Dagordning Val-SM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Val-SM (142) Dagordning Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Eventuella adjungeringar 6. Anmälan av övriga frågor 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Tidigare mötens protokoll 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet (b) Kassör (c) Sekreterare (d) Ledamot för sociala frågor och relationer (e) Ledamot för utbildningsfrågor (f) Ledamot för studiemiljöfrågor 2. Övriga funktionärer (a) Chefredaqteur (b) DAD (c) DEMON (d) DESCtop (e) DIU (f) DKM (g) Fanbärare (h) Ior

2 Konglig Datasektionen Val-SM (142) (i) Jämlikhetsnämnden (j) KF-ledamöter (k) KÖN (l) Ljud- och ljusansvarig (m) METAdorerna (n) Mottagningen (o) Mulle/Mullerina (p) Näringslivsgruppen (q) Programansvarig student (r) Prylmångleriet (s) QN (t) Revisorer (u) Sektionshistoriker (v) Sektionsidrottsnämnden (w) Studienämnden (x) Valberedningen 3. Kåren 4. Projekt (a) dåre2015 (b) METAspexet (c) Studs Sektionen för Medieteknik 6. Ekonomisk lägesrapport 7. Förvaltningsrevisionsrapport 4 Bordlagda ärenden 1. Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Resultatrapport för Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

3 Konglig Datasektionen Val-SM (142) 5 Propositioner 1. Prop om alkoholpolicy 2. Proposition angående prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument 3. Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer 4. Proposition angående projektens bokföringsplikt 5. Proposition angående införande av rekryteringspolicyn 6. Proposition angående Verksamhetsplaner för återkommande projekt 7. Proposition angående mindre summor 6 Motioner 1. Motion angående budget för den bästa mottagningen någonsin 2. Motion angående anonyma motioner (fett meta jag vet) 3. Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning nomineringsstopp vid behov 4. Motion angående Crash & Burn 5. Motion Angående Läskmaskinen 6. Motion angående att utöka Demons replokals-tider 7. Motion angående reglementets utdaterade punkter 7 Valärenden 1. Val av Öfvermatrona 2. Val av Ärkedemon 3. Val av Datas Art Director 4. Val av Desctop 5. Val av Jämlikhetsnämndens ordförande 6. Val av Klubbmästare 7. Val av Kommunikatör 8. Val av Konglig Lokalchef 9. Val av Ledamot för sociala frågor och relationer 10. Val av Ledamot för studiemiljöfrågor 11. Val av Ledamot för utbildningsfrågor 12. Val av Projektledare för METAspexet 13. Val av Projektledare: dåre Val av Projektledare: StuDs 2016

4 Konglig Datasektionen Val-SM (142) 15. Val av Projektledare: Vårbalen Val av Qulturattaché 17. Val av Revisor 18. Val av Sektionshistoriker 19. Val av Sektionsidrottsledare 20. Val av Studerandeskyddsombud 21. Val av Studienämndens ordförande 22. Val av Systemansvarig 23. Val av Valberedningens ordförande 8 Övriga frågor 1. Utlåning av META till Armada 9 Nästa möte 10 Mötets högtidliga avslutande Bilagor 1. Gällande verksamheten 2015 (a) Funktionärsrapporter (b) Förvaltningsrevisionsrapport 2. Gällande ansvarsfrihet 2013 (a) Revisionsberättelse 2013 (b) Verksamhetsberättelse 2013 (c) Ekonomisk berättelse 2013 (d) Balansrapport 2013 (e) Resultatrapport Gällande ansvarsfrihet 2014 (a) Revisionsberättelse 2014 (b) Verksamhetsberättelse för 2014 (c) Bokslut Propositioner (a) Prop om alkoholpolicy (b) Proposition angående prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument (c) Förslag till reviderad budget (d) Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer (e) Proposition angående projektens bokföringsplikt

5 Konglig Datasektionen Val-SM (142) (f) Proposition angående införande av rekryteringspolicyn (g) Förslag till Datasektionens rekryteringspolicy (h) Proposition angående Verksamhetsplaner för återkommande projekt (i) Proposition angående mindre summor 5. Motioner och motionssvar (a) Motion angående budget för den bästa mottagningen någonsin (b) Ändringsyrkande angående mottagningens budget 2015 (c) Ändringsyrkande 2 angående mottagningens budget 2015 (d) Motionssvar angående budget för den bästa mottagningen någonsin (e) Motion angående anonyma motioner (fett meta jag vet) (f) Svar på motion angående anonyma motioner (g) Motion angående Valberedningens utökande samt förlängning nomineringsstopp vid behov (h) Svar på motion angående Valberedningens utökande samt förlängning nomineringsstopp vid behov (i) Motion angående Crash & Burn (j) Svar på motion angående Crach & Burn (k) Motion Angående Läskmaskinen (l) Motionssvar angående Läskmaskinen (m) Motion angående att utöka Demons replokals-tider (n) Svar på motion angående att utöka Demons replokalstider (o) Motion angående reglementets utdaterade punkter (p) Svar på motion angående reglementets utdaterade punkter

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Förvaltningsrevisionsrapport Sida 1 av 2 För perioden 20 Februari 30 April 2015 Kontrollpunkter Avtal God ordning. Beslutsavvikelser Bokföring Centralt Kassören har köpt in en del prylar utan beslutsgrund. Se kommentar. Bokföringspliktiga måste börja bokföra mer regelbundet. Det absolut senaste datumet för bokföring är 50 dagar efter utgången av den månad som händelsen inträffade (Bokföringslag 1999: kap 2 första stycket, BFN vgl. råd 3.6) Så länge verifikaten hålls sorterade är det god ordning. Mottagningen God ordning. * dåre dåre 15 har fortfarande inte bokfört Q1. DKM Övr nämnder Ekonomi Verksamhetsplan Vårbalen 2015 Utskänkning DKM betalar ibland Carlsberg manuellt. Det går på autogiro, så om det upphör sparar ekonomimästarna en massa extra bokföring. Allmänt så bör folk se till att veta skillnaden mellan tillgångskonton och skuldkonton. En återbetalning är inte en kundfodran. Sektionen använder fakturamodellen, och det åligger samtliga bokföringsansvariga att vara medvetna om modellen och att verkställa den i bokföringen. Mig veterligen så ligger reserven fortfarande i världshistoriens sämsta fond. Överlag inget att kommentera. Har haft problem att boka lokal, men projektledaren arbetar idogt för att det ska bli av. Blir mer av en sommarbal. Det har varit en oanmäl ordinarie livsmedelskontroll. Vi fick en anmärkning om att micron i mötesrummet i META inte får användas för att tillreda mat pga avsaknad av regelbunden städning. Inspektören tyckte att den var äcklig. Huvudmannen(styrelsen) meddelades inte om att kontrollen genomförts, trots att en person deltog vid inspektionen. Styrelsen bör redogöra åtgärder för SM. Detta dokument utgör ej revisionsberättelse. (*) Revisorn är jävig.

19 Förvaltningsrevisionsrapport Sida 2 av 2 För perioden 20 Februari 30 April 2015 Kommentar En del nämnder har missat första kvartalets bokföringsdeadline. Eftersom detta utsätter Ordföranden, Kassören och resten av styrelsen för en juridisk risk bör detta åtgärdas omgående. Verksamhetsstopp bör övervägas tills dess att bokföringen kommer i fas. Sedan förra SM har Kassören godkänt ett antal större inköp som legat utanför budgeten. Samtliga inköp har belastat existerande budgetposter, som lokalunderhållsbudgeten. Dessa budgetkostnader är dock avsedda för löpande förvaltning, inte för inköp av större inventarier. Överträdelsen kan dock anses som mild eftersom senaste SM yttryckte en önskan om att de berörda inventarierna skulle köpas in. Detta är dock problematiskt eftersom det går i strid med budgetens intention, och eftersom det kraftigt försämrar insikten i vilka inköp som görs för sektionens pengar. Ett bättre tillvägagångssätt hade varit om DM sammankallats och utnyttjat SMs befogenheter för att göra inköpen. Då hade vi fått både en snabb hantering av inköpen, och medlemmarna skulle få insikt i frågan och en chans att dyka upp på DM och framföra eventuella åsikter. Revisorerna ser dock att inköpen har ett brett stöd bland medlemmarna, att det finns täckning för utgiften samt framförallt att inköpen gjordes raskt för att värna den goda verksamheten och medlemmarnas intresse. För att öka insynen så är det önskvärt att kassören redovisar inköpen på Val SM, och att ett bättre tillvägagångsätt används hädanefter. Den nya budgeten som är föreslagen skulle möjliggöra en mer välgrundad hantering av liknande ärenden i framtiden. Mattias Danielsson Revisor 2015 Detta dokument utgör ej revisionsberättelse. (*) Revisorn är jävig.

20

21

22

23 Verksamhetsberättelse

24 Förord Ärade Konglig Datasektionen, detta är er styrelse som talar. Detta är verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret Vi i D rektoratet 2013 hoppas att ni som som läser detta och som har engagerat er ska känna hur mycket ert engagemang har gett, och att ni som kanske inte engagerat er lika mycket ska veta att ingen hade gjort det här om inte ni fanns för att ta del av det. Vi i D rektoratet 2013 ser detta dokument som en fast punkt i tillvarons ändlösa graf, och med hjälp av den här och tidigare verksamhetsberättelser så kan vi se var sektionen har varit, var den är nu, och extrapolera vart den är på väg. Vår förhoppning är att framtida generationer på Konglig Datasektionen, den mest ärorika av sektioner, ska ha nytta av detta dokument. Eller åtminstonde ha roligt åt det. D rektoratet 2013 vill tacka alla som har engagerat sig i sektionen, som har gett sin tid och energi till att göra vår ärorika sektion ännu bättre än vad den redan var, och arbetat för att nuvarande och framtida medlemmar ska få ta del av den bästa möjliga sektionen. Tack alla, såväl funktionärer som osynliga engagerade, för allt ert arbete. Förtroendevald! D-rektoratet genom Petter Djupfeldt Sektionsordförande

25 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Om detta dokument Vad är en verksamhetsberättelse och varför finns de? Dokumentets struktur Året 2013 Ansvariga för verksamhetsåret 2013 Året i siffror D-rektoratet Nämnder Datas Internationella Utskott DEMON Datasektionens E-Sports Community DKM Fenixorden Idrottsnämnden Informationsorganet Tag Monkeys Jämlikhetsnämnden 3

26 Konglig Östrogennämnden METAdorerna Mottagningen Näringslivsgruppen Qulturnämnden Redaqtionen Spexmästeriet Studienämnden och PAS Styfv Valberedningen Övriga funktionärer Fanbärare Ljud- och Ljusansvarig Mulle Schmeck Prylmånglaren Sektionshistoriker Sektionsprojekt djubileet 2013 METAspexet 2013 dåre 2013 StuDs

27 Om detta dokument Vad är en verksamhetsberättelse och varför finns de? Detta är verksamhetsberättelsen för datasektionens verksamhetsår En verksamhetsberättelse skrivs av styrelsen efter varje avslutat verksamhetsår för att redovisa sektionens verksamhet för medlemmarna. Den har också till uppgift att återkoppla till sektionsmötet och uppvisa att styrelsen i sitt uppdrag efterlevt de riktlinjer för verksamheten som sektionsmötet fastställde i verksamhetsplanen i början av året. Verksamhetsberättelsen är skriven av D rektoratet 2013 på underlag av sektionens funktionärer och granskas tillsammans med årsredovisningen av sektionens revisorer för att säkerställa att styrelsens berättelse är korrekt och fullständig. Tillsammans med revisorernas revisionsberättelse som upprättas i samband med granskningen ligger verksamhetsberättelsen och årsredovisningen sen till grund för sektionsmötets beslut för huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Granskade verksamhetsberättelser ligger också till grund för skrivandet av framtida verksamhetplaner och budgetar genom att titta på hur vår verksamhet har fungerat tidigare år kan styrelsen bättre förutspå hur den kan komma att se ut i framtiden. Dokumentets struktur Detta dokument är uppdelat efter verksamhetsplanens huvudsakliga områden generella mål som styrelsen ansvarar för att utföra eller fördela samt nämndernas mål där ansvaret i första hand vilar på nämnderna själva. I dessa stycken beskrivs verksamheten utöver verksamhetsplanens mål, den verksamhet som där beskrivs redovisas för tydlighetens skull separat i den bifogade verksamhetsavstämningen. I denna verksamhetsberättelse medföljer också en ekonomisk årsredovisning författad av kassören, även den som bilaga. 5

28 Året var ett händelserikt år på många sätt. Det var jubileum och Konglig Datasektionens fyllde 30 år. Detta firades med pompa och ståt under hela födelsedagsveckan i oktober, inlett med en finstämd banquette på Djurgården och avslutat med en hejdundrande slutfest i Älvsjö. Representanter från flera andra sektioner deltog och födelsedagsönskningar inkom från såväl Aktuellts nyhetsankare Claes Elfsberg som komikergruppen Galenskaparna och After Shave. Året såg även flera viktiga frågor bubbla upp till ytan efter att ha legat och puttrat under en längre tid. I början av året uppstod en diskussion kring Hedersdeltat ur ett JML perspektiv, då flera upplevde att kvinnor som väl förtjänat ett Hedersdelta orättvist hade förbisetts. Detta föranledde en noggrann granskning av hur förtjänsttecknet delas ut, vilket resulterade i ett större uppmärksammande av Hedersdeltat och möjligheten till att nominera personer löpande under året. Det är D rektoratets förhoppning att detta kommer ge framtida års styrelser gott underlag för att rättvist och hedersamt dela ut utmärkelsen. Under året var frågor om jämlikhet och inkluderande ständigt återkommande och diskuterades flitigt på Datasektionen. Bland annat så lyftes under hösten frågan om sektionsnämnden STYFV (numera Styfv), som länge ansetts kontroversiell flertalet sektionsmedlemmar och alumner ansåg att nämnden kunde anses olämplig då den enligt sektionens styrdokument hade till uppgift att främja normativt manliga intressen. Diskusionen resulterade i en omformulering nämndens syfte med en betoning på att vara inkluderande. Trots svåra frågor så var 2013 ett fantastiskt år med en verksamhet som växte och utvecklades på flera plan. Stort fokus lades på intern utveckling och organisation vilket ledde till förändringar i sektionens nämnder vissa tillkom, några förändrades och andra lades ned. Bland annat så avskaffades Spexmästeriet efter flera år av begränsad verksamhet, sektionstidningens Redaqtionen infogades i Informationsorganet och en ny nämnd tillkom i Datas E Sports Community (DESC). 6

29 Ansvariga för verksamhetsåret 2013 Ordförande: Petter Djupfeldt Vice ordförande: Erik Lindström Kassör: Frida Jansson (feb dec) Sekreterare: Cecilia Roes (jan), Eva Sokolova (feb dec) Ledamot för sociala frågor och relationer: Therese Askling (jan jun), Filip Schulze (jul dec) Ledamot för studiemiljöfrågor: Jesper Annebäck (jan jun), Benjamin Burval (jul dec) Ledamot för utbildningsfrågor: Annica Alstermark (jan jun), Kristoffer Emanuelsson (jul dec) Året i siffror I slutet av året hade sektionen 734 av 1598 medlemmar (vilket motsvarar en anslutningsgrad på ca. 46%). Dock så har man historiskt på sektionen endast räknat de som tillhör D eller CDATE programmen som potentiella medlemmar, och då skulle medlemsantalet vara 734 av 984 möjliga. Värt att notera är att siffran 734 även inkluderar medlemmar från flertalet masterprogram samt internationella studenter vilket gör att den blir missvisande när detta frånses. Under året uppfylldes 77 av 97 punkter i VP helt eller delvis. Av dessa anses 63 punkter helt uppfyllda. Borträknat de nämnder som lades ned och som hade punkter i VP så uppfylldes 74 av 85 punkter helt eller delvis. Av dessa anses 61 punkter helt uppfyllda. 7

30 D-rektoratet Verksamhetsåret började med två sena val i D rektoratet posterna som Kassör och Sekreterare fyllnadsvaldes i början av året vilket gjorde att verksamheten hade en lite långsammare start än andra år. Det löpande arbetet fortskred under året som planerat utan större problem. Styrelsen valde under året att utöver verksamhetsplanens föreskrifter arbeta särskilt inom ett antal områden: att öka transparens i beslutsprocesser, att förtydliga och stärka funktionärernas roll på sektionen samt att stärka sektionens varumärke med representation i lämpliga forum. För att öka transparensen i sektionens beslutsprocesser genomförde D rektoratet under året en medlemsundersökning med frågor om jämlikhet, sektionslokalen och allmän inställning till sektionens olika verksamhetsområden. D rektoratet införde även en ny struktur på ett antal styrdokument såsom verksamhetsplaner i försök att göra dessa mer tillgängliga samt avlade en halvårsrapport med verksamhetsplansuppföljning till Val SM i slutet av vårterminen. D rektoratet försökte även att öka intresset för sektionsmötena genom att bjuda på mat vilket resulterade i ett något ökat deltagande. Under verksamhetsåret gjordes även en rad förändringar i sektionens styrdokument för att förtydliga och förenkla beslutsordningar bland annat gavs styrelsen befogenhet att starta regelbundet återkommande sektionsprojekt, vilkas roll och struktur även förtydligades på initiativ av sektionens revisorer. Det skedde även en revidering av samboavtalet med Sektionen för Medieteknik. För att förtydliga och stärka funktionärernas roll på sektionen utarbetade D rektoratet en funktionärspolicy med tydliga riktlinjer för sektionsfunktionärernas arbete samt en funktionärsutbildning som hölls första gången efter årsskiftet En funktionärsteambuilding hölls på Gröna Lund under sommaren och på Glögg SM delades funktionärsjulklappar ut. D rektoratet utarbetade även rutiner för utvecklingssamtal med funktionärer, vilka dock ej genomfördes på grund av tidsbrist. D rektoratet arbetade löpande med att representera Datasektionen i lämpliga forum under året, och besökte flertalet THS sektioner och andra Stockholmskårer under året. För att stärka sektionens varumärke togs profilkläder för D rektoratet fram i samarbete med Datas Art Director, och dessutom skickades påsk och julkort ut till andra sektioner och kårer samt till KTH anställda. Två nya hedersmedlemmar valdes även under året, till vilka det tillverkades graverade plaketter. Sektionen sände även en födelsedagspresent till den av sektionen mycket uppskattade CSC professorn Stefan Nilssons 8

31 50 årsdag. Datasektionens Ordförande mottog i sin tur en 30 årspresent i form av en ordförandekedja från Maskinsektionen under djubileumsveckan. Utöver styrelsens särskilda arbetsområden skedde även ett löpande reaktivt arbete utifrån årets olika större händelser såsom djubileet, Mottagningen och de olika diskussioner och debatter som lyftes under året. Som en del av detta deltog styrelsen samt Konglig Lokalchef bland annat i ett förarbete inom THS inför en planerad sektionslokalsrokad 2015; processen överlämnades till efterkommande styrelse. 9

32 Nämnder Denna del av verksamhetsberättelsen redogör för verksamheten inom sektionens nämnder utanför verksamhetsplanens riktlinjer. Detta omfattar viss löpande verksamhet samt spontan verksamhet sådan som sektionen inte visste att den behövde eller ville ha när verksamhetsplanen lades, som till exempel DEMON:s DJ verksamhet. Verksamhet direkt kopplad till verksamhetsplanen redogörs för i bilagan Verksamhetsavstämning Datas Internationella Utskott DIU arbetade mycket med THS Centralt, och då framförallt med Head of THS International (THSI), för att ta hand om och hjälpa de internationella studenter som hör till Datasektionen. I början av året anlände 29 stycken vilka DIU upprättade en maillista för via systemgruppen. Under våren skedde löpande möten med THS I och det planerades en pubrunda för de internationella studenterna vilket tyvärr inte blev av. Olyckligtvis så saknade THS I och i förlängningen DIU den personal som behövdes för att kunna ge de internationella ett så bra mottagande som de hade önskat. För höstens verksamhet saknas uppgifter. DEMON För DEMON:s verksamhet under våren saknas uppgifter. Under hösten däremot så hände det mycket. Den största framgången DEMON hade var inom sin DJ verksamhet som blev mycket populär sedan det införskaffades DJ utrustning som alla nämndens medlemmar kunde boka. Nämnden gästade även en onsdagspub där medlemmar från DEMON fick DJ:a inför publik, vilket blev en hit! Tanken och förhoppningen är att det ska bli något återkommande. En annan stor förändring för DEMON var införskaffandet av en bokningsbar replokal, vilket underlättade avsevärt för de delar av nämnden som ägnat sig åt mer traditionell musik. Datasektionens E-Sports Community DESC skapades på Budget SM i början av höstterminen av engagerade Ettan, och hade därför ingen verksamhet under våren. Nämnden kom snabbt igång med sin verksamhet, och hann anordna två större event under hösten det första var ett e sportstriathlon i sektionslokalen med där matcher projicerade på 10

33 projektorduk och det andra ett LAN där det hölls turneringar i flera spel. DESC var även delaktiga i QN:s resa till Dreamhack, något som var väldigt uppskattat. DKM Utöver den löpande fest och pubverksamheten arbetade klubbmästeriet för ett bättre samarbete med Sektionen för medietekniks klubbmästeri MKM med god framgång. Under sommaren och början av höstterminen byttes enligt nämndens traditioner gamla medlemmar ut mot nya. Under våren upmärksammades ett märkbart lägre tryck på sektionens pubar vilket diskuterades inom klubbmästeriet som inledde ett arbete för att andra nämnder och sektionsmedlemmar ska känna sig välkomna att kontakta nämnden, något vilket mötts med framgång och stor uppskattning. Nämndens betydande löpande verksamhet gick under året mycket bra med stort intresse hos sektionens medlemmar för de olika tillställningarna. Bland annat sålde biljetterna till den årliga badhusfestern Plums slut på rekordtid. Fenixorden Fenixorden genomförde ingen verksamhet under året vilket låg i linje med nämndens syfte. Nämnden upplöstes på Budget SM i början av höstterminen. Idrottsnämnden Idrottsnämnden arrangerade under verksamhetsåret utäver den löpande verksamheten två vänskapsmatcher i innebandy mot sektionerna för Industriell Ekonomi samt Civilingengör och lärare. Konglig Datasektionen vann mot Sektionen för Industriell ekonomi en ärorik seger på sista målet vinner, vilket av några är bestritt med att att Sektionen för Industriell Ekonomi vann då de gjorde långt fler mål under hela matchen. Informationsorganet Informationsorganet har i sin löpande verksamhet underhållit sektionens datasystem samt genomfört veckoliga hackerkvällar. Nämnden fokuserade under särskilt på att ersätta klubbmästeriets lagersystem DKM IO med ett nytt program vid namn Alkohest vilket var operationsdugligt runt årskriftet

34 Tag Monkeys Grafikergruppen Tag Monkeys anordnade under verksamhetsåret rit och pysselkvällar varannan vecka. Gruppen var även behjälplig med framtagandet av en ny sektionsfana samt skapade flertalet dekorationer och väggmålningar i sektionslokalen META. Jämlikhetsnämnden Utöver sina punkter i VP så har Jämlikhetsnämnden haft väldigt låg verksamhetsgrad, och framförallt deltagit i råd på THS Centralt. Jämlikhetsnämnden assisterade även D Rektoratet i utformingen av medlemsundersökningen som genomfördes under året. Konglig Östrogennämnden Konglig Östrogennämnden anordnade utöver den planerade verksamheten en uppskattad vinprovning, samt planerade ett antal evenemang som tyvärr inte genomfördes. METAdorerna METAdorerna berömdes under verksamhetsåret återkommande för att ha tagit väl hand om sektionslokalen META. Utöver de löpande uppgifterna utfördes bland annat ett restaurationsarbete av bord, stolar och övrigt möblemang i sektionslokalen. Nämndens ordförande hade även en tät kontakt med Akademiska Hus på grund av återkommande avsaknad av varmvatten i sektionslokalen samt det omfattande bygge av det nya arkitekthuset strax utanför sektionslokalen. Mottagningen Mottagningen hölls som vanligt i början av hösten efter verksamhetsplan och tradition. Saker som förändrades under året var att förstadagsaktiviteten DOS ersattes med FOO, LQ sittningen ersattes med NBF, LQ sittningen avskaffades samt att ett nytt nøllan LAN anordnades i samarbete med Fysiksektionen. Det tidigare samarbetet med Fysiksektionen med NØllebanketten avslutades och evenemanget anordnades istället med Sektionen för Energi och Miljö. 12

35 Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen anordnade under verksamhetsåret ett flertal evenemang, och verksamheten kulminerade med D Dagen under höstterminen. Nämnden etablerade även jobbportalen djobb.se vid åskiftet 2013 där företag gavs möjlighet att köpa annonsutrymme för att lättare komma i kontakt med arbetssugna sektionsmedlemmar. Qulturnämnden Under vårterminen hade Qulturnämnden en låg verksamhetsgrad, med spridda aktiviteter. Nämndens verksamhet var dock tätare under höstterminen utöver den löpande verksamheten med QN kvällar genomfördes ett antal event utanför campus såsom museibesök och en resa till Dreamhack Winter tillsammans med DESC, där de även hade interna tävlingar. Redaqtionen Redaqtionen hade under året en mycket liten och sporadisk verksamhet på grund av bristande medlemsdeltagande i nämnden. D rektoratet tillsammans med Informationsorganet och Redaqtionen framarbetade som svar på detta en ny organisationsform för nämnden vilken röstades igenom på Budget SM i början av hösten. Detta innebar att Redaqtionen infogades i Informationsorganet jämsides grafikergruppen Tag Monkeys. Spexmästeriet Spexmästeriet arbetade under våren med att ta fram ett nytt album, i enlighet med verksamhetsplanen, vilket inte slutfördes. Nämnden lades ner i början av hösten på Budget SM på grund av bristande intresse och medlemsdeltagande. Studienämnden och PAS Studienämnden anordnade utöver den löpande verksamheten en enkät för Datateknikprogrammets studenter under vårterminen, ett bokförsäljningsevent i början av höstterminen samt marknadsförde nämnden med en facebooksida. Programansvarig student deltog tillsammans med matematikinstutitionen i ett projekt för att öka genomströmningen på matematikkurser. Projektet ledde till specialinsatta kursomgångar för studenter som skrivit om tentamen i kurserna flera gånger med extra pedagogiskt stöd. 13

36 Styfv Styfv (tidigare STYFV) hade under året ingen verksamhet utöver en företagssponsrad pokerkväll. Detta berodde till viss del på den diskussion kring nämndens syfte som uppstod under hösten, vilket föranledde ett uppehåll i verksamheten innan nämndens syfte formulerades om. Valberedningen Under året 2013 genomgick valberedningen stora förändringar. Då arbetsbeskrivningen för valberedningen vid årets början var något bristfällig omarbetade Valberedningen till Val SM i slutet av våren funktionens roll, sammansättning och arbetsrutiner från grunden. Från att varit en lista med kandidater på hemsidan utvecklades det till att samla in information om varje kandidat och att presentera kandidater i valhandlingar på sektionsmötet. Val till poster med särskilt stort ansvar bereddes med kandidatintervjuer. Under året implementerades även ett nytt funktionärssystem vid namn dfunkt, och dessutom började valberedningen arbeta med att begära in testamenten och arbetsbeskrivningar från sektionens funktionärer. En ökad marknadsföring av valberedningens arbete samt sektionens val ledde under året till ett rekordhögt valdeltagande i de digitala presidieurnvalen till Glögg SM i slutet av höstterminen. 14

37 Övriga funktionärer Fanbärare Fanbärarna hade utöver sitt arbete att hålla sektionens fana högt vid högtidliga tillfällen under hela året ett nära samarbete med grafikergruppen Tag Monkeys för att ta fram en ny design på sektionsfanan. Detta arbete blev klart tidigt under hösten, men fanan kunde tyvärr inte beställas innan året var över, på grund av nödvändiga spenderingsprioriteringar, och kunde därför inte bäras under Konglig Datasektionens 30 årsjubileum. Ljud- och Ljusansvarig Ljud och Ljusansvarig arbetade löpande under året med att förbättra utrustningen i sektionslokalen. Ett antal tillskott av högtalare och annan utrustning skedde under året. Mulle Schmeck Mulle Schmeck arbetade under året med att hålla sektionsbilen i gott och rullande skick. Sektionsbilen skickades två gånger under året till verkstad, och ett nytt ljudsystem införskaffades. Prylmånglaren Prylmånglaren jobbade under året med att, utöver det löpande arbetet, ta fram en ny version av sångboken /dev/audio till sektionens medlemmar, samt designade och sålde sektions t shirts. Även design av en fickplunta påbörjades. Den löpande verksamheten gick under året mycket bra med flera uppskattade tillskott i prylutbudet samt overallförsäljning på nøllegasquen. Sektionshistoriker Sektionshistorikern arbetade under sommaren med att digitalisera sektionens diabildsarkiv samt föreslog till sektionsmötet under hösten en förändring av sektionshistorikerns arbetsbeskrivning. Detta ledde till att ett krav på att sektionshistorikern ska arbeta ensam ströks ur sektionens styrdokument. 15

38 Sektionsprojekt djubileet 2013 djubileet anordnade sektionens 30 årsjubileum, vilket gick av stapeln under födelsedagsveckan i oktober, och festligheterna blev tveklöst en av årets stora tilldragelser. Veckan innefattade en födelsedagsbankett på Djurgården, en overallklädd slutfest samt en rad mindre evenemang. djubileumsfirandena var genomgående mycket uppskattade. METAspexet 2013 METAspexet uppförde med god framgång totalt fem föreställningar och omkring 650 besökare under våren. Spexgruppen marknadsförde även projektet löpande på bland annat fester. dåre 2013 dåre resan genomfördes med framgång, med många glada dagar i backarna och det traditionella ovve åket, innan en härlig Afterski på hemmaplan. StuDs 2013 Studieresan 2013 gick till San Fransico och var en genomgående framgång. Utöver själva resan arrangerades totalt 17 näringslivsanknutna evenemang i Sverige, varav 16 inföll under våren 2013, där projektets medlemmar fick möjlighet att knyta kontakter. Under resan arrangerades två näringslivsanknutna event och ett universitetsbesök, samt flera fritidsaktiviteter. 16

39 Ekonomisk berättelse 2013

40 Förord Ärade Konglig Datasektionen, detta är er styrelse som talar. Det här är den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret Syftet med det här dokumentet är att ni sektionsmedlemmar ska ta del av det ekonomiska utfallet från året som gick. Vi är en ideell förening och vårt syfte är inte att gå med vinst utan att de pengar vi drar in ska göra det möjligt att bedriva den verksamhet som våra sektionsmedlemmar önskar. Den ekonomiska berättelsen är även viktig för att kunna planera framtida år. Det här dokumentet innehåller en ekonomisk berättelse från kassören som sammanfattar året och varför resultatet blev som det blev samt vad man kan lära sig av det. Därefter följer en kortare sammanfattning av resultatet och sist en utskrift på balansrapporten och resultatrapporten från vårt bokföringsprogram MAGE som anger exakt hur mycket som har bokförts på olika poster. Den läsaren som är mindre intresserad och insatt rekommenderas att åtminstone läsa ekonomiska berättelsen och resultatet i korthet.

41 Ekonomisk berättelse 2013 var ett händelserikt år för Datasektionen. Förutom flera projekt och nystartade nämnder firade Datasektionen 30 årsjubileum vilket blev en stor ekonomisk satsning. De fina resultaten tidigare år gjorde detta möjligt även om jubileet i slutändan gick mer back än väntat och blev årets stora minuspost. I övrigt stod sektionsbilen som köptes in föregående år för mycket oväntade utgifter i form av verkstadskostnader och höjd parkeringsavgift. På den positiva sidan så har Datasektionens kontakter med näringslivet blomstrat under året och lett till rekordhöga intäkter på sponsring från företag för Näringslivsgruppen, Mottagningen och StuDs. Detta är också orsaken till att vi avslutade året med en vinst istället för den budgeterade förlusten. Kassören har i samarbete med ekonomiskt ansvariga i nämnderna jobbet mycket för att försöka stärka våra ekonomiska rutiner. Ett viktigt steg i rätt riktning är att DKM numera har en vice Ekom, förbättringar i upplärningen av nya ekonomiskt ansvariga och dokument med syfte att underlätta överlämningen till framtida kassörer. Kassören själv ansåg sig se en tydlig förbättring i rutinerna under andra halvåret jämfört med det första. Omsättningen under 2012 blev högre än väntat och detsamma gällde för Med tanke på att det verkar bli en trend att resultatet skiljer sig från budgeten bör sektionen i framtiden försöka lägga tid på att se över hur budgeten tas fram så att den speglar verkligheten bättre och på så sätt slippa eventuella obehagliga överraskningar. Med en högre omsättning ställs högre redovisningskrav vilket är en god anledning till att fortsätta jobbet med att förbättra bokföringsrutinerna under kommande år. Frida Jansson Kassör 2013

42 Resultatet i korthet Budget (exkl projekt) Resultat totalt Resultat (exkl MKM) Resultat (exkl MKM & projekt) , , ,75 (Budgeten inkluderar inte MKM och projekten, därför kan det vara relevant att titta på resultatet utan att inkludera dessa)

43 Balansrapport Datum: :52 Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående 1219 Ack. avsk. på maskiner och andra tekniska anläggningar 5 996,00 kr 0, , , , Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel 5 400,00 kr 5 400, , , , Andelar och värdepapper i andra företag ,81 kr 3 009,96 0, , , Pant ,82 kr , , , , Läsklager 1 120,63 kr , , , , Öllager ,06 kr , , , , Ciderlager ,98 kr , , , , Vinlager ,41 kr , , , , Spritlager ,80 kr , , , , Förskott till leverantör 0,00 kr , , , , Läsklager MKM 5 126,34 kr 8 502,21 0, , , Öllager MKM ,96 kr , , , , Ciderlager MKM ,82 kr , , , , Vinlager MKM 3 307,15 kr 7 142, , , , Spritlager MKM ,84 kr , , , , Kundfordringar ,24 kr , , , , Kortköpsfordringar ,67 kr , , , , Kortfristiga fordringar engagerad 2 000,00 kr , , , , Strecklistefordringar ,00 kr , , , , Andra kortfrist fordringar 1 150,00 kr 6 635, ,43 454,43 695, Handkassa, Datasektionen 0,00 kr 6 930, , , , Handkassa, Spex 4 800,00 kr 970,00 0,00 970, , Handkassa, DKM ,10 kr , , , , Handkassa, Mottagningen ,00 kr , , , , Handkassa, Prylmånglaren 3 577,59 kr , , , , Handkassa, X tra 0,00 kr , , , , Handkassa, MKM ,50 kr , , , , Bankkonto, Datasektionen ,70 kr , , , , Bankkonto, Spex ,46 kr , , , , Bankkonto, DKM 6 564,23 kr , , , , Bankkonto, Mottagningen ,69 kr , , , , Bankkonto, Prylmånglaren 1 393,50 kr , ,50 160, , Bankkonto, Studieresan ,38 kr , , , , Bankkonto, dåre ,36 kr , , , , Bankkonto, MKM ,69 kr , , , , Bankkonto, X tra 0,00 kr , , , , Företagskort 0,86 kr , ,97 0,97 1, Ej inlösta presentkort/bongar 0,00 kr , , , , Leverantörsskulder ,75 kr , , , , Kortfrist skulder engagerad 9 219,47 kr , , , , Övr. kortfristiga skulder 1 868,46 kr , , , , Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 500,00 kr 1 500,00 0, ,00 0,00 Förändring i perioden , , ,10 Totalt förändring , , ,10

44 Kontakta kassören vid frågor. Skapad av Andreas Tarandi För att rapportera eventuella buggar, klicka här.

45 Resultatrapport Datum: :55 Arrangemang Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående Mottagningen Övrigt 3740 Öresutjämning 0,00 kr 3,97 1,41 2,56 2, Differenser 0,00 kr 0,00 3,00 3,00 3, Sponsring 0,00 kr 0, , , , Övriga rörelseintäkter 0,00 kr 0, , , , Inköp prylis 0,00 kr ,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 282,55 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 2 249,00 0, , , Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 3 354,00 0, , , Inköp daddetillbehör 0,00 kr 3 777,80 710, , , Inköp sceneri 0,00 kr 4 244,50 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 1 686,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 4 533,90 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 2 900,00 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 67,50 33,75 33,75 33, Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 750,00 0,00 750,00 750, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 647,88 0,00 647,88 647, Dekoration 0,00 kr 380,60 0,00 380,60 380, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 484,03 0, , , Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 7 052,74 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 799,68 0,00 799,68 799, Engångsartiklar 0,00 kr 4,75 0,00 4,75 4, Städmaterial 0,00 kr 507,25 0,00 507,25 507, Rep o underh lokal 0,00 kr 1 000,00 0, , , Representation 0,00 kr 472,00 0,00 472,00 472, Kontorsmaterial 0,00 kr 3 534,22 506, , , Trycksaker 0,00 kr 990,00 0,00 990,00 990, Mobiltelefoni 0,00 kr 1 282,00 0, , , Porto 0,00 kr 882,00 0,00 882,00 882, Extraordinära kostnader 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,79 Mottagningen Överlämning 4029 Inköp mat 0,00 kr 9 081,61 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 223,00 0,00 223,00 223, Inköp fika 0,00 kr 503,00 0,00 503,00 503, Lokalhyra 0,00 kr 700,00 0,00 700,00 700,00 Förändring i perioden ,61 0, ,61 Mottagningen Inaug 4029 Inköp mat 0,00 kr 905,29 0,00 905,29 905, Kontorsmaterial 0,00 kr 161,00 0,00 161,00 161,00 Förändring i perioden 1 066,29 0, ,29 Mottagningen INDA 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 155,00 155,00 155, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 910,00 910,00 910, Differenser 0,00 kr 0,00 110,00 110,00 110, Inköp läsk 0,00 kr 184,00 0,00 184,00 184, Inköp öl 0,00 kr 1 447,46 0, , ,46

46 4022 Inköp öl 0,00 kr 1 447,46 0, , , Inköp cider 0,00 kr 886,80 0,00 886,80 886, Inköp sprit 0,00 kr 1 054,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 266,50 0,00 266,50 266, Inköp barkit 0,00 kr 23,95 0,00 23,95 23,95 Förändring i perioden 3 862, , ,29 Mottagningen plosqvik 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 3 120, , , , Inköp mat 0,00 kr 987,60 0,00 987,60 987,60 Förändring i perioden 4 107, , ,40 Mottagningen nolleosqvik 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 170,00 170,00 170, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 654,00 654,00 654, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,45 1,16 0,71 0, Differenser 0,00 kr 78,00 0,00 78,00 78, Inköp läsk 0,00 kr 120,00 0,00 120,00 120, Inköp öl 0,00 kr 800,00 0,00 800,00 800, Inköp mat 0,00 kr 6 530,03 0, , , Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 180,00 0,00 180,00 180, Lokalhyra 0,00 kr 1 750,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 467,63 0,00 467,63 467, Dekoration 0,00 kr 289,75 0,00 289,75 289, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 594,90 0,00 594,90 594, Engångsartiklar 0,00 kr 648,00 0,00 648,00 648, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 437,00 0,00 437,00 437,00 Förändring i perioden , , ,60 Mottagningen Frukost 3740 Öresutjämning 0,00 kr 2,29 1,43 0,86 0, Inköp läsk 0,00 kr 332,64 0,00 332,64 332, Inköp mat 0,00 kr ,87 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 4 475,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 404,00 0,00 404,00 404, Engångsartiklar 0,00 kr 188,15 0,00 188,15 188,15 Förändring i perioden ,95 1, ,52 Mottagningen Bärbar 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 5,00 5,00 5, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 905,00 905,00 905, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 360, ,00 920,00 920, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 360, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 140,00 140,00 140, Öresutjämning 0,00 kr 0,56 0,50 0,06 0, Differenser 0,00 kr 660,00 724,00 64,00 64, Inköp läsk 0,00 kr 3 342,61 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 833,83 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 42,51 0,00 42,51 42,51 Förändring i perioden 7 599, , ,99 Mottagningen Favvodaddemiddag 4029 Inköp mat 0,00 kr 6 431,61 0, , , Biljetter (resor) 0,00 kr 470,00 0,00 470,00 470,00 Förändring i perioden 6 901,61 0, ,61 Mottagningen Bilen 4037 Inköp teknik 0,00 kr 1 276,00 0, , ,00

47 5220 Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 199,00 0,00 199,00 199, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 4 881,43 0, , , Trängselskatt 0,00 kr 520,00 0,00 520,00 520, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 786,00 0,00 786,00 786,00 Förändring i perioden 7 662,43 0, ,43 Mottagningen Tjejfika 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,36 0,36 0,00 0, Inköp mat 0,00 kr 131,16 65,58 65,58 65, Inköp fika 0,00 kr 110,00 0,00 110,00 110, Engångsartiklar 0,00 kr 27,26 13,63 13,63 13,63 Förändring i perioden 268,78 79,57 189,21 Mottagningen Första entren 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,50 0,00 0,50 0, Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 24,50 0,00 24,50 24, Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 1 092,50 0, , ,50 Förändring i perioden 1 117,50 0, ,50 Mottagningen God morgon nollan 6110 Kontorsmaterial 0,00 kr 245,00 0,00 245,00 245,00 Förändring i perioden 245,00 0,00 245,00 Mottagningen DOS 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,49 0,52 0,03 0, Inköp mat 0,00 kr 7 856,04 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 139,64 139,64 139, Engångsartiklar 0,00 kr 1 220,63 0, , ,63 Förändring i perioden 9 077,16 140, ,00 Mottagningen Sångarafton 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 742,00 742,00 742, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 222,00 222,00 222, Öresutjämning 0,00 kr 0,20 0,00 0,20 0, Inköp läsk 0,00 kr 513,00 0,00 513,00 513, Inköp öl 0,00 kr 24,00 0,00 24,00 24, Inköp cider 0,00 kr 8,00 0,00 8,00 8, Inköp mat 0,00 kr 794,83 0,00 794,83 794, Inköp barkit 0,00 kr 180,00 0,00 180,00 180, Engångsartiklar 0,00 kr 10,00 0,00 10,00 10,00 Förändring i perioden 1 530, ,00 503,97 Mottagningen TTG föreläsning 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,37 0,37 0, Inköp vin 0,00 kr 209,63 0,00 209,63 209, Inköp mat 0,00 kr 417,39 0,00 417,39 417, Engångsartiklar 0,00 kr 65,40 0,00 65,40 65,40 Förändring i perioden 692,42 0,37 692,05 Mottagningen Champangefrukost 4029 Inköp mat 0,00 kr 273,90 0,00 273,90 273,90 Förändring i perioden 273,90 0,00 273,90 Mottagningen TTG lab 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 175,00 175,00 175, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 100,00 100,00 100, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , ,00

48 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,88 0,00 0,88 0, Differenser 0,00 kr 0,00 181,00 181,00 181, Inköp läsk 0,00 kr 195,00 0,00 195,00 195, Inköp öl 0,00 kr 2 528,40 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 131,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 5 569,59 0, , , Inköp mat 0,00 kr 304,42 0,00 304,42 304, Engångsartiklar 0,00 kr 1 413,38 0, , ,38 Förändring i perioden , , ,33 Mottagningen Karaokepub 5060 Städning och renhållning 0,00 kr 1 200,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 350,00 0,00 350,00 350,00 Förändring i perioden 1 550,00 0, ,00 Mottagningen Kultmiddag 4029 Inköp mat 0,00 kr , , , , Biljetter (resor) 0,00 kr 500,00 0,00 500,00 500, Kontorsmaterial 0,00 kr 126,50 0,00 126,50 126,50 Förändring i perioden , , ,50 Mottagningen Sektionsgasque 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 900,00 900,00 900, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,54 0,00 0,54 0, Differenser 0,00 kr 450,00 0,00 450,00 450, Inköp läsk 0,00 kr 500,00 0,00 500,00 500, Inköp öl 0,00 kr 2 400,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 280,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 500,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 114,12 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 74,38 0,00 74,38 74, Dekoration 0,00 kr 285,63 0,00 285,63 285, Engångsartiklar 0,00 kr 1 425,63 0, , ,63 Förändring i perioden , , ,30 Mottagningen nollebanquette 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,36 0,00 0,36 0, Differenser 0,00 kr 766,00 0,00 766,00 766, Inköp läsk 0,00 kr 1 240,00 0, , , Inköp vin 0,00 kr ,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 800,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,06 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 3 900,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 720,00 0,00 720,00 720, Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 2 240,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 3 474, , , , Engångsartiklar 0,00 kr 10,75 0,00 10,75 10, Konsultarvoden 0,00 kr 5 500,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,30 Mottagningen Herrpub 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 660,00 660,00 660, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,44 0,00 0,44 0, Inköp mat 0,00 kr 4 071,56 0, , , Inköp sceneri 0,00 kr 117,50 0,00 117,50 117, Dekoration 0,00 kr 545,00 0,00 545,00 545, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 303,75 0,00 303,75 303,75

49 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 kr 303,75 0,00 303,75 303, Engångsartiklar 0,00 kr 181,00 0,00 181,00 181,00 Förändring i perioden 5 219, , ,75 Mottagningen Dammiddag 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 340,00 340,00 340, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,49 0,49 0, Inköp mat 0,00 kr 1 690,71 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 850,00 0,00 850,00 850, Engångsartiklar 0,00 kr 419,26 0,00 419,26 419,26 Förändring i perioden 2 959, , ,48 Mottagningen Nattorientering 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 377,00 377,00 377, Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Öresutjämning 0,00 kr 0,45 0,41 0,04 0, Differenser 0,00 kr 0,00 816,00 816,00 816, Inköp läsk 0,00 kr 761,24 0,00 761,24 761, Inköp mat 0,00 kr 3 281,87 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 1 319,79 0, , , Dekoration 0,00 kr 783,25 0,00 783,25 783, Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 1 498,25 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 161,26 0,00 161,26 161,26 Förändring i perioden 7 806, , ,70 Mottagningen Kultflimmer 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 499,00 499,00 499, Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 712,00 712,00 712, Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,34 0,34 0, Differenser 0,00 kr 0,00 43,00 43,00 43, Inköp läsk 0,00 kr 312,19 0,00 312,19 312, Inköp mat 0,00 kr 610,96 0,00 610,96 610, Engångsartiklar 0,00 kr 4,38 0,00 4,38 4,38 Förändring i perioden 927, ,34 326,81 Mottagningen Xning 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr , , , ,00 Förändring i perioden , , ,00 Mottagningen pheusargasque 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 600, ,00 600,00 600, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr , , , , Inköp biljett alkoholfri 0,00 kr 900,00 0,00 900,00 900,00 Förändring i perioden , , ,00 Mottagningen Tröjor 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Försäljning kläder 0,00 kr , , , ,00 Förändring i perioden , ,00 60,00 Mottagningen Laserkrig 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 3 030,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,00 Mottagningen Lunch 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,16 0,64 0,48 0, Inköp mat 0,00 kr 5 235,84 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 189,25 0,00 189,25 189, Engångsartiklar 0,00 kr 88,39 0,00 88,39 88,39

50 5463 Engångsartiklar 0,00 kr 88,39 0,00 88,39 88,39 Förändring i perioden 5 513,64 0, ,00 Mottagningen Hurry Scurry 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 900,00 900,00 900, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,42 0,42 0, Inköp mat 0,00 kr 178,42 0,00 178,42 178, Inköp övrigt 0,00 kr 327,00 0,00 327,00 327, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 168,00 0,00 168,00 168, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 154,95 0,00 154,95 154, Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 259,20 0,00 259,20 259,20 Förändring i perioden 1 087, , ,85 Mottagningen LQ sittning 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,49 0,49 0, Inköp mat 0,00 kr 4 625,21 0, , , Dekoration 0,00 kr 1 841,23 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 366,00 0,00 366,00 366, Engångsartiklar 0,00 kr 1 191,63 0, , ,63 Förändring i perioden 8 024, , ,42 Mottagningen LQ quarneval 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,03 0,03 0, Inköp mat 0,00 kr 760,03 0,00 760,03 760, Inköp övrigt 0,00 kr 1 197,00 0, , , Verktyg 0,00 kr 858,95 0,00 858,95 858, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 615,00 0,00 615,00 615, Byggmaterial 0,00 kr 1 009,25 0, , ,25 Förändring i perioden 4 440,23 0, ,20 Mottagningen METAgasque 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 450,00 450,00 450, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , ,00 Förändring i perioden 0, , ,00 Mottagningen n0llegasque 3026 Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 675,00 675,00 675, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 1,20 0,00 1,20 1, Differenser 0,00 kr 2 260,00 0, , , Inköp läsk 0,00 kr 1 780,00 0, , , Inköp vin 0,00 kr ,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 4 800,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,34 0, , , Inköp sceneri 0,00 kr 217,00 0,00 217,00 217, Inköp biljett alkohol 0,00 kr ,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 1 050,00 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 3 900,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 1 600,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr ,40 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 1 130,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 4 411,45 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 204,85 0,00 204,85 204, Engångsartiklar 0,00 kr 849,46 0,00 849,46 849, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 270,00 0,00 270,00 270, Trycksaker 0,00 kr 694,00 0,00 694,00 694, Konsultarvoden 0,00 kr 2 000,00 0, , , Väktare 0,00 kr ,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr 2 700,00 0, , ,00

51 6590 Övriga främmande tjänster 0,00 kr 2 700,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,70 Mottagningen Internfest 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 780,00 780,00 780, Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,48 0,48 0, Inköp mat 0,00 kr 1 112,78 22, , , Inköp teknik 0,00 kr 879,00 0,00 879,00 879, Dekoration 0,00 kr 4 747,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 9,50 0,00 9,50 9,50 Förändring i perioden 6 748,28 802, ,40 Mottagningen Daddetack 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 440,00 440,00 440, Inköp prylis 0,00 kr 2 621,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 594,84 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 317,18 0,00 317,18 317, Dekoration 0,00 kr 893,45 0,00 893,45 893, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 955,00 0,00 955,00 955,00 Förändring i perioden 7 381,47 440, ,47 Mottagningen Tackfest 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 249,16 0, , ,16 Förändring i perioden 1 249,16 0, ,16 Mottagningen Old Boys and Girls 4021 Inköp läsk 0,00 kr 250,00 250,00 0,00 0, Inköp vin 0,00 kr 3 640, ,00 0,00 0, Inköp sprit 0,00 kr 2 100, ,00 0,00 0,00 Förändring i perioden 5 990, ,00 0,00 Mottagningen Efterkör 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 80, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 520,00 520,00 520, Öresutjämning 0,00 kr 0,57 0,48 0,09 0, Differenser 0,00 kr 971,00 774,00 197,00 197, Inköp läsk 0,00 kr 1 558,40 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,20 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,70 0, , , Inköp vin 0,00 kr 107,60 0,00 107,60 107, Inköp sprit 0,00 kr ,08 0, , , Inköp mat 0,00 kr 936,30 0,00 936,30 936, Inköp barkit 0,00 kr 2 071,81 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 850,00 0,00 850,00 850, Dekoration 0,00 kr 119,00 0,00 119,00 119, Engångsartiklar 0,00 kr 121,50 0,00 121,50 121,50 Förändring i perioden , , ,42 Mottagningen Konferensgasque 5010 Lokalhyra 0,00 kr 1 500,00 0, , ,00 Förändring i perioden 1 500,00 0, ,00 Mottagningen Kårspex 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 960,00 960,00 960,00 Förändring i perioden 0,00 960,00 960,00 Mottagningen Kräftis 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,34 0,00 0,34 0, Inköp mat 0,00 kr 1 087,80 0, , ,80

52 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 087,80 0, , , Inköp fika 0,00 kr 69,00 0,00 69,00 69, Dekoration 0,00 kr 603,75 0,00 603,75 603, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 68,63 0,00 68,63 68, Engångsartiklar 0,00 kr 306,38 0,00 306,38 306,38 Förändring i perioden 2 135,90 0, ,90 Mottagningen Hurry Scurry sittning 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 35,00 35,00 35, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 860,00 860,00 860, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 190,00 190,00 190, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,46 0,46 0,00 0, Differenser 0,00 kr 60,00 0,00 60,00 60, Inköp läsk 0,00 kr 172,40 0,00 172,40 172, Inköp öl 0,00 kr 1 230,16 0, , , Inköp cider 0,00 kr 902,40 0,00 902,40 902, Inköp sprit 0,00 kr 840,88 0,00 840,88 840, Inköp mat 0,00 kr 4 192,92 0, , , Dekoration 0,00 kr 517,00 0,00 517,00 517, Byggmaterial 0,00 kr 312,00 0,00 312,00 312, Engångsartiklar 0,00 kr 1 483,63 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 20,87 0,00 20,87 20,87 Förändring i perioden 9 732, , ,26 Mottagningen LAN 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 1 600,00 0, , ,00 Förändring i perioden 1 600, ,00 40,00 Totalt förändring (Mottagningen) , , ,07 DKM Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 424,00 424,00 424, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 540, , , , Öresutjämning 0,00 kr 8,63 5,29 3,34 3, Differenser 0,00 kr 452, , , , Inköp läsk 0,00 kr 525,80 0,00 525,80 525, Inköp öl 0,00 kr , , , , Inköp cider 0,00 kr 7 008,02 0, , , Inköp vin 0,00 kr 503,62 0,00 503,62 503, Inköp sprit 0,00 kr ,77 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,70 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 9 275,24 660, , , Inköp teknik 0,00 kr 2 628,80 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 5 616,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 2 264,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 3 932, , , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr ,21 0, , , Dekoration 0,00 kr 4 618,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 975,94 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 2 879,27 0, , , Städmaterial 0,00 kr 269,85 0,00 269,85 269, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 877,78 0,00 877,78 877, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 136,00 0,00 136,00 136,00

53 5619 Övriga personbilskostnader 0,00 kr 136,00 0,00 136,00 136, Frakter och transporter 0,00 kr 549,00 0,00 549,00 549, Milersättning 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Biljetter (resor) 0,00 kr 100,00 0,00 100,00 100, Hyrbilskostnader 0,00 kr 1 449,00 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr 1 171,00 0, , , Reklamtrycksaker 0,00 kr 621,00 0,00 621,00 621, Profilmaterial 0,00 kr ,25 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 1 871,00 0, , , Kortinlösen 0,00 kr 6 763,02 0, , , Representation 0,00 kr 3 130,00 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 0,00 160,00 160,00 160, Trycksaker 0,00 kr 2 100,00 0, , , Mobiltelefoni 0,00 kr 165,00 0,00 165,00 165, Bankkostnader 0,00 kr 4 246,27 0, , , Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 2 000,00 0, , , Övriga externa kostnader 0,00 kr 1 600,00 0, , , Utbildning 0,00 kr 3 800,00 0, , , Övriga personalkostnader 0,00 kr 8 843,00 0, , , Dröjsmålsränta 0,00 kr 113,00 0,00 113,00 113,00 Förändring i perioden , , ,25 DKM Onsdagspub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 6,25 3,85 2,40 2, Differenser 0,00 kr 534, , , , Inköp läsk 0,00 kr 4 091,90 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,26 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,48 0, , , Inköp vin 0,00 kr 4 206,73 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,69 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,72 0, , , Inköp barkit 0,00 kr ,50 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 89,90 89,90 89, Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 6 187,50 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 2 714,50 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 228,61 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 6 343,82 0, , , Frakter och transporter 0,00 kr 2 375,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,62 DKM Tentapub Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 245,00 245,00 245, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Öresutjämning 0,00 kr 0,51 0,13 0,38 0, Differenser 0,00 kr 254,01 0,00 254,01 254, Inköp läsk 0,00 kr 718,90 0,00 718,90 718, Inköp öl 0,00 kr 8 341,03 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 328,62 0, , , Inköp vin 0,00 kr 60,00 0,00 60,00 60, Inköp sprit 0,00 kr 6 982,41 0, , ,41

54 4029 Inköp mat 0,00 kr 357,28 0,00 357,28 357, Inköp barkit 0,00 kr 1 011,92 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 111,25 0,00 111,25 111, Dekoration 0,00 kr 800,00 0,00 800,00 800, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 196,13 0,00 196,13 196, Städmaterial 0,00 kr 1 348,50 0, , ,50 Förändring i perioden , , ,57 DKM Reclaim the spritföråd 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,26 0,55 0,29 0, Differenser 0,00 kr 149,00 0,02 148,98 148, Inköp läsk 0,00 kr 225,70 0,00 225,70 225, Inköp öl 0,00 kr 4 678,03 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 843,10 0, , , Inköp vin 0,00 kr 225,70 0,00 225,70 225, Inköp sprit 0,00 kr 4 299,77 0, , , Inköp mat 0,00 kr 5 202,49 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 935,43 0,00 935,43 935, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 24,88 0,00 24,88 24, Dekoration 0,00 kr 1 689,18 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 319,53 0, , , Städmaterial 0,00 kr 122,88 0,00 122,88 122, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50, Profilmaterial 0,00 kr 1 661,00 0, , ,00 Förändring i perioden , ,57 286,38 DKM KMR sittning 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 115,00 115,00 115, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 421,00 421,00 421, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 320,00 320,00 320, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,70 0,00 0,70 0, Differenser 0,00 kr 398,00 0,00 398,00 398, Inköp läsk 0,00 kr 227,30 0,00 227,30 227, Inköp öl 0,00 kr 3 269,68 0, , , Inköp cider 0,00 kr 4 114,48 0, , , Inköp vin 0,00 kr 635,97 0,00 635,97 635, Inköp sprit 0,00 kr 5 963,58 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 468,30 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 119,60 0,00 119,60 119, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 4,00 0,00 4,00 4, Profilmaterial 0,00 kr 1 915,00 0, , , Påminnelseavgift 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50,00 Förändring i perioden , , ,61 DKM Cliff 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 25,00 25,00 25, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 381,00 381,00 381, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 325,00 325,00 325, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , ,00

55 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Öresutjämning 0,00 kr 0,85 0,00 0,85 0, Differenser 0,00 kr 1 931,00 0, , , Inköp läsk 0,00 kr 72,40 0,00 72,40 72, Inköp öl 0,00 kr 0, , , , Inköp cider 0,00 kr 0,00 725,78 725,78 725, Inköp vin 0,00 kr 928,58 0,00 928,58 928, Inköp sprit 0,00 kr 1 122,76 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 768,81 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 244,52 0,00 244,52 244, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 1 449,05 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 027,65 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 837,38 0,00 837,38 837,38 Förändring i perioden , , ,97 DKM Sommarosqvik 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,60 0,00 0,60 0, Differenser 0,00 kr 0,00 0,95 0,95 0, Inköp sprit 0,00 kr 1 520,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 5 204,34 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 1 094,61 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 1 750,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 427,08 0,00 427,08 427, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 199,33 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 23,50 0,00 23,50 23,50 Förändring i perioden , , ,51 DKM Sittning 4029 Inköp mat 0,00 kr 824,44 0,00 824,44 824, Inköp övrigt 0,00 kr 136,00 0,00 136,00 136, Inköp barkit 0,00 kr 460,00 0,00 460,00 460, Dekoration 0,00 kr 1 528,00 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr 173,00 0,00 173,00 173,00 Förändring i perioden 3 121,44 0, ,44 DKM internfest DKM 3740 Öresutjämning 0,00 kr 1,28 0,00 1,28 1, Differenser 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 3 806,66 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 2 450,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 48,63 0,00 48,63 48, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 4,50 0,00 4,50 4, Engångsartiklar 0,00 kr 746,88 0,00 746,88 746, Städböter 0,00 kr 250,00 0,00 250,00 250,00 Förändring i perioden 7 307, , ,13 DKM plums 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,15 0,55 0,40 0, Differenser 0,00 kr 0,00 253,03 253,03 253, Inköp mat 0,00 kr 7 002,22 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 4 935,00 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 991,20 0,00 991,20 991, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 033,21 0, , , Väktare 0,00 kr ,00 0, , ,00

56 6551 Väktare 0,00 kr ,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr 2 400,00 0, , , Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 2 500,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,80 DKM DJulmiddag 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 240,00 240,00 240, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 805,00 805,00 805, Försäljning vin 0,00 kr 0,00 70,00 70,00 70, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,80 0,51 0,29 0, Differenser 0,00 kr 0,00 15,01 15,01 15, Inköp läsk 0,00 kr 222,50 0,00 222,50 222, Inköp öl 0,00 kr 2 591,50 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 358,36 0, , , Inköp vin 0,00 kr 436,91 0,00 436,91 436, Inköp sprit 0,00 kr 3 488,05 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,25 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 406,34 0,00 406,34 406, Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 336,54 336,54 336, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 921,63 0,00 921,63 921, Dekoration 0,00 kr 4 238,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 131,88 0,00 131,88 131, Engångsartiklar 0,00 kr 1 089,26 0, , , Profilmaterial 0,00 kr 2 195,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,42 DKM Externa event 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 95,00 95,00 95, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 930,00 930,00 930, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 221,00 221,00 221, Inköp läsk 0,00 kr 134,50 0,00 134,50 134, Inköp öl 0,00 kr 2 469,29 0, , , Inköp cider 0,00 kr 824,60 0,00 824,60 824, Inköp sprit 0,00 kr 2 586,42 0, , ,42 Förändring i perioden 6 014, , ,19 Totalt förändring (DKM) , , ,53 Centralt Övrigt 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Medlemsavgift 0,00 kr 0, , , , Intäkter från värdepapper 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,40 0,00 0,40 0, Övriga rörelseintäkter 0,00 kr 0, , , , Inköp kiosk 0,00 kr 75,00 0,00 75,00 75, Inköp mat 0,00 kr ,40 100, , , Inköp teknik 0,00 kr 8 960,00 0, , , Inköp förtjänsttecken 0,00 kr 1 489,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 2 465,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 2 450,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 290,00 0,00 290,00 290, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 312,00 0,00 312,00 312, Dekoration 0,00 kr 1 369,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 391,50 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 892,00 0,00 892,00 892, Försäkring och skatt för personbilar 0,00 kr 2 721,00 0, , , Trängselskatt 0,00 kr 115,00 0,00 115,00 115,00

57 5616 Trängselskatt 0,00 kr 115,00 0,00 115,00 115, Övriga personbilskostnader 0,00 kr ,00 0, , , Frakter och transporter 0,00 kr 701,80 0,00 701,80 701, Hyrbilskostnader 0,00 kr 3 780,00 0, , , Profilmaterial 0,00 kr ,00 0, , , Datakommunikation kortautomat 0,00 kr 375,00 0,00 375,00 375, Hyra kortterminal 0,00 kr 5 613,00 0, , , Kortinlösen 0,00 kr 1 892, ,89 0,00 0, Representation 0,00 kr ,10 270, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 1 114,00 0, , , Trycksaker 0,00 kr 175,00 0,00 175,00 175, Webbkostnad 0,00 kr 270,00 0,00 270,00 270, Bankkostnader 0,00 kr 6 179,00 199, , , Påminnelseavgift 0,00 kr 290,00 0,00 290,00 290, Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 2 340,00 0, , , Övriga externa kostnader 0,00 kr ,00 0, , , Utbildning 0,00 kr 2 080,00 0, , , Avskrivning inventarier 0,00 kr 5 996,00 0, , , Övr finansiella intäkter 0,00 kr 2 899, ,00 240,00 240, Dröjsmålsränta 0,00 kr 56,00 0,00 56,00 56, Extraordinära intäkter 0,00 kr 0, , , ,00 Förändring i perioden , , ,74 Centralt Dfunk middag 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 230,00 230,00 230, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,19 0,19 0, Inköp läsk 0,00 kr 40,80 0,00 40,80 40, Inköp öl 0,00 kr 164,60 0,00 164,60 164, Inköp cider 0,00 kr 43,50 0,00 43,50 43, Inköp mat 0,00 kr 2 175,59 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 273,50 0,00 273,50 273,50 Förändring i perioden 2 697,99 340, ,80 Centralt Skiftes 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 40,00 40,00 40, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 600,00 600,00 600, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,16 0,00 0,16 0, Differenser 0,00 kr 0,01 41,00 40,99 40, Inköp läsk 0,00 kr 483,42 0,00 483,42 483, Inköp öl 0,00 kr 2 048,46 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 000,50 0, , , Inköp vin 0,00 kr 70,62 0,00 70,62 70, Inköp sprit 0,00 kr 3 679,69 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 970,68 0, , , Dekoration 0,00 kr 1 665,25 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr 240,00 0,00 240,00 240,00 Förändring i perioden , , ,79 Centralt MUTA 4029 Inköp mat 0,00 kr ,95 0, , ,95 Förändring i perioden ,95 0, ,95 Centralt Sektionsmöten 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,35 0,35 0, Inköp mat 0,00 kr 9 755,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 598,97 0,00 598,97 598, Engångsartiklar 0,00 kr 364,38 0,00 364,38 364,38

58 5463 Engångsartiklar 0,00 kr 364,38 0,00 364,38 364, Porto 0,00 kr 410,00 0,00 410,00 410,00 Förändring i perioden ,35 0, ,00 Centralt Teambuilding dfunk 4029 Inköp mat 0,00 kr 367,60 0,00 367,60 367, Övriga externa kostnader 0,00 kr 7 352,00 0, , ,00 Förändring i perioden 7 719,60 0, ,60 Centralt Bilen 4030 Inköp övrigt 0,00 kr 1 558,00 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 399,00 0,00 399,00 399, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 139,38 0,00 139,38 139, Försäkring och skatt för personbilar 0,00 kr 6 040,00 0, , , Trängselskatt 0,00 kr 915,00 0,00 915,00 915, Övriga personbilskostnader 0,00 kr ,00 0, , , Milersättning 0,00 kr 400,00 0,00 400,00 400, Påminnelseavgift 0,00 kr 620,00 0,00 620,00 620, Avskrivning inventarier 0,00 kr , , , ,00 Förändring i perioden , , ,38 Totalt förändring (Centralt) , , ,26 Sektionslokalsgruppen Övrigt 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,34 0,00 0,34 0, Övriga rörelseintäkter 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 551,68 0,00 551,68 551, Inköp teknik 0,00 kr 139,00 0,00 139,00 139, Inköp fika 0,00 kr 764,65 120,00 644,65 644, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 5 782,29 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr ,15 0, , , Städmaterial 0,00 kr 3 362,34 0, , , Bankkostnader 0,00 kr 2,00 0,00 2,00 2, Dröjsmålsränta 0,00 kr 7,07 0,00 7,07 7,07 Förändring i perioden , , ,52 Sektionslokalsgruppen X scapomiddag 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0,00 345,00 345,00 345, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 190,00 190,00 190, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 115,00 115,00 115, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 240,00 240,00 240, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0, , , , Inköp öl 0,00 kr 258,75 0,00 258,75 258, Inköp cider 0,00 kr 142,50 0,00 142,50 142, Inköp sprit 0,00 kr 645,50 0,00 645,50 645,50 Förändring i perioden 1 046, , ,25 Sektionslokalsgruppen nøllestädsfest 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,74 0,02 0,72 0, Inköp vin 0,00 kr 1 170,13 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 467,38 0,00 467,38 467, Inköp mat 0,00 kr 3 331,89 0, , , Dekoration 0,00 kr 562,00 0,00 562,00 562, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 562,88 0,00 562,88 562,88 Förändring i perioden 6 095,02 0, ,00 Sektionslokalsgruppen Underhåll sektionslokal 5410 Förbrukningsinventarier 0,00 kr 99,90 0,00 99,90 99, Rep o underh maskin tekn anläg 0,00 kr 6 679,00 0, , ,00 Förändring i perioden 6 778,90 0, ,90 Totalt förändring (Sektionslokalsgruppen) , , ,17

59 Totalt förändring (Sektionslokalsgruppen) , , ,17 QN Övrigt 4030 Inköp övrigt 0,00 kr 908,00 0,00 908,00 908, Övriga externa kostnader 0,00 kr 3 570,00 0, , ,00 Förändring i perioden 4 478,00 0, ,00 Totalt förändring (QN) 4 478,00 0, ,00 Studieresan StuDs Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 820,00 820,00 820, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 180,00 180,00 180, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 5,00 5,00 5, Marknadsföring, event 0,00 kr 600, , , , Utgångna presentkort/bongar 0,00 kr 0,00 555,00 555,00 555, Öresutjämning 0,00 kr 0,64 0,47 0,17 0, Differenser 0,00 kr 110,00 45,00 65,00 65, Övr. erhållna bidrag 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 1 212,83 0, , , Inköp öl 0,00 kr 7 512,29 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 053,20 0, , , Inköp vin 0,00 kr 364,28 0,00 364,28 364, Inköp sprit 0,00 kr 543,05 0,00 543,05 543, Inköp mat 0,00 kr ,72 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 601,24 0,00 601,24 601, Inköp barkit 0,00 kr 50,31 0,00 50,31 50, Lokalhyra 0,00 kr 3 525,60 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 705,80 0,00 705,80 705, Biljetter (resor) 0,00 kr ,01 0, , , Hyrbilskostnader 0,00 kr ,22 0, , , Kost och logi 0,00 kr ,59 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr ,71 0, , , Representation 0,00 kr 961,90 0,00 961,90 961, Kontorsmaterial 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Porto 0,00 kr 421,54 0,00 421,54 421, Bankkostnader 0,00 kr 2 603,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr 90,00 0,00 90,00 90, Traktamenten vid tjänsteresa 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,46 Totalt förändring (Studieresan) , , ,46 Näringslivsgruppen Övrigt 3029 Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, tryck 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Sponsring 0,00 kr , ,00 0,00 0, Inköp läsk 0,00 kr 822,00 0,00 822,00 822, Inköp mat 0,00 kr ,06 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 568,00 0,00 568,00 568, Inköp fika 0,00 kr 6 451,00 0, , , Externt arrade arrangemang 0,00 kr ,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 520,00 0,00 520,00 520, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 184,20 0,00 184,20 184, Reklamtrycksaker 0,00 kr 290,00 0,00 290,00 290, Kontorsmaterial 0,00 kr 89,50 0,00 89,50 89,50

60 6150 Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Webbkostnad 0,00 kr 99,00 0,00 99,00 99, Övriga externa kostnader 0,00 kr 3 150,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,24 Näringslivsgruppen D Dagen 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 180,00 180,00 180, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 45,00 45,00 45, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 350,00 350,00 350, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,23 0,00 0,23 0, Differenser 0,00 kr ,00 0, , , Sponsring 0,00 kr , , , , Inköp läsk 0,00 kr 635,00 0,00 635,00 635, Inköp öl 0,00 kr 7 222,50 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 383,75 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 425,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,21 0, , , Inköp fika 0,00 kr 6 357,18 0, , , Externt arrade arrangemang 0,00 kr ,50 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr ,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 8 969,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 780,21 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 917,37 0,00 917,37 917, Städmaterial 0,00 kr 357,12 0,00 357,12 357, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 2 537,54 0, , , Hyrbilskostnader 0,00 kr 110,00 0,00 110,00 110, Reklamtrycksaker 0,00 kr 8 800,00 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 105,00 0,00 105,00 105, Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Bankkostnader 0,00 kr 1,50 0,00 1,50 1, Påminnelseavgift 0,00 kr 250,00 0,00 250,00 250, Övriga främmande tjänster 0,00 kr 8 000,00 0, , , Dröjsmålsränta 0,00 kr 383,00 0,00 383,00 383,00 Förändring i perioden , , ,89 Totalt förändring (Näringslivsgruppen) , , ,13 Idrott Övrigt 4045 Inköp fika 0,00 kr 209,50 0,00 209,50 209, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden ,50 0, ,50 Totalt förändring (Idrott) ,50 0, ,50 Prylmånglaren Övrigt 3027 Försäljning prylis 0,00 kr 0, , , , Försäljning overall 0,00 kr 0, , , , Inköp prylis 0,00 kr , , , , Inköp overall 0,00 kr ,00 0, , , Inköp kläder 0,00 kr ,00 0, , , Frakter och transporter 0,00 kr 837,50 0,00 837,50 837, Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Påminnelseavgift 0,00 kr 250,00 0,00 250,00 250, Extraordinära intäkter 0,00 kr 0, , , ,81 Förändring i perioden , , ,69

61 Totalt förändring (Prylmånglaren) , , ,69 MKM Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 260,00 260,00 260, Öresutjämning 0,00 kr 2,24 2,57 0,33 0, Differenser 0,00 kr 1,77 374,99 373,22 373, Övr. erhållna bidrag 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 263,81 0,00 263,81 263, Inköp öl 0,00 kr ,12 0, , , Inköp cider 0,00 kr 5 724,57 0, , , Inköp vin 0,00 kr 111,36 0,00 111,36 111, Inköp sprit 0,00 kr ,20 0, , , Inköp prylis 0,00 kr ,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,46 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 423,00 0,00 423,00 423, Inköp barkit 0,00 kr 2 105,83 0, , , Inköp teknik 0,00 kr ,00 0, , , Inköp biljett alkoholfri 0,00 kr 900,00 0,00 900,00 900, Inköp biljett alkohol 0,00 kr ,00 0, , , Inköp biljett övrig 0,00 kr ,00 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 3 925,00 0, , , Externt arrade arrangemang 0,00 kr 4 395,25 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 204,54 204,54 204, Lagerförändring läsk 0,00 kr 0,00 199,36 199,36 199, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 622,00 0,00 622,00 622, Dekoration 0,00 kr 436, , , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 202,27 0, , , Profilmaterial 0,00 kr 7 349,00 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 1 762,92 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 29,00 0,00 29,00 29, Påminnelseavgift 0,00 kr 230,00 0,00 230,00 230, Övriga externa kostnader 0,00 kr 640,00 0,00 640,00 640, Övriga personalkostnader 0,00 kr 2 775,00 0, , , Övriga rörelsekostnader 0,00 kr 7 545,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,03 MKM Pub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 125,10 125,10 125, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 1 534, , , , Differenser 0,00 kr 0,54 0,61 0,07 0, Inköp läsk 0,00 kr 1 633,85 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,01 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,95 847, , , Inköp vin 0,00 kr 2 851,90 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,25 0, , , Inköp mat 0,00 kr 9 454,01 0, , ,01

62 4030 Inköp övrigt 0,00 kr 1 455,50 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 3 461,01 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 440,00 0,00 440,00 440, Lagerförändring läsk 0,00 kr 0,00 971,50 971,50 971, Lagerförändring Öl 0,00 kr 0, , , , Lagerförändring Cider 0,00 kr 0, , , , Lagerförändring Vin 0,00 kr 0, , , , Lagerförändring Sprit 0,00 kr 0, , , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 1 345,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 768,63 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 4 496,43 0, , ,43 Förändring i perioden , , ,68 MKM Gasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 242,00 242,00 242, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 175,00 175,00 175, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 80,10 80,10 80, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 2,37 1,86 0,51 0, Differenser 0,00 kr 1,37 1,73 0,36 0, Inköp läsk 0,00 kr 1 019,73 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,41 0, , , Inköp cider 0,00 kr 7 829,63 0, , , Inköp vin 0,00 kr 350,47 0,00 350,47 350, Inköp sprit 0,00 kr ,20 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,26 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 3 256,91 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 83,11 83,11 83, Lagerförändring läsk 0,00 kr 0,00 371,73 371,73 371, Lokalhyra 0,00 kr 1 200,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 880,00 0,00 880,00 880, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 4 763,06 0, , , Dekoration 0,00 kr 247,00 0,00 247,00 247, Förbrukningsmaterial 0,00 kr ,08 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 87,04 0,00 87,04 87,04 Förändring i perioden , , ,80 MKM Internarr 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,67 1,53 0,86 0, Differenser 0,00 kr 0,00 0,81 0,81 0, Inköp läsk 0,00 kr 564,11 0,00 564,11 564, Inköp mat 0,00 kr 8 735,40 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 8 361,50 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 12,75 12,75 12, Lagerförändring läsk 0,00 kr 0,00 378,56 378,56 378, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 382,38 0,00 382,38 382, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 380,22 0, , , Drivmedel för personbilar 0,00 kr 1 704,08 0, , , Frakter och transporter 0,00 kr 175,00 0,00 175,00 175, Milersättning 0,00 kr 2 524,49 0, , , Biljetter (resor) 0,00 kr 969,00 0,00 969,00 969, Övriga personalkostnader 0,00 kr 460,00 0,00 460,00 460,00 Förändring i perioden ,85 393, ,20 MKM Storpub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 475,00 475,00 475, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 155,00 155,00 155,00

63 3024 Försäljning vin 0,00 kr 0,00 155,00 155,00 155, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 130,00 130,00 130, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,62 0,30 0,32 0, Differenser 0,00 kr 0,30 0,78 0,48 0, Inköp öl 0,00 kr ,74 0, , , Inköp cider 0,00 kr 4 069,40 0, , , Inköp vin 0,00 kr 576,00 0,00 576,00 576, Inköp sprit 0,00 kr ,39 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 726,66 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 497,00 0,00 497,00 497, Inköp barkit 0,00 kr 1 814,11 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 1 165,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 762,00 0,00 762,00 762, Hyra kortterminal 0,00 kr 260,42 0,00 260,42 260,42 Förändring i perioden , , ,31 MKM Tentapub HT 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 175,00 175,00 175, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 640,00 640,00 640, Inköp öl 0,00 kr 6 122,15 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 951,95 0, , , Inköp vin 0,00 kr 150,71 0,00 150,71 150, Inköp sprit 0,00 kr 5 636,07 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Inköp barkit 0,00 kr 2 140,61 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 245,00 0,00 245,00 245,00 Förändring i perioden , , ,51 MKM Tentapub VT 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 140,00 140,00 140, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 75,00 75,00 75, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 145,00 145,00 145, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,20 0,00 0,20 0, Inköp öl 0,00 kr 4 452,22 0, , , Inköp cider 0,00 kr 201,92 0,00 201,92 201, Inköp sprit 0,00 kr 3 496,30 0, , ,30 Förändring i perioden 8 150, , ,56 MKM Julgasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 235,00 235,00 235, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 45,00 45,00 45, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 130,00 130,00 130, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Inköp öl 0,00 kr 420,28 0,00 420,28 420, Inköp cider 0,00 kr 106,00 0,00 106,00 106, Inköp sprit 0,00 kr 397,87 0,00 397,87 397,87 Förändring i perioden 924, ,00 955,85 MKM Biljettförsäljning 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , ,00

64 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , ,00 Förändring i perioden 0, , ,00 MKM Mottagningen 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 740,40 740,40 740, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 155,10 155,10 155,10 Förändring i perioden 0,00 975,50 975,50 Totalt förändring (MKM) , , ,38 Spexmästeriet Övrigt 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 320,00 320,00 0,00 0, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 100,00 100,00 0,00 0, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Försäljning kläder 0,00 kr 0,00 254,00 254,00 254, Inköp mat 0,00 kr 154,75 0,00 154,75 154, Inköp övrigt 0,00 kr 334,00 0,00 334,00 334, Inköp sceneri 0,00 kr 328,00 0,00 328,00 328, Inköp förtjänsttecken 0,00 kr 0,00 209,00 209,00 209, Inköp kläder 0,00 kr ,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 650,00 0,00 650,00 650, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 505,00 0,00 505,00 505, Byggmaterial 0,00 kr 352,00 10,00 342,00 342, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 168,79 0,00 168,79 168, Övriga personbilskostnader 0,00 kr 2 308,00 0, , , Annonsering 0,00 kr 685,68 0,00 685,68 685, Profilmaterial 0,00 kr 3 661,00 0, , , Webbkostnad 0,00 kr 99,00 0,00 99,00 99,00 Förändring i perioden , , ,20 Spexmästeriet METAspexet 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 1,00 0,00 1,00 1, Övr. erhållna bidrag 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 6 974,00 163, , , Inköp övrigt 0,00 kr 85,00 0,00 85,00 85, Inköp sceneri 0,00 kr 3 357,00 179, , , Inköp teknik 0,00 kr 755,00 0,00 755,00 755, Inköp förtjänsttecken 0,00 kr 209,00 0,00 209,00 209, Externt arrade arrangemang 0,00 kr 1 500,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 117,00 0,00 117,00 117, Byggmaterial 0,00 kr 29,00 0,00 29,00 29, Annonsering 0,00 kr 277,71 0,00 277,71 277, Profilmaterial 0,00 kr 8 050,00 0, , , Datakommunikation 0,00 kr 663,88 0,00 663,88 663,88 Förändring i perioden , , ,28 Spexmästeriet Mittproduktionsfest 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 70,00 70,00 70, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 350,00 350,00 350, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 320,00 320,00 320, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 4 400, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,08 0,08 0, Differenser 0,00 kr 0,00 350,00 350,00 350, Inköp läsk 0,00 kr 89,50 0,00 89,50 89, Inköp öl 0,00 kr 932,57 0,00 932,57 932, Inköp cider 0,00 kr 236,50 0,00 236,50 236, Inköp sprit 0,00 kr 632,82 0,00 632,82 632, Inköp mat 0,00 kr 5 940, , , ,08

65 4029 Inköp mat 0,00 kr 5 940, , , , Inköp övrigt 0,00 kr 561,00 0,00 561,00 561, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 382,00 0,00 382,00 382,00 Förändring i perioden , , ,61 Spexmästeriet Slutfest 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 880,00 880,00 880, Inköp vin 0,00 kr 2 617,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 690,00 0,00 690,00 690, Inköp mat 0,00 kr 202,00 0,00 202,00 202, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 15,00 0,00 15,00 15,00 Förändring i perioden 3 524,00 970, ,00 Spexmästeriet Dequor 4030 Inköp övrigt 0,00 kr 831,15 0,00 831,15 831, Inköp sceneri 0,00 kr 2 311,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 399,00 0,00 399,00 399, Verktyg 0,00 kr 1 877,00 938,50 938,50 938, Byggmaterial 0,00 kr 760,40 133,00 627,40 627, Frakter och transporter 0,00 kr 49,00 0,00 49,00 49,00 Förändring i perioden 6 227, , ,05 Spexmästeriet Quostym 4030 Inköp övrigt 0,00 kr 189,00 0,00 189,00 189, Inköp sceneri 0,00 kr 2 677,50 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 1 602,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 505,00 0,00 505,00 505,00 Förändring i perioden 4 973,50 0, ,50 Totalt förändring (Spexmästeriet) , , ,02 Informationsorganet Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 97,40 0,00 97,40 97, Inköp övrigt 0,00 kr 437,00 0,00 437,00 437, Inköp fika 0,00 kr 263,75 0,00 263,75 263, Dekoration 0,00 kr 449,00 0,00 449,00 449, Övr resekostnader 0,00 kr 152,00 0,00 152,00 152, Kontorsmaterial 0,00 kr 286,00 0,00 286,00 286, Trycksaker 0,00 kr 602,00 0,00 602,00 602, Webbkostnad 0,00 kr 780,00 0,00 780,00 780,00 Förändring i perioden 3 067,15 0, ,15 Informationsorganet Tagmonkeys (Grafiker) 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 kr 174,50 0,00 174,50 174, Profilmaterial 0,00 kr 2 184,00 0, , , Trycksaker 0,00 kr 535,00 0,00 535,00 535, Tidningar och facklitteratur 0,00 kr 1 299,00 0, , ,00 Förändring i perioden 4 192,50 0, ,50 Totalt förändring (Informationsorganet) 7 259,65 0, ,65 dåre Övrigt 3030 Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 120,00 0,00 120,00 120, Inköp mat 0,00 kr 2 231,85 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 185,70 0,00 185,70 185, Inköp biljett övrig 0,00 kr 2 900,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 330,00 0,00 330,00 330, Kost och logi 0,00 kr ,00 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr ,00 0, , ,00

66 5890 Övr resekostnader 0,00 kr ,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr 280,00 0,00 280,00 280,00 Förändring i perioden , , ,45 Totalt förändring (dåre) , , ,45 Studienämnden Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 120,00 0,00 120,00 120, Inköp fika 0,00 kr 278,00 0,00 278,00 278,00 Förändring i perioden 398,00 0,00 398,00 Totalt förändring (Studienämnden) 398,00 0,00 398,00 djubileet Övrigt 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,14 0,25 0,11 0, Inköp kiosk 0,00 kr 1 683,36 0, , , Inköp prylis 0,00 kr 3 670,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 541,51 0,00 541,51 541, Inköp övrigt 0,00 kr 157,00 0,00 157,00 157, Inköp barkit 0,00 kr 402,86 0,00 402,86 402, Inköp teknik 0,00 kr 838,00 0,00 838,00 838, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 2,38 0,00 2,38 2, Engångsartiklar 0,00 kr 1 325,00 0, , , Drivmedel för personbilar 0,00 kr 400,00 0,00 400,00 400, Reklamtrycksaker 0,00 kr 544,00 0,00 544,00 544, Webbkostnad 0,00 kr 113,00 0,00 113,00 113, Dröjsmålsränta 0,00 kr 17,00 0,00 17,00 17,00 Förändring i perioden 9 694,25 0, ,00 djubileet Event 5010 Lokalhyra 0,00 kr 1 800,00 0, , ,00 Förändring i perioden 1 800,00 0, ,00 djubileet Banquetten 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 260,00 260,00 260, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 1 200, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,10 0,05 0,05 0, Differenser 0,00 kr 15,00 0,00 15,00 15, Inköp läsk 0,00 kr 866,00 0,00 866,00 866, Inköp öl 0,00 kr 2 100,90 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 280,10 0, , , Inköp vin 0,00 kr ,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 5 224,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 202,28 101,14 101,14 101, Inköp barkit 0,00 kr 1 198,78 654,39 544,39 544, Externt arrade arrangemang 0,00 kr ,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 1 510,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 639,42 639,42 0,00 0, Engångsartiklar 0,00 kr 651,63 0,00 651,63 651, Städmaterial 0,00 kr 49,75 0,00 49,75 49, Milersättning 0,00 kr 185,00 0,00 185,00 185, Trycksaker 0,00 kr 513,00 0,00 513,00 513, Övriga främmande tjänster 0,00 kr ,00 0, , , Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 2 200,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,96 djubileet Slutfesten

67 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 860,00 860,00 860, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,36 0,36 0, Differenser 0,00 kr 0,00 496,62 496,62 496, Inköp läsk 0,00 kr 1 372,66 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,00 0, , , Inköp vin 0,00 kr 9 720,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 844,00 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 39,90 0,00 39,90 39, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr ,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 2 490,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 337,00 0,00 337,00 337, Dekoration 0,00 kr 9 016,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 616,00 0,00 616,00 616, Engångsartiklar 0,00 kr 1 110,88 0, , , Städmaterial 0,00 kr 92,16 0,00 92,16 92, Milersättning 0,00 kr 333,00 0,00 333,00 333, Hyrbilskostnader 0,00 kr 2 866,41 0, , , Väktare 0,00 kr 7 000,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,53 djubileet Onsdagspub XL 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600,00 Förändring i perioden 600,00 0,00 600,00 djubileet Pub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 285,00 285,00 285, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 105,00 105,00 105, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 89,00 0,00 89,00 89, Inköp läsk 0,00 kr 147,00 0,00 147,00 147, Inköp öl 0,00 kr 3 025,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 897,88 0,00 897,88 897, Inköp sprit 0,00 kr 41,09 0,00 41,09 41, Inköp mat 0,00 kr 1 311,87 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 159,75 0,00 159,75 159, Engångsartiklar 0,00 kr 37,38 0,00 37,38 37,38 Förändring i perioden 5 708, , ,03 Totalt förändring (djubileet) , , ,46 Redaqtionen Övrigt 6150 Trycksaker 0,00 kr 7 461,00 0, , ,00 Förändring i perioden 7 461,00 0, ,00 Totalt förändring (Redaqtionen) 7 461,00 0, ,00 KÖN Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 2 076,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 74,00 0,00 74,00 74,00 Förändring i perioden 2 150,00 0, ,00

68 KÖN Tjejgasque 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,03 0,03 0, Inköp vin 0,00 kr 1 119,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 959,00 0,00 959,00 959, Inköp prylis 0,00 kr 1 735,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 1 951,03 0, , , Dekoration 0,00 kr 386,00 0,00 386,00 386, Engångsartiklar 0,00 kr 180,00 0,00 180,00 180,00 Förändring i perioden 6 330,03 0, ,00 Totalt förändring (KÖN) 8 480,03 0, ,00 Styvf Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 765,00 765,00 765, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 505,00 505,00 505, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 290,00 0,00 290,00 290, Inköp läsk 0,00 kr 60,00 0,00 60,00 60, Inköp öl 0,00 kr 1 321,16 0, , , Inköp cider 0,00 kr 576,50 0,00 576,50 576, Inköp sprit 0,00 kr 168,97 0,00 168,97 168, Inköp fika 0,00 kr 85,00 0,00 85,00 85,00 Förändring i perioden 2 501, , ,37 Totalt förändring (Styvf) 2 501, , ,37 Valberedningen Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 4 900,00 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 310,00 0,00 310,00 310, Lokalhyra 0,00 kr 520,00 0,00 520,00 520,00 Förändring i perioden 5 730,00 0, ,00 Totalt förändring (Valberedningen) 5 730,00 0, ,00 DEMON Övrigt 4037 Inköp teknik 0,00 kr 5 000,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 538,00 0,00 538,00 538, Lokalhyra 0,00 kr 420,00 0,00 420,00 420,00 Förändring i perioden 5 958,00 0, ,00 Totalt förändring (DEMON) 5 958,00 0, ,00 DESC Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 180,00 180,00 180, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Differenser 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Inköp läsk 0,00 kr 135,00 0,00 135,00 135, Inköp öl 0,00 kr 2 486,52 0, , , Inköp cider 0,00 kr 891,72 0,00 891,72 891, Inköp sprit 0,00 kr 861,35 0,00 861,35 861, Inköp övrigt 0,00 kr 343,07 0,00 343,07 343, Inköp teknik 0,00 kr 1 340,78 0, , , Inköp fika 0,00 kr 179,98 0,00 179,98 179,98 Förändring i perioden 6 238, ,00 218,42

69 Totalt förändring (DESC) 6 238, ,00 218,42 Totalt förändring , , ,10 Kontakta kassören vid frågor. Skapad av Andreas Tarandi För att rapportera eventuella buggar, klicka här.

70

71

72

73 Verksamhetsberättelse 2014 Konglig Datasektionen

74 Förord Så, här har vi verksamhetsberättelsen för Hoppas du som jag känner att du fått ut mycket av året, inte minst genom sektionen, men också genom de delar som vi samarbetar med såsom KTH, andra sektioner inom THS och THS centralt. Jag vet att jag haft ett fantastiskt år som ordförande. Jag vet också att styrelsen med mig är stolta över att ha fått jobba med så många engagerade och fantastiska människor under året inom sektionen. Vad jag egentligen vill säga är: Tack! Tack för att du valt att bidra med din tid, glädje och engagemang till vår sektion! TL;DR: Du är grym, därför är vår sektion grym. Jacob Sievers δ-ordf 2014

75 Styrelsen 2014: Ordförande: Jacob Sievers Vice Ordförande: Mattias Danielsson Kassör: Filip Schulze Sekreterare: Jenny Hansdotter Ledamot för utbildningsfrågor: Kristoffer Emanuelsson (jan-jun), Ludvig Hagberg (jul-dec) Ledamot för studiemiljöfrågor: Benjamin Burvall (jan-jun), Per Nyberg (jul-dec) Ledamot för sociala frågor och relationer: Aleksandra Boscanin (mar-sep), Viktor Björkholm (okt-dec) METAtext På grund av en annorlunda verksamhetsplan i år där nämndspecifika delar saknas har även verksamhetsberättelsen en annan struktur. Delen Sektionen 2014 ger en översikt över det största som hänt under året, både i och utanför verksamhetsplanen. Bilagan Verksamhetsavstämning är en komplett genomgång av verksamhetsplanen. Trevlig läsning!

76 Sektionen 2014 Den här delen baseras till största delen på svar från funktionärer om hur verksamheten under året sett ut. De är till största delen kopplade till verksamhetsplanen, men när större händelser skett utanför den kan det också stå med. Utbildningspåverkan En stor del av början av året ägnades åt att hantera frågor kring förtroendet för CSC:s ledning och framför allt den misinformation som spreds. Där samverkade utbildningspåverkan till stor del med D-rektoratet för att ta itu med de olika frågor som kom upp. För att synliggöra utbildningspåverkan ordnades en pub i samarbete med DKM, under höstterminen så startades även Måndagsplugg, där alla som var intresserade fick komma och träffa studienämnden på ett avslappnat sätt. Det jobbades även mycket aktivt med att gå ut med information inför och efter SN:s möten genom olika kanaler. Vad gäller påverkansdelen skedde också en hel del. Vi deltog i Utbildningsrådet på THS centralt och deltog aktivt i arbetet med handlingsplanen efter UKÄ-utvärderingen (i skrivande stund har utbildningen också blivit godkänd igen av UKÄ). Studiesocialt Precis som de flesta år har det skett otroligt mycket med det studiesociala på sektionen. En hel del nya och återkommande aktiviteter har anordnats av flera olika nämnder, bland annat har KÖN haft en ost och vin kväll, Tag Monkeys haft regelbundna teckningskvällar och idrottsnämnden haft en träningslokal varje helg. Idrottsnämnden fick även pengar till att spela hockey på hovet nu i början på Flera av eventen som ordnats har varit inriktade på just att medlemmar ska kunna utöva sin musikaliska, artistiska och atletiska förmåga tillsammans. Vad gäller JML-arbetet på sektionen går det framåt. Det råder en större medvetenhet kring frågorna och de tas upp i allt fler sammanhang. Vi har även ett långsiktigt samarbete inom kåren genom JML-rådet på THS-centralt. Vi arbetar även för att vara mer inkluderande mot internationella studenter, till exempel genom att nästan all sektionens nyheter idag har en sammanfattning på engelska. Delar av ett

77 sektionsmöte hölls även på engelska. DIU har gjort mycket under året för att integrera internationella studenter i våra vanliga aktiviteter. I samarbete med mottagningen gick också internationella studenter på den vanliga sektionsrundvandringen. Näringslivssamverkan har även utvecklats på sektionen. Ett nytt sektionsprojekt startades, KOD, där en grupp med jämn könsfördelning fick gå på ett företagsevent på HiQ. Även D-dagen hade en större internationell prägen i år då lunchföreläsningarna inför den hölls på engelska. Den totala omsättningen för D-dagen i år beräknas ligga på över kr. Studs ordnades även i år igen med 31 studenter som ordnade företagsevent och en resa till USA. Det blev även en mottagning i år där en hel del utvecklades. Det hölls bland annat en bankett i samarbete med W och CL för att stärka banden mellan sektionerna. En del spons drogs även in för att kunna ordna en ännu bättre mottagning för nollan. Organisationsutveckling För att förbättra överlämningsrutiner för nämnder skapades en testamentesmall för funktionärer. Det planerade systemet för testamentering har dock ej hunnit skapas under året. Vid val hölls även funktionärsutbildningar för att man ska ha grundläggande kunskap om kåren och sektionen. Funktionärssamtalen har strukturerats upp och genomförts regelbundet för att förbättra kommunikationen mellan funktionärer och styrelse samt för att förbättra måluppföljningen. En het fråga (som många andra år) var sektionsbilen vara eller icke vara. Det togs upp under revisions-sm där det sattes av till bilspar. På Val-SM höjdes sedan hyrbilsbudgeten från sek till sek. Det beslutades också att D-rek i samråd med D-mulle tilläts utreda och införskaffa en ny bil efter DM-beslut. Under Budget-SM fanns ett tydligt underlag från D-mulle vilket låg till grund för sektionens beslut om att införskaffa en ny bil till sektionen. Detta köp slutfördes tidigt under Det har också jobbats en hel del med kommunikationen och sammanhållningen inom sektionen. Två teambuldings planerades och en genomfördes under verksamhetsåret. Det startades också ett nyhetsbrev till funktionärer och intresserade medlemmar och vi började ordna regelbundna funktionärsluncher. Det förekom också mer samarbete mellan nämnder, till exempel DEMON och DKM. Digital utveckling

78 Även om den digitala utvecklingen inte rört sig framåt så väl som man kan önska på sektionen så har en del ändrats under året. Alkohest har helt ersatt DKMIO medan det sista färdigställs i systemet. Vi har fasat ut sektionens maillistor till förmån för ett system som sköts genom KTH-social. Arbetet med ett nytt valsystem för sektionen har även påbörjats. Under året klappade även sektionens server ihop, varpå en ny behövde införskaffas och installeras. Hanteringen av känsliga handlingar har förbättrats, främst gällande valhandlingar då vi nu har ett system som säkerställer att känsliga handlingar inte kommer ut. Sektionslokalen En av de största händelserna under året angående sektionslokalen var att vi fick festförbud under slutet av sommaren på grund av främst dålig ordning i lokalen. Detta diskuterades med KTH:s säkerhetschef och blev hävt efter att lokalen städades och att de största felen korrigerades. Måndagsstäd (tid. nollestäd) har precis som tidigare år anordnats och har varit välbesökta. Även om den planerade utbildningen om sektionslokalen inte blev av tjänar måndagsstäden till viss del detta syfte. Ljud och ljussystemen i lokalen har också utvecklats under året. Vi har införskaffat nya LED-lampor tillsammans med ett nytt kontrollbord. Riggen har också blivit mer lätthanterlig genom att nya uttag lagts till. Det har också ordnats livemusik flera gånger i sektionslokalen där de saker vi saknar hyrts in från kåren.

79 Styrelsen under året En av de första händelserna var att D-rektoratet höll i ett extra-sm i januari på grund av att ordförandevalets giltighet ifrågasattes. Resultatet blev att revisorernas tolkning fastslogs och att ordförandevalet därmed ansågs giltigt. Till följande SM lades en proposition fram för att se till att liknande problem inte skulle uppstå i framtiden. Propositionen bifölls och fastslogs vid andra läsningen på Val-SM. D-rektoratet saknade även en ledamot för sociala frågor och relationer i början av året då tidigare innehavare Filip Schulze gick över till att bli kassör. Ett fyllnadsval hölls och en ersättare tillsattes under Revisions-SM. Denna post blev entledigad en till gång vid höstterminens start av personliga anledningar varpå det hölls ett till fyllnadsval på Budget-SM. Under mitten av våren ägnades en hel del tid åt att hantera studenters frågor och allmän oro kring det bristande förtroende som vissa hade för CSC:s ledning. Det förekom en hel del rykten och missinformation som styrelsen i samarbete med sektionens studiebevakning fick ta hand om. Det genomfördes funktionärssamtal med funktionärer under både vår och höst. Under hösten genomfördes de även med nya formaliserade rutiner för att förbättra utfallet och förenkla uppföljning mellan samtal. Underlaget för överlämning i D-rektoratet har setts över och förändrats under året. Det lades till samarbetesövningar, skrevs till ett antal till casefrågor och utbildningsdelen strukturerades om och utvidgades. Precis som tidigare år har arbetsbelastningen på D-rektoratet varit hög, framför allt på kassör och sekreterare. Till viss del kan det tillskrivas att många hade tidskrävande aktiviteter utanför såsom extrajobb, men inte allt. Det gjordes en ansats till att förbättra arbetsbelastningen under slutet av året genom att omfördela och tydliggöra arbetsfördelningen, men den hann inte sättas i verket. En hel del energi under året har lagts på att försöka förbättra kommunikationen inom sektionen och öka transparensen mellan styrelsen och resten av sektionen. Bland annat infördes ett nyhetsbrev tidigt under året som utvecklades efter feedback från funktionärer och medlemmar. Vi började också hålla i löpande funktionärsluncher där funktionärer fick äta lunch tillsammans och diskutera aktuella frågor, både sådant som låg på dagordningen och det man själv ville ta upp. Samarbetet med Armada gick inte särskilt bra under året. På grund av bristande kontakt från armada blev ordförande för sektionen tvungen att dra tag utlåningen av lokalen och

80 undertecknande av avtalet själv. Fysisk annonsering om stängning av lokalen gick även upp en dag senare än det skulle ha gjort och DKM fick bristfällig information vilket ledde till att ölkylarna inte var tomma när lokalen skulle tas över. Samarbetet med Sektionen för medieteknik har fungerat väl under året med undantag för samboendeavtalet som gjordes om och skrevs på under hösten istället för när det föregående gick ut under sommaren. Ordföranden för sektionerna har haft gemensamma möten med skolledningen så väl som mycket löpande kontakt under året. Siffror Sektionen hade vid årsskiftet 694 medlemmar, att jämföra med 734 efter 2013 och 702 efter nomineringar inkom för Hedersdeltat. 534 liter starksprit såldes liter starköl såldes för kr 4 paket Tom & Jerry-kex fikades upp av D-rektoratet kr kostade det när en nämnd tappade bort en lånad spritisnyckel. 63kr kostade den genomsnittliga SM-wrappen. 23 flaskor glögg dracks av SM. 8 presenter köptes in av drek. Det var bland annat en champagnesabel, surgeon simulator, vaselin, vapen, och en bok hur saker fungerar, samt spelet Rapparkalja. 11 parkeringsböter betalades.

81 Ekonomisk ordlista för Bokslutet 2014 Budget Det SM beslutar om innan varje verksamhetsår för att planera och styra ekonomin. Konto Många tänker säkert på ett bankkonto när de hör ordet, men i bokföringssammanhang så är det inte det. I en bokföring så är ett konto en kategori för pengar, t.ex Leverantörsskulder, Inköp mat eller parkeringsavgift. Det finns två typer av konton: balanskonton och resultatkonton. Balanskonton är tillgångar och skulder och resultatkonton är inkomster och utgifter. Trivia för den intresserade är att det går att göra budgetar med resultatkonton som budgetposter. Balansrapport En balansrapport innehåller alla ekonomiska tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. För ett bokslut är den tidpunkten den sista dagen på verksamhetsåret, d.v.s 31a december 2014 i det här fallet. Resultatrapport En resultatrapport visar alla utgifter och inkomster under en tidsperiod. För ett bokslut är den tidsperioden hela verksamhetsåret, d.v.s 2014 för oss. Bland det intressantaste i ett bokslut är resultatrapporten då det är den som jämförs med budgeten man satte innan verksamhetsårets början. Likviditet PENGAR! Likvida medel är mer eller mindre fina ord som betyder CASH. Likvida med är något som det är allmänt accepterat att handla med. Likviditet är alltså värdet på alla likvida tillgångar man har. Fodring Fodring är en skuld som någon annan har till sektionen. Eftersom man vet att den andra parten måste betala pengar till en så räknar man in fodringar som tillgångar i balansrapporten. Skuld För att inte bara titta på tillgångar och kunna bedöma ekonomins tillstånd som helhet så tittar vi även på skulder i balansrapporten. De delas upp i olika typer vilket gör att det syns att de är olika nära likvida medel. Resultat/Reformutrymme Resultat den vinst eller förlust som går att läsa i en del eller hela resultatrapporten. Den finns naturligtvis även i budgeten. Resultatet för hela budgeten kallar vi på Datasektionen ibland för Reformutrymme. Det gör vi för att poängtera att vi helst vill vara noll budgetarde i längden så att så mycket pengar som möjligt går till saker våra medlemmar tycker om mer än cash. Räcka upp handen och fråga kassören Det man gör på SM när man inte förstår D rektoratets raljeringar om ekonomin. Känner man att man inte förstår så är man aldrig ensam. Kassörer tycker dock så mycket om att prata om ekonomi att de gärna raljerar lite om vad alla ekonomiska uttryck egentligen betyder.

82 Bokslut 2014 för Konglig Datasektionen Arbetssätt kring bokföringen Bokslutet är skrivet av de bokföringspliktiga nämnderna, projekten och D rektoratet (styrelsen). D rektoratet har agerat arbetsledare och svarat på frågor om bokföringen. Vi har dock inte utfört någon mer revision än vi ansett varit nödvändigt för att kunna arbetsleda. Vi har därmed gett de bokföringspliktiga sektionsorganen ett stort förtroende i att ta ansvar för sina egna bokföringar. Vi har tolkat budgeten som en kontantbudget. Resultatrapporten innehåller givetvis inte bara kontanta händelser. Det finns alltså händelser i resultatrapporten som inte finns i budgeten. Vi tänker då framförallt på inventarieavskrivningar. I övrigt så anser vi att bokföringen är utförd på ett i stort sett tillförlitligt sätt. Vi i D rektoratet och även andra organ har inte varit så bra på att markera med arrangemang i resultatrapporten som man kan önska. Ett exempel på detta är D rektoratets MUTA som under arrangemanget MUTA ser ut att ha kostat ,25 SEK, men i själva verket finns mer inköp mat som är MUTA under centralt övrigt och MUTAn har kostat ,05 SEK totalt. Andra arrangemang är mer välskrivna som t.ex Ettan fest under centralt som för första gången på länge samlar all information om Ettans Fest under samma arrangemang. Det som syns där är Ettans Fest D 13. Balansrapporten Datasektionen har sedan tidigare verksamhetsår en mycket trasig och felaktig balansrapport. Vi i D rektoratet 2014 har efter bästa förmåga försökt rätta den. Vi kände inte från början till alla tekniska möjligheter i MAGE, som att sätta ett korrekt ingående saldo. Utöver det visas inte konton som inte är bokförda på i MAGE, vilket gör balansrapporten inkomplett. Vi har inventerat inventarier och värdepapper som nu ska stämma i balansrapporten. Vi har även stämt av våra bankkonton så de stämmer i balansrapporten. För övriga konton är tumregeln att saldot sannolikt inte stämmer. Förändringen i saldo borde stämma då vi tror på bokföringen. Tyvärr har vi konstaterat att för många konton är så inte fallet, bl.a för saldo på olika lager i spritis. Ekonomiskt resultat och uppföljning av budget Datasektionen har 2014 gjort ett oväntat positivt resultat, över en halv miljon i vinst. Vi har dock omsatt 4.2 miljoner. Vi ligger alltså med stor marginal under beskattningsgränsen som är att vi får göra en vinst på 20% av vår omsättning utan att skatta. Projektens siffror i resultatrapporten kommer från all verksamhet under projekten 2014, oavsett vilka verksamhetsår de har i namnet. Budgetarna som detta jämförs med i graferna tillhör de projekt som har 2014 i projektnamnet.

83 Exklusive MKM vars vinst tillfaller Media så har vi gått 465 ksek med vinst. Större delen av de pengarna kommer från Näringslivsgruppen. Näringslivsgruppen gjorde 200 ksek mer vinst än vad som planerades i den reviderade budgetens resultat och 300 ksek mer än orginalbudgeten. Ingen av budgetarna var realistiska. Studs14 gick svagt plus och Studs15 började sälja på hösten 2014 vilket gör att att Studs under 2014 gått 100 ksek plus. Så om vi adderar dessa överprestationer så får vi 300 ksek. Alltså förklarar två organ nästan hela den oväntade vinsten. Att NLG och Studs gått plus innebär dock inte att alla andra sektionsorgan har gjort resultat som budgeterat. Det syns tydligast i budgetvariansgrafen. DKM gjorde en förlust på 1 ksek men var budgeterade för en vinst på 21 ksek. Mottagningen ser ut att ha gått 50 ksek bättre än budgeterat i sitt resultat, nämnden hade dock inkomster på ca 90 ksek som inte fakturerades De är inte heller bokförda som mer långsiktiga fodringar, utan kommer sannolikt att bokföras när fakturorna skickas Detta gör att de inkomsterna inte syns i 2014 års bokslut. De ekonomiskt sett mindre nämndernas avvikelser syns tyligast om man direkt jämför resultatrapport och budget. Likviditet under året Stora delar av det positiva resultatet syns i likviditeten för året. Se grafen för summerat saldo bankkonton. Dock så saknas det en del, vi tror att det främst är obetalda kundfodringar och förväntar oss därför att bankkontona fortsätter öka i början av Likviditeten var dock ett problem på hösten. Mellan september och oktober ser vi ut att konstant ha haft över 200 ksek på våra konton. Det stämmer dock inte, för i september sattes Mottagningens handkassor på ca 280 ksek in i klump, däremellan fanns mindre pengar på kontona. I oktober satt vi som svårast till. Grafen visar inte att inkomsterna efter D dagen började komma i slutet av oktober. Därför ser det bara ut att ha gått uppåt hela oktober, men det stämmer alltså inte utan ett tag var våra leverantörsskulder nästan lika stora som våra likvida medel. Fonderna hade kunnat säljas av för att få mer likvida medel, men istället betalades leverantörsskulder så sent som möjligt. Sedan steg de likvida medlen snabbt, detta för att NLG var snabbare än någonsin tidigare med att fakturera efter D dagen. D rektoratet 2014 genom Filip Schulze D Kassör 2014 Resultat Orginalbudget Resultat Reviderad budget Resultat utan MKM Resultat , ,92 Resultat enligt olika källor

84 Punkterna i grafen markerar den första i varje månad. Bokslut markerar 31a december.

85

86

87 5/4/2015 MAGE Balansrapport Datum: :51 Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående 1219 Ack. avsk. på maskiner och andra tekniska anläggningar ,00 kr 0, , , , Bilar och andra transportmedel ,00 kr 0, , ,00 0, Ack. avskr. på bilar och andra transportmedel ,00 kr ,00 0, ,00 0, Ack. uppskr. Marknadsnoterade fonder ,77 kr 2 145,21 0, , , Pant ,55 kr , , ,00 870, Läsklager ,64 kr , , , , Öllager ,34 kr , , , , Ciderlager ,67 kr , , , , Vinlager ,36 kr , , , , Spritlager ,94 kr , , , , Läsklager MKM ,44 kr 7 519,92 806, , , Öllager MKM ,13 kr , , , , Ciderlager MKM ,89 kr , , , , Vinlager MKM ,65 kr 6 524, , , , Spritlager MKM ,49 kr , , , , Kundfordringar ,48 kr , , , , Kortköpsfordringar ,28 kr , , , , Kortfristiga fordringar engagerad ,90 kr , , , , Strecklistefordringar ,58 kr , , , , Andra kortfrist fordringar 4 310,57 kr 1 825,21 115, , , Handkassa, Datasektionen 8 430,00 kr 7 785,00 10, , , Handkassa, Spex 2 080,00 kr , , ,00 400, Handkassa, DKM ,91 kr , , , , Handkassa, Mottagningen ,00 kr , , , , Handkassa, Prylmånglaren ,59 kr , , , , Handkassa, Studieresan 0,00 kr , ,48 0,00 0, Handkassa, MKM 646,94 kr , , , , Bankkonto, Datasektionen ,45 kr , , , , Bankkonto, Spex 5 686,19 kr , , , , Bankkonto, DKM ,13 kr , , , , Bankkonto, Mottagningen ,39 kr , , , , Bankkonto, Prylmånglaren 1 553,81 kr , ,00 23, , Bankkonto, Studieresan 1 369,65 kr , , , , Bankkonto, dåre ,82 kr , , , , Bankkonto, Idrott 0,00 kr ,00 0, , , Bankkonto, MKM ,40 kr , , , , Bankkonto, X tra 5 174,43 kr , , ,00 376, Företagskort 2 761,00 kr , , , , Kortfrist. skuld kreditinstitut 486,00 kr 486,00 0,00 486,00 972, Ej inlösta presentkort/bongar 8 920,00 kr , , , , Leverantörsskulder ,18 kr , , , , Kortfrist skulder engagerad ,94 kr , , , , Övr. kortfristiga skulder ,89 kr , , , ,89 Förändring i perioden , , ,92 Totalt förändring , , ,92 1/2

88 5/4/2015 MAGE Kontakta kassören vid frågor. Skapad av Andreas Tarandi För att rapportera eventuella buggar, klicka här. 2/2

89 4/2/2015 MAGE Resultatrapport Datum: :51 Arrangemang Konto Ingående Debet Kredit Förändring Utgående Mottagningen Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Försäljning kläder 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 11,15 7,16 3,99 3, Differenser 0,00 kr 2 478, , , , Sponsring 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 513,70 0,00 513,70 513, Inköp öl 0,00 kr 8 984,62 0, , , Inköp cider 0,00 kr 8 078,59 0, , , Inköp vin 0,00 kr 2 520,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr , , , , Inköp övrigt 0,00 kr 302,00 0,00 302,00 302, Inköp barkit 0,00 kr 1 256,41 0, , , Inköp drifvartillbehör 0,00 kr 3 319,30 0, , , Inköp daddetillbehör 0,00 kr 3 349,85 0, , , Inköp sceneri 0,00 kr 2 334,15 0, , , Inköp teknik 0,00 kr 462,80 0,00 462,80 462, Inköp förtjänsttecken 0,00 kr 3 325,00 0, , , Inköp biljett alkoholfri 0,00 kr 900,00 0,00 900,00 900, Inköp biljett alkohol 0,00 kr ,00 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 1 331,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 2 963,90 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 671,15 298,15 373,00 373, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 3 000,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 920,60 0,00 920,60 920, Dekoration 0,00 kr 1 551,11 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 5 036,44 0, , , Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 2 728,38 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 377,80 0,00 377,80 377, Engångsartiklar 0,00 kr 136,63 0,00 136,63 136, Städmaterial 0,00 kr 144,28 0,00 144,28 144, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 754,42 0,00 754,42 754, Parkeringsböter 0,00 kr 1 100,00 0, , , Biljetter (resor) 0,00 kr 36,00 0,00 36,00 36, Övr resekostnader 0,00 kr 320,00 0,00 320,00 320, Profilmaterial 0,00 kr 5 204,00 0, , , Representation 0,00 kr 1 549,00 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 4 224, , , , Trycksaker 0,00 kr 163,69 0,00 163,69 163, Mobiltelefoni 0,00 kr 633,92 0,00 633,92 633, Porto 0,00 kr 1 218,00 0, , , Bankkostnader 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50, Övriga externa kostnader 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600,00 Förändring i perioden , , ,79 Mottagningen Överlämning 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 287,09 0, , ,09 1/25

90 4/2/2015 MAGE 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 287,09 0, , , Inköp fika 0,00 kr 155,15 0,00 155,15 155, Lokalhyra 0,00 kr 700,00 0,00 700,00 700, Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Dekoration 0,00 kr 388,00 0,00 388,00 388, Övriga externa kostnader 0,00 kr 4 865,00 0, , ,00 Förändring i perioden 7 595,24 0, ,24 Mottagningen Inaug 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 000,00 0, , , Milersättning 0,00 kr 199,62 0,00 199,62 199,62 Förändring i perioden 1 199,62 0, ,62 Mottagningen INDA 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 70,00 70,00 70, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 875,00 875,00 875, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 255,00 255,00 255, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,51 0,00 0,51 0, Differenser 0,00 kr 50,01 0,00 50,01 50, Inköp läsk 0,00 kr 20,00 0,00 20,00 20, Inköp öl 0,00 kr 682,15 0,00 682,15 682, Inköp cider 0,00 kr 249,50 0,00 249,50 249, Inköp sprit 0,00 kr 550,00 0,00 550,00 550, Inköp mat 0,00 kr 2 747,14 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 151,23 0,00 151,23 151, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 523,50 0,00 523,50 523,50 Förändring i perioden 4 974, ,00 494,04 Mottagningen plosqvik 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 80, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,41 0,00 0,41 0, Differenser 0,00 kr 0,10 0,44 0,34 0, Inköp mat 0,00 kr 2 750,78 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 1 750,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 49,80 0,00 49,80 49, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 587,25 0,00 587,25 587, Milersättning 0,00 kr 236,23 0,00 236,23 236,23 Förändring i perioden 5 454, , ,13 Mottagningen nolleosqvik 4029 Inköp mat 0,00 kr 6 429,50 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 59,00 0,00 59,00 59, Lokalhyra 0,00 kr 1 750,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 953,90 0,00 953,90 953, Engångsartiklar 0,00 kr 937,49 0,00 937,49 937, Milersättning 0,00 kr 251,07 0,00 251,07 251,07 Förändring i perioden ,96 0, ,96 Mottagningen Frukost 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,10 0,00 0,10 0, Differenser 0,00 kr 0,00 0,26 0,26 0, Inköp mat 0,00 kr 8 376,65 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 12,50 0,00 12,50 12, Engångsartiklar 0,00 kr 349,89 0,00 349,89 349,89 Förändring i perioden 8 739,14 0, ,88 Mottagningen Bärbar 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , ,00 2/25

91 4/2/2015 MAGE 3026 Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 913,00 913,00 913, Differenser 0,00 kr 1 025,01 577,00 448,01 448, Inköp läsk 0,00 kr 1 855,97 0, , , Inköp mat 0,00 kr 1 995,39 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 4,38 0,00 4,38 4,38 Förändring i perioden 4 880, , ,75 Mottagningen Favvodaddemiddag 4029 Inköp mat 0,00 kr 5 275,02 0, , , Biljetter (resor) 0,00 kr 120,00 0,00 120,00 120, Övr resekostnader 0,00 kr 120,00 0,00 120,00 120,00 Förändring i perioden 5 515,02 0, ,02 Mottagningen Bilen 5611 Drivmedel för personbilar 0,00 kr 1 671,74 0, , , Trängselskatt 0,00 kr 95,00 0,00 95,00 95, Parkering 0,00 kr 130,00 0,00 130,00 130,00 Förändring i perioden 1 896,74 0, ,74 Mottagningen Tjejfika 4045 Inköp fika 0,00 kr 227,95 0,00 227,95 227, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 52,85 0,00 52,85 52, Porto 0,00 kr 224,00 0,00 224,00 224,00 Förändring i perioden 504,80 0,00 504,80 Mottagningen Första entren 4036 Inköp sceneri 0,00 kr 94,00 0,00 94,00 94, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 154,70 0,00 154,70 154,70 Förändring i perioden 248,70 0,00 248,70 Mottagningen God morgon nollan 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 kr 145,00 0,00 145,00 145,00 Förändring i perioden 145,00 0,00 145,00 Mottagningen Sångarafton 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 157,00 157,00 157, Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 69,00 69,00 69, Inköp läsk 0,00 kr 322,55 0,00 322,55 322, Lokalhyra 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200,00 Förändring i perioden 522,55 226,00 296,55 Mottagningen TTG föreläsning 4029 Inköp mat 0,00 kr 350,25 0,00 350,25 350, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 15,95 0,00 15,95 15,95 Förändring i perioden 366,20 0,00 366,20 Mottagningen Champangefrukost 4029 Inköp mat 0,00 kr 483,82 0,00 483,82 483, Engångsartiklar 0,00 kr 58,63 0,00 58,63 58,63 Förändring i perioden 542,45 0,00 542,45 Mottagningen TTG lab 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 145,00 145,00 145, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 465,00 465,00 465, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 377,00 377,00 377, Inköp läsk 0,00 kr 79,50 0,00 79,50 79, Inköp öl 0,00 kr 3 301,81 0, , , Inköp cider 0,00 kr 408,61 0,00 408,61 408,61 3/25

92 4/2/2015 MAGE 4025 Inköp sprit 0,00 kr 1 097,42 0, , , Inköp mat 0,00 kr 197,33 0,00 197,33 197, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 1 540,63 0, , ,63 Förändring i perioden , , ,30 Mottagningen Karaokepub 5060 Städning och renhållning 0,00 kr 1 200,00 0, , ,00 Förändring i perioden 1 200,00 0, ,00 Mottagningen Kultmiddag 4029 Inköp mat 0,00 kr ,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 270,00 0,00 270,00 270, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 183,44 0,00 183,44 183, Parkering 0,00 kr 260,00 0,00 260,00 260, Biljetter (resor) 0,00 kr 570,00 0,00 570,00 570, Kontorsmaterial 0,00 kr 39,80 0,00 39,80 39,80 Förändring i perioden ,24 0, ,24 Mottagningen Sektionsgasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 170,00 170,00 170, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 415,00 415,00 415, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,06 0,06 0, Inköp läsk 0,00 kr 482,46 0,00 482,46 482, Inköp öl 0,00 kr 4 394,66 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 827,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 3 933,70 0, , , Inköp mat 0,00 kr 4 349,54 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 1 888,65 0, , ,65 Förändring i perioden , , ,95 Mottagningen nollebanquette 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,44 0,04 0,40 0, Inköp läsk 0,00 kr 900,04 0,00 900,04 900, Inköp vin 0,00 kr 8 960,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 3 150,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,32 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 1 000,00 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 3 600,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 6 800,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 2 653,75 0, , , Städböter 0,00 kr 2 000,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,51 Mottagningen Herrpub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 45,00 45,00 45, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 770,00 770,00 770, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,19 0,19 0, Differenser 0,00 kr 0,00 127,00 127,00 127, Inköp läsk 0,00 kr 440,40 0,00 440,40 440, Inköp öl 0,00 kr 1 429,24 0, , , Inköp cider 0,00 kr 804,15 0,00 804,15 804, Inköp sprit 0,00 kr 3 772,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 323,57 0,00 323,57 323,57 4/25

93 4/2/ Inköp mat MAGE 0,00 kr 323,57 0,00 323,57 323, Inköp barkit 0,00 kr 33,38 0,00 33,38 33, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 456,24 0,00 456,24 456,24 Förändring i perioden 7 258, , ,79 Mottagningen Dammiddag 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0,00 25,00 25,00 25, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 800,00 800,00 800, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 30,00 0,00 30,00 30, Inköp mat 0,00 kr 1 559,22 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 799,05 0,00 799,05 799,05 Förändring i perioden 2 388, ,00 223,27 Mottagningen Nattorientering 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 707,00 707,00 707, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 961,00 961,00 961, Öresutjämning 0,00 kr 0,25 0,38 0,13 0, Differenser 0,00 kr 0,00 17,00 17,00 17, Inköp läsk 0,00 kr 466,56 0,00 466,56 466, Inköp öl 0,00 kr 3 274,28 0, , , Inköp cider 0,00 kr 971,73 0,00 971,73 971, Inköp sprit 0,00 kr 3 379,96 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 613,76 0, , , Dekoration 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 311,38 0,00 311,38 311, Mörkläggningsmaterial 0,00 kr 477,90 0,00 477,90 477, Engångsartiklar 0,00 kr 1 068,01 0, , ,01 Förändring i perioden , , ,55 Mottagningen Kultflimmer 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 611,00 611,00 611, Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 633,00 633,00 633, Öresutjämning 0,00 kr 0,16 0,00 0,16 0, Differenser 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Inköp läsk 0,00 kr 486,00 0,00 486,00 486, Inköp mat 0,00 kr 733,60 0,00 733,60 733,60 Förändring i perioden 1 219, ,00 44,24 Mottagningen Xning 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , ,00 Förändring i perioden 0, , ,00 Mottagningen pheusargasque 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0,00 945,00 945,00 945, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 795,00 795,00 795, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 900,00 900,00 900, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 45,00 45,00 45,00 Förändring i perioden 0, , ,00 Mottagningen Tröjor 4044 Inköp kläder 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden ,00 0, ,00 Mottagningen Laserkrig 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 2 071,87 0, , ,87 Förändring i perioden 2 071, , ,13 5/25

94 4/2/2015 MAGE Mottagningen Lunch 4029 Inköp mat 0,00 kr ,69 115, , ,69 Förändring i perioden ,69 115, ,69 Mottagningen Hurry Scurry 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 78,00 78,00 78, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 335,00 335,00 335, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 885,00 885,00 885, Inköp läsk 0,00 kr 79,50 0,00 79,50 79, Inköp öl 0,00 kr 1 542,25 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 062,17 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 106,92 0, , , Inköp mat 0,00 kr 280,69 0,00 280,69 280, Inköp övrigt 0,00 kr 1 085,45 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 1 502,60 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 558,24 0,00 558,24 558,24 Förändring i perioden 7 217, , ,82 Mottagningen LQ quarneval 3026 Försäljning kiosk 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 45,00 45,00 45, Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 87,00 87,00 87, Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,03 0,03 0, Inköp mat 0,00 kr 5 172,57 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 944,83 0,00 944,83 944, Verktyg 0,00 kr 203,00 0,00 203,00 203, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 879,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 147,38 0,00 147,38 147,38 Förändring i perioden 8 346, , ,75 Mottagningen METAgasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 590,00 590,00 590, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 117,40 0,00 117,40 117, Inköp öl 0,00 kr 2 875,12 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 465,43 0, , , Inköp vin 0,00 kr 2 085,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 111,77 0, , , Inköp mat 0,00 kr 4 057,64 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 791,26 0,00 791,26 791,26 Förändring i perioden , , ,62 Mottagningen nollepubrunda 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 265,00 265,00 265, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 502,00 0,00 502,00 502, Inköp läsk 0,00 kr 189,50 0,00 189,50 189, Inköp öl 0,00 kr 962,46 0,00 962,46 962, Inköp cider 0,00 kr 1 297,97 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 4 381,13 0, , , Inköp mat 0,00 kr 98,00 0,00 98,00 98, Inköp barkit 0,00 kr 554,96 0,00 554,96 554, Profilmaterial 0,00 kr 1 768,00 0, , ,00 Förändring i perioden 9 754, , ,98 6/25

95 4/2/2015 MAGE Mottagningen n0llegasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 220,00 220,00 220, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 705,00 705,00 705, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 590,00 590,00 590, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 1 500, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 650,00 650,00 650, Öresutjämning 0,00 kr 0,60 0,40 0,20 0, Differenser 0,00 kr 385,00 0,00 385,00 385, Inköp läsk 0,00 kr 915,50 0,00 915,50 915, Inköp öl 0,00 kr ,76 0, , , Inköp cider 0,00 kr 4 170,60 54, , , Inköp vin 0,00 kr ,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,01 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,54 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 549,00 0,00 549,00 549, Inköp barkit 0,00 kr 2 032,92 0, , , Inköp sceneri 0,00 kr 199,60 0,00 199,60 199, Lokalhyra 0,00 kr 1 700,00 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 3 900,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600, Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr ,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 2 835,89 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 017,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 2 428,51 0, , , Profilmaterial 0,00 kr 2 012,00 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 69,00 0,00 69,00 69, Övriga främmande tjänster 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,49 Mottagningen Internfest 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 755,00 755,00 755, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 705,00 705,00 705, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 15,00 15,00 15, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 660,00 660,00 660, Öresutjämning 0,00 kr 0,44 0,00 0,44 0, Differenser 0,00 kr 0,00 54,00 54,00 54, Inköp läsk 0,00 kr 189,60 0,00 189,60 189, Inköp öl 0,00 kr 1 001,47 0, , , Inköp cider 0,00 kr 328,00 0,00 328,00 328, Inköp sprit 0,00 kr 1 283,16 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 922,34 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 287,13 0,00 287,13 287, Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 105,40 105,40 105, Dekoration 0,00 kr 315,21 0,00 315,21 315, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 186,63 0, , ,63 Förändring i perioden 8 513, , ,58 Mottagningen Daddetack 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,28 0,28 0, Inköp mat 0,00 kr 2 102,14 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 39,17 0,00 39,17 39, Dekoration 0,00 kr 713,00 0,00 713,00 713, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 63,03 0,00 63,03 63, Engångsartiklar 0,00 kr 382,25 0,00 382,25 382, Profilmaterial 0,00 kr 2 125,00 0, , ,00 Förändring i perioden 5 424,59 0, ,31 7/25

96 4/2/2015 MAGE Mottagningen Tackfest 4029 Inköp mat 0,00 kr 1 788,06 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 105,00 0,00 105,00 105,00 Förändring i perioden 1 893,06 0, ,06 Mottagningen Efterkör 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,25 0,49 0,24 0, Differenser 0,00 kr 0,00 0,01 0,01 0, Inköp mat 0,00 kr 1 613,59 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 438,76 0,00 438,76 438, Inköp teknik 0,00 kr 260,00 0,00 260,00 260, Dekoration 0,00 kr 2 853,80 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 247,70 0,00 247,70 247,70 Förändring i perioden 5 414,10 0, ,60 Mottagningen Konferensgasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 465,00 465,00 465, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 665,00 665,00 665, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,23 0,04 0,19 0, Differenser 0,00 kr 0,00 235,00 235,00 235, Inköp läsk 0,00 kr 33,00 0,00 33,00 33, Inköp öl 0,00 kr 3 314,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 858,00 0,00 858,00 858, Inköp sprit 0,00 kr 425,81 0,00 425,81 425, Inköp mat 0,00 kr 1 664,97 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 004,80 0, , ,80 Förändring i perioden 7 300, , ,23 Mottagningen Kårspex 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 360,00 360,00 360,00 Förändring i perioden 0,00 360,00 360,00 Mottagningen Hurry Scurry sittning 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 640,00 640,00 640, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,50 0,00 0,50 0, Inköp mat 0,00 kr 2 954,24 0, , , Dekoration 0,00 kr 88,00 0,00 88,00 88, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 748,50 0,00 748,50 748, Engångsartiklar 0,00 kr 960,75 0,00 960,75 960,75 Förändring i perioden 4 751, , ,01 Mottagningen FOO 4029 Inköp mat 0,00 kr 5 570,10 0, , , Inköp fika 0,00 kr 299,90 0,00 299,90 299, Engångsartiklar 0,00 kr 331,25 0,00 331,25 331,25 Förändring i perioden 6 201,25 0, ,25 Mottagningen LAN 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 178,00 178,00 178, Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 40,00 40,00 40, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 120,56 0,00 120,56 120, Inköp mat 0,00 kr 2 806,05 0, , ,05 Förändring i perioden 2 926, ,00 213,61 Mottagningen META pub 8/25

97 4/2/2015 MAGE Mottagningen META pub 3042 Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr 2 494,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 400,88 0,00 400,88 400,88 Förändring i perioden 2 894, , ,12 Mottagningen NBF 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 110,00 110,00 110, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 640,00 640,00 640, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 329,00 0,00 329,00 329, Inköp läsk 0,00 kr 85,40 0,00 85,40 85, Inköp öl 0,00 kr 3 121,49 0, , , Inköp cider 0,00 kr 879,78 0,00 879,78 879, Inköp sprit 0,00 kr 2 185,16 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 299,93 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 499,75 0,00 499,75 499,75 Förändring i perioden , , ,49 Totalt förändring (Mottagningen) , , ,38 DKM Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 6,51 4,64 1,87 1, Differenser 0,00 kr 478, ,12 666,20 666, Inköp läsk 0,00 kr 1 422,10 3, , , Inköp öl 0,00 kr ,85 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,98 0, , , Inköp vin 0,00 kr 2 260,17 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,73 0, , , Inköp kiosk 0,00 kr 1 748,50 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,40 66, , , Inköp övrigt 0,00 kr 1 123,40 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 5 918,45 0, , , Inköp kläder 0,00 kr ,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 1 088,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 149,00 0,00 149,00 149, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 6 372,38 0, , , Dekoration 0,00 kr 2 372,59 0, , , Verktyg 0,00 kr 250,00 0,00 250,00 250, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 720,18 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 383,09 0,00 383,09 383, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 546,05 0,00 546,05 546, Parkering 0,00 kr 405,00 0,00 405,00 405, Frakter och transporter 0,00 kr 1 378,50 0, , , Milersättning 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Biljetter (resor) 0,00 kr 270,00 0,00 270,00 270, Hyrbilskostnader 0,00 kr 1 937,00 0, , , Kost och logi 0,00 kr 341,00 0,00 341,00 341, Övr resekostnader 0,00 kr 2 172,00 0, , , Reklamtrycksaker 0,00 kr 360,00 0,00 360,00 360,00 9/25

98 4/2/2015 MAGE 6042 Hyra kortterminal 0,00 kr ,24 0, , , Representation 0,00 kr 129,00 0,00 129,00 129, Kontorsmaterial 0,00 kr 802,70 0,00 802,70 802, Trycksaker 0,00 kr 3 479,00 0, , , Serviceavg. branschorg. 0,00 kr 29,00 0,00 29,00 29, Påminnelseavgift 0,00 kr 2 035,05 0, , , Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 2 500,00 0, , , Utbildning 0,00 kr 7 744,00 0, , , Dröjsmålsränta 0,00 kr 305,19 0,00 305,19 305, Extraordinära kostnader 0,00 kr 180,00 0,00 180,00 180,00 Förändring i perioden , , ,92 DKM Onsdagspub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 610,00 610,00 610, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 6,05 1,91 4,14 4, Differenser 0,00 kr 200, , , , Inköp läsk 0,00 kr 4 246,61 0, , , Inköp öl 0,00 kr ,53 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,81 0, , , Inköp vin 0,00 kr 2 693,67 0, , , Inköp sprit 0,00 kr ,34 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,39 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 4,00 0,00 4,00 4, Inköp barkit 0,00 kr ,58 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,02 200,64 200,62 200, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 530,76 0,00 530,76 530, Dekoration 0,00 kr 1 281,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 703,46 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 3 822,59 0, , , Kontokortsavgifter 0,00 kr 29,00 0,00 29,00 29,00 Förändring i perioden , , ,48 DKM Tentapub Öresutjämning 0,00 kr 0,50 0,00 0,50 0, Dekoration 0,00 kr 1 826,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 140,00 0,00 140,00 140,00 Förändring i perioden 1 966,50 0, ,50 DKM Tentapub Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 110,00 110,00 110, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 104,00 0,00 104,00 104, Inköp läsk 0,00 kr 204,70 0,00 204,70 204, Inköp öl 0,00 kr 5 240,02 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 534,08 0, , , Inköp vin 0,00 kr 1,62 0,00 1,62 1, Inköp sprit 0,00 kr 4 810,48 0, , ,48 Förändring i perioden , , ,10 DKM Tentapub Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, /25

99 4/2/2015 MAGE 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 5,00 5,00 5, Differenser 0,00 kr 0,00 161,00 161,00 161, Inköp läsk 0,00 kr 65,20 0,00 65,20 65, Inköp öl 0,00 kr 5 403,85 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 280,60 0, , , Inköp vin 0,00 kr 0,00 0,14 0,14 0, Inköp sprit 0,00 kr 1 860,28 0, , , Inköp mat 0,00 kr 179,48 0,00 179,48 179, Inköp barkit 0,00 kr 1 030,60 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 69,25 0,00 69,25 69,25 Förändring i perioden 9 889, , ,88 DKM Reclaim the spritföråd 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 150,00 150,00 150, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 100,00 100,00 100, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,44 0,44 0, Differenser 0,00 kr 0,00 665,03 665,03 665, Inköp läsk 0,00 kr 63,20 0,00 63,20 63, Inköp öl 0,00 kr 6 189,24 0, , , Inköp cider 0,00 kr 3 194,16 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 2 593,65 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 039,93 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 1 090,88 0, , , Dekoration 0,00 kr 502,00 0,00 502,00 502, Engångsartiklar 0,00 kr 1 847,66 0, , ,66 Förändring i perioden , , ,75 DKM KMR sittning 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 280,00 280,00 280, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,25 0,12 0,13 0, Differenser 0,00 kr 210,00 0,46 209,54 209, Inköp läsk 0,00 kr 277,60 0,00 277,60 277, Inköp öl 0,00 kr 1 912,32 0, , , Inköp cider 0,00 kr 929,50 0,00 929,50 929, Inköp vin 0,00 kr 16,10 0,00 16,10 16, Inköp sprit 0,00 kr 1 154,08 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 183,82 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 307,63 0,00 307,63 307, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 17,50 0,00 17,50 17, Engångsartiklar 0,00 kr 662,13 0,00 662,13 662, Trycksaker 0,00 kr 1 687,00 0, , ,00 Förändring i perioden 9 357, , ,65 DKM Cliff 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 610,00 610,00 610, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 160,00 160,00 160, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 475,00 475,00 475, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , /25

100 4/2/ Försäljning övrigt MAGE 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,00 0,57 0,57 0, Differenser 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 2,30 0,00 2,30 2, Inköp öl 0,00 kr 558,46 0,00 558,46 558, Inköp cider 0,00 kr 199,34 0,00 199,34 199, Inköp sprit 0,00 kr 2 328,07 0, , , Inköp mat 0,00 kr 1 466,65 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 571,04 0,00 571,04 571, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 13,13 0,00 13,13 13, Engångsartiklar 0,00 kr 715,88 0,00 715,88 715,88 Förändring i perioden 5 854, , ,70 DKM Sommarosqvik 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 100,00 100,00 100, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,25 0,28 0,03 0, Differenser 0,00 kr 0,00 1,47 1,47 1, Inköp mat 0,00 kr 2 836,85 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 197,15 0,00 197,15 197, Lokalhyra 0,00 kr 2 950,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 615,50 0,00 615,50 615, Engångsartiklar 0,00 kr 651,25 0,00 651,25 651, Intern representation 0,00 kr 747,00 0,00 747,00 747,00 Förändring i perioden 7 998, , ,25 DKM Sittning 4029 Inköp mat 0,00 kr 2 476,70 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 19,90 0,00 19,90 19, Dekoration 0,00 kr 955,00 0,00 955,00 955, Biljetter (resor) 0,00 kr 111,00 0,00 111,00 111, Annonsering 0,00 kr 680,00 0,00 680,00 680,00 Förändring i perioden 4 242,60 0, ,60 DKM internfest DKM 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 545,00 545,00 545, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 405,00 405,00 405, Inköp läsk 0,00 kr 20,00 0,00 20,00 20, Inköp öl 0,00 kr 682,35 0,00 682,35 682, Inköp cider 0,00 kr 533,00 0,00 533,00 533, Inköp sprit 0,00 kr 66,54 0,00 66,54 66,54 Förändring i perioden 1 301,89 980,00 321,89 DKM Valborgspubrunda 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Differenser 0,00 kr 0,00 297,25 297,25 297, Inköp läsk 0,00 kr 208,20 0,00 208,20 208, Inköp öl 0,00 kr 5 041,24 0, , , Inköp cider 0,00 kr 3 840,72 0, , , Inköp vin 0,00 kr 18,59 0,00 18,59 18, Inköp sprit 0,00 kr 3 353,22 0, , ,22 Förändring i perioden , , ,28 DKM plums 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , /25

101 4/2/2015 MAGE 3043 Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,35 0,00 0,35 0, Inköp sprit 0,00 kr 1 253,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 4 432,83 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 4 486,32 0, , , Inköp fika 0,00 kr 1 217,45 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 17,70 17,70 17, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 400,00 0,00 400,00 400, Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 1 600,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 2 054,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 2 598,55 0, , , Trycksaker 0,00 kr 7 862,00 0, , , Väktare 0,00 kr ,00 0, , , Övriga personalkostnader 0,00 kr 2 600,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,93 DKM DJulmiddag 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 765,00 765,00 765, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 600,00 600,00 600, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,13 0,00 0,13 0, Differenser 0,00 kr 3,00 34,56 31,56 31, Inköp läsk 0,00 kr 137,05 0,00 137,05 137, Inköp öl 0,00 kr 2 248,89 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 439,62 0, , , Inköp vin 0,00 kr 891,00 0,00 891,00 891, Inköp sprit 0,00 kr 2 945,84 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,40 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 69,00 0,00 69,00 69, Inköp barkit 0,00 kr 80,53 0,00 80,53 80, Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 266,41 266,41 266, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 721,63 0,00 721,63 721, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 163,00 0,00 163,00 163, Engångsartiklar 0,00 kr 1 645,88 0, , ,88 Förändring i perioden , , ,00 DKM Externa event 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 130,00 130,00 130, Differenser 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Inköp läsk 0,00 kr 17,38 0,00 17,38 17, Inköp öl 0,00 kr 1 189,61 0, , , Inköp cider 0,00 kr 129,88 0,00 129,88 129,88 Förändring i perioden 1 336, , ,13 Totalt förändring (DKM) , , ,26 Centralt Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 445,00 445,00 445, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 115,00 115,00 115, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 140,00 140,00 140, Medlemsavgift 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 30,00 0,00 30,00 30, Inköp läsk 0,00 kr 246,63 0,00 246,63 246, Inköp öl 0,00 kr 303,73 0,00 303,73 303, Inköp cider 0,00 kr 117,90 0,00 117,90 117, Inköp sprit 0,00 kr 116,82 0,00 116,82 116, Inköp mat 0,00 kr 9 627,07 0, , , /25

102 4/2/2015 MAGE 4029 Inköp mat 0,00 kr 9 627,07 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 1 175,41 855,41 320,00 320, Inköp teknik 0,00 kr 9 521,05 0, , , Inköp fika 0,00 kr 3 220,68 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0, , , , Lokalhyra 0,00 kr 3 060,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 9 715, ,41 178,00 178, Verktyg 0,00 kr 248,00 0,00 248,00 248, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 707,11 0,00 707,11 707, Rep o underh lokal 0,00 kr 2 975,00 0, , , Parkering 0,00 kr 790,00 0,00 790,00 790, Parkeringsböter 0,00 kr 4 400, , , , Milersättning 0,00 kr 192,56 0,00 192,56 192, Reklamtrycksaker 0,00 kr 646,00 0,00 646,00 646, Profilmaterial 0,00 kr ,00 0, , , Övriga reklamkostnader 0,00 kr ,00 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 7 484,00 0, , , Representation 0,00 kr ,42 0, , , Intern representation 0,00 kr ,00 0, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 962,50 0,00 962,50 962, Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Porto 0,00 kr 42,00 0,00 42,00 42, Serviceavg. branschorg. 0,00 kr 114,00 0,00 114,00 114, Bankkostnader 0,00 kr , , , , Påminnelseavgift 0,00 kr 70,00 0,00 70,00 70, Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 4 834,00 0, , , Utbildning 0,00 kr 3 360,00 0, , , Övr finansiella intäkter 0,00 kr 0, , , ,21 Förändring i perioden , , ,76 Centralt Ettans fest 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 80,00 80,00 80, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 200,00 200,00 200, Inköp öl 0,00 kr 928,80 0,00 928,80 928, Inköp cider 0,00 kr 928,00 0,00 928,00 928, Inköp vin 0,00 kr 3 649,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 1 357,41 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,23 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 4,00 0,00 4,00 4, Inköp barkit 0,00 kr 410,00 0,00 410,00 410, Inköp teknik 0,00 kr 32,00 0,00 32,00 32, Inköp kläder 0,00 kr 1 659,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 811,00 0,00 811,00 811, Dekoration 0,00 kr 219,00 0,00 219,00 219, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 366,48 0,00 366,48 366, Trycksaker 0,00 kr 188,00 0,00 188,00 188, Övriga främmande tjänster 0,00 kr 3 000,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,92 Centralt Skiftes 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, /25

103 4/2/2015 MAGE 3790 Differenser 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Inköp läsk 0,00 kr 55,00 0,00 55,00 55, Inköp öl 0,00 kr 2 665,93 0, , , Inköp cider 0,00 kr 821,30 0,00 821,30 821, Inköp vin 0,00 kr 0,00 12,04 12,04 12, Inköp sprit 0,00 kr 1 362,44 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 599,62 0, , , Dekoration 0,00 kr 1 503,38 0, , ,38 Förändring i perioden 9 007, , ,63 Centralt MUTA 4021 Inköp läsk 0,00 kr 89,00 0,00 89,00 89, Inköp mat 0,00 kr ,75 0, , , Inköp fika 0,00 kr 943,50 0,00 943,50 943, Annonsering 0,00 kr 83,00 0,00 83,00 83,00 Förändring i perioden ,25 0, ,25 Centralt Sektionsmöten 3740 Öresutjämning 0,00 kr 0,40 0,00 0,40 0, Inköp mat 0,00 kr , , , , Inköp fika 0,00 kr 3 641,20 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 171,25 0,00 171,25 171, Parkering 0,00 kr 790,00 0,00 790,00 790, Representation 0,00 kr 199,00 0,00 199,00 199,00 Förändring i perioden , , ,85 Centralt Bilen 4044 Inköp kläder 0,00 kr 130,00 0,00 130,00 130, Försäkring och skatt för personbilar 0,00 kr 2 786,00 566, , , Reparation och underhåll av personbilar 0,00 kr 300,00 0,00 300,00 300, Trängselskatt 0,00 kr 115,00 0,00 115,00 115, Parkering 0,00 kr 6 868,00 0, , , Parkeringsböter 0,00 kr 550,00 0,00 550,00 550, Hyrbilskostnader 0,00 kr ,25 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr 913,00 0,00 913,00 913, Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden ,25 566, ,25 Centralt Vänskapssittning 4022 Inköp öl 0,00 kr 588,00 0,00 588,00 588, Inköp cider 0,00 kr 442,00 0,00 442,00 442, Inköp vin 0,00 kr 212,00 0,00 212,00 212, Inköp sprit 0,00 kr 693,00 0,00 693,00 693, Inköp mat 0,00 kr 4 602,00 0, , ,00 Förändring i perioden 6 537,00 0, ,00 Centralt LOL 4037 Inköp teknik 0,00 kr ,70 0, , , Frakter och transporter 0,00 kr 1 732,00 0, , , Avskrivning inventarier 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden ,70 0, ,70 Totalt förändring (Centralt) , , ,36 Sektionslokalsgruppen Övrigt 4021 Inköp läsk 0,00 kr 2 947,04 0, , , Inköp kiosk 0,00 kr 363,00 0,00 363,00 363, Inköp mat 0,00 kr 2 966,12 0, , , Inköp fika 0,00 kr 1 170,65 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr ,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 4 500,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr ,13 0, , , /25

104 4/2/2015 MAGE 5412 Verktyg 0,00 kr 539,00 0,00 539,00 539, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 1 770,35 0, , , Byggmaterial 0,00 kr 176,00 0,00 176,00 176, Städmaterial 0,00 kr 558,50 0,00 558,50 558, Rep o underh lokal 0,00 kr 686,00 0,00 686,00 686, Intern representation 0,00 kr 9 320, , , , Kontorsmaterial 0,00 kr 105,00 0,00 105,00 105, Trycksaker 0,00 kr 277,00 0,00 277,00 277,00 Förändring i perioden , , ,79 Sektionslokalsgruppen X scapomiddag 4025 Inköp sprit 0,00 kr 1 019,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 323,00 0, , ,00 Förändring i perioden 3 342,00 0, ,00 Sektionslokalsgruppen nøllestädsfest 4025 Inköp sprit 0,00 kr 1 875,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 350,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 2 229,00 0, , ,00 Förändring i perioden 6 454,00 0, ,00 Sektionslokalsgruppen Underhåll sektionslokal 4037 Inköp teknik 0,00 kr 99,00 0,00 99,00 99, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 9 380,00 0, , ,00 Förändring i perioden 9 479,00 0, ,00 Sektionslokalsgruppen Läskmaskin 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 2 853,60 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 6 376,00 0, , ,00 Förändring i perioden 9 229, ,00 924,60 Totalt förändring (Sektionslokalsgruppen) , , ,39 QN Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 70,00 70,00 70, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 860,00 860,00 860, Försäljning sprit 0,00 kr 0,00 875,00 875,00 875, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 400,00 400,00 400, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 220,00 220,00 220, Differenser 0,00 kr 89,00 0,00 89,00 89, Inköp läsk 0,00 kr 92,00 0,00 92,00 92, Inköp öl 0,00 kr 1 296,89 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 105,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 923,57 0,00 923,57 923, Inköp kiosk 0,00 kr 2 411,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 718,99 0, , , Inköp fika 0,00 kr 168,85 0,00 168,85 168, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 2 371,00 0, , , Dekoration 0,00 kr 589,90 0,00 589,90 589,90 Förändring i perioden , , ,20 Totalt förändring (QN) , , ,20 Studieresan Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 240,00 240,00 240, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 215,00 215,00 215, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,37 1,18 0,81 0, /25

105 4/2/2015 MAGE 3790 Differenser 0,00 kr 0,00 55,97 55,97 55, Inköp läsk 0,00 kr 146,60 0,00 146,60 146, Inköp öl 0,00 kr 3 144,22 0, , , Inköp cider 0,00 kr 605,50 0,00 605,50 605, Inköp vin 0,00 kr 196,00 0,00 196,00 196, Inköp sprit 0,00 kr 686,20 0,00 686,20 686, Inköp mat 0,00 kr 7 328,20 0, , , Lokalhyra 0,00 kr 1 500,00 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 300,00 0,00 300,00 300, Biljetter (resor) 0,00 kr , , , , Kost och logi 0,00 kr ,15 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr , , , , Profilmaterial 0,00 kr 3 129,00 0, , , Kontokortsavgifter 0,00 kr 1 067,06 0, , , Representation 0,00 kr 5 648,85 0, , , Intern representation 0,00 kr 6 893,30 759, , , Kontorsmaterial 0,00 kr 599,00 0,00 599,00 599, Trycksaker 0,00 kr 7 272,00 0, , , Mobiltelefoni 0,00 kr 460,24 0,00 460,24 460, Webbkostnad 0,00 kr 390,15 0,00 390,15 390, Utbildning 0,00 kr 500,00 500,00 0,00 0,00 Förändring i perioden , , ,91 Totalt förändring (Studieresan) , , ,91 Näringslivsgruppen Övrigt 3045 Försäljning fika 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, tryck 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, digitalt 0,00 kr 0, , , , Lämnade rabatter 0,00 kr 8 000,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 2 491,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 482,00 0,00 482,00 482, Reklamtrycksaker 0,00 kr 263,00 0,00 263,00 263, Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , Webbkostnad 0,00 kr 109,00 0,00 109,00 109, Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600, Övriga externa kostnader 0,00 kr 1 985,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,00 Näringslivsgruppen D Dagen 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 190,00 190,00 190, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, tryck 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 392,80 0,00 392,80 392, Inköp öl 0,00 kr 9 043,29 0, , , Inköp cider 0,00 kr 3 314,04 0, , , Inköp vin 0,00 kr ,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 7 313,74 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,00 0, , , Inköp kläder 0,00 kr 4 843,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 1 795,00 0, , , Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr ,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 528,00 0,00 528,00 528, Frakter och transporter 0,00 kr 1 086,00 423,00 663,00 663, Annonsering 0,00 kr 360,60 0,00 360,60 360, Övriga reklamkostnader 0,00 kr ,00 0, , , Representation 0,00 kr 875,00 0,00 875,00 875, /25

106 4/2/2015 MAGE 6150 Trycksaker 0,00 kr ,00 0, , , IT tjänster 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,31 Näringslivsgruppen Lunchföreläsning 3052 Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Inköp mat 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,00 Näringslivsgruppen Företagspub 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 440,00 440,00 440, Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, tryck 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, event 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, digitalt 0,00 kr 0, , , , Lämnade rabatter 0,00 kr 7 000,00 0, , , Differenser 0,00 kr 0,00 370,00 370,00 370, Övriga rörelseintäkter 0,00 kr 0,00 100,00 100,00 100, Inköp läsk 0,00 kr 187,30 0,00 187,30 187, Inköp öl 0,00 kr 2 546,43 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 129,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 3 675,00 0, , , Ersättning gemensamt arrangemang 0,00 kr ,00 0, , , Övriga främmande tjänster 0,00 kr 1 700,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,27 Näringslivsgruppen Teambuilding 4029 Inköp mat 0,00 kr 3 500,00 0, , , Intern representation 0,00 kr 2 910,00 0, , ,00 Förändring i perioden 6 410,00 0, ,00 Totalt förändring (Näringslivsgruppen) , , ,58 Idrott Övrigt 4045 Inköp fika 0,00 kr 996,75 0,00 996,75 996, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr , ,00 0,00 0,00 Förändring i perioden , , ,75 Totalt förändring (Idrott) , , ,75 Prylmånglaren Övrigt 3027 Försäljning prylis 0,00 kr 0, , , , Försäljning overall 0,00 kr 0, , , , Sponsring 0,00 kr 0,00 50,00 50,00 50, Inköp prylis 0,00 kr ,00 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 169,00 0,00 169,00 169, Kontorsmaterial 0,00 kr 87,00 0,00 87,00 87,00 Förändring i perioden , , ,00 Totalt förändring (Prylmånglaren) , , ,00 MKM Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 60,00 60,00 60, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 220,00 220,00 220, Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 600,00 600,00 600, /25

107 4/2/ Försäljning övrigt MAGE 0,00 kr 0,00 600,00 600,00 600, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 450,00 450,00 450, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Öresutjämning 0,00 kr 7,77 4,78 2,99 2, Differenser 0,00 kr 0,30 176,16 175,86 175, Övriga rörelseintäkter 0,00 kr 1 746, ,00 141,30 141, Inköp läsk 0,00 kr 817,75 0,00 817,75 817, Inköp öl 0,00 kr ,33 0, , , Inköp cider 0,00 kr 3 748,75 0, , , Inköp vin 0,00 kr 431,00 0,00 431,00 431, Inköp sprit 0,00 kr 5 647,04 0, , , Inköp mat 0,00 kr , , , , Inköp övrigt 0,00 kr 1 724,95 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 3 598,80 0, , , Inköp fika 0,00 kr 114,00 0,00 114,00 114, Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 399,84 399,84 399, Lokalhyra 0,00 kr 2 700,00 0, , , Städning och renhållning 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 2 417,38 0, , , Dekoration 0,00 kr 2 306,05 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 6 142,68 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 2,00 0,00 2,00 2, Städmaterial 0,00 kr 159,00 0,00 159,00 159, Rep o underh maskin tekn anläg 0,00 kr 2 681,00 0, , , Drivmedel för personbilar 0,00 kr 984,54 0,00 984,54 984, Biljetter (resor) 0,00 kr 630,00 0,00 630,00 630, Övr resekostnader 0,00 kr 580,90 0,00 580,90 580, Profilmaterial 0,00 kr 4 550,00 0, , , Hyra kortterminal 0,00 kr 163,11 0,00 163,11 163, Intern representation 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Påminnelseavgift 0,00 kr 460,00 50,00 410,00 410, Övriga främmande tjänster 0,00 kr 812,50 0,00 812,50 812, Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 1 100,00 0, , , Övriga personalkostnader 0,00 kr 3 450,00 0, , , Dröjsmålsränta 0,00 kr 82,87 0,00 82,87 82,87 Förändring i perioden , , ,07 MKM Pub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0, , , , Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Försäljning prylis 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,32 0,18 0,14 0, Differenser 0,00 kr 365, ,20 783,32 783, Inköp läsk 0,00 kr 318,00 34,00 284,00 284, Inköp öl 0,00 kr ,96 0, , , Inköp cider 0,00 kr ,27 0, , , Inköp vin 0,00 kr 915,72 0,00 915,72 915, Inköp sprit 0,00 kr ,83 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 075,20 308, , , Inköp övrigt 0,00 kr 2 069,00 0, , , Inköp barkit 0,00 kr ,43 0, , , Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 150,00 150,00 150, Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 1 300,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 726,78 0,00 726,78 726, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 744,80 4,00 740,80 740, /25

108 4/2/2015 MAGE 5460 Förbrukningsmaterial 0,00 kr 744,80 4,00 740,80 740, Engångsartiklar 0,00 kr 33,90 0,00 33,90 33, Hyra kortterminal 0,00 kr 2 197,21 0, , , Påminnelseavgift 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50,00 Förändring i perioden , , ,18 MKM Gasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 870,00 870,00 870, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 25,00 25,00 25, Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 105,00 105,00 105, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 600,00 600,00 600, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,60 0,26 0,34 0, Differenser 0,00 kr 21,51 0,10 21,41 21, Inköp läsk 0,00 kr 243,50 0,00 243,50 243, Inköp öl 0,00 kr 9 682,92 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 893,58 0, , , Inköp vin 0,00 kr 448,63 0,00 448,63 448, Inköp sprit 0,00 kr 7 202,16 0, , , Inköp prylis 0,00 kr 2 039,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,08 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 4 090,00 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 363,88 0,00 363,88 363, Dekoration 0,00 kr 376,00 0,00 376,00 376, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 3 258,73 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 17,38 0,00 17,38 17, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 100,11 0,00 100,11 100, Frakter och transporter 0,00 kr 100,00 0,00 100,00 100, Påminnelseavgift 0,00 kr 150,00 0,00 150,00 150, Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600,00 Förändring i perioden , , ,48 MKM Internarr 4022 Inköp öl 0,00 kr 1 952,20 0, , , Inköp cider 0,00 kr 600,00 0,00 600,00 600, Lokalhyra 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 384,82 0,00 384,82 384, Övriga personalkostnader 0,00 kr 1 500,00 0, , ,00 Förändring i perioden 4 637,02 0, ,02 MKM Storpub 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 360,00 360,00 360, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 530,00 530,00 530, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 145,00 145,00 145, Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 470,00 470,00 470, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 575,00 575,00 575, Försäljning övrigt 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 520,00 520,00 520, Inköp läsk 0,00 kr 234,00 0,00 234,00 234, Inköp öl 0,00 kr ,36 0, , , Inköp cider 0,00 kr 4 333,08 0, , , Inköp vin 0,00 kr 432,00 0,00 432,00 432, Inköp sprit 0,00 kr 9 840,77 0, , , /25

109 4/2/2015 MAGE 4025 Inköp sprit 0,00 kr 9 840,77 0, , , Inköp mat 0,00 kr 153,84 0,00 153,84 153, Inköp övrigt 0,00 kr 129,00 0,00 129,00 129, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 129,50 0,00 129,50 129,50 Förändring i perioden , , ,45 MKM Tentapub HT 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Differenser 0,00 kr 0,00 11,97 11,97 11, Inköp läsk 0,00 kr 46,00 0,00 46,00 46, Inköp öl 0,00 kr 1 078,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 484,00 0,00 484,00 484, Inköp sprit 0,00 kr 5 698,01 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 245,00 0,00 245,00 245, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 4,00 0,00 4,00 4,00 Förändring i perioden 7 555, , ,99 MKM Tentapub VT 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning kiosk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 15,00 15,00 15, Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 980,00 980,00 980, Differenser 0,00 kr 0,00 0,40 0,40 0, Inköp öl 0,00 kr 8 611,59 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 046,25 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 5 613,83 0, , ,83 Förändring i perioden , , ,27 MKM Halloweengasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 10,00 10,00 10, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 530,00 530,00 530, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 280,00 280,00 280, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 55,00 0,00 55,00 55, Inköp läsk 0,00 kr 62,00 0,00 62,00 62, Inköp öl 0,00 kr 3 134,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 395,00 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 3 592,17 0, , ,17 Förändring i perioden 8 238, ,00 916,83 MKM Julgasque 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 70,00 70,00 70, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 480,00 480,00 480, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Försäljning mat 0,00 kr 0,00 75,00 75,00 75, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 20,00 0,00 20,00 20, Inköp öl 0,00 kr 1 538,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 430,00 0,00 430,00 430, Inköp sprit 0,00 kr 991,80 0,00 991,80 991,80 Förändring i perioden 2 979, , ,20 MKM Mottagningen 21/25

110 4/2/2015 MAGE MKM Mottagningen 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 620,00 620,00 620, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0, , , , Försäljning vin 0,00 kr 0,00 210,00 210,00 210, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning prylis 0,00 kr 0, , , , Försäljning mat 0,00 kr 0,00 950,00 950,00 950, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 2,15 1,62 0,53 0, Differenser 0,00 kr 708,25 181,63 526,62 526, Inköp öl 0,00 kr 9 203,00 0, , , Inköp cider 0,00 kr 2 513,00 0, , , Inköp vin 0,00 kr 210,00 0,00 210,00 210, Inköp sprit 0,00 kr 4 587,36 0, , , Inköp mat 0,00 kr ,66 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 2 328,13 0, , , Inköp barkit 0,00 kr 264,19 0,00 264,19 264, Erhållna rabatter 0,00 kr 0,00 159,40 159,40 159, Dekoration 0,00 kr 4 116,30 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 9 631,16 0, , , Engångsartiklar 0,00 kr 13,00 0,00 13,00 13, Frakter och transporter 0,00 kr 1 437,50 0, , , Påminnelseavgift 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50,00 Förändring i perioden , , ,01 Totalt förändring (MKM) , , ,78 Spexmästeriet Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 150,00 150,00 150, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 930,00 930,00 930, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning övrigt 0,00 kr 0,00 240,00 240,00 240, Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 500,00 500,00 500, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Marknadsföring, tryck 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,13 0,00 0,13 0, Differenser 0,00 kr 0,00 20,00 20,00 20, Inköp läsk 0,00 kr 517,90 0,00 517,90 517, Inköp öl 0,00 kr 2 800,09 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 528,38 0, , , Inköp vin 0,00 kr 184,00 0,00 184,00 184, Inköp sprit 0,00 kr 1 332,73 0, , , Inköp prylis 0,00 kr 1 800,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 6 336,62 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 180,00 0,00 180,00 180, Inköp kläder 0,00 kr 574,00 0,00 574,00 574, Lokalhyra 0,00 kr ,00 0, , , Övr kostnader hyrd lokal 0,00 kr 1 000,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 kr 290,20 0,00 290,20 290, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 267,50 0,00 267,50 267, Byggmaterial 0,00 kr 685,15 0,00 685,15 685, Drivmedel för personbilar 0,00 kr 404,00 0,00 404,00 404, Parkering 0,00 kr 367,00 0,00 367,00 367, Reklamtrycksaker 0,00 kr 1 664,00 0, , , Övriga reklamkostnader 0,00 kr 109,00 0,00 109,00 109, Kontorsmaterial 0,00 kr 320,00 0,00 320,00 320,00 Förändring i perioden , , ,30 Spexmästeriet Mittproduktionsfest 22/25

111 4/2/2015 MAGE 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Öresutjämning 0,00 kr 0,51 0,00 0,51 0, Inköp öl 0,00 kr 2 137,50 0, , , Inköp cider 0,00 kr 1 758,00 0, , , Inköp vin 0,00 kr 1 160,37 0, , , Inköp sprit 0,00 kr 835,63 0,00 835,63 835, Inköp mat 0,00 kr 7 361,51 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 666,80 0,00 666,80 666, Inköp sceneri 0,00 kr 199,00 0,00 199,00 199, Engångsartiklar 0,00 kr 1 331,48 0, , ,48 Förändring i perioden , , ,80 Spexmästeriet Slutfest 3041 Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 360,00 360,00 360, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Inköp öl 0,00 kr 990,00 0,00 990,00 990, Inköp vin 0,00 kr 503,00 0,00 503,00 503, Inköp mat 0,00 kr 1 694,00 0, , ,00 Förändring i perioden 3 187, , ,00 Spexmästeriet Dequor 4036 Inköp sceneri 0,00 kr 1 056,00 0, , , Verktyg 0,00 kr 163,95 0,00 163,95 163,95 Förändring i perioden 1 219,95 0, ,95 Spexmästeriet Quostym 4044 Inköp kläder 0,00 kr 2 399,00 0, , ,00 Förändring i perioden 2 399,00 0, ,00 Totalt förändring (Spexmästeriet) , , ,45 Informationsorganet Övrigt 4021 Inköp läsk 0,00 kr 43,90 0,00 43,90 43, Inköp teknik 0,00 kr 2 728,45 0, , , Inköp fika 0,00 kr 1 230,60 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 1 030,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 330,00 0,00 330,00 330, Trycksaker 0,00 kr 175,00 0,00 175,00 175, Webbkostnad 0,00 kr 780,00 0,00 780,00 780,00 Förändring i perioden 6 317,95 0, ,95 Informationsorganet Crash & Burn (Hackergruppen) 4045 Inköp fika 0,00 kr 267,60 0,00 267,60 267, Webbkostnad 0,00 kr 270,00 0,00 270,00 270,00 Förändring i perioden 537,60 0,00 537,60 Informationsorganet Tagmonkeys (Grafiker) 4045 Inköp fika 0,00 kr 46,00 0,00 46,00 46, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 105,00 0,00 105,00 105, Förbrukningsmaterial 0,00 kr 367,00 0,00 367,00 367, Trycksaker 0,00 kr 325,00 0,00 325,00 325,00 Förändring i perioden 843,00 0,00 843,00 Informationsorganet Redaqtionen 4044 Inköp kläder 0,00 kr 7 399,00 0, , ,00 Förändring i perioden 7 399,00 0, ,00 Totalt förändring (Informationsorganet) ,55 0, ,55 dåre Övrigt 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , /25

112 4/2/2015 MAGE 3023 Försäljning cider 0,00 kr 0,00 180,00 180,00 180, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0,00 900,00 900,00 900, Försäljning biljett övrig 0,00 kr 0, , , , Differenser 0,00 kr 0,00 5,00 5,00 5, Inköp läsk 0,00 kr 3,00 0,00 3,00 3, Inköp öl 0,00 kr 50,00 0,00 50,00 50, Inköp cider 0,00 kr 11,00 0,00 11,00 11, Inköp sprit 0,00 kr 252,58 0,00 252,58 252, Inköp prylis 0,00 kr 1 274,00 0, , , Inköp mat 0,00 kr 9 377,44 0, , , Inköp övrigt 0,00 kr 5 643,15 0, , , Inköp kläder 0,00 kr ,00 0, , , Kost och logi 0,00 kr ,00 0, , , Övr resekostnader 0,00 kr ,00 0, , ,00 Förändring i perioden , , ,17 Totalt förändring (dåre) , , ,17 Studienämnden Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 415,00 0,00 415,00 415, Inköp fika 0,00 kr 65,90 0,00 65,90 65,90 Förändring i perioden 480,90 0,00 480,90 Totalt förändring (Studienämnden) 480,90 0,00 480,90 Redaqtionen Övrigt 4045 Inköp fika 0,00 kr 169,00 0,00 169,00 169,00 Förändring i perioden 169,00 0,00 169,00 Totalt förändring (Redaqtionen) 169,00 0,00 169,00 KÖN Övrigt 3022 Försäljning öl 0,00 kr 0,00 800,00 800,00 800, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 180,00 180,00 180, Försäljning sprit 0,00 kr 0, , , , Försäljning biljett alkoholfri 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning biljett alkohol 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 94,00 0,00 94,00 94, Inköp öl 0,00 kr 667,40 0,00 667,40 667, Inköp cider 0,00 kr 119,50 0,00 119,50 119, Inköp vin 0,00 kr 63,20 0,00 63,20 63, Inköp sprit 0,00 kr 249,00 0,00 249,00 249, Inköp mat 0,00 kr 2 975,58 0, , , Inköp fika 0,00 kr 72,00 0,00 72,00 72, Hyra inventarier och verktyg 0,00 kr 2 207,00 0, , ,00 Förändring i perioden 6 447, ,00 937,32 Totalt förändring (KÖN) 6 447, ,00 937,32 Valberedningen Övrigt 4029 Inköp mat 0,00 kr 7 455,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 190,95 0,00 190,95 190, Lokalhyra 0,00 kr 540,00 0,00 540,00 540, Representation 0,00 kr 375,00 0,00 375,00 375, Intern representation 0,00 kr 418,00 0,00 418,00 418,00 Förändring i perioden 8 978,95 0, ,95 Totalt förändring (Valberedningen) 8 978,95 0, ,95 DEMON Övrigt 4037 Inköp teknik 0,00 kr 2 171,00 0, , , /25

113 4/2/ Inköp teknik MAGE 0,00 kr 2 171,00 0, , , Inköp fika 0,00 kr 530,00 0,00 530,00 530, Lokalhyra 0,00 kr 5 880,00 0, , , Hyra maskin andra tekn anlägg 0,00 kr 380,00 0,00 380,00 380, Förbrukningsinventarier 0,00 kr 2 754,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 kr 59,90 0,00 59,90 59,90 Förändring i perioden ,90 0, ,90 Totalt förändring (DEMON) ,90 0, ,90 DESC Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 90,00 90,00 90, Försäljning öl 0,00 kr 0, , , , Försäljning cider 0,00 kr 0,00 120,00 120,00 120, Differenser 0,00 kr 200,00 0,00 200,00 200, Inköp läsk 0,00 kr 63,10 0,00 63,10 63, Inköp öl 0,00 kr 673,63 0,00 673,63 673, Inköp cider 0,00 kr 131,64 0,00 131,64 131, Inköp teknik 0,00 kr 2 361, ,63 0,00 0, Inköp fika 0,00 kr 186,00 0,00 186,00 186, Representation 0,00 kr 1 893,00 0, , , IT tjänster 0,00 kr 2 361,63 0, , ,63 Förändring i perioden 7 870, , ,00 Totalt förändring (DESC) 7 870, , ,00 KoD Övrigt 3021 Försäljning läsk 0,00 kr 0,00 30,00 30,00 30, Försäljning öl 0,00 kr 0,00 620,00 620,00 620, Försäljning cider 0,00 kr 0,00 140,00 140,00 140, Öresutjämning 0,00 kr 0,10 0,00 0,10 0, Sponsring 0,00 kr 0, , , , Inköp läsk 0,00 kr 39,40 0,00 39,40 39, Inköp öl 0,00 kr 801,61 0,00 801,61 801, Inköp cider 0,00 kr 100,60 0,00 100,60 100, Inköp mat 0,00 kr 824,40 0,00 824,40 824, Engångsartiklar 0,00 kr 67,50 0,00 67,50 67,50 Förändring i perioden 1 833, , ,39 Totalt förändring (KoD) 1 833, , ,39 Internationella Utskottet Övrigt 4045 Inköp fika 0,00 kr 181,80 0,00 181,80 181,80 Förändring i perioden 181,80 0,00 181,80 Totalt förändring (Internationella Utskottet) 181,80 0,00 181,80 Totalt förändring , , ,92 Kontakta kassören vid frågor. Skapad av Andreas Tarandi För att rapportera eventuella buggar, klicka här. 25/25

114 Prop om Alkoholpolicy Val-SM Bakgrund Det har till och från dykt upp diskussioner angående hur man får använda sektionens pengar, och ifall dessa får användas till alkohol under t ex teambuilding. I nuläget är detta rätt vagt definierat, varav D-rektoratet ansåg att det kunde vara bra för sektionen att sätta en standard som är lite mer tydlig. I fall av att denna proposition röstas ned så kommer det att tolkas som att det är okej att använda sektionens pengar för att köpa alkohol till nämndmedlemmar. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att följande stycke läggs till i Datasektionens Alkoholpolicy med rubriken Alkohol bekostad av sektionen och texten Det ar inte okej att anvanda sektionens pengar for att bekosta alkohol för interna grupper. Med detta menas att pengar under t ex en teambuilding läggs för att subventionera alkohol. Drek genom Per Nyberg, Datas helt egna Smurf

115 Prop om ny budget/ekonomiskt styrdokument Val-SM Bakgrund Vi i styrelsen tycker att den nuvarande budget vi har är för stel och inte tar hänsyn till att saker förändras under året så har vi åsikten att den borde bli mer agil. Därför föreslås följande ändringar som kommer att ge mer frihet under ansvar till de förtroendevalda med budget. Den budget som bifogas är samma siffror som förra budgeten förutom mottagningen som lägger budget nu och sektionslokalsgruppen som har höjt med 30000kr för att täck utgifter såsom ismaskin och diskmaskin. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att den bifogade budgeten bifalles i sin helhet. att alla lagna motoioner som behandlar pengar anpassas som en löpande kostnad till en nämnd eller som en engångskostnad under engångskostnader. att ekonomiska styrdokumenten ändras som följer: 5.2 Dryckeslager vid festtillfällen ändras till När en nämnd eller ett projekt har fest och använder sektionens dryckeslager så ska det bokföras av bokföringsansvariga för den serie som nämnden eller projektet ligger under. Nämnden/projektet ska både belastas för inköp av drycken och tilldelas försäljningen av den. Serveringsansvarig för festtillfället är ansvarig för att betalning och dagsavslut görs efter sektionens standarder. Serveringsansvarig är även ansvarig för att handkassor hanteras enligt 4 i detta dokument. Serveringsansvarig ska i skälig tid innan festtillfället kontakta den nämnd som förvaltar dryckeslagren och informera sig om gällande bestämmelser för sektionen. att punkt 8 läggs till med rubrik Budget och text Budgeten är ett instrument för att försöka förutspå framtiden och ska följas i den mån som går men om verkligheten inte tillåter detta så måste man bortse från budgeten. Den budget som beslutats om på SM finns posterna Intäkter, Utgifter, Extern kostnad, Intern kostnad. Det krävs fortfarande att varje nämnd visar en budget som överensstämmer med detta under SM, men ansvarig funktionär har rättigheten att ändra den under året efter att ha informerat styrelsen om detta. och punkt 8.1 läggs till med rubrik Förklaring och text Intäkter är vad nämnden har för totala intäkter under året. Utgifter är vad nämnden har för totala utgifter under året. Extern kostnad är de kostnader som gagnar hela sektionen, de som bedömmer detta är i stigande ordning kassör, styrelse, revisorer, SM. Exempel är sittningar hela sektionen är bjudna till, inventarier till meta, pubar mm. Intern kostnad är kostnader som gagnar en liten grupp inom sektionen, såsom styrelsen, DKM, andra nämnder med evenemang alla inte är inbjudna. Exempel är mat, teambuildning, fika, fest, bungyjump, paintboll, kryssning, thailandsresa mm. Det är särskilt viktigt att denna kostnad inte överstiger budgeten.

116 och punkt 8.2 läggs till med rubrik Skyldighet och text Denna frihet som ges under att få forma sin egen budget kräver fortfarande att pengar läggs på rätt saker och de med rätt att betala ut utgifter har rätt att neka utbetalningen om det bryter mot detta dokument. Beslutet kan överklagas enligt nämnda ordning i 8.1. Drek genom Ludvig Hagberg, Cash man

117 Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Sektionen Summering Centralt 46, kr 250, kr 235, kr 15, kr -203, kr -191, kr Engångskostnader 0.00 kr 121, kr DEMON 0.00 kr 16, kr 15, kr 1, kr -16, kr -16, kr DESC 7, kr 11, kr 8, kr 2, kr -3, kr -3, kr DKM 563, kr 539, kr 500, kr 38, kr 24, kr 21, kr D-rektoratet 0.00 kr 90, kr 52, kr 38, kr -90, kr -75, kr Idrottsnämnden 20, kr 31, kr 30, kr 1, kr -11, kr -21, kr Informationsorganet 0.00 kr 33, kr 28, kr 5, kr -33, kr -32, kr Internationella Utskottet 0.00 kr 6, kr 5, kr 1, kr -6, kr -2, kr Jämlikhetsnämnden 0.00 kr 1, kr 0.00 kr 1, kr -1, kr -1, kr Konglig Östrogennämnden 8, kr 12, kr 11, kr 1, kr -4, kr -5, kr Mottagningen 729, kr 849, kr?? Jadu -119, kr -90, kr Näringslivsgruppen 1,100, kr 313, kr 307, kr 6, kr 786, kr 621, kr Projekt 1,330, kr 1,377, kr?? Jadu -47, kr Prylmånglaren 100, kr 99, kr 98, kr 1, kr 1, kr 2, kr Qulturnämnden 0.00 kr 8, kr 6, kr 2, kr -8, kr -7, kr Sektionslokalgruppen 7, kr 105, kr 98, kr 7, kr -97, kr -74, kr Studienämnden 0.00 kr 13, kr 6, kr 7, kr -13, kr -6, kr Valberedningen 0.00 kr 7, kr 6, kr 1, kr -7, kr -7, kr Totalt 3,913, kr 3,884, kr 1,407, kr 128, kr 28, kr Beslutspengar Engångskostnader Beslut Kostnad Post Budgeterade kostnader Beslut Kostnad Inköp bil 70, kr Förråd 688/mån Hockey event Kassaskåp Ljud 10, kr 20,000.00kr 10,500.00kr Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Sektionen Summering Centralt 46, kr 250, kr 235, kr 15, kr -203, kr -191, kr Engångskostnader 0.00 kr 121, kr

118 Proposition angående Kårfullmäktigeledamöternas status som funktionärer Val-SM Bakgrund Kårfullmäktigeledamöterna sitter numera på personligt mandat och har inte något ansvar att rösta i sektionens intresse. Sedan tiden då de hade som uppgift att representera sektionens åsikter och intresse har de också varit funktionärer i sektionen. Nu när de inte längre har den relationen till sektionen är det inte självklart att de borde fortsätta vara funktionärer. Eftersom sektionen inte längre har någon makt över valda ledamöter skulle det vara lämpligt om de inte satt som funktionärer. Nackdelen med att inte ha dem som funktionärer är däremot att det kan skada kontakten mellan KF och sektionen. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att "Kårfullmäktigeledamöter"i reglementet och alla underpunkter stryks efter andra läsningen av denna proposition." att THS Kårfullmäktige"i stadgarna stryks. D-rektoratet genom Mikael Blomstrand Ledamot för Utbildningsfrågor

119 Proposition angående projektens bokföringsplikt Val-SM Bakgrund Projekt är bra att ha och bokföring är bra att ha. Men ibland är det bara omständigt att projekten själva är bokföringspliktiga. I vissa fall kan det vara bättre att lägga det på kassören. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att bokföring stryks ur projektens skyldigheter, punkt i Stadgarna. att att besluta om uppstartade projekt ska vara bokföringspliktiga. läggs till i Stadgarna under punkt 4.4, Drektoratets uppgifter. Drektoratet genom Emmeli Hansson, Vice Sektionsordförande

120 Proposition angående införande av rekryteringspolicyn Val-SM Bakgrund Ett mål i såväl årets verksamhetsplan som förra årets är att se över hur nämnders invalsprocesser ser ut för att dessa ska bli mer demokratiska och transparenta. Det finns idag inga riktlinjer för hur inval ska ske eller hur rekrytering till nämnder ska se ut. Därför har D-rektoratet tagit fram ett förslag på en rektryteringspolicy. Syftet med policyn är att att påvisa hur ansvariga i alla sammanhang som rör inval och rekrytering ska sträva efter att ha öppna och transparenta processer, samt hur detta kan uppnås. Tanken med dokumentet är att definiera ett antal grundläggande förväntningar på hur dessa processer ska se ut, för att kunna säkerställa hur frågan hanteras i olika delar av organisationen. Varför vi föreslår att det införs ett policydokument är främst för att stärka medlemarnas inflytande på de invals- och rekryteringsprocesser som vi har idag. Samt att påbörja arbetet med att synliggöra hur dessa processer ser ut. Propositionen gör även ett tillägg som förbinder projektledare till att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy, och informationsspridningsguidelines. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att 2 Nämnder i sektionens reglemente ändras från: Det åligger samtliga nämnder och funktionärer att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D- rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. till: Det åligger samtliga nämnder, funktionärer, samt projektledare att följa sektionens ekonomiska styrdokument, dfunkpolicy, jämlikhetspolicy, alkoholpolicy, rekryteringspolicy och informationsspridningsguidelines. D-rektoratet ansvarar för att samtliga nämnder har en kontaktperson i D-rektoratet, samt att nämndordförande vet vem detta är. att rekryteringspolicyn antas enligt bilagan. D-rektoratet, genom Lovisa Runhem, Sektionsordförande

121 Datasektionens rekryteringspolicy Senast ändrad Syfte och mål Syftet med detta dokument är att beskriva hur inval och rekrytering till såväl nämnder som projekt vid Datasektionen ska ske. En målsättning för Datasektionen är att alla medlemmar har lika möjligheter att engagera sig inom alla delar av organisationen. Alla medlemmar ska alltid ha möjligheten att kandidera till förtroendeposter som väljs av sektionsmötet, samt till de poster som i sin tur kan utses av förtroendevalda. Detta dokument syftar till att påvisa hur ansvariga i alla sammanhang som rör inval och rekrytering ska sträva efter att ha öppna och transparenta processer, samt hur detta kan uppnås. Begrepp: Inval och rekrytering Ett öppet val till Datasektionens funktionärsposter hålls under sektionsmötet där alla medlemmar har rätt att kandidera. Undantaget är när en funktionärspost är vakantsatt, då har styrelsen möjligheten att tillförordna en medlem på posten tills dessa att fyllnadsval kan ske. Med inval menas att en medlem av Datasektionen väljs in till en nämnd eller ett projekt av en eller flera förtroendevalda av sektionen. Inval är exempelvis val av ledningsgrupper till projekt samt, i dagsläget, val av medlemmar i DKM och mottagningspersonal. Rekrytering syftar på hur nämnder och projekt arbetar för att engagera och rekrytera fler medlemmar till sina verksamheter.

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff

Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 250,000.00 kr 235,000.00 kr 15,000.00 kr -203,400.00 kr -191,000.00

Läs mer

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr

Arrangemang Konto Namn Intäker Utgifter Balans D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad 5 000,00 kr. Skiftes Biljetter 1 800,00 kr D-Rektoratet Allmänt Tryckkostnad MUTA D-Funk Middag 4 400,00 kr Överlämning D-rektoratet Sektionsmöten Kontorsmaterial Representation Subsubtotalt 0,00 kr 53 900,00 kr 53 900,00 kr Skiftes 1 800,00 kr

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Budget 2016 - Rambudget

Budget 2016 - Rambudget Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr

Tabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-04-27 1(23) Dagordning DM 2015-04-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-05-02 1(14) Dagordning DM 2014-05-02 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-27, 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7.

Innehåll. Om verksamhetsplanen 3. Utbildningspåverkan 4. Studiesocialt 5. Organisationsutveckling 6. Digital Utveckling 7. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Om verksamhetsplanen 3 Utbildningspåverkan 4 Studiesocialt 5 Organisationsutveckling 6 Digital Utveckling 7 Sektionslokalen 8 2 Om verksamhetsplanen Syftet med denna verksamhetsplan

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Extrainsatt Styrelsemöte 26 APRIL 2017 (* betyder att bilaga finns i handlingarna) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Emma Olsson förklarade mötet öppnat klockan 17:42. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-10-08 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 20131008 1(18) Dagordning DM 20131008 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Proposition om reform av styrelsen

Proposition om reform av styrelsen Sida 1 av 8 Proposition om reform av styrelsen Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Styrelseledamot Bakgrund Nuvarande situation För närvarande har vi på sektionen något som kallas för funktionärsstyrelse.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns)

Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns) Sektionen för Medieteknik Stockholm 2017-09-19 Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2013-12-12 1(95) Dagordning Glögg-SM 2013-12-12 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Presentation och utfrågning av urnvalskandidater 3 Formalia 1. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm Extrainsatt styrelsemöte 31 JANUARI 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(24) Dagordning DM 2013-12-03 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist sandy, Joel Andersson ali, Anders Lindgren killbom, Simon

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött!

KALLELSE SM3. Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! KALLELSE SM3 Mötestid: 2 Oktober 17:30 på TC Extra mötestid: 3 & 4 Oktober 17:30 Motionsstopp: 22 September Väl mött! Kongliga Flygsektionen Fack vid THS SE-100 44 Stockholm Dagordning Flygsektionens Sektionsmöte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 1 FEBRUARI 2017 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:34. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse och handlingar till

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Dagordning Bokslutsmöte 2013

Dagordning Bokslutsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 5 mars 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Bokslutsmöte 2013 Tid: Måndag 14 mars 2013 klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016

Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 MARS 2018 (* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns i protokollet) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Disa Gillner förklarar mötet öppnat kl. 12:16 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen

Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2015-12-07 1(44) Dagordning Glögg-SM 2015-12-07 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 1, 2014-02-25, kl. 17.00, H1 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer