2015 Se även Habiliteringens hemsida och Infoteket om funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/kampanjwebbar/infoteket/"

Transkript

1 Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2015 Se även Habiliteringens hemsida och Infoteket om funktionshinder Ytterligare föreläsningar/grupper kan finnas lokalt på respektive Habilitering, hör med din hemhabilitering

2 Förord Habiliteringen erbjuder Dig intensivare insatser fördjupade kunskaper och möjlighet att träffa andra med liknande livssituation som Din! Du kan vara barn/ungdom/vuxen med funktionsnedsättning eller förälder eller syskon eller närstående (mormor, farfar etc) eller assistent alternativt annan typ av personal. Katalogen innehåller det utbud av grupper och informationstillfällen som planeras för länet inom Habiliteringen i Dalarna. Det finns många aktiviteter som är angelägna för alla, oberoende av vilken funktionsnedsättning som personen har. Har du egna förslag eller önskemål på kurser så kontakta din Habilitering. Du kan anmäla Dig till en eller flera aktiviteter. Du kan välja vilken plats du önskar i länet. Katalogen finns På alla Habiliteringar och på hemsidan VÄLKOMMEN! 2

3 Förord 2 sförteckning 3 Beskrivning av grupper och informationstillfällen Oberoende av funktionsnedsättning 4 Autism/Asperger 21 CP 25 Down syndrom 28 Flerfunktionsnedsättning 30 Hörselnedsättning 31 Ryggmärgsbråck 32 Rörelsehinder 33 Utvecklingsstörning 34 Intresseorganisationer 37 Tomt formulär för anmälan av nya grupper 38 3

4 Oberoende av funktionsnedsättning Mitt barn blir tonåring (Föräldrautbildning) Föräldrar till barn, födda , som omfattas av LSS. Att ge information om Barn- och ungdomshabiliteringens och samhällets stöd till tonåringar och deras föräldrar. Vad händer i tonårsutvecklingen med ungdomar som har funktionsnedsättning? Vilket stöd kan ungdomarna och föräldrarna få? Fritidsaktiviteter? Kurator och psykolog. Tider Habiliteringen, Falu lasarett Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan En vecka innan Vid frågor Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn st / 20 st Nej 4

5 Oberoende av funktionsnedsättning Vad händer i vuxenlivet? (Föräldrautbildning) Föräldrar till ungdomar, födda 1998 och 1999, som omfattas av LSS. Att förbereda inför vuxenlivet. Information om Habiliteringens insatser till vuxna. Information om att bli vuxen, eget boende, arbete/sysselsättning, god man, medicinskt omhändertagande, körkort, bilstöd m m. Information om samhällsstöd, t ex LSS. Kurator Tider 4 november 2015, kl ca Hällsjörummet, Borlänge sjukhus Sista ansökan Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn En vecka innan. Vid frågor Kurator Erica Karlsson, tfn Kurator Ninni Bjerlöw-Ahle, tfn st / 40 st Nej 5

6 Oberoende av funktionsnedsättning AKKtiv KomIgång Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd OBS! Tider Kursen ställs in på grund av att Hästberg specialpedagogisk enhet stänger och att personal flyttar till andra lokaler. Kursen flyttas fram till våren 2016 med start 26/1 Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig förstådda. Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk. Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag. Att lära sig om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj. Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet. Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra. Logoped och specialpedagog 4 nov, 10 nov, 16 nov, 24 nov, 1 dec, 8 dec, 15 dec jan 2016, kl Falun, lokal meddelas senare. Margareta Carlsson Mail: Sista ansökan 19 oktober 2015 Vid frågor Iréne Alderman spec ped Margareta Carlsson log Min 5/ max 9 familjer 6

7 2016 Oberoende av funktionsnedsättning AKKtiv KomIgång Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd Tider Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig förstådda. Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk. Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag. Att lära sig om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj. Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet. Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra. Logoped och specialpedagog 26 jan, 2 feb, 9 feb, 23 feb, 1 mars, 8 mars, 22 mars, 29 mars 2016, kl Falun, lokal meddelas senare. Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan 11 januari 2016 Vid frågor Iréne Alderman spec ped Margareta Carlsson log Min 5/ max 9 familjer 7

8 Oberoende av funktionsnedsättning AKKtiv KomIgång Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och /eller att göra sig förstådda. Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk. Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag. Att lära sig om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj. Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet. Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra. Logoped och specialpedagog Tider 19 aug, 25 aug, 1 sep, 7 sep 2015, kl sep, 22 sep 2015, kl Habiliteringen i Mora Iréne Alderman Mail: Sista ansökan 19 juni 2015 Vid frågor Iréne Alderman spec ped Margareta Carlsson log Min 5/ max 9 familjer 8

9 Oberoende av funktionsnedsättning Communicate In Print ett bild- och symbolhanteringsprogram Kostnad Föräldrar, närstående, personal 200:- exkl moms för föräldrar och mor- och farföräldrar 800:- exkl moms för personal Under kursdagen lär du dig grunderna i hur In Print fungerar samt får tips och idéer om användningsområden utifrån olika personers behov av bildstöd. In Print är ett program som används för att skapa olika slags utskrifter med bild och symbolstöd. I programmet ingår ca Widgitsymboler som man kan använda för att skapa böcker, pekkartor, scheman, arbetsblad, veckobrev, instruktioner, bildstödskort, pecskort, sociala berättelser mm Specialpedagog/ITpedagog Iréne Alderman Tider 18 september 2015, kl Hästberg specialpedagogisk enhet, Blomstervägen 16 Falun Specialpedagog/ITpedagog Iréne Alderman Sista ansökan 4 september 2015 Vid frågor Iréne Alderman / 7 Nej 9

10 Oberoende av funktionsnedsättning Motordag i Grängesberg Barn och deras familjer, ungdomar och vuxna. Kostnad 100 kronor/person. Gratis för medåkare. Träffa andra familjer/kompisar i en aktivitet som kan leda till ett intresse. Åka gokart och skapa nya kontakter. Gokarten har dubbelkommando. Lyft finns att tillgå. Personal från habiliteringen och gokarten. Tider Fredagen 23 oktober 2015, kl Gränges Hyr-Kart, Grängesberg Kerstin Larsson, Gränges Hyr-Kart, tfn Obs! Vid regn inställt. Sista ansökan Måndag 19 oktober 2015 Vid frågor Konsulent Ann Gunnars, tfn Konsulent Metha Wahlström-Halse, tfn

11 11

12 Oberoende av funktionsnedsättning Familjedag på Rommetravet För barn upp till 15 år med familj. Kostnad Det kostar 150 kronor/barn. Inkl fika. Föräldrar/närstående/assistenter kan köpa fika där. Träffa andra familjer i en aktivitet med djur, som kan leda till ett intresse. Kom och hälsa på våra hästar, pyssla i stallet och åk en tur med häst och vagn. Det finns anpassade vagnar bland annat för manuelloch elrullstolar. Habiliteringens personal och personal från travet. Tider Höstlovet Rommetravet, Borlänge. Camilla Granlund Rommetravet: Tfn Sista ansökan Vid frågor Konsulent Ann Gunnars, tfn eller mail eller Metha Wahlström-Halse, tfn eller mail 12

13 Oberoende av funktionsnedsättning Information om samhällsstöd Föräldrar till barn/ungdomar som har kontakt med Hab/BUP. När det gäller BUP är det föräldrar till barn med diagnos inom autismspektrat. Att föräldrar får kunskap om olika former av samhällsstöd. Information om vårdbidrag, tillfällig föräldrapenning, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annat stöd som samhället erbjuder. Ta gärna med er funderingar ni har så kan vi diskutera dessa gemensamt. Vi träffas i grupp, men har ni senare behov av mer stöd kring dessa frågor kan egen tid bokas hos teamets kurator. Tider Kurator Informationen omfattar ett tillfälle, välj datum: 14 september 2015, kl oktober 2015, kl december 2015, kl Sista ansökan Habiliteringen, Borlänge sjukhus (vi samlas i habiliteringens väntrum). Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn En vecka innan aktuellt datum. Vid frågor Kurator Carina Jarl, tfn Max 10 st. 13

14 Oberoende av funktionsnedsättning Information om samhällsstöd Föräldrar med barn som har kontakt med habiliteringen. Information om stöd via Försäkringskassan, LSS, Habiliteringen m m. Kuratorer. Tider 3 december 2015, kl Habiliteringen i Mora Ingen föranmälan krävs. Sista ansökan Vid frågor Kurator Vivi Sandström, tfn Kurator Sara Morina, tfn

15 Oberoende av funktionsnedsättning Kognitivt stöd vid ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning Föräldrar och närstående till barn och ungdomar med ovanstående diagnoser, med kontakt på hab./bup i länet Kostnad Kostnad för personal 200,-. Att föräldrar och närstående bättre förstår bakomliggande orsaker till varför barnet/ungdomen inte är självständigt med sina dagliga sysslor. Ge kunskap som kan motivera till användande av kognitivt stöd. Kort info om de olika funktionsnedsättningarna och vilka konsekvenser det kan ge i det vardagliga livet. Ex. på hur man med olika hjälpmedel och yttre strukturer kan öka barns/ungdomars självständighet med sina vardagliga sysslor. Lotta Mannerhagen, arbetsterapeut Tider 6 november 2015, kl Hällsjörummet bredvid cafeterian, Borlänge sjukhus Kaffe finns till självkostnadspris. Sista ansökan 30 oktober 2015 Vid frågor Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen, tfn Max antal 35 Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Uppge ditt namn och telefon, barnets namn, BUP-/habkontakt. Nej 15

16 Oberoende av funktionsnedsättning Kurs i hästvana Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med barn/vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar. Föräldrar och närstående. Kostnad för personal 200,-. Assistansföretag 800,-. Föräldrar gratis. Få kännedom om hästens beteende, utrustning, klädsel och hur man bör agera nära hästen. Praktik sköta och leda en häst. Sjukgymnast, sjukgymnastassistent och ridinstruktör. Tider 29 januari 2016, kl Hedemorabygdens ridklubb i Hamre, Hedemora Habiliteringen, Ulla Proos Tfn , fax e-post: Falu lasarett, Falun Sista ansökan 15 januari 2016 Vid frågor Sjukgymnastassistent Ann-Christin Hedman, Tfn Max 12 st 16

17 Oberoende av funktionsnedsättning Widgit Go en app för kommunikation Föräldrar närstående, personal Kostnad Mer info kommer. Att få lära sig hur man kan skapa egna upplägg för kommunikation och språklig stimulans Widgit Go är en app för Ipad och surfplatta där du kan skapa egna kommunikationsupplägg. I appen ingår hela Symbolbasen Widgitsymboler. I appen kan du för några kronor köpa en talsyntes.du har också möjlighet att själv spela in meddelanden. I appen har du även möjlighet att ta kort mm. Medtag Ipad/ surfplatta till kursen. Logoped Tider 15 oktober 2015, kl Falun, lokal meddelas senare Logoped Margareta Carlsson tfn Sista ansökan 12 oktober 2015 Vid frågor 4/10 Nej 17

18 Oberoende av funktionsnedsättning Struktur/förhållningssätt i vardagen Föräldrar och närstående. Personal som arbetar med barnet/ungdomen. Kostnad för personal 200,-. Att tillsammans försöka hitta olika förslag på olika lösningar som kan göra vardagen lite mer hanterlig. Föreläsningar, erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete. Arbetsterapeut och specialpedagog Tider Kursen omfattar tre tillfällen: 23 sep, 30 sep och 6 okt 2015, kl Habiliteringen i Mora Sista ansökan Receptionen, Habiliteringen i Mora Tfn En vecka innan. Vid frågor Arbetsterapeut Anna Tysk, tfn Max 25 st 18

19 Oberoende av funktionsnedsättning TAKK grundkurs 1 OBS! Tider Sista ansökan Hästberg, specialpedagogisk enhet, läggs ner hösten TAKK-utbildningar kan därför inte genomföras. För information om när det blir möjligt att gå TAKKutbildningar igen, kontakta verksamhetschef Ulla Rönnols , e-post: Förälder, syskon över 16 år eller närstående till barn/ungdom/vuxen i behov av att använda tecken som stöd i vardagen. Vi träffas under fyra tillfällen och inga förkunskaper krävs. Kursen kostar 200 kr/person för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar. 700 kr/personal såsom assistenter, skol- och förskolepersonal samt släktingar som arbetar som assistenter. Fika ingår. Att få kunskap om TAKK och att komma igång med att teckna. Vi använder ett basmaterial att utgå från, men era enskilda behov kommer också att tillgodoses. Under kursen kommer tecken som presenteras att varvas med praktiskt användande. Olika lexikon för fortsatt sökande av kunskap presenteras, både i bokform och på CD. Spel där man på ett lekfullt sätt kan träna tecken kommer att visas. Ida Sundmark Enl överenskommelse. 4 dagar, alt 2 heldagar Kontakta samordnare/kursledare Ida Sundmark för information, telefon se nedan. Enl överenskommelse. Samordnare/kursledare Ida Sundmark, tfn (SMS/tal) eller mail Vid frågor Ida Sundmark, tfn (SMS/tal) Minst/Max antal 8 st/10 st 19

20 Oberoende av funktionsnedsättning Vattenvana Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar. Föräldrar och närstående. Kostnad Kostnad för personal 200,-. Assistansföretag 800,-. Föräldrar och närstående gratis. Att lära känna sig själv i vattnet för att bättre kunna klara av att vara hjälpare åt en person med funktionsnedsättningar. Observera att utbildningen är densamma som hållits tidigare. Sjukgymnast och sjukgymnastassistenter. Tider 1 december 2015, kl april 2016, kl Träningsenheten, Habiliteringen i Hedemora Anmälan är bindande och görs till: Vuxenhabiliteringen/Hus 17 Att: Ulla Proos Falu lasarett Falun Fax: eller Sista ansökan 9 november april 2016 Vid frågor Ann-Christin Hedman / 15 personer 20

21 Autism/Asperger syndrom Föräldragrupp - autismspektrumtillstånd Föräldrar till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd, som har kontakt med Habiliteringen/BUP. Att föräldrar får dela erfarenheter och samtala kring svårigheter i vardagen. Samtal i grupp kring specifika frågor som bemötande, föräldrarollen, att sätta gränser, syskonens situation. Kurator Tider Ev våren 2016 Habiliteringen, Borlänge sjukhus (vi träffas i Habiliteringens väntrum) Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Sista ansökan Vid frågor Kurator Carina Jarl, tfn Max 12 st 21

22 Autism/Asperger syndrom Autismspektrumtillstånd (AST) Föräldrar och närstående till barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd, som har kontakt med hab/bup i Dalarna. Kostnad Kostnad för personal 200,-. Barn/ungdomar med AST har ett annat sätt att tolka intryck, tänka och förstå omgivningen. t är att bidra till ökad kunskap om det sättet att tänka för att vi ska bli bättre på att ta deras perspektiv. Vi föreläser utifrån ett bildmaterial där vi beskriver gemensamma drag, för det annorlunda tänkande barn/ungdomar med AST har. Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen Psykolog Mia Lindvall Tider 23 oktober 2015, kl Hällsjörummet, Borlänge sjukhus (bredvid cafeterian) Kaffe finns till självkostnadspris. Sista ansökan 16 oktober 2015 Vid frågor Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen, tfn Max antal 35 Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Uppge ditt namn och telefon, barnets namn, BUP-/habkontakt. Nej 22

23 Autism/Asperger syndrom Autismutbildning Föräldrar och närstående till personer med autismspektrumtillstånd eller som utreds under denna frågeställning inom hab eller BUP. Personal är välkomna tillsammans med föräldrar. Kostnad för personal 200,- för hela kursen. Föräldrar ansvarar för anmälan av personal till utbildningen. Att få kunskap om autism. Dela erfarenheter med varandra. Tider Bakgrund/teori, metoder, förhållningssätt, sociala rättigheter, frågor kring vuxenblivandet, samtal i grupp och litteraturtips. Vid ett tillfälle medverkar en förälder med inifrånperspektiv. Fika till självkostnadspris. Psykolog, specialpedagog, kurator, arbetsterapeut från både hab och BUP. Kursen omfattar tre tillfällen, 21 sep, 5 okt, 19 okt 2015, kl Vuxenpsykiatrins konferenssal, Hus 25, Mora lasarett Kom gärna i god tid, då det kan vara svårt med p-plats. Receptionen, Habiliteringen i Mora Tfn Receptionen, BUP i Mora Tfn Sista ansökan 14 september 2015 Vid frågor Psykolog Maria Kihlström, tfn Psykolog Daniel Persson, tfn

24 Autism/Asperger syndrom Asperger-information Vuxna med autismdiagnoser som Aspergers syndrom samt anhöriga/nätverk. Öka information. Information om diagnos, struktur och samhällsstöd. Psykolog Camilla Gunnarsson Kurator Ann-Catrin Tenn Arbetsterapeut Julia Östman Tider 20 oktober 2015, kl Habiliteringen i Hedemora Receptionen, Habiliteringen i Hedemora Tfn Sista ansökan 9 oktober 2015 Vid frågor Psykolog Camilla Gunnarsson / 20 24

25 CP Familjedag CP Barn och ungdomar med CP-skada och deras familjer. Träffas och utbyta erfarenheter, få nya tips och idéer. Social samvaro för familjen och syskonen. Flera föreningar och organisationer kommer att finnas på plats för att presentera sin verksamhet och erbjuda olika aktiviteter. Förmiddags- och eftermiddagsfika finns att köpa. Medtag egen lunch. Det finns möjlighet att grilla, värma i micro eller egen matsäck. Arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och konsulent. Tider 27 oktober 2015, kl Liljans Herrgård. Receptionen, Habiliteringen i Hedemora Tfn Sista ansökan 20 oktober 2015 Vid frågor Konsulent Ann Gunnars, tfn eller konsulent Metha Wahlström-Halse, tfn

26 26

27 CP Utbildning CP-skador Föräldrar och närstående till barn med CP-skador samt personal som jobbar med barnen i förskola och skola. Personal kostnad 200:- inkl moms/tillfälle. Att öka kunskapen kring CP-skada. Dag 1: Diagnos och medicinsk information. Kognitiva funktionsnedsättningar, Motorik spasticitet, svaghet, epilepsi, smärta, nutrition. Dag 2: samspel/lek, inlärning, kommunikation, målfokuserad träning i vardagen. Arbetsterapeut, dietist, epilepsikonsulent, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog. Tider 10 november och 17 november 2015, kl Föreläsningssalen, Falu lasarett. Receptionen, Habiliteringen Falun, Anmälan via hemsidan: Sista ansökan 20 oktober 2015 Vid frågor Sjukgymnast Kicki Åkerman, tfn st / 50 st 27

28 Down syndrom Länsträff Down syndrom Barn med Down syndrom i åldrarna 0-18 år samt deras familjer, släktingar och annat nätverk såsom t ex assistenter Att få träffas och bilda nätverk. Sociala aktiviteter. Prova på-aktiviteter med DHIF (Dalarnas Handikappidrottsförbund). Medtag egen lunchkorg. Grill finns. Fika finns att köpa. Personal från Habiliteringen i länet. Tider Våren 2016 Liljans Herrgård, mellan Falun och Borlänge Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan Vid frågor Konsulent Ann Gunnars, tfn Konsulent Metha Wahlström-Halse, tfn

29 29

30 Flerfunktionsnedsättning Mammagrupp Mammor till barn med flerfunktionsnedsättningar i alla åldrar (även vuxna barn). Att stärka varandra, förkovra sig i psykologi, sorg och kris m m. Att få information om samhällsstöd. Samtal kring föräldrarnas aktuella frågor/problem och utifrån deltagarnas egna önskemål. Artiklar ur tidskriften Föräldrakraft diskuteras. Kurator. Tider 30 sep, 4 nov och 16 dec 2015, kl Habiliteringen i Mora Sista ansökan Receptionen, Habiliteringen i Mora Tfn Öppen grupp. Meddela gärna frånvaro. Vid frågor Kurator Vivi Sandström, tfn /10 st 30

31 Hörselnedsättning Introduktionsutbildning i Teckenspråk Alla föräldrar som har barn med hörselnedsättning eller dövhet erbjuds att gå teckenspråksutbildning som är på minst 60 timmar och gratis. Utbildningen är förlagd till två terminer och innefattar en introduktion i teckenspråk, vi tränar oss i att använda teckenspråk genom enkla och roliga övningar. Vi besöker en teckenspråkig miljö på Västanviks folkhögskola, Leksand. Därefter finns möjlighet att läsa TUFF (Teckenspråksutbildning för föräldrar) på Västanviks folkhögskola i Leksand eller annan ort i landet. Ida Sundmark Tider Hösten 2015, kl alla kursdagar Lokal meddelas senare. Sista ansökan Samordnare/kursledare Ida Sundmark, tfn (SMS/tal) eller mail Vid frågor Ida Sundmark, tfn (SMS/tal) 31

32 Ryggmärgsbråck Vad är ryggmärgsbråck? Vad innebär det att ha ryggmärgsbråck? Föräldrar och närstående. Information kring ryggmärgsbråck; neurologiska, motoriska och kognitiva förutsättningar. Strategier i vardagen. Hur skall barn med ryggmärgsbråck få förutsättningar att utvecklas till självständiga individer? Leg sjuksköterska Carina Magnusson, leg sjukgymnast Ann Sjödén, leg psykolog Gunilla Svensson samt leg arbetsterapeut Ulricha Martinsson. Tider 2 december 2015, kl Hällsjörummet, Borlänge sjukhus Möjlighet finns att köpa fika. Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Sista ansökan 23 november 2015 Vid frågor Sjuksköterska Carina Magnusson, tfn

33 Rörelsehinder/Utvecklingsstörning Mormor- och farmorgrupp Mormor/farmor till barn 0-13 år med utvecklingsstörning eller rörelsehinder. Skapa en mötesplats för samtal. Samtal om att ha ett barnbarn med funktionsnedsättning. Psykolog Gunilla Svensson. Tider Onsdag 14 oktober och tisdag 17 november 2015, kl Habiliteringen i Falun. Kaffe, te och smörgås finns till självkostnadspris. Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan 7 oktober 2015 Vid frågor Psykolog Gunilla Svensson, tfn / 15 33

34 Utvecklingsstörning Föräldragrupp utvecklingsstörning Föräldrar till barn/ungdomar med utvecklingsstörning. Att föräldrar får dela erfarenheter och samtala kring svårigheter i vardagen. Samtal i grupp kring olika teman såsom känsla kring diagnos, bemötande och självständighetsutveckling. Kurator Tider Ev våren 2016 Habiliteringen, Borlänge sjukhus Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Sista ansökan Vid frågor Kurator Carina Jarl, tfn Max 20 st 34

35 Utvecklingsstörning/Rörelsehinder Mormor- och farmorgrupp Mormor/farmor till barn 0-13 år med utvecklingsstörning eller rörelsehinder. Skapa en mötesplats för samtal. Samtal om att ha ett barnbarn med funktionsnedsättning. Psykolog Gunilla Svensson. Tider Onsdag 14 oktober och tisdag 17 november 2015, kl Habiliteringen i Falun. Kaffe, te och smörgås finns till självkostnadspris. Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan 7 oktober 2015 Vid frågor Psykolog Gunilla Svensson, tfn / 15 35

36 Utvecklingsstörning Utvecklingsstörning Närstående. Ge information om vad som menas med utvecklingsstörning. Vilka konsekvenser följer av funktionsnedsättningen. Vilka insatser kan Habiliteringen erbjuda för att öka självständighet. Vad innebär utvecklingsstörning? Vad behöver man för stöd och förståelse för att klara sin vardag? Psykolog och specialpedagog Tider 19 oktober 2015, kl Föreläsningssal A4, ovanför restaurang Gastronomen, Falu lasarett Kaffe finns till självkostnadspris. Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan 12 oktober 2015 Vid frågor Psykolog Gunilla Svensson, tfn / 56 36

37 Intresseorganisationer DHR - De handikappades riksförbund, DHR Dalarnas läns distrikt tfn: e-post: Autism & Asperger förbundet Autism & Asperger föreningen Dalarna Kontakt: Maria Ljungberg e-post: FUB Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och vuxna, FUB Dalarna Kontakt: Lars Jalkevik tfn: RBU Föreningen för rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Dalarna Helena Karlsson tfn: e-post: RG Rekryteringsgruppen Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna tfn: e-post: Riksförbundet Attention, Attention Dalarna Christina Lindberg, tfn tfn: e-post: Hjärnkraft Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Dalarna Elvy Munnukka tfn: e-post: HSO Handikappförbunden Dalarnas län Handikappföreningarnas samarbetsorgan Klöverstigen 10 C, Borlänge tfn: Fax: E-post: 37

38 Diagnos Tider Sista ansökan Vid frågor 38

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket

2016 Se även Habiliteringens hemsida www.ltdalarna.se/hab och Infoteket om funktionshinder www.lul.se/sv/infoteket Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2014 Se även Habiliteringens

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

2016 Se även Habiliteringens hemsida och Infoteket om funktionshinder

2016 Se även Habiliteringens hemsida  och Infoteket om funktionshinder Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD 2016 Se även Habiliteringens

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk 2017 Se även Habiliteringens hemsida

Läs mer

Grupper och kurser 2016

Grupper och kurser 2016 Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Värmland Grupper och kurser 2016 1 På Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar vi flera grupper och kurser. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015

HABIL ITERINGSCENTRUM. Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 HABIL ITERINGSCENTRUM Barn - och ung domshabiliteringen Kurskatalog för föräldrar och nätverk hösten 2015 Kurser och temadagar hösten 2015 Inledning Barn- och ungdomshabiliteringens kurser och föreläsningar

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2014. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Våren 2016 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Våren 2016 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning i bassäng, Ljungby... 4 Träning

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011

Aktiviteter Grupper och föreläsningar. Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Aktiviteter Grupper och föreläsningar Habiliteringsverksamheten i Sörmland september 2010 - februari 2011 Inledning Habiliteringsverksamheten i Sörmland stödjer barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Södertälje Program för barn- och föräldragrupper på Hösten 2012 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren 2016. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Downs syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet

Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Ort, datum Frågor om landstingets habiliteringsverksamhet Hej! Er familj har under det senaste året haft kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. För att vi ska kunna utveckla verksamheten är det viktigt

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2016 UTBILDNING

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Kursprogram hösten 2014

Kursprogram hösten 2014 Kursprogram hösten 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! Grundkurs om ADHD för unga vuxna och närstående Denna kurs riktar sig både till dig som har ADHD av kombinerad typ och till dig som har ADD.

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator Några vanliga frågor inför vuxenlivet Västerås Augusti 2015 Innehållsförteckning Arbete / Sysselsättning

Läs mer

Februari september 2011

Februari september 2011 Februari september 2011 Ett urval av kurser och föredrag från Autismforums och Forum Funktionshinders program Programmet finns även på www.habilitering.nu Om kurserna i det här programmet Det här programmet

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Unga vuxna Välkommen till ADHD-center! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre

TAKK. Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Jenny Lönnberg Helena Säre Kort rapport Nr 1/2010 Inventering av antalet barn som är i behov av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK Jenny Lönnberg Helena Säre Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren LÄNSTEAM KURSKATALOG Våren 2016 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Våren Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till

VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR. till VUXENHABILITERINGENS UTBILDNINGSDAGAR till Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar 2017 UTBILDNING

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Våren 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

Kursprogram våren 2014

Kursprogram våren 2014 Kursprogram våren 2014 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! www.habilitering.nu/adhd-center Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog

Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Habiliteringens Grupp- och Kurskatalog Foto: Tony Österberg Våren 2016 Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga väntrum

Läs mer

Kurser och arrangemang för närstående

Kurser och arrangemang för närstående Kurser och arrangemang för närstående Hösten 2016 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kursprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG våren 2017

KURSKATALOG våren 2017 KURSKATALOG våren 2017 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2017 Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2016

KURSKATALOG Våren 2016 KURSKATALOG Våren 2016 Inbjudan till introduktionsutbildningar, tematräffar, kurser och grupper på Autismcenter för små barn Välkommen till Autismcenter för små barn! Autismcenter för små barn är ett center

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge

Vår 2015. Program. för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Haninge Vår 2015 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK. Projektägare: Inga-Lill Kristiansson

Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK. Projektägare: Inga-Lill Kristiansson Slutrapport 1(7) Projektnamn: StAKK Startväska för AKK Projektägare: Inga-Lill Kristiansson Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller: JA NEJ Kommentar: Beslut att godkänna Slutrapport och avsluta

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017 KURSKATALOG hösten 2017 et, Habiliteringen i Östergötland www.regionostergotland.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. ADHD-center ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för familjer med barn och ungdomar samt unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 13 08 20 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016

Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Aktiviteter Habiliteringen Våren 2016 Habiliteringens gruppaktiviteter och föreläsningar är insatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen samt deras anhöriga. Aktiviteterna

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

I samband med den nationella anhörigdagen så ordnas det aktiviteter runt om i kommunerna.

I samband med den nationella anhörigdagen så ordnas det aktiviteter runt om i kommunerna. Hög luft, en del sol och en del regn hösten kryper närmare. Vi fortsätter att förena nytta med nöje och ordna aktiviteter, föreläsningar och deltar i olika brukarråd och dialoggrupper. Styrelsen Attention

Läs mer

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S)

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) PM 2010:119 RII (Dnr 325-1608/2009) Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelse av Carin Jämtin

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola

Hjälpreda Sörmland. Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola Hjälpreda Sörmland Guide till stöd och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och grundsärskola 2013 0 Innehåll Inledning Allmän information om Hjälpredan 2 Barn och

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 14 01 10 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer.

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu/hcnacka 1(20) 2(20) Grupper för person

Läs mer

KURSKATALOG våren 2018

KURSKATALOG våren 2018 KURSKATALOG våren 2018 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2018 Kurser inom et Habiliteringens målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar

Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Bild: Lotta Löthman Habiliteringens utbud av aktiviteter, grupper, cirklar och föreläsningar Habiliteringen Gotland vårterminen 2014 Kurskatalogen Katalogen beskriver aktiviteter, grupper, cirklar och

Läs mer

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering.

Program hösten 2009. Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter. www.habilitering. Program hösten 2009 Välkommen till ADHD-centers kurser, tematräffar, föreläsningar & andra aktiviteter www.habilitering.nu/adhd-center 2 Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning Prova på, upptäck och lär dig vad det handlar om att arbeta inom upplevelseindustrin!

Läs mer

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books Monica Eriksson Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder brain books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se Monica Eriksson och Brain

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016 Senaste nytt från Anhörigstödet Våren 2016 Under våren finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, tematräffar m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt välkomna och hoppas

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen PRAKTISK INFORMATION... 2 TRÄNING I BASSÄNG... 3 1 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 2 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 3 3 TRÄNING I BASSÄNG, LJUNGBY... 4 4 TRÄNING I BASSÄNG,

Läs mer

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN

KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN KURS- OCH GRUPPKATALOG BARN- OCH UNGDOMS- HABILITERINGEN HÖSTEN 2016 1 INNEHÅLL 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 TRÄNING I BASSÄNG... 5 Bassäng, Ljungby... 5 Bassäng, Ljungby... 6 Bassäng, Växjö... 7 Bassäng,

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för ökat resultat 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser.

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser. Projekt 14. Cirkus Syfte: BARNHABILITERINGEN stödjer barn 0-18 år med funktionsnedsättning. Tvärprofessionella team tillgodoser medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska behov. Habiliteringen utgår

Läs mer