Manual för administratörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för administratörer"

Transkript

1 KTH Alumninätverk Manual för administratörer rev

2 Innehåll KTH Alumninätverk en översikt... 3 Alumninätverket ett hjälpmedel för dig... 3 Ladok och SPAR... 3 Enkelt att söka och kontakta alumner... 4 Exportera hämtade uppgifter... 4 E-post, ebrev Inloggning Användaruppgifter logga in Logga ut Startsidan Anteckning Publikt Privat Nyregistrering av alumner... 8 Korrekt personnummer Sök alumner Enkel sökning Avancerad sökning Arkiv med sparade sökningar Fyra huvudvillkor Person Studier Karriär Kontakt Fält Sortering Efterbearbetning Skicka E-post Skicka E-post efter sökning Etiketter Instruktioner för etiketter Vilka etiketter ska jag använda? ebrev Webb Exportera data Funktioner vid utökad behörighet Se registreringar, godkänna och ta bort alumner Formulär Frågor Svarstyper Svarsalternativ Registrering av svar Beskrivning av fält Systemfält Personflik Studieflik Karriärsflik Övrigt Kontaktflik Säkerhet Byt lösenord Lagar och regler Personuppgiftslagen PUL Offentlighetsprincipen Sekretesslagen

3 KTH Alumninätverk en översikt Alumninätverket ett hjälpmedel för dig KTH Alumninätverk är öppet för alla som har studerat på KTH, är i slutet av sina studier eller som på olika sätt bidrar till KTHs verksamhet, det vill säga både civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter, forskare och lärare. Nätverket är en resurs både för KTH och för de registrerade alumnerna. Som alumn kan man lätt behålla kontakten med sina tidigare kurskamrater, men man får även möjlighet att bredda sitt sociala och professionella nätverk. Alumnerna är en viktig resurs för KTH i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra oss. Genom att skapa och bibehålla goda relationer med våra alumner kan vi få hjälp att utveckla våra utbildningar och stärka kopplingen med omvärlden. Alumnerna är viktiga länkar till arbetslivet som kan leda till examensarbeten, praktikplatser och studiebesök för dagens teknologer. KTH Alumninätverk är en lösenordsskyddad och webbaserad databas som innehåller uppgifter om alumnernas studietid, karriär och kontaktuppgifter. Alumninätverket har ett obegränsat antal administratörer, vilket innebär att alla på KTH som har behov av att komma i kontakt med KTHs alumner kan få tillgång till systemet. Det kan vara alumniansvariga, näringslivsansvariga, program ansvariga, studievägledare eller studentrekryterare m fl. Alumninätverket är också en resurs för KTHs många alumniföreningar på så sätt att de kan använda Alumninätverket som sitt medlemsregister. Den här manualen är en hjälp för medarbetare på KTH som är administratörer i KTH Alumninätverk. Här återfinns förklaringar för varje meny, begrepp samt ett antal exempel. Alumninätverket stöder både svenska och engelska. När man loggar in, som alumn eller administratör, väljer man språk. Ladok och SPAR KTH Alumninätverk är kopplat till Ladok. Kontroll av personer sker därför automatiskt redan vid registrering. Detta medför en minimering av manuell hantering vid registreringar. Adressuppgifterna slås mot SPAR (Statens PersonAdressRegister) varannan månad, så alla svenska folkbokföringsadresser uppdateras automatiskt. Alumnen måste själv aktivt uppdatera sin adress om man inte bor på sin folkbokföringsadress eller om man flyttat utomlands. 3

4 Enkelt att söka och kontakta alumner Systemet är lätt att ta till sig och det är enkelt att göra olika sökningar för att kontakta grupper av alumner. Men det finns även möjlighet att utföra mer avancerade sökningar för att använda i statistiskt syfte bl.a. via examen, utbildning, AMSYK eller SUN, se kapitel Exportera hämtade uppgifter Uppgifter från KTH Alumninätverk går att exportera i ett flertal format (txt, excel, doc mm.). Här kan man göra snyggare efterbehandlingar, diagram etc. Du kan även skapa adressetiketter för att underlätta utskick. Läs mer i kapitel 6. E-post, ebrev Från KTH Alumninätverk kan du skicka både E-post och ebrev till utvalda mottagare. För smidig hantering av större mängder E-post finns en funktionsadress. Läs mer i kapitel 6. 4

5 1. Inloggning 1.1 Användaruppgifter För att komma igång med Alumninätverket behöver du användarnamn och lösenord. Det får du av KTHs centrala Alumnikoordinator som du enklast kontaktar via Lösenordet du får kan du byta ut mot något du väljer själv, se 9.1 Byt lösenord. Har du tappat bort dina användaruppgifter, kontakta Alumnikoordinatorn så får du dina inloggningsuppgifter på nytt. 1.2 logga in Som administratör loggar du in i databasen via länken https://alumni.admin.kth.se/admin/admlogin.asp Denna länk finns också utlagd på alumniwebben: 1.3 Logga ut Om du är inloggad i nätverket men ingen aktivitet sker på 25 minuter, får du en påminnelse om att du kommer loggas ut ur syste met om 5 minuter. Systemet räknar sedan ner för var minut och du blir av säkerhetsskäl automatiskt utloggad om ingen aktivitet skett efter dessa 5 minuter. 5

6 2. Startsidan Startsidan ger en översikt över Alumninätverkets funktioner. I den högerställda menyn finns alla huvudrubriker för KTH Alumninätverk. På startsidan kan du även enkelt leta upp en alumn, om du vet personens alumn-id, användarnamn eller person nummer. Då använder du rutan Redigera alumn längst ner i högra hörnet. För att söka en eller flera alumner, se kap. 5 Sök alumn. Bild 1. Start-sidan i KTH Alumninätverk. Bilden kan se annorlunda ut beroende på vilka behörigheter man har. 6

7 3. Anteckning Genom anteckningsfuktionen i nätverket kan du bokföra alla aktiviteter du utför i nätverket. Du kan även använda anteckningar som en att-göra-lista eller liknande. Du väljer själv om din anteckning ska vara synlig för andra administratörer eller inte. 3.1 Publikt Markerar du din anteckning som publik kan den läsas av alla som har åtkomst till admi nistratörsgränssnittet. Den publika anteckningen är ett forum för kommunikation mellan administratörer. Rubriken för din anteckning är synlig på startsidan, tänk därför på att döpa din anteckning till något sammanfattande för det som skrivits. Det är då enkelt att hitta informationen igen. Visningsdatum är inte nödvändigt men ofta praktiskt, datumet anger hur länge anteckningen ska synas. 3.2 Privat Lämnas rutan Publikt tom, har ingen annan tillgång till anteckningen utan endast den som skrivit anteckningen kan läsa den. Ò TÄNK PÅ ATT! Anteckningen inte får vara längre än 3800 tecken (ca. en A4-sida). Glöm inte att spara anteckningen när du är färdig. Bild 2 skriv anteckning 7

8 4. Nyregistrering av alumner När det gäller nyregistreringar till KTH Alumninätverk hänvisar vi alumner till den centrala alumniwebben (www.kth.se/alumni) och studenter till studentwebben under karriär (www.kth.se/student/karriar/alumni). Det finns även fysiska registreringsblanketter som du kan ladda ner från Internwebben och dela ut till studenter och alumner som av någon anledning inte själva kan registrera sig online. Dessa hittar du på När du får ett sådant formulär skickat till dig går du in under Nyregistrering av alumn i menyn och knappar in alumnens personnummer. Då genereras en registreringssida för alumnen. Där fyller du i data enligt formuläret. När du är klar får du automatiskt upp frågan om du vill skicka ett välkomstmeddelande till alumnen. Gör det. Det går till den e-postadress som är angiven. Om alumnen inte har angett någon e-postadress bör ett brev skickas ut manuellt till alumnens postadress. Kontakta KTH Alumni för att få den senaste mallen. Korrekt personnummer Alumnerna identifieras via sitt personnummer och det är därför viktigt att de skrivs in korrekt vid registreringen. Svenska personnummer måste vara tio siffror långa. Studenter som inte har ett svenskt personnummer har fått ett provisoriskt personnummer skapat i Ladok. Det har ett A som sjunde tecken. Om en student eller alumn inte vill eller kan ge ut sitt personnummer kan man skapa ett sk systempersonnummer. Kontakta KTH Alumni om det blir aktuellt så hjälper vi dig. Ò TÄNK PÅ ATT! Fördelen med ett svenskt tiosiffrigt personnummer är att uppgifterna kan kopplas till Ladok och Spar, något som inte fungerar om ett systempersonnummer skapas. Observera att en person som inte finns i Ladok måste godkännas manuellt av huvudadministratören för KTH Alumninätverk! Bild 3 Registrering från formulär 8

9 5. Sök alumner Denna funktion är förmodligen den funktion du kommer att ha mest användning för. När du vill söka efter en eller flera alumner formulerar du en fråga till systemet genom att ställa ett eller flera villkor. När villkoren är valda och sökfunktionen aktiverad och klar letas matchande alumner fram och sammanställs därefter i en lista. Under Sök alumn finns det möjlighet att välja enkel eller avancerad sökning. Här beskrivs de vanligast förekommande delarna. Har du frågor, hör av dig till KTH Alumni. Om du letar efter en specifik alumn hittar du honom/henne enklast via personnummer eller namn, men om du är ute efter en grupp av alumner bör du göra en filtrerad sökning. Det finns väldigt många olika sökvägar att tillgå och i de följande delkapitlen redogörs för vart och ett av dessa. Ò TÄNK PÅ ATT! Det finns hjälptexter i söksidan som kan vägleda dig om du undrar över något. Klicka på rutan med frågetecknet Söktips Om du t.ex. i rutan Alla efternamn skriver Lund så söker systemet reda på alla efternamn som innehåller Lund t.ex. Lundgren, Lundkvist, Lundquist etc. Û ObserverA! Om man gör ett mellanslag efter ett namn så söker den på alla med dubbelnamn. T.ex. om du skriver Anna [mellanslag] så hittar den t.ex. Anna Maria. Du kan använda _ (underscore) eller? om du vill i dina sökvillkor. Dessa tecken betyder valfritt tecken. Om du t.ex. som förnamn söker på t?ra eller t_ra får du träffar som heter t.ex. Tora, Tyra. 9

10 5.1 Enkel sökning I enkel sökning kan man välja att fylla i följande rutor: Alla förnamn Alla efternamn Ort (Hem/Arb) E-post (Hem/Arb) Bild 4. Sök alumn Enkel sökning. De rutor du fyllt i anger de villkor du ställer för att göra en sökning. Det går även att ta med alumner som aktivt sagt att de inte vill ha någon kontakt genom att fylla i rutan vid texten Inkludera även de som inte vill ha kontakt. Den funktionen bör användas med stor försiktighet. Läs mer under lagar och regler i kapitel 9. När du fyllt i allt trycker du på knappen Snabbsök. Längst ner på sidan visas sökresultatet och det antal träffar det genere rade. Genom att klicka på länken Visa kan du se den enskilda alumnens profil. 5.2 Avancerad sökning Under avancerad sökning kan man lägga till fler villkor och specificera sökningen nog grannare. Genom att göra en sökning med fler kriterier så kan du lättare få fram de specifika personer du vill nå. 10

11 5.2.1 Arkiv med sparade sökningar I rutan Fråga i nedre delen av bilden sammanställs de villkor som du väljer. Du kan även välja att gå in i tidigare gjorda val av sökningar genom att klicka på knappen Arkiv, därmed erhålls en lista på sökningar som gjorts och sparats. Genom att klicka på en sparad fråga visas den befintliga frågans villkor samt vilka fält i träfflistan som valts ut och hur de sorterats. Man kan då välja mellan att Spara som ny, Kör fråga och Ladda fråga. Om du väljer den sistnämnda läggs villkoren till i Fråga-rutan. Därefter kan du lägga till eller ta bort kriterier om du vill förändra sökningen. Vid Kör fråga söker och sammanställer databasen ett resultat omgående. Med knappen Spara kan du sedan spara en sammanställning av villkor till en fråga och lägga i arkivet. Bild 5. Hämta villkor från arkivet Fyra huvudvillkor Under fliken Avancerad finns det fyra huvudvillkor, dessa presenteras som länkar på Sök-sidan: Person Studier Karriär Kontakt När du valt och sammanställt dina villkor under dessa rubriker kan du gå vidare genom att gå in i Fält eller Sortering för att sortera och göra prioritetsordning för hur du vill att resultatet ska presenteras. Om du går in i länken till någon av de fyra huvudvillkoren ovan är de indelade i: 1. Egenskap 2. Operator 3. Värde 4. (knapp för att lägga till valt villkor) I de olika fälten kan ett antal kriterier ställas. Dessa villkor är färgmarkerade för att enklare särskiljas. 11

12 5.2.3 Person Under länken Person kan du t.ex. göra följande val genom att följa steg 1-4. Steg 1. Egenskap: Steg 2. Operator: Steg 3. Värde: Steg 4. + (plus): Här kan du t.ex. välja att söka på för- och efternamn. Här väljer du: innehåller, lika med, inte lika med, innehåller inte och börjar med. Här skriver du önskad text eller väljer enligt lista. Därefter klickar du på plustecknet, varpå villkoret läggs till i rutan Fråga, längre ned på sidan. Här, i frågerutan, sammanställs alla villkor vartefter du lägger till dem med plus-knappen. När du är nöjd med dina val går du vidare, t.ex. med fler villkor i någon av huvudvillkoren (Studier, Karriär, Kontakt). Ò TÄNK PÅ ATT! Om du gjort ett antal val i steg 1 4 men inte klickat på plustecknet, så försvinner de vid byte till annat huvudvillkor t.ex. från Person till Studier. Byter du till Enkel sökning försvinner även de villkor du sammanställt i frågerutan. Exempel: Under Län och Kommun kan flera län och/eller kommuner väljas. Välj först ett alternativ, tryck på +[plus] och gör därefter likadant för de län och/eller kommuner som ska vara med. Om du ska söka efter personer inom ett visst åldersintervall t.ex. mellan år gör du så här: Under avancerad sökning, fliken Person, väljer du Personnummer och i rullisten, börjar med. Skriv in 56 och klicka på plustecknet, skriv 57 och klicka på plustecknet osv. På samma sätt kan man göra med t.ex. postnummer. 12

13 Personliga uppgifter publika När alumnerna registrerar sig kryssar de i vilka uppgifter som får visas för andra alumner. Som administratör kan du dock ta del av all ifylld information. Under huvudvillkoren Person, Studier samt Karriär finns längst ned i varje villkorsfönster en möjlighet att välja om du vill ha med även de uppgifter som alumnerna själva valt att dölja för andra alumner. Du kan välja Ja eller Nej. Om man inte markerar något alternativ visas både publika och inte publika uppgifter. Väljer du Ja visas endast de publika uppgifterna. Tänk på att respektera alumnernas önskemål om att hålla viss information privat. Bild 6. Avancerad sökning Person. 13

14 Förklaring av några villkor som kan sättas under länken Person Status kan anges som lika med eller inte lika med följande: Registrering OK Nyimporterad FirstReg WebReg NoLadokReg RegOKCheck Borttagen Död Statusbeskrivning Presentation AlumnId StudentId Loggdatum Importdatum Registreringsdatum Senaste adr.uppdat Alumnen har genomfört en godkänd registrering. Informationen är hämtad från Ladok. Personen har tagit examen men ej registrerat sig själv. En status som alumner fick vid första utskicket. Dessa alumner hade fått ett förgenererat lösenord. Används ej mer. Registrering som är påbörjad av alumnen men ej slutförd.* Registrering som är påbörjad av alumnen men ej slutförd.* En status som alumner får under registrering om de inte finns i Ladok vid tidpunkten för registreringen. Alumner som väntar på manuell kontroll då de ej återfunnits i Ladok efter slutförd registrering. (Under registrering hade de status NoLa dokreg ). Alumnen har bett om att få bli avregistrerad, eller en person har försökt registrera sig men har inte godkänts pga. att han/hon inte ansetts trovärdig. Alumnen har avlidit, uppgifter kommer från SPAR, alternativt att ad ministatör fått kännedom om detta. Detta är ett fält som bl.a. fylls i med information från Spar. Om per sonen inte finns i Spar (skyddad identitet, felaktigt personnummer, utvandrat, avregistrerad) eller vid borttagning av alumn anges detta här. Den här rubriken kopplar till en fritextruta där alumnen kan välja vad som ska skrivas. Ett för alumnen unikt nummer (löpnummer) i systemet. Genereras av systemet vid import. Detta fält kommer från Ladok och är ett unikt nummer som alla i La dok ska ha. Datum i alumnernas användarlogg. Detta datum sätts när en alumn importeras i systemet. Det datum alumnen genomfört en godkänd registrering. Datum för senaste adressuppdatering (Från SPAR eller ev. Ladok) *Alumnerna med status WebReg och NoLadokReg har ej avslutat registreringen och bör påminnas om att färdigställa den eller registrera dem via Nyregistrering av alumn. Under Importgrupp finns följande valalternativ: Allmänna: EjFunnen Alumner ej funna i Ladok Open 14

15 Ladok Övriga Alumner från Ladok Open Om en administratör registrerar via Nyregistrering av alumn och alumnen ej återfinns i Ladok eller om alumnen bara registreras med födelseår. (T.ex vilket systemet gör om till Exempel på ytterligare importgrupper som kan förekomma: ArkivKort GammalAlumn SCBFil Alumner från registerkort Importerad data från en gammal alumndatabas Alumner från SCB Logghändelse En logghändelse är bra för att kunna se historiken på vad en alumn gjort via databasen samt vad som skett med alumnens registreringssida. I rullisten finns följande alternativ: LogOn AlumnSearch ChangeData WebRegOK NoLadokRegOK FirstRegOK SendMessage PWSent Removed FreeText ManualSendout Deceased En alumn med godkänd registrering loggar in. Alumnen går in på söksidan. En alumn med godkänd registrering ändrar sina personliga data. En ny alumn har registrerat sig (återfanns i Ladok). En ny alumn har registrerat sig (återfanns varken i import eller i Ladok). Alumnen är registrerad från formulär av admin. Alumnen skickar meddelande till administratör. Användarnamn och lösenord har skickats med E-post till alumnen. Alumnen har tagits bort från KTH Alumninätverk. Fritext Flaggan för manuellt utskick har tagits ner. Alumnen har satts till avliden av administratör(obs! Ej vid SPAR-körning). 15

16 5.2.4 Studier Under länken Studier kan man välja två huvudinriktningar för att söka: SUN (Svensk UtbildningsNomenklatur), och där välja nivå eller inriktning. Detta alternativ rekommenderas ej då funktionen inte är tillräckligt uppdaterad. Utbildning, och där välja påbörjat program eller uttagen examen. Bild 7. Studier här finns två huvudinriktningar att välja mellan, välj Utbildning! SUN I valmöjligheterna under SUN anger du först om sökvillkoren ska baseras på Nivå (Efter gymnasial utbildning kortare än två år, Eftergymnasial utbildning två år eller längre, eller Forskarutbildning). Eller om det ska baseras på Inriktning av utbildningen. Därefter speci ficerar man ytterligare så långt man kan eller vill för att få det sökresultat som önskas. Funktionen är dock inte uppdaterad för våra KTH-alumner. Utbildning Den andra stora huvudinriktningen är att söka under Utbildning, där man antingen kan söka på påbörjat studieprogram eller på uttagen examen. I listan Utbildning finns följande val: Ladok-Programinriktning (Här kan du söka på alumnens inriktning enligt examen i Ladok) Ladok-Program (Här kan du söka på program som alumnen påbörjat enligt Ladok) Ladok-Examen (Här kan du söka på uttagen examen enligt Ladok) Ladok-Forskarexamen (Här kan du söka på uttagen forskarexamen enligt Ladok) Väljer du Ladok-Program får du strax upp en lång lista över valbara program. Här återfinns endast de program som finns representerade av alumnerna i databasen. Skulle ditt eftersökta program saknas kan det bero på att ingen alumn med det programmet registrerat sig ännu. Väljer du Examen så återfinns alla examina sedan början av 1990-talet. Välj Examen t ex CING- Civilingenjörsexamen och därefter Inriktning t ex B-Materialteknik. Om du vill söka fram vilka alumner som gått en viss inriktning väljer du Programinriktning, tex AFM Affärsutveckling och medieteknik. Därefter kan du under Program se vilka utbildningsprogram på KTH som har möjlighet att välja inriktningen. Välj de program som du är 16

17 intresserad av. Det går bra att välja flera, se då till att trycka på plus-knappen för varje valt program och se till att alla hamnar i villkorsfönstret innan du trycker på Snabbsök. Exempel på sökning: En alumn kontaktar dig och undrar vilka som tog examen samtidigt som han/ hon? Välj Sök alumn och Enkel sökning. Sök på alumnens namn alternativt personnummer, tryck på Sök. Växla till fliken Fält, välj fälten Uttagna examina, Uttagna forskarexamina, detta för att se vilka examen som alumnen tagit ut. Notera alumnens examina och år. Sök utifrån aktuell examen genom att gå på avancerad sökning, fliken studier Karriär Varje yrke som finns representerat i KTH Alumninätverk är kopplat till en standardkod i AMSYK (ArbetsMarknadsStyrelsens YrkesKlassificering). Detta gör det enklare att söka efter en viss yrkestitel, eftersom alumnens egen benämning inte alltid är standardiserad. Under länken Karriär kan du söka efter ett yrke med hjälp av AMSYKkoderna. Nivåerna som finns att välja är: Yrkesområde Huvudgrupp Yrkesgrupp Undergrupp Yrke Ò TÄNK PÅ ATT! Du behöver inte välja alla nivåer, trots att det finns information på varje. Markera med plus-tecknet de uppgifter du vill ha med i din fråga och fortsätt sedan med din sökning. Notera att alla alumner inte är yrkesklassificerade! Du kan också söka på Sysselsättning, Arbetsuppgifter, Arbetsgivare, Arbetsavdelning, Arbetstitel etc med fritext. 17

18 5.2.6 Kontakt Alumnerna kan ange om hon eller han vill bli kontaktad av KTH på ett antal olika sätt. Alumnen har även möjlighet att helt avsäga sig kontakt, vilket innebär att vederbörande automatiskt ignoreras vid en sökning. Vill du ändå ta med en sådan alumn, välj, Inkludera även de som inte vill ha kontakt med tillhörande plus-knapp. Ò TÄNK PÅ ATT! Observera PULpersonuppgiftslagen och hur man bör behandla personuppgifter, se mer under 9.2 Lagar och regler Bild 8. Kontakt. 18

19 5.3 Fält För att kunna presentera sökresultatet måste du välja vad, av alla de uppgifter för varje alumn, som ska visas. Detta gör du under fliken Fält. Välj önskad uppgift under Tillgängliga fält genom att markera den och klicka på knappen Välj. Alternativt dubbelklicka på fältet du vill välja. Du kan dessutom välja i vilken ordning uppgifterna ska stå, oberoende av hur de står i databasen. Det gör du genom att markera ett fält i träfflistan och därefter klicka på någon av knapparna Upp eller Ner. Bild 9. Fält. 19

20 5.4 Sortering När de att önskade uppgifterna/fälten valts ut är näste steg att sortera dem. De fält du valt, se 5.3 Fält, får du rangordna under denna flik. Du kan även redigera antal fält, samt ange om fältet/-en ska sorteras stigande (A Ö) eller fallande (Ö A). Bild 10. Sortering. Ò TÄNK PÅ ATT! Sedan ovanstående val gjorts rekommenderas att du sparar din sökning, delvis av säker hetsskäl (datorhaveri), men också för att det kan vara praktiskt att kunna gå tillbaka till en sökning för att återanvända eller bygga ut den. Spar-knappen sitter vid Arkiv, nästan längst ner till höger under varje flik. 20

21 6. Efterbearbetning När du valt vilka fält som ska ingå och hur de ska sorteras så finns ett antal olika sätt för att presentera eller skicka sökresultatet. Längst ned i bilden finns följande funktioner/knappar: E-post... Etiketter... ebrev Textfil Skicka E-post Genom att gå in i länken Skicka E-post kan man ange E-postadresser manuellt i mottagar rutan. Avsändaradressen är den adress du angav vid registrering av administratörskontot. Vill du ändra avsändaradress måste du kontakta databasadministratören, som lägger in en ny E-postadress i ditt konto. Skicka E-post efter sökning I KTH Alumninätverk kan du enkelt nå ut till alumnerna genom att skicka ett E-postmeddelande till alla som anmält sin E-postadress till databasen. När du gjort din sökning och fått fram listan över dina alumner, väljer du E-postknappen längst ned i sökfönstret, varefter samt liga namn och deras E-postadresser läses in i E-postfunktionen. Ò TÄNK PÅ ATT! E-post skickas när ledig kapacitet finns. Se även vem som är avsändare vid utskicken, vid större utskick bör avsändaren vara en funktionsadress. När utskicket gäller att mottagarna eventuellt ska göra något (t.ex. svara på något eller uppdatera något) kan man välja att skicka till ett mindre antal först. Detta för att se om man når dem med sitt budskap eller om man måste formulera om det innan man skickar till resterande personer. 21

22 Bild 11 Skicka e-post och skapa e-post De E-postadresser som är felaktiga flaggas, och avmarkeras på detta sätt från mottagarlistan. Följande alternativ kan uppstå vid felaktigheter: Felaktiga E-postadresser E-post ej godkända Vanlig post Här finns t.ex. de som önskat kontakt med universitetet via E-post (antingen via E-post hem eller jobbet) men ej angivit någon E-postadress. Under denna rubrik finns de som t.ex. önskat utskick till E-posten hem men angivit adressen till E-posten på jobbet. De personer som inte önskar kontakt (som alltså har markerat detta val under sin kontaktflik i användargränssnittet) kommer inte heller med i mottagarlistan. De som kryssat i och önskat Brev hem eller Brev jobbet återfinns under länken Vanlig post och kan laddas ned som excel-fil. 22

23 6.2 Etiketter Önskar du göra utskick med vanlig postgång kan du använda dig av Alumninätverket för att skriva ut färdigadresserade etiketter. Gör en sökning över de alumner som berörs, välj sedan knappen Etiketter och följ följande instruktioner som även finns länkade intill Etikett-knappen. Instruktioner för etiketter 1. Gör önskad sökning. 2. Ladda först hem etikettmallen: Högerklicka på länken Etikettmall och välj Spara mål som... och spara den på hårddisken. 3. Klicka på knappen Etiketter... Spara filen i samma mapp som du sparade etikettmallen. OBS! Om din webbläsare visar resultatet direkt i fönstret, välj Spara som... (Save as...) under Arkivmenyn och spara dokumentet. 4. Starta utforskaren och dubbelklicka på etikettmallen (Etiketter KTH Alumninätverk.doc). 5. Klicka på Nej på frågan som dyker upp. 6. Klicka Öppna datakälla i verktygsfältet Koppla. 7. Leta reda på adressfilen du laddade hem i punkt 3 (det kan hända att du måste ändra i rutan för filformat till Textfiler (*.txt) för att se filen. 8. Klicka på Koppla till nytt dokument i verktygsfältet Koppla. 9. Välj alla och klicka på knappen Ok. 10. Skriv ut etikettlistan. Vilka etiketter ska jag använda? Reference: Allroundetikett för kopiering, inkjet och laser. Format 70 x 36 mm. 6.3 ebrev Webb ebrev Webb är en elektronisk brevtjänst som passar alla typer av utskick där du ska ge en grupp mottagare samma information. Du når tjänsten via Internet, på där du också registrerar dig. Inga installationer på din dator behövs. Tjänsten är tillgänglig från vilken dator som helst och passar både Macintosh och PC. Det är en tjänst som passar alla typer av utskick där du ska skicka brev till en eller tals mottagare på samma gång. Breven postar du direkt från din dator. Du skriver ditt brev som vanligt på datorn, tar fram en adressfil och skickar materialet elektroniskt till Posten över Internet. Sedan gör Posten resten dvs. skriver ut, kuverterar, adresserar, frankerar och distribuerar breven. Du kan själv välja om du vill ha breven utskrivna i svartvitt eller färg. Du kan infoga namnunderskrifter, logotyper, diagram och andra bilder. För mer information se postens hemsida. 6.4 Exportera data För att skriva ut eller exportera listor kan du välja något av följande format: Excel-, Word- eller Textformat. 23

24 För respektive format gäller ungefär samma sak: markera med respektive radioknapp vil ket format du önskar och välj sedan Textfil. Spara sedan filen till önskad katalog. Därefter behöver du eventuellt redigera innehållet i filen, så att det ser lättöverskådligt ut. Bild 12 Exportera data 24

25 7. Funktioner vid utökad behörighet Utökad behörighet innebär att du som administratör kan få tillgång till fler funktioner som finns i KTH Alumninätverk. Kontakta KTH Alumni om du känner att du har behov av utökad behörighet. Följande kan läggas till som utökade rättigheter: Se registreringar, godkänna och ta bort alumner. Se statistik och användningslogg. Generera och testa lösenord. Administrera SUN. Se alumner utan AMSYK. Se importlogg. Administrera SPAR. Administrera åtkomst. Administrera föreningar. Formulär. Lägga till/administrera användare. De vanligast förekommande som används av administratörer beskrivs under 7.1 och Se registreringar, godkänna och ta bort alumner Med utökad behörighet får man rättigheter att manuellt godkänna en alumn samt ta bort alumner som så önskat. Dessutom får man möjligheten att skriva en logg på alumnen t.ex. att den har önskat att bli avregistrerad från att få nyhetsbrev. Under se samtliga registreringar i huvudmenyn kan man i omvänd kronologisk tidsordning se alumner som registrerat sig. Rapporten visar bl.a. när och varifrån de registrerat sig. Här ser man också de som registrerats från formulär samt de som bett om att få sina uppgifter bortplockade från KTH Alumninätverk. 7.2 Formulär I KTH Alumninätverk finns möjlighet att skapa formulär för t.ex. enkäter eller anmälningsformulär. Det går att skapa ett formulär och sedan skicka det till utvalda alumner enligt de sökvillkor man angett. Därefter kan man på ett lättöverskådligt och enkelt sätt återfå och bearbeta materialet som skickas tillbaka. Från startmenyn väljer man Formulär därefter finns följande fält och möjligheter för att skapa formuläret. 25

26 Namn I detta fält anger man titeln på formuläret. Max 100 tecken. Publiceringsdatum Stoppdatum Max svar Det datum när man publikt kan komma åt formuläret för inmatning. D.v.s. fr.o.m. när alumnerna har möjlighet att svara på formu läret. Detta datum stängs formuläret för publik inmatning. Om formuläret bara ska kunna ta emot ett visst antal svar. Kan t.ex. vara om man erbjuder ett visst antal platser till ett seminarium. Bild 13. Formulär Kod Visa id-nummer id-benämning Visa frågenummer Beskrivning Ev. kod för att få tillgång till formuläret. Om det unika id-numret ska visas i summeringar. Idnumret genereras automatiskt. Vad benämningen av id-numret ska vara. En valfri text som kan vara t.ex. referensnummer, bokningsnummer. Om frågorna ska numreras i formuläret. Text som visas före frågorna i formuläret. 26

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor

Användarguide. Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Användarguide Innehållsförteckning Komma igång med HR Supporten (HRS) Användare Svarsmail Tjänster Rekryteringsprocess Gruppmail Mina sidor Komma igång med HR Supporten (HRS) innehållsförteckning Efter

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare:

Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: 1.00 Utgåva 1 (11) Forum: Sekreterare: Användardokumenation VGR IT Utfärdat av: Utfärdat datum: Catarina Lövgren 2013-03-14 VÄSTFOLKET Allmänt Västfolket är ett personregister som används av kommuner och

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer