Funktion. Projektutveckling. Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktion. Projektutveckling. www.funktion.se. Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete."

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR NOVEMBER 2007 Projektutveckling Tema: Mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete.

2 >Ledaren Större åtagande blir ren vinst för kunden Innehåll När vi som konsulter är ute hos kunderna handlar det inte bara om att utföra ett avgränsat uppdrag. Projektering av ett El- och VVS-system kan kräva en energiutredning som leder till ett förslag om drastisk energibesparing med en ny värme- och kylanläggning. Det kan i sin tur leda till att vi blir ombedda att hålla i hela teknikupphandlingen, svara för installationen och till och med den långsiktiga driften av den nya anläggningen. Och i vissa fall även förmedla en finansiell partner för investeringen. Det var bara några exempel på hur vi kan skapa mervärden åt våra kunder genom att tänka i vidare ramar, vilket det här numret Förmågan att se möjligheterna i att utnyttja den samlade kompetensen inom ÅF gör oss till värdefullare konsulter. av Funktion handlar om nämligen projektutveckling. Det bygger på ett synsätt som bottnar i vår egen individuella kompetens och det specialområde som var och en av oss behärskar, men där också förmågan att se möjligheterna i att utnyttja den samlade kompetensen inom ÅF gör oss till värdefullare konsulter. Här är våra olika teknikråd och branschråd till stor hjälp. Mitt i ett kundmöte kan en djärv tanke dyka upp. Då kan en direktkontakt med en kollega eller en snabbsökning på intranätet ge svaret som gör att mötet tar en intressant vändning. Innovation by experience! Beslutsfattarna hos våra kunder är inte alltid tekniker. Miljö- och PR-aspekter eller livscykelkostnad och pay off-tid är kanske viktigare för dem än varvtalet på en fläktmotor eller vilka styrenheter som behövs till värmepumparna. När vi utvecklar vår egen förmåga att se möjligheter till förbättringar i en fastighet bidrar vi faktiskt till en påtaglig förtjänst för fastighetsägaren både i löpande drift och i fastighetens värde. Vi gör det genom ett vidgat åtagande som ger kunden en bekymmersfri anläggning kalla det projektutveckling. Att våga utveckla ett projekt är att växa som konsult men också att mötas med ökad respekt från kunderna. Som kund har du mycket att vinna på ett breddat och fördjupat samarbete med oss. På de följande sidorna finns inspiration som förhoppningsvis leder till eftertanke för båda parter Ledaren Vår funktion Teknikråd och nätverk... Profilen Teknik i kulturens tjänst I fokus Totalåtagande spar miljarder... I fokus Shoppingcentrum i... I fokus Villavärme till fast pris... Affärsnytta Som man sår får man skörda Affärsnytta Energibesparing i elitserieklass Landet runt Flygande konsult landar... Insikten Vellinge Kommun tar hjälp... Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef >Medverkande Design & Produktion: EASYPEASY och falkmarken communications / Text: Anders Lindh, Tina Esh, Urban Falkmarken / Foto: Fotograf Anette, Ittur Progressum / Omslagsbild: Interiör från Uppsala Konsert & Kongress / Ansvarig utgivare: Anders Persson,

3 >Vår funktion Teknikråd och nätverk värdefull kompetensbank Du vet att den kåk vi ska bygga, den blir Skandinavienkontor. Den ska utstråla prestige, vara något av regionens landmärke och en viktig del av vårt eget varumärke. Allt ska vara rätt. Funktion och miljö ska ingen kunna slå ner på. Fast vi har förstås en del mycket speciella krav som jag inte är säker på att ni på ÅF har stött på tidigare, så nu får du bevisa vad ni går för. En tuff öppning på ett möte med en krävande beställare. Som enskild konsult händer det ibland att man ställs inför ovanliga krav. Patentsvaret att ingenting är omöjligt känns inte självklart, och man undrar om projektet över huvud taget är genomförbart. Det är då Teknikråd Installation och nätverken för särskilda discipliner och områden ska kopplas in. Ingen vet allt ta hjälp Det är aldrig fel att säga Jag vet inte, men jag ska ta reda på det. Kan man sedan, kanske till sin egen förvåning, komma tillbaka med ett svar som imponerar och övertygar kan projektet snabbt börja konkretiseras tillsammans med beställaren. Sedan flera år har Teknikråd El och Teknikråd VVS systematiskt byggts upp till en välfylld kompetensbank som nu heter Teknikråd Installation. Pådrivare har varit Lennart Eriksson och Nils Dafgård vid ÅFs kontor i Malmö. Lennart berättar: Poängen med teknikrådet är att underlätta och kvalitetssäkra varje konsults arbete genom att all samlad erfarenhet och kompetens struktureras in i vårt verksamhetssystem och görs lätt tillgänglig via intranätet. På särskilda informationsplatser hittar man checklistor och mallar för dokument, men också tips, idéer och referenser till projekt som liknar det man själv håller på med. Visionen är solklar uppfinn inte hjulet. På köpet får vi rationellare projekt med färre fel, eller mera rätt om du vill. Specifika nätverk Till teknikrådet, som är själva kärnan i kompetensbanken, finns just nu elva bransch- eller områdesnätverk kopplade. De är specifikt inriktade på avgränsade verksamheter samt vitala system- och delfunktioner, till exempel sjukhus, fastighetsautomation, tele och säkerhet, kraft (normer och föreskrifter). All den här systematiken och kompetensen kan omvandlas till direkt kundnytta, fortsätter Lennart. När vi får en förfrågan från en arkitekt eller ett landsting om hur man lägger upp systemhandlingar för ett sjukhus som ska byggas till kan vi på kort tid dels leverera ett helt färdigt koncept med synkronisering av installationer för El, VVS, brandskydd och säkerhet, dels en grupp experter med gedigen erfarenhet från sjukhusprojektering. Snabbfil för nya konsulter Det finns ett dubbelt värde i teknikrådet och nätverken, enligt Nils Dafgård. Vi rävar som varit med några decennier har ju genom egna misstag lärt oss att undvika fallgroparna. Lennart och jag som har haft ansvaret att bygga upp teknikrådet tillsammans med de nätverksansvariga har samlat in projekt, utvärderat, utvecklat och systematiserat metoder och lösningar som alla våra kollegor har glädje av. Vi har varit runt till alla kontor och utbildat medarbetarna i användningen av informationen. De som söker information upplever en påtaglig nytta, och nu ser också vi hur de i sin tur har ett verktyg för att hjälpa nyanställda och yngre konsulter att snabbt tillägna sig specifik kunskap och bli respekterade i projekten, avslutar Nils. Nils Dafgård Nätverka mer! Vill du veta mer om nätverk och hur man kan jobba med nätverk för att utveckla kompetens kan du kontakta Nils Dafgård eller Lennart Eriksson eller någon av de övriga nätverksansvariga. Kraft, Normer och Föreskrifter Kjell Johansson Belysning Hans Arvidsson Tele Säkerhet Staffan Lodén Besiktning Per-Ingvar Bengtsson Klimat och beräkningar Gunnar Wernstedt Kylteknik Rasmus Cagner Rörsystem Jesper Mårtensson Fastighetsautomation Göran Brown Industri Lennart Eriksson Rena rum/ lab Mikael Welander Sjukhus Göran Dalaryd Lennart Eriksson

4 >Profilen Teknik i kulturens tjänst En idealisk plats för näringslivets branschträffar, events och bolagsstämmor. Som en skimrande ädelsten reser sig det nyinvigda konsert- och kongresshuset på Vaksala Torg i Uppsala. Det är en modern skapelse ur både arkitektonisk och teknisk synpunkt. Men vägen fram till invigningen har varit kantad av många och långa stridigheter. Så fick då äntligen Uppsalas musikliv en given medelpunkt när det nya konserthuset invigdes den 1 september Musikens Hus, som projektet ursprungligen kallades, har rum för både musik och möten. Därför heter huset numera Uppsala Konsert & Kongress. Sånger från sjätte våningen Byggnaden ligger intill torghandeln på Vaksala Torg i östra Uppsala. Exteriörens vinklade plattor går igen i interiören på ett smakfullt sätt. De välkomnande röda rulltrapporna tar besökarna upp mot den stora konsertsalen med glasad foajé. Där, på sjätte våningen, öppnar sig en imponerande vy över det fina Uppsala med sina gamla symbolbyggnader slottet, Carolina Rediviva och domkyrkan. Genom att lyfta upp konsertsalen, istället för att mer traditionellt lägga den i bottenplanet, ger det danska arkitektkontoret Henning Larsen Tegnestue konsertbesökarna möjlighet att betrakta Uppsala på ett nytt sätt de ärevördiga byggnaderna på andra sidan Fyrisån känns som en del av östra Uppsala. Den stora konsertsalen med vinklade akustiska träbeklädnader har plats för hela personer. Salen, som har både förstklassig akustik och teknik, kan anpassas till all slags sång, musik och dans. Större kongresser och konferenser har också sin givna plats här. Lång natts färd mot dag Debatten om en byggnad för musik i Uppsala har pågått i närmare 100 år. I början av 1960-talet fördes frågan in i politiken genom en motion i kommunfullmäktige. Det skulle dröja ytterligare 25 år innan alla utredningar och diskussioner var klara och ett första förslag kunde presenteras. När frågan slutligen skulle avgöras av kommunfullmäktige 1993 röstades hela projektet ner, trots att planeringen var långt framskriden vaknade frågan till liv igen, och man fortsatte diskutera lokalisering, utformning och inte minst varför. Ett utbud med bredd och djup Motståndet mot att bygga konserthus här eller i andra städer grundar sig framför allt på att kultur av många betraktas som en onödig lyx, som är förbehållen en liten besutten klick i samhället, menar Magnus Bäck-

5 ström, VD och konstnärlig ledare. Kultur kan inte mätas, vägas och värderas, alltså finns det heller inga skäl att lägga pengar på ett konserthus. Eldsjälen Magnus håller naturligtvis inte med om den beskrivningen. Dessutom är Uppsala Konsert & Kongress inte så smalt som belackarna vill göra gällande. För det första är vårt musikutbud mycket brett, precis som hos alla andra konserthus i landet. Här samsas Sahara Hotnights och världens främsta flamencogitarrist Paco De Lucía med den marockanska superstjärnan Najat Atabou och Kalle & Bengans Julshow. För det andra är det här huset anpassat för många andra aktiviteter. Det här är till exempel en idealisk plats för näringslivets branschträffar, events och bolagsstämmor. Uppsala Konsert & Kongress ska bli ett nav för kulturlivet, en arena för forskning och företagande och en levande mötesplats för uppsalaborna. Vi ska helt enkelt vara ett hus för alla. Rätt man på rätt plats Är det någon som kan förvandla Uppsala Konsert & Kongress från hatobjekt till älskad samlingsplats så är det Magnus Bäckström. Och han är redan på god väg. Han rekryterades till Uppsala Konsert & Kongress Då var han VD och konstnärlig ledare för Gävle Konserthus. Magnus har inte bara en gedigen bakgrund inom musikområdet som arrangör och organisatör. Chefskapet för Gävle Konserthus har också gett honom en grundmurad erfarenhet från mötesindustrin. En idealisk plats för näringslivets branschträffar, events och bolagsstämmor. När jag var med och byggde upp hela den komplexa verksamheten inom Gävle Konserthus brukade jag säga att det här är något som man bara gör en gång i livet. Och sedan får jag möjlighet att göra det en gång till! Att vara konserthusrallare har tydligen blivit min specialitet, skrockar Magnus förnöjt. En teknisk utmaning Uppsala Konsert & Kongress är ett spektakulärt projekt. Högtflygande visioner från arkitekt och beställare har ställt stora krav på erfarenhet, kompetens och kreativitet i genomförandet. ÅF, som har projekterat installationerna, har tillsammans med övriga entreprenörer verkligen fått bjuda till för att kunna omsätta visionerna till en väl fungerande byggnad. Huset är en konstruktionsmässigt komplex byggnad med mycket teknik på liten yta. Kraven på ljudisolering, akustik och ventilation har varit extremt höga. Därför har man fått ta till många speciallösningar, som avvibrerade installationer och ljudsäkrade rörgenomföringar. Speciellt den stora konsertsalen med över 18 meter i takhöjd och ett sluttande golv har fått alla inblandade att visa vad de verkligen går för. Under de här spännande åren har jag hela tiden levt nära byggprojektet. Att bygga ett konserthus på höjden är både ovanligt och svårt. Uppsala Konsert & Kongress har verkligen varit en utmaning för alla parter, men vi har haft ett bra arbetsklimat under hela processen. Och vi har verkligen lyckats åstadkomma något alldeles extra, avslutar en påtagligt nöjd Magnus Bäckström. Uppsala Konsert Kongress Byggnaden har åtta våningar och är 37 meter hög. Konsertsal för personer + 3 flexibla salar och ett antal mindre mötesrum för olika sorters evenemang Yta: m² Arkitekt: Henning Larsen Tegnestue, Köpenhamn Generalentreprenör: Peab Installationsprojektering: ÅF Magnus Bäckström, VD och konstnärlig ledare.

6 >I fokus Totalåtagande spar miljarder åt fastighetsägarna När allt fler fastighetsägare nu vill energieffektivisera blir driftekonomin lika viktig som funktionen och säkerheten. I ett slag har teknikkonsulten blivit en ekonomisk rådgivare och driftentreprenör som kan påverka både fastighetens driftnetto och den framtida värderingen. ÅF blir också en garant för att löftena infrias. Är det vettigt att en fastighet som vår förbrukar mer än 200 kilowattimmar per kvadratmeter och år? Så kan ett samtal inledas med någon av ÅFs nära 80 konsulter som arbetar med energieffektivisering. Det korta svaret är vanligen: Nej, den nivån kan sänkas rejält. Ett sådant besked brukar leda till en omedelbar energikartläggning av fastigheten för att se vad som kan förbättras och vilken ekonomisk och miljömässig besparing som kan göras, säger Mikael Ahlström, på ÅF i Stockholm. Vi tittar på själva klimatskalet, dvs. husets fysiska förmåga att hushålla med energin, och alternativa tekniska lösningar för installationer, men också på hur driften av anläggningen sköts. Ofta konstaterar vi då att de tekniska installationerna med åren blivit ett lappverk av utbytta system och komponenter som inte arbetar optimalt tillsammans. Men lika ofta handlar det om brister i den dagliga driften beroende på svårigheten för driftpersonalen att hantera den ofullkomliga tekniken. Ny roll för konsulterna Med ökande energipriser och nya regler från Boverket och Energimyndigheten anmodar nu företagsledningar och styrelser i såväl kommersiella som offentliga fastighetsbolag sina driftansvariga och förvaltare att snabbt se över förbättringsmöjligheterna. Beslutsfattarna kan vara ekonomer eller miljöchefer med måttligt teknikintresse, vilket ställer nya krav på teknikkonsulternas förmåga att förankra lösningar, miljökonsekvenser och långsiktiga driftkalkyler som också håller vad de lovar. Energisamarbete med EPC-avtal och resultatgaranti Enligt Mikael handlar besparingspotentialen för Sveriges fastighetsägare om mångmiljardbelopp, men han betonar att tekniken i sig inte är något självspelande piano. Man måste förstå hur en värme- och kylanläggning beter sig vid olika belastningar. Det är också ett kontinuerligt arbete som kräver särskild kompetens och långsiktighet. Inom ramen för olika överenskommelser hjälper vi kunder att nå besparingar som vi bedömer är rimliga. Allt oftare åtar vi oss också driften av anläggningarna, vilket många fastighetsägare tycker är idealiskt. Vi kan även skriva EPC-avtal (Energy Performance Contracting) med våra kunder, vilket innebär att vi garanterar resultatet av energibesparingen, förklarar Mikael och fortsätter: I våra energisamarbeten ingår också ett kontinuerligt förbättringsarbete, där vi själva sätter allt tuffare besparingsmål över tiden. Moroten för oss är att vi delar den ekonomiska besparingen med kunderna. PIA stöttar dygnet runt Till sin hjälp har Mikael och hans kollegor PIA, ett system för funktionsdokumentation som utvecklats tillsammans med KTH. Systemet registrerar mängder av mätdata med mycket korta intervaller från en anläggning. Uppgifterna kommer från givare för vitala funktioner som temperaturer, Allt oftare åtar vi oss också driften av anläggningarna flöden i pumpar, hur ventiler står, etc. och presenteras som kontinuerliga skeden med hög detaljupplösning i färggrafik. Avvikelser analyseras och korrigeras och blir värdefullt underlag för vidare intrimning av anläggningen. Loggar från flera anläggningar kan jämföras och bygger successivt upp konsulternas unika kunskapsbank, avslutar Mikael. Läs mer om energisamarbete och EPC i artikeln på sidan 9.

7 Kontors- och lagerbyggnad i Sollentuna som fått en årlig energibesparing på kr. EPC i praktiken Sedan början av 2006 har ÅF ett sexårigt EPC-avtal med GE Real Estate avseende en kontors- och lagerbyggnad i Sollentuna. Avtalet, som ursprungligen tecknades med den tidigare ägaren Fabege, bygger på en garanterad framtida förbrukning av energi för el och värme. Kostnaden är fast med årlig indexuppräkning. Efter avtalstiden övertar fastighetsägaren installationen. Uppdraget startade med genomgång av fastighetens driftdata och en åtgärdsrekommendation. Nästa steg blev en totalentreprenad som bland annat innebar att de gamla oljepannorna byttes mot fjärrvärme, taket fick ny beläggning och tilläggsisolerades, fläktmotorerna försågs med varvtalsstyrning, och ventilationen byggdes om till ett nytt datoriserat övervakningssystem som gör att fastigheten kan övervakas från ÅFs kontor. Vad uppnådde man då i besparing? Jo, för husets m 2 gick energiförbrukningen ner dramatiskt och ligger nu på ca 70 kwh/m 2 för värme och el. Den årliga kostnadsbesparingen är drygt kr. Dags att deklarera Nästa år är det inte bara inkomsterna som ska redovisas. Då ska även hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader över 1000 m 2 energideklareras. Energideklarationen är en beskrivning av en byggnads energianvändning. Och den kan ÅF som oberoende part hjälpa till med. Det övergripande syftet är att bidra till ett hållbart samhälle genom att minska växthuseffekten. Det handlar alltså inte enbart om en redovisning utan också om förslag till åtgärder som kan förbättra energianvändningen. Energideklarationen består av två delar. Den ena är kompletta uppgifter för Boverkets register. Den andra är de viktigaste uppgifterna som ska placeras på väl synlig plats i byggnaden. Det här är något som fastighetsägaren behöver hjälp med. Uppgifterna kan han visserligen ta fram, men de måste granskas av en energiexpert i ett ackrediterat kontrollorgan, dvs. experten måste vara oberoende och ha styrkt sakkunskap genom certifiering. Det är bara en sådan expert som med ett lösenord till Boverkets webbplats får registrera uppgifterna. ÅF är en sådan ackrediterad energiexpert.

8 >I fokus Shoppingcentrum i paketlösning Här ska vi ha en shoppinganläggning på m². Och det ska vara invigning hösten Jag vill att ni på ÅF håller i allt, från projektering och kalkyler till byggledning och upphandling av all nödvändig grundinstallation. Klarar ni det? De var raka puckar från Peter Nielsen, VD i Ittur Progressum AB. Peter hade arbetat fram ett koncept till en helt ny typ av shopping park för Sverige tillsammans med NCM Donaldsons som kommersiellt ansvarig. Platsen var Hyllinge utanför Helsingborg och tidpunkten hösten Svaret från Nils Dafgård, ÅF i Malmö, blev: Det är ju ett klart annorlunda sätt för oss att jobba, men får vi göra det på vårt sätt fullt ut är det naturligtvis intressant för oss, och då kan du vara helt lugn. Hyrorna klara före bygget Nu, ett år senare sätter bygget igång, och redan idag vet Peter hur han ska hyressätta de olika lokalerna för butiker och restauranger tack vare den investerings- och driftkalkyl som Nils presenterat som en del av ett komplett installationsåtagande för bygget. Vi är en fastighetsutvecklare som bestämt oss för att våga tänka nytt, säger Peter. Och då vill vi också samarbeta med en partner som är lika framsynt. Byggbranschen är ju rätt roddig och det är lätt att komma snett. Därför känns det bra att låta ÅF hålla i installationerna från koncept till drift för hela entreprenaden. Det är nog en lite ovanlig lösning, men jag tror vi blir vinnare bägge två. Så här långt känns det betryggande och vi är redan på gång med nästa projekt tillsammans som är ett villaområde. (Se artikel om Danmarks kyrkby, sid 9) Många roller för ÅF Hyllinge Shopping Park blir onekligen ett speciellt projekt för oss, förklarar Nils. På ett sätt är det en enkel bygglösning med prefabricerade stålhallar med fribärande takkonstruktion och en inomhushöjd på 7-8 meter. Inredningen blir modulbyggd med en stor del standardinstallationer. Men det blir även några unika installationer, dels ett högspänningsställverk, dels en sprinkler- och panncentral. Det intressanta är att våra projekthandlingar inte bara är rekommendationer. Här ser vi Det är nog en lite ovanlig lösning, men jag tror vi blir vinnare bägge två. själva till att de följs till punkt och pricka för att säkerställa kvaliteten och den långsiktiga driftekonomin. Ingen kan skylla på någon annan entreprenör eller konsult. Vi har alla rollerna, men vi tar också allt ansvar. Men visst tar vi en risk, framförallt ekonomiskt. Räknar vi bort oss får vi stå för det, och om något inte funkar är det vår sak att rätta till det. Anpassning för hyresgäster Det är mycket samordning i projektet, från ytdisponering till installationer av el, tele och VVS. De flesta butiker har egna inredningslösningar och kravspecar, t ex säkerhetssystem som kräver samordningsinsatser. Och så gör vi installationerna flexibla med kapacitet för framtida omdisponeringar. Det underlättar betydligt att vara inkopplad i ett tidigt skede för att kunna hantera de förändringar som alltid uppstår när sådana här projekt växer fram och stötta byggherre och centrumutvecklare i deras arbete. Fördelar för centrumutvecklare Ett sånt här totalåtagande från vår sida är först och främst bekvämt för fastighetsägaren, och ger honom också större frihet i förhandlingsutrymmet med hyresgästerna i ett tidigt skede. Våra beräkningsverktyg visar redan i programfasen var kostnadsnivån för både bygget och driften hamnar. Men det förutsätter också att vi har ett definitivt inflytande över upphandlingar, utförande och driftsättning. Då kan vi verkligen garantera ekonomin på lång sikt. Jag är övertygad om att den här modellen kommer att tillämpas i fler fall. Vi har just nu diskussioner med samma centrumutvecklare om nästa projekt, avslutar Nils. Peter Nielsen, VD i Ittur Progressum

9 Sweco FFNS Villavärme till fast pris i paketlösning I idylliska Danmarks kyrkby sydost om Uppsala växer snart ett nytt område fram med ett 60-tal villor som anpassas till den befintliga bebyggelsen. Istället för en egen värmepump får varje hus en liten behändig värmeväxlare med anslutning till områdets gemensamma värmecentral som drivs med uteluftvärmepumpar och biobränsle. Husägarna slipper ansvar för service och underhåll av egen anläggning och kan kalkylera sina uppvärmningskostnader utifrån egen förbrukning och ett energipris som är bestämt och indexeras med hänsyn till framtida energiprisutveckling. Det är Ittur Progressum AB som exploaterar området tillsammans med Uppsala kommun. Vi är måna om att behålla den traditionella karaktären som präglar kyrkbyn och planerar därför en varsam byggnation med maximal miljöhänsyn, berättar Peter Nielsen som är VD i bolaget. I ett tidigt skede kopplade vi in ÅF för att få förslag på en tekniskt intelligent lösning för värmeförsörjningen till alla hus. Det resulterade i ett spännande nytänkande som passade oss perfekt....ett spännande nytänkande som passade oss perfekt.. Sparbössa med miljöhänsyn Vi har dels fått en funktion som uppfyller miljökraven med råge, dels en bekymmersfri teknisk lösning för den enskilde husägaren. Men det bästa av allt är ett tolvårigt driftavtal med fastlagt pris för värmen. Säg den husägare som inte uppskattar det. För oss är det naturligtvis något som ökar områdets redan starka attraktionskraft, menar Peter. När vi började titta på det här området för en effektiv driftkontroll av anläggningen, förstod vi snabbt exploatörens grundtanke, fortsätter Nils. Vi handlar upp och installerar fyller Nils Dafgård på ÅF i. Ledorden blev hela värmesystemet för egna pengar, och får miljöanpassning och kvalitet. Att stoppa in en betalt genom att leverera värme. Poängen värmepump i varje hus skulle kräva el som är att vi fjärrövervakar driften och då också spetsenergi och knappast borga för en bra kan reglera oönskade avvikelser via Internet. miljöprofil eller vettig ekonomi. Så vi föreslog Om något större problem uppstår skickar vi en gemensam värmecentral med värme- ut en servicekille utan att husägarna behöver pumpar och biobränsle. Den producerar värmevatten anpassat för lågtemperatursystemen i villorna, och tappvarmvatten som håller lite drygt 50 C. ÅF finansierar anläggningen Lösningen bygger på avancerad programmering av styr- och reglersystemen. Sånt kan vi, och det är grunden och själva hjärtat betala för det. Den här modellen, som kallas EPC-avtal, tilltalar fastighetsägare som har annat att bekymra sig för än värmekostnaden.

10 >Affärsnytta Som man sår får man skörda Bo Lindskog, Lantmännen, t.v och Lars Johansson, ÅF. När Bo Lindskog, regionchef och fastighetsansvarig för västra regionen inom Lantmännen, började syna den stora fodertillverknings- och spannmålstorkningsanläggningen i Lidköping blev han både imponerad och förundrad. Under årens lopp hade anläggningen byggts på och byggts på. Därför vimlade det av kluriga, individuella lösningar och märklig teknik. Men uppfinningsrikedomen hade en baksida energikostnaderna hade efterhand rusat i höjden rejält. Och det vill inte säga lite med tanke på att Lidköping då var Lantmännens största enhet i Sverige. Det stod helt klart att något måste göras åt den energislukande anläggningen. Men vad? Vi började brottas med problemet själva, men kom just ingenstans, berättar Bo Lindskog. En konsult anlitades, men vi fick inte ut det vi ville av det samarbetet. En grundlig inventering På våren 2005 kom Bo Lindskog i kontakt med Lars Johansson på ÅF Infrastruktur i Norrköping. Då började det hända saker, även om det inte verkade så i början. Det blev ett förfärligt spring på folk som mätte och frågade. Jag trodde aldrig att de skulle bli klara, men insåg samtidigt att förutsättningen för ett bra resultat är att man gör ett ordentligt grundjobb. I januari 2006 fanns tillräckligt med underlag för att ÅF och Lantmännen tillsammans skulle kunna börja utveckla projektet. Tack vare ÅFs gedigna kartläggning är hela anläggningen ordentligt genomlyst. Det visade sig att det fanns en rejäl besparingspotential. Redan första året 2006 minskade uppvärmning och effektuttag med 35 %, något som enligt prognosen för 2007 kommer att sjunka ytterligare till 57 %! Normalt brukar den här typen av investeringar i energibesparing ha en pay off-tid 10

11 på tre år. I vårt fall betalade sig investeringen redan efter ett år! Samarbete spar mycket pengar I Lidköping är tre divisioner verksamma foderdivisionen, spannmålsdivisionen och fastighetsdivisionen. Målet för projektet var att spara energi, förenkla tekniken och framför allt att få divisionerna att samverka. Utgångsläget var att de tre divisionerna sammantaget hade upp till kw effektuttag. Tack vare effektiva energisparåtgärder och ett utvecklat samarbete klarar man sig nu med att abonnera på kw. ÅF har verkligen gjort ett bra jobb när det gäller att få divisionerna att jobba ihop, berömmer Bo Lindskog. Tidigare körde var och en sitt eget race. Nu samverkar de. Det innebär att om till exempel en stor last blöt spannmål kommer in, kan foderfabriken och även fastighetssidan hålla igen ett tag medan de kraftiga spannmålstorkarna går för fullt. På så sätt slipper vi slå igenom kwtaket och få onödiga fördyringar. Givande dialog med fjärrvärmeverket Med ett tidigare effektuttag på kw och en stigande prognoskurva var Lidköpings Fjärrvärmeverk i valet och kvalet. Skulle man behöva göra en mångmiljoninvestering för att tillgodose Lantmännens stigande energiaptit? Energibesparingsprojektet gjorde att fjärrvärmeverket kunde lägga de funderingarna åt sidan tills vidare. Man kan kanske tro att fjärrvärmeverkets ledning inte är särskilt förtjust över att få lägre intäkter, men våra energibesparande åtgärder gör faktiskt att även deras driftkostnader minskar, säger Bo. Skål och välkommen I Lidköpingsanläggningen ingår också en stor anläggning för etanoltillverkning, Lantmännen Reppe AB. Företaget levererar bland annat I vårt fall betalade sig investeringen redan efter ett år! den etanol som utgör grunden till flera av de spritdrycker som återfinns på Systembolagets hyllor. Lantmännen Reppe stod utanför projektfas 1, men när projektet nu går vidare med fas 2 diskuterar ÅFs projektledare Lars Johansson och Bo Lindskog vilka möjligheter som finns att ta med även den verksamheten. Bland annat har fabriken ett stort kyltorn, som skickar ut överskottsvärme året runt. Den värmen borde man kunna göra något vettigare med, menar Bo. Lars Johansson och hans medarbetare ser helt klart fram mot att få ta sig an även den utmaningen. ÅF lämnar inte kunden i sticket Det jag är speciellt nöjd med i det här samarbetet är att vi inte bara får en konsultrapport och sedan blir lämnade åt vårt öde, säger Bo. ÅF hjälper oss också att följa upp projektet. Lantmännen använder programmet ÅF Energicontroller, som enkelt och överskådligt gör det möjligt att bevaka el, värme, vatten och kyla via månadsvis uppföljning av förbrukning och kostnad. ÅF Energicontroller innehåller lättanvända verktyg för analys, diagram, nyckeltal etc. Äntligen har vi fått grepp om energiförbrukningen och känner att vi har kontroll på utvecklingen. En energibesparing för hela an- läggningen på hittills i genomsnitt kr per månad talar sitt tydliga språk, avslutar en nöjd Bo Lindskog. F A K T A Verksamheten består av: Lantmännen Granngården Lantmännen Maskin Lantmännen Reppe Lantmännen Lantbruk Lantmännen Lantbruk tillverkar ca årston foder och har en spannmålsinvägning på ton. Logistikcentret hanterar ton gödning och ton foder/spannmål/utsäde. Energiförbrukningen för hela Lidköpingsanläggningen är 85 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen för över villor. 11

12 >Affärsnytta >I fokus Energibesparing i elitserieklass Allsvenska hockeyklubben Rögle BK från Ängelholm har siktet inställt på elitserien. Skulle man inte räcka ända fram kan man i varje fall inte skylla på isen. Laget tränar nämligen sedan drygt ett år på kvalitetsis i den hypermoderna och energisnåla Gripenhallen. Gripenhallen, som drivs av ett privat bolag, invigdes med J18-VM i fjol. PEAB har ansvarat för uppförandet av hallen, medan ÅF har hållit i den tekniska biten. ÅFs åtagande har även inneburit en ekonomisk garanti på kylan, något som hittills visat sig hålla. Det gläder inte minst Lars Christiansson, som är driftansvarig för Gripenhallen. Lägre energiförbrukning och bättre is Om vi följer driftrekommendationerna för värmepumpar, ventilation och kyla så garanterar ÅF att den ekonomiska kalkylen på avfuktningsanläggningen, där ÅF angivit dimensionerna. En av förutsättningarna är att isen inte får vara tjockare än 3,5 cm med en temperatur på -4,5 C. Kommunen vill ta efter ÅF har komponerat de olika delarna så att det blivit jättebra, fortsätter Lars. I Gripenhallen har vi en separat mätare så att vi ser elförbrukningen för kyla och VVS för sig, medan vi i den gamla hallen bara ser den totala förbrukningen. Den nya hallen kostade ca 24 miljoner Övriga lokaler i hallen värms upp med golvvärme, som hämtas från kompressorerna. Därmed kostar den ingenting förutom den initiala investeringen. För uppvärmningen i hallen har vi en kylmedelskylare som blåser upp varm luft. När den faller ned och möter isens kalla luft bildas ett värmetak två meter från golvet och stannar där. Detta har mätts noga och besiktningsmannen var imponerad. Hallen håller alltid mellan +7 C och +11 C, oavsett yttertemperatur. Lars Christiansson, driftansvarig för Gripenhallen. håller. Efter en hel säsong visar det sig att det fungerar riktigt bra. Den gamla A-hallen förbrukar 1,5 miljoner kwh per år medan Gripenhallen endast gjort av med kwh per år, konstaterar en belåten Lars. Isen i Gripenhallen är mycket bättre än i den gamla kommunägda hallen beroende kronor att bygga, varav teknikdelen står för 8 miljoner. Lars räknar med att hallen ska stå i 30 år vilket, enligt honom, innebär en mycket bra affär. Vi har haft kommunen på studiebesök och de ville genast gå hem och göra samma förändringar. Billigt hålligång Lars gillar verkligen sin fina nya hall. Hela systemet är datoriserat, vilket gör att han hemifrån kan kolla hur hallen mår via sin dator. Skulle något hända har han kontakt med ÅF direkt via sms. Det kostar kronor per dygn att 12

13 hålla igång Gripenhallen jämfört med för den kommunägda hallen. Vi har även förberett med värmeslingor som också går på återvinning samt på termostat som skydd mot permafrost om vi skulle vilja utnyttja hallen året om. Och det är nog bara en tidsfråga. En hall fullsatt med smarta lösningar Nu jobbar vi på att om möjligt få det ännu bättre och vi har kontakter med ÅF någon gång per vecka men de har lämnat fem års garanti vilket borgar för få, om ens några problem. För att ytterligare spara energi är takbelysningen i hallen indelad i tre sektioner beroende på typ av verksamhet som pågår. Det innebär att det kan räcka med att tända var tredje armatur utan att ljuset märkbart försämras. Fem gånger så effektiv kondensor kronor per dygn att hålla igång Gripenhallen jämfört med för den kommunägda hallen. Lars är också stolt över ismaskinen (IceCat) som är miljövänlig med gelbatterier vilket är senaste teknik och som innebär att ingen knallgas bildas som med vanliga batterier. Även det 40-gradiga vattnet till ismaskinen värms via återvinning och liter går åt vid varje körning. Hallen har dubbla slussar där ismaskinen släpps in för att inte varm luft ska komma in utifrån och rubba temperaturen, något som är mycket viktigt. Kondensorn på hallens tak är fem gånger så effektiv som på den gamla hallen trots att den är mycket större. Vår kondensor går på luft till skillnad från den andra som går på vatten. Flexibel pumpteknik spar många kilowattimmar Istillverkningen är det som kostar pengar i en ishall. Vid toppar, som när matcher spelas, pumpar en stor kylbarriärpump runt en saltlösning i rören. Vid andra tider tar en mycket mindre pump över, något som sker automatiskt. Det gör att man spar många kilowattimmar, liksom frekvensstyrningen av kompressorerna. Tack vare att jag får statistik på datorn varje månad kan jag se vad som hänt och vad som behöver åtgärdas vilket är jättebra, avslutar Lars Christiansson innan han återgår till arbetet i sin energieffektiva ishall. Handbok i energihushållning Byggvägledning är en serie matnyttiga handböcker, utgivna av Svensk Byggtjänst. Varje handbok behandlar ett avgränsat fackområde i anslutning till Boverkets Byggregler, BBR, och Boverkets Byggvägledning, BKR. Nyligen kom Byggvägledning 8 Energihushållning och värmeisolering. Den behandlar ändringarna från den 1 juli 2006 i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 12, som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli De nya energihushållningsreglerna i BBR ställer numera krav på husens energianvändning och att husen ska byggas så att kraven på energianvändning uppfylls när huset används. Handboken ägnar stort utrymme åt att belysa hur olika krav på innetemperaturer och luftkvalitet samt brukarnas användning av huset påverkar energianvändningen. ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING Energihushållning och värmeisolering. BVL 8 13

14 >Landet runt Flygande konsult landar specialuppdrag Med flygflottiljer som uppdragsgivare passar det perfekt att sätta ner sin egen ägandes kärra på strippen på F 17 i Ronneby eller Malmen i Linköping. Flygare möter flygare med ömsesidig respekt. Sture Johansson, chef för ÅF i Borås, lyfter gärna med sitt Robinplan, döpt till Den Lille Prinsen, mot nya djärva uppdrag. Det är toppen att kunna kombinera mitt stora fritidsintresse med jobbresor till olika platser, säger Sture. Om inte låg molnhöjd och dålig sikt lägger hinder i vägen tar jag varje chans att flyga till kunderna. Milkostnaden är likvärdig med att köra bil. Skillnaden är att det går tre gånger så fort. Nya medarbetare, nya lokaler Boråskontoret har expanderat kraftigt i år. Tre nya VVS-konsulter och två på elsidan förstärker den tidigare kärntruppen på tio personer. Sture själv är en av sju från EP-byrån (Eltekniska Projekteringsbyrån) som köptes av ÅF Vi var ju en renodlad elkonsult från början. Nu har vi breddats rejält med VVS, brand- och styrsystemkompetens, och det har kunderna redan upptäckt. Uppdragsvolymen växer och själva har vi växt ur lokalerna. I början av februari hoppas jag vi har flyttat in i våra nya lokaler, och då ser jag gärna att vi också har utökat med ett par VVS:are till samt en duktig byggledare som kan ta hand om ett ökande antal helhetsprojekt, berättar Sture. 14

15 ...ett JAS-plan ska kunna trycktankas med liter bränsle på fem minuter Leif Svensson till vänster, Sture Johansson i mitten samt Lena Kristiansson till höger. Mycket militärt En av våra spetsprofiler är uppdrag för militären med Fortifikationsförvaltningen som central beställare. Det är något som har utvecklats ända sedan EP-tiden. Just nu har vi tre projekt för flygflottiljen i Ronneby och ett par för Malmen i Linköping. Det stora i Ronneby är en ny komplett drivmedelsanläggning med rörledningar och säkerhetssystem. Där byggs också en ny helikopteranläggning och en platta för tunga transportplan av Herculestyp. Vi håller i allt utom markprojekteringen. Den som inte vet vad som krävs av en militär flygplats tycker kanske inte att det är så märkvärdigt. Men om jag säger att ett JAS-plan ska kunna trycktankas med liter bränsle på fem minuter och att flera JAS som ingår i incidentberedskapen måste tankas samtidigt från samma anläggning, förstår man nog att det är en del high-tech och mycket säkerhet, förklarar Sture. Unik kompetens Per Grudén är en av dem som rekryterades till Boråskontoret i våras. Han har unik kompetens inom området drivmedelshantering. Per ingår i den grupp på fyra personer som är involverad i flygplatsprojekten tillsammans med Jörgen Persson från Göteborgskontoret och fyra av hans kollegor. Borås svarar för elprojekteringen, Göteborg för rördelen, och division Process för styrsystemen och de komplexa spännings- och tryckberäkningarna på rörsystemet, berättar Per. På F 17 finns 400 kubikmeter flygbränsle i tre cisterner. Beroende på yttertemperaturen beter sig bränslet olika i rörledningar och fixeringar. Att kalibrera styrsystemet är A och O. Där har vi hjälp av division Process som har projekterat och driftsatt en motsvarande anläggning i Linköping. Lågsniffning över bilprovbana Men Boråskontoret har mycket mer än militära uppdrag. Den egna kommunen har fått hjälp att upprätta bygghandlingar för en totalentreprenad, och åt Alingsås kommun har ett antal brandlarmsinstallationer projekterats. Ericsson finns också på kundlistan liksom Volvo och Västfastigheter, som ägs av landstinget i Västra Götaland. Sture berättar igen: Jag minns en flygning för att inspektera högspänningsledningar för elförsörjningen fram till Volvos provbana i Hällered mellan Borås och Alingsås. Jag hade fått tillstånd att flyga på låg höjd över provbanan. Men när jag gjorde det blev det ett väldigt liv där nere. Just då höll de nämligen på att provköra en hemlig bil inför ett gäng höga chefer från Volvo. Vem var inkräktaren i flygplanet? Paniklarm till Kenth Lewin, uppdragsledare hos oss. De banansvariga kunde snart lugna chefsdelegationen med beskedet att det är han från ÅF som hjälpt oss att projektera halkbanan, höghastighetsbanan, klimatkamrarna och en del andra byggnader. Hus för elefanter och apor Ett par andra intressanta specialuppdrag som Sture och hans kollegor anlitats för gäller Borås djurpark, näst störst i Sverige efter Kolmården, där Sture tidigare grundlagt sin zooerfarenhet. Djurparken i Borås behövde ett nytt elefanthus och Sture kallades in som byggledare I elefanthuset skapades också plats för andra bjässar: giraffer och noshörningar. En klart annorlunda typ av byggnad som ställer särskilda krav på hållfasthet, påpekar Sture. Apropå hållfasthet så var vi också med när aphuset gjordes om. Där är det också fråga om imponerande krafter. Jag har hört berättas hur en schimpans med bara fingrarna lyckades få ur en åtdragen fransk träskruv ur en bjälke. Kanske är det en tillfällighet att jag har fått jobba med två av de tre typer av byggnader som man brukar skoja om ingår i en egen kategori för hållfasthet: militärförläggningar, aphus och skolor. Men skolor tar vi oss också gärna an, avslutar Sture och sätter sig tillrätta i sitt flygplan för ett besök i Stockholm. 15

16 PORTO BETALT >Insikten Vellinge kommun tar hjälp av ÅF När man närmar sig Vellinge i Skåne upplyser en skylt vid motorvägen: Här är friheten större och skatten lägre. Men friheten kräver ansvar och kommunens ekonomidirektör och revisorerna är noga med hur skattepengarna används, inte minst när det gäller underhållet av kommunens byggnader. Rapporter från olika delar av landet om eftersatt underhåll i skolor studeras naturligtvis även i Vellinge. Där har ekonomidirektören Kenneth Jönsson tagit ett initiativ till att inventera och följa upp underhållsplanerna för de kommunala byggnaderna och bett ÅF som oberoende part om hjälp. Det här kommer vi säkert att få se mer av från andra kommuner, säger Lennart Eriksson på ÅF i Malmö. Med en hårt slimmad kommunadministration finns ju inte egna resurser till en sådan här kartläggning, och i många fall kanske inte ens kompetens. Istället kan vi gå igenom och systematisera den dokumentation som finns, bedöma kvaliteten och se vad som fattas och måste kompletteras. Att underhållsplaner finns betyder inte att de alltid är korrekta. Då kan vi påpeka vad som behöver justeras och uppdateras i förhållande till nya förordningar. Men planer i all ära, det viktigaste är ändå att de följs. Hur det är just i Vellinge vet vi inte ännu, men man läser ju om bedrövligt underhåll på många andra håll. Bara det faktum att kommunens ekonomidirektör tar tag i frågan visar väl på viktigheten. Eftersom jag själv bor i Vellinge, vill jag naturligtvis att våra byggnader sköts. Att spara pengar på bristande underhåll är usel ekonomi, summerar Lennart. Hur mår vårdlokalerna? Hur ser energianvändningen och innemiljön ut på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden i Sverige? Det vill Energimyndigheten och Boverket ha svar på i en undersökning av 100 statistiskt utvalda vårdlokaler. Syftet är att ta fram förbättrad nationell statistik för energianvändning och inneklimat i lokaler. År 2006 besiktigades skolor och förskolor och år 2005 kontorslokaler. Även den här gången är det ÅF som svarar för genomförandet. Besiktningen visar hur och var energin används i lokalerna säger Egil Öfverholm, projektledare på Energimyndigheten. På så sätt blir besiktningen ett viktigt verktyg för fastighets- och verksamhetsansvariga i arbetet med att spara såväl energi som pengar. Boverket vill kartlägga upprustningsbehov m.m. för att kunna nå riksdagens miljömål för energianvändning. Att ta fram underlag för förändrade miljömål om inomhusmiljön är också en viktig del. Det ingår även att beräkna kostnaderna för att åtgärda eftersatt underhåll i bebyggelsen i Sverige och söka kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och upplevd ohälsa, säger Magnus Bengtsson på Boverket, som arbetar med inomhusmiljöfrågor i projektet. Tel:

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

DB Schenker kör för fullt med låg energi

DB Schenker kör för fullt med låg energi DB Schenker tror på en ljusare framtid och på bättre ljus till lägre kostnad. Det är resultatet av ett lyckat samarbetsprojekt. Inte bara i halverade kostnader, utan också i trevligare arbetsmiljö med

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder.

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. Energitjänster Effektivare energianvändning för bostäder Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. GE0411_Energitja nster_bostader_8_sid.indd 1 09-08-12 11.16.05 En bred palett energitjänster.

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LILLA VRETA 3:11 Adress: VRETA BY 7 Uppdragsgivare 64061 STALLARHOLMEN Byggnadsägare: ÖDMARK, ANDERS Besiktningsuppgifter

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

VÅRA TRE LEDORD GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN: LITA PÅ

VÅRA TRE LEDORD GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN: LITA PÅ 100 ÅR I BRANSCHEN Johansson & Gunverth VVS & El AB är ett komplett rör- och elföretag, med bred kompetens och lång erfarenhet. Idag har vi närmare 30 anställda och verkar i Borås, Bollebygd, Härryda och

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor

Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor Energideklarationsdagen Stockholm, 25 januari 2017 Nya bestämmelserna kring krav på platsbesök i samtliga fastigheter förhoppningar och farhågor Per Lindh, Navic energipartner Vem är Per och vad är Navic

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Att ta investeringsbeslut baserat på kunskap om garanterad återbetalningstid Sammanfattning Många fastighetsägare brottas med att få budgeten att gå ihop. En av de största

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Sundsvalls Sjukhus 20 LJUSKULTUR 3 / 08. minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt!

Sundsvalls Sjukhus 20 LJUSKULTUR 3 / 08. minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt! Totalt sett har vi minskat elenergianvändningen för belysning med hela 67 procent i åtgärdade avsnitt! Jan Lindberg, energicontroller vid Landstingsfastigheter i Härnösand. Sundsvalls Sjukhus Helt nyligen

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,639. Adress Postnummer Postort Huvudadress.

Energideklaration Postnummer Egen beteckning. X-koordinat ,639. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Bikupan Personnummer/Organisationsnummer 76402-7844 Adress C/O Frubo B Box 38 Postnummer 582 8 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer