Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

2 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén... 4 Rapport Disciplinkommittén... 5 Rapport Funktionärskommittén... 6 Rapport Tävlingskommittén... 9 Rapport Spelarutveckling Rapport Ledarutvecklingskommittén Prisceremoni Förslag till arbetsplan verksamhetsåret Sammanfning och slutord Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse Resultatrapport samt budget Balansrapport Större kundfordringar Revionsberättelse säsongen Förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Styrelsens förslag till avgifter 2014/ Behandling av Motioner (Förslag) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av distriktsstyrelsen väckta Förslag Distriktsstyrelsens Förslag

3 Dagordning 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet 2. fastställande av föredragningslista för mötet 3. fråga om mötets behöriga utlysande 4. val av ordförande för mötet 5. val av sekreterare för mötet 6. val av två protokolljusterare jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret c) Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid. 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 2 9. behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av års- och övriga avgifter till distriktsförbundet. 10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av distriktsstyrelsens förslag (motioner) 11. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte (avgående Lena Rolinder) 12. val av 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Leif Nilsson, Karl-Erik Blanck, Kjell Karlsson och Lars-Åke Jonsson) 13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av 1 år (avgående Mats Linden och Esbjörn Lindgren) 14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte samt personliga ersättare för dessa (avgående Anders Schmidt. Karin Jonsson, och Lennart Gard. 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets Förbundsmöte 16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Hälsinglands Idrottsförbunds Årsmöte

4 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret Representation/uppdrag Svenska ishockeyförbundet Ordförande konferens SIF hösten 2013 Svenska Ishockeyförbundets årliga bestraffningskonferens Ordförandekonferens SIF våren 2014 TSM genomgång Svenska Ishockeyförbundet 3 Region Väst Regionalt verksamhetsmöte region Väst Ordförandeträffar och telefonmöten med region Västs ordförandegrupp Regional sportkonferens TK Region Västs sportkonferens Ordf/TK/SU/FK Regionala TK möten Regionala DDK möten Dam/flick konferenser Utvecklingskonferens Regional planering/samordning av utbildningar Hälsinglands Ishockeyförbund Uppföljningsmöte säsongen Årsmöte Hälsinglands Ishockeyförbund i Söderhamn Verksamhetsplanering Hälsinglands Ishockeyförbund SU/TK-konferens Åldersgruppträffar U10, U12, U14, U16 samt ULF:are SU och DI träff i samband med Oddset Hockeygames Uppdrag Ledamot i SIF:s DU Ledamot i SIF:s anläggningsutskott Ledamot i SIF:s Verksamhetskommitté SIF:s besiktningsman av ishallar Ordförande i Region Västs Funktionärskommitté Ledamot i Region Västs Tävlingskommitté Ledamot i Region Västs Bestraffningskommitté Ledamot i Region Väst TK vu Kjell Karlsson Jan Amnow Lena Rolinder Jan Amnow Kjell Karlsson Leif Nilsson Lena Rolinder Leif Nilsson Representation Avtackning Jan Amnow Styrelsen

5 Rapport Dam/Flickkommittén Under årets säsong har Hälsingland tyvärr inte haft något flick/damlag i seriespel. De flickor som spelar hockey i distriktet har därför enbart spelat med killar i sina föreningar eller valt spela för förening i annat distrikt. Järvsös flicklag har även den här säsongen tränat på och också spelat sina första matcher mot pojklag i föreningen. Svenska Ishockeyförbundet och Svenskt Stål arrangerade i år för andra gången en rikstäckande turnering, Stålbucklan, för flickor födda Även den här säsongen spelade vi turneringen med gemensamt lag med Gästrikland. Vid turneringens grundspel i Sandviken placerade vi oss på 3:e plats. Laget gjorde rätt jämna resultat med lagen som kom före oss i tabellen där Örebro/Värmland exempelvis som slutade trea i turneringens slutspel så småningom endast vann med 2-0 mot oss. 4 Den 30/3 anordnade vi en Tjejhockeydag tillsammans med Söderhamns IK, totalt kom 18 tjejer födda i åldrarna från 1986 till Till dagen kom också Elin Johansson och Malin Sjögren från MoDo:s damlag. En lyckad dag och ett koncept vi tänker jobba vidare med nästa säsong tillsammans med fler föreningar i distriktet. Under säsongen kan vi också notera Ellen Jonsson först tog en plats i Hälsinglands TV-Pucklag för sedan också ta en plats i Brynäs damlag i Riksserien. Ellen fick också göra debut och sammanlagt få spela två matcher i serien. Bägge mot Modo med en förlust och en seger som resultat. Vi konstaterar också Mariam El Mahmadi (S/L HC) och Agnes Åker (Söderhamns IK) kommit in på Modos hockeygymnasie. Och där fått avsluta säsongen med Damjunior SM Guld Söderhamn 14 april 2014 Per Ängvald Lars-Åke Jonsson

6 Rapport Disciplinkommittén Disciplinkommittén har under året bestått av ordförande Lena Rolinder, ledamöterna Kjell Karlsson, Dick Wallström, Leif Nilsson, Karl-Erik Blanck och Per Ängvald. Vi har under året haft 3 telefonmöten. Lena deltog i november vid den årliga bestraffningskonferensen som anordnades av Svenska Ishockeyförbundet. 5 Vi har i distriktet haft 3 ärenden under året: Osportsligt uppträdande U16 Hudiksvalls HC Osportsligt uppträdande Div 3 Bollnäs IS Osportsligt uppträdande U12 Söderhamn/Ljusne HC Anmärkningsvärt alla 3 anmälningarna gäller osportsligt uppträdande. Under fjolåret hade vi inga sådana fall. I serier som administreras av Region Väst har det i år bara varit 2 ärenden gällande spelare från föreningar i Hälsingland Osportsligt uppträdande Div 2 Söderhamn/Ljusne HC Osportsligt uppträdande J18 Hudiksvalls HC Även i dessa serier har alla anmälningar gällt osportsligt uppträdande. Söderhamn 11 maj 2014 Lena Rolinder Dick Wallström Kjell Karlsson Leif Nilsson Karl-Erik Blanck Per Ängvald

7 Rapport Funktionärskommittén Kommittén har bestått av 7 st ordinarie ledamöter, Kjell Karlsson ordförande, Patrik Säll tillsättare och återbudsansvarig, Per Nilsson rekryteringsansvarig/utbildning, Stefan Olsson supervisoransvarig/utbildningsansvarig, Per Ängvald, Björn Larsson, Fredrik Edin och Michael Sonefors ledamöter. Kommittén har haft 3 st fysiska möten. Kjell har även denna säsong ingått i distriktets disciplinkommitté, i vilken också Gästriklands FK-ordförande har ingått. Ordförande har deltagit vid regionala sportkonferenser och regionsmöten i Stockholm, Västerås och Örebro samt varit ledamot i Svenska Ishockeyförbundets domarutskott, DU, i egenskap som ordförande i Region Väst FK, med ett antal fysiska möten och telefonmöten. 6 Denna säsong hölls distriktsdomarkursen helgen den 28-29/9. Kursen ägde rum i Bollnäs. 19 st distriktsdomare utbildades. Den tredje dagen hölls som mittsäsongträff i Gävle den 7/12 på Läkerol Arena i samband med en SHL-match. Ett mycket uppskat inslag var matchdomarnas besök på kursen. Föreningsdomarkurser hölls vid 6 tillfällen under hösten 2013, i Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs 2 ggr, Lindefallet och Järvsö. Sammanlagt utbildades 28 st ungdomsdomare. Instruktörer vid dessa kurser var Michael Sonefors, Per Nilsson och Stefan Olsson. Distriktet har utbildat och förfogat över funktionärer, fördelade enligt följande: Förbundsdomare div 1 Distriktsdomare Ungdomsdomare 2 st 19 st 28 st Årets båsfunktionärsutbildningar har även den här säsongen skötts modellen med besök hos föreningarna. Vi har denna säsong haft två ordinarie funktionärer i division 1, LM Fredrik Edin och Marcus Törnqvist. Robin Edin rankades som tänkt LM i div 1 igen. Mycket glädjande så har han antagits till kommande div 1-kurs. Fredrik blev uttagen till döma i allettan. Nu sadlar Fredrik om till HD inför kommande säsong. Vår enda kvinnliga domare Angelica Larsson från Järvsö har forts sin karriär som distriktsdomare. Distriktets granskningsverksamhet har denna säsong varit något mindre omfande än förra. De som har tjänstgjort som domarsupervisors är Stefan Olsson och i viss mån även Björn Larsson. Stefan har även denna säsong varit supervisor i div 1.

8 Domartillsättningen har fungerat bra. Samarbetet med Region Norr har fungerat bra. Våra div 1-LM har fått många matcher där med många goda resultat. Föreningarna har som vanligt tills ungdomsdomare som linjemän i U 16 samt i U 14 och i yngre pojklagsmatcher. Tillsättaren har som vanligt tagit ut en HD i U 16 och U 14. Patrik har tills matcher enl. följande: 7 Div 2 29 st2: 31 st Div 3: J 20 J 18: U 16: J 18 träning/cup J 20 träning Seniorer Träning/cup U 16 träning/cup Region Norr: 39 st 8 st 36 st 34 st 28 st 1 st 21 st 26 st 5 st Tyvärr har det kommit fram inte utbildade domare har tillss i ungdomsmatcher. Detta är inte bra. Vi tror föreningarna inte vet vad som kan hända om det inträffar olyckor under sådana matcher. Det är faktiskt en försäkringsfråga. Sammanfningsvis kan man säga säsongen har fungerat tillfredsställande. Rekryteringen av nya domare är fortfarande en prioriterad fråga. Den av SIF framarbetade breddoch talangutvecklingsplanen för domare kommer förhoppningsvis underlätta rekryteringen. Föreningarnas daifare (domaransvarig i föreningen) har också stor betydelse. Därför är det oerhört viktigt varje förening har en fungerande sådan. Ur rekryteringssynpunkt är han/hon en väldigt viktig person, som kan fånga upp lovande ungdomar och även något äldre, som slutar sina aktiva karriärer som spelare. Inom Region Väst pågår projekt där man inriktar sig mot det senare nämnda.

9 Vi har många lovande ungdomar på gång som är mycket intresserade och har visat framfötterna. Detta är ett bevis på vår utbildningsverksamhet har en hög standard. Vi är ett litet distrikt som får fram duktiga funktionärer. Men lite oroande är det dåliga deltagandet på ungdomsdomarkurserna. FK kommer satsa hårt på dessa kommande säsong. Till sist tackar vi våra domare för fina insatser och våra båsfunktionärer för ett gott samarbete under den gångna säsongen. 8 Örbyhus, Ljusne, Söderhamn, Iggesund, Hudiksvall och Bollnäs i maj Kjell Karlsson, Per Ängvald, Patrik Säll, Björn Larsson, Stefan Olsson, Per Nilsson, Fredrik Edin och Michael Sonefors

10 Rapport Tävlingskommittén Tävlingskommittén har även denna säsong varit en gemensam kommitté med Gästrikland och haft gemensamma serier i U16(15) och U14 och U13. Hälsinglands föreningar har denna tävlingssäsong förutom de gemensamma serierna med Gästrikland och våra egna ungdomsserier (U10, U11 och U12) deltagit i Förbunds, Regions och Distriktsserier enligt följande: Division 1 C. Hudiksvalls HC. Hudiksvall vann serien och kvalificerade sig därmed till spel i Allettan Mellan. I Allettan slutade Hudiksvall som fyra och gick därmed till Play Off spelet för plats i kvalserien till Allsvenskan. Hudiksvall avancerade till play off 2 där man förlorade mot Kristianstads IK. 9 Division 2 Västra A. Alfta GIF slutade som fyra och blev därmed bästa hälsingelag i serien. Söderhamn/Ljusne HC slutade som sjua i serien. Division 3 Gävleborg. Bollnäs IS slutade som trea i grundserien och kvalificerade sig därmed till Förkval till kvalserien till division 2. Där slutade laget sist och missade därmed platsen i kvalserien till division 2. Övriga placeringar. Lindefallets SK 5:a, Järvsö IK 7:a. J20 Västra 1 A. Hudiksvall var enda hälsingelag i serien som laget vann. Dock inget kvalspel till J20 Elit då J20 får ny spelform kommande säsong. I J18 Västra 1A. Hudiksvalls HC slutade 3:a. Deltog i serien gjorde också blandlagen Bol/Alf/Söd/SL(5:a) och Järvsö/Sveg som slutade på 7:e plats. U16 Västra 1A. Deltog Hudiksvalls HC, samt ett blandlag Alfta/Bollnäs. Slutspel ungdomsserier. Hudiksvall och Alfta/Bollnäs spelade final i Läkerol Arena där Hudiksvall vann med 6-3. Damishockey. Hälsingland deltog i flickornas motsvarighet till TV pucken Stålbucklan med ett gemensamt lag tillsammans med Gästrikland, där laget slutade på 3:e plats 1 poäng efter Dalarna och platsen vidare till slutspelet. Under säsongen har det också spelats officiellt Veteran DM i Alfta. Där Söderhamns IK blev distriktsmästare. På ungdomssidan har den verksamhet genomförts som planerades på UK/SK-konferensen. Slutligen vill Tävlingskommittén tacka föreningar och funktionärer för en väl genomförd tävlingssäsong. Söderhamn i april 2014 Leif Nilsson Per Ängvald

11 Rapport Spelarutveckling Kommitténs arbete gällande konferenser och kurser har genomförts enligt plan. Team 98 Under försäsongen fanns möjlighet dela i 10 st. brottarpass. Ett bra läger i Järvsö startade issäsongen (isträning + matcher mot Örebro, J/H och Västmanland i Mora). 10 Sammanlagt med Ljusnelägret blev det 13 träningar och 8 träningsmatcher. Team 98 resultat Tv-pucken: Sluttabell: Västerbotten Hälsingland 5-1 (2-1,3-0) Ångermanland Norrbotten Hälsingland 5-0 (2-0,2-0) Västerbotten Hälsingland-Ångermanland 0-4 (0-4,0-0) Norrbotten Uppland-Hälsingland 5-0 (3-0,2-0) Uppland Hälsingland-Jämtl/Härjed. 4-3 (1-1,3-2) Hälsingland För ytterligare resultatrapport se Jämtland/Härjedalen Turneringen innehöll många fartfyllda matcher och vi kunde under många sekvenser visa upp en positiv ishockey. Lagen hade i allmänhet några fler skickliga spelare och kunde därför ställa upp med fler och jämnare femmor, som i längden blev avgörande. Att notera finns också av de 20 insläppta målen (straffen borträknad) gjordes hälften när motståndarna var en eller två man mer. Att vi mötte skickliga lag och spelare bekräftas också av 8 spelare från vår grupp tog en plats i åldersgruppens landslag! Spelarna har all heder för sitt uppträdande på och utanför planen! Spelartruppen under gruppspelet i TV-pucken i Kalix 6-8 september bestod av följande spelare: MV: Ellen Jonsson S/L, Simon Rönning HHC, Tim Rönning BIS. Backar: Erik Eriksson HHC, Mikael Mann HHC, Andreas Zetterman HHC, Gustav Nielsen HHC, William Granat BIS, Hjalmar Halvarsson BIS, Rasmus Wernersson SIK Forwards: Gustav Fredriksson HHC, Rickard Hugg HHC, Dennis Backström HHC. Mathias Lindblom AGIF, Hampus Svensson AGIF, Nils Tofilovski HHC, Albin Hellström HHC, Marwin Ingmarsson BIS, Jonas Nordqvist AGIF, Linus Wallner HHC, Martin Johannesson HHC, Albin Eriksson BIS, William Süstler BIS.

12 Ledare för Team 98: Förbundsrepresentant Karl-Erik Blanck Tränare Tränare Mv-tränare Dan Nordin Erik Sjödin Jan-Olov Larsson 11 Team 99 Team 99 har under säsongen genomfört fystest där 25 av 49 spelare deltog. Efter tre ispass före nyår bantades truppen från till Under våren har truppen samlats för två isträningar och en match mot Team 98, vinst med 4-0, innan laget deltog i Regionsmästerskapen i Gävle, kallad Scandic Cup. Resultat Regionsmästerskap: Hälsingland Örebro 1-3 (0-2,1-1). Hälsingland Gästrikland 3-5 (2-4,1-1). Hälsingland Västmanland 6-4 (0-3,6-1). Hälsingland Dalarna 2-7 (1-4,1-3). Hälsingland Värmland 2-9 (1-4,1-5). Team 99 belade sjätte plats med samma antal poäng som Gästrikland men med sämre målskillnad. Fullständig tabell och resultat finns på Truppen Team 99 Målvakter: Anders Bosson AGIF, Tim Rönning BIS, Felix Persson HHC, Daniel Rönn SIK. Backar: Gustav Nilsen HHC, Andreas Zetterman HHC, Axel Svensson HHC, Rasmus Wernersson SIK, Rasmus Parhans AGIF, Måns Kvick AGIF, Joel Rahm Svedberg BIS, Wille Hellström HHC, Marcus Engberg JIK. Forwards: Olle Bengtsson HHC, Adrian Thorin HHC, Emil Svensson HHC, Rasmus Wedin AGIF, David Thelin Pesämaa HHC, Martin Johannesson HHC, Mias Lindblom AGIF, Jonas Wennberg AGIF, Simon Söderman AGIF, Philip Flodstam BIS, Albin Eriksson BIS, Melvin Nilsson BIS, Nils Hedlund BIS, Daniel Edvardsson AGIF, Alex Wahlström SIK. Ledare för Team-99: Förbundsrepresentant Bo Sundlöf Tränare Tränare MV tränare Lars Engh Mats Hager Fredrik Sjöholm

13 Team 00 Under säsongen har Team 00 startar mot Tv-puckturneringen 2015 med 2 st. samlingar. Truppen består i nuläget av ca 40 spelare. Ledare Team 00 Förbundsrepresentant Karl-Erik Blanck Tränare Dan Nordin 12 Tränare MV-tränare Erik Sjödin Fredrik Sjöholm Vårens informationskväll åldersgruppträff i april lockade ett 40-tal klubbledare. Säsongen behandlades och frågor och synpunkter på nästkommande säsong diskuterades. Svenska Ishockeyförbundets Camper för U-15 och U-16 spelare genomfördes även detta år i Hudiksvall. Ett ypperligt forum för ledare som vill ta del av det senaste inom träning av dessa åldersgrupper. Till sist vill vi tacka spelare, ledare och föräldrar för det fina samarbetet under året. Alfta i april 2014 Karl-Erik Blanck Bo Sundlöf Lars-Åke Jonsson Göran Vesterlind

14 Rapport Ledarutvecklingskommittén Vi har även denna säsong haft samverkan med Gästrikland Ishockeyförbund vad beträffar utbildning och därtill även tillgång till respektive DI instruktörer. Svårigheten fylla kurserna i resp. distrikt är en del i varför samverkan. Samverkan kommer även fortsätta säs: Under året har vi genomfört: Grundkurs, Materialförvaltarkurs, Fördjupning/skridskoslipning, Fortbildning Skott. Träningslära 1 inställd. Vi har under året samverkat med Gästriklands Ishockeyförbund vad gäller BU/1 kurs MV 1 kurs och Träningslära 1. Regionala kurserna BU/2 och JS/1 var kursorten Gävle. 13 För denna säsong har föreningarna haft ett utbildningsbidrag från HIsF på 10000:- per förening nyttja för utbildningsverksamhet. Till detta så har tränare från vårt distrikt deltagit i av Regionen och SIF ordnade kurser på andra platser. Våra egna DI instruktörer och DI-lagtränare har deltagit på fortbildningskurser och övriga kursermöten med Regionen och SIF. Utöver detta har våra föreningar haft besök av hockeykonsulenten vid två tillfällen. Åldersgruppträff genomförts för TKH t.o.m. U-16 vid ett tillfälle. Till detta kan nämnas nyttjande av projekt i Idrottslyftet forts. Idrottslyftet kommer även fortsätta under säsongen: Här kan tilläggas utbudet av kurser har ökat vilket är bra, men det ibland blir lite förvirrande vad som gäller. I Idrottslyftet finns ekonomi för utbildning. Vi hoppas föreningarna har tagit till sig vikten av ha en väl fungerande utbildningsansvarig. Viktigt även med tanke på utbudet av olika utbildningsmöjligheter ökar. Samarbetet mellan SISU och föreningarna är forts viktigt bl.a. för man där även får en del ekonomi som kan användas i utbildningssyfte. Även distriktet samverkar. Uppföljning av våra tränare i ett centralt system är under uppbyggnad. Vilket innebär distrikt och föreningar får bättre koll på utbildningsnivån bland våra tränare och kraven på rätt utbildade tränare säkerställs under säs: Till sist vill vi tacka er utbildare ute i föreningarna, våra egna instruktörer och övriga som arbetat för ishockeyns bästa och tillfört utbildningen och Hälsingland kreativt arbete under det gångna arbetsåret. Lars-Åke Jonsson Patric Ingmarsson Ledarutvecklingskommitten

15 Prisceremoni Vid en prisceremoni på Järvzoo den 8/ delades för tredje året ett antal utmärkelser ut. Pris Vinnare Klubb Bästa manliga hockeyspelare Niklas Zetterström 14 Bästa kvinnliga hockeyspelare Fanny Brolin Bästa manliga målvakt Johan Larsson Bästa manliga back Lars Lundin Bästa manliga forward Jonas Lindström Bästa division 2 spelare Richard Johansson Bästa division 3 spelare Fredrik Norman Jubileumspokalen för pojkar Hjalmar Halvarsson Jubileumspokalen för flickor Emma Holm Fariplay förening Järvsö IK Årets seniortränare Fredrik Johansson

16 Årets ungdomstränare Fredrik Nilsson Årets förening Bästa domare i distriktet Robin Edin Hudiksvall 15 Årets eldsjälar utsedda av respektive förening Anette Eriksson Per Åberg Linda Wegård Lena Forslin Jörgen Paalanen Magnus Wallin. Anders Larsson. Christer Gustavsson Extra pris för SM Medaöljörer Elin Johansson Agnes Åker, Mariam El Mahmadi Modo Dam SM silver Modo Dam jun SM guld

17 Förslag till arbetsplan verksamhetsåret Styrelsen föreslår den nya styrelsens arbetsuppgifter under verksamhetsåret skall omfa: fortsätta genomförandet av de riktlinjer och idéer som Svenska ishockeyförbundet och dess utvecklingsavdelning utarbetar. delta i av Svenska Ishockeyförbundet arrangerade utvecklings-camper samt turneringen TV-pucken för Distriktslag samt verka för ett gemensamt Distriktslag för flickor i turneringen Stålbucklan. administrera seriespel, poolspel mm. verka för dam/flick ishockeyns utveckling i Hälsingland. vid behov skapa möjlighet till utbyte med närliggande SDF i vissa serier. anordna kurser för domare, instruktörer, ledare m.fl. i enlighet med det program som Styrelsen, Funktionärskommittén, Ledarutveckling och Spelarutveckling kommer presentera. anordna ledarutbildningar i samarbete med andra distrikt när detta är fördelaktigt. i samråd och samarbete med Hälsinglands ishockeydomarklubb aktivt arbeta för ökad domarrekrytering. genomföra utvecklingsläger som komplement till SIF:s camper. utge Förbundets tävlingskalender (webbaserad). i forts samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund/SISU genomföra, olika utbildningar i studiecirkelform. representera vid Svenska Ishockeyförbundets, Hälsinglands Idrottsförbunds och Regionens möten, konferenser och träffar. vara föreningar behjälpliga i administrativa och idrottspolitiska frågor, kontakter, med kommuner mm. 16 Söderhamn i maj 2014 Styrelsen

18 Sammanfning och slutord Förbundsstyrelsen överlämnar härmed sin sportsliga och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret till årsmötets bedömande. I kommittéernas verksamhetsberättelser framgår de aktiviteter som förekommit under verksamhetsåret. Arbetet med Svenska ishockeyförbundets kvalitetssäkring av SDF fortsätter (säkerställa en gemensam grundnivå på verksamhet/service som föreningarna har rätt till). Årligen insänds en självdeklaration till Svenska ishockeyförbundet. 17 I och med Svenska ishockeyförbundet numera håller Förbundsmöte vart annat år genomfördes detta verksamhetsår ett Hockeyforum i Västerås i början av augusti. Intressanta föreläsningar även om mycket av informationen var lite väl riktad mot elitnivån. Sammantaget var arrangemanget positivt och bra. SIFs styrelse har beslutat om en ny spelform för TV-pucken f.o.m. säsongen Kval till TVpuckens slutspel kommer ske genom fyra regionala kval - grundat på seedningar mm. Slutspelet kommer detta år arrangeras av Smålands ishockeyförbund. Samarbetet med Gästriklands ishockeyförbund fortsätter enligt planerna. Säsongen påbörjades samarbete inom Tävling och Disciplin. Säsongen utökades samarbetet med Utbildning och Dam (där vi har haft ett gemensamt SDF-lag i turneringen Stålbucklan). Viktigt fortsätta med utveckling av samarbetet inom kvarvarande kommittéer kommande säsong. Styrelsen har tidigare informerat om upplägget med föreningsfaddrar. Vi bör/vill inte tränga oss på föreningarna och uppta deras tid vid möten el. dyl. Däremot står vi till förfogande när föreningarna kontaktar sin fadder om man önskar ett föreningsbesök - vilket vissa föreningar också gjort denna säsong. Planerad ordförandeträff hösten 2013 fick ställas in p.g.a. fel tidpunkt alternativ bristande intresse från föreningarnas ordförande. Har HIsF styrelse behovet träffa/informera våra föreningars ordförande? svaret är obetingat ja! Informationsbehovet mm är som störst vid säsongsuppstarten, varför träffen bör genomföras tidigt på verksamhetsåret. Svenska ishockeyförbundet beslöt - efter ett förslag vid ordförandekonferens hösten på prov genomföra ett försök med ett administrativt Resurscentra (RC) En organisation som i första hand skall hantera administration av tävlingsverksamhet och utbildningar mm för ett antal SDF. Region Väst har anmält intresse med regionens 6 SDF genomföra ett prov under 2 år. Många berörda SDF känner stor osäkerhet beträffande konsekvenserna av detta prov/pilotprojekt då någon konsekvensanalys över vad berörda SDF fortsättningsvis skall göra samt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Mot den bakgrunden har Dalarna, Västmanland, Örebro län och Hälsingland tackat nej till delta i provverksamheten. Inför verksamhetsåret sker en organisationsförändring där kassörens ansvarsområde fortsättningsvis är totalansvaret för ekonomin samt godkännande och esträtt beträffande inkommande fakturor, faktureringsunderlag, reseräkningar mm. Underställt kassören inrättas

19 funktionen ekonomiservice med uppgiften sköta utbetalningar, bokföring och fakturering samt inbetala sker och arbetsgivaravgifter mm. Hälsinglands Ishockeyförbund anser det viktigt aktivt delta i av Svenska Ishockeyförbundet och Regionen Väst anordnade konferenser, utbildningar mm och informera sig om förändringsfrågor samt bevaka hur detta påverkar distriktets föreningar. Samtidigt har vi ta hänsyn till vad som är bra för Svensk ishockey totalt. Slutligen vill vi passa på tillfället tacka för alla insatser som gjorts för ishockeyn i Hälsingland av ledare och aktiva i våra klubbar, samtliga funktionärer, massmedia och alla övriga intresserade av vår sport. Vi vill även tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hoppas samma förtroende även ges den komma styrelsen. 18 Söderhamn i maj 2013 Jan Amnow Lena Rolinder Karl Erik Blanck Kjell Karlsson Lars Åke Jonsson Leif Nilsson Patric Ingmarsson Per Ängvald Bo Sundlöf

20 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse Resultatrapport samt budget / / /2015 BUDGET RESULTAT BUDGET Rörelsens intäkter mm Centrala och Regionala ersättningar mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utvecklingslag avgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kursavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Serieavgifter, exp. avgifter mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr Nettointäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga rörelseintäkter Lagförsäkring + spelarkort ,00 kr ,00 kr ,00 kr Räntor - kr 3 555,00 kr 5 000,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 19 Rörelsens kostnader mm Utvecklingslagen ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utbildning/kurser ,00 kr ,00 kr ,00 kr Administration ,00 kr ,00 kr ,00 kr FK/SU/LU/TK/DN/DAM ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga gemensamma kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Netto kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga rörelsekostnader Serieavgifter + lagförsäkringar + spelarkort ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Årets resultat - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

21 Balansrapport TILLGÅNGAR Ingående balans Period Utgående balans Kundfordringar ,00 kr./ ,00 kr ,00 kr Kassa och bank Bank ,71 kr ,25 kr ,96 kr Reserverade medel ,93 kr 3 429,99 kr ,92 kr 20 Sparkonto ,88 kr 0 kr ,88 kr S:a kassa och bank ,52 kr ,24 kr ,76 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,52 kr ,24 kr ,76 kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Uppbördsdeklaration./ ,00 kr./ ,00 kr./ ,00 kr Eget kapital./ ,52 kr./ ,24 kr./ ,76 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER./ ,52 kr./ ,24 kr./ ,76 kr

22 Större kundfordringar Föreningar med förfallna fakturor/avgifter (över kronor) per och inte betalade per , 21 Till Svenska Ishockeyförbundet --- Till Hälsinglands Ishockeyförbund Bollnäs IS 7950,- Söderhamn/Ljusne HC 14386,- Förbundsstyrelserna i Svenska Ishockeyförbundet respektive Hälsinglands Ishockeyförbund kan besluta förening/föreningar inte får delta i seriespel eller kvalificering spel i högre serier så länge skulden är oreglerad.

23 Revionsberättelse säsongen

24 Förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Styrelsen föreslår den nya styrelsens arbetsuppgifter under verksamhetsåret skall omfa: fortsätta genomförandet av de riktlinjer och idéer som Svenska ishockeyförbundet och dess utvecklingsavdelning utarbetar. delta i av Svenska Ishockeyförbundet arrangerade utvecklings-camper samt turneringen TV-pucken för Distriktslag. Samt deltagande i gemensamt lag i turneringen Stålbucklan för flickor. administrera seriespel, poolspel mm. verka för damishockeyns utveckling i Hälsingland vid behov skapa möjlighet till utbyte med närliggande SDF i vissa ungdomsserier anordna kurser för domare, instruktörer, ledare m.fl. i enlighet med det program Styrelsen, Funktionärskommittén, Ledarutveckling och Spelarutveckling kommer presentera. anordna ledarutbildningar i samarbete med andra distrikt när detta är fördelaktigt. i samråd och samarbete med Hälsinglands ishockeydomarklubb aktivt arbeta för ökad domarrekrytering. genomföra utvecklingsläger som komplement till SIF:s camper utge Förbundets tävlingskalender (webbaserad). i forts samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund/SISU genomföra olika utbildningar i studiecirkelform. representera vid Svenska Ishockeyförbundets, Hälsinglands Idrottsförbunds och Regionens möten, konferenser och träffar. vara föreningar behjälpliga i administrativa och idrottspolitiska frågor, kontakter med kommuner mm i övrigt verka för ishockeysportens popularisering anordna prisutdelning för spelare, ledare, föreningar och domare efter genomförd säsong. 23 Söderhamn i maj 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2012-2013

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2012-2013 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens Verksamhetsberättelse 3 Representation/uppdrag under verksamhetsåret 2012-2013. 3 Rapport Dam/Flickkommittén

Läs mer

Hälsinglands Ishockeyförbund årsmöte 2012-06-18

Hälsinglands Ishockeyförbund årsmöte 2012-06-18 Hälsinglands Ishockeyförbund årsmöte 2012-06-18 INNEHÅLL Dagordning... 3 Röstlängd 2012... 4 Verksamhetsberättelse 2011-2012... 5 Styrelsens sammansättning... 5 Komittéer och nämnder... 6 FUNKTIONÄRS KOMMITTÉ

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

U L F Tränarutbildning

U L F Tränarutbildning INNEHÅLL sid Utbildningsstegen 4:1 Tränarlegitimationer 4:6 Övergångar från gamla Stegen 4:7 Fortbildningskurser 4:8 Tränarrapport 4:9 4:1 UTBILDNINGSSTEGEN En förteckning över alla kurser i Sverige hittar

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2015-2016 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 4 Funktionärer och DAIF... 5 Övergångar/föreningsbyten...

Läs mer

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014 Hanna Olsson Datumordning texter från Måndag 15 September 2014 till Lördag 12 januari 2013 Måndag 15 September 2014 Rapport från Tjejernas Regionsläger I Hallsberg 12-14 September. Region Väst och Region

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Plats: Eklundshof, Uppsala Närvarande Från föreningsstyrelsen. Roland Lenngren, Sibyl Lindgren, Viveka Träff, Oskar Hägg, Stefan Sjöberg, Peter Ersson

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2014-2015 Uppdaterad 2014-08-20 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Gotlands Ishockeyförbund ÅRSBERÄTTELSE. Verksamhetsåret 2012/2013

Gotlands Ishockeyförbund ÅRSBERÄTTELSE. Verksamhetsåret 2012/2013 Gotlands Ishockeyförbund ÅRSBERÄTTELSE Verksamhetsåret 2012/2013 Ärenden vid distriktsmötet 2013-06-04 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd

Läs mer

Gotlands Ishockeyförbund. Årsberättelse 2014/2015

Gotlands Ishockeyförbund. Årsberättelse 2014/2015 Gotlands Ishockeyförbund Årsberättelse 2014/2015 Ärenden vid distriktsmötet 2015-06-03 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer