Mercantile Group 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mercantile Group 2004"

Transkript

1 Mercantile Group 2004 Årsberättelse

2

3 Innehåll Mercantile-koncernen...4 Nyckeltal...5 Mercantile...8 Örum...10 Mercantile Group AS...12 Styrelsens verksamhetsberättelse...14 Bokslut...16 Företagsgruppen...20 Adresser...22

4 Mercantile-koncernen Koncernens affärsenheter Mercantile Mercantile har redan i mer än 100 års tid varit en samarbetspartner för den finska industrin och dess återförsäljare. Företaget ansvarar för kundernas varuinköp och för utläggande av deras anskaffningstjänster. Mercantile importerar och marknadsför industriförnödenheter och komponenter för pneumatik, hydraulik och vakuumteknik samt kundinitierade specialprodukter. I sortimentet ingår även säkerhetsprodukter samt maskiner och förnödenheter för förpackningsindustrin. Örum Örum bedriver import och partihandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljningen sker via återförsäljare inom den fria reservdelshandeln och i samarbete med bilimportörer och däckskedjor. Viktiga kundkategorier är också släpvagnstillverkarna och den övriga fordonsindustrin. Företagets verksamhetssätt är kundinriktat och bygger på effektiv och tillförlitlig logistik, högklassiga produkter samt gedigen yrkeskunskap. Mercantile Group AS Mercantile Group AS är importör och grossist för bilreservdelar och biltillbehör, industriförnödenheter samt KSB-pumpar och -ventiler i Estland. Företaget driver också detaljhandel och reparationsverksamhet i sina Autopartneraffärer. 4

5 Nyckeltal Mercantile-koncernen Pro forma Pro forma Omsättning, milj Förändring från föregående år, % -5,8-4,1 9,7 Rörelseresultat, milj Resultat efter finansieringsposter, milj Eget kapital och minoritetsandel, milj Balansomslutning, milj Sysselsatt kapital, milj Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 11,7 17,0 7,4 8 Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,3 14,2 6,2 7 Soliditet, % Gearing Quick ratio 1,4 3,8 4,8 3,3 Bruttoinvesteringar, milj. 0,7 0,5 1,3 1,0 Personal Uträkning av nyckeltal Resultat före extraordinära poster, avsättningar och skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % x 100 Balansomslutning - räntefria skulder (medeltal under året) Resultat före extraordinära poster, avsättningar och skatter - skatter för räkenskapsperioden Avkastning på eget kapital (ROE), % x 100 Eget kapital + minoritetsandel (medeltal under året) Eget kapital + minoritetsandel Soliditet, % x 100 Balansomslutning - erhållna förskott Skulder med ränta - kassa, bank och finansieringsvärdepapper Gearing x 100 Eget kapital + minoritetsandel Quick ratio Finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital 5

6 Tyngdpunkten i Mercantile-koncernens affärsverksamhet är på väg att förändras. Utöver traditionell teknisk partihandel lägger koncernbolagen alltmer vikt vid skräddarsydda lösningar som bygger på högklassigt kunnande, effektiv hantering av materialflöden och mångsidig användning av datasystem. Mercantiles hylleveransservice i ABB Oy Machines lokaliteter. 6

7 7

8 Mercantile För Mercantile var 2004 ett år av tillväxt. Det var huvudsakligen leveranserna till företagets långvariga kunder, främst inom teknologiindustrin, som ledde till ökande omsättning. Omsättningen växte med 10,6 % till 18,6 miljoner euro. Markku Hollström Verkställande direktör Omsättning , milj ,0 16,8 18,6 Tyngdpunkten i Mercantiles affärsverksamhet är på väg att förskjutas från traditionell teknisk partihandel till service för industrin. Företaget erbjuder kunderna en möjlighet att lägga ut både anskaffningar och hantering av produktionsflöden. Mercantiles kunnande inom inköp och bolagets utvecklade logistiksystem gör verksamheten kostnadseffektiv och kundinriktad och även kunden uppnår inbesparingar. Detta förutsätter att Mercantile tar ett allt större ansvar för ett växande produktsortiment och en allt mer omfattande service. I produktsortimentet ingår de flesta typer av produktionsförnödenheter och -komponenter. Mercantile levererar produkterna direkt fram till kundens produktionslinje, sköter bl.a. delmontage, beställningar och hylleveranser av reservdelsserier och underleveransprodukter samt skriver konsumtions- och lagerrapporter. Avdelningen Fästtillbehör bytte under året namn till Industriförnödenheter, för att bättre motsvara det nya och mer heltäckande produktsortimentet. Avdelningen erbjuder kunderna allt från el- och fästtillbehör, kemikalier, lim och påspaketering av delserier till logistik- och underleverantörstjänster. Under året satsade företaget på att utveckla produktgrupperna underleveranser och eltillbehör, bl.a. genom att hyllservice. Pneumatikförsäljningen utvecklades enligt förväntan och även inom denna sektor ökade antalet hyllservicekunder. Inom produktsegmentet vakuumteknik är företaget en ledande leverantör i Finland. Leveranserna omfattade också systemhelheter, som alltid byggs enligt individuella behov. Gloria-brandsläckarna, som importeras av avdelningen Säkerhetsutrustning, behöll sin ledande marknadsposition. Servicekonceptet SafetyEASY, avsett för företagens hantering av brandskyddsfrågor, utvecklades ytterligare. Som en nyhet erbjuds kunderna en möjlighet att få alla kostnadsberäkningar, protokoll och rapporter som gäller företagets brandskydd som en enkel webbservice utöver de traditionella pappersdokumenten. Under året fortsatte också uppdateringen av Gloria Safety Center -kedjans kvalitetsstandard till ISO 9001:2000. Certifieringsinstitut var liksom tidigare år Inspecta Oy. Avdelningen Förpackningsindustri behöll sina marknadsandelar under året. Trenden på tryckplåtsmarknaden är en övergång till CTP-plåtar (computer to plate) och denna utveckling väntas fortsätta. Också försäljningen av plåtar för direktgravering väntas växa på den europeiska marknaden. stärka personresurserna inom dessa segment. Försäljningen av automationskomponenter Utsikter för år 2005 ökade enligt prognos; mest växte de nyaste agenturerna. Industrifilter och automationskomponenter levererades till viktiga nya kun- Den positiva försäljningsutvecklingen väntas fortgå också år Försäljningstillväxten härrör till största delen från nya produktgrupper der. Automationskomponenter säljs också som och ny service för nuvarande kunder. 8

9 Servicekonceptet SafetyEASY har en ny webbtillämpning som gör det lätt för kunden att t.ex. på sin egen terminal följa upp brandskyddet i fastigheten. Direktgraveringsplåtarna för flexotryckning företräder den senaste utvecklingen i BASF Drucksysteme GmbH:s breda urval av tryckplåtar. Plåtarna kan användas för vatten-, lösningsmedels- och UV-färger. Lagret vid centret i Haxböle är en del i Mercantiles effektiva verksamhetsmodell. Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Oy har beviljat Mercantile intyg över materialåtervinning och återvinning av förpackningar. Från början av år 2005 utökades sortimentet vid enheten Säkerhetsprodukter med Jablotronoch Elkron-produkter för fastighetssäkerhet. Jablotron är ett flexibelt säkerhetssystem som lämpar sig för hem, företag och fritidsfastigheter. Mercantile tillhandahåller de Schmalz-sugkoppar som AB LKI Käldman Oy behöver för sina plåthanteringssystem. 9

10 Örum På marknaden för den fria reservdelshandeln skedde stora förändringar år Totalmarknaden fortsatte att minska. Under året förvärvade Örum flera nya agenturer. Organisationsstrukturen förnyades för att tillgodose kundernas förändrade behov. Företagets omsättning ökade med 8,1 % till 36,5 miljoner euro. Resultatet var fortsatt gott. Kai-Petteri Purhonen Verkställande direktör Omsättning , milj ,7 33,7 36,5 Örum Oy Ab bedriver import och partihandel med reservdelar och tillbehör för motorfordon. Försäljningen sker via återförsäljare inom den fria reservdelshandeln. Tilläggsutrustning hanterar Örum i samarbete med bilimportörerna och däckskedjorna. Viktiga kundkategorier är också släpvagnstillverkarna och den övriga fordonsindustrin i Finland. Företaget arbetar kundinriktat med en effektiv och tillförlitlig logistik, högklassiga produkter samt gedigen yrkeskunskap. Efterfrågan på reservdelar i Finland minskade klart på personbilssidan, huvudsakligen till följd av bilparkens åldersstruktur. Försäljningen av reservdelar för tunga fordon och av nyinstallationsprodukter fortsatte att sjunka på grund av industrins svaga efterfrågan. Försäljningen av bilar i Finland låg kvar på en relativt hög nivå, vilket gav en gynnsam ökning i leveranserna av tillbehör och fälgar. Inom den s.k. cash and carry-handeln stärkte Örum sin roll som en snabb leverantör, som ser till att kunderna har produkterna inom ett dygn. ringsradar. Dessutom sköter Örum distributionen av produkter från bl.a. Bosch, SKF, WD-40 och STP inom den fria reservdelshandeln. För att förbättra konkurrensförmågan införde Örum en klarare segmentering av kundkretsen. Samtidigt förnyades organisationsstrukturen och sortimentet utökades med produktgrupper som motsvarar de nya kundkategoriernas krav. Till de nya agenturerna hör bl.a. Total smörjmedel, Bosch elutrustning och elektronik samt Rosen och DelphiGrundig multimediaprodukter för bilar. Örums verksamhet bygger på gedigen sakkunskap, som får stöd av det nygrundade tekniska kompetenscentret. Här får kunderna hjälp och handledning i frågor som gäller försäljning och installation. Örumnet, det av återförsäljarna använda webbaserade beställnings- och reservdelssystemet i realtid, utvecklades ytterligare. Örumnet är den synligaste delen av bolagets logistikkedja. Den mest avgörande faktorn för kundens köpbeslut är den höga servicenivån. Örums viktigaste leverantörer är de stora internationella tillverkarna av bildelar och Utsikter för år komponenter. De mest kända varumärkena i bolagets sortiment är Bosal avgasrör och dragkrokar, Hella billjus, elutrustning, elektronik och luftkonditionering, Mann fordons- och industrifilter, Sachs stötdämpare och kopplingar, Brembo och Delphi bromsdelar, Wabco bromssystem, Raufoss mässingsförskruvningar, ATP fälgar samt Rostra farthållare och parke- Försäljningen av bilreservdelar väntas inte växa år Konkurrensen skärps på grund av bilimportörernas ökande intresse för service och reparationer av allt äldre bilar. Med nya effektiva arbetsmetoder, med kompetens och ett brett sortiment stärker Örum ytterligare sin position på marknaden. 10

11 Örumnet har ytterligare utvecklats för att motsvara kundernas inköpsbehov. Örums tekniska kompetenscenter stöder och handleder kunderna vid försäljning och installation av tekniska produkter. Total-smörjmedlen lanserades som Örums nya produktlinje på Helsinki Motor Show. I evenemanget deltog fr.v. Total-flickan Johanna Niemelä, Pascal Rigaud (Total), världsmästaren Marcus Grönholm, Kai-Petteri Purhonen (Örum) och Jens Sörensen (Hella). Örums nya fälgar var ett blickfång på Helsinki Motor Show. Hella FF 50 / 75 Blue 11

12 Mercantile Group AS Mercantile Group AS verkar i Estland, där den ekonomiska tillväxten år 2004 var fortsatt stark. Företaget lyckades bra inom alla sektorer av sin verksamhet, och omsättningen ökade med 18 % till 10 miljoner euro. Andres Palk Verkställande direktör Omsättning , milj Mercantile Group AS är importör och grossist för bilreservdelar och biltillbehör, industriförnödenheter samt KSB-pumpar och -ventiler i Estland. Företaget har också reparationsverksamhet i sina Autopartner-affärer. Den bilrelaterade affärsverksamheten står för cirka 80 % av omsättningen. Affärsverksamheten i Estland kännetecknas av att ett och samma företag sköter import, partihandel och detaljhandel. Mercantile Group AS bygger upp sin egen kedja av Autopartner-verkstäder och affärer. De första affärerna har redan Fästtillbehör och lager är de största produktgrupperna inom industriförnödenheter, där företaget betjänar den snabbt växande estniska elektronik- och metallindustrin. Kundernas verksamhet växer snabbt för att produktion flyttas från Nord- och Västeuropa till de nya EU-länderna där kostnadsnivån är lägre. Mercantile Group AS säljer också verktyg, särskilt till byggindustrins el- och VVS-montörer. Den viktigaste agenturen är Bosch. På den estniska marknaden företräder 9,0 8,5 10,0 etablerat sin ställning på marknaden. Följande affär öppnas i början av år Kedjan skall Mercantile Group AS också tyska KSB AG, Europas största tillverkare av pumpar och stegvis byggas ut till de viktigaste affärscentren. ventiler. Produkterna är marknadsledare också Mercantile Group AS har som mål att i Estland. År 2004 var Mercantile Group AS erbjuda sina kunder ett heltäckande produkt- största leverantör av pumpar till den nya stora urval. Till bolagets viktigaste varuleverantörer oljeterminal, som Trendgate AS lät bygga strax hör de stora internationella tillverkarna av delar utanför Tallinn. och komponenter för bilindustrin. Merparten av företagets produkter är originalprodukter eller reservdelar av motsvarande kvalitet. Företagets mest kända varumärken är Hella billjus, elektronik, el- och luftkonditioneringsprodukter, Bosal avgasrör och dragkrokar, MGnet, det av återförsäljarna använda webbaserade beställnings- och reservdelssystemet i realtid, utvecklades ytterligare. MGnet är den synligaste delen av företagets logistikkedja, där den mest avgörande faktorn för kundens köpbeslut är den höga servicenivån. Mann filter, Sachs stötdämpare och kopplingar, SKF lager och vattenpumpar, Bridgestone och Utsikter för år 2005 Vredestein bildäck, Exide bilbatterier, Osram I och med Estlands EU-medlemskap har kon- lampor, Comma oljor, Mont Blanc takställ samt kurrensen på marknaden skärpts, men samtidigt Diesel Technic, Wabco och Febi reservdelar för tunga fordon. De viktigaste nyheterna i sortimentet är olika elektronikreservdelar och -tillbehör, vilkas andel av omsättningen snabbt växer. uppstår nya tillväxtmöjligheter. År 2005 satsar Mercantile Group AS på att fördjupa samarbetet med övriga koncernbolag och på att bygga ut sin detaljhandelskedja. Omsättningen förväntas växa snabbare än marknaden. 12

13 Bosals urval av avgasrör kan studeras också i onlinekatalogen på webben. Stötdämparna i Sachs Performanceserie har samma kvalitet och sportighet som originaldelar. Det webbaserade beställnings- och reservdelssystemet MGnet utvecklades ytterligare. Luminator Compact Chromium är en nyhet i Hellas täckande urval av extrabilljus. Den för kunden viktigaste faktorn i logistikkedjan är långt driven service. Rosen har lanserat elektronik för underhållning under långa bilfärder. 13

14 Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt Mercantile-koncernen verkar inom teknisk handel i Finland och Estland. Koncernen fortsätter de över 100-åriga traditionerna från O.Y. Mercantile A.B, som grundades Mercantile-koncernen har tre rörelsedrivande dotterbolag: Mercantile Oy Ab säljer industriförnödenheter och brandskyddsutrustning, Örum Oy Ab säljer bilreservdelar och biltillbehör, Mercantile Group AS driver ovannämnd verksamhet i Estland. Omsättning och resultatutveckling Omsättningen för Mercantile-koncernen uppgick år 2004 till 63,4 miljoner euro jämfört med 57,7 föregående år. Ökningen var 9,7 %. Omsättningen ökade i samtliga tre dotterbolag, i Mercantile med 10,6 %, i Örum med 8,1 % och i estniska Mercantile Group med hela 18 %. Årets vinst uppgick till 2,67 miljoner euro. Vinsten var på samma nivå som föregående år, ökningen var 2,2 %. Soliditet och likviditet Koncernens soliditet och likviditet var fortsättningsvis utmärkta. Soliditeten var 73 %, en minskning på tre procentenheter jämfört med föregående år. Inlösning av egna aktier Bolaget har under året inlöst 7,7 % av sina egna aktier. Styrelse och ledning Koncernens styrelse bestod under året av Stig Gustavson, ordförande, Dieter Aminoff, Thomas Aminoff, Jan-Martin Börman och Kari Lounasmeri. I juni 2004 utsågs Paavo Feirikki till ny verkställande direktör för moderbolaget i stället för Dieter Aminoff. Personal Vid slutet av året hade koncernen 288 anställda jämfört med 279 föregående årsskifte. Framtidsutsikter Under år 2005 kommer verksamheten att fortsätta i enlighet med tidigare riktlinjer. Dotterbolagen utvärderar också kontinuerligt möjligheter till företagsköp. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Mercantile Group Oy Ab:s vinst för år 2004 är ,12 euro. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 135 euro per aktie eller sammanlagt euro och att resten kvarlämnas på vinst- och förlustkontot. 14

15 Mercantile Group Oy Ab:s styrelse. Sittande från vänster Dieter Aminoff och Stig Gustavson, styrelsens ordförande. Stående från vänster Jan-Martin Börman, Thomas Aminoff och Kari Lounasmeri. 15

16 Koncernresultaträkning ( ) OMSÄTTNING (1) Övriga rörelseintäkter (2) Material och tjänster (3) Personalkostnader (4) Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader (6) VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER OCH SKATTER Inkomstskatt (7) KONCERNENS VINST FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN Koncernens finansieringsanalys ( ) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel Vinst för räkenskapsperioden Avskrivningar och nedskrivningar Internt tillförda medel totalt Förändring av bestående aktiva ANVÄNDA MEDEL Investeringar Förändring av latent skatteskuld Förändring av långfristigt främmande kapital Omräkningsdifferens i eget kapital 3 1 Förändring av avsättningar 0 98 Inlösning av agna aktier Dividendutdelning Förändring i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET Kassa och bank Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristigt främmande kapital Rörelsekapital Rörelsekapital

17 Koncernbalansräkning ( ) Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Goodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottbetalningar och pågående nyanläggningar Placeringar Övriga aktier och andelar BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter/varor Långfristiga fordringar Lånefordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Fordringar totalt Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA TOTALT AKTIVA TOTALT Passiva EGET KAPITAL (8) Aktiekapital Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld Långfristigt främmande kapital (9) Skulder till kreditinstitut Pensionslån Kortfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT PASSIVA TOTALT

18 Bilaga till bokslutet Nedanstående noter innehåller inte alla de uppgifter som bokföringslagen och -förordningen förutsätter. Konsolideringsprinciper för koncernbokslutet Koncernbokslutet har uppgjorts enligt förvärvsmetoden. I koncernbokslutet ingår Mercantile Group Oy Ab samt alla de bolag i vilka Mercantile Group Oy Ab:s ägoandel direkt eller indirekt är över 50 %. Boksluten för de utländska dotterbolagen har ändrats och omgrupperats i enlighet med den finska bokföringslagen. Balansen har omräknats till euro enligt Finlands Banks medelkurs för bokslutsdagen, medan resultaträkningen har omräknats enligt årets medelkurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till Finlands Banks kurs för bokslutsdagen. De terminerade fordringarna och skulderna har värderats enligt terminskurs och räntedelen har periodiserats. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna i koncernbokslutet upptas till anskaffningsvärde, i vilket ingår förutom de direkta utgifterna även de indirekta kostnaderna för anskaffning och tillverkning. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångarna har angetts i balansen till de direkta anskaffningsvärdena minskade med avskrivningar enligt plan. De planmässiga avskrivningarna har gjorts på de ursprungliga anskaffningsvärdena som lineära avskrivningar enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. De använda avskrivningstiderna är: Goodwill år Immateriella tillgångar år Övriga utgifter med lång verkningstid år Byggnader och konstruktioner år Maskiner och inventarier år Övriga materiella tillgångar år ( ) Resultaträkningens noter 1 OMSÄTTNING ENLIGT MARKNADSOMRÅDE Finland Övriga länder Totalt ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Hyresintäkter Försäljningsvinst av bestående aktiva Övrigt Totalt MATERIAL OCH TJÄNSTER Inköp under räkenskapsperioden Förändring av lager Köpta tjänster 8 1 Totalt PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt PERSONAL OCH LEDNING Personalens antal i medeltal Finland Övriga länder Totalt Verkställande direktörernas och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter av långfristiga placeringar Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Kursdifferenser Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Totalt ( ) Balansräkningens noter 8 EGET KAPITAL Aktiekapital 1.1 och Vinst från tidigare räkenskapsperioder Dividendutdelning Inlösning av egna aktier* Omräkningsdifferens -3-1 Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Från ackumulerade avskrivningar redovisade medel Utdelbara medel * Bolaget har inlöst 617 egna aktier, vilka innehas av bolaget. 9 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL, ÖVER 5 ÅR Pensionslån ANSVARSFÖRBINDELSER Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet Pensionslån Givna inteckningar Leasingansvar Förfaller under räkenskapsperioden Förfaller senare Totalt Övriga ansvarsförbindelser Givna garantier för egen skuld INKOMSTSKATT Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Förändring av den latenta skatteskulden Totalt

19 11 SPECIFIKATION AV AKTIEPORTFÖLJ Vinst/förlust Bokförings- Andel i enligt senaste Dotterbolag Ägoandel Ägoandel värde eget kapital bokslut moderb.% konc.% FI Örum Oy Ab FI Mercantile Oy Ab EE Mercantile Group Kinnisvara AS EE Mercantile Group AS RU Helvar Merca OOO FI Oy Merca Trading Ab Helsingfors den 9 februari 2005 Stig Gustavson Dieter Aminoff Thomas Aminoff Kari Lounasmeri Jan-Martin Börman Revisionsberättelse TiIl Mercantile Group Oy Ab:s aktieägare Jag har granskat Mercantile Group Oy Ab:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar verksamhetsberättelsen samt koncernens och moderbolagets resultaträkning, balansräkning och bilageuppgifter. Efter utförd granskning, avger jag mitt utlåtande om bokslutet och förvaltningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna och innehållet i bokslutet ävensom bokslutspresentationen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att få bekräftat att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har jag utrett huruvida styrelsen och verkställande direktören handhaft förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. Enligt min mening är bokslutet uppgjort enligt bokföringslagen och övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslutet skall uppgöras. Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet och bolagets ekonomiska ställning. Bokslutet inklusive koncernbokslutet kan fastställas och medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direktören kan beviljas ansvarsfrihet för den av mig granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av resultatet beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Helsingfors den 18 mars 2005 Jan Holmberg CGR 19

20 Företagsgruppen Följande koncerner bildar en helhet med gemensam ägarbas Helvar Merca Helvar Merca-koncernen är en internationell industrikoncern. Dess största dotterbolag är Helvar, som tillverkar reaktorer för belysningsarmaturer samt belysningselektronik, och Fastems, som levererar fabriksautomationssystem. Båda hör till de ledande tillverkarna inom sina branscher i Europa. År 2004 hade koncernen en omsättning på 117 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 500. Mercantile Mercantile-koncernen idkar teknisk handel i Finland och Estland. Koncernen har tre dotterbolag. I Finland bedriver Mercantile handel med industriförnödenheter och säkerhetsutrustning, och Örum marknadsför bilreservdelar och biltillbehör. Mercantile Group AS är distributör inom den tekniska handeln i Estland. År 2004 hade koncernen en omsättning på 63 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 288. Electrosonic Electrosonic-koncernen är global expert på avancerade audiovisuella lösningar. Underhåll och service av levererade system utgör en viktig del av koncernens affärsverksamhet. Koncernen har tre huvudbolag: Electrosonic Limited i England, Electrosonic Systems, Inc. i Förenta staterna och Lightinen Oy i Finland. År 2004 hade koncernen en omsättning på 55 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är 268. Veho Veho-koncernen är Finlands största företag i bilbranschen. Koncernbolagen importerar bl.a. Mercedes-Benz personbilar och nyttofordon, smart, Citroën personbilar och varubilar samt Mitsubishi. Veho har fem bilhus med full service i huvudstadsregionen samt i Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Veho är även återförsäljare av Honda-personbilar. Därtill idkar koncernen bilhandel i Tallinn, Riga, Vilnius och S:t Petersburg. År 2004 hade koncernen en omsättning på 893 miljoner euro. Antalet anställda i koncernen är

21 21

22 Adresser Moderbolaget Mercantile Group Oy Ab Haxböleslingan 2 PB 222 FI Vanda Finland tfn fax Koncernbolagen Mercantile Oy Ab Vanda (huvudkontor) Haxböleslingan 2 PB 222 FI Vanda Finland tfn fax Tammerfors Rantatie 27 FI Tammerfors Finland tfn fax Uleåborg Kiilakiventie 1 FI Uleåborg Finland tfn fax Vasa Strömberg parkvägen 15 J FI Vasa Finland tfn fax Tallinn Mustamäe tee Tallinn Estland tlf fax Örum Oy Ab Esbo (huvudkontor) Västra industrigatan 2 PB 14 FI Esbo Finland tfn fax S:t Petersburg Orbeli str, 35 (OOO VEHO ) S:t Petersburg Ryssland tfn fax Mercantile Group AS Tallinn (huvudkontor) Pärnu mnt Laagri, Harjumaa Estland tfn fax Pärnu Ehitajate tee 10 / Savi Pärnu Estland tfn fax Mustamäe tee Tallinn Estland tfn fax Peterburi tee Tallinn Estland tfn fax

23

24

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005

vasa teleområde verksamhetsberättelse 2005 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi 15 1 95 9 85 8 75. VLT-koncernen

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8 96 Innehåll Kommande rapporter Delårsrapport, 3 månader 28 april 1997 Bolagsstämma 28 april 1997 Delårsrapport, 6 månader 11 augusti 1997 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 1997 Affärsidé 1 1996 i korthet

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer