Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården"

Transkript

1 Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården

2 Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård med egna djur, skog och trädgård. På gården erbjuds daglig verksamhet och för några även boende. Rasmusgården vänder sig till unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik, företrädesvis inom området högfungerande autism (Asperger) men även andra diagnoser inom autismspektrumet. Gården är belägen norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla. Rasmusgårdens Vision Rasmusgården ger unga vuxna en positiv plats i samhället där de behövs. Vi skapar en värdekedja som för alla går att förstå. En gård för alla, men framförallt för er som behöver stabilitet, rutiner, omtanke, mindre stress och vara del av ett fantastiskt team på dina egna villkor. Alla människor har rätt till en gemenskap. Rätten till gemenskap utifrån den person man är och bli accepterad för detta. Vi tror att detta skapar en grund för en person i mer harmoni. På så sätt kan också individen stärkas och bli mer tydlig i sin egen person. Vi människor har olika färdigheter och utvecklingsmöjligheter. Detta gäller i hög grad för de människor som lever med funktionshinder. Vi på Rasmusgården vill se varje individ, ta den tid som det behövs för var människas egen utveckling. Vi arbetar med tålamod och lyhördhet för att stärka och hjälpa de boende och dem vi möter i daglig verksamhet, att finna dessa sina egna unika utvecklingsvägar. Gårdens rytm hjälper oss att med en trygg och invand miljö skapa goda förutsättningar för detta. Med en tydliggörande pedagogik och strukturerad vardag vill vi att de boende ska finna trygghet, gemenskap och individuell livsutveckling här hos oss på Rasmusgården. En tydliggörande pedagogik använder alla sinnen och tillämpas och övas rent praktiskt. 2

3 För att tillsammans lyckas nå mål med hög trivsel ser vi att följande värderingar viktiga: Verksamheten drivs i aktiebolagsform och kommer på två års sikt ha avkastningsmål om 5 10 procent. På Rasmusgården ser vi varandras bidrag och hur alla behövs annorlunda är mångfald som berikar oss har vi integritet i allt vårt arbete skapar vi delaktighet mot gemensamma mål bidrar vi till en bättre värld Rasmusgårdens övergripande Mål Rasmusgårdens mål skall ses ur ett långsiktigt perspektiv och på olika nivåer. Målet är att varje individ som har daglig verksamhet eller boende skall ges möjlighet att utveckla så stor självständighet som möjligt utifrån egna förutsättningar och livsrytm för detta. Målet för anställda i verksamheten är att utifrån respektive roll ansvara för sitt område och helheten genom att bidra med sin fulla kompetens och erfarenhet. Rasmusgårdens mål är också att säkra de kvalitativa och etiska mål som verksamheten har, där följs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Då verksamheten har nått full beläggning skall Rasmusgården ge plats för platser för boende. Delmål för Rasmusgården Rasmusgården beräknas öppna för daglig verksamhet i februari Nästa skede är ett boende anpassade för utslussningsverksamhet, boende och möjligt korttidsboende. Målet är att ha en boendeverksamhet med platser. Under 2015 kommer Verksamhetschef anställas som i ett första skede skall arbeta med tillstånd för daglig verksamhet och boende. 3

4 Exempel på andra uppgifter som skall ske i ett uppstartskede är rutiner för kvalitetsarbete, personalhandbok, rutiner för introduktion av nya boende. Tillsammans med ägare utforma informationsmaterial för verksamheten. Medverka i rekryteringsarbetet av personal. Samt följa och inspirera arbetet med gårdens utformning. Ordförande har ordet: Till vår blivande Verksamhetschef vill jag skriva dessa rader. Tillsammans skapar vi Rasmusgården som Du får bygga utifrån starka värderingar. Vi vill ha dig som känner att detta är Jobbet med stort J. Som vill möta dessa människor och ansvara för utvecklingen av gården. Se till att det som ska finnas finns på plats, att vi lever efter de regler och lagar som reglerar vår verksamhet, att du med van och varm hand driver Rasmusgården framåt. Jag och styrelsen kommer att ge dig allt det stöd du behöver. Det är din verksamhet utifrån vår värdegrund och jag vill att du ska känna att du gör skillnad i livet för dessa unga människor. Rasmusgården är för mig en dröm som nu förverkligas. Jag har burit den länge. Tillsammans med dig och dina blivande medarbetare få bygga upp Rasmusgården från grunden med drivkrafter från ett genuint intresse att skapa positiv miljö för unga vuxna med särskilda behov. Jag tror på alla människors lika rätt. Jag tror på varje människas behov av närhet. Jag tror på varje människas behov av att finnas i ett sammanhang. Jag tror på gemenskap, trygghet, långsiktighet, kontinuitet och en tydliggörande pedagogik. Jag ser fram emot din ansökan! Sara Sjöborg Wik Ordförande Rasmusgården Rekryteraren har ordet: Under förarbetet av denna rollbeskrivning har vi lärt känna en organisation med engagerad ägare som har stor vana att driva olika typer av verksamheter inom olika branscher. Nu när Myrina Invest investerar i Rasmusgården är det utifrån ett långsiktigt perspektiv och en övertygelse att unga vuxna med funktionshinder inom autismspektrumet kan utvecklas med rätt förutsättningar och stimulans. Vi ser också en organisation som långsiktig ser sin egen roll i samhället. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ser vi Rasmusgården som en lärande organisation där finansiella resultat, trivsel och personlig utveckling kan samverka. Vi ser också ett spännande uppdrag för en engagerad Verksamhetschef som får möjlighet att göra skillnad för brukare och anhöriga. För rätt person, ett unikt uppdrag! 4

5 Hur ska vi göra det? Flera verksamheter kommer att rymmas på gården. Gården ses som ett samhälle i samverkan där alla behövs och där alla fyller en viktig roll. Årets skiftningar kommer att inverka på verksamheterna. På vår och sommar kommer trädgårdsodlingar och höstskörd stå i fokus och under höst och vinter kommer vård och avverkning i skogen att vara del av livet på gården. I arbetet ute tillsammans med arbetet i stallet och köket ser vi gårdens kretslopp. Det skapar en plats där många unga människor i gemenskap behövs för att gården ska fungera men där stressen inte finns. utrymme för alla att ta del av måltiderna på det sätt som passar varje individ. För de som arbetar i köket är det ett viktigt arbete som sker dagligen. All odling och skogsvård kommer att ske ekologiskt. Arbetet utomhus sker på det sätt vi gjorde förr. Hästen har därför en naturlig del i arbetet för verksamheten. Den ger oss möjlighet att slå hö, sköta skogen och samtidigt glädje genom ridning. Ridningen och samvaron med hästen har en stark lugnande inverkan på människan. Det är bra motion men även kontaktskapande. Det skapar utrymme för känslor som vi annars inte så lätt släpper fram. I stallet finns också kossor, får och kanske några höns. Alla dessa kan ge bidrag till ett lugnt dagligt arbete. Arbetet i köket är en spännande tillvaro där verksamheten går ut på att laga mat och baka bröd med kärlek och omtanke. Att de unga vuxna ska lära sig att bli självständiga individer som förstår helheten faller sig självklart och med en tydliggörande pedagogik där vi tillsammans utför och skapar förutsättningar för en helhet i kunskapen. Måltiderna är en viktig samvaro för många men kanske inte alla vill vara nära eller ha sällskap. Matsalen ska ge Alla inköp ska i möjligaste mån vara ekologiska till köket. Den sista delen i kedjan är gårdens tvätteri. Där kommer den gemensamma tvätten att tvättas, strykas och manglas. Självklart kommer det också att vara tyngre tvätt från gårdens verksamheter ute i stallet. De olika verksamheterna ska stärka varandra och alla är viktiga. Man kan delta med cirkulation för att prova på och lära de olika verksamheterna men några finner nog en plats där de känner att 5

6 de bäst behövs och trivs. Sedan gäller det att vi måste finnas för varandra, behöver någon hjälp i stallet en dag så fixar vi det. Som alla förstår så kan gården skötas mycket modernt och rationellt om så skulle behövas. För djuren och odlingarna är det viktigt att allt kan flyta på även dagar som inte är perfekta. Det moderna ska användas i så liten utsträckning som möjligt, syftet är att vi tillsammans ska leva med gården och årstiderna i vårt dagliga arbete. Livet efter Rasmusgården Tanken är att man ska kunna ha sitt liv på Rasmusgården, men är man stark nog så finns allt stöd för att prova på livet utanför gården. Är de unga vuxna redo att ta steget från gården kommer det att finnas en utslussningslägenhet som kan förbereda dem. Organisation Vid full drift av Rasmusgården ser organisationen ut på följande sätt: Verksamhetschef som rapporterar till Styrelsen och Ordförande. Behandlingspersonal med specialistkunskap inom verksamhetsområdena: djurhållning, skogs- och trädgårdsodling, kök och tvätteri. Sammanlagt tre tjänster. Behandlingspersonal heltid och deltid. Antal tjänster kommer att anpassas utifrån antal boende och de boendes behov. Utmaningar och möjligheter I ett inledande skede står organisationen inför de utmaningar som handlar om att starta en helt ny verksamhet. En grundlig analys har gjorts av ägaren Myrina Invest inför beslutet att investera och satsa fullt ut på verksamheten Rasmusgården. Utmaningarna ligger nu i att arbeta med formalia som rör den här typen av verksamhet. Tillstånd för Rasmusgårdens målgrupp söks och ges av IVO, därtill en strategi för att nå målgruppen och beslutsfattare för att effektivt marknadsföra gården och dess inriktning. Ägaren ser stora möjligheter att göra skillnad för de unga vuxna som har intresse att utvecklas med den uttalade inriktningen på daglig verksamhet och boende som Rasmusgården skall ha. Satsningen är långsiktig. För personal som drivs av att arbeta möjlighetsinriktat och har förväntan på sig själv och sin omgivning att det går att göra skillnad finns stora utsikter att vara med och påverka. Ditt uppdrag Uppdraget blir att vara med att sätta en ny verksamhet på plats. Rasmusgårdens verksamhet är sprungen ur ett uttalat och synligt behov. I grunden för uppdraget med gården ser vi en entreprenörsdriven person med stor vilja att vara med och skapa nå- 6

7 got nytt. Vi ser också en person som med full kraft vill inspirera och ansvara för att nämnda värderingar blir till verklighet och vardag på Rasmusgården. Prioriteringar under 1 året! Tillstånden är på plats. Personalhus och ett boendehus kan tas i bruk. Hittat rätt i att sätta prioriteringar och aktiviteter. Involverad i gårdens aktiviteter. Medverkat till att rekrytera personal med engagemang och kunskap. Prioriteringar på 2 5 års sikt! Fullt utbyggt boende för personer. Affärsmålen uppfylls. Den ekologiska tanken är väl förankrad. Ridverksamheten för enskilda och grupper har kommit igång. Exempel på arbetsuppgifter Leda och utveckla arbetet på Rasmusgården Säkerställa att det finns en funktionell struktur för arbetet på gården så att värderingar och rutiner blir levande och följs Ansvara för rapportering och kvalitetsuppföljning till myndighet, kommuner och styrelse / ägare Vara en aktiv del i det dagliga arbetet Ansvara för marknadsstrategin och utveckla kommunikationskanaler Ansvara för förhandling, relation, samt beställningar hos underleverantörer Kontakt med anhöriga och gode män Budgetansvar Följa och säkerställa att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsyn av verksamheten Din Profil Vi söker dig som har några års erfarenhet av att tryggt och prestigelöst leda andra Du har strategisk förmåga samtidigt som du trivs med operativa uppgifter i verksamheten Du har högskoleutbildning från Social omsorg, Socionom eller annan adekvat utbildning inom IVO som ger möjlighet att bära IVOs tillstånd Kunskap och lagstiftning som styr verksamheten LSS, SoL 7

8 Kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vana från handledning och utveckling för att stimulera och möta personalens kompetensutveckling Du ser vikten av att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsyn av verksamheten Vad erbjuder Rasmusgården dig Ett unikt läge att vara med och utveckla en ny verksamhet med starka och engagerade ägare Möjlighet till personlig utveckling och karriär En organisation som är på väg att skapa en meningsfull och utvecklande miljö för unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat Ett sammanhang där du och dina medarbetare kan fokusera på ett gott liv för ungdomarna och deras anhöriga Du är rätt person om du har goda matchande kunskaper och har varit med och skapat nytt du har tidigare erfarenhet av att leda team och inspirerat medarbetare att arbeta mot uppsatta mål du har dessutom hög integritet och präglas av en stor ansvarskänsla för andra och för fattade beslut du är en mycket god lyssnare, därtill ödmjuk, självständig och orädd Är du, utöver allt ovan, en team-människa som gillar att resonera, samverka, uppmuntra och bygga individer och helheter. Ja, då kan du vara helt rätt för uppdraget. Ring gärna om du har frågor. Med vänliga hälsningar Mia Haglund Ansvarig rekryterare: För kontakt: telefon: Mail: Skicka ansökan senast 18 maj till 8

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer