Guide & riktlinjer för Offentlig Information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide & riktlinjer för Offentlig Information"

Transkript

1 Guide & riktlinjer för Offentlig Information Draft Utformad av kommittén för Offentlig Information Metro Storstockholm Delar av denna text är hämtade ur: WSC Public Information Handbook Guide till offentlig information, Basic Guide 1 Kommittégodkänt service material.

2 Rewiew & input draft Publicerad på 12 juni 2003 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Offentlig Information och NA medlemmen. sid. 3 Offentlig Information och NA gruppen. sid. 4 Offentlig Information och SI sid. 5 Att starta en offentlig informationskommitté. sid. 5 En strategisk plan, för oförutsedda händelser. sid. 6 Själva arbetet. sid. 7 OI och de tolv traditionerna. sid. 11 Vad vi gör och inte gör i Offentlig Information. sid. 14 Riktlinjer för offentlig information sid. 15 NA språk och slang sid. 18 Varför är det viktigt med anonymiteten? sid. 19 Hur svarar vi på frågan Vem grundade NA? sid. 19 Är det lämpligt att förmedla budskapet att beroendet är en sjukdom? sid. 20 Förberedelser inför offentliga informationer. sid. 20 WSC Offentlig Information - Ofta ställda frågor sid. 22 Förslag till svar på ofta ställda frågor(faq) sid Kommittégodkänt service material.

3 Inledning Syftet med offentligt informationsarbete i Anonyma Narkomaner är att informera allmänheten om att Anonyma Narkomaner existerar och erbjuder tillfrisknande från beroendesjukdomen. En Offentlig Informationskommitté tjänar för att se till att informationen om vår gemenskap är korrekt och tillgänglig för allmänheten. WSC:s offentliga informationskommitté har sammanställt följande guidelines för att stödja växande NA gemenskaper, som behöver grundläggande vägledning för att uppfylla vårt huvudsyfte på den allmänna scenen. Offentlig Information, eller OI, är ett område som mognat mycket de senaste åren. Vår OI service manual, En guide till Offentlig Information, behöver dock översättas till flera språk för att återge vår gemenskaps erfarenheter och världsomspännande medlemskap. Tills dess att översättningarna kan bli klara, hoppas vi hjälpa vår internationella gemenskap genom att erbjuda några grundläggande, enkla guidelines för denna typ av NA service. Vår gemenskaps huvudsyfte är att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. OI är en väsentlig del av att föra budskapet vidare. Att göra den här typen av service kräver av oss att kommunicera med och ta del av områden i samhället där vi, som användande beroende, en gång inte var välkomna. Mod och ödmjukhet är nödvändiga beståndsdelar i vårt tillfrisknande när vi närmar oss allmänheten angående vår gemenskap. Vi hoppas att du ska finna den här delen av NA service lika givande och utmanande som vi har gjort. Offentlig Information och NA medlemmen. Varje medlem i NA har en del i att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. Mycket av den goodwill som finns mellan Anonyma Narkomaner och samhället grundas på de relationer vi upprätthåller som NA medlemmar. Vi kan förbättra dessa relationer för vår gemenskap genom att vara noga med att behandla andra med aktning och respekt. Detta är särskilt viktigt när vi representerar gemenskapen inför professionella och medlemmar i andra 3 Kommittégodkänt service material.

4 organisationer som kan sprida sina goda eller dåliga intryck av oss vidare till andra. Vi behöver ge en positiv bild av Anonyma Narkomaner så att dessa personer känner att de kan hänvisa beroende till våra möten. När vi deltar i en Offentlig Information, tar vi ansvar för vårt uppträdande. Om vi är ohövliga, svär eller visar brist på respekt för en inrättning eller för andra organisationer, då ifrågasätter vi effektiviteten i vårt tillfrisknandeprogram. Vi kan också betraktas som medlemmar i Anonyma Narkomaner när vi bär en NA t-shirt, står utanför ett möte eller deltar i ett NA konvent eller servicekonferens. Som gemenskap har vi ingen kontroll över enskilda NA medlemmars beteende. Som medlemmar kan vi dock, med våra andliga principer i åtanke, dela våra angelägenheter angående vår offentliga framtoning med andra medlemmar. Vi kan dela med oss till dem att en dålig bild av Anonyma Narkomaner lätt skulle kunna hindra budskapet om tillfrisknande från att nå den beroende som fortfarande lider. Offentlig Information och NA gruppen. Medlemmar i NA grupper kan göra och gör ofta grundläggande OI arbete för att hjälpa till att sprida budskapet till beroende, såväl som till samhället. Gruppers OI arbete är ofta begränsat till att sätta upp anslag, trycka och sprida möteslistor och berätta för andra beroende om sina möten. Grupper bör alltid vara noga med att inte göra uttalanden eller åtaganden som överskrider deras förmågor. Det är viktigt att alltid ha tillräckligt med resurser till hands för att besvara förfrågningar. Anonymiteten, vår andliga grundval, kan skadas allvarligt när medlemmar agerar ensamma eller oberoende av gruppen eller gemenskapen. Vi gör aldrig talarinsatser, presentationer eller intervjuer ensamma. När antalet grupper och möten ökar brukar deras behov av ytterligare tjänster tillgodoses av formandet av en lokal distriktservicekommitté, DSK. Vi startar dessa servicekommittéer så att grupperna inte avleds från sitt huvudsyfte. Våra grupper behöver hålla sig fokuserade på sitt huvudsyfte, och erbjuda en trygg miljö där vi kan tillämpa våra tolv steg och tolv traditioner. 4 Kommittégodkänt service material.

5 Offentlig Information och Sjukhus & Institutionskommittén (SI) Att förstå syftet med och behovet av kommunikation mellan kommittéer är en viktig del i att tillhandahålla service i NA. Vi kanske förstår vår egen funktion bra, men vet ofta lite om hur andra kommittéer arbetar. Det är avgörande att förstå förhållandet mellan SI kommittén och OI kommittén. Syftet med sjukhus & institutionskommittén, eller SI, är att föra vidare Anonyma Narkomaners budskap till beroende på sjukhus eller andra institutioner, som inte har full tillgång till vanliga NA möten. SI kommittén samlar då en grupp medlemmar, som kallas en panel, för att gå in på dessa institutioner och presentera grunderna i Anonyma Narkomaners program för de beroende på den institutionen. Den väsentliga skillnaden i funktion är att SI paneler i första hand informerar om programmet för beroende, och OI kommittén i huvudsak gör sin presentation för icke beroende. Här följer att exempel för att illustrera våra olika ansvar och vår anda av samarbete. Om ett sjukhus kontaktar den lokala gemenskapen för att få information om vårt program för deras läkare och sköterskor, då skulle i första hand OI kommittén ansvara för att göra en presentation. Den lokala SI kommittén skulle dock informeras om detta och bjudas in att delta. En medlem från SI skulle veta mest om den lokala SI kommittén, och kunde besvara frågor om dess förmåga och önskemål för att ta in SI paneler på sjukhuset. Enligt samma exempel, om det vore fråga om att informera om programmet för sjukhusets patienter, då vore det SI kommitténs ansvar att göra denna presentation. OI kommittén skulle då finnas till hand för SI kommittén, ifall denna kontakt kunde bli ett tillfälle att göra en presentation för sjukhusets personal. Att starta en offentlig informationskommitté. En offentlig informations - underkommitté är en viktig del av de flesta distriktservicekommittéer. Om det finns en tillgänglig 5 Kommittégodkänt service material.

6 distriktservicekommitté, gå då ett schemalagt arbetsmöte tillsammans med andra medlemmar som är intresserade av OI arbete, och ge uttryck för Er villighet att starta en OI kommitté. Från och med den tidpunkten bör OI arbete utföras med hjälp av ert distrikts stöd och vägledning. Om det inte finns någon distriktservicekommitté tillgänglig, planera då ett möte med lokala gruppmedlemmar som är intresserade av att starta en OI kommitté. Ni kan börja med att slå fast kommitténs syfte, funktion och ansvar, och besluta sedan hur kommittén skall tjäna medlemmarna i den lokala gemenskapen. En OI kommitté bör inledningsvis hantera frågor som: Skapandet, uppdaterandet och distribution av möteslistor. Besvara förfrågningar om information. Etablera en varaktig e-post adress. Hjälpa Sjukhus och institutionskommittén när de ber om hjälp, och hantera andra OI projekt inom distriktet. En strategisk plan, för oförutsedda händelser. I och med att Anonyma Narkomaner växer, kommer representanter för tryckta och elektroniska media att visa ett ökande intresse för vår gemenskap. När media blir intresserade av NA, tar deras reportrar ofta kontakt med oss utan kunskap om anonymitetens princip. Att behålla personlig anonymitet i kontakter med press, radio och film måste vara vår högsta prioritet när kontakter tas med allmänheten och media. Vi har funnit att en strategisk plan, för oförutsedda händelser är av stort värde för en OI kommitté. Att upprätta en strategisk plan för oförutsedda händelser bör vara en av de första prioriteringarna för en ny OI kommitté. Denna plan är en strategi för att samordna vårt gensvar till allmänhetens och medias förfrågningar om information. Enkelt uttryckt, planen bör tala om vad man skall göra när vissa typer av förfrågningar kommer in från allmänheten. Att tillämpa planen kan hjälpa till att försäkra oss om att våra mest erfarna OI medlemmar engageras. På så sätt kan den lokala gemenskapen behålla fokus på sitt huvudsyfte, och vi kan agera i enlighet med våra traditioner. Planen bör innehålla en lista på medlemmar som är engagerade i OI service, och som är insatta i hur Anonyma Narkomaner har kontakt med media. 6 Kommittégodkänt service material.

7 Planen bör även innehålla riktlinjer för att hantera förfrågningar som kommer att påverka andra grupper, distrikt eller regioner. Om en förfrågning påverkar andra servicegrupper fordras samordning och samarbete för att kunna ge ett effektivt gensvar. Världservicekommitténs (WSC) OI kommitté har en strategisk plan för mediala händelser, som kan vara av betydelse för Anonyma Narkomaner som helhet. Om Er kommitté får in en begäran att delta i ett sådant arrangemang är det av största vikt att Ni kontaktar en medlem i WSC:s OI kommitté, en förtroendeman, eller WSC:s OI samordnare för att planera ert svar. Det står klart att vi inte kan vara allt för alla. Vi är en organisation för tillfrisknande vars medlemmar möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det är okej för oss att avböja en förfrågan som ligger utanför vår gemenskaps huvudsyfte. Det är också rimligt för oss att avböja en förfrågan som ligger inom vårt syfte, om vi saknar tid, pengar och medlemmar till att genomföra uppdraget. Själva arbetet. Det är uppenbart att vi inte kan vara allt för alla. Vi är en organisation för tillfrisknande vars medlemmar möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det är okej för oss att tacka nej till en förfrågan som ligger utanför vår gemenskaps huvudsyfte. Det är också rimligt för oss att tacka nej till en förfrågan som ligger inom vårt huvudsyfte om vi inte har tid, pengar och medlemmar för att uppfylla denna förfrågan. Det viktiga är att vi besvarar den! Att inte besvara en förfrågan, även om svaret är ett nej, visar brist på integritet för vår gemenskaps del. För att föra vidare ett tydligt budskap behöver vi som medlemmar ha en klar förståelse av våra traditioner. Det fordras övning att lära sig traditionerna och hur man tillämpar dem. Vi har avsatt en del av den här guiden till att diskutera traditionerna och hur de påverkar OI arbete. Vårt mål i Offentlig Informationsarbete bör helt enkelt vara att berätta att Anonyma Narkomaners gemenskap finns, att det fungerar och att det är gratis. Här följer några ofta använda metoder att uppnå detta: 7 Kommittégodkänt service material.

8 A. Möteslistor. Om det finns fler än ett möte i ert närområde, bör er första prioritet vara att skapa och upprätthålla en lista med mötesinformation. Listan bör innehålla information om mötesdag, mötestid och mötesplats (gatuadress är att föredra). Informera om ifall mötet är öppet för allmänheten, vilken typ av möte det är (steg-, tradition-, tema, talarmöte o.s.v.). Om det finns speciell information, lämna även ut den (handikappanpassat, djurfritt, barn välkomna, icke rökning o.s.v.) Möteslistan bör uppdateras regelbundet. Det är vårt ansvar att försäkra oss om att nykomlingar i vårat program får korrekt information om hur de hittar till oss när de ber om hjälp. B. Affischer. Det här är anslag som används för att informera allmänheten om hur och var de kan kontakta oss. Det är avgörande att vi ber om tillåtelse att affischera innan vi gör det. Några exempel på lämpliga affischeringsplatser är avgiftningar, sjukhus, polisstationer, skolor och universitet, kyrkor eller inrättningar för missionshjälp, myndigheters tjänstekontor, drogbehandlingscentra eller andra platser där beroende som söker tillfrisknande, eller människor som hjälper beroende, kanske träffas. Vi måste påpeka att attraktion snarare än marknadsföring är ett betydelsefullt koncept när vi gör offentligt informationsarbete som detta. Man bör använda gott omdöme när man skapar och sprider sådana här anslag. Vi måste undvika provokativa, främjande uttalanden eller bilder som kan ge en negativ bild eller framstå som marknadsförande. Även hur och var vi sätter upp dessa anslag bör utvärderas innan vi genomför projektet. Det önskvärda resultatet är ett enkelt budskap om att vi finns och hur man kontaktar oss. Innehållet i tryckta media, såsom bulletiner, affischer och tidningsannonser består vanligen av ett uttalande eller fråga för att fånga uppmärksamheten, följt av information om hur man kontaktar det lokala mötet, den lokala gruppen eller hjälptelefonen. En affisch, bulletin eller tidningsannons kan se ut så här: DROGPROBLEM? ANONYMA NARKOMANER KAN HJÄLPA! ( ER LOKALA MÖTESINFORMATION ) 8 Kommittégodkänt service material.

9 Exempel på affischer kan fås från Världsservicekontoret, som kan hjälpa Er att skapa Er egen bulletin, affisch eller annons. C. Inledande brevkontakter. Vi kan introducera programmet bland professionella inom hälsovårdsorganisationer och sociala tjänster och till andra som möter beroende, genom att skicka brev med information om vår gemenskap till dem. Ett utskick bör bestå av ett brev som förklarar vilka Ni är, var man kan kontakta Er samt lite grundläggande information om Anonyma Narkomaner i ert närområde, inklusive det faktum att vi är ett världsomfattande gemenskap. Normalt skickar vi med en lokal möteslista och, om möjligt, några NA pamfletter. Om det är lämpligt kan brevet även nämna att talare finns tillgängliga att träffa dem och/eller deras personal - om Er lokala gemenskap har kapacitet att uppfylla en sådan önskan. Pamfletter som NA - en resurs i samhället, Vem vad hur & varför, den lilla vita boken samt Välkommen till Anonyma Narkomaner är bra val för att presentera vårt program. Ni kan också ha hjälp av Är Jag en beroende?, För nykomlingen och Sponsorskap. Vi vet att alla dessa pamfletter kanske inte finns tillgängliga på ert språk. Använd det Ni har. Om Ni inte har några pamfletter översatta, kan Ni använda pamfletter på andra språk för information till professionella. Er lokala OI kommitté kan skapa ett standardpaket för utskick och distribution under presentationer. Var realistiska när det gäller kostnader och val av pamfletter, vare sig Ni skickar dem eller bara delar ut dem vid en presentation. D. Presentationer. Ni kan få ta emot förfrågningar om att göra presentationer om Anonyma Narkomaner för professionella på en institution, eller för en organisation på en konferens. Ni kan också få en inbjudan att ställa upp bås eller bord vid ett allmänt arrangemang för att ge lite grundläggande information om NA. Om Ni anser att det är lämpligt och om Ni har resurser att göra det, kom ihåg att: Göra presentationer tillsammans med andra. För att hjälpa till att ge ett gott intryck, börja med ett gott uppträdande. Undvik svordomar och obsceniteter. Lägg märke till hur Er publik är sammansatt. Om Ni talar till icke beroende, vilket vanligtvis är fallet, kom då ihåg att den sorts NA språk 9 Kommittégodkänt service material.

10 som vanligtvis används och förstås av medlemmar i gemenskapen på våra möten, är inte typiskt utanför dessa möten. För mycket programprat eller tyngdpunkt på detaljer om vårt tillfrisknandeprogram blir helt enkelt ett främmande språk för icke beroende, och bör därför undvikas. Även om vi uppmuntrar ett visst mått personliga detaljer, så måste vi behålla fokus på ett tydligt NA budskap. Det som räknas är inte vilka vi är som individer, det är hur vi blev drogfria beroende genom Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner. Undvik att berätta krigshistorier. Vi är där för att berätta om hur vi hittade ett nytt sätt att leva, fria från aktivt beroende, genom NA, inte om hur det var när vi använde. Vår attraktion är: Det fungerar, det är gratis, och vi finns tillgängliga för den beroende som fortfarande lider. E. Public service tillkännagivanden (PSA, public service announcements) Detta är notiser som når allmänheten via press, radio och television. PSA sätts vanligen in i speciella delar av olika media, där medborgare tillåts att kungöra ämnen som är av intresse för samhället, utan kostnad. Detta är en accepterad metod att informera allmänheten om Anonyma Narkomaner, och betraktas inte som ett bidrag utifrån. Men, om annonsen /notisen/ kungörelsen måste innehålla namnet på en sponsrande organisation ( det här meddelandet presenteras av ABC bolaget ) som en del av inslaget, är detta oacceptabelt med hänsyn till våra traditioner. Tryckta PSA kan skapas av den lokala OI kommittén. Vi avråder lokala OI kommittéer från att göra sina egna videor. Kostnaden och arbetet det innebär att skapa en video PSA kan allvarligt avleda kommittén från att föra budskapet vidare, så väl som att tära på den lokala gemenskapens resurser. Om Ni vill delta i produktionen av PSA och videor, kontakta då vänligen WSO Public Information Coordinator. WSO:s OI kommitté har konferensgodkända manuskript för radio och television, som kan anpassas för att användas i er gemenskap. Manuskripten finns i Guide to Public Information, och banden finns att beställa genom WSO F. Telefonlinjer. Ett telefonnummer kan upprättas i Er gemenskap som en kontakt för beroende som söker tillfrisknande, och för att ta emot frågor om vår gemenskap från allmänheten. Ni bör bara upprätta en telefonlinje när Ni är fysiskt och ekonomiskt kapabla att underhålla den. En 10 Kommittégodkänt service material.

11 telefonlinje innebär mycket ansvar och hårt arbete, och beslutet att starta den bör tas på allvar. Tänk på konsekvenserna av att en beroende som söker tillfrisknande eller en professionell ringer, och telefonnumret var ur funktion: En beroende skulle fortsätta att lida, och den professionella skulle få ett dåligt intryck. Information om att starta och underhålla en telefonlinje beskrivs i en guide som finns tillgänglig från Världsservicekontoret WSO. G. Lärodagar & Workshopar. Detta är en intern service som erbjuds medlemmarna i vår gemenskap. Vanligen innebär detta att ett fåtal engagerade medlemmar ägnar tid åt att dela med sig av sin erfarenhet till andra intresserade medlemmar och NA grupper, om hur man gör lite av det grundläggande arbetet i OI kommittéer. En del av vårt ansvar är att informera gemenskapen i stort om vår funktion i service och hur man kommer i kontakt med oss, om någon medlem blir kontaktad av allmänheten och/eller media. Mer information om detta ämne finns i Guide to Public Information. OI och de tolv traditionerna. Offentligt informationsarbete utförs av servicekommittéer eller grupper som skapats av, och är direkt ansvariga inför dem de tjänar: NA:s medlemmar. Vi gör vårt bästa av det vi har, medan vi upprätthåller våra tolv traditioner. Vår erfarenhet har lärt oss att vi behöver förstå Anonyma Narkomaners tolv traditioner och deras tillämpning i frågor om offentlig information. Det har visat sig vara nyttigt att ägna tid åt att studera och diskutera traditionerna. Den kunskap det ger oss, gör oss säkrare i vår presentation av Anonyma Narkomaner. Denna säkerhet är uppenbar för våra åhörare och hjälper till att skapa en positiv bild av vår gemenskap. De följande traditionerna spelar en viktig roll i OI arbete och har direkt tillämpning i OI service: Vår sjätte tradition säger: En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar egendom eller prestige avleder oss från vårt huvudsyfte. Denna tradition är grunden för vår icke-anslutningspolicy, och är extremt viktig för Anonyma Narkomaners fortsättning och tillväxt. (ur Basic Text.) Medan det är viktigt att nå så många människor som möjligt med vårt budskap om tillfrisknande, så är det avgörande att vi inte riskerar vår självständighet genom att bli beroende av någon utomstående källa. Om Anonyma Narkomaner blir påtagligt 11 Kommittégodkänt service material.

12 sammanblandade med någon besläktad inrättning eller utomstående verksamhet, (Föreningshus, drogbehandlingscentrum eller andra tolvstegsprogram t.ex.), så kommer vårt huvudsyfte och självständighet att blandas ihop med andras prioriteringar. När vi för vidare Anonyma Narkomaners budskap är det viktigt att samarbeta med dem som kommer i kontakt med beroende. Utan detta samarbete skulle många beroende aldrig ha hittat till vår gemenskap. Vi vill arbeta med andra organisationer, men vi vill inte bli ett med dem i allmänhetens ögon. Att ge intryck av att vi och andra organisationer är en och samma skulle hota vår självständighet. Vår målsättning är helt enkelt att göra känt att NA finns tillgängligt. Det kanske krävs ytterligare ansträngning att förklara skillnaden mellan NA och andra organisationer. Vi blir dock belönade när fler beroende hittar oss genom andra källor, och vår gemenskap fortsätter växa. Vår tionde tradition säger: Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA: s namn aldrig dras in i offentliga tvister. Vårt tillfriskande talar för sig självt. Vår tionde tradition hjälper oss speciellt med att skydda vårt anseende. (ur Basic Text.) Vi har inga rekommendationer angående utomstående verksamheter, inte heller deltar vi i deras politik. Att göra det skulle leda till kontroverser som kunde hota vår gemenskaps ställning i samhället. Om vi ger röst åt en åsikt i en yttre fråga, kanske vi hindrar att en nykomling blir medlem i vår gemenskap. Det är av största betydelse att vi kommer ihåg den aspekten, att bevara vår gemenskap tillgänglig för vilken beroende som helst som har en önskan att sluta använda. Vår elfte tradition säger: Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio och film. Vår attraktion utgörs av att vi lyckas av egen kraft. Som grupper erbjuder vi tillfrisknande. Vi har funnit att vårt programs framgångar talar för sig själva: det är vår marknadsföring. (ur Basic Text.) Denna tradition säger oss att vi inte behöver marknadsföra tillfrisknandet, förändringarna i våra liv kommer att vara uppenbara för dem omkring oss. Vårt personliga tillfrisknandes positiva effekt är en kraftfull del av attraktionen i vårt program. 12 Kommittégodkänt service material.

13 Vi behöver informera allmänheten i stort om vår existens. Skillnaden mellan attraktion och marknadsföring ligger i budskapets innehåll och hur det presenteras. Att ge grundläggande information till allmänheten om vilka vi är, vad vi gör och var vi finns ligger helt inom definitionen för attraktion. När vi går längre än att bara informera allmänheten att vi finns, då överskrider vi gränsen till marknadsföring. Att NA medlemmar deltar i offentliga informationer är inte att bryta anonymiteten. Det är ett personligt val av dem som tjänar, att släppa del av sin anonymitet. Att lämna ut fullständigt namn till pressen, låta ta porträttbilder på oss, eller framträda på TV eller film i anslutning till, eller som identifierad medlem i, Anonyma Narkomaner är naturligtvis ett brott mot den elfte traditionen. Detta kan hota den enskilde medlemmens personliga tillfrisknande, och ge nykomlingar ett felaktigt intryck av att dom också måste avslöja sin identitet för andra. Vår tolfte tradition säger: Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter. Den andliga grundvalen blir mer betydelsefull än någon enskild grupp eller medlem. (ur Basic Text, ej godkänd över.) Den här traditionen påminner oss om att Anonyma Narkomaner är ett VI program, och att det är en del av anonymitetens andliga princip att ge upp personlig ambition. När vi agerar på egen hand i offentlig information tappar vi den ödmjukhet som är en del av ett VI program. Den skada som NA:s rykte drabbas av när personer agerar på egen hand kan ta lång tid att reparera. Genom att tjäna i offentlig informationsservice får vi en glimt av ödmjukhet var gång vi ser en nykomling stiga in genom dörren på ett NA möte. Då kan vi se gemenskapens andliga målsättning och vår egen plats i den. Vi är tacksamma för att kunna föra budskapet om tillfrisknande vidare, och vi kan känna igen handlingar som kommer av en kraft starkare än oss själva. 13 Kommittégodkänt service material.

14 Vad vi gör och inte gör i Offentlig Information. Vi gör: Vi följer våra traditioner, arbetsplaner och riktlinjer. Vi försöker vara konsekventa. Vi genomför våra planer. Vi håller uppdaterade arkiv om kontakter, affischer etc. Vi kommer ihåg att kvalitet är bättre än kvantitet. Vi ger en god bild av tillfrisknandet. Vi kommer i tid, klär oss passande och undviker ovårdat språk när vi pratar. Vi rådfrågar erfarna OI medlemmar innan vi kontaktar media. Vi gör inte: Vi gör inte Offentlig Information ensamma. Vi missbrukar inte våra dyrbara resurser. Om vi inte fullbordar ett projekt skapar vi en negativ bild av Anonyma Narkomaner. Vi presenterar oss inte som den enda talespersonen för NA. Vi tar inte emot bidrag utifrån. Vi uttrycker inga åsikter och gör inga ställningstaganden i någon fråga, allmän eller kontroversiell. Vi lämnar inte ut personlig information om enskilda medlemmar i NA. Anonyma Narkomaner gör inte: NA driver inga sjukhus eller halvvägshus för beroende. NA värvar inte, propagerar inte, eller övertalar andra att bli medlemmar. NA stödjer eller ägnar oss inte åt vetenskaplig forskning om beroendet. NA har inga register eller fallbeskrivningar om sina medlemmar. 14 Kommittégodkänt service material.

15 NA ställer inga medicinska eller psykologiska diagnoser. NA tillhandahåller inte äktenskaps-, familje- eller yrkesrådgivning. NA tillhandahåller inte ekonomisk eller social hjälp. NA tillhandahåller inte eller deltar i antidroginformation. NA tar inte betalt för sina tjänster och stöds inte ekonomiskt av någon eller några andra inrättningar, allmänna eller privata. Riktlinjer för offentlig information En del medlemmar läser En inledande guide till Anonyma Narkomaner (det vita häftet), före presentationer. Det kan inte bli fel om du stödjer dig omsorgsfullt på vår litteratur. Bär lämplig och ordnad klädsel. Bär inte kläder och/eller smycken som anger tillhörighet till organisationer, religiösa grupper eller andra gemenskaper. Var tidig för att undvika att komma sent. Varje panelmedlem bör presentera sig som en tillfrisknande beroende. Ge en kortfattad beskrivning av Anonyma Narkomaner, vår historia och dagens situation. Berätta att Anonyma Narkomaner idag håller c: a möten i över 100 länder. Se till att Ni har aktuella möteslistor tillgängliga för ert distrikt. Det är inte mycket information som stannar kvar i minnet hos åhörarna efteråt, kanske bara 10 %. Vi vill att åhörarna ska minnas det viktigaste om Anonyma Narkomaner - vilka vi är, vad vi gör och hur man hittar oss. Berätta vilken litteratur som finns tillgänglig och att den är gratis. Uppmuntra de åhörare som är intresserade att ta del av den. Tala även om att våra böcker och övrig litteratur i vissa fall även finns tillgänglig som ljudband, punktskrift, stortexttryck samt på ett flertal olika språk. Informera även om hur man kan beställa litteratur från Anonyma Narkomaner. Tag med beställningsblanketter. 15 Kommittégodkänt service material.

16 Nämn alltid att vårt program är fristående och självförsörjande genom egna frivilliga bidrag, att vi alltid skickar runt en korg under mötena, och att alla är välkomna även om de inte har pengar. Betona att det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda (droger). Förvänta Er inte att era åhörare skall känna till våra tolv steg och tolv traditioner. Berätta vad de innebär för den beroende, hur Ni använder dem i ert dagliga liv och hänvisa sedan åhörarna till Anonyma Narkomaners litteratur för ytterligare information. Detta är för att spara dyrbar informationstid. Formulera gärna era svar så att Ni kan fokusera på livet utan droger, och hur Anonyma Narkomaners tolv steg hjälper Er att leva utan att använda droger Upprepa det faktum att Anonyma Narkomaner är gratis och var vi finns. Berätta inte krigshistorier för att berättiga Er plats som beroende. Om vi säger att vi är tillfrisknande beroende kommer åhörarna att tro oss. Åhörarna har bett oss komma för att berätta om Anonyma Narkomaner, inte om oss själva. Ibland kan de platser dit vi kommer för att informera vilja höra oss berätta våra personliga historier för att påpeka farorna med droger. Anonyma Narkomaner sysslar inte med detta. Vårt program handlar om tillfrisknande, och det är vårt budskap. När vi arbetar med elever kan personliga historier ha motsatt effekt. Oavsett hur försiktiga vi är så tenderar personliga historier att förhärliga droganvändandet. De ser oss idag, hör våra historier och tror att även de kan göra som vi och sedan bli drogfria. Ett kort anförande är aldrig tillräcklig tid att berätta om beroendets smärta, lidande, och kampen för att bli drogfri. Bryt inte anonymiteten hos någon åhörare som du kanske känner igen från Anonyma Narkomaners gemenskap. 16 Kommittégodkänt service material.

17 Framhåll att Anonyma Narkomaner är öppet för alla som tror de har problem med droger. Förklara att öppna möten, som finns angivna i möteslistan, är öppna för allmänheten. Undvik meningsskiljaktigheter och gör inget uttalande i allmänna frågor. Ge inte heller din personliga åsikt. Argumentera inte med dem som har åsikter som avviker från Anonyma Narkomaners. Även om talaren säger att detta är dennes personliga åsikt, kommer det i åhörarens medvetande att förknippas med Anonyma Narkomaner. Referera inte till, eller tala om yttre verksamheter eller andra gemenskaper. Om frågorna kommer upp, hänvisa till den organisation eller verksamhet som personerna har frågor om. Håll Er presentation kort och tiden för frågor & svar lång. Presentationen skall täcka de viktigaste punkterna - inte allt. Ibland är det svårt att få åhörarna att börja ställa frågor, så efter en kort tystnad kan den som gör presentationen säga: -Ofta får vi frågan Besvara sedan frågan. Fråga vid slutet av presentationen om frågorna blivit besvarade. 17 Kommittégodkänt service material.

18 Riktlinjer för offentlig information Undvik att använda NA språk och slang. Det är vikigt att använda ett språk som alla förstår. UNDVIK NA språk NA Ren Jag är en beroende OI SI Nådde botten Skjuta (o.dyl) Bryta, dila ANVÄND Vardagsspråk Anonyma Narkomaner Drogfri Jag är en tillfrisknande beroende Offentlig information Sjukhus & institutionskommitté Kom till en punkt av förtvivlan Använda droger Brottslighet 18 Kommittégodkänt service material.

19 I de flesta situationer använder vi oss inte av personliga historier vid presentationer i vår offentliga informationskommitté. Professionella har begränsad tid, de vill ha fakta och information om Anonyma Narkomaner, inte om oss personligen. När man har med en personlig historia bör den vara fokuserad på tillfrisknande, och inte vara längre än minuter. Den bör inte vara drogspecifik, kriminellt specificerad eller fängelserelaterad. Den viktigaste delen av din historia för åhörarna är att du är en tillfriskande beroende. Använd inte tiden till att berätta hur det var, låt dem få veta på vilket sätt det är annorlunda nu. Kom ihåg att Anonyma Narkomaner är i fokus, vilka vi är, vad vi gör och hur man kan hitta oss. Var rädda om Anonyma Narkomaners goda rykte. Varför är det viktigt med anonymiteten? Tradition tolv förklarar att anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter. Tradition elva uppmärksammar oss på att behålla vår anonymitet när det gäller press radio och film. När en individuell medlem av Anonyma Narkomaners gemenskap finner sig stå i rampljuset som medlem i Anonyma Narkomaner, så känner den personen ofta att han eller hon talar för Anonyma Narkomaner. 19 Kommittégodkänt service material.

20 En sådan situation skapar en konstlad barriär mellan just den medlemmen och andra medlemmar i gemenskapen. Detta tenderar att urarta i grandiositet, vilket är en del av vår personliga karaktär, och framställer just den personen som en expert. Att bryta anonymiteten när det gäller press radio och film är farligt för det personliga tillfrisknandet och kan också vara avskräckande för andra personer som kommer till programmet, Hur svarar vi på frågan Vem grundade Anonyma Narkomaner? Anonyma Narkomaner utvecklades som ett resultat av gruppansträngningar och hade inte bara en grundare. Under vägen spelade ett antal personer viktiga nyckelroller. Processen genom vilken Anonyma Narkomaner växte och utvecklades framhäver vår styrka; styrkan i gruppen och i att arbeta tillsammans. Är det lämpligt att förmedla budskapet att beroendet är en sjukdom? Vår litteratur slår fast att beroendet är en sjukdom. Vår Basic text förklarar: Vi har en sjukdom, fortskridande, obotlig och dödlig. Som gemenskap har vi direkt erfarenhet av tusentals beroende. Grundat på vår erfarenhet anser vi att vi har en fortskridande, obotlig och dödlig sjukdom som - om den förblir obehandlad - leder till fängelse, institutioner och död för oss. Vi anser att det är absolut nödvändigt att förklara dessa grundläggande fakta beträffande vår gemenskaps inställning till beroendet. 20 Kommittégodkänt service material.

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Anonyma Nikotinister en introduktion

Anonyma Nikotinister en introduktion Denna litteratur är uttryckt yttrande översättaren av Nikotin Anonyma Världen Servives godkänd litteratur och är för närvarande inte konferens godkänd. Översättaren är medlem av nikotin. Vi stödjer och

Läs mer

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE Denna servicehandbok är en omarbetad version baserad på utgåvan från 2013. Det ursprungliga materialet har reviderats något men principerna om service har bibehållits. Innehållet

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand Förkortningar: CK - Centralkommittén GSR - Gruppservicerepresentant SK - Servicekontoret LK - Litteraturkommittén WSO - World Service Organisation Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Protokoll fört vid ACoA Sverige Centralkommittémöte den 6 november 2009 i Staffans Hus Brynäs, Gävle 1:5

Protokoll fört vid ACoA Sverige Centralkommittémöte den 6 november 2009 i Staffans Hus Brynäs, Gävle 1:5 den 6 november 2009 i Staffans Hus Brynäs, Gävle 1:5 1. Alla hälsades välkomna av CK-ansvarig. För att stilla våra sinnen och be om goda åsikter och beslut lästes Sinnesrobönen i vi-form. CK-mötet öppnades

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Copyright The AA Grapevine, Inc. Återges med innehavarens tillstånd.

Copyright The AA Grapevine, Inc. Återges med innehavarens tillstånd. AA Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

ADDENDUM D WSC -2000 AVDELNING FÖR TEMADISKUSSIONSSKRIVELSER

ADDENDUM D WSC -2000 AVDELNING FÖR TEMADISKUSSIONSSKRIVELSER ADDENDUM D WSC -2000 AVDELNING FÖR TEMADISKUSSIONSSKRIVELSER Sid 2 2000 Conference Agenda Report Addendum D Temadiskussionsskrivelser Sid 3 VAD ÄR AVHÅLLSAMHET? DISKUSSIONSSKRIVELSER Vilken är NA:s definition

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Copyright by The A.A.Grapevine, Inc.; Återges med innehavarens tillstånd

Copyright by The A.A.Grapevine, Inc.; Återges med innehavarens tillstånd AA Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Anonyma Alkoholister i Sverige

Anonyma Alkoholister i Sverige Anonyma Alkoholister i Sverige Anonyma alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige

Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige Kapitel 8 Styrelsen för AA i Sverige Arbetsbeskrivning Till grund för denna arbetsbeskrivning ligger föreningens stadgar, antagna vid AA:s Servicekonferens år 2002 med ändringar 2005. Styrelsen ansvarar

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län

1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden. Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län 1177 och Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden Kampanjbeskrivning för lansering av 1177 Vårdguiden i Stockholms län Den 5 november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende.

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje är en unik aktör inom vård och omsorg. Det som särskiljer oss

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer