KRAGH & BERGLUND FRÅN PARKERINGSPLATS TILL URBAN PARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAGH & BERGLUND FRÅN PARKERINGSPLATS TILL URBAN PARK"

Transkript

1 FRÅN PARKERINGSPLATS TILL URBAN PARK Uppgiften består i att skapa liv i Norrlidens stadsdelscentrum, beläget i Kalmar, Sverige. Stadsdelscentrumet innefattas av ett bibliotek, ett dagis, en skola samt en kyrka. Här finns även en del handelsaktivitet. Största delen av området består av parkering och det finns i dagsläget ingen plats för aktivitet eller lek. Totalt ska m2 upprustas och förnyas. I samarbete med Kalmar kommun har ett koncept utvecklats som är flexibelt och kan anpassas efter användarnas önskemål. Konceptet har genomförts med en begränsad budget och med stor succe. Medborgarinflytan kräver ett flexibelt och starkt koncept. Användarna av platsen har haft direktinflytande på disponeringen av platsens funktioner och områden. De olika intressenterna i området har haft många önskemål på vad platsen ska innehålla och hur den ska fungera. Resultatet av denna process är ett projekt som är funktionellt diverst och är av stor glädje för de som använder platsen dagligen. Ett krav från byggherren är att konceptet och designen ska kunna realiseras med begränsade medel. Detta innebär att ett robust koncept utarbetats, där det finns möjlighet till att förändra designen genom processens gång. Projektet har inneburit att ta fram ett projketförslag och agera byggrådgivare i utförandefasen. Projektet är utfört i nära sammarbete med Kalmar kommun, som varit engagerade byggherrar och villiga till att experimentera med lösningar och material, vilket varit nödvändigt med en begränsad budget. Mats Haglund, projketledare vid Kalmar kommun, ser den nysakapnde miljön som ett första steg mot ett stärkt områdesvärde. Projektet har blivit en politiskt succe. Man har i en problematisk staddel lyckats skapa ett projekt som

2 områdets invånare tagit sig till. Målet är att skapa en mångfacetterad livsmiljö att mötas i och engageras av. Enligt Mats är samarbetet mellan beställare och arkitekt av stor betydelse för projektets resultat. Med Kragh & Berglund får vi professionella och kreativa landskapsarkitekter med ett nytänkande både i analys och formgivning. Deras design är spännande och med fokus på den sociala aspekten hur människor, framför allt barn och ungdomar, ska uppleva och nyttja anläggningen. Låg anläggningsbudget Projektet är utfört med en mycket låg anläggningsbudget både till konst, rådgivaravgifter till landskapsarkitekt och ingenjör, belysning och anläggningskostnader. Kostnaderna har kunnat hållas nere med platsgjutna kanter direkt på asfalt och med återanvändning av existerande markbeläggning och växtbäddar. Kanterna är stöpta i 20x20 cm, vilket gör att de böjda organiska kanterna kan bibehållas. Två stycken ledningar är instöpta som förstärkning. Fördelen med detta är att man efter instöpning av ett nytt slitlag kunnat avstätta kanterna direkt i marken vilket medfört att kanterna fått en precis placering.

3 Hur skapas trygghet och glädje i en nersliten miljö? Norrlidens centrum är byggt på 1960-talet som ett stadsdelscentrum i tidstypisk stil. Området kännetecknas av att det innehåller få funktioner, stor otrygghet pga. dålig belysning och skötselproblem som grundar sig i varierande designlösningar. Området har låg upplevelsenivån, med få kvalitativa och funktionella upplevelser - det medför ingen eller lite glädje med att vistas i området. De stora parkeringsarealen skapar kvalitativa problem för ett område som varje dag används av flertalet människor. Varför?

4 Nya funktioner och upplevelser i en helhet Uppgiften är utmanande. Hur mycket kan man få för en begränsad budget? Hur bevaras så mycket som möjligt och hur kan området förvandlas från att upplevas som baksida till att vara ett attraktivt stadsrum? 1_En sammanhängande helhetslösning binder samman områdets många funktioner i ett samlat grepp. 2_ Zonering och indelning i mindre delområden skapar intimitet och möjliggör många olika funktioner och aktiviteter. 3_Medborgarinflytan är lika med nya funktioner, som till exempel skateboard och basket. Parkeringsplatsen är numera en lokal mötesplats Existerande markbeläggning återanvänds = Prioritering av funktioner och upplevelser istället för en perfekt estetisk lösning.

5 Belysningen arbetar på flera nivåer, dels för att öka tryggheten och dels för att skapa nya och spännade upplevelser på kvällen. Belysningsnivån är förhållandevis hög, med en icke bländande spotlightbelysning, med en hög ljuskvalitet. Ljusskulpturer av Monica Gore skapar upplevelser på kvällen och lekelement om dagen. Formgivningen har sin grund i naturens böljande landskap. De konstgjorda gräsöarna skapar rum och definerar gångstråk. Öarnas fria placering i förhållande till byggnaderna skapar ett intressant rum mellan byggnader och landskap.

6 Sport och lek integreras, inte som standardbanor, men till oformell sport och lek, till glädje för de som bor i området.

7 De olika rummen skapar platser för olika typer av aktiviteter. Det finns plats för mindre arrangemang och koncerter på en utomhusscen. Klättervägg, beachvolley, bollbanor med konstgräs och skateramper genererar aktivitet i området. Kombinationen av den kommerciella dagligvarehandeln, skola och bibliotek skapar en synergi och visar att det faktiskt är möjligt att integrera lokala centrum genom en helheltslösning - det är möjligt att placera en basketbollbana framför en dagligvarubutik, allt behöver inte vara parkering.

8 Anmält till Siennapriset Sverige av byggherren och Blekinge-Smålands Arkitekturpris. Beläggning och kanter Kantdesign plantsgjutna kanter Asfalt Gummibeläggning Redskap och möbler K&B douglasbänk från Hylke trä Handrailbox, Rhino via Slottsbro (kopplad med Half pyramid metric) Half pyramid metric 400mm, Rhino via Slottsbro Olliebox, Rhino via Slottsbro Grindrail 200 mm, Rhino via Slottsbro Grindrail 400 mm, Rhino via Slottsbro Basketkorg med stolpe, Hags Bordtennis, Hags och nät Hags Knattemål, Hags Volleybollnät med stolpar, Hags Klättervägg, Crux Cykelsäll Optimal, Hags Avstängningsbom 2.1 m, Hags Belysning K&B design - gullackerade standardmaster, monteras med spotlights från Philips. Konstnär Monica Gore med lek- och ljusskulpturer

9 Växter Prunus sargentii - Prydnadskörsbär Pinus sylvestris - Tall Fargesia murieliae Bimbo - Gul bambu, liten Fargesia murieliae Jumbo - Gul Bambu, stor Alchemilla mollis - Jättedaggkåpa Dryopteris filix mas - Träjon Geranium sanguineum Album - Blodnäva, vit Hosta sieboldiana Elegans - Daggfunkia Projekteringsperiod 6 mån. Byggperiod 3 mån. Projektledare Jonas P. Berglund. Designteam Åsa Glaumann Jonas P. Berglund Hans Kragh

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Rött är det nya gröna

Rött är det nya gröna Rött är det nya gröna VÄNSTERPARTIET ANSVARAR FÖR DEN LOKALA KLIMATOMSTÄLLNINGEN RAPPORT FRÅN MILJÖNÄTVERKET Vänsterpartiet är med och styr i många kommuner och landsting runt om i Sverige, där driver

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Var möts hälsa och friluftsliv?

Var möts hälsa och friluftsliv? Patrik Berghäll, överlevnadsinstruktör, vildmarksguide m.m. Specialiserat sig i äventyrspedagogik och utomhuspedagogik. Använder friluftslivet som en central arbetsmetod med alla sina grupper. Arbetar

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer