Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!"

Transkript

1 Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat köper Rosenlundskyrkan i Bergshamra av EFS-föreningen. Renoveringsbehovet av Länna prästgård är mycket stort och expeditionen ligger avlägset. Avsikten är att skapa ett kyrkligt centrum i Bergshamra och EFS föreningen kommer även i fortsättningen att ha sina lokaler i Rosenlundskyrkan. Verksamheten i Länna kyrka, kyrkogård och församlingsgård kommer att fortsätta som vanligt. Sid 3 Länna, Blidö, Riala pastorat ligger på tionde plats på listan över högsta valdeltagande i kyrkovalet! I pastoratet ställde tre nomineringsgrupper upp i valet, Socialdemokraterna Länna prästgård med pastorsexpeditionen i vinterskrud julen Deltagandet i kyrkovalet ökade! fick 5 mandat, Borgerligt alternativ 7 mandat och Kyrkfolket 9 mandat. Nu ska församlingsråden utses! Nominera din kandidat, se Sid 3 5 Foto: ESSE JANSSON Alla gravstenar ska fotograferas Svenska kyrkan har påbjudit att alla gravstenar ska fotograferas. Ett omfattande uppdrag som har startat i Länna, Blidö och Riala församlingar. Den 11 september berättade arki- varie Urban Johansson i ord och bild under rubriken Gravstenarnas historia i samband med sopplunch i Länna församlingsgård. Urban Johansson svarade för ett intressant föredrag om gravstenarnas historia i samband med sopplunchen i Länna församlingsgård. Sista sidan Foto: ESSE JANSSON Foto: ann s philgren Ö-kören från Blidö sjöng i Länna kyrka vid K G Hammars besök. Hammar fyllde Länna kyrka Ärkebiskop emeritus K G Hammar gästade Länna kyrka på inbjudan av Ekumeniska rådet i Länna söndagen den 17 november. Det var 101 personer i kyrkan när han inledde med att reflektera över ämnet i den globala veckan och föreläste om Helig fred. Han berättade om Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Dag Hammarsköld. Efter föredraget bjöd församlingen på smörgåstårta i församlingsgården. Sedan hölls predikan i kyrkan av K G Hammar. Sid 6

2 Allt är i förändring! Nu går vi in i ett nytt år fyllt av förändring! Tänk att allt är i förändring. Hösten övergår till vinter, som sakta skrider fram för att även den förändras. Vinter övergår till vår. Sakta förändras även vi. Vi föds och tar till oss livet med alla dess utmaningar. Vi samlar erfarenheter som vi använder oss av i livet. Vi lever livet med alla dess glädjeämnen och svårigheter. Vi åldras och våra färdigheter förloras så sakteligen. Allt är i förändring. Ledare Våra relationer förändras. Vissa relationer tynar sakta bort tills vännen blivit en främling. Barnen växer upp och går vidare till att skapa sina familjer och karriärer. Även vår relation till Gud förändras. Det spelar roll hur mycket tid och kraft vi vill lägga ner på våra relationer och på vår relation till Gud. Det sker även en förändring i Svenska kyrkan och i våra församlingar med omorganisationer med sammanslagningar till pastorat. Anställda slutar, förtroendevalda byts ut och traditioner förändras och förnyas. Oftast är det otryggt och lite läskigt när det sker förändringar särskilt om förändringarna kommer snabbt. Då blir vi rädda och försvarar det gamla med tron att det var bättre förr. Men efter ett tag har vi vant oss vid det nya och kan glädjas åt förändringens vind. Allt levande är i förändring. Jag skulle vilja säga att vara levande är att föränd- ras. Så det är bara att acceptera förändring och försöka se det goda som kommer i förändringen. Det som kan vara av stor betydelse är att ha en vilja vart vi vill komma. För om vi har en vilja att framtiden skall vara på ett visst sätt så måste det finnas mål så att vi med vår vilja kan styra dit. Så vad vill du med ditt liv i framtiden. Alla vi människor har möjlighet att påverka vår framtid. Vill vi ha mycket glädje och gemenskap. Vad vi än vill ha så måste vi först och främst vilja dit. Kanske man kan se på livet som att måla en tavla, den vita målarduken är vår livsarena. Då är det viktigt att tänka ut hur vi vill att vår livstavla skall se ut. Vi är konstnären som målar våra liv. Så vad vill vi ha i våra liv. Vilka färger och former vill vi få gestaltade på vår livsduk. Anders Elvin. V ar och en av oss får tänka vart vill vi komma och därefter göra en planering hur vi skall ta oss dit. Så ta dig tid till att fundera på hur du vill att ditt liv skall se ut under Vad vill du uppleva och erfara under detta nya kyrkoår. Följ med i den ständiga förändringen och ha en målbild som du strävar mot. Foto: ESSE JANSSON Och tänk på att allt det vi fokuserar på i våra liv det växer och blir större. Fokusera på kärlek och godhet i dina tankar, ord och handlingar. Så lycka till med att leva ett levande liv i kärlek med mål och tankar in i framtiden nära Gud. Ett Nytt Gott Kyrkoår. Anders Elvin, kyrkoherde Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Ansvarig utgivare: Anders Elvin Redaktör: Esse Jansson tel Redaktionskommitté: Esse Jansson, samt Mona Lundell, Länna, Eva Lindström, Blidö och Margareta Yttergård, Riala. Nästa nummer av Kyrktidningen utkommer onsdagen den 26 februari. OBS! Sista inlämningsdag för Kyrktidningen nr 1 år 2014 är den 3 februari. Var vänlig respektera detta datum! Mejladress: Kyrktidningen delas ut till alla hushåll i Länna, Blidö och Riala församlingar. Distribution: Prolog tidningsdistribution i Norrtälje. Vid utebliven tidning ring Tidningen finns alltid att hämta i respektive kyrkor och på pastorsexpeditionen. Upplaga: exemplar. Tryckt hos: Affärstryckeriet, Norrtälje 2 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

3 Kyrkligt centrum i Hästängen, Bergshamra Länna prästgård där pastorsexpeditionen är belägen är en mycket vacker fastighet men renoveringsbehovet börjar bli alltmer akut. Fastigheten är inte handikappanpassad och mobiloch internettäckningen är mycket dålig. Expeditionen ligger mycket avlägset och de allmänna kommunikationerna är dåliga. Därför är också pastoratsbornas besök mycket få. EFS-föreningen i Hästängen, Bergshamra har alltid varit en stark förening med mycket verksamhet. Dess första missionhus i Hästängen invigdes 1907 och den nuvarande Rosenlundskyrkan Medelåldern i föreningen stiger och tillströmningen av yngre krafter är nästan obefintlig. Föreningen tycker att driften av Rosenlundskyrkan börjar bli betungande. EFS-föreningen och främst Länna församling har alltid haft ett tätt och givande samarbete både vad gäller lokaler och verksamhet. Med denna bakgrund har förslaget kommit upp att Länna-Blidö- Riala pastorat köper Rosenlundskyrkan av EFS-föreningen och skapar ett kyrkligt centrum i Bergshamra. Ett kyrktorg mitt i byn där man kan gå in och ta en kopp kaffe och en pratstund med personalen. Pastoratets präster, kantorer och administrativa personal skall ha sina arbetsrum där och barn- och ungdomsverksamheten skall också finnas där. Ett avtal med EFS-föreningen om att dess verksamhet också i fortsättningen har Inbjudan Rosenlundskyrkan vid Hästängen. Foto: Bengt Gunnemo. sina lokaler i Rosenlundskyrkan skall också finnas. Detta skulle betyda ett stort lyft för pastoratets verksamhet och Blidö och Riala församlingar tycker att det är lättare att ta sig till Hästängen än till Lännaby. Verksamheten i Länna kyrka, kyrkogård och församlingsgård kommer att fortsätta som vanligt. Övertagandet kommer till största delen att finansieras av försäljningen av Länna prästgård. EFS-föreningen tycker att det skulle vara mycket bättre om Rosenlundskyrkan kan leva vidare som kyrkolokal än att den skulle bli bostäder eller småindustri. Alla församlingsmedlemmar inbjuds till gudstjänst, kyrkkaffe, information och diskussion om förvärv av Rosenlundskyrkan, Bergshamra, förslag till pastoratsgemensam församlingsinstruktion inrättande av församlingsråd samt nomineringsstämma till detta enligt följande: Blidö församling: Söndag 1 december. Klockan Gudstjänst. Därefter kyrkkaffe i Sockenstugan. Klockan Informations- och nomineringsmöte. Riala församling: Söndag 8 december. Klockan Gudstjänst. Därefter kyrkkaffe i församlingsgården. Klockan Informations- och nomineringsmöte. Länna församling: Söndag 8 december. Klockan Informations- och nomineringsmöte i församlingsgården. Klockan Gudstjänst med kör (körjubileum). Klockan Kyrkkaffe i församlingsgården, bildvisning. Tomas Sving. För att få mera information och kunna ställa frågor inbjudes du till information och nomineringsstämma till församlingsrådet för Blidö församling och Länna och Riala församlingar Se separat annons nedan till vänster. Kurt Lodenius och Kjell Pihlgren Gö Gör din egen n julkrans rans!! Tisdagen den 3 december Tisd Kl. dagen c:a den 3 de ecember i Länna församlingsgård Kl c:a Vi gör en julkrans (stommen tillhandahåller kursledaren) + en liten juldekoration (ta med egen skål eller liknande). ilänna församlingsgård Vi gör en julkrans(stommen tillhandahåller kursleda Dekorationsmaterial aren) + en liten juldekor ingår rationi (ta priset. med egen skål eller liknand de). Kostnad: 125:- Dekor Kaffe/the, ationsmater smörgås rial ingår och i priset. kaka Kostnad serveras. d: 125: - Anmälan till pastorsexpedition senast 29/11. Kaffe/the, smörgås och kaka serveras. Anmälan till pastorsexp senast 29/11. Begränsat Begräns antal, sat antal, förs först st till kvarn till kvarn Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 3

4 KYRKOFULLMÄKTIGEVALET R E S U L T A T A V K Y R K O V A L E T Länna församling Blidö församling Riala församling Pastoratet Valdeltag 12 % Valdeltag 24 % Valdeltag 15 % Valdeltag 15,6 % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Socialdemokraterna Borgerligt alternativ Kyrkfolket STIFTSFULLMÄKTIGEVALET KYRKOMÖTESVALET! Länna församling Blidö församling Riala församling Upplands sydöstra valkrets Länna församling Blidö församling Riala församling Uppsala stifts valkrets Valdeltag 11 % Valdeltag 24 % Valdeltag 12 % Valdeltag 11,2 % Valdeltag 11 % Valdeltag 24 % Valdeltag 12 % Valdeltag 12,8 % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Socialdemokraterna Borgerligt alternativ Centerpartiet , , FISK Frimodig kyrka 3 1,5 1 0,5 3 2, , ,5 1 0,5 3 2, Kristdemokraterna ,5 3 2, ,5 3 2, Miljöpartiet ,5 1 POSK Sverigedemokrater 5 2, , Vänsterpartiet 1 0,5 52 0,5 1 0, ,5 1 Öppen kyrka , Resultat av kyrkovalet 2013 Det mest glädjande med kyrkovalet 2013 är att valdeltagandet ökade något från att ha sjunkit varje val sedan kyrkan skildes från staten I kyrkomötesvalet från 11,9 % förra valet till 12,8 %, i stiftsfullmäktigevalet från 12,5 % till 12,8 % och i pastoratet från 14,9 % till 15,6 %. Med det valdeltagandet ligger vårt pastorat på tionde plats på listan över landets högsta valdeltagande. Eftersom en nyhet i årets val var att grupperna får ställa upp med en och endast en valsedel och då i hela valkretsen (sammanfaller med pastoratet) var många rädda för att små församlingar i ett pastorat skulle få sämre representation i fullmäktige än stora. Denna farhåga infriades inte. Om man skulle Klipp här Nomineringskupong fördela antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige enligt antalet kyrkotillhöriga i församlingarna skulle Länna få 54 %, Blidö 22 % och Riala 24 %. Valutfallet blev Länna 43 %, Blidö 33 % och Riala 24 %. Detta berodde på att de små församlingarna i högre grad personkryssade sina kandidater. I vårt pastorat ställde tre nomineringsgrupper upp i valet Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ och Kyrkfolket och som du kan se i resultatsammanställningen ovan blev valutfallet (S) 5, (Ba) 7 och (Kf) 9 mandat i fullmäktige. vårt lokala val gjorde (S) ett mycket I bra val särskilt på Blidö och i stiftet och kyrkomötet var det (S), (POSK) och (SD) som gick fram. Resultatsam- manställningen visar resultatet på valdistrikts- (församlings-) och valkretsnivå (pastorats-, kontrakts- och stiftsnivå). Nu återstår beslut om den politiska organisationen kommande mandatperiod. Förhandlingar pågår mellan nomineringsgrupperna. De indirekta valen, till kyrkorådet och församlingsråden, skall göras på nya kyrkofullmäktiges sammanträde i december. Till församlingsråden skall allmänna nomineringsmöten ha skett dessförinnan. De kommer att ske den 1 december i Blidö församling och den 8 december i Länna och Riala. Läs mer om detta på annan plats i denna Kyrktidning. Kjell Pihlgren Ordf valnämnden Jag föreslår namn med adress eller telefonnummer skriv adress eller telefonnummer som i skriv ledamot eller ersättare skriv Länna, Blidö eller Riala församlingsråd. Jag som nominerar heter skriv ditt namn och är folkbokförd i församling. skriv Länna, Blidö eller Riala Skicka kupongen till Länna-Blidö-Riala pastorsexpedition, Lännaby 75, Norrtälje eller maila den till 4 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

5 Våra församlingar utvecklas! En förskola i kyrkans regi, drop-in dop och vigslar, andliga rum för olika behov, en anställd diakon som kan ge akut hjälp med mat, kläder och annat, samt en pastorsexpedition mitt i byn där du kan slinka in för kaffe och samtal. Det är förslag som kan bli realitet när ny församlingsinstruktion för Länna, Blidö, Riala pastorat antas. Oroande framtidsscenario Svenska kyrkan står inför flera stora utmaningar. Genomsnittsåldern på våra församlingsbor blir allt högre och färre unga döps. Om ingen förändring sker riskerar pastoratet att minska sin medlemskår med nästan 500 medlemmar de närmaste sju åren. Det får stora konsekvenser, såväl för ekonomi som för kyrkans uppgifter. Bygdens utspridda karaktär gör att framför allt äldre kan ha svårt att ta sig till sociala sammanhang. Antalet boende i våra församlingar femdubblas varje sommar med personer som tillhör andra församlingar, vissa delar av året an- svarar vi för kyrklig verksamhet för mer än personer. Flera lösningar i församlingsinstruktionen Förslaget till ny församlingsinstruktion lyfter fram en rad oroande framtidstecken men presenterar också flera lösningar, förslag som bör genomföras den närmaste femårsperioden. Dopet och konfirmandverksamheten är viktiga nyckelprocesser, liksom att gudstjänster, dop, vigslar och begravningar håller god kvalitet. Musiklivet är också viktigt, inte minst under sommarhalvåret. Då kan kyrkan aktivt möta egna medlemmar och sommarboende under fritid och semester, bland annat genom en särskild sommarpräst. Att kyrkan och pastorsexpeditionen finns nära människor, såväl för andakt som svåra samtal, är grunden. Den nya organisationen Från 1 januari 2014 gäller att församlingar som ingår i ett pastorat måste ha en pastoratsgemensam församlingsinstruktion. Denna skall innehålla en omvärldsanalys och beskriva pastoratets mål och tala om vad pastoratet vill och varför. Församlingsråden skall medverka i framtagandet av denna och kyrkofullmäktige skall besluta. Länna-Blidö- Riala pastorat ligger på framkant vad gäller detta och en pastoratsgemensam arbetsgrupp har redan tagit fram ett förslag till pastoratsgemensam församlingsinstruktion. Kom och tyck till! Nu inbjuder vi dig som församlingsmedlem till information och diskussion om detta förslag till gemensam församlingsinstruktion. Ta chansen och var med att forma vår gemensamma framtid! Väl mött! På annan plats i denna Kyrktidning finns inbjudan till information och nomineringsstämma, den 1 december i Blidö församling och den 8 december i Riala och Länna församlingar. Ann S Pihlgren Den 31 december 2013 försvinner de direktvalda församlingskyrkoråd som vi har haft. De ersätts av församlingsråd som väljs av kyrkofullmäktige. Alla kyrkotillhöriga som är folkbokförda i församlingen och fyllt 16 år kan föreslå ledamöter eller ersättare i församlingsrådet. De som väljs måste vara kyrkotillhöriga, folkbokförda i pastoratet (obs!) och ha fyllt 18 år. För att göra detta finns på sidan fyra i denna Kyrktidning dels en nomineringskupong som du kan fylla i och skicka in och dels en inbjudan till nomineringsstämma se sidan tre, dit du kan komma och, förutom att få information och möjlighet att ställa frågor, föreslå kandidater. Den eller de som du föreslår måste ha givit sitt samtycke till att kandidera. Kyrkonämnden är ansvarig för att genomföra dessa nomineringsstämmor och när en förslagslista är klar överlämnas den till kyrkofullmäktiges valberedning för beslut på nya fullmäktiges första sammanträde i december. Ledamöterna i fullmäktige kan naturligtvis också föreslå namn. Att besätta ordförandeposterna i församlingsråden Nu skall vi ha församlingsråd ingår i det förslag till organisation och bemanning som just nu förhandlas mellan nomineringsgrupperna. Församlingsråden väljer själva vice ordförande och mandatperioden är fyra år. Kyrkonämnden föreslår antal ledamöter och ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot Det blir sannolikt samma som i nuvarande kyrkoråd, 8 ledamöter exklusive kyrkoherden plus 5 ersättare. Antalet och uppgifter enligt 2 och 3 nedan beslutas av fullmäktige. Församlingsrådets uppgifter kommer från tre håll: 1. Uppgifter som anges i Kyrkoordningen 2. Uppgifter som anges av församlingsinstruktionen 3. Uppgifter som kyrkofullmäktige via pastoratskyrkorådet delegerar till församlingsrådet. De uppgifter som anges i Kyrkoordningen är: 1. Utse kyrkvärdar. Två av dessa måste vara ledamöter eller ersättare av församlingsrådet och en av dessa skall tillsam- mans med kyrkoherden vara kyrkans inventarieansvarige. Resten av kyrkvärdarna kan vara vilka som helst och behöver inte vara folkbokförda i församlingen eller ens pastoratet men måste vara kyrkotillhöriga och ha fyllt 16 år. 2. Besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, skall användas i församlingen. 3. Höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv 4. Fastställa ändamål för församlingskollekter. 5. Besluta om upplåtande av kyrka. 6. Delta i utarbetandet av den pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen. 7. Godkänna eventuella förslag från pastoratskyrkorådet om ändring av församlingens kyrkobyggnad/kyrkorum. 8. Avge yttrande innan kyrkofullmäktige fattar beslut om indelningsändring i pastoratet 9. Avge yttrande innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör församlingen. Kjell Pihlgren Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 5

6 Förre ärkebiskopen i Länna kyrka Församlingsgården räckte inte till när ärkebiskop emeritus K G Hammar på Länna ekumeniska råds inbjudan besökte Länna på söndagen före domsöndagen för att föreläsa om Helig Fred, om sin nya bok Fred är vägen till fred och om Dag Hammarsköld. Turligt nog körde K G Hammar fel så publiken hade god tid att istället förflytta sig till kyrkan, där alla fick plats. I pausen som uppstod innan föreläsaren var på plats sjöng alla psalm 730 Må din väg gå dig till mötes och kantor Harald Pettersson och hans fru Agneta Hellström spelade. Hammar inledde med att reflektera över temat i den globala veckan, Helig fred. Efter andra världskriget bildades Kyrkornas världsråd för att, liksom FN, förebygga konflikter och krig. Konflikter beror på orättvisor, att människor har olika förutsättningar. Det finns inga exempel på att någon har börjat krig för att man tror olika om Gud. Men om man tävlar om utrymme, mark, mat, tillgångar så är det lätt att ta till Gud som ett argument: Gud vill att vi ska ha detta vatten eller Detta land tillhör Guds folk, oss. Båda sidorna använde dessutom gärna Gud, och kyrkor kunde välsigna vapen eller härar. Innan 300-talet var det inte så, då vände de kristna, i Jesu efterföljd, den andra kinden till. Men efter 300- talet förändrades detta och man utvecklade en tanke om rättfärdiga krig, att krig i vissa fall skulle kunna vara en sista utväg. Det synsättet har funnits ända fram i vår tid. Under 1900-talet har vi blivit alltmer varse att krig aldrig är rätt väg, det finns alltid en annan väg. Kyrkornas världsråd har konstaterat att Gud är emot krig, alltid. Därmed blir det viktigt för kyrkan att arbeta förebyggande med såväl orättvisor och ojämlikhet såväl i världen, i det egna samhället som i hemmet. Den gamla tron att man kan bomba sig till fred är orimlig. De senaste tio åren har man bland annat fokuserat på hur vi blir som vi blir, och hur vi kan se till att vi snarare lär oss från början att lösa konflikter och hitta icke-våldslösningar. Nu måste vi tala om Rättfärdig fred snarare än Rättfärdigt krig och om Helig fred snarare än Heliga krig. Foto: ann s philgren K G Hammar höll föredrag i Länna kyrka. Många av dem som talat för fredliga lösningar Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Dag Hammarsköld har fått plikta med sina liv för sin övertygelse. Dag Hammarsköld fick också plikta med sitt liv för sitt fredsarbete i egenskap av FN:s andra generalsekreterare. Efter Dag Hammarskölds död visade det sig att han var en kristen mystiker. Mystik är i motsats till det som är förmedlat i tradition, det man lär sig och som kanske lärs ut i kyrkan eller i studiecirklar. Men det mystiska är ett annat sätt, det är en oförmedlad, direkt erfarenhet av Gud som det stora mysteriet. Det gör det också svårt att förmedla det i språk, det är svårt att sätta ord på det. Det kommer snarare att röra sig om ett symboliskt, metaforiskt, poetiskt språk, om man ska lyckas fånga den mystiska dimensionen i tron. På 1300-talet bad Mäster Eckhard Gode Gud, befria mig från Gud. Så fort vi hör någonting kan vi inte låta bli att lägga in en tolkning. Om vi hör ordet Gud får vi en bild, men om vi tror att den bilden ÄR Gud blir det avgudadyrkan. Dag Hammarsköld skrev sina reflektioner i Vägmärken. Han tycks ha omarbetat, funderat och skrivit om under lång tid, för att hitta en egen ton som beskriver det han vill säga. Man kan inte ha nytta av Gud, det är något som inbegriper mig själv. Om jag förstår att fred är något som Gud omfattar så måste jag ställa mig frågan om jag själv är en del av fredsarbetet. Fred börjar alltid inifrån. Det försökte Dag Hammarsköld inplantera i sina medarbetare i FN-huset. Han sa till dem: Den fred vi alla arbetar för här i huset den måste börja inom varje individ, i varje hjärta. Det var ett budskap som han också arbetade efter själv. Hans sista dygn, i flygplanet där han omkom, arbetade han med översättningen av Martin Bubers Jag och du, troligen som en förberedelse inför det svåra möte han skulle ha med Tshombe i Kongo. Det har spekulerats mycket om Dag Hammarsköld verkligen dog i en flygolycka. Det har framkommit så pass mycket att man idag funderar på att ta upp frågan till utredning, eftersom det finns en hel del som pekar på att det var ett attentat. Vi har länge i världshistorien haft idéer om att om vi rustar oss och blir starka så kommer det leda till fred. Det blir en slags yttre fred. Forskningen visar att de människor som Jesus rörde sig bland var fiskare, jordbrukare och fattiga människor som fick lämna ifrån sig avkastningen av sitt arbete till romarna, de fattiga ger till de redan besuttna. Fred kommer inte genom att rusta sig. Den tanke som finns i Bibeln, där tamdjur och rovdjur betar sida vid sida försvann under århundraden. Lita på att fred kommer som en följd av rättvisa, barmhärtighet och kärlek. Freden växer inifrån, säger Dag Hammarsköld och Martin Luther King citerar Gandhi när han säger att det är bara genom att vi är en del av det vi vill förändra som vi kan förändra. Gud väntar och viskar till oss vad vi skulle kunna göra för att bygga fred. Kyrkoherde Anders Elvin tackade K G Hammar genom att konstatera att det börjar med våra egna tankar för fred och kärlek. Efter föredraget bjöd Länna församling på smörgåstårta i församlingsgården och därefter hölls gudstjänst i kyrkan med predikan av K G Hammar, där han pekade på vikten att lyssna inåt och leva Guds gärning i nuet. Ö-kören från Blidö sjöng flera medryckande sånger och Harald och Agneta bjöd på mer musik. Många nöjda deltagare kunde känna hopp inför framtiden och freden och fick många tänkvärda saker att fundera på. Ann S Pihlgren 6 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

7 Kantor Bosse Ekborg har blivit pensionär Söndagen den 1 september spelade Bosse Ekborg sitt postludium som tillsvidareanställd kantor i Länna och Riala församlingar. Efter 17 år som kantor i samfälligheten får han nu njuta sitt välförtjänta otium och avtackades efter gudstjänsten av Kjell Pihlgren och Anders Elvin med Ernst Heissenbergers Länna gamla prästgårdskeramikfat fyllt med tomater av olika slag. Du är en fantastiskt skicklig instrumentalist på klaviaturer och jag kommer alltid att minnas dina improvisationer. Jag minns särskilt dina val av postludier ofta med ett eget budskap eller avsedda att illustrera någonting särskilt i gudstjänsten, sa Kjell Pihlgren i sitt tal. Vi tackar Bosse och hoppas att han får många härliga och lyckliga år som pensionär. Kjell Pihlgren Anders Elvin och Kjell Pihlgren avtackar kantor Bosse Ekborg i Länna kyrka. Foto: Hans Brimert. Tankar kring Alla helgons dag Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång.... Det är med ljus och värme man denna dag Alla helgons dag tänker på sina nära och kära, som inte är kvar i detta livet längre. Jag tänker speciellt på min mormor denna dag. Jag älskade och beundrade min mormor. Hon var lärarinna i den lilla byn i Jämtland, där jag växte upp. Människorna i byn kom till henne med sin glädje och sin sorg. Det var hon som berättade sagor för oss och som lärde oss att läsa aftonbön. Hon var varmt religiös sedan barndomen. Hon var noga med att helga vilodagen. Helga vilodagen? Existerar den i dag? Hon sade till oss ni måste lära er att lyssna! För att kunna lyssna måste ni vara stilla, vila, begrunda. Lyssna till er omgivning men viktigast är att lyssna till vad ni har att säga er själva då måste ni vara i stillhet. Desmond Tutu har gort ett urval av afrikanska böner i sin bok Afrikansk bönbok. Jag citerar delar av en bön i från den boken. Den bönen är skriven av en anglikansk kyrkoherde nära Kapstaden i Sydafrika. Levande stillhet Stillhetens Fader Stillhetens Son Stillhetens Heliga Ande Du stilla Ende dig älskar jag. I ögonens stillhet ser jag dig. I de outtalade ordens stillhet hör jag dig. I den plötsliga beröringens stillhet känner jag dig. I blomdoftens stillhet känner jag lukten av dig. I brödets och vinets stillhet känner jag smaken av dig. Seden att fira helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan. Att förlägga helgonfirandet till en mer allmän minnesdag över de döda uppstod också tidigt. Detta har rötter i förkristna keltiska traditioner och övertogs sedan av de kristnade germanerna. Man trodde att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar, vilket lever kvar i den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Seden att tända ljus på gravarna i allhelgonatid växte i Sverige fram mot slutet av 1800-talet. I äldre tradition tändes gravljus mest på julafton. Alla helgons dag infaller numera mellan den 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 allmän helgdag. (Uppgifter hämtade ur Wikipedia.) Mona Lundell, text Esse Jansson, foto -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 7

8 Kalendarium för Gudstjänster i våra kyrkor LÄNNA KYRKA RIALA KYRKA DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Ekumenisk Adventsgudstjänst. kyrkokören sjunger. Andra advent Sön 8/12 kl 14 Informations- och Nomineringsmöte i Församlingsgården. kl 15 Gudstjänst. kl 16 Kyrkkaffe i Församlingsgården med bildvisning. Kyrkokören firar 80 år. Tredje advent Sön 15/12 kl 18 Lucia. (Obs tiden). Fjärde advent Sön 22/12 kl 15 Samling kring julkrubban. Barnbibelutdelning. Juldagen Ons 25/12 kl 07 Julotta. (Obs tiden!) Annandag jul Tor 26/12 kl 11 Gudstjänst i Högmarsö kapell. Nyårsafton Tis 31/12 kl 17 Nyårsbön. (Obs tiden!) JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 Sammanlyst till Blidö. Sön 5/1 Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. Trettondedag jul Mån 6/1 kl 11 Gudstjänst. Sön 12/1 Vi firar Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. Sön 26/1 kl 11 Gudstjänst med nattvard. Mottagande av förtroendevalda. FEBRUARI Sön 2/2 kl 11 Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. Sön 9/2 kl 11 Vi firar Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. Sexagesima Sön 23/2 kl 11 Gudstjänst. Fastlagssöndagen Sön 2/3 MARS Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. SOPPLUNCHER I LÄNNA FÖRSAMLINGSGÅRD Onsdag 12 februari kl Ett ögonblick i sänder - Lina Sandell och hennes sånger. Britt-Marie Karlsson berättar och Thomas Sving spelar. Onsdag 12 mars kl Program meddelas senare. Onsdag 9 april kl Program meddelas senare. VÄLKOMNA! Länna församling - Sopplunchkommittén Klipp gärna ut kalendariet och spara det! December Första advent Sön 1/12 kl 18 Adventsgudstjänst. Kyrkokören sjunger (Obs tiden!) Andra advent Sön 8/12 kl 10 Nattvardsgudstjänst. Efter gudstjänsten har vi fika, kl börjar ett Informations- och nomineringsmöte. Lör 14/12 kl 18. Lucia. (Obs tiden!) Fjärde advent Sön 22/12 kl 11. Samling kring julkrubban. Julafton Tis 24/12 kl 23 Julnattsmässa. (Obs tiden!) Sön 29/12 kl 11 Psalmsångsgudstjänst. Nyårsafton Tis 31/12 kl 14 Nyårsbön. JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 Sammanlyst till Blidö. Sön 5/1 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Sön 19/1 kl 18 Gudstjänst med konfirmanderna. (Obs tiden!) Sön 26/1 Sammanlyst till Länna. FEBRUARI Kyndelsmässodagen Sön 2/2 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Septuagesima Sön 16/2 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Fastlagssöndagen Sön 2/3 kl 11 Gudstjänst. Andakter i Rosenlundsgården Juldagen, onsdag 25 december kl Onsdagen den 22 januari kl Onsdagen den 19 februari kl PENSIONÄRSTRÄFFAR I RIALA Välkommen till pensionärsträffar i Församlingshemmet Prästgården kl följande onsdagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars. Väkommen! Gemenskap, underhållning, servering. För kyrkbil ring MARS OBS! Reservation för eventuella ändringar. För tjänstgörande präst se predikoturerna i Norrtelje Tidning eller 8 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

9 Kalendarium för Gudstjänster i våra kyrkor BLIDÖ KYRKA DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Adventsgudstjänst med kör och musik. Efter Gudstjänst och fika börjar ett Informations- och nomineringsmöte i Sockenstugan. Ons 4/12 kl Mässa kl 10, därefter samtal om Tro och liv. Lör 7/12 kl Julmarknadsandakt. KyrkBussen från Almvik. Ingen båt i år så vi får åka buss till och från kyrkan. Sön 15/12 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Ons 18/12 kl Tro och liv, kl 12 Mässa. Juldagen Ons 25/12 kl 07 Julotta. (Obs tiden!) Nyårsafton Tis 31/12 kl Nyårsbön. (Obs tiden) JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Ons 8/1 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Sön 19/1 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Ons 22/1 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Sön 26/1 kl11 Sammanlyst till Länna. FEBRUARI Kyndelsmässodagen Sön 2/2 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Ons 5/2 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Septuagesima Sön 16/2 kl 11 Gudstjänst. Ons 19/2 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. MARS Fastlagssöndagen Sön 2/3 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) ROSENLUNDSKYRKAN DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Ekumenisk adventsgudstjänst i Länna kyrka. Örjan Bildt med flera, Lännakören och Rosenlundskören. Kyrkkaffe. Fre 6/12 kl 18 Luciakväll i Rosenlundskyrkan. Lucia, lotteri, servering och andakt. Sön 15/12 kl 11 Sånggudstjänst i Advents - och Jultid. Gunnar Löfgren och Rosenlundskören. Kyrkkaffe. Julafton Tis 24/12 kl 11 Julbön med sång av Thomas Sving. Nyårsafton Tis 31/12 kl 11 Nyårsandakt i Rosenlundsgården - Jan Engström och Anna-Greta Malmqvist. JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 kl 18 Ekumenisk Nyårsmässa. Otto carneheim. Sön 5/1 kl 11 Gudstjänst. Hans Losell. Missionskollekt. Kyrkkaffe. Sön 12/1 kl 11 Gudstjänst (Länna församling). FEBRUARI Sön 2/2 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. Lör 8/2 kl 11 EFS-föreningens årsmöte Sön 9/2 kl 11 Gudstjänst (Länna församling). Sön 16/2 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. MARS Sön 2/3 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. Andakter i Blidösundsgården Söndag 15 december kl 13 Söndag 19 januari kl 13 Söndag 16 februari kl 13 Soppluncher i Sockenstugan vid Blidö kyrka Söndag 16 januari kl Elisabet Hoke och Harald Pettersson. Torsdag 27 februari kl Örjan Bildt och Harald Pettersson. Julquis: Ledordet är JESUSBARNET Klipp gärna ut kalendariet och spara det! Vi önskar alla läsare en fridefull jul och ett gott nytt år! -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 9

10 GLIMTAR FRÅN RIALA: Pastoratets blivande komminister ledde högmässa i Riala kyrka Den 22 september leddes högmässan i Riala av pastoratets blivande komminister, Örjan Bildt. Detta var också den första gudstjänsten med Thomas Sving som ny kantor. Efter gudstjänsten samlades deltagarna kring kaffebordet i nedre delen av kyrkan. Så gör vi numera efter förmiddagsgudstjänsterna. Den här söndagen var vi ovanligt många runt bordet. Kyrkkaffe i kyrkan. Foto: Margareta Yttergård Välkomna till Riala församlingshem den 8 februari, kl Vi ser bilder som Birger Carlsson tagit under sina år som skolkantor i Riala. Birger tjänstgjorde i Riala 1951 till mitten av 60-talet. Birger avled Hans döttrar Gunilla och Maria medverkar. Servering, sång och musik. Födelsedagsfest En lördag i september bjöd Riala församling in till födelsedagsfest. De inbjudna firades för sina 75, 80, 85 eller 90 år. Även alla som hunnit förbi 90- årsstrecket var inbjudna. Torbjörn Sundström och Agneta Ågren från Kyrkorådet hälsade välkommen till festen. God mat serverades. Thomas Sving bidrog till den gemytliga stämningen med sin sång och musik. Alla jubilarer förärades en ros. Erik Carlström, 94 år, den äldste deltagaren. Foto: Margareta Yttergård Skördeprodukter smyckade Riala kyrka på Tacksägelsedagen Enligt gammal tradition, kanske främst i våra landsbygdskyrkor, ska kyrkan på Tacksägelsedagen smyckas med skördeprodukter. Så hade vaktmästaren Hans Brimert gjort i Riala kyrka. Vi får komma inför Gud med vår glädje över det som burit frukt. Frukten och grönsakerna får stå som symbol för allt vi kan känna tacksamhet för och som är så lätt att glömma bort i vardagen. Framför altaret i Riala kyrka. Foto: Margareta Yttergård Altaret i vapenhuset. Foto: Margareta Yttergård 10 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

11 Årets Kontraktsgudstjänst hölls i Almunge kyrka år var det Almunges tur att stå för I den traditionella kontraktsgudstjänsten. Länna, Blidö och Riala tillhör Upplands sydöstra kontrakt. Kontraktet omfattar Norrtälje kommun samt församlingarna Almunge, Knutby och Bladåker Faringe. Almunge kyrka rymmer 250 personer och kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Musiker, diakoner och präster från hela kontraktet medverkade. Vi fick vara med om en uppländsk spelmansmässa. Den stora kören, som bestod av ca 130 körsångare från kontraktets församlingar, leddes av kantor Eva Zethelius. Spelmän på nyckelharpa, bas, piano och dragspel- det senare trakterades av Gudstjänst i Almunge. Elisabeth Hoke i förgrunden. Foto: Anita Andersson Tre medlemmar från Länna- Rialakören: Christer, Monica och Eva. Foto: Margareta Yttergård Vid kyrkkaffet. Till vänster Kerstin Roxell, Blidö. Till höger Britt- Marie Karlsson, Länna. Foto: Margareta Yttergård Harald Pettersson från Blidö stod för den medryckande musiken. Trångt blev det vid nattvardsutdelandet, men det är härligt att få trängas i en kyrka och se att vi är så många som vill fira gudstjänst. Efter gudstjänsten vandrade vi till församlingshemmet och där bjöds vi på smörgås och kaffebröd. Det är tradition att Thomas Sving överraskar med en nyskriven sång vid dessa tillfällen. Så även i år. Alla fick delta i allsång om hur kyrkorna oss förenar. Margareta Yttergård Almunge kyrka med den stora kören i bakgrunden. Foto: Anita Andersson -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 11

12 Minneslunden på Blidö får nytt utseende Nu ska minneslundens planteringar få nytt vackert ljust utseende. Idegranarna som med åren blivit för stora och risiga har tagits bort. Istället ska här växa Prydnadshirs (Panicumvirgatum Warrior ) och Brokbladigt tuvrör (Calamagrostis x acutiflora Overdam ), ett tuvbildande kraftigt växande högt gräs som får vacker gul höstfärg. Mellan dem sätts Alliumlökar. Det blir också nya anvisade platser för anhöriga att placera en liten blomma. I våras planterades nya idegranshäckar mellan kvarteren på kyrkogården intill minneslunden. Kerstin Lind text och foto JULQUIS 3. Kyrkvaktmästare Lizen. Kyrkoherde Per Rydberg gästade Länna församlingsgård Kyrkoherde Per Rydberg. Julquis Soppplunchen i Länna församlingsgård i november gästades av kyrkoherde Per Rydberg, som berättade om sin tjänstgöring som präst i Tchad, och han visade också bilder därifrån. Per och soldaterna fick 2 månaders utbildning i Kungsängen före avresan till Tchad. Förutom den psykiska pressen av att se och ta del av så mycket lidande och rädslor var arbetsmiljön unik på sitt sätt. Det var grader i skuggan. Tvättade sig fick man göra på kvällar och nätter vattnet var för varmt dagtid. Vissa djur och insekter var ej heller något lämpligt sällskap. En liten matlåda delades ut 2 gånger per dag. Anslag om gudstjänsterna sattes upp Fyll i de tomma rutorna 1. Marias man 2. Namnsdag i juletid 3. Författare av julevangeliet 4. Ljusets brud 5. Många på julen 6. Skrev musiken till Stilla natt 7. Doftar starkt i julgrupp 8. Omsjungen i psalm Josefs och Marias hemort 10. Föregår julen 11. Behövs för att spela filipin Rätt svar på ledordet i den gula raden hittar du på annan plats i tidningen. på toadörren dit måste ju alla gå förr eller senare. Per berättade mycket om Tchad, om befolkningen och om flyktinglägren, där det är flyktingar! Innan kriget om oljan kom, var Tchads huvudnäringar bomull och boskapsskötsel. Under tiden Per var där, samlade man ihop till en brunn, som för övrigt var stängd under gudstjänsttid. Kyrkan fick ett plåttak och man fick en kanot med namnet Norrtälje. Mona Lundell, text Lennart Tegenborg, foto GE EN JULGÅVA! Svenska kyrkans julkampanj pågår mellan första advent och trettonhelgen. I år är temat GE ALLA BARN en framtid utan våld. Varje dag tvingas barn att bli soldater. Drogpåverkade, med vapen och uniform sprider de skräck i samhället. Sexuellt våld används systematiskt och barn tvingas till prostitution. Svenska kyrkan kämpar för att minska våldet och ge rätten till en framtid. Men det behövs mer pengar. Var med i kampen! Ge en julgåva! Sms:a HOPP till så skänker du 50 kronor. Eller sänd din gåva till Svenska kyrkan internationellt arbete pg Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

13 Vad händer med Restaurangbåten Vildand? Vad händer med Restaurangbåten Vildand vid Almviks brygga och vilket ansvar har kyrkan? Tyvärr har vi inget entydigt svar på frågan, men jag vill med denna artikel försöka göra några klarlägganden. Den kyrkliga samfälligheten har genom avtal upplåtit mark, där arrendatorn ska bygga en brygga och vid denna förtöja en restaurangbåt. Kyrkan har alltså inte byggt bryggan, som en del tror, och kyrkan är inte heller ägare till vattenområdet. Augusti 2011 sjönk restaurangbåten vilket senare, 18 november, ledde till att företaget försattes i konkurs. I maj 2013 avslutades konkursen och det visade sig att några tillgångar som kunde bekosta en bärgning av båten inte fanns i konkursboet. Efter att konkursen avslutats har vi från kyrkans sida på olika sätt försökt få klarlagt vem som har ansvaret och vad lagstiftningen säger. Vi har också undersökt om restaurangbåtens egen försäkring kan täcka bärgningskostnaden. Företaget var inte försatt i konkurs när båten sjönk. Skulle kyrkans egen försäkring kunna komma i fråga? I båda dessa fall har vi fått nej från försäkringsbolagen. Vi har tillskrivit kommunen och frågat, vilket ansvar kommunen har i den uppkomna situationen. Kommunen har meddelat att den inte har något formellt ansvar för att ta hand om båt- Vildand vid Almviks brygga, Blidö, söndag 6 november 2011 vraket och att den inte kommer att vidta några åtgärder. Efter många olika kontakter kan vi konstatera att det tydligen inte finns någon gällande lagstiftning som klargör vem som har ansvaret för den sjunkna båten. Man talar om en lucka i lagstiftningen. Jag kan slutligen konstatera att kyrkan inte har något formellt ansvar/skyldighet att bekosta en bärgning av båtvraket. Jag kan ännu en gång konstatera att kyrkan inte var ägare till bryggan när båten sjönk och inte heller är ägare till Foto: ulf kjellin vattenområdet. Har då kyrkan ett moraliskt ansvar? Ja det kanske man kan tycka eftersom man upplåtit mark till brygganläggningen. Men frågan är inte så enkel. Får kyrkans tillgångar användas till att bärga ett båtvrak, som kyrkan inte har det formella ansvaret för, en kostnad av några hundra tusen kronor Vi arbetar vidare med frågan för att försöka finna en lösning. Vi har också informerats om att problemet finns på flera olika ställen i Sverige. Kurt Lodenius Kyrkonämndens ordförande Bergshamra missionskyrka VINTERN och VÅREN December Sönd 1/ Sönd 8/ Sönd 15/ Torsd 26/ Adventsgudstjänst i Länna kyrka. Gudstjänst m nattvard, Anne-Marie F. Yttréus. Julsånggudstjänst i Rosenlundskyrkan. Rosenlundskyrkans kör. Annandag jul Missionsgudstjänst, Anne-Marie F. Yttréus. Januari Månd 6/ Trettondagsgudstjänst, Anne-Marie F. Yttréus Sönd 12/ Samtalskväll Sönd 19/ Gudstjänst, Åke Jonsson Onsd 22/ Taizéandakt Sönd 26/ Gudstjänst, Birgit Lechat Februari Lörd 1/ Kvinnofrukost Onsd 5/ Taizéandakt Sönd 9/ Gudstjänst, Ingrid Underskog Sönd 16/ Filmkväll Onsd 19/ Taizéandakt Sönd 23/ Gudstjänst, Stefan Åsander Mars Onsd 5/ Taizéandakt Sönd 9/ Gudstjänst Sönd 19/ Taizéandakt -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 13

14 Medeltidsmarknad i Riala Kling-klong hör kyrkklockans sång. Medeltidsmarknad på gång! In genom kyrkporten i Riala strömmade det cirka 70 personer som hamnade i medeltiden. Till toner från vevlira och Spex och konster av vår gycklare Björke. säckpipa dansade vi fram till vår medeltida marknad där det bjöds på lite av varje. Under dagen fick barn och vuxna möta munken som berättade om Rialas medeltida kyrkoskatter. Man fick möta Rigal och hans enorma skattkista som var fylld av guld och diamanter. Han lär ha vara vikingen som lät bygga kyrkan för att sona sina synder efter plundringstågen. Här var gycklaren som jonglerade med eld, fårgumman och hennes dräng. Korvgumman bjöd på äkta medeltida korv. Här fanns även gumman med värdefulla smycken och torggumman som hade handelsståndet fyllt av nötter, bär och rotsaker. Björke i egen hög person... Tack alla ni som kom och gjorde vår tidsresa möjlig! MAJSAN FJELLSTRÖM Lucia Riala kyrka den 14 december kl 18. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe och lotteri i Församlingshemmet. Länna kyrka den 15 december kl Efteråt bjuds det på kyrkkaffe. Julkrubba 4:e Advent med barnbibelutdelning Söndag den 22 december Riala kyrka kl Länna kyrka kl Om du har ett barn som är född 2007 och vill ha en barnbibel, ring till pastorsexpeditionen tel Varmt välkomna! Marknaden bjöd på både smått och gott. Uppskattad barngala i Länna kyrka Söndagen den 27 oktober laddade vi med glitter och glamour inför årets barngala. Det blev en kväll fylld med sång, musik och dans. Lännas barn och ungdomar bjöd på en sprakande show! Det bjöds på allt från klassisk orgelmusik till tårdrypande toner av Rianna. Vi var 115 personer som njöt av kvällens program. Ni som inte var där missade våra hemliga gäster. Inga mindre än Elvis och Justin Bieber en oförglömlig kväll som inbringade kronor till Världens barn! Tack alla ni som kom, och ni som uppträdde och alla ni som hjälpte till. Ni är bäst! Nästa år kör vi igen! MAJSAN FJELLSTRÖM Emilia, Melinda, Matilda och Felicia laddar. 14 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

15 Ur församlingsböckerna Dop i Länna Församling Fanny Lou William Lindblad Nils Albin Engström Back Jax Niklas Hedlund Erik Edvin Lundberg Stor Anna Nicole Lingbert Vigda i länna Församling Sofia Österman och Lars Egertz Cassandra Utas Wiklund och Igor Stokic AVLIDNA i Länna Församling Gunnar Birger Emanuel Lieberth Sture Alfred Alfredsson Bernt Johansson David Liberson Evy Sjöberg Per-Axel Olsson Kurt Hans Jörgen Hellqvist Per Hans GöranBoive Marianne Fridenäs Karl-Gunnar Engström Dop i BLIDÖ Församling Doris Patricia Linda Söderheim Ida Maria Bramberg Vera Mortimer Elisa Hedvig Elena Pallard Saga Emilia Eriksson Arneby Bo Samuel August Montgomerie Molly Emy Lindstedt Max Lars Göran Bardel Lennox Edsel Juha Nordengren Vigda i BLIDÖ Församling Anders Kym och Maud Törning Klara Lundholm och Anders Sondén Malin Allerstrand och Tommy Bergman Therese Hermansson och Gunnar Wallin Annelie Cajander och Martin Hjelmare Ida Steen och Erik Wiktorin Elin Malmborg och Jonathan Bardel Ingvild Rognmo och Daniel Herser AVLIDNA i BLIDÖ Församling Birgitta Liliana Rinaldo Jack Boris Mittleman Gösta Sjöblom Harald Magnus Georg Almqvist Harald Aje Skårman Björn Sture Fredlund Karl Vidar Norrman Per- Olof Hedman Sven Johan Emanuel Björklund Peter Mattias Karseby Bengt Åke Lindstedt Inger Elisabet Lindberg Dop i RIALA Församling Cornelia Ehmer Wik Klara Ehmer Wik Oliver Lennart Veine Almqvist Villiam Harry Anders Ivarsson Segerman Liam Erik Karlsson Lukas Frank Nylin Linnea Maria Nylin Vigda i riala Församling Martine Goffard och Mattias Carlsson AVLIDNA i RIALA Församling Robert Lindsköld Siv Nilsson Barn- och ungdomsverksamheten i Länna, Blidö och Riala församlingar vårterminen 2014 Rosenlundskyrkan Mån åk 2 kl Åk 7-9 kl Tisd åk 3 kl Åk 4-6 kl Blidö / sockenstugan öppen verksamhet Ons kl Fre kl Riala / annexet Ons åk 1 + tjejerna i åk 2 kl Åk 4 kl Tors öppen verksamhet kl Åk 3+ killarna i åk 2 kl Åk 5+6 kl Terminstart vecka 7 Här når du oss... LÄNNA - BLIDÖ - RIALA PASTORAT Lännaby 75, NORRTÄLJE E-postadress: PASTORSEXPEDITIONEN: Bokning av kyrkor, dop, vigsel, begravning Telefon- och besökstider: Måndag, tisdag, torsdag kl Onsdagar kl 10-12, TELEFON: FAX: KYRKOHERDE, Anders Elvin säkrast på expeditionstid e-post: komminister, Örjan Bildt FÖRSAMLINGSASSISTENT Kerstin Nilsen KYRKOKAMRER Karin Pettersson KANTORER LÄNNA, RIALA Thomas Sving eller BLIDÖ Harald Pettersson, vikarie BARN & UNGDOMSVERKSAMHET Majsan Fjellström, barn- och ungdomsledare Annika Fransson, barn- och ungdomsledare KYRKVAKTMÄSTARE LÄNNA: Joakim Eklund BLIDÖ: Lizen Nordblom RIALA: Hans Brimert KYRKOR & LOKALER LÄNNA församlingshem BLIDÖ församlingshem RIALA församlingshem ROSENLUNDSKYRKAN SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING-- Familjerådgivare Eva Thorell Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje (ingång från Grönlandsgatan) Information och tidsbeställning: 0176/ Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem. Jourhavande präst och medmänniska Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 15

16 Elisabeth Hoke. lingar. Alla gravstenar på kyrkogårdarna ska fotograferas. Ett mycket omfattande uppdrag. Undertecknad har här gjort en starkt förkortad version av Urban Johanssons mycket uppskattade historik i ord och bild. Urban betonade att de kulturella variationerna är stora, inte bara över tid. Några exempel var: Jordbegravning, placering i gravkammare, vatten- och Sopplunch med föredrag om gravstenarnas historia Onsdagen den 11 september svarade arkivarie Urban Johansson, bosatt i Grovsta, för ett mycket intressant föredrag i ord och bild om Gravstenarnas historia i Länna församlingsgård där det även bjöds på sopplunch. Elisabeth Hoke inledde med en andakt och kantor Thomas Sving framförde på piano den franska nationalsången Marseljäsen och sedan sjöng man psalmerna 210 och 261. Urban Johansson hade delat in sitt anförande i tre delar. Först allmänt om begravningsseder och olika trossamfund, sedan begravningsseder i Sverige och begravningsanordningar på svenska kyrkogårdar och den begravningsinventering som svenska kyrkan påbjudit. Den har startat i Länna, Blidö och Riala församskeppsbegravning, likbränning, det vill säga kremering. I äldre tider lades den döde med ansiktet mot böneriktningen, en jude mot Jerusalem och en muslim mot Mekka. Enligt den kristna trosuppfattningen har gravar för kistor anlagts i östvästlig riktning. Den döde ska liggande på rygg se mot öster där solen går upp på uppståndelsens morgon. Kistan gravsätts med huvudändan mot väster och fotändan mot öster. På nya begravningsplatser har man många gånger gått ifrån den gamla traditionen, mycket beroende på att urngravar dominerar. Hos de kristna var övertygelsen allmän att själen lämnar kroppen i dödsögonblicket och beger sig till en annan värld för att invänta uppståndelsen. Detta är ett av upphoven till tanken om skärselden. Förböner för den döde kom därför i den kristna kyrkan att bli väldigt viktiga. Reformatorerna avfärdade kategoriskt läran om skärselden och även förbönen. Begravningsakten blev nu i stället en akt för de efterlevande. I Olaus Petris handbok från 1529 stadfästes den första svenska jordfästningsordningen. Liksom vid livets början var människan vid livets slut anförtrodd kyrkans vård. Prästen, inte läkaren, kallades till dödsbädden. Den döende skriftade sig, fick botsakramentet, nattvarden och sista smörjelsen. Det sista sakramentet borttogs vid reformationen. Med kristendomens inträde, och när kyrkobyggnaden blev klar upprättades kyrkogårdar. Tidigare begravdes de dö- Carl Silwer var kyrkoherde i Länna från 1912 till sin bortgång Familjegraven finns framför ingången till Länna kyrka. Arkivarie Urban Johansson berättade om gravstenarnas hitoria. da i byns så kallade ättehage. Gravarna var fram till mitten av 1800-talet oftast gräsbevuxna låga kullar, markerade med ett oansenligt träkors. Mot slutet av 1700-talet började man inhägna kykogårdarna, delvis till skydd för betande djur kom en förordning om att stenmur skulle anläggas. Kyrkogården blev en avskild plats för eftertanke, helgad åt de döda. Under senare delen av 1800-talet blev det vanligt med familjegravar i borgerliga kretsar och bland förmögnare bönder. Samtidigt fanns det fattigkvarter på kyrkogårdarna. Den store poeten Bellman fick själv en fattigbegravning utblottad som han var på Maria kyrkogård i Stockholm. Ingen vet idag var hans grav är! Under 1900-talet har bristen på mark ökat antalet kremeringar. En annan typ av begravning fick Urban Johansson höra om den 31 augusti, då Norrtälje hade besök av ostindiefararen Göteborg. I hamnen låg då också sandslupen Helmi. En av besättningsmedlemmarna berättade att de rätt ofta hade begravningar på båten, då askan av den döde spreds i vattnet, varefter den vattenupplösliga urnan också sänktes i havet tillsammans med blommor. Han fann ceremonien värdig och fin. Efteråt hade man en minnesstund på båten. ESSE JANSSON text och bild

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Inspiration och fördjupning för dig som vill skapa fred 2009. skapelsefredrättvisa resurser

Inspiration och fördjupning för dig som vill skapa fred 2009. skapelsefredrättvisa resurser Inspiration och fördjupning för dig som vill skapa fred 2009 skapelsefredrättvisa resurser Innehåll Fördjupning Lär dig mer om rättvisa resurser 4 Förändring Tips på aktiviteter 16 Förtröstan Gudstjänst-

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Ägget en livets symbol s. 7

Ägget en livets symbol s. 7 11 Helsingfors Extra HE 1/4 1.4.2015 Sjukhusprästen är allas stöd s. 4-5 Johanna Tukiainen i kyrkans tjänst s. 6 Ägget en livets symbol s. 7 Helsingfors Extra 2 MENY ANDAKT Gröten är färdig och plommonsoppan

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik Församlingsblad Nr 4 2013 Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MÖNSTERÅS - FLISERYDS

MÖNSTERÅS - FLISERYDS Nr 2 2009 MÖNSTERÅS - FLISERYDS församlingsblad Kyrkoherden har ordet... Skolavslutningstider innehåller en sådan underbar mix av jäkt och förväntan. Det finns något av nyårsaftonens sammanfattning men

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer