Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberä2else ABF- Åland Arbetarnas bildningsförbund rf"

Transkript

1 Inledning Årets verksamhet har innehållet en mängd olika samarbeten, projekt och ak9viteter. ABF har under året firat 30 års jubileum och hac de nordiska systerorganisa9onerna på besök. Verksamheten har på poli9sk nivå dels om bildningsverksamhet är vik9g och dels för Ålands Socialdemokrater, par9, är en av förbundets medlemsorganisa9onerna. har dock inte påverkat stödet och utvecklingen av verksamheten och nya organisa9oner har valt ansluta sig, vilket både stärker och berikar verksamheten. Verksamheten gör år härrör sig främst 9ll ökade hyreskostnader, men även ökade lönekostnader och en verksamhet. täcks av den buffert ABF har byggt upp under åren. 1

2 Medlemmar ABF har under året ökat 9ll 28 medlemsföreningar. Medlemsantalet ligger på ca 4200 enskilda medlemmar. Medlemsföreningar är: Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL r.f. Emmaus r.f. FFC: s lokalorganisa9on (Finlands Fackföreningars centralorganisa9on) r.f. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f. Islands of Peace r.f. Kulturföreningen Katrina r.f. Mariehamns Bokarbetare r.f (Team) PAM Ålandshandelsanställda r.f. PAM Hotell & restauranganställda r.f. PAU Post och logis9kunionen Ålandsavdelningen r.f. PusselFamiljen r.f. Rädda Barnen på Åland Röd Ungdom r.f. SKUNK- intresseorganisa9onen för ungdomar i skärgården r.f. Super (närvårdarna) r.f. Swingskeppet r.f. Visans vänner r.f Ålands Byggnadsförbund r.f. Ålands Hyresgäsaörening r.f. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. (Team) Ålands Kommunalanställda JHL r.f. Ålands Landskapsanställda JHL r.f. Ålands r.f. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f. Ålands Mångkulturella förening r.f. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f. Ålands Socialdemokrater r.f. Personal Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare 55 % av hel9d. Bokföringen sköts som en köptjänst av Maria Malmberg, JanMar. Styrelsen Ordförande: Ing- Mari Heikfolk. Vice ordförande: Monica Sandberg, Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Ritva Pero9e, Agneta Sundström, Kaveh Bahar, Fredrik Johansson Suppleanter: Harry Rönnberg, Anne Sjölund,, Ulf Nyback, Michaela Dahl. Under året har 9 styrelsemöten hållits. Representanskapsmöte Samlade drygt 25 personer och var en trevlig 9llställning, Falafel från Shandiz och uppträdande av Mariana Mox och Greta Sundström stod utöver stadgeenliga förhandlingar på programmet. Lokalerna Lokalerna på Ålandsvägen 55 används fli9gt av olika föreningar. De har varit bokade vid över 180 9llfällen under året för möten och ak9viteter. Den webbaserade bokningskalendern och utlåningen av lokaler 2

3 fungerar väl. Hyreshöjningen har 9ll ABF har in och idag betalar en betydlig större andel av hyran 9ll Sjömansunionen. Flera av fackföreningarna som 9digare varit med och bidragit har hoppat av. Hyran är dock väl hög både för ABF och för Sjömansunionen, lokalerna är svåra för många med fysisk och inte heller helt passliga för vår verksamhet. Försök finna andra billigare ändamålsenliga lokaler har gjorts men ännu utan framgång. InformaDon avtal med en gra9s annons var 14:e dag i Nya Åland har vilket givit en fin återkommande plats synliggöra sådant som är på gång och ABF som ak9vt bildningsförbund. Hemsidan används som en aktuell informa9ons punkt. Det elektroniska nyhetsbrev som intresserade kan prenumerera på distribueras idag 9ll drygt 100 adresser. Tidningarnas info sidor och 100 ord om din förening har använts. ABF har på olika synts i de olika lokal9dningarna under året. Info sida om ABF har publicerats i JHL 214 Kommunalarbetarnas årliga broschyr. Brochyr En broschyr som informerar om ABF- Åland och dess medlemsföreningar har tagits fram i samarbete med FFC och distribuerats 9ll alla hushåll på Åland. Broschyren finansierades i samarbete med flera fack- och medlemsföreningar. Kurser, föreläsningar, samtal och studiecirklar Inga terminslånga kurser har arrangerats däremot löper flera cirklar på under året. Fokus är idag på korta kurser, föreläsningar med ecerföljande samtal, enskilda studiekvällar, studiecirklar och projek9nriktad bildning. 44 kurs/föreläsnings9llfällen har hållits. Ämnena för kurser och föreläsningar har en bredd vilket är vik9gt för på olika s9mulera livslångt lärande. De flesta ak9viteter är på förslag av medlemsföreningarna och i samarbete med andra både egna medlemsföreningar andra aktörer. Bilaga 1 Med dagens resurser har inte studiecirklar med utbildade studiecirkelledare utrymme i verksamheten. De cirklar som kommer igång har en bredd och bygger på enskilda gruppers egna ini9a9v. Arbete med sprida möjligheten har utvecklats genom en del av de projekt som bildningsförbundet medverkat i. 16 olika cirklar har varit igång under året. Bilaga 2. Jubileum ABF Sverige 100 år ABF- Åland reste 9ll Stockholm för fira ABF Sveriges 100 års jubileum. Under en dag bevistade styrelsemedlemmar det stora evenemanget i centrala Stockholm. Studieledaren var också på plats och uppvaktade med en dona9on 9ll Vi- skogen vid den interna9onella uppvaktnings- kvällen. ABF- Åland medverkade också som en part i seminariet mötas men inte kunna, där webbaserat seminarium genomfördes från ABF- huset. På Åland fanns det deltagare på Kumlinge skola och på ÅTC i Mariehamn, även deltagare från Umeå deltog. ABFs medlemsförening SKUNK Vill du dansa Lindyhop och Balboa? Föreningen Swingskeppet bjuder/ arrangerar Socialdans till Red Beans and Rice Jazz Band. 29 november kl på fd. Yrkesskolan Före dansen har föreningen höstmöte (18.00) Alla intresserade välkomna! Studiecirkel för dig som vill träna svenska i praktiken. Cirklarna är gratis och på flexibla tider. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel Ta hand om din förening - från dold resurs till synlig kompetens Arrangera en kväll för styrelsen och andra intresserade, där vår processledare Jessica Eriksson leder samtal kring: Hur kan vi ta tillvara och förvalta de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? För medlemsföreningarna är denna kväll gratis, för andra mot en avgift. Intresserad, kontakta verksamhetsledare Mia Hanström tel

4 bidrog med en film och bildvisning om vikten av webbaserade möten för skärgårdsungdomar. Seminariet var samarbete mellan Riksförbundet Cys9sk fibros, ABF Sverige, ABF- Åland och SKUNK. Huvudföreläsare var Brit Stakston specialist på sociala medier. Jubileum ABF- Åland 30 år ABF- Åland firade 30 års jubileum den 19 november med kvällsseminarium på Kulturhuset Alandica. Temat var: Behövs folkbildning och bildningsförbund? Bengt Göransson föreläste under rubriken; Mellan uppoffring och själv9llfredsställelse - tankar om folkbildningsarbete i dagens samhälle. Marie Ericsson handläggare av folkrörelsefrågor inom svenska regeringen i Sverige föreläste om proposi9onen Ny poli9k för det civila samhället. Utbildningsminister Johan Ehn beskrev den åländska regeringens poli9k kring folkbildningsfrågor och bildningsförbunden. samtal hölls på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Några av de nordiska ABF- organisa9onerna om hur de ser på behovet av bildningsförbund. De åländska par9erna var inbjudan framföra tankar kring behovet av bildningsverksamhet och bildningsförbund och samhällets ansvar för stödja dessa. Endast Moderaterna och Socialdemokraterna var på plats, men en öppen diskussion med deltagarna och en panel hölls. Helena Flöjt Josefsson från Visans vänner uppträdde. ECer seminariet deltog 50 personer i en uppvaktning där det bjöds på åländsk buffé. Tillställningen var alkoholfri. ABF- Norden seminarium på Åland seminarium i två dagar i anslutning 9ll ABFs jubileum hölls på Åland. På programmet stod studiebesök på Emmaus och arbete på temat ABF- organisa9onerna i Norden. ABF Sverige presenterade sin struktur, inriktning och utvecklingsidéer för bildningsverksamheten nu och i fram9den. Under jubileums programmet gjorde de nordiska kollegorna inspel på temat: Behövs bildningsförbunden på Åland och i Norden? Hur ser de nordiska ABF organisa9onerna på behovet idag? Dag två var det diskussioner, stadgeenligt möte samt informa9on om Åland och självstyrelsen och lunch 9llsammans med Ålands lantråd Camilla Gunell. Medlemsskap ABF- Åland är medlem i Leader Åland r.f. ABF- Åland är medlem i nätverket ABF- Norden och genom också i Solidar och IAWEA. Projekt Olika former av projekt är en vik9g del av bildningsverksamheten, dels för det är en väg för 9llskapande av resurser men också för nå nya målgrupper och ha andra former av bildningsverksamhet än direkt cirkel- eller kursformen. Verksamhetsledaren verkar i hög grad som en coach och administratör för projektens arbetsgrupper som leder arbetet. Hemsida Jämställd barnomsorg på uppdrag av Jämställdhetsinspektören vid Landskapsregeringen MÅL: a# ly&a fram erfarenheter och kunskaper från Landskapsregeringens projekt Jämställd barnomsorg, - speciellt för ABF a# ly&a fram studiecirkelns möjligheter. Hemsidan har uppdaterats under året. 4

5 Visor från mormors trädgård MÅL: a# skapa större valmöjligheter för musikintresserade ålänningar och turister, a# skapa e# Ellfälle för både etablerade och nya arester a# uppträda, a# skapa en gemytlig och trevlig stämning bland besökarna och medverkande. Resultatet blev succé. Arbetsgruppen arrangerade fyra kvällar 26/7, 3/7, 10/7 och 17/7 i Övernässtugans trädgård, i år fanns en rik9g scen som gav mer professionellt intryck. Det blev publikrekord två gånger, totalt besökte över 520 personer, vårt mål var 200 gäster. I år hade kaféet utvecklats med kafémöbler och mormorskaffekoppar. Projektet var samarbete mellan Visans vänner, ABF- Åland och Mariehamnsstad. Skärgårdskvinnoseminarium 2013 på Kumlinge MÅL: a# genomföra e# tredagars seminarium under rubriken Kvinnor vill bo i skärgården. Livskvalitet och mångkultur. 15 kvinnor i Kumlinge planerade och genomförde som planerat tredagarsseminariet den september. Seminariet som samlade drygt 100 kvinnor från de fyra skärgårdarna. På festkvällen deltog ca 15 ortsbor och Ålands lantråd medverkade med tal. rikt program med föreläsningar, panelsamtal och verkstäder gav många möjligheter 9ll nätverkande, erfarenhetsutbyte och kunskapande. En rapport producerades. Ungdomsfilmprojekt: Fina Moln MÅL: a# ungdomar från Åland och Sverige Ellsammans skapar en film, a# utveckla nya nätverk mellan filmintresserade ungdomar i båda områdena, a# arbeta med temat idenetetsskapande. - a# skapa en bra sommar akevitet för ungdomar, a# synligöra a# ungdomar kan vara akeva medborgare, a# lära mer om filmskapande. Projektet genomfördes som planerat med 40 ungdomar medverkade. Filmen (20 min) hade premiär 27/10 med ca 100 besökare. Filmen släpptes på DVD i november. Islands of peace Fredsfes9val i Mariehamn, ABF Åland valde samverka genom bidra med två moderatorer under fes9valen augus9 samlades ca 250 personer från Sverige, A land och Finland i Mariehamns stadskärna för samtala kring och hylla fred. Under fes9valen blandades föreläsningar, seminarier och diskussioner med konserter, dans, workshops, konst och medita9on. Arrangemanget var 5

6 Scandinavian Shuffle, februari 2013 MÅL: 300 personer ska gå kurs i swingdansen Balboa före och under Scandinavian Shuffle y#erligare 200 personer ska delta i utbytet i besöka festerna kvällsed eller på annat sä# ta del av evenemanget. Åland ska stärkas som en akev part i swingdanskulturnätverket, fler unga och gamla ska prova på pardans och Åland ska få internaeonell uppmärksamhet med evenemanget Scandinavian Shuffle i Mariehamn. Under sommaren genomfördes en marknadsföringsresa med Albanus 9ll Herräng, lindy hoppens mecka. I övrigt planerades och marknadsfördes projektet. Kunskaps och refleklonskvällar för föräldrar och andra vuxna MÅL: a# genomföra lokala träffar med kunskap input och samtala om utmaningar i föräldrarskapet. samarbete mellan Rädda barnens internet projekt, Power club och ABF- Åland. gemensamt koncept utarbetades och en kväll i samarbete med Hem och skola och Lemlands skola genomfördes under året. Hållbarförening utveckling för din föreningen MÅL: a# inspirera, uppmuntra och stödja föreningsutveckling. Under året har ABF genom Jessica Eriksson erbjudit de föreningar som vill jobba med sin föreningsutveckling en helkväll med rubrikerna: Ta hand om din förening - från dold resurs 9ll synlig kompetens, Hur kan vi ta 9llvara de enskilda medlemmarnas kompetens och engagemang? och Rekrytering - hur kan vi engagera nya och flera medlemmar? Byggnadsarbetarförbundet, Visans vänner, SKUNK, ABF, FFC, PAM och Swingskeppet har hac en kväll 9llsammans med Jessica. En kväll på temat marknadsförs sin förening och en kväll kring budget arbete i föreningar har också arrangerats inom projektet. IntegraLon genom studiecirkel MÅL: a# skapa möten och nätverk för infly#ade och ålänningar, a# träna prakesk svenska för infly#ade. Våren 2012 startades den första pilotcirkeln. Två ledare genomförde en cirkel 9llsammans med 8 rumäner som rekryterats genom FFCs ombudsman. ABFs verksamhetsledare, cirkelledarna och deltagarna en lördaglunch. Cirkeln fungerade bra. Verksamheten blev både språkträning och integra9on. Medis arrangerade en föreningsmässa för dem som går kurserna i svenska för invandrare. Där presenterade ABF sin verksamhet och möjligheten 9ll studiecirkel i prak9sk svenska. Över 30 kursdeltagare skrev på en lista för bli kontaktade 9ll hösten. Hösten 2012 gick ABF ut med inbjudningar, dels 9ll ålänningar om de var intresserade av leda cirklar, och dels 9ll via mail, sms och 9dningen. 30 intresserade ålänningar hörde av sig och 8 deltog på informa9onsmöte. 3 kom 9ll informa9onsmöte och sammanlagt 8 hörde av sig. Sen startade koordina9onsarbete som visade sig vara mer än förväntat, vilket gjorde ingen cirkel kom igång under Vill du praktiskt träna svenska? I höst startar vi studiecirklar för inflyttade som vill praktiskt träna svenska. Informationsmöte: Onsdagen den 19 september kl.19. Blå teatern, Ålandsvägen 55 i Mariehamn. Om du inte kan komma ta direkt kontakt med verksamhetsledare Mia Hanström mobil Varje studiecirkel är fem träffar som är praktiskt inriktade. Gruppen är liten ca 5 personer. Man gör saker tillsammans, det kan var studiebesök på t ex biblioteket, laga mat, hantverka och samtidigt pratar man. Studiecirkeln kan vara en ren introduktion kring åländska företeelser eller att man samlas kring ett tema. Gruppen bestämmer tillsammans en plan på vad man ska göra vid de olika träffarna.! 6

7 Ungdomsfilmprojetet MiO livs dröm Projektet genomfördes sommaren 2011 men arbetsgruppen tävlade med filmen på Göteborgs filmfes9val, Dragon Award, Ung Vera på Åland där den vann 1:a pris samt på Vårrullen i Stockholm dit 4 av filmarna for för delta. Filmen har också visats lokalt bland annat i Kumlinge skola där en av filmarna presenterade den. Möten via videokonferens Under våren sökte ABF- Åland tekniska löningar, finansiering och möjligheter kunna få bli en bas för föreningar som vill ha möten via videokonferens. Landskapet ser dock ingen väg stödja dylikt projekt så projektet har stannat av, men är inte mindre angeläget. Projekt på is Samarbetsseminarium på Åland för ABF Sverige och TSL I aug/sept 2012 hade ABF Sverige beslutat ha möte med TSL på Åland för samarbetsdiskussioner. De vill utöver det gärna åka 9ll skärgården och bland annat fiska. ABF- Åland tog fram förslag 9ll program men pga av olika omständigheter är seminariet på fram9den. Nordisk barn och ungdomskulturfesdval ABF - Åland fick i uppdrag av ABF Sverige projektera en Nordisk barn och ungdomskulturfes9val för ABF Norge, Danmark och Sveriges Unga örnar. Studieledaren och SKUNKS ordförande Sara Strandberg gjorde utkast 9ll plan och såg över finansiering möjligheterna och lämnade en plan och rapport 9ll Unga Örnar. Unga Örnar sommarläger På önskemål från socialdemokraterna om sommarläger för åringar tog ABF- Åland fram utkast 9ll projektplan, projektet sköts dock på fram9den pga av för kort 9d ta fram finansiering. Olof Palmes Minnesfond S9pendium har delats ut 9ll föreningen Islands of peace för arrangera en Fredsfes9val och Ulrika Kjeldsen för delta i Freds Corps utbytesprogram i 3 månader i Flyk9ngläger i Algeriet, Ulrika har dock om få rekvirera bidrag senare. Medverkan, träffar och representadon * Möte med näringsministern om finansieringsproblemen med Ungdomsfilmprojektet 2010 Fåglarna på oss. Simon Jansson, Simon Holmström, Joel Bergman och Mia Hanström representerade projektet. * Studiemöte - möte för samtal kring bildningsverksamheten och hur ABF kan utvecklas för på bästa gynna olika medlemmar i medlemsorganisa9onerna. * ABF- Norden seminarium, Köpenhamn april tema ungdomsarbetslöshet, verksamhetsledaren deltog. * ABF - Sverige 100 år i Stockholm den 15/6. * Hearing i 3 december. * Info om ABF för alla SFIare. Verksamhetsledaren medverkade i 14 st 10 minuters pass. * Besväret 9ll Högsta förvaltningsdomstolen för projektet Fåglarna på oss är inlämnat. * Fina Moln premiär på bio Savoy den 27/10 kl Verksamhetsledaren höll kort tack tal. 7

8 Bilaga 1 KURSER OCH FÖRELÄSNINGS- OCH DISKUSSIONSKVÄLLAR - Datakurs för nybörjare och ovana, 1/2, 8/2, 29/2, 7/3, 12/3, 26/3. 5 deltagare (5k) med Rebecca och Ida Sandström. I samarbete med Super. - En kväll på temat marknadsföring av din förening, med Daniel Johansson och Sofia Enros 24/1, 14 deltagare (21k o 2m). - Föräldrarföreläsning i samarbete med Powerclub och Rädda Barnen, i Lemland, 14 deltagare (21k o 2m). Föreläsningar om Opera - introduk9on om kompositörerna om sångerna olika typer av opera och roll gestaltning inom opera och opera som konsaorm Barbro Sundback. I samarbete med Katrina. - Flickan från Vilda Västern Puccin, 8/1 116 delt. (60% m o 40% k) - Lucia de Lammermoor Donize\, 19/3 125 delt.(60% m o 40% k) - Valkyrian, Wagner 30/4 80 delt (60% m o 40% k) - Trubaduren, 14/5 80 delt. (60% m o 40% k). - Kvinnor en handelsvara 19/2 kl. 19. Visning av dokumentärfilmen Som en pascha om världens största bordell i Tyskland, medverkade gjorde filmaren Svante Tidholm. I samarbete med Feministakademin. - Trygga möten - en kväll på temat a2 förebygga övergrepp på barn och ungdomar 18/9 föreläsninga av Carin Grundberg Svenska Scouterna, i samarbete med Ålands landskapsregering, Skunk och Scouterna. 15 deltagare (10k o 5m). - Ordförandeutbildning 16/10 medverkande Henrik Sjöblom och Barbro Sundback, moderator Mia Hanström. 12 deltagare (2 m o 10k). - A2 träffas men inte kunna 14/6 i samarbete med föreningen Cys9ska fibros, Skunk och Abf - Sverige. 5 delt. i Mariehamn, 8 delt. på Kumlinge och 10 tal i Stockholm (50% m o 50% k). - Finns det arbetarklass på Åland, 2/5 medverkande Henrik Lagerberg, Simon Widman, Jenny Jonstoij och Leo Löthman. 18 delt. ( 6k o 12 m) i samarbete med Röd Ungdom och FFC. - A Taste of Herräng" söndagen den 15 april på Frideborg prova- på- kurser i swingdanserna Lindy Hop och Balboa socialdans, café, Lindy Hop Shop - liten swingloppis och film. (48 i delt. 26 deltog i Lindy Hop- kursen och 30 i Balboa- kursen. (45% m 55% k). I samarbete med Swingskeppet och Mildreds dansskola. - Den nordiska modellen och fackets roll - hur bygger vi e2 starkt Åland? 29/5 Inledare: Camilla Gunell, par9ledare Socialdemokraterna och lantråd, Henrik Lagerberg ombudsman FFC, Daniel Dahlén Ålands Näringsliv. 12 deltagare. - Om musik runt Östersjön på talet, föreläsning med professor emeritus, Fabian Dahlström. I samarbete med kulturföreningen Katrina, 25/4. 20 deltagare (3m o 17k). 8

9 - Läshundsverksamhet, 28/3 ABF i samarbete med Mariehamnsstad. En föreläsning om läshundsterapi 9llsammans med Raisa Alameri och hunden Börje. 20 deltagare (17k o 3m). - Ge barnet en chans - ge livet en chans, föreläsning för föräldrar med barn i dagis och på förskolan. Föreläsare, läsinspiratör 18/4 Torgny Karnsted I samarbete med Hem och skola och Landskapsregeringen. 18 deltagare (4m o 15k). - Skrivarworkshop i Vårdö- firandet av Runar Salminen 100 år, i samarbete med Vårdökommun workshopen leddes av Katarina Gäddnäs. 11 deltagare (10k o 1 m) samtal förs bland annat på FB- gruppen Bokmalen. - Det går a2 leva e2 bra liv med psykisksjukdom Föreläsning med Marcus Sandberg upplevelser av schizofreni och drogberoende, han lever idag fungerande liv med familj och arbete. 20 /9. samarbete med Reseda och Psykiatrin inom ÅHS. Över 100 deltagare (70% k o 30% m). - Genusjihad- kampen för jämställdhet i Afghanistan, 10/4 föreläsare Johanna Fogelström i samarbete med Emmaus och Feministakademin. 8 delt. (6 k o 8m). - Seminarium om kulturell mångfald, 21/5 medverkande bland annat Helena Flöjt Josefsson, Camilla Gunell, Mia Hanström och i samarbete med Socialdemokraterna och Mångkulturella föreningen tal deltagare. - Filmkunskap i prakdken 100 lekt. 40 delt. alla ungdomar (60%m o 40 % k). - Elevrådsutbildning, i samarbete med SKUNK för skärgårdens elevråd och deras handledare 18/10, 27 elever och 4 handledare (60% k o 40%m). - Vad är UngdomspoliDk? 9/10 med lokala experter i samarbete med Röd Ungdom. 16 st deltagare (5 kv o 11m). - Könsroller och fred medverkande: Johanna Fogelström, Svenska Afganistan Hans Wickström, Jenny Jonstoij, statsvetare. Moderator: Mia Hanström. I Alandicas 12/8 i samarbete med Islands of Peace och Feministakademin på Åland. 20 delt. ( 15k o 5 m) - Kan jag förändra världen samtal med åländska ak9vister 11/8 medverkande Frans Jansson, Alexandra Holmkvist, mfl. Moderator Angergård 20 delt. ( 15k o 5 m). Skärgårdskvinnoseminariet Föreläsningar - Hur bygger man bestående nätverk - en reflekdon kring nu och då? Marlene Öberg, 100 delt. (k). - Ungdomars röster e2 demokradprojekt Lovisa Arlid och Sara Strandberg. 100 delt. (k). - Självkänsla, Camilla Hellberg 100 delt. (k). - Yoga för nybörjare 2 9llfällen, Eivor Englund, Hälsobanken 50 delt. (k) - Matkultur- trenden med närmat och nordiskt. Harriet Strandvik, 100 delt. (k). 9

10 - Ramar för en skärgårdskvinna handlar det bara om a2 stärka sin självkänsla, stå på sig, ta för sig, Mia Hanström 100 delt. (k). - Panelsamtal Mångkultur, samtalsledare, moderator Camilla Olin 115 delt. (k). Verkstäder - Målarverkstad, Eva Maria Mansnerus 11 delt./k. - Ord och bildverkstad, Marlene Öhberg 7 delt./k. - Dramaverkstad - gestalta sin kropp, Camilla Hellberg 6 delt./k. - Skapande verkstad - åter- vinningskonst, Sara Tobiasson 10 delt./k. - Från osynlig Dll synlig företagare - dags a2 ta plats, Ester Miiros 10 delt./k. - Matverkstad, Soile War9anen 11 delt./k. - Hantverk - tovning, Inger Nygård 14 delt./k. - Retromode - återvinning, Linda Karlsson 9 delt./k. - Permkulturverkstad, Kora Klapp, 11 delt./k. - Budgetarbete i förening, Maria Malmberg 8/10 i Mariehamn 4 st deltagare (alla kv). - Mänskliga rä\gheter- dagen, föredrag av Martha Hannus 10/12, i samarbete med Emmaus och Regnbågsfyren. trexotal personer deltog. Inställda Kurs på temat arabiska och hebreiska skricspråket. Ungdomsledarskap för ideella ledare. planeras våren 2013 Välgörenhet eller solidaritet? en föreläsning 9llsamman med Emmaus. skjutet på fram9den när föreläsaren kan. Retromode återvinningsverkstad Linda Karlsson, Designer Labelled Fashion Recycling gånger starkare - film och samtal om begränsningar och förväntningar u9från kön. Filmredigeringskurs som bygger på man använder de gra9s program, 9ll

11 Bilaga 2 STUDIECIRKLAR * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Psykiatriska avdelningen personal, 12 deltagare (3m o 9k) 15 gånger. * Bokcirkel - ACT helt enkelt- en introdukdon Dll Acceptance and Commitment Therapy Dagklinikens personal, 12 deltagare (1m o 11k) 15 gånger. * Bokcirkel på Kökar VT 11 deltagare (11k) 5 träffar. * Bokcirkel på Kökar HT 8 deltagare (8k) 3 av 5 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Vävcirkel VT 6 deltagare (6k) 16 träffar. * Bokcirkel Godby HT 7 deltagare (7k) 6 träffar. * Bokcirkel Godby VT 8 deltagare (8k) 5 träffar. * Sega gubbar VT spela jazz 10 deltagare (9m) 23 träffar. * Vävcirkel med Anja HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Vävcirkel med Gunilla HT 8 deltagare (8k) 16 träffar. * Sega gubbar HT spela jazz 10 deltagare (9m) 15 träffar. * Svenska träning och integradon, 10 deltagare (6 k o 4 m) 6 träffar. * PoliDk VT, Röd ungdom 21 deltagare (6k o15m) 14 träffar. * PoliDk HT, Röd ungdom 11 deltagare (4k o 7 m) 11 träffar. * Bokcirkel i antroposofi, 6 deltagare 3 träffar, på våren. Startade men ej rapporterade: Introduk9on i ljudteknik, flera träffar. Ålands jazzorkester, 3 träffar. 11

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2013 Arbetarnas bildningsförbund rf

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2013 Arbetarnas bildningsförbund rf 1 Inledning Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och ak9viteter. Verksamheten utvecklas ständigt och även i år har nya organisa9oner valt a> ansluta sig, vilket både stärker

Läs mer

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2014 Arbetarnas bildningsförbund rf

Verksamhetsberä,else ABF- Åland 2014 Arbetarnas bildningsförbund rf 1 Förord om folkbildning Folkbildning på Åland är formellt representerat av Medborgarinstitutet, Folkhögskolan och det två Bildningsförbunden ABF och ÅBF. Folkbildning på Åland har en längre tradition

Läs mer

Intresseanmälan - fackligt medlemskap

Intresseanmälan - fackligt medlemskap Intresseanmälan - fackligt medlemskap Jag vill ha mer information från facket. Vill du lära dig något nytt på ett roligt sätt? Vill du fördjupa dig i ett ämne? Namn Signum Har du en idé? Adress Postnummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån PROTOKOLL Nummer 7 2.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Tony Asumaa Kulturchef Jan-Ole

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011

Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Rapport Ungdomsdemokrati i Ålandsskärgård 2011 Bakgrund SKUNK genomförde med stöd från Svenska Kulturfonden två elevrådsutbildningar samt möjliggjort för representanter från elevråden att delta i Finlands

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun Organisationsnummer:16802416-6517 Startdatum: 2004-01- 14 Verksamhetsbeskrivning Företagsamma Kvinnor drivs som en ideell förening, och

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ung

Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ung Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ungdomar och vuxna. Visby BBK bedriver sedan många år

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Tf ordföranden har ordet

Tf ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse för Föreningen Umeå Pensionärsuniversitet Verksamhetsåret 2014 2 Tf ordföranden har ordet För Umeå Pensionärsuniversitet blev verksamhetsåret 2014 inte som vanligt. Andra halvan av

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Lägesrapport,ll arbetarekommunens representantskap 2012-08- 28 Olle Burell och Johan Moström Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

SJUHÄRAD. Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

SJUHÄRAD. Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG SJUHÄRAD Studieprogram ULRICEHAMN HÖSTEN 2017 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG CIRKLAR I ULRICEHAMN KROPP & SJÄL Yixue Qi Gong Qigongformen du kommer att utöva kallas för Lian Hua Da Fa eller Det stora Lotussystemet,

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Framtidssatsning Ungdomscoach

Framtidssatsning Ungdomscoach Framtidssatsning Ungdomscoach För skärgården SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf Co. Hanström Ax-22820 Kumlinge Åland Email: info@skunk.ax

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 SKUNK SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 Kommunernas och skolornas stöd För verksamhetsåret 2013 ansökte Skunk om bidrag från Föglö, Kumlinge, Vårdö, Kökar och Brändö totalt 4 100. Det finns en bra kommunikation

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

25 november (fredag), Stockholm. Sista anmälningsdag 18 november.

25 november (fredag), Stockholm. Sista anmälningsdag 18 november. Nyhetsbrev 2016-10-13 Hej, Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, hemsidesansvariga, medlemsregisteransvariga

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Demokrati i förändring seminarium, 12.9.2012 kl 12-13:

Demokrati i förändring seminarium, 12.9.2012 kl 12-13: Demokrati i förändring seminarium, 12.9.2012 kl 12-13: Anna Lindström Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Siv Sandberg Forskare, Åbo Akademi Camilla Gunell Lantråd, Ålands landskapsregering

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

Skandinavisk Naturfilmfestival 2011

Skandinavisk Naturfilmfestival 2011 VÄLKOMNA ATT MEDVERKA I Skandinavisk Naturfilmfestival 2011 Scandinavian Wildlife Film Festival 2011 En naturfilmfestival och forskarskola om filmens möjligheter att skapa intresse och engagemang för biologisk

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning ABF-Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark

Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark Gemensamhetsboende i Nederländerna, Tyskland och Danmark Kers9n Kärnekull www.karnekull.se PRO:s konferens Bra boende för äldre Karlskrona den 23 maj 2013 AK bo 9llsammans är ingen nyhet! Begijnhof i Amsterdam,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen

Verksamhetsplan 2014 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Verksamhetsplan för förskolan To2e. Verksamhetsplan 2014 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande Studiematerial 2016 Studieförbunden Studieförbundens material 2016:6 Projektledare: Kerstin Mikaelsson Text: Hetty Rooth Grafisk form: Petra

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

ENKÄT - SAMMANSTÄLLNING

ENKÄT - SAMMANSTÄLLNING 1 NORGE Instämmer inte alls > Instämmer helt Totalt: 1 Mål och syfte med utbildningen har uppfyllts 11 11 22 2 Kursen har gett mig nya kunskaper 7 13 12 32 3 Kursen har fått mig att tänka i nya banor

Läs mer