Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter"

Transkript

1 Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för slå dig fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: arbetare i stad, på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för detta sätta, skall solen stråla lika klar. ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://:

2 1 D A G O R D N I N G VÄSTERBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS VILHELMINA FOLKETS HUS DEN 31 MARS 1 APRIL 2012 ************************************************************************************************* Kongressens öppnande kl Kongressens offentlighet 2. Fastställande av dag- och arbetsordning 3. Gästerna har ordet 4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl Val av kongressfunktionärer a. Tre ordförande b. Två sekreterare c. Två justerare d. Sex rösträknare e. Redaktionsutskott 6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Riksdagsgruppens berättelse 9. Landstingsgruppens berättelse 10. Kvinno-, och ungdomsdistriktets berättelser samt VF Intressenter AB 11. Interpellationer/enkla frågor 12. Distriktsstyrelsens förslag Medlemsavgift för Val av a. Ordförande b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika ordinarie ledamöter i styrelsen c. Facklig ledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen e. 10 övriga ordinarie i styrelsen f. Tre ordinarie revisorer g. Två ersättare för revisorerna h. Internationell ledare i. Förtroenderåd j. Valberedning, 11 ordinarie och 11 ersättare 14. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer 15. Bestämmande av plats för verkställande utskottet 16. Behandling av motioner 17. Tid och plats för protokolljustering 18. Distriktsstyrelsens förslag Distriktskongress år Kongressens avslutning

3 FÖRSLAG 2 A. Arbetsordning Hålltider dag 1 Kl Kaffe Kl Lunch Kl Eftermiddagskaffe Hålltider dag 2 Kl Förmiddagskaffe Kl Lunch Ev fortsättning Lördag Kl Kongressöppning Öppningsspel Anförande av Partistyrelsens representant Gästerna har ordet Därefter kongressförhandlingar Kl Kl Slut för dagen Kongressfest, Vilhelmina FH Söndag Kl Tema: Folkbladet Kl Kongressen fortsätter B. Diskussionsordning 1. Ordet begärs skriftligt hos fungerande ordförande. 2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. För övriga med rätt yttra sig, fem minuter, där icke kortare tid beslutas. 3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. 4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens ordförande, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter, anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant för VF-Intressenter AB. Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen.

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret FÖRTROENDEVALDA Verkställande utskottet har varit förlagt till Umeå och bestått av; Ordinarie Lilly Bäcklund, Lycksele, ordförande Mikael Berglund, Umeå, vice ordförande Janeth Lundberg, Skellefteå Lennart Holmlund, Umeå Bert Öhlund, Skellefteå Kassör och sekreterare har varit Maria Lindberg. Adjungerad till VU har varit, landstingsråd Peter Olofsson, regionråd Erik Bergkvist, samt Moa Brydsten, politisk sekreterare i landstinget. Facklig ledare Per-Erik Johansson, Umeå. Studieledare Katarina Köhler, Skellefteå. Distriktsstyrelsens ledamöter Erik Bergkvist, Umeå Peter Olofsson, Umeå Britt-Louise Eriksson, Vindeln Marita Fransson, Lycksele Harriet Hedlund, Umeå Gun Ivesund, Robertsfors Mikael Lindfors, Norsjö Karin Malmfjord, Storuman Åke Nilsson, Vilhelmina Johan Söderling, Vännäs Adjungerade till styrelsen har varit; Björn Wiechel, SSU, Moa Brydsten, politisk sekreterare landstinget, Britta Rådström, S-kvinnor, Ibrahim Baylan, riksdagsledamot, Isak Frohm, riksdagsledamot samt Helén Pettersson, internationell ledare och riksdagsledamot.

5 4 Revisorer Solveig Grubbström, Umeå, tillika siffergranskare och sammankallande, Stig Lindström, Umeå och Gunnar Wiglöv, Nordmaling. Ersättare för revisorer Margareta Rasmusson och Eilert Carlsson, båda Umeå. Internationell ledare Helén Pettersson, Umeå. Förtroenderåd, 6 ordinarie övriga ersättare i nämnd ordning Harriet Classon, Skellefteå Isak Frohm, Norsjö Åsa Ögren, Umeå Lennart Holmlund, Umeå Carin Lundberg, Skellefteå Åke Nilsson, Vilhelmina Lars Lilja, Vännäs Nina Loughlin, Vindeln David Lindberg, Dorotea Janeth Lundberg, Skellefteå Andreas Lundgren, Umeå Marie-Louise Rönnmark, Umeå Stig-Lennart Karlsson, Lycksele Ulla-Maj Andersson, Nordmaling Valberedning Ordinarie Carin Lundberg, Skellefteå, tillika ordförande Bert-Ove Bäckman, Lycksele Hans Lindberg, Umeå Thomas Fridh, Umeå Magnus Eriksson, Norsjö KG Abrahamsson, Vilhelmina Harriet Classon, Skellefteå Michael Norén, Robertsfors Eva Helleberg, Storuman Cajsa Abrahamsson, Sorsele Emma Nilsson, SSU Ersättare, ej personliga Carin Nilsson, Umeå Bengt Markstedt, Skellefteå Kennet Bergqvist, Vindeln Carl-Göran Lundmark, Skellefteå Margareta Gustavsson, Nordmaling Mahmoud Al-Turk, Lycksele Agneta Lindström-Berg, Vilhelmina David Lindberg, Dorotea Åsa Ögren, Umeå Leif Andersson, Vännäs Paulina Granberg, SSU Ombud Unga Örnars årskonferens - Ombud Medlefors Folkhögskola Katarina Köhler, Skellefteå Ombud Folkrörelsearkivet Harriet Hedlund, Umeå

6 5 Ombud S-kvinnors årskonferens Janeth Lundberg, Skellefteå Ombud ABF:s årskonferens Katarina Köhler, Skellefteå SAMMANTRÄDEN Verkställande utskottet har under året haft sju sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft sju sammanträden. DISTRIKTSKONGRESS Kongressen genomfördes den 1-2 april på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. Kongressen öppnades med en teater som framfördes av teatergruppen Desperados. Partistyrelsen representerades av Elvy Söderström, Örnsköldsvik. Kongressfesten genomfördes tillsammans med ombud och övriga intresserade på Medlefors folkhögskola. Övriga gäster vid distriktskongressen; SAP Norrbotten LO Västerbotten ABF Västerbotten S-kvinnor SSU Västerbotten Fonus Västerbottens Folkblad Unga Örnar Medlefors Folkhögskola Peter Roslund Per-Erik Johansson, Rickard Carstedt Thomas Fridh Margaret Swande Björn Wiechel, Fredrik Gustafsson Harriet Hedlund Lena Sandlin Tobias Ermebring Monika Widman Lundmark FÖRSTA MAJ Årets 1 maj firades på 17 platser runt om i länet. Demonstrationer och möten samlade ett stort antal medlemmar och sympatisörer. De lyckade 1 maj-arrangemangen kunde genomföras tack vare ett fint arbete från parti- och fackliga organisationer i samarbete med ABF.

7 Möten och demonstrationer 6 Plats Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleftehamn Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Hörnefors Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Talare Björn Wiechel, ordförande SSU-distriktet Peter Olofsson, landstingsråd Rickard Carstedt, ombudsman LO-distriktet Isak Frohm, riksdagsledamot Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå Isak Frohm, riksdagsledamot Katarina Köhler, riksdagsledamot Bert Öhlund, kommunalråd i Skellefteå Ylva Johansson, v.ordf. riksdagens arbetsmarknadsutskott Caisa Abrahamsson, kommunalråd Karin Lundström, landstingsråd Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels Helén Pettersson, riksdagsledamot Lars Lilja, riksdagsledamot Per-Erik Johansson, facklig ledare Lena Sandlin, ledarskribent VF Peter Olofsson, landstingsråd STUDIERÅDET Ett spännande och inspirerande arbete har gjorts i studierådet för utveckla studieverksamheten i partidistriktet. Under året har en folkrörelseutbildning blivit klar och ss i verksamhet. En utbildning som bygger på fyra områden och med ideologi som bas och som genomförs både i kursform och i studiecirkel. Uppstarten var en helg i oktober där politiska ideologier var ämnet. Första dagen medverkade Stig-Björn Ljungren och gav sin syn på hur idéer och värdegrund ser ut i dag och vilka förskjutningar som har skett. 110 deltagare fanns med under dag ett och vid kursen fanns 70 deltagare. Det är så otroligt glädjande och visar på medlemmar och förtroendevalda känner ett behov av få samtala kring politiska ideologier. Dessa utbildningar fortsätter under hela mandatperioden och vi hoppas även de övriga ämnesområden ska vara lika lockande för vårt folk. Ytterligare en ny studiecirkel är i startgroparna. Den handlar om landstingspolitik och förutsättningar för framtiden. Den kommer genomföras i studiecirkelform i alla kommuner under Studierådet tackar alla arbetarkommuner och S-föreningar för ett mycket gott arbete. Skellefteå i februari 2011 Katarina Köhler studieledare Övriga som ingått i studierådet; Rickard Carstedt, LO, Thomas Fridh, ABF, Birgitta Mukkavaara, S-kvinnor, t.o.m , därefter Karin Malmfjord, S-kvinnor, Tomas Marklund, Medlefors, Peter Burström, SSU samt ombudsman Maria Lindberg.

8 FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN 7 Under året har diskussioner kring arbetet med fördjupa den facklig-politiska samverkan i länet med sikte på valen 2014 påbörjats. Diskussionerna har kretsat kring vår organisation, utbildning/skolning och politikens inriktning. En kartläggning av den facklig-politiska organisationen i länets arbetarkommuner har gjorts vilken kommer ligga till grund för insatser under 2012 för stärka denna med målet vi inför valen 2014 har en väl fungerande facklig-politisk organisation i alla länets arbetarekommuner. Fackliga utskottet har under året sammanträtt två gånger. Umeå i februari 2011 Per-Erik Johansson Facklig ledare Övriga som ingått i fackliga utskottet under året; Rickard Carstedt, LO, Håkan Johansson, facklig ledare i Umeå, Carin Lundberg, SAP, Bengt Markstedt, facklig ledare i Skellefteå, Peter Danielsson, Kommunal. SKOGSLÄNSSAMARBETET Årets skogslänskonferens anordnades i Örnsköldsvik augusti. Konferensen innehöll bland annat diskussioner kring ny regionbildning, LOs arbete i Europa och sammanfning kring hur arbetet inför, under och efter extrakongressen genomförts. Skogslänsombudsmännen och ordförandena har träffats i Stockholm ytterligare två gånger för diskussioner inför extrakongressen. EXTRAKONGRESS mars genomfördes en extrakongress i Stockholm där Håkan Juholt valdes till ny partiledare och Carin Jämtin till partisekreterare. De ombud som representerade Västerbotten var Johan Söderling Vännäs, Susanne Bygdén Vännäs, Andreas Lundgren Umeå, Christer Lindvall Umeå, Marie-Louise Rönnmark Umeå, Patrik Nilsson Robertsfors, Mathias Haglund Vindeln, Martin Norehn Malå, Marita Fransson Lycksele, Jamal Mouneimne Lycksele, Daniel Ådin Skellefteå, Ann Åström Skellefteå, Lorents Burman Skellefteå, Greger Lindqvist Dorotea, Åke Nilsson Vilhelmina, Anita Johansson Vilhelmina och Caisa Abrahamsson Sorsele. INTERNATIONELLT Inga nya steg har tagits under året vad gäller partidistriktets internationella arbete. Samtal förs om tillsätta en grupp som kan arbeta med frågorna så initiativ tas komma framåt. Behoven av stöd från svensk socialdemokrati i världen har verkligen inte minskat under de senaste åren, och även Västerbottens partidistrikt bör agera mer aktivt i det arbetet. En diskussion med arbetarekommunerna bör initieras, om vad vi har för vilja till inriktning med vårt internationella arbete i partidistriktet. Umeå i januari 2011 Helén Pettersson Internationell ledare

9 KURSER OCH KONFERENSER Kongressombudsträff - Umeå 23 mars 14 deltagare Studieansvariga - Medlefors fhsk 3 september 22 deltagare Skogslänskonferens - Örnsköldsvik augusti 6 deltagare S-konferens - Lycksele 14 oktober 43 deltagare Studieupptakt - Medlefors fhsk 12 november 98 deltagare Ideologikurs - Medlefors fhsk 13 november 79 deltagare REPRESENTATION Partidistriktet har under året varit representerat vid bl.a. följande tillfällen. S-kvinnor, årsmöte SSU-distriktets årsmöte ABF-distriktets årsmöte Janeth Lundberg Helén Pettersson Katarina Köhler ARBETAREKOMMUNERNAS MEDLEMSANTAL OCH ORGANISATIONER Antal medlemmar Antal fören/klubbar Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Antalet medlemmar baserat på

10 EXPEDITIONEN 9 Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå. Anställda har under året varit följande personer på heltid. Maria Lindberg, förste ombudsman, Ingemar Åhman, assistent, Sture Ledin, vaktmästare t.o.m , Christin Broman, assistent (25%) fr.o.m , Stefan Hagström, andre ombudsman fr.o.m MOTIONSREDOVISNING FRÅN 2011 ÅRS DISTRIKTSKONGRESS Motion nr 1 ang Ett professionellt bemötande av våra äldre på akuternas mottagningar, motionär; Mahmoud Al-Turk, Lycksele arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen, det skall finnas utbildad personal som med sin erfarenhet vet hur man tar hand om den äldre och dess anhörig, och som utför både det medicinska och omvårdnadsåtgärder som krävs för ge den äldre en livskvalité och trygghet. det skall finnas mat, dryck och sängar som är passande för äldre som motverkar senare komplikationer. snarast slussa vidare patienten till en vårdavdelning där adekvat bedömning och omvårdnad kan ske. detta skall införas på alla akutmottagningar i Västerbotten. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 2 ang Fjälljakten för fast boende i Sverige, motionär; Per-Alrik Frohm, Storuman arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla första -satsen. anse tredje -satsen besvarad. fast boende i Sverige återinförs i rennäringsförordningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 3 ang Översyn pensionssystemet, motionär; Rolf Andersson, Malå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet driver frågan om en översyn av effekterna av bromsen i pensionssystemet. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter.

11 10 Motion nr 4 ang Elproduktion, egen el, motionär; Jamal Mouneimne, Lycksele arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen, ett system med nettodebitering för elmätning införs. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 5 ang motion från Malå arbetarekommun, motionär; Jerry Holmström, Malå arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen. Motion nr 6 ang Regionala investeringsstödet, motionär; Jamal Mouneimne, Lycksele arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen regionala investeringsstödet utvärderas och revideras enligt motionen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 7 ang Facklig politisk samverkan är nödvändig för valvinst, motionär; Holmsunds S-förening gm Annette Andersson, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen Motion nr 8 ang Solidarisk sk, motionär; Holmsunds S-förening gm Annette Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet fortsätter verka för samma sk på pension och arbete Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 9 ang Förbud mot offentliga friskolor som drivs i vinstsyfte, motionär; Holmsunds S-förening gm Ulf Viklund, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 10 ang Titulaturen på avdelningar inom NUS, motionär; Carin Nilsson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla första -satsen förändra benämningarna på avdelningarna så det underlättar för personal och patienter hitta till avdelningarna.

12 avslå andra -satsen 11 Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 11 ang mat till patienterna, motionär; Sävar-Täfteå S-förening gm Carin Nilsson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen första -satsen landstinget ser över mathanteringen/matproduktionen för patienterna så patienterna får en näringsrik och ätlig måltid som stimulerar tillfrisknandet. avslå andra -satsen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-landstingsråd. Motion nr 12 ang Kvinnor är förlorarna i sjukförsäkringen, motionär; Umeå S- kvinnor gm Birgitta Mukkavaara, Umeå arbetarekommun Kongressen beslutade bifalla motionen våra riksdagskvinnor/män med kraft verkar för sjukförsäkringssystemet ändras i enlighet med enligt motionen redovisade socialdemokratisk politik länets riksdagsledamöter får i uppdrag fortsätta följa upp sjukförsäkringsreformens effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter Motion nr 13 ang Inkomstskillnaderna varar livet ut. Kvinnorna de stora förlorarna, motionär; Umeå S-kvinnor gm Birgitta Mukkavaara, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen våra riksdagskvinnor/män med kraft verkar för skillnaderna i sk mellan pensionärer och löntagare, i enlighet med i motionen redovisade socialdemokratiska politik, avskaffas. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 14 ang Behovet av en trepartsuppgörelse, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen partiet ska arbeta för en trepartsuppgörelse kring socialförsäkringarna motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen.

13 12 Motion nr 15 ang Återinför sjuk- och aktivitetsersättningen, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen sjuk- och aktivitetsersättningen återställs motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 16 ang Ekonomisk trygghet vid ålderdom, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen motionen sänds till partistyrelsen som ges i uppdrag verka för en konsekvensanalys genomförs av det reformerade pensionssystemet, samt sjukoch aktivitetsersättningen. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 17 ang Arbetsskadeförsäkring, motionär; Ulf Björk, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen arbetsskadenämnderna återinförs företagshälsovården är behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassorna, samt en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll, arbetsskadesjukpenningen återinförs motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 18 ang Låt sjukförsäkringen bli frisk, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 19 ang Den sjukpenninggrundande inkomsten, motionärer; Ulf Björk och Eva Andersson, Umeå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen man inte ska nollklassas om det finns godtagbara skäl

14 uppdra till länets riksdagsledamöter motionera i frågan motionen sänds till partistyrelsen och den parlamentariska utredningen 13 Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter och partistyrelsen. Motion nr 20 ang Resursfördelningen till svenska lärosäten inom grundutbildningen och kopplingen till kompetensförsörjningen, motionär; Mathias Haglund, Vindelns arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen efter ändring av -satserna Socialdemokraterna verkar för en översyn av utbildningspolitiken från grundskola till högskola så utbudet på färdigutbildad arbetskraft bättre matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 21 ang Sveriges mottagande av kvotflyktingar, motionär; Mathias Haglund, Vindelns arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen Socialdemokraterna ska verka för Sverige åtar sig ta emot mellan 2000 och 2500 kvotflyktingar per år. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 22 ang Förenklad hantering av intyg för vård av barn, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen försäkringskassan utreder om det är möjligt införa ett sådan datasystem/program som gör pappershanteringen med barns frånvaro överflödig. Motion och utlåtande sänt till länets (S)-riksdagsledamöter. Motion nr 23 ang Studier, motionär; Tomas Marklund, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionen socialdemokraterna i Västerbotten tar initiativ och stimulerar till en omfande studiesatsning där materialet består i med partiprogrammet som underlag fundera över vad de övergripande målen konkret handlar om för socialdemokraterna i dagens och morgondagens samhälle. Motion och utlåtande sänt till partidistriktets studieutskott.

15 14 Motion nr 24 ang Monarkins avveckling, motionär; Daniel Ådin, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade bifalla motionens andra -sats det Socialdemokratiska partiet arbetar fram ett tydligt förslag på hur monarkin ska ersättas. Motion och utlåtande sänt till partistyrelsen. Motion nr 25 ang Lokaltrafik, motionär; Anita Wallström, Skellefteå arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 26 från Kultsjödalens S-förening, motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen Motion nr 27 ang Bränsle, motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun. Kongressen beslutade avslå motionen

16 SLUTORD 15 Den nystart vi inför 2011 så väl behövde kom snabbt av sig. Den ena mediala katastrofen avlöste den andra, och partiet nådde snart historiskt låga opinionssiffror i riket. Den partiledare vi under 2011 tills, valde i början av 2012 avgå. Det Västerbottens partidistrikt ställde som krav, inför valet av nästkommande partiordförande, var fullt fokus på stabilitet, en partiledare samlas kring. I januari 2012 valdes Stefan Löfven till ny partiledare av en enhällig partistyrelse, med Västerbottens partidistrikts fulla stöd. Att partiet i stort har haft problem har försvårat arbetet även regionalt. Svårigheten prata politik istället för organisation har varit påtaglig. Dock ska nämnas siffrorna i länet, i de svåraste av tider, visade ett allt starkare stöd. Västerbotten låg i SCB's decembermätning på 47,7%. De positiva siffrorna förklaras med en i Västerbotten tydligt driven socialdemokratisk politik. En tydlig skiljelinje har visat sig gång på gång gentemot Västerbottens allianspartier. Västerbottens socialdemokrater står upp för länet i alla politiska nivåer, från kommun och landsting, till riksdagen. Socialdemokratisk politik är efterlängtad, den som tydligt tar avstånd från alliansens nu förda politik blir året som kommer präglas av nytändning, året vi åter får diskutera politik. Tiden är inne lyfta deben, visa på det vi vet: politik gör skillnad. Under 2011 lade vi grunden för en stor satsning på studier. Under hösten genomfördes den första kursen i studiepaketet "Folkrörelseutbildning Västerbotten" med nästan 100 deltagare. Vi fortsätter satsa på studier under hela mandatperioden. Det är med klassiskt folkrörelsearbete vi vinner valen 2014.

17 16 DISTRIKTSSTYRELSEN

18 Socialdemokraterna Västerbotten Org nr: ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011 Innehåll Sida - allmänna redovisningsprinciper 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - revisionsberättelse 7 - Skoglundsfonden 8

19 18 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Allmänna upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med gällande lagstiftning, god redovisningssed och föreningens stadgar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstsk och moms. Alla belopp redovisas i kronor. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Personal Under året har 5 personer varit anställda i organisationen fördelade på två kvinnor samt tre män. Fonderade medel. Valfonden består av ett konto i Föreningssparbanken. Avsättning till säkrande av personalkostnader är placerat i Ethica Stiftelsefond i Swedbank Robur AB. Fondens tillgångar placeras i aktier och svenska räntebärande värdepapper. Fondens placeringar i aktier och aktierelaterade fondpapper är i företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår, årets resultat efter finansiella poster, kr, avsätts till valfond.

20 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Övriga intäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Personalkostnader kr kr Verksamhetskostnader kr kr Summa rörelsens kostnader kr kr Resultat före finansiella poster kr kr Finansiella poster Ränteintäkter kr kr Resultat efter finansiella poster kr kr Avsättning reserverade medel 0 kr 0 kr ÅRETS RESULTAT kr kr

21 20 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 kr 1 kr Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 503 kr 503 kr Summa anläggningstillgångar kr 504 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Arbetarekommuner kr kr Övriga kortfristiga fordringar kr kr Avräkningar arbetarekommuner kr kr Skekonto fodran kr kr Sparkonto OK kr kr Kassa och Bank Kassa kr kr Postgiro kr kr Bank kr kr Bank valet kr kr Bank avsättningskonto kr 0 kr Fond Swedbank kr kr Summa omsättningstillgångar kr kr Summa tillgångar kr kr

22 21 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Skulder och eget kapital Eget kapital Kapitalbehållning kr kr Årets resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Avsättningar Reserverade medel kr kr Kortfristiga skulder Sker kr kr Upplupna RFV avgifter kr kr Övriga kortfristiga skulder kr kr Upplupna semesterlöner kr kr Upplupna soc.avg sem lön kr kr Förutbetalda intäkter 0 kr kr Summa kortfristiga skulder kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga

23 22 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Bokslutskommentarer Not 1. Intäkter Medlemsavgifterna avser distriktets del av den totala medlemsavgiften, vilken vi erhåller av partistyrelsen. Under punkten anslag ingår partistödet från landstinget, samt anslag från partiet centralt. Under punkten övriga intäkter ingår lönebidrag samt fakturerade intäkter från kopiering och porton, samt de anslag som erhållits för medfinansiering av kursverksamhet. Not 2. Kostnader Verksamhetens kostnader har i stort följt budget. En satsning på studier har påbörjats vilket gör kostnaderna för kursverksamheten har varit högre än budgeterat. Under punkten anslag har kr enligt budget avss till säkrande av personalkostnader. Dessa överföres successivt till Eticha stiftelsefond. Not 3. Aktier och andelar VF aktier värderade till 503 kr. Inventarier 1 kr. Not 4. Bankmedel Bank, avser verksamhetens ordinarie konto kr. Bank valet, avser för valet avsa pengar på särskilt konto kr. Avsättningskonto, avser konto där kr enligt 2011 års budget är avs för placeras i Fond Swedbank kr överfördes före årsskiftet till fonden. Omflyttningen sker vidare under Kontots saldo vid årsskiftet är kr. Fond Swedbank, avser pengar avsa till säkrande av personalkostnader. Till fonden är avs kr. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde kr.

24 23

25 24

26 25 LÄNETS SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPP Helén Pettersson Miljö och Jordbruksutskottet Ledamot Utrikesutskottet Suppleant Nordiska Rådets svenska delegation Suppleant Länsbänksansvarig Naturvårdsverkets insynsråd Ledamot Jordbruksverkets insynsråd Ledamot Ibrahim Baylan Utbildningsutskottet Suppleant Katarina Köhler Civilutskottet Arbetande suppleant Miljö- och Jordbruksutskottet suppleant Isak From Kulturutskottet Ledamot Utbildningsutskottet suppleant Motioner väckta under allmänna motionstiden 2011 Helén Pettersson Avskaffande av fideikommiss Förenklat faderskapserkännande och gemensam vårdnad Barnahus Nationellt skogsmuseum En filial till moderna museet till Umeå Nationellt viktigt utveckla Sofie Kulturhuvudstadsåret som nationellt intresse Folkbildningens utveckling Fri entré till statliga museer En bok för alla och andra läsfrämjande åtgärder Sveaskogs arrendepriser Kvinnors situation i sjukförsäkringen Statliga bidrag till personliga ombud Dawit Isaak Ibrahim Baylan Museum över den svenska demokratins framväxt Personvalsspärren Katarina Köhler Jämlika och rättvisa bonusar i idrotten Fler och mer nyanserade nyhetsrapporteringar i dagspressen Utvärdering av djurskyddstillsynen Nettodebitering av el Solidarisk sk Omdragning av E4 genom Västerbotten och Västernorrland Behovet av Norrbotniabanan Erkänn Palestina som stat

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Motioner. till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015. Socialdemokraterna i Västerbotten

Motioner. till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015. Socialdemokraterna i Västerbotten Motioner till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015 Socialdemokraterna i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Begränsning av bemanningsföretag... 3 2. Begränsning av bemanningsföretag... 3 3. En

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin MOTIONER FÖREDRAGANDE 1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin 2. Äldrevård - omsorg 2.1 Näringsrik

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer