mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transkript

1 s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Designed for life SK65

2 Innehållsförteckning 1 ören n av s- iga hit- nter- : ens 65 Säkerhetsanvisningar... 2 Översikt över telefonen... 5 Displaysymboler... 8 Komma igång... 9 Slå på/stänga av/pin Allmän information Standardfunktioner Säkerhet Skriva text Ringa Standardmapp Adressbok Telefonbok Ringlista Meddelandeöversikt SMS MMS E-post...36 Röstmeddel./B...37 Surfa/nöjen Profiler...41 Inställningar...42 Snabbval...52 Organizer Övrigt...55 Mina grejer Kundservice (ustomer are) Skötsel och underhåll Specifikationer Producentens garanti SAR...64 Menyträd Sökordsförteckning Det här är en kortversion av bruksanvisningen. Den utförliga versionen hittar du på Internet under:

3 2 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Tips till föräldrar Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära! När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning. Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers, kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. Ringsignalen (s. 43), hänvisningstonerna (s. 45) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (s. 21). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörskador. Titta inte på den aktiverade IRporten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IE ) med optiska förstoringsapparater. Smådelar som SIM-kort, tätningsplugg, objektivring och linsskydd kan avlägsnas och sväljas av små barn. Telefonen måste därför förvaras oåtkomligt för barn. Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om denna inte beaktas kan laddaren förstöras. Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvickilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten detta leder till att användningsrätten förverkas. Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvarliga sakoch personskador inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.

4 Säkerhetsanvisningar 3 Observera: Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar. Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc. Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på at alla relevanta bestämmelser uppfylls. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla! Denna säkerhetsanvisning gäller också för Siemens originaltillbehör! För att garantera att telefonen fungerar felfritt ska den alltid användas med knappsatsen helt öppen eller helt stängd. Bluetooth Telefonen har en Bluetooth -port. Med den kan du trådlöst koppla din telefon till ett headset för högtalarfunktion eller en annan Bluetooth -klar enhet. Beakta följande anvisningar för att garantera en säker koppling av enheterna så att inte tredje part kan få tillgång till din telefon: Första gången du kopplar samman två enheter, s.k. "Pairing", ska du befinna dig i en säker miljö. Båda enheterna måste då en gång identifieras via ett lösenord/pin. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du (om ingen PIN är standardinställd) välja en 16-siffrig nummerkombination som är svår att gissa sig fram till. Övergång till automatisk uppkoppling ("Förbindelse utan bekräftelse") bör endast utföras i undantagsfall. För att minimera eventuella säkerhetsrisker bör anslutningen endast företas med säkra enheter. Din telefons "synlighet" bör du begränsa så mycket som möjligt. På så sätt blir det mycket svårare för okända enheter att försöka skapa en anslutning till din telefon. Därför ska du i Bluetooth -menyn ändra alternativet Synl. för andra från Visa alltid till Ej synlig (s. 47). Vid en Bluetooth -anslutning överförs namnet på din telefon. I leveransläge är det "Bluetooth ID". Du kan ändra namnet när du första gången aktiverar Bluetooth eller senare i Bluetooth-menyn (Mitt BT-namn, s. 47). Om Bluetooth inte behövs ska funktionen vara avaktiverad.

5 4 Säkerhetsanvisningar Innan du använder Bluetooth -tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon ska du i fordonets manual kontrollera om det finns några särskilda begränsningar för användning av sådana produkter. Förbättrad dataöverföring Det är viktigt att du har en bra nätanslutning för att telefonen ska kunna föra över data med hög hastighet. Dataöverföringen kan bli långsammare på grund av uppkopplingen. Enligt riktlinjerna för påverkan av radiovågor ska du hålla telefonen 1,5 centimeter från kroppen vid dataöverföring.

6 Översikt över telefonen 5 Översikt över telefonen 1 A Knappen Koppla Ring upp visade/markerade telefonnummer eller namn, besvara samtal. I viloläge visas de senaste slagna telefonnumren. 2 B På/Av-knapp Avstängd: Håll nedtryckt för att aktivera telefonen. Under ett samtal eller i en tillämpning: Tryck kort för att avsluta. På menyer: Tryck kort för att gå tillbaka en nivå. Håll nedtryckt för att återgå till viloläge. I viloläge: Håll nedtryckt för att avaktivera telefonen. 3 Styrknapp Tryck för att starta en tillämpning eller funktion (s. 13). Öppna huvudmenyn i viloläge. 4 Styrring (viloläge) G Öppna en användarprofil. H Adressbok/Telefonbok öppna. E Inkommande öppna. D Nytt SMSöppna. I listor och på menyer: I Bläddra uppåt/nedåt. D En nivå bakåt. Under ett samtal: I Ställ in volymen. E Samtalsalternativ. Z X Operatör :10 NyttMMS í Meny 5 Displayknappar Knappen aktuella funktioner visas på displayens nedersta rad som text /symbol (t. ex. p).

7 6 Översikt över telefonen 1 Infraröd port (IrDA) 2 Inbyggd antenn Täck inte i onödan över telefonen ovanför batterilocket. Det försämrar mottagningskvaliteten. 3 Högtalare 4 Sidoknappar Öppna kalender Röstminnesknapp (i viloläge) Tryck kort: Spela upp senate inspelningen. Håll nedtryckt: Inspelning medan knappen hålls nedtryckt. I listor: Markeringsläge Vid bildvisning: Helbild-normal 5 Display 6 * ringsignal Håll nedtryckt i viloläge: Aktivera/avaktivera alla signaler (förutom väckarklockan). Håll nedtryckt vid inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal. 7 # Knapplås Håll nedtryckt i viloläge: Slå på/av knapplås. 8 Anslutningsuttag För laddare headset, etc. Z X Operatör :10 NyttMMS í Meny

8 Översikt över telefonen 7 Öppna knappsats Vrid bakstycket medsols för att öppna. Vrid bakstycket motsols för att stänga. En tillämpning kan startas med öppnandet (s. 45). Ställ in ljud (s. 44). 1 Fn (Funktionsknapp) Knapprogrammering resp. växla till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på tangenterna efter varandra). Fn, därefter bokstav: För latinsk knappsats: Endast temporär omkoppling. Fn, därefter bokstav/fn: För arabisk, hebreisk, kryllisk knappsats: Permanent omkoppling. Tryck åter på Fn: Återgång till standardprogrammering. 2 j Växlingsknapp Stora/små bokstäver, resp. växling till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på knapparna efter varandra) För latinsk knappsats: Växling stora/små bokstäver. För arabisk knappsats: Åtkomst till fler arabiska tecken. För hebreisk knappsats: Tillfällig omkoppling till latinsk knappsats. 2 x j: Permanent omkoppling till latinsk knappsats. För kryllisk knappsats: Växling stora/små bokstäver. 3 Alt-knapp Meny för nationella teckenvarianter. F/ Välj och skriv. 4 Blanksteg 5 k Radbyte, bekräftelse 6 l Radera Raderar tecknet till vänster om markören.

9 8 Displaysymboler Displaysymboler Displayvisning (urval) Z W L P O Q M R S N T Ç Inkommande signalstyrka Batteriets laddningstillstånd, t. ex. 50 % Telefonbok Ringlista Surfa/nöjen/ Operatörsportal Organizer Meddelanden Profiler Övrigt Mina grejer Inställningar Alla samtal vidarekopplas Ljudsignal av Endast kort signal (pip) ¾ ¼ Signal endast när den som ringer finns med i telefonboken ¹ Larm inställt Ä Knappsats låst Å Autosvar aktiverat Aktiverat och tillgängligt ² Webbläsare online IrDA-överföring Bluetooth aktiverad Händelser (urval) ã ä å Æ Â SMS-minnet fullt MMS-minnet fullt Telefonens minne fullt Nätet inte tillgängligt Missat samtal Ê Minnesassistent Meddelandesymboler (urval) p q s Oläst Läst Skickat x MMS-aviseringsmeddelande mottaget y MMS med DRM-innehåll (s. 12) z E-post vidarebefordrad { E-post med bilaga À Röstmeddelande väntar

10 Komma igång 9 Komma igång Sätta i SIM-kort/batteri Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIMkortet är av kreditkortsstorlek måste du försiktigt bryta loss det lite mindre kortet på det. Ta vid behov bort eventuella plastrester. Tryck på knappen 1 och tippa batterilocket framåt Sätt i batteriet från sidan 4 och tryck sedan nedåt 5 tills batteriet klickar till. 4 5 För att ta ut det trycker du på plastfästet och tar sedan ut batteriet. Sätt i batterilocket med spärren ovan 6, tippa sedan framåt 7, tills det fäster. 6 Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan nedåt framför upptagningsöppningen. Skjut sedan in SIM-kortet 3 med ett lätt tryck (observera det avfasade hörnet för korrekt placering). 3 7 Mer information Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet! Du kan endast använda 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort.

11 10 Komma igång Ladda batteriet Laddningsförlopp Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddningskabeln nedtill på telefonen och anslut nätadaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst två timmar. Y Visning under laddningsförloppet. Laddningstid Ett tomt batteri är helt uppladdat efter max. två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan 5 och 45. Om temperaturen över-/understiger dessa temperaturer med 5 blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptern får inte överskridas. Drifttid Drifttiderna beror på hur telefonen används. Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge avsevärt. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla. Samtalstid: 100 till 300 minuter Tid i viloläge: 60 till 250 timmar Laddningssymbolen syns inte Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar. Använd endast den laddare som medföljer! Visning av batteristatus Visning av batteristatus under användning (tomt fullt): V W X Telefonen piper när batteriet nästan är urladdat. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. Ta inte ut batteriet i onödan och undvik om möjligt att avsluta laddningsförloppet i förtid. Mer information Vid längre användning blir nätadaptern varm. Detta är normalt och inte farligt. Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom ca. 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

12 Slå på/stänga av/pin Slå på/stänga av B Håll knappen På/Av/ Avsluta nedtryckt. Ange PIN Du kan skydda SIM-kortet med en 4- till 8-siffrig PIN-kod. J Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast "****". Korrigera med ]. Bekräfta genom att trycka på styrknappen. Det kan ta några sekunder. Mer information Ändra PIN... s. 16 Häva SIM-kortsspärr... s. 17 Nödsamtal (SOS) Använd endast i nödfall! Genom att trycka på displayknappen SOS kan du ringa nödsamtal även utan SIM-kort eller att utan att mata in en PIN-kod (inte möjligt i alla länder). Slå på/stänga av/pin Börja använda telefonen Tid/datum Ställ in klockan när du tar telefonen idrift. Tryck, sedan Ändra. J Ange först datum (dag/månad/år), sedan tid (24 timmar inkl. sekunder). Tryck. Tid och datum har uppdaterats. 11 Tidszoner F Ange vilken tidszon du för närvarande befinner dig i. Välj stad i önskad tidszon. I Alternat. Spara med Ange tidszon. Kopiera SIM-adresser Första gången du sätter i SIM-kortet kan du kopiera kortets poster till adressboken. Avbryt inte den här kopieringen. Ta inte emot några samtal under kopieringen. Följ anvisningarna i displayen. Du kan också kopiera informationen på SIM-kortet senare (s. 27).

13 12 Allmän information Allmän information Viloläge Telefonen befinner sig i viloläge och är driftfärdig, när operatörens namn visas i displayen. B Genom att hålla knappen På/Av/Avsluta nedtryckt kan du alltid komma tillbaka till viloläget. Mottagningssignal Z [ Stark mottagningssignal. En svag signal leder till dålig samtalskvalitet, vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts. Flytta dig till en annan plats. Digital Rights Mgmt. (DRM) Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användningen av nerladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsade av leverantören, t. ex. kopieringsskydd, tidsbegränsningar och/eller begränsat antal användningstillfällen (s. 40). Huvudmenyn Huvudmenyn visas grafiskt med symboler: Hämtning från viloläget (styrknapp). F, I Val av tillämpningssymboler (styrring). Starta en tillämpning. Huvudmenyalternativ Alternat. Öppna menyn. Sök Stor stil Belysning Hjälp Listfunktion i menyn. Ange en bokstav och få direkt åtkomst till en funktion. Välj mellan två olika teckenstorlekar. Ställ in displayens belysning till ljusare eller mörkare. Hjälptext visas.

14 Allmän information 13 Användarguide Symboler Följande symboler används i användarguiden: J B A Mata in siffror eller bokstäver. Knappen På/Av/Avsluta. Knappen Koppla. <> Displayknappar Meny Visar en displayknappsfunktion. Tryck på styrknappen, t. ex. för att öppna menyn. D F E Tryck på den sida av styrringen som markerats H I G med en triangel. = Funktion som är beroende av operatören (kräver eventuellt en särskild registrering). Menystyrning I bruksanvisningen ges en kortfattad beskrivning av hur man gör för att komma åt en funktion, t. ex. för att visa listan över missade samtal: P Missade samt. Detta omfattar följande steg: Tryck på styrknappen öppnar huvudmenyn. G Val av samtalslistor P, sedan val av funktion Missade samt. Tryck på styrknappen för att bekräfta. Tryck på styrknappen. Symbolen i mitten av displayens undre rad visar den aktuella funktionen vid tryck på styrknappen. í Menyvisning ï Zooma ñ Avbryt ì OK, växla ð Ring, ta emot samtal

15 14 Standardfunktioner Standardfunktioner Alternativmenyer I alternativmenyerna sammanfattas funktioner som förekommer flera gånger. Alternat. Öppna menyn Ändra Läsa Radera/ Radera alla Ny post Skicka... Svara/ Svara alla Spara Spara i 9 Sortera Öppna posten för att ändra. Visa post. Radera post/radera alla poster efter en säkerhetsfråga. Skapa en ny post. Överföringstjänst, välj medium för att skicka. Avsändaren blir mottagare, framför ämnet infogas "Re:" och den mottagna texten infogas i det nya meddelandet. Spara posten. Infoga mottagare i det aktuella adressregistret. Ställ in sorteringsordning (alfabetisk, typ, tid). Textinmatning (s. 18) Byt namn Kapacitet Egenskaper Hjälp T9 standard: Slå på/stäng av T9. Inmatn.språk.: Välj språk för texten. Byt namn på markerad post. Visa minnesutrymmet. Visa egenskaper för det markerade objektet. Visa hjälptext.

16 Standardfunktioner 15 Markeringsläge I vissa tillämpningar (t. ex. telefonboken/adressboken) kan du markera en eller flera poster i en lista för att en funktion ska kunna utföras på dem gemensamt. Alternat. Öppna menyn. Markera Aktivera markeringsläge. Om du har valt en omarkerad post kan du markera den: Markera Aktuell post markeras. Om du har valt en markerad post kan du avmarkera den: Avmark. Avmarkera aktuell post. Fler markeringsfunktioner: Markera alla Avmarkera alla Radera mark. Markera alla poster. Avmarkera alla markerade poster. Alla markerade poster raderas. Kortnummer för menyer Alla menyfunktioner är numrerade. Om du matar in de här siffrorna i en följd kan du välja en funktion direkt. T. ex. skriva ett nytt SMSmeddelande (i viloläge): 5 för Meddelanden, sedan 1 för Skapa ny, sedan 1 för SMS. Tryck för att visa huvudmenyn. Tryck

17 16 Säkerhet Säkerhet För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder. Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt så att du kan komma åt dem senare! Koder PIN PIN 2 PUK PUK2 Apparatkod Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer). Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för extrafunktioner på speciella SIM-kort. Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger. Skyddar telefonen. Anges vid den första säkerhetsinställningen. T Säkerhet Koder Välj funktion. PIN-kontroll Vanligtvis uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen, men riskerar då att telefonen används av obehöriga användare. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen. Välj Tryck. J Ändra Ändra PIN Ange PIN-koden. Bekräfta valet. Tryck. Bekräfta. Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg. J Aktuell PIN-kod. Tryck. J, Ange ny PIN. J, Upprepa ny PIN.

18 Säkerhet 17 T Säkerhet Koder Välj funktion. Ändra PIN2 (Visas bara när det finns en PIN 2). Gör på samma sätt som Ändra PIN. Ändra app.kod (Ändra app.kod) Anges av dig vid den första aktiveringen av en funktion som skyddas av apparatkoden (t. ex. Direktsamtal, s. 49) (4- till 8-siffrigt tal). Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner. Efter tre felaktiga inmatningar spärras åtkomsten till apparatkoden och alla funktioner som använder den. Då måste du vända dig till Siemens Service (s. 59). Häva SIM-kortsspärr Om du anger felaktig PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. Mata in den PUK-kod (huvud-pin) som levererades med SIM-kortet enligt anvisningarna. Kontakta din operatör om du har tappat bort PUK-koden (huvud-pin). Förebygga oavsiktlig aktivering För att förebygga oavsiktlig aktivering även när PIN-kontrollen är avaktiverad (s. 16) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen. På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag t. ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan. B Avbryt Håll nedtryckt. Tryck. Telefonen aktiveras. Tryck eller ingen åtgärd. Telefonen slås inte på.

19 18 Skriva text Skriva text Bokstavsknappsats Med bokstavsknappsatsen (s. 7) skriver du bekvämt dina meddelanden och gör andra textinmatningar. Den fungerar i princip som tangentbordet till en dator. Öppna alltid knappsatsen helt när du ska använda den. När knappsatsen är öppen kan siffertangenterna endast användas för att mata in siffror. T9-funktionen kan inte användas för bokstavsknappsatsen. Om den är stängd kan T9 användas som vanligt på siffertangenterna. Särskilda funktioner Växlingsknapp j Stora/små bokstäver, resp. växling till överordnade knappfunktioner Till skillnad från datortangentbordet måste du först växla läge med knappen. Tryck inte på knapp och tecken samtidigt. För latinsk knappsats: Växla stora/små bokstäver. För arabisk knappsats: Åtkomst till fler arabiska tecken. För hebreisk knappsats: Tillfällig omkoppling till latinsk knappsats. 2 x j : Permanent omkoppling till latinsk knappsats. För kryllisk knappsats: Växla stora/små bokstäver. Radbyte, bekräftelse. k l Raderar tecknet till vänster om markören (Backspace). I,F Flytta markören. F-knapp Knapprogrammering resp. växla till överordnade knappfunktioner (tryck alltid på tangenterna i en följd). Fn, därefter bokstav: För latinsk knappsats: Endast temporär omkoppling. Fn, därefter bokstav/fn: För arabisk, hebreisk, kryllisk knappsats: Permanent omkoppling. Tryck åter på Fn: Återgång till standardprogrammering. ALT-tangent Visning av nationella teckenvarianter. F / Välj tecken och skriv.

20 Skriva text 19 Sifferknappsats Vid stängd bokstavsknappsats kan text skrivas även med sifferknapparna. Slå på/stäng av T9 Alternat. Öppna textmenyn. Textinmatning Välj. T9 standard Välj. Ändra Slå på/stäng av T9. Välja inmatningsspråk Välj det språk du vill skriva meddelandet på. Alternat. Öppna textmenyn. Textinmatning Välj. Inmatn.språk. Välj. Välj Skriva med T9 Språk med T9-stöd är markerade med symbolen T9. Tryck bara en gång på knappen med den bokstav du vill skriva. 1 Ett blanksteg avslutar ett ord. Skriv inte in tecken som t. ex. Ä utan använd motsvarande standardtecken, A, resten sköter T9. T9-ordförslag Om det finns flera ordalternativ i ordboken visas det mest sannolika först. ^ Tryck. Om inte heller det hör ordet passar tryck på. ^ Upprepa tills rätt ord visas. Infoga ett nytt ord i ordboken: Lägg till Välj och skriv in ord utan T9. Därefter Spara. Korrigera ett ord Skrivet med T9: F ^ Gå ord för ord åt vänster/höger tills det önskade ordet är markerat. Bläddra igenom T9-ord-förslagen igen. ] Raderar tecknet till vänster om markören och visar det nya möjliga ordet. Mer information # Tryck kort: Växla mellan: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123. Håll nedtryckt: Alla inmatningsvarianter visas.

21 20 Skriva text Textinmatningsmeny * Håll nedtryckt: Textformat (endast SMS), Inmatn.språk., Markera, Kopiera/Infoga Specialtecken * Tryck kort. 1) _ ;!?,. + - " : ( ) / * $ & # [ ] { } % ~ < = > ^ Γ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω 1) Radbyte I,F Byta tecken. Välj Tryck. T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; anadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide. Textmodul I telefonen finns det förberedda textmoduler som du kan använda i dina meddelanden (SMS, MMS, e-post). Skriva textmodul M Textmodul Alternat. Välj Ny text. J Alternat. Skriv text. Öppna menyn och välj Spara. Ta övernamnet eller ge nytt namn. Spara. Använd textmoduler Skriv meddelandetext J (SMS, MMS, e-post). Alternat. Infoga I I Välj Öppna textmenyn. Välj. Välj Textmodul. Välj textmodul från listan. Bekräfta. Textmodulen visas. Bekräfta. Textblocket infogas till höger om markören.

22 Ringa Vid öppnad knappsats kan du bararinga med headset eller via högtalarfunktion. Om du öppnar knappsatsen under ett samtal, parkeras samtalet. När du har stängt den kan du ringa som vanligt igen. Mata in telefonnumret J (alltid med riktnumret/landsnumret). ] Ett kort tryck raderar det sista tecknet, om knappen hålls nedtryckt raderas hela telefonnumret. A Ring numret. Avsluta samtal B Tryck kort på knappen Avsluta. Ställa in volymen I Tryck upp/ned för att reglera volymen. Nummerrepetition A Tryck två gånger. För att ringa det senast slagna telefonnumret: Visa listan över slagna telefonnummer: Tryck en gång. A I A Välj ett nummer i listan och tryck sedan på för att slå det. Ringa 21 Autom. nummerrepetition Återring Telefonnumret upprepas tio gånger med tilltagande tidsavstånd. Ta emot samtal A Tryck. Avvisa samtal B Kort tryck. Mer information Besvara samtalet innan du för telefonen till örat för att undvika att den höga ringsignalen leder till hörselskador. Ð Spara telefonnummer i telefonboken/adressboken. Handsfr. Samtal via högtalare (högtalarfunktion). Stäng av högtalarfunktionen innan du för telefonen till örat igen. På så sätt undviker du hörselskador! * Håll nedtryckt för att stänga av mikrofonen. Ringa till utlandet 0 Håll nedtryckt tills ett "+"-tecken visas. Land Välj land.

23 22 Ringa Samtalsalternativ Alternat. Vissa funktioner är endast tillgängliga under samtal. Pendla mellan två samtal Upprätta en andra förbindelse Alternat. Parkera Alternat. Pendla Öppna menyn Parkera aktuellt samtal, slå sedan det nya numret. Öppna menyn Växla mellan de olika samtalen. Uppringning under samtal Du hör en "knackningston" och kan välja att: Besvara det nya samtalet också Pendla Besvara det nya samtalet och parkera det pågående samtalet. Avvisa det nya samtalet Avvisa Avvisa eller vidarekoppla med Vidarek. t. ex. till röstbrevlåda. Avsluta pågående samtal, ta emot nytt samtal B Avsluta samtal. Besvara nytt samtal. Avsluta samtal B Tryck på knappen Avsluta. Ja Ta över det parkerade samtalet. Nej Avsluta alla samtal. Flerpartssamtal Du ringer upp max. fem konferensdeltagare efter varandra. När du har upprättat en anslutning: Alternat. J Alternat. Avsluta B Öppna menyn och välj Parkera. Den pågående anslutningen parkeras. Slå nu ett nytt telefonnummer. Om en ny anslutning upprättas... Öppna menyn och välj Flerpartssamt. Upprepa tills alla deltagare har anslutits. Med knappen Avsluta avslutar du alla samtalen i flerpartssamtalet. Tonföljd (DTMF) Du kan mata in en tonföljd (siffror) för att t. ex. fjärravslyssna en telefonsvarare. Alternat. Öppna menyn och välj Sänd DTMF-toner.

24 Standardmapp L Välj funktion. Visa poster Posterna i standardmappen (adressboken eller telefonboken) visas så att du kan ringa upp dem. J / I Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Ny post Skapa en ny post. Adressbok (se även s. 24) Telefonbok (se även s. 26) Standardmapp Du kan ställa in vilken mapp du föredrar att använda. Du öppnar den valda standardmappen i viloläge med styrringen öppnad. H Öppna telefonboken eller adressboken. Adressbok I adressboken kan många uppgifter registreras för varje post och extrafunktioner (t. ex. bilder, födelsedagar, chat) användas. Standardmapp Telefonbok Telefonboken finns på SIM-kortet. Endast ett telefonnummer per post kan registreras. Telefonboken på SIM-kortet kan enkelt överföras till en annan telefon. 23 Visitkort Du kan skapa egna visitkort och sedan skicka dem till en annan GSM-telefon. Om du inte har skapat något visitkort ännu uppmanas du att göra det. H Gå från fält till fält och mata in uppgifterna. Spara Tryck. Mer information Visitkortets innehåll motsvarar internationell standard (vard). Ï Kopiera telefonnummer från adressboken/telefonboken. Grupper Se s. 25. <Infonummer> Se s. 27.

25 24 Adressbok Adressbok I adressboken kan du spara upp till 2000 poster med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter. De här posterna hanteras inte på samma ställe som telefonboken i telefonens minne. Ny post Adressboken är inställd som standardmapp: H I Öppna adressboken (i viloläge). Visning av inmatningsfälten. Välj och fyll i önskade fält. Du måste angeminst ett namn. Slå alltid telefonnumret med riktnummer. Speciella inmatningsfält Grupp: Tilldelning till en grupp (s. 25). Adress: Utöka till inmatning av hela adressen: Gata:, Postnummer:, Ort:, Land: Kom.tjänster Smeknamn: Kortnamn i kommunikationstjänster. WV använ dar-id:, IQ-nummer:, AIM-skärmnamn: Information om när inmatningen används som kontakt vid chattning (s. 29). Födelsedag: Efter aktiveringen anges födelsedagen. Påminnelse: Telefonen påminner dig vid angiven tidpunkt en dag innan själva födelsedagen. Bild: En bild som tilldelats bilden visas, när du blir uppringd av det tillhörande numret. Alla fält/mindre fält Visa antalet inmatningsfält. Spara Spara den nya posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till telefonboken. Med Siemens MPM (Mobile Phone Manager) kan du hantera adressboken med Windows -datorer. Ladda ned MPM-programvaran från Internet:

26 Adressbok 25 Visa/söka efter post H I Visa. Öppna adressboken (i viloläge). Leta upp önskad post. Visningsalternativ Alternat. Visa funktioner för det valda imatningsfältet. Ändra post H I I J Ringa post H J A Öppna adressboken (i viloläge). Välj post och tryck på Ändra. Välj inmatningsfält och tryck Ändra. Gör ändringarna, sedan Spara. Öppna adressboken (i viloläge). /I Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra. Posten rings upp. Om det finns flera telefonnummer lagrade i adressboksposten kan du välja mellan dessa nummer. Adressboksalternativ Beroende på situation kan olika funktioner finnas tillgängliga. Alternat. Öppna menyn. Flytta till... Kopiera till SIM Filter Importera Lägga till aktuella eller markerade poster i en grupp. Kopiera namn och telefonnummer till SIM-kortet (telefonboken). Endast de poster visas som uppfyller kriteriet. Skapa mottagningsfunktion via IrDA (s. 47) eller SMS (s. 30) för en telefonbokspost. (Standardfunktioner, se s. 14) Grupper I telefonen finns nio grupper där du på ett överskådligt sätt kan spara poster i adressboken. Du kan byta namn på sju av dessa grupper. H Öppna adressboken (i viloläge). <Grupper> Välj (efter gruppnamnet finns antalet poster i gruppen angivet). I Välj grupp. Ringsignal för grupp Ses. 43.

27 26 Telefonbok Telefonbok Posterna i telefonboken (på SIM-kortet) hanteras inte på samma ställe som adressboken. Ny post Telefonboken är inställd som standardmapp: H H I Öppna telefonboken (i viloläge) Välj <Ny post>. Visning av inmatningsfälten. Välj och fyll i inmatningsfälten. Telefonnummer: Slå alltid telefonnumret med riktnummer. En post utan telefonnummer sparas inte. Namn: Mata in för- och/eller efternamn. Grupp: Förinlagda poster Ingen grupp Viktiga telefonnummer samlas i en grupp (VIP). Denna är fristående från grupperna i adressboken. Plats: Förinlagda poster SIM På speciella SIM-kort kan telefonnummer sparas i ett skyddat område (Skyddat SIM) (PIN2 krävs). Lista nummer: Tilldelas varje post automatiskt. Du kan välja telefonnummer med hjälp av numret på en post. Spara Tryck för att spara den nya posten. Mer information Î Tillfällig omkoppling till telefonboken. Land Ringa utomlands...s. 21 Ringa (söka efter en post) H Öppna telefonboken. J /I A Välj ett namn genom att skriva in den/de första bokstäverna och/eller bläddra. Numret rings upp. Mer information Med Siemens MPM (Mobile Phone Manager) kan du hantera telefonboken med Windows -datorer. Ladda ned MPM-programvaran från Internet:

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer