Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myanmar (Burma) bakgrund Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är:"

Transkript

1 1 Myanmar (Burma) bakgrund Bör man åka till Myanmar med tanke på den politiska situationen? Det är naturligtvis ett helt individuellt beslut men för mig är svaret ett obetingat ja. Dels vill jag med egna ögon skaffa mig en uppfattning om situationen, dels tror jag att det är bra att innevånarna i ett icke demokratiskt land får mesta möjliga kontakt med omvärlden. Men det innebär inte att man skall åka förutsättningslöst. Det är viktigt att ta reda på så mycket fakta som möjligt och att försöka få se något av vardagslivet och inte bara turist ställena.. Man måste också ha klart för sig att man ju bara får se en bråkdel av landet p.g.a. bristande tid eller p.g.a. restriktioner och det måste man väga in i sitt omdöme. Jag har gjort tre cirka veckolånga besök i Mynanmar: 2004 en rundresa som omfattade Yangoon, Bagan, Lake Inle och Mandalay tillsammans med min man och i december 2013 ensam till Mandalay med omnejd. Nu i januari återvända jag tillsammans med min vän Karin till Yangoon, Bago, Bagan och Mawlamying.. Min man gjorde dessutom en resa till Yangoon 1976 så jag har berättelser och bilder även från den tiden. Efter mitt första besök har jag försökt följa med vad som händer i Myanmar. Det jag nu berättar bygger på egna intryck, läsande av diverse artiklar från olika delar av världen och guidernas berättelser. I några fall bifogar jag länkar för den som vill veta mer. Den som bara vill läsa en turists reseberättelse kan hoppa över det här och gå direkt till reseberättelsen (men då missar ni att ett SIM-kort som för 4-5 år sedan kostade 2000 US i dag kostar 1,50 US och mycket annat både bra och dåligt). Några bra källor om man vill följa vad som händer i landet är: Bangkok Post (den länken finns ju på vår hemsida), Irrawaddy blog och magasin Democratic Voice of Burma https://www.facebook.com/dvb.fanpage finns i Norge a%29augusti2013extern.pdf är en svensk artikel från 2013 som ger en mycket intressant analys.

2 2 Ni kan också välja att läsa Svenska Burmakommitens skrift: Burma_Tio-tips_Burmakommitten-2013.pdf Ministeriet för turism i Myanmar har 2012 givit ut en skrift om responsible tourism för den som vill fördjupa sig ytterligare. UD:s länder i fickformat är också bra, kan beställas för 50 kr (Burma) på i- fickformat/ Man kan naturligtvis också söka på nätet på olika ämnen.

3 3 Ett försök att sammanfatta Myanmars (Burmas) historia. Det fanns människor i det område som nu är Myanmar redan för år sedan, men den första civilisation man kunnat identifiera är från ca 3000 f. Kr år f. Kr kom man i kontakt med buddismen. Burma låg på handelsvägen mellan Indien och Kina. De närmaste årtusendet bildades flera kungariken bl.a. Pagan (nu stavat Bagan) som blomstrade en tid innan det erövrades av mongolerna som dödade den sista kungen 1289 e. Kr. Det följde sedan en tid av splittring i landet och flera kungariken kom och gick. Portugiserna trängde in från söder men stoppades 1613 då landet enades. Interna strider ledde dock till att staten åter föll sönder Under slutet av 17- och början av 1800-talet tog en ny dynasti över, utvidgade sitt område och kom till slut i konflikt med brittiska intressen. I detta läge startade britterna och Siam (nuvarande Thailand) krig mot Burma Kriget slutade med brittisk seger Efter ytterligare förvecklingar då britterna försökte utvidga sitt område genom förhandlingar utbröt ännu ett krig 1885 och hela Burma blev en brittisk koloni. Burma var sedan en brittisk koloni med Rangoon som huvudstad fram till 1948 och förvaltades som en provins av Indien utom då Burma låg under japanskt styre Under de närmaste åren som koloni låg makten under ett fåtal stora brittiska bolag som i stor utsträckning utnyttjade indisk arbetskraft så trots att ekonomin blomstrade fick folket inte del av välståndet. Vid sekelskiftet 1900 hade en nationalistisk rörelse börjat ta form i Young Men's Buddhist Associations (YMBA), efter förebilden KFUM, eftersom det koloniala styret tillät religiösa organisationer. Progressiva konstitutionella reformer i början av 1920-talet ledde fram till ett parlament med begränsad makt, ett universitet och ökad autonomi inom den indiska administrationen. Man började även arbeta för att öka andelen burmeser bland de offentliganställda tjänstemännen. Under andra världskriget ockuperades Burma av Japan under åren Till att börja med trodde burmeserna att Japan skulle hjälpa dem till självständighet och samarbetade med japanerna. En ledande figur i detta samarbete var Aung San (far till Aung San Suu Kui). Det stod dock snart klart att Japan inte hade några sådana planer och Aung San bildade 1944 en motståndsrörelse som kontaktade britterna och hjälpte till att fördriva Japan. I januari 1947 han och Englands premiärminister ett avtal ett avtal som garanterade Burmas självständighet inom ett år.

4 4 I juli 1947 mördades Aung San och 6 av hans ministrar av en rivaliserande politiker U Saw, denne avrättades senare för dådet. 1948, ett år efter Indien fick Burma sin självständighet. Det följdes av inbördeskrig och ett kvarstående instabilt läge genomförde general Ne Win en militärkupp och upprättade ett militärt revolutionsråd som blev landets regering. Han utvecklade en buddhistisk socialism under sträng isolering från omvärlden. Endast ett parti tilläts. Näringslivet förstatligades efter sovjetiskt mönster. Genom ett socialistiskt experiment lyckades han förvandla världens ledande risexportör till ett ekonomiskt moras med en omfattande svart marknad, ekonomiskt helt beroende av Kina. Under de närmaste åren skrevs en ny konstitution och regeringarna växlade några gånger men militären behöll hela tiden makten. Ekonomin försämrades allt mer. På 80-talet började en viss liberalisering men den avstannade efter massdemonstrationer med krav på demokrati slagits ner Oroligheterna startade sedan militärjuntan 1988 beslutat att alla sedlar värda mer än 15 kyat (ca 20 kr på den tiden) skulle bli värdelösa och inte kunna växkas in (det var ett desperat sätt att försöka komma åt den svarta handeln). Detta ledde till stora upplopp och tusentals obeväpnade demonstranter dödades då soldater sköt in i folkmassorna. Oroligheterna minskade kortvarigt, men tog sedan fart igen. I samband med demonstrationerna talade Aung San Suu Kyi (lokalt kallad the lady ) vid ett tillfälle till en folkmassa på människor. 18 september 1988 tog några generaler makten och återinförde undantagstillståndet. Många fängslades eller flydde från landet. Aung San Suu Kui själv sattes i 1989 husarrest som kom att vara i 15 år och övergrepp mot minoriteter fr.a. muslimer fortsatte. Jag förutsätter att ni vet vem Aung San Suu Kyi, demokratikämpe och vinnare av nobels fredspris är, annars finns en bra sammanfattning här: Från 1989 kallas landet Myanmar hölls ett val och Aung San Suu Kyis parti NLD vann en övertygande seger. Militären ändrade då förutsättningarna för valet och behöll makten. Det dröjde sedan cirka 15 år innan demokratirörelsen i Burma åter började bli mer aktiv accepterades Burma som medlem i ASEAN.

5 5 Den 15 augusti 2007 höjde regimen i Myanmar utan förvarning priserna på diesel och gas kraftigt. Eftersom landets elnät ofta drabbas av störningar är en majoritet av befolkningen beroende av diesel och gas för att laga mat och värma upp sina hus. Små demonstrationer mot prishöjningarna startade, bl.a. deltog 500 unga buddistmunkar. Soldaterna stoppade demonstrationen och band fast några munkar och slog dem med bambukäppar och gevärskolvar. Detta blev den tändande gnistan för den s.k. saffransrevolutionen uppkallad efter munkarnas saffranfärgade dräkter. Munkar och nunnor marscherade i protest mot militären och de till en början fredliga demonstrationerna växte snabbt. Efter någon vecka började militären skjuta mot demonstranterna och gripa munkar och andra marscherande. Omvärlden protesterade kraftigt, USA och EU skärpte sina sanktioner och FN tryckte på för förhandlingar som aldrig kom till stånd. En ny grundlag som gav militären stor makt skrevs En folkomröstning om grundlagen skulle hållas 10 maj men en vecka dessförinnan drabbades kustområdena av en kraftig cyklon med efterföljande översvämningar människor dog. Trots detta genomfördes folkomröstningen och grundlagen godkändes med 92% av rösterna. Inför det planerade valet skrevs nya lagar som förbjöd människor som tidigare varit dömda för brott (dvs. bl.a. Aung San Suu Kyi) eller var medlemmar i religiösa ordnar (dvs. de munkar som deltagit i saffransupproret) att tillhöra ett parti Den 7:e november 2010 hölls det första valet sedan Trots den långa perioden av ett militärt burmesiskt styre samt ett orättvist och riggat val, blev valdagen lugn. Flera av de etniska minoriteterna tvekade dock att delta i valet då detta kunde ses som ett erkännande av grundlagen från 2008 (som tog ifrån dom den autonomi dom tidigare åtnjutit). Efter valdagen dök en mängd tveksamma förtidsröster upp som gjorde att regeringen kunde behålla makten i landet med bred marginal. Efter valet bildades en ny regering 30 mars 2011 som formellt tog över makten från militären. Den nye presidenten, Thein Sein, en tidigare general och premiärminister från maj 2007 sedan Ne Win dött i leukemi blev president. Det regerande partiet var: State Peace and Development Council junta Thein Sein lovade fler reformer än någon annan ledare lovat under de 23 år som landet varit en militärdiktatur. Regeringen är formellt civil, men militären har ett fortsatt mycket starkt inflytande över landets politik och grundlagen ger dem

6 6 rätten till flera viktiga ministerposter. De har också 25% av parlamentsplatserna och eftersom ändringar i grundlagen kräver mer än 75% av rösterna kan militären stoppa alla förändringar. Sedan den nya regeringen tillträdde 2011 har flera politiska och ekonomiska reformer genomförts. Några exempel är att censuren av medier lättats och pensionerna höjts. Under 2011 och 2012 släpptes även tusentals fångar, varav några hundra var politiska fångar. Förföljelsen av etniska minoriteter har dock fortsatt. Thein Sein föreslog att Rohingya en etnisk grupp muslimer som levt i Burma i 1generationer inte skulle uppfattas som medborgare och skulle ut ur landet. Under sensommaren 2011 träffades Aung San Suu Kyi och den nyvalda presidenten för första gången. Kort därefter gjorde hon sin första politiska inrikesresa sedan hon släppts från husarresten i slutet av I november 2011 meddelade hon och andra ledare för oppositionspartiet att de skulle delta i ett fyllnadsval till parlamentet. Detta skedde efter det att regeringen ändrat vallagarna så att partiet kunde registrera sig som ett lagligt politisk parti. Valet hölls sedan i april 2012 och partiet vann 43 av 45 platser Parallellt med sammanstötningarna mellan militär och demokratirörelse har strider mellan militären och olika utbrytargrupper pågått. Burma var ju av tradition uppbyggt av många små kungadömen som ofta kämpade sinsemellan. När Burma blev självständigt bildades en Kashin State med Full autonomy in internal administration for the Frontier Areas. Kashin soldater hade utgjort en betydande del av Burmas arme, men när Ne Win regimen ensidigt upphävde Union Of Burma constitution 1962 bildade trupperna från Kashin the Kachin Independence Army (KIA) och Kashin state blev i praktiken självständigt och levde på smuggling, opium och jade med huvudsaklig handel med Kina. De flesta av innevånarna var kristna tog Myanmars arme jade gruvorna from the KIO ( Kachin Independence Organization ). Ett fredsfördrag skrevs på, men läget förblev instabilt och 10- tusentals fördrevs från sina hem. F.n. deltar Kashin tillsammans med flera andra delstater i vad man hoppas vara sluttampen innan ett definitivt fredsavtal kan skrivas på. Shan staten invaderades efter självständigheten av the Chinese Nationalist KMT som ville ha det som bas för sina operationer i Kina. Med hjälp av USA!! var man nära att lyckas. Många kineser blev kvar även sedan armen fördrivits.

7 7 Därefter har ett sort antal fraktioner tagit strid med Myanmars arme. Till slut signerades ett fredsavtal med 17 olika grupper. Det hela kompliceras ytterligare genom att den största lokala armen är djupt involverad i narkotikahandeln. Dessutom har massor av kineser invandrat och tagit över investeringar i allt från vattenkraft till gruvdrift, skogsbruk och gummiplantager. Ytterligare en komplikation är att Thailand hjälper icke-kommunistiska buddistiska rebeller på olika sätt. Fredsförhandlingar fortsätter och avsikten är att skapa något slags federation. Det finns dock misstänksamhet på ömse håll och diverse incidenter gör att processen går i stå. Den som vill fördjupa sig ytterligare kan läsa : Shan Herald Agency for News som finns i engelsk version. Allra mest komplicerat tycks läget vara i Rakhine State.. Situationen där förvärras av att det inte bara rör sig om oenighet mellan representanter för staten och centralregeringen utan historiska interna konflikter bl.a. med en minoritetsgrupp muslimer, staten är dessutom extremt fattig och underutvecklad. För att göra saken värre har en militant munk (Wrathu, ledare av den s.k rörelsen ytterligare hetsat upp känslorna. Han uppmanar till angrepp på muslimer. När en kvinnlig FNrepresentant nyligen besökte Rakshine State och uttalade sig negativt om attackerna på Rohinya kallade han henne en hora och uppmanade henne att inte lägga sig i inre Burmesiska angelägenheter. Tyvärr tycks han att rätt många efterföljare och någon allvarlig officiell kritik mot hans uttalande har inte kommit. Majoritetsgruppen är Rakhine som är buddister men också dom har länge varit en undertryckt minoritet. Rykten har spritts att Muslimerna har för avsikt att ta över staten och att deras födelsetal är så mycket högre att de snart kommer att vara i majoritet. Detta verkar bygga på felaktiga siffror men har skrämt upp Rakishine. Rädslan för ett muslimskt övertagande har lett till att man närmat sig regeringens arme för att få skydd. Majoriteten muslimer är Rohingya. Dessa har för länge sedan (flera generationer) invandrat från grannlandet Bangladesh. Den nuvarande regeringen under Thien Sien vill nu att undocumented Muslims skall registrera sig men det kompliceras att varken regeringen eller Rakshine befolkningen vill acceptera benämningen Rohingya (som är det namn muslimerna själva använder) utan vill använda namnet Bengali, vilket förkastas av muslimerna vilket lett till ett absolut dödläge eftersom regeringen vägrar registrera dem som medborgare om de inte anmäler sig för registrering som Bengaler. Ytterligare en komplikation är att planen är att de muslimer som registreras som medborgare inte skall få återvända till sina hem utan omplaceras.

8 8 Thein Sein begärde t.o.m att Rohingyas skulle placeras i FN:s flyktingläger. Bangladesh anser sig inte ha något ansvar för Rohingyas och har stängt sina gränser för fler flyktingar. Stora oroligheter har utbrutit fr.a. från Många Rohingiva har dödats och andra har flytt landet bl.a. sjövägen till Thailand där många blivit väldigt dåligt behandlade. Enligt en rapport i Reuters dec, 13 :(http://www.reuters.com/article/2013/12/05/us-thailand-rohingya-specialreport-idusbre9b ) As thousands of Rohingya flee Myanmar to escape religious persecution, a Reuters investigation in three countries has uncovered a clandestine policy to remove Rohingya refugees from Thailand's immigration detention centers and deliver them to human traffickers waiting at sea. The Rohingya are then transported across southern Thailand and held hostage in a series of camps hidden near the border with Malaysia until relatives pay thousands of dollars to release them. En annan rapport säger att Rohingya inte omfattas av Thailand nu pågående process att legalisera många illegala arbetsinvandrare eftersom de inte erkänns som medborgare i något land, Aung San Suu Kyi har kritiserats för att hon inte har tagit ställning för minoritetsgrupperna fr.a. Rohingya utan t.o.m. sagt att hon inte visste om de kunde betraktas som Burmesiska medborgare och alltså skulle kunna betraktas som illegala immigranter.

9 9 Till slut lite blandade fakta Utbildningen i Burma var historiskt hög vid självständigheten hade Burma den högsta läskunnigheten i hela det forna Brittiska Imperiet. Detta berodde i hög grad på den utbildning som klostren erbjöd de fattiga. Efter oroligheterna 1988 stängdes alla universitet i 2 år, dom öppnades åter men stängdes i ytterligare 3 år efter oroligheter När universiteten senare öppnades igen spreds de ut på landsbygden för att hålla studenterna borta från de större städerna. Grundskolan är obligatorisk, 5 år och i princip gratis men föräldrarna ombeds betala en avgift för building maintenance, school furniture and school books, som kan gå upp till 100. De skolor som drivs av minkar och nunnor tycks fortfarande spela stor roll, Hälsovården är också mycket dålig. Visserligen har hälsobudgeten ökat men från en mycket låg nivå. ger en bra sammanfattning av dagens läge. EM.pdf är regeringens programförklaring beträffande hälsovården. Diverse statistik från CIA World Fact Book. Myanmar Thailand Sverige Befolkning 55,2 (13) 67,7 9,7 (14) Mödradödlighet/ (10) 48 4 Barnadödlighet/ ,31 9,86 2,6 Medellivslängd 65,6 74,18 81,89 Hälsobudget av BNP 2 (2011) 4,1 (2011) 9,4 Läkartäthet/1000 0,5 (2011) 0,3 (2004) 3,8 Läskunnighet 92,7 93,6 99

10 10 GDP per person 1600 (2011) Under fattigdomssträcket 32,7% /2007) 13,2? Utbildningsbudget BNP 0,8 (2011) 5,8 (2011) 7% Alla sådana här siffror är ju osäkra, enligt en annan källa var utbildningsbudgeten under militärtiden i genomsnitt 1,3% av BNP, medan den var 11%.

11 11 Vad är då de stora aktuella problemen? Splittringen i landet p.g.a. de många staterna med varierande intressen. Det är svårt att helt sätta sig in i frågan men seriösa fredsförhandlingar har pågått länge och det finns nog hopp att man kan komma till ett avtal. Undantag är Rakhine där det tycks vara ett absolut dödläge. Val kommer att äga rum i slutet av året och blir förhoppningsvis något så när rättvist, jag tror att det finns gott hopp om det, utom att en del stater kanske kommer att bojkotta det. Militärens inflytande är fortfarande stort och lär så förbli även om valet går rätt till eftersom inflytande är inskrivet i grundlagen. Det kinesiska inflytandet är mycket stort. I Mandalay, landets andra stad är ca 40% av innevånarna kineser. Många har Burmesiskt medborgarskap (det har gått att köpa). Kineserna har lagt under sig en mycket stor del av affärsverksamhet, industrier, landområden, gruvor och vattenkraft. Korruptionen är omfattande Myanmar är ett av världens mest korrupta länder. Fattigdomen är fortfarande mycket stor särskilt i landets avlägsnare delar. Nästa president? Aung San Suu Kyi är mycket populär och skulle nog bli vald om hon hade möjlighet ställa upp. Bestämmelserna är emellertid sådana att man inte kan bli president om man är eller har varit gift med en utländsk man eller har barn med utländska pass. Eftersom hon är änka efter en engelsman och har två vuxna söner med engelska pass kan hon alltså inte komma i fråga. Det är osannolikt att lagen kommer att ändras. Personligen måste jag också säga att eftersom Aung San Suu Kyi är 69 år och verkar ganska sliten efter alla jobbiga år i opposition är jag inte säker på att hon skulle bli den kraftfulla president som landet onekligen behöver i detta kritiska läge. Kan man protestera, och lyssnar president, militär? Mitt i centrala Yangon invid parken med frihetsmonumentet har folk som fördrivits från sin mark (jag tror p.g.a. gruvdrift) satt upp sina tält och protesterar utan något ingripande. På landsbygden såg vi också vid några tillfällen små protesttåg. Just före vårt besök kom ett förslag till ny lag om högre utbildning. Den skulle tydligen leda till större centralisering och ledde till kraftiga protester med demonstrationståg med studenter från runt omkring i landet. Det ledde till att presidenten skickade tillbaka förslaget till parlamentet för omarbetning. Självfallet vet jag inte om det kommer att bli förbättringar i förslaget, men det blev i alla fall en adekvat reaktion på protesten.

12 12 Ännu mer anmärkningsvärd är historien om vattenkraftverket Myitsone som skulle bli världens 15de största vattenkraftverk. Dammen finansierades och påbörjades av ett statligt kinesiskt bolag och avsikten var att industrialisera den kinesiska provinsen Yunnan. Arbetet i övre Irrawaddi påbörjades 2009 men mötte snart protester från flera håll. Miljökämpar, bybor vars byar skulle översvämmas, och andra burmeser på grund av flodens stora traditionella och ekonomiska betydelse. När Thien Sein kom till makten stoppade han abrupt bygget och lovade att dammen inte skulle byggas under hans tid vilket gjorde kineserna rasande gjordes en landsomfattande undersökning för att se hur mycket människor i Myanmar visste om regeringen och des arbetssätt. Undersökningen gjordes av The Asia Foundation (The Asia Foundation is a nonprofit international development organization committed to improving lives across a dynamic and developing Asia. Säte i USA) 62% ansåg att landet var på rätt väg, 92 % hade för avsikt rösta i årets val 77 % av dessa ansåg att röstning skulle kunna leda till förbättring i framtiden. Tyvärr ansåg också 77% att de flesta människor inte går att lita på. 43% ansåg att regeringen skall vara som en far och folket som barn. Inte förvånande i ett samhälle med tradition av starka härskare och ett parialkaliskt system, men kanske värt att hålla i minne när man diskuterar demokratiseringsprocessen. Detta speciellt som på frågan vad det innebar att ett land var demokratiskt svarade 53 % frihet, 35% vet ej och bara 3% governement by the people.. Vad har hänt under de 10 år som gått sedan jag första gången besökte Myanmar? Det första som slår en när man kommer till Yangon är alla bilar fanns mycket få bilar och de som fanns var gamla och mycket skraltiga. Nu är gatorna fyllda av bilar, de flesta av ganska ny modell. Visserligen blandas dom med gamla rostiga bussar, lastbilar och motorcyklar men det är ändå bekymmersamma trafikstockningar. En stor anledning är att man senaste åren har kraftigt (3-4x) minskat importtullar och avgifter på bilar. Det har också behövts licens för att köpa bil och har man en bil som är mer än år kan man nu lämna in den och få licens för en ny. Drivmedlen tycks vara av hygglig kvalitet man såg inte mycket svarta avgasmoln. En liter bensin kostar ca 5 kr.

13 13 Eftersom jag inte läser burmesiska vet jag ju inte vad som står i tidningarna, men tidningsläsandet är utbrett. Paraboler syns överallt i Yangon i alla fall och i frukostmatsalen på hotellet sänder TV:n CNN. Internet finns i Myanmar sedan 2000, men tillgången var starkt begränsad fram till 2011 p.g.a. diverse censuråtgärder. Nu finns det gott om Internet-cafeer i städerna med mjukvara som tar sig förbi regeringes servers. De flesta Internetanvändarna finns dock i de stora städerna och täckningen utanför städerna är dålig men under utbyggnad. Internet är också långsamt. Efter 2011 är ex. BBC, Voice of America, Radio Free Asia, Democratic Voice of Burma och Irrawaddy tillgängliga. Dock har bara 0,3% av befolkningen utanför Yangon tillgång till Webben (siffror från 2013) Många har mobiler, även smarttelefoner. För 5 år sedan kunde ett SIM-kort kosta 2000 mot 1,50 idag så utvecklingen går nu blixtsnabbt. Telenor är en av två stora aktörer. Facebook är tillgängligt (jag har förstås ingen chans kolla om det är någon censur). Folk talar gärna med främlingar (det gjorde dom för all del även 2004 och 1976) och en hel del kan lite engelska (bättre än här). Folk verkar välnärda och hyggligt klädda, dock är att märka att vi besökte huvudstaden Yangon (men också fattigare delar där), turisttäta Bagan och det ganska bördiga södern. Utbudet på marknader av kött, fisk, grönsaker och frukt verkade bättre än för 10 år sedan. En del motorvägar har byggts med vägtullar. En lag om rätt att fackligt organisera sig och strejkrätt antogs Under de följande 2 åren rapporterades att mer än 670 fackklubbar med arbetare registrerades. En lag om minimilön som nyligen antagits. Något oklart om summan ännu fastställts. Asean briefing anger i april 2013 att public employees får en minimilön på ca US 57 i månaden och dayworker US 2,3 per dag. (Enligt samma källa är minimilönen i Thailand US 10,34 per dag). Från andra källor kan man hämta

14 14 att övertid med kompensation är vanligt och det tycks också förekomma att arbetsgivaren ex. håller med mat. Korruptionen är fortfarande utbredd. På väg till flygplatsen stoppades vår bil av en polis som ville se chaufförens körkort. Han fann något mindre problem som löstes genom att chauffören överlämnade en summa motsvarande 5 dollar. Dwetta mitt framför turisterna! Men jag får definitivt intrycket att människor i de delar av landet vi besökte har fått det bättre senaste 10 åren. Här slutar jag denna ganska inkompletta beskrivning av dagens och gårdagens Burma och hopps ni vill åka med på mitt senaste besök.

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande 1 Nu ökar turismen explosionsartat i Burma. Sedan slutet av 2010 har många aktörer som tidigare krävt bojkott av resor till landet ändrat sin hållning

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering

Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om Burmas demokratisering Burma Center Söndag 30 januari 2011 Aung San flankerad av från vänster Aung Shwe, Ne Win, Kyi Maung och Tin Oo Kollage: Burma Center från arkivfoton Sanningen gör ofta ont En alternativ syn på spelet om

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET?

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET? S- Studenters Burmautskott har sedan 1996 varit aktiva för att stödja demokratirörelsen i Burma. Utskottets arbete består både i att driva ett internationellt projekt i Mae Sot, vid den thai- burmesiska

Läs mer

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA

PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA svensk utgåva PAVING THE WAY FOR DEMOCRACY IN BURMA dokumentation från konferensen 26 november 2004 malmö högskola Publicerad: 2004-12-05 Dokumentation från konferensen Paving the way for democracy in

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

NUTIDSTEST APRIL 2012

NUTIDSTEST APRIL 2012 NUTIDSTEST APRIL 2012 Block 1 Fråga 1 Fredspristagaren Aung San Suu Kyi har tagit en parlamentsplats i sitt hemland som heter 1 Thailand x Vietnam 2 Burma (Myanmar) Aung San Suu Kyi har efter många år

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris.

Ni arbetar i grupper (fyra personer i varje grupp). Varje grupp får fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris. I den här uppgiften får ni fördjupa er i några enskilda människoöden från olika delar av världen. Det är handlar om människor som på olika sätt fått sina mänskliga rättigheter kränkta. UPPGIFT Ni arbetar

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november 2011. Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet?

Det vintras för exilmedierna. Burma Center Söndag 20 november 2011. Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet? Burma Center Söndag 20 november 2011 Förändringens tid för medierna i Myanmar Foto: Burma Center Det vintras för exilmedierna Dags för biståndsgivare att rikta blickarna inåt landet? Bo A.Olson, Burma

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Konst i Mongoliet. Historia

Konst i Mongoliet. Historia Konst i Mongoliet Kulturen i Mongoliet är starkt präglad av den nomadiska livsstil som är vanlig där. Kulturen har även fått stora influenser från Tibet, tibetansk buddism och från Kina. På nittonhundratalet

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning

Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning P7_TA-PROV(2011)0474 Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar Europaparlamentet

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Dag 1 avresedag Avresa från Helsingfors 13 februari kl 16:40, ankomst nästa dag kl 07:25 till Bangkok.

Dag 1 avresedag Avresa från Helsingfors 13 februari kl 16:40, ankomst nästa dag kl 07:25 till Bangkok. BURMA När landet Burma efter mångårig isolering öppnar sig så har Burma och Rangoon, eller Myanmar och Yangon som nu beteckningarna lyder, blivit ett eftertraktat resmål. Tacksamt nog är detta sydostasiatiska

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder Kronologi tidslinje med bilder Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den kambodjanska 1900-talshistorien. Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Religion: Ca 51% hinduer, 30% kristna fördelade på 3% protestanter och resten katoliker och 17% muslimer samt 0.6% buddhister.

Religion: Ca 51% hinduer, 30% kristna fördelade på 3% protestanter och resten katoliker och 17% muslimer samt 0.6% buddhister. MAURITIUS HISTORIA Mauritius var en helt obebodd ö innan europeiska sjöfarare började intressera sig för ön på 1500- och 1600-talen. Arabiska handelsmän hade dock passerat här redan under medeltiden på

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

BURMA Interna konflikter och regional säkerhet. Karin Valtersson

BURMA Interna konflikter och regional säkerhet. Karin Valtersson BURMA Interna konflikter och regional säkerhet Karin Valtersson 1 2 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som verkar för stabil fred mellan grupper

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen 1. Han är Irlands skyddshelgon, som kristnade irländarna på 400- talet och det sägs att han befriade ön från ormar. Irlands nationaldag bär hans namn. Vad hette han? 1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t

Läs mer