20 år med Datavärdskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 år med Datavärdskap"

Transkript

1 20 år med Datavärdskap Datavärdsträff Anders Foureaux Naturvårdsverket Lars Johan Hansson Havs- och vattenmyndigheten

2 juli 1994 Första datavärden på plats! SMHI blir datavärd för kemiska och fysikaliska variabler inom nationell marin övervakning samt vissa variabler inom luft. En datavärd ska på ADB-medium lagra, arkivera och leverera data till de som så önskar och göra vissa kvalitetssäkringskontroller. Datavärden ska hålla data tillgängliga för alla användarkategorier och något licensavtal behövs inte. 2

3 juli 1994 Det s k Infrastrukturavtalet skrivs för åtkomst till SMHI:s övriga data. 3

4 Ytterligare datavärdskap etableras. Nu finns: SMHI: Meteorologiska observationer, klimatdata, oceanografiska data, hydrografiska data IVL: Luftföroreningar inom nationell MÖ SLU: Jordbruksmark, näringsämnen i ytvatten, dräneringsvatten, grundvatten, odlingsåtgärder mm, metaller, näringsämnen i mark och gröda SLU: Kemiska och biologioska mätningar i sötvatten (ej fisk) ITM: Miljögifter i biota 4

5 : Datavärdskapet hos SMHI utvärderas. Resultatet av utvärderingen finns på 1,44 MB diskett hos HaV. Överlämnades 6/ (till AJ av AF) Resultatet finns även i NV:s arkiv... 5

6 : Datavärdskapen följs upp m a p 2000-säkerhet samt databasdokumentation SLU, Institutionen för miljöanalys Godkänt! 6

7 : Resultatet har varit i stort sett tillfredsställande. Det kan dock finnas delar som behöver belysas ytterligare eller åtgärdas. Dessa delar får vi vid behov ta upp i samband med kommande avtalsskrivningar. 7

8 : Projektet Utveckling av datavärdskap genomförs Genomfördes av NV med två konsulter (Mind + KnowIT) och samtliga datavärdar Projektet hade 9 mål för det arbetet vilka flertalet blev till krav i kommande datavärdsavtal. Definition av datavärdens uppdrag beslutades: Kvalitetskontrollera data Lagra data Tillgängliggöra data. 8

9 Leder bland annat till: En enkel, men enhetlig ingångssida till datavärdarna (registersidan) Fokus på datasäkerhet, backuptagning Fokus på att minska sårbarheten hos datavärden (DV-skapen får inte stå och falla med en enda person) Att en ny tjänst skapas på NV för att samordna samtliga DV-skap. Denne blir även kvalitetsledare inom miljöövervakningen. (Börjar 1 mars 2003) 9

10 Ledde även till att Metasök utvecklades. En central söktjänst för alla datavärdarnas data (var tanken) Metasök var en metadatabas Byggde på skördning av metadatposter från datavärdarna Använde Dublin Core som standard Protokoll Z39.50 Krävde att ett egenutvecklat transformationsprogram installerades hos varje datavärd Byggde på RDF och XML (!) 10

11 : Revision av de marina datavärdskapen (4 st) Utförare: DMU, Danmark DMU:s förslag: NV måste tillsammans med DV och utförare besluta om bindande in-dataformat NV måste besluta om artlistor Kraven på den marina övervakningen kommer att öka. Att ha fyra DV-skap för den marina övervakningen är sårbart och ej effektivt! 11

12 : NV tar beslut om att konsolidera två datavärdskap! Marin biologi + Oceanografi Uppdraget för DV-skap Marin biologi flyttas till SMHI Ett riskabelt projekt! Hur vet NV att alla data+ kringdata lämnas till ny DV? Hur säkrar NV datatillgången åt användarna under flytten? Hur bygger man upp ett nytt DV-skap på kort tid och tillgodoser alla användares önskemål, kommande behov, samt DMU:s åtgärdslista? 12

13 : SMHI börjar utvecklingen av ett nytt konsoliderat datavärdskap. Rally-projektet SMHI tänker nytt, Tänker Open Source, Tänker Open Layers, Tänker arthantering, Rekryterar en biolog!!! NV:s handläggare ytterst nervös 13

14 : Nytt datavärdskap för metaller och miljögifter i sediment inrättas Valet föll på SGU. Inte ett självklart val. Det som avgjorde var SGU:s erkänt goda förmåga att bygga karttjänster. Både webportal-kartor och WMS-tjänster 14

15 : SMHI börjar närma sid version 1.0 av det nya DV-skapet Knäckfrågor: Har vi fått med alla data från förra datavärden? Hur säkrar vi lagring av alla nya rådata? (Svar: Filserver) Vad är Good-enough för ett datavärdskap? - Vissa skriker efter analysverktyg!! NV:s handläggare något mindre nervös 15

16 : DV-träff Vi börjar titta på dataflödet och flaskhalsarna Regionala data väller in (NV finansierar stora delar) Men orkar datavärden med? Dyntaxa säljs in Fråga om webformulär för synpunkter/ klagomål lyfts 16

17 : DV-träff MarTrans, datainsamlings-applikation Mobiltelefon för datainsamling från Remote X, fastighetsskösel KEMI:s Ämnesregister demo av U.Rick Mera Dyntaxa NV:s Geoportal + INSPIRE Hur säkrar vi datakvalitén? SWEDAC, kvalitetskrav för analyser 130 dataflöden kartläggs av NV och Datavärdarna. Vilka är flaskhalsarna? Villkoren för dataleverans till DV stäms av med datavärdarna Fråga om webformulär för synpunkter/ krav/ klagomål lyfts (igen) 17

18 : Utredningsuppdrag till SWECO Belysa hur miljöövervakningens datavärdar på ett kostnadseffektivt och mer enhetligt sätt kan förbättra datahanteringen under hela flödet från mottagande av data till användning. Fokusera på kostnadseffektivitet, interoperabilitet och användarnytta. Ska avkasta krav som Naturvårdsverket bör ställa på morgondagens datavärd Ska beskriva processer som idag fungerar bra och är kostnadseffektiva och som NV inte behöver eller bör förändra. Ska även hålla en översiktlig kurs i Web Services för datavärdarna och NV m fl. 18

19 : SWECO:s rapport Datavärdars informationshantering lämnar bland annat 13 förslag. Nedan: två av förslagen 19

20 : Fyra förslag till... 20

21 : DV-träff Ännu mera Dyntaxa Samverkan kring en gemensam SOA INSPIRE ställer allt större krav Metadata Presentation av VISS 21

22 : Ny definition av datavärdens uppdrag: Leveranskontrollera miljödata Lagra miljödata Tillgängliggöra miljödata 22

23 : Analys av flaskhalsarna i dataflödet ger: Ca 30 % av tiden går åt till att hantera indata (i genomsnitt) Ca 30% av tiden går åt att tillgängliggöra data (i genomsnitt) 23

24 : DV-träff Johan Esko (Metria) får i uppdrag att hålla föredrag om kvalitet för Geodata fast perspektivet Miljödata Projektide föds om en valideringstjänst för mätdata Life Watch e-science, en SOA för biodiversitetsdata (Analysportalen) Nesis A Network to enhance a European Environmental Shared and Interoperable Information System. SEIS Workshops Stationsregister Nedladdningsformat Kemikalie/ ämnesregister/ DynTaxa 24

25 : NV lämnar över de vattenrelaterade DV-skapen till HaV. Med en förhoppning om ett gott framtida samarbete... 25

26 : Artnamn klara i Dyntaxa! Nu är ArtDatabankens artdatabas Dyntaxa kvalitetssäkrad vad det gäller alla befintliga arter som hanteras av miljöövervakningen. Enkelt uttryckt innebär det att arterna nu heter det som de ska heta och att det är artnamnet i Dyntaxa som är det som ska anges vid insamling av artdata och leverans till datavärd. 26

27 Datavärdsträff 2012 Försök till nytänk Marschmallows In space Miljödatastrategi Datavärds Försök till Miljödatas Öppna data Tjänster

28 : Två piloter tas fram: Stationsregister, Valideringstjänst 28

29 : Tänket är insålt, tjänsterna efterfrågade NV och datavärdarna är försiktigt optimistiska. HaV går med i utvecklingen 29

30 Fortsättning följer 30

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer