Masterboard. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masterboard. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction"

Transkript

1 Ljungbergs produktpärm Flik 7: Brand- och fuktresistenta skivor Mars 2005 BSAB KBB Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction Masterboard Obrännbar & fuktbeständig byggskiva

2 Allmänt Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Masterboard byggskiva av kalciumsilikat Masterboard är det naturliga valet då en skiva krävs som har hög motståndskraft mot brand samt tål en hög luftfuktighet. Masterboard är en kalciumsilikatskiva som används för samma applikationer som en fibercementskiva men är mer lättbearbetad och har en förhållandevis låg vikt i jämförelse med andra cementbundna skivor. Uppbyggnaden består av kalciumsilikat, glimmer och vermikulit. Armeringen utgörs av en liten mängd cellulosafibrer. Detta ger fördelaktiga egenskaper i form av små fuktrörelser och ett obrännbart material med goda brandtekniska egenskaper. Masterboard ger dessutom ett behagligt inomhusklimat för allergiker, den är hygroskopisk och avger inga mätbara emissioner. Masterboard är en stark skiva samt tål en används i tuffa miljöer, exempelvis utomhus som takfotsinklädnad på regnskyddat läge, vindskyddsskiva, underlag för kakel i våtrum, samt tål en beklädnad av skorstensschakt eller i brandavskiljande väggar upp till klass EI 90 (EI 120 för systerskivan Supalux). Innehåll: Sida 4 Sida 5 Sida 6-7 Sida 8-9 Sida Sida 11 Brandavskiljande väggar EI 30 - EI 120 med träregelstomme Brandavskiljande väggar EI 30 - EI 120 med stålregelstomme Våtrum Brandskydd av kaminer och rökkanaler Bearbetning och montage Tekniska data What is non-combustible? Kalciumisilikat teknologi Promat tillverkar och utvecklar olika material av kalciumsilikat. De unika egenskaperna med detta material är bland annat stabiliteten vid brand, isoleringsförmågan samt toleransen mot fukt (låga fuktrörelser och hygroskopiska egenskaper) samt de låga emissionerna. Allt detta kombinerat gör att man får ett idealiskt material för brandsäkra, fuktbeständiga samt allergivänliga byggprodukter. Masterboard har tillverkats sedan Masterboard tillverkas av Promat i Belgien med den modernaste utrustning som garanterar produktens höga kvalitet. Promat är certifierad enligt ISO 9001 samt ISO Masterboard är typgodkänd Som obrännbar Som tändskyddande beklädnad från 6 mm med ytskikt klass 1 (s1 d0) För uppbyggnad av skorstensschakt i klass EI 15 I brandavskiljande väggar med träregelstomme upp till EI 90 I brandavskiljande väggar med stålregelstomme upp till EI 90 Masterboard är dessutom According to the European Normalisation non-combustibility can be defined from the test methods for the Fuktbeständig Reaction to Fire. Products are non-combistible when: Värmetålig They will not cause any sustained flaming in the non-combustibility Hygroskopisk test. If A1 products contain any organic Allergivänlig / avger inga mätbara component, the energy which can be released will be very limited. emissioner Lätt och lättbearbetad 2

3 Applikationer Applikationer Masterboard kan användas för många olika typer av beklädnader med tanke på dess goda fukt- och brandtekniska egenskaper. Fukt Masterboard är beständig mot fukt och har minimala fuktrörelser. Den är dessutom hygroskopisk, vilket gör att skivan absorberar och avger fukt i takt med luftens fuktvariationer. Detta motverkar kondensbildning på skivytan. Masterboard har hög resistens möt mögelpåväxt och är beständig mot röta. Detta gör skivan lämplig bland annat som underlag för kakel i våtrum, storkök, omklädningsrum eller i simhallar. Men även på utvändiga, regnskyddade ytor passar skivan utmärkt. Exempel på detta är bla vindskyddsskiva, beklädnad på takfot eller som (brandavskiljande) mellanvägg mellan inglasade balkonger. Masterboard finns från 6 mm tjocklek vilket gör den lämplig även som vindskyddsskiva. Om Masterboard blir blöt återfår den sina tekniska egenskaper när den torkat ut. Brand Masterboard är klassad som obrännbart material med ytskikt klass 1 (s1 d0). För mellanväggar finns typgodkända lösningar med stål- eller träreglar upp till klass EI 90 med endast ett skikt av skivan på varje sida av regel. För arkiv och liknande så finns det en högre klassad skiva, Supalux, som kan användas till mellanvägg upp till klass EI 120. Masterboard har också en hög beständighet mot värme. Inklädnad av skorstensschakt i klass EI 15 som kräver ett material med bibehållna egenskaper upp till 100 grader finns som typgodkänd lösning med Masterboard. Ett annat exempel är skyddskiva bakom bastuaggregat. 3

4 Brandavskiljande väggar Träregelstomme Supalux Supalux Masterboard Masterboard Masterboard Masterboard Masterboard Skiva Tjocklek mm Regeldimension mm Maximal vägghöjd mm Stenull kg/m 3 Väggtjocklek mm Vikt kg/m Ljudreduktion Rw 8 (db) Brandklass EI ( ( EI EI EI EI 60 EI 60/ REI ( EI (2 +95 ( EI 120 Trä- och stålreglar Reglar skall monteras max c/c 600 mm Träreglar skall vara av lägst kvalité K12 och ha en minsta bredd av 45 mm x djup enligt tabell stålreglar skall vara minst 0,56 mm tjocklek TG nr 0424 (träregelstomme), 0425 (stålregelstomme) 1 På regel läggs en remsa Masterboard/sida min 8 x 100 mm 2 På regel läggs en remsa Supalux min 12x100 mm 3 På regel läggs två remsor Supalux min 12x100 mm 4

5 Brandavskiljande väggar Stålregelstomme Supalux Supalux Masterboard Masterboard Masterboard Masterboard Skiva Tjocklek mm Regeldimension mm Maximal vägghöjd mm Stenull kg/m 3 Väggtjocklek mm Vikt kg/m Ljudreduktion Rw 8 (db) Brandklass EI EI ( EI EI EI ( EI 120 (50+50) (3 +70 ( EI 120 5

6 Våtrum Underlag för keramiska beklädnader i våtrum Många av de våtrum som byggs idag utförs som lätta konstruktioner. Att använda Masterboard som underlag för kakel i våtrumsvägg innebär en extra säkerhet i form av ett fuktbeständigt underlag samt en styvare vägg i jämförelse med tex gipsskivor. Dessutom kan Masterboard med fördel användas som underlag för kakel i miljöer med ännu högre fuktbelastning än vad som förekommer i normala bostäder tex i offentliga lokaler eller motsvarande med hög fuktbelastning. Våtutrymmen är viktiga att utföra på ett rätt sätt då luftfuktigheten lätt kommer upp i 100%. Speciellt i den så kallade våtzonen uppkommer de flesta skador på underliggande skikt. Tätskiktet skall hålla tätt inte bara efter det att det färdigställts utan i många år framöver. Med hänsyn till de många genomföringar som finns i ett våtrum så är det viktigt att konstruktionen är fuktbeständig i alla dess skikt. Om underliggande skikt är fuktkänsliga finns risken för onödiga skador som kräver stora och dyra reparationer. Masterboard är en formstabil, fuktbeständig och hygroskopisk skiva som kan absorbera och avge fukt utan att ta skada. Tätskikt skall utföras i enlighet med PERs branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen och bör utföras av behörig entreprenör. Se även Täthetsklasser: VA: vattenavvisande, tätheten provas ej VTv: vattentäta väggkonstruktioner VTg: vattentäta golvkonstruktioner VA Tätheten provas ej. Exempel på dessa utrymmen kan vara toalett eller kök. I denna typen av utrymmen förekommer ej vatten direkt på väggen VTv Konstruktioner skall utföras i enlighet med PERs branschregler kapitel 5.7 skivkonstruktioner. I normala bostadsvåtrum kan konstruktionen utföras med reglar av stål eller trä med erfoderlig styvhet, se tabell nedan. Tätskikt skall utföras enligt respektive tillverkares anvisningar. Exempel på godkända konstruktioner finns i PERs branschregler 6 TABELL 1 Skivtjocklek Regelavstånd 8 mm 300 mm 10 mm 400 mm 12 mm 450 mm 15 mm 600 mm TABELL 2 Regeldimension Max vägghöjd 45x70 mm / R mm 45x95 mm / R mm 45x120 mm /R mm

7 Våtrum Underlag för keramiska beklädnader i våtrum Styvhet I våtrum skall Masterboard monteras på reglar med tätare c/c-avstånd än normala väggar för att uppnå en styvare konstruktion, se tabell 1. Max vägghöjd per regeldimension framgår av tabell 2. Reglar förutsätts vara klädda med skivor på båda sidor, annars skall regeldimension ökas ett steg. Montera alltid Masterboard med täta skarvar. Inner-/mellanväggar VTv väggtyper delas upp i två kategorier: 1 Normal belastning. Detta gäller till exempel i vanliga bostadsvåtrum. Denna klass uppfylls med Masterboard som kan monteras på regelstomme av trä eller stål. 2 Hög belastning Enligt PERs branschregler skall vägg ej byggas med skivmaterial. Dock kan man göra detta under förutsättning att väggkonstruktionen byggs helt med fuktokänsliga material. Reglar och skruv bör då utgöras av korrosionsbeständigt (varmförzinkade eller motsvarande) stål och skivmaterial baksida (alt utan beklädnad) skall också utgöras av Masterboard. För både typ 1 och 2 skall tätskikt utföras enligt PERs branchregler. Ytterväggar Tätskikt som utförs på insida av yttervägg utgör även ångspärr i vägg. Eventuell plastfolie skall därför avlägsnas på den del av ytterväggen som belagts med tätskikt för att inte stänga inne eventuell fukt inne i konstruktionen. Golvkonstruktioner (VTg) Masterboard kan även användas för att stabilisera ytan på ett träbjälklag med erfoderlig styvhet. Masterboard i min 6 mm tjocklek läggs då direkt på golvbrädorna eller golvspånskivan. Masterboard har ej tillräcklig bärighet för att läggas direkt på golvbjälkar utan fungerar bara som rörelseutjämnare mellan bärande golvskikt och golvkakel. Tätskikt skall appliceras enligt fabrikantens anvisningar I Promats sortiment ingår även skivan Pyrok. Detta är en fuktokänslig och bärande cementbunden spånskiva. Detta är ett bättre alternativ till ovanstående då den är både bärande och fuktokänslig (dessutom ersätter man två skikt med ett samtidigt som bygghöjden blir lägre). Se separat broschyr om detta (tätskikt krävs som vanligt) Det bärande golvskiktet skall ha en styvhet som motsvarar 22 mm NKB golvspånskiva upplagd på reglar/bjälkar c/c 300 mm 7

8 Brandskydd av kaminer och rökkanaler 1 Strålskydd bakom vedeldad kamin Eldstad, kamin, etc skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning på närbelägna byggnadsdelar eller fast inredning. Temperaturen på ytan av brännbart material får uppgå till högst 85 ºC. För att tillfredsställa detta krav skall eldstad placeras med ett minsta avstånd till brännbar byggnadsdel eller fast inredning. Detta avstånd kan minskas om den brännbara byggnadsdelen förses med ett strålningsskydd av Masterboard. Nedanstående tabell visar lämpliga horisontella avstånd mellan brännbar byggnadsdel/fast inredning och eldstads baksida och sidor. Mellanrum förutsätts vara luftat Utan strålningsskydd Med strålskydd av min Med bakomliggande 6 mm Masterboard obrännbar vägg i klass EI 60 enligt sidan 5 A1 500 mm 250 mm 50 mm A2 100 mm 50 mm - A mm 500 mm - A1: Eldstad vars baksida överstiger 80 ºC och med en högsta tillförda effekt av 60 kw A2: Eldstad vars baksida ej överstiger 80 ºC och med en högsta tillförda effekt av 60 kw A3: Eldstad med högsta tillförda effekt överstigande 60 kw 2 Brandinklädnad av skorstensschakt Rök- och avgaskanaler av material som inte bibehåller sina egenskaper efter soteld skall omges av ett skorstensschakt av obrännbart material med tillräcklig hållfasthet. Skorstensschaktet skall utformas så att erfoderligt skyddsavstånd till brännbart material uppnås (BBR 5:436). Materialet skall vara värmetåligt och ej försämras, främst med hänsyn till de brandtekniska egenskaperna. Masterboard kan varaktigt utsättas för temperaturer upp till 120 ºC. Schaktets temperatur får uppgå till högst 100 ºC. Masterboard typgodkänd lösning för uppbyggnad av skorstensschakt i klass EI Skorstensschakt & imkanal i småhus (EI 15) Skorstensschakts utsida får uppnå en högsta temperatur av 100 ºC medan brännbart material får uppgå till max 85 ºC. Avstånd mellan schakt och brännbart material bör därför uppgå till minst 100 mm alternativt 50 mm om mellanrummet ventileras eller fylls med obrännbar mineralull. Skorstensschakt skall vara ventilerat. Vidstående Masterboard typgodkänd lösning för uppbyggnad av skorstensschakt i klass EI 15 figur visar uppbyggnaden med Masterboard som beklädnad i skorstensschakt. Denna lösning är typgodkänd: 1 Skorsten 2 Plåtvinkel min 45x45x0,56 mm 3 Masterboard 1x15 mm alternativt 2x8 mm med förskjutna skarvar min 500 mm. Vid användande av ett lag 15 mm skall en bakomliggande remsa av skiva eller plåt anbringas vid fria skarvar för att säkerställa tätheten. Avstånd mellan skorstenens utsida och schaktets insida skall vara min 50 mm. 8

9 Övriga applikationer Skorstensschakt i övriga hus (EI 60) Skillnaden mellan småhus och övriga hus är att brandkravet ökar från EI 15 till EI 60. Utförandet skiljer sig inte. Ersätt därför 15 mm Masterboard med 3 x 12 mm Supalux så uppfylls kravet på EI 60 (BS 476: ). Skivorna skall ha förskjutna skarvar min 500 mm i förhållande till varandra. Soprum, garage och förråd Masterboards många fördelar i form av hållfasthet, brandmotstånd och fuktbeständighet gör den till ett idealiskt material för beständiga beklädnader i soprum, garage eller förråd. Brandavskiljning exempelvis EI 30 i småhus med vidbyggt garage, EI 60 i soprum byggs enligt typväggar på sidorna 4-5. Väggbeklädnader med starkt ytskikt Skolor, offentliga utrymmen, etc är exempel på områden där behov av väggar med starkare ytskikt krävs, ofta i kombination av brandklassade/-avskiljande funktion. Med Masterboard behöver man inte förstärka ytan med glasfibernät utan det räcker med en normal målningsbehandling. Fördelen är, förutom lägre kostnader, även att eventuella reparationer kan göras enkelt och billigt. Utvändiga regnskyddade lägen Masterboard kan även användas utvändigt, men då endast på regnskyddade lägen då genomblöt skiva ej är frostbeständig. Exempel på användingsområden är bla brandskyddad takfot, undersida arkad eller som vindskyddsskiva. Skivan kan lämnas obehandlad eller målas med silikatfärg eller utomhusakrylat. 9

10 Bearbetning och montage Masterboard är en förhållandevis enkel skiva att bearbeta med hänsyn till att det är en cementbunden produkt. Vanliga handverktyg kan användas och någon förborrning krävs ej. Innehåll i skivan Masterboard är uppbyggd av kalciumsilikat (kalk, cement och kisel), vermikulit, glimmer och är armerad med cellulosafiber. Vid dammande arbeten skall dammutsug och/eller dammfiltermask typ P2 användas. Ytterligare information finns i separat datablad om hälsa och säkerhet som kan rekvireras från Promat (se baksida). Några direkt farliga ämnen finns ej i skivan och den avger ej heller några mätbara emissioner (provad enligt SP metod 1598). Hantering Bär skivan upprätt. Skivornas vikt varierar från ca kg. Skiva som är blöt eller fuktig väger mer och har lägre hållfasthet. Det är därför viktigt att man är två om att bära en skiva. Bearbetning Masterboard kan kapas med rits eller såg. Grövre kapningar utföres med rits. Ritsa längs en linjal till ca 1/3 av tjockleken och knäck över en skarp kant. Finare kapningar kan utföras med såg. Endast mindre kapningar bör utföras med handsåg då klingan snabbt slöas. Maskinkapningar utförs bäst med hårdmetallklinga. Såg bör vara försedd med dammsugare, speciellt om sågning sker inomhus. Håltagning Borra hål med vanliga snabbstålsborr. För större hål, använd sticksåg. Montage på vägg Masterboard monteras på regelstomme av stål eller trä, c/c avstånd mellan reglar beror på applikation, se nedan: Våtrum, se sidan 5 Regelavstånd, brandklassade applikationer Skivor i 1200 mm bredd: 8-15 mm tjocklek: c/c 600 mm Skivor i 900 mm bredd: 8/12 mm tjocklek: c/c 450 mm Skivor monteras alltid med täta skarvar. Den höga formstabiliteten medger detta utan att skivorna sväller och böjer sig. Skruva skivorna med exempelvis en spånskiveskruv, förborrning är ej nödvändig. För inomhusbruk i torr miljö väljs skruv i klimatklass 1 (elförzinkad). För utomhusbruk (regnskyddat läge) samt i garage/förråd väljs skruv för klimatklass 3 (motsvarande varmförzinkad alt rostfri A2). Lämplig dimension är 28x4,2. Skivor skruvas c/c 300 mm på vägg och c/c 250 mm i undertak. Masterboard kan även spikas. Välj en rostfri kamspik tex 35x2,3 c/c 150 mm. 10

11 Bearbetning och montage Montage på svängda ytor Masterboard kan böjas i radie ca 150 x tjocklek. Om skivan blöts kan radien minska ytterligare något. Reglar bör monteras tätare än vanligt, c/c 300 mm är lämpligt. Infästningar Krokar och metallexpander får hög utdrags- och tvärkraftshållfasthet. Inredning typ badrumsskåp och liknande kan fästas in med hjälp av metallexpander typ Molly eller liknande. Tyngre delar typ handfat och liknande måste fästas in i bakomliggande kortling mellan reglar. Ytbehandling Masterboard kan målas med vanliga typer av färger. Vattenspädbara latexfärger är en lämplig typ som kan användas såväl inom- som utomhus (avpassad färgtyp). Brandklassning vid ytbehandling Masterboard är klassad som ytskikt klass 1 (s1, d0). Detta förändras ej vid normal målningbehandling. Om skivorna tapetseras eller målas med tjocka lager färg (torrvikt >175 g/m 2 ) försämras ytskiktsklassen. Kontakta Promat vid eventuella oklarheter. Förarbete Skivor skall vara torra, rena och fria från damm. Spackling Spackla ojämnheter såsom skarvar och skruvskallar. Täta skivskarvar armeras med glasfiberväv och spacklas. Masterboard har raka kanter. Vägg som målas med normal väggfärg (glansvärde 7) får en slät, homogen yta som inte avslöjar skarvarna. Värden gäller för torr skiva. För fuktig/blöt skiva reduceras hållfasthetsvärdena med upp till 50% Densitet: 1000 kg/m 3 +/- 10% Böjhållfasthet (längs) 11 MPa (tvärs) 8 MPa (genomsnitt) 9,5 MPa Tryckhållfasthet: 7 MPa Draghållfasthet (i skivans plan): 4 MPa Elasticitetsmodul: 3,8 GPa Leveransfuktkvot: ca 20% Fuktrörelse (RH 35-85%): 0,06% Ånggenomgångsmotstånd: 6 mm: 0,49 x 10 9 kg/m 2 Pa s/kg 8 mm: 0,65 x 10 9 kg/m 2 Pa s/kg 10 mm: 0,81 x 10 9 kg/m 2 Pa s/kg 12 mm: 0,97 x 10 9 kg/m 2 Pa s/kg 15 mm: 1,22 x 10 9 kg/m 2 Pa s/kg Ph-värde: 7-10 Värmeledningstal: 0,13 W/mK Värmetålighet: Max permanent temperatur 120 ºC Brandklassificering: Obrännbart material Tändskyddande beklädnad Ytkikt klass 1 / s1 d0 Typgodkännandenummer: Swedcert 0428 (material) Swedcert 0364 (skorstensschakt EI 15) Swedcert 0424 (mellanväggar EI 30 EI 90 träregelstomme) Swedcert 0425 (mellanväggar EI 30 EI 90 stålregelstomme) Emissionstal: TVOC 4 veckor: <10mg/(m 2 x h) Format: 2500 x 1200 mm 8 och 12 mm även i format 2500 x 900 mm Tjocklekar: 6, 8, 10, 12 och 15 mm Toleranser Längd/Bredd: -1 till + 3 mm Tjocklek: -0,5 till +0 mm 11

12 Promat din expert på passivt brandskydd Eldsvådor skördar årligen över hundra dödsoffer och vållar direkta skador för miljarder bara i vårt land. Sedan 1958 har Promat utvecklat och tillverkat konstruktioner för passivt brandskydd. Promats lösningar är konstuerade för att uppfylla de högsta krav som ställs både på brandskyddet och konstruktionernas livslängd. Promats brandskyddssystem bidrar till att rädda liv och materiell egendom i händelse av eldsvåda. Dessa system säkerställer komplicerade byggnaders (tex, höghuskomplex) bärighet under ett brandförlopp. Promats produkter och konstruktioner är utprovade genom tester i eget lab samt i nationella provningsinstitut (ex SP, VTT, Sintef eller DIFT) Promats produkter är speciellt lämpade för konstruktioner med extra höga brandkrav såsom tex väggar och bjälkag, arkiv, ventilations- och kabelkanaler, bärande stålkonstruktioner, shoppingcentra,tunnlar, mm. Promats sortiment består av många olika brandklassade och brandisolerande skivmaterial. Men även relaterade produkter såsom tex brandglas, brandtätmassor, brandavskiljande rörkragar och brandskyddsfärg ingår. Distributör: Tillverkad i Belgien Kuiermanstraat 1 B-1880 Kapelle-op-den-Bos Tel: Fax: Karl Ljungberg & Co AB Box Hässleholm Tel : Fax: KBB.111/KBB.2

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produktblad Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Green Ecoboard är inte bara en ny produkt - det är ett helt nytt sätt

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

Färdigbehandlad innervägg Elitväggen

Färdigbehandlad innervägg Elitväggen Produkter VÄGG Byggelit har smarta vägglösningar för ett smidigt och enkelt byggande. Här finns den färdigbehandlade innerväggen för den som vill få ett snyggt resultat snabbt. I sortimentet ingår även

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag

Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag Testresultat Fukt, Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRAND OCH LJUD Oslagbar mot brand och ljud Syftet med brandmotstånd är att skydda liv.

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent AMFIPANEL VISSTE DU ATT... Knauf Danolines produkter är testade för god luftkvalitet inomhus enligt dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och är placerade i den

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTÄT HUNTON VINDTÄT Förvaring/lagring Skivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

ivarsson Hästvägen 2 SV-212 35 Malmö Tfn +46 040 49 02 50 info@ivarssonsverige.se www.ivarssonsverige.se

ivarsson Hästvägen 2 SV-212 35 Malmö Tfn +46 040 49 02 50 info@ivarssonsverige.se www.ivarssonsverige.se Masterpanels by ivarsson är familjenamnet på våra byggskivor. Funktionsskivorna kan användas för olika applikationer både vid renovering och nybyggnation Skivorna har anpassats efter dagens krav på modernt

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak

ARBETSANVISNING. PAROC XMU 002 Underlagstak Byggboken på Paroc.se Januari 2013 Allmänt Takfotsutformningen bör noga beaktas, för att förhindra snö från att ta sig in mellan takpannor och underlagstak. Efter montaget skall underlagstaket täckas med

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Natural är en genomfärgad fuktsäker fasadskiva av kalciumssilikat som skapar

Läs mer

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt.

Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. Egger Ergo Board Denna skiva låter dig ta det lugnt. 1 2 Fördelar Utnyttja fördelarna med EGGER Ergo Board 1. 2. 3. 4. 5. EGGER Ergo Board erbjuder en enkel och ergonomisk hantering såsom lättviktigt "enmanshantering"

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR EDITION 2015/2016 Översikt KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HT För torra lokaler KIWA, Typgodkännande nr 1274 SKOTT HM För industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva

Fickfakta. LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt. LUX ELEMENTS -EL Universalbyggskiva Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS -VK Byggskiva med fabriksmonterat tätskikt LUX ELEMENTS -EL LUX ELEMENTS -DESIGN Från idéskiss till byggsats Fickfakta Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Brandskydd. brandskydd

Brandskydd. brandskydd brandskydd Inklädnad av pelare och balkar...270 Knauf Fireboard...271 Dimensionering med Knauf Fireboard...273 Knauf Fireboard - färdiga dimensioneringstabeller...273 Knauf Fireboard - dimensionering med

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten

System för låglutande tak BauderTHERM En struktur sätter farten System för låglutande tak En struktur sätter farten Tätskiktsmattor för topptider På taket är det snabbhet och kostnadseffektivitet som räknas idag. Just därför är en tidsenlig lösning för krävande tätningsuppgifter.

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

bästa brandklass, Klass A1. Krios db 35 har en slät, matt, vit yta. Den är lätt att skära och den låga vikten (3,5 kg/m²) gör den lätt att montera.

bästa brandklass, Klass A1. Krios db 35 har en slät, matt, vit yta. Den är lätt att skära och den låga vikten (3,5 kg/m²) gör den lätt att montera. Krios db Krios db sortimentet erbjuder kompletta lösningar för konfidentialitet och akustisk komfort rum till rum. Med ökande ljudisoleringsförmåga i området mellan 35-44 db och hög ljudabsorption, är

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Stegljudsdämpning betongbjälklag NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Stegljudsdämpning betongbjälklag EN ISO 10140-1:2010 Stegljudsdämpning av betongbjälklag ger bättre inomhusklimat mira byggeprodukter erbjuder tre olika metoder

Läs mer

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015

fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 fermacell Drift och underhåll Fibergips Oktober 2015 214 Information Vikaholms förskola, Växjö Byggherre Arkitekt Entreprenör Vöfab, Växjö (Växjö Kommun) Projektbyggaren i Blekinge GBJ-Bygg 215 8. Drift

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Referensvärden för olika byggmaterial

Referensvärden för olika byggmaterial Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Alla värden som redovisas i detta dokument är ungefärliga och bör betraktas som riktlinjer, snarare än som någon exakt vetenskap. Värdena är hämtade

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader.

Halle Isolux-skivornas egenskaper, toleranser gäller vid rumstemperatur 20-22 grader. Innehållsförteckning: 1. Allmänt 6. Upplag / Infästningar 2. Material 7. Ljustransmission 3. Värmeisolering / Kondens 8. Bågmontage 4. Temperaturrörelse 9. Montage 5. Lastupptagning 10. Brand 5.1 Snö 11.

Läs mer

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar.

Contifloor. Contifloor. Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Contifloor Monteringsanvisning för Byggelits godkända regelgolv för skarvning mellan reglar. Godkända för montering med löpande kortfog som får hamna mellan reglar. Contifloor Certifikat 11 20 06 verifierar

Läs mer

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik En enkel och estetisk baffel Mycket bra ljudabsorberande egenskaper Nya designmöjligheter Rockfon Contour

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar Informationen nedan är tillägg till informationen i EQUITONE planerings- och användningsanvisningar. 1.0 Allmänt EQUITONE [materia] är ett unikt fibercementmaterial,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood EN NÖJD THOMAS BENGTSSON EFTER EN LYCKAD BRANDPROVNING ENLIGT SP-FIRE 105 I BORÅS. LAGAR SOM REGLERAR OCH BESKRIVER BRANDKRAV

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR B-56.01.16 NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD 1 FÄRDIGMÅLAD INNERTAK Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

VISSTE DU ATT... Knauf Danolines akustiska undertak och väggar kan uppfylla dina nationella krav på akustik?

VISSTE DU ATT... Knauf Danolines akustiska undertak och väggar kan uppfylla dina nationella krav på akustik? VISSTE DU ATT... Knauf Danolines akustiska undertak och väggar kan uppfylla dina nationella krav på akustik? TECTOPANEL TECTOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Flexibel tak- och väggbeklädnad med akustiska egenskaper.

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer