Årsredovisning Universitetsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Universitetsservice"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Universitetsservice

2 Universitetsservice vision: Genom skicklighet, stil och stolthet får vi allas uppskattning och därigenom skapar vi vår egen framtid och framgångs rika kunder. Universitetsservice verksamhetsidé: Vi gör det möjligt för var och en som finns vid Umeå universitet att bedriva sitt dagliga arbete genom att anskaffa, producera och distribuera efterfrågade varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris och i rättan tid. Omslagsbild: Under 2009 har kunden varit i fokus, då vi bland annat har påbörjat vår stora kundundersökning och öppnat tre servicecenter.

3 Innehåll Universitetsservice...4 Ledningsgruppen...7 Administrationen...10 Butiken/Servicecenter Universum...11 Friskvården Husservice Lokaluthyrningen Lokalvården Post- och transportservice...21 Print & Media Skrivningsbevakningen Teleservice Unimeg Resultat Resultaträkning...42 Balansräkning...43 Administrationen...44 Butiken/Servicecenter Universum...45 Friskvården...46 Husservice Lokaluthyrningen...48 Lokalvården...49 Post- och transportservice...50 Print & Media...51 Skrivningsbevakningen Unimeg Måldokument Administrationen...30 Butiken/Servicecenter Universum...31 Friskvården Husservice Lokaluthyrningen...34 Lokalvården Post- och transportservice...36 Print & Media Skrivningsbevakningen Unimeg...39 Nyckeltal Universitetsservice...56 Ledningsgruppen...57 Administrationen Butiken/Servicecenter Universum...59 Friskvården...60 Husservice Lokaluthyrningen Lokalvården Post- och transportservice...64 Print & Media...65 Skrivningsbevakningen...66 Unimeg...67 Definitioner av nyckeltal

4 Universitetsservice Ny enhet Den 1 juli blev Teleservice en del av Universitetsservice. Sedan 1 juli tillhör inte Upphandlingsenheten Universitetsservice längre, utan har istället slagits ihop med Universitetsledningens kansli. Servicecenter Under 2009 öppnade vi tre servicecenter vid Umeå universitet, i Lindellhallen, Universum och KBC. Servicecenter KBC tillhör inte Universitetsservice utan Kemiska institutionen, men är uppbyggt enligt samma koncept. Kontorsbutiken och Profilshopen har lämnat sina gamla lokaler och flyttat butiksverksamheten till Servicecenter Universum. Servicecenter erbjuder service och information till anställda, studenter och besökare och har en bemannad reception, en informationshörna med broschyrer samt besöksdatorer för självservice. Tanken är att centret ska vara en ingång till all den service man behöver och därigenom förenkla vardagen för alla som vistas på campus. Karin Lundström som varit projektledare betonar servicecentrens viktiga roll på campus som informationskanal och servicegivare. Här ska alla känna sig välkomna och väl omhändertagna. Här ska alltid finnas personal som visar studenter och besökare tillrätta. Våra center är unika och många andra universitet och högskolor i Sverige är nyfikna på den här verksamheten, förklarar Karin. Alla serviceenheter i husen hör till servicecenter och har under året deltagit i olika utbildningar, till exempel teamutveckling. Campuskort Karin Lundström har även arbetat som projektledare för förstudien om campuskort vid Umeå universitet. Det har inneburit att utreda och ta fram ett beslutsunderlag till universitetsledningen inför ett införande av campuskort. Jag har fått möjligheter att besöka andra lärosäten för att se hur de jobbar med kort och service, både i Sverige och utomlands. Det är ett komplext 4 projekt där det är många människor som måste samarbeta bra. Kortet skulle helt klart förbättra servicen på campus, säger Karin. Campuskortet är ett flerfunktionskort som kan fungera som id-kort, passerkort, lånekort för Universitetsbiblioteket, utskrifts- och kopieringskort, betalkort på campus, studentbevis för rabatter och medlemskap i studentkår och legitimering vid internfakturering. Det kan också användas som medlemsbevis för olika föreningar, träningskort på IKSU, registrering vid tentamen med mera. Processledarutbildning I april började Universitetsservice arbetsledare och områdeschefer en utbildning inom processledning för att lära sig mer om processorientering och systematisk processledning. Utbildare är Ingvar Johansson från SIQ, en stiftelse med uppdrag att verka för kvalitets- och verksamhetsutveckling i Sverige. Processerna utgör beskrivningar för hur och i vilken ordning olika aktiviteter ska utföras, och de ger tillsammans en helhetsbild av organisationen. Under många år har Universitetsservice bedrivit utvecklings- och kvalitetsarbete på bred front för att erhålla en kundorienterad verksamhet. Vid de tillfällen som vi deltagit i Utmärkelsen svensk kvalitet har vi fått översyner av vad som fungerar bra och vad vi kan utveckla. En av de saker som kommit fram är att ledningen på ett bättre sätt ska följa upp hur införda förbättringar leder till ett förbättrat resultat. Genom att kartlägga hur vi arbetar samt vilka behov och förväntningar våra kunder har, kan vi tydligare se vilka förändringar vi ska göra. Rolf Larsson och Henrik Näslund har varit handledare under utbildningen. Alla deltagare har varit väldigt engagerade och positivt inställda. Även om utbildningen inte är slutförd än, så använder sig många av metoden som stöd i det dagliga arbetet, säger Rolf. MEDARBETARNAS UTVECKLING Genomgång av årsredovisningen Drygt 170 av Universitetsservice medarbetare deltog i vår gemensamma genomgång av årsredovisningen den 5 maj. Vi höll till i Aula Nordica där Lena Bohlin och Oskar Tollknäpper berättade om 2008 års resultat. Innan vi gick på lunch hann vi även med att tacka av de medarbetare som gått i pension med blommor och en liten present. Efter lunch fick vi lyssna till näringsfysiologen Mats Petersson som höll en uppskattad föreläsning om kost, livsstil och hälsa. Ser vi till att hålla balansen i vår kropp muskulärt, biokemiskt och hormonellt, så finns det ingenting som hindrar att vi kan ha samma fysiska kapacitet vid 55 som vid 25. Med rätt kunskap om hur kropp och själ reagerar på det vi gör och äter, kan vi med små medel göra stora saker för att helt enkelt vara friskare, starkare, piggare och mer välmående, menade han. Förvaltningsdagen: Fortsatt arbete mot visionen Den 10 september möttes universitetsförvaltningens medarbetare för att fortsätta arbetet med att förverkliga vår gemensamma vision. Årets förvaltningsdag handlade om utveckling, kvalitet, vår vision och de förslag som vi tog fram förra gången som resulterade i åtgärdsområdena: Skapa helhetssyn Utveckla samarbetet över gränserna Förbättra samordningen Kompetensutveckling Tydliggöra uppdrag och roller Skapa ett mervärde för verksamheten Utveckla kultur och värdegrund I Brashörnan fanns de sju åtgärdsområdena uppsatta på skärmar och vi fick skriva upp vårt namn på det område som vi kände oss mest intresserade av. Sedan arbetade vi kreativt i grupper för att få fram förslag på förbättringar. I slutet av dagen samlade Siv och konsulten Helle Konga Nielsen upp våra idéer.

5 Jullunch med känsla Den 18 december träffades Universitetsservice medarbetare för att äta julbord tillsammans. Lena Bohlin hälsade alla välkomna och gjorde en tillbakablick över året som varit. Jag vill rikta ett stort tack till er alla som under året gjort ett så bra jobb. Jag är jättestolt över er alla. Utan er skulle universitetet inte ha klarat att ta emot de många nya studenterna så smidigt, sa hon. Lena presenterade också temat för dagen Kärleksfullt, som är första ordet i vår värdegrund KÄNSLA. Hon pratade om vilken betydelse en värdegrund har, om värderingar, och om ordet kärleksfullt. Martin Gustafsson från Post & transportservice tolkade värdegrundens första ord. Det gjorde han genom att sjunga och spela några utvalda låtar med koppling till Kärleksfullt. Stefan Lybeck från Informationsenheten som arbetat hos oss en period var konferencier och lockade till många skratt. Efter lunchen fortsatte vi med julmingel i Brashörnan tillsammans med övriga medarbetare i förvaltningen. Siv Olofsson höll ett jultal, årets hemliga humanist presenterades och the Lizzy Jo Jays uppträdde. PERSONAL Antalet anställda uppgick till 258 personer, varav 175 är kvinnor och 83 män. Av dessa arbetade 20 kvinnor och 3 män deltid. Medelåldern var 48 år. Mångfalden är glädjande nog stor, 24 kvinnor och 10 män är födda i ett annat land än Sverige. Den totala sjukfrånvaron ligger på 2,9 % och av detta är 1,4 % korttidsfrånvaro och 1,5 % långtidsfrånvaro. Antalet långtidsfriska uppgick till 65 %. Med långtidsfriska menar vi personer som varit anställa de tre senaste åren och de sista två åren haft maximalt fem sjukdagar per år. Personalteam Under året startade ett personalteam med Birgitta Bygdemark, Ginny Jonsson och Karin Lundström. Tanken är att gruppen ska utgöra ett bra stöd för främst områdeschefer och arbetsledare. procent Långtidsfriska över åren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % % % Totalt antal anställda som arbetat under den senaste treårsperioden och som de sista två åren haft maximalt fem sjukdagar per år. Vi vill tydliggöra vilket stöd som finns och vem som jobbar med vad samt utöka informationsutbytet mellan oss tre, berättar Karin. Personalteamet ska även arbeta med ledarutveckling och har under året genomfört fyra utbildningsdagar för Universitetsservice områdeschefer och arbetsledare. Ledardagar Den första träffen diskuterades den nya diskrimineringslagen och hur alla ledare ska ta hänsyn till den i sitt dagliga arbete. Vid samma tillfälle presenterade sig personalteamet och ledarna fick berätta om vilken hjälp, utbildning och information de vill ha inom personalområdet. Den andra ledarträffen handlade om vår personalvision STARKKA och om hur vi kan mäta att medarbetarna är STARKKA. Bosse Sundbladh från Stockholms universitet medverkade. På den tredje ledardagen var medarbetarsamtal i fokus. Vi diskuterade grupputvecklingssamtalen och hur vi tar tillvara resultatet från dem, förutsättningar för ett bra lönesamtal samt feedback vid medarbetarsamtal. Vi såg en filmad föreläsning om konsten att ge utvecklande feedback med Eva Norrman Brandt. Den fjärde ledardagen använde vi för vår processledarutbildning. Kompetensutveckling + friskvård Sjukfrånvaro Arbetad tid inklusive semester Arbetad tid, kompetensutveckling samt sjukfrånvaro Det har varit trevliga dagar med bra stämning och många diskussioner. Det är bra att ledarna inom olika verksamheter kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra, säger Birgitta, Ginny och Karin. ARBETSMILJÖ Vad tycker våra unga medarbetare? Annika Berglund som går tredje året på personalvetarprogrammet, gjorde praktik på Universitetsservice under hösten. Hennes uppdrag bestod i att ta reda på vad våra unga medarbetare anser om sin arbetsplats och vad de tycker kan förbättras. Idén till projektet kom till efter medarbetarundersökningen som gjordes 2005 och som visade att medarbetarna i stort var nöjda med sin arbetssituation, men att de unga inte var fullt lika nöjda som de äldre. Annika har intervjuat tio av Universitetsservices tretton 80-talister. De jobbar inom fem olika verksamheter. Resultatet jag kommit fram till är att de unga till största delen är nöjda med Universitetsservice som arbetsplats. Saker som de tycker är positiva är bland annat friskvården, att arbetet är ganska fritt och att de har möjlighet att påverka. De tycker snarare att en del äldre medarbetare är negativa, speciellt vid förändringar. Om de ska nämna några saker som de är mindre 5

6 Universitetsservice nöjda med, så är det bland annat lönen som de tycker kunde varit högre, berättar hon. Hon berättar också att det i intervjuerna kommit fram många förslag på hur arbetsplatsen kan förbättras. En ung medarbetare tycker till exempel att det är viktigt att arbeta för att all personal ska få en mer positiv inställning, till exempel genom fler inspirerande föreläsningar Tjänst Butik Husservice Logistik Lokaler Lokalvård Kronor Kostnad per kund och dag Vi har en ekonomi i balans och har vänt ett underskott från -1,9 miljoner (2008) till 300 tkr (2009). Skrivningsbevakningen har arbetet med effektiv bemanning. Print & Media har minskat bemanningen, till exempel i Humanisthuset. Lokalvården har fått 500 tkr mer i anslag och vi ser även effekter på neddragningarna som gjordes De har även sålt mer tjänster till exempel allergistäd samt sett över avtalen. Unimeg har arbetat med marknadsföring samt minskat bemanningen. Butiken/Servicecenter Universum har minskat lokalkostnaderna med 500 tkr samt förbättrat inköpen. Husservice har anpassat bemanningen och Lokaluthyrningen har arbetat med lokalutnyttjandet. Skrivningsbevakning Print & media Verkstad ,82 2,42 0,4 4,18 7,3 0,53 3,39 0, ,73 2,47 0,38 5,64 7,32 0,54 3,71 0, ,34 2,41 0,33 4,51 5,96 0,49 2,78 0, Arbetsmiljörond Under 2009 gjordes det en uppföljning av alla arbetsmiljöronder från Återkoppling skedde till berörda om vad som var åtgärdat och vad som inte var det. Uppföljningen blir ett underlag till ronderna som ska göras under Synpunkter som kommer upp på ronderna är bland annat att det saknas dörröppnare och att sladdar ligger på golvet i kontoren. De flesta ärendena hamnar hos Akademiska Hus för åtgärd. Under 2009 har till exempel belysningen förbättrats i en korridor och säkerhetsräcken har satts upp, berättar Carina Nyberg. MILJÖARBETET Lokalvården har genomfört en insamling av gamla kemikalier som tidigare stått ute i förråd på campus. Totalt samlades 180 kg in. Ett förslag på sorteringskärl har tagits fram och tanken är att alla anställda vid universitetet ska kunna köpa det i framtiden som ett alternativ till papperskorg. Lokalvården och Husservice har fått lämna synpunkter på kärlet. Årskostnaden per verksamhet delat med antalet studenter och anställda vid Umeå universitet. I samarbete med universitetets miljösamordnare Åsa Bäckström gick miljögruppen med Palle Stens, Berit Lovén, Carina Nyberg och Lena Bohlin, igenom miljööversynen. De tog fasta på förslag från konsulten och arbetade med tre aktiviteter under 2009: källsortering steg 1 kontor, fraktioner (bland annat lysrör) samt miljömål där de tittade på upphandling. EKONOMI Resultaten för de olika enheterna presenteras nedan. Ledningsgruppen -281 tkr Administrationen -94 tkr Butiken/ Servicecenter Universum tkr Friskvården 75 tkr Husservice -191 tkr Lokaluthyrningen -230 tkr Lokalvården 664 tkr Post- och transportservice - 6 tkr Print & Media -70 tkr Skrivningsbevakningen 653 tkr Unimeg 48 tkr 6

7 Ledningsgruppen Universitetsservice ledningsgrupp består av nio personer som har det övergripande ansvaret för att leda och planera verksamheten. Till gruppens förfogande står Rolf Larsson som arbetar med bland annat tekniska frågor. Vissa förändringar har skett i ledningsgruppen under året. Ginny Jonsson har suttit med under en period, då Birgitta Bygdemark var sjukskriven. Ralf Elo har varit med sedan oktober då Bobo Spetz blev tf Informationschef och Ralf blev tf områdeschef för Print & Media. Lena Bohlin Servicechef Birgitta Bygdemark Personalsekreterare Områdeschef Ralf Elo T.f. områdeschef Leder Universitetsservice Lena Bohlin har varit chef över Universitetsservice i ungefär ett och ett halvt år nu. Hon berättar att 2009 var ett år då hon fick fundera på, vara i och se på Universitetsservice med nya ögon utifrån sin nya befattning. Även om jag har arbetet länge inom Universitetsservice, så är det här en annan roll med ett mycket större ansvar. Att vara enhetschef har även inneburit andra förändringar, som till exempel att jag nu är med i chefsgruppen på förvaltningen och samarbetar mycket mer med andra enhetschefer än jag gjorde tidigare, berättar Lena. Frida Fjellström Informatör Rolf Larsson Projektledare Karin Lundström Områdeschef Rörlighet i ledargruppen I ledargruppen, med områdeschefer och arbetsledare, har nya personer tillkommit medan andra slutat, varit sjukskrivna eller tjänstlediga. Det har trots det fungerat mycket bra i ledargruppen och jag ser ett ökat samarbete mellan våra ledare och även mellan enheterna. Känslan är att tempot varit högt för ledarna under året, med många förändringar. Vi har haft fokus på kunden då vi under nästan hela året arbetat med kundundersökningen samt tittat på processer där kundnyttan är central, säger Lena. Berit Lovén Områdeschef Bobo Spetz Områdeschef Paul Stens Arbetsledare Ledningsgruppen Lena säger att det har varit väldigt givandet att jobba med ledningsgruppens utveckling till att bli ett team som är kreativa, som tittar på omvärlden, som är strategiska och fattar löpande beslut. Några saker som vi arbetat med inom Universitetsservice är vår värdegrund och vår personalvision. Hälsa har också varit ett tema under året och att ta ansvar för sin egen hälsa, berättar Lena. Oskar Tollknäpper Områdeschef Göte Wälitalo Arbetsledare Det goda resultatet Det är naturligtvis roligt att vi under 2009 vänt ett negativt resultat till att bli positivt. Det tyder på ett det finns en kreativitet och förändringsvilja hos medarbetarna, säger Lena. 7

8 Ledningsgruppen Strategiarbete I slutet av augusti åkte ledningsgruppen till Helsingfors. Där gjorde de ett studiebesök på Helsingfors universitet samt arbetade med strategier för Universitetsservice. I september fortsatte strategiarbetet och vi genomförde en så kallad swotanalys där vi analyserade Universitetsservice styrkor, svagheter, möjligheter samt hot/begränsningar. Våra viktigaste styrkor är vår kultur och värdegrund samt våra medarbetares kompetens och allkunnighet. De mest kritiska svagheterna är system och digitala resurser, den interna och externa informationen samt vår marknadsföring. Möjligheterna är kundrelationerna. Hot och begränsningar är att det blir färre studenter och anställda, andra aktörer, attityder och okunskap, samt konkurrens och outsourcing, berättar Lena Bohlin. Utveckling av gruppen Ledningsgruppen har genomfört en utbildning för effektivare möten. Där diskuterades bland annat vilka förväntningar vi har på varandra, samt vilka olika roller vi har på ledningsmötet. Alla i ledningsgruppen har också genomfört en master, personanalys. Heltid som personalsekreterare I början av året lämnade Birgitta Bygdemark sin tjänst som arbetsledare för lokalvården och började jobba heltid som personalsekreterare. Det var med sorg i hjärtat, men tiden räckte inte till för att kombinera de båda jobben. Som tur är har jag ett fortsatt jättebra samarbete med lokalvårdskontoret, säger hon. Nytt lönebildningssystem Universitetet införde ett nytt lönebildningssystem under året, Valuator, som består av två grundmoduler, en för befattningsvärdering och en för individbedömning. Det nya systemet har inneburit en hel del jobb för Birgitta Bygdemark. Det har varit intressant, men också otillfredsställande eftersom systemet inte har passat oss fullt ut. Alla ledare har varit väldigt engagerade vilket utmynnat i ett antal ändringar både vad gäller befattningsbenämning och poängsättning, berättar hon. Lönerevision Rals 2010 har varit ett annat stort projekt som påbörjades i september och avslutades i början av januari För min del har det inneburit att förebereda förhandlingslistor till arbetsledare och områdeschefer, ta fram lönestatistik, samt genomföra förhandlingar, berättar Birgitta. Servicecenter Servicen har blivit mer synlig och lättillgänglig under 2009 då vi öppnade tre servicecenter på campus. Universum var en spännande utmaning då vi integrerade en butiksverksamhet i servicecenter, resultatet blev väldigt lyckat, säger Karin Lundström. Karin jobbade också som projektledare för öppnandet av servicecenter KBC. Hon säger att det var kul att få inblick i en annan serviceverksamhet och samtidigt dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som finns inom servicecenterprojektet. Rekryteringsstöd Jag har också jobbat med rekryteringsstödet till våra ledare och varit med vid många intervjuer. Vi vill bli bättre på att anställa rätt person på rätt plats, berättar Karin. Som ett led i vår ambition i att ge bättre service till internationella stu - denter och anställda har Karin i samarbete med Folkuniversitetet tagit fram en utbildning i engelska för våra medarbetare. Tf informationschef På Print & Media har Bobo Spetz fokuserat på att få en ekonomi i balans och få rätt investeringar för att minska de fasta kostnaderna på printmaskiner. Jag har skött investeringen av en ny färgmaskin, det innebar mycket jobb och blev färdigt i december, berättar han. I oktober började Bobo jobba 80 % som informationschef. Han fortsatte arbeta 20 % med Unimeg och campuskortet. Det är nyttigt att se hur de jobbar på Informationsenheten och i förvaltningens enhetschefsgrupp där jag sitter med nu. Det har varit mycket jobb med campuskortet där jag är ansvarig för copy/print. Ny webb Under 2009 har universitetet fått en ny webbplats, vilket inneburit en hel del jobb med att skapa nya webbsidor för Universitetsservice. Frida Fjellström har gått utbildningar i det nya webbpubliceringsverktyget Infoglue. Hon har suttit med i arbetsgruppen för Anställdawebben och har arbetat med sidor på anställdawebben tillsammans med några av de andra förvaltningsenheterna. Jämställdhetsgrupp Andra nya uppgifter är att Frida jobbat 25 % för Siv Olofsson, främst med Universitetsförvaltningens verksamhetsberättelse Hon har även jobbat en kortare period för Informationsenheten med Torsdagsposten/Nyheter för anställda. Något annat som hänt under året är att vi startat en ny jämställdhetsgrupp där jag, Ellinor Hansson och Mikael Kohkoinen sitter med. Vi har börjat revidera vår jämställdhetsplan, berättar hon. Inkluderande universitet Berit Lovén sitter med som Universitetsservice representant i gruppen Inkluderande universitet som startades under I gruppen finns studenter samt representanter från olika institutioner och enheter. Gruppen har inventerat olika problem som finns på universitetet. Universitetet ska vara tillgängligt för alla, oavsett om man har ett funktionshinder eller om man kommer från ett annat land. På Skrivningsbevakningen har vi fått ett ökat antal studenter som har specialanpassad tentamen, med utökad skrivtid eller enskilt skrivande. Det ställs även större krav på skrivvakterna att de till exempel ska 8

9 kunna förklara regelverket på engelska, berättar Berit. Konferensnätverk Umeå universitet är med i nätverket Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor och Berit Lovén är universitetets representant. Nätverket är till för att utbyta erfarenheter och kunskaper, samt bidra till kompetensutveckling. Visionen är att medlemslärosäten uppmuntrar användandet av möten som ett självklart verktyg i sitt varumärkesbyggande. Nätverket hade medlemsmöte i april och årskonferens i Trollhättan under hösten. Årskonferensen handlade om varumärkesbyggande, värdskap och samverkan. Jag, Berit, servicecenterpersonal och Lars Linder var på årskonferensen. Det är lärorikt att träffa andra och höra hur de jobbar, berättar Palle Stens. Valborg på campus Berit var med i planeringsgruppen för Valborg på campus och jobbade även under kvällen som funktionär tillsammans med fyra andra från Universitetsservice. Valborg på campus har blivit ett begrepp och lockar väldigt mycket folk. Årets arrangemang blev väldigt lyckat med fint väder, säger hon. Avtalsprocessen Göte Wälitalo, Rolf Larsson, Kristina Söderlund-Ågren och Oskar Tollknäpper har börjat titta över avtalsprocessen. Vi ska försöka hitta en systematik kring avtalen, så att det blir en bra och enkel rutin. Detta för att få en bättre koll, säkerställa att vi följer upp, får betalt och så vidare, berättar Göte. Nya redovisningsmodellen Umeå universitet tog 2009 beslutet att införa en ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader, vilket innebär att Umeå universitet övergår från en tidigare intäktsbaserad modell till en kostnadsbaserad modell. Påslaget finns i tre nivåer: universitetsgemensam, fakultetsgemensam samt institutions/enhetsgemensam. Det har varit mycket arbete med att räkna ut hur mycket de olika påslagen ska vara på för Universitetsservice. Annars har det varit ett introduktionsår för mig. Jag har jobbat med bland annat årsredovisning, verksamhetsplan och budget berättar Oskar. Utveckling och test av system Vi är systemägare för universitetets lokal- och schemaläggningssystem. Under 2009 testade två institutioner schemaläggningssystemet och utvecklingen av funktionerna fortsätter. Självbokning av lokaler för studenter implementerades under året och vi har fått god respons, berättar Rolf Larsson. Under året påbörjade Rolf också en förstudie inför en modernisering av tentamensbokningssystemet, tanken är att kunderna själva ska kunna se lediga tider och beställa via webben. Rolf har även varit involverad i utvecklingen av beställningssystemet Wisum, tillsammans med servicecenter Universums personal och Umdac. Jag har också testat och utvärderat ett nytt system för den grafiska verksamheten på Print & Media. Det här systemet kan hantera allt från den första kontakten med kunden till att fakturan går ut. I nuläget måste flera system användas och de fungerar inte särskilt bra, berättar Rolf. 9

10 Administrationen Majken Berglin Ekonomiadministratör Selamawit Kefela Ekonomiadministratör Staffan Johansson Ekonomiadministratör Eivor Långström Ekonomiadministratör Administrationen utgörs av Universitetsservice ekonomiadministratörer som bland annat sköter fakturahanteringen och gör kvartalsrapporter samt bokslut för alla resultatenheter. En förändring som skett i personalgruppen är att Karina Sandström i mitten av året började på ett vikariat som rektors sekreterare. Det innebar bland annat att Staffan Johansson tog över jobbet med reseräkningar för ENS och Internrevisionen. Selam Kefela som började jobba halvtid på Administrationen i januari 2008, har fortsatt med det även under I bland kan det vara stressigt att ha två tjänster, men jag trivs jättebra här, säger hon. övergick Teleservice till Universitetsservice och Eivor Långström blev ekonomiadministratör för dem. Lars Norman har fortsatt att jobba för Studentcentrum. Det har blivit mer jobb under året, bland annat med utlandsbetalningar och nu jobbar han cirka 35 % åt dem. Jag trivs bra med att jobba för Studentcentrum och känner att jag får uppskattning där, säger han. Kongress för administratörer Administrationen var i slutet av maj på Administratörskongressen som detta år hölls i Sundsvall. Det var två intressanta dagar med föreläsare som bland annat Magdalena Forsberg, Magnus Lindkvist och Hassen Khemiri. Andra kvällen var det bankett med god mat och underhållning. Jag tror nog att alla tycker att det var trevligt, säger Staffan. Lars Norman Ekonomiadministratör Ny enhet och mer jobb på Studentcentrum Under våren behövde Print & Media hjälp med administration, så Majken Berglin jobbade där i tre månader med bland annat platsannonser. Det blev en större arbetsbelastning eftersom jag fortfarande hade kvar jobbet här. Men samtidigt vill man ju hjälpa till, säger hon. Upphandlingsenheten som Majken tidigare varit ekonomiadministratör för, slutade den 1 juli att tillhöra Universitetsservice. Vid samma tidpunkt Planerar förbättringar Administrationen har inte varit på några utbildningar under året, förutom kortare interna seminarier till exempel då Ekonomiadministrativa enheten har berättat om nyheter i Raindance. I oktober hade de två planeringsdagar på Folkets Hus där de diskuterade hur de ska utveckla samarbetet inom gruppen och kunna lära av varandra. Det var två givande dagar som säkert kommer att leda till förbättringar, säger Eivor. 10

11 Butiken/Servicecenter Universum I servicecenter Universum finns en bemannad reception, en informationshörna med broschyrer samt besöksdatorer för självservice. Hit har också Kontorsbutiken och Profilshopen flyttat sin butiksverksamhet. Kontorsbutiken och Profilshopen har genomgått en stor förändring under året då de blivit Servicecenter Universum. Det har inneburit flytt till en ny lokal i Universum och ett förändrat arbetssätt. Till servicecenter ska anställda, studenter och besökare kunna vända sig för att få information. Vi får mycket frågor om allt möjligt, vilket är jättekul. Vi har lärt oss mycket under året, berättar Berith Johansson-Sandberg. Invigning i augusti Våren innebar mycket arbete i form av planering för det nya centret och flytt från de gamla lokalerna. I slutet av augusti var dock det mesta på plats och Servicecenter Universum invigdes. Martin Gustafsson från Post- och transportservice sjöng och spelade gitarr för besökarna. Karin Lundström berättade om projektet och förvaltningschef Siv Olofsson och Gunni Öberg från Universitetsbiblioteket invigde centret. Selamawit Kefela säger att de fått många positiva kommentarer från kunderna. Själva verkar de också vara nöjda med den ljusa lokalen och det centrala läget. Det är kul att stå här, det händer alltid något. Vi har många besökare, många av dem internationella, säger Victoria Larsson. Förändrat arbetssätt Förutom Servicecenterlokalen har butiken även en mindre lokal, så kalllad backoffice, även den i Universum, där de har ett litet lager och där de tar hand om kundbeställningarna. Då de inte längre har möjlighet att hålla ett stort lager, har de jobbat mycket mot att kunna göra direktbeställningar, att varorna går från leverantören direkt ut till kunden. I servicecenter Universum kan kunderna titta på vårt utbud och handla mindre kvantiteter. Men då vi inte längre kan ha produkterna på lager, uppmanar vi kunderna att beställa via webbutiken. Det har gett resultat och webbordrarna har ökat kraftigt, berättar arbetsledare Jalle Stens. Ett nytt gäng Personalgruppen har utökats med en person och det är Ellinor Hansson från Lokalvården som sedan i september jobbar halvtid på servicecenter Universum. Det fungerar otroligt bra tycker Berith och de andra håller med. Ellinor säger själv att hon trivs jättebra och att arbetsuppgifterna är varierande och roliga. Servicecenter ska fungera som en ingång till servicen i huset. Därför ingår i Servicecenter Universum, förutom butiken, även medarbetarna på de andra serviceenheterna i huset, Lars Linder som är tekniker i Aula Nordica, Jamila Aden och Ann-Sofi Norberg på lokalvården samt Roland Åström som är hustekniker. Under hösten började vi alla träffas 15 minuter varje måndagsmorgon, för att informera varandra om vad som är på gång i huset under kommande vecka, berättar Jalle. Enkät om webbutiken I december 2008 på Kontorsbutikens Öppet Hus, fick besökarna fylla i en enkät om webbutiken. Enkäten visade bland annat att 110 av 268 av de som svarat brukar beställa via webben. 135 tycker att det är smidigt att beställa via webbutiken, medan 46 inte vet hur man gör hölls inget Öppet Hus då det var mycket jobb i och med övergången till servicecenter. Jarl Stens Arbetsledare Berith Johansson- Sandberg Säljare Selamawit Kefela Serviceassistent Chatarina Carlén Serviceassistent, tjänstledig Ellinor Hansson Serviceassistent Torbjörn Jonsson Serviceassistent Victoria Larsson Serviceassistent Christina Stoltz Säljare, tjänstledig 11

12 Friskvården Ginny Jonsson Arbetsledare Lena Johansson Massageterapeut Åke Renman Osteopat Lovisa Björk Massageterapeut Ann-Christin Jonsson Massageterapeut Friskvården arbetar med förebyggande hälsovård för i första hand Universitetsservice anställda. De jobbar bland annat med massage, hälsoplaner, stresshantering och osteopati. På grund av flytt till Göteborg slutade massageterapeuten Ann-Louise Feltenmark under hösten. Lovisa Björk gick då upp i tid till 75 % och Ann-Christin Jonsson gick upp till 80 %. Det gjordes även en nyrekrytering, Lena Johansson började på timtid under hösten och fick från första december fast tjänst på 25 %. Övrig tid arbetar jag som massageterapeut på IKSU samt som egenföretagare. På Friskvården har jag tagit över taktil stimulering efter Ann-Louise, men arbetar även med klassisk massage, berättar hon. Enheten har också fått en ny områdeschef under året, Birgitta Bygdemark som också arbetar som personalsekreterare för Universitetsservice. Nya grepp på friskvården Friskvården har haft fyra utbildningsdagar tillsammans med Lars Lindestad, massageterapeut vid IKSU. Lars som är duktig på anatomi föreläste bland annat om olika massagetekniker. Han försöker verkligen förstå sammanhanget mellan olika muskler, säger Åke Renman. Även de andra i gruppen håller med och tycker att Lars är väldigt engagerad i det han gör. Ann-Christin har gått en kurs för att lära sig fibromassage som är en mild form av massage, speciell utvecklad för att hjälpa patienter med kroniska muskelsmärtor. Målet med behandlingen är att skapa djup avslappning, som hjälper kroppen att återhämta sig, förklarar Ann-Christin. För att förstärka effekten av behandlingen använder hon speciella oljor och vetekuddar för att värma rygg och mage och under behandlingen lyssnar klienten på avslappnade musik i lurar. Praktik på lokalvården För att få en inblick i Lokalvårdens arbete och därmed lättare kunna förstå vilka arbetsbelastningar som kan uppstå, har Lovisa praktiserat i lokalvårdsgruppen Sam 2. Jag har bland annat tittat på vilka redskap som används, hur stora ytor man städar, vilka metoder man använder och hur arbetstempot är. Det gör det lättare för mig att se kopplingar mellan arbetssätt och skador samt ge råd om hur man kan jobba ergonomiskt, berättar hon. Planerar verksamheten Friskvården har haft två planeringsdagar. En på våren då de bland annat gjorde sin verksamhetsplan. Vi satt på kafé Göteborg där vi åt gott och hade det trevligt. Vi hade många spännande tankar om hur vi ska utveckla oss för att bli ännu bättre. Bland annat bestämde vi att fortsätta lära av varandra och ta tillvara den kompetens som finns i gruppen, skaffa nätverk och arbeta med teman, berättar arbetsledare Ginny Jonsson. I oktober hade de sin andra planeringsdag, då tillsammans med de nya medarbetarna Birgitta och Lena. På schemat stod då bland annat en föreläsning av Lovisa om kost och näringslära. Tanken är att vi inom Friskvården ska kunna jobba mer med kost och livsstil med Universitetsservice medarbetare, berättar hon. Sommartävling Inspirerade av föreläsningen om kost och motion på bokslutgenomgången drog Friskvården igång en tävling, där man skulle utföra tre aktiviteter per vecka under sommaren och skriva in dem på ett aktivitetskort. 45 medarbetare lämnade in kortet efter sommaren och deltog i utlottningen av priser. Majoriteten av aktiviteterna som medarbetarna utfört bestod av cykling och promenader. 12

13 Husservice Husservice finns i de flesta byggnader på campus. Här kan du bland annat låna teknisk utrustning, få teknisk support, samt få hjälp med mindre omflyttningar och mindre reparationer. Vi tar också emot och levererar gods, hanterar posten, samt sköter löpande underhåll av utrustning och inventarier i husen. I Servicecenter i Lindellhallen finns en bemannad reception, en informationshörna med broschyrer samt besöksdator för självservice. Paul Stens Arbetsledare Dan Alfjorden Hustekniker, Designhögskolan, Morgan Andersson IT-tekniker, Örnsköldsvik Eftersom det har blivit mer utrustning i salarna ökar kraven på tekniska kunskaper hos Husservice medarbetare. Tom Söderström på Lokaluthyrningen har därför haft videokonferensutbildningar med alla hustekniker. Åtta av medarbetarna har besökt en ljus, ljud och bildmässa i Stockholm. Vi vill vara i framkant vad gäller ny teknik, berättar Palle Stens, arbetsledare för Husservice. Yngve Appelblad Hustekniker, Beteendevetarhuset Dick Berg Hustekniker, Naturvetarhuset Lars Bergmark Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Med på husråden Husservice är alltid med på husråden som hålls två gånger per termin i varje hus. Där medverkar representanter från institutionerna, fastighetsägare, lokalvårdare, hustekniker och studenter. Här kan Husservice fånga upp kundsynpunkter och informera om verksamheten. Det är ett bra tillfälle för återkoppling till kunden och ett komplement till den stora kundundersökningen vi gör, säger Palle. Servicecenter Lindellhallen I början av året öppnade servicecenter i Samhällsvetarhuset som ska vara en ingång till alla serviceenheter i huset. Det har inneburit utbildningar för personalen i till exempel teamutveckling. De har även haft informationsträffar med Studentcentrum och Umdac, för att kunna veta vart de ska hänvisa olika ärenden. Vi har jobbat med att synliggöra Universitetsservice i huset och vill att det ska vara den plats dit studenter och besökare först vänder sig när de kommer till ett hus. En stor skillnad för Husservice i Samhällsvetarhuset är att den nya lokalen gör dem mycket mer synliga än tidigare, säger områdeschef Berit Lovén. Ingela Berglund Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Staffan Fessé Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Rolf Eklund Hustekniker, Förvaltningshuset Britt-Marie Forssén Hustekniker, Teknikhuset Tommy Ericsson Hustekniker, Mithuset Bengt-Uno Hallén Vaktmästare, Naturvetarhuset Nya uppgifter Husservice samordnar numera brandskyddsronden som de går tillsammans med institutionerna. Vi kollar till exempel att nödbelysningar fungerar och att nödutgångar inte är blockerade. Vi har en checklista som vi går igenom. Sedan sammanställer vi ett dokument där vi påtalar eventuella brister och skickar in till brandskyddsansvarig vid Umeå universitet, berättar Berit. I Humanisthuset har Husservice tagit över support och underhåll av datalabbet. Servicecenter i Lindellhallen ansvarar numera för passerkortshanteringen för studenter, som institutionerna tidigare skötte själva. 13

14 Husservice Siwert Hedlund Hustekniker, Vårdvetarhuset Jörgen Henriksson Hustekniker, Norra Beteendevetarhuset Hilkka Huoviala Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Roland Johansson Hustekniker, Mithuset Anders Jonsson Hustekniker, Humhuset Kristoffer Lannerheim Adm. samordnare, Servicecenter Lindellhallen Richard Lind- Andersson Serviceassistent Timo Mukkala Hustekniker, Naturvetarhuset Ingvar Möllsten Hustekniker, Vårdvetarhuset Pasi Nevonkoski Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Patrik Nilsson Hustekniker, Lärarutbildningshuset, Pool Rolf-Erik Nilsson Hustekniker, Förvaltningshuset Sven-Erik Nordin Hustekniker, Örnsköldsvik Karl-Eric Sandström Hustekniker, Servicecenter Lindellhallen Karl-Erik Sandström Vaktmästare, Servicecenter Lindellhallen Jarmo Sumela Serviceassistent Martina Sundling Hustekniker, Teknikhuset Tewabesh Teclemariam Serviceassistent, Humhuset Hannu Turunen Vaktmästare, Lärarutbildningshuset Anna Viklund Hustekniker, Beteendevetarhuset Christer Wiberg Hustekniker Humhuset Lennart Wänting Hustekniker Christer Åström Vaktmästare, Vårdvetarhuset Roland Åström Hustekniker, Universum Beteendevetarhuset Designhögskolan Förvaltningshuset Humanisthuset Lärar utbildningshuset Matematik- och informationsteknologihuset Naturvetarhuset Norra beteendevetar huset Samhälls vetarhuset Samverkanshuset Teknikhuset Universum Vårdvetarhuset Umeå universitet i Örnsköldsvik Östra paviljongen 14

15 Lokaluthyrningen Lokaluthyrningen ansvarar för lärosalar, hörsalar och konferenssalar som är kopplade till det för universitetet gemensamma bokningssystemet TimeEdit Lokal. De sköter även driften av Aula Nordica. Lokaluthyrningen har uppdraget att se över nyttjandet av lokaler och ha en dialog med institutionerna kring det. På husråden visar jag alltid statistik över lokalutnyttjandet och vi diskuterar till exempel om det är lågt utnyttjande av någon lokal och vilka orsakerna kan vara. Vissa lokaler är svåra att få ekonomisk bärighet på, framförallt i filialerna där det är svårare att hitta effektiva lösningar, säger områdeschef Berit Lovén. Nya salar Behovet av mindre salar, till exempel grupprum ökar medan behovet av stora salar minskar. Lokaluthyrningen har därför stängt två stora lokaler i Humanisthuset och två i MIT-huset under året. De har tagit över Rotundan i Universum som kan användas både till undervisning och till konferens. Det är ett bra komplement på grund av dess stora plana golvyta utan fasta stolar. Man kan möblera på ett flexiblare sätt, vilket gör den lämplig för till exempel arbete i mindre grupper. Vi använder även Rotundan som skrivsal vid toppar och hyr ut den till Corona under helgerna, berättar Berit. Mer teknisk utrustning Fler salar fick fast utrustning som dator samt videokonferensutrustning. Videkonferensutrustning finns nu i tre lokaler i Samhällsvetar huset samt i en lokal i Samverkanshuset. Investeringar görs utifrån förslag från husråden och från Universitetsservice personal. Även projektgruppen Flexutbildningar vid Umeå universitet där Tom Söderström medverkar har inventerat utrustningen i salarna och köpt in till exempel digitala skärmar. Under 2009 genomförde Tom en upphandling av två videkonferensservrar som Universitetsservice nu ansvarar för. Förutom teknisk utrustning har vi även investerat i nya stolar i Samhällsvetarhuset, berättar Berit Lovén. Positiva omdömen om Aula Nordica Berit Lovén berättar att de fått många positiva omdömen om Aula Nordica. Bland annat från nobelpristagaren i kemi, Ada Yonath, som föreläste i aulan i december. Hon tyckte att av alla universitet hon besökt så fungerade det teknikmässigt bäst i Aula Nordica. Vi streamade till Brashörnan, KBC och Samhällsvetarhuset. Det betyder att vi gjorde en direktsändning av föreläsningen, så att de som inte rymdes i aulan kunde se den i andra hus, berättar Tom. Berit har fortsatt att marknadsföra aulan, bland annat genom att informera olika arrangörer och genom samarbete med den nya entreprenören för Umeå kongressbyrå. Roland Johansson Hustekniker, ansvarig lokalbokningssystemet Tom Söderström Datatekniker, ansvarig styrsystem och utrustning Lars Linder Tekniker, Aula Nordica Lennart Wänting Serviceassistent 15

16 Lokalvården Carina Nyberg Arbetsledare Inga-Märth Lindh Arbetsledare Lokalvården städar i samtliga hus på campus och filialerna i Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik, vilket totalt blir kvadratmeter. Det motsvarar cirka normalstora villor som ska städas varje dag. Förutom basstäd erbjuder de även extratjänster som exempelvis allergistäd, laboratoriedisk, möbeltvätt och byggstäd. tade områdena service, kvalitet, arbetsplanering, arbetsmiljö, ergonomi, städmetoder, kemisk-tekniska produkter, materialkännedom och städredskap. Utbildningen har varit toppenbra. Jag har användning för den varje dag i mitt arbete. Framförallt när det gäller golvvård, men även vad gäller gruppkänsla och gruppsamarbete, säger Susanna Sundström som jobbar i Förvaltningshuset. Kristina Söderlund Ågren Arbetsledare Göte Wälitalo Arbetsledare I början av året lämnade Birgitta Bygdemark sin tjänst som arbetsledare för lokalvården och började jobba heltid som personalsekreterare. Kristina Söderlund-Ågren, Kia, anställdes då som arbetsledare. Det är helt klart spännande och intressant. Det har varit mycket att lära, men jag har fått ett bra stöd från övriga på lokalvårdskontoret, säger hon. Göte Wälitalo som varit tjänstledig ett år kom tillbaka i februari. Effektiviseringar På grund av besparingskrav genomfördes 2008 neddragningar inom lokalvården och man införde i högre grad behovsstädning. Det jobb som gjordes då är något som har behövt sätta sig under Man har behövt hitta formerna för det här arbetssättet, förklarar Göte. Han berättar att besparingarna inneburit mycket jobb, men att de nu ser att det gett positiva effekter på det ekonomiska resultatet. Utfärdande av yrkesbevis Lokalvården har inte rekryterat någon ny personal under året, men däremot anställt några av de timanställda. De har även haft några pensionsavgångar, vilket innebär att personalstyrkan totalt sett är ungefär densamma som förra året. I september fick femton av Universitetsservice lokalvårdare yrkesbevis utfärdat av SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd, efter att gått en sexdagars yrkesutbildning. Utbildningen omfat- Nya uppdrag Ett nytt uppdrag som lokalvården fått är Tullkammaren där Arkitekthögskolan håller till fram till slutet av juni. Servicegruppen har även tagit över ansvaret för en del av fönsterputsen vid universitetet som tidigare sköttes av ett extern företag. De har också fortsatt med lägenhetsstädningar på uppdrag åt International Office. Lägenhetsstädningarna innebär intensiva perioder vid terminernas början och slut, som kräver mycket planering, berättar arbetsledare Carina Nyberg. Det har varit mycket jobb under hösten med att implementera den nya redovisningsmodellen som innebär att Lokalvården går över till köp och sälj. De har bland annat börjat med en översyn över alla ytor de städar. Det är också viktigt att vi har avtal som vi vet stämmer och att vi tar bort de oklarheter som finns. Det är något vi kontinuerligt arbetar med, men det är extra viktigt nu, säger Göte. Lokalvårdskontoret har börjat ha med en representant på husråden, då det är viktiga tillfällen för dialog med kunderna. Anordnade nätverksträff I juni var Lokalvården vid Umeå universitet värd för en nätverksträff där alla arbetsledare inom lokalvården vid Sveriges universitet, var inbjudna. Syftet med träffarna är i första hand att det ska ske ett erfarenhetsutbyte och att vi ska vårda och utveckla nätverket. Under de här dagarna hade vi fokus på gruppdiskussioner kring olika teman. Deltagarna tyckte att det 16

17 var en givande nätverksträff och att vi generöst delat med oss av tips, berättar arbetsledare Inga-Märth Lindh. Vill påverka inredning Carina Nyberg och Annika Persson har tagit fram en lista på vad som är ergonomiskt bäst för lokalvårdarna vad gäller inredning. Önskemålen har lämnats till Lokalförsörjningsenheten. Vi har gjort det för att hitta en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vår förhoppning är att vi får vara med och påverka mer kring vilken inredning som köps in, säger Kia. Ulrika Edström Samordnare, lokalvårdare, Samhällsvetarhuset Britt-Marie Forssén Samordnare, serviceassistent, Teknikhuset Mikael Kohkoinen Samordnare, lokalvårdare, SLU Ann Nilsson Samordnare, lokalvårdare, KBC Carina Sehlstedt Samordnare, lokalvårdare, Förvaltningshuset Kai Vainio Samordnare, lokalvårdare, Biologihuset Marika Abrahamsson Fys. Bot, Ak-hus, Fackl.org, Jamila Jamal Aden Universum Mimmi Alm FysBot Beatrice Andersson Beteendevetarhuset Britta Andersson Humhuset Berit Asplund Designhögskolan Stina Asplund Samhällsvetarhuset Anna Axelsson Teknikhuset Earu Bekurstion KBC Eva Berglund Tandteknik Sandra Bergström Naturvetarhuset/ SLU Nives Chasamrong Mithuset Britt Englund UMF Norrbyn Rosie Forsgren Serviceassistent, Idrottsmedicin Marita Fransson Norra beteendevh. Yhedega Girmay SLU Eivor Gisslén Röbäcksdalen, Tullkammaren Karin Grönlund Vårdvetarhuset 17

18 Lokalvården Ellinor Hansson Mithuset Gunilla Hjelt Servicegruppen Hans Isaksson Servicegruppen Carina Johansson ers. samordnare Förvaltningshuset Lena Johansson UB Jerry Jonsson Samhällsvetarhuset Lena Jonsson SLU Mebrat Kahsaie Vårdvetarhuset Hiwet Kidame SLU Fred-Ole Laberg Biologihuset Elvy Lagesson Mithuset Christina Lie UB Richard Lind Andersson Samhällsvetarhuset Gunvor Lindberg Humanisthuset Kristina Lindahl Lärarutbildningshuset Britt-Marie Lindell Serviceassistent, Fys Bot Catrin Lindh Kemihuset Jeanette Lindkvist Kemihuset Britt-Inger Lundmark Fys Bot Margareta Lundström Naturvetarhuset Agneta Lähdekorpi Lärarhuset Ann-Lis Löfgren UB Sandra Magnusson Servicegruppen Tsegeweini Mehari UB Lorita Moström, Lärarutbhuset Maj-Lis Mårtensson Humhuset Elisabeth Nilsson ers, samordnare, Naturvetarhuset Mari-Anne Nilsson Serviceassistent, Östra Paviljongen Ann-Sofi Norberg Universum Yvonne Nordbrandt Serviceassistent, Förvaltningshuset 18

19 Anne-Christin Nordström Förvaltningshuset Malin Nordqvist KBC Kai Ollila Servicegruppen Ann-Kristin Olovsson Servicegruppen Siw Olsson UB Annika Persson Servicegruppen Tarja Rantala Serviceassistent, Humhuset Karin Rinnefeldt ers. samordnare, Mithuset, Fysiken Friwini Rudin Humhuset Marwan Saade Cell o Mol Malin Sandström Samhällsvetarhuset Irina Shchukareva Kemihuset Ulla Sjögren Konsthögskolan Cathrine Sjöström ers samordnare, Designhögskolan Sauwaluck Sompet Serviceassistent, Biologihuset Susanna Sundström Förvaltningshuset Martina Sundling Serviceassistent, Teknikhuset Jarmo Suomela Vårdvetarhuset Maria Sveed Beteendevetarhuset Elisabeth Söderlund Serviceassistent, Kemihuset Aklil Tekla Fys. Bot. Jessica Uhlin Beteendevetarhuset Mina Vegholm Mithuset Anita Wiklund Mithuset Ida Wikström UB Alganesh Woldemichael Samhällsvetarhuset Sibylla Vålming Bildmuseet Jennie Vänman Samhällsvetarhuset Elsa Zekarias Serviceassistent, Mithuset Lucas Åström Jonsson Servicegruppen 19

20 Lokalvården På bildsidorna saknas Solveig Ahlberg Naturvetarhuset Andreaz Forsgren lokalvårdare, SLU Gullvi Hörnberg Naturvetarhuset Carola Jacobsson, lokalvårdare, Fys Bot Rakel Moström, Naturvetarhuset. Lena Norgren, Mithuset Minslou Ossipova Naturvetarhuset Kristina Spets SLU Helen Östlund, SLU Tjänstlediga från lokalvården Marie Bergström Serviceassistent, SLU Carina Gustafsson Samhällsvetarhuset Caroline Gustavsson BVH Maria Holmgren SLU Ann-Christin Jonsson Förvaltningshuset Jennie Nordbrandt KBC 20

21 Post- och transportservice Post- och transportservice sorterar och distribuerar all inkommande post och all internpost. Utöver det erbjuder de transport av gods och paket, samt transport av tentor till skrivsalarna i Östra paviljongen. Under hösten var Martin Gustafsson tjänstledig för att vikariera som hustekniker i Lärarutbildningshuset. Alexander Westman från Lokalvården täckte då upp på Post & Transport. Mer samarbete över enheterna märktes under sommaren då Ingvar Möllsten och Jörgen Henriksson från Husservice hoppade in och jobbade på Post & Transport under en period. Paul Stens Arbetsledare Martin Gustavsson Postdistributör Gunne Gerd Holmlund Serviceassistent Kultur på campus och teknik Martin har sedan april arbetat cirka 20 % som projektassistent för Kultur på Campus, ett projekt vid Umeå universitet som levererar gratis kultur till studenter och personal. Där har jag hjälpt till med planering och genomförande av olika evenemang, berättar han. Martin har även tagit över ansvaret för tekniken i Samverkanshuset, bland annat videokonferens, då Lennart Wänting som tidigare jobbade med det börjat arbeta heltid med datasupport för Universitetsservice. När ordinarie tekniker för Aula Nordica varit frånvarande, har Martin även hoppat in och skött tekniken i aulan under ett par dagar. Torbjörn Jonsson Serviceassistent Nils-Erik Sjödin Vaktmästare Ronny Sundström Postdistributör Mer nya arbetsuppgifter Även Ronny Sundström har fått nya arbetsuppgifter och är sedan första januari ansvarig för att uppdatera registret till Umeå universitets personaltidning Aktum. Vi har rätt bra koll på vart alla anställda finns och om det sker förändringar, så det har fungerat bra, tycker Ronny. Ett annat uppdrag som enheten fått är att hjälpa Studentcentrum att distribuera broschyrer. Nu beställer institutionerna broschyrerna direkt från oss och vi levererar dem. Det känns som ett effektivt sätt, säger Thomas Wikström. Alexander Westman Postdistributör Thomas Wikström Postdistributör Kör lastpallar Tidigare har det varit problem med vem som ska hantera lastpallarna vid universitetet. Nu kör Post- & transportservice alla pallar, engångspallar körs till återvinningen och de som ska användas igen körs till en lagerplats vid universitetet. Även i år har Post- och transportservice anlitats vid olika större arrangemang vid Umeå universitet som Valborg på campus, Årshögtiden och Upptäcktsfärden. 21

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal Familjeveckor

Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal Familjeveckor Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal Familjeveckor Nedan följer en beskrivning av de olika tjänsterna och vad deras arbetsuppgifter innebär. Detta är ett underlag och utgångspunkt av vad som förväntas

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Mars 2014 Värdegrundsarbete - en ständigt pågående process Den övergripande målsättningen

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0

Datum 2014-06-26. Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 MINNESANTECKNINGAR Datum 2014-06-26 1 (6) Dialog med fackförbunden om SkåVård 2.0 Tid: 2014-06-26 kl 10.00-12.00 Plats: Dockplatsen, Malmö Närvarande För arbetsgivaren: Thorbjörn Lindhqvist, ordförande

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

LEDNINGSGRUPPSMÖTE 5

LEDNINGSGRUPPSMÖTE 5 LEDNINGSGRUPPSMÖTE 5 Mötesprotokoll Ledningsgruppsmöte för utbildningen Medicinsk fotterapeut, 300 YH-poäng, med utbildningsnummer 201318390. Startdatum 2014-09-01. Plats: Norrlands Yrkeshögskola, Sjögatan

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Inledning. Antagningsprocess

Inledning. Antagningsprocess SISU HT 2011 Inledning Jag vill inleda med att tacka för förtroendet till mitt stipendium från IA. Det gav mig möjlighet att betala hyran på mitt boende under min termin i Shanghai samt gav mig utrymme

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Fritidsgårdarna Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN

MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Döderhults skolområde MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖRÄLDRARÅDET 8 MARS 2012 FÖR BOCKARASKOLAN, KRISTDALASKOLAN OCH RÖDSLESKOLAN Närvarande 20 föräldrar från Rödsle

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?!

Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?! Friskfaktorer en utgångspunkt i hälsoarbetet?! Mats Glemne och Ylva Nilsson Bakgrund Ett av delprojekten inom HALV-projektet har huvudsakligen handlat om att utveckla den individuella hälsokompetensen.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Vi behöver dig. Skellefteå kommun

Vi behöver dig. Skellefteå kommun Vi behöver dig Skellefteå kommun D Vi behöver dig! Inom de närmaste tio åren kommer Skellefteå kommun att behöva anställa cirka 500 nya medarbetare varje år, bland annat på grund av stora pensionsavgångar.

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer

Den stolta medarbetaren. Madelene Lagerlöf Fredrik Lundquist

Den stolta medarbetaren. Madelene Lagerlöf Fredrik Lundquist Den stolta medarbetaren Madelene Lagerlöf Fredrik Lundquist SIQ pusslet Aktuella pusselbitar Lära av varandra Ständiga förbättringar Allas delaktighet Bakgrund Saknades en förankring av övergripande mål

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012 Utva rdering Seniorma ssa 12 Munkedals Folkets Park, 13 september 12 Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals Folkets Park den 13 september 12. Det var den tredje mässan i ordningen. En arbetsgrupp

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm

Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm Projekt Trampa för liv och lust jdomebikearound Katrineholm Elisabeth Rindom, FoU i Sörmland Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland FoU i Sörmland 2015-11-16 Innehåll Syfte och mål med projektet... 3

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

Frånvarande: Patrik Wallström, Humsek

Frånvarande: Patrik Wallström, Humsek Universitetsservice FM område Norr Minnesanteckningar Husråd Hum 2015-11-17 Sid 1 (3) Närvarande: Anders Jonsson, Husservice Kicki Adolfsson, idé och samhällsstudier Emma Strömqvist, Språkstudier, ersätter

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år 2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest aktiva grupperna

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Den hållbara hemtjänsten

Den hållbara hemtjänsten Utbildningsdag 10 februari 2016 Folkets hus, Göteborg Den hållbara hemtjänsten - förebyggande arbete mot sjukskrivningar För HR-avdelning och chefer inom kommunal äldreomsorg Hur ska en organisation se

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Björbo Dala-Floda förskola GAGNEFS KOMMUN Else-Britt Johansson Årets verksamhet. Året 2013-2014 har vi arbetat särskilt med att - Utveckla vårt arbete då det gäller uppföljning utvärdering

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Brunna förskolor Rapport Mars - 2014 2 (8) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

Regionrådsmöte Umeåregionen

Regionrådsmöte Umeåregionen Regionrådsmöte regionen Dag Fredag 10 juni 2011 Tid 09.00 15.00 Plats ENS, samverkanshuset, universitet. Bottenvåningen, TrippelHelix. Närvarande Ingemar Nyman, Bjurholm Kurt-Allan Egelby, Bjurholm Lars

Läs mer

Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) till elever och lärare vid grundskolorna i Kalmar Län

Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) till elever och lärare vid grundskolorna i Kalmar Län Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) till elever och lärare vid grundskolorna i Kalmar Län - Rapport från ett länsövergripande projekt Länsgruppen för HLR-organisatörer i Kalmar Län; Kristin Axelsson,

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision Göteborg Västerklubben 2014 Västerklubben bildades den 28 maj 1998. Klubben organiserar medlemmar i stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer