Mercantile Group 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mercantile Group 2004"

Transkript

1 Mercantile Group 2004 Årsberättelse

2

3 Innehåll Mercantile-koncernen...4 Nyckeltal...5 Mercantile...8 Örum...10 Mercantile Group AS...12 Styrelsens verksamhetsberättelse...14 Bokslut...16 Företagsgruppen...20 Adresser...22

4 Mercantile-koncernen Koncernens affärsenheter Mercantile Mercantile har redan i mer än 100 års tid varit en samarbetspartner för den finska industrin och dess återförsäljare. Företaget ansvarar för kundernas varuinköp och för utläggande av deras anskaffningstjänster. Mercantile importerar och marknadsför industriförnödenheter och komponenter för pneumatik, hydraulik och vakuumteknik samt kundinitierade specialprodukter. I sortimentet ingår även säkerhetsprodukter samt maskiner och förnödenheter för förpackningsindustrin. Örum Örum bedriver import och partihandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljningen sker via återförsäljare inom den fria reservdelshandeln och i samarbete med bilimportörer och däckskedjor. Viktiga kundkategorier är också släpvagnstillverkarna och den övriga fordonsindustrin. Företagets verksamhetssätt är kundinriktat och bygger på effektiv och tillförlitlig logistik, högklassiga produkter samt gedigen yrkeskunskap. Mercantile Group AS Mercantile Group AS är importör och grossist för bilreservdelar och biltillbehör, industriförnödenheter samt KSB-pumpar och -ventiler i Estland. Företaget driver också detaljhandel och reparationsverksamhet i sina Autopartneraffärer. 4

5 Nyckeltal Mercantile-koncernen Pro forma Pro forma Omsättning, milj Förändring från föregående år, % -5,8-4,1 9,7 Rörelseresultat, milj Resultat efter finansieringsposter, milj Eget kapital och minoritetsandel, milj Balansomslutning, milj Sysselsatt kapital, milj Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 11,7 17,0 7,4 8 Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,3 14,2 6,2 7 Soliditet, % Gearing Quick ratio 1,4 3,8 4,8 3,3 Bruttoinvesteringar, milj. 0,7 0,5 1,3 1,0 Personal Uträkning av nyckeltal Resultat före extraordinära poster, avsättningar och skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % x 100 Balansomslutning - räntefria skulder (medeltal under året) Resultat före extraordinära poster, avsättningar och skatter - skatter för räkenskapsperioden Avkastning på eget kapital (ROE), % x 100 Eget kapital + minoritetsandel (medeltal under året) Eget kapital + minoritetsandel Soliditet, % x 100 Balansomslutning - erhållna förskott Skulder med ränta - kassa, bank och finansieringsvärdepapper Gearing x 100 Eget kapital + minoritetsandel Quick ratio Finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital 5

6 Tyngdpunkten i Mercantile-koncernens affärsverksamhet är på väg att förändras. Utöver traditionell teknisk partihandel lägger koncernbolagen alltmer vikt vid skräddarsydda lösningar som bygger på högklassigt kunnande, effektiv hantering av materialflöden och mångsidig användning av datasystem. Mercantiles hylleveransservice i ABB Oy Machines lokaliteter. 6

7 7

8 Mercantile För Mercantile var 2004 ett år av tillväxt. Det var huvudsakligen leveranserna till företagets långvariga kunder, främst inom teknologiindustrin, som ledde till ökande omsättning. Omsättningen växte med 10,6 % till 18,6 miljoner euro. Markku Hollström Verkställande direktör Omsättning , milj ,0 16,8 18,6 Tyngdpunkten i Mercantiles affärsverksamhet är på väg att förskjutas från traditionell teknisk partihandel till service för industrin. Företaget erbjuder kunderna en möjlighet att lägga ut både anskaffningar och hantering av produktionsflöden. Mercantiles kunnande inom inköp och bolagets utvecklade logistiksystem gör verksamheten kostnadseffektiv och kundinriktad och även kunden uppnår inbesparingar. Detta förutsätter att Mercantile tar ett allt större ansvar för ett växande produktsortiment och en allt mer omfattande service. I produktsortimentet ingår de flesta typer av produktionsförnödenheter och -komponenter. Mercantile levererar produkterna direkt fram till kundens produktionslinje, sköter bl.a. delmontage, beställningar och hylleveranser av reservdelsserier och underleveransprodukter samt skriver konsumtions- och lagerrapporter. Avdelningen Fästtillbehör bytte under året namn till Industriförnödenheter, för att bättre motsvara det nya och mer heltäckande produktsortimentet. Avdelningen erbjuder kunderna allt från el- och fästtillbehör, kemikalier, lim och påspaketering av delserier till logistik- och underleverantörstjänster. Under året satsade företaget på att utveckla produktgrupperna underleveranser och eltillbehör, bl.a. genom att hyllservice. Pneumatikförsäljningen utvecklades enligt förväntan och även inom denna sektor ökade antalet hyllservicekunder. Inom produktsegmentet vakuumteknik är företaget en ledande leverantör i Finland. Leveranserna omfattade också systemhelheter, som alltid byggs enligt individuella behov. Gloria-brandsläckarna, som importeras av avdelningen Säkerhetsutrustning, behöll sin ledande marknadsposition. Servicekonceptet SafetyEASY, avsett för företagens hantering av brandskyddsfrågor, utvecklades ytterligare. Som en nyhet erbjuds kunderna en möjlighet att få alla kostnadsberäkningar, protokoll och rapporter som gäller företagets brandskydd som en enkel webbservice utöver de traditionella pappersdokumenten. Under året fortsatte också uppdateringen av Gloria Safety Center -kedjans kvalitetsstandard till ISO 9001:2000. Certifieringsinstitut var liksom tidigare år Inspecta Oy. Avdelningen Förpackningsindustri behöll sina marknadsandelar under året. Trenden på tryckplåtsmarknaden är en övergång till CTP-plåtar (computer to plate) och denna utveckling väntas fortsätta. Också försäljningen av plåtar för direktgravering väntas växa på den europeiska marknaden. stärka personresurserna inom dessa segment. Försäljningen av automationskomponenter Utsikter för år 2005 ökade enligt prognos; mest växte de nyaste agenturerna. Industrifilter och automationskomponenter levererades till viktiga nya kun- Den positiva försäljningsutvecklingen väntas fortgå också år Försäljningstillväxten härrör till största delen från nya produktgrupper der. Automationskomponenter säljs också som och ny service för nuvarande kunder. 8

9 Servicekonceptet SafetyEASY har en ny webbtillämpning som gör det lätt för kunden att t.ex. på sin egen terminal följa upp brandskyddet i fastigheten. Direktgraveringsplåtarna för flexotryckning företräder den senaste utvecklingen i BASF Drucksysteme GmbH:s breda urval av tryckplåtar. Plåtarna kan användas för vatten-, lösningsmedels- och UV-färger. Lagret vid centret i Haxböle är en del i Mercantiles effektiva verksamhetsmodell. Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Oy har beviljat Mercantile intyg över materialåtervinning och återvinning av förpackningar. Från början av år 2005 utökades sortimentet vid enheten Säkerhetsprodukter med Jablotronoch Elkron-produkter för fastighetssäkerhet. Jablotron är ett flexibelt säkerhetssystem som lämpar sig för hem, företag och fritidsfastigheter. Mercantile tillhandahåller de Schmalz-sugkoppar som AB LKI Käldman Oy behöver för sina plåthanteringssystem. 9

10 Örum På marknaden för den fria reservdelshandeln skedde stora förändringar år Totalmarknaden fortsatte att minska. Under året förvärvade Örum flera nya agenturer. Organisationsstrukturen förnyades för att tillgodose kundernas förändrade behov. Företagets omsättning ökade med 8,1 % till 36,5 miljoner euro. Resultatet var fortsatt gott. Kai-Petteri Purhonen Verkställande direktör Omsättning , milj ,7 33,7 36,5 Örum Oy Ab bedriver import och partihandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljningen sker via återförsäljare inom den fria reservdelshandeln. Tilläggsutrustning hanterar Örum i samarbete med bilimportörerna och däckskedjorna. Viktiga kundkategorier är också släpvagnstillverkarna och den övriga fordonsindustrin i Finland. Företaget arbetar kundinriktat med en effektiv och tillförlitlig logistik, högklassiga produkter samt gedigen yrkeskunskap. Efterfrågan på reservdelar i Finland minskade klart på personbilssidan, huvudsakligen till följd av bilparkens åldersstruktur. Försäljningen av reservdelar för tunga fordon och av nyinstallationsprodukter fortsatte att sjunka på grund av industrins svaga efterfrågan. Försäljningen av bilar i Finland låg kvar på en relativt hög nivå, vilket gav en gynnsam ökning i leveranserna av tillbehör och fälgar. Inom den s.k. cash and carry-handeln stärkte Örum sin roll som en snabb leverantör, som ser till att kunderna har produkterna inom ett dygn. ringsradar. Dessutom sköter Örum distributionen av produkter från bl.a. Bosch, SKF, WD-40 och STP inom den fria reservdelshandeln. För att förbättra konkurrensförmågan införde Örum en klarare segmentering av kundkretsen. Samtidigt förnyades organisationsstrukturen och sortimentet utökades med produktgrupper som motsvarar de nya kundkategoriernas krav. Till de nya agenturerna hör bl.a. Total smörjmedel, Bosch elutrustning och elektronik samt Rosen och DelphiGrundig multimediaprodukter för bilar. Örums verksamhet bygger på gedigen sakkunskap, som får stöd av det nygrundade tekniska kompetenscentret. Här får kunderna hjälp och handledning i frågor som gäller försäljning och installation. Örumnet, det av återförsäljarna använda webbaserade beställnings- och reservdelssystemet i realtid, utvecklades ytterligare. Örumnet är den synligaste delen av bolagets logistikkedja. Den mest avgörande faktorn för kundens köpbeslut är den höga servicenivån. Örums viktigaste leverantörer är de stora internationella tillverkarna av bildelar och Utsikter för år komponenter. De mest kända varumärkena i bolagets sortiment är Bosal avgasrör och dragkrokar, Hella billjus, elutrustning, elektronik och luftkonditionering, Mann fordons- och industrifilter, Sachs stötdämpare och kopplingar, Brembo och Delphi bromsdelar, Wabco bromssystem, Raufoss mässingsförskruvningar, ATP fälgar samt Rostra farthållare och parke- Försäljningen av bilreservdelar väntas inte växa år Konkurrensen skärps på grund av bilimportörernas ökande intresse för service och reparationer av allt äldre bilar. Med nya effektiva arbetsmetoder, med kompetens och ett brett sortiment stärker Örum ytterligare sin position på marknaden. 10

11 Örumnet har ytterligare utvecklats för att motsvara kundernas inköpsbehov. Örums tekniska kompetenscenter stöder och handleder kunderna vid försäljning och installation av tekniska produkter. Total-smörjmedlen lanserades som Örums nya produktlinje på Helsinki Motor Show. I evenemanget deltog fr.v. Total-flickan Johanna Niemelä, Pascal Rigaud (Total), världsmästaren Marcus Grönholm, Kai-Petteri Purhonen (Örum) och Jens Sörensen (Hella). Örums nya fälgar var ett blickfång på Helsinki Motor Show. Hella FF 50 / 75 Blue 11

12 Mercantile Group AS Mercantile Group AS verkar i Estland, där den ekonomiska tillväxten år 2004 var fortsatt stark. Företaget lyckades bra inom alla sektorer av sin verksamhet, och omsättningen ökade med 18 % till 10 miljoner euro. Andres Palk Verkställande direktör Omsättning , milj Mercantile Group AS är importör och grossist för bilreservdelar och biltillbehör, industriförnödenheter samt KSB-pumpar och -ventiler i Estland. Företaget har också reparationsverksamhet i sina Autopartner-affärer. Den bilrelaterade affärsverksamheten står för cirka 80 % av omsättningen. Affärsverksamheten i Estland kännetecknas av att ett och samma företag sköter import, partihandel och detaljhandel. Mercantile Group AS bygger upp sin egen kedja av Autopartner-verkstäder och affärer. De första affärerna har redan Fästtillbehör och lager är de största produktgrupperna inom industriförnödenheter, där företaget betjänar den snabbt växande estniska elektronik- och metallindustrin. Kundernas verksamhet växer snabbt för att produktion flyttas från Nord- och Västeuropa till de nya EU-länderna där kostnadsnivån är lägre. Mercantile Group AS säljer också verktyg, särskilt till byggindustrins el- och VVS-montörer. Den viktigaste agenturen är Bosch. På den estniska marknaden företräder 9,0 8,5 10,0 etablerat sin ställning på marknaden. Följande affär öppnas i början av år Kedjan skall Mercantile Group AS också tyska KSB AG, Europas största tillverkare av pumpar och stegvis byggas ut till de viktigaste affärscentren. ventiler. Produkterna är marknadsledare också Mercantile Group AS har som mål att i Estland. År 2004 var Mercantile Group AS erbjuda sina kunder ett heltäckande produkt- största leverantör av pumpar till den nya stora urval. Till bolagets viktigaste varuleverantörer oljeterminal, som Trendgate AS lät bygga strax hör de stora internationella tillverkarna av delar utanför Tallinn. och komponenter för bilindustrin. Merparten av företagets produkter är originalprodukter eller reservdelar av motsvarande kvalitet. Företagets mest kända varumärken är Hella billjus, elektronik, el- och luftkonditioneringsprodukter, Bosal avgasrör och dragkrokar, MGnet, det av återförsäljarna använda webbaserade beställnings- och reservdelssystemet i realtid, utvecklades ytterligare. MGnet är den synligaste delen av företagets logistikkedja, där den mest avgörande faktorn för kundens köpbeslut är den höga servicenivån. Mann filter, Sachs stötdämpare och kopplingar, SKF lager och vattenpumpar, Bridgestone och Utsikter för år 2005 Vredestein bildäck, Exide bilbatterier, Osram I och med Estlands EU-medlemskap har kon- lampor, Comma oljor, Mont Blanc takställ samt kurrensen på marknaden skärpts, men samtidigt Diesel Technic, Wabco och Febi reservdelar för tunga fordon. De viktigaste nyheterna i sortimentet är olika elektronikreservdelar och -tillbehör, vilkas andel av omsättningen snabbt växer. uppstår nya tillväxtmöjligheter. År 2005 satsar Mercantile Group AS på att fördjupa samarbetet med övriga koncernbolag och på att bygga ut sin detaljhandelskedja. Omsättningen förväntas växa snabbare än marknaden. 12

13 Bosals urval av avgasrör kan studeras också i onlinekatalogen på webben. Stötdämparna i Sachs Performanceserie har samma kvalitet och sportighet som originaldelar. Det webbaserade beställnings- och reservdelssystemet MGnet utvecklades ytterligare. Luminator Compact Chromium är en nyhet i Hellas täckande urval av extrabilljus. Den för kunden viktigaste faktorn i logistikkedjan är långt driven service. Rosen har lanserat elektronik för underhållning under långa bilfärder. 13

14 Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt Mercantile-koncernen verkar inom teknisk handel i Finland och Estland. Koncernen fortsätter de över 100-åriga traditionerna från O.Y. Mercantile A.B, som grundades Mercantile-koncernen har tre rörelsedrivande dotterbolag: Mercantile Oy Ab säljer industriförnödenheter och brandskyddsutrustning, Örum Oy Ab säljer bilreservdelar och biltillbehör, Mercantile Group AS driver ovannämnd verksamhet i Estland. Omsättning och resultatutveckling Omsättningen för Mercantile-koncernen uppgick år 2004 till 63,4 miljoner euro jämfört med 57,7 föregående år. Ökningen var 9,7 %. Omsättningen ökade i samtliga tre dotterbolag, i Mercantile med 10,6 %, i Örum med 8,1 % och i estniska Mercantile Group med hela 18 %. Årets vinst uppgick till 2,67 miljoner euro. Vinsten var på samma nivå som föregående år, ökningen var 2,2 %. Soliditet och likviditet Koncernens soliditet och likviditet var fortsättningsvis utmärkta. Soliditeten var 73 %, en minskning på tre procentenheter jämfört med föregående år. Inlösning av egna aktier Bolaget har under året inlöst 7,7 % av sina egna aktier. Styrelse och ledning Koncernens styrelse bestod under året av Stig Gustavson, ordförande, Dieter Aminoff, Thomas Aminoff, Jan-Martin Börman och Kari Lounasmeri. I juni 2004 utsågs Paavo Feirikki till ny verkställande direktör för moderbolaget i stället för Dieter Aminoff. Personal Vid slutet av året hade koncernen 288 anställda jämfört med 279 föregående årsskifte. Framtidsutsikter Under år 2005 kommer verksamheten att fortsätta i enlighet med tidigare riktlinjer. Dotterbolagen utvärderar också kontinuerligt möjligheter till företagsköp. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Mercantile Group Oy Ab:s vinst för år 2004 är ,12 euro. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 135 euro per aktie eller sammanlagt euro och att resten kvarlämnas på vinst- och förlustkontot. 14

15 Mercantile Group Oy Ab:s styrelse. Sittande från vänster Dieter Aminoff och Stig Gustavson, styrelsens ordförande. Stående från vänster Jan-Martin Börman, Thomas Aminoff och Kari Lounasmeri. 15

16 Koncernresultaträkning ( ) OMSÄTTNING (1) Övriga rörelseintäkter (2) Material och tjänster (3) Personalkostnader (4) Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader (6) VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER OCH SKATTER Inkomstskatt (7) KONCERNENS VINST FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Koncernens finansieringsanalys ( ) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel Vinst för räkenskapsperioden Avskrivningar och nedskrivningar Internt tillförda medel totalt Förändring av bestående aktiva ANVÄNDA MEDEL Investeringar Förändring av latent skatteskuld Förändring av långfristigt främmande kapital Omräkningsdifferens i eget kapital 3 1 Förändring av avsättningar 0 98 Inlösning av agna aktier Dividendutdelning Förändring i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET Kassa och bank Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristigt främmande kapital Rörelsekapital Rörelsekapital

17 Koncernbalansräkning ( ) Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Goodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottbetalningar och pågående nyanläggningar Placeringar Övriga aktier och andelar BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter/varor Långfristiga fordringar Lånefordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Fordringar totalt Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA TOTALT AKTIVA TOTALT Passiva EGET KAPITAL (8) Aktiekapital Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld Långfristigt främmande kapital (9) Skulder till kreditinstitut Pensionslån Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

18 Bilaga till bokslutet Nedanstående noter innehåller inte alla de uppgifter som bokföringslagen och -förordningen förutsätter. Konsolideringsprinciper för koncernbokslutet Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. I koncernbokslutet ingår Mercantile Group Oy Ab samt alla de bolag i vilka Mercantile Group Oy Ab:s ägoandel direkt eller indirekt är över 50 %. Boksluten för de utländska dotterbolagen har ändrats och omgrupperats i enlighet med den finska bokföringslagen. Balansen har omräknats till euro enligt Finlands Banks medelkurs för bokslutsdagen, medan resultaträkningen har omräknats enligt årets medelkurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till Finlands Banks kurs för bokslutsdagen. De terminerade fordringarna och skulderna har värderats enligt terminskurs och räntedelen har periodiserats. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna i koncernbokslutet upptas till anskaffningsvärde, i vilket ingår förutom de direkta utgifterna även de indirekta kostnaderna för anskaffning och tillverkning. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångarna har angetts i balansen till de direkta anskaffningsvärdena minskade med avskrivningar enligt plan. De planmässiga avskrivningarna har gjorts på de ursprungliga anskaffningsvärdena som lineära avskrivningar enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. De använda avskrivningstiderna är: Goodwill år Immateriella tillgångar år Övriga utgifter med lång verkningstid år Byggnader och konstruktioner år Maskiner och inventarier år Övriga materiella tillgångar år ( ) Resultaträkningens noter 1 OMSÄTTNING ENLIGT MARKNADSOMRÅDE Finland Övriga länder Totalt ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Hyresintäkter Försäljningsvinst av bestående aktiva Övrigt Totalt MATERIAL OCH TJÄNSTER Inköp under räkenskapsperioden Förändring av lager Köpta tjänster 8 1 Totalt PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt PERSONAL OCH LEDNING Personalens antal i medeltal Finland Övriga länder Totalt Verkställande direktörernas och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter av långfristiga placeringar Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Kursdifferenser Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Totalt ( ) Balansräkningens noter 8 EGET KAPITAL Aktiekapital 1.1 och Vinst från tidigare räkenskapsperioder Dividendutdelning Inlösning av egna aktier* Omräkningsdifferens -3-1 Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Från ackumulerade avskrivningar redovisade medel Utdelbara medel * Bolaget har inlöst 617 egna aktier, vilka innehas av bolaget. 9 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL, ÖVER 5 ÅR Pensionslån ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet Pensionslån Givna inteckningar Leasingansvar Förfaller under räkenskapsperioden Förfaller senare Totalt Övriga ansvarsförbindelser Givna garantier för egen skuld INKOMSTSKATT Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Förändring av den latenta skatteskulden Totalt

19 11 SPECIFIKATION AV AKTIEPORTFÖLJ Vinst/förlust Bokförings- Andel i enligt senaste Dotterbolag Ägoandel Ägoandel värde eget kapital bokslut moderb.% konc.% FI Örum Oy Ab FI Mercantile Oy Ab EE Mercantile Group Kinnisvara AS EE Mercantile Group AS RU Helvar Merca OOO FI Oy Merca Trading Ab Helsingfors den 9 februari 2005 Stig Gustavson Dieter Aminoff Thomas Aminoff Kari Lounasmeri Jan-Martin Börman Revisionsberättelse TiIl Mercantile Group Oy Ab:s aktieägare Jag har granskat Mercantile Group Oy Ab:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar verksamhetsberättelsen samt koncernens och moderbolagets resultaträkning, balansräkning och bilageuppgifter. Efter utförd granskning, avger jag mitt utlåtande om bokslutet och förvaltningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna och innehållet i bokslutet ävensom bokslutspresentationen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att få bekräftat att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har jag utrett huruvida styrelsen och verkställande direktören handhaft förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. Enligt min mening är bokslutet uppgjort enligt bokföringslagen och övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslutet skall uppgöras. Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet och bolagets ekonomiska ställning. Bokslutet inklusive koncernbokslutet kan fastställas och medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direktören kan beviljas ansvarsfrihet för den av mig granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av resultatet beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Helsingfors den 18 mars 2005 Jan Holmberg CGR 19

20 Företagsgruppen Följande koncerner bildar en helhet med gemensam ägarbas Helvar Merca Helvar Merca-koncernen är en internationell industrikoncern. Dess största dotterbolag är Helvar, som tillverkar reaktorer för belysningsarmaturer samt belysningselektronik, och Fastems, som levererar fabriksautomationssystem. Båda hör till de ledande tillverkarna inom sina branscher i Europa. År 2004 hade koncernen en omsättning på 117 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 500. Mercantile Mercantile-koncernen idkar teknisk handel i Finland och Estland. Koncernen har tre dotterbolag. I Finland bedriver Mercantile handel med industriförnödenheter och säkerhetsutrustning, och Örum marknadsför bilreservdelar och biltillbehör. Mercantile Group AS är distributör inom den tekniska handeln i Estland. År 2004 hade koncernen en omsättning på 63 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 288. Electrosonic Electrosonic-koncernen är global expert på avancerade audiovisuella lösningar. Underhåll och service av levererade system utgör en viktig del av koncernens affärsverksamhet. Koncernen har tre huvudbolag: Electrosonic Limited i England, Electrosonic Systems, Inc. i Förenta staterna och Lightinen Oy i Finland. År 2004 hade koncernen en omsättning på 55 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 268. Veho Veho-koncernen är Finlands största företag i bilbranschen. Koncernbolagen importerar bl.a. Mercedes-Benz personbilar och nyttofordon, smart, Citroën personbilar och varubilar samt Mitsubishi. Veho har fem bilhus med full service i huvudstadsregionen samt i Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Veho är även återförsäljare av Honda-personbilar. Därtill idkar koncernen bilhandel i Tallinn, Riga, Vilnius och S:t Petersburg. År 2004 hade koncernen en omsättning på 893 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är

21 21

22 Adresser Moderbolaget Mercantile Group Oy Ab Haxböleslingan 2 PB 222 FI Vanda Finland tfn fax Koncernbolagen Mercantile Oy Ab Vanda (huvudkontor) Haxböleslingan 2 PB 222 FI Vanda Finland tfn fax Tammerfors Rantatie 27 FI Tammerfors Finland tfn fax Uleåborg Kiilakiventie 1 FI Uleåborg Finland tfn fax Vasa Strömberg parkvägen 15 J FI Vasa Finland tfn fax Tallinn Mustamäe tee Tallinn Estland tlf fax Örum Oy Ab Esbo (huvudkontor) Västra industrigatan 2 PB 14 FI Esbo Finland tfn fax S:t Petersburg Orbeli str, 35 (OOO VEHO ) S:t Petersburg Ryssland tfn fax Mercantile Group AS Tallinn (huvudkontor) Pärnu mnt Laagri, Harjumaa Estland tfn fax Pärnu Ehitajate tee 10 / Savi Pärnu Estland tfn fax Mustamäe tee Tallinn Estland tfn fax Peterburi tee Tallinn Estland tfn fax

23

24

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 2 Digital tillväxt 2013 var ett starkt år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 645 500 euro vilket är en 2,3 procents förbättring gentemot förra året. Resultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslut och Verksamhetsberättelse

Bokslut och Verksamhetsberättelse Bokslut och Verksamhetsberättelse för Paf Consulting Abp (FO 0616787-2) perioden 01.01-31.12 2011 1 of 17 Paf Consulting Abp 01.01-31.12.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 3 Relationstal 6

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer