Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

2 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén... 4 Rapport Disciplinkommittén... 5 Rapport Funktionärskommittén... 6 Rapport Tävlingskommittén... 9 Rapport Spelarutveckling Rapport Ledarutvecklingskommittén Prisceremoni Förslag till arbetsplan verksamhetsåret Sammanfning och slutord Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse Resultatrapport samt budget Balansrapport Större kundfordringar Revionsberättelse säsongen Förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Styrelsens förslag till avgifter 2014/ Behandling av Motioner (Förslag) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av distriktsstyrelsen väckta Förslag Distriktsstyrelsens Förslag

3 Dagordning 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet 2. fastställande av föredragningslista för mötet 3. fråga om mötets behöriga utlysande 4. val av ordförande för mötet 5. val av sekreterare för mötet 6. val av två protokolljusterare jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret c) Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid. 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 2 9. behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av års- och övriga avgifter till distriktsförbundet. 10. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 samt av distriktsstyrelsens förslag (motioner) 11. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte (avgående Lena Rolinder) 12. val av 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Leif Nilsson, Karl-Erik Blanck, Kjell Karlsson och Lars-Åke Jonsson) 13. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av 1 år (avgående Mats Linden och Esbjörn Lindgren) 14. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie distriktsmöte samt personliga ersättare för dessa (avgående Anders Schmidt. Karin Jonsson, och Lennart Gard. 15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets Förbundsmöte 16. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Hälsinglands Idrottsförbunds Årsmöte

4 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret Representation/uppdrag Svenska ishockeyförbundet Ordförande konferens SIF hösten 2013 Svenska Ishockeyförbundets årliga bestraffningskonferens Ordförandekonferens SIF våren 2014 TSM genomgång Svenska Ishockeyförbundet 3 Region Väst Regionalt verksamhetsmöte region Väst Ordförandeträffar och telefonmöten med region Västs ordförandegrupp Regional sportkonferens TK Region Västs sportkonferens Ordf/TK/SU/FK Regionala TK möten Regionala DDK möten Dam/flick konferenser Utvecklingskonferens Regional planering/samordning av utbildningar Hälsinglands Ishockeyförbund Uppföljningsmöte säsongen Årsmöte Hälsinglands Ishockeyförbund i Söderhamn Verksamhetsplanering Hälsinglands Ishockeyförbund SU/TK-konferens Åldersgruppträffar U10, U12, U14, U16 samt ULF:are SU och DI träff i samband med Oddset Hockeygames Uppdrag Ledamot i SIF:s DU Ledamot i SIF:s anläggningsutskott Ledamot i SIF:s Verksamhetskommitté SIF:s besiktningsman av ishallar Ordförande i Region Västs Funktionärskommitté Ledamot i Region Västs Tävlingskommitté Ledamot i Region Västs Bestraffningskommitté Ledamot i Region Väst TK vu Kjell Karlsson Jan Amnow Lena Rolinder Jan Amnow Kjell Karlsson Leif Nilsson Lena Rolinder Leif Nilsson Representation Avtackning Jan Amnow Styrelsen

5 Rapport Dam/Flickkommittén Under årets säsong har Hälsingland tyvärr inte haft något flick/damlag i seriespel. De flickor som spelar hockey i distriktet har därför enbart spelat med killar i sina föreningar eller valt spela för förening i annat distrikt. Järvsös flicklag har även den här säsongen tränat på och också spelat sina första matcher mot pojklag i föreningen. Svenska Ishockeyförbundet och Svenskt Stål arrangerade i år för andra gången en rikstäckande turnering, Stålbucklan, för flickor födda Även den här säsongen spelade vi turneringen med gemensamt lag med Gästrikland. Vid turneringens grundspel i Sandviken placerade vi oss på 3:e plats. Laget gjorde rätt jämna resultat med lagen som kom före oss i tabellen där Örebro/Värmland exempelvis som slutade trea i turneringens slutspel så småningom endast vann med 2-0 mot oss. 4 Den 30/3 anordnade vi en Tjejhockeydag tillsammans med Söderhamns IK, totalt kom 18 tjejer födda i åldrarna från 1986 till Till dagen kom också Elin Johansson och Malin Sjögren från MoDo:s damlag. En lyckad dag och ett koncept vi tänker jobba vidare med nästa säsong tillsammans med fler föreningar i distriktet. Under säsongen kan vi också notera Ellen Jonsson först tog en plats i Hälsinglands TV-Pucklag för sedan också ta en plats i Brynäs damlag i Riksserien. Ellen fick också göra debut och sammanlagt få spela två matcher i serien. Bägge mot Modo med en förlust och en seger som resultat. Vi konstaterar också Mariam El Mahmadi (S/L HC) och Agnes Åker (Söderhamns IK) kommit in på Modos hockeygymnasie. Och där fått avsluta säsongen med Damjunior SM Guld Söderhamn 14 april 2014 Per Ängvald Lars-Åke Jonsson

6 Rapport Disciplinkommittén Disciplinkommittén har under året bestått av ordförande Lena Rolinder, ledamöterna Kjell Karlsson, Dick Wallström, Leif Nilsson, Karl-Erik Blanck och Per Ängvald. Vi har under året haft 3 telefonmöten. Lena deltog i november vid den årliga bestraffningskonferensen som anordnades av Svenska Ishockeyförbundet. 5 Vi har i distriktet haft 3 ärenden under året: Osportsligt uppträdande U16 Hudiksvalls HC Osportsligt uppträdande Div 3 Bollnäs IS Osportsligt uppträdande U12 Söderhamn/Ljusne HC Anmärkningsvärt alla 3 anmälningarna gäller osportsligt uppträdande. Under fjolåret hade vi inga sådana fall. I serier som administreras av Region Väst har det i år bara varit 2 ärenden gällande spelare från föreningar i Hälsingland Osportsligt uppträdande Div 2 Söderhamn/Ljusne HC Osportsligt uppträdande J18 Hudiksvalls HC Även i dessa serier har alla anmälningar gällt osportsligt uppträdande. Söderhamn 11 maj 2014 Lena Rolinder Dick Wallström Kjell Karlsson Leif Nilsson Karl-Erik Blanck Per Ängvald

7 Rapport Funktionärskommittén Kommittén har bestått av 7 st ordinarie ledamöter, Kjell Karlsson ordförande, Patrik Säll tillsättare och återbudsansvarig, Per Nilsson rekryteringsansvarig/utbildning, Stefan Olsson supervisoransvarig/utbildningsansvarig, Per Ängvald, Björn Larsson, Fredrik Edin och Michael Sonefors ledamöter. Kommittén har haft 3 st fysiska möten. Kjell har även denna säsong ingått i distriktets disciplinkommitté, i vilken också Gästriklands FK-ordförande har ingått. Ordförande har deltagit vid regionala sportkonferenser och regionsmöten i Stockholm, Västerås och Örebro samt varit ledamot i Svenska Ishockeyförbundets domarutskott, DU, i egenskap som ordförande i Region Väst FK, med ett antal fysiska möten och telefonmöten. 6 Denna säsong hölls distriktsdomarkursen helgen den 28-29/9. Kursen ägde rum i Bollnäs. 19 st distriktsdomare utbildades. Den tredje dagen hölls som mittsäsongträff i Gävle den 7/12 på Läkerol Arena i samband med en SHL-match. Ett mycket uppskat inslag var matchdomarnas besök på kursen. Föreningsdomarkurser hölls vid 6 tillfällen under hösten 2013, i Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs 2 ggr, Lindefallet och Järvsö. Sammanlagt utbildades 28 st ungdomsdomare. Instruktörer vid dessa kurser var Michael Sonefors, Per Nilsson och Stefan Olsson. Distriktet har utbildat och förfogat över funktionärer, fördelade enligt följande: Förbundsdomare div 1 Distriktsdomare Ungdomsdomare 2 st 19 st 28 st Årets båsfunktionärsutbildningar har även den här säsongen skötts modellen med besök hos föreningarna. Vi har denna säsong haft två ordinarie funktionärer i division 1, LM Fredrik Edin och Marcus Törnqvist. Robin Edin rankades som tänkt LM i div 1 igen. Mycket glädjande så har han antagits till kommande div 1-kurs. Fredrik blev uttagen till döma i allettan. Nu sadlar Fredrik om till HD inför kommande säsong. Vår enda kvinnliga domare Angelica Larsson från Järvsö har forts sin karriär som distriktsdomare. Distriktets granskningsverksamhet har denna säsong varit något mindre omfande än förra. De som har tjänstgjort som domarsupervisors är Stefan Olsson och i viss mån även Björn Larsson. Stefan har även denna säsong varit supervisor i div 1.

8 Domartillsättningen har fungerat bra. Samarbetet med Region Norr har fungerat bra. Våra div 1-LM har fått många matcher där med många goda resultat. Föreningarna har som vanligt tills ungdomsdomare som linjemän i U 16 samt i U 14 och i yngre pojklagsmatcher. Tillsättaren har som vanligt tagit ut en HD i U 16 och U 14. Patrik har tills matcher enl. följande: 7 Div 2 29 st2: 31 st Div 3: J 20 J 18: U 16: J 18 träning/cup J 20 träning Seniorer Träning/cup U 16 träning/cup Region Norr: 39 st 8 st 36 st 34 st 28 st 1 st 21 st 26 st 5 st Tyvärr har det kommit fram inte utbildade domare har tillss i ungdomsmatcher. Detta är inte bra. Vi tror föreningarna inte vet vad som kan hända om det inträffar olyckor under sådana matcher. Det är faktiskt en försäkringsfråga. Sammanfningsvis kan man säga säsongen har fungerat tillfredsställande. Rekryteringen av nya domare är fortfarande en prioriterad fråga. Den av SIF framarbetade breddoch talangutvecklingsplanen för domare kommer förhoppningsvis underlätta rekryteringen. Föreningarnas daifare (domaransvarig i föreningen) har också stor betydelse. Därför är det oerhört viktigt varje förening har en fungerande sådan. Ur rekryteringssynpunkt är han/hon en väldigt viktig person, som kan fånga upp lovande ungdomar och även något äldre, som slutar sina aktiva karriärer som spelare. Inom Region Väst pågår projekt där man inriktar sig mot det senare nämnda.

9 Vi har många lovande ungdomar på gång som är mycket intresserade och har visat framfötterna. Detta är ett bevis på vår utbildningsverksamhet har en hög standard. Vi är ett litet distrikt som får fram duktiga funktionärer. Men lite oroande är det dåliga deltagandet på ungdomsdomarkurserna. FK kommer satsa hårt på dessa kommande säsong. Till sist tackar vi våra domare för fina insatser och våra båsfunktionärer för ett gott samarbete under den gångna säsongen. 8 Örbyhus, Ljusne, Söderhamn, Iggesund, Hudiksvall och Bollnäs i maj Kjell Karlsson, Per Ängvald, Patrik Säll, Björn Larsson, Stefan Olsson, Per Nilsson, Fredrik Edin och Michael Sonefors

10 Rapport Tävlingskommittén Tävlingskommittén har även denna säsong varit en gemensam kommitté med Gästrikland och haft gemensamma serier i U16(15) och U14 och U13. Hälsinglands föreningar har denna tävlingssäsong förutom de gemensamma serierna med Gästrikland och våra egna ungdomsserier (U10, U11 och U12) deltagit i Förbunds, Regions och Distriktsserier enligt följande: Division 1 C. Hudiksvalls HC. Hudiksvall vann serien och kvalificerade sig därmed till spel i Allettan Mellan. I Allettan slutade Hudiksvall som fyra och gick därmed till Play Off spelet för plats i kvalserien till Allsvenskan. Hudiksvall avancerade till play off 2 där man förlorade mot Kristianstads IK. 9 Division 2 Västra A. Alfta GIF slutade som fyra och blev därmed bästa hälsingelag i serien. Söderhamn/Ljusne HC slutade som sjua i serien. Division 3 Gävleborg. Bollnäs IS slutade som trea i grundserien och kvalificerade sig därmed till Förkval till kvalserien till division 2. Där slutade laget sist och missade därmed platsen i kvalserien till division 2. Övriga placeringar. Lindefallets SK 5:a, Järvsö IK 7:a. J20 Västra 1 A. Hudiksvall var enda hälsingelag i serien som laget vann. Dock inget kvalspel till J20 Elit då J20 får ny spelform kommande säsong. I J18 Västra 1A. Hudiksvalls HC slutade 3:a. Deltog i serien gjorde också blandlagen Bol/Alf/Söd/SL(5:a) och Järvsö/Sveg som slutade på 7:e plats. U16 Västra 1A. Deltog Hudiksvalls HC, samt ett blandlag Alfta/Bollnäs. Slutspel ungdomsserier. Hudiksvall och Alfta/Bollnäs spelade final i Läkerol Arena där Hudiksvall vann med 6-3. Damishockey. Hälsingland deltog i flickornas motsvarighet till TV pucken Stålbucklan med ett gemensamt lag tillsammans med Gästrikland, där laget slutade på 3:e plats 1 poäng efter Dalarna och platsen vidare till slutspelet. Under säsongen har det också spelats officiellt Veteran DM i Alfta. Där Söderhamns IK blev distriktsmästare. På ungdomssidan har den verksamhet genomförts som planerades på UK/SK-konferensen. Slutligen vill Tävlingskommittén tacka föreningar och funktionärer för en väl genomförd tävlingssäsong. Söderhamn i april 2014 Leif Nilsson Per Ängvald

11 Rapport Spelarutveckling Kommitténs arbete gällande konferenser och kurser har genomförts enligt plan. Team 98 Under försäsongen fanns möjlighet dela i 10 st. brottarpass. Ett bra läger i Järvsö startade issäsongen (isträning + matcher mot Örebro, J/H och Västmanland i Mora). 10 Sammanlagt med Ljusnelägret blev det 13 träningar och 8 träningsmatcher. Team 98 resultat Tv-pucken: Sluttabell: Västerbotten Hälsingland 5-1 (2-1,3-0) Ångermanland Norrbotten Hälsingland 5-0 (2-0,2-0) Västerbotten Hälsingland-Ångermanland 0-4 (0-4,0-0) Norrbotten Uppland-Hälsingland 5-0 (3-0,2-0) Uppland Hälsingland-Jämtl/Härjed. 4-3 (1-1,3-2) Hälsingland För ytterligare resultatrapport se Jämtland/Härjedalen Turneringen innehöll många fartfyllda matcher och vi kunde under många sekvenser visa upp en positiv ishockey. Lagen hade i allmänhet några fler skickliga spelare och kunde därför ställa upp med fler och jämnare femmor, som i längden blev avgörande. Att notera finns också av de 20 insläppta målen (straffen borträknad) gjordes hälften när motståndarna var en eller två man mer. Att vi mötte skickliga lag och spelare bekräftas också av 8 spelare från vår grupp tog en plats i åldersgruppens landslag! Spelarna har all heder för sitt uppträdande på och utanför planen! Spelartruppen under gruppspelet i TV-pucken i Kalix 6-8 september bestod av följande spelare: MV: Ellen Jonsson S/L, Simon Rönning HHC, Tim Rönning BIS. Backar: Erik Eriksson HHC, Mikael Mann HHC, Andreas Zetterman HHC, Gustav Nielsen HHC, William Granat BIS, Hjalmar Halvarsson BIS, Rasmus Wernersson SIK Forwards: Gustav Fredriksson HHC, Rickard Hugg HHC, Dennis Backström HHC. Mathias Lindblom AGIF, Hampus Svensson AGIF, Nils Tofilovski HHC, Albin Hellström HHC, Marwin Ingmarsson BIS, Jonas Nordqvist AGIF, Linus Wallner HHC, Martin Johannesson HHC, Albin Eriksson BIS, William Süstler BIS.

12 Ledare för Team 98: Förbundsrepresentant Karl-Erik Blanck Tränare Tränare Mv-tränare Dan Nordin Erik Sjödin Jan-Olov Larsson 11 Team 99 Team 99 har under säsongen genomfört fystest där 25 av 49 spelare deltog. Efter tre ispass före nyår bantades truppen från till Under våren har truppen samlats för två isträningar och en match mot Team 98, vinst med 4-0, innan laget deltog i Regionsmästerskapen i Gävle, kallad Scandic Cup. Resultat Regionsmästerskap: Hälsingland Örebro 1-3 (0-2,1-1). Hälsingland Gästrikland 3-5 (2-4,1-1). Hälsingland Västmanland 6-4 (0-3,6-1). Hälsingland Dalarna 2-7 (1-4,1-3). Hälsingland Värmland 2-9 (1-4,1-5). Team 99 belade sjätte plats med samma antal poäng som Gästrikland men med sämre målskillnad. Fullständig tabell och resultat finns på Truppen Team 99 Målvakter: Anders Bosson AGIF, Tim Rönning BIS, Felix Persson HHC, Daniel Rönn SIK. Backar: Gustav Nilsen HHC, Andreas Zetterman HHC, Axel Svensson HHC, Rasmus Wernersson SIK, Rasmus Parhans AGIF, Måns Kvick AGIF, Joel Rahm Svedberg BIS, Wille Hellström HHC, Marcus Engberg JIK. Forwards: Olle Bengtsson HHC, Adrian Thorin HHC, Emil Svensson HHC, Rasmus Wedin AGIF, David Thelin Pesämaa HHC, Martin Johannesson HHC, Mias Lindblom AGIF, Jonas Wennberg AGIF, Simon Söderman AGIF, Philip Flodstam BIS, Albin Eriksson BIS, Melvin Nilsson BIS, Nils Hedlund BIS, Daniel Edvardsson AGIF, Alex Wahlström SIK. Ledare för Team-99: Förbundsrepresentant Bo Sundlöf Tränare Tränare MV tränare Lars Engh Mats Hager Fredrik Sjöholm

13 Team 00 Under säsongen har Team 00 startar mot Tv-puckturneringen 2015 med 2 st. samlingar. Truppen består i nuläget av ca 40 spelare. Ledare Team 00 Förbundsrepresentant Karl-Erik Blanck Tränare Dan Nordin 12 Tränare MV-tränare Erik Sjödin Fredrik Sjöholm Vårens informationskväll åldersgruppträff i april lockade ett 40-tal klubbledare. Säsongen behandlades och frågor och synpunkter på nästkommande säsong diskuterades. Svenska Ishockeyförbundets Camper för U-15 och U-16 spelare genomfördes även detta år i Hudiksvall. Ett ypperligt forum för ledare som vill ta del av det senaste inom träning av dessa åldersgrupper. Till sist vill vi tacka spelare, ledare och föräldrar för det fina samarbetet under året. Alfta i april 2014 Karl-Erik Blanck Bo Sundlöf Lars-Åke Jonsson Göran Vesterlind

14 Rapport Ledarutvecklingskommittén Vi har även denna säsong haft samverkan med Gästrikland Ishockeyförbund vad beträffar utbildning och därtill även tillgång till respektive DI instruktörer. Svårigheten fylla kurserna i resp. distrikt är en del i varför samverkan. Samverkan kommer även fortsätta säs: Under året har vi genomfört: Grundkurs, Materialförvaltarkurs, Fördjupning/skridskoslipning, Fortbildning Skott. Träningslära 1 inställd. Vi har under året samverkat med Gästriklands Ishockeyförbund vad gäller BU/1 kurs MV 1 kurs och Träningslära 1. Regionala kurserna BU/2 och JS/1 var kursorten Gävle. 13 För denna säsong har föreningarna haft ett utbildningsbidrag från HIsF på 10000:- per förening nyttja för utbildningsverksamhet. Till detta så har tränare från vårt distrikt deltagit i av Regionen och SIF ordnade kurser på andra platser. Våra egna DI instruktörer och DI-lagtränare har deltagit på fortbildningskurser och övriga kursermöten med Regionen och SIF. Utöver detta har våra föreningar haft besök av hockeykonsulenten vid två tillfällen. Åldersgruppträff genomförts för TKH t.o.m. U-16 vid ett tillfälle. Till detta kan nämnas nyttjande av projekt i Idrottslyftet forts. Idrottslyftet kommer även fortsätta under säsongen: Här kan tilläggas utbudet av kurser har ökat vilket är bra, men det ibland blir lite förvirrande vad som gäller. I Idrottslyftet finns ekonomi för utbildning. Vi hoppas föreningarna har tagit till sig vikten av ha en väl fungerande utbildningsansvarig. Viktigt även med tanke på utbudet av olika utbildningsmöjligheter ökar. Samarbetet mellan SISU och föreningarna är forts viktigt bl.a. för man där även får en del ekonomi som kan användas i utbildningssyfte. Även distriktet samverkar. Uppföljning av våra tränare i ett centralt system är under uppbyggnad. Vilket innebär distrikt och föreningar får bättre koll på utbildningsnivån bland våra tränare och kraven på rätt utbildade tränare säkerställs under säs: Till sist vill vi tacka er utbildare ute i föreningarna, våra egna instruktörer och övriga som arbetat för ishockeyns bästa och tillfört utbildningen och Hälsingland kreativt arbete under det gångna arbetsåret. Lars-Åke Jonsson Patric Ingmarsson Ledarutvecklingskommitten

15 Prisceremoni Vid en prisceremoni på Järvzoo den 8/ delades för tredje året ett antal utmärkelser ut. Pris Vinnare Klubb Bästa manliga hockeyspelare Niklas Zetterström 14 Bästa kvinnliga hockeyspelare Fanny Brolin Bästa manliga målvakt Johan Larsson Bästa manliga back Lars Lundin Bästa manliga forward Jonas Lindström Bästa division 2 spelare Richard Johansson Bästa division 3 spelare Fredrik Norman Jubileumspokalen för pojkar Hjalmar Halvarsson Jubileumspokalen för flickor Emma Holm Fariplay förening Järvsö IK Årets seniortränare Fredrik Johansson

16 Årets ungdomstränare Fredrik Nilsson Årets förening Bästa domare i distriktet Robin Edin Hudiksvall 15 Årets eldsjälar utsedda av respektive förening Anette Eriksson Per Åberg Linda Wegård Lena Forslin Jörgen Paalanen Magnus Wallin. Anders Larsson. Christer Gustavsson Extra pris för SM Medaöljörer Elin Johansson Agnes Åker, Mariam El Mahmadi Modo Dam SM silver Modo Dam jun SM guld

17 Förslag till arbetsplan verksamhetsåret Styrelsen föreslår den nya styrelsens arbetsuppgifter under verksamhetsåret skall omfa: fortsätta genomförandet av de riktlinjer och idéer som Svenska ishockeyförbundet och dess utvecklingsavdelning utarbetar. delta i av Svenska Ishockeyförbundet arrangerade utvecklings-camper samt turneringen TV-pucken för Distriktslag samt verka för ett gemensamt Distriktslag för flickor i turneringen Stålbucklan. administrera seriespel, poolspel mm. verka för dam/flick ishockeyns utveckling i Hälsingland. vid behov skapa möjlighet till utbyte med närliggande SDF i vissa serier. anordna kurser för domare, instruktörer, ledare m.fl. i enlighet med det program som Styrelsen, Funktionärskommittén, Ledarutveckling och Spelarutveckling kommer presentera. anordna ledarutbildningar i samarbete med andra distrikt när detta är fördelaktigt. i samråd och samarbete med Hälsinglands ishockeydomarklubb aktivt arbeta för ökad domarrekrytering. genomföra utvecklingsläger som komplement till SIF:s camper. utge Förbundets tävlingskalender (webbaserad). i forts samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund/SISU genomföra, olika utbildningar i studiecirkelform. representera vid Svenska Ishockeyförbundets, Hälsinglands Idrottsförbunds och Regionens möten, konferenser och träffar. vara föreningar behjälpliga i administrativa och idrottspolitiska frågor, kontakter, med kommuner mm. 16 Söderhamn i maj 2014 Styrelsen

18 Sammanfning och slutord Förbundsstyrelsen överlämnar härmed sin sportsliga och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret till årsmötets bedömande. I kommittéernas verksamhetsberättelser framgår de aktiviteter som förekommit under verksamhetsåret. Arbetet med Svenska ishockeyförbundets kvalitetssäkring av SDF fortsätter (säkerställa en gemensam grundnivå på verksamhet/service som föreningarna har rätt till). Årligen insänds en självdeklaration till Svenska ishockeyförbundet. 17 I och med Svenska ishockeyförbundet numera håller Förbundsmöte vart annat år genomfördes detta verksamhetsår ett Hockeyforum i Västerås i början av augusti. Intressanta föreläsningar även om mycket av informationen var lite väl riktad mot elitnivån. Sammantaget var arrangemanget positivt och bra. SIFs styrelse har beslutat om en ny spelform för TV-pucken f.o.m. säsongen Kval till TVpuckens slutspel kommer ske genom fyra regionala kval - grundat på seedningar mm. Slutspelet kommer detta år arrangeras av Smålands ishockeyförbund. Samarbetet med Gästriklands ishockeyförbund fortsätter enligt planerna. Säsongen påbörjades samarbete inom Tävling och Disciplin. Säsongen utökades samarbetet med Utbildning och Dam (där vi har haft ett gemensamt SDF-lag i turneringen Stålbucklan). Viktigt fortsätta med utveckling av samarbetet inom kvarvarande kommittéer kommande säsong. Styrelsen har tidigare informerat om upplägget med föreningsfaddrar. Vi bör/vill inte tränga oss på föreningarna och uppta deras tid vid möten el. dyl. Däremot står vi till förfogande när föreningarna kontaktar sin fadder om man önskar ett föreningsbesök - vilket vissa föreningar också gjort denna säsong. Planerad ordförandeträff hösten 2013 fick ställas in p.g.a. fel tidpunkt alternativ bristande intresse från föreningarnas ordförande. Har HIsF styrelse behovet träffa/informera våra föreningars ordförande? svaret är obetingat ja! Informationsbehovet mm är som störst vid säsongsuppstarten, varför träffen bör genomföras tidigt på verksamhetsåret. Svenska ishockeyförbundet beslöt - efter ett förslag vid ordförandekonferens hösten på prov genomföra ett försök med ett administrativt Resurscentra (RC) En organisation som i första hand skall hantera administration av tävlingsverksamhet och utbildningar mm för ett antal SDF. Region Väst har anmält intresse med regionens 6 SDF genomföra ett prov under 2 år. Många berörda SDF känner stor osäkerhet beträffande konsekvenserna av detta prov/pilotprojekt då någon konsekvensanalys över vad berörda SDF fortsättningsvis skall göra samt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Mot den bakgrunden har Dalarna, Västmanland, Örebro län och Hälsingland tackat nej till delta i provverksamheten. Inför verksamhetsåret sker en organisationsförändring där kassörens ansvarsområde fortsättningsvis är totalansvaret för ekonomin samt godkännande och esträtt beträffande inkommande fakturor, faktureringsunderlag, reseräkningar mm. Underställt kassören inrättas

19 funktionen ekonomiservice med uppgiften sköta utbetalningar, bokföring och fakturering samt inbetala sker och arbetsgivaravgifter mm. Hälsinglands Ishockeyförbund anser det viktigt aktivt delta i av Svenska Ishockeyförbundet och Regionen Väst anordnade konferenser, utbildningar mm och informera sig om förändringsfrågor samt bevaka hur detta påverkar distriktets föreningar. Samtidigt har vi ta hänsyn till vad som är bra för Svensk ishockey totalt. Slutligen vill vi passa på tillfället tacka för alla insatser som gjorts för ishockeyn i Hälsingland av ledare och aktiva i våra klubbar, samtliga funktionärer, massmedia och alla övriga intresserade av vår sport. Vi vill även tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hoppas samma förtroende även ges den komma styrelsen. 18 Söderhamn i maj 2013 Jan Amnow Lena Rolinder Karl Erik Blanck Kjell Karlsson Lars Åke Jonsson Leif Nilsson Patric Ingmarsson Per Ängvald Bo Sundlöf

20 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse Resultatrapport samt budget / / /2015 BUDGET RESULTAT BUDGET Rörelsens intäkter mm Centrala och Regionala ersättningar mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utvecklingslag avgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kursavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Serieavgifter, exp. avgifter mm ,00 kr ,00 kr ,00 kr Nettointäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga rörelseintäkter Lagförsäkring + spelarkort ,00 kr ,00 kr ,00 kr Räntor - kr 3 555,00 kr 5 000,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 19 Rörelsens kostnader mm Utvecklingslagen ,00 kr ,00 kr ,00 kr Utbildning/kurser ,00 kr ,00 kr ,00 kr Administration ,00 kr ,00 kr ,00 kr FK/SU/LU/TK/DN/DAM ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga gemensamma kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr Netto kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga rörelsekostnader Serieavgifter + lagförsäkringar + spelarkort ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr Årets resultat - kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

21 Balansrapport TILLGÅNGAR Ingående balans Period Utgående balans Kundfordringar ,00 kr./ ,00 kr ,00 kr Kassa och bank Bank ,71 kr ,25 kr ,96 kr Reserverade medel ,93 kr 3 429,99 kr ,92 kr 20 Sparkonto ,88 kr 0 kr ,88 kr S:a kassa och bank ,52 kr ,24 kr ,76 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,52 kr ,24 kr ,76 kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Uppbördsdeklaration./ ,00 kr./ ,00 kr./ ,00 kr Eget kapital./ ,52 kr./ ,24 kr./ ,76 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER./ ,52 kr./ ,24 kr./ ,76 kr

22 Större kundfordringar Föreningar med förfallna fakturor/avgifter (över kronor) per och inte betalade per , 21 Till Svenska Ishockeyförbundet --- Till Hälsinglands Ishockeyförbund Bollnäs IS 7950,- Söderhamn/Ljusne HC 14386,- Förbundsstyrelserna i Svenska Ishockeyförbundet respektive Hälsinglands Ishockeyförbund kan besluta förening/föreningar inte får delta i seriespel eller kvalificering spel i högre serier så länge skulden är oreglerad.

23 Revionsberättelse säsongen

24 Förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Styrelsen föreslår den nya styrelsens arbetsuppgifter under verksamhetsåret skall omfa: fortsätta genomförandet av de riktlinjer och idéer som Svenska ishockeyförbundet och dess utvecklingsavdelning utarbetar. delta i av Svenska Ishockeyförbundet arrangerade utvecklings-camper samt turneringen TV-pucken för Distriktslag. Samt deltagande i gemensamt lag i turneringen Stålbucklan för flickor. administrera seriespel, poolspel mm. verka för damishockeyns utveckling i Hälsingland vid behov skapa möjlighet till utbyte med närliggande SDF i vissa ungdomsserier anordna kurser för domare, instruktörer, ledare m.fl. i enlighet med det program Styrelsen, Funktionärskommittén, Ledarutveckling och Spelarutveckling kommer presentera. anordna ledarutbildningar i samarbete med andra distrikt när detta är fördelaktigt. i samråd och samarbete med Hälsinglands ishockeydomarklubb aktivt arbeta för ökad domarrekrytering. genomföra utvecklingsläger som komplement till SIF:s camper utge Förbundets tävlingskalender (webbaserad). i forts samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund/SISU genomföra olika utbildningar i studiecirkelform. representera vid Svenska Ishockeyförbundets, Hälsinglands Idrottsförbunds och Regionens möten, konferenser och träffar. vara föreningar behjälpliga i administrativa och idrottspolitiska frågor, kontakter med kommuner mm i övrigt verka för ishockeysportens popularisering anordna prisutdelning för spelare, ledare, föreningar och domare efter genomförd säsong. 23 Söderhamn i maj 2013 Styrelsen

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(21) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 www.jarfallasim.org 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Styrelsen... 5 2.3 Nya stadgar... 5 2.4 Hedersmedlemmar...

Läs mer