Guide & riktlinjer för Offentlig Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide & riktlinjer för Offentlig Information"

Transkript

1 Guide & riktlinjer för Offentlig Information Draft Utformad av kommittén för Offentlig Information Metro Storstockholm Delar av denna text är hämtade ur: WSC Public Information Handbook Guide till offentlig information, Basic Guide 1 Kommittégodkänt service material.

2 Rewiew & input draft Publicerad på 12 juni 2003 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Offentlig Information och NA medlemmen. sid. 3 Offentlig Information och NA gruppen. sid. 4 Offentlig Information och SI sid. 5 Att starta en offentlig informationskommitté. sid. 5 En strategisk plan, för oförutsedda händelser. sid. 6 Själva arbetet. sid. 7 OI och de tolv traditionerna. sid. 11 Vad vi gör och inte gör i Offentlig Information. sid. 14 Riktlinjer för offentlig information sid. 15 NA språk och slang sid. 18 Varför är det viktigt med anonymiteten? sid. 19 Hur svarar vi på frågan Vem grundade NA? sid. 19 Är det lämpligt att förmedla budskapet att beroendet är en sjukdom? sid. 20 Förberedelser inför offentliga informationer. sid. 20 WSC Offentlig Information - Ofta ställda frågor sid. 22 Förslag till svar på ofta ställda frågor(faq) sid Kommittégodkänt service material.

3 Inledning Syftet med offentligt informationsarbete i Anonyma Narkomaner är att informera allmänheten om att Anonyma Narkomaner existerar och erbjuder tillfrisknande från beroendesjukdomen. En Offentlig Informationskommitté tjänar för att se till att informationen om vår gemenskap är korrekt och tillgänglig för allmänheten. WSC:s offentliga informationskommitté har sammanställt följande guidelines för att stödja växande NA gemenskaper, som behöver grundläggande vägledning för att uppfylla vårt huvudsyfte på den allmänna scenen. Offentlig Information, eller OI, är ett område som mognat mycket de senaste åren. Vår OI service manual, En guide till Offentlig Information, behöver dock översättas till flera språk för att återge vår gemenskaps erfarenheter och världsomspännande medlemskap. Tills dess att översättningarna kan bli klara, hoppas vi hjälpa vår internationella gemenskap genom att erbjuda några grundläggande, enkla guidelines för denna typ av NA service. Vår gemenskaps huvudsyfte är att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. OI är en väsentlig del av att föra budskapet vidare. Att göra den här typen av service kräver av oss att kommunicera med och ta del av områden i samhället där vi, som användande beroende, en gång inte var välkomna. Mod och ödmjukhet är nödvändiga beståndsdelar i vårt tillfrisknande när vi närmar oss allmänheten angående vår gemenskap. Vi hoppas att du ska finna den här delen av NA service lika givande och utmanande som vi har gjort. Offentlig Information och NA medlemmen. Varje medlem i NA har en del i att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. Mycket av den goodwill som finns mellan Anonyma Narkomaner och samhället grundas på de relationer vi upprätthåller som NA medlemmar. Vi kan förbättra dessa relationer för vår gemenskap genom att vara noga med att behandla andra med aktning och respekt. Detta är särskilt viktigt när vi representerar gemenskapen inför professionella och medlemmar i andra 3 Kommittégodkänt service material.

4 organisationer som kan sprida sina goda eller dåliga intryck av oss vidare till andra. Vi behöver ge en positiv bild av Anonyma Narkomaner så att dessa personer känner att de kan hänvisa beroende till våra möten. När vi deltar i en Offentlig Information, tar vi ansvar för vårt uppträdande. Om vi är ohövliga, svär eller visar brist på respekt för en inrättning eller för andra organisationer, då ifrågasätter vi effektiviteten i vårt tillfrisknandeprogram. Vi kan också betraktas som medlemmar i Anonyma Narkomaner när vi bär en NA t-shirt, står utanför ett möte eller deltar i ett NA konvent eller servicekonferens. Som gemenskap har vi ingen kontroll över enskilda NA medlemmars beteende. Som medlemmar kan vi dock, med våra andliga principer i åtanke, dela våra angelägenheter angående vår offentliga framtoning med andra medlemmar. Vi kan dela med oss till dem att en dålig bild av Anonyma Narkomaner lätt skulle kunna hindra budskapet om tillfrisknande från att nå den beroende som fortfarande lider. Offentlig Information och NA gruppen. Medlemmar i NA grupper kan göra och gör ofta grundläggande OI arbete för att hjälpa till att sprida budskapet till beroende, såväl som till samhället. Gruppers OI arbete är ofta begränsat till att sätta upp anslag, trycka och sprida möteslistor och berätta för andra beroende om sina möten. Grupper bör alltid vara noga med att inte göra uttalanden eller åtaganden som överskrider deras förmågor. Det är viktigt att alltid ha tillräckligt med resurser till hands för att besvara förfrågningar. Anonymiteten, vår andliga grundval, kan skadas allvarligt när medlemmar agerar ensamma eller oberoende av gruppen eller gemenskapen. Vi gör aldrig talarinsatser, presentationer eller intervjuer ensamma. När antalet grupper och möten ökar brukar deras behov av ytterligare tjänster tillgodoses av formandet av en lokal distriktservicekommitté, DSK. Vi startar dessa servicekommittéer så att grupperna inte avleds från sitt huvudsyfte. Våra grupper behöver hålla sig fokuserade på sitt huvudsyfte, och erbjuda en trygg miljö där vi kan tillämpa våra tolv steg och tolv traditioner. 4 Kommittégodkänt service material.

5 Offentlig Information och Sjukhus & Institutionskommittén (SI) Att förstå syftet med och behovet av kommunikation mellan kommittéer är en viktig del i att tillhandahålla service i NA. Vi kanske förstår vår egen funktion bra, men vet ofta lite om hur andra kommittéer arbetar. Det är avgörande att förstå förhållandet mellan SI kommittén och OI kommittén. Syftet med sjukhus & institutionskommittén, eller SI, är att föra vidare Anonyma Narkomaners budskap till beroende på sjukhus eller andra institutioner, som inte har full tillgång till vanliga NA möten. SI kommittén samlar då en grupp medlemmar, som kallas en panel, för att gå in på dessa institutioner och presentera grunderna i Anonyma Narkomaners program för de beroende på den institutionen. Den väsentliga skillnaden i funktion är att SI paneler i första hand informerar om programmet för beroende, och OI kommittén i huvudsak gör sin presentation för icke beroende. Här följer att exempel för att illustrera våra olika ansvar och vår anda av samarbete. Om ett sjukhus kontaktar den lokala gemenskapen för att få information om vårt program för deras läkare och sköterskor, då skulle i första hand OI kommittén ansvara för att göra en presentation. Den lokala SI kommittén skulle dock informeras om detta och bjudas in att delta. En medlem från SI skulle veta mest om den lokala SI kommittén, och kunde besvara frågor om dess förmåga och önskemål för att ta in SI paneler på sjukhuset. Enligt samma exempel, om det vore fråga om att informera om programmet för sjukhusets patienter, då vore det SI kommitténs ansvar att göra denna presentation. OI kommittén skulle då finnas till hand för SI kommittén, ifall denna kontakt kunde bli ett tillfälle att göra en presentation för sjukhusets personal. Att starta en offentlig informationskommitté. En offentlig informations - underkommitté är en viktig del av de flesta distriktservicekommittéer. Om det finns en tillgänglig 5 Kommittégodkänt service material.

6 distriktservicekommitté, gå då ett schemalagt arbetsmöte tillsammans med andra medlemmar som är intresserade av OI arbete, och ge uttryck för Er villighet att starta en OI kommitté. Från och med den tidpunkten bör OI arbete utföras med hjälp av ert distrikts stöd och vägledning. Om det inte finns någon distriktservicekommitté tillgänglig, planera då ett möte med lokala gruppmedlemmar som är intresserade av att starta en OI kommitté. Ni kan börja med att slå fast kommitténs syfte, funktion och ansvar, och besluta sedan hur kommittén skall tjäna medlemmarna i den lokala gemenskapen. En OI kommitté bör inledningsvis hantera frågor som: Skapandet, uppdaterandet och distribution av möteslistor. Besvara förfrågningar om information. Etablera en varaktig e-post adress. Hjälpa Sjukhus och institutionskommittén när de ber om hjälp, och hantera andra OI projekt inom distriktet. En strategisk plan, för oförutsedda händelser. I och med att Anonyma Narkomaner växer, kommer representanter för tryckta och elektroniska media att visa ett ökande intresse för vår gemenskap. När media blir intresserade av NA, tar deras reportrar ofta kontakt med oss utan kunskap om anonymitetens princip. Att behålla personlig anonymitet i kontakter med press, radio och film måste vara vår högsta prioritet när kontakter tas med allmänheten och media. Vi har funnit att en strategisk plan, för oförutsedda händelser är av stort värde för en OI kommitté. Att upprätta en strategisk plan för oförutsedda händelser bör vara en av de första prioriteringarna för en ny OI kommitté. Denna plan är en strategi för att samordna vårt gensvar till allmänhetens och medias förfrågningar om information. Enkelt uttryckt, planen bör tala om vad man skall göra när vissa typer av förfrågningar kommer in från allmänheten. Att tillämpa planen kan hjälpa till att försäkra oss om att våra mest erfarna OI medlemmar engageras. På så sätt kan den lokala gemenskapen behålla fokus på sitt huvudsyfte, och vi kan agera i enlighet med våra traditioner. Planen bör innehålla en lista på medlemmar som är engagerade i OI service, och som är insatta i hur Anonyma Narkomaner har kontakt med media. 6 Kommittégodkänt service material.

7 Planen bör även innehålla riktlinjer för att hantera förfrågningar som kommer att påverka andra grupper, distrikt eller regioner. Om en förfrågning påverkar andra servicegrupper fordras samordning och samarbete för att kunna ge ett effektivt gensvar. Världservicekommitténs (WSC) OI kommitté har en strategisk plan för mediala händelser, som kan vara av betydelse för Anonyma Narkomaner som helhet. Om Er kommitté får in en begäran att delta i ett sådant arrangemang är det av största vikt att Ni kontaktar en medlem i WSC:s OI kommitté, en förtroendeman, eller WSC:s OI samordnare för att planera ert svar. Det står klart att vi inte kan vara allt för alla. Vi är en organisation för tillfrisknande vars medlemmar möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det är okej för oss att avböja en förfrågan som ligger utanför vår gemenskaps huvudsyfte. Det är också rimligt för oss att avböja en förfrågan som ligger inom vårt syfte, om vi saknar tid, pengar och medlemmar till att genomföra uppdraget. Själva arbetet. Det är uppenbart att vi inte kan vara allt för alla. Vi är en organisation för tillfrisknande vars medlemmar möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det är okej för oss att tacka nej till en förfrågan som ligger utanför vår gemenskaps huvudsyfte. Det är också rimligt för oss att tacka nej till en förfrågan som ligger inom vårt huvudsyfte om vi inte har tid, pengar och medlemmar för att uppfylla denna förfrågan. Det viktiga är att vi besvarar den! Att inte besvara en förfrågan, även om svaret är ett nej, visar brist på integritet för vår gemenskaps del. För att föra vidare ett tydligt budskap behöver vi som medlemmar ha en klar förståelse av våra traditioner. Det fordras övning att lära sig traditionerna och hur man tillämpar dem. Vi har avsatt en del av den här guiden till att diskutera traditionerna och hur de påverkar OI arbete. Vårt mål i Offentlig Informationsarbete bör helt enkelt vara att berätta att Anonyma Narkomaners gemenskap finns, att det fungerar och att det är gratis. Här följer några ofta använda metoder att uppnå detta: 7 Kommittégodkänt service material.

8 A. Möteslistor. Om det finns fler än ett möte i ert närområde, bör er första prioritet vara att skapa och upprätthålla en lista med mötesinformation. Listan bör innehålla information om mötesdag, mötestid och mötesplats (gatuadress är att föredra). Informera om ifall mötet är öppet för allmänheten, vilken typ av möte det är (steg-, tradition-, tema, talarmöte o.s.v.). Om det finns speciell information, lämna även ut den (handikappanpassat, djurfritt, barn välkomna, icke rökning o.s.v.) Möteslistan bör uppdateras regelbundet. Det är vårt ansvar att försäkra oss om att nykomlingar i vårat program får korrekt information om hur de hittar till oss när de ber om hjälp. B. Affischer. Det här är anslag som används för att informera allmänheten om hur och var de kan kontakta oss. Det är avgörande att vi ber om tillåtelse att affischera innan vi gör det. Några exempel på lämpliga affischeringsplatser är avgiftningar, sjukhus, polisstationer, skolor och universitet, kyrkor eller inrättningar för missionshjälp, myndigheters tjänstekontor, drogbehandlingscentra eller andra platser där beroende som söker tillfrisknande, eller människor som hjälper beroende, kanske träffas. Vi måste påpeka att attraktion snarare än marknadsföring är ett betydelsefullt koncept när vi gör offentligt informationsarbete som detta. Man bör använda gott omdöme när man skapar och sprider sådana här anslag. Vi måste undvika provokativa, främjande uttalanden eller bilder som kan ge en negativ bild eller framstå som marknadsförande. Även hur och var vi sätter upp dessa anslag bör utvärderas innan vi genomför projektet. Det önskvärda resultatet är ett enkelt budskap om att vi finns och hur man kontaktar oss. Innehållet i tryckta media, såsom bulletiner, affischer och tidningsannonser består vanligen av ett uttalande eller fråga för att fånga uppmärksamheten, följt av information om hur man kontaktar det lokala mötet, den lokala gruppen eller hjälptelefonen. En affisch, bulletin eller tidningsannons kan se ut så här: DROGPROBLEM? ANONYMA NARKOMANER KAN HJÄLPA! ( ER LOKALA MÖTESINFORMATION ) 8 Kommittégodkänt service material.

9 Exempel på affischer kan fås från Världsservicekontoret, som kan hjälpa Er att skapa Er egen bulletin, affisch eller annons. C. Inledande brevkontakter. Vi kan introducera programmet bland professionella inom hälsovårdsorganisationer och sociala tjänster och till andra som möter beroende, genom att skicka brev med information om vår gemenskap till dem. Ett utskick bör bestå av ett brev som förklarar vilka Ni är, var man kan kontakta Er samt lite grundläggande information om Anonyma Narkomaner i ert närområde, inklusive det faktum att vi är ett världsomfattande gemenskap. Normalt skickar vi med en lokal möteslista och, om möjligt, några NA pamfletter. Om det är lämpligt kan brevet även nämna att talare finns tillgängliga att träffa dem och/eller deras personal - om Er lokala gemenskap har kapacitet att uppfylla en sådan önskan. Pamfletter som NA - en resurs i samhället, Vem vad hur & varför, den lilla vita boken samt Välkommen till Anonyma Narkomaner är bra val för att presentera vårt program. Ni kan också ha hjälp av Är Jag en beroende?, För nykomlingen och Sponsorskap. Vi vet att alla dessa pamfletter kanske inte finns tillgängliga på ert språk. Använd det Ni har. Om Ni inte har några pamfletter översatta, kan Ni använda pamfletter på andra språk för information till professionella. Er lokala OI kommitté kan skapa ett standardpaket för utskick och distribution under presentationer. Var realistiska när det gäller kostnader och val av pamfletter, vare sig Ni skickar dem eller bara delar ut dem vid en presentation. D. Presentationer. Ni kan få ta emot förfrågningar om att göra presentationer om Anonyma Narkomaner för professionella på en institution, eller för en organisation på en konferens. Ni kan också få en inbjudan att ställa upp bås eller bord vid ett allmänt arrangemang för att ge lite grundläggande information om NA. Om Ni anser att det är lämpligt och om Ni har resurser att göra det, kom ihåg att: Göra presentationer tillsammans med andra. För att hjälpa till att ge ett gott intryck, börja med ett gott uppträdande. Undvik svordomar och obsceniteter. Lägg märke till hur Er publik är sammansatt. Om Ni talar till icke beroende, vilket vanligtvis är fallet, kom då ihåg att den sorts NA språk 9 Kommittégodkänt service material.

10 som vanligtvis används och förstås av medlemmar i gemenskapen på våra möten, är inte typiskt utanför dessa möten. För mycket programprat eller tyngdpunkt på detaljer om vårt tillfrisknandeprogram blir helt enkelt ett främmande språk för icke beroende, och bör därför undvikas. Även om vi uppmuntrar ett visst mått personliga detaljer, så måste vi behålla fokus på ett tydligt NA budskap. Det som räknas är inte vilka vi är som individer, det är hur vi blev drogfria beroende genom Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner. Undvik att berätta krigshistorier. Vi är där för att berätta om hur vi hittade ett nytt sätt att leva, fria från aktivt beroende, genom NA, inte om hur det var när vi använde. Vår attraktion är: Det fungerar, det är gratis, och vi finns tillgängliga för den beroende som fortfarande lider. E. Public service tillkännagivanden (PSA, public service announcements) Detta är notiser som når allmänheten via press, radio och television. PSA sätts vanligen in i speciella delar av olika media, där medborgare tillåts att kungöra ämnen som är av intresse för samhället, utan kostnad. Detta är en accepterad metod att informera allmänheten om Anonyma Narkomaner, och betraktas inte som ett bidrag utifrån. Men, om annonsen /notisen/ kungörelsen måste innehålla namnet på en sponsrande organisation ( det här meddelandet presenteras av ABC bolaget ) som en del av inslaget, är detta oacceptabelt med hänsyn till våra traditioner. Tryckta PSA kan skapas av den lokala OI kommittén. Vi avråder lokala OI kommittéer från att göra sina egna videor. Kostnaden och arbetet det innebär att skapa en video PSA kan allvarligt avleda kommittén från att föra budskapet vidare, så väl som att tära på den lokala gemenskapens resurser. Om Ni vill delta i produktionen av PSA och videor, kontakta då vänligen WSO Public Information Coordinator. WSO:s OI kommitté har konferensgodkända manuskript för radio och television, som kan anpassas för att användas i er gemenskap. Manuskripten finns i Guide to Public Information, och banden finns att beställa genom WSO F. Telefonlinjer. Ett telefonnummer kan upprättas i Er gemenskap som en kontakt för beroende som söker tillfrisknande, och för att ta emot frågor om vår gemenskap från allmänheten. Ni bör bara upprätta en telefonlinje när Ni är fysiskt och ekonomiskt kapabla att underhålla den. En 10 Kommittégodkänt service material.

11 telefonlinje innebär mycket ansvar och hårt arbete, och beslutet att starta den bör tas på allvar. Tänk på konsekvenserna av att en beroende som söker tillfrisknande eller en professionell ringer, och telefonnumret var ur funktion: En beroende skulle fortsätta att lida, och den professionella skulle få ett dåligt intryck. Information om att starta och underhålla en telefonlinje beskrivs i en guide som finns tillgänglig från Världsservicekontoret WSO. G. Lärodagar & Workshopar. Detta är en intern service som erbjuds medlemmarna i vår gemenskap. Vanligen innebär detta att ett fåtal engagerade medlemmar ägnar tid åt att dela med sig av sin erfarenhet till andra intresserade medlemmar och NA grupper, om hur man gör lite av det grundläggande arbetet i OI kommittéer. En del av vårt ansvar är att informera gemenskapen i stort om vår funktion i service och hur man kommer i kontakt med oss, om någon medlem blir kontaktad av allmänheten och/eller media. Mer information om detta ämne finns i Guide to Public Information. OI och de tolv traditionerna. Offentligt informationsarbete utförs av servicekommittéer eller grupper som skapats av, och är direkt ansvariga inför dem de tjänar: NA:s medlemmar. Vi gör vårt bästa av det vi har, medan vi upprätthåller våra tolv traditioner. Vår erfarenhet har lärt oss att vi behöver förstå Anonyma Narkomaners tolv traditioner och deras tillämpning i frågor om offentlig information. Det har visat sig vara nyttigt att ägna tid åt att studera och diskutera traditionerna. Den kunskap det ger oss, gör oss säkrare i vår presentation av Anonyma Narkomaner. Denna säkerhet är uppenbar för våra åhörare och hjälper till att skapa en positiv bild av vår gemenskap. De följande traditionerna spelar en viktig roll i OI arbete och har direkt tillämpning i OI service: Vår sjätte tradition säger: En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar egendom eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte. Denna tradition är grunden för vår icke-anslutningspolicy, och är extremt viktig för Anonyma Narkomaners fortsättning och tillväxt. (ur Basic Text.) Medan det är viktigt att nå så många människor som möjligt med vårt budskap om tillfrisknande, så är det avgörande att vi inte riskerar vår självständighet genom att bli beroende av någon utomstående källa. Om Anonyma Narkomaner blir påtagligt 11 Kommittégodkänt service material.

12 sammanblandade med någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, (Föreningshus, drogbehandlingscentrum eller andra tolvstegsprogram t.ex.), så kommer vårt huvudsyfte och självständighet att blandas ihop med andras prioriteringar. När vi för vidare Anonyma Narkomaners budskap är det viktigt att samarbeta med dem som kommer i kontakt med beroende. Utan detta samarbete skulle många beroende aldrig ha hittat till vår gemenskap. Vi vill arbeta med andra organisationer, men vi vill inte bli ett med dem i allmänhetens ögon. Att ge intryck av att vi och andra organisationer är en och samma skulle hota vår självständighet. Vår målsättning är helt enkelt att göra känt att NA finns tillgängligt. Det kanske krävs ytterligare ansträngning att förklara skillnaden mellan NA och andra organisationer. Vi blir dock belönade när fler beroende hittar oss genom andra källor, och vår gemenskap fortsätter växa. Vår tionde tradition säger: Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA: s namn aldrig dras in i offentliga tvister. Vårt tillfriskande talar för sig självt. Vår tionde tradition hjälper oss speciellt med att skydda vårt anseende. (ur Basic Text.) Vi har inga rekommendationer angående utomstående verksamheter, inte heller deltar vi i deras politik. Att göra det skulle leda till kontroverser som kunde hota vår gemenskaps ställning i samhället. Om vi ger röst åt en åsikt i en yttre fråga, kanske vi hindrar att en nykomling blir medlem i vår gemenskap. Det är av största betydelse att vi kommer ihåg den aspekten, att bevara vår gemenskap tillgänglig för vilken beroende som helst som har en önskan att sluta använda. Vår elfte tradition säger: Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio och film. Vår attraktion utgörs av att vi lyckas av egen kraft. Som grupper erbjuder vi tillfrisknande. Vi har funnit att vårt programs framgångar talar för sig själva: det är vår marknadsföring. (ur Basic Text.) Denna tradition säger oss att vi inte behöver marknadsföra tillfrisknandet, förändringarna i våra liv kommer att vara uppenbara för dem omkring oss. Vårt personliga tillfrisknandes positiva effekt är en kraftfull del av attraktionen i vårt program. 12 Kommittégodkänt service material.

13 Vi behöver informera allmänheten i stort om vår existens. Skillnaden mellan attraktion och marknadsföring ligger i budskapets innehåll och hur det presenteras. Att ge grundläggande information till allmänheten om vilka vi är, vad vi gör och var vi finns ligger helt inom definitionen för attraktion. När vi går längre än att bara informera allmänheten att vi finns, då överskrider vi gränsen till marknadsföring. Att NA medlemmar deltar i offentliga informationer är inte att bryta anonymiteten. Det är ett personligt val av dem som tjänar, att släppa del av sin anonymitet. Att lämna ut fullständigt namn till pressen, låta ta porträttbilder på oss, eller framträda på TV eller film i anslutning till, eller som identifierad medlem i, Anonyma Narkomaner är naturligtvis ett brott mot den elfte traditionen. Detta kan hota den enskilde medlemmens personliga tillfrisknande, och ge nykomlingar ett felaktigt intryck av att dom också måste avslöja sin identitet för andra. Vår tolfte tradition säger: Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter. Den andliga grundvalen blir mer betydelsefull än någon enskild grupp eller medlem. (ur Basic Text, ej godkänd över.) Den här traditionen påminner oss om att Anonyma Narkomaner är ett VI program, och att det är en del av anonymitetens andliga princip att ge upp personlig ambition. När vi agerar på egen hand i offentlig information tappar vi den ödmjukhet som är en del av ett VI program. Den skada som NA:s rykte drabbas av när personer agerar på egen hand kan ta lång tid att reparera. Genom att tjäna i offentlig informationsservice får vi en glimt av ödmjukhet var gång vi ser en nykomling stiga in genom dörren på ett NA möte. Då kan vi se gemenskapens andliga målsättning och vår egen plats i den. Vi är tacksamma för att kunna föra budskapet om tillfrisknande vidare, och vi kan känna igen handlingar som kommer av en kraft starkare än oss själva. 13 Kommittégodkänt service material.

14 Vad vi gör och inte gör i Offentlig Information. Vi gör: Vi följer våra traditioner, arbetsplaner och riktlinjer. Vi försöker vara konsekventa. Vi genomför våra planer. Vi håller uppdaterade arkiv om kontakter, affischer etc. Vi kommer ihåg att kvalitet är bättre än kvantitet. Vi ger en god bild av tillfrisknandet. Vi kommer i tid, klär oss passande och undviker ovårdat språk när vi pratar. Vi rådfrågar erfarna OI medlemmar innan vi kontaktar media. Vi gör inte: Vi gör inte Offentlig Information ensamma. Vi missbrukar inte våra dyrbara resurser. Om vi inte fullbordar ett projekt skapar vi en negativ bild av Anonyma Narkomaner. Vi presenterar oss inte som den enda talespersonen för NA. Vi tar inte emot bidrag utifrån. Vi uttrycker inga åsikter och gör inga ställningstaganden i någon fråga, allmän eller kontroversiell. Vi lämnar inte ut personlig information om enskilda medlemmar i NA. Anonyma Narkomaner gör inte: NA driver inga sjukhus eller halvvägshus för beroende. NA värvar inte, propagerar inte, eller övertalar andra att bli medlemmar. NA stödjer eller ägnar oss inte åt vetenskaplig forskning om beroendet. NA har inga register eller fallbeskrivningar om sina medlemmar. 14 Kommittégodkänt service material.

15 NA ställer inga medicinska eller psykologiska diagnoser. NA tillhandahåller inte äktenskaps-, familje- eller yrkesrådgivning. NA tillhandahåller inte ekonomisk eller social hjälp. NA tillhandahåller inte eller deltar i antidroginformation. NA tar inte betalt för sina tjänster och stöds inte ekonomiskt av någon eller några andra inrättningar, allmänna eller privata. Riktlinjer för offentlig information En del medlemmar läser En inledande guide till Anonyma Narkomaner (det vita häftet), före presentationer. Det kan inte bli fel om du stödjer dig omsorgsfullt på vår litteratur. Bär lämplig och ordnad klädsel. Bär inte kläder och/eller smycken som anger tillhörighet till organisationer, religiösa grupper eller andra gemenskaper. Var tidig för att undvika att komma sent. Varje panelmedlem bör presentera sig som en tillfrisknande beroende. Ge en kortfattad beskrivning av Anonyma Narkomaner, vår historia och dagens situation. Berätta att Anonyma Narkomaner idag håller c: a möten i över 100 länder. Se till att Ni har aktuella möteslistor tillgängliga för ert distrikt. Det är inte mycket information som stannar kvar i minnet hos åhörarna efteråt, kanske bara 10 %. Vi vill att åhörarna ska minnas det viktigaste om Anonyma Narkomaner - vilka vi är, vad vi gör och hur man hittar oss. Berätta vilken litteratur som finns tillgänglig och att den är gratis. Uppmuntra de åhörare som är intresserade att ta del av den. Tala även om att våra böcker och övrig litteratur i vissa fall även finns tillgänglig som ljudband, punktskrift, stortexttryck samt på ett flertal olika språk. Informera även om hur man kan beställa litteratur från Anonyma Narkomaner. Tag med beställningsblanketter. 15 Kommittégodkänt service material.

16 Nämn alltid att vårt program är fristående och självförsörjande genom egna frivilliga bidrag, att vi alltid skickar runt en korg under mötena, och att alla är välkomna även om de inte har pengar. Betona att det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda (droger). Förvänta Er inte att era åhörare skall känna till våra tolv steg och tolv traditioner. Berätta vad de innebär för den beroende, hur Ni använder dem i ert dagliga liv och hänvisa sedan åhörarna till Anonyma Narkomaners litteratur för ytterligare information. Detta är för att spara dyrbar informationstid. Formulera gärna era svar så att Ni kan fokusera på livet utan droger, och hur Anonyma Narkomaners tolv steg hjälper Er att leva utan att använda droger Upprepa det faktum att Anonyma Narkomaner är gratis och var vi finns. Berätta inte krigshistorier för att berättiga Er plats som beroende. Om vi säger att vi är tillfrisknande beroende kommer åhörarna att tro oss. Åhörarna har bett oss komma för att berätta om Anonyma Narkomaner, inte om oss själva. Ibland kan de platser dit vi kommer för att informera vilja höra oss berätta våra personliga historier för att påpeka farorna med droger. Anonyma Narkomaner sysslar inte med detta. Vårt program handlar om tillfrisknande, och det är vårt budskap. När vi arbetar med elever kan personliga historier ha motsatt effekt. Oavsett hur försiktiga vi är så tenderar personliga historier att förhärliga droganvändandet. De ser oss idag, hör våra historier och tror att även de kan göra som vi och sedan bli drogfria. Ett kort anförande är aldrig tillräcklig tid att berätta om beroendets smärta, lidande, och kampen för att bli drogfri. Bryt inte anonymiteten hos någon åhörare som du kanske känner igen från Anonyma Narkomaners gemenskap. 16 Kommittégodkänt service material.

17 Framhåll att Anonyma Narkomaner är öppet för alla som tror de har problem med droger. Förklara att öppna möten, som finns angivna i möteslistan, är öppna för allmänheten. Undvik meningsskiljaktigheter och gör inget uttalande i allmänna frågor. Ge inte heller din personliga åsikt. Argumentera inte med dem som har åsikter som avviker från Anonyma Narkomaners. Även om talaren säger att detta är dennes personliga åsikt, kommer det i åhörarens medvetande att förknippas med Anonyma Narkomaner. Referera inte till, eller tala om yttre verksamheter eller andra gemenskaper. Om frågorna kommer upp, hänvisa till den organisation eller verksamhet som personerna har frågor om. Håll Er presentation kort och tiden för frågor & svar lång. Presentationen skall täcka de viktigaste punkterna - inte allt. Ibland är det svårt att få åhörarna att börja ställa frågor, så efter en kort tystnad kan den som gör presentationen säga: -Ofta får vi frågan Besvara sedan frågan. Fråga vid slutet av presentationen om frågorna blivit besvarade. 17 Kommittégodkänt service material.

18 Riktlinjer för offentlig information Undvik att använda NA språk och slang. Det är vikigt att använda ett språk som alla förstår. UNDVIK NA språk NA Ren Jag är en beroende OI SI Nådde botten Skjuta (o.dyl) Bryta, dila ANVÄND Vardagsspråk Anonyma Narkomaner Drogfri Jag är en tillfrisknande beroende Offentlig information Sjukhus & institutionskommitté Kom till en punkt av förtvivlan Använda droger Brottslighet 18 Kommittégodkänt service material.

19 I de flesta situationer använder vi oss inte av personliga historier vid presentationer i vår offentliga informationskommitté. Professionella har begränsad tid, de vill ha fakta och information om Anonyma Narkomaner, inte om oss personligen. När man har med en personlig historia bör den vara fokuserad på tillfrisknande, och inte vara längre än minuter. Den bör inte vara drogspecifik, kriminellt specificerad eller fängelserelaterad. Den viktigaste delen av din historia för åhörarna är att du är en tillfriskande beroende. Använd inte tiden till att berätta hur det var, låt dem få veta på vilket sätt det är annorlunda nu. Kom ihåg att Anonyma Narkomaner är i fokus, vilka vi är, vad vi gör och hur man kan hitta oss. Var rädda om Anonyma Narkomaners goda rykte. Varför är det viktigt med anonymiteten? Tradition tolv förklarar att anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter. Tradition elva uppmärksammar oss på att behålla vår anonymitet när det gäller press radio och film. När en individuell medlem av Anonyma Narkomaners gemenskap finner sig stå i rampljuset som medlem i Anonyma Narkomaner, så känner den personen ofta att han eller hon talar för Anonyma Narkomaner. 19 Kommittégodkänt service material.

20 En sådan situation skapar en konstlad barriär mellan just den medlemmen och andra medlemmar i gemenskapen. Detta tenderar att urarta i grandiositet, vilket är en del av vår personliga karaktär, och framställer just den personen som en expert. Att bryta anonymiteten när det gäller press radio och film är farligt för det personliga tillfrisknandet och kan också vara avskräckande för andra personer som kommer till programmet, Hur svarar vi på frågan Vem grundade Anonyma Narkomaner? Anonyma Narkomaner utvecklades som ett resultat av gruppansträngningar och hade inte bara en grundare. Under vägen spelade ett antal personer viktiga nyckelroller. Processen genom vilken Anonyma Narkomaner växte och utvecklades framhäver vår styrka; styrkan i gruppen och i att arbeta tillsammans. Är det lämpligt att förmedla budskapet att beroendet är en sjukdom? Vår litteratur slår fast att beroendet är en sjukdom. Vår Basic text förklarar: Vi har en sjukdom, fortskridande, obotlig och dödlig. Som gemenskap har vi direkt erfarenhet av tusentals beroende. Grundat på vår erfarenhet anser vi att vi har en fortskridande, obotlig och dödlig sjukdom som - om den förblir obehandlad - leder till fängelse, institutioner och död för oss. Vi anser att det är absolut nödvändigt att förklara dessa grundläggande fakta beträffande vår gemenskaps inställning till beroendet. 20 Kommittégodkänt service material.

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Vad är Anonyma Narkomaners program?

Vad är Anonyma Narkomaners program? Vem är en beroende? De flesta av oss behöver inte fundera särskilt länge på den frågan. VI VET! Hela vårt liv och tänkande kretsade kring droger i en eller annan form hur vi skulle få tag på och använda

Läs mer

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning Självförsörjning: princip och tillämpning Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen.

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här pamfletten

Läs mer

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige En nykomling frågar Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa

Läs mer

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc.

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc. 2012-års version Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

AA i ett nötskal. Anonyma Alkoholister i Sverige

AA i ett nötskal. Anonyma Alkoholister i Sverige AA i ett nötskal Anonyma Alkoholister i Sverige Anonyma alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt

Läs mer

Från AA Grapevine Servicematerial från General Service Office

Från AA Grapevine Servicematerial från General Service Office Från AA Grapevine Servicematerial från General Service Office Anonyma Alkoholister i Sverige Anonyma alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och

Läs mer

Resurser för dig som är anhörig

Resurser för dig som är anhörig Resurser för dig som är anhörig Aleforsstiftelsen Aleforsstiftelsens behandlingshem Första Långgatan 21 Aleforshemmet 413 27 Göteborg 441 39 Alingsås Tel: 031-14 20 92 Tel: 0322-66 56 80 E-post: info@aleforsstiftelsen.com

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar , Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar , Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans.

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans. Mötesordning Välkommen till detta ACA möte, jag heter och är ett vuxet barn. ACA vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt

Läs mer

Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar , Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar , Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Anonyma Sexmissbrukare och mötet From Shame to Grace. Det börjar klockan 18 och slutar

Läs mer

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE Denna servicehandbok är en omarbetad version baserad på utgåvan från 2013. Det ursprungliga materialet har reviderats något men principerna om service har bibehållits. Innehållet

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Anonyma Nikotinister en introduktion

Anonyma Nikotinister en introduktion Denna litteratur är uttryckt yttrande översättaren av Nikotin Anonyma Världen Servives godkänd litteratur och är för närvarande inte konferens godkänd. Översättaren är medlem av nikotin. Vi stödjer och

Läs mer

Sjukhus & Institutions Handbok 1. Anonyma Narkomaners Tolv steg

Sjukhus & Institutions Handbok 1. Anonyma Narkomaners Tolv steg Sjukhus & Institutions Handbok 1 Anonyma Narkomaners Tolv steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit ohanterliga. 2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än

Läs mer

Att förstå anonymiteten

Att förstå anonymiteten Att förstå anonymiteten Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister

Läs mer

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten ACoA:s Mötesordning för telefonmöten Kursiv stil = instruktion till mötesledaren. Ska inte läsas högt. Fet stil ska läsas högt. Ring inte tidigare än 5 minuter innan mötet startar, för då kan tekniska

Läs mer

Förslag till välkomsthälsning för Al-Anon

Förslag till välkomsthälsning för Al-Anon Förslag till välkomsthälsning för Al-Anon Vi hälsar dig välkommen till vår Al-Anon Familjegrupp,, och hoppas att du i denna gemenskap ska finna den hjälp och vänskap vi haft förmånen att åtnjuta. Vi som

Läs mer

ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter. Andra upplagan

ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter. Andra upplagan ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter Andra upplagan Traditionshistorik Vid riksmötet i Gävle våren 1995 föreslogs det att de olika ACoA-grupperna runt om i Sverige skulle skriva fördjupningstexter

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens Ordinarie möten INSTRUKTIONER, LÄS INNAN MÖTET: Obs. Inga EGNA ändringar får göras i mötesordningen. Fet stil ska läsas högt. Kursiv stil

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Förslag till välkomsthälsning för Alateen

Förslag till välkomsthälsning för Alateen Förslag till välkomsthälsning för Alateen Vi hälsar dig välkommen till vår Alateen Familjegrupp,, och hoppas att du i denna gemenskap ska finna den hjälp och vänskap vi haft förmånen att åtnjuta. Vi som

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand Förkortningar: CK - Centralkommittén GSR - Gruppservicerepresentant SK - Servicekontoret LK - Litteraturkommittén WSO - World Service Organisation Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens 30 minuters möten Uppdaterad 2016-05-09

FAA Anonyma Matmissbrukare Mötesordning för telefonmötesgruppens 30 minuters möten Uppdaterad 2016-05-09 INSTRUKTIONER, LÄS INNAN MÖTET: Obs. Inga EGNA ändringar får göras i mötesordningen. Fet stil ska läsas högt. Kursiv stil = instruktion till mötesledaren, ska inte läsas högt. Du som håller i mötet bör

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Generell manual för 60 minuters live-möten FAA Anonyma matmissbrukare

Generell manual för 60 minuters live-möten FAA Anonyma matmissbrukare INSTRUKTIONER TILL MÖTESLEDAREN ATT LÄSA FÖRE MÖTET LÄS GÄRNA GENOM HELA MANUALEN INNAN DU BÖRJAR MÖTET Inga egna ändringar får göras i mötesmanualen. Fet svart text ska läsas högt. Kursiv grön text är

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Präster ställer frågor om Anonyma Alkoholister

Präster ställer frågor om Anonyma Alkoholister Präster ställer frågor om Anonyma Alkoholister Anonyma Alkoholister i Sverige AA, Anonyma alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans.

Mötesordning. Nu stillar vi oss en stund och mediterar över varför vi är här och läser sedan ACA-bönen tillsammans. Mötesordning Välkommen till detta ACA möte, jag heter och är ett vuxet barn. ACA vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn)

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Namn: Adress: Postnummer: Land: Hemtelefon: Mobil: E-postadress: Man/Kvinna: Födelsedatum: Sysselsättning/Tidigare sysselsättning:

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

Anonyma Nikotinister en introduktion. Anonyma Nikotinister Ingress

Anonyma Nikotinister en introduktion. Anonyma Nikotinister Ingress Publikationer Denna litteratur är uttryckt yttrande översättaren av Nikotin Anonyma Världen Servives godkänd litteratur och är för närvarande inte konferens godkänd. Översättaren är medlem av nikotin.

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Seminarieunderlag 2, PU3

Seminarieunderlag 2, PU3 Seminarieunderlag 2, PU3 Tål Du att bli synad i sömmarna? Att patienternas inflytande ökar är en trend i flera västländer. Synpunkter från patienterna måste tandläkaren, liksom andra läkare, vara lyhörd

Läs mer

Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige

Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige Arbetsbeskrivning Till grund för denna arbetsbeskrivning ligger föreningens stadgar, antagna vid AA:s Servicekonferens år 2002 med ändringar 2005. Styrelsen ansvarar

Läs mer

WORLD ARCHERY Coach s manual

WORLD ARCHERY Coach s manual WORLD ARCHERY Coach s manual Intermediate level Modul 1 ETIK Modul 1: ETIK Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coachens roll... 3 3. Värdighet... 4 4. Integritet i relationer... 4 5. Professionell kompetens...

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 1. Mötet öppnas av CK-ansvarig. Öppning av mötet kl 12.00 ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 Förslag till dagordning 2. De tolv traditionerna läses. - Traditionerna är de som gör

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Rättigheter. Dina rättigheter:

Rättigheter. Dina rättigheter: Rättigheter Den här broschyren innehåller viktig information om dina rättigheter när du befinner dig på en polisstation. Med rättigheter avser vi viktiga friheter och rättigheter som alla människor ska

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:So18

Motion till riksdagen. 1988/89:So18 Motion till riksdagen 1988/89:So18 av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson (båda mp) med anledning av skr. 1988/89:94 om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

"Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni.

Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. "Vad som är viktigt i mitt liv Personal Goals and Values Card Sorting Task utarbetade för individer med Schizofreni. Theresa B Moyers och Steve Martino Översättning Paul Harris och Carina Bång Att använda

Läs mer