Tre stora tekniska trender som formar framtiden. Elin Nävermo Sales & Client Relations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre stora tekniska trender som formar framtiden. Elin Nävermo Sales & Client Relations"

Transkript

1 Tre stora tekniska trender som formar framtiden Elin Nävermo Sales & Client Relations

2 Fidelity Worldwide Investment Oberoende privatägt företag grundat 1969 Fokus på en aktiv, analysdriven och global fondförvaltning Har vuxit organiskt utan hjälp av sammanslagningar eller uppköp En av världens största oberoende förvaltare med runt 330 miljarder dollar i förvaltat kapital och anställda Fidelity Worldwide Investments investeringskontor på 25 Cannon Street, London Källa: FIL Limited, 30/09/2013 2

3 Global närvaro lokal expertis Europa och Sydamerika 75 Portföljförvaltare Tillväxtmarknader Globalt Europa Storbritannien USA Sektor och land 70 Aktieanalytiker 42 Ränteanalytiker** 2 Fastighetsanalytiker 10 Övrig analys*** London Frankfurt Paris Milan Mumbai Delhi Dalian Shanghai Hong Kong Japan 9 Portföljförvaltare 25 Aktieanalytiker Seoul Tokyo Taipei 110 Portföljförvaltare 215 Analytiker* Singapore Asien- Stillahavsregionen (ex Japan) 26 Portföljförvaltare 27 Aktieanalys-Support 24 Mäklare (ex Ränteprodukter) Sao Paulo 55 Aktieanalytiker 11 Ränteanalytiker** Sydney 30 Avdelningsledning 406 Summa Investeringspersonal * Research Professional numbers include fixed income analysts and equity (including technical and shorting) analysts. ** Fixed Income Research includes quantitative and credit analysts and traders. *** Other Research includes multi-manager, quantitative and derivatives experts. Portfolio Managers include equity, fixed income, real estate and multimanager teams. Source: Fidelity Worldwide Investment 30 September Data is unaudited. 3

4 Tre stora tekniska trender som formar framtiden

5 Varför investera i global teknologi? Bland de mest globala av sektorer En typisk teknisk värdekedja Öst och Väst ihoplänkade Chip Designer Verktygstillverkare för chiptillverkning Chiptillverkare Mobil- och datortillverkare Distributör Sökmotor Betalningssystem ARM ASML TSMC LG AMAZON BAIDU PAYPAL Hänvisning till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan ingår enbart som illustration. 5

6 Disruptive technology revolutionerande teknik Vad har uppfinningarna till höger gemensamt? Källa: FIL Limited, Bilder tagna från: CD: itunes: Film: Digital camera: Post: Samtliga bilder hämtade 13/11/26 6

7 Tekniken som formar framtiden Intelligenta bilar Datahantering Internet of Things Källa: FIL Limited, Bilder tagna från: Bil: FIL Limited. Datahantering: Internet of things: Samtliga bilder hämtade 13/11/26 7

8 Intelligenta bilar Bilar inte bara till för att köras i Mer fokus läggs på körupplevelsen Underhållning för förare och barn Kommunikation mellan bil och förare ökar säkerhet och tillåter föraren att arbeta samtidigt som han kör Den självkörande bilen bara några decennier bort? Källa: FIL Limited, Bild tagen från Bild hämtad 13/11/26 8

9 Aktieexempel: Nuance Communications Ledare inom röstigenkänningsteknologi Företaget har nästan monopol då de köpt upp de flesta av sina konkurrenter Ökat intresse av röstigenkänning drivet av Apple's Siri och Samsungs Smart TV Stor tillväxtmöjlighet då fler och fler bil-, TV- och telefontillverkare använder sig av röstigenkänning Inom hälsovård ser man stor tillväxt då man flyttar från pappersbaserade patientjournaler Hänvisning till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan ingår enbart som illustration. Källa: FIL Limited och Nuance Communications,

10 Datahantering: exempel på data Patientjournaler Sökmotorresultat Militärövervakning Väder Astronomisk data Sociala nätverks-data Marknadsdata Transaktionsdata Källa: FIL Limited, 2013 Data finns i många format 10

11 Aktieexempel: Ericsson #1 inom trådlös nätverksutrustning 35-40% marknadsandel gör dem till ledaren inom området Konsumenternas ökade behov av datanedladdning gör nätverksbandbredd viktigt Teknologin kommer behöva uppgraderas från 3G till 4G i väst och från 2G till 3G i utvecklingsländer Ericsson har investerat kraftigt för att kunna ta stor marknadsandel genom att sälja hårdvara billigt Kommer i framtiden kunna öka sin omsättning genom inkomst från den dyrare mjukvaran Starka tillväxtmöjligheter från 2015 och framåt Hänvisning till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan ingår enbart som illustration. Källa: FIL Limited och Ericsson,

12 Internet of Things (IOT) Internet of Things bygger på konceptet att alla tekniska produkter vi äger kommer vara ihopkopplade med hjälp av Internet Människa och teknologi blir mer och mer samspelt Teknologi blir mänskligare Hänvisning till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan ingår enbart som illustration. Källa: FIL Limited, Bild tagen från: Bild hämtad 13/11/26 12

13 Fidelity Funds Global Technology Fund Avkastning efter avgifter per 31 oktober 2013 % okt okt okt okt okt okt okt okt okt okt 2013 HyunHo Sohn (2013/03/28) Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. Källa: FIL Limited och MSCI. Referensindexet är MSCI AC World Technology Index. FIL Limited per 31 oktober Fondandelsvärdets utveckling i EUR efter avgifter i EUR-andelsklassen. Fonden och andelsklassen lanserades 1 oktober HyunHo Sohn började förvalta fonden 28 mars 2013 tillsammans med Dmitry Solomakhin och tog över fonden den 31 oktober Fond (Net) Referensindex Relativ avkastning

14 Fidelity Funds Global Technology Fund De 10 största innehaven per 31 oktober 2013 Namn Vikt i fond (%) Vikt i index (%) Relativ vikt (%) Cisco Systems Samsung Apple Microsoft Oracle Google Ericsson Altera Nvidia EMC Hänvisning till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan ingår enbart som illustration. Källa: FIL Limited per 31 oktober Referensindexet är MSCI AC World Technology Index. 14

15 Summering Teknik är en global och dynamisk industri som får större och större betydelse i vårt dagliga liv Intelligenta bilar, datahantering och Internet of Things kommer forma vår framtid Rutinerad, aktiv förvaltare som kan marknaden

16 Viktig information Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som i dagligt tal kallas Fidelity Worldwide Investment. Tillgångar och skulder per den [uppdateras kvartalsvis] är de som avser FIL Limited. Informationen är inte reviderad. Dessa siffror avspeglar resurserna hos FIL Limited med dotterbolag. FIL har även tillgång till FMR LLC och dess dotterbolags resurser. FIL Ltd och FMR LLC är separata bolag med vissa gemensamma aktieägare. Källa: FIL Limited och FMR Corp. 2013/09/30. Informationen är inte reviderad. Med forskare avses partners, analytiker samt lands- och sektorsansvariga som behåller forskningsansvar, samt tekniska och kvantitativa analytiker som ingår i forskningsgrupperna. Globalt utanför Nordamerika. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och currency F-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Källa för information om utveckling: FIL Limited per 2013/10/31. De presenterade avkastningssiffrorna tar inte i beaktande fondens försäljningsavgift. Om en försäljningsavgift på 5.25 % avdras från en placering skulle detta betyda att en avkastning på 6 % per annum över en period om 5 år minskas till 4.9 %. Denna försäljningsavgift är den högsta möjliga och om ni betalar en försäljningsavgift som är lägre än den ovan presenterade är inverkan på totalavkastningen mindre. Fondandelsvärdets utveckling i [infoga valuta] med återinvesterad bruttoavkastning. Valutatransaktioner får genomföras på affärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Indexet är avsett som referens. Fondens investeringar kan därför avvika från indexets investeringar. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Tredje parters varumärken, copyright och andra immateriella rättigheter är och förblir egendom som tillhör sina respektive ägare. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och currency F-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer, vårt europeiska servicecenter i Luxemburg samt från din rådgivare eller bank. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg), reglerat i Luxemburg av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1311N22/0214

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1 Nr 05 ı Oktober november 2009 Utgåva 19 ı Årgång 04 ANSVARSFULL MEN UTAN SKULDSIDA Svenska kyrkan är institutionella placeraren som etiskt förvaltar 4,6 miljarder i ren buffert NÄRKONTAKT AV TREDJE GRADEN

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice

OUTSOURCING NORDENS LIPPER FUND AWARDS 2009 BÄSTA FONDER! FOKUS. Han byter. Ökad efterfrågan får förvaringsinstitut att erbjuda fondservice Nr 02 ı April maj 2009 Utgåva 16 ı Årgång 04 STORA MÖJLIGHETER FÖR HEDGEFONDER Men förtroendekris kan sätta krokben DAGS ATT PACKA RESVÄSKAN Fondbranschen guidar dig med exporttankar TANKAR OM TRENDER

Läs mer

2 SAMTAL SELECTION BILAGA: NORDIC FUND. FRÄMRE ORIENTEN blickar utåt ÅSIKTER. nordenresan MÖJLIGHETER BORTOM HUSTAKEN

2 SAMTAL SELECTION BILAGA: NORDIC FUND. FRÄMRE ORIENTEN blickar utåt ÅSIKTER. nordenresan MÖJLIGHETER BORTOM HUSTAKEN Nr 03 ı Juni juli 2009 Utgåva 17 ı Årgång 04 MÖJLIGHETER BORTOM HUSTAKEN Lång tidshorisont ett måste vid fastighetsinvestering FONDHANDEL SÅ FUNKAR DET Från köpbeslut till innehav BILAGA: NORDIC FUND SELECTION

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

INSIKTBenny gör barn

INSIKTBenny gör barn COACHAD! PROFILER, ANALYSER & AFFÄRSTIPS INSIKTBenny gör barn företagsamma Konsten att hitta uppköpsbolagen För mycket hemma blir en portföljrisk Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 2014 SKATT

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER TRIMMAD! IDÉER, ANALYSER & REPORTAGE INSIKT SKATT & JURIDIK: När lönar sig utlandsflytten? Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 213 Förpackningar ska lyfta Stora Enso Superinvesterarnas väg till

Läs mer

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure

En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Deutsche Asset & Wealth Management Marknadsföringsmaterial En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Sökandet efter lovande investeringsteman är en ständig utmaning och förknippas

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ)

Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) MIND MANCER Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) September 2013 Fem snabba fakta om Mindmancer Intelligent kamerabevakning är lösningen på ett problem som årligen kostar miljarder SEK Mindmancer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer