mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SK65

2 Innehållsförteckning 1 ören n av s- iga hit- nter- : ens 65 Säkerhetsanvisningar... 2 Översikt över telefonen... 5 Displaysymboler... 8 Komma igång... 9 Slå på/stänga av/pin Allmän information Standardfunktioner Säkerhet Skriva text Ringa Standardmapp Adressbok Telefonbok Ringlista Meddelandeöversikt SMS MMS E-post...36 Röstmeddel./B...37 Surfa/nöjen Profiler...41 Inställningar...42 Snabbval...52 Organizer Övrigt...55 Mina grejer Kundservice (ustomer are) Skötsel och underhåll Specifikationer Producentens garanti SAR...64 Menyträd Sökordsförteckning Det här är en kortversion av bruksanvisningen. Den utförliga versionen hittar du på Internet under:

3 2 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Tips till föräldrar Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära! När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning. Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers, kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. Ringsignalen (s. 43), hänvisningstonerna (s. 45) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (s. 21). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörskador. Titta inte på den aktiverade IRporten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IE ) med optiska förstoringsapparater. Smådelar som SIM-kort, tätningsplugg, objektivring och linsskydd kan avlägsnas och sväljas av små barn. Telefonen måste därför förvaras oåtkomligt för barn. Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om denna inte beaktas kan laddaren förstöras. Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvickilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten detta leder till att användningsrätten förverkas. Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvarliga sakoch personskador inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.

4 Säkerhetsanvisningar 3 Observera: Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar. Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc. Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på at alla relevanta bestämmelser uppfylls. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla! Denna säkerhetsanvisning gäller också för Siemens originaltillbehör! För att garantera att telefonen fungerar felfritt ska den alltid användas med knappsatsen helt öppen eller helt stängd. Bluetooth Telefonen har en Bluetooth -port. Med den kan du trådlöst koppla din telefon till ett headset för högtalarfunktion eller en annan Bluetooth -klar enhet. Beakta följande anvisningar för att garantera en säker koppling av enheterna så att inte tredje part kan få tillgång till din telefon: Första gången du kopplar samman två enheter, s.k. "Pairing", ska du befinna dig i en säker miljö. Båda enheterna måste då en gång identifieras via ett lösenord/pin. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du (om ingen PIN är standardinställd) välja en 16-siffrig nummerkombination som är svår att gissa sig fram till. Övergång till automatisk uppkoppling ("Förbindelse utan bekräftelse") bör endast utföras i undantagsfall. För att minimera eventuella säkerhetsrisker bör anslutningen endast företas med säkra enheter. Din telefons "synlighet" bör du begränsa så mycket som möjligt. På så sätt blir det mycket svårare för okända enheter att försöka skapa en anslutning till din telefon. Därför ska du i Bluetooth -menyn ändra alternativet Synl. för andra från Visa alltid till Ej synlig (s. 47). Vid en Bluetooth -anslutning överförs namnet på din telefon. I leveransläge är det "Bluetooth ID". Du kan ändra namnet när du första gången aktiverar Bluetooth eller senare i Bluetooth-menyn (Mitt BT-namn, s. 47). Om Bluetooth inte behövs ska funktionen vara avaktiverad.

5 4 Säkerhetsanvisningar Innan du använder Bluetooth -tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon ska du i fordonets manual kontrollera om det finns några särskilda begränsningar för användning av sådana produkter. Förbättrad dataöverföring Det är viktigt att du har en bra nätanslutning för att telefonen ska kunna föra över data med hög hastighet. Dataöverföringen kan bli långsammare på grund av uppkopplingen. Enligt riktlinjerna för påverkan av radiovågor ska du hålla telefonen 1,5 centimeter från kroppen vid dataöverföring.

6 Översikt över telefonen 5 Översikt över telefonen 1 A Knappen Koppla Ring upp visade/markerade telefonnummer eller namn, besvara samtal. I viloläge visas de senaste slagna telefonnumren. 2 B På/Av-knapp Avstängd: Håll nedtryckt för att aktivera telefonen. Under ett samtal eller i en tillämpning: Tryck kort för att avsluta. På menyer: Tryck kort för att gå tillbaka en nivå. Håll nedtryckt för att återgå till viloläge. I viloläge: Håll nedtryckt för att avaktivera telefonen. 3 Styrknapp Tryck för att starta en tillämpning eller funktion (s. 13). Öppna huvudmenyn i viloläge. 4 Styrring (viloläge) G Öppna en användarprofil. H Adressbok/Telefonbok öppna. E Inkommande öppna. D Nytt SMSöppna. I listor och på menyer: I Bläddra uppåt/nedåt. D En nivå bakåt. Under ett samtal: I Ställ in volymen. E Samtalsalternativ. Z X Operatör :10 NyttMMS í Meny 5 Displayknappar Knappen aktuella funktioner visas på displayens nedersta rad som text /symbol (t. ex. p).

7 6 Översikt över telefonen 1 Infraröd port (IrDA) 2 Inbyggd antenn Täck inte i onödan över telefonen ovanför batterilocket. Det försämrar mottagningskvaliteten. 3 Högtalare 4 Sidoknappar Öppna kalender Röstminnesknapp (i viloläge) Tryck kort: Spela upp senate inspelningen. Håll nedtryckt: Inspelning medan knappen hålls nedtryckt. I listor: Markeringsläge Vid bildvisning: Helbild-normal 5 Display 6 * ringsignal Håll nedtryckt i viloläge: Aktivera/avaktivera alla signaler (förutom väckarklockan). Håll nedtryckt vid inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal. 7 # Knapplås Håll nedtryckt i viloläge: Slå på/av knapplås. 8 Anslutningsuttag För laddare headset, etc. Z X Operatör :10 NyttMMS í Meny

8 Översikt över telefonen 7 Öppna knappsats Vrid bakstycket medsols för att öppna. Vrid bakstycket motsols för att stänga. En tillämpning kan startas med öppnandet (s. 45). Ställ in ljud (s. 44). 1 Fn (Funktionsknapp) Knapprogrammering resp. växla till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på tangenterna efter varandra). Fn, därefter bokstav: För latinsk knappsats: Endast temporär omkoppling. Fn, därefter bokstav/fn: För arabisk, hebreisk, kryllisk knappsats: Permanent omkoppling. Tryck åter på Fn: Återgång till standardprogrammering. 2 j Växlingsknapp Stora/små bokstäver, resp. växling till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på knapparna efter varandra) För latinsk knappsats: Växling stora/små bokstäver. För arabisk knappsats: Åtkomst till fler arabiska tecken. För hebreisk knappsats: Tillfällig omkoppling till latinsk knappsats. 2 x j: Permanent omkoppling till latinsk knappsats. För kryllisk knappsats: Växling stora/små bokstäver. 3 Alt-knapp Meny för nationella teckenvarianter. F/ Välj och skriv. 4 Blanksteg 5 k Radbyte, bekräftelse 6 l Radera Raderar tecknet till vänster om markören.

9 8 Displaysymboler Displaysymboler Displayvisning (urval) Z W L P O Q M R S N T Ç Inkommande signalstyrka Batteriets laddningstillstånd, t. ex. 50 % Telefonbok Ringlista Surfa/nöjen/ Operatörsportal Organizer Meddelanden Profiler Övrigt Mina grejer Inställningar Alla samtal vidarekopplas Ljudsignal av Endast kort signal (pip) ¾ ¼ Signal endast när den som ringer finns med i telefonboken ¹ Larm inställt Ä Knappsats låst Å Autosvar aktiverat Aktiverat och tillgängligt ² Webbläsare online IrDA-överföring Bluetooth aktiverad Händelser (urval) ã ä å Æ Â SMS-minnet fullt MMS-minnet fullt Telefonens minne fullt Nätet inte tillgängligt Missat samtal Ê Minnesassistent Meddelandesymboler (urval) p q s Oläst Läst Skickat x MMS-aviseringsmeddelande mottaget y MMS med DRM-innehåll (s. 12) z E-post vidarebefordrad { E-post med bilaga À Röstmeddelande väntar

10 Komma igång 9 Komma igång Sätta i SIM-kort/batteri Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIMkortet är av kreditkortsstorlek måste du försiktigt bryta loss det lite mindre kortet på det. Ta vid behov bort eventuella plastrester. Tryck på knappen 1 och tippa batterilocket framåt Sätt i batteriet från sidan 4 och tryck sedan nedåt 5 tills batteriet klickar till. 4 5 För att ta ut det trycker du på plastfästet och tar sedan ut batteriet. Sätt i batterilocket med spärren ovan 6, tippa sedan framåt 7, tills det fäster. 6 Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan nedåt framför upptagningsöppningen. Skjut sedan in SIM-kortet 3 med ett lätt tryck (observera det avfasade hörnet för korrekt placering). 3 7 Mer information Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet! Du kan endast använda 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort.

11 10 Komma igång Ladda batteriet Laddningsförlopp Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddningskabeln nedtill på telefonen och anslut nätadaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst två timmar. Y Visning under laddningsförloppet. Laddningstid Ett tomt batteri är helt uppladdat efter max. två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan 5 och 45. Om temperaturen över-/understiger dessa temperaturer med 5 blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptern får inte överskridas. Drifttid Drifttiderna beror på hur telefonen används. Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge avsevärt. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla. Samtalstid: 100 till 300 minuter Tid i viloläge: 60 till 250 timmar Laddningssymbolen syns inte Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar. Använd endast den laddare som medföljer! Visning av batteristatus Visning av batteristatus under användning (tomt fullt): V W X Telefonen piper när batteriet nästan är urladdat. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Ta inte ut batteriet i onödan och undvik om möjligt att avsluta laddningsförloppet i förtid. Mer information Vid längre användning blir nätadaptern varm. Detta är normalt och inte farligt. Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom ca. 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

12 Slå på/stänga av/pin Slå på/stänga av B Håll knappen På/Av/ Avsluta nedtryckt. Ange PIN Du kan skydda SIM-kortet med en 4- till 8-siffrig PIN-kod. J Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast "****". Korrigera med ]. Bekräfta genom att trycka på styrknappen. Det kan ta några sekunder. Mer information Ändra PIN... s. 16 Häva SIM-kortsspärr... s. 17 Nödsamtal (SOS) Använd endast i nödfall! Genom att trycka på displayknappen SOS kan du ringa nödsamtal även utan SIM-kort eller att utan att mata in en PIN-kod (inte möjligt i alla länder). Slå på/stänga av/pin Börja använda telefonen Tid/datum Ställ in klockan när du tar telefonen idrift. Tryck, sedan Ändra. J Ange först datum (dag/månad/år), sedan tid (24 timmar inkl. sekunder). Tryck. Tid och datum har uppdaterats. 11 Tidszoner F Ange vilken tidszon du för närvarande befinner dig i. Välj stad i önskad tidszon. I Alternat. Spara med Ange tidszon. Kopiera SIM-adresser Första gången du sätter i SIM-kortet kan du kopiera kortets poster till adressboken. Avbryt inte den här kopieringen. Ta inte emot några samtal under kopieringen. Följ anvisningarna i displayen. Du kan också kopiera informationen på SIM-kortet senare (s. 27).

13 12 Allmän information Allmän information Viloläge Telefonen befinner sig i viloläge och är driftfärdig, när operatörens namn visas i displayen. B Genom att hålla knappen På/Av/Avsluta nedtryckt kan du alltid komma tillbaka till viloläget. Mottagningssignal Z [ Stark mottagningssignal. En svag signal leder till dålig samtalskvalitet, vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts. Flytta dig till en annan plats. Digital Rights Mgmt. (DRM) Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användningen av nerladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsade av leverantören, t. ex. kopieringsskydd, tidsbegränsningar och/eller begränsat antal användningstillfällen (s. 40). Huvudmenyn Huvudmenyn visas grafiskt med symboler: Hämtning från viloläget (styrknapp). F, I Val av tillämpningssymboler (styrring). Starta en tillämpning. Huvudmenyalternativ Alternat. Öppna menyn. Sök Stor stil Belysning Hjälp Listfunktion i menyn. Ange en bokstav och få direkt åtkomst till en funktion. Välj mellan två olika teckenstorlekar. Ställ in displayens belysning till ljusare eller mörkare. Hjälptext visas.

14 Allmän information 13 Användarguide Symboler Följande symboler används i användarguiden: J B A Mata in siffror eller bokstäver. Knappen På/Av/Avsluta. Knappen Koppla. <> Displayknappar Meny Visar en displayknappsfunktion. Tryck på styrknappen, t. ex. för att öppna menyn. D F E Tryck på den sida av styrringen som markerats H I G med en triangel. = Funktion som är beroende av operatören (kräver eventuellt en särskild registrering). Menystyrning I bruksanvisningen ges en kortfattad beskrivning av hur man gör för att komma åt en funktion, t. ex. för att visa listan över missade samtal: P Missade samt. Detta omfattar följande steg: Tryck på styrknappen öppnar huvudmenyn. G Val av samtalslistor P, sedan val av funktion Missade samt. Tryck på styrknappen för att bekräfta. Tryck på styrknappen. Symbolen i mitten av displayens undre rad visar den aktuella funktionen vid tryck på styrknappen. í Menyvisning ï Zooma ñ Avbryt ì OK, växla ð Ring, ta emot samtal

15 14 Standardfunktioner Standardfunktioner Alternativmenyer I alternativmenyerna sammanfattas funktioner som förekommer flera gånger. Alternat. Öppna menyn Ändra Läsa Radera/ Radera alla Ny post Skicka... Svara/ Svara alla Spara Spara i 9 Sortera Öppna posten för att ändra. Visa post. Radera post/radera alla poster efter en säkerhetsfråga. Skapa en ny post. Överföringstjänst, välj medium för att skicka. Avsändaren blir mottagare, framför ämnet infogas "Re:" och den mottagna texten infogas i det nya meddelandet. Spara posten. Infoga mottagare i det aktuella adressregistret. Ställ in sorteringsordning (alfabetisk, typ, tid). Textinmatning (s. 18) Byt namn Kapacitet Egenskaper Hjälp T9 standard: Slå på/stäng av T9. Inmatn.språk.: Välj språk för texten. Byt namn på markerad post. Visa minnesutrymmet. Visa egenskaper för det markerade objektet. Visa hjälptext.

16 Standardfunktioner 15 Markeringsläge I vissa tillämpningar (t. ex. telefonboken/adressboken) kan du markera en eller flera poster i en lista för att en funktion ska kunna utföras på dem gemensamt. Alternat. Öppna menyn. Markera Aktivera markeringsläge. Om du har valt en omarkerad post kan du markera den: Markera Aktuell post markeras. Om du har valt en markerad post kan du avmarkera den: Avmark. Avmarkera aktuell post. Fler markeringsfunktioner: Markera alla Avmarkera alla Radera mark. Markera alla poster. Avmarkera alla markerade poster. Alla markerade poster raderas. Kortnummer för menyer Alla menyfunktioner är numrerade. Om du matar in de här siffrorna i en följd kan du välja en funktion direkt. T. ex. skriva ett nytt SMSmeddelande (i viloläge): 5 för Meddelanden, sedan 1 för Skapa ny, sedan 1 för SMS. Tryck för att visa huvudmenyn. Tryck

17 16 Säkerhet Säkerhet För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder. Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt så att du kan komma åt dem senare! Koder PIN PIN 2 PUK PUK2 Apparatkod Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer). Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för extrafunktioner på speciella SIM-kort. Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger. Skyddar telefonen. Anges vid den första säkerhetsinställningen. T Säkerhet Koder Välj funktion. PIN-kontroll Vanligtvis uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen, men riskerar då att telefonen används av obehöriga användare. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen. Välj Tryck. J Ändra Ändra PIN Ange PIN-koden. Bekräfta valet. Tryck. Bekräfta. Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg. J Aktuell PIN-kod. Tryck. J, Ange ny PIN. J, Upprepa ny PIN.

18 Säkerhet 17 T Säkerhet Koder Välj funktion. Ändra PIN2 (Visas bara när det finns en PIN 2). Gör på samma sätt som Ändra PIN. Ändra app.kod (Ändra app.kod) Anges av dig vid den första aktiveringen av en funktion som skyddas av apparatkoden (t. ex. Direktsamtal, s. 49) (4- till 8-siffrigt tal). Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner. Efter tre felaktiga inmatningar spärras åtkomsten till apparatkoden och alla funktioner som använder den. Då måste du vända dig till Siemens Service (s. 59). Häva SIM-kortsspärr Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. Mata in den PUK-kod (huvud-pin) som levererades med SIM-kortet enligt anvisningarna. Kontakta din operatör om du har tappat bort PUK-koden (huvud-pin). Förebygga oavsiktlig aktivering För att förebygga oavsiktlig aktivering även när PIN-kontrollen är avaktiverad (s. 16) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen. På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag t. ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan. B Avbryt Håll nedtryckt. Tryck. Telefonen aktiveras. Tryck eller ingen åtgärd. Telefonen slås inte på.

19 18 Skriva text Skriva text Bokstavsknappsats Med bokstavsknappsatsen (s. 7) skriver du bekvämt dina meddelanden och gör andra textinmatningar. Den fungerar i princip som tangentbordet till en dator. Öppna alltid knappsatsen helt när du ska använda den. När knappsatsen är öppen kan siffertangenterna endast användas för att mata in siffror. T9-funktionen kan inte användas för bokstavsknappsatsen. Om den är stängd kan T9 användas som vanligt på siffertangenterna. Särskilda funktioner Växlingsknapp j Stora/små bokstäver, resp. växling till överordnade knappfunktioner Till skillnad från datortangentbordet måste du först växla läge med knappen. Tryck inte på knapp och tecken samtidigt. För latinsk knappsats: Växla stora/små bokstäver. För arabisk knappsats: Åtkomst till fler arabiska tecken. För hebreisk knappsats: Tillfällig omkoppling till latinsk knappsats. 2 x j : Permanent omkoppling till latinsk knappsats. För kryllisk knappsats: Växla stora/små bokstäver. Radbyte, bekräftelse. k l Raderar tecknet till vänster om markören (Backspace). I,F Flytta markören. F-knapp Knapprogrammering resp. växla till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på tangenterna i en följd). Fn, därefter bokstav: För latinsk knappsats: Endast temporär omkoppling. Fn, därefter bokstav/fn: För arabisk, hebreisk, kryllisk knappsats: Permanent omkoppling. Tryck åter på Fn: Återgång till standardprogrammering. ALT-tangent Visning av nationella teckenvarianter. F / Välj tecken och skriv.

20 Skriva text 19 Sifferknappsats Vid stängd bokstavsknappsats kan text skrivas även med sifferknapparna. Slå på/stäng av T9 Alternat. Öppna textmenyn. Textinmatning Välj. T9 standard Välj. Ändra Slå på/stäng av T9. Välja inmatningsspråk Välj det språk du vill skriva meddelandet på. Alternat. Öppna textmenyn. Textinmatning Välj. Inmatn.språk. Välj. Välj Skriva med T9 Språk med T9-stöd är markerade med symbolen T9. Tryck bara en gång på knappen med den bokstav du vill skriva. 1 Ett blanksteg avslutar ett ord. Skriv inte in tecken som t. ex. Ä utan använd motsvarande standardtecken, A, resten sköter T9. T9-ordförslag Om det finns flera ordalternativ i ordboken visas det mest sannolika först. ^ Tryck. Om inte heller det hör ordet passar tryck på. ^ Upprepa tills rätt ord visas. Infoga ett nytt ord i ordboken: Lägg till Välj och skriv in ord utan T9. Därefter Spara. Korrigera ett ord Skrivet med T9: F ^ Gå ord för ord åt vänster/höger tills det önskade ordet är markerat. Bläddra igenom T9-ord-förslagen igen. ] Raderar tecknet till vänster om markören och visar det nya möjliga ordet. Mer information # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123. Håll nedtryckt: Alla inmatningsvarianter visas.

21 20 Skriva text Textinmatningsmeny * Håll nedtryckt: Textformat (endast SMS), Inmatn.språk., Markera, Kopiera/Infoga Specialtecken * Tryck kort. 1) _ ;!?,. + - " : ( ) / * $ & # [ ] { } % ~ < = > ^ Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω 1) Radbyte I,F Byta tecken. Välj Tryck. T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; anadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. Textmodul I telefonen finns det förberedda textmoduler som du kan använda i dina meddelanden (SMS, MMS, e-post). Skriva textmodul M Textmodul Alternat. Välj Ny text. J Alternat. Skriv text. Öppna menyn och välj Spara. Ta övernamnet eller ge nytt namn. Spara. Använd textmoduler Skriv meddelandetext J (SMS, MMS, e-post). Alternat. Infoga I I Välj Öppna textmenyn. Välj. Välj Textmodul. Välj textmodul från listan. Bekräfta. Textmodulen visas. Bekräfta. Textblocket infogas till höger om markören.

22 Ringa Vid öppnad knappsats kan du bararinga med headset eller via högtalarfunktion. Om du öppnar knappsatsen under ett samtal, parkeras samtalet. När du har stängt den kan du ringa som vanligt igen. Mata in telefonnumret J (alltid med riktnumret/landsnumret). ] Ett kort tryck raderar det sista tecknet, om knappen hålls nedtryckt raderas hela telefonnumret. A Ring numret. Avsluta samtal B Tryck kort på knappen Avsluta. Ställa in volymen I Tryck upp/ned för att reglera volymen. Nummerrepetition A Tryck två gånger. För att ringa det senast slagna telefonnumret: Visa listan över slagna telefonnummer: Tryck en gång. A I A Välj ett nummer i listan och tryck sedan på för att slå det. Ringa 21 Autom. nummerrepetition Återring Telefonnumret upprepas tio gånger med tilltagande tidsavstånd. Ta emot samtal A Tryck. Avvisa samtal B Kort tryck. Mer information Besvara samtalet innan du för telefonen till örat för att undvika att den höga ringsignalen leder till hörselskador. Ð Spara telefonnummer i telefonboken/adressboken. Handsfr. Samtal via högtalare (högtalarfunktion). Stäng av högtalarfunktionen innan du för telefonen till örat igen. På så sätt undviker du hörselskador! * Håll nedtryckt för att stänga av mikrofonen. Ringa till utlandet 0 Håll nedtryckt tills ett "+"-tecken visas. Land Välj land.

23 22 Ringa Samtalsalternativ Alternat. Vissa funktioner är endast tillgängliga under samtal. Pendla mellan två samtal Upprätta en andra förbindelse Alternat. Parkera Alternat. Pendla Öppna menyn Parkera aktuellt samtal, slå sedan det nya numret. Öppna menyn Växla mellan de olika samtalen. Uppringning under samtal Du hör en "knackningston" och kan välja att: Besvara det nya samtalet också Pendla Besvara det nya samtalet och parkera det pågående samtalet. Avvisa det nya samtalet Avvisa Avvisa eller vidarekoppla med Vidarek. t. ex. till röstbrevlåda. Avsluta pågående samtal, ta emot nytt samtal B Avsluta samtal. Besvara nytt samtal. Avsluta samtal B Tryck på knappen Avsluta. Ja Ta över det parkerade samtalet. Nej Avsluta alla samtal. Flerpartssamtal Du ringer upp max. fem konferensdeltagare efter varandra. När du har upprättat en anslutning: Alternat. J Alternat. Avsluta B Öppna menyn och välj Parkera. Den pågående anslutningen parkeras. Slå nu ett nytt telefonnummer. Om en ny anslutning upprättas... Öppna menyn och välj Flerpartssamt. Upprepa tills alla deltagare har anslutits. Med knappen Avsluta avslutar du alla samtalen i flerpartssamtalet. Tonföljd (DTMF) Du kan mata in en tonföljd (siffror) för att t. ex. fjärravslyssna en telefonsvarare. Alternat. Öppna menyn och välj Sänd DTMF-toner.

24 Standardmapp L Välj funktion. Visa poster Posterna i standardmappen (adressboken eller telefonboken) visas så att du kan ringa upp dem. J / I Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Ny post Skapa en ny post. Adressbok (se även s. 24) Telefonbok (se även s. 26) Standardmapp Du kan ställa in vilken mapp du föredrar att använda. Du öppnar den valda standardmappen i viloläge med styrringen öppnad. H Öppna telefonboken eller adressboken. Adressbok I adressboken kan många uppgifter registreras för varje post och extrafunktioner (t. ex. bilder, födelsedagar, chat) användas. Standardmapp Telefonbok Telefonboken finns på SIM-kortet. Endast ett telefonnummer per post kan registreras. Telefonboken på SIM-kortet kan enkelt överföras till en annan telefon. 23 Visitkort Du kan skapa egna visitkort och sedan skicka dem till en annan GSM-telefon. Om du inte har skapat något visitkort ännu uppmanas du att göra det. H Gå från fält till fält och mata in uppgifterna. Spara Tryck. Mer information Visitkortets innehåll motsvarar internationell standard (vard). Ï Kopiera telefonnummer från adressboken/telefonboken. Grupper Se s. 25. <Infonummer> Se s. 27.

25 24 Adressbok Adressbok I adressboken kan du spara upp till 2000 poster med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter. De här posterna hanteras inte på samma ställe som telefonboken i telefonens minne. Ny post Adressboken är inställd som standardmapp: H I Öppna adressboken (i viloläge). Visning av inmatningsfälten. Välj och fyll i önskade fält. Du måste angeminst ett namn. Slå alltid telefonnumret med riktnummer. Speciella inmatningsfält Grupp: Tilldelning till en grupp (s. 25). Adress: Utöka till inmatning av hela adressen: Gata:, Postnummer:, Ort:, Land: Kom.tjänster Smeknamn: Kortnamn i kommunikationstjänster. WV använ dar-id:, IQ-nummer:, AIM-skärmnamn: Information om när inmatningen används som kontakt vid chattning (s. 29). Födelsedag: Efter aktiveringen anges födelsedagen. Påminnelse: Telefonen påminner dig vid angiven tidpunkt en dag innan själva födelsedagen. Bild: En bild som tilldelats bilden visas, när du blir uppringd av det tillhörande numret. Alla fält/mindre fält Visa antalet inmatningsfält. Spara Spara den nya posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till telefonboken. Med Siemens MPM (Mobile Phone Manager) kan du hantera adressboken med Windows -datorer. Ladda ned MPM-programvaran från Internet:

26 Adressbok 25 Visa/söka efter post H I Visa. Öppna adressboken (i viloläge). Leta upp önskad post. Visningsalternativ Alternat. Visa funktioner för det valda imatningsfältet. Ändra post H I I J Ringa post H J A Öppna adressboken (i viloläge). Välj post och tryck på Ändra. Välj inmatningsfält och tryck Ändra. Gör ändringarna, sedan Spara. Öppna adressboken (i viloläge). /I Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Posten rings upp. Om det finns flera telefonnummer lagrade i adressboksposten kan du välja mellan dessa nummer. Adressboksalternativ Beroende på situation kan olika funktioner finnas tillgängliga. Alternat. Öppna menyn. Flytta till... Kopiera till SIM Filter Importera Lägga till aktuella eller markerade poster i en grupp. Kopiera namn och telefonnummer till SIM-kortet (telefonboken). Endast de poster visas som uppfyller kriteriet. Skapa mottagningsfunktion via IrDA (s. 47) eller SMS (s. 30) för en telefonbokspost. (Standardfunktioner, se s. 14) Grupper I telefonen finns nio grupper där du på ett överskådligt sätt kan spara poster i adressboken. Du kan byta namn på sju av dessa grupper. H Öppna adressboken (i viloläge). <Grupper> Välj (efter gruppnamnet finns antalet poster i gruppen angivet). I Välj grupp. Ringsignal för grupp Ses. 43.

27 26 Telefonbok Telefonbok Posterna i telefonboken (på SIM-kortet) hanteras inte på samma ställe som adressboken. Ny post Telefonboken är inställd som standardmapp: H H I Öppna telefonboken (i viloläge) Välj <Ny post>. Visning av inmatningsfälten. Välj och fyll i inmatningsfälten. Telefonnummer: Slå alltid telefonnumret med riktnummer. En post utan telefonnummer sparas inte. Namn: Mata in för- och/eller efternamn. Grupp: Förinlagda poster Ingen grupp Viktiga telefonnummer samlas i en grupp (VIP). Denna är fristående från grupperna i adressboken. Plats: Förinlagda poster SIM På speciella SIM-kort kan telefonnummer sparas i ett skyddat område (Skyddat SIM) (PIN2 krävs). Lista nummer: Tilldelas varje post automatiskt. Du kan välja telefonnummer med hjälp av numret på en post. Spara Tryck för att spara den nya posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till telefonboken. Land Ringa utomlands...s. 21 Ringa (söka efter en post) H Öppna telefonboken. J /I A Välj ett namn genom att skriva in den/de första bokstäverna och/eller bläddra. Numret rings upp. Mer information Med Siemens MPM (Mobile Phone Manager) kan du hantera telefonboken med Windows -datorer. Ladda ned MPM-programvaran från Internet:

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

M55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier Viktig information om batterier Det kan ta upp till 30 minuter för ett nytt batteri att börja laddas. Sätt i SIM-kortet och sätt fast batteriet på telefonen innan du påbörjar laddningen. Anslut laddaren

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SXG75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA Gigaset S675/S685 IP Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA 2 Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på CD-skivan före användning. Förklara

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639

Din manual SAMSUNG SGH-Z150 http://sv.yourpdfguides.com/dref/783639 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SGH-Z150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer