TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare"

Transkript

1 TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare Endast för försäljare (12/21) Affärens säljarkod Snabbkreditcentralen 8-95 fax (9) mån - fre 8-2 lör 9-17

2

3 Innehåll: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard-kort 4 TUOHI MasterCard-parallellkort 4 TUOHI MasterCard-kortets kod 4 Ingen öppnings- eller årsavgift 4 Kontoavgift 4 Betaltidsegenskap 4 Kreditegenskap 4 Valbar förfallodag 5 Amorteringsfria månader 5 Räntefri framflyttning av förfallodagen 5 Jämna rater 5 Tilläggsköp med kortet 5 Inköp på webben 6 Kontantuttag med kortet 6 Telefontjänst 6 Extra förmåner 6 2. Prisskyddsförsäkring 7 3. Erbjud kunden TUOHI MasterCard-kontokredit som finansieringslösning Vem kan beviljas TUOHI MasterCard? 7 Vad gör du om den sökande är studerande? 7 Hur kan kunden ansöka om TUOHI MasterCard-kontokredit 7 4. Checklista för säljare som förmedlar kontokrediter 8 5. Så här beviljar du Snabbkredit dvs. hämtar kreditbeslutet i samband med ett köp Gör så här när du beviljar snabbkredit 8 Banksekretess och dataskydd 8 Identifiering av kunden 8 Detaljerade instruktioner för beviljande av snabbkredit finns i punkt 14 i säljaranvisningen 6. Försäljning med TUOHI MasterCard-kort Kortköp 8 Auktorisering av kortköpet 8 Belöning för uppmärksamhet 9 7. Höjning av kreditlimit Höjning av kreditlimit i samband med inköp 9 8. Redovisningar TUOHI MasterCard-avtal med inköp 9 Inköp gjorda med inköpsverifikat (t.ex. räntefri framflyttning av förfallodagen, jämna rater osv.) 9 Redovisningar av kortförsäljning 9 9. Återlämnande och återkallande av inköp 9 1. Fakturering Normal fakturering 1 Fakturering av jämna rater 1 Fakturamodell TUOHI MasterCard-nätkurser TUOHI MasterCard-prislappsprogram Hur du marknadsför TUOHI MasterCard-kontokredit Så här beviljar du snabbkredit Gör så här när du ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit för din kund Via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) 14 Gör så här när du ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit med en tryckt ansökningsblankett 14 Så här gör du en snabbkredit för en studerande Kontaktuppgifter 16

4 Luonnollinen tapa maksaa 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard är en fortlöpande kredit som erbjuds konsumentkunder. Kontokrediten TUOHI MasterCard beviljas av Nordea Finans Finland Ab på normala villkor för beviljande av kredit. Nordea Finans fattar kreditbesluten om TUOHI MasterCard-kontokrediterna och bär även kreditrisken. När kreditkontot öppnats får kunden tillgång till ett internationellt betaltids- och kreditkort som han kan använda för att betala inköp och ta ut kontanter med i automater i Finland och utomlands. Förutom kortet får kunden också automatiskt tillgång till TUOHI MasterCards tilläggstjänster: Prisskyddsförsäkring och extra förmåner. TUOHI MasterCard-kort Efter att kundens kreditansökan har godkänts skickas TUOHI MasterCardkortet till kundens hemadress inom cirka två veckor efter godkännandet av kreditbeslutet. Tillsammans med kortet får kunden en kortguide som innehåller information om kortet och dess tilläggstjänster samt villkoren för Prisskyddsförsäkringen som ingår i kortet. Nordea Bank Finland Abp:s kortvillkor skickas också med kortet. Det internationella TUOHI MasterCard-kortet accepteras som betalinstrument på över 3 miljoner ställen världen över. I Finland finns redan över 55 köpställen. Med TUOHI MasterCard kortet kan kunden göra alla dagliga inköp till exempel i affärer, kiosker, restauranger och på servicestationer. Med kortet kan kunden även sköta större inköp såsom möbler, resor eller hemelektronik. Med sitt TUOHI MasterCard får kunden flexibel betalningstid för sina inköp. TUOHI MasterCard-kortet är mer än ett mångsidigt betalinstrument som kunden kan göra inköp med inom ramen för kreditlimiten på kortet: han kan även ta ut kontanter i automater och på så sätt göra inköp var han vill. TUOHI MasterCard-kortet gäller under den tid som anges på kortet (3 år) och kortet kan förnyas automatiskt av kreditgivaren. TUOHI MasterCard-parallellkort Parallellkort som berättigar till användning Alla familjemedlemmar som fyllt 15 år kan få ett parallellkort som berättigar till användning av krediten. Ett eget kort är behändigt vid många tillfällen, till exempel då ungdomarna i familjen flyttar till en annan ort eller utomlands för att studera. Antalet kort är inte begränsat. Kredittagaren ansvarar för att villkoren för krediten iakttas och att krediten återbetalas också i fråga om ovan nämnda parallellkort. Bruksgräns för parallellkort Bruksgränsen är en överenskommen gräns i euro, vars ram parallellkortsinnehavaren kan använda kortkrediten under faktureringsperioden. Bruksgränsen gäller för en faktureringsperiod och kan användas igen när faktureringsperioden byts. Ett parallellkort med bruksgräns är ett säkert alternativ för innehavaren av huvudkortet, eftersom det inte ger parallellkortsinnehavaren rätt att använda hela kreditlimiten. Huvudkortsinnehavaren kan bestämma hur stor bruksgräns han vill ge parallellkortstinnehavaren och senare ändra den vid behov. Om kunden vill få ett eller flera parallellkort som berättigar till användning av befintligt konto kan ansökan beställas från Nordeas Finans kundtjänst. För parallellkorten uttas ingen avgift. Om kunden vill lägga till en bruksgräns på ett parallellkort som redan finns debiteras en avgift enligt gällande prislista. Parallellkort med solidariskt ansvar När kreditkontot beviljas med solidariskt ansvar tillsammans med en 18 år fylld person/sökande som bor i samma hushåll och på samma adress, ansvarar båda för krediten tills den har sagts upp och återbetalats. En person med solidariskt ansvar för krediten får automatiskt tillgång till ett personligt TUOHI MasterCard-kort. TUOHI MasterCard-kortets kod Kunden får en personlig, fyrsiffrig kod (PIN) direkt hem per post i ett skilt kuvert ungefär två veckor efter att krediten godkänts. Kunden behöver PIN-koden för sitt TUOHI MasterCard-kort då han betalar inköp i affärernas chipbetalterminaler och tar ut pengar i automater. Om kunden tappar eller glömmer koden kan han beställa en ny via Nordea Finans kundtjänst. Ingen öppnings- eller årsavgift För TUOHI MasterCard debiteras kunden varken öppnings- eller årsavgift. Kontoavgift Om kunden har skuldsaldo, debiteras en månatlig kontoavgift på 5 euro av honom i samband med faktureringen. Betaltidsegenskap För det första inköpet, kontantuttag och de inköp som kunden i fortsättningen gör med kortet samt fakturor och gireringar som betalas från kreditkontot, får kunden alltid räntefri betalningstid fram till den förfallodag som följer på faktureringsdagen efter inköpen, dvs. i genomsnitt 3 dagar. För denna tid betalar kunden endast kontoavgiften på 5, euro/mån. Obs! Räntesbetalningsskyldigheten för gireringar som görs via telefontjänsten eller nätbanken löper från den dag då kreditgivaren har debiterat uttaget från krediten. Kreditegenskap Kunden kan betala sina inköp under en längre tid. Om kunden betalar sina inköp i delar debiteras ränta och en månatlig kontoavgift på 5 euro. Kreditlimiten kan enligt kundens val vara 1 1 euro. Det lönar sig alltid att ansöka om en så stor kreditlimit som möjligt för kunden. På detta sätt säkerställer du att kunden fortfarande har disponibel limit för ytterligare inköp. Nordea Finans kan bevilja en kreditlimit som är lägre än den som kunden har sökt, om förutsättningarna för den ansökta kreditlimiten inte uppfylls. Kunden kan göra inköp inom ramen för kreditlimiten. Limiten är inte månadsspecifik utan gäller för de totala inköpen på kontot. Vid inledningen av kreditförhållandet är räntan på krediten den 3 månaders euriborränta som noterades på den första bankdagen i den månad då kreditansökan undertecknades + 12, procentenheter. Den effektiva räntan för kontokrediten TUOHI MasterCard på en kredit på 1 euro är 21,9 %. Vid beräkningen har den månatliga kontoavgiften på 5, euro beaktats (9/21). Månadsratens storlek och återbetalningstiden fastställs enligt den amorteringsprocent som kunden valt, vilken är minst 4 % av kreditbeloppet vid faktureringstidpunkten. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Kunden kan betala ett större eurobelopp än den minimimånadsrat som anges på fakturan och vid behov kan han höja månadsraten varaktigt genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. En avgift tas ut för ändringen. 4

5 Valbar förfallodag Kunden kan välja förfallodagen för fakturan när han ansöker om krediten (t.ex. alltid den 15 i varje månad). Kunden kan ändra förfallodagen genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. Amorteringsfria månader Kunden kan välja två amorteringsfria månader per kalenderår då han inte behöver betala månadsraten. Kontoavgiften och räntan för den amorteringsfria månaden debiteras i sin helhet i samband med följande månadsrat. Månaderna får inte följa på varandra och de beviljas inte efter förfallodagen. Krediten ska dessutom ha skötts i enlighet med avtalsvillkoren. Om kunden vill utnyttja en amorteringsfri månad ska han meddela Nordea Finans kundtjänst om det en månad före fakturans förfallodag. Obs! Amorteringsfria månader tillåts inte under amorteringstiden för ett inköp med jämna rater. Räntefri framflyttning av förfallodagen Räntefri framflyttning av förfallodagen kan användas som marknadsföringsknep t.ex. i samband med att kreditkontot öppnas. När du vill flytta fram förfallodagen för din kund, fyll i uppgifterna nedan i inköpsverifikatet i ansökningsblanketten eller i ett skilt inköpsverifikat. När det gäller en ny kund och du vill flytta fram kundens förfallodag räntefritt, skriv in en text som motsvarar den räntefria betalningstid som kunden fått, t.ex. räntefri 4/211 eller räntefri till april 211, i fältet för tilläggsuppgifter i inköpsverifikatet på ansökningsblanketten när kreditkontot öppnas. När det gäller en kund som redan har ett TUOHI MasterCard-kort och du vill flytta förfallodagen räntefritt, fyll i ett skilt inköpsverifikat och skriv in en text som motsvarar den räntefria betalningstid som kunden fått, t.ex. räntefri 4/211 eller räntefri till april 211. Den provision som affären betalar bestäms alltid enligt längden av den räntefria framflyttningen. Provisioner: 1, % av inköp med en räntefri betalningstid på 2 mån. 2, % av inköp med en räntefri betalningstid på 3 mån. Framflyttningen av förfallodagen kan även göras utan kostnader. Då uttas ingen kontoavgift av kunden i samband med den första fakturan. Om kostnadsfria kampanjer avtalas alltid separat med en kontaktperson på Nordea Finans Jämna rater Det första inköpet som görs med TUOHI MasterCard-kortet kan vara ett inköp med jämna rater. Ett inköp med jämna rater kan enligt villkoren för en kampanj vara antingen ett räntefritt eller ränte- och avgiftsfritt inköp som återbetalas i lika stora delar. Månadsraten för ett inköp med jämna rater omfattar endast kreditamorteringen och den är fast. Månadsraten för ett inköp med jämna rater kompletteras med de avgifter som skriftligen avtalas i kampanjen, samt eventuella övriga avgifter som hänför sig till användningen av krediten och skötseln av kreditförhållandet., t.ex. kontoavgift. Exempel Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 1 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Månadsrat 25 euro Effektiv ränta 5,56 % När kan du erbjuda din kund jämna rater? Alla kampanjer om inköp med jämna rater ska alltid i förväg handläggas med en kontaktperson på Nordea Finans. Samtidigt bestäms även följande saker: kampanjtid längden på kundens återbetalningstid de avgifter som uppbärs av kunden under kampanjtiden (kontoavgift och en eventuell kampanjavgift) den provision som debiteras säljaffären Så här skriver du in inköpet med jämna rater på ansökningsblanketten Kontrollera alltid uppgifterna för den gällande kampanjen med din kontaktperson eller i kampanjinformationen innan du fyller i ansökan. Skriv även ut den finskspråkiga kostnadstabellen som finns i Prislappsprogrammet på av vilken den effektiva räntan för kampanjköpet framgår. Du kan skriva ut tabellen med intervall på t.ex. 2 eller 1 euro Tilinh. maksut yht. Korot yht. Kustannustaulukko Luottokust. yht. Kk-erä Mer information om hur du fyller i själva ansökan finns i punkt 14. Skriv in följande uppgifter i fältet tilläggsuppgifter i Nättjänstansökan (Extranet) Inköp med jämna rater Längden på betalningstiden Kontoavgiften Eventuella Kampanjavgift Effektiv ränta för kampanjinköpet Viimeinen kk-erä Skriv in följande i punkten Kampanjköp i pappersansökan: Betaltid/antal rater, mån./st. Kontoavgift, euro/mån. Eventuella Kampanjavgift Effektiv ränta för kampanjköpet (bild på ansökningsblanketten i pappersform finns på sidan 15.) 11,33 9,39 8,1 6,99 6,2 5,56 5,5 4,62 4,26 3,95 3,69 3,45 3,25 3,7 2,9 2,76 2,62 2, 2,39 2,29 2,2 Den effektiva räntan för kampanjköpet får du från Snabbkreditcentralen i samband med kreditbeslutet. Skriv in räntan i det reserverade fältet i punkten Kampanjköp. Amorteringsfria rater under amorteringstiden för inköp med jämna rater Amorteringsfria månader tillåts inte under amorteringstiden för inköp med jämna rater. Tilläggsköp med kortet Kunden kan göra tilläggsköp med TUOHI MasterCard-kortet inom ramen för de disponibla medlen på över 3 miljoner ställen världen över. I Finland finns över 55 köpställen. Köpställena är märkta med MasterCard-symbolen. Kunden kan även ansöka om höjning av en tidigare beviljad kreditlimit i de affärer som förmedlar TUOHI MasterCard-kontokredit. Då är kreditlimiten inte ett hinder för tilläggsköp. Tod. vuosi korko % Obs! Om det belopp som kunden söker finansiering för är t.ex. 3 1 euro ska du som effektiv ränta välja 3 euro, dvs. alltid det lägre finansierade beloppet i kostnadstabellen. 5

6 Inköp på webben Med TUOHI-MasterCard-kortet kan kunden tryggt göra inköp i webbutiker genom att använda MasterCard Secure Code eller Nordeas e-betalning. Nordeas e-betalning i Finland Många webbutiker i Finland erbjuder möjligheten att betala tryggt på nätet med Nordeas e-betalning. Vid e-betalning används Nordeas bankkoder och vid betalningstransaktionen stark SSL-kryptering. Då kunden betalar med e-betalning gör han en beställning på företaget X:s webbplats. Sedan går han till nätbanken, väljer TUOHI MasterCard-kontokredit som betalningskonto, godkänner fakturan med sina nätbankskoder och återvänder till företaget X:s webbplats. Om kunden gör e-betalningen från kortkrediten faktureras en avgift enligt prislistan för e-betalningens belopp och transaktionen är räntefri fram till förfallodagen på följande faktura. Om kunden vill använda e-betalning kan han ansluta tjänsten Egen överföring till TUOHI MasterCard-kortet i Nordeas nätbank. Inköp på webben i Finland och utomlands med MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode är en tjänst som förbättrar säkerheten vid Internetbetalningar. Tjänsten garanterar att betalningstransaktionen är säker. Tjänsten säkerställer dessutom att endast den rätta kortinnehavaren kan göra inköp med kortet. Extra förmåner TUOHI MasterCard-kunder har hela tiden nytta av sitt kort ju mer kunden använder det, desto större är nyttan för honom. TUOHI MasterCard erbjuder sina kunder månatligen varierande erbjudanden och förmåner och kunderna deltar automatiskt i t.ex. tävlingar. Efter att kunden registrerat sig som mottagare av extra förmåner får han tillgång till aktuella förmåner och erbjudanden på sidan aktuella förmåner på adressen För att logga in på sidan Förmåner behövs numret på kreditkontot som finns i övre högra hörnet på TUOHI MasterCard-fakturan. Efter inloggningen kan kunden registrera sig och välja ett lösenord som han kan logga in med i fortsättningen. Genom att ge marknadsföringstillstånd får kunden dessutom topperbjudanden till sin e-post månatligen. Aktiva TUOHI MasterCard-användare får dessutom kundmagasinet Tori som utkommer fyra gånger om året. Tori är inte bara en tidning som ger kunden idéer och tips till hemmet, för fritiden och resor utan då kunden bläddrar i tidningen märker han att TUOHI MasterCard verkligen belönar med förmåner och överraskningar. Tack vare tjänsten kan kunden tryggt göra inköp med TUOHI MasterCardkortet och Nordeas bankkoder i alla finländska och utländska webbutiker som har symbolen MasterCard SecureCode på sin webbplats. Vid tidpunkten för inköpet verifieras personuppgifterna för båda parterna i betalningstransaktionen både köparen och butiken. Kunden kan ta i bruk tjänsten MasterCard SecureCode för sitt TUOHI MasterCard-kort i Nordeas nätbank. Ytterligare information Kontantuttag med kortet Med TUOHI MasterCard-kortet kan kunden ta ut kontanter i alla Otto.- automater och utomlands i de automater som är försedda med MasterCardsymbolen. Telefontjänst Telefontjänsten är en tjänst som kan anslutas till Nordea Finans krediter. Med tjänsten kan kunden sköta sina kreditkontoärenden var som helst 24 timmar om dygnet. Det enda som behövs är en telefon. Det kostar inget att ansluta Telefontjänsten till TUOHI MasterCard-kontokrediten. Telefontjänsten betjänar dygnet runt på numret (9) För att använda tjänsten behövs Telefontjänstens lösenord (en fyrsiffrig kod) som kunden får hem på posten efter att han anslutit sitt kreditkonto, kreditkontots nummer och numret på TUOHI MasterCard-kortet till tjänsten. I Telefontjänsten kan kunden: kontrollera de disponibla medlen på kreditkontot kontrollera de fem senaste transaktionerna på kreditkontot välja amorteringsfria månader (två per år, inte två månader i följd) överföra medel till sitt bankkonto då egenskapen Girering är i bruk. För överföring av pengar debiteras 1 euro/överföring och ränta från överföringsdagen Kunden kan ansluta TUOHI MasterCard-kreditkontot till Telefontjänsten i samband med att ansökningblanketten i Nättjänsten (Extranet) fylls i på kundtjänst eller genom att skriva ut tjänsteblanketten. 6

7 Luonnollinen tapa maksaa 2. Prisskyddsförsäkring En kund köpte en tv med Tuohi MasterCard men ett par dagar senare hittade han en likadan tv i en annan affär som var 2 euro förmånligare... Ingen fara att han skulle ha förlorat pengarna! Prisskyddsförsäkringen som ingår i TUOHI MasterCard säkerställer att kunden gör sina inköp till det fömånligaste priset på marknaden! Prisskyddsförsäkringen gäller även för tilläggsköp som gjorts med kortet. Om kunden i någon affär ser ett billigare pris på en produkt (t.ex. möbler, elektronik, hushållsmaskiner, kläder, sportartiklar, leksaker, etc.) som han köpt och betalat med TUOHI MasterCard-kortet, inom 3 dagar från inköpsdagen ersätter försäkringen enligt föräkringsvillkoren prisskillnaden. Försäkringen är i kraft när inköpet i sin helhet (1 %) har betalats med TUOHI MasterCard-kortet. Bekanta dig med försäkringsvillkoren för Prisskyddet på adressen www. tuohi.fi Mer information om Priskyddet fås även i försäkringsbolaget Chartis Europe S.A.:s kundtjänst. Prisskyddsförsäkringen ersätter en produkt som köpts med kortet enligt försäkringsvillkoren, om - produkten köpts i Finland och betalats i sin helhet med TUOHI MasterCard-kortet. - samma produkt inom 3 dagar hittats till ett förmånligare pris i en affär eller webbutik i Finland. - den förmånligare produkten funnits till allmän försäljning och varit tillgänglig för alla. Den produktspecifika minimiersättningen är 2 euro och maximiersättningen euro. Ersättningen är högst 2 euro per kortinnehavare och år. Försäkringen beviljas av Chartis Europe S.A. (filial), Kaserngatan 44, 13 Helsingfors, tfn mån fre kl. 9 21, lör kl Inköpställe Förmånligare butik Skillnad vars bruttomånadsinkomster är tillräckliga i proportion till den kredit som ansöks som har fastanställning eller som har gått i pension. Vi strävar också efter att finansiera goda kunder som är visstidsanställda (t.ex. anställning av projektnatur). som har fullgjort värnplikten/civiltjänstgöringen (män under 3 år) eller befriats från den som har fyllt i ansökan korrekt och hederligt som officiellt bor i Finland och som har ett finskt socialskyddssignum samt ett officiellt finskt identitetsbevis. Den som ansöker om kredit (t.ex. studerande eller pensionär) kan förbättra sina möjligheter att få kredit genom att ansöka om krediten tillsammans med en person i samma hushåll som uppfyller ovannämnda kriterier. I varje fall baserar sig kreditbeslutet ändå på bedömningen av kundens kreditförmåga i sin helhet. Vad gör du om den sökande är studerande? Du kan erbjuda TUOHI MasterCard-kontokredit åt studerande som studerar vid universitet, hög- eller yrkeshögskola i Finland som enligt studieregisterutdraget avlagt minst 6 studieveckor (9 studiepoäng) som har inlett sina studier för högst 7 år sedan Annat att observera: Endast en person kan ansöka om kortet, medsökande är inte möjliga. Om kunden redan har en TUOHI MasterCard-kontokredit som är under 1 euro kan han söka om höjning så att den nya kreditlimiten är högst 1 euro. Hur kan kunden ansöka TUOHI MasterCard-kontokredit? Kunden ansöker om TUOHI MasterCard-kontokredit genom att fylla i kreditansökan/avtalet om TUOHI MasterCard-kontokredit i en affär som förmedlar TUOHI MasterCard. Säljaren beviljar en snabbkredit via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller ringer till Nordea Finans Snabbkreditcentral för att få kreditbeslutet. Observera att ansökan endast kan göras på finska i Nättjänsten. Efter att kunden fått ett godkänt kreditbeslut kan han omedelbart göra sitt första inköp med det kortnummer som han fått i samband med beslutet om snabbkredit. Ingen handpenning krävs av kunden i samband med köpet och äganderätten till den köpta produkten övergår till kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan även ansöka om TUOHI MasterCard-kortet med sina nätbankskoder på adressen eller på Nordea Banks kontor = 2 3. Erbjud kunden TUOHI MasterCardkontokredit som finansieringslösning Du kan påverka kundens köpbeslut genom att erbjuda en lämplig produkt och tillräcklig betalningstid i samband med köpet. Att ordna finansiering för kunden är en väsentlig del av god kundbetjäning. Försäljning med TUOHI MasterCard-kontokredit medför inga risker för din affär. För varje köp får du in pengar på affärens konto säkert och snabbt. Vem kan beviljas TUOHI MasterCard? TUOHI MasterCard kan beviljas personer som fyllt 18 år som inte har betalningsstörningar och som skött sina penningärenden klanderfritt 7

8 Luonnollinen tapa maksaa 8 4. Checklista för säljare som förmedlar TUOHI MasterCard-kontokrediter Följande ska du alltid berätta för kunden i samband med att TUOHI MasterCard-kontokrediten öppnas TUOHI MasterCard är en fortlöpande kredit som kan ansökas som en snabbkredit i samband med köpet. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab på normala villkor för beviljande av kredit. I TUOHI MasterCard-kontokrediten ingår alltid ett kort som skickas till kundens hemadress. Med TUOHI MasterCard-kortet kan tilläggsköp göras på kontokrediten i alla butiker som är märkta med MasterCard-symbolen. Ingen öppnings- eller årsavgift. Kontoavgiften är 5 euro/mån om kunden har skuldsaldo. Kreditlimit 1 1 euro. Valbar förfallodag. Möjlighet att välja två amorteringsfria månader per kalenderår (inte på varandra följande och inte inköp med jämna rater) Den minsta amorteringsprocenten är 4, % av skuldsaldot vid faktureringstidpunkten. Flexibel återbetalning; efter att ha fått fakturan kan kunden själv besluta om han betalar minimimånadsraten, hela fakturans saldo eller någonting mitt emellan. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Fakturans referensnummer är alltid densamma. Den nominella räntan är 3 mån. euribor +12 %. Enligt läget i september 21 12,87 %. Den effektiva räntan för en kredit på 1 euro är 21,9 % (9/21) i beräkningen har den månatliga kontoavgiften på 5 euro beaktats. I ärenden som gäller krediten och faktureringen kan Nordea Finans kundtjänst kontaktas på tfn (9) (mån fre kl. 8 2) lna/msa. 5. Så här beviljar du Snabbkredit dvs. hämtar kreditbeslutet i samband med ett köp Gör så här när du beviljar snabbkredit Om din kund vill finansiera ett inköp i flera rater kan han söka TUOHI MasterCard-kontokredit i samband med köpet, och då beviljas en s.k. snabbkredit. Snabbkredit ansöks antingen via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller genom att ringa Nordea Finans Snabbkreditcentral för att få kreditbeslutet. Nättjänsten fungerar endast på finska. Snabbkreditbeslutet är i kraft i två (2) månader. Om tiden mellan kreditens bevillningsdag och leveransdagen blir längre än 2 månader, måste du kontrollera med Snabbkreditcentralen att kreditbeslutet är i kraft innan du överlåter produkten. Bekanta dig med blanketten Standardiserade europeiska konsumentkredituppgifter (SECCI) och avtalsvillkoren för TUOHI MasterCard som bifogats ansökan TUOHI MasterCard-kontokredit innan du fyller i TUOHI MasterCard-ansökan med kunden. Efter det kan du fylla i ansökan om TUOHI MasterCard med kunden och göra snabbkrediten. När du fått ett positivt kreditbeslut kan du ingå den slutliga affären. Banksekretess och dataskydd Den person i säljaffären som presenterar TUOHI MasterCard-kontokrediten och handlägger kreditansökan agerar på uppdrag av Nordea Finans Finland Ab. Med stöd av 94 i kreditinstitutslagen är denna person skyldig att hemlighålla affärs- eller yrkeshemlighet samt omständigheter i den ekonomiska situationen eller personliga förhållanden för Nordea Finans Finland Ab:s kund, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Affären ska sörja för att affärens avtalsexemplar av ansökan/avtalet om TUOHI MasterCard arkiveras och förvaras omsorgsfullt så att uppgifterna om kreditsökanden inte råkar i obehörigas besittning. Dataskyddet ska även beaktas när avtalsexemplaren förstörs. Identifiering av kunden Identifiera alltid kunden/kunderna. Enligt lagen om penningtvätt ska kunden/kunderna alltid identifieras innan finansieringsavtal undertecknas. Följande giltiga dokument som utfärdats av finsk myndighet kan användas för identifiering av kunden: körkort pass ID-kort utfärdat av polismyndighet FPA-kort med bild. Uppgifterna som utreds vid identifieringen skrivs in i ansökan eller inköpsverifikatet i det fält som reserverats för dem. Följande detaljuppgifter om handlingen ska framgå av uppgifterna: namnet på identifieringshandlingen (t.ex. körkort) vem som beviljat handlingen (t.ex. Helsingfors polisinrättning) i första hand numret på identifieringshandlingen eller datum då det beviljats eller går ut Obs! Även uppgifter om identifieraren, om denne inte är säljaren, ska antecknas tydligt på ansökningsblanketten. När kunden identifieras ska man dessutom utreda om kunden är en politiskt inflytelserik person (PEP). En person är politiskt inflytelserik om han eller någon i hans närmaste krets innehar en viktig offentlig tjänst i en annan stat Till den närmaste kretsen räknas makar, barn och deras makar, föräldrar samt nära företagspartner till sådana personer. En person anses inneha en viktig offentlig tjänst då han är eller har varit i en annan stats tjänst under det senaste året (som statsöverhuvud, minister, parlamentsledamot, ledamot i högsta rättsinstansen, ledamot i det högsta exekutiva organ som granskar statsfinanserna, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer i generalitetet eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag). En finländsk politiker som verkar i Finland betraktas dock inte som en person i politiskt inflytelserik ställning i detta avseende. Om en identifierad person är politiskt inflytelserik ska informationen märkas med ett kryss på ansökningsblanketten eller inköpsverifikatet i det reserverade fältet. Detaljerade instruktioner för beviljande av snabbkredit finns i punkt Försäljning med TUOHI MasterCard-kort Kortköp Kunden kan göra tilläggsköp med TUOHI MasterCard-kortet i Finland och utomlands inom ramen för kreditlimiten i alla affärer som accepterar MasterCard-kort. Det finns över 3 miljoner affärer jorden runt, varav 55 i Finland. TUOHI MasterCard-kortet har ett chip så att kunderna kan bekräfta inköpen med kod i stället för underskrift. Auktorisering av kortköpet Om betalterminalen inte automatiskt auktoriserar inköp på över 1 euro ska auktoriseringen göras per telefon på numret (9) Anteckna det auktoriseringsnummer du får på inköpsverifikatet/betalterminalverifikatet.

9 Belöning för uppmärksamhet Försäljaren får en belöning på 85 euro för uppmärksamhet, om han märker att ett kort finns på den gällande spärrlistan. Gör så här när kortet är på spärrlistan omhänderta kortet och klipp det itu kalla på polis på tfn 112 om kortet innehas av fel person skicka kortet som klippts itu till Nordea Finans i returkuvertet eller under adressen: Nordea Finans Finland, 2 NORDEA. Bifoga följande information till kortet som klippts itu ditt namn din personbeteckning din adress numret på ditt bankkonto och din skattekommun affärens namn och adress 7. Höjning av kreditlimit Höjning av kreditlimit i samband med inköp Kundens kreditlimit kan höjas i samband med ett köp antingen via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) eller per telefon. Be kunden fylla i ansökan om TUOHI MasterCard. Kryssa för punkten Höjning av kreditlimit på ansökan. I punkten Kortets nummer antecknas numret på det TUOHI MasterCard-kort som kunden redan har. Identifiera kunden/kunderna och kontrollera att ansökan har undertecknats. Om TUOHI MasterCard har beviljats två personer med solidariskt ansvar ska båda kunderna identifieras och ansökan om höjning av kreditlimiten ska undertecknas av båda parter som söker kredit med solidariskt ansvar. Skriv in den nya sökta kreditlimiten i ansökan (den gamla kreditlimiten + höjningen som önskas). Den gamla kreditlimiten är t.ex. 2 euro + den önskade höjningen euro = 2 euro är den nya kreditlimit som ansöks. Ring Snabbkreditcentralen. Efter att höjningen godkänts ger Snabbkreditcentralen ett auktoriseringsnummer som antecknas i punkten Nummer för snabbeslut/auktorisering. Du behöver inte längre separat ringa till Auktoriseringstjänsten. Obs! TUOHI MasterCard-kortet byts inte ut till ett nytt i samband med höjningen 8. Redovisningar TUOHI MasterCard-avtal med inköp TUOHI MasterCard-avtal med inköp skickas alltid till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert. Kontrollera alltid att punkten Inköpsverifikat i avtalet är omsorgsfullt ifylld. c) Nordea Finans Finland Ab:s referensnummer: det färdigt tryckta referensnumret visas på säljarens kontoutdrag. Foga de två översta exemplaren av samlingsblanketten till den redovisning som sänds till Nordea Finans. Obs! Om bunten innehåller räntefria framflyttningar av förfallodagar med olika längd eller inköp i jämna rater, ska de redovisas i egna buntar. Redovisningar av kortförsäljning Inköp som görs med betalterminal (kortförsäljning) redovisas från Luottokunta direkt på affärens konto med avdrag av den provision som avtalats med Luottokunta. Obs! Redovisningarna ska göras inom 14 dagar efter köpet. 9. Återlämnande och återkallande av inköp Om köpet som gjorts med TUOHI MasterCard-kontokrediten hävs i sin helhet eller om en del av köpesumman krediteras, meddela Nordea Finans om detta. Meddelandet kan du göra antingen med blanketten för hävande av köp eller med inköpsverifikatet. Kreditering på blanketten för hävande av köp Blanketten för hävande av köp finns på sidor. Skriv ut blanketten och fyll i den omsorgsfullt. När du har fyllt i blanketten, kopiera egna exemplar åt kunden, säljaren och Nordea Finans. Skicka Nordea Finans exemplar till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert eller faxa det på numret Du kan även skanna blanketten och skicka den till adressen Kreditering på inköpsverifikat fyll i inköpsverifikatet och specifisera det köp som hävts anteckna det belopp som krediteras med minustecken anteckna den ursprungliga inköpsdagen på inköpsverifikatet dra ett tydligt tvärstreck över inköpsverifikatet och skriv ordet KREDITERING på sträcket underteckna verifikatet Obs! Om köpet återgår innan det ursprungliga inköpsverifikatet har sänts kan verifikatet makuleras och inget verifikat om återlämnande behövs. Krediteringar för inköp med jämna rater Krediteringar för inköp med jämna rater görs direkt och manuellt till Nordea Finans. Krediteringar får aldrig göras i betalterminalen. Returneringar och annulleringar som görs i betalterminalen När du använder betalterminalen ska du följa de instruktioner som din affär fått för hur du ska göra då en kund vill returnera eller annullera ett köp som betalats i betalterminalen. Inköp gjorda med inköpsverifikat (räntefria framflyttningar av förfallodagen, jämna rater o.d.) Skicka verifikaten för inköp gjorda med ett separat inköpsverifikat i egna buntar till Nordea Finans i Nordea Finans returkuvert: Till redovisningen ska du bifoga en samlingsblankett på vilken du antecknar: säljaffärens namn säljaffärens kontonummer säljarkod inköpens totala summa dra av den avtalade provisionen från inköpen På samlingsblanketten ska du kryssa för det av de tre referensalternativen som du vill få på kontoutdraget. Obs! Du kan bara välja ett alternativ: a) säljarens egen tilläggsuppgift: max 1 fritt valbara bokstäver eller siffror (t.ex. kundens namn, affärens nummer osv.) b) säljarens eget referensnummer: det referensnummer som affären använder överförs till rutorna. Referensnumret är ett kalkylmässigt referensnummer som fås ur försäljarens egna system. 9

10 Luonnollinen tapa maksaa 1. Fakturering Normal fakturering Kunden får månatligen en faktura för sitt inköp. Den normala månadsratens storlek och återbetalningstiden fastställs enligt den amorteringsprocent som kunden valt, vilken är minst 4 % av kreditbeloppet vid faktureringstidpunkten. Månadsraten som faktureras är minst 17 euro. Månadsraten omfattar ränta på det obetalda kapitalet, kontoavgift och amortering av krediten. Den normala månadsraten kompletteras med de avgifter som separat skriftligen avtalas samt eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. Kunden kan även alltid betala en större månadsrat i euro än minimiraten. Han kan även höja månadsraten varaktigt genom att ringa Nordea Finans kundtjänst. En avgift tas ut för ändringen. Fakturering av jämna rater Kunden får månatligen en faktura på sitt inköp. Månadsraten för ett inköp med jämna rater omfattar kreditamorteringen och den är fast. Månadsraten för inköpet med jämna rater kompletteras med de avgifter som separat skriftligen avtalas i kampanjen samt eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. Exempel A Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 12 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Månadsrat 213,33 euro (inkl. amortering och kontoavgift) Effektiv ränta för kampanjköpet 4, % Exempel B Beloppet som finansieras är 2 euro Återbetalningstiden är 12 månader Ingen ränta Kontoavgift 5 euro/mån. Kampanjavgift 3 euro (faktureras i samband med första raten) Den första månadsraten som faktureras är 243,33 euro (inkl. amortering, kontoavgift och kampanjavgift) och följande rater 213,33 euro. Effektiv ränta för kampanjköpet 6,86 % Tilläggsköp under återbetalningstiden för inköp med jämna rater Om kunden under återbetalningstiden för inköpet med jämna rater gör ytterligare inköp på krediten, utökas månadsraten för inköpet med jämna rater med normal månadsrat och eventuella övriga avgifter och provisioner som hänför sig till användningen av kortet och skötseln av kreditförhållandet. 1

11 MEIKÄLÄINEN MATTI SAKARI MEIKÄLÄINEN MAIJA LISA KUNDGRÄND ESBO RÄKNING/KONTOUTDRAG FAKTURERINGSPERIOD Datum Kontonummer Kreditlimit Euro TUOHI MASTERCARD *2481/266 Månadsrat Euro Ränta % 23. Tillgängligt Euro Referens nr Datum Räntedag Beteckning Förklaring Kostnader Saldo/transaktioner OY AFFÄR AB FAKTURERING: KONTOAVGIFT =============================== FAKTURANS SLUTSALDO SAMMANLAGT VALDA AMORTERINGSFRIA MÅNADER - OCH V R Förfallodag Belopp Euro MINIMIBELOPP SOM SKALL BETALAS Nordea Finans Finland Ab Nordea Kundtjänst (9) mån-fre 8-2 (lna/msa) Knektbrovägen 3 G Esbo Förkomna kort / Spärrtjänst 2 NORDEA (24h) rahmc2 Mottagarens kontonummer Mottagare Nordea Nordea Finans Finland Ab IBAN FI BIC NDEAFIHH Betalare MEIKÄLÄINEN MATTI SAKARI MEIKÄLÄINEN MAIJA LISA KUNDGRÄND ESBO Ange referensnummer vid betalning. Kreditens referensnummer är alltid den samma. Om do så vill kan du förstora gireringens belopp. Fakturerarens servicekod vid automatisk debitering är Underskrift Ref.nr Från konto nr Förf.dag Euro Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit. BANKEN 11

12 Luonnollinen tapa maksaa 11. TUOHI MasterCard-nätkurser Nordea Finans erbjuder säljarna produktspecifika nätkurser. För tillfället finns kurserna endast på finska. Kurshelheten om TUOHI MasterCardkontokrediten ger dig färdigheter att presentera TUOHI MasterCard som betalalternativ i samband med att du gör affärer och förklara hur man ansöker om kreditbeslut via Nordea Finans Snabbkreditcentral. Dessutom får du tips och argument för att sälja finansieringen. Kontakta din egna kontaktperson vid Nordea Finans om du är intresserad av nätkurserna. Om du redan skrivit in dig som nätstuderande vid Nordea Finans kan du logga in på webbskolningsportalen på adressen hs.prewise.com. I nätskolningsportalen loggar du in med din egen e- postadress som fungerar som användar-id med det lösenord du skapat. Om du har glömt lösenordet kan du kontrollera den på kursens första sida under punkten Glömt lösenord. Märk att det är skillnad på stora och små bokstäver i användar-id och lösenord. 12. TUOHI MasterCard-prislappsprogram För tillfället finns prislappsprogrammet endast på finska. Prislappsprogrammet finns på Internet på adressen Du kan även logga in i prislappsprogrammen på via köpmannens sidor. Man loggar in i prislappsprogrammet med en säljarkod som fås från Nordea Finans. I prislappsprogrammet finns till exempel en aktuell kostnadstabell. Med hjälp av prislappsprogrammet kan du även skriva ut prislappar för produkterna i din affär i A4, A5 och A6-storlek med en kalkyl över TUOHI MasterCard-kontokreditens månadsrater. Med en kalkyl över månadsraterna i samband med produkten väcker du enkelt kundens intresse och sänker samtidigt ribban för köpbeslutet. I prislapparna som kan skrivas ut från prislappsprigrammet beaktas alltid att marknadsföringen sker i enlighet med konsumentskyddslagen. Till exempel så här: Bild 1 Om du vill erbjuda en specifik produkt och samtidigt vill nämna storleken på månadsraten: Du måste uppge: 1. namnet på krediten(tuohi MasterCard) och att det handlar om en fortlöpande kredit 2. produktens kontantpris 3. produktens pris med kredit (kostnaderna vid varje tidpunkt och räntorna för hela krediten läggs till i kontantpriset) 4. antalet månadsrater under kreditens återbetalningstid 5. TUOHI MasterCard-kontokredits effektiva ränta med exempel Till exempel så här: Bild 2 Obs! I reklam om TUOHI MasterCard-kontokrediten får man inte använda ordet räntefri trots att kunden inte betalar någon ränta om kontoavgift uppbärs av kunden. Obs! I flersidiga broschyrer/annonser ska den effektiva räntan anges på alla sidor med kalkyler. Den effektiva årsräntan ska anges med likvärdig text som den övriga informationen i annonsen. Klausul för effektiv ränta Den effektiva räntan för en disponibel kredit på 1 euro på TUOHI MasterCard-kontokrediten är 21,9 %. Vid beräkningen används 3 mån. euriborränta (9/21) och i den har man beaktat den månatliga kontoavgiften. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 12 %. Kontoavgiften är 5, euro. Kreditlimiten är 1 1 euro. TUOHI MasterCard gäller tills vidare. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab. 13. Hur du marknadsför TUOHI MasterCard-kontokredit Det är alltid på säljarens ansvar att TUOHI MasterCard-kontokrediten marknadsförs på ett korrekt sätt. Om du är osäker på hur du kan berätta om TUOHI MasterCard-kontokrediten i din annons, skicka ett meddelande till adressen så kontaktar vi dig. Vi hjälper dig gärna med att göra upp annonser och direktreklam om TUOHI MasterCard-kontokrediten. Vi står också till tjänst med alla behövliga kalkyler. Då du annonserar i tidningar o.d. måste du alltid beakta konsumentskyddslagens krav. Huvudprincipen är att krediten aldrig får användas som huvudsakligt marknadsföringsargument då konsumtionsvaror marknadsförs. Om du i annonsen endast nämner att kunden har möjlighet att utnyttja en konsumentkredit, dvs. att kunden kan betala med TUOHI MasterCard i din affär, behöver du inte uppge den effektiva årsräntan eller kreditens pris. 12

13 Bild 1. Även med TUOHI MasterCard -kortet, fråga mer! Bild Med TUOHI MasterCard -kortet endast* 2. Kontantpris 149 e 3. Kreditpris 1167 e Betalningstid 12 kk Den effektiva räntan för en disponibel kredit på 1 euro på TUOHI MasterCard-kontokrediten är 21,9 %. Vid beräkningen används 3 mån. euriborränta (9/21) och i den har man beaktat den månatliga kontoavgiften. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 12 %. Kontoavgiften är 5, euro. Kreditlimiten är 1 1 euro. TUOHI MasterCard gäller tills vidare. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab. 13

14 Luonnollinen tapa maksaa 14. Så här beviljar du en snabbkredit Om du vill göra en snabbkredit via Nordea Finans Nättjänst (Extranet) finns det detaljerade uppgifter i en skild finskspråkig guide. Gör så här när du gör snabbkrediten per telefon När du fyller i pappersansökan om TUOHI MasterCard och gör snabbkrediten per telefon ska du följa anvisningarna nedan. Gå i genom blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och avtalsvillkoren för TUOHI MasterCard-kontokrediten som bifogats till ansökan tillsammans med kunden. Fyll i följande uppgifter i ansökningsblanketten: uppgifterna om sökande 1 Obs! kontrollera att kundens e-postadress även kommer med i uppgifterna om sökande 1. uppgifterna om sökande 2 (vid behov) krediten nominella ränta förfallodag amorteringsfria månader (om kunden vill) datum och underskrift önskad kreditlimit I den skilda kostnadstabellen ser du vid behov antalet månadsrater och kreditens helhetskostnader för första köpet som motsvarar kundens inköp. 1. Kontrollera att ansökan är omsorgsfullt ifylld att ansökan undertecknats (även av sökande 2 om det handlar om en kredit med solidariskt ansvar) att sökanden/sökandena identifierats 2. Fyll i inköpsverifikatet omsorgsfullt specifikation av köpet, t.ex. tv modell 2345 inköpets belopp eventuell handpenning totala inköp som ska finansieras med kredit inköpsdag om inköpet gjorts via betalterminal framflyttning av förfallodagen (fyll i om du kommit överens med kunden om framflyttning av förfallodagen) Fyll också noga i punkten Kampanjinköp om det är fråga om ett inköp med jämna rater. Mer information finns i punkten inköp med jämna rater När krediten beviljas får du per telefon ett snabbeslutsnummer, kortets nummer, kortets giltighetstid samt värdet på referensräntan som ska antecknas på den plats som reserverats för ändamålet på blanketten. Snabbkreditbeslutet är i kraft i två (2) månader. Om tiden mellan kreditens bevillningsdag och leveransdagen blir längre än två (2) månader, ska du före leveransen kontrollera med Snabbkreditcentralen att kreditbeslutet är i kraft. Fyll i din affärs uppgifter och underteckna alla avtalsexemplar på Nordea Banks och Nordea Finans vägnar Obs! TUOHI MasterCard-ansökan får inte undertecknas på Nordea Banks och Nordea Finans vägnar om kunden inte har identifierats, kreditbeslutet inte har fåtts eller om ansökan har avslagits. Om ansökan avslås, förstör då noggrant alla exemplar av ansökan med beaktande av dataskyddet. Kontrollera ännu att din kund har undertecknat ansökan. Ge din kund kundens del av TUOHI MasterCard-avtalet, blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och avtalsvillkoren. Om kunden gjort affären i samband med att avtalet upprättas, kontrollera att fältet inköpsverifikat i avtalet fyllts i omsorgsfullt. Sänd de två översta exemplaren till Nordea Finans utan dröjsmål senast 14 dagar efter inköpstransaktionen. Så här gör du en snabbkredit för en studerande 1. Gå igenom blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation för TUOHI MasterCard-kontokrediten och kontokreditens villkor. 2. Fyll i ansökan om TUOHI MasterCard på normalt sätt med följande undantag: Yrke Nuvarande arbetsgivare Arbetsförhållandet inleddes Kreditlimit Studieregisterutdrag Studerande Läroanstalt När studierna inletts max 1 euro Be om en kopia och bifoga ansökan Obs! Även ett studieregisterutdrag som skrivits ut på Internet accepteras. Skriv i tilläggsuppgifterna att det gäller en studerande. Faxa studieregisterutdraget till kundrådgivaren. Bifoga en kopia av studieregisterutdraget till ansökan om TUOHI MasterCard. (Studieregisterutdraget skickas som bilaga till ansökan till Nordea Finans Finland Abp i Nordea Finans returkuvert) 5. Så här fyller du i ansökan om TUOHI MasterCard Anvisningar för hur du fyller i ansökan på sidan intill I punkten Uppgifter om affären fyller du i affärens namn säljarkod ditt efternamn och förnamn (texta) affärens telefonnummer 4. Ring Snabbkreditcentralen på 8-95 då ansökan fyllts i Snabbkreditcentralen är öppen: mån fre kl. 8 2 lördagar kl När du ringer till Snabbkreditcentralen gör så här: Ge din affärs säljarkod och kundens uppgifter från ansökningsblanketten. I vanliga fall får du kreditbeslutet under samtalet. Om kreditbeslutet kräver ytterligare kontroller kontaktar Snabbkreditcentralen dig senare.

15 15

16 Nordea Finans Finland Ab Besöksadress Knektbrovägen 3 G, Esbo Postadress 2 NORDEA Växel (9) 1651 mån - fre Snabbkreditcentralen Kreditbeslut, höjning av kreditlimit 8-95 fax (9) mån - fre 8-2, la 9-17 Redovisning av inköp (9) fax (9) mån - fre 9-16 Auktoriseringsservice (9) (24 h/dygn) Säljarsamarbetstjänster, HelpDesk Nättjänstkoder och -support, samarbets- och anslutningsavtal (9) fax (9) mån -fre 9-16 Materialbeställningar Försäljnings- och marknadsföringsmaterial (24h/dygn) Kundtjänst för konsumenter (9) (pvm/mpm) mån - fre 8-2 Chartis Europe S.A Prisskyddsförsäkring (lna/msa) mån - fre 9-2, lör TMC12 12/21

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Nordea Mastercard. Användarguide

Nordea Mastercard. Användarguide Nordea Mastercard Användarguide 1 Om du har frågor om kortet kan du kontakta oss. på Med Nordea Mastercard sköter du dina ärenden här hemma, utomlands och internet. Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa)

Läs mer

Nordea Pankki Suomi Oyj HKO112 5/14. Nordea MasterCard. Användarguide

Nordea Pankki Suomi Oyj HKO112 5/14. Nordea MasterCard. Användarguide Nordea Pankki Suomi Oyj HKO112 5/14 Nordea MasterCard Användarguide Nordea MasterCard sköter du dina ärenden här Med hemma, utomlands och på internet. Grattis till Nordeakortet När du använder Nordeas

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna AVTAL OM HÖJNING AV KREDITLIMIT OCH KONTOUTTAG Detta dokument är en bilaga till kreditavtalet mellan kreditinnehavaren och Handelsbanken Finans Abp. 1 (5) Skicka avtalssidan i ett kuvert eller på annat

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015 Villkor för 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor, Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet, Stockmann Oyj Abp:s stamkundsvillkor

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014 Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor och följande villkor: 1. Kreditgivare Namn Nordea Finans Finland Ab Hemort Helsingfors

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011 Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) Utöver Nordea Bank Finland Abp:s villkor för kortavtal tillämpas följande villkor på denna kredit: 1. Kreditgivare Namn Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors Adress

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut...

Lunchkort Webbtjänst. 6. Beställa Lunchkort... 6 7. Skapa och ta bort betalningsgrupper... 7 8. Uppgifter om företaget... 8 9. Logga ut... Lunchkort Webbtjänst Införande av tjänsten och definitioner 1.1.2012 1. Logga in och välja företag... 2 2. Skapa och ta bort företagskonton och underkonton... 3 3. Lägga till företagsanvändare i Lunchkort

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide Nordea Debit Nordea Electron Användarguide 1 Vi hjälper dig gärna då du har frågor om ditt kort. utomlands Med korten Nordea Debit och Electron sköter du dina ärenden här hemma, och på internet. Nordea

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Innehåll 1. Vem är Frank? 2. Kortalternativ 3. Studiekort med betalningsegenskap 4. Elisa Lompakko tjänsten 5. Exempel Vem är Frank? Frank = Den nya studentägda

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN LIVFÖRSÄKRING VID DÖDSFALL UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsnummer Försäkringstagare Försäkrad (förmånslåtare) Dödsdatum Dödsorsak UPPGIFTER OM KONTAKT- PERSON Kontaktperson namn Kontaktperson telefonnummer Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD AIK FOTBOLL MASTERCARD VÅRT NYA MYCKET FÖRMÅNLIGA KORT Nu vill vi på AIK Fotboll ge dig som älskar AIK möjligheten att förmånligt skaffa AIK Fotboll MasterCard.

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN PRIVATKUND Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se

Läs mer

Anvisning för års- och sluträkning

Anvisning för års- och sluträkning 1 Anvisning för års- och sluträkning Årsräkning ska ges in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Sluträkning ska ges in till överförmyndarnämnden senast en månad efter att uppdraget upphört.

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Servicetaxa för dagliga banktjänster

Servicetaxa för dagliga banktjänster 1 (5) Servicetaxa för dagliga banktjänster Utdrag ut servicetaxan för privatkunder: paket för dagliga banktjänster, konton, kort, betalningar och konto-information Gäller från 14.12.2015 14119 PAKET FÖR

Läs mer