Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!"

Transkript

1 Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat köper Rosenlundskyrkan i Bergshamra av EFS-föreningen. Renoveringsbehovet av Länna prästgård är mycket stort och expeditionen ligger avlägset. Avsikten är att skapa ett kyrkligt centrum i Bergshamra och EFS föreningen kommer även i fortsättningen att ha sina lokaler i Rosenlundskyrkan. Verksamheten i Länna kyrka, kyrkogård och församlingsgård kommer att fortsätta som vanligt. Sid 3 Länna, Blidö, Riala pastorat ligger på tionde plats på listan över högsta valdeltagande i kyrkovalet! I pastoratet ställde tre nomineringsgrupper upp i valet, Socialdemokraterna Länna prästgård med pastorsexpeditionen i vinterskrud julen Deltagandet i kyrkovalet ökade! fick 5 mandat, Borgerligt alternativ 7 mandat och Kyrkfolket 9 mandat. Nu ska församlingsråden utses! Nominera din kandidat, se Sid 3 5 Foto: ESSE JANSSON Alla gravstenar ska fotograferas Svenska kyrkan har påbjudit att alla gravstenar ska fotograferas. Ett omfattande uppdrag som har startat i Länna, Blidö och Riala församlingar. Den 11 september berättade arki- varie Urban Johansson i ord och bild under rubriken Gravstenarnas historia i samband med sopplunch i Länna församlingsgård. Urban Johansson svarade för ett intressant föredrag om gravstenarnas historia i samband med sopplunchen i Länna församlingsgård. Sista sidan Foto: ESSE JANSSON Foto: ann s philgren Ö-kören från Blidö sjöng i Länna kyrka vid K G Hammars besök. Hammar fyllde Länna kyrka Ärkebiskop emeritus K G Hammar gästade Länna kyrka på inbjudan av Ekumeniska rådet i Länna söndagen den 17 november. Det var 101 personer i kyrkan när han inledde med att reflektera över ämnet i den globala veckan och föreläste om Helig fred. Han berättade om Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Dag Hammarsköld. Efter föredraget bjöd församlingen på smörgåstårta i församlingsgården. Sedan hölls predikan i kyrkan av K G Hammar. Sid 6

2 Allt är i förändring! Nu går vi in i ett nytt år fyllt av förändring! Tänk att allt är i förändring. Hösten övergår till vinter, som sakta skrider fram för att även den förändras. Vinter övergår till vår. Sakta förändras även vi. Vi föds och tar till oss livet med alla dess utmaningar. Vi samlar erfarenheter som vi använder oss av i livet. Vi lever livet med alla dess glädjeämnen och svårigheter. Vi åldras och våra färdigheter förloras så sakteligen. Allt är i förändring. Ledare Våra relationer förändras. Vissa relationer tynar sakta bort tills vännen blivit en främling. Barnen växer upp och går vidare till att skapa sina familjer och karriärer. Även vår relation till Gud förändras. Det spelar roll hur mycket tid och kraft vi vill lägga ner på våra relationer och på vår relation till Gud. Det sker även en förändring i Svenska kyrkan och i våra församlingar med omorganisationer med sammanslagningar till pastorat. Anställda slutar, förtroendevalda byts ut och traditioner förändras och förnyas. Oftast är det otryggt och lite läskigt när det sker förändringar särskilt om förändringarna kommer snabbt. Då blir vi rädda och försvarar det gamla med tron att det var bättre förr. Men efter ett tag har vi vant oss vid det nya och kan glädjas åt förändringens vind. Allt levande är i förändring. Jag skulle vilja säga att vara levande är att föränd- ras. Så det är bara att acceptera förändring och försöka se det goda som kommer i förändringen. Det som kan vara av stor betydelse är att ha en vilja vart vi vill komma. För om vi har en vilja att framtiden skall vara på ett visst sätt så måste det finnas mål så att vi med vår vilja kan styra dit. Så vad vill du med ditt liv i framtiden. Alla vi människor har möjlighet att påverka vår framtid. Vill vi ha mycket glädje och gemenskap. Vad vi än vill ha så måste vi först och främst vilja dit. Kanske man kan se på livet som att måla en tavla, den vita målarduken är vår livsarena. Då är det viktigt att tänka ut hur vi vill att vår livstavla skall se ut. Vi är konstnären som målar våra liv. Så vad vill vi ha i våra liv. Vilka färger och former vill vi få gestaltade på vår livsduk. Anders Elvin. V ar och en av oss får tänka vart vill vi komma och därefter göra en planering hur vi skall ta oss dit. Så ta dig tid till att fundera på hur du vill att ditt liv skall se ut under Vad vill du uppleva och erfara under detta nya kyrkoår. Följ med i den ständiga förändringen och ha en målbild som du strävar mot. Foto: ESSE JANSSON Och tänk på att allt det vi fokuserar på i våra liv det växer och blir större. Fokusera på kärlek och godhet i dina tankar, ord och handlingar. Så lycka till med att leva ett levande liv i kärlek med mål och tankar in i framtiden nära Gud. Ett Nytt Gott Kyrkoår. Anders Elvin, kyrkoherde Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr Ansvarig utgivare: Anders Elvin Redaktör: Esse Jansson tel Redaktionskommitté: Esse Jansson, samt Mona Lundell, Länna, Eva Lindström, Blidö och Margareta Yttergård, Riala. Nästa nummer av Kyrktidningen utkommer onsdagen den 26 februari. OBS! Sista inlämningsdag för Kyrktidningen nr 1 år 2014 är den 3 februari. Var vänlig respektera detta datum! Mejladress: Kyrktidningen delas ut till alla hushåll i Länna, Blidö och Riala församlingar. Distribution: Prolog tidningsdistribution i Norrtälje. Vid utebliven tidning ring Tidningen finns alltid att hämta i respektive kyrkor och på pastorsexpeditionen. Upplaga: exemplar. Tryckt hos: Affärstryckeriet, Norrtälje 2 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

3 Kyrkligt centrum i Hästängen, Bergshamra Länna prästgård där pastorsexpeditionen är belägen är en mycket vacker fastighet men renoveringsbehovet börjar bli alltmer akut. Fastigheten är inte handikappanpassad och mobiloch internettäckningen är mycket dålig. Expeditionen ligger mycket avlägset och de allmänna kommunikationerna är dåliga. Därför är också pastoratsbornas besök mycket få. EFS-föreningen i Hästängen, Bergshamra har alltid varit en stark förening med mycket verksamhet. Dess första missionhus i Hästängen invigdes 1907 och den nuvarande Rosenlundskyrkan Medelåldern i föreningen stiger och tillströmningen av yngre krafter är nästan obefintlig. Föreningen tycker att driften av Rosenlundskyrkan börjar bli betungande. EFS-föreningen och främst Länna församling har alltid haft ett tätt och givande samarbete både vad gäller lokaler och verksamhet. Med denna bakgrund har förslaget kommit upp att Länna-Blidö- Riala pastorat köper Rosenlundskyrkan av EFS-föreningen och skapar ett kyrkligt centrum i Bergshamra. Ett kyrktorg mitt i byn där man kan gå in och ta en kopp kaffe och en pratstund med personalen. Pastoratets präster, kantorer och administrativa personal skall ha sina arbetsrum där och barn- och ungdomsverksamheten skall också finnas där. Ett avtal med EFS-föreningen om att dess verksamhet också i fortsättningen har Inbjudan Rosenlundskyrkan vid Hästängen. Foto: Bengt Gunnemo. sina lokaler i Rosenlundskyrkan skall också finnas. Detta skulle betyda ett stort lyft för pastoratets verksamhet och Blidö och Riala församlingar tycker att det är lättare att ta sig till Hästängen än till Lännaby. Verksamheten i Länna kyrka, kyrkogård och församlingsgård kommer att fortsätta som vanligt. Övertagandet kommer till största delen att finansieras av försäljningen av Länna prästgård. EFS-föreningen tycker att det skulle vara mycket bättre om Rosenlundskyrkan kan leva vidare som kyrkolokal än att den skulle bli bostäder eller småindustri. Alla församlingsmedlemmar inbjuds till gudstjänst, kyrkkaffe, information och diskussion om förvärv av Rosenlundskyrkan, Bergshamra, förslag till pastoratsgemensam församlingsinstruktion inrättande av församlingsråd samt nomineringsstämma till detta enligt följande: Blidö församling: Söndag 1 december. Klockan Gudstjänst. Därefter kyrkkaffe i Sockenstugan. Klockan Informations- och nomineringsmöte. Riala församling: Söndag 8 december. Klockan Gudstjänst. Därefter kyrkkaffe i församlingsgården. Klockan Informations- och nomineringsmöte. Länna församling: Söndag 8 december. Klockan Informations- och nomineringsmöte i församlingsgården. Klockan Gudstjänst med kör (körjubileum). Klockan Kyrkkaffe i församlingsgården, bildvisning. Tomas Sving. För att få mera information och kunna ställa frågor inbjudes du till information och nomineringsstämma till församlingsrådet för Blidö församling och Länna och Riala församlingar Se separat annons nedan till vänster. Kurt Lodenius och Kjell Pihlgren Gö Gör din egen n julkrans rans!! Tisdagen den 3 december Tisd Kl. dagen c:a den 3 de ecember i Länna församlingsgård Kl c:a Vi gör en julkrans (stommen tillhandahåller kursledaren) + en liten juldekoration (ta med egen skål eller liknande). ilänna församlingsgård Vi gör en julkrans(stommen tillhandahåller kursleda Dekorationsmaterial aren) + en liten juldekor ingår rationi (ta priset. med egen skål eller liknand de). Kostnad: 125:- Dekor Kaffe/the, ationsmater smörgås rial ingår och i priset. kaka Kostnad serveras. d: 125: - Anmälan till pastorsexpedition senast 29/11. Kaffe/the, smörgås och kaka serveras. Anmälan till pastorsexp senast 29/11. Begränsat Begräns antal, sat antal, förs först st till kvarn till kvarn Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 3

4 KYRKOFULLMÄKTIGEVALET R E S U L T A T A V K Y R K O V A L E T Länna församling Blidö församling Riala församling Pastoratet Valdeltag 12 % Valdeltag 24 % Valdeltag 15 % Valdeltag 15,6 % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Socialdemokraterna Borgerligt alternativ Kyrkfolket STIFTSFULLMÄKTIGEVALET KYRKOMÖTESVALET! Länna församling Blidö församling Riala församling Upplands sydöstra valkrets Länna församling Blidö församling Riala församling Uppsala stifts valkrets Valdeltag 11 % Valdeltag 24 % Valdeltag 12 % Valdeltag 11,2 % Valdeltag 11 % Valdeltag 24 % Valdeltag 12 % Valdeltag 12,8 % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Ant röst % Ant röst % Ant röst % Ant röst % Mandat Socialdemokraterna Borgerligt alternativ Centerpartiet , , FISK Frimodig kyrka 3 1,5 1 0,5 3 2, , ,5 1 0,5 3 2, Kristdemokraterna ,5 3 2, ,5 3 2, Miljöpartiet ,5 1 POSK Sverigedemokrater 5 2, , Vänsterpartiet 1 0,5 52 0,5 1 0, ,5 1 Öppen kyrka , Resultat av kyrkovalet 2013 Det mest glädjande med kyrkovalet 2013 är att valdeltagandet ökade något från att ha sjunkit varje val sedan kyrkan skildes från staten I kyrkomötesvalet från 11,9 % förra valet till 12,8 %, i stiftsfullmäktigevalet från 12,5 % till 12,8 % och i pastoratet från 14,9 % till 15,6 %. Med det valdeltagandet ligger vårt pastorat på tionde plats på listan över landets högsta valdeltagande. Eftersom en nyhet i årets val var att grupperna får ställa upp med en och endast en valsedel och då i hela valkretsen (sammanfaller med pastoratet) var många rädda för att små församlingar i ett pastorat skulle få sämre representation i fullmäktige än stora. Denna farhåga infriades inte. Om man skulle Klipp här Nomineringskupong fördela antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige enligt antalet kyrkotillhöriga i församlingarna skulle Länna få 54 %, Blidö 22 % och Riala 24 %. Valutfallet blev Länna 43 %, Blidö 33 % och Riala 24 %. Detta berodde på att de små församlingarna i högre grad personkryssade sina kandidater. I vårt pastorat ställde tre nomineringsgrupper upp i valet Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ och Kyrkfolket och som du kan se i resultatsammanställningen ovan blev valutfallet (S) 5, (Ba) 7 och (Kf) 9 mandat i fullmäktige. vårt lokala val gjorde (S) ett mycket I bra val särskilt på Blidö och i stiftet och kyrkomötet var det (S), (POSK) och (SD) som gick fram. Resultatsam- manställningen visar resultatet på valdistrikts- (församlings-) och valkretsnivå (pastorats-, kontrakts- och stiftsnivå). Nu återstår beslut om den politiska organisationen kommande mandatperiod. Förhandlingar pågår mellan nomineringsgrupperna. De indirekta valen, till kyrkorådet och församlingsråden, skall göras på nya kyrkofullmäktiges sammanträde i december. Till församlingsråden skall allmänna nomineringsmöten ha skett dessförinnan. De kommer att ske den 1 december i Blidö församling och den 8 december i Länna och Riala. Läs mer om detta på annan plats i denna Kyrktidning. Kjell Pihlgren Ordf valnämnden Jag föreslår namn med adress eller telefonnummer skriv adress eller telefonnummer som i skriv ledamot eller ersättare skriv Länna, Blidö eller Riala församlingsråd. Jag som nominerar heter skriv ditt namn och är folkbokförd i församling. skriv Länna, Blidö eller Riala Skicka kupongen till Länna-Blidö-Riala pastorsexpedition, Lännaby 75, Norrtälje eller maila den till 4 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

5 Våra församlingar utvecklas! En förskola i kyrkans regi, drop-in dop och vigslar, andliga rum för olika behov, en anställd diakon som kan ge akut hjälp med mat, kläder och annat, samt en pastorsexpedition mitt i byn där du kan slinka in för kaffe och samtal. Det är förslag som kan bli realitet när ny församlingsinstruktion för Länna, Blidö, Riala pastorat antas. Oroande framtidsscenario Svenska kyrkan står inför flera stora utmaningar. Genomsnittsåldern på våra församlingsbor blir allt högre och färre unga döps. Om ingen förändring sker riskerar pastoratet att minska sin medlemskår med nästan 500 medlemmar de närmaste sju åren. Det får stora konsekvenser, såväl för ekonomi som för kyrkans uppgifter. Bygdens utspridda karaktär gör att framför allt äldre kan ha svårt att ta sig till sociala sammanhang. Antalet boende i våra församlingar femdubblas varje sommar med personer som tillhör andra församlingar, vissa delar av året an- svarar vi för kyrklig verksamhet för mer än personer. Flera lösningar i församlingsinstruktionen Förslaget till ny församlingsinstruktion lyfter fram en rad oroande framtidstecken men presenterar också flera lösningar, förslag som bör genomföras den närmaste femårsperioden. Dopet och konfirmandverksamheten är viktiga nyckelprocesser, liksom att gudstjänster, dop, vigslar och begravningar håller god kvalitet. Musiklivet är också viktigt, inte minst under sommarhalvåret. Då kan kyrkan aktivt möta egna medlemmar och sommarboende under fritid och semester, bland annat genom en särskild sommarpräst. Att kyrkan och pastorsexpeditionen finns nära människor, såväl för andakt som svåra samtal, är grunden. Den nya organisationen Från 1 januari 2014 gäller att församlingar som ingår i ett pastorat måste ha en pastoratsgemensam församlingsinstruktion. Denna skall innehålla en omvärldsanalys och beskriva pastoratets mål och tala om vad pastoratet vill och varför. Församlingsråden skall medverka i framtagandet av denna och kyrkofullmäktige skall besluta. Länna-Blidö- Riala pastorat ligger på framkant vad gäller detta och en pastoratsgemensam arbetsgrupp har redan tagit fram ett förslag till pastoratsgemensam församlingsinstruktion. Kom och tyck till! Nu inbjuder vi dig som församlingsmedlem till information och diskussion om detta förslag till gemensam församlingsinstruktion. Ta chansen och var med att forma vår gemensamma framtid! Väl mött! På annan plats i denna Kyrktidning finns inbjudan till information och nomineringsstämma, den 1 december i Blidö församling och den 8 december i Riala och Länna församlingar. Ann S Pihlgren Den 31 december 2013 försvinner de direktvalda församlingskyrkoråd som vi har haft. De ersätts av församlingsråd som väljs av kyrkofullmäktige. Alla kyrkotillhöriga som är folkbokförda i församlingen och fyllt 16 år kan föreslå ledamöter eller ersättare i församlingsrådet. De som väljs måste vara kyrkotillhöriga, folkbokförda i pastoratet (obs!) och ha fyllt 18 år. För att göra detta finns på sidan fyra i denna Kyrktidning dels en nomineringskupong som du kan fylla i och skicka in och dels en inbjudan till nomineringsstämma se sidan tre, dit du kan komma och, förutom att få information och möjlighet att ställa frågor, föreslå kandidater. Den eller de som du föreslår måste ha givit sitt samtycke till att kandidera. Kyrkonämnden är ansvarig för att genomföra dessa nomineringsstämmor och när en förslagslista är klar överlämnas den till kyrkofullmäktiges valberedning för beslut på nya fullmäktiges första sammanträde i december. Ledamöterna i fullmäktige kan naturligtvis också föreslå namn. Att besätta ordförandeposterna i församlingsråden Nu skall vi ha församlingsråd ingår i det förslag till organisation och bemanning som just nu förhandlas mellan nomineringsgrupperna. Församlingsråden väljer själva vice ordförande och mandatperioden är fyra år. Kyrkonämnden föreslår antal ledamöter och ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot Det blir sannolikt samma som i nuvarande kyrkoråd, 8 ledamöter exklusive kyrkoherden plus 5 ersättare. Antalet och uppgifter enligt 2 och 3 nedan beslutas av fullmäktige. Församlingsrådets uppgifter kommer från tre håll: 1. Uppgifter som anges i Kyrkoordningen 2. Uppgifter som anges av församlingsinstruktionen 3. Uppgifter som kyrkofullmäktige via pastoratskyrkorådet delegerar till församlingsrådet. De uppgifter som anges i Kyrkoordningen är: 1. Utse kyrkvärdar. Två av dessa måste vara ledamöter eller ersättare av församlingsrådet och en av dessa skall tillsam- mans med kyrkoherden vara kyrkans inventarieansvarige. Resten av kyrkvärdarna kan vara vilka som helst och behöver inte vara folkbokförda i församlingen eller ens pastoratet men måste vara kyrkotillhöriga och ha fyllt 16 år. 2. Besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, skall användas i församlingen. 3. Höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv 4. Fastställa ändamål för församlingskollekter. 5. Besluta om upplåtande av kyrka. 6. Delta i utarbetandet av den pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen. 7. Godkänna eventuella förslag från pastoratskyrkorådet om ändring av församlingens kyrkobyggnad/kyrkorum. 8. Avge yttrande innan kyrkofullmäktige fattar beslut om indelningsändring i pastoratet 9. Avge yttrande innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör församlingen. Kjell Pihlgren Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 5

6 Förre ärkebiskopen i Länna kyrka Församlingsgården räckte inte till när ärkebiskop emeritus K G Hammar på Länna ekumeniska råds inbjudan besökte Länna på söndagen före domsöndagen för att föreläsa om Helig Fred, om sin nya bok Fred är vägen till fred och om Dag Hammarsköld. Turligt nog körde K G Hammar fel så publiken hade god tid att istället förflytta sig till kyrkan, där alla fick plats. I pausen som uppstod innan föreläsaren var på plats sjöng alla psalm 730 Må din väg gå dig till mötes och kantor Harald Pettersson och hans fru Agneta Hellström spelade. Hammar inledde med att reflektera över temat i den globala veckan, Helig fred. Efter andra världskriget bildades Kyrkornas världsråd för att, liksom FN, förebygga konflikter och krig. Konflikter beror på orättvisor, att människor har olika förutsättningar. Det finns inga exempel på att någon har börjat krig för att man tror olika om Gud. Men om man tävlar om utrymme, mark, mat, tillgångar så är det lätt att ta till Gud som ett argument: Gud vill att vi ska ha detta vatten eller Detta land tillhör Guds folk, oss. Båda sidorna använde dessutom gärna Gud, och kyrkor kunde välsigna vapen eller härar. Innan 300-talet var det inte så, då vände de kristna, i Jesu efterföljd, den andra kinden till. Men efter 300- talet förändrades detta och man utvecklade en tanke om rättfärdiga krig, att krig i vissa fall skulle kunna vara en sista utväg. Det synsättet har funnits ända fram i vår tid. Under 1900-talet har vi blivit alltmer varse att krig aldrig är rätt väg, det finns alltid en annan väg. Kyrkornas världsråd har konstaterat att Gud är emot krig, alltid. Därmed blir det viktigt för kyrkan att arbeta förebyggande med såväl orättvisor och ojämlikhet såväl i världen, i det egna samhället som i hemmet. Den gamla tron att man kan bomba sig till fred är orimlig. De senaste tio åren har man bland annat fokuserat på hur vi blir som vi blir, och hur vi kan se till att vi snarare lär oss från början att lösa konflikter och hitta icke-våldslösningar. Nu måste vi tala om Rättfärdig fred snarare än Rättfärdigt krig och om Helig fred snarare än Heliga krig. Foto: ann s philgren K G Hammar höll föredrag i Länna kyrka. Många av dem som talat för fredliga lösningar Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Dag Hammarsköld har fått plikta med sina liv för sin övertygelse. Dag Hammarsköld fick också plikta med sitt liv för sitt fredsarbete i egenskap av FN:s andra generalsekreterare. Efter Dag Hammarskölds död visade det sig att han var en kristen mystiker. Mystik är i motsats till det som är förmedlat i tradition, det man lär sig och som kanske lärs ut i kyrkan eller i studiecirklar. Men det mystiska är ett annat sätt, det är en oförmedlad, direkt erfarenhet av Gud som det stora mysteriet. Det gör det också svårt att förmedla det i språk, det är svårt att sätta ord på det. Det kommer snarare att röra sig om ett symboliskt, metaforiskt, poetiskt språk, om man ska lyckas fånga den mystiska dimensionen i tron. På 1300-talet bad Mäster Eckhard Gode Gud, befria mig från Gud. Så fort vi hör någonting kan vi inte låta bli att lägga in en tolkning. Om vi hör ordet Gud får vi en bild, men om vi tror att den bilden ÄR Gud blir det avgudadyrkan. Dag Hammarsköld skrev sina reflektioner i Vägmärken. Han tycks ha omarbetat, funderat och skrivit om under lång tid, för att hitta en egen ton som beskriver det han vill säga. Man kan inte ha nytta av Gud, det är något som inbegriper mig själv. Om jag förstår att fred är något som Gud omfattar så måste jag ställa mig frågan om jag själv är en del av fredsarbetet. Fred börjar alltid inifrån. Det försökte Dag Hammarsköld inplantera i sina medarbetare i FN-huset. Han sa till dem: Den fred vi alla arbetar för här i huset den måste börja inom varje individ, i varje hjärta. Det var ett budskap som han också arbetade efter själv. Hans sista dygn, i flygplanet där han omkom, arbetade han med översättningen av Martin Bubers Jag och du, troligen som en förberedelse inför det svåra möte han skulle ha med Tshombe i Kongo. Det har spekulerats mycket om Dag Hammarsköld verkligen dog i en flygolycka. Det har framkommit så pass mycket att man idag funderar på att ta upp frågan till utredning, eftersom det finns en hel del som pekar på att det var ett attentat. Vi har länge i världshistorien haft idéer om att om vi rustar oss och blir starka så kommer det leda till fred. Det blir en slags yttre fred. Forskningen visar att de människor som Jesus rörde sig bland var fiskare, jordbrukare och fattiga människor som fick lämna ifrån sig avkastningen av sitt arbete till romarna, de fattiga ger till de redan besuttna. Fred kommer inte genom att rusta sig. Den tanke som finns i Bibeln, där tamdjur och rovdjur betar sida vid sida försvann under århundraden. Lita på att fred kommer som en följd av rättvisa, barmhärtighet och kärlek. Freden växer inifrån, säger Dag Hammarsköld och Martin Luther King citerar Gandhi när han säger att det är bara genom att vi är en del av det vi vill förändra som vi kan förändra. Gud väntar och viskar till oss vad vi skulle kunna göra för att bygga fred. Kyrkoherde Anders Elvin tackade K G Hammar genom att konstatera att det börjar med våra egna tankar för fred och kärlek. Efter föredraget bjöd Länna församling på smörgåstårta i församlingsgården och därefter hölls gudstjänst i kyrkan med predikan av K G Hammar, där han pekade på vikten att lyssna inåt och leva Guds gärning i nuet. Ö-kören från Blidö sjöng flera medryckande sånger och Harald och Agneta bjöd på mer musik. Många nöjda deltagare kunde känna hopp inför framtiden och freden och fick många tänkvärda saker att fundera på. Ann S Pihlgren 6 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

7 Kantor Bosse Ekborg har blivit pensionär Söndagen den 1 september spelade Bosse Ekborg sitt postludium som tillsvidareanställd kantor i Länna och Riala församlingar. Efter 17 år som kantor i samfälligheten får han nu njuta sitt välförtjänta otium och avtackades efter gudstjänsten av Kjell Pihlgren och Anders Elvin med Ernst Heissenbergers Länna gamla prästgårdskeramikfat fyllt med tomater av olika slag. Du är en fantastiskt skicklig instrumentalist på klaviaturer och jag kommer alltid att minnas dina improvisationer. Jag minns särskilt dina val av postludier ofta med ett eget budskap eller avsedda att illustrera någonting särskilt i gudstjänsten, sa Kjell Pihlgren i sitt tal. Vi tackar Bosse och hoppas att han får många härliga och lyckliga år som pensionär. Kjell Pihlgren Anders Elvin och Kjell Pihlgren avtackar kantor Bosse Ekborg i Länna kyrka. Foto: Hans Brimert. Tankar kring Alla helgons dag Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång.... Det är med ljus och värme man denna dag Alla helgons dag tänker på sina nära och kära, som inte är kvar i detta livet längre. Jag tänker speciellt på min mormor denna dag. Jag älskade och beundrade min mormor. Hon var lärarinna i den lilla byn i Jämtland, där jag växte upp. Människorna i byn kom till henne med sin glädje och sin sorg. Det var hon som berättade sagor för oss och som lärde oss att läsa aftonbön. Hon var varmt religiös sedan barndomen. Hon var noga med att helga vilodagen. Helga vilodagen? Existerar den i dag? Hon sade till oss ni måste lära er att lyssna! För att kunna lyssna måste ni vara stilla, vila, begrunda. Lyssna till er omgivning men viktigast är att lyssna till vad ni har att säga er själva då måste ni vara i stillhet. Desmond Tutu har gort ett urval av afrikanska böner i sin bok Afrikansk bönbok. Jag citerar delar av en bön i från den boken. Den bönen är skriven av en anglikansk kyrkoherde nära Kapstaden i Sydafrika. Levande stillhet Stillhetens Fader Stillhetens Son Stillhetens Heliga Ande Du stilla Ende dig älskar jag. I ögonens stillhet ser jag dig. I de outtalade ordens stillhet hör jag dig. I den plötsliga beröringens stillhet känner jag dig. I blomdoftens stillhet känner jag lukten av dig. I brödets och vinets stillhet känner jag smaken av dig. Seden att fira helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan. Att förlägga helgonfirandet till en mer allmän minnesdag över de döda uppstod också tidigt. Detta har rötter i förkristna keltiska traditioner och övertogs sedan av de kristnade germanerna. Man trodde att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar, vilket lever kvar i den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Seden att tända ljus på gravarna i allhelgonatid växte i Sverige fram mot slutet av 1800-talet. I äldre tradition tändes gravljus mest på julafton. Alla helgons dag infaller numera mellan den 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 allmän helgdag. (Uppgifter hämtade ur Wikipedia.) Mona Lundell, text Esse Jansson, foto -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 7

8 Kalendarium för Gudstjänster i våra kyrkor LÄNNA KYRKA RIALA KYRKA DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Ekumenisk Adventsgudstjänst. kyrkokören sjunger. Andra advent Sön 8/12 kl 14 Informations- och Nomineringsmöte i Församlingsgården. kl 15 Gudstjänst. kl 16 Kyrkkaffe i Församlingsgården med bildvisning. Kyrkokören firar 80 år. Tredje advent Sön 15/12 kl 18 Lucia. (Obs tiden). Fjärde advent Sön 22/12 kl 15 Samling kring julkrubban. Barnbibelutdelning. Juldagen Ons 25/12 kl 07 Julotta. (Obs tiden!) Annandag jul Tor 26/12 kl 11 Gudstjänst i Högmarsö kapell. Nyårsafton Tis 31/12 kl 17 Nyårsbön. (Obs tiden!) JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 Sammanlyst till Blidö. Sön 5/1 Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. Trettondedag jul Mån 6/1 kl 11 Gudstjänst. Sön 12/1 Vi firar Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. Sön 26/1 kl 11 Gudstjänst med nattvard. Mottagande av förtroendevalda. FEBRUARI Sön 2/2 kl 11 Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. Sön 9/2 kl 11 Vi firar Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. Sexagesima Sön 23/2 kl 11 Gudstjänst. Fastlagssöndagen Sön 2/3 MARS Vi är i Rosenlundskyrkan med EFS. SOPPLUNCHER I LÄNNA FÖRSAMLINGSGÅRD Onsdag 12 februari kl Ett ögonblick i sänder - Lina Sandell och hennes sånger. Britt-Marie Karlsson berättar och Thomas Sving spelar. Onsdag 12 mars kl Program meddelas senare. Onsdag 9 april kl Program meddelas senare. VÄLKOMNA! Länna församling - Sopplunchkommittén Klipp gärna ut kalendariet och spara det! December Första advent Sön 1/12 kl 18 Adventsgudstjänst. Kyrkokören sjunger (Obs tiden!) Andra advent Sön 8/12 kl 10 Nattvardsgudstjänst. Efter gudstjänsten har vi fika, kl börjar ett Informations- och nomineringsmöte. Lör 14/12 kl 18. Lucia. (Obs tiden!) Fjärde advent Sön 22/12 kl 11. Samling kring julkrubban. Julafton Tis 24/12 kl 23 Julnattsmässa. (Obs tiden!) Sön 29/12 kl 11 Psalmsångsgudstjänst. Nyårsafton Tis 31/12 kl 14 Nyårsbön. JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 Sammanlyst till Blidö. Sön 5/1 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Sön 19/1 kl 18 Gudstjänst med konfirmanderna. (Obs tiden!) Sön 26/1 Sammanlyst till Länna. FEBRUARI Kyndelsmässodagen Sön 2/2 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Septuagesima Sön 16/2 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Fastlagssöndagen Sön 2/3 kl 11 Gudstjänst. Andakter i Rosenlundsgården Juldagen, onsdag 25 december kl Onsdagen den 22 januari kl Onsdagen den 19 februari kl PENSIONÄRSTRÄFFAR I RIALA Välkommen till pensionärsträffar i Församlingshemmet Prästgården kl följande onsdagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars. Väkommen! Gemenskap, underhållning, servering. För kyrkbil ring MARS OBS! Reservation för eventuella ändringar. För tjänstgörande präst se predikoturerna i Norrtelje Tidning eller 8 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

9 Kalendarium för Gudstjänster i våra kyrkor BLIDÖ KYRKA DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Adventsgudstjänst med kör och musik. Efter Gudstjänst och fika börjar ett Informations- och nomineringsmöte i Sockenstugan. Ons 4/12 kl Mässa kl 10, därefter samtal om Tro och liv. Lör 7/12 kl Julmarknadsandakt. KyrkBussen från Almvik. Ingen båt i år så vi får åka buss till och från kyrkan. Sön 15/12 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Ons 18/12 kl Tro och liv, kl 12 Mässa. Juldagen Ons 25/12 kl 07 Julotta. (Obs tiden!) Nyårsafton Tis 31/12 kl Nyårsbön. (Obs tiden) JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Ons 8/1 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Sön 19/1 kl 11 Nattvardsgudstjänst. Ons 22/1 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Sön 26/1 kl11 Sammanlyst till Länna. FEBRUARI Kyndelsmässodagen Sön 2/2 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) Ons 5/2 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. Septuagesima Sön 16/2 kl 11 Gudstjänst. Ons 19/2 kl 10 Tro och liv, kl 12 Mässa. MARS Fastlagssöndagen Sön 2/3 kl 18 Musikgudstjänst. (Obs tiden!) ROSENLUNDSKYRKAN DECEMBER Första advent Sön 1/12 kl 11 Ekumenisk adventsgudstjänst i Länna kyrka. Örjan Bildt med flera, Lännakören och Rosenlundskören. Kyrkkaffe. Fre 6/12 kl 18 Luciakväll i Rosenlundskyrkan. Lucia, lotteri, servering och andakt. Sön 15/12 kl 11 Sånggudstjänst i Advents - och Jultid. Gunnar Löfgren och Rosenlundskören. Kyrkkaffe. Julafton Tis 24/12 kl 11 Julbön med sång av Thomas Sving. Nyårsafton Tis 31/12 kl 11 Nyårsandakt i Rosenlundsgården - Jan Engström och Anna-Greta Malmqvist. JANUARI Nyårsdagen Ons 1/1 kl 18 Ekumenisk Nyårsmässa. Otto carneheim. Sön 5/1 kl 11 Gudstjänst. Hans Losell. Missionskollekt. Kyrkkaffe. Sön 12/1 kl 11 Gudstjänst (Länna församling). FEBRUARI Sön 2/2 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. Lör 8/2 kl 11 EFS-föreningens årsmöte Sön 9/2 kl 11 Gudstjänst (Länna församling). Sön 16/2 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. MARS Sön 2/3 kl 11 Gudstjänst. Kyrkkaffe. Andakter i Blidösundsgården Söndag 15 december kl 13 Söndag 19 januari kl 13 Söndag 16 februari kl 13 Soppluncher i Sockenstugan vid Blidö kyrka Söndag 16 januari kl Elisabet Hoke och Harald Pettersson. Torsdag 27 februari kl Örjan Bildt och Harald Pettersson. Julquis: Ledordet är JESUSBARNET Klipp gärna ut kalendariet och spara det! Vi önskar alla läsare en fridefull jul och ett gott nytt år! -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 9

10 GLIMTAR FRÅN RIALA: Pastoratets blivande komminister ledde högmässa i Riala kyrka Den 22 september leddes högmässan i Riala av pastoratets blivande komminister, Örjan Bildt. Detta var också den första gudstjänsten med Thomas Sving som ny kantor. Efter gudstjänsten samlades deltagarna kring kaffebordet i nedre delen av kyrkan. Så gör vi numera efter förmiddagsgudstjänsterna. Den här söndagen var vi ovanligt många runt bordet. Kyrkkaffe i kyrkan. Foto: Margareta Yttergård Välkomna till Riala församlingshem den 8 februari, kl Vi ser bilder som Birger Carlsson tagit under sina år som skolkantor i Riala. Birger tjänstgjorde i Riala 1951 till mitten av 60-talet. Birger avled Hans döttrar Gunilla och Maria medverkar. Servering, sång och musik. Födelsedagsfest En lördag i september bjöd Riala församling in till födelsedagsfest. De inbjudna firades för sina 75, 80, 85 eller 90 år. Även alla som hunnit förbi 90- årsstrecket var inbjudna. Torbjörn Sundström och Agneta Ågren från Kyrkorådet hälsade välkommen till festen. God mat serverades. Thomas Sving bidrog till den gemytliga stämningen med sin sång och musik. Alla jubilarer förärades en ros. Erik Carlström, 94 år, den äldste deltagaren. Foto: Margareta Yttergård Skördeprodukter smyckade Riala kyrka på Tacksägelsedagen Enligt gammal tradition, kanske främst i våra landsbygdskyrkor, ska kyrkan på Tacksägelsedagen smyckas med skördeprodukter. Så hade vaktmästaren Hans Brimert gjort i Riala kyrka. Vi får komma inför Gud med vår glädje över det som burit frukt. Frukten och grönsakerna får stå som symbol för allt vi kan känna tacksamhet för och som är så lätt att glömma bort i vardagen. Framför altaret i Riala kyrka. Foto: Margareta Yttergård Altaret i vapenhuset. Foto: Margareta Yttergård 10 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

11 Årets Kontraktsgudstjänst hölls i Almunge kyrka år var det Almunges tur att stå för I den traditionella kontraktsgudstjänsten. Länna, Blidö och Riala tillhör Upplands sydöstra kontrakt. Kontraktet omfattar Norrtälje kommun samt församlingarna Almunge, Knutby och Bladåker Faringe. Almunge kyrka rymmer 250 personer och kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Musiker, diakoner och präster från hela kontraktet medverkade. Vi fick vara med om en uppländsk spelmansmässa. Den stora kören, som bestod av ca 130 körsångare från kontraktets församlingar, leddes av kantor Eva Zethelius. Spelmän på nyckelharpa, bas, piano och dragspel- det senare trakterades av Gudstjänst i Almunge. Elisabeth Hoke i förgrunden. Foto: Anita Andersson Tre medlemmar från Länna- Rialakören: Christer, Monica och Eva. Foto: Margareta Yttergård Vid kyrkkaffet. Till vänster Kerstin Roxell, Blidö. Till höger Britt- Marie Karlsson, Länna. Foto: Margareta Yttergård Harald Pettersson från Blidö stod för den medryckande musiken. Trångt blev det vid nattvardsutdelandet, men det är härligt att få trängas i en kyrka och se att vi är så många som vill fira gudstjänst. Efter gudstjänsten vandrade vi till församlingshemmet och där bjöds vi på smörgås och kaffebröd. Det är tradition att Thomas Sving överraskar med en nyskriven sång vid dessa tillfällen. Så även i år. Alla fick delta i allsång om hur kyrkorna oss förenar. Margareta Yttergård Almunge kyrka med den stora kören i bakgrunden. Foto: Anita Andersson -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 11

12 Minneslunden på Blidö får nytt utseende Nu ska minneslundens planteringar få nytt vackert ljust utseende. Idegranarna som med åren blivit för stora och risiga har tagits bort. Istället ska här växa Prydnadshirs (Panicumvirgatum Warrior ) och Brokbladigt tuvrör (Calamagrostis x acutiflora Overdam ), ett tuvbildande kraftigt växande högt gräs som får vacker gul höstfärg. Mellan dem sätts Alliumlökar. Det blir också nya anvisade platser för anhöriga att placera en liten blomma. I våras planterades nya idegranshäckar mellan kvarteren på kyrkogården intill minneslunden. Kerstin Lind text och foto JULQUIS 3. Kyrkvaktmästare Lizen. Kyrkoherde Per Rydberg gästade Länna församlingsgård Kyrkoherde Per Rydberg. Julquis Soppplunchen i Länna församlingsgård i november gästades av kyrkoherde Per Rydberg, som berättade om sin tjänstgöring som präst i Tchad, och han visade också bilder därifrån. Per och soldaterna fick 2 månaders utbildning i Kungsängen före avresan till Tchad. Förutom den psykiska pressen av att se och ta del av så mycket lidande och rädslor var arbetsmiljön unik på sitt sätt. Det var grader i skuggan. Tvättade sig fick man göra på kvällar och nätter vattnet var för varmt dagtid. Vissa djur och insekter var ej heller något lämpligt sällskap. En liten matlåda delades ut 2 gånger per dag. Anslag om gudstjänsterna sattes upp Fyll i de tomma rutorna 1. Marias man 2. Namnsdag i juletid 3. Författare av julevangeliet 4. Ljusets brud 5. Många på julen 6. Skrev musiken till Stilla natt 7. Doftar starkt i julgrupp 8. Omsjungen i psalm Josefs och Marias hemort 10. Föregår julen 11. Behövs för att spela filipin Rätt svar på ledordet i den gula raden hittar du på annan plats i tidningen. på toadörren dit måste ju alla gå förr eller senare. Per berättade mycket om Tchad, om befolkningen och om flyktinglägren, där det är flyktingar! Innan kriget om oljan kom, var Tchads huvudnäringar bomull och boskapsskötsel. Under tiden Per var där, samlade man ihop till en brunn, som för övrigt var stängd under gudstjänsttid. Kyrkan fick ett plåttak och man fick en kanot med namnet Norrtälje. Mona Lundell, text Lennart Tegenborg, foto GE EN JULGÅVA! Svenska kyrkans julkampanj pågår mellan första advent och trettonhelgen. I år är temat GE ALLA BARN en framtid utan våld. Varje dag tvingas barn att bli soldater. Drogpåverkade, med vapen och uniform sprider de skräck i samhället. Sexuellt våld används systematiskt och barn tvingas till prostitution. Svenska kyrkan kämpar för att minska våldet och ge rätten till en framtid. Men det behövs mer pengar. Var med i kampen! Ge en julgåva! Sms:a HOPP till så skänker du 50 kronor. Eller sänd din gåva till Svenska kyrkan internationellt arbete pg Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

13 Vad händer med Restaurangbåten Vildand? Vad händer med Restaurangbåten Vildand vid Almviks brygga och vilket ansvar har kyrkan? Tyvärr har vi inget entydigt svar på frågan, men jag vill med denna artikel försöka göra några klarlägganden. Den kyrkliga samfälligheten har genom avtal upplåtit mark, där arrendatorn ska bygga en brygga och vid denna förtöja en restaurangbåt. Kyrkan har alltså inte byggt bryggan, som en del tror, och kyrkan är inte heller ägare till vattenområdet. Augusti 2011 sjönk restaurangbåten vilket senare, 18 november, ledde till att företaget försattes i konkurs. I maj 2013 avslutades konkursen och det visade sig att några tillgångar som kunde bekosta en bärgning av båten inte fanns i konkursboet. Efter att konkursen avslutats har vi från kyrkans sida på olika sätt försökt få klarlagt vem som har ansvaret och vad lagstiftningen säger. Vi har också undersökt om restaurangbåtens egen försäkring kan täcka bärgningskostnaden. Företaget var inte försatt i konkurs när båten sjönk. Skulle kyrkans egen försäkring kunna komma i fråga? I båda dessa fall har vi fått nej från försäkringsbolagen. Vi har tillskrivit kommunen och frågat, vilket ansvar kommunen har i den uppkomna situationen. Kommunen har meddelat att den inte har något formellt ansvar för att ta hand om båt- Vildand vid Almviks brygga, Blidö, söndag 6 november 2011 vraket och att den inte kommer att vidta några åtgärder. Efter många olika kontakter kan vi konstatera att det tydligen inte finns någon gällande lagstiftning som klargör vem som har ansvaret för den sjunkna båten. Man talar om en lucka i lagstiftningen. Jag kan slutligen konstatera att kyrkan inte har något formellt ansvar/skyldighet att bekosta en bärgning av båtvraket. Jag kan ännu en gång konstatera att kyrkan inte var ägare till bryggan när båten sjönk och inte heller är ägare till Foto: ulf kjellin vattenområdet. Har då kyrkan ett moraliskt ansvar? Ja det kanske man kan tycka eftersom man upplåtit mark till brygganläggningen. Men frågan är inte så enkel. Får kyrkans tillgångar användas till att bärga ett båtvrak, som kyrkan inte har det formella ansvaret för, en kostnad av några hundra tusen kronor Vi arbetar vidare med frågan för att försöka finna en lösning. Vi har också informerats om att problemet finns på flera olika ställen i Sverige. Kurt Lodenius Kyrkonämndens ordförande Bergshamra missionskyrka VINTERN och VÅREN December Sönd 1/ Sönd 8/ Sönd 15/ Torsd 26/ Adventsgudstjänst i Länna kyrka. Gudstjänst m nattvard, Anne-Marie F. Yttréus. Julsånggudstjänst i Rosenlundskyrkan. Rosenlundskyrkans kör. Annandag jul Missionsgudstjänst, Anne-Marie F. Yttréus. Januari Månd 6/ Trettondagsgudstjänst, Anne-Marie F. Yttréus Sönd 12/ Samtalskväll Sönd 19/ Gudstjänst, Åke Jonsson Onsd 22/ Taizéandakt Sönd 26/ Gudstjänst, Birgit Lechat Februari Lörd 1/ Kvinnofrukost Onsd 5/ Taizéandakt Sönd 9/ Gudstjänst, Ingrid Underskog Sönd 16/ Filmkväll Onsd 19/ Taizéandakt Sönd 23/ Gudstjänst, Stefan Åsander Mars Onsd 5/ Taizéandakt Sönd 9/ Gudstjänst Sönd 19/ Taizéandakt -- Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 13

14 Medeltidsmarknad i Riala Kling-klong hör kyrkklockans sång. Medeltidsmarknad på gång! In genom kyrkporten i Riala strömmade det cirka 70 personer som hamnade i medeltiden. Till toner från vevlira och Spex och konster av vår gycklare Björke. säckpipa dansade vi fram till vår medeltida marknad där det bjöds på lite av varje. Under dagen fick barn och vuxna möta munken som berättade om Rialas medeltida kyrkoskatter. Man fick möta Rigal och hans enorma skattkista som var fylld av guld och diamanter. Han lär ha vara vikingen som lät bygga kyrkan för att sona sina synder efter plundringstågen. Här var gycklaren som jonglerade med eld, fårgumman och hennes dräng. Korvgumman bjöd på äkta medeltida korv. Här fanns även gumman med värdefulla smycken och torggumman som hade handelsståndet fyllt av nötter, bär och rotsaker. Björke i egen hög person... Tack alla ni som kom och gjorde vår tidsresa möjlig! MAJSAN FJELLSTRÖM Lucia Riala kyrka den 14 december kl 18. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe och lotteri i Församlingshemmet. Länna kyrka den 15 december kl Efteråt bjuds det på kyrkkaffe. Julkrubba 4:e Advent med barnbibelutdelning Söndag den 22 december Riala kyrka kl Länna kyrka kl Om du har ett barn som är född 2007 och vill ha en barnbibel, ring till pastorsexpeditionen tel Varmt välkomna! Marknaden bjöd på både smått och gott. Uppskattad barngala i Länna kyrka Söndagen den 27 oktober laddade vi med glitter och glamour inför årets barngala. Det blev en kväll fylld med sång, musik och dans. Lännas barn och ungdomar bjöd på en sprakande show! Det bjöds på allt från klassisk orgelmusik till tårdrypande toner av Rianna. Vi var 115 personer som njöt av kvällens program. Ni som inte var där missade våra hemliga gäster. Inga mindre än Elvis och Justin Bieber en oförglömlig kväll som inbringade kronor till Världens barn! Tack alla ni som kom, och ni som uppträdde och alla ni som hjälpte till. Ni är bäst! Nästa år kör vi igen! MAJSAN FJELLSTRÖM Emilia, Melinda, Matilda och Felicia laddar. 14 Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar

15 Ur församlingsböckerna Dop i Länna Församling Fanny Lou William Lindblad Nils Albin Engström Back Jax Niklas Hedlund Erik Edvin Lundberg Stor Anna Nicole Lingbert Vigda i länna Församling Sofia Österman och Lars Egertz Cassandra Utas Wiklund och Igor Stokic AVLIDNA i Länna Församling Gunnar Birger Emanuel Lieberth Sture Alfred Alfredsson Bernt Johansson David Liberson Evy Sjöberg Per-Axel Olsson Kurt Hans Jörgen Hellqvist Per Hans GöranBoive Marianne Fridenäs Karl-Gunnar Engström Dop i BLIDÖ Församling Doris Patricia Linda Söderheim Ida Maria Bramberg Vera Mortimer Elisa Hedvig Elena Pallard Saga Emilia Eriksson Arneby Bo Samuel August Montgomerie Molly Emy Lindstedt Max Lars Göran Bardel Lennox Edsel Juha Nordengren Vigda i BLIDÖ Församling Anders Kym och Maud Törning Klara Lundholm och Anders Sondén Malin Allerstrand och Tommy Bergman Therese Hermansson och Gunnar Wallin Annelie Cajander och Martin Hjelmare Ida Steen och Erik Wiktorin Elin Malmborg och Jonathan Bardel Ingvild Rognmo och Daniel Herser AVLIDNA i BLIDÖ Församling Birgitta Liliana Rinaldo Jack Boris Mittleman Gösta Sjöblom Harald Magnus Georg Almqvist Harald Aje Skårman Björn Sture Fredlund Karl Vidar Norrman Per- Olof Hedman Sven Johan Emanuel Björklund Peter Mattias Karseby Bengt Åke Lindstedt Inger Elisabet Lindberg Dop i RIALA Församling Cornelia Ehmer Wik Klara Ehmer Wik Oliver Lennart Veine Almqvist Villiam Harry Anders Ivarsson Segerman Liam Erik Karlsson Lukas Frank Nylin Linnea Maria Nylin Vigda i riala Församling Martine Goffard och Mattias Carlsson AVLIDNA i RIALA Församling Robert Lindsköld Siv Nilsson Barn- och ungdomsverksamheten i Länna, Blidö och Riala församlingar vårterminen 2014 Rosenlundskyrkan Mån åk 2 kl Åk 7-9 kl Tisd åk 3 kl Åk 4-6 kl Blidö / sockenstugan öppen verksamhet Ons kl Fre kl Riala / annexet Ons åk 1 + tjejerna i åk 2 kl Åk 4 kl Tors öppen verksamhet kl Åk 3+ killarna i åk 2 kl Åk 5+6 kl Terminstart vecka 7 Här når du oss... LÄNNA - BLIDÖ - RIALA PASTORAT Lännaby 75, NORRTÄLJE E-postadress: PASTORSEXPEDITIONEN: Bokning av kyrkor, dop, vigsel, begravning Telefon- och besökstider: Måndag, tisdag, torsdag kl Onsdagar kl 10-12, TELEFON: FAX: KYRKOHERDE, Anders Elvin säkrast på expeditionstid e-post: komminister, Örjan Bildt FÖRSAMLINGSASSISTENT Kerstin Nilsen KYRKOKAMRER Karin Pettersson KANTORER LÄNNA, RIALA Thomas Sving eller BLIDÖ Harald Pettersson, vikarie BARN & UNGDOMSVERKSAMHET Majsan Fjellström, barn- och ungdomsledare Annika Fransson, barn- och ungdomsledare KYRKVAKTMÄSTARE LÄNNA: Joakim Eklund BLIDÖ: Lizen Nordblom RIALA: Hans Brimert KYRKOR & LOKALER LÄNNA församlingshem BLIDÖ församlingshem RIALA församlingshem ROSENLUNDSKYRKAN SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING-- Familjerådgivare Eva Thorell Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje (ingång från Grönlandsgatan) Information och tidsbeställning: 0176/ Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem. Jourhavande präst och medmänniska Kyrktidningen för Länna, Blidö & Riala församlingar 15

16 Elisabeth Hoke. lingar. Alla gravstenar på kyrkogårdarna ska fotograferas. Ett mycket omfattande uppdrag. Undertecknad har här gjort en starkt förkortad version av Urban Johanssons mycket uppskattade historik i ord och bild. Urban betonade att de kulturella variationerna är stora, inte bara över tid. Några exempel var: Jordbegravning, placering i gravkammare, vatten- och Sopplunch med föredrag om gravstenarnas historia Onsdagen den 11 september svarade arkivarie Urban Johansson, bosatt i Grovsta, för ett mycket intressant föredrag i ord och bild om Gravstenarnas historia i Länna församlingsgård där det även bjöds på sopplunch. Elisabeth Hoke inledde med en andakt och kantor Thomas Sving framförde på piano den franska nationalsången Marseljäsen och sedan sjöng man psalmerna 210 och 261. Urban Johansson hade delat in sitt anförande i tre delar. Först allmänt om begravningsseder och olika trossamfund, sedan begravningsseder i Sverige och begravningsanordningar på svenska kyrkogårdar och den begravningsinventering som svenska kyrkan påbjudit. Den har startat i Länna, Blidö och Riala församskeppsbegravning, likbränning, det vill säga kremering. I äldre tider lades den döde med ansiktet mot böneriktningen, en jude mot Jerusalem och en muslim mot Mekka. Enligt den kristna trosuppfattningen har gravar för kistor anlagts i östvästlig riktning. Den döde ska liggande på rygg se mot öster där solen går upp på uppståndelsens morgon. Kistan gravsätts med huvudändan mot väster och fotändan mot öster. På nya begravningsplatser har man många gånger gått ifrån den gamla traditionen, mycket beroende på att urngravar dominerar. Hos de kristna var övertygelsen allmän att själen lämnar kroppen i dödsögonblicket och beger sig till en annan värld för att invänta uppståndelsen. Detta är ett av upphoven till tanken om skärselden. Förböner för den döde kom därför i den kristna kyrkan att bli väldigt viktiga. Reformatorerna avfärdade kategoriskt läran om skärselden och även förbönen. Begravningsakten blev nu i stället en akt för de efterlevande. I Olaus Petris handbok från 1529 stadfästes den första svenska jordfästningsordningen. Liksom vid livets början var människan vid livets slut anförtrodd kyrkans vård. Prästen, inte läkaren, kallades till dödsbädden. Den döende skriftade sig, fick botsakramentet, nattvarden och sista smörjelsen. Det sista sakramentet borttogs vid reformationen. Med kristendomens inträde, och när kyrkobyggnaden blev klar upprättades kyrkogårdar. Tidigare begravdes de dö- Carl Silwer var kyrkoherde i Länna från 1912 till sin bortgång Familjegraven finns framför ingången till Länna kyrka. Arkivarie Urban Johansson berättade om gravstenarnas hitoria. da i byns så kallade ättehage. Gravarna var fram till mitten av 1800-talet oftast gräsbevuxna låga kullar, markerade med ett oansenligt träkors. Mot slutet av 1700-talet började man inhägna kykogårdarna, delvis till skydd för betande djur kom en förordning om att stenmur skulle anläggas. Kyrkogården blev en avskild plats för eftertanke, helgad åt de döda. Under senare delen av 1800-talet blev det vanligt med familjegravar i borgerliga kretsar och bland förmögnare bönder. Samtidigt fanns det fattigkvarter på kyrkogårdarna. Den store poeten Bellman fick själv en fattigbegravning utblottad som han var på Maria kyrkogård i Stockholm. Ingen vet idag var hans grav är! Under 1900-talet har bristen på mark ökat antalet kremeringar. En annan typ av begravning fick Urban Johansson höra om den 31 augusti, då Norrtälje hade besök av ostindiefararen Göteborg. I hamnen låg då också sandslupen Helmi. En av besättningsmedlemmarna berättade att de rätt ofta hade begravningar på båten, då askan av den döde spreds i vattnet, varefter den vattenupplösliga urnan också sänktes i havet tillsammans med blommor. Han fann ceremonien värdig och fin. Efteråt hade man en minnesstund på båten. ESSE JANSSON text och bild

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 18 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 1 2015. Soppkökets änglar

Kyrktidningen. Årg 18 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 1 2015. Soppkökets änglar Kyrktidningen Årg 18 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 1 2015 Soppkökets änglar De gläder både sig själva och andra kvinnorna som ställer upp frivilligt. I Länna församlingsgård bjuder de på sina

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 4 2010. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll. Kyrknytt. Nr 4 2010. Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat Postens gruppförsändelse till hushåll Kyrknytt Nr 4 2010 Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat 1 En stjärna lyser så klart... Höstmörkret smyger sig inpå oss, tidigare för varje dag som går och vi anar

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2013. O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten. Känn i skog, på äng, på sjön

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2013. O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten. Känn i skog, på äng, på sjön Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2013 Dags för kyrkoval den 15 september! Söndagen den 15 september är det kyrkoval. Alla som tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförda i

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets Nr 3: 2008 K YR K N Y T T Årets JULKONSERT äger rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den 25 november kl. 19.30. Biljetter säljes hos Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs bokhandel, Kävlinge ABBA Det är svårt

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-05-28 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan 19.30-20.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 15 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2012

Kyrktidningen. Årg 15 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2012 Kyrktidningen Årg 15 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 2 2012 Lännaelever fick en minnesrik resa Eleverna i årskurs 9 i Länna skola i Bergshamra fick bidrag till en studieresa till Polen. Den ägde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer