Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter"

Transkript

1 Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för slå dig fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: arbetare i stad, på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för detta sätta, skall solen stråla lika klar. ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://:

2 1 D A G O R D N I N G VÄSTERBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS VILHELMINA FOLKETS HUS DEN 31 MARS 1 APRIL 2012 ************************************************************************************************* Kongressens öppnande kl Kongressens offentlighet 2. Fastställande av dag- och arbetsordning 3. Gästerna har ordet 4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl Val av kongressfunktionärer a. Tre ordförande b. Två sekreterare c. Två justerare d. Sex rösträknare e. Redaktionsutskott 6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Riksdagsgruppens berättelse 9. Landstingsgruppens berättelse 10. Kvinno-, och ungdomsdistriktets berättelser samt VF Intressenter AB 11. Interpellationer/enkla frågor 12. Distriktsstyrelsens förslag Medlemsavgift för Val av a. Ordförande b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika ordinarie ledamöter i styrelsen c. Facklig ledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen e. 10 övriga ordinarie i styrelsen f. Tre ordinarie revisorer g. Två ersättare för revisorerna h. Internationell ledare i. Förtroenderåd j. Valberedning, 11 ordinarie och 11 ersättare 14. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer 15. Bestämmande av plats för verkställande utskottet 16. Behandling av motioner 17. Tid och plats för protokolljustering 18. Distriktsstyrelsens förslag Distriktskongress år Kongressens avslutning

3 FÖRSLAG 2 A. Arbetsordning Hålltider dag 1 Kl Kaffe Kl Lunch Kl Eftermiddagskaffe Hålltider dag 2 Kl Förmiddagskaffe Kl Lunch Ev fortsättning Lördag Kl Kongressöppning Öppningsspel Anförande av Partistyrelsens representant Gästerna har ordet Därefter kongressförhandlingar Kl Kl Slut för dagen Kongressfest, Vilhelmina FH Söndag Kl Tema: Folkbladet Kl Kongressen fortsätter B. Diskussionsordning 1. Ordet begärs skriftligt hos fungerande ordförande. 2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. För övriga med rätt yttra sig, fem minuter, där icke kortare tid beslutas. 3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. 4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens ordförande, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter, anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant för VF-Intressenter AB. Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret FÖRTROENDEVALDA Verkställande utskottet har varit förlagt till Umeå och bestått av; Ordinarie Lilly Bäcklund, Lycksele, ordförande Mikael Berglund, Umeå, vice ordförande Janeth Lundberg, Skellefteå Lennart Holmlund, Umeå Bert Öhlund, Skellefteå Kassör och sekreterare har varit Maria Lindberg. Adjungerad till VU har varit, landstingsråd Peter Olofsson, regionråd Erik Bergkvist, samt Moa Brydsten, politisk sekreterare i landstinget. Facklig ledare Per-Erik Johansson, Umeå. Studieledare Katarina Köhler, Skellefteå. Distriktsstyrelsens ledamöter Erik Bergkvist, Umeå Peter Olofsson, Umeå Britt-Louise Eriksson, Vindeln Marita Fransson, Lycksele Harriet Hedlund, Umeå Gun Ivesund, Robertsfors Mikael Lindfors, Norsjö Karin Malmfjord, Storuman Åke Nilsson, Vilhelmina Johan Söderling, Vännäs Adjungerade till styrelsen har varit; Björn Wiechel, SSU, Moa Brydsten, politisk sekreterare landstinget, Britta Rådström, S-kvinnor, Ibrahim Baylan, riksdagsledamot, Isak Frohm, riksdagsledamot samt Helén Pettersson, internationell ledare och riksdagsledamot.

5 4 Revisorer Solveig Grubbström, Umeå, tillika siffergranskare och sammankallande, Stig Lindström, Umeå och Gunnar Wiglöv, Nordmaling. Ersättare för revisorer Margareta Rasmusson och Eilert Carlsson, båda Umeå. Internationell ledare Helén Pettersson, Umeå. Förtroenderåd, 6 ordinarie övriga ersättare i nämnd ordning Harriet Classon, Skellefteå Isak Frohm, Norsjö Åsa Ögren, Umeå Lennart Holmlund, Umeå Carin Lundberg, Skellefteå Åke Nilsson, Vilhelmina Lars Lilja, Vännäs Nina Loughlin, Vindeln David Lindberg, Dorotea Janeth Lundberg, Skellefteå Andreas Lundgren, Umeå Marie-Louise Rönnmark, Umeå Stig-Lennart Karlsson, Lycksele Ulla-Maj Andersson, Nordmaling Valberedning Ordinarie Carin Lundberg, Skellefteå, tillika ordförande Bert-Ove Bäckman, Lycksele Hans Lindberg, Umeå Thomas Fridh, Umeå Magnus Eriksson, Norsjö KG Abrahamsson, Vilhelmina Harriet Classon, Skellefteå Michael Norén, Robertsfors Eva Helleberg, Storuman Cajsa Abrahamsson, Sorsele Emma Nilsson, SSU Ersättare, ej personliga Carin Nilsson, Umeå Bengt Markstedt, Skellefteå Kennet Bergqvist, Vindeln Carl-Göran Lundmark, Skellefteå Margareta Gustavsson, Nordmaling Mahmoud Al-Turk, Lycksele Agneta Lindström-Berg, Vilhelmina David Lindberg, Dorotea Åsa Ögren, Umeå Leif Andersson, Vännäs Paulina Granberg, SSU Ombud Unga Örnars årskonferens - Ombud Medlefors Folkhögskola Katarina Köhler, Skellefteå Ombud Folkrörelsearkivet Harriet Hedlund, Umeå

6 5 Ombud S-kvinnors årskonferens Janeth Lundberg, Skellefteå Ombud ABF:s årskonferens Katarina Köhler, Skellefteå SAMMANTRÄDEN Verkställande utskottet har under året haft sju sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft sju sammanträden. DISTRIKTSKONGRESS Kongressen genomfördes den 1-2 april på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. Kongressen öppnades med en teater som framfördes av teatergruppen Desperados. Partistyrelsen representerades av Elvy Söderström, Örnsköldsvik. Kongressfesten genomfördes tillsammans med ombud och övriga intresserade på Medlefors folkhögskola. Övriga gäster vid distriktskongressen; SAP Norrbotten LO Västerbotten ABF Västerbotten S-kvinnor SSU Västerbotten Fonus Västerbottens Folkblad Unga Örnar Medlefors Folkhögskola Peter Roslund Per-Erik Johansson, Rickard Carstedt Thomas Fridh Margaret Swande Björn Wiechel, Fredrik Gustafsson Harriet Hedlund Lena Sandlin Tobias Ermebring Monika Widman Lundmark FÖRSTA MAJ Årets 1 maj firades på 17 platser runt om i länet. Demonstrationer och möten samlade ett stort antal medlemmar och sympatisörer. De lyckade 1 maj-arrangemangen kunde genomföras tack vare ett fint arbete från parti- och fackliga organisationer i samarbete med ABF.

7 Möten och demonstrationer 6 Plats Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleftehamn Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Hörnefors Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Talare Björn Wiechel, ordförande SSU-distriktet Peter Olofsson, landstingsråd Rickard Carstedt, ombudsman LO-distriktet Isak Frohm, riksdagsledamot Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå Isak Frohm, riksdagsledamot Katarina Köhler, riksdagsledamot Bert Öhlund, kommunalråd i Skellefteå Ylva Johansson, v.ordf. riksdagens arbetsmarknadsutskott Caisa Abrahamsson, kommunalråd Karin Lundström, landstingsråd Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels Helén Pettersson, riksdagsledamot Lars Lilja, riksdagsledamot Per-Erik Johansson, facklig ledare Lena Sandlin, ledarskribent VF Peter Olofsson, landstingsråd STUDIERÅDET Ett spännande och inspirerande arbete har gjorts i studierådet för utveckla studieverksamheten i partidistriktet. Under året har en folkrörelseutbildning blivit klar och ss i verksamhet. En utbildning som bygger på fyra områden och med ideologi som bas och som genomförs både i kursform och i studiecirkel. Uppstarten var en helg i oktober där politiska ideologier var ämnet. Första dagen medverkade Stig-Björn Ljungren och gav sin syn på hur idéer och värdegrund ser ut i dag och vilka förskjutningar som har skett. 110 deltagare fanns med under dag ett och vid kursen fanns 70 deltagare. Det är så otroligt glädjande och visar på medlemmar och förtroendevalda känner ett behov av få samtala kring politiska ideologier. Dessa utbildningar fortsätter under hela mandatperioden och vi hoppas även de övriga ämnesområden ska vara lika lockande för vårt folk. Ytterligare en ny studiecirkel är i startgroparna. Den handlar om landstingspolitik och förutsättningar för framtiden. Den kommer genomföras i studiecirkelform i alla kommuner under Studierådet tackar alla arbetarkommuner och S-föreningar för ett mycket gott arbete. Skellefteå i februari 2011 Katarina Köhler studieledare Övriga som ingått i studierådet; Rickard Carstedt, LO, Thomas Fridh, ABF, Birgitta Mukkavaara, S-kvinnor, t.o.m , därefter Karin Malmfjord, S-kvinnor, Tomas Marklund, Medlefors, Peter Burström, SSU samt ombudsman Maria Lindberg.

8 FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN 7 Under året har diskussioner kring arbetet med fördjupa den facklig-politiska samverkan i länet med sikte på valen 2014 påbörjats. Diskussionerna har kretsat kring vår organisation, utbildning/skolning och politikens inriktning. En kartläggning av den facklig-politiska organisationen i länets arbetarkommuner har gjorts vilken kommer ligga till grund för insatser under 2012 för stärka denna med målet vi inför valen 2014 har en väl fungerande facklig-politisk organisation i alla länets arbetarekommuner. Fackliga utskottet har under året sammanträtt två gånger. Umeå i februari 2011 Per-Erik Johansson Facklig ledare Övriga som ingått i fackliga utskottet under året; Rickard Carstedt, LO, Håkan Johansson, facklig ledare i Umeå, Carin Lundberg, SAP, Bengt Markstedt, facklig ledare i Skellefteå, Peter Danielsson, Kommunal. SKOGSLÄNSSAMARBETET Årets skogslänskonferens anordnades i Örnsköldsvik augusti. Konferensen innehöll bland annat diskussioner kring ny regionbildning, LOs arbete i Europa och sammanfning kring hur arbetet inför, under och efter extrakongressen genomförts. Skogslänsombudsmännen och ordförandena har träffats i Stockholm ytterligare två gånger för diskussioner inför extrakongressen. EXTRAKONGRESS mars genomfördes en extrakongress i Stockholm där Håkan Juholt valdes till ny partiledare och Carin Jämtin till partisekreterare. De ombud som representerade Västerbotten var Johan Söderling Vännäs, Susanne Bygdén Vännäs, Andreas Lundgren Umeå, Christer Lindvall Umeå, Marie-Louise Rönnmark Umeå, Patrik Nilsson Robertsfors, Mathias Haglund Vindeln, Martin Norehn Malå, Marita Fransson Lycksele, Jamal Mouneimne Lycksele, Daniel Ådin Skellefteå, Ann Åström Skellefteå, Lorents Burman Skellefteå, Greger Lindqvist Dorotea, Åke Nilsson Vilhelmina, Anita Johansson Vilhelmina och Caisa Abrahamsson Sorsele. INTERNATIONELLT Inga nya steg har tagits under året vad gäller partidistriktets internationella arbete. Samtal förs om tillsätta en grupp som kan arbeta med frågorna så initiativ tas komma framåt. Behoven av stöd från svensk socialdemokrati i världen har verkligen inte minskat under de senaste åren, och även Västerbottens partidistrikt bör agera mer aktivt i det arbetet. En diskussion med arbetarekommunerna bör initieras, om vad vi har för vilja till inriktning med vårt internationella arbete i partidistriktet. Umeå i januari 2011 Helén Pettersson Internationell ledare

9 KURSER OCH KONFERENSER Kongressombudsträff - Umeå 23 mars 14 deltagare Studieansvariga - Medlefors fhsk 3 september 22 deltagare Skogslänskonferens - Örnsköldsvik augusti 6 deltagare S-konferens - Lycksele 14 oktober 43 deltagare Studieupptakt - Medlefors fhsk 12 november 98 deltagare Ideologikurs - Medlefors fhsk 13 november 79 deltagare REPRESENTATION Partidistriktet har under året varit representerat vid bl.a. följande tillfällen. S-kvinnor, årsmöte SSU-distriktets årsmöte ABF-distriktets årsmöte Janeth Lundberg Helén Pettersson Katarina Köhler ARBETAREKOMMUNERNAS MEDLEMSANTAL OCH ORGANISATIONER Antal medlemmar Antal fören/klubbar Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Antalet medlemmar baserat på

10 EXPEDITIONEN 9 Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå. Anställda har under året varit följande personer på heltid. Maria Lindberg, förste ombudsman, Ingemar Åhman, assistent, Sture Ledin, vaktmästare t.o.m , Christin Broman, assistent (25%) fr.o.m , Stefan Hagström, andre ombudsman fr.o.m MOTIONSREDOVISNING FRÅN 2011 ÅRS DISTRIKTSKONGRESS Motion nr 1 ang Ett professionellt bemötande av våra äldre på akuternas mottagningar, motionär; Mahmoud Al-Turk, Lycksele arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen, det skall finnas utbildad personal som med sin erfarenhet vet hur man tar hand om den äldre och dess anhörig, och som utför både det medicinska och omvårdnadsåtgärder som krävs för ge den äldre en livskvalité och trygghet. det skall finnas mat, dryck och sängar som är passande för äldre som motverkar senare komplikationer. snarast slussa vidare patienten till en vårdavdelning där adekvat bedömning och omvårdnad kan ske. detta skall införas på alla akutmottagningar i Västerbotten. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 2 ang Fjälljakten för fast boende i Sverige, motionär; Per-Alrik Frohm, Storuman arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla första -satsen. anse tredje -satsen besvarad. fast boende i Sverige återinförs i rennäringsförordningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 3 ang Översyn pensionssystemet, motionär; Rolf Andersson, Malå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet driver frågan om en översyn av effekterna av bromsen i pensionssystemet. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter.

11 10 Motion nr 4 ang Elproduktion, egen el, motionär; Jamal Mouneimne, Lycksele arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen, ett system med nettodebitering för elmätning införs. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 5 ang motion från Malå arbetarekommun, motionär; Jerry Holmström, Malå arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen. Motion nr 6 ang Regionala investeringsstödet, motionär; Jamal Mouneimne, Lycksele arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen regionala investeringsstödet utvärderas och revideras enligt motionen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 7 ang Facklig politisk samverkan är nödvändig för valvinst, motionär; Holmsunds S-förening gm Annette Andersson, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen Motion nr 8 ang Solidarisk sk, motionär; Holmsunds S-förening gm Annette Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet fortsätter verka för samma sk på pension och arbete Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 9 ang Förbud mot offentliga friskolor som drivs i vinstsyfte, motionär; Holmsunds S-förening gm Ulf Viklund, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 10 ang Titulaturen på avdelningar inom NUS, motionär; Carin Nilsson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla första -satsen förändra benämningarna på avdelningarna så det underlättar för personal och patienter hitta till avdelningarna.

12 avslå andra -satsen 11 Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 11 ang mat till patienterna, motionär; Sävar-Täfteå S-förening gm Carin Nilsson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen första -satsen landstinget ser över mathanteringen/matproduktionen för patienterna så patienterna får en näringsrik och ätlig måltid som stimulerar tillfrisknandet. avslå andra -satsen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 12 ang Kvinnor är förlorarna i sjukförsäkringen, motionär; Umeå S- kvinnor gm Birgitta Mukkavaara, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen våra riksdagskvinnor/män med kraft verkar för sjukförsäkringssystemet ändras i enlighet med enligt motionen redovisade socialdemokratisk politik länets riksdagsledamöter får i uppdrag fortsätta följa upp sjukförsäkringsreformens effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter Motion nr 13 ang Inkomstskillnaderna varar livet ut. Kvinnorna de stora förlorarna, motionär; Umeå S-kvinnor gm Birgitta Mukkavaara, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen våra riksdagskvinnor/män med kraft verkar för skillnaderna i sk mellan pensionärer och löntagare, i enlighet med i motionen redovisade socialdemokratiska politik, avskaffas. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 14 ang Behovet av en trepartsuppgörelse, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet ska arbeta för en trepartsuppgörelse kring socialförsäkringarna motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen.

13 12 Motion nr 15 ang Återinför sjuk- och aktivitetsersättningen, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen sjuk- och aktivitetsersättningen återställs motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 16 ang Ekonomisk trygghet vid ålderdom, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen motionen sänds till partistyrelsen som ges i uppdrag verka för en konsekvensanalys genomförs av det reformerade pensionssystemet, samt sjukoch aktivitetsersättningen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 17 ang Arbetsskadeförsäkring, motionär; Ulf Björk, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen arbetsskadenämnderna återinförs företagshälsovården är behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassorna, samt en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll, arbetsskadesjukpenningen återinförs motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 18 ang Låt sjukförsäkringen bli frisk, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 19 ang Den sjukpenninggrundande inkomsten, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen man inte ska nollklassas om det finns godtagbara skäl

14 uppdra till länets riksdagsledamöter motionera i frågan motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen 13 Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 20 ang Resursfördelningen till svenska lärosäten inom grundutbildningen och kopplingen till kompetensförsörjningen, motionär; Mathias Haglund, Vindelns arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen efter ändring av -satserna Socialdemokraterna verkar för en översyn av utbildningspolitiken från grundskola till högskola så utbudet på färdigutbildad arbetskraft bättre matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 21 ang Sveriges mottagande av kvotflyktingar, motionär; Mathias Haglund, Vindelns arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen Socialdemokraterna ska verka för Sverige åtar sig ta emot mellan 2000 och 2500 kvotflyktingar per år. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 22 ang Förenklad hantering av intyg för vård av barn, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen försäkringskassan utreder om det är möjligt införa ett sådan datasystem/program som gör pappershanteringen med barns frånvaro överflödig. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 23 ang Studier, motionär; Tomas Marklund, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen socialdemokraterna i Västerbotten tar initiativ och stimulerar till en omfande studiesatsning där materialet består i med partiprogrammet som underlag fundera över vad de övergripande målen konkret handlar om för socialdemokraterna i dagens och morgondagens samhälle. Motion och utlåtande sänt till partidistriktets studieutskott.

15 14 Motion nr 24 ang Monarkins avveckling, motionär; Daniel Ådin, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionens andra -sats det Socialdemokratiska partiet arbetar fram ett tydligt förslag på hur monarkin ska ersättas. Motion och utlåtande sänt till partistyrelsen. Motion nr 25 ang Lokaltrafik, motionär; Anita Wallström, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 26 från Kultsjödalens S-förening, motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 27 ang Bränsle, motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen

16 SLUTORD 15 Den nystart vi inför 2011 så väl behövde kom snabbt av sig. Den ena mediala katastrofen avlöste den andra, och partiet nådde snart historiskt låga opinionssiffror i riket. Den partiledare vi under 2011 tills, valde i början av 2012 avgå. Det Västerbottens partidistrikt ställde som krav, inför valet av nästkommande partiordförande, var fullt fokus på stabilitet, en partiledare samlas kring. I januari 2012 valdes Stefan Löfven till ny partiledare av en enhällig partistyrelse, med Västerbottens partidistrikts fulla stöd. Att partiet i stort har haft problem har försvårat arbetet även regionalt. Svårigheten prata politik istället för organisation har varit påtaglig. Dock ska nämnas siffrorna i länet, i de svåraste av tider, visade ett allt starkare stöd. Västerbotten låg i SCB's decembermätning på 47,7%. De positiva siffrorna förklaras med en i Västerbotten tydligt driven socialdemokratisk politik. En tydlig skiljelinje har visat sig gång på gång gentemot Västerbottens allianspartier. Västerbottens socialdemokrater står upp för länet i alla politiska nivåer, från kommun och landsting, till riksdagen. Socialdemokratisk politik är efterlängtad, den som tydligt tar avstånd från alliansens nu förda politik blir året som kommer präglas av nytändning, året vi åter får diskutera politik. Tiden är inne lyfta deben, visa på det vi vet: politik gör skillnad. Under 2011 lade vi grunden för en stor satsning på studier. Under hösten genomfördes den första kursen i studiepaketet "Folkrörelseutbildning Västerbotten" med nästan 100 deltagare. Vi fortsätter satsa på studier under hela mandatperioden. Det är med klassiskt folkrörelsearbete vi vinner valen 2014.

17 16 DISTRIKTSSTYRELSEN

18 Socialdemokraterna Västerbotten Org nr: ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 Innehåll Sida - allmänna redovisningsprinciper 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - revisionsberättelse 7 - Skoglundsfonden 8

19 18 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Allmänna upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med gällande lagstiftning, god redovisningssed och föreningens stadgar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstsk och moms. Alla belopp redovisas i kronor. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Personal Under året har 5 personer varit anställda i organisationen fördelade på två kvinnor samt tre män. Fonderade medel. Valfonden består av ett konto i Föreningssparbanken. Avsättning till säkrande av personalkostnader är placerat i Ethica Stiftelsefond i Swedbank Robur AB. Fondens tillgångar placeras i aktier och svenska räntebärande värdepapper. Fondens placeringar i aktier och aktierelaterade fondpapper är i företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår, årets resultat efter finansiella poster, kr, avsätts till valfond.

20 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Övriga intäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Personalkostnader kr kr Verksamhetskostnader kr kr Summa rörelsens kostnader kr kr Resultat före finansiella poster kr kr Finansiella poster Ränteintäkter kr kr Resultat efter finansiella poster kr kr Avsättning reserverade medel 0 kr 0 kr ÅRETS RESULTAT kr kr

21 20 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 kr 1 kr Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 503 kr 503 kr Summa anläggningstillgångar kr 504 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Arbetarekommuner kr kr Övriga kortfristiga fordringar kr kr Avräkningar arbetarekommuner kr kr Skekonto fodran kr kr Sparkonto OK kr kr Kassa och Bank Kassa kr kr Postgiro kr kr Bank kr kr Bank valet kr kr Bank avsättningskonto kr 0 kr Fond Swedbank kr kr Summa omsättningstillgångar kr kr Summa tillgångar kr kr

22 21 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Skulder och eget kapital Eget kapital Kapitalbehållning kr kr Årets resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Avsättningar Reserverade medel kr kr Kortfristiga skulder Sker kr kr Upplupna RFV avgifter kr kr Övriga kortfristiga skulder kr kr Upplupna semesterlöner kr kr Upplupna soc.avg sem lön kr kr Förutbetalda intäkter 0 kr kr Summa kortfristiga skulder kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga

23 22 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Bokslutskommentarer Not 1. Intäkter Medlemsavgifterna avser distriktets del av den totala medlemsavgiften, vilken vi erhåller av partistyrelsen. Under punkten anslag ingår partistödet från landstinget, samt anslag från partiet centralt. Under punkten övriga intäkter ingår lönebidrag samt fakturerade intäkter från kopiering och porton, samt de anslag som erhållits för medfinansiering av kursverksamhet. Not 2. Kostnader Verksamhetens kostnader har i stort följt budget. En satsning på studier har påbörjats vilket gör kostnaderna för kursverksamheten har varit högre än budgeterat. Under punkten anslag har kr enligt budget avss till säkrande av personalkostnader. Dessa överföres successivt till Eticha stiftelsefond. Not 3. Aktier och andelar VF aktier värderade till 503 kr. Inventarier 1 kr. Not 4. Bankmedel Bank, avser verksamhetens ordinarie konto kr. Bank valet, avser för valet avsa pengar på särskilt konto kr. Avsättningskonto, avser konto där kr enligt 2011 års budget är avs för placeras i Fond Swedbank kr överfördes före årsskiftet till fonden. Omflyttningen sker vidare under Kontots saldo vid årsskiftet är kr. Fond Swedbank, avser pengar avsa till säkrande av personalkostnader. Till fonden är avs kr. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde kr.

24 23

25 24

26 25 LÄNETS SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPP Helén Pettersson Miljö och Jordbruksutskottet Ledamot Utrikesutskottet Suppleant Nordiska Rådets svenska delegation Suppleant Länsbänksansvarig Naturvårdsverkets insynsråd Ledamot Jordbruksverkets insynsråd Ledamot Ibrahim Baylan Utbildningsutskottet Suppleant Katarina Köhler Civilutskottet Arbetande suppleant Miljö- och Jordbruksutskottet suppleant Isak From Kulturutskottet Ledamot Utbildningsutskottet suppleant Motioner väckta under allmänna motionstiden 2011 Helén Pettersson Avskaffande av fideikommiss Förenklat faderskapserkännande och gemensam vårdnad Barnahus Nationellt skogsmuseum En filial till moderna museet till Umeå Nationellt viktigt utveckla Sofie Kulturhuvudstadsåret som nationellt intresse Folkbildningens utveckling Fri entré till statliga museer En bok för alla och andra läsfrämjande åtgärder Sveaskogs arrendepriser Kvinnors situation i sjukförsäkringen Statliga bidrag till personliga ombud Dawit Isaak Ibrahim Baylan Museum över den svenska demokratins framväxt Personvalsspärren Katarina Köhler Jämlika och rättvisa bonusar i idrotten Fler och mer nyanserade nyhetsrapporteringar i dagspressen Utvärdering av djurskyddstillsynen Nettodebitering av el Solidarisk sk Omdragning av E4 genom Västerbotten och Västernorrland Behovet av Norrbotniabanan Erkänn Palestina som stat

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

1 D A G O R D N I N G

1 D A G O R D N I N G 1 D A G O R D N I N G VÄSTERBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS VILHELMINA FOLKETS HUS DEN 31 MARS 1 APRIL 2012 *************************************************************************************************

Läs mer

Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8

Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8 2 (100) 3 (100) Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8 Kurser och konferenser 2012... 15 Arbetarekommunernas medlemstal och organisationer... 16 Motionsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015

Verksamhetsberättelse 2014. med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015 Verksamhetsberättelse 2014 med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015 Innehållsförteckning Internationalen... 3 Dagordning distriktskongress 2015... 4 A. Arbetsordning...

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Extrak Extrakongress rn Wiechel, 27 år arvikarie tiska intresseområden: Samhällsplanering, tsmarknad, socialpolitik, utveckling av ntlig sektor. förande SSU Västerbotten, ersättare ialnämnden, ersättare

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Motioner till 2012 års distriktskongress

Motioner till 2012 års distriktskongress 1 Motioner till 2012 års distriktskongress Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 1. Fastighetsavgift Malå Lennart Holmlund 3 2. Arbetsskadeförsäkring Umeå Per-Erik Johansson 4 3. Samordningsförbundens finansiering

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Lycksele 9-10 april 2016

Verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Lycksele 9-10 april 2016 Verksamhetsberättelse 2015 med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Lycksele 9-10 april 2016 Innehållsförteckning Internationalen... 3 Dagordning distriktskongress 2016... 4 A. Arbetsordning...

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av kallelse 3 Godkännande av dagordning 4 Val av presidium a) Ordföranden b) Sekreterare

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Kandidatpresentation Extrakongress 25 mars - 27 mars 2011 Umeå Arbetarekommun Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis extrakongress hålls den 25-27 mars 2011 i Stockholm. 350 ombud ska väljas till extrakongressen.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer