TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare"

Transkript

1 TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare Endast för försäljare (12/21) Affärens säljarkod Snabbkreditcentralen 8-95 fax (9) mån - fre 8-2 lör 9-17

2

3 Innehåll: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard-kort 4 TUOHI MasterCard-parallellkort 4 TUOHI MasterCard-kortets kod 4 Ingen öppnings- eller årsavgift 4 Kontoavgift 4 Betaltidsegenskap 4 Kreditegenskap 4 Valbar förfallodag 5 Amorteringsfria månader 5 Räntefri framflyttning av förfallodagen 5 Jämna rater 5 Tilläggsköp med kortet 5 Inköp på webben 6 Kontantuttag med kortet 6 Telefontjänst 6 Extra förmåner 6 2. Prisskyddsförsäkring 7 3. Erbjud kunden TUOHI MasterCard-kontokredit som finansieringslösning Vem kan beviljas TUOHI MasterCard? 7 Vad gör du om den sökande är studerande? 7 Hur kan kunden ansöka om TUOHI MasterCard-kontokredit 7 4. Checklista för säljare som förmedlar kontokrediter 8 5. Så här beviljar du Snabbkredit dvs. hämtar kreditbeslutet i samband med ett köp Gör så här när du beviljar snabbkredit 8 Banksekretess och dataskydd 8 Identifiering av kunden 8 Detaljerade instruktioner för beviljande av snabbkredit finns i punkt 14 i säljaranvisningen 6. Försäljning med TUOHI MasterCard-kort Kortköp 8 Auktorisering av kortköpet 8 Belöning för uppmärksamhet 9 7. Höjning av kreditlimit Höjning av kreditlimit i samband med inköp 9 8. Redovisningar TUOHI MasterCard-avtal med inköp 9 Inköp gjorda med inköpsverifikat (t.ex. räntefri framflyttning av förfallodagen, jämna rater osv.) 9 Redovisningar av kortförsäljning 9 9. Återlämnande och återkallande av inköp 9 1. Fakturering Normal fakturering 1 Fakturering av jämna rater 1 Fakturamodell TUOHI MasterCard-nätkurser TUOHI MasterCard-prislappsprogram Hur du marknadsför TUOHI MasterCard-kontokredit Så här beviljar du snabbkredit Gör så här när du ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit för din kund Via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) 14 Gör så här när du ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit med en tryckt ansökningsblankett 14 Så här gör du en snabbkredit för en studerande Kontaktuppgifter 16

4 Luonnollinen tapa maksaa 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard är en fortlöpande kredit som erbjuds konsumentkunder. Kontokrediten TUOHI MasterCard beviljas av Nordea Finans Finland Ab på normala villkor för beviljande av kredit. Nordea Finans fattar kreditbesluten om TUOHI MasterCard-kontokrediterna och bär även kreditrisken. När kreditkontot öppnats får kunden tillgång till ett internationellt betaltids- och kreditkort som han kan använda för att betala inköp och ta ut kontanter med i automater i Finland och utomlands. Förutom kortet får kunden också automatiskt tillgång till TUOHI MasterCards tilläggstjänster: Prisskyddsförsäkring och extra förmåner. TUOHI MasterCard-kort Efter att kundens kreditansökan har godkänts skickas TUOHI MasterCardkortet till kundens hemadress inom cirka två veckor efter godkännandet av kreditbeslutet. Tillsammans med kortet får kunden en kortguide som innehåller information om kortet och dess tilläggstjänster samt villkoren för Prisskyddsförsäkringen som ingår i kortet. Nordea Bank Finland Abp:s kortvillkor skickas också med kortet. Det internationella TUOHI MasterCard-kortet accepteras som betalinstrument på över 3 miljoner ställen världen över. I Finland finns redan över 55 köpställen. Med TUOHI MasterCard kortet kan kunden göra alla dagliga inköp till exempel i affärer, kiosker, restauranger och på servicestationer. Med kortet kan kunden även sköta större inköp såsom möbler, resor eller hemelektronik. Med sitt TUOHI MasterCard får kunden flexibel betalningstid för sina inköp. TUOHI MasterCard-kortet är mer än ett mångsidigt betalinstrument som kunden kan göra inköp med inom ramen för kreditlimiten på kortet: han kan även ta ut kontanter i automater och på så sätt göra inköp var han vill. TUOHI MasterCard-kortet gäller under den tid som anges på kortet (3 år) och kortet kan förnyas automatiskt av kreditgivaren. TUOHI MasterCard-parallellkort Parallellkort som berättigar till användning Alla familjemedlemmar som fyllt 15 år kan få ett parallellkort som berättigar till användning av krediten. Ett eget kort är behändigt vid många tillfällen, till exempel då ungdomarna i familjen flyttar till en annan ort eller utomlands för att studera. Antalet kort är inte begränsat. Kredittagaren ansvarar för att villkoren för krediten iakttas och att krediten återbetalas också i fråga om ovan nämnda parallellkort. Bruksgräns för parallellkort Bruksgränsen är en överenskommen gräns i euro, vars ram parallellkortsinnehavaren kan använda kortkrediten under faktureringsperioden. Bruksgränsen gäller för en faktureringsperiod och kan användas igen när faktureringsperioden byts. Ett parallellkort med bruksgräns är ett säkert alternativ för innehavaren av huvudkortet, eftersom det inte ger parallellkortsinnehavaren rätt att använda hela kreditlimiten. Huvudkortsinnehavaren kan bestämma hur stor bruksgräns han vill ge parallellkortstinnehavaren och senare ändra den vid behov. Om kunden vill få ett eller flera parallellkort som berättigar till användning av befintligt konto kan ansökan beställas från Nordeas Finans kundtjänst. För parallellkorten uttas ingen avgift. Om kunden vill lägga till en bruksgräns på ett parallellkort som redan finns debiteras en avgift enligt gällande prislista. Parallellkort med solidariskt ansvar När kreditkontot beviljas med solidariskt ansvar tillsammans med en 18 år fylld person/sökande som bor i samma hushåll och på samma adress, ansvarar båda för krediten tills den har sagts upp och återbetalats. En person med solidariskt ansvar för krediten får automatiskt tillgång till ett personligt TUOHI MasterCard-kort. TUOHI MasterCard-kortets kod Kunden får en personlig, fyrsiffrig kod (PIN) direkt hem per post i ett skilt kuvert ungefär två veckor efter att krediten godkänts. Kunden behöver PIN-koden för sitt TUOHI MasterCard-kort då han betalar inköp i affärernas chipbetalterminaler och tar ut pengar i automater. Om kunden tappar eller glömmer koden kan han beställa en ny via Nordea Finans kundtjänst. Ingen öppnings- eller årsavgift För TUOHI MasterCard debiteras kunden varken öppnings- eller årsavgift. Kontoavgift Om kunden har skuldsaldo, debiteras en månatlig kontoavgift på 5 euro av honom i samband med faktureringen. Betaltidsegenskap För det första inköpet, kontantuttag och de inköp som kunden i fortsättningen gör med kortet samt fakturor och gireringar som betalas från kreditkontot, får kunden alltid räntefri betalningstid fram till den förfallodag som följer på faktureringsdagen efter inköpen, dvs. i genomsnitt 3 dagar. För denna tid betalar kunden endast kontoavgiften på 5, euro/mån. Obs! Räntesbetalningsskyldigheten för gireringar som görs via telefontjänsten eller nätbanken löper från den dag då kreditgivaren har debiterat uttaget från krediten. Kreditegenskap Kunden kan betala sina inköp under en längre tid. Om kunden betalar sina inköp i delar debiteras ränta och en månatlig kontoavgift på 5 euro. Kreditlimiten kan enligt kundens val vara 1 1 euro. Det lönar sig alltid att ansöka om en så stor kreditlimit som möjligt för kunden. På detta sätt säkerställer du att kunden fortfarande har disponibel limit för ytterligare inköp. Nordea Finans kan bevilja en kreditlimit som är lägre än den som kunden har sökt, om förutsättningarna för den ansökta kreditlimiten inte uppfylls. Kunden kan göra inköp inom ramen för kreditlimiten. Limiten är inte månadsspecifik utan gäller för de totala inköpen på kontot. Vid inledningen av kreditförhållandet är räntan på krediten den 3 månaders euriborränta som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades + 12, procentenheter. Den effektiva räntan för kontokrediten TUOHI MasterCard på en kredit på 1 euro är 21,9 %. Vid beräkningen har den månatliga kontoavgiften på 5, euro beaktats (9/21). Månadsratens storlek och återbetalningstiden fastställs enligt den amorteringsprocent som kunden valt, vilken är minst 4 % av kreditbeloppet vid faktureringstidpunkten. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Kunden kan betala ett större eurobelopp än den minimimånadsrat som anges på fakturan och vid behov kan han höja månadsraten varaktigt genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. En avgift tas ut för ändringen. 4

5 Valbar förfallodag Kunden kan välja förfallodagen för fakturan när han ansöker om krediten (t.ex. alltid den 15 i varje månad). Kunden kan ändra förfallodagen genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. Amorteringsfria månader Kunden kan välja två amorteringsfria månader per kalenderår då han inte behöver betala månadsraten. Kontoavgiften och räntan för den amorteringsfria månaden debiteras i sin helhet i samband med följande månadsrat. Månaderna får inte följa på varandra och de beviljas inte efter förfallodagen. Krediten ska dessutom ha skötts i enlighet med avtalsvillkoren. Om kunden vill utnyttja en amorteringsfri månad ska han meddela Nordea Finans kundtjänst om det en månad före fakturans förfallodag. Obs! Amorteringsfria månader tillåts inte under amorteringstiden för ett inköp med jämna rater. Räntefri framflyttning av förfallodagen Räntefri framflyttning av förfallodagen kan användas som marknadsföringsknep t.ex. i samband med att kreditkontot öppnas. När du vill flytta fram förfallodagen för din kund, fyll i uppgifterna nedan i inköpsverifikatet i ansökningsblanketten eller i ett skilt inköpsverifikat. När det gäller en ny kund och du vill flytta fram kundens förfallodag räntefritt, skriv in en text som motsvarar den räntefria betalningstid som kunden fått, t.ex. räntefri 4/211 eller räntefri till april 211, i fältet för tilläggsuppgifter i inköpsverifikatet på ansökningsblanketten när kreditkontot öppnas. När det gäller en kund som redan har ett TUOHI MasterCard-kort och du vill flytta förfallodagen räntefritt, fyll i ett skilt inköpsverifikat och skriv in en text som motsvarar den räntefria betalningstid som kunden fått, t.ex. räntefri 4/211 eller räntefri till april 211. Den provision som affären betalar bestäms alltid enligt längden av den räntefria framflyttningen. Provisioner: 1, % av inköp med en räntefri betalningstid på 2 mån. 2, % av inköp med en räntefri betalningstid på 3 mån. Framflyttningen av förfallodagen kan även göras utan kostnader. Då uttas ingen kontoavgift av kunden i samband med den första fakturan. Om kostnadsfria kampanjer avtalas alltid separat med en kontaktperson på Nordea Finans Jämna rater Det första inköpet som görs med TUOHI MasterCard-kortet kan vara ett inköp med jämna rater. Ett inköp med jämna rater kan enligt villkoren för en kampanj vara antingen ett räntefritt eller ränte- och avgiftsfritt inköp som återbetalas i lika stora delar. Månadsraten för ett inköp med jämna rater omfattar endast kreditamorteringen och den är fast. Månadsraten för ett inköp med jämna rater kompletteras med de avgifter som skriftligen avtalas i kampanjen, samt eventuella övriga avgifter som hänför sig till användningen av krediten och skötseln av kreditförhållandet., t.ex. kontoavgift. Exempel Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 1 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Månadsrat 25 euro Effektiv ränta 5,56 % När kan du erbjuda din kund jämna rater? Alla kampanjer om inköp med jämna rater ska alltid i förväg handläggas med en kontaktperson på Nordea Finans. Samtidigt bestäms även följande saker: kampanjtid längden på kundens återbetalningstid de avgifter som uppbärs av kunden under kampanjtiden (kontoavgift och en eventuell kampanjavgift) den provision som debiteras säljaffären Så här skriver du in inköpet med jämna rater på ansökningsblanketten Kontrollera alltid uppgifterna för den gällande kampanjen med din kontaktperson eller i kampanjinformationen innan du fyller i ansökan. Skriv även ut den finskspråkiga kostnadstabellen som finns i Prislappsprogrammet på av vilken den effektiva räntan för kampanjköpet framgår. Du kan skriva ut tabellen med intervall på t.ex. 2 eller 1 euro Tilinh. maksut yht. Korot yht. Kustannustaulukko Luottokust. yht. Kk-erä Mer information om hur du fyller i själva ansökan finns i punkt 14. Skriv in följande uppgifter i fältet tilläggsuppgifter i Nättjänstansökan (Extranet) Inköp med jämna rater Längden på betalningstiden Kontoavgiften Eventuella Kampanjavgift Effektiv ränta för kampanjinköpet Viimeinen kk-erä Skriv in följande i punkten Kampanjköp i pappersansökan: Betaltid/antal rater, mån./st. Kontoavgift, euro/mån. Eventuella Kampanjavgift Effektiv ränta för kampanjköpet (bild på ansökningsblanketten i pappersform finns på sidan 15.) 11,33 9,39 8,1 6,99 6,2 5,56 5,5 4,62 4,26 3,95 3,69 3,45 3,25 3,7 2,9 2,76 2,62 2, 2,39 2,29 2,2 Den effektiva räntan för kampanjköpet får du från Snabbkreditcentralen i samband med kreditbeslutet. Skriv in räntan i det reserverade fältet i punkten Kampanjköp. Amorteringsfria rater under amorteringstiden för inköp med jämna rater Amorteringsfria månader tillåts inte under amorteringstiden för inköp med jämna rater. Tilläggsköp med kortet Kunden kan göra tilläggsköp med TUOHI MasterCard-kortet inom ramen för de disponibla medlen på över 3 miljoner ställen världen över. I Finland finns över 55 köpställen. Köpställena är märkta med MasterCard-symbolen. Kunden kan även ansöka om höjning av en tidigare beviljad kreditlimit i de affärer som förmedlar TUOHI MasterCard-kontokredit. Då är kreditlimiten inte ett hinder för tilläggsköp. Tod. vuosi korko % Obs! Om det belopp som kunden söker finansiering för är t.ex. 3 1 euro ska du som effektiv ränta välja 3 euro, dvs. alltid det lägre finansierade beloppet i kostnadstabellen. 5

6 Inköp på webben Med TUOHI-MasterCard-kortet kan kunden tryggt göra inköp i webbutiker genom att använda MasterCard Secure Code eller Nordeas e-betalning. Nordeas e-betalning i Finland Många webbutiker i Finland erbjuder möjligheten att betala tryggt på nätet med Nordeas e-betalning. Vid e-betalning används Nordeas bankkoder och vid betalningstransaktionen stark SSL-kryptering. Då kunden betalar med e-betalning gör han en beställning på företaget X:s webbplats. Sedan går han till nätbanken, väljer TUOHI MasterCard-kontokredit som betalningskonto, godkänner fakturan med sina nätbankskoder och återvänder till företaget X:s webbplats. Om kunden gör e-betalningen från kortkrediten faktureras en avgift enligt prislistan för e-betalningens belopp och transaktionen är räntefri fram till förfallodagen på följande faktura. Om kunden vill använda e-betalning kan han ansluta tjänsten Egen överföring till TUOHI MasterCard-kortet i Nordeas nätbank. Inköp på webben i Finland och utomlands med MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode är en tjänst som förbättrar säkerheten vid Internetbetalningar. Tjänsten garanterar att betalningstransaktionen är säker. Tjänsten säkerställer dessutom att endast den rätta kortinnehavaren kan göra inköp med kortet. Extra förmåner TUOHI MasterCard-kunder har hela tiden nytta av sitt kort ju mer kunden använder det, desto större är nyttan för honom. TUOHI MasterCard erbjuder sina kunder månatligen varierande erbjudanden och förmåner och kunderna deltar automatiskt i t.ex. tävlingar. Efter att kunden registrerat sig som mottagare av extra förmåner får han tillgång till aktuella förmåner och erbjudanden på sidan aktuella förmåner på adressen För att logga in på sidan Förmåner behövs numret på kreditkontot som finns i övre högra hörnet på TUOHI MasterCard-fakturan. Efter inloggningen kan kunden registrera sig och välja ett lösenord som han kan logga in med i fortsättningen. Genom att ge marknadsföringstillstånd får kunden dessutom topperbjudanden till sin e-post månatligen. Aktiva TUOHI MasterCard-användare får dessutom kundmagasinet Tori som utkommer fyra gånger om året. Tori är inte bara en tidning som ger kunden idéer och tips till hemmet, för fritiden och resor utan då kunden bläddrar i tidningen märker han att TUOHI MasterCard verkligen belönar med förmåner och överraskningar. Tack vare tjänsten kan kunden tryggt göra inköp med TUOHI MasterCardkortet och Nordeas bankkoder i alla finländska och utländska webbutiker som har symbolen MasterCard SecureCode på sin webbplats. Vid tidpunkten för inköpet verifieras personuppgifterna för båda parterna i betalningstransaktionen både köparen och butiken. Kunden kan ta i bruk tjänsten MasterCard SecureCode för sitt TUOHI MasterCard-kort i Nordeas nätbank. Ytterligare information Kontantuttag med kortet Med TUOHI MasterCard-kortet kan kunden ta ut kontanter i alla Otto.- automater och utomlands i de automater som är försedda med MasterCardsymbolen. Telefontjänst Telefontjänsten är en tjänst som kan anslutas till Nordea Finans krediter. Med tjänsten kan kunden sköta sina kreditkontoärenden var som helst 24 timmar om dygnet. Det enda som behövs är en telefon. Det kostar inget att ansluta Telefontjänsten till TUOHI MasterCard-kontokrediten. Telefontjänsten betjänar dygnet runt på numret (9) För att använda tjänsten behövs Telefontjänstens lösenord (en fyrsiffrig kod) som kunden får hem på posten efter att han anslutit sitt kreditkonto, kreditkontots nummer och numret på TUOHI MasterCard-kortet till tjänsten. I Telefontjänsten kan kunden: kontrollera de disponibla medlen på kreditkontot kontrollera de fem senaste transaktionerna på kreditkontot välja amorteringsfria månader (två per år, inte två månader i följd) överföra medel till sitt bankkonto då egenskapen Girering är i bruk. För överföring av pengar debiteras 1 euro/överföring och ränta från överföringsdagen Kunden kan ansluta TUOHI MasterCard-kreditkontot till Telefontjänsten i samband med att ansökningblanketten i Nättjänsten (Extranet) fylls i på kundtjänst eller genom att skriva ut tjänsteblanketten. 6

7 Luonnollinen tapa maksaa 2. Prisskyddsförsäkring En kund köpte en tv med Tuohi MasterCard men ett par dagar senare hittade han en likadan tv i en annan affär som var 2 euro förmånligare... Ingen fara att han skulle ha förlorat pengarna! Prisskyddsförsäkringen som ingår i TUOHI MasterCard säkerställer att kunden gör sina inköp till det fömånligaste priset på marknaden! Prisskyddsförsäkringen gäller även för tilläggsköp som gjorts med kortet. Om kunden i någon affär ser ett billigare pris på en produkt (t.ex. möbler, elektronik, hushållsmaskiner, kläder, sportartiklar, leksaker, etc.) som han köpt och betalat med TUOHI MasterCard-kortet, inom 3 dagar från inköpsdagen ersätter försäkringen enligt föräkringsvillkoren prisskillnaden. Försäkringen är i kraft när inköpet i sin helhet (1 %) har betalats med TUOHI MasterCard-kortet. Bekanta dig med försäkringsvillkoren för Prisskyddet på adressen www. tuohi.fi Mer information om Priskyddet fås även i försäkringsbolaget Chartis Europe S.A.:s kundtjänst. Prisskyddsförsäkringen ersätter en produkt som köpts med kortet enligt försäkringsvillkoren, om - produkten köpts i Finland och betalats i sin helhet med TUOHI MasterCard-kortet. - samma produkt inom 3 dagar hittats till ett förmånligare pris i en affär eller webbutik i Finland. - den förmånligare produkten funnits till allmän försäljning och varit tillgänglig för alla. Den produktspecifika minimiersättningen är 2 euro och maximiersättningen euro. Ersättningen är högst 2 euro per kortinnehavare och år. Försäkringen beviljas av Chartis Europe S.A. (filial), Kaserngatan 44, 13 Helsingfors, tfn mån fre kl. 9 21, lör kl Inköpställe Förmånligare butik Skillnad vars bruttomånadsinkomster är tillräckliga i proportion till den kredit som ansöks som har fastanställning eller som har gått i pension. Vi strävar också efter att finansiera goda kunder som är visstidsanställda (t.ex. anställning av projektnatur). som har fullgjort värnplikten/civiltjänstgöringen (män under 3 år) eller befriats från den som har fyllt i ansökan korrekt och hederligt som officiellt bor i Finland och som har ett finskt socialskyddssignum samt ett officiellt finskt identitetsbevis. Den som ansöker om kredit (t.ex. studerande eller pensionär) kan förbättra sina möjligheter att få kredit genom att ansöka om krediten tillsammans med en person i samma hushåll som uppfyller ovannämnda kriterier. I varje fall baserar sig kreditbeslutet ändå på bedömningen av kundens kreditförmåga i sin helhet. Vad gör du om den sökande är studerande? Du kan erbjuda TUOHI MasterCard-kontokredit åt studerande som studerar vid universitet, hög- eller yrkeshögskola i Finland som enligt studieregisterutdraget avlagt minst 6 studieveckor (9 studiepoäng) som har inlett sina studier för högst 7 år sedan Annat att observera: Endast en person kan ansöka om kortet, medsökande är inte möjliga. Om kunden redan har en TUOHI MasterCard-kontokredit som är under 1 euro kan han söka om höjning så att den nya kreditlimiten är högst 1 euro. Hur kan kunden ansöka TUOHI MasterCard-kontokredit? Kunden ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit genom att fylla i kreditansökan/avtalet om TUOHI MasterCard-kontokredit i en affär som förmedlar TUOHI MasterCard. Säljaren beviljar en snabbkredit via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller ringer till Nordea Finans Snabbkreditcentral för att få kreditbeslutet. Observera att ansökan endast kan göras på finska i Nättjänsten. Efter att kunden fått ett godkänt kreditbeslut kan han omedelbart göra sitt första inköp med det kortnummer som han fått i samband med beslutet om snabbkredit. Ingen handpenning krävs av kunden i samband med köpet och äganderätten till den köpta produkten övergår till kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan även ansöka om TUOHI MasterCard-kortet med sina nätbankskoder på adressen eller på Nordea Banks kontor = 2 3. Erbjud kunden TUOHI MasterCardkontokredit som finansieringslösning Du kan påverka kundens köpbeslut genom att erbjuda en lämplig produkt och tillräcklig betalningstid i samband med köpet. Att ordna finansiering för kunden är en väsentlig del av god kundbetjäning. Försäljning med TUOHI MasterCard-kontokredit medför inga risker för din affär. För varje köp får du in pengar på affärens konto säkert och snabbt. Vem kan beviljas TUOHI MasterCard? TUOHI MasterCard kan beviljas personer som fyllt 18 år som inte har betalningsstörningar och som skött sina penningärenden klanderfritt 7

8 Luonnollinen tapa maksaa 8 4. Checklista för säljare som förmedlar TUOHI MasterCard-kontokrediter Följande ska du alltid berätta för kunden i samband med att TUOHI MasterCard-kontokrediten öppnas TUOHI MasterCard är en fortlöpande kredit som kan ansökas som en snabbkredit i samband med köpet. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab på normala villkor för beviljande av kredit. I TUOHI MasterCard-kontokrediten ingår alltid ett kort som skickas till kundens hemadress. Med TUOHI MasterCard-kortet kan tilläggsköp göras på kontokrediten i alla butiker som är märkta med MasterCard-symbolen. Ingen öppnings- eller årsavgift. Kontoavgiften är 5 euro/mån om kunden har skuldsaldo. Kreditlimit 1 1 euro. Valbar förfallodag. Möjlighet att välja två amorteringsfria månader per kalenderår (inte på varandra följande och inte inköp med jämna rater) Den minsta amorteringsprocenten är 4, % av skuldsaldot vid faktureringstidpunkten. Flexibel återbetalning; efter att ha fått fakturan kan kunden själv besluta om han betalar minimimånadsraten, hela fakturans saldo eller någonting mitt emellan. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Fakturans referensnummer är alltid densamma. Den nominella räntan är 3 mån. euribor +12 %. Enligt läget i september 21 12,87 %. Den effektiva räntan för en kredit på 1 euro är 21,9 % (9/21) i beräkningen har den månatliga kontoavgiften på 5 euro beaktats. I ärenden som gäller krediten och faktureringen kan Nordea Finans kundtjänst kontaktas på tfn (9) (mån fre kl. 8 2) lna/msa. 5. Så här beviljar du Snabbkredit dvs. hämtar kreditbeslutet i samband med ett köp Gör så här när du beviljar snabbkredit Om din kund vill finansiera ett inköp i flera rater kan han söka TUOHI MasterCard-kontokredit i samband med köpet, och då beviljas en s.k. snabbkredit. Snabbkredit ansöks antingen via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller genom att ringa Nordea Finans Snabbkreditcentral för att få kreditbeslutet. Nättjänsten fungerar endast på finska. Snabbkreditbeslutet är i kraft i två (2) månader. Om tiden mellan kreditens bevillningsdag och leveransdagen blir längre än 2 månader, måste du kontrollera med Snabbkreditcentralen att kreditbeslutet är i kraft innan du överlåter produkten. Bekanta dig med blanketten Standardiserade europeiska konsumentkredituppgifter (SECCI) och avtalsvillkoren för TUOHI MasterCard som bifogats ansökan TUOHI MasterCard-kontokredit innan du fyller i TUOHI MasterCard-ansökan med kunden. Efter det kan du fylla i ansökan om TUOHI MasterCard med kunden och göra snabbkrediten. När du fått ett positivt kreditbeslut kan du ingå den slutliga affären. Banksekretess och dataskydd Den person i säljaffären som presenterar TUOHI MasterCard-kontokrediten och handlägger kreditansökan agerar på uppdrag av Nordea Finans Finland Ab. Med stöd av 94 i kreditinstitutslagen är denna person skyldig att hemlighålla affärs- eller yrkeshemlighet samt omständigheter i den ekonomiska situationen eller personliga förhållanden för Nordea Finans Finland Ab:s kund, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Affären ska sörja för att affärens avtalsexemplar av ansökan/avtalet om TUOHI MasterCard arkiveras och förvaras omsorgsfullt så att uppgifterna om kreditsökanden inte råkar i obehörigas besittning. Dataskyddet ska även beaktas när avtalsexemplaren förstörs. Identifiering av kunden Identifiera alltid kunden/kunderna. Enligt lagen om penningtvätt ska kunden/kunderna alltid identifieras innan finansieringsavtal undertecknas. Följande giltiga dokument som utfärdats av finsk myndighet kan användas för identifiering av kunden: körkort pass ID-kort utfärdat av polismyndighet FPA-kort med bild. Uppgifterna som utreds vid identifieringen skrivs in i ansökan eller inköpsverifikatet i det fält som reserverats för dem. Följande detaljuppgifter om handlingen ska framgå av uppgifterna: namnet på identifieringshandlingen (t.ex. körkort) vem som beviljat handlingen (t.ex. Helsingfors polisinrättning) i första hand numret på identifieringshandlingen eller datum då det beviljats eller går ut Obs! Även uppgifter om identifieraren, om denne inte är säljaren, ska antecknas tydligt på ansökningsblanketten. När kunden identifieras ska man dessutom utreda om kunden är en politiskt inflytelserik person (PEP). En person är politiskt inflytelserik om han eller någon i hans närmaste krets innehar en viktig offentlig tjänst i en annan stat Till den närmaste kretsen räknas makar, barn och deras makar, föräldrar samt nära företagspartner till sådana personer. En person anses inneha en viktig offentlig tjänst då han är eller har varit i en annan stats tjänst under det senaste året (som statsöverhuvud, minister, parlamentsledamot, ledamot i högsta rättsinstansen, ledamot i det högsta exekutiva organ som granskar statsfinanserna, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer i generalitetet eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag). En finländsk politiker som verkar i Finland betraktas dock inte som en person i politiskt inflytelserik ställning i detta avseende. Om en identifierad person är politiskt inflytelserik ska informationen märkas med ett kryss på ansökningsblanketten eller inköpsverifikatet i det reserverade fältet. Detaljerade instruktioner för beviljande av snabbkredit finns i punkt Försäljning med TUOHI MasterCard-kort Kortköp Kunden kan göra tilläggsköp med TUOHI MasterCard-kortet i Finland och utomlands inom ramen för kreditlimiten i alla affärer som accepterar MasterCard-kort. Det finns över 3 miljoner affärer jorden runt, varav 55 i Finland. TUOHI MasterCard-kortet har ett chip så att kunderna kan bekräfta inköpen med kod i stället för underskrift. Auktorisering av kortköpet Om betalterminalen inte automatiskt auktoriserar inköp på över 1 euro ska auktoriseringen göras per telefon på numret (9) Anteckna det auktoriseringsnummer du får på inköpsverifikatet/betalterminalverifikatet.

9 Belöning för uppmärksamhet Försäljaren får en belöning på 85 euro för uppmärksamhet, om han märker att ett kort finns på den gällande spärrlistan. Gör så här när kortet är på spärrlistan omhänderta kortet och klipp det itu kalla på polis på tfn 112 om kortet innehas av fel person skicka kortet som klippts itu till Nordea Finans i returkuvertet eller under adressen: Nordea Finans Finland, 2 NORDEA. Bifoga följande information till kortet som klippts itu ditt namn din personbeteckning din adress numret på ditt bankkonto och din skattekommun affärens namn och adress 7. Höjning av kreditlimit Höjning av kreditlimit i samband med inköp Kundens kreditlimit kan höjas i samband med ett köp antingen via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller per telefon. Be kunden fylla i ansökan om TUOHI MasterCard. Kryssa för punkten Höjning av kreditlimit på ansökan. I punkten Kortets nummer antecknas numret på det TUOHI MasterCard-kort som kunden redan har. Identifiera kunden/kunderna och kontrollera att ansökan har undertecknats. Om TUOHI MasterCard har beviljats två personer med solidariskt ansvar ska båda kunderna identifieras och ansökan om höjning av kreditlimiten ska undertecknas av båda parter som söker kredit med solidariskt ansvar. Skriv in den nya sökta kreditlimiten i ansökan (den gamla kreditlimiten + höjningen som önskas). Den gamla kreditlimiten är t.ex. 2 euro + den önskade höjningen euro = 2 euro är den nya kreditlimit som ansöks. Ring Snabbkreditcentralen. Efter att höjningen godkänts ger Snabbkreditcentralen ett auktoriseringsnummer som antecknas i punkten Nummer för snabbeslut/auktorisering. Du behöver inte längre separat ringa till Auktoriseringstjänsten. Obs! TUOHI MasterCard-kortet byts inte ut till ett nytt i samband med höjningen 8. Redovisningar TUOHI MasterCard-avtal med inköp TUOHI MasterCard-avtal med inköp skickas alltid till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert. Kontrollera alltid att punkten Inköpsverifikat i avtalet är omsorgsfullt ifylld. c) Nordea Finans Finland Ab:s referensnummer: det färdigt tryckta referensnumret visas på säljarens kontoutdrag. Foga de två översta exemplaren av samlingsblanketten till den redovisning som sänds till Nordea Finans. Obs! Om bunten innehåller räntefria framflyttningar av förfallodagar med olika längd eller inköp i jämna rater, ska de redovisas i egna buntar. Redovisningar av kortförsäljning Inköp som görs med betalterminal (kortförsäljning) redovisas från Luottokunta direkt på affärens konto med avdrag av den provision som avtalats med Luottokunta. Obs! Redovisningarna ska göras inom 14 dagar efter köpet. 9. Återlämnande och återkallande av inköp Om köpet som gjorts med TUOHI MasterCard-kontokrediten hävs i sin helhet eller om en del av köpesumman krediteras, meddela Nordea Finans om detta. Meddelandet kan du göra antingen med blanketten för hävande av köp eller med inköpsverifikatet. Kreditering på blanketten för hävande av köp Blanketten för hävande av köp finns på sidor. Skriv ut blanketten och fyll i den omsorgsfullt. När du har fyllt i blanketten, kopiera egna exemplar åt kunden, säljaren och Nordea Finans. Skicka Nordea Finans exemplar till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert eller faxa det på numret Du kan även skanna blanketten och skicka den till adressen Kreditering på inköpsverifikat fyll i inköpsverifikatet och specifisera det köp som hävts anteckna det belopp som krediteras med minustecken anteckna den ursprungliga inköpsdagen på inköpsverifikatet dra ett tydligt tvärstreck över inköpsverifikatet och skriv ordet KREDITERING på sträcket underteckna verifikatet Obs! Om köpet återgår innan det ursprungliga inköpsverifikatet har sänts kan verifikatet makuleras och inget verifikat om återlämnande behövs. Krediteringar för inköp med jämna rater Krediteringar för inköp med jämna rater görs direkt och manuellt till Nordea Finans. Krediteringar får aldrig göras i betalterminalen. Returneringar och annulleringar som görs i betalterminalen När du använder betalterminalen ska du följa de instruktioner som din affär fått för hur du ska göra då en kund vill returnera eller annullera ett köp som betalats i betalterminalen. Inköp gjorda med inköpsverifikat (räntefria framflyttningar av förfallodagen, jämna rater o.d.) Skicka verifikaten för inköp gjorda med ett separat inköpsverifikat i egna buntar till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert: Till redovisningen ska du bifoga en samlingsblankett på vilken du antecknar: säljaffärens namn säljaffärens kontonummer säljarkod inköpens totala summa dra av den avtalade provisionen från inköpen På samlingsblanketten ska du kryssa för det av de tre referensalternativen som du vill få på kontoutdraget. Obs! Du kan bara välja ett alternativ: a) säljarens egen tilläggsuppgift: max 1 fritt valbara bokstäver eller siffror (t.ex. kundens namn, affärens nummer osv.) b) säljarens eget referensnummer: det referensnummer som affären använder överförs till rutorna. Referensnumret är ett kalkylmässigt referensnummer som fås ur försäljarens egna system. 9

10 Luonnollinen tapa maksaa 1. Fakturering Normal fakturering Kunden får månatligen en faktura för sitt inköp. Den normala månadsratens storlek och återbetalningstiden fastställs enligt den amorteringsprocent som kunden valt, vilken är minst 4 % av kreditbeloppet vid faktureringstidpunkten. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Månadsraten omfattar ränta på det obetalda kapitalet, kontoavgift och amortering av krediten. Den normala månadsraten kompletteras med de avgifter som separat skriftligen avtalas samt eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. Kunden kan även alltid betala en större månadsrat i euro än minimiraten. Han kan även höja månadsraten varaktigt genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. En avgift tas ut för ändringen. Fakturering av jämna rater Kunden får månatligen en faktura på sitt inköp. Månadsraten för ett inköp med jämna rater omfattar kreditamorteringen och den är fast. Månadsraten för inköpet med jämna rater kompletteras med de avgifter som separat skriftligen avtalas i kampanjen samt eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. Exempel A Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 12 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Månadsrat 213,33 euro (inkl. amortering och kontoavgift) Effektiv ränta för kampanjköpet 4, % Exempel B Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 12 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Kampanjavgift 3 euro (faktureras i samband med första raten) Den första månadsraten som faktureras är 243,33 euro (inkl. amortering, kontoavgift och kampanjavgift) och följande rater 213,33 euro. Effektiv ränta för kampanjköpet 6,86 % Tilläggsköp under återbetalningstiden för inköp med jämna rater Om kunden under återbetalningstiden för inköpet med jämna rater gör ytterligare inköp på krediten, utökas månadsraten för inköpet med jämna rater med normal månadsrat och eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. 1

11 MEIKÄLÄINEN MATTI SAKARI MEIKÄLÄINEN MAIJA LISA KUNDGRÄND ESBO RÄKNING/KONTOUTDRAG FAKTURERINGSPERIOD Datum Kontonummer Kreditlimit Euro TUOHI MASTERCARD *2481/266 Månadsrat Euro Ränta % 23. Tillgängligt Euro Referens nr Datum Räntedag Beteckning Förklaring Kostnader Saldo/transaktioner OY AFFÄR AB FAKTURERING: KONTOAVGIFT =============================== FAKTURANS SLUTSALDO SAMMANLAGT VALDA AMORTERINGSFRIA MÅNADER - OCH V R Förfallodag Belopp Euro MINIMIBELOPP SOM SKALL BETALAS Nordea Finans Finland Ab Nordea Kundtjänst (9) mån-fre 8-2 (lna/msa) Knektbrovägen 3 G Esbo Förkomna kort / Spärrtjänst 2 NORDEA (24h) rahmc2 Mottagarens kontonummer Mottagare Nordea Nordea Finans Finland Ab IBAN FI BIC NDEAFIHH Betalare MEIKÄLÄINEN MATTI SAKARI MEIKÄLÄINEN MAIJA LISA KUNDGRÄND ESBO Ange referensnummer vid betalning. Kreditens referensnummer är alltid den samma. Om do så vill kan du förstora gireringens belopp. Fakturerarens servicekod vid automatisk debitering är Underskrift Ref.nr Från konto nr Förf.dag Euro Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit. BANKEN 11

12 Luonnollinen tapa maksaa 11. TUOHI MasterCard-nätkurser Nordea Finans erbjuder säljarna produktspecifika nätkurser. För tillfället finns kurserna endast på finska. Kurshelheten om TUOHI MasterCardkontokrediten ger dig färdigheter att presentera TUOHI MasterCard som betalalternativ i samband med att du gör affärer och förklara hur man ansöker om kreditbeslut via Nordea Finans Snabbkreditcentral. Dessutom får du tips och argument för att sälja finansieringen. Kontakta din egna kontaktperson vid Nordea Finans om du är intresserad av nätkurserna. Om du redan skrivit in dig som nätstuderande vid Nordea Finans kan du logga in på webbskolningsportalen på adressen hs.prewise.com. I nätskolningsportalen loggar du in med din egen e- postadress som fungerar som användar-id med det lösenord du skapat. Om du har glömt lösenordet kan du kontrollera den på kursens första sida under punkten Glömt lösenord. Märk att det är skillnad på stora och små bokstäver i användar-id och lösenord. 12. TUOHI MasterCard-prislappsprogram För tillfället finns prislappsprogrammet endast på finska. Prislappsprogrammet finns på Internet på adressen Du kan även logga in i prislappsprogrammen på via köpmannens sidor. Man loggar in i prislappsprogrammet med en säljarkod som fås från Nordea Finans. I prislappsprogrammet finns till exempel en aktuell kostnadstabell. Med hjälp av prislappsprogrammet kan du även skriva ut prislappar för produkterna i din affär i A4, A5 och A6-storlek med en kalkyl över TUOHI MasterCard-kontokreditens månadsrater. Med en kalkyl över månadsraterna i samband med produkten väcker du enkelt kundens intresse och sänker samtidigt ribban för köpbeslutet. I prislapparna som kan skrivas ut från prislappsprigrammet beaktas alltid att marknadsföringen sker i enlighet med konsumentskyddslagen. Till exempel så här: Bild 1 Om du vill erbjuda en specifik produkt och samtidigt vill nämna storleken på månadsraten: Du måste uppge: 1. namnet på krediten(tuohi MasterCard) och att det handlar om en fortlöpande kredit 2. produktens kontantpris 3. produktens pris med kredit (kostnaderna vid varje tidpunkt och räntorna för hela krediten läggs till i kontantpriset) 4. antalet månadsrater under kreditens återbetalningstid 5. TUOHI MasterCard-kontokredits effektiva ränta med exempel Till exempel så här: Bild 2 Obs! I reklam om TUOHI MasterCard-kontokrediten får man inte använda ordet räntefri trots att kunden inte betalar någon ränta om kontoavgift uppbärs av kunden. Obs! I flersidiga broschyrer/annonser ska den effektiva räntan anges på alla sidor med kalkyler. Den effektiva årsräntan ska anges med likvärdig text som den övriga informationen i annonsen. Klausul för effektiv ränta Den effektiva räntan för en disponibel kredit på 1 euro på TUOHI MasterCard-kontokrediten är 21,9 %. Vid beräkningen används 3 mån. euriborränta (9/21) och i den har man beaktat den månatliga kontoavgiften. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 12 %. Kontoavgiften är 5, euro. Kreditlimiten är 1 1 euro. TUOHI MasterCard gäller tills vidare. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab. 13. Hur du marknadsför TUOHI MasterCard-kontokredit Det är alltid på säljarens ansvar att TUOHI MasterCard-kontokrediten marknadsförs på ett korrekt sätt. Om du är osäker på hur du kan berätta om TUOHI MasterCard-kontokrediten i din annons, skicka ett meddelande till adressen så kontaktar vi dig. Vi hjälper dig gärna med att göra upp annonser och direktreklam om TUOHI MasterCard-kontokrediten. Vi står också till tjänst med alla behövliga kalkyler. Då du annonserar i tidningar o.d. måste du alltid beakta konsumentskyddslagens krav. Huvudprincipen är att krediten aldrig får användas som huvudsakligt marknadsföringsargument då konsumtionsvaror marknadsförs. Om du i annonsen endast nämner att kunden har möjlighet att utnyttja en konsumentkredit, dvs. att kunden kan betala med TUOHI MasterCard i din affär, behöver du inte uppge den effektiva årsräntan eller kreditens pris. 12

13 Bild 1. Även med TUOHI MasterCard -kortet, fråga mer! Bild Med TUOHI MasterCard -kortet endast* 2. Kontantpris 149 e 3. Kreditpris 1167 e Betalningstid 12 kk Den effektiva räntan för en disponibel kredit på 1 euro på TUOHI MasterCard-kontokrediten är 21,9 %. Vid beräkningen används 3 mån. euriborränta (9/21) och i den har man beaktat den månatliga kontoavgiften. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 12 %. Kontoavgiften är 5, euro. Kreditlimiten är 1 1 euro. TUOHI MasterCard gäller tills vidare. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab. 13

14 Luonnollinen tapa maksaa 14. Så här beviljar du en snabbkredit Om du vill göra en snabbkredit via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) finns det detaljerade uppgifter i en skild finskspråkig guide. Gör så här när du gör snabbkrediten per telefon När du fyller i pappersansökan om TUOHI MasterCard och gör snabbkrediten per telefon ska du följa anvisningarna nedan. Gå i genom blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och avtalsvillkoren för TUOHI MasterCard-kontokrediten som bifogats till ansökan tillsammans med kunden. Fyll i följande uppgifter i ansökningsblanketten: uppgifterna om sökande 1 Obs! kontrollera att kundens e-postadress även kommer med i uppgifterna om sökande 1. uppgifterna om sökande 2 (vid behov) krediten nominella ränta förfallodag amorteringsfria månader (om kunden vill) datum och underskrift önskad kreditlimit I den skilda kostnadstabellen ser du vid behov antalet månadsrater och kreditens helhetskostnader för första köpet som motsvarar kundens inköp. 1. Kontrollera att ansökan är omsorgsfullt ifylld att ansökan undertecknats (även av sökande 2 om det handlar om en kredit med solidariskt ansvar) att sökanden/sökandena identifierats 2. Fyll i inköpsverifikatet omsorgsfullt specifikation av köpet, t.ex. tv modell 2345 inköpets belopp eventuell handpenning totala inköp som ska finansieras med kredit inköpsdag om inköpet gjorts via betalterminal framflyttning av förfallodagen (fyll i om du kommit överens med kunden om framflyttning av förfallodagen) Fyll också noga i punkten Kampanjinköp om det är fråga om ett inköp med jämna rater. Mer information finns i punkten inköp med jämna rater När krediten beviljas får du per telefon ett snabbeslutsnummer, kortets nummer, kortets giltighetstid samt värdet på referensräntan som ska antecknas på den plats som reserverats för ändamålet på blanketten. Snabbkreditbeslutet är i kraft i två (2) månader. Om tiden mellan kreditens bevillningsdag och leveransdagen blir längre än två (2) månader, ska du före leveransen kontrollera med Snabbkreditcentralen att kreditbeslutet är i kraft. Fyll i din affärs uppgifter och underteckna alla avtalsexemplar på Nordea Banks och Nordea Finans vägnar Obs! TUOHI MasterCard-ansökan får inte undertecknas på Nordea Banks och Nordea Finans vägnar om kunden inte har identifierats, kreditbeslutet inte har fåtts eller om ansökan har avslagits. Om ansökan avslås, förstör då noggrant alla exemplar av ansökan med beaktande av dataskyddet. Kontrollera ännu att din kund har undertecknat ansökan. Ge din kund kundens del av TUOHI MasterCard-avtalet, blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och avtalsvillkoren. Om kunden gjort affären i samband med att avtalet upprättas, kontrollera att fältet inköpsverifikat i avtalet fyllts i omsorgsfullt. Sänd de två översta exemplaren till Nordea Finans utan dröjsmål senast 14 dagar efter inköpstransaktionen. Så här gör du en snabbkredit för en studerande 1. Gå igenom blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation för TUOHI MasterCard-kontokrediten och kontokreditens villkor. 2. Fyll i ansökan om TUOHI MasterCard på normalt sätt med följande undantag: Yrke Nuvarande arbetsgivare Arbetsförhållandet inleddes Kreditlimit Studieregisterutdrag Studerande Läroanstalt När studierna inletts max 1 euro Be om en kopia och bifoga ansökan Obs! Även ett studieregisterutdrag som skrivits ut på Internet accepteras. Skriv i tilläggsuppgifterna att det gäller en studerande. Faxa studieregisterutdraget till kundrådgivaren. Bifoga en kopia av studieregisterutdraget till ansökan om TUOHI MasterCard. (Studieregisterutdraget skickas som bilaga till ansökan till Nordea Finans Finland Abp i Nordea Finans returkuvert) 5. Så här fyller du i ansökan om TUOHI MasterCard Anvisningar för hur du fyller i ansökan på sidan intill I punkten Uppgifter om affären fyller du i affärens namn säljarkod ditt efternamn och förnamn (texta) affärens telefonnummer 4. Ring Snabbkreditcentralen på 8-95 då ansökan fyllts i Snabbkreditcentralen är öppen: mån fre kl. 8 2 lördagar kl När du ringer till Snabbkreditcentralen gör så här: Ge din affärs säljarkod och kundens uppgifter från ansökningsblanketten. I vanliga fall får du kreditbeslutet under samtalet. Om kreditbeslutet kräver ytterligare kontroller kontaktar Snabbkreditcentralen dig senare.

15 15

16 Nordea Finans Finland Ab Besöksadress Knektbrovägen 3 G, Esbo Postadress 2 NORDEA Växel (9) 1651 mån - fre Snabbkreditcentralen Kreditbeslut, höjning av kreditlimit 8-95 fax (9) mån - fre 8-2, la 9-17 Redovisning av inköp (9) fax (9) mån - fre 9-16 Auktoriseringsservice (9) (24 h/dygn) Säljarsamarbetstjänster, HelpDesk Nättjänstkoder och -support, samarbets- och anslutningsavtal (9) fax (9) mån -fre 9-16 Materialbeställningar Försäljnings- och marknadsföringsmaterial (24h/dygn) Kundtjänst för konsumenter (9) (pvm/mpm) mån - fre 8-2 Chartis Europe S.A Prisskyddsförsäkring (lna/msa) mån - fre 9-2, lör TMC12 12/21

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna AVTAL OM HÖJNING AV KREDITLIMIT OCH KONTOUTTAG Detta dokument är en bilaga till kreditavtalet mellan kreditinnehavaren och Handelsbanken Finans Abp. 1 (5) Skicka avtalssidan i ett kuvert eller på annat

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp!

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Förmånlig delbetalning Med Kia MasterCard kan du få upp till 4 månader ränte- och betalningsfritt vid köp hos Kia i Sverige. Praktiskt

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Goda råd om pengar Rahankäytön opas

Goda råd om pengar Rahankäytön opas Goda råd om pengar Rahankäytön opas 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Att betala med betalkort...

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer