Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf"

Transkript

1 Inledning Årets verksamhet har innehållet en mängd olika samarbeten, projekt och ak9viteter. ABF har under året firat 30 års jubileum och hac de nordiska systerorganisa9onerna på besök. Verksamheten har på poli9sk nivå dels om bildningsverksamhet är vik9g och dels för Ålands Socialdemokrater, par9, är en av förbundets medlemsorganisa9onerna. har dock inte påverkat stödet och utvecklingen av verksamheten och nya organisa9oner har valt ansluta sig, vilket både stärker och berikar verksamheten. Verksamheten gör år härrör sig främst 9ll ökade hyreskostnader, men även ökade lönekostnader och en verksamhet. täcks av den buffert ABF har byggt upp under åren. 1

2 Medlemmar ABF har under året ökat 9ll 28 medlemsföreningar. Medlemsantalet ligger på ca 4200 enskilda medlemmar. Medlemsföreningar är: Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL r.f. Emmaus r.f. FFC: s lokalorganisa9on (Finlands Fackföreningars centralorganisa9on) r.f. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f. Islands of Peace r.f. Kulturföreningen Katrina r.f. Mariehamns Bokarbetare r.f (Team) PAM Ålandshandelsanställda r.f. PAM Hotell & restauranganställda r.f. PAU Post och logis9kunionen Ålandsavdelningen r.f. PusselFamiljen r.f. Rädda Barnen på Åland Röd Ungdom r.f. SKUNK- intresseorganisa9onen för ungdomar i skärgården r.f. Super (närvårdarna) r.f. Swingskeppet r.f. Visans vänner r.f Ålands Byggnadsförbund r.f. Ålands Hyresgäsaörening r.f. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. (Team) Ålands Kommunalanställda JHL r.f. Ålands Landskapsanställda JHL r.f. Ålands r.f. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f. Ålands Mångkulturella förening r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. Ålands Socialdemokrater r.f. Personal Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare 55 % av hel9d. Bokföringen sköts som en köptjänst av Maria Malmberg, JanMar. Styrelsen Ordförande: Ing- Mari Heikfolk. Vice ordförande: Monica Sandberg, Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Ritva Pero9e, Agneta Sundström, Kaveh Bahar, Fredrik Johansson Suppleanter: Harry Rönnberg, Anne Sjölund,, Ulf Nyback, Michaela Dahl. Under året har 9 styrelsemöten hållits. Representanskapsmöte Samlade drygt 25 personer och var en trevlig 9llställning, Falafel från Shandiz och uppträdande av Mariana Mox och Greta Sundström stod utöver stadgeenliga förhandlingar på programmet. Lokalerna Lokalerna på Ålandsvägen 55 används fli9gt av olika föreningar. De har varit bokade vid över 180 9llfällen under året för möten och ak9viteter. Den webbaserade bokningskalendern och utlåningen av lokaler 2

3 fungerar väl. Hyreshöjningen har 9ll ABF har in och idag betalar en betydlig större andel av hyran 9ll Sjömansunionen. Flera av fackföreningarna som 9digare varit med och bidragit har hoppat av. Hyran är dock väl hög både för ABF och för Sjömansunionen, lokalerna är svåra för många med fysisk och inte heller helt passliga för vår verksamhet. Försök finna andra billigare ändamålsenliga lokaler har gjorts men ännu utan framgång. InformaDon avtal med en gra9s annons var 14:e dag i Nya Åland har vilket givit en fin återkommande plats synliggöra sådant som är på gång och ABF som ak9vt bildningsförbund. Hemsidan används som en aktuell informa9ons punkt. Det elektroniska nyhetsbrev som intresserade kan prenumerera på distribueras idag 9ll drygt 100 adresser. Tidningarnas info sidor och 100 ord om din förening har använts. ABF har på olika synts i de olika lokal9dningarna under året. Info sida om ABF har publicerats i JHL 214 Kommunalarbetarnas årliga broschyr. Brochyr En broschyr som informerar om ABF- Åland och dess medlemsföreningar har tagits fram i samarbete med FFC och distribuerats 9ll alla hushåll på Åland. Broschyren finansierades i samarbete med flera fack- och medlemsföreningar. Kurser, föreläsningar, samtal och studiecirklar Inga terminslånga kurser har arrangerats däremot löper flera cirklar på under året. Fokus är idag på korta kurser, föreläsningar med ecerföljande samtal, enskilda studiekvällar, studiecirklar och projek9nriktad bildning. 44 kurs/föreläsnings9llfällen har hållits. Ämnena för kurser och föreläsningar har en bredd vilket är vik9gt för på olika s9mulera livslångt lärande. De flesta ak9viteter är på förslag av medlemsföreningarna och i samarbete med andra både egna medlemsföreningar andra aktörer. Bilaga 1 Med dagens resurser har inte studiecirklar med utbildade studiecirkelledare utrymme i verksamheten. De cirklar som kommer igång har en bredd och bygger på enskilda gruppers egna ini9a9v. Arbete med sprida möjligheten har utvecklats genom en del av de projekt som bildningsförbundet medverkat i. 16 olika cirklar har varit igång under året. Bilaga 2. Jubileum ABF Sverige 100 år ABF- Åland reste 9ll Stockholm för fira ABF Sveriges 100 års jubileum. Under en dag bevistade styrelsemedlemmar det stora evenemanget i centrala Stockholm. Studieledaren var också på plats och uppvaktade med en dona9on 9ll Vi- skogen vid den interna9onella uppvaktnings- kvällen. ABF- Åland medverkade också som en part i seminariet mötas men inte kunna, där webbaserat seminarium genomfördes från ABF- huset. På Åland fanns det deltagare på Kumlinge skola och på ÅTC i Mariehamn, även deltagare från Umeå deltog. ABFs medlemsförening SKUNK Vill du dansa Lindyhop och Balboa? Föreningen Swingskeppet bjuder/ arrangerar Socialdans till Red Beans and Rice Jazz Band. 29 november kl på fd. Yrkesskolan Före dansen har föreningen höstmöte (18.00) Alla intresserade välkomna! Studiecirkel för dig som vill träna svenska i praktiken. Cirklarna är gratis och på flexibla tider. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel Ta hand om din förening - från dold resurs till synlig kompetens Arrangera en kväll för styrelsen och andra intresserade, där vår processledare Jessica Eriksson leder samtal kring: Hur kan vi ta tillvara och förvalta de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? För medlemsföreningarna är denna kväll gratis, för andra mot en avgift. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel

4 bidrog med en film och bildvisning om vikten av webbaserade möten för skärgårdsungdomar. Seminariet var samarbete mellan Riksförbundet Cys9sk fibros, ABF Sverige, ABF- Åland och SKUNK. Huvudföreläsare var Brit Stakston specialist på sociala medier. Jubileum ABF- Åland 30 år ABF- Åland firade 30 års jubileum den 19 november med kvällsseminarium på Kulturhuset Alandica. Temat var: Behövs folkbildning och bildningsförbund? Bengt Göransson föreläste under rubriken; Mellan uppoffring och själv9llfredsställelse - tankar om folkbildningsarbete i dagens samhälle. Marie Ericsson handläggare av folkrörelsefrågor inom svenska regeringen i Sverige föreläste om proposi9onen Ny poli9k för det civila samhället. Utbildningsminister Johan Ehn beskrev den åländska regeringens poli9k kring folkbildningsfrågor och bildningsförbunden. samtal hölls på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Några av de nordiska ABF- organisa9onerna om hur de ser på behovet av bildningsförbund. De åländska par9erna var inbjudan framföra tankar kring behovet av bildningsverksamhet och bildningsförbund och samhällets ansvar för stödja dessa. Endast Moderaterna och Socialdemokraterna var på plats, men en öppen diskussion med deltagarna och en panel hölls. Helena Flöjt Josefsson från Visans vänner uppträdde. ECer seminariet deltog 50 personer i en uppvaktning där det bjöds på åländsk buffé. Tillställningen var alkoholfri. ABF- Norden seminarium på Åland seminarium i två dagar i anslutning 9ll ABFs jubileum hölls på Åland. På programmet stod studiebesök på Emmaus och arbete på temat ABF- organisa9onerna i Norden. ABF Sverige presenterade sin struktur, inriktning och utvecklingsidéer för bildningsverksamheten nu och i fram9den. Under jubileums programmet gjorde de nordiska kollegorna inspel på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Hur ser de nordiska ABF organisa9onerna på behovet idag? Dag två var det diskussioner, stadgeenligt möte samt informa9on om Åland och självstyrelsen och lunch 9llsammans med Ålands lantråd Camilla Gunell. Medlemsskap ABF- Åland är medlem i Leader Åland r.f. ABF- Åland är medlem i nätverket ABF- Norden och genom också i Solidar och IAWEA. Projekt Olika former av projekt är en vik9g del av bildningsverksamheten, dels för det är en väg för 9llskapande av resurser men också för nå nya målgrupper och ha andra former av bildningsverksamhet än direkt cirkel- eller kursformen. Verksamhetsledaren verkar i hög grad som en coach och administratör för projektens arbetsgrupper som leder arbetet. Hemsida Jämställd barnomsorg på uppdrag av Jämställdhetsinspektören vid Landskapsregeringen MÅL: a# ly&a fram erfarenheter och kunskaper från Landskapsregeringens projekt Jämställd barnomsorg, - speciellt för ABF a# ly&a fram studiecirkelns möjligheter. Hemsidan har uppdaterats under året. 4

5 Visor från mormors trädgård MÅL: a# skapa större valmöjligheter för musikintresserade ålänningar och turister, a# skapa e# Ellfälle för både etablerade och nya arester a# uppträda, a# skapa en gemytlig och trevlig stämning bland besökarna och medverkande. Resultatet blev succé. Arbetsgruppen arrangerade fyra kvällar 26/7, 3/7, 10/7 och 17/7 i Övernässtugans trädgård, i år fanns en rik9g scen som gav mer professionellt intryck. Det blev publikrekord två gånger, totalt besökte över 520 personer, vårt mål var 200 gäster. I år hade kaféet utvecklats med kafémöbler och mormorskaffekoppar. Projektet var samarbete mellan Visans vänner, ABF- Åland och Mariehamnsstad. Skärgårdskvinnoseminarium 2013 på Kumlinge MÅL: a# genomföra e# tredagars seminarium under rubriken Kvinnor vill bo i skärgården. Livskvalitet och mångkultur. 15 kvinnor i Kumlinge planerade och genomförde som planerat tredagarsseminariet den september. Seminariet som samlade drygt 100 kvinnor från de fyra skärgårdarna. På festkvällen deltog ca 15 ortsbor och Ålands lantråd medverkade med tal. rikt program med föreläsningar, panelsamtal och verkstäder gav många möjligheter 9ll nätverkande, erfarenhetsutbyte och kunskapande. En rapport producerades. Ungdomsfilmprojekt: Fina Moln MÅL: a# ungdomar från Åland och Sverige Ellsammans skapar en film, a# utveckla nya nätverk mellan filmintresserade ungdomar i båda områdena, a# arbeta med temat idenetetsskapande. - a# skapa en bra sommar akevitet för ungdomar, a# synligöra a# ungdomar kan vara akeva medborgare, a# lära mer om filmskapande. Projektet genomfördes som planerat med 40 ungdomar medverkade. Filmen (20 min) hade premiär 27/10 med ca 100 besökare. Filmen släpptes på DVD i november. Islands of peace Fredsfes9val i Mariehamn, ABF Åland valde samverka genom bidra med två moderatorer under fes9valen augus9 samlades ca 250 personer från Sverige, A land och Finland i Mariehamns stadskärna för samtala kring och hylla fred. Under fes9valen blandades föreläsningar, seminarier och diskussioner med konserter, dans, workshops, konst och medita9on. Arrangemanget var 5

6 Scandinavian Shuffle, februari 2013 MÅL: 300 personer ska gå kurs i swingdansen Balboa före och under Scandinavian Shuffle y#erligare 200 personer ska delta i utbytet i besöka festerna kvällsed eller på annat sä# ta del av evenemanget. Åland ska stärkas som en akev part i swingdanskulturnätverket, fler unga och gamla ska prova på pardans och Åland ska få internaeonell uppmärksamhet med evenemanget Scandinavian Shuffle i Mariehamn. Under sommaren genomfördes en marknadsföringsresa med Albanus 9ll Herräng, lindy hoppens mecka. I övrigt planerades och marknadsfördes projektet. Kunskaps och refleklonskvällar för föräldrar och andra vuxna MÅL: a# genomföra lokala träffar med kunskap input och samtala om utmaningar i föräldrarskapet. samarbete mellan Rädda barnens internet projekt, Power club och ABF- Åland. gemensamt koncept utarbetades och en kväll i samarbete med Hem och skola och Lemlands skola genomfördes under året. Hållbarförening utveckling för din föreningen MÅL: a# inspirera, uppmuntra och stödja föreningsutveckling. Under året har ABF genom Jessica Eriksson erbjudit de föreningar som vill jobba med sin föreningsutveckling en helkväll med rubrikerna: Ta hand om din förening - från dold resurs 9ll synlig kompetens, Hur kan vi ta 9llvara de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? och Rekrytering - hur kan vi engagera nya och flera medlemmar? Byggnadsarbetarförbundet, Visans vänner, SKUNK, ABF, FFC, PAM och Swingskeppet har hac en kväll 9llsammans med Jessica. En kväll på temat marknadsförs sin förening och en kväll kring budget arbete i föreningar har också arrangerats inom projektet. IntegraLon genom studiecirkel MÅL: a# skapa möten och nätverk för infly#ade och ålänningar, a# träna prakesk svenska för infly#ade. Våren 2012 startades den första pilotcirkeln. Två ledare genomförde en cirkel 9llsammans med 8 rumäner som rekryterats genom FFCs ombudsman. ABFs verksamhetsledare, cirkelledarna och deltagarna en lördaglunch. Cirkeln fungerade bra. Verksamheten blev både språkträning och integra9on. Medis arrangerade en föreningsmässa för dem som går kurserna i svenska för invandrare. Där presenterade ABF sin verksamhet och möjligheten 9ll studiecirkel i prak9sk svenska. Över 30 kursdeltagare skrev på en lista för bli kontaktade 9ll hösten. Hösten 2012 gick ABF ut med inbjudningar, dels 9ll ålänningar om de var intresserade av leda cirklar, och dels 9ll via mail, sms och 9dningen. 30 intresserade ålänningar hörde av sig och 8 deltog på informa9onsmöte. 3 kom 9ll informa9onsmöte och sammanlagt 8 hörde av sig. Sen startade koordina9onsarbete som visade sig vara mer än förväntat, vilket gjorde ingen cirkel kom igång under Vill du praktiskt träna svenska? I höst startar vi studiecirklar för inflyttade som vill praktiskt träna svenska. Informationsmöte: Onsdagen den 19 september kl.19. Blå teatern, Ålandsvägen 55 i Mariehamn. Om du inte kan komma ta direkt kontakt med verksamhetsledare Mia Hanström mobil Varje studiecirkel är fem träffar som är praktiskt inriktade. Gruppen är liten ca 5 personer. Man gör saker tillsammans, det kan var studiebesök på t ex biblioteket, laga mat, hantverka och samtidigt pratar man. Studiecirkeln kan vara en ren introduktion kring åländska företeelser eller att man samlas kring ett tema. Gruppen bestämmer tillsammans en plan på vad man ska göra vid de olika träffarna.! 6

7 Ungdomsfilmprojetet MiO livs dröm Projektet genomfördes sommaren 2011 men arbetsgruppen tävlade med filmen på Göteborgs filmfes9val, Dragon Award, Ung Vera på Åland där den vann 1:a pris samt på Vårrullen i Stockholm dit 4 av filmarna for för delta. Filmen har också visats lokalt bland annat i Kumlinge skola där en av filmarna presenterade den. Möten via videokonferens Under våren sökte ABF- Åland tekniska löningar, finansiering och möjligheter kunna få bli en bas för föreningar som vill ha möten via videokonferens. Landskapet ser dock ingen väg stödja dylikt projekt så projektet har stannat av, men är inte mindre angeläget. Projekt på is Samarbetsseminarium på Åland för ABF Sverige och TSL I aug/sept 2012 hade ABF Sverige beslutat ha möte med TSL på Åland för samarbetsdiskussioner. De vill utöver det gärna åka 9ll skärgården och bland annat fiska. ABF- Åland tog fram förslag 9ll program men pga av olika omständigheter är seminariet på fram9den. Nordisk barn och ungdomskulturfesdval ABF - Åland fick i uppdrag av ABF Sverige projektera en Nordisk barn och ungdomskulturfes9val för ABF Norge, Danmark och Sveriges Unga örnar. Studieledaren och SKUNKS ordförande Sara Strandberg gjorde utkast 9ll plan och såg över finansiering möjligheterna och lämnade en plan och rapport 9ll Unga Örnar. Unga Örnar sommarläger På önskemål från socialdemokraterna om sommarläger för åringar tog ABF- Åland fram utkast 9ll projektplan, projektet sköts dock på fram9den pga av för kort 9d ta fram finansiering. Olof Palmes Minnesfond S9pendium har delats ut 9ll föreningen Islands of peace för arrangera en Fredsfes9val och Ulrika Kjeldsen för delta i Freds Corps utbytesprogram i 3 månader i Flyk9ngläger i Algeriet, Ulrika har dock om få rekvirera bidrag senare. Medverkan, träffar och representadon * Möte med näringsministern om finansieringsproblemen med Ungdomsfilmprojektet 2010 Fåglarna på oss. Simon Jansson, Simon Holmström, Joel Bergman och Mia Hanström representerade projektet. * Studiemöte - möte för samtal kring bildningsverksamheten och hur ABF kan utvecklas för på bästa gynna olika medlemmar i medlemsorganisa9onerna. * ABF- Norden seminarium, Köpenhamn april tema ungdomsarbetslöshet, verksamhetsledaren deltog. * ABF - Sverige 100 år i Stockholm den 15/6. * Hearing i 3 december. * Info om ABF för alla SFIare. Verksamhetsledaren medverkade i 14 st 10 minuters pass. * Besväret 9ll Högsta förvaltningsdomstolen för projektet Fåglarna på oss är inlämnat. * Fina Moln premiär på bio Savoy den 27/10 kl Verksamhetsledaren höll kort tack tal. 7

8 Bilaga 1 KURSER OCH FÖRELÄSNINGS- OCH DISKUSSIONSKVÄLLAR - Datakurs för nybörjare och ovana, 1/2, 8/2, 29/2, 7/3, 12/3, 26/3. 5 deltagare (5k) med Rebecca och Ida Sandström. I samarbete med Super. - En kväll på temat marknadsföring av din förening, med Daniel Johansson och Sofia Enros 24/1, 14 deltagare (21k o 2m). - Föräldrarföreläsning i samarbete med Powerclub och Rädda Barnen, i Lemland, 14 deltagare (21k o 2m). Föreläsningar om Opera - introduk9on om kompositörerna om sångerna olika typer av opera och roll gestaltning inom opera och opera som konsaorm Barbro Sundback. I samarbete med Katrina. - Flickan från Vilda Västern Puccin, 8/1 116 delt. (60% m o 40% k) - Lucia de Lammermoor Donize\, 19/3 125 delt.(60% m o 40% k) - Valkyrian, Wagner 30/4 80 delt (60% m o 40% k) - Trubaduren, 14/5 80 delt. (60% m o 40% k). - Kvinnor en handelsvara 19/2 kl. 19. Visning av dokumentärfilmen Som en pascha om världens största bordell i Tyskland, medverkade gjorde filmaren Svante Tidholm. I samarbete med Feministakademin. - Trygga möten - en kväll på temat a2 förebygga övergrepp på barn och ungdomar 18/9 föreläsninga av Carin Grundberg Svenska Scouterna, i samarbete med Ålands landskapsregering, Skunk och Scouterna. 15 deltagare (10k o 5m). - Ordförandeutbildning 16/10 medverkande Henrik Sjöblom och Barbro Sundback, moderator Mia Hanström. 12 deltagare (2 m o 10k). - A2 träffas men inte kunna 14/6 i samarbete med föreningen Cys9ska fibros, Skunk och Abf - Sverige. 5 delt. i Mariehamn, 8 delt. på Kumlinge och 10 tal i Stockholm (50% m o 50% k). - Finns det arbetarklass på Åland, 2/5 medverkande Henrik Lagerberg, Simon Widman, Jenny Jonstoij och Leo Löthman. 18 delt. ( 6k o 12 m) i samarbete med Röd Ungdom och FFC. - A Taste of Herräng" söndagen den 15 april på Frideborg prova- på- kurser i swingdanserna Lindy Hop och Balboa socialdans, café, Lindy Hop Shop - liten swingloppis och film. (48 i delt. 26 deltog i Lindy Hop- kursen och 30 i Balboa- kursen. (45% m 55% k). I samarbete med Swingskeppet och Mildreds dansskola. - Den nordiska modellen och fackets roll - hur bygger vi e2 starkt Åland? 29/5 Inledare: Camilla Gunell, par9ledare Socialdemokraterna och lantråd, Henrik Lagerberg ombudsman FFC, Daniel Dahlén Ålands Näringsliv. 12 deltagare. - Om musik runt Östersjön på talet, föreläsning med professor emeritus, Fabian Dahlström. I samarbete med kulturföreningen Katrina, 25/4. 20 deltagare (3m o 17k). 8

9 - Läshundsverksamhet, 28/3 ABF i samarbete med Mariehamnsstad. En föreläsning om läshundsterapi 9llsammans med Raisa Alameri och hunden Börje. 20 deltagare (17k o 3m). - Ge barnet en chans - ge livet en chans, föreläsning för föräldrar med barn i dagis och på förskolan. Föreläsare, läsinspiratör 18/4 Torgny Karnsted I samarbete med Hem och skola och Landskapsregeringen. 18 deltagare (4m o 15k). - Skrivarworkshop i Vårdö- firandet av Runar Salminen 100 år, i samarbete med Vårdökommun workshopen leddes av Katarina Gäddnäs. 11 deltagare (10k o 1 m) samtal förs bland annat på FB- gruppen Bokmalen. - Det går a2 leva e2 bra liv med psykisksjukdom Föreläsning med Marcus Sandberg upplevelser av schizofreni och drogberoende, han lever idag fungerande liv med familj och arbete. 20 /9. samarbete med Reseda och Psykiatrin inom ÅHS. Över 100 deltagare (70% k o 30% m). - Genusjihad- kampen för jämställdhet i Afghanistan, 10/4 föreläsare Johanna Fogelström i samarbete med Emmaus och Feministakademin. 8 delt. (6 k o 8m). - Seminarium om kulturell mångfald, 21/5 medverkande bland annat Helena Flöjt Josefsson, Camilla Gunell, Mia Hanström och i samarbete med Socialdemokraterna och Mångkulturella föreningen tal deltagare. - Filmkunskap i prakdken 100 lekt. 40 delt. alla ungdomar (60%m o 40 % k). - Elevrådsutbildning, i samarbete med SKUNK för skärgårdens elevråd och deras handledare 18/10, 27 elever och 4 handledare (60% k o 40%m). - Vad är UngdomspoliDk? 9/10 med lokala experter i samarbete med Röd Ungdom. 16 st deltagare (5 kv o 11m). - Könsroller och fred medverkande: Johanna Fogelström, Svenska Afganistan Hans Wickström, Jenny Jonstoij, statsvetare. Moderator: Mia Hanström. I Alandicas 12/8 i samarbete med Islands of Peace och Feministakademin på Åland. 20 delt. ( 15k o 5 m) - Kan jag förändra världen samtal med åländska ak9vister 11/8 medverkande Frans Jansson, Alexandra Holmkvist, mfl. Moderator Angergård 20 delt. ( 15k o 5 m). Skärgårdskvinnoseminariet Föreläsningar - Hur bygger man bestående nätverk - en reflekdon kring nu och då? Marlene Öberg, 100 delt. (k). - Ungdomars röster e2 demokradprojekt Lovisa Arlid och Sara Strandberg. 100 delt. (k). - Självkänsla, Camilla Hellberg 100 delt. (k). - Yoga för nybörjare 2 9llfällen, Eivor Englund, Hälsobanken 50 delt. (k) - Matkultur- trenden med närmat och nordiskt. Harriet Strandvik, 100 delt. (k). 9

10 - Ramar för en skärgårdskvinna handlar det bara om a2 stärka sin självkänsla, stå på sig, ta för sig, Mia Hanström 100 delt. (k). - Panelsamtal Mångkultur, samtalsledare, moderator Camilla Olin 115 delt. (k). Verkstäder - Målarverkstad, Eva Maria Mansnerus 11 delt./k. - Ord och bildverkstad, Marlene Öhberg 7 delt./k. - Dramaverkstad - gestalta sin kropp, Camilla Hellberg 6 delt./k. - Skapande verkstad - åter- vinningskonst, Sara Tobiasson 10 delt./k. - Från osynlig Dll synlig företagare - dags a2 ta plats, Ester Miiros 10 delt./k. - Matverkstad, Soile War9anen 11 delt./k. - Hantverk - tovning, Inger Nygård 14 delt./k. - Retromode - återvinning, Linda Karlsson 9 delt./k. - Permkulturverkstad, Kora Klapp, 11 delt./k. - Budgetarbete i förening, Maria Malmberg 8/10 i Mariehamn 4 st deltagare (alla kv). - Mänskliga rä\gheter- dagen, föredrag av Martha Hannus 10/12, i samarbete med Emmaus och Regnbågsfyren. trexotal personer deltog. Inställda Kurs på temat arabiska och hebreiska skricspråket. Ungdomsledarskap för ideella ledare. planeras våren 2013 Välgörenhet eller solidaritet? en föreläsning 9llsamman med Emmaus. skjutet på fram9den när föreläsaren kan. Retromode återvinningsverkstad Linda Karlsson, Designer Labelled Fashion Recycling gånger starkare - film och samtal om begränsningar och förväntningar u9från kön. Filmredigeringskurs som bygger på man använder de gra9s program, 9ll

11 Bilaga 2 STUDIECIRKLAR * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Psykiatriska avdelningen personal, 12 deltagare (3m o 9k) 15 gånger. * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Dagklinikens personal, 12 deltagare (1m o 11k) 15 gånger. * Bokcirkel på Kökar VT 11 deltagare (11k) 5 träffar. * Bokcirkel på Kökar HT 8 deltagare (8k) 3 av 5 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Bokcirkel Godby HT 7 deltagare (7k) 6 träffar. * Bokcirkel Godby VT 8 deltagare (8k) 5 träffar. * Sega gubbar VT spela jazz 10 deltagare (9m) 23 träffar. * Vävcirkel med Anja HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Vävcirkel med Gunilla HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Sega gubbar HT spela jazz 10 deltagare (9m) 15 träffar. * Svenska träning och integradon, 10 deltagare (6 k o 4 m) 6 träffar. * PoliDk VT, Röd ungdom 21 deltagare (6k o15m) 14 träffar. * PoliDk HT, Röd ungdom 11 deltagare (4k o 7 m) 11 träffar. * Bokcirkel i antroposofi, 6 deltagare 3 träffar, på våren. Startade men ej rapporterade: Introduk9on i ljudteknik, flera träffar. Ålands jazzorkester, 3 träffar. 11

Intresseanmälan - fackligt medlemskap

Intresseanmälan - fackligt medlemskap Intresseanmälan - fackligt medlemskap Jag vill ha mer information från facket. Vill du lära dig något nytt på ett roligt sätt? Vill du fördjupa dig i ett ämne? Namn Signum Har du en idé? Adress Postnummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Beskrivning av arbetet

Beskrivning av arbetet Inledning Vi är stolta över att ha arrangerat Ålands första och Finlands största swingdansläger, ett alkoholfritt och åldersintegrerat evenemang med kurser och fester i dagarna tre med över 450 unika deltagare

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011

Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2011 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället

Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014 Reiki - en naturlig del av samhället Innehåll Reportage 4. Protokoll årsmötet 8. Styrelsen 12. Redaktionen 13. Årsmötet 14. Reikibehandlingar i parken 17. Reiki-enligt

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket

Lust bryter klass. Jämställt ledarskap. Regionala kulturplaner. Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt. fantastiskt mycket nr 3.2015 en tidning från KULTURSKOLERÅDET Stefan Gunnarsson: Kulturskolan har betytt Lust bryter klass Gustav Fridolin sjunger ut fantastiskt mycket Jämställt ledarskap Så fixar du det! Regionala kulturplaner

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer