/ 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt.

3 Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som verkar för att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska frågor. Genom ett aktivt samarbete vill förbundet skapa möjligheter till att utveckla medlemsföreningarnas arbete. Inom förbundet finns därför en rad forum, för att medlemsföreningarna ska närma sig varandra. Genom mötet mellan föreningsaktiva från de olika städerna utvecklas både personerna och verksamheten. Det är även UFS:s ambition att stödja medlemsföreningarna ekonomiskt genom att förmedla såväl verksamhetsstöd och projektbidrag. Redan 1925 startade de första utrikespolitiska föreningarna bildades ett förbund mellan Sveriges utrikespolitiska föreningar, Sveriges Akademiska Förbund för Utrikespolitik. Förbundet lades förvisso ner, men samarbetet mellan föreningarna fortsatte och resulterade så småningom i bildandet av nätverket SAIA, Swedish Association of International Affairs, Samarbetet inom SAIA sträckte sig dock till årliga träffar, där föreningarna gavs tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. Ordförandeskapet roterade bland medlemsföreningarna i bokstavsordning nybildades förbundet som Utrikespolitiska förbundet Sverige genom två initieringsmöten i Lund och Uppsala. Den 6 maj 2007 klubbades förbundets nya stadgar igenom, som avslutade systemet med det roterande ordförandeskapet. UFS leds av en styrelse bestående av ett förtroendevalt presidium och av respektive förening utsedda representanter från samtliga medlemsföreningar. Förbundets högsta beslutande organ sammanträder två gånger om året. Utrikespolitiska förbundets kärnverksamhet att vara Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt bedrivs till stor del på lokal nivå. På nationell nivå anordnas årligen Utrikespolitiskt Konvent och UF:s årliga resa till Almedalen. Utrikespolitiska förbundet består av tretton föreningar i Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Stockholm, Södertörn, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro.

4 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 3 Sammanfattning 5 1. Utrikespolitiskt konvent Almedalen Uppstart av nationellt Mentorskapsprogram International Collaboration Ekonomisk berättelse..., Stadgerevidering Bilingualism...22 Verksamhetsberättelse 2013/14 2

5 Förbundsordföranden har ordet Utrikespolitiska förbundet Sverige har vuxit och fortsätter att växa. Det är en respekterad organisation internt som externt. Vi bidrar till samhället på många håll i landet och snart även utanför Sveriges gränser. Vi är en aktör som växer med globaliseringen och en aktör som bjuder in till en ökad sådan. Utrikespolitiska förbundet Sverige har i sitt externa arbete och samarbete med andra civilsamhällesaktörer arbetat för en allt öppnare värld där kunskap är nyckeln till förståelse och där opartiskhet är plattformen för att nå denna kunskap. I sitt interna arbete har Utrikespolitiska förbundet Sverige strävat efter att dels arbeta progressivt och dels värna de lokala traditioner varje förening vuxit ur. Förbundet har med förståelse för lokalföreningarnas suveränitet fortsatt arbeta för interndemokratiska strukturer och transparens. Ett kontinuerligt arbete som kräver allas involvering. Först vill jag klargöra en väldigt viktigt sak: en ordförandes främsta uppgift är att förvalta ett förtroende. När jag tillträdde som förbundsordförande så fick jag ett trasigt förbund, ett förbund med ett lågt förtroendekapital. Tillsammans med förbundspresidiet lovade vi på valårsmötet att städa upp! Det var vårt löfte till alla medlemmar. Att återuppbygga där tidigare styrelser brustit och att åter visa våra medlemmar att lojalitet är grundstenen i en stark relation. Men att tro att allt handlar om tidigare personers misstag är missvisande. Ibland handlar det även om vilka normer och strukturer en organisation vilar på, så som det är i samhället i stort. Ibland behöver man rannsaka sig själv för att se hur man kan förbättras. Det är en process som vi påbörjat. Anledningen till att jag väljer att skriva om detta är att vi idag är engagerade i en organisation som växer. En organisation vars betydelse för bildning av unga som gamla alltid kommer att vara stor. En organisation som öppnar sig för alla oliktänkande för att därigenom skapa debatt och bildning. En organisation som värnar om allas lika värde. Det är inget lätt uppdrag. Som tur är har jag inte varit ensam. Vid min sida har jag dels haft fem fantastiskt inspirerande och kompetenta presidialer som genom ur och skur hållit humöret uppe och bidragit med stöd i alla dess former. Dels har jag haft historiens bästa representanter som alla bidragit till det kollektiva ansvar arbetet kräver. Sist men verkligen inte minst så har jag att tacka alla de hundratals aktiva medlemmar från våra lokalföreningar som öppnat sina hem för oss nomadiska styrelseledamöter, som bjudit oss på Verksamhetsberättelse 2013/14 3

6 kaffe i våra hetaste styrelsediskussioner, som deltagit sömnlösa på våra evenemang. Utan er vore vårt arbete i förbundet meningslöst. Idag är förbundet mer städat och mer strukturerat. Två år i rad har det funnits sökande till samtliga styrelseuppdrag. Vi har personer som representerar oss och unga i hela landet på FN och EU nivå - flera som börjat sin resa i UFS. Vi har idag en föredetting som med stolthet kan säga: Tusan, det gjorde vi bra! Aria Nakhaei, Förbundsordförande Verksamhetsberättelse 2013/14 4

7 Sammanfattning Förbundsstyrelsen blickar tillbaka på ett händelserikt år. Under detta verksamhetsår har styrelsen arbetat för att förbättra den interndemokratiska strukturen, öka transparensen och skapa ekonomisk stabilitet. Förbundets befintliga projekt har vuxit och flera nya projekt och initiativ har startats upp. Detta är tack vare det stora och outtröttliga engagemang som finns bland förbundets fantastiska medlemmar. UFS är idag Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Snart är vi också en aktör att räkna med utanför nationens gränser. Utrikespolitiskt konvent Året 2014 var det stora valåret. Förbundet och dess konventsgrupp ville ta tillfället i akt att lyfta viktiga utrikespolitiska frågor som annars tenderar att hamna i skymundan under valrörelser. Temat för årets Utrikespolitiska konvent - som ägde rum i Universitetshuset i Uppsala april - blev således Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken. Konventet bjöd på debatt, mingel och föreläsningar i toppklass och gästades av profiler så som EU-kommissionär Cecilia Malmström, försvarsminister Karin Enström och EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Almedalsprojektet UFS deltog för första gången 2010 i Almedalen och sedan dess har både förbundets Almedalsprojekt och veckan som helhet vuxit varje år. Vi kan med glädje och stolthet konstatera att år 2014 var året då UFS blev en civilsamhällesaktör att räkna med under Almedalsveckan, detta tack vare en fantastisk projektgrupp. UFS bjöd på inte mindre än nio evenemang, däribland en föreläsning med självaste utrikesminister Carl Bildt, i samarbete med svenska FN-förbundet. Uppstart av nationellt Mentorskapsprogram Verksamhetsåret 2013/2014 var året då förbundet sjösatte flera nya och spännande projekt. Ett av dem var uppstarten av det nationella Mentorskapsprogrammet i regi av projektkoordinatorerna Simon Rose och Markus Lyckman. Under våren 2014 har en permanent struktur för Mentorskapsprogrammet etablerats och en första ansökningsomgång genomförts. Internationellt Samarbete På initiativ av en grupp engagerade studenter i UF Göteborg och UF Södertörn påbörjade UFS våren 2014 projektet: Internationellt Samarbete. Projektet är ett svar på den stora vilja och ambition som funnits länge att internationalisera förbundet. Internationellt Samarbete strävar efter att skapa en internationell plattform, där medlemmar i UFS kan delta i och Verksamhetsberättelse 2013/14 5

8 stimulera den utrikespolitiska debatten utanför Sveriges gränser. Detta är bara början på någonting stort! UF Luleå blir interimistisk förening Till förbundets stora glädje har en ny förening visat stort intresse för att bli medlem i den stora familj som Utrikespolitiska förbundet Sverige utgör. En grupp ambitiösa studenter vid Luleå tekniska universitet tog initiativet till att starta en förening under våren I maj 2014 blev Utrikespolitiska föreningen i Luleå en interimistisk förening i förbundet. Hittills har föreningen bland annat gästats av utrikesminister Carl Bildt. Ny hemsida Tack vare förbundskommunikatören Amanda Björkman kunde UFS lansera en efterlängtad ny hemsida under året. Förbundet ämnar att vidareutveckla hemsidan för att förbättra sidans design samt göra den mer informativ och användarvänlig. Det finns även en förhoppning om att kunna utveckla en fullständig engelsk version. Intern kommunikation Under året har förbundet arbetat med både intern och extern kommunikation, men har framför allt fokuserat på den interna kommunikationen med fokus på öppenhet och transparens. Till vår hjälp har vi haft en grupp studenter från Halmstad Högskola som har skrivit en B-uppsats i strategisk kommunikation. De har undersökt och utvärderat vår interna och externa kommunikation samt tagit fram en handlingsplan som vi hoppas att förbundet kommer att arbeta med under kommande verksamhetsår. UI-samarbetet Detta var året då UFS upprättade sitt första skriftliga samarbetsavtal med Utrikespolitiska institutet, förbundets viktigaste samarbetspartner. UFS och UI har under året utvidgat sitt samarbete, bland annat genom uppstarten av det nationella mentorskapsprogrammet och UI:s forskningstidskrift Internationella Studier. Översättning av stadgan Förbundets språkgrupp har i år bestått av UFS-representanter från Malmö, Lund, Göteborg, Växjö och Jönköping. Tack vare gruppens arbete har förbundet tagit viktiga steg mot en internationalisering och ökad transparens. Gruppen har arbetat fram ett förslag till en fullständig översättning av Utrikespolitiska förbundet Sveriges stadga. Förslaget kommer att presenteras på förbundsstämman i oktober Stadgerevidering Detta år har representanter från Linköping, Lund, Stockholm, Södertörn, Umeå och Uppsala deltagit i stadgerevideringsgruppen som har genomfört en helhetsöversyn av befintliga stadgar och policydokument. Störst fokus har legat på att förbättra språket och strukturen i förbundets stadgar. Ett utkast på en helrevidering av stadgarna kommer att presenteras på förbundsstämman i oktober Verksamhetsberättelse 2013/14 6

9 1. Utrikespolitiskt Konvent 2014 Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken, april 2014 Utrikespolitiskt Konvent 2014 genomfördes under helgen april 2014 i Uppsala på temat Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken, och även om kaffebristen var påtaglig var det ett mer än lyckat evenemang. Årets upplaga av Utrikespolitiskt Konvent fokuserade på det svenska riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet. Helgen bestod av ett späckat program med föreläsningar, panelsamtal och debatt på tre underteman: Internationella organisationer, Utveckling och Säkerhet. Helgen inleddes med en delad invigningsföreläsning i Uppsala Universitets fantastiska Aula Magna, som gavs av Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmström på temat Europa. Både migration- och asylrättigheter och högerextremism var på agendan i en intensiv timme, och självklart stod även UFS förbundsordförande Aria Nakhaei på scenen för att välkomna deltagarna till årets höjdpunkt. Programmet löpte under de två dagarna i tre block, där alltid minst en programpunkt gavs på engelska. För att underlätta för de som inte riktigt kunde bestämma sig kodades programpunkterna efter vilket undertema som behandlades, och på så vis kunde en brinnande biståndsförespråkare och en säkerhetspolitisk nörd hitta just vad de sökte ur programmet vid en snabb överblick. Programmet bestod av: Fredag 11 april A more human & open Europe - The Common European Asylum System Today and in the Furture Cecilia Malmström, EU Kommissionär The Values of Europe Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister Decent work, Decent Life - On Human Rights at Work and Development for all Kristina Henschen, LO-TCOs Biståndsnämnd The Arctic - Protection Instead of Exploitation Dr. Therese Jacobsson, Ansvarig kampanjledare för Arktis, Greenpeace Nordic En debatt om NATO med Stefan Lindborg (Ung Vänster) och Linda Nordlund (Liberala Ungdomsförbundet). Inledande anförande av Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI Verksamhetsberättelse 2013/14 7

10 Human Rights for all, or just the selected few? On LGBT rights and the world today Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL Responsible investments: The good guys in the corporate world Karan Partovi, ESG analytiker på Nordea Så bygger vi säkerhet i samverkan Karin Enström, Försvarsminister Migration - Challenge or Opportunity? Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket From politics of neutrality to politics of solidarity? Malena Britz, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan Lördag 12 april Corruption within the EU - A reality? Birgitta Nygren, styrelseledamot på Transparency International Sweden. Direct democracy in the European Union - A utopia or dystopia? Anne- Cathrine Jungar, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. A youth perspective in the United Nations - UN General Assembly 2014: Our positions Joanna Blossner, ungdomsrepresentant till FN. Vårt bästa verktyg för bättre global utveckling: migration Fredrik Segerfeldt, frilansare och liberal debattör. EU, social media and the life puzzle - an open discussion on the changing realities for today s diplomacy Jenny Lennung Malmqvist, rådgivare vid Svenska representationen till EU A youth perspective in the United Nations - Post-2015: What comes after the MDG s Paulina Nybratt Sandin, ungdomsrepresentant till FN EU, krisen och världspolitiken Leif Pagrotsky, fd handelsminister. Är utvecklingen i Ryssland ett hot mot Sverige? Hans Gunnar Adén, ambassadör. I stop time Filmvisning med Gunilla Bresky om Krimhalvöns historia. The new Europe - Not for everyone Claes Haglund, projektledare på Crossroads Göteborg. Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken Utrikespolitiskt debatt mellan riksdagspartierna, representerade genom Ardalan Shekar (S), Bodil Ceballos (MP), Desirée Pethrus (KD), Fredrik Malm (FP), Hans Linde (V), Julia Kronlid (SD), Kerstin Lundgren (C), Mats Johansson (M). Verksamhetsberättelse 2013/14 8

11 Tyvärr ställde Lena Ag, generalsektererare för kvinna till kvinna, in sin föreläsning Rättigheter för halva jordens befolkning- en icke-fråga i valet? samma vecka på grund av dubbelbokning. På fredagskvällen välkomnades deltagarna till Uppsala med en klassisk gasque på Norrlands nation, en formell middag i Uppsalisk anda med god mat, sång och dryck. Ett och annat improviserat framträdande gav serveringspersonalen en lätt huvudvärk, men stämningen var god även om middagen avslutandes 1,5 timmar efter utsatt tid. UF Uppsala stod som värdförening, och även för den omtalade polarbrödsintensiva frukosten. Kaffet tog, som alltid under konventet, slut i perioder, men tack vare hårt arbetande volontärer så dök det alltid upp igen. Den planerade grillningen på lördagskvällen blev förflyttad in under tak då det beryktade aprilvädret gjorde sig påmint, men det blev ändå en bra kväll för mingel och nätverkande över föreningsgränserna. Nästan alla lokalföreningar fanns representerade, och deltagarna uttryckte mycket positiva kommentarer kring programmet, även om både kaffebrist och överflöd av polarbröd påpekades som möjliga förbättringspunkter till nästa år. Konventshelgen avslutades traditionsenligt med en forumdag på söndagen i Ekonomikums lokaler. Uppåt ett sextiotal medlemmar från de olika lokalföreningarna träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera förbundets många projekt. Projektledare var Kajza Jansson, UF Uppsala, och vice Projektledare Malin Bergwik, UF Uppsala. Projektgruppen bestod även av Katinka Ernstsson, UF Malmö, och Therese Ribbås, UF Göteborg. Verksamhetsberättelse 2013/14 9

12 2. Almedalen 2014 Almedalsveckan i Visby ägde rum första veckan i juli och UFS var självklart på plats. Detta år organiserade förbundet totalt nio evenemang, bland annat med självaste utrikesminister Carl Bildt! Utrikespolitisk debatt UFS inledde Almedalsveckan på måndagen med en paneldebatt mellan de politiska ungdomsförbunden. Evenemanget var ett samarbete med Utrikespolitiska institutet (UI) och ämnade att belysa ungdomsförbundens viktigaste utrikespolitiska frågor inför årets riksdagsval. Uppslutningen var mycket god. UFS genomförde inför evenemanget en webbaserad undersökning där respondenterna fick uppge sin egen viktigaste utrikespolitiska fråga. Resultatet från undersökningen presenterades under debatten av UFS projektgrupp och jämfördes med de politiska förbundens åsikter. Krishanteringsövning Tillsammans med Försvarshögskolan arrangerade UFS på tisdagen en fem timmar lång krishanteringsövning på temat 'svensk insats i en konfliktzon'. Målet med övningen var att tydliggöra fällor och utmaningar inom krishantering. Eventet inleddes med föreläsningar av experter från Försvarshögskolan. Deltagarna arbetade sedan i grupper och agerade rådgivare till svenska regeringen. Under övningens gång tvingades deltagarna ta tuffa beslut under tidspress. Övningen inkluderade även rapportering till en fiktiv försvarsminister samt simulerade presskonferenser. Eventet uppges ha varit väldigt uppskattat. Föreläsning med Cecilia Uddén Onsdagen inleddes med en föreläsning av Cecilia Uddén, korrespondent i Mellanöstern för Sveriges Radio. Uddén berättade om den senaste tidens utveckling i Egypten samt sitt eget jobb som korrespondent. UFS bjöd deltagarna på frukost. Uppslutningen var mycket god och lokalen fylldes snabbt. Projektgruppen tvingades neka flera personer i dörren. Föreläsning med Kaisa Pulkkinen Kaisa Pulkkinen från UI föreläste på onsdagen om de säkerhetspolitiska, ekonomiska och juridiska aspekterna av Arktis-frågan. Trots att lokalen inte var helt fylld ställdes många frågor till Pulkkinen och föreläsningen verkade uppskattad av dem som deltog. Panelsamtal: The United Nations Responsibility to Protect UFS och Svenska FN-förbundet arrangerade på onsdagen ett panelsamtal på engelska om FN och konceptet 'Responsibility to Protect'. Samtalet fokuserade på aktuella konflikter i Afrika. Deltagare i samtalet var Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix, Maria Weimer från UD samt Verksamhetsberättelse 2013/14 10

13 Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet. Moderator var Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin. Seminarium: The Fight For an Equal Peace I samarbete med Kvinna till Kvinna arrangerade UFS på torsdagsmorgonen ett seminarium om kvinnligt deltagande i fredsprocesser. Panelen bestod av tre deltagare: Lena Ag (Kvinna till Kvinna), Louise Olsson (Folke Bernadotteakademin) och Snezana Jakovljević (Sandglass, Serbien). Moderator var Peter Wallesteen, Seniorprofessor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet. Seminariet hölls på engelska och fokuserade på frågor som makt, ansvar och vad kvinnligt deltagande kan betyda för en fredsprocess. Louise Olsson bidrog med ett forskningsperspektiv, Lena Ag med sina erfarenheter genom Kvinna till Kvinna och Snezana Jakovljević med praktiska exempel från fredsprocessen i Serbien. Föreläsning med Carl Bildt UFS och Svenska FN-förbundet arrangerade på torsdagen en föreläsning med utrikesminister Carl Bildt. Bildt pratade på temat Hundra år senare hur starkt är världssamfundet idag?. Föreläsningen modererades av Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Lokalen blev snabbt fullsatt och många var intresserade av att ställa frågor till ministern. Frågestunden inleddes av UFS tillträdande förbundsordförande Anna Welsapar. Seminarium: Hur beskrivs vår omvärld? Mediers makt och inflytande I samarbete med Global reporting bjöd UFS på torsdagen in till ett seminarium om värderingen av utrikesnyheter. Ingrid Thörnqvist (SVT), David Isaksson (Global reporting) och Eva Kellström Froste (Svenska Freds) deltog i panelen. Modererade gjorde Matilda Skoglöw, projektledare för UFS Almedalsprojekt. Många i publiken verkade väldigt intresserade av ämnet och efter en halvtimmes avslutande frågestund fanns fortfarande obesvarade frågor kvar. Rättvisetimme UFS avslutade Almedalsveckan på torsdagseftermiddagen med en timme tillägnad temat rättvisa. Timmen inleddes med en kort föreläsning av Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade, kring bananproduktion. Därefter inbjöds publiken att delta i ett quiz med fokus på just Fairtade och rättvis konsumtion. Quizet leddes av UFS avgående förbundsordförande Aria Nakhaei. En stor del av publiken stannade kvar och deltog i quizet som verkade vara ett uppskattat inslag. De fem bästa lagen vann Fairtrade-märkt kaffe och en UFS-tygkasse. Kaffet sponsrades av Löfbergs. Årets projektgrupp bestod av Matilda Skoglöw och Marta Lindström från UF Uppsala, Carl-Magnus Fürst från UF Göteborg och Hampus Andersson från UF Malmö. Verksamhetsberättelse 2013/14 11

14 3. Uppstart av nationellt Mentorskapsprogram Detta år sjösatte förbundet ett nytt ambitiöst projekt - UFS nationella Mentorskapsprogram - i samarbete med UI och Utrikesdepartementet (UD). Programmets syfte UFS Mentorskapsprogram startades i syfte att erbjuda våra medlemmar en möjlighet till kontakt och personligt mentorskap under ett års tid. Vi strävar efter att koppla samman en intresserad och engagerad student med en mer erfaren och etablerad yrkesverksam för att ge en ömsesidig möjlighet till insikt, stöd och utveckling. Mentorskapsprogrammet vänder sig därför främst till de studenter som har kommit något längre i sin utbildning. Verksamheten under våren 2014 I början av 2014 tillsattes två mentorskapsansvariga som under våren 2014 dels skulle etablera en permanent struktur för Mentorskapsprogrammets utformning, och dels genomföra en första ansökningsomgång. Under våren har projektgruppen tagit fram en projektplan och därefter mestadels arbetat med att organisera utformningen av programmet. Det arbetet resulterade i en motion där valmötet den 10:e maj 2014 fattade beslut om permanent struktur och finansiering. En första ansökningsomgång genomfördes även i april juni Projektgruppen har även fört en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners UI och UD kring programmets utformning. I samband med det har projektgruppen även tagit fram interna styr- och arbetsdokument. Vidare har en uppstartsträff planerats till andra veckan i oktober 2014, där samtliga mentorer och adepter möts för ett utbyte samt gemensam introduktion till mentorskap med en mentorskaps-konsult. Programmets struktur Den grundläggande förutsättningen för programmet är att UFS genomför det praktiska och administrativa arbetet samt marknadsföring gentemot våra medlemmar. I sin tur bistår Utrikespolitiska institutet och Utrikesdepartementet med det sista urvalet av adepter, samt rekryterar och matchar mentorer. Utöver det har projektgruppen utarbetat en struktur som i stort bygger på en omlottprincip, där både adepter och mentorskapsansvariga finns i programmet under ett års tid men med en rotation på hälften av Verksamhetsberättelse 2013/14 12

15 adepterna samt ansvariga vår och höst. Under valmötet fastslogs även den preliminära uppdragsbeskrivningen för projektgruppen som förbundsstyrelsen tidigare beslutat om. Även interna styrdokument för antagning och urval av adepter, dokument kring kravprofil på mentor och adept och övriga interna arbetsdokument har tagits fram. Projektgruppen arbetade även fram ett förslag på finansiering som beslutades om på valmötet den 10:e maj Den permanenta strukturen för programmets organisation, funktion och finansiering är därför nu utarbetad och fastslagen, men ska kompletteras ytterligare under hösten Utformningens funktionalitet ska testas under hösten 2014, därefter finns det möjligheter för förändring eller förbättring. Första ansökningen Den första ansökningen till programmet skedde under april 2014, med bedömning och matchning i maj och juni. Totalt kom det in 16 ansökningar, med sex stycken sökande från Stockholm, fyra från Göteborg, tre från Uppsala och en vardera från Växjö, Lund och Malmö. De utvalda adepterna har under sommaren fått kontaktuppgifter till sina mentorer och programstart kommer att ske i oktober Marknadsföringen av den första omgången bestod i att projektansvariga tog fram material tillsammans med UFS kommunikatör som skickades ut till samtliga lokalföreningar. Utöver det marknadsfördes också programmet via sociala medier, främst Facebook. Eftersom det är mycket svårt för mentorskapsansvariga att nå ut med information om programmet i varje ort har lokalföreningarna ett stort ansvar för den lokala marknadsföringen. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till snedfördelningen i inkomna ansökningar från olika orter, och övervikten av ansökningar från Stockholm kan förstås som att båda mentorskapsansvariga för tillfället är från Stockholm. Den snedfördelningen skulle kunna vara problematisk på lång sikt, varför utvecklingen bör hållas under uppsikt och samtliga lokalföreningar uppmuntras att informera sina medlemmar om programmet. Under tiden den första ansökningsomgången kom det även fram att det är ett krav från Utrikesdepartementet att adepterna är svenska medborgare. Eftersom mentorerna rekryteras därifrån var det inte möjligt att under den första omgången acceptera adepter som inte är svenska medborgare. Under valmötet lyftes frågan till diskussion och mentorskapsansvariga gavs i uppdrag att utreda, redovisa och analysera alternativa möjligheter för att inkludera utländska medborgare till årsmötet under hösten Detta arbete lades fram som en rapport till förbundsstämman i oktober Mentorskapsansvariga för uppstarten av UFS nationella Mentorskapsprogram var Simon Rose och Markus Lyckman från UF Stockholm. Verksamhetsberättelse 2013/14 13

16 4. International Collaboration Background Ever since the Swedish Association of International Affairs (SAIA) emerged there has always been a goal to create an international collaboration with equivalent organisations all around the world. The current lack of international anchorage and activity have been noticed by members in SAIA, and in February 27, 2014 an initiative was proposed by members to create an international platform for the association. The platform is called International Collaboration (IC). The idea of IC came from members of different local societies who all wanted to seek a way for SAIA and its members to further engage in and stimulate debate about foreign policy, beyond Sweden. After a number of Skype meetings we turned to the board of SAIA with our official request to create a project group dedicated to make the establishment of such structure possible. The purpose of the platform International Collaboration is to favour the spread of knowledge and to trig the debate regarding foreign affairs and global questions in the lights of the diversity of ideas and perspectives. Progress Since the establishment of the IC project, all project leaders have been actively involved in making progress. We started as a group with a first meeting over Skype by introducing ourselves, sharing our thoughts and visions for IC and going through the already existing documents on the IC Google account, e.g. announcements, project description, protocols, agendas, UFS by-laws, grants and schedules. Among the project leaders, Joakim, Rosaline, Edwin and Fiora are responsible for presenting IC and its progress in front of the board of SAIA. Other than this, the structure is flat. Meeting chairperson and meeting secretary are appointed on a rotating basis. Apart from hosting the meeting, it is the meeting chairperson s duty to create a Doodle questionnaire to find the most appropriate time for the next meeting to be held, as well as making the agenda for it. The meeting secretary is responsible for writing protocols and sending it to be adjusted by two meeting adjusters, elected at the beginning of each meeting. Between meetings, Facebook has been used as a platform to keep discussions going. Here, topics such as structure, basis, delegates and identity of IC have been debated. We have decided to divide ourselves into the following five fluid focus groups: Policy, Grant Application, Public Relations, Mapping and IC Representatives (SAIA). The Policy group takes care of the administrative work within IC. This group will write of a project plan defining the overall Verksamhetsberättelse 2013/14 14

17 concept of IC; introduction, identity, inner working structure, international structure, actions to be taken and financial/budgeting aspects. The Grant Application group is in charge of making a proper list of various organisations providing grants, their purpose, deadlines, etc. The Public relations group will keep the future website running and any audience updated through social media, newsletters and other types of PR materials. This group will also take care of Delegates. The Mapping group is responsible for managing the relations to other associations; all from mapping and identification to initial contacts and when appropriate real life meetings. IC Representatives are the official representatives to the board of SAIA and will when necessary attend SAIA activities. This group will further function as an emergency group, for instance in case of short deadlines. Visions At the present there are few, if any, established contacts between SAIA and the rest of the world. Today we live in a globalized world where foreign policy is becoming more important. The vision for International Collaboration is to create an international network for the members of SAIA to exchange new ideas and experiences. The network shall in accordance with the SAIA by-laws work to promote debate within foreign policy on an international level. Internally the project group wants to create structures to allow IC to become independent, with a set of clear goals. At the same time the project group will map other groups with similar interests in other countries. The mapping will allow IC to establish contact with these and to develop the relationship into a fruitful future relationship - all in favour for the members of SAIA. The vision is that IC will be an asset for all of SAIA s members without competing with already existing networks and contacts. The project shall be a door opener for SAIA towards the world and for other associations to establish contact with SAIA. Verksamhetsberättelse 2013/14 15

18 5. Ekonomisk berättelse Bidraget från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) biföll vår bidragsansökan i och med att förbundet bedömdes uppfylla villkoren för bidraget enligt förordningen (2011:65). Förbundet beviljades en totalsumma på kronor. Av denna summa uppgick Organisationsbidraget till stöd för lokal verksamhet till en summa av kronor och statsbidraget kronor är till för förbundet. Bidraget betalades ut i två omgångar (den första utbetalningen skedde i slutet av januari och den andra betalningen vid slutet av juni). Fördelning av MUCF-bidraget år 2014 Förbundsstyrelsen beslutade att fördela det lokala bidraget i enlighet med tabellen nedan: Lokalföreningar Antal medlemmar Fast Rörligt Totalt Förbundet ,46 1:a utbetalning (feb) 2:a utbetalning (juni/juli) Umeå , , , ,79 Linköping , , , ,13 Stockholm , , , ,72 Södertörn , , , ,49 Uppsala , , , ,24 Göteborg , , , ,34 Örebro , , , ,12 Lund , , , ,58 Malmö , , , ,60 Kontroll: , Nytt för i år var att bidraget var villkorat på det sättet att statsbidraget dels måste användas under bidragsåret år 2014 och dels att bidraget måste redovisas enligt god redovisningssed. Konsekvensen av att villkoren inte efterföljs är att MUCF har rätt att kräva tillbaka bidraget. Den fasta summan ( kronor) har ökats från tidigare år för att minimera skillnader i det totala bidraget respektive förening får, oavsett antal medlemmar. Detta mot bakgrund av att den grundläggande verksamheten ofta kostar lika mycket och ibland även mer för de Verksamhetsberättelse 2013/14 16

19 föreningar som har färre medlemmar; utan det fasta bidraget finns en risk att mindre föreningar inte längre har möjlighet att driva verksamhet. Det rörliga bidraget, som i stället premierar antal medlemmar och således rekrytering av nya medlemmar har även det ökats jämfört med tidigare år. Varje förening får år 2014 en summa om 202,46 kronor per medlem. Detta är, oavsett vikten av den fasta summan, den viktigaste delen av bidraget. Hur bidraget beräknas per organisation är nämligen direkt grundad i hur MUCF definierar bidraget. Kortfattat innebär definitionen att fler medlemmar i ännu fler län resulterar i ett större bidrag. Lokalföreningarna: Umeå, Linköping, Stockholm, Södertörn, Uppsala, Göteborg, Örebro, Lund och Malmö har nu efter andra utbetalningen erhållit en totalsumma på kr. UF Växjö har äskat pengar från den interimistiska potten och erhållit en summa om kr. I år har även UPF Karlstad sökt pengar ur den interimistiska potten och förbundsstyrelsen har beviljat dem en bidragssumma på kr. UF Umeå har tillsammans med Malmö genomfört ett samarbete och har erhållit en summa om kr ur potten för projektstöd och UF Göteborg en summa på kr för inköp av roll up. Totalt har lokalföreningarna (från 2014 års bidrag) erhållit en summa om kr. Totalt finns nu kr i den interimistiska potten och i potten för projektstöd finns kr att söka under hösten :a utbetalning 2:a utbetalning Ungdomsstyrelsens bidrag Organisationsbidrag lokalnivå (Svenska spel) - inkl. i US totala Krisfond 0 0 Projektstöd Interimistiskt Kvarvarande organisationsbidrag (Svenska Spel) - per utbetalning Kvarvarande org.bidr. totalt Statsbidraget Verksamhetsberättelse 2013/14 17

20 Forum Syd Det här året beviljades förbundet en summa på kr från forum syd. Utbetalningen av hela bidraget skedde den 30 maj Vi erhöll samma bidragssumma som år Enligt styrelsebeslut som finns här nedan fördelades bidraget enligt medlemsmodellen (se tabellen) kr från Forum syd utbetalades till Utrikespolitiska Institutet enligt samarbetsavtalet kr från bidraget (benämnd administrationspotten) är budgeterat för redovisningen av bidraget som det finns krav på att en auktoriserad revisor granskar inför bidragsredovisningen senast den 15 mars Sedan har även en lokalhyra på kr för konventet betalats in. Vilket gör att vi har kvar ,86 kr från forum syd-bidraget varav kr är för administration (se balansrapport). Fördelning av forum syd-bidraget 2014 Utbetalas enligt % modellen Utbetalas enligt medlemsmodellen Linköping 7841, ,48 Lund 37319, ,25 Göteborg 18007, ,85 Karlstad 3920, ,94 Malmö 4044,8 4778,18 Stockholm 12311, ,22 Södertörn 23891, ,35 Umeå 8047, ,96 Uppsala 39615, , Ett problem som dök upp med Forum Syd, vilket uppmärksammades allt för sent, var den omfattande uppföljning som krävdes. Dels för att på ett korrekt sett administrera bidraget internt samt följa bidragets avtal vilket skrivs mellan förbundet och Forum Syd. Exempelvis får ingen budgetpost avvika mer än 10 % från den avtalade budgeten och bidraget får inte användas till utgiftsposter som inte är i linje med Forum Syds generella riktlinjer. Efter revision blev det två poster som avvek med mer än 10 %, detta var PR samt informationsmaterial som avvek med 48 % från avtalad budget, eller kronor. Samt budgetposten Utvärdering vilken avvek med 100 %, eller totalt kronor. Hade detta uppmärksammats tidigare hade möjlighet funnits att antingen betala tillbaka till bidragsgivaren vid ett tidigare tillfälle alternativt omfördela inom förbundet. Till slut betalades detta dock ändå tillbaka till bidragsgivaren. Totalt blev den totala avvikelsen mot det budgeterade projektet 18 % eller kronor. Verksamhetsberättelse 2013/14 18

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) är riksorganisationen för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund som verkar för att sprida kunskap

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer