kör Volvo, me det kske är läge tt byt för tt uderlätt för hyresgäste, skojr h Fktum är tt jg kört Sb förut och 12 (14) E siffr över idex 1 iebär iströmig v hdel frå dr kommuer 4 eftergym utbildig JämFört rikssittet tr uppvuxe i Lidköpig Utbildig: 9-årig grudskol Krriär: Gått de lå väge me hel tide iom fstighetsbrsche 15 år på Kugslede och u deläre och trsktioschef på fstighetsbolget Hemfos KtUell: Nylige geomfört ffäre 6 t elb Ap t Hum legård s t Brust ergs Norr Btorget rs Kom Kugli Humlegårde t t Född: 1959 i Hudiksvll, frå skolålder (98) SällköpSvrOr: g Wlli To Dvid Bres s hr jg körkort Sommre hr ieburit e hel del uppmärksmhet för Hemfos där h är trsktioschef Tidire vr bolget mycket uppmärksmmt iom fstighetsbrsche me i och förvärvet v Sbfbrike omtldes m äve i TT-delde, rdio och tv Me äu hr ite Thgesso bytt till tt DgligvrOr: lläd yiköpt husbile Ibld går det väl fort på vär, lik sbbt som hs fstighetstrsktioer Jg är väl lite otålig v mig, me just u lrs thgesso vr mycket öjd Jg vverkde tolv Sbr på sex år, me sed skrotde de sitt förmåli erbjudde och då tppde de mig som kud Trsktioskosulter oräkde är det få som k komm upp i ett lik stort tl gjord fstighetsffärer som Lrs Thgesso, och e så stor bredd H hr gjort styckeffärer för kpp miljoe i småsmhälle och stor portföljffärer för miljrdbelopp Däremot hr h ldrig vrit ie och hdlt på citymrkder i och Me efter e lite prtstud så visr det sig tt h fuskt lite där också Jg vr fktiskt är vi köpte huset vid Slusse där vi hde vårt huvudkotor i, me det stod tomt vid förvärvet så det blev sk billigt Och sed köpte vi äve huset som vi flyttde huvudkotoret till, Göt Ark vid Medborrpltse, det blev dyrre och e sk dålig ffär me igick i e portfölj som v oss br vkstig, drr 15 HDelSiDex 28 STörST rbetsgivre tl ställd s Kommu Ericsso AB 575 s Läs Ldstig Södersjukhuset AB 5 25 Rikspolisstyrelse s Uiversitet Regerigsksliet 625 Försvrsmkte 625 SEB 575 Swedbk födelse/flyttetto födelse/ flyttetto Ho gesso gillr tt kör bil, h sittr 5 mil i måde Jg hier gör så mycket som ite blir gjort på kotoret, ri smtl, fuder över ffärsupplägg och sådt Mi bäst idéer hr jg og fått bkom rtte i bile, fuderr h H är yss hemkomme frå semester, det blev är 5 mil då också, kostterr h Tur och retur till Österrike de 5 kvm Kommersiell fsti! TT vet är det lltid idé tt På volley Vill du köp eller sälj e fstighet tusetlet ffärer gjord ri lrs thgesso på hemfos Med är itresserd k h sbbt ge klrt besked om h T SOm llt T är vär Seb Trygg liv mm K rs på 12-tlet Kl gruddes 11 t r k V 2 mi Flyg till 55 mi, tåg tim 26 mi Flyg till Mlmö 6 mi, tåg 4 tim HiSTOri: Stde 5 8 kvm t ér g Te restid: 42 kvm ge t sg dm Rå st Hdelsresde i fsti ivåre 1 d ivåre (december 21) ett pr i s std Efter år extr hög tillväxt bor u är persoer i s lä Huddige de äst störst kommue i läet Nck ivåre och därefter följer 9 18 ivåre och Södertälje kvm pl f 965 kvm Up mf Krlvä totl öppe/totl, rbetslöshet J öppe/ 9% (16) 1% Hälso- och sjukvård (11) Utbildig och forskig 8% (6) 8% Offetlig dmiistrtio 8% 1% (15) Fis 6% 12% (7) Socilt rbete (18) Hdel & kommuiktio 19% 4% 4% (6) Bygg 1% (1) El, vtte och vlopp 2% 7% (17) Tillverkigsidustri % (2) % Jord- och skogsbruk 1% (1) Övrigt 2 vskro fbege rbetslöshet JUrI ärigsliv JmF rikssitt (29) befolkigsutvecklig befolkigsutvecklig perårår ökig/miskigper ökig/ miskig i ierstde 1 De STörST är* Det vr gott om ffärer kommersiell växt kommer frå födelseöverskott och v iflyttigsettot vr uder 21 sk jämt fördelt på iflyttig frå övri Sverige och utldet Däremot förlorde som vligt ivåre till de omkrigligde förortskommuer Av förortskommuer fortstte Nck, Solletu, Sol och Sudbyberg tt h befolkigstillväxt krig 2 procet eller mer Äve Upplds-Bro och Vlletu slöt sig till de sbbst tillväxt och de sistämd kommue ökde 2,5 procet Det skiljer sig e hel del mell kommuer i hur flyttströmmr går Av de sbbväxde förlorr Sol och Sudbyberg till det e läet och hämtr således det mest v ökige frå övri Sverige och Utldet Det fis ågot motsägelsefullt i tt läet ökr mer ä ågosi smtidigt som bostdsbestådet ite utöks lls i fsti i cetrl, De STörST kommersiell fstighet 1 Blåme 2 2 Grävlige 12 Stute 12 4 Klssförestådre 1 5 Prdiset 29 6 Bylige 7 Fyrfot 1 8 Brufiske 18** pris (ksek) Dek sålde stort me köpte också mkr MTG-huset förvärvdes för 576 fler v dem vr mycket stor ffärer i STOckHOlmS DTum DreSS ierstd re bostäder re lokler 65 köpre Säljre Vskro Commerz Rel Mäster Smuelsg * Regerigst 1 68 kuder t Bk of Ireld Regerigst 85 Sksk Torst 842 Fbege/Peb Lidhgest 576 Sksk Rigväge Diligeti Vst 8-1 Nybrot * Bedömd köpeskillig **Äve fstighete smm tkt Att de flest fått tk över huvudet ädå får förklrs geom tt det befitli bestådet v bostdshus väds effektivre Det k hdl om fritidshus som väds som permetboede och förtätig i det befitli bestådet Det sere sk og ite udersktts som förklrig I bostdsområde i ytterstde väds må v bostäder v betyd- AMF Fsti Dek Vskro Norrporte Ivesco Dek SPP Hörstee Sprböss Fsti Skvlberget 21 igår ligt fler ä vd de urspruglige vr vsedd för ökt bostdsbygde Positivt är dock tt bostdsbygdet ökde ordetligt uder 21 jämfört de ivå so produktioe sjök ed till uder sist kvrtlet 28 och hel 29 Jämfört de god produktiostkt som rådde är det dock e br bit kvr Uder 21 påbörjdes det är 8 lägeheter i hel läet det uder 26 påbörjdes lik må lägeheter ebrt i s std Fstighetsvärldes bedömig är tt ugefär hälfte v förr årets produktiosstrter i läet låg i Boverket fler bedömer tt det kommer tt ske ytterlire e ökig v produktiostkte 211, me det hdlr ite om ågo eorm uppgåg ut kske 12 procet Uder 29 vr det fler hyresrätter ä bostdsrätter som producerdes me förr året tog bostdsrätter tillbk positioe i täte Då e stor del v produktioe umer är iställd på bostdsrättsmrkde i först hd iebär det rimlige tt produktiostkte Fstighetsvärlde 2/211 Fstighetsvärlde 2/ Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärlde 7 8/211 Fstighetsvärldes ortslyser hr bildt skol för hel brsche Du hittr detljerd iformtio om värde, hyror, vkstig mer Stor oberoede ortslyser 24 Brsches mest itresst persoer itervjus ffä rs l ys Klrsverket Bgårdsverket 21: s std förvärvr posttermile för cirk 8 miljoer kroor och letr efter itresseter för projektet 1994: Pler för Västr City lsers me tr stopp vid Klr posttermil låg i ms först sverk 185: Stockhol togs ur bruk till 1919 då det området frm 194: s Bgårdspostkotor återfs på pltse frm tills det revs : Poste beslutr tt på byg Klr Posttermil pltse för tt ku hter de stor postmägde 22: Brittisk Cliffstoe, som tgit över projektet, klrr ite v tt fisier e omprojekterig är det visr sig tt de plerde överdäckige v bområdet är omöjligt 21: Efter terroristttei ttet de elfte september USA str projektet upp 1999: Stdsbygdsdirektör Olle Zetterberg preseterr ett projekt för Ste Nordi, som iefttr e kogressläggig och köp v posttermile 26: Jrl Asset Mgemet sitt förslg, vier tävlige i som består v tre bygder fsti två smmläkde Wterfrot sk bygs usigtuportfölje, Stoc kholm: 28: Rivigsrbetet Klr posttermil påbörjdes uder 28 foto: åke e:so köper e fem tedel v SigtuH em Lidm 24: s std går ut de y projekterigsbr yt och ordr e budstävlig om projektet 1 12 lägeh eter och cirk 6 kvdrtmeter smhällsfsti i form v vård- och omsor gsboede, skolor och förskolor Bostdsläge heter ligger i cetr l Sigtu, Norrb ck och Vlst De köpt fstigh eter utgör ugefä r e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd och e femtedel v SigtuHems smhällsfstighe ter Rikshem hr äve köpt 49 proce t v ktier i y Vlst Cetru m AB Affäre är ytterlire e försälj privt ktör iveste ig där e rr i ett llmä yttigt bostd sbolg De totl köpeskillige uppgick till miljoer kroor Cetre s De lå res till e moder mötesplt De plts som tycktes pss bäst för e y kogressläggig vr dock red upptge v e posttermil Uder 8-tlet hde Poste låtit uppför de för tt ku hter stor mägder försädelser Beslute k 15 år sed låg ett sverk hde vrit sbb och e-post vr på pltse och uder 4-tlet då fortfrde reltivt ovligt byggdes Bgårdspostkotoret Poste hde kort sgt iget ipå pltse Postkotoret revs tresse v tt sälj de sed för tt ge plts åt e y Det tog dock ite mer ä två år posttermil För tt förstå hur till i postes idustrilokl visioe hr utvecklts måste och mägde brev m gå tillbk ett pr år i tide vr föråldrd hde sjukit Behovet fs ite kvr edst e grå betogprojekt Västr City klump i cetrl Uder 1994 plerdes prosmtidigt fs det ite heller jektet Västr City som kom tt må ktörer som klrde v tt lsers offetligt året därpå betl för e tom projektfstigdet vr ett smrbete mell SJ het u är Poste ville sälj och s std som skulle överdäck spårområdet vid Ces std förvärvr trlsttio och ge mer utrymme 1999 vr Olle Zetterberg stdsför själv City och äve utrymbygdsdirektör och preseteme åt ett kogressceter ed Älvsjö och Koserthuset hr läge vrit de rikti ltertive för större kogresser Med ytt Wterfrot Cogress Cetre skps u ett ltertiv som äve iefttr kotor och hotell Det hr tgit femto år och äst tre miljrder kroor, me u hr cetrl fått e kogressläggig som klrr tt t emot betydligt större eveemg ä tidire Red u, i de officiell ivigige, hr kogressverksmhete tjuvstrtt ågr evet och i dr hr äve överlåtelse v hotelldele skett Kotorsdele är äst fullt uthyrd och bld hyresgäster återfis bld t SCA, Postkodslotteriet, Austrlies mbssd och Luftfrtsverket Res hr dock vrit låg Både pltse och projektet hr geomgått må fser För cir- rde ett projekt som iefttde wterfrot CogreSS e y kogressläggig och ett förvärv v just posttermiprojektkostd (c): Läge: Vid Klrbergst i le för Ste Nordi, som då cetrl vr tu- och fstighetsborrarkitekt: White Arkitekter råd När Nordi sed förde idé vidre vr det ut ågot Projektledig: Totl yt, BTA (kvm): Jrl Asset Mgemet större motståd tt utveckl smoch Byggherre: Vitl ierstd s tidigt bli v Posttermile Projektstrt: ett fick Ytfördelig: det fick Klr Tvärtom fstighetskti er Kotor: 25 kvm gott gesvr v de politisk k- stor omprojekterir krävdes, vilket det egelsk bolget ite hde möjlighet tt fisier Cetre y rbetsyt 2,5 mdr 74 törer Termile förvärvdes för drygt 8 miljoer kroor och 21 gick s std ut projektet för tt let itresseter uder met Klrposte Ett krv vr tt det skulle iehåll e hotell- och koferesläggig vy över Riddrfjärde och stdshuset Projekterig och förhdlig vr i full gåg me så, de elfte september 21, iträffde ter- iträffde just som köpevtlet Mrriott Hotels och det österrikisk byggbolget Strbg skulle görs offetligt Bld offre fs persol frå Mrriott Hotels lokler i World Trde Ceter Affäre löstes som riktigt våde sig på ett ytt större projekt Egelsk Cliffstoe Ivestmet gick ovätt i som y köpre me ett år sere, 22, vbröts detljplerbetet Förslget hde ite mottgits väl och det visde sig tt det ite skulle gå tt byg över bgårde då det skulle gör det svårt för frmtid ombygder på bgårde Överdäckige, som frm tills dess hde vrit e fudmetl igredies i projektet, vr ite möjlig och Äu e omstrt skedde 24 och Stdsbygdskotoret gick ut e y yt, u begräsd till de byggbr yt och e budstävlig orddes Återige vr krve hotell och e kogressläggig me u mer specifik krv och stde skulle sälj fstighete till det företg som bäst kude lev upp till förutsättir Ett krv frå stde vr tt persoer skulle få plts i biosittig, 2 i bkettsittig och ett hotell mist 4 rum Kotorsbygde är där för tt bär kostder Det är ryggrde för själv exploterige, berättr Christer Olofsso, fi löfte ger riskbl ffärer Fstighetsvärlde 1/211 2 Läsvärd dokumet som vslöjr spelet bkom de störst ffärer 26 Hotell: 2 4 kvm Vår bevkig v Färdigbyggt: Sommre kvm Kogress: ämet Fstighetsktie r lämr i dett umret fiummet och de stor oterde bolge Vi gör e ige utflykt, tillroristttcke mörkre trkter i USA Attette upp och för e tid vr det På fis- och kpitlmrkde är förtroede e mycket viktig tillgåg Vid sid v det självklr, tt leverer resultt, byggs oft sådt geom PR i olik former Och förhoppige tt fi guld, srt, är lltid ågot som k lock de oistte tt bortse frå uppebr brister och t lldeles för stor risker De bolg vi vlt tt titt på i de här rtikel är ite ågr stor hjr De lever på ivesterrmrkdes bkgård I brist på kpitl och resultt hr de frmför llt stst på tt prt upp si verksmhet och mål upp stor frmtidspler Ekl sker kläs i stor ord, misslyckde förklrs llmät mrkdsläge eller ågo form v dimridå Det är e lite grupp bolg som kyts ihop v tidire gemesmm ffärer och persokopplir, ICT Fsti, Fudior och Hyresfstighetsfode 42 (värdepåverk de fktorer) Gtudress C Rullret 7, Artillerit Uthyrigsbr 17 re totlt: kvm Hyresgäster Cirk 4, SKF står för över 5 procet Hyr årsbsis,5 Mkr Vksg Smmf ttig uhemfoss äst störst förvärv uder Kefreuktioe där de stått för cirk 57 proce t v hel trsktiosvo lyme ufsti såldes 25 procet uder totl värderige Oro fis för vks er, eller högre förvätir om drift och uderhållskostder rd SIgtuHe m Hr i och 7,8% Hyresrisk försäljige reodlt si Medel Uderhållsbehov portfölj och sålt v delr v sitt bestå Högt d som ite tillhör kärverksm trsktio hete, såsom vård och omsorgsfst Köptidp ukt i Rikshe Oktober 211 ms ivesterir Köpre cirk 1,7 miljrd på er kommer tt Hemfos Säljre bidr till tt Sigtu Hem k fortsät Kefre Köpeskillig t sitt upprustigs progrm som 29 Mkr Direktvkst, plert Sigtu mrkdshyr Hem hr ktivt 1,4% Kr/kvm sökt efter e svr stde prte 6 74 kr/kvm r till de u försåld fsti SIgtu är, ågot som de u får e kommu på i köpre Rikshe frmmrsch då det m Rikshem blir är ett v Sverig si iveste es strkste tillväxt rig SigtuHems område y smrbetsärmre 4 prter i visio ivåre Uder Norrbck där 211 års först e utvecklig v kvrtl vr Sigtu området är på Sveriges sbb gåg SigtuHem st växde komlämr mu då ivå delr v sitt bestå således över rtlet växte d 42 persoer, terre lågsik till e ivesfrå 9 99 till ti mål, som 4 487, motsv villi tt sts är rde 1,24 proce fullt ut på fstigh Kommuled t ter Rikshe eige hr uder I de uppm m äger sed fler ärksmmd år stst offes tidir bostdsfstig e Kefreivt på frmtid uktioe hr heter rut omkri e verigsbehov sives1 fsti terir i skol, iom e sr gi Sverige och förvlt ukförskol och tioerts ut uder frmtid De spekte r ugefär omsorg smt i kulturperiode 21 är däremot iräk 1 lägeh och fritidsläggoktober När eter d i värderige De hr större de välkäd fstigh ir, prker och förklrr dele v sitt och tor Smtid eter Gmlestde ite det beståd i Upps reltivt lå priset igt hr omkriglig l 2:8 och 2:5 som me äger Svills befr sed tidir bld t rymme de kommuer r tt de blygsmm e äve fstigh mot bkgrud r SKFs huvud eter kotor i, budgivige v de demog Sol, sgick rre Lidigö, rfisk uder klubb vr ett result strukture e Västerås, Hlms de 11 t v osäkerheter strk efterfrå oktober blev td och Dde krig kommde de slutli ryd prislppe TexT: CHrISt vkser Det lågt uder förvä offer LIdH hr bld t ryktts L t Till tt börj om tt e v ropdes större de fsti hyresgäster WSP Sverig ut vr för sig där de AB, som står e högst bude för c 4 proce ldde på 16 respek t v hyresitäkter tive 1 miljo i Gmlestde er, tt jämför 2:5, hr pler på värderir SIgtupo tt läm lokler på 29 rtfölj och 178 miljo Dess lokler er När fstigh är i gott skick eter fstighet sed ropde och bör ite vr omöjli (värdepåverk s ut gemesmt tt hitt e de fktorer) vr Läge bostäde budgivige y hyresg r: ågot vssr äst till, äve om Smmf e meldet k t ttig Uthyrigsbr l frmförllt B låg tid för ett re totlt: Svefstighe läge som dett kvm ter och Hemfos Trots vrv bostäde urikshem ivesterr cirk e mrkdsmä r kvm ssig vksgrd, 1,7 vård och omsorgs e viss osäker miljrder kroor reltivt säkr fsti 17 het krig SKF, hyresoch igår ett ytt 744 kvm gäster och ett som hyr smtli förskolor och smrbete ågorlud ttrkt lokler i Gmle skolor SigtuHem läge i ivt kvm Hyresrisk: stde 2:8, bör äve ubidrr till tt det kommu blev det Hemfo ts i beräk s som v budgiv Låg Vksgrd ägd ige Om de bostäder: SigtuHem vrit säkr på ige ett k fortsätt bud på 29 miljo,6% e låg tid frmöv tt sitt kvr sitt upprustigsp er, 25 proce er t rogrm som uder värder trsktio vrit itresserde borde de h plert Rikshem ige Priset v tt delt i motsvblir e pålitlig rr e direkt Köptidpukt budgivige själv smrbetsprt vkstig omkri I och tt er mål Oktober 211 g 1,4 procet, vilket Köpre de tt sitter på iform förvlt och utveckl är mycket högt tio som är för si förvärv Rikshem området Svills högst Säljre vgörde för bedömig är fstighetes SigtuHem tt de mrkdsmä värde Köpeskillig silerr ders ssi direkt fråvro frå 1 677,2 Mkr vkstige Direktvkst, budgivige e för likde fstigh mrkdshyr tydlig osäker Bostäder 5% ter i ett likd ehet krig frmtid vks Vård- och omsorgf e läge är cirk er Om SKF läm sti 5,25% sjuått procet fstighete skulle de Förskolor och det få stor skolor 7% kosekveser ite br på drifte e del v de tot ut äve thö direktvkstområdets ttrkt ige k rimlige ivitet som sed läge häförs till vrit förkippt fsti företget s stdrd och och i folkmu ålder som iebär Fstighetsvärld klls för Kul omfttde reoe 11/ 211 : Ite må ku lor för Skf-fstighe t Lidesberg omgivde midre smhälle ågr mil orr respektive söderut Det ed större udtget frå de regel visde sig bli ett fstighetsköp i Brickebcke, ett bostdsområde i Örebros södr utkter frå guld till fsti I slutigsprospektet till Aktietorget uttlde ICTs styrelse, vid de tide beståede v Peter Asp, Mtti Lilljegre och Nils Lilljegre (fr till Mtti), e målsättig tt bli e stor ktör i de svesk fstighetsmrkde Fiskrise kom emellertid emell väsetligt sämre tillgåg till ytt låt Historie om ICT Norde Fsti kpitl Me det är ite hel förklrige börjr 26 Då gruddes Ivestors Cpi- Avkstige på fstighetskpitlet tl Trust Swede Holdig Affärsidé i ICT hr vr tt vrit låg frå strte och kppt räckt till tt köp fsti mell betl rätekostder 9 och 1 procet direktvmtti Lilljegre vr VD i kstig och belå ivesteict Fsti frm till 28 rir till cirk 75 procet Ekl sker och också de störst ktieäreste skulle betls i yre i bolget (cirk 6 prokläs i stor emitterde ICT-ktier För cet v ktier våre 27) tt uderlätt hdel i k- ord, misslyckde Näst störst äre i ICT Fsttie oterdes ICTs ktie på förklrs i våre 27 vr WilAktietorget de 1 mj 27 llmät mrkds- helmsso Bygg cirk Urspruglige hde bolget 16 läge eller procet v ktiekpitlet cirk 65 ktieäre Vid de tid vr Mtti Företget iriktde sig ågo form äve äre och styrelseledfrämst på bostäder Eftersom v dimridå mot i Victor Jsso Group, så pss hö vkstigsiett företg verksmt som våer ite gick tt förverkli grossist och tillverkre iom i ågr tillväxtområde, fick smyckesbrsche or köpe huvudsklige ske i styrelses och de tillbk till 189 ICTs först fstighetsköp större ärs hemtrkter, i det här fllet i skedde i Guldsshytt (smhället Storå) Fstighetsvärlde 1/211 efter vård och omsorgsboe de, vilket Sigtu kommu, si turär miljö, hr kut erbjud geom både kommul och privt ktörer ugmlestde 2:5, 2:8, Fstighetsvärlde 1/211 fstighetsvärlde grskr I reklmes värld ligger hälsokäll i Bergslge Me i grskpet fis två fstighetsbolg, ICT och Hyresfstighets fode Ambitioer är stor, särskilt sett till det begräsde e kpitlet Ett tredje företg i smm väv är Fudior Här fis iterffärer, dmiistrtiv brister och kretiv bokförigsmetoder Precis som vid köp v cirettpket borde såd här bolgs ktier förses e vrigstext Skf-HuSe fstighet Läge I ffäre Igår 211: Wterfrot Cogress är öppet och i gåg Fstighetsvärlde 1/211 4 TexT SebSt I vllgå rd

4 Utgivigspl Fstighetsvärlde 212 Utgåv Tem Utgivigsdg Mterildg Nr 1 Krriär & kompetes juri 19 juri Utbildigs och rekryterigsbehovet är stort Vd sk m täk på? Hur udviks misslyckde rekryterir? Vr kommer flskhlsproblem uppstå? Rätt mix v juior och seior rbetre Chefsförsörjig i fstighetsföretg Specil: Iteret som iformtios- och säljkl i bygg och fstighetsbrsche Nr 2 Bostdsutvecklig + 27 februri 16 februri Stor lys v smrkde Vilk är de vikti ifrstrukturprojekte och hur påverkr de fstighetsmrkde De y projekte, de seste ffärer och situtioe på loklhyresmrkde Bostdsmrkde hårdgrsks Specil: Allt iför Mipim 212 tips för mässbesökre, ged tid och plts för vikti evet uder mäss Nr Grö fsti 2 pril 22 mrs Det seste om eergi-, miljö- och dr hållbrhetsfrågor i fstighetsbrsche Best prctise Vd gör vi de ml huse? Vd är det seste vid yproduktio? Vilk miljörisker fis och hur k de miimers? Specil: Itertioell utblick Nr 4 Kotorsfsti 2 mj 19 pril Hur ser Sveriges bäst kotorsrbetspltser ut? Bolges bäst erbjudde Vilk är skillder mell ml och y kotorsfsti? Effektivitet, drift- och uderhållskostder Ldmärke - sttus? Vd kostr det tt byg? Itertioell förebilder och jämförelser Morgodges kotor Så väljer hyresgäster kotor Nr 5/6 Årsredovisir 4 jui 24 mj Svesk fstighetsbolg lämr ifrå sig mycket br och iformtiv årsredovisir Vi grskr dem och betygsätter Hur k de bli bättre? Hur värderr bolge si fsti? Vd säger revisorer vid e figrskig? Ris och ros? Specil: Allsveck och dess påverk på bygg- och fstighetsbrsche Nr 7/8 Stdsutvecklig 2 ugusti 9 ugusti Vi grskr späde stdsutveckligsprojekt Hur hr politiker, fstighetsäre, rkitekter och plerre smrbett för tt å frm till e lösig? Ledde rkitekter dömer och berömmer Hur tillför br rkitektur kulturell och ekoomisk värde? Vilk är världsprojekte som ispirerr? Nr 9 Köpcetrum & Butiker +Mlmö 17 september 6 september Stor ortslys v Mlmö Kojukture för hdelsfsti Ny treder vid butiksetblerir och projekt Hur klrr sig de befitli hdelspltser Frmtid kosumtiosmöster och butiksfsti Värdehöjde cetrumförvltig Specil: Nytti tips iför ExpoRel 212 Nr 1 Affärsjuridik + 15 oktober 4 oktober Stor ortslys v Dessutom hdfst juridisk råd för fstighetsäre Fstighetsrätt, hyreslg, skttelgstiftig Vilk förädrir påverkr fstighetsär mest? Allt om vilk jurister som fis i de stor trsktioer Nr 11 Logistik- och lgerfsti 19 ovember 8 ovember Hur lycks m plcerir i mer udd fsti? Hur pss hög vkstig får du i de geogrfiskt mer exter läge? Är det tillräcklig kompestio för e högre risk? Ivesterr som lyckts geom tt köp det dr obbt Vilk orter är de mest itresst och vr fis frmtides flöde? Vilk ivesterir gör kommuer för frmtide? Nr 12 Kosult 17 december 6 december Här tittr vi på hur rådgivr i och krig fstighetsbrsche gerr Hur är lösmhete? Vilk är de y utmr? Vilk persolförädrir hr skett? Vilk är de y speciltjäster? Vi täcker i trsktioer, uthyrig, värderig/lys, shoppig, due diligece mer

5 Aospriser för tidige Uppslg Uppslg, utfllde 44 x 252 mm 42 x 275 mm 2 8:- 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 1/1-sid, 2:, :e omslg 1/1-sid, utfllde* 19 x 252 mm 21 x 275 mm 22 8:- 4:e omslg, utfllde** 21 x 242 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 1/2-sid, utfllde* 92 x 242 mm 1 x 275 mm 1 4:- 1/2-sid, ligde 1/2-sid, utfllde* 19 x 118 mm 21 x 1 mm 1 4:- ENDAST I ANKNYTNING TILL PERSONNYTT 1/4-sid 92 x 118 mm 1/4-sid, utfllde* 1 x 1 mm 7 8:- För övri formt begär offert Begärd plcerig +1% * Smtli utfllde formt: lägg till mm på smtli sidor för skärsmå ** Sist sid förses dressetikett, som upptr 2 mm i övre kt

6 må besökre tt trfike uder kort perioder fick vår sjt tt krsch Vi hr u delvis byggt om sjte för tt de sk klr besöksstormige Vi säder äve TV frå producert kl 8: 5-års rät 1,75 -,45-1,55 1-årsrät 1,675 -,45-1,59 producert kl 8 FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG I DAG Alltid först de viktiste yheter tel: mejl: AUKTIONEN IGÅR: 9,6 miljoer (Värderig: 9,6) Kugslede v budstrid Hemfos Först dges totl pris ldde exkt på värderige Köpeskillige för de 1 fsti som uktioerdes ut igår summerde 9,65 miljoer kroor, vilket vr riktigt är värderige som låg på 9,6 miljoer Sett till eskild fsti så hmde prislppe oft lågt frå värderir, som mest vr köpeskillige 174 procet över respektive 9 procet uder Stig Svedberg vid Tvättbjöre Förvltig vr de som köpte högst över värderig är h betlde 1,7 miljoer för e fstighet i Sudsvll efter itesiv budgivig Jg hde kut sträck mig till 15 miljoer, kske evetuellt 17, säger Svedberg Högst pris betide fstighete Dock 9 i cetrl Växjö som Kugslede köpte för 12 miljoer (värderig 16) Främst utmre uder de tio sist bude vr Hemfos Se vår sjt för tt läs om smtli 1 trsktioer uder de först uktiosdge Auktioe följdes som mest v ugefär 12 besökre uder förmiddge FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG AUKTIONEN IDAG: 1 fsti Värderig 541 miljoer På ged: Cetrl dyrgrip i Mlmö rops ut Fstighete vo Coow 54 värderd till 9 miljoer Idg klock 9 är det dgs för de dr uktiosdge på Skdibiogrfe där tre skåsk och tio smålädsk fsti sk uktioers ut Förhdssckise gäller vem som vier budgivige om de stor fstighete vo Coow 54 på Bltzrst 1 i Mlmö (värderd 9 miljoer) När 1 hus som rops ut i dg berörs orter Mlmö (2st), Lomm (1st), Oskrshm (4st), Tigsryd (1st) och Nybro (5st) Ett hus i Oskrshm är uktioes lägst värderde edst 2 kroor Dges äst högst är på 26 miljoer Live-rpporterig, TV-sädig och krsch Vår liverpporterig frå de först uktiosdge vr oerhört uppskttd och hde så tisdg AKTUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Atrium Ljugberg 67,5 1,5-2,9% Blder 2,9 -,7-46% Briov 99,5, -1% Cstellum 84,4,5-7,6% Cte 71,5, -5,% Corem 19,5 -,5-11,8% Dgo 5,,4-16,7% Diös,5-1,1-21,% Fbege 51,85 -,45-4,% Fstprter 9,1,6-16,6% Heb 56, -,5-14,9% Hufvudstde 66,2 -,5-15,7% JM 87, -1,5-44,8% Klöver 24,9, -26,5% Kugslede 46, -,9-25,% NCC 11,8-2, -24,8% Peb 2,99 -,62-42,4% Ruric 2,2,2-5,6% Sx 155, -1, -8,8% Sksk 95,55 -,5-28,% Wllestm 62,75, 7,% Wihlborgs 87, -,25-1,8% AKTUELLA RÄNTOR Nr Kurs + % + i år Stibor IDAG Alltid först de viktiste yheter telefo: fx: STIBOR må 2,51 -,,56 tisdg 8-9- Nr Fstighetsvärlde Idg är ledde på förlig v yheter frå fstighetsmrkde Redktioe vilägger sig om tt geom ett gediget yhetsrbetet lltid lig i frotlije Det görs också ett ktivt urvl för tt komprimer iehållet och hjälp mottr till e effektiv yhetsbevkig Nyhetsbrevet distribuers vrje vrdg uder 45 veckor, uppehåll uder semestermåde juli och mell jul och yår uktioslokle, äve det uppskttt Fortsätt tt följ oss på sjte! Sigtuhem sålde till Rikshem ställer tuff krv Avyttrr e femtedel v bestådet för 1,7 miljrder Rikshem, tidire kät som Dombro, köper e femtedel v Sigtuhems hyresbeståd, e femtedel v Sigtu kommus smhällsfsti och blir dessutom deläre i Vlst Cetrum E ffär som omfttr 1 12 hyreslägeheter och 6 kvm smhällsfsti, vård- och omsorgsboede (251 lägeheter och lokler), skolor och förskolor Köpeskillige uppgår till 1,7 miljrder kroor Svills hr vrit säljres rådgivre Kommue ställer fler krv på Rikshem som bld t förbider sig tt ite sälj vidre hyreslägeheter Om de trots det gör det får de betl ett mycket högt vite JLL: 25 miljoer Sigillet utökr uder Q i Trsktiosvolyme uder det tredje kvrtlet uppgick till 25,1 miljrder kroor eligt JLL Dett är e ökig 22 procet jämfört smm period 21 Volyme för årets tre först kvrtl uppgår till 75,5 miljrder, vilket är e ökig 1 procet jämfört smm period 21 Sigillet hr förvärvt två fsti i cetrl e uthyrigsbr yt på 6 7 kvdrtmeter Fsti iehåller 7 bostdslägeheter och 2 2 kvdrtmeter lokler bld t Systembolget som hyresgäst Fsti hr dresse Kobbrs Väg 1 A-D och Redbergsväge FV IDAG FV IDAG Leimdörfer rådgivre vid försäljige v Norrvidde för 5,8 miljrder kroor Årets störst fstighetsffär Följ uktioe: fstighetsvrldese Bsle ställer Christi Thoré Bsle ställer Christi Thoré som y ffärsutveckligschef Fuktioe som ffärsutveckligschef är yirättd och är ett led i Bsles lågsikti utvecklig för tt å målet om 8 förvltde kvm år 215 Thoré kommer ärmst frå EFM, i det hr h vrit försäljigs- och mrkdschef i olik företg FV IDAG Ldics storäre söker kokursskydd Ett v Nordes störst fstighetsbolg skr solvet storäre Uder äu e v ll dess svrt mådr som fisbrsche upplevt tog fiskrise ett krftigt grepp om fler europeisk bker E v de bker som råkde ill ut är islädsk Glitir där de störste äre Stodir (tidire FL-Group) u sökt om kokursskydd (mortorium) Det skedde efter tt islädsk stte gått i och förvärvt 75 procet v bke för tt rädd de Stodir, som tidire ägt är procet v Glitir, blev geom det krftigt utspädd och sökte i smbd dett kokursskydd Stodir är äve de störst äre i Ldic Property är 4 procet v ktier Ldic hde vid årsskiftet förvltigsfsti värd cirk 5 miljrder SEK vrv de svesk fsti står för är 15 miljrder Utöver det hr Ldic också dr fsti i si ivestmetverksmhet och i projektutvecklige för fler miljrder Någo direkt påverk på Ldics löpde verksmhet iebär ite Stodirs mortorium Fstighetsbolgets fisiell ställig är dock ite strk och ut e solvet huvudktieäre k situtioe bli äu svårre FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG Iko skjuter på hdelsprojekt i Stffstorp Svårt tt hitt hyresgäster Iko fsti hr svårt tt hitt hyresgäster till sitt hdelsområde lldeles öster om väg 18 i Stffstorp För ett år sed köpte m 12 kvdrtmeter råmrk och hr e byggrätt på 4 kvdrtmeter butiker Tke är tt byg ett volymhdelscetrum för hem, hus och fritid bredvid befitli Willys och Skåepltor Det är lite svårt tt lock till såd här ställe just i dg, säger J Kristesso, VD på Iko Retil Dels hr kojukture försämrts, dels är kokurrese stehård Tke vr urspruglige tt först butike skulle vr på plts u uder höste Ige hyresgäst hr äu kotrkterts me Kristesso tr det ro Vårt fokus ligger idg främst på tt byg ut hdelsytor krig befitli Ikevruhus så vi hr ite brist på projekt Me vi hr förstås ite köpt det här för tt lig på mrke FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG Ldic ivesterr 5 miljoer i Uddevll Mts Sterer: Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet Ldic ivesterr 5 miljoer kroor i tt byg om Mydis hus, Hvidfeldt 22, i cetrl Uddevll Smtidigt hr hyresgäster Sktteverket, Försäkrigskss, Kroofogde och Arbetsförlige förlägt hyreskotrkte i sex år Fstighete är på totlt drygt 1 kvdrtmeter och de fyr mydi upptr större dele v ytor Ombygtioe beräks vr klr uder 21 Bygg-Fst Projekt vr Ldics rådgivre uder kotrktsutformig Mts Sterer, VD Ldic Swede, berättr för Fstighetsvärlde Idg tt bolget upplever e fortstt god hyresutvecklig för sitt ågot spridd beståd Hyresivåer tickr uppåt i större dele v ldet, trots de ekoomisk utvecklige Vi teckr kotrkt på fortstt br ivåer, äve om ökige ite är lik strk som tidire Speciellt lägs Norrldskuste och i Mälrdle är utvecklige fortstt god, säger Sterer FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG KF gör butik v Lämr AXA Coor föryr mml biogrf för Ebb Sksk KF Fsti hr v bostdsrättsföreige Södertor fått totletrepred för tt skp e livselsbutik i de tidire biogrfe på Medborrpltse i Nu pågår omfttde ombygd och är llt är färdigt hr e kvdrtmeter stor Coop-ehet erstt de tidire biogrfe KF Fsti sk skp e eergieffektiv och optimlt pssd butik De y butike sk öpp om ett år Vi hjälper fstighetsäre tt se om sitt hus TIPSA OM NYHETER Mrkdes bäst yhetsbrev, FV Idg, k bli äu bättre di hjälp Hör v dig yhetstips till: KALENDARIUM Sttistik Silf/Swedbk: iköpschefsidex tjästesektor september kl Ekoomi Dske Bk: kojukturprogos kl 11 Ebb hr rekrytert Frid Stow Lid som chef för fstighetsutveckligsvdelige Vi fortsätter vår stsig på tt skp Sveriges bäst fstighetsutveckligsvdelig, säger Lert Berg, VD Ebb i Ebbs mål är tt rekryter ytterlire tre-fyr rbetre iom Fstighetsutvecklig Stow Lid kommer ärmst frå AXA REIM och rbetde i dess på Nim/Newsec AM Coor Service Mgemet hr förlägt vtl Sksk Kommersiell Utvecklig Norde i ytterlire tre år Avtlet omfttr levers v fstighetsservice till drygt 25 kvdrtmeter förvltigsfsti Sksk Kommersiell Utvecklig är e v vår llr först kuder, och det käs därför speciellt roligt tt få föryt förtroede frå dem, säger Ulf Wretskog, vvd på Coor Service Mgemet i Sverige FV IDAG FV IDAG FV IDAG AKTUELLA KÖPKURSER Bolg Kurs + kr + % i år Allokto 6,2 -,5-7% Aehem 28,1 -,9-7,% Atrium Ljugberg 5, -1,5-16,9% Blder 6, -4,5-22% Briov 71, -4, -2% Cstellum 59,5 -,75-9,8% Cte 91,5-1,5-1,1% Corem 7,5-4,5-22,% Dgo 47, -,5-25,4% Di Bostd 6,1 -, -12,4% Diös 21, -1,2-1,1% Fbege 9, -,1-41,8% Fstprter 25,2 -,6-21,% Heb 46,,7-21,4% Home Properties 88,25-1, -1,9% Hufvudstde 52, -1,75-15,1% JM 54,25-5,75-58,8% Klöver 16, -1,7 -,2% Kugslede 4,2 -,5-4,% NCC 65,5-2,5-52,1% Peb 5,9-1,1-45,4% Ruric 47, -,7-8,1% Sx 55,5 -, -26,7% Sksk 77,25-4,25-5,5% Wllestm 88, -2,5-28,6% Wihlborgs 94,5-6,5-17,8% AKTUELLA RÄNTOR Kurs + % + i År STIBOR må 5,465,67,81 5-års rät,74 -,16 -,88 1-årsrät,82 -,115 -,458 NU MED FLYGFOTO OCH FASTIGHETSGRÄNSER Semirium: Köpcetrum & butiker 15/1 KÖPFESTEN ÖVER? Hdelskojukture hr vrit formidbelt strk i fler år Vd häder u? HUI:s Jos Arberg berättr För fullstädigt progrm och mäl, se wwwfstighetsvrldese KALENDARIUM Fstighetsvärlde: Vi tr fsti på llvr! (-8) Mäss Expo Rel 28, Itertioell Fstighetsmäss i Müche, Tyskld Semirium Köpcetrum & Butiker Arr: Fstighetsvärlde Vi erbjuder er e mycket ttrktiv osplts mycket god expoerig Fstighetsvärlde Idg är de självklr morgoläsige för fstighetsktörer Du fis rtert på de flest beslutsfttres skrivbord uder de period du oserr Aosyt är 6x5 mm Vi k också erbjud specilformt 116x16 mm i edkt v yhetsbrev Aoserig på yhetsbrevet k vr mycket itresst tt kombier oserig på Fstighetsvärldes hemsid Hör v dig till vår irådgivre för offert FASTIGHETSVÄRLDENS VECKOBREV Vrje mådg skickr Fstighetsvärlde ut sitt veckobrev som smmfttr de föregåede vecks viktiste yheter Mottrgruppe är större och bredre ä för det dgli yhetsbrevet Du år lägre i i företge Här hr du möjlighet tt bok estk ospltser eller domier geom tt läg kombitioer v två eller tre oser på ett kostdseffektivt sätt osyt: 48 x 64 pixlr sposorpositio: 25 x 122 pixlr prt Lrs Blomqvist på för offert

7 SVENSK FASTIGHETSINDIKATOR Utgåv Utgivigsdg mterildg sfi pril 12 mrs Svesk Fstighetsidiktor hr getts ut v Fstighetsvärlde i 2 år och är där uik i sitt slg de kotiuitete De sprs v preumerter uder mycket låg tid och väds v må som ett slgs uppslgsverk Svesk Fstighetsidiktor (SFI) iehåller kort lyser v fstighetsmrkder på 9 större orter i Sverige fylld yckeltl, hyror, priser etc Dessutom iformtio om årets vikti hädelser på fstighetsmrkde 1/1-sid 1/1-sid, utfllde 19 x 252 mm 21 x 275 mm 21 2:- 4:e omslg, utfllde 21 x 275 mm 24 8:- 1/2-sid, ståede 92 x 242 mm 1 4:- FASTIGHETSINDIKATORN på WEBBEN Ivesterigsidiktor fis umer äve på webbe Aväd de som kostdseffektiv kl för tt träff rätt på just di mrkd Det ger dig också möjlighete tt kombier oser i både de tryckt versioe och webbuppl osyt: 2 x 62 pixlr prt Lrs Blomqvist på för offert

8 WWWFASTIGHETSVARLDENSE Fstighetsvärldes hemsid erbjuder idg e låg rd kompletterde tjäster till vår tryckt produkter Där fis brsches störst rtikelrkiv fler ä 18 sökbr otiser frå yhetsbrevet Fstighetsvärlde Idg Dessutom fis fler rtiklr ur tidige De är fortfrde mrkdsledde geom sitt uik och geomrbetde iehåll Besökr till Fstighetsvärldes hemsid är oft återkommde besökre och k där t del v ffärslyser och specilskriv webkröikor v ledde persoer i fstighetsbrsche Med e toppber/porm erhåller du e mycket tydlig expoerig Vår premieplts Äve vår dr formt isider och widescree erbjuder vi dig ttrktiv sylighet toppber: 98 x 12 pxl, 1 9:- per veck ekel isider: 47 x 12 pxl, 6 7:- per veck dubbel isider: 47 x 24 pxl, 1 8:- per veck ekel Widescree: 25 x 12 pxl 5 2:- per veck dubbel Widescree: 25 x 24 pxl 6 9:- per veck trippel Widescree: 25 x 6 pxl 8 4:- per veck skyscrper: 25 x 8 pxl 12 9:- per veck prov gär tt kombier oserig på hemsid oser i Fstighetsvärlde Idg och i veckobrevet Ytterlire möjli till riktd oserig erbjuder vår specilsjt Fstjobbse prt Lrs Blomqvist på för offert

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer