- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

2 Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete... sid 8 Om Shia... sid 10 Ordförande har ordet... sid 11 Behöver FSDB byta namn?... sid 13 Bok om haptiska signaler... sid 13 Återbetalning för egna utlägg sid 14 Hjälpmedel sid 14 - Vill du testa klockan Meteor?... sid 14 - Välkommen till IT-frågan... sid 15 Tips på aktiviteter:... sid 15 - Teaterföreställningen RESAN... sid 15 - CODA-mässan sid 16 Från Valberedningen... sid 17 En väg till arbetsmarknaden... sid 18 Ledarhundskurs i Mullsjö... sid 20 Sjukvårdsupplysning via texttelefon... sid 22 Förändringar för assistansanordnare... sid 22 Ny avhandling:... sid 23 Mama Magnus... sid 24 DBU-sidan:... sid 25 - Ronja Irming har ordet... sid 25 Regionala föreningar:... sid 26 - FSDB Väst... sid 26 - FSDB Stockholms och Gotlands län... sid 27 - FSDB Örebro-Värmland... sid 27 På gång i FSDB... sid 28 2

3 Nytt projekt i Rwanda Fem svenska handikapporganisationer arbetar tillsammans med Shia för att stödja handikapprörelsen i Rwanda. Genom arbetet i Rwanda vill FSDB förbättra den utsatta livssituationen för personer med dövblindhet. I Centralafrika ligger Rwanda som är ett av världens fattigaste länder. Det är ett litet kuperat land som också brukar kallas för de tusen kullarnas land. Till ytan är Rwanda ungefär lika litet som Småland. Trots den lilla ytan bor där mellan 9 och 10 miljoner invånare. Det är antagligen det folktätaste landet i hela Afrika. Befolkningen är ung och medelåldern ligger på 19 år. Den förväntade livslängden är bara 43 år för män och 46 år för kvinnor. Språket heter kinyarwanda, men franska och engelska är också officiella språk. Kigali, Rwandas huvudstad, är liksom landet i övrigt kuperat och är byggt på sju kullar. Rwanda gränsar till Burundi, Kongo-Kinshasa, Tanzania och Uganda. 3

4 Vy från Kigali Möjligheter tack vare Shia Tack vare samarbetet med Shia har FSDB kunnat delta i utvecklingsarbete i flera länder i Latinamerika, Östafrika, Sydafrika och genom WFDB även på olika ställen runt om i världen. Nu håller det på att växa fram ett nytt samarbete i Rwanda. Rwanda är ett så kallat programland eftersom fem svenska organisationer samarbetar där med olika systerorganisationer. De svenska organisationer som förutom FSDB är med är SRF (Synskadades Riksförbund), RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), FUB (Förbundet utvecklingsstörda barn och ungdomar) och Unga rörelsehindrade. Jag (Christer) har huvudansvaret inom styrelsen för det här projektet och vid senaste besöket i juli, när vi lade upp projektet var Linda Eriksson med. Arbetet går ut på att de svenska organisationerna tillsammans med Shia ska stödja handikapprörelsen i Rwanda och hjälpa dem att utvecklas och bättre kunna arbeta med påverkansarbete och på så sätt skapa en bättre situation för personer med funktionsnedsättning. Den övergripande målsättningen är att minska sårbarheten för människor med funktionsnedsättningar skedde det fruktansvärda folkmordet då cirka människor dödades i det som kalllas Folkmordet i Rwanda. Som en konsekvens av folkmordet är andelen människor med funktionsnedsättning förmodligen högre än i omkringliggande länder. De allra flesta handikapporganisationer i Rwanda är nya eller upprustade, efter folkmordet. Intrycket är att organisationerna, trots svårigheterna det innebär att verka i ett land med små resurser, präglas av stort engagemang, framåtblickande och strategisk planering. Utmärkande är att många talar om rättighetsfrågor och hänvisar till den nya FN-konventionen. Möjlig- 4

5 Inte lätt att vara blind och ta sig fram på den här byvägen Moses Mayanja, Rwandas enda professionella teckenspråkstolk heterna till en givande dialog mellan partners borde kunna vara stora. Handikapprörelsen samarbetar effektivt i olika paraplyorganisationer och med stöd av det Afrikanska dekadkontoret utan tendenser till dubbelarbete eller konkurrens. Det finns en tydligt uttryckt politisk vilja i Rwanda att inkludera personer med funktionsnedsättningar i samhället. Rwanda har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har också gett aktivt stöd till uppbyggnaden av handikapprörelsen. Enligt konstitutionen ska också personer med funktionsnedsättningar vara representerade på såväl nationell, regional som lokal nivå. I fattigdomsbekämpningsstrategin finns gruppen omnämnd specifikt. Alla vill vara med FSDB:s målsättning under den treåriga projekttiden är att minska sårbarheten för just personer med dövblindhet. FSDB vill bidra till full delaktighet, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna och därmed alla människors lika värde. Rätten och förutsättningarna för att föra sin egen talan och möjligheter att ta makten över sitt liv är grundförutsättningar för att uppnå detta. Idag finns det ingen dövblindorganisation i Rwanda, men i de tre 5

6 Vy från Kigali organisationerna för döva, döva kvinnor och blinda finns medlemmar med dövblindhet. Ett problem som förekommer i alla organisationerna är att det finns medlemmar med dövblindhet som man inte vet hur man ska kunna kommunicera med. Dessutom känner man till en del personer med dövblindhet, men de göms ofta undan i hemmen. Alla tre organisationerna är intresserade av samarbete. De är fast beslutna att man vill arbeta vidare med att väcka medvetenhet och förbättra situationen för människor med dövblindhet. Alla vill komma överens om en definition av dövblindhet som ett specifikt funktionshinder. Vidare vill alla identifiera personer med dövblindhet och öka deras delaktighet. Det behövs också hjälp med att visa vad dövblindtolkning innebär. Förhoppningsvis kan det också i framtiden bildas en organisation i Rwanda för personer med dövblindhet. I många möten är tilltalen formella. Linda tilltalas nästan alltid som Madam Linda. Själv får jag nöja mig med att kallas för Nelson! Träningscenter för blinda Sedan år 2000 medverkar SRF i ett projekt som är ett träningscenter för ungdomar och vuxna som är helt blinda. Man har i nuläget inte kapacitet att inkludera synskadade. Projektet innebär att den som får plats på centret efter ansökan får komma och bo på centret under cirka ett halvt år och där få utbildning 6

7 Sovsal på träningscentret Kök på träningscentret och träning i till exempel punktskrift, orientering, förflyttning, djurskötsel och grönsaksodling. Man har även utbildning till skomakare. På centrat finns det kor, getter, kaniner och kycklingar. Efter utbildningens slut får man välja att ta med sig en ko eller två getter hem. På så sätt har man en grund att börja med och kan ordna sin egen försörjning. Hittills har 315 personer fått träning på centret sedan starten. Kycklingarna och kaninerna används för att få mat och inkomster till centret och måste vara helt självbärande. Centret är nu välkänt i Rwanda och man har väntelista på folk som vill komma. Man har en viss egenavgift som fram till 2009 har betalats av Shia. Nu måste det finansieras på annat sätt för de som själva inte kan betala. En del krigsskadade före detta soldater får sponsring från en japansk fond. Lag på att arbeta för samhället I Rwanda finns det lag på att minst en person i varje familj, några timmar sista tisdagen och lördagen varje månad ska utföra något arbete för samhället. Det kan vara att rensa rabatter i offentliga parker, att plocka skräp eller gräva vägar. Allt för att minska samhällets kostnader. Något för Sverige för att sänka skatten kanske? Under lördag fram till kl är allting stängt. Inga affärer är öppna, inga banker eller växlingskontor. Visst finns det många små och stora skillnader mellan hur vi lever i Sverige och i Rwanda. Innerst inne är vi ändå alla människor. Genom utvecklingsarbete kan vi hjälpas åt att se till att alla människors lika värde och rättigheter respekteras. Christer Nilsson 7

8 FSDB:s internationella arbete Christer Nilsson FSDB har sedan lång tid tillbaka varit engagerad i det internationella arbetet och i mycket varit en förebild för organisationer för människor med dövblindhet i andra länder. Genom att ge stöd på olika sätt har man kunnat hjälpa till att stärka existerande organisationer, men också varit delaktig i uppbyggnaden av nya organisationer i länder som haft svårt att få igång verksamhet. Ibland kan man höra att FSDB inte borde arbeta så mycket utomlands utan i stället arbeta med att förbättra situationen för oss i Sverige. FSDB arbetar väldigt mycket med att förbättra situationen i Sverige, men det utesluter inte att man också kan ge stöd åt människor i andra länder där man många gånger inte nått så långt som vi har i Sverige. I flera av de fattigaste länderna i världen glöms människor med funktionshinder ofta bort och de göms ibland undan. De blir en form av andra klassens medborgare som lätt hamnar längst ner på samhällsstegen och inte får den hjälp de behöver. Det är också där som risken är stor att människor med funktionsnedsättningar och framför allt barn och kvinnor på olika sätt blir både utnyttjade och misshandlade på grund av sin funktionsnedsättning. Och här är det viktigt att vi, som har kommit längre och har mer erfarenhet av påverkansarbete, kan få vara ett stöd och hjälpa människor att kunna göra något åt sin egen situation och få till en förändring. Arbete i olika delar FSDB:s internationella arbete består av olika delar. Vi finns med i olika nätverk och organisationer för människor med dövblindhet som t ex EDBU (Europeiska dövblindunionen), WFDB (Världsfederationen för människor med dövblindhet) och DBNSK (en samarbetskommitté för de nordiska dövblindorganisationerna) där man har ett erfarenhetsutbyte och lär av varandra men också gemensamt driver 8

9 frågor som berör ämnesområdet dövblindhet. Det internationella arbetet består dessutom av utvecklingssamarbete tillsammans med organisationer för människor med dövblindhet i utvecklingsländer där vi med hjälp av Sida-medel kan hjälpa organisationerna både med erfarenheter och ekonomiskt, att utvecklas som organisation och att kunna arbeta med påverkansarbete. Sidapengarna får vi del av genom Shia, (se separat information om Shia) Utbytet växer Det internationella utbytet växer inom alla områden, regler och synsätt blir alltmer likartade och vi blir alltmer beroende av vad som sker i andra länder. Eftersom detta också sker inom dövblindverksamheten kan FSDB inte välja att stå utanför den samhällsutvecklingen. Det mesta inom den internationella verksamheten är idag självklara delar av en handikapporganisations arbete och ska omfattas av organisationsstödet. För vissa delar kan vi emellertid få speciella bidrag. De flesta dövblindorganisationer i världen är små och osjälvständiga. FSDB är en av få organisationer av människor med dövblindhet som har ekonomiska och personella möjligheter att lämna visst stöd till andra. Vi har trots allt ett statligt organisationsstöd och möjligheter att söka pengar från olika fonder. FSDB har haft stor betydelse för personer med dövblindhet i hela världen. Vi har varit aktivt inblandade i uppbyggandet av dövblindföreningar i 14 länder i Latinamerika, i Afrika och i skapandet av WFDB. Nya kunskaper De internationella kontakterna ger samtidigt FSDB ny kunskap och impulser till ny verksamhet och nya sätt att angripa gamla problem. Det är genom det internationella samarbetet som FN:s standardregler kom till och WFDB hade en framträdande roll genom Lex Grandia som var ordförande för IDA (International Disability Alliance) när konventionen för personer med funktionsnedsättning (CRPD) antogs av FN 13:e december I den internationella samverkan förs också diskussionerna kring mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi deltar i det internationella arbetet. Gör vi inte det drivs dövblindfrågorna utan att synpunkter från personer med dövblindhet kommer fram. Inom FSDB finns en internationell arbetsgrupp, bestående av Pontus Degsell, Linda Eriksson, Christer Nilsson och Kristina Nord. Vi träffas några gånger per år för att diskutera FSDB:s internationella arbete. Christer Nilsson Internationell samordnare inom styrelsen 9

10 Om Shia Shia (Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete) är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 1981 under FN:s internationella handikappår. FSDB har varit medlem i Shia ända sedan starten. För Shia är utgångspunkten de mänskliga rättigheterna, att alla människors lika värde och rättigheter respekteras. Tack vare samarbetet med Shia har FSDB kunnat delta i utvecklingsarbete i flera länder i Latinamerika, Östafrika, Sydafrika och genom WFDB även på olika ställen runt om i världen. Målet för Shias arbete är att stödja det arbete som människor med funktionsnedsättning och deras organisationer bedriver för ökade rättigheter, jämlikhet och delaktighet. Shia består i dag av 30 svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. Shia har för närvarande program i sju länder. Dessa är: - Bolivia, - Bosnien, - Nepal, - Nicaragua, - Sri Lanka, - Rwanda, - Tanzania. Dessutom stöttar Shia också WFDB (World Federation for the deafblind). FSDB är med och har ansökt om projekt i Nicaragua och Rwanda och för WFDB. Tidigare projekt i Sydafrika och Latinamerika avslutas under Förkortningen Shia står för: Solidarity (Solidaritet) Human Rights (Mänskliga Rättigheter) Inclusion (Inkludering) Accessibility (Tillgänglighet). Läs gärna mer om Shia på 10

11 Ordförande har ordet kartlägga och analysera hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och dövblinda fungerar inom olika samhällsområden. Det statliga uppdraget kommer att redovisas senast den 1 november Pontus Degsell Ny statlig tolkutredning Fungerande tolktjänst är en förutsättning för att alla tolkanvändare ska kunna uppnå delaktighet i samhället. FSDB har tillsammans med de andra hörselorganisationerna och Talför (tolkchefernas förening) arbetat intensivt för att det ska tillsättas en offentlig utredning som ser över hela systemet med tolkar för personer med dövblindhet, döva och hörselskadade. Idag finns det till exempel oklara regler om vad som egentligen ingår i begreppet vardagstolkning som landstingen har ansvar för. Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har blivit utsedd till särskild utredare med uppdrag att Kartläggning av delaktighet Styrelsen strävar efter att utveckla och förbättra det intressepolitiska arbetet och FSDB har därför inlett samarbete med forskaren Kerstin Möller. I arbetet ingår att göra en kartläggning. Vi vill ta reda på vad som underlättar och vad som hindrar och gör det svårt för medlemmar att vara delaktiga. Material med instruktioner har skickats med e-post och brev till alla regionala föreningar och sektioner. Ni i de regionala föreningsstyrelserna och sektionsstyrelserna har den viktiga uppgiften att ta reda på hur medlemmarna i er förening eller sektion har det. Det här är ett bra tillfälle för er i styrelsen att lära er mer om era medlemmar. Börja kartläggningen så fort som möjligt och skicka gärna in sva- 11

12 ren på e-post till Kerstin. Ni kan till exempel börja med er själva i styrelsen. Ni kan intervjua varandra två och två eller fler. Ni kan även vara hela styrelsen. Se bara till att svaren från var och en antecknas för sig. Om det finns frågor om kartläggningen går det bra att kontakta Kerstin Möller, e-post eller med SMS till Bristande tillgänglighet som diskriminering Utvecklingen i samhället går långsamt när det gäller att ge personer med funktionsnedsättning samma mänskliga rättigheter som andra i samhället. FSDB arbetar med remissvar på departementspromemorian Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering som ska vara Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillhanda senast den 19 november DBNSK I september deltog jag och vice ordförande Linda Eriksson på möte i Finland med DBNSK (Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté). En gång per år brukar de nordiska dövblindorganisationernas ordförandena och vice ordförandena träffas. Vid mötet övergick värdskapet från Finland till Sverige. Vi har nu ansvaret under ett år och preliminärt kommer nästa DBNSKmöte att hållas i Sverige den oktober Jag hoppas att vi ses på höstträffen! Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Vår e-postadress är Det går också bra att skriva brev till: Styrelsen FSDB Enskede 12

13 Behöver FSDB byta namn? Vid FSDB:s ordförandemöte den maj informerade förbundsstyrelsen att man har börjat fundera på FSDB:s namn - alltså Förbundet Sveriges Dövblinda. Förbundsstyrelsen och kansliet försöker i alla sammanhang att alltid säga och skriva personer med dövblindhet istället för dövblinda, men detta framkommer ju inte alls i FSDB:s eget namn. Ett förslag är därför att behålla förkortningen FSDB och ändra dess betydelse till något annat. Det finns andra handikappförbund som har bytt namn, men ändå har behållit sina förkortningar. Till exempel DHR som tidigare hette De Handikappades Riksförbund och numera heter Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Förbundsstyrelsen har ännu inget förslag till nytt namn, men alla är välkomna att höra av sig med idéer och förslag till Bok om haptiska signaler Socialhaptisk kommunikation används för att till exempel ge feedback och bekräftelse, förmedla korta sociala meddelanden, uttrycka känslor och sinnesstämningar, få uppmärksamhet samt visa riktningar. Den danska dövblindorganisationen FDDB har gett ut en inspirerande bok om haptiska signaler 103 haptiska signaler en uppslagsbok. Boken har tillkommit med ekonomiskt stöd från det danska Undervisningsministeriet och i samarbete med personer med dövblindhet, kontaktpersoner och andra intresserade. På FDDB:s hemsida www. fddb.dk går det att beställa boken och/eller direkt ladda ned en fil av texten. 13

14 Återbetalning för egna utlägg Egna utlägg betalas tillbaka enligt följande: Arbetsgången är att för den som lämnar in underlag för egna utlägg till Cecilia Strandell senast den 15 i en månad sker utbetalningen samma dag som ordinarie löneutbetalning. Dvs den 25 eller om 25 är på en helg fredagen innan. Om underlaget lämnas in efter den 15 får man vänta en extra månad på utbetalning. Underlag skickas till Cecilia Strandell, FSDB, Enskede. Hjälpmedel: Vill du testa klockan Meteor? I Kontakt med FSDB nr 3/2010 skrev vi om klockan Meteor som är designad för synskadade. Genom diskreta vibrationer ger Meteor dig timmar och minuter och ger dig möjligheten att veta tiden UTAN att titta på klockan. I månadsskiftet september-oktober deltog Linda Eriksson vid ADBNkonferensen i Aalborg i Danmark. Där fick varje land varsin Meteorklocka gratis. Du har nu möjlighet att testa den. Vi kommer att ta med klockan till höstträffen. Om du inte är med där, kan du kontakta Linda e-post 14

15 Välkommen till IT-frågan! Ta chansen att vara med och påverka! Det är Hjälpmedelsinstitutet och kommunikationsmyndigheten PTS som står bakom IT-frågan. Syftet är att framtidens produkter och tjänster ska bli bättre och mer tillgängliga. Därför läggs det ut webbenkäter där de frågar personer med funktionsnedsättning om deras syn på dagens IT och telekom. Höstens enkät är öppen till och med den 5 november. Frågorna handlar denna gång om höstens riksdagsval, smartphones och om hur det är att resa med kollektivtrafik. Alla som besvarar enkäten får en trisslott! Enkäterna läggs ut på webben två gånger om året och det går att anmäla sig när som helst. Anmälan görs på Man måste ha fyllt 16 år för att delta. Tips på aktiviteter: Teaterföreställningen RESAN Dag: Tisdag den 9 november Tid: Kl och därefter samtal med kaffe och bulle Plats: Shias kansli, Liljeholmstorg 7, 6 tr Entré: 50 kronor (går oavkortat till Shias 90-konto) Anmälan: till tfn: eller till tfn: Resan är en berättelse om ovillkorliga öden och avgörande val. Den bygger på sex kvinnors berättelser om sina liv. Barndom och uppväxt i Iran, Marocko, Ukraina, Argentina, Eritrea och Peru, uppbrott från det kända, resan till Sverige och till sist kampen för ett nytt liv i ett nytt land. Alla har olika bakgrund, men gemensamt för dem är att de alla har någon form av funktionsnedsättning. Föreställningen tecken- och syntolkas. Antal platser är något begränsat så vi ser gärna att du anmäler dig senast måndag den 8 november. 15

16 CODA-mässan 2010 Stockholms första CODA-mässa för dig som är döv förälder med hörande barn! När? 20 november 2010 Tid? Var? Medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm Medverkande: Stockholms dövas förening, Dövteamet, Dövblindteamet, BUP för döva och hörselskadade, Manillaskolans teckenspråksverksamhet för hörande barn till döva, Familjeklubben Näckrosen, Svenska Kyrkans teckenspråksverksamhet, SDF:s Informatörsnätverk, Teckenspråkscentrum och Sensus. Under CODA-mässan 20 november erbjuder vi: Föreläsningar Vi bjuder på spännande föreläsningar om vad det innebär att vara hörande barn till döva föräldrar. Frågestund Har du frågor om barn eller barnuppfostran du skulle vilja ha svar på? Den här dagen får du möjlighet att helt anonymt få svar på dina frågor av en frågepanel som svarar på alla frågor du har velat ha svar på! Panelen innehåller barn till döva föräldrar, döva föräldrar samt en expert på barns sociala och psykologiska utveckling. Information Här kan du få nyttig information från alla de verksamheter som arbetar med döva föräldrar och deras barn. Du har också möjlighet att ställa frågor till personal som arbetar inom verksamheterna. Din berättelse Under dagen har du möjlighet att skriva ner eller filma din berättelse om hur det är att vara döv förälder till hörande barn. Roliga, spännande, tråkiga eller läskiga berättelser du sätter gränsen! De bästa historierna kommer att samlas ihop och presenteras i en bok! För barnen Hela eftermiddagen kommer det finnas barnpassning och roliga aktiviteter för barnen! Café Stockholms Dövas förenings café Albert erbjuder möjlighet att under CODA-mässan köpa fika och annat smått och gott! Detaljerat program får du på plats! Anmäl dig senast den 10 november till Lena Rydén, e-post: Varmt välkomna! 16

17 Från Valberedningen: FSDB:s kongress 2011 Du kan påverka valet av styrelse! Den maj 2011 är det kongress för Förbundet Sveriges Dövblinda. Kongressen ska välja styrelse. Varje regional förening skickar två eller flera ombud till kongressen. Antalet ombud beräknas utifrån antalet medlemmar i den regionala föreningen per den 31 december Du kan påverka styrelsevalet! Förbundet har en valberedning. Vi tar emot förslag till namn på kandidater till förbundsordförande på två år och styrelsekandidater på fyra år. Det är din regionala förening som ska lämna kandidatförslagen till valberedningen. Tänk på att de personer som ni föreslår bör vara tillfrågade! Valberedningen eftersträvar en god geografisk spridning på ledamöterna, likaså en jämn spridning i fråga om kön och bland döva och hörselskadade. Likaså högst en eller möjligen två kandidater från en och samma regionala förening. brev till alla regionala föreningar. Föreningarna enas vid sina respektive medlemsmöten om vilka kandidater föreningens ombud ska rösta på under kongressen. Kongressen 2011 ska välja en styrelse på sju ledamöter. De ledamöter som sitter till 2011 är: Ordförande Pontus Degsell. Styrelseledamöterna Siv Grönberg, Elisabeth Gustafsson, Marie Lagerström, Christer Nilsson och Anita Örum. De styrelseledamöter som sitter till 2013 är: Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Kristina Nord. Valberedningen vill ha in förslagen senast den 1 december Skicka förslagen till valberedningens sammankallande Arne Lorentzson, tel , mail brev i TP brev Arne Lorentzson. Valberedningen genom Rolf Eriksson Valberedningen ska före den 1 februari 2011 presentera en kandidatlista. Listan presenteras dels här i Kontakt med FSDB men också i 17

18 En väg till arbetsmarknaden Från vänster, Torbjörn Freudenthal, Sven Sjöberg, Henrik Brink, Kerstin Liljedahl och Lena Göransson. Den 14 september redovisades projektet En väg till arbetsmarknaden Ungdomens styrka och omgivningens stöd vid ett slutseminarium som hölls i SRF:s lokaler i Enskede. Henrik Brink, kurator på Dövblindteamet i Skåne har varit projektledare för projektet som pågått under Seminariet hölls som en levande diskussion med fokus på framtiden. Bakgrunden till projektet är en studie som arbetsförmedlingen i Uppsala genomfört i samarbete med föreningen (DUA-rapporten, juni 2006). En av slutsatserna från den var att det behövs mer arbete för att stärka målgruppens identitet och handlingskraft. Projektets syfte har varit att finna modeller och metoder som möjliggör för ungdomar med olika grader av syn- och hörselnedsättning att 18

19 kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Målsättningen har bland annat varit att etablera en nationell individstärkande verksamhet för ungdomar med syn- och hörselnedsättning inom skolverksamheten samt skapa en modell för hur elever kan erbjudas en tillfredställande studie- och yrkesvägledning. Bättre samverkan mellan skola, arbetsförmedling och landstingens resurser har också varit en fråga i fokus. En viktig del har varit att ringa in kunskap om hur stödet för ungdomar kan utformas. Vad har ungdomarna själva för tankar om mål och framtid? För att få mer kunskap om detta och vad ungdomarna känner till om arbetslivet intervjuade vi ett antal ungdomar. Ungdomarna fick rangordna tio områden i livet beroende på hur viktiga de tyckte att de var, berättar Henrik Brink. När man möter ungdomarna och ser deras framtidstro är det svårt att inte tro på möjligheterna. Intervjuerna har verkligen speglat olika livsinställningar. Från att jag klarar allt själv och behöver inga anpassningar till varför är jag drabbad? Vi har också försökt ta reda på vad det är som gör att det fungerar bra för vissa personer och hur vi kan sprida det till andra. Ungdomarna själva har varit det viktigaste kunskapskällan i projektet, säger Henrik Brink. Projektrapporten som nu håller på att sammanställas kommer att finnas tillgänglig på på vår hemsida: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) har ansvarat för projektet tillsammans med Dövblind Ungdom (DBU). Henrik Brink har varit projektledare. Styrgruppen har bestått av representanter från FSDB: Sven Sjöberg, Pontus Degsell och Klas Nelfelt, Daniel Olsson, DBU och Lena Göransson från Mo Gård. De viktigaste samarbetsparterna för projektet har varit Riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro (RGD/RGH), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Arbetsförmedlingen (AF) landstingens dövblindteam och Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKC). Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden. Helena Tiderman 19

20 Ledarhundskurs i Mullsjö Alla deltagarna samt längst till höger Laila Tapper och Bengt Borg från SRF:s ledarhundsverksamhet Efter en underbar kurs på Mullsjö folkhögskola läste jag mitt horoskop Det räcker inte med charm och ledarskap. Du behöver träna metod och. Så sant var det! Det har hunnit gå några nummer av Kontakt med FSDB sedan jag rapporterade från min nya roll som ledarhundsförare till ledarhunden Masi. På grundkursen 1 snart för ett år sedan sa de Det blir blod, svett och tårar. Jag var inställd på det mesta, men jag anade inte vilken enorm glädje och lycka det också skulle bli att ha en ledarhund som Masi och samtidigt få jobba och träna in saker tillsammans med honom. Hela sommaren har vi njutit av våra underbara promenader i både ur och skur. Det har ösregnat och ändå har vi varit ute. Ibland har Masi gått några steg och uträttat sina behov, sen vänt på svansen och tagit bestämda steg mot hemmets torra vrå. I början av september deltog jag på en aktiveringskurs för ledarhundsförare med dövblindhet på Mullsjö 20

21 folkhögskola. Det blev en kanonvecka. Vi var sju förare och lika många ledarhundar. Vi tränade på omkörning och gick igenom saker som ledarhundar ska göra. Det vill säga checka av som att hunden ska markera, gå förbi, söka stolpe, bänk, kant och trappa. På tisdagen blev det steg. Vi gick till Brukshundsklubben fram och tillbaka. Det blev övningar på vägen dit och lydnadsövningar på klubben och underbar fika och lunch i solsken. Vi hade tur med vädret tänkte jag. Efter middagen skulle jag och tolken bara ta en promenadslinga, men den rundan blev också lång! Vi fortsatte med lydnadsövningar nästa dag och hade individuella samtal med Bengt Borg och Laila Tapper från SRF:s ledarhundsverksamhet. Vi fick gå hinderbana och Masi blev glad så vi gick i raskt tempo! Näst sista dagen på kursen hade vi besök av Kent som presenterade olika signaler med socialhaptisk kommunikation som Västra Götalands dövblindteam arbetat fram tillsammans med SRF:s ledarhundsverksamhet för att kunna användas av instruktör/tolk och ledarhundsförare. Vi fick 17 stycken tror jag det var. Några signaler tyckte jag inte var OK, då de gavs i handen. Det är svårt när man har båge i den vänstra handen och den vita käppen i den andra. Det bästa är att ge olika signaler på axeln och armen. Hoppas att de tar till sig det som jag har sagt. Efter detta hade vi hästmassage nej förlåt hundmassage! Vi fick lära oss hur vi ska värma upp hunden och börja massera. Hundarna gillade det skarpt! Jag ser vissa likheter mellan häst- och hundmassage. Jag brukar massera hästar. Kursen slutade med att vi gick runt Mullsjö och Tor hade tydligen bestämt sig för att testa oss lite Efter tack för toppenbra kurs, det var jätterolig kurs och vi måste göra om det nästa år.åkte vi tåget hem. Masi kändes som en nyservad bil! Det gör han faktiskt än idag Tack Mullsjö folkhögskola och SRF Ledarhundsverksamhet! Tack också till alla underbara hundförare och ledarhundar för denna vecka. Det är som semester sa vi Till nästa nummer har jag förhoppningar att skriva lite om mitt första år som ledarhundsförare till Masi. Nu i skrivande stund, när jag är klar ska jag göra mig i ordning för att gå till biblioteket med Masi och rösta. Han får vara med mig överallt och han underlättar verkligen mitt mobila liv! Anne-Maj Magnström med ledarhunden Masi 21

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB 2017-2019 Det här ska FUB arbeta för 2017-2019 Inledning Här talar förbundsstyrelsen om vad FUB ska arbeta för de närmsta två åren. Sedan arbetar förbundsstyrelsen

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 N O V E M B E R 2 0 1 3, N R 8 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D D A T U M P Å N Y H E T S B R E V E T L E D A R E I D E T H Ä R N U M R E T : F L Y T T P O S T E N Ö P P E T H U S P Å M O

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 PM 2016:120 RVI (Dnr 110-565/2016) Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet

FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet Projektbeskrivning I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. FN:s konvention

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer