Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf"

Transkript

1 Inledning Årets verksamhet har innehållet en mängd olika samarbeten, projekt och ak9viteter. ABF har under året firat 30 års jubileum och hac de nordiska systerorganisa9onerna på besök. Verksamheten har på poli9sk nivå dels om bildningsverksamhet är vik9g och dels för Ålands Socialdemokrater, par9, är en av förbundets medlemsorganisa9onerna. har dock inte påverkat stödet och utvecklingen av verksamheten och nya organisa9oner har valt ansluta sig, vilket både stärker och berikar verksamheten. Verksamheten gör år härrör sig främst 9ll ökade hyreskostnader, men även ökade lönekostnader och en verksamhet. täcks av den buffert ABF har byggt upp under åren. 1

2 Medlemmar ABF har under året ökat 9ll 28 medlemsföreningar. Medlemsantalet ligger på ca 4200 enskilda medlemmar. Medlemsföreningar är: Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL r.f. Emmaus r.f. FFC: s lokalorganisa9on (Finlands Fackföreningars centralorganisa9on) r.f. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f. Islands of Peace r.f. Kulturföreningen Katrina r.f. Mariehamns Bokarbetare r.f (Team) PAM Ålandshandelsanställda r.f. PAM Hotell & restauranganställda r.f. PAU Post och logis9kunionen Ålandsavdelningen r.f. PusselFamiljen r.f. Rädda Barnen på Åland Röd Ungdom r.f. SKUNK- intresseorganisa9onen för ungdomar i skärgården r.f. Super (närvårdarna) r.f. Swingskeppet r.f. Visans vänner r.f Ålands Byggnadsförbund r.f. Ålands Hyresgäsaörening r.f. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. (Team) Ålands Kommunalanställda JHL r.f. Ålands Landskapsanställda JHL r.f. Ålands r.f. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f. Ålands Mångkulturella förening r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. Ålands Socialdemokrater r.f. Personal Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare 55 % av hel9d. Bokföringen sköts som en köptjänst av Maria Malmberg, JanMar. Styrelsen Ordförande: Ing- Mari Heikfolk. Vice ordförande: Monica Sandberg, Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Ritva Pero9e, Agneta Sundström, Kaveh Bahar, Fredrik Johansson Suppleanter: Harry Rönnberg, Anne Sjölund,, Ulf Nyback, Michaela Dahl. Under året har 9 styrelsemöten hållits. Representanskapsmöte Samlade drygt 25 personer och var en trevlig 9llställning, Falafel från Shandiz och uppträdande av Mariana Mox och Greta Sundström stod utöver stadgeenliga förhandlingar på programmet. Lokalerna Lokalerna på Ålandsvägen 55 används fli9gt av olika föreningar. De har varit bokade vid över 180 9llfällen under året för möten och ak9viteter. Den webbaserade bokningskalendern och utlåningen av lokaler 2

3 fungerar väl. Hyreshöjningen har 9ll ABF har in och idag betalar en betydlig större andel av hyran 9ll Sjömansunionen. Flera av fackföreningarna som 9digare varit med och bidragit har hoppat av. Hyran är dock väl hög både för ABF och för Sjömansunionen, lokalerna är svåra för många med fysisk och inte heller helt passliga för vår verksamhet. Försök finna andra billigare ändamålsenliga lokaler har gjorts men ännu utan framgång. InformaDon avtal med en gra9s annons var 14:e dag i Nya Åland har vilket givit en fin återkommande plats synliggöra sådant som är på gång och ABF som ak9vt bildningsförbund. Hemsidan används som en aktuell informa9ons punkt. Det elektroniska nyhetsbrev som intresserade kan prenumerera på distribueras idag 9ll drygt 100 adresser. Tidningarnas info sidor och 100 ord om din förening har använts. ABF har på olika synts i de olika lokal9dningarna under året. Info sida om ABF har publicerats i JHL 214 Kommunalarbetarnas årliga broschyr. Brochyr En broschyr som informerar om ABF- Åland och dess medlemsföreningar har tagits fram i samarbete med FFC och distribuerats 9ll alla hushåll på Åland. Broschyren finansierades i samarbete med flera fack- och medlemsföreningar. Kurser, föreläsningar, samtal och studiecirklar Inga terminslånga kurser har arrangerats däremot löper flera cirklar på under året. Fokus är idag på korta kurser, föreläsningar med ecerföljande samtal, enskilda studiekvällar, studiecirklar och projek9nriktad bildning. 44 kurs/föreläsnings9llfällen har hållits. Ämnena för kurser och föreläsningar har en bredd vilket är vik9gt för på olika s9mulera livslångt lärande. De flesta ak9viteter är på förslag av medlemsföreningarna och i samarbete med andra både egna medlemsföreningar andra aktörer. Bilaga 1 Med dagens resurser har inte studiecirklar med utbildade studiecirkelledare utrymme i verksamheten. De cirklar som kommer igång har en bredd och bygger på enskilda gruppers egna ini9a9v. Arbete med sprida möjligheten har utvecklats genom en del av de projekt som bildningsförbundet medverkat i. 16 olika cirklar har varit igång under året. Bilaga 2. Jubileum ABF Sverige 100 år ABF- Åland reste 9ll Stockholm för fira ABF Sveriges 100 års jubileum. Under en dag bevistade styrelsemedlemmar det stora evenemanget i centrala Stockholm. Studieledaren var också på plats och uppvaktade med en dona9on 9ll Vi- skogen vid den interna9onella uppvaktnings- kvällen. ABF- Åland medverkade också som en part i seminariet mötas men inte kunna, där webbaserat seminarium genomfördes från ABF- huset. På Åland fanns det deltagare på Kumlinge skola och på ÅTC i Mariehamn, även deltagare från Umeå deltog. ABFs medlemsförening SKUNK Vill du dansa Lindyhop och Balboa? Föreningen Swingskeppet bjuder/ arrangerar Socialdans till Red Beans and Rice Jazz Band. 29 november kl på fd. Yrkesskolan Före dansen har föreningen höstmöte (18.00) Alla intresserade välkomna! Studiecirkel för dig som vill träna svenska i praktiken. Cirklarna är gratis och på flexibla tider. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel Ta hand om din förening - från dold resurs till synlig kompetens Arrangera en kväll för styrelsen och andra intresserade, där vår processledare Jessica Eriksson leder samtal kring: Hur kan vi ta tillvara och förvalta de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? För medlemsföreningarna är denna kväll gratis, för andra mot en avgift. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel

4 bidrog med en film och bildvisning om vikten av webbaserade möten för skärgårdsungdomar. Seminariet var samarbete mellan Riksförbundet Cys9sk fibros, ABF Sverige, ABF- Åland och SKUNK. Huvudföreläsare var Brit Stakston specialist på sociala medier. Jubileum ABF- Åland 30 år ABF- Åland firade 30 års jubileum den 19 november med kvällsseminarium på Kulturhuset Alandica. Temat var: Behövs folkbildning och bildningsförbund? Bengt Göransson föreläste under rubriken; Mellan uppoffring och själv9llfredsställelse - tankar om folkbildningsarbete i dagens samhälle. Marie Ericsson handläggare av folkrörelsefrågor inom svenska regeringen i Sverige föreläste om proposi9onen Ny poli9k för det civila samhället. Utbildningsminister Johan Ehn beskrev den åländska regeringens poli9k kring folkbildningsfrågor och bildningsförbunden. samtal hölls på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Några av de nordiska ABF- organisa9onerna om hur de ser på behovet av bildningsförbund. De åländska par9erna var inbjudan framföra tankar kring behovet av bildningsverksamhet och bildningsförbund och samhällets ansvar för stödja dessa. Endast Moderaterna och Socialdemokraterna var på plats, men en öppen diskussion med deltagarna och en panel hölls. Helena Flöjt Josefsson från Visans vänner uppträdde. ECer seminariet deltog 50 personer i en uppvaktning där det bjöds på åländsk buffé. Tillställningen var alkoholfri. ABF- Norden seminarium på Åland seminarium i två dagar i anslutning 9ll ABFs jubileum hölls på Åland. På programmet stod studiebesök på Emmaus och arbete på temat ABF- organisa9onerna i Norden. ABF Sverige presenterade sin struktur, inriktning och utvecklingsidéer för bildningsverksamheten nu och i fram9den. Under jubileums programmet gjorde de nordiska kollegorna inspel på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Hur ser de nordiska ABF organisa9onerna på behovet idag? Dag två var det diskussioner, stadgeenligt möte samt informa9on om Åland och självstyrelsen och lunch 9llsammans med Ålands lantråd Camilla Gunell. Medlemsskap ABF- Åland är medlem i Leader Åland r.f. ABF- Åland är medlem i nätverket ABF- Norden och genom också i Solidar och IAWEA. Projekt Olika former av projekt är en vik9g del av bildningsverksamheten, dels för det är en väg för 9llskapande av resurser men också för nå nya målgrupper och ha andra former av bildningsverksamhet än direkt cirkel- eller kursformen. Verksamhetsledaren verkar i hög grad som en coach och administratör för projektens arbetsgrupper som leder arbetet. Hemsida Jämställd barnomsorg på uppdrag av Jämställdhetsinspektören vid Landskapsregeringen MÅL: a# ly&a fram erfarenheter och kunskaper från Landskapsregeringens projekt Jämställd barnomsorg, - speciellt för ABF a# ly&a fram studiecirkelns möjligheter. Hemsidan har uppdaterats under året. 4

5 Visor från mormors trädgård MÅL: a# skapa större valmöjligheter för musikintresserade ålänningar och turister, a# skapa e# Ellfälle för både etablerade och nya arester a# uppträda, a# skapa en gemytlig och trevlig stämning bland besökarna och medverkande. Resultatet blev succé. Arbetsgruppen arrangerade fyra kvällar 26/7, 3/7, 10/7 och 17/7 i Övernässtugans trädgård, i år fanns en rik9g scen som gav mer professionellt intryck. Det blev publikrekord två gånger, totalt besökte över 520 personer, vårt mål var 200 gäster. I år hade kaféet utvecklats med kafémöbler och mormorskaffekoppar. Projektet var samarbete mellan Visans vänner, ABF- Åland och Mariehamnsstad. Skärgårdskvinnoseminarium 2013 på Kumlinge MÅL: a# genomföra e# tredagars seminarium under rubriken Kvinnor vill bo i skärgården. Livskvalitet och mångkultur. 15 kvinnor i Kumlinge planerade och genomförde som planerat tredagarsseminariet den september. Seminariet som samlade drygt 100 kvinnor från de fyra skärgårdarna. På festkvällen deltog ca 15 ortsbor och Ålands lantråd medverkade med tal. rikt program med föreläsningar, panelsamtal och verkstäder gav många möjligheter 9ll nätverkande, erfarenhetsutbyte och kunskapande. En rapport producerades. Ungdomsfilmprojekt: Fina Moln MÅL: a# ungdomar från Åland och Sverige Ellsammans skapar en film, a# utveckla nya nätverk mellan filmintresserade ungdomar i båda områdena, a# arbeta med temat idenetetsskapande. - a# skapa en bra sommar akevitet för ungdomar, a# synligöra a# ungdomar kan vara akeva medborgare, a# lära mer om filmskapande. Projektet genomfördes som planerat med 40 ungdomar medverkade. Filmen (20 min) hade premiär 27/10 med ca 100 besökare. Filmen släpptes på DVD i november. Islands of peace Fredsfes9val i Mariehamn, ABF Åland valde samverka genom bidra med två moderatorer under fes9valen augus9 samlades ca 250 personer från Sverige, A land och Finland i Mariehamns stadskärna för samtala kring och hylla fred. Under fes9valen blandades föreläsningar, seminarier och diskussioner med konserter, dans, workshops, konst och medita9on. Arrangemanget var 5

6 Scandinavian Shuffle, februari 2013 MÅL: 300 personer ska gå kurs i swingdansen Balboa före och under Scandinavian Shuffle y#erligare 200 personer ska delta i utbytet i besöka festerna kvällsed eller på annat sä# ta del av evenemanget. Åland ska stärkas som en akev part i swingdanskulturnätverket, fler unga och gamla ska prova på pardans och Åland ska få internaeonell uppmärksamhet med evenemanget Scandinavian Shuffle i Mariehamn. Under sommaren genomfördes en marknadsföringsresa med Albanus 9ll Herräng, lindy hoppens mecka. I övrigt planerades och marknadsfördes projektet. Kunskaps och refleklonskvällar för föräldrar och andra vuxna MÅL: a# genomföra lokala träffar med kunskap input och samtala om utmaningar i föräldrarskapet. samarbete mellan Rädda barnens internet projekt, Power club och ABF- Åland. gemensamt koncept utarbetades och en kväll i samarbete med Hem och skola och Lemlands skola genomfördes under året. Hållbarförening utveckling för din föreningen MÅL: a# inspirera, uppmuntra och stödja föreningsutveckling. Under året har ABF genom Jessica Eriksson erbjudit de föreningar som vill jobba med sin föreningsutveckling en helkväll med rubrikerna: Ta hand om din förening - från dold resurs 9ll synlig kompetens, Hur kan vi ta 9llvara de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? och Rekrytering - hur kan vi engagera nya och flera medlemmar? Byggnadsarbetarförbundet, Visans vänner, SKUNK, ABF, FFC, PAM och Swingskeppet har hac en kväll 9llsammans med Jessica. En kväll på temat marknadsförs sin förening och en kväll kring budget arbete i föreningar har också arrangerats inom projektet. IntegraLon genom studiecirkel MÅL: a# skapa möten och nätverk för infly#ade och ålänningar, a# träna prakesk svenska för infly#ade. Våren 2012 startades den första pilotcirkeln. Två ledare genomförde en cirkel 9llsammans med 8 rumäner som rekryterats genom FFCs ombudsman. ABFs verksamhetsledare, cirkelledarna och deltagarna en lördaglunch. Cirkeln fungerade bra. Verksamheten blev både språkträning och integra9on. Medis arrangerade en föreningsmässa för dem som går kurserna i svenska för invandrare. Där presenterade ABF sin verksamhet och möjligheten 9ll studiecirkel i prak9sk svenska. Över 30 kursdeltagare skrev på en lista för bli kontaktade 9ll hösten. Hösten 2012 gick ABF ut med inbjudningar, dels 9ll ålänningar om de var intresserade av leda cirklar, och dels 9ll via mail, sms och 9dningen. 30 intresserade ålänningar hörde av sig och 8 deltog på informa9onsmöte. 3 kom 9ll informa9onsmöte och sammanlagt 8 hörde av sig. Sen startade koordina9onsarbete som visade sig vara mer än förväntat, vilket gjorde ingen cirkel kom igång under Vill du praktiskt träna svenska? I höst startar vi studiecirklar för inflyttade som vill praktiskt träna svenska. Informationsmöte: Onsdagen den 19 september kl.19. Blå teatern, Ålandsvägen 55 i Mariehamn. Om du inte kan komma ta direkt kontakt med verksamhetsledare Mia Hanström mobil Varje studiecirkel är fem träffar som är praktiskt inriktade. Gruppen är liten ca 5 personer. Man gör saker tillsammans, det kan var studiebesök på t ex biblioteket, laga mat, hantverka och samtidigt pratar man. Studiecirkeln kan vara en ren introduktion kring åländska företeelser eller att man samlas kring ett tema. Gruppen bestämmer tillsammans en plan på vad man ska göra vid de olika träffarna.! 6

7 Ungdomsfilmprojetet MiO livs dröm Projektet genomfördes sommaren 2011 men arbetsgruppen tävlade med filmen på Göteborgs filmfes9val, Dragon Award, Ung Vera på Åland där den vann 1:a pris samt på Vårrullen i Stockholm dit 4 av filmarna for för delta. Filmen har också visats lokalt bland annat i Kumlinge skola där en av filmarna presenterade den. Möten via videokonferens Under våren sökte ABF- Åland tekniska löningar, finansiering och möjligheter kunna få bli en bas för föreningar som vill ha möten via videokonferens. Landskapet ser dock ingen väg stödja dylikt projekt så projektet har stannat av, men är inte mindre angeläget. Projekt på is Samarbetsseminarium på Åland för ABF Sverige och TSL I aug/sept 2012 hade ABF Sverige beslutat ha möte med TSL på Åland för samarbetsdiskussioner. De vill utöver det gärna åka 9ll skärgården och bland annat fiska. ABF- Åland tog fram förslag 9ll program men pga av olika omständigheter är seminariet på fram9den. Nordisk barn och ungdomskulturfesdval ABF - Åland fick i uppdrag av ABF Sverige projektera en Nordisk barn och ungdomskulturfes9val för ABF Norge, Danmark och Sveriges Unga örnar. Studieledaren och SKUNKS ordförande Sara Strandberg gjorde utkast 9ll plan och såg över finansiering möjligheterna och lämnade en plan och rapport 9ll Unga Örnar. Unga Örnar sommarläger På önskemål från socialdemokraterna om sommarläger för åringar tog ABF- Åland fram utkast 9ll projektplan, projektet sköts dock på fram9den pga av för kort 9d ta fram finansiering. Olof Palmes Minnesfond S9pendium har delats ut 9ll föreningen Islands of peace för arrangera en Fredsfes9val och Ulrika Kjeldsen för delta i Freds Corps utbytesprogram i 3 månader i Flyk9ngläger i Algeriet, Ulrika har dock om få rekvirera bidrag senare. Medverkan, träffar och representadon * Möte med näringsministern om finansieringsproblemen med Ungdomsfilmprojektet 2010 Fåglarna på oss. Simon Jansson, Simon Holmström, Joel Bergman och Mia Hanström representerade projektet. * Studiemöte - möte för samtal kring bildningsverksamheten och hur ABF kan utvecklas för på bästa gynna olika medlemmar i medlemsorganisa9onerna. * ABF- Norden seminarium, Köpenhamn april tema ungdomsarbetslöshet, verksamhetsledaren deltog. * ABF - Sverige 100 år i Stockholm den 15/6. * Hearing i 3 december. * Info om ABF för alla SFIare. Verksamhetsledaren medverkade i 14 st 10 minuters pass. * Besväret 9ll Högsta förvaltningsdomstolen för projektet Fåglarna på oss är inlämnat. * Fina Moln premiär på bio Savoy den 27/10 kl Verksamhetsledaren höll kort tack tal. 7

8 Bilaga 1 KURSER OCH FÖRELÄSNINGS- OCH DISKUSSIONSKVÄLLAR - Datakurs för nybörjare och ovana, 1/2, 8/2, 29/2, 7/3, 12/3, 26/3. 5 deltagare (5k) med Rebecca och Ida Sandström. I samarbete med Super. - En kväll på temat marknadsföring av din förening, med Daniel Johansson och Sofia Enros 24/1, 14 deltagare (21k o 2m). - Föräldrarföreläsning i samarbete med Powerclub och Rädda Barnen, i Lemland, 14 deltagare (21k o 2m). Föreläsningar om Opera - introduk9on om kompositörerna om sångerna olika typer av opera och roll gestaltning inom opera och opera som konsaorm Barbro Sundback. I samarbete med Katrina. - Flickan från Vilda Västern Puccin, 8/1 116 delt. (60% m o 40% k) - Lucia de Lammermoor Donize\, 19/3 125 delt.(60% m o 40% k) - Valkyrian, Wagner 30/4 80 delt (60% m o 40% k) - Trubaduren, 14/5 80 delt. (60% m o 40% k). - Kvinnor en handelsvara 19/2 kl. 19. Visning av dokumentärfilmen Som en pascha om världens största bordell i Tyskland, medverkade gjorde filmaren Svante Tidholm. I samarbete med Feministakademin. - Trygga möten - en kväll på temat a2 förebygga övergrepp på barn och ungdomar 18/9 föreläsninga av Carin Grundberg Svenska Scouterna, i samarbete med Ålands landskapsregering, Skunk och Scouterna. 15 deltagare (10k o 5m). - Ordförandeutbildning 16/10 medverkande Henrik Sjöblom och Barbro Sundback, moderator Mia Hanström. 12 deltagare (2 m o 10k). - A2 träffas men inte kunna 14/6 i samarbete med föreningen Cys9ska fibros, Skunk och Abf - Sverige. 5 delt. i Mariehamn, 8 delt. på Kumlinge och 10 tal i Stockholm (50% m o 50% k). - Finns det arbetarklass på Åland, 2/5 medverkande Henrik Lagerberg, Simon Widman, Jenny Jonstoij och Leo Löthman. 18 delt. ( 6k o 12 m) i samarbete med Röd Ungdom och FFC. - A Taste of Herräng" söndagen den 15 april på Frideborg prova- på- kurser i swingdanserna Lindy Hop och Balboa socialdans, café, Lindy Hop Shop - liten swingloppis och film. (48 i delt. 26 deltog i Lindy Hop- kursen och 30 i Balboa- kursen. (45% m 55% k). I samarbete med Swingskeppet och Mildreds dansskola. - Den nordiska modellen och fackets roll - hur bygger vi e2 starkt Åland? 29/5 Inledare: Camilla Gunell, par9ledare Socialdemokraterna och lantråd, Henrik Lagerberg ombudsman FFC, Daniel Dahlén Ålands Näringsliv. 12 deltagare. - Om musik runt Östersjön på talet, föreläsning med professor emeritus, Fabian Dahlström. I samarbete med kulturföreningen Katrina, 25/4. 20 deltagare (3m o 17k). 8

9 - Läshundsverksamhet, 28/3 ABF i samarbete med Mariehamnsstad. En föreläsning om läshundsterapi 9llsammans med Raisa Alameri och hunden Börje. 20 deltagare (17k o 3m). - Ge barnet en chans - ge livet en chans, föreläsning för föräldrar med barn i dagis och på förskolan. Föreläsare, läsinspiratör 18/4 Torgny Karnsted I samarbete med Hem och skola och Landskapsregeringen. 18 deltagare (4m o 15k). - Skrivarworkshop i Vårdö- firandet av Runar Salminen 100 år, i samarbete med Vårdökommun workshopen leddes av Katarina Gäddnäs. 11 deltagare (10k o 1 m) samtal förs bland annat på FB- gruppen Bokmalen. - Det går a2 leva e2 bra liv med psykisksjukdom Föreläsning med Marcus Sandberg upplevelser av schizofreni och drogberoende, han lever idag fungerande liv med familj och arbete. 20 /9. samarbete med Reseda och Psykiatrin inom ÅHS. Över 100 deltagare (70% k o 30% m). - Genusjihad- kampen för jämställdhet i Afghanistan, 10/4 föreläsare Johanna Fogelström i samarbete med Emmaus och Feministakademin. 8 delt. (6 k o 8m). - Seminarium om kulturell mångfald, 21/5 medverkande bland annat Helena Flöjt Josefsson, Camilla Gunell, Mia Hanström och i samarbete med Socialdemokraterna och Mångkulturella föreningen tal deltagare. - Filmkunskap i prakdken 100 lekt. 40 delt. alla ungdomar (60%m o 40 % k). - Elevrådsutbildning, i samarbete med SKUNK för skärgårdens elevråd och deras handledare 18/10, 27 elever och 4 handledare (60% k o 40%m). - Vad är UngdomspoliDk? 9/10 med lokala experter i samarbete med Röd Ungdom. 16 st deltagare (5 kv o 11m). - Könsroller och fred medverkande: Johanna Fogelström, Svenska Afganistan Hans Wickström, Jenny Jonstoij, statsvetare. Moderator: Mia Hanström. I Alandicas 12/8 i samarbete med Islands of Peace och Feministakademin på Åland. 20 delt. ( 15k o 5 m) - Kan jag förändra världen samtal med åländska ak9vister 11/8 medverkande Frans Jansson, Alexandra Holmkvist, mfl. Moderator Angergård 20 delt. ( 15k o 5 m). Skärgårdskvinnoseminariet Föreläsningar - Hur bygger man bestående nätverk - en reflekdon kring nu och då? Marlene Öberg, 100 delt. (k). - Ungdomars röster e2 demokradprojekt Lovisa Arlid och Sara Strandberg. 100 delt. (k). - Självkänsla, Camilla Hellberg 100 delt. (k). - Yoga för nybörjare 2 9llfällen, Eivor Englund, Hälsobanken 50 delt. (k) - Matkultur- trenden med närmat och nordiskt. Harriet Strandvik, 100 delt. (k). 9

10 - Ramar för en skärgårdskvinna handlar det bara om a2 stärka sin självkänsla, stå på sig, ta för sig, Mia Hanström 100 delt. (k). - Panelsamtal Mångkultur, samtalsledare, moderator Camilla Olin 115 delt. (k). Verkstäder - Målarverkstad, Eva Maria Mansnerus 11 delt./k. - Ord och bildverkstad, Marlene Öhberg 7 delt./k. - Dramaverkstad - gestalta sin kropp, Camilla Hellberg 6 delt./k. - Skapande verkstad - åter- vinningskonst, Sara Tobiasson 10 delt./k. - Från osynlig Dll synlig företagare - dags a2 ta plats, Ester Miiros 10 delt./k. - Matverkstad, Soile War9anen 11 delt./k. - Hantverk - tovning, Inger Nygård 14 delt./k. - Retromode - återvinning, Linda Karlsson 9 delt./k. - Permkulturverkstad, Kora Klapp, 11 delt./k. - Budgetarbete i förening, Maria Malmberg 8/10 i Mariehamn 4 st deltagare (alla kv). - Mänskliga rä\gheter- dagen, föredrag av Martha Hannus 10/12, i samarbete med Emmaus och Regnbågsfyren. trexotal personer deltog. Inställda Kurs på temat arabiska och hebreiska skricspråket. Ungdomsledarskap för ideella ledare. planeras våren 2013 Välgörenhet eller solidaritet? en föreläsning 9llsamman med Emmaus. skjutet på fram9den när föreläsaren kan. Retromode återvinningsverkstad Linda Karlsson, Designer Labelled Fashion Recycling gånger starkare - film och samtal om begränsningar och förväntningar u9från kön. Filmredigeringskurs som bygger på man använder de gra9s program, 9ll

11 Bilaga 2 STUDIECIRKLAR * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Psykiatriska avdelningen personal, 12 deltagare (3m o 9k) 15 gånger. * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Dagklinikens personal, 12 deltagare (1m o 11k) 15 gånger. * Bokcirkel på Kökar VT 11 deltagare (11k) 5 träffar. * Bokcirkel på Kökar HT 8 deltagare (8k) 3 av 5 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Bokcirkel Godby HT 7 deltagare (7k) 6 träffar. * Bokcirkel Godby VT 8 deltagare (8k) 5 träffar. * Sega gubbar VT spela jazz 10 deltagare (9m) 23 träffar. * Vävcirkel med Anja HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Vävcirkel med Gunilla HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Sega gubbar HT spela jazz 10 deltagare (9m) 15 träffar. * Svenska träning och integradon, 10 deltagare (6 k o 4 m) 6 träffar. * PoliDk VT, Röd ungdom 21 deltagare (6k o15m) 14 träffar. * PoliDk HT, Röd ungdom 11 deltagare (4k o 7 m) 11 träffar. * Bokcirkel i antroposofi, 6 deltagare 3 träffar, på våren. Startade men ej rapporterade: Introduk9on i ljudteknik, flera träffar. Ålands jazzorkester, 3 träffar. 11

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2013 Arbetarnas bildningsförbund rf

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2013 Arbetarnas bildningsförbund rf 1 Inledning Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och ak9viteter. Verksamheten utvecklas ständigt och även i år har nya organisa9oner valt a> ansluta sig, vilket både stärker

Läs mer

Intresseanmälan - fackligt medlemskap

Intresseanmälan - fackligt medlemskap Intresseanmälan - fackligt medlemskap Jag vill ha mer information från facket. Vill du lära dig något nytt på ett roligt sätt? Vill du fördjupa dig i ett ämne? Namn Signum Har du en idé? Adress Postnummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Bakgrund SKUNK genomförde med stöd från Svenska Kulturfonden två elevrådsutbildningar samt möjliggjort för representanter från elevråden att delta i Finlands

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 SKUNK SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 Kommunernas och skolornas stöd För verksamhetsåret 2013 ansökte Skunk om bidrag från Föglö, Kumlinge, Vårdö, Kökar och Brändö totalt 4 100. Det finns en bra kommunikation

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark

Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark Kers9n Kärnekull www.karnekull.se PRO:s konferens Bra boende för äldre Karlskrona den 23 maj 2013 AK bo 9llsammans är ingen nyhet! Begijnhof i Amsterdam,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Folkbildning över gränserna Våren 2014

Folkbildning över gränserna Våren 2014 HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna Våren 2014 1 www.abf.se/gavleborg/halsingelusten Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00

INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00 INFORMATIONSMÖTE 2014 9 december 2014 kl 19.00 AGENDA Välkomna! þ Frivilligt kapital6llsko9 þ Ekonomigenomgång þ Avgi>shöjning þ Vad har gjorts? þ Vad planeras a9 göras þ Styrelsens arbete NYCKELTALSANALYS

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Beskrivning av arbetet

Beskrivning av arbetet Inledning Vi är stolta över att ha arrangerat Ålands första och Finlands största swingdansläger, ett alkoholfritt och åldersintegrerat evenemang med kurser och fester i dagarna tre med över 450 unika deltagare

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! 01-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo. I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE

SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE PROJEKT NÄTPEDAGOGIK SEMINARIUM KRING NÄTBASERAT LÄRANDE ÅLANDS HOTELL OCH RESTARUANGSKOLA 19 MARS 2009 Projekt Nätpedagogik är delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Ålands landskapsregering Program

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Kick off 2013. Mälarscouterna

Kick off 2013. Mälarscouterna Kick off 2013 Mälarscouterna Agenda Lördag: - Välkomna! - Introduk5onslek - MS13/14 - Intressemärken och stegring - Lunch - Sponsring - Fika och bad - Informa5onspass - - - - - Nya kåken Stödföreningen

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg

Personal inom vård och omsorg minst nöjda. maria tullberg Personal inom vård och omsorg minst nöjda Privatanställda mer nöjda än offentliganställda Ledarskapet största anledningen =ll missnöje/bidrar minst =ll nöjdhet Regionförbundet i Örebro okt 09 Tyvärr så

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Almedalsopinion. April 2011

Almedalsopinion. April 2011 Almedalsopinion April 2011 1. Vad tänker du på när du hör ordet Almedalsveckan? Bas: 388 svar Almedalsopinion 2011 2 2. I vilken egenskap besöker du Almedalsveckan 2011? Bas: 388 svar För en organisation

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer