Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär."

Transkript

1 Information från Isover Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer på sidan 6 I denna utgåva av Bron: VD Niels Christian Larsen: Alla väntar på Godot Den kampanjen är svår att tacka nej till... Radhus i Västerås byggs enligt konceptet Isover Multi-Comfort House Den mänskliga faktorn flyttar in och livet i ett Isover Multi- Comfort House kan börja Le logotyp

2 Alla väntar på Godot! Liksom i stort sett alla andra sektorer är byggbranschen i kris. Bostadspriserna faller dag för dag. Ingen vågar köpa en ny bostad förrän den gamla är såld. Och det är få som dristar sig till att bygga nytt. Och varför skulle man för övrigt bygga nytt när priserna på existerande bostäder fortsätter att falla? Alla väntar på varandra, alla väntar på Godot. Vi vet inte säkert vad det är vi väntar på. Jo, vi väntar på paket. Bankpaket, tillväxtpaket, krispaket, nationella paket och internationella paket. Men oavsett vilket av dessa paket det är tal om så är det paket från oss själva till oss själva. Konstgjord andning Paketen representerar inte naturlig organisk tillväxt, de utgör konstgjord andning. De kan också vara på sin plats i kritiska situationer, men det är ingen lösning på sikt. Patienten måste tidigt i förloppet själv kunna ta över för att komma in i ett naturligt livsförlopp igen. Marknadsbetingad livskraftig tillväxt uppstår när utbud och efterfrågan balanserar på en punkt där man är nära full sysselsättning. Så nära att i stort sett alla arbetsföra medborgare har ett arbete, men samtidigt så långt ifrån att inflationen inte springer ifrån oss. Försök att träffa tavlan Hur kommer vi tillbaka dit? Den frågan är jag självfallet helt oförmögen att svara på. Men jag tycker också att vi hör alldeles för lite från dem som borde känna till svaret eller bara har en ledtråd till det. Det är självfallet ett komplicerat problem och vi förväntar väl oss inte heller att man träffar målet direkt. Men man bör väl i alla fall kunna träffa tavlan, men det är som om ingen överhuvudtaget försöker. Alla tycks ha grävt ner sig i skyttegravarna. De flesta blir osynliga i kristider och föredrar det så. Vi väntar i stort sett alla på att det ska dra över. Vi väntar på Godot. Låt oss få framtidstron tillbaka Lösningen ligger hos oss själva som medborgare. Om inte vi visar att vi tror på framtiden då tar vi bort en stor del av basen för våra företag. Också från politiskt håll uppmanas medborgarna att inte vara återhållsamma utan börja konsumera igen, för pengarna finns och räntan är låg. En av de stora världsmästarna i tungviktsboxning sa en gång: Ingen har någonsin drivit något till något som helst genom måttlighet. Det är kanske inte helt fel. Motsvarande sa Henry Ford vid ett tillfälle: Det är viktigare att lära sina barn att investera än att spara. Det låter minst lika bra och underbyggs av att några av de största och mest framgångsrika företagen etablerades i kristider, för att grundarna valde att inte gå i skyttegravarna utan analyserade sig fram till möjligheterna och därefter gick från tanke till handling. Låt oss hoppas att vi snart är i stånd till att ge varandra tron på framtiden tillbaka - och för övrigt så glömmer vi allt om Godot. Vänliga hälsningar, Niels Christian Larsen Sida 2

3 Bron Information från Isover Fuktplan säkrar bygget i Donsö skola Sveriges första Isover Multi-Comfort House skola på Donsö i Göteborgs skärgård börjar ta form. Det yttre skalet med väggar och tak är nu rest och byggnaden är skyddad mot väder och vind. Nu går arbetet vidare enligt den fuktplan som beställaren, Lokalsekretariatet i Göteborg, har upprättat. Upphandlingen för Donsö skola sker enligt ett partneringavtal. Lokalsekretariatet följer hela byggprojektet i en så kallad öppen redovisning. - Många kommuner och andra beställare vill handla med partneringavtal, vilket innebär att de har större insyn och kan påverka byggprocessen. I Donsö skola ställer man bland annat krav på fukthalten i konstruktionerna och inomhusmiljön. När skolan är färdig kommer inneluften att kontrolleras löpande genom koldioxidmätning i klassrummen, säger Bo Björk, Isover. Nästa steg - byggnaden tätas Donsö skola har en yta på 2000 m 2. När den blir färdig till hösten blir det en modern och välisolerad mellanstadieskola med låg energianvändning. Projektet går nu vidare och följer fuktplanen så att skolan kan byggas helt tät. Men först ska huset torka ut. - Fuktplanen ställer krav på låga fuktkvoter i trä och betong för att säkerställa att ingen fukt byggs in i konstruktionerna. När de uppsatta värdena i fuktplanen har uppnåtts fortsätter arbetet med att isolera och täta byggnaden. Vi kommer att använda ångbroms, Isover Vario KM Duplex UV, berättar Bo. Teamet har utbildats Isover Multi-Comfort House, eller MCH som det kallas, är ett koncept för energieffektivt byggande som är utvecklat av Isover. Konceptet innehåller en rad konstruktionslösningar som bidrar till låg energianvändning med bibehållen boendekomfort. - Vi är redo att köra igång nästa fas i bygget, alla är väl förberedda. Vi har haft MCH-utbildning för snickare och platschefer, där vi gått igenom hur man bygger enligt MCHkonceptet. Sedan har vi haft en fukt- och lufttäthetsutbildning som handlar om hur man tätar med vårt nya lufttätningssystem och hur man använder Isover Vario TightTec. Till exempel går vi igenom kritiska punkter och var man måste vara extra noggrann, säger Bo. Sida 3

4 Bra start för nytt kantelement Gjutningen av grunden med det nya kantelementet gick bra. Plattans yttre skal består av XPS-cellplast med extremt låg fuktupptagning. Tack vare kantelementet vilar väggen mot XPS-isoleringen så att väggen blir varmare och köldbryggan mellan vägg och golv försvinner. - Det nya kantelementet har fungerat över förväntan, framförallt ur täthetssynpunkt. Vi har 400 mm isolering i plattan, så nu kan inte fukten tränga in underifrån. - Sedan kommer vi att ha 600 mm Insulsafe lösull i takbjälklaget och mm glasull i väggarna, så eleverna kommer inte att frysa. Det kan jag lova, avslutar Bo Björk. Ny grafisk profil för Isover! Under 2009 kommer Isover successivt att få en ny grafisk profil. Själva logotypen förändras inte, men alla publikationer, trycksaker och även hemsidan kommer att få ett nytt utseende. Den nya grafiska profilen är gemensam för Isover i samtliga länder världen över och planen är att allt det nya ska vara infört år Tanken med en gemensam världsomfattande profil är att öka igenkänningsgraden för Isover såväl nationellt som internationellt. Ett varumärkes eller ett företags visuella identitet kan vara en stor tillgång och verkligen uttrycka både företagskulturen och varumärkets identitet. Det är vår förhoppning att profilen som Isover tagit fram symboliserar de värderingar som är viktiga för oss: ledarskap, miljö, effektivitet, dialog, handlingskraft och sist men inte minst människor. Huvudfärgen är fortfarande gul så som den varit i långa tider, men det gula har fått sällskap av grönt och strikt grått som blir tydligt mot den vita bakgrunden. Den här tidningen har den nya layouten från och med detta nummer. Se några fler exempel här bredvid. Marknadschef Taina Ekström Sida 4

5 Bron Information från Isover Möjligheter i kristider Finanskris, ekonomisk kris, global uppvärmningskris och energikris. Vi pratar mycket om kriser nu för tiden. Det är kanske inte så konstigt men vi får se upp så att situationen inte utvecklar sig till att bli en ledarkris. Vi måste försöka se möjligheterna i kriserna. Det menar Isovers utvecklingschef Erling Jessen, och han fortsätter: Genom åtgärder kring energikrisen och den globala uppvärmningen kommer nästa tillväxt att komma. Det är här vi ska fortsätta med vår insats och utveckling för att minska energianvändningen och samtidigt främja de alternativa energimöjligheterna. Man kan säga det lite annorlunda. Vi ska växla pengar till uppvärmningen av hus och vårt energibehov till att säkra välfärdsstaten och livsstilsförbrukningen. Det sista låter kanske lite själviskt men förbrukning är nödvändigt om vi vill utveckla vårt samhälle i framtiden. Förbrukning har alltid varit nödvändigt för att hålla hjulen igång. Hos Isover har vi de senaste åren haft stort fokus på utveckling av nya produkter och utveckling av vår kunskap kring att bygga hus - lågenergihus. Det har vi gjort tillsammans med en lång rad samarbetspartners. Vi har därför nu en rad företag från rådgivare, producenter, entreprenörer och hantverkare som idag är redo att bygga bostäder, som man från politiskt håll först räknade med skulle byggas år Det är en utveckling som vi bland annat visar i projektet Komfort Husene i Vejle i Danmark men som också syns genom många andra lågenergiprojekt både i Sverige och Danmark. Den kunskap som byggts upp från alla dessa projekt kan direkt användas i samband med renoveringar av det existerande bostadsbeståndet. Det är ett område som vi ska fortsätta att utveckla produkter, kunskap och förmåga till. Det är här de stora checkarna kan växlas in till bland annat välfärdsstaten och livsstilsförbrukningen. Ett område där vi på kort sikt kan sätta igång aktiviteterna lokalt och på lite längre sikt kan använda vår kunskap och erfarenhet inom detta område i exportsammanhang. I sanning en win-win -situation. Varför kommer vi inte igång? Det finns många bra åtgärder igång, men nu är det så att om det verkligen ska löna sig så måste det tas politiska beslut. Det är därför inte bara finanspaket som krävs. Byggbranschen är redo - eller vi ska nog så snabbt som möjligt hjälpa varandra att bli redo. Vi har nämligen lärt oss att kunskapsutbyte är den snabbaste vägen fram. Det ger oss samtidigt en enorm chans att realisera partnerskap mellan industri, producenter, högskolor, universitet och den offentliga sektorn. Dessutom, när ett beslut är taget här i Norden, så är vi snabbt igång. Det är vi här på Isover och det är man i en massa andra företag, privata som offentliga. Det är visst ganska unikt. Det är inte så mycket fram och tillbaka som i övriga Europa. Till syvende och sist menar jag att kriserna ger en massa möjligheter och jag kan faktiskt se ljuset i tunneln. Även om man lätt blir utnämnd till att vara en orealistisk jubelidiot om man ser något annat än ett mörkt hål just nu. Vi har för tillfället en del spännande projekt och åtgärder igång både hos oss här på Isover men särskilt i samarbete med en rad andra partners som också kan se möjligheterna. Den globala uppvärmningen och energikrisen går hand i hand och är en enorm möjlighet att få igång hjulen. Det är därför mycket positivt att få höra om NCC s utveckling av Green Building och om lantbrukets visioner kring biogas. Så fast det är lite politiskt inkorrekt, är det faktiskt lite svårt att hålla optimismen nere. Sida 5

6 Energieffektiva hus, en effektiv översikt Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Allt från hus som bara är energisnåla, till avancerade byggen som klarar energiförsörjningen helt själv eller till och med bidrar med energi till andra. Här förklarar vi vad de olika begreppen innebär och låter Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover, kommentera. Läs gärna mer på Boverkets hemsida, Lågenergihus - bättre än byggreglerna Hus som är mer energisnåla än kraven i Boverkets Byggregler (BBR) brukar kallas lågenergihus. Byggreglerna (som åtstramades 1 februari 2009) säger att den specifika energianvändningen inte får överstiga 110 kwh/m 2 år i klimatzon III, 130 kwh/ m 2 år i klimatzon II och 150 kwh/ m 2 år i klimatzon I. Den lägre energiåtgången i ett lågenergihus uppnår man med förhållandevis välisolerade väggar och energieffektiva värmesystem. Hanne Dybro om Lågenergihus: Det finns ingen väldefinierad specifikation på lågenergihus i något land, men generellt har ett lågenergihus avsevärt bättre energiprestanda än minimikraven i landets byggregler. Så här tänker NCC att ett nollenergihus kan se ut. Passivhus - ingen värmeanläggning krävs Passivhusen är de enda av de energieffektiva husen som har en klar definition, nämligen att de inte ska behöva något traditionellt värmesystem eftersom den nödvändiga energin tillförs med ventilationsluften. Ett litet eftervärmningsbatteri i ventilationsanläggningen tillför värme när det är mycket kallt. Passivhusen bygger på byggkonstruktioner som gör huset extremt välisolerat och lufttätt samtidigt som man vid planeringen ser till att dra nytta av solinstrålningen. Effektiva värmeåtervinningssystem tar vara på tillskottsvärmen från hushållsmaskiner, människor och lampor. Hanne Dybro om Passivhus: Passivhuskonceptet har sin utgångspunkt i energiprestandan, men har även krav på att värmeåtervinningssystemet inte ska höras. I Sverige krävs ingen särskilt effektiv varmvattenberedning vilket man kan ifrågasätta eftersom solfångare, värmepump eller solceller ger goda möjligheter till energieffektivisering. Isover Multi-Comfort House - passivhus med bättre ljudstandard Isovers koncept för energieffektiva hus sätter boendekomforten i fokus. Grunden är en passivhuslösning med tekniskt avancerade konstruktionslösningar, samt isolermaterial med lambdavärde 0,033 och 0,031 W/m C. De låga lambdavärdena innebär att hög energieffektivitet kan uppnås även med moderat tjocklek på väggarna. Sida 6

7 Bron Information från Isover I ett Isover Multi-Comfort House finns inga köldbryggor. Fönstren anpassas efter det lokala klimatet och man undviker därigenom kallras. Detta tillsammans med den höga ljudkomforten (minst ljudklass B - vilket bl a uppnås med fullisolerade mellanväggar) bidrar till en god boendekomfort. Hanne Dybro om Isover Multi-Comfort House: Eftersom vi betonar komforten i koncept har vi även jobbat mycket med ljudprestandan i handböckernas konstruktionslösningar. På samma sätt använder vi hög komfort som utgångspunkt för konstruktionernas och andra byggkomponenters prestanda. Vårt mål är att utveckla de lösningar som krävs för människors välbefinnande. Plusenergihus - då blir det energi över Ett plusenergihus kan ses som ett passivhus som har ett överskott av egentillverkad energi. Husets energianvändning är inte bara lägre, utan man utnyttjar även de energitekniska lösningarna till att producera överskottsenergi, oftast el. Denna kan säljas till det öppna elnätet och på så vis bidrar man även till samhällets energiproduktion. Även om man tillverkar mer energi än man använder på sommaren kan köpt energi behövas på vintern. Hanne Dybro om plusenergihus: Än så länge bjuder det på en del svårigheter att sälja el till elnätet eftersom det finns en avgift för försäljning av överskottsel. Detta gör det svårt att leverera en liten mängd el från exempelvis en villa. Det är dock en politisk fråga om samhället vill premiera dem som har överskottsenergi. Nollenergihus - kräver egen energiförsörjning Ett nollenergihus är i sin ursprungliga version från 1970-talet ett hus som klarar sig med egentillverkad sol- och vindenergi. Detta kräver extremt mycket av husets konstruktion och energianläggningar, och är troligen en lösning för dem som bor många mil från närmsta granne. Man måste själv tillverka all den energi som behövs, inklusive el till hushållet samt varmvatten. För att uppnå en jämn energianvändning krävs möjlighet till energilagring. Hanne Dybro om nollenergihus: Att bygga ett nollenergihus är en stor utmaning i vårt nordliga klimat och det ställer stora krav på de egna energi anläggningarna. För några år sedan tog NCC fram en modern version av ett nollenergihus - i princip ett passivhus med en anläggning för tillverkning av solenergi samt eget vindkraftverk och möjlighet till energi lagring. Kanske kommer vi inom 10 år att se nollenergihus, nollenergistadsdelar eller nollenergibyar i Sverige. Missa inte Isovers framtidsdag den 28 maj! Den 28 maj bjuder Isover in till seminarium på Scandic Hasselbacken i Stockholm. Seminariet riktar sig till våra kunder inom byggisolering och teknisk isolering och en inbjudan kommer att skickas ut runt påsk. Framtidsdagen kommer att bjuda på både externa talare och medarbetare på Isover och innehållet är brett men med fokus på kommande krav och produktbehov. En och annan nyhet kan vi också bjuda på. Så boka in den 28 maj redan nu! Sida 7

8 Bygga lufttätt Nödvändigt i framtiden - fullt möjligt redan nu För att klara de nya kraven på effektiv energianvändning krävs ett nytt sätt att bygga, med fokus på isolering, lufttäthet och fuktsäkerhet. Med ett produktprogram speciellt inriktat på lufttäthet ger Isover nu byggmarknaden bättre möjligheter att leva upp till kraven. Ett antal faktorer måste samverka för att minska energianvändningen till de nivåer som anges i kravspecifikationen för passivhus, och för energieffektiva hus i allmänhet. Det krävs mer isolering än tidigare. Men för att isoleringen ska kunna hålla huset varmt och stå emot den kalla vinden måste klimatskärmen också vara lufttät. Till detta ska läggas vikten av en fuktsäker konstruktion och väl fungerande ventilation. Att bygga lufttäta hus har tidigare inneburit problem eftersom man inte haft tillgång till rätt teknik och produkter som gjort det möjligt. När Isover nu lanserar ett speciellt produktprogram, Isover Vario, för att säkra lufttätheten vid nybyggnation innebär konceptet en helhetssyn som ger lufttäta och fuktsäkra klimatskärmar. Sida 8

9 Bron Information från Isover Marknadschef Taina Ekström förklarar tanken bakom satsningen. - Man har tidigare haft en syn på marknaden att man varken kunnat eller strävat efter att bygga helt täta hus. Uppfattningen att problem med fukt och mögel hänger ihop med konstruktioner som som varit alltför täta har bromsat utvecklingen. Vi menar att det nu är hög tid att tänka i nya banor, säger Taina Ekström. Helt program för säkert byggande Resultatet av denna övertygelse når nu marknaden med produkterna som både underlättar byggnadsarbetet och ger en tät och fuktsäker klimatskärm. - Vi presenterar ett unikt koncept, där flera av våra produkter är patentsökta, berättar Taina. Vi är både glada och stolta över att aktivt kunna bidra till att sänka den totala energi användningen i nyproducerade byggnader. Variabel ångbroms Isover Vario KM Duplex UV är en variabel ångbroms med den unika förmågan att variera ånggenomgångsmotståndet utifrån luftens relativa luftfuktighet. Detta gör att eventuell fukt i konstruktionen lättare kan torka ut så att klimatskärmen förblir torr. Ångbromsen är gjord av polyamidfolie och non-wovenförstärkt vilket gör produkten mycket stark och motståndskraftig mot skador. Vintertid är det viktigt att minska fuktvandring in i konstruktionen. Den låga relativa luftfuktigheten som normalt råder inomhus gör att ångbromsen sluter sin struktur och minskar ångvandringen in i konstruktionen. På sommaren medför den högre relativa luftfuktigheten inomhus att Isover Vario KM Duplex UV öppnar sig och eventuell fukt i konstruktionen kan torka ut inåt. Täta hörn Isover Vario TightTec är en nyhet som enkelt ger täta hörn i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr. Produkten är ett resultat av utvecklingsavdelningens arbete och löpande kontakter med marknaden. Birgitta Rydén, utvecklingsingenjör på Isover, tog fasta på behovet av en färdig produkt som kunde förenkla arbetet och säkra kvaliteten på lufttäthet i hörnan slutningar. Framgångsrik produktutveckling - I vårt löpande arbete med produktutveckling och teknisk rådgivning är frågor om hur man åstadkommer täta skarvar alltid aktuella, säger Birgitta Rydén. - En specifik uppgift som vi testat olika lösningar på är just tätning av hörn. Efter en hel del försök utan tillräckligt bra resultat blev det till slut en ihopvikt plastpåse som gav idén till lösningen, berättar Birgitta. Resultatet blev den smarta hörnanslutningen Isover Vario TightTec, en produkt av polyetenfolie som klipps och svetsas för att sedan lätt kunna vikas upp till en hörntätning med perfekt passform, färdig att applicera mot hörnets vinkel. Genom att använda Isover Vario TightTec i fönster- och dörrsmygar samt i innerhörn får man hög lufttäthet. Ångtäta genomföringar Med Isover Vario Stos förenklas arbetet vid genomföringar, ett moment som ofta är en kritisk punkt när det gäller tätning. Stosarna som säkerställer luft- och ångtätning finns i utförande för cirkulära och Med rätt produkter är det fullt möjligt att bygga täta, energismarta hus. rektangulära ventilationskanaler samt med hål för elrör respektive eldosor. Komplett program I produktprogrammet för lufttäthet ingår också syllisolering för luft- och kapillärbrytande tätning samt det förbrukningsmaterial som behövs vid monteringsarbetet. Satsningen på produkter som underlättar och höjer kvaliteten på lufttäta klimatskärmar ligger helt i linje med de krav och förväntningar som i fortsättningen kommer att vara vägledande på byggmarknaden. Och inom kort lanserar Isover en ny broschyr som presenterar Isover Variosystemet - för ett lufttätt och fuktsäkert byggande. - Vi är glada att på detta sätt kunna bidra till en utveckling där absolut energismarta hus kan bli verklighet i framtiden, avslutar Taina Ekström, marknadschef på Isover. Sida 9

10 70-talshus renoveras till lågenergistandard Villa Kanndalen på Öckerö färdigställdes 1970 och är ett tidstypiskt souterränghus i två plan med låglutande tak, samt en vinkelbyggnad mot söder. Huset var i behov av upprustning och en renovering planerades. I samband med detta föddes idén att samtidigt energieffektivisera huset till ett lågenergihus genom att applicera passivhusteknik så långt som möjligt. Ola Henriksson är VD för Energieffektiva Hus AB, som utför renoveringen. Företaget arbetar både med att bygga nya energieffektiva hus och att energieffektivisera befintliga hus. Isover har fungerat som isolerleverantör och rådgivande part i konstruktionsarbetet. - Vi såg det här som ett spännande projekt med stor potential och när Sammanfattning av åtgärder l Ny dränering runt huset l Tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån i suterrängdelen, 100 mm l Utvändig tilläggsisolering av fasad, 150 mm l Takkonstruktionen höjs och tilläggsisoleras ca 290 mm l Tilläggsisolering av krypgrund under vinkelbyggnad 160 mm l Lufttätning l Nya energieffektiva fönster och dörrar l Ventilation, värmeåtervinning: FTX-system l Solpanel med ackumulatortank för varmvatten jag presenterade idéerna för min mamma som bor i huset så blev hon genast intresserad. När vi ändå skulle renovera huset kunde vi slå två flugor i en smäll,säger Ola. Total översyn Bristerna var bland annat dräneringsproblem, sprickor i fasad, dåliga fönster och dörrar, dålig isolerstandard, direktverkande el för uppvärmningen och slitet tak. - Det var vanliga problem och renoveringsbehov som många villaägare med denna typ av hus stöter på, berättar Ola. Ny taklösning Istället för att byta och bygga om befintligt tak kom Isover med förslaget att bygga ett nytt tak ovanpå det gamla. Då skulle man få tjock- Sida 10

11 Bron Information från Isover are isolering och nytt tak utan att inkräkta på vindsutrymmet, som kan utnyttjas till ventilationskanaler och andra installationer. Dessutom innebar denna lösning både mindre arbete och bättre isoleringsegenskaper. Mål Villa Kanndalen l Minska energianvändningen från 162 till 45 kwh/ m 2 år l Förbättrat värmeeffektbehov från 64 till 13 W/m 2 l Minska energiförlusten med 75 % - På ett enkelt sätt skapar vi lufttäthet genom att bygga in en ny ångspärr ovanpå befintlig takkonstruktion, som skyddas och kommer in i värmen. Vi får dubbelt så mycket isolering ovanpå den gamla råsponten som i befintligt vindsbjälklag. Den nya tilläggskonstruktionen byggs utifrån samma principer som i nybyggda passivhus, berättar Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover. Fasadpartierna i den gamla vinden lufttätas med en diffusionsöppen takunderlagsfolie. På så sätt släpper fasadpartierna ut fukt som eventuellt trängt upp på vinden. Då behöver man inte plocka bort den gamla ångspärren i vindsbjälklaget. Övriga större åtgärder Krypgrunden under vinkelbyggnaden mot söder tilläggsisoleras på traditionellt sätt underifrån. Fasaden renoveras med Maxits tjockputs ovanpå ny tilläggsisolering. De nya fönstren, av passivhustyp, har ett U- värde på 0,9 W/m 2 C och förhindrar effektivt kallras. De direktverkande elelementen togs bort och ersattes av en ventilationsanläggning med effektiv värmeväxling och behovsstyrd ventilation. Som komplement installerades en vattenmantlad kamin för biobränsle. Framtida referenshus - Vi bedömer att energiprestandan Mer information Vi kommer att följa Villa Kanndalen en längre tid för att se att de föreslagna isoleringslösningarna fungerar som de ska. Under 2009 kommer vi att lägga ut mer information om renoveringsprojektet på vår hemsida Det kommer även att finnas information på hemsidan kommer att bli mycket god, men vi kommer inte att nå ner till samma nivå som ett nybyggt passivhus eftersom siffror på energianvändningen skiljer sig åt. Grunden (platta på mark) kan vi t.ex. inte göra om, den ligger där den ligger. Alla svar finns inte när man ger sig in i ett sånt här projekt. Därför är det viktigt att ha en bred förankring med system- och materialleverantörer, som t.ex. Isover, där vi kan utbyta erfarenheter och gemensamt finna lösningar för att det ska bli så bra som möjligt. - Det ska bli spännande när vi kan redovisa siffror på energianvändningen. Vi vill visa att det faktiskt går att renovera ett befintligt hus till nästan passivhusstandard. Tanken är att detta utvecklingsprojekt, som är det första i sitt slag, ska bli en bra referens för framtiden, avslutar Ola Henriksson. Den nya taket. Isolering i krypgrunden. Sida 11

12 Heltäckande isolering med Isover Fasadskiva 31. Radhus i Västerås byggs enligt konceptet Isover Multi-Comfort House I Kv Hästhoven i Västerås byggs nio nya radhus i form av lågenergihus med en beräknad energianvändning på kwh per kvadratmeter och år. I konstruktionerna används Isovers senaste teknik för lufttäthet och effektiv isolering. Bostadsföretaget Aroseken, som är beställare, ska i fortsättningen enbart leverera lågenergihus och radhusen i Hästhoven är ett av de första projekten i denna miljösatsning. Husen har två plan och uppförs av RG Bygg i Västerås. Den 16 mars var det dags för slutbesiktning och den 27 mars flyttade hyresgästerna in. - Att bygga lågenergihus är nytt för oss men samtidigt är det väldigt spännande och lärorikt att få vara med i detta projekt. Isover arrangerade ett startmöte där alla inblandade parter i projektet deltog. Vi gick igenom alla kritiska punkter i konstruktionerna och hur man isolerar för att få lufttätt, säger Urban Gustafsson, RG Bygg. - I detta projekt har vi fått möjligheten att fullt ut testa vårt nya lufttätningssystem. Isover Vario Tight- Tec har använts för tätning av hörn mellan ytterväggar och fönster, dörrar, tak och golv, samt Isover Vario Stos vid tätning av genomföringar, berättar Bo Persson, Isover. Tjocka isolerkonstruktioner Radhusen behöver inga radiatorer för uppvärmningen. Inomhusklimatet styrs av ett effektivt system för värmeväxling av till- och frånluft. Sida 12

13 Bron Information från Isover Lufttäta hörn med Isover Vario TightTec. För att klara detta krävs mycket isolering och ett lufttätt klimatskal. Konstruktionslösningarna bygger på Isovers egenutvecklade lågenergikoncept, Isover Multi-Comfort House. - Väggkonstruktionen är en lösning från Isover med dubbla stommar och en plastfolie som går obruten från golv till takbjälklag. Ytterst sitter Isover Fasadskiva mm, därefter kommer en 195 mm stomme och sedan en stomme på 95 mm. Isoleringen i dessa är Isover UNI-skiva 33, med Isovers lägsta lambdavärde 0,033 W/m C. Mellan stommarna sitter plastfolien. I den innersta stommen görs alla kabeldragningar för el och installationer, på så vis behålls plastfolien intakt. Totalt sett är ytterväggen 442 mm tjock varav 370 mm är isolering, förklarar Urban. Lägenheterna är provtryckta För att kontrollera lufttätheten provtrycks lägenheterna. Detta görs innan man sätter upp den innersta regelstommen, så att eventuella brister enkelt kan åtgärdas. - Lufttätheten mäts i liter/sekund och m 2 klimatskal och vi hade 0,4 som mål. Resultaten överträffade våra förväntningar och visade 0,21, 0,18 och 0,15, säger Urban. - Vi är mycket nöjda. Det visar att vi har byggt på rätt sätt och varit noggranna. Men utan Isovers system för lufttätning hade vi inte kunnat uppnå så bra resultat. Produkterna är dessutom lätta att montera och arbeta med. Nyttiga erfarenheter för framtida projekt Radhusprojektet har väckt uppmärksamhet vilket har lett till att Högskolan i Västerås har blivit inkopplad. De kommer att mäta energianvändningen under en längre tid i en av lägenheterna för att kartlägga hur mycket el som olika installationer och elektriska apparater behöver. - Vi kommer att ha ett uppföljningsmöte med Isover under våren där vi utvärderar projektet och går igenom våra gemensamma erfarenheter. Detta arbetssätt har fungerat mycket bra. - Det har varit ett lärorikt projekt som vi kommer att ha nytta av i fortsättningen. Här i Västerås planerar många byggherrar liknande projekt och i framtiden tror jag att det enbart kommer att byggas lågenergihus, avslutar Urban Gustafsson. - För att säkerställa lufttätheten tejpas alla skarvar. Vi har provat Isover Vario Powerflex - Tejp och en ny produkt, Isover Vario MultiTape för skarvar i plastfolien och vid montage av Isover Vario TightTec, berättar Bo. Bilden visar den yttre bärande stommen 195 mm där plastfolien ska gå obruten från golv till takbjälklag. Innanför plastfolien kommer nästa stomme 95 mm där alla kabeldragningar görs. Sida 13

14 Egna villan - ett passivhus! Claes Danielsson kan betrakta sig som pionjär. Han tillhör en liten skara privatpersoner i Sverige som bygger sig ett eget passivhus. Och han blir definitivt först i Värmland, där byggandet av hans hus på Mons backe i Kil pågår för fullt. Genom sitt arbete som byggnadsingenjör har Claes alltid haft ett intresse för lågenergisatsningar. Redan under sin utbildning kom han i kontakt med Isover. Företagets tankar kring att spara energi genom att isolera och deras konstruktionslösningar väckte nyfikenheten. När han nu hade en tomt och skulle bygga en egen villa åt familjen var det naturligt att vända sig dit. - Jag blev inspirerad av Isovers informationsmaterial och läste mycket om Isover Multi-Comfort Housekonceptet. Jag insåg snabbt att här fanns färdiga lösningar som stämde överens med mina intressen och som var både bra och enkla, berättar Claes. Klarar minus 15 C Huset byggs i två plan med en boyta på 180 kvadratmeter och helt utan värmesystem. Det behövs inte eftersom huset är så välisolerat. Ner till minus 15 grader värms huset med den värme som alstras av hushållsapparater, belysning och dem som bor i huset. Däremot är det viktigt med ventilationen eftersom välisolerade hus också är väldigt täta. Husets hjärta är värmeväxlaren som tillför frisk luft, som samtidigt värms upp av den förbrukade varma inneluften. På så vis får man värme under vinterhalvåret medan man sommartid kan ställa om värmeväxlaren till enbart ventilation. Låga driftskostnader en drivkraft Värmeväxlare och extra isolering innebär något högre byggkostnad (generellt ca 10 % för passivhus) men det sparar man i stort sett in på värmesystemet. Merkostnaderna är hemräknade på 6-7 år och därefter räknar Claes med att spara kr per år i lägre energikostnader. - I mitt fall hamnar merkostnaden på cirka 2-3 procent. Jag gör så mycket arbete jag kan själv och det krävs inte så mycket snickeriarbete invändigt. Dessa hus är förvånansvärt enkla att bygga. Drivkraften är förstås ett hus med låga driftskostnader och som samtidigt är bekvämt och bekymmersfritt. Årsanvändningen för hushållsel, varmvatten och värmeväxlare är beräknad till cirka kwh grundat på en tvåbarnsfamilj, berättar Claes. Sida 14

15 Bron Information från Isover - För min del handlar det också om att kunna bidra till utvecklingen av bostadsbyggandet och visa andra hur man kan göra. Jämför med att köpa en ny bil eller en mobiltelefon, där är vi konsumenter väldigt kräsna och kräver den senaste tekniken och finesserna. Men när vi köper bostäder får vi fortfarande konstruktioner och lösningar som härstammar från 70-talet, säger Claes. Klart för inflyttning Arbetet med att sätta upp gipsskivor på innerväggarna i entréplanet är klart. Kök och badrum är på plats. Fakta om Claes passivhus l Kombigrund med XPS och EPS-isolering 300 mm l Ytterväggar, 370 mm, Isover UNI-skiva 33 + Isover Fasadskiva 31 l Tak, 500 mm Isover UNI-skiva 33 l Väggar bottenplan, lättbetong + cellplast 480 mm l Fönster, treglas med argongasfyllning l Tätning, Isover Vario KM Duplex UV ångbroms, Isover Vario tätningsband + tejp - Det ska bli skönt att flytta in efter ett drygt halvårs intensivt arbete. Jag får ett energisnålt hus som inte kräver någon tillsyn och jag behöver inte oroa mig för att värmepannan ska gå sönder mitt i vintern. Jag hoppas att mitt hus kan inspirera vänner och bekanta. Det krävs en ökad efterfrågan från konsumenterna för att det här byggandet ska ta fart på allvar, då kommer byggbolagen och husfabrikanterna att följa efter, avslutar Claes. Lambda 0,033 för hela slanten när JM bygger klimatsmart Isovers 33-sortiment är bredare än någonsin vilket innebär att byggentreprenörer och husbyggare nu kan välja denna lambda-klass genomgående i en huskonstruktion. Detta är precis vad JM tagit beslut om, och skälet är inte bara energieffektivitet utan i lika hög grad ljudkomfort och möjligheten att kunna utnyttja boytan maximalt. Två av de byggprojekt som är först ut i JM:s nya strategi är Östra Torn och Hjärup i Lund. I de attraktiva radhusen monteras genomgående isolermaterial med lambdavärde 0,033 W/m C - från golv till tak. - Att bygga klimatsmart handlar både om att spara miljön och att skapa en god inomhusmiljö. Boendekomfort är ett centralt säljargument för oss på JM, och i det begreppet ingår såväl en jämn och skön inomhustemperatur som god ljudkomfort, säger Jörgen Andersson, inköpsansvarig på JM. Jörgen menar vidare att en stor konceptbesparing ligger i att förbättra montaget och att konfektionera och måttbeställa en mer högvärdig produkt. Vilket innebär en nytta i samtliga led i värdekedjan, men framför allt för slutkunder. Tre smarta fördelar Mellanväggar som fullisoleras med isolermaterial med lambdavärde 0,033 håller mycket hög ljudstandard, och gör det enkelt att uppnå ljudklass B. - För en hyresgäst är ljudnivån en komfortkomponent som märks och uppskattas på lång sikt, menar Jörgen. När Isover introducerade den första UNI-skivan med det låga lambdavärdet λ D = 0,033 W/m C var produkten unik i Sverige. Nu, tre år senare, är sortimentet utökat och fortfarande finns ingen konkurrent i Sverige. Lambdavärde 0,033 gör det möjligt att skapa konstruktioner som bidrar till att sänka hela klimatskalets U-värde, och därmed uppvärmningskostnaderna under husets livstid. - Med lambdavärde 0,033 erbjuder vi ett effektivt sätt att isolera klimat smart och samtidigt uppnå andra fördelar. Ljudkomfort är en, men en annan ofta bortglömd fördel är väggtjockleken. Med lågt lambdavärde kan hög energieffektivitet uppnås samtidigt som väggarna har samma tjocklek som i traditionella hus, säger Jörgen Olander, distriktschef på Isover. Sida 15

16 EnBo09 - Energi och bomässa i Alingsås I samband med Nordisk Passivhuskonferens i Göteborg arrangeras en mässa i Alingsås med energitema. EnBo09 hålls den april i Alingsås och syftet är att sprida kunskap om förnyelsebar energi och energieffektivt byggande. EnBo09 är Nordens största mässa i sitt slag och under en dryg vecka samlas byggare, kommuner, tillverkare m fl i Alingsås för att visa upp energieffektiva lösningar inom byggandet. EnBo09 riktar sig inte bara till branschen utan även till allmänheten. Isover kommer att finns på plats med en ny utställning om hållbart byggande. Mässarrangörerna räknar med besökare och stor medial uppmärksamhet. Förutom själva mässan finns det intressanta seminarier och en rundtur med möjlighet att se aktuella projekt i och omkring Alingsås, bland annat Brogården och Stadsskogen. Läs mer om EnBo09 på där du också kan göra anmälan till seminarierna. Uppdatera dig aktivt, besök Nordisk passivhuskonferens Den som vill ta del av det senaste inom passivhus, presenterat på ett inspirerande sätt, kan bege sig till Göteborg den 27:e till 29:e april. I denna andra nordiska passivhuskonferens diskuteras de senaste innovationerna inom passivhus. Konferensen kommer att behandla såväl praktiska som forskningsmässiga erfarenheter och arkitektur, policies för riktlinjer samt olika framtidsscenarier. Konferensen utlovar också många spännande föredrag om aktuella och planerade passivhusprojekt. De nyaste energieffektiviserande komponenterna presenteras, samt idéer och analyser av nya möjligheter. Programmet utlovar också värdefull återkoppling från genomförda projekt, såväl ur användar- som produktionsperspektiv. Konferensen börjar 27 april på kvällen med invigning, öppningssession, middag och underhållning. Den 28 april är själva konferensdagen med föredrag. Detaljprogram för konferensdagen väntas klart ungefär en månad innan konferensen. Den 29 april finns det möjlighet för studiebesök till passivhusprojekt i Västra Götalandsregionen och ett besök på bomässan EnBo09 i Alingsås. Läs mer om programmet på Så här många passivhus finns det i Norden Januari 2008 fanns det i Sverige ca 200 lägenheter med passivhusstandard och ett fåtal villor. Utvecklingen av antalet byggprojekt pekar uppåt och totalt uppskattas omkring 900 bostäder bli klara under På nybyggnadssidan finns många passivhusprojekt på gång och flera bostadsbolag och kommuner är redan igång med ett andra eller tredje passivhusprojekt. Passivhuslägenheter i Sverige 1000 På renoveringssidan finns det däremot enbart enstaka projekt, men förmodligen kommer intresset för renovering till passivhusstandard att öka i sam- 400 band med upprustning av efterkrigstidens 200 bebyggelse. Källa: Passivhuscentrum Sida 16

17 Bron Information från Isover Den mänskliga faktorn flyttar in och livet i ett Isover Multi-Comfort House kan börja Vid Ramberget står nu Sveriges första Isover Multi-Comfort House klart och hyresgästerna håller som bäst på att känna in komforten. Och samtidigt som ett webbaserat mätsystem följer upp fukt- och temperaturnivåer får de boende hjälp och tips på hur man lever livet fullt ut i ett energisnålt hus. Multi-Comfort House är Isovers koncept för komfortabelt och energieffektivt byggande och Sveriges första - husen vid Ramberget i Göteborg - står klara och 70 % av lägenheterna är nu bebodda. Och för första gången är det möjligt att göra praktiska mätningar på hur konstruktioner och material samarbetar med den mänskliga faktorn. Teori i praktiken Tre lägenheter i olika väderstreck har valts ut och försetts med fuktoch temperaturmätare som via ett webbaserat system indikerar hur premiärhusen lever upp till förväntningarna. - Tre gånger per dygn noteras värdena i ett system som vi når via en lösenordsskyddad webbadress. Det ger oss möjlighet att föra långsiktig statistik, men samtidigt kunna gå in och läsa av värdena vid speciella vädertillstånd, säger Bo Björk, Isover, som också varit med och tagit fram sy stemet. I fem år kommer mätningarna att genomföras, och speciellt intressant är möjligheten att kunna göra praktiska fuktmätningar för ångbromsen Isover Vario KM Duplex UV. En helt ny produkt som hittills bara kunnat testas teoretiskt - i Sverige. upplevelser av hur det är att bo i ett Isover Multi-Comfort House. Så om två år kommer vi att gå ut och fråga varje boende hur det varit att leva i ett MCH-hus, fortsätter Bo. Manual för energienkelt liv Att bo i ett Isover Multi-Comfort House innebär en vardag med hög komfort, både när det gäller klimat och ljudnivåer. Luften är ren och fräsch och drag, kallras och kallstrålning förekommer praktiskt tagit inte eftersom klimatskalet är näst intill lufttätt och mycket väl isolerat. För att optimera husets möjligheter har Isover tagit fram en broschyr med praktiska råd och tips kring att bo i ett energieffektivt hus. - Exempelvis är det mycket viktigt att hålla klimatskärmen tät och inte skada den. I handboken finns råd kring hur man utför monteringar och infästningar i lägenheten. Men också råd och tips om hur man går tillväga om lägenheten känns för varm eller för kall, avslutar Bo. - Men lika viktiga som digitala mätningar är förstås de boendes egna Sida 17

18 Den kampanjen är svår att tacka nej till InsulSafe är lösullsisolering av glasull och består till 80 % av återvunnet material. I den kampanj för tilläggsisolering mot villa- och fastighetsägare som genomförs under våren är temat En ren investering. Och inte många kan svara nej på de tre utmanande frågor som ställs. Att tilläggsisolera är det enklaste sättet att spara energi, höja komforten inomhus och samtidigt spara miljön genom minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt är tilläggsisolering det Vill du ha lägre driftskostnader? Vill du få en bättre energiklassning? Tycker du klimatfrågan är viktig? JA NEJ JA NEJ JA NEJ absolut mest effektiva sättet att få en bättre energideklaration. - Att tilläggsisolera med InsulSafe innebär en lång lista på positiva effekter; förutom lägre uppvärmningskostnader och en renare miljö innebär åtgärden en bättre energiklassning och därmed ett högre värde på byggnaden, säger Jonas Karlsson på Isover. Dags att inspektera? I de flesta fall betalar sig en tilläggsisolering på 3-5 år och efter det sparar isoleringen pengar så länge huset består. - Jag tycker att alla fastighetsinnehavare borde inspektera sin vind och kontrollera både yttertak och isolering, oftast finns det plats för en komplettering med isolering. Våra lösullsentreprenörer, från norr till söder, är certifierade på InsulSafe och kan bistå med kunskap och erfarenhet till våra gemensamma kunder, fortsätter Jonas. ROT - rätt i tiden Kampanjen som Isover nu genomför riktar sig både till privata husägare och kommersiella fastighets ägare. Och båda grupperna har mycket att vinna på en tilläggsisolering. - Med det nya ROT-avdraget är det extra lönsamt för privata fastighetsägare att investera i en tilläggsisolering. Cirka 50 % av kostnaden i en entreprenad är arbetskostnad, och möjligheten att dra av hälften av denna summa gör att många privata villa- och fastighetsägare väljer att göra En ren investering, avslutar Jonas. Sida 18

19 Bron Information från Isover I fäders spår för femtonde gången! Nu har Isovers Vasalopp 2009 avgjorts. Johan Jakobsson från Knivsta Byggmarknad hade snabbaste tiden och fick sin första inteckning i Isovers åtråvärda vandringspris. Den tradition som startade 1995 och i år hade 15-årsjubileum håller dragningskraften på Isovers kunder och samarbetspartners från hela landet och hade även denna gång lockat ett stort antal skidåkare till Mora och Sälen. Deltagarna tycker att detta är ett fantastiskt evenemang som gör att man slipper tänka på alla de saker som hänger ihop med ett Vasalopp. Man skickar in sin anmälan och tar sig till Mora den sista söndagen i februari och där har man två härliga dagar tillsammans med branschkollegor. 600 personer har tillsammans gjort 1200 starter under dessa femton år. Vi fick också hjälp med uppladdning av den legendariske Vasaloppsvinnaren Staffan Larsson som gav oss många fina tips inför loppet. Vallateamet hade detta år en besvärlig uppgift men lyckades som vanligt Vallateamet i full gång vid Isovers första kontroll i Tväråberg. bra och två bussar fylldes klockan 05:30 på måndagsmorgonen med trötta och förväntansfyllda skidåkare för en bussresa till Sälen. Väderförhållandena var besvärliga med nysnö fram till lunch vilket gjorde att de flesta hade en jobbig resa tillbaka till Mora. På färden ner fanns, förutom de ordinarie kontrollerna, två egna Isoverkontroller inlagda. Den första i Tväråberg och den andra i Läde och de utgjorde välkomna stopp i den långa skidfärden. Träffen avslutades under måndagen med gemensam middag och stor prisutdelning på Mora Hotell. Här fanns priser till dem som genomfört loppet 3, 5, 10 respektive 15 år. Däribland fanns Sture Eriksson tävlande för Beijer Byggmaterial i Gävle som fick pris för tio år med IsoverVasan och den fantastiska bedriften av Pontus Ström från Norrvikens Trä som genomfört samtliga av Isovers 15 Vasalopp! Men ett Vasalopp är till största del en utmaning mot sig själv och alla var mycket nöjda efter dagens insatser och visst kan man med gott samvete säga att alla vann men Johan Jakobsson var snabbast. Och slutligen ska ni redan nu tänka på att 2010 års Isover Vasalopp avgörs den 1 mars Många fina priser, en härlig samvaro och ett utmärkt tillfälle att få delta i ett klassiskt Vasalopp. Tag chansen redan nu att boka in datumet och skicka snarast in din anmälan när inbjudan kommer ut i höst. Vinnarna Johan och Annika. I damklassen gick förstapriset till Annika Lindberg även hon från Norrvikens Trä och i den öppna klassen hade Johan Jakobsson från Knivsta Byggmarknad bästa tiden, En kämpe i spåret! Rolf Elggren från Bolist. Sida 19

20 Nya Levande Hus gagnar levande klimat 2009 års utgåva av Isovers magasin Levande Hus är här! Med årets tema Isolering och klimatet sätter det populära magasinet fokus på hur småhusägare kan bidra till ett levande klimat genom energibesparande åtgärder. Isolering och klimatet är ett högaktuellt ämne, inte minst med tanke på den nya lagen om energideklarationer för hus som trädde i kraft den 1 januari Men också med anledning av den pågående miljödebatten om hur vi ska minska utsläppen av växthusgaser för att rädda den globala miljön. Energibesparande åtgärder lönar sig nu mer än någonsin för alla husägare. Och i denna den fjärde utgåvan av Levande Hus finns det massor av förslag på åtgärder och praktiska tips för att sänka energianvändningen i sitt hus. Till exempel får man hjälp att upptäcka dolda energifällor som drar onödigt mycket energi. Dessutom får man följa renoveringen av ett 70-talshus med målet att uppnå nästintill passivhusstandard när det gäller energianvändningen. Det 96 sidor tjocka magasinet innehåller som vanligt gör-detsjälv-anvisningar för isolering av Vind & Tak, Vägg & Golv, Grund & Källare och Övriga konstruktioner. Dessa praktiska avdelningar kompletteras med fördjupande artiklar och inspirerande reportage där proffs och vanliga husägare delar med sig av sina erfarenheter och ger värdefulla råd och tips. Levande Hus vänder sig till händiga gör-det-självare och alla småhusägare som ska bygga till, bygga om eller renovera sitt hus. Oavsett om man gör jobbet själv eller anlitar någon annan så bidrar Levande Hus med massor av nyttig och inspirerande läsning! Idémagasinet Levande Hus är gratis och finns att hämta i byggvaruhandeln samt kan beställas via hemsidan: Bron utges av: Saint-Gobain Isover Scandinavia Telefon: Fax: Mail: Redaktion: Niels Christian Larsen (ansv.), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen, Daniela Bordet-Lokrantz och Lisbeth Hagsholm Produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark Side 20

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum 2005-08-24 Rubrik 1 (Uppdragsnamn)

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes Fläkten Nr 1 2011 Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Boverket Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Läs mer

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 1 0 Extreme make over av energislukare Superdatorer i forskningens tjänst ELECTRIC MAGASINET Pär Holmgren:

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer