B I S U R R E T! BRASTAD BAGERI. Sotenäs Biodlarförening Våren Bankgiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B I S U R R E T! BRASTAD BAGERI. Sotenäs Biodlarförening Våren 2012. Bankgiro 5711-9885"

Transkript

1 B I S U R R E T! Sotenäs Biodlarförening Våren 2012 Bankgiro Varannan torsdag, jämna veckor, träffas vi kl i Tossene Bygdegård Bland annat i detta nummer: Vad händer under året Mötesrapporter Biresa 2012 till Lurö Funktionärer 2012 Ordförande har ordet Biodlarträff Täppan Baksidan BRASTAD BAGERI

2 På gång under januari Nybörjarkurs i biodling startar 4 februari Årsmöte Göteborgs och Bohusläns Biodlardistrikt, Plats: Uddvalla, Södertull 8 mars Temadag i Tossene Hembygdsgård, Kurt Jimmefors 31 mars SBR Förbundsårsmöte i Alingsås 3 maj Vårmöte med rapporter om läget i våra bikupor 2 juni Biresa till Lurö Juni Drottningodlingskurs 30 juni Biodlardag 9 augusti Grillafton på Bohus-Malmön, vi åker med färjan 18 oktober Honungsbedömning 1 nov Arbetsafton november Vaxinlämning, tid meddelas senare 15 nov Sotenäs biodlarförening, årsmöte 29 nov Honungsbedömning, extra tillfälle om behov föreligger 13 dec Julavslutning med glögg och pepparkakor Årsmötesdeltagare 2011 i Tossene

3 Ordföranden har ordet Kan du tänka dig att bli ordförande? Denna fråga ställde Ingemar Emanuelsson för något år sedan. Möjligen när jag blir pensionär, svarade jag. Och nu var det dags, kanske ett år för tidigt, men så blev det när jag på årsmötet valdes av en enhällig medlemsskara. Det är en lätt förening att vara ordförande för och med medhjälpare som Ann-Charlotte, Kjell, Inger med flera skall vi hjälpas åt att föra föreningen framåt och utveckla den. Med detta tackar jag för förtroendet och ser fram emot ett aktivt bi-år Urban Sedan sist Det verkar som de flesta av mina biodlarkollegor var nöjda med föregående biår. Återigen finns det ljung i hösthonungen efter att par magra år. För första gången testade jag att ympa honungen. Det vill säga att i stället för att röra honungen tills den blir finkristallin kan man tillsätta en mindre mängd finkristallin honung varvid honungen får en struktur och konsistens som rent av är bättre än man kan uppnå genom omrörning. Metoden är tidsbesparande och färdig honung finns därmed att tillgå tidigare på hösten. Amflora heter en potatissort som är genmodifierad på så sätt att den innehåller en särskild typ av stärkelse, amylopektin, som är lämplig att användas inom industrin. EU har godkänt Amflora för kommersiell odling och Sverige var ett av de första länderna att använda den, då i utsädesodlingar. Problem uppstod då man upptäckte att Amfloran var kontaminerad med en annan genmodifierad potatissort, Amadea. Denna är dock inte godkänd för kommersiell odling. Den 16 januari 2012 meddelar BASF att man flyttar odlingarna till Nordoch Sydamerika efter att flera av EU:s medlemsländer ifrågasatt gentekniken. Också politiker, konsumenter och jordbrukare har haft invändningar varför det inte finns anledning att fortsätta utveckla grödor exklusivt för denna marknad, säger man i pressmeddelandet. Beslutet innebär att man lägger ner bland annat den svenska utvecklingsdelen i Svalöf, Plant Science Sweden AB, ett dotterbolag till BASF Plant Sciences. Sex anställda här mister jobbet. Tidigare nämnda Amflora och Amadea berörs samt ytterligare ett par sorter, Fortuna och Modena, som ännu ej godkänts för odling. Nytt utvecklingscentrum för BASF:s genteknik blir i Raleigh i North Carolina, USA. Detta är troligen en direkt följd av att USA har betydligt liberalare lagstiftning och regler beträffande genteknik jämfört med EU. kh

4 Huskurer Försök har genomförts med inälvsmaskar för att bota personer med inflammatoriska tarmsjukdomar som är svåra eller omöjliga att bota på konventionellt sätt. Försökspersonerna har fått en dryck med ägg från inälvsmaskar. Bortemot 50 % av försökspersonerna upplevde att flera av symtomen försvann, symptom som diarré, magont, blod i avföringen etc. Anledningen till att metoden får denna effekt tros ha att göra med immunförsvaret hos folk i västvärlden har för lite att syssla med. En studie utförd av dr. Martin Grassberger vid Wiens universitet, visar att patienter med psoriasis kan minska sina besvär genom fiskterapi. Patienten får helt enkelt ta ett bad tillsammans med ett stim rufagarrafiskar som försiktigt skrapar loss den inflammerade huden och äter upp den. Därmed friläggs underliggande hud och en läkningsprocess startar. Det är dock en tålamodsprövande behandling som pågår i 20 dagar med två pass om dagen i fiskbadet. Studien visar att 70 % av patienterna blivit bättre av en sådan här behandling. I hundratals år har bigiftsterapi använts i Kina, Japan och Korea. Behandlingen är enkel, patienten låter sig bli stucken av ett antal bin. I väst har man börjat använda bigiftsterapi på människor med MS och man har sett en lindring av symtomen hos många patienter. Bigiftet har flera hundra komponenter men exakt hur bigiftet verkar vet man inte, men det verkar som 18 av komponenterna blir verksamma i kroppen. En av komponenterna, ett protein bland ett 20-tal stora proteiner, kan blockera vissa nervcentra och fungerar därmed som smärtstillande. Mellitin är en av de kraftfullaste antiinflammatoriska substanser man känner till, precis som apamin, som dessutom ökar nervaktiviteten. Möjligen kan detta förklara varför MS-drabbade känner sig bättre. Personer med ledbesvär och reumatisk värk har provat bigiftsterapi med gott resultat. Bigiftet har också visats kunna döda tumörceller. Innan penicillinet var uppfunnet var det vanligt att man använde fluglarver för att hindra att sår infekterades. När allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika kan larvterapin vara räddningen då även svårbemästrade stafylokocker måste ge sig. Exakt hur det går till vet man inte men troligen är det en kombination av olika faktorer. När larverna börjar äta i ett sår produceras ett protein som bryter ner enzymer vilka i sin tur bryter ner död sårvävnad. Detta reduceras till en soppa som larverna suger i sig. Det har också visat sig att under denna process har surhetsgraden i såret ändrats, vilket skyddar mot många mikrober. kh

5 Sotenäs BF, årsmöte 2011 Den 17 november hölls det stadgeenliga årsmötet i Tossene hembygdsgård. Ett tjugotal medlemmar hade mött upp till dagens förhandlingar där Margareta i Bônn förtjänstfullt underhöll oss i pausen med skönklingande sång och gitarrspel. Ett par förändringar i styrelsen blev resultatet av valen. Henrik slutar som ordförande och Urban tar vid i hans ställe. Ett nytillskott kunde noteras när Inger Dahlberg enhälligt valdes in i styrelsen. Själv lät jag mig övertalas att omväljas för ytterligare en tvåårsperiod. Lotta och Anders finns också kvar, så egentligen är det bara Inger som är ett nytillskott och vi hälsar henne varmt välkommen till styrelsen. Solveig på Fregatten hade som vanligt lagat till två stora och delikata smörgåstårtor och de närvarande lät sig väl smaka. Mätta och belåtna, och tur var väl det, kunde vi så ta itu med resten av dagordningen där övriga frågor blev en lång och utdragen historia med dussinet punkter. kh Margareta med en hänförd publik

6 Göteborgs-distriktets årsmöte Lördagen den 4 februari höll Göteborgs och Bohus Läns Biodlardistrikt årsmöte i Uddevalla. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättade Ingvar Arvidsson om Nordbi projektet och från länsstyrelsen hade Maja-Lena Främling kommit för att berätta om vad som planeras för den närmaste tiden. Ingvar gav en bakgrund till hur Nordbi startade en gång i tiden på talet. Från att det nordiska biet har haft en utbredning över stora delar av Europa har det mer eller mindre försvunnit och återfinns i dag på några enstaka platser i världen. Denna tillbakagång från total dominans i Europa till en sällsynt biras gick ganska fort, främst beroende på att biodlare började importera andra biraser såsom det italienska biet. Därmed uppstod ett stort antal hybrider, ofta efter hand med tvivelaktiga egenskaper. I början på 80-talet började man intressera sig för att bevara det nordiska biet med utgångspunkt på de rester som kunde fanns kvar. Man försökte också att intressera SBR för denna fråga men intresset var svalt för att inte säga obefintligt öppnar man en parningsstation på Lurö i Vänern i akt och mening att där kunna få sina nordiska drottningar så renparade som möjligt. Efter fem år av tveksamma framgångar i avelsarbetet beslöt man att göra en mer gedigen insats och begär in prover från biodlare som trodde sig ha nordiska bin. Några få prov från främst Jämtland och Västerbotten, men också Dalsland visade sig värda att arbeta vidare med. På Laesö i Danmark har man också försökt att bevara det nordiska biet och även här hämtades material till projektet. Från de rester man hittade har man sedan långsamt lyckats bygga upp en stam med nordiska bin innehållande ca 30 avelslinjer. För det vidare arbetet behöver man fler drottningodlare samt fler renparningsområden. Man tänker också fokusera mer på norra Sverige där det nordiska biet bör vara bättre lämpat än sydländska raser. För närvarande finns cirka 2000 samhällen med nordiska bin i Sverige, men önskvärt är att avsevärt utöka detta antal. Varje biras har sina fördelar och nackdelar men klart är att det nordiska biet är väl anpassat för det nordiska klimatet och de dragförhållandena som förekommer. De flyger också vid lägre temperaturer och övervintrar bra med måttlig foderåtgång. En nackdel som man ser med det nordiska biet är en senare vårutveckling, som då är till nackdel vid tidigt drag med till exempel höstraps. Ingvar berörde också svårigheterna med att skapa renparningsområden, detta oavsett vilken ras man satsade på. Ett sådant område behöver vara ganska stort, en radie på 10 km skulle behövas för att få någorlunda säkra parningar.

7 Maja-Lena Främling försökte belysa vilka nya regler och förordningar samt aktiviteter som är på gång framöver. Både på nationell nivå såväl som på EU-nivå finns tankar som kan påverka den svenska biodlingen. Bitillsynen kommer att koncentreras till 9 län och Halland skulle då slås samman med Bohuslän. Kostnaderna för bitillsynen kan komma att läggas på näringen. Förordnandet som bitillsynsman kan komma att ändras till fast anställd personal. Register över uppställningsplatserna behöver upprättas, i dag är det bara bitillsynsmännen som har kännedom över uppställningsplatserna. På sluttampen av mötet berörde Magnus Samuelsson det rundbrev som gått ut till distriktsordförandena. Brevet hade undertecknats av sex personer ur SBR:s styrelse som samtliga avsåg att lämna styrelsen. För personer som inte hade någon kännedom av vad brevet egentligen berörde, tedde det hela sig mycket märkligt och obegripligt. Vid ett styrelsemöte försökte en person med insyn i SBR:s styrelse att bringa klarhet i frågan och vad som egentligen menades med rundbrevet. Förklaringen var dock inte nöjaktig utan man kallade till ett möte där berörda parter fick möjlighet att förklara sig. Kärnfrågan som framkommer är att den på 2011 års förbundsårsmöte valda valberedningen arbetade för att en viss person skall tillsättas på en tjänst inom SBR som ledigförklarats. Klart är dock att valberedningen inte har mandat att föreslå personer att tillsättas på tjänster där styrelsen är arbetsgivarpart. Detta framkom på mötet där valberedningen menar att de endast hade föreslagit för styrelsen en lämplig kandidat till tjänsten. De sex från styrelsen menar dock att en kampanj bedrivits och att enskilda styrelseledamöter hade kontaktats i akt och mening att försöka påverka vilken person som skall utses. Vid enskilda frågestunder med var och en visar det sig att ingen ändrar ståndpunkt och att varslen att avgå kvarstår för de sex personerna från styrelsen. Man menar att man blivit utsatt för en odemokratisk process och att viktiga föreningsprinciper åsidosatts. Utifrån sett tycks detta vara en orsak som inte borde fått en sådan omfattning att det motiverar att två tredjedelar av styrelsen väljer att avgå. Frågan som man genast ställer sig är om det finns andra bakomliggande orsaker och i så fall vilka? En annan fråga är var finns revisorerna? De är de enda som har befogenhet mellan årsmötena att ingripa i styrelsens och övriga valda enheters arbete. Klart är dock att SBR befinner sig i ett kaos och att styrelsen dräneras på rutin som kan ta en tid att återuppbygga. kh

8 Biresa 2012 Årets upplaga av biresan arrangeras av Uddevallanejdens BF och går den 2 juni till Lurö. Planeringen är i skrivande stund i full gång varför tider och platser för bussens stopp samt stopp för anmälan, kommer att meddelas senare när den informationen finns tillgänglig. Själva målet för resan är, förutom Lurö skärgårds och Lurös naturskönhet, Nordbis parningsstation. Ingvar Arvidsson är en av eldsjälarna i Nordbi och kommer att fungera som vår ciceron vid besöket på Lurö. Lurö är beläget i Lurö skärgård som sträcker sig från Värmlandsnäs till Kollandsö i Västergötland och delar av Vänern med Dalbosjön i väster och Värmlandssjön i öster. Vänerns skärgård är för övrigt Europas största insjöskärgård. Lurö tillhör Säffle kommun och har dagliga båtförbindelser med Ekenäs på sydspetsen av Värmlandsnäs. Här bedrevs jordbruk till fram på 1950-talet men i dag hålls endast betesdjur på ängarna för att förhindra igenväxt. Ön har varit bebodd sedan järnåldern men i dag finns det endast en året runt boende familj kvar. Det finns inga vägar på Lurö men däremot att antal vandringsleder som gör det lätt för besökarna att utforska ön. Skulle man bli trött och behöver en stunds vila för trötta ben finns det ett café samt ett vandrarhem med restaurang. För att skydda natur och kulturhistoriska värden är Lurö med omgivande skärgård avsatt som naturreservat. Vid utgrävningar har man funnit rester av en romansk kyrka från talet. Enligt sägnen skall här även ha funnits ett kloster. Hur märkligt det än tycks vara med Lurös ensliga belägenhet har ön faktiskt varit ett centrum för resande folk i gamla tider. Kållandsö, Lurö och Värmlandsnäs var en veritabel motorväg för resande mellan Västergötland och Värmland. Munkar från Västergötland tog denna väg när de var på pilgrimsfärd till Olof den Heliges grav i Nidarosdomen i Trondheim. All denna trafik medförde att man behövde erbjuda mat och logi för de resande. Leden över Lurö kom att betraktas som allmän sjöväg och vid slutet av 1700-talet inrättades att gästgiveri med uppgift att erbjuda sina gäster mat och husrum samt rodd till Ekenäs på Värmlandsnäs och Ekebo på Kållandsö, varifrån resenärerna kunde fortsätta med hästskjuts. Segelskutor som förr trafikerade Vänern kunde här bli liggande i veckor i avvaktan på lämpliga vindar. Befolkningen på Lurö och andra öar i närheten såg en möjlighet till extra inkomster och öppnade krogar samt gästgiveri på Norra Hökön samt Kalvön, där besättningarna kunde fördriva tiden. kh

9 Vita bussar I slutet av 90-talet hade jag ett engagemang i Svenska Röda Korset och blev också en medlem i den grupp av personer som kunde skickas ut i världen för att bistå i nödsituationer. Att jag blev antagen som delegat berodde på tre omständigheter, dels att jag hade en bakgrund inom vattenrening och vattenförsörjning, dels att jag hade erfarenheter från arbete i ett utvecklingsland men också vissa kunskaper i språk. Utbildningen, som anordnades i Röda Korsets regi, var huvudsakligen förlagd till Gripsholms Folkhögskola strax utanför Mariefred men också på Swedints övningsfält vid Almnäs utanför Strängnäs. Vid en paus i studierna om Röda Korset fick vi en guidad visning runt på Gripsholms slott. I en av ladorna strax intill stod den sista bevarade vita bussen som användes vid evakueringen av offer för naziregimens utrensningar. Att Sverige vid den här tiden var neutralt betydde inte att man inte hade valt sida. Säkerligen var det också en politisk balansgång att förbli neutralt och att inte bli ockuperat av Tyskland som våra grannländer blev. Eftergifter som permitenttrafiken till och från Nordnorge vittnar om detta. På senare tid har framkommit att det fanns detaljerade planer på att invadera Sverige. Den finske överbefälhavaren Mannerheim insåg att Tyskland var illa ute efter nederlaget vid Stalingrad och förmodligen skulle förlora kriget. Därmed kunde det vara lämpligt att se över Finlands situation och leta efter alternativa utvägar. Mannerheim lät informera Finlands försvarsminister Walden sina funderingar den 11 februari Det är knappast en slump att Hitler några dagar senare beordrade Alfred Jodl, chefen för krigsmaktens operativa avdelning, att utarbeta en plan för en blixtinvasion av Sverige. Finland var av stort strategiskt intresse för Hitlers krig mot Sovjet och Hitler var inte det minsta intresserad av en förändring av Finlands utrikespolitik. Stabschefen för tyska 21:a armén i Norge, generallöjtnant Rudolf Bamler, fick i uppdrag, tillsammans med generalmajor Adolf von Schell, att utarbeta en detaljerad invasionsplan. Huvudmålen var i första hand Bodens fästning, Östersund, Karlstad, Uddevalla samt landstigning av trupper mellan Varberg och Falkenberg. Stockholm, Göteborg samt Malmö skulle utsättas för massiva bombningar. Tyskarna förväntade sig att huvudslaget med svenska armén skulle ske någonstans i öppen terräng mellan Västerås och Uppsala. Detta är uppgifter Bamler redogjorde för i Röda Stjärnan Vid sammanbrottet 1945 förstörde tyskarna alla originaldokument så med säkerhet vet man inte om den tyska invasionsplanen fanns. Helt klart är dock att en betydande uppmarsch mot Sverige av tyska trupper förekom under första halvåret av På en stabskonferens den 13 mars gav Hitler order om att 25:e Panzerdivision skall utrustas med de tyngsta vapen som finns tillgängliga, mot vilka den svenska armén saknar försvar emot.

10 Enligt planen skulle 25:e Panzerdivision gått i täten för invasionen av Sverige. Divisionens dagbok visar på intensiva förberedelser i maj och juni Den 28 maj hölls en genomgång av svenska terrängförhållanden och två veckor senare höll underrättelseofficerarna föredrag om fienden. Den 6 juli rapporterar man dock att man inte är insatsberedd som pansardivision, men förfogar över man och 172 stridsvagnar. Herman Göring, chefen för det tyska flyget, lär ha sagt till sin svenska svägerskas son, att ett sådant litet skitland som Sverige trampar vi ihjäl. Men invasionsordern kom aldrig. Hitler blev tvungen att flytta 25:e Panzerdivision till östfronten där Röda arméns framgångar växte. Vi får aldrig veta det men troligen var det Stalin som förhindrade en nazistisk ockupation av Sverige. Därmed kunde vi fortsätta att vara neutrala och skicka kullager från Lysekil till krigsindustrierna i England samt järnmalm till Tyskland. Norge och Danmark invaderades den 9 april 1940 och i Norge startade arresteringarna omedelbart. Beroende på att norska motståndsrörelsen skapade oro för ockupanterna ökade också arresteringarna som en konsekvens av detta. Under våren 1941 startade regelbundna deporteringar från Norge till läger i Tyskland. I Danmark startade arresteringarna först efter att koalitionsregeringen hade avgått den 29 augusti Allt eftersom antalet skandinaver ökade i de tyska lägren försökte flera grupper att organisera hjälp till dem. Norska sjömansprästerna i Hamburg, Arne Berge och Conrad Vogt-Svendsen besökte internerade, gav dem mat och såg till att brev blev skickade till släkt där hemma. Tillsammans med de internerade upprättades listor över fångar och var de fanns, listor som via Sveriges ambassad i Berlin skickades till norska exilregeringen i London. Mot slutet av 1944 fanns inemot 8000 norska fångar i Tyskland utöver de drygt 1100 norska krigsfångarna. I Danmark hade amiral Carl Hammerich sedan länge arbetat på en hemlig plan för att frita danska och norska fångar under kodnamn Jyllandskorps. Hammerich hade goda förbindelser med sjömansprästerna i Hamburg såväl som med en i Stockholm verksam norsk diplomat, Niels Christian Ditleff. Hammerich knöt också kontakt med Johan Bernhard Hjort och Didrik Arup Seip i den så kallade Gross Kreutz-gruppen. Under 1944 gjorde danskarna omfattande förberedelser för att försöka frita och, om det lyckades, ta hand om fångarna i Danmark. Cirka 6000 danska fångar fanns i de tyska lägren. De allierades överkommando beslutade dock att inga fritagningsförsök skulle göras utan man skulle vänta tills de allierade styrkorna kunde befria fångarna. En månad efter att de allierade tagit beslutet fick Gross Kreutz-gruppen kännedom om det och reagerade omedelbart. Hjort skrev till norska exilregeringen med rådet att fångarna skulle räddas före de allierade anlände då de annars riskerade att bli avrättade av de retirerande tyska styrkorna. Han menade också att norska regeringen skulle överväga att

11 be Sverige hjälpa till med att evakuera åtminstone de norska och danska fångarna och transportera dessa till Sverige där de om möjligt kunde få stanna till efter kriget. Norska exilregeringen ställde sig dock tveksam då de ansåg att det var en norsk angelägenhet att frita fångarna och de ville heller inte ge Sverige en möjlighet att utmärka sig. Den energiske Ditleff i Stockholm vägrade att acceptera sin regerings riktlinjer utan fortsatte att försöka påverka både enskilda men också det svenska utrikesdepartementet i att Sverige skulle delta i att rädda skandinaver i tyska fångläger. I september 1944 riktade Ditleff frågan till greve Folke Bernadotte som omedelbart ställde sig positiv till planerna. Den 30 november lämnar Ditleff in en handling till utrikesdepartementet med rubriken: anledningen till en svensk operation för att rädda fångar. Ditleff handlade fortfarande på eget initiativ men efter hand ändrar sig den norska regeringen. Den 29 december får norska ambassaden i Stockholm instruktioner om att ta upp diskussioner i akt och mening att få till stånd en svensk insats riktat mot de skandinaviska fångarna. Under tiden som Ditleff försökte få till stånd en överenskommelse med Sverige hade danskarna fått tyskarnas medgivande att transportera hem ett antal danska fångar. De första var ett antal danska polismän som lämnade Buchenwald den 5 december. I slutet av februari 1945 hade man lyckats föra hem 341 fångar, de flesta i mycket dåligt skick. Dessa transporter gav värdefulla erfarenheter vilket senare kunde utnyttjas under transporterna med de vita bussarna. Sverige var det enda neutrala landet i Norden med neutraliteten varierade. Fram till tyskarnas förlust vid slaget om Stalingrad hade sympatierna varit till Tysklands fördel men ändrades sedan så sakteliga till de allierades fördel. Vid den här tiden bodde i Stockholm den baltisk-tyske Felix Kersten som var personlig massör till ingen mindre än Hitlers närmaste man, Heinrich Himmler. Himmler och hans närmaste man, Walter Schellenberg, hade förstått sedan länge att tredje riket inte skulle bestå särskilt länge till och undersökte möjligheterna till en separat fred med västmakterna. Här kunde Sverige spela en viktig roll som länk och medlare och nu fungerade Kersten som en direkt länk mellan utrikesdepartementet och Himmler. Utrikesdepartementet utnyttjade situationen och i december 1944 får man 50 norska studenter, 50 danska polismän och 3 svenskar frigivna. Villkoret var att allt mörklades och inget fick sippra ut till pressen, om Hitler skulle få reda på vad som försiggick skulle alla framtida fritagningsförsök bli omöjliga. Den 5 februari skickar Ditleff en officiell norsk förfrågan till Sveriges regering om att sända en förhandlingsdelegation till Berlin. Samt om förhandlingarna lyckades, skicka en expedition för att hämta hem skandinaver. Svenske utrikesministern Christian Günter ställde sig positiv och regeringen gav Folke Bernadotte tillstånd att bege sig till Berlin.

12 I Berlin träffade Bernadotte flera av nazi-ledarna, utrikesminister von Ribbentrop, säkerhetstjänstens chef Ernst Kaltenbrunner, Heinrich Himmler samt Walter Schellenberg. Himmler ställde sig dock negativ till den svenska räddningsexpeditionen, väl i Sverige kunde fångarna utbildas till poliser, vilket redan skedde med norska och danska grupper. Bernadotte ändrade då strategi och begärde att de skandinaviska fångarna skulle samlas på en plats för att underlätta för Röda Korset att ge fångarna stöd. Vid ett möte med Schellenberg den 21 februari får Bernadotte Himmlers ord på att de skandinaviska fångarna skall samlas på en plats. Grunden till organisationen runt de vita bussarna hade lagts genom åratal av insamlande av information och planering från dansk och norsk sida. Den svenska expeditionen använde sig av detta utan större förändringar och Svenska Röda Korset kontaktade armén som tillhandahöll de fordon och utrustning som behövdes. 308 personer deltog i transporterna under ledning av överste Gottfrid Björk. 20 personer var sjukvårdkunnig personal medan resterande 288 var frivilliga från T1 i Linköping, T3 i Sollefteå och T4 i Hässleholm. T står för den militära termen trängregemente i betydelsen ett militärt förband med uppgift att förse de stridande förbanden med material, reparationer och sjukvård. Till sitt förfogande fick man 36 bussar med plats för 8 liggande eller 30 sittande passagerare. 19 lastbilar, 7 personbilar och 7 motorcyklar ingick också liksom fältkök, räddningsfordon och lastbilar utrustade som reparationsverkstäder. Totala transportkapaciteten uppgick till personer över längre distanser och över kortare upp till personer då också lastbilarna kunde användas. Bränslet till fordonen var en blandning av hälften bensin och hälften etanol, bussarna drog 5 liter milen. All utrustning som kunde tänkas behövas för att genomföra hela expeditionen var tvunget att medföras från Sverige då inget kunde anskaffas i Tyskland. Saléns båda båtar Magdalena och Lillie Matthisen skeppade över till Lübeck bland annat 350 ton bränsle och matpaket avsedda för de fritagna fångarna. För att undvika publicitet hade de svenska tidningarna fått information om att undvika att publicera något om räddningsauktionen. Den danske ambassadören i Stockholm hade erbjudit ett samarbete med 40 bussar, 30 lastbilar och 18 ambulanser och detta var också i linje med Bernadottes tankar då han hade planerat för en gemensam dansk-svensk expedition. Detta fick dock skrinläggas då tyskarna ställde ultimatumet att endast en helsvensk insats kom på fråga eller man skulle starta en fullskalig attack på både Danmark och Norge. Man hade delat upp styrkan i tre delar med 12 bussar i varje och den första delen startade från Hässleholm den 8 mars. Via färjan mellan Malmö och Köpenhamn var man i Danmark där motståndsrörelsen hade informerats om företaget av säkerhetsskäl. Passagen genom Danmark

13 löpte utan några problem och den 12 mars når man det högkvarter som upprättats i slottet Friedrichsruh 30 km sydost om Hamburg. Att man valt denna plats berodde på flera omständigheter, dels låg slottet nära den Danska gränsen, dels nära Neuengamme koncentrationsläger men också att slottet ägdes av Otto Bismarck. Bismarck var gift med en svensk kvinna men också en god vän till Folke Bernadotte. Meningen var att man skulle samla så många skandinaviska fångar som möjligt i Neuengamme. Då Tyskland fortfarande var en polisstat var man tvungna att knyta till expeditionen runt 40 sambandsofficerare dels från SS men också Gestapo. Mest namnkunniga var Himmlers kommunikationsofficer Obersturmbanfurer Karl Rennau från SS samt från Gestapo Franz Göring. Tyskarna fordrade att vart annat fordon skulle ha en tysk officer med på resan. Hela expeditionen var alltså helt beroende av tyskarnas samarbete för att kunna röra sig utan restriktioner. Bernadotte hade lovat Schellenberg att ha expeditionen i Warnemünde den 3 mars men blev försenad med mer än en vecka, främst beroende på svårigheter att få garantier från de allierade att inte bli attackerade. Vid den här tiden hade de allierade fullständig kontroll över tyskt luftrum och vägtransporter blev regelbundet attackerade. Expeditionen skulle i huvudsak röra sig inom områden kontrollerade av Royal Air Force och den 8 mars meddelar brittiska regeringen Sveriges utrikesdepartement att man blivit informerad men gav inga som helst garantier för att inga attacker skulle ske. Det hände också att man blev attackerad, en svensk chaufför och 25 fritagna fångar dödades vid en sådan flygattack. Den 6 mars anländer Bernadotte till Berlin för att fortsätta förhandlingarna med tyskarna. Himmlers massör Felix Kersten hade redan anlänt till Berlin och den svenske ambassadören i Berlin, Arvid Richert, hade fått instruktioner av utrikesdepartementet att stötta Kersten i hans försök att påverka Himmler. Parallellt med detta hade danskarna, med ambassadör Otto Carl Mohr i spetsen, försökt att få fler danska fångar frigivna. Till skillnad mot svenskarnas förhandlingspartner Himmler/Schellenberg förhandlade danskarna med SS-generalen Ernst Kaltenbrunner. Den 12 mars hade danskarna fått tillstånd för tre transporter och fram till den 21 mars hade de lyckats föra ut 262 danska fångar till Danmark. Efter den 21 mars blev det stopp i danskarnas försök att föra ut frigivna fångar varvid svenskarna tog över försöken att rädda fler fångar. I högkvarteret vid Friedrichsru delades expeditionen i två grupper där den första blev ansvarig för att hämta fångar från Sachenhausen. Den första transporten startade den 15 mars och på 7 resor hade man hämtat cirka danska och norska fångar till Neungamme koncentrationsläger. Den andra gruppen skulle hämta fångar från den södra delen av Tyskland, från Dachau, Schönberg samt Mauthausen och startade den 19 mars. Sträckan för andra gruppen var betydligt längre och besvärligare, bland annat beroende på bristen på bränsle samt att fångarna var i betydligt sämre skick, först den 24 mars är man tillbaka i Neuengamme. Med på första resan var 550 fångar medan 67 mycket dåliga hade man tvingats att lämna kvar. Ett stort problem under transporten att fångarna

14 drabbats av kronisk diare. Detta löstes senare någorlunda med hjälp av transportabla toaletter som danskarna hade använt sig av under sina transporter. Tidigt i februari anlände en liten Röda Kors-delegation till Berlin, 6 personer i två bussar och en personbil, med uppdrag att föra hem svenska kvinnor gifta med tyska män. Beroende på det överhängande sammanbrottet av Tyskland behövde dessa snarast fly. Första transporten startade den 26 mars och fram till den 20 april hade 1400 kvinnor och barn förts till Malmö via Lübeck och Danmark. På grund av alla transporter av skandinaver till Neuengamme koncentrationsläger blev det snart överfullt varvid SS fordrade att de vita bussarna skulle användas för att flytta fångar av andra nationaliteter. Nu tvingades Röda Korset att frångå en av sina viktigaste principer, att bistå utsatta med alla till buds stående medel oavsett nationalitet, hudfärg eller religion. Bort emot 2000 franska, belgiska, holländska, ryska och polska fångar transporterades till andra koncentrationsläger. Dessa fångar var i mycket dåligt skick och 50 till 100 dog under transporterna till läger med sämre förhållanden än i Neuengamme, där ännu fler dog. De flesta av dessa transporter genomfördes från 27 mars till 29 mars men så sent som den 13 april genomfördes den sista transporten för SS. Mellan 30 mars till 2 april samlades 1200 fångar upp bestående av dansk polis samt några norskar från lägren Torgau, Muhlberg och Oschartz. De danska polismännen fördes till Danmark i två omgångar och ungefär 1000 av dem skickades sedan vidare till Sverige. Först den 29 mars fick svensk rödakorspersonal tillträde till Neuengammelägret och kunde fördela medicin, filtar, hygienartiklar samt mat mellan fångarna varvid förhållandena för de skandinaviska fångarna förbättrades betydligt. Den 28 mars anlände Folke Bernadotte för förnyade förhandlingar med Himmler för att få till stånd en uppgörelse för att få föra ut de skandinaviska fångarna till Sverige. Förhandlingarna rörde också möjligheterna att få tillträde till hela Neuengamme-lägret samt om möjligt också föra ut judiska fångar till Sverige. Den 30 mars besökte Bernadotte Neuengamme-lägret för första gången. I början av april var de flesta skandinaviska fångarna i Tyskland samlade i Neuengamme. Men operationen drog ut på tiden och närmare halva Röda Kors-styrkan reste tillbaka till Sverige. Men den 2 april gav sig en ny expedition iväg för att samla upp de kvarvarande fångarna i Mauthausen och Dachau. En buss med den norske doktorn Björn Heger fick i uppdrag att söka efter de 30 fångar som Gross Kreutz- gruppen hade lokaliserat till området runt Schönberg. Under färden längs Autobahn blev de tvungna att stanna flera gånger för att ge första hjälpen till svårt skadade efter attacker av allierat flyg. I några fall var förödelsen fruktansvärd. Väl framme kunde expeditionen undsätta totalt 75 fångar, 43 svårt sjuka från Dachau, 16 kvinnor fån Mauthausen samt 16 fångar från Vaihingen.

15 Bland de svårt medtagna överlevande från Vaihingen fanns Trygve Bratteli och Kristian Ottosen. Med tillstånd från tyska myndigheter och svenska utrikesdepartementet kunde en dansk räddningsstyrka ersätta de svenskar som återvänt till Sverige den 5 april. Den danska styrkan mönstrade 33 bussar, 14 ambulanser, 7 lastbilar och 4 personbilar och koordinerades med den svenska styrkan under svenskt befäl. Den 9 april gav sig den dansk-svenska expeditionen av mot Berlin för att samla upp 211 fångar från 20 olika fängelser Den 15 april transporterades 524 fångar från fängelser i Mecklenburg. De danska judar som inte lyckats fly under arresteringarna 1943 hade blivit deporterade till Theresienstadt. Det dröjde länge innan tyskarna gav sitt tillstånd att samla upp dessa. Till slut lyckades Rennau, en tysk sambandsofficer, få Gestapos tillstånd att åka dit och den 12 april startade en kolonn med 23 svenska bussar, 12 personbilar och ett antal danska ambulanser med läkare och sköterskor. Läget i Tyskland var nu kritiskt och chaufförerna informerades om att resan skulle bli mycket farlig. I sista minuten försökte svenska utrikesdepartementet att stoppa resan då information hade framkommit att ryska styrkor hade blockerat vägen. Den 15 april hade man samlat upp 423 skandinaviska judar från Theresienstadt och kunde vända tillbaka mot Danmark. När man passerade Dresden hade staden just blivit bombad och Potsdam blev bombad samma natt som man stannade där. Så småningom når kolonnen Padborg i Danmark nära tyska gränsen utan förluster och dagen efter fördes de räddade judarna med färja över till Malmö. Den första attacken mot de vita bussarna inträffade den 18 april då det danska lägret vid Friedrichsrue blev attackerat av allierat flyg. Fyra förare och en sköterska ådrog sig lättare skador medan 10 fordon blev förstörda. De följande dagarna inträffade flera liknande attacker med åtskilliga dödade och sårade. Genom nya förhandlingar fick Folke Bernadotte klartecken att evakuera svårt sjuka fångar och den första transporten avreste den 9 april. 12 svenska bussar och 8 danska ambulanser transporterade 153 fångar, de flesta sängliggande, till karantän i Padborg. Efter behandling och vila fördes de sedan vidare till Sverige. Den 18 april hade 1216 danska och norska fångar förts till Sverige från Neuengamme. På kvällen den 19 april hölls ett möte på Friedrichsruh slott för att diskutera evakueringen av de resterande fångarna i Neuengamme. Närvarande var Bernadotte, Frykmann och Richert från Sverige, Hvass och Holm från Danmark samt Rennau från Tyskland. Situationen var kritisk då man inte hade tillräcklig transportkapacitet för att evakuera fångarna snabbt nog. Danskarna erbjöd då att sätta in fordon från Jyllandskorpset vilket accepterades.

16 Totalt evakuerades 4255 danska och norska fångar med hjälp av 100 danska och 30 svenska bussar. Efter några dagar i Danmark fördes de vidare till Malmö. Ravensbruck var ett koncentrationsläger cirka 90 kilometer norr om Berlin, upprättat 1938 och avsett för kvinnliga fångar. Den 8 april hade ett hundratal kvinnor hämtats och förts direkt till Padborg. Vid den här tidspunkten hade Folke Bernadotte fått tillstånd att evakuera alla sjuka fångar och den 22 april lämnade en kolonn med 15 danska ambulanser Friedrichru för att hämta sjuka kvinnor i Ravensbruck. Väl framme fann man att lägret befann sig i ett kaos på grund av framryckande ryska styrkor och chefen för kolonnen, kapten Arnoldson blev tillsagd att han kunde hämta alla fångar oavsett nationalitet. Cirka fångar befann sig i lägret men Arnoldson accepterade trots att antalet var tre gånger så stort som de vita bussarna hittills hade räddat. Ambulanserna hämtade 112 sjuka kvinnor och i Lübeck lyckades Arnoldson att informera Bernadotte om att mer transportkapacitet behövdes. Arnoldson blev lovad att alla tillgängliga resurser skulle mobiliseras. Två nya kolonner anlände till Ravensbruck, en vände tillbaka den 23 april med 786 kvinnor, huvudsakligen franska, vilka transporterades direkt till Padborg. Den andra kolonnen vände tillbaka med 360 franska kvinnor. Situationen förvärrades snabbt då de allierade styrkorna avancerade. Skottlossning mot transporterna förekom. En kolonn med danska ambulanser och lastbilar lastades med 706 franska, belgiska, holländska och polska kvinnor. På väg mot Padborg attackerades de av allierat flyg varvid minst 11 omkom och 26 blev svårt skadade, senare uppskattade man förlusterna till 25 döda. Sista kolonen hade lastats med 934 kvinnor i 20 bussar, huvudsakligen polska men också franska, amerikanska och engelska kvinnor. Medan kolonnen rastade under natten på väg mot Padborg blev den attackerad av allierat flyg men ingen blev skadad och den nådde Padborg den 26 april Detta var den sista svenska busstransporten innan Tyskland kapitulerade. Den svenska personalen hade turen att kunna utnyttja ett tågset med 50 godsvagnar med plats för 80 fångar i varje. Tåget lämnade Ravensbruck den 25 april och nådde Lübeck den 29 april där man stannade för att utspisa kvinnorna och sedan fortsätta mot Danmark. Totalt räddades 3989 kvinnor enbart genom den här tågtransporten och på några få dagar hade cirka 7000 evakuerats från Ravensbrucke till Danmark och vidare till Sverige. Den 28 april var en kolonn från Internationella Röda Korset på väg till Neu-Brandenburg-lägret under ledning av kapten Ankarcrona. Kolonnen passerade avancerande ryska styrkor när man samlade upp 200 kvinnliga fångar som tvingats ut att marschera och förde dem till Lübeck. Gestapoofficeren Frans Göring organiserade en tågtransport med 2000 polska, franska och judiska kvinnor. Tåget anlände till Padborg den 2 maj. Denna transport är inte medräknad i Svenska Röda Korsets översikt över

17 räddade fångar men förtjänar ändå att nämnas i samband med de vita bussarna. De två svenska fartygen Magdalena och Lilie Matthiessen avseglade den 30 april från Lübeck med 223 respektive 225 kvinnliga fångar. De var tvungna att lämna tusentals fångar på andra fartyg som den 3 maj blev bombade av brittiskt flyg, den så kallade Cap Arcona-katastrofen. Enligt Svenska Röda Korset hade fångar räddats ur den tyska fångenskapen, av dessa var 7795 skandinaver. Omkring 1500 tysksvenskar hade förts till Sverige. Första anhalten var danska Padborg på gränsen till Tyskland där de fick mat och en första medicinsk vård innan fortsatt resa till Köpenhamn och Sverige. I Malmö mottogs de av Länsstyrelsen och Civilförsvaret och enbart i Malmöhus län fanns bortemot bäddar avsedda för de som undkommit de tyska koncentrationslägren. I sammanhanget förtjänas att nämna Raul Wallenberg, Oskar Schindler samt Jean-Marie Musy och hans son Benoit. Chiune Sugihara, japansk diplomat i Litauen, har också en plats i den här gruppen. Samtliga utförde stordåd med risk för sina liv för att rädda judar undan förintelsen. Under hösten 1944 utfärdade Raul Wallenberg tusentals skyddspass samt upplät 32 hus, som förklarats som svenskt territorium, för flyktingar. På så sätt undkom tiotusentals judar Hitlers dödsmaskineri. Den 17 januari 1945 anhölls Wallenberg av den framryckande Röda Armén anklagad för spioneri. Vad som sedan hände är höljt i dunkel och fortfarande försöker svenska myndigheter att få fram information för att få klarhet i Wallenbergs öde i sovjetiska fängelser. Wallenbergs insatser och öde har uppmärksammats runt om i världen och på initiativ från bland annat överlevande hedras hans minne på olika sätt. Raul Wallenberg har två gånger nominerats till Nobels Fredspris och han har utnämnts till hedersmedborgare i Kanada, Israel, Ungern och USA. Raul Wallenbergs systerdotter är gift med Kofi Annan. Oskar Schindler räddade mer 1100 judar undan förföljelserna. Innan kriget hade Schindler försökt sig på olika affärsverksamheter, dock utan att lyckas särskilt väl. Under 1939 gick Schindler med i nazistpartiet och efter den tyska invasionen i Polen tog han över en emaljeringsfabrik i Krakow. Denna fabrik betraktades som en krigsindustri varmed Schindler kunde hämta tvångsarbetare från de intilliggande koncentrationslägren. Snart fanns ca 1000 judar i fabriken som tillverkade kokkärl för armén. Från början betraktade Schindler det hela ur ett rent ekonomiskt perspektiv, men allt efter som han blev vittne till Gestapos härjningar i gettona ändrade Schindler uppfattning. Med kontakter högt upp i den nazistiska ledningen, i kombination med charm, list och mutor lyckades Schindler behålla både arbetsföra och sjuka arbetare i sin fabrik.

18 Dock beslöt naziledningen att emaljeringsfabriken inte direkt var en krigsindustri, utan den skulle stängas och judarna deporteras. Schindler sökte via sina kontakter få till stånd en förflyttning av sina arbetare till en annan fabrik, en fabrik som skulle tillverka handgranater och delar till V2-bomben. Schindler presenterade för SS en lista med 1200 namn på vilka som skulle förflyttas. SS godkände slutligen detta och arbetarna skickades till den nya fabriken där man snart började producera krigsmaterial. Denna var dock av så dålig kvalité att man menar att inget gick att använda i Hitlers krig. Till exempel tillverkade man hylsor till gevärsammunition som sedan skickades till en annan fabrik för laddning och sammansättning. Dock hade man ändrat måtten marginellt så att kulor och hylsor inte passade ihop. Vid krigsslutet flydde Oskar Schindler med sin fru till Österrike och emigrerade så småningom till Argentina. Där försökte han med hjälp av judiska organisationer att bedriva affärsverksamheter som dock misslyckades var Schindler tillbaka i Tyskland och försökte med hjälp av en judisk organisation att etablera en cementfabrik vilken gick i konkurs beviljades Schindler en lite pension av de Västtyska myndigheterna. Efter en kort tids sjukdom avled Schindler 1974, 66 år gammal. På egen önskan begravdes han i Jerusalem och hans grav finns på Franciskanernas begravningsplats på Zions berg i Jerusalem. Oskar Schindler är den ende medlemmen av nazistpartiet som hedrats på detta sätt. Jean-Marie Musy var en före detta Schweizisk president som hade fått en förfrågan från en gammal bekant, vars syster och svåger hade blivit arresterade av Gestapo i Frankrike. Musy lovade att försöka påverka de tyska myndigheterna att släppa de här personerna, herr och fru Bloch. Utan att ha några större förhoppningar reste Musy till Paris för att förhandla med den tyska polischefen i Frankrike. Denne svarade dock omedelbart att en jude som hamnat i ett koncentrationsläger har aldrig kommit levande därifrån. Musy lät sig inte nedslås och det faktum att fru Bloch var schweizisk medborgare borde underlätta. Slutligen, efter ett flertal förhandlingar, återfick paret Bloch friheten. Detta var en framgång som knappast var väntad och möjligen beroende av detta kom en ny förfrågan om att försöka frita judar. Musy visste att detta skulle bli oerhört farligt då allierat flyg konstant besköt de tyska vägarna. Men trots detta var beslutet att ställa upp inte särskilt svårt att ta då det gällde att göra en humanitär insats. Denna inställning gällde i lika hög grad hans son Benoit. Musy kände Himmler från sin tid som president och bad om ett möte för att diskutera sitt ärende. Svaret kom två veckor senare och Himmler var positivt inställd.

19 Med bil åker så far och son Musy de 90 milen till Berlin för att träffa Himmler. Att resa i Tyskland åren var inte helt riskfritt och de reste som privatpersoner utan något som helst diplomatiskt skydd. Musy gjorde ett gott intryck på Himmler och efter två timmars överläggning hade man kommit fram till en överenskommelse i två steg. För det första skulle Tyskland frige cirka judar från koncentrationsläger i tyskkontrollerade områden, vilket skulle ske utan att Hitler hade givit klartecken. För det andra skulle lägren öppnas omedelbart och kompensation skulle utgå från the Union of Orthodox Rabbis i USA när parterna kommit överens om principerna för ersättningen. Himmler önskade att ersättningen skulle utgöras av lastbilar, traktorer och personbilar. Musy gjorde dock omedelbart klart för Himmler att kompensation av detta slag skulle bli oerhört svårt att genomföra. I stället skulle kompensationen utgöras av kontanter i kombination möjligen med mediciner. Himmler stod dock på sig i fråga om fordon och maskiner. Nästa dag återvände far och son Musy till Schweiz utan att ha kunnat komma överens med Himmler i fråga om ersättningen. Musy visste att skulle de gå med på Himmlers krav skulle det ta månader att ens nå delar av överenskommelsen. Han kontaktade dock ett läkemedelsföretag för att försäkra sig om tillgång på mediciner. Än en gång gav sig Musy mot Berlin för att träffa Himmler. Efter en lång diskussion ändrade sig Himmler och gick med på att ersättningen skulle utgöra kontanter i utländsk valuta. Musy övertalade Himmler att det var viktigt att snabbt öppna upp lägren och att USA:s regering var villigt att ge asyl till de judar som inte fick asyl i Europa. USA hade också get garantier för att stå för transportkostnaderna för de frigivna fångarna. Nu återstod bara att komma överens om storleken på den kontanta kompensationen. Några dagar senare meddelar Himmler att han nöjer sig med 5 miljoner schweizerfranc, en summa som är betydligt lägre än vad man från början diskuterade. På papperet såg detta ut att vara en framgång och order började utfärdas att frige fångar. Dock fanns ett stort problem med Gestapos chef Ernst Kaltenbrunner som till varje pris såg till att Hitlers principer och beslut följdes. Till detta kom att de olika lägercheferna ofta agerade efter eget godtycke. Musys insatser att föra frigivna fångar i säkerhet utsattes för flera bakslag trots att Himmler och generalerna Schellenberg och Frans Göring gjorde sitt bästa för att uppfylla överenskommelsen. Ett envist rykte hade börjat sprida sig att överenskommelsen inkluderade politisk asyl för 200 SS-officerare, vilket så småningom kom till Hitlers kännedom via Kaltenbrunner. Givetvis fick Hitler ett totalt sammanbrott och förbjöd all vidare frigivning av fångar. Musy gav dock inte upp och visste att ett stort antal resor till Berlin var nödvändiga att genomföra. Dessa blev allt mer farliga att företa på grund

20 av att de allierades flyg nu hade herraväldet i luften och rutinmässigt besköt vägtransporterna. Schellenberg och Frans Göring fortsatte trots alla svårigheter, att ge order om frigivningar men i mindre omfattning. Musy begärde att få ett möte med Hitler för att förhandla fram en lösning. Hitler vägrade att ta emot Musy och hotade i stället att avrätta honom om han visade sig på tysk mark igen. På våren 1945 blev läget än mer kaotiskt, de allierade styrkorna slogs om kontrollen över området när Benoit Musy ensam försökte ta sig till ett möte med Franz Göring. Benoit ansåg att faderns uppgörelse med Himmler fortfarande inte var uppfylld. När han kom till Buchenwald hade evakueringen redan börjat och Benoit kunde maktlös endast se på de tyska vakternas brutala behandling av fångarna. Koncentrationslägerfångarna led oerhört de sista månaderna före tyska armén kollaps. Benoit tog sig till Berlin för att klaga hos Himmler då situationen för fångarna var långt ifrån vad Musy och Himmler hade kommit överens om. Som genom ett under kom Benoit fram till Berlin oskadd och träffar där Schellenberg och Franz Göring och framför sina synpunkter. Senare och med hjälp av Himmler friges ett antal fångar från Buchenwald. Vid ett senare möte mellan Benoit och Schellenberg får Benoit tillstånd att besöka Theresienstadt vilket han gör tillsammans med Franz Göring. Lägerkommendanten hade dock försvunnit och de återvänder till Berlin för att konferera med Schellenberg. Schellenberg ger då order över radio att ett antal namngivna fångar skall friges från Theresienstadt. I Berlin förändrades situationen dagligen, staden var omringad av Röda armén och panik rådde. Himmler försökte hålla sitt ord till Musy och beordrade frigivning av kvinnorna i Ravensbruck. Schellenberg instruerade Franz Göring och Benoit Musy att försöka ta sig igenom de ryska linjerna och nå fram till Ravensbruck. Fortfarande fanns polska, franska och belgiska kvinnor där tillsammans med 3000 judar kvar i lägret. Med en stor portion djärvhet och mod når de fram den 22 april 1945 och började organisera evakueringen av lägret. Mer än 1200 fångar har far och son Musy att tacka för sin frigivning. Hade inte Kaltenbrunner, Hitlers förtrogne, ständigt äventyrat uppgörelsen mellan Himmler och Musy skulle antalet frigivna fångar varit många gånger större. Kanske uppemot de som avtalet gällde. Shiune Sugihara tjänstgjorde från 1939 som japansk vicekonsul i i Kaunas i Litauen. Mängder av judiska flyktingar från Polen hade samlats i Litauen men blev trängda av den framryckande Röda Armén. Utan visum till något annat land skulle en flykt vidare bli oerhörd riskfylld. Hundratals vände sig nu till det japanska konsulatet för att få visum till Japan. Helt pliktskyldigast kontaktade Sugihara sina överordnade hemma i Japan inte mindre än tre gånger för få instruktioner. Varje gång svarade man att varje sökande

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945

Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Svensk politik under krigsåren 1939-1945 Sammanfattning av Sverige under det andra världskriget 1939-1945 1939 bildades en samlingsregering (ministrarna kom från nästan alla partier)

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Två olika syner på Finlands roll i kriget.

Två olika syner på Finlands roll i kriget. Fortsättningskriget Fortsättningskriget är det andra kriget som Finland deltar i under andra världskriget. Kriget börjar efter att Tyskland inleder operation barbarossa, invasionen av Sovietunionen. Finland

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 2. Förkrossande nederlag. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 2. Förkrossande nederlag Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 2 Kriget är nu i full gång. Den 10 maj 1940 lägger Tyskland in offensiven när fallskärmsjägare

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget Andra världskriget 1939-1945 Vägen till kriget s.231-232 Upprustning, först i smyg sedan öppet. Allians Tyskland Italien Japan (axelmakterna). Rehnlandet (vid franska gränsen) besätts 1936. Österrike ansluts

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010

Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 13 feb 2010 Finland och Förintelsen Föredrag av Oula Silvennoinen Presenterat vid konferensen Finlands utsatta 1900-tal, Stockholm 2010 Finland efter kriget Våren 1945 domineras Finland av fruktan för

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget

Vita bussarna. Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Vita bussarna Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland under Andra världskriget Research: Agneta Greayer, Sonja Sjöstrand Redigering: Martin Wikberg Svenska Röda Korset Stockholm, jan 2000 VITA

Läs mer

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget

VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget VÄRLDSKRIGENS TID - andra världskriget 1939 1 sept. Tyskland angriper Polen. 3 sept. Frankrike och Storbritannien förklarar Tyskland krig. 17 sept. Sovjetunionen angriper Polen. Tyskarna bombar Warszawa

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Anne Frank Ett liv ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIAN HOEFNAGEL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIAN HOEFNAGEL Det finns en ordlista i slutet av boken, som förklarar alla ord som är fetade i texten. ORD anhängare (s 5, rad 2), de som följer någon svält (s 5, rad 9), svår

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Flyktingar med de Vita bussarna på färjan mot Sverige. Våren 1945. Fotograf K W Gullers, Nordiska museet.

Flyktingar med de Vita bussarna på färjan mot Sverige. Våren 1945. Fotograf K W Gullers, Nordiska museet. Flyktingar med de Vita bussarna på färjan mot Sverige. Våren 1945. Fotograf K W Gullers, Nordiska museet. 46 TILL SVERIGE MED DE VITA BUSSARNA Till Sverige med de Vita bussarna Koncentrationslägrens fångar

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940

5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 57 5. Quisling och den tyska invasionen av Norge och Danmark 1940 Det är tveksamt om den tyska invasionen av Norge 1940 skulle ha lyckats om det norska försvaret hade bjudit ett organiserat motstånd. Den

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Deportationer från Tyskland Judar från Tyskland var bland de första judarna i centrala och västra Europa som deporterades österut. Små grupper av tyska judar deporterades redan i februari 1940, innan massmorden

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

tisdag 23 oktober 12

tisdag 23 oktober 12 ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ VÄG MOT KRIG Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland, 1933 Hitler sätter in militär i Rhenlandet, 1936 Hitler upphäver Versaillesfördaget, 1937 Ockuperar Österrike, Anschluss, 1938

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark GT 1981-05-07 Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark Av CURT CARLSSON GÖTEBORG: Anfallet mot Västsverige kommer från Danmark. Inte från danskarna utan från Nato eller Warszawapakten som ockuperat

Läs mer

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen 1 Honungsbin bor här i Sverige oftast i bikupor, som är deras hus. Husen kan se lite olika ut. Bina vet precis i vilket hus de bor. Hur kan de hitta rätt? 2 Hur många bin kan det bo i en bikupa under sommaren?

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd

Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr. 1. Hänvisning till nr 17 där kastellet motsäger sig och att Bup i halmstad avd chef Kristina säger att det ej var fullt på avd Nr 3. Felicias personlighet har kränkts bla. läst hennes dagbok alla har

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Brunlokstiden 1937-1990-talet

Brunlokstiden 1937-1990-talet Brunlokstiden 1937-1990-talet När eldriften infördes på stambanan så ändrades inte den tunga trafiken i sig så mycket, den stora skillnaden var dragarna. Över ett dygn så började den så kallade brunloksepoken

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer