Med siktet på småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med siktet på småhus"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 8 September 2011 Med siktet på småhus Foto: Emrahus Ombyggnad av småhus till passivhus I Sverige bor ca 4 miljoner människor i småhus. På och 1970-talet byggdes merparten av de hus som finns idag, många eluppvärmda. De småhus som byggs idag är ofta uppvärmda med en frånluftsvärmepump. Många av dessa hus måste renoveras inom en snar framtid. Läs mer på s. 3 Energieffektiva småhusleverantörer Under 2010 har Hållbar Utveckling Väst i samarbete med Energimyndigheten, kommunala Energi- och Klimatrådgivarna och Passivhuscentrum Västra Götaland arbetat med en marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Läs mer på s. 12 Läs också om... Nystart på Passivhuscentrum Seminarie Energieffektivt boende Certifieringskurs Passivhusbyggare Fjärrvärme i lågenergibyggnader s. 1 s. 2 s. 9 s. 10 Östra Ringgatan Alingsås vxl

2 1 Ledare 2011 har hittills varit ett händelserikt år på Passivhuscentrum Västra Götaland. Mitt namn är Carlos Andersson och jag är ny verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland sedan början av april. Under våren har vi genomfört flera rekryteringar av ny personal och vi har idag en helt ny personalstyrka, så när på Hans Eek, som fortfarande är aktiv inom Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhet. Passivhucentrum Västra Götaland kommer även fortsättningsvis att arbeta mycket nära marknaden. I samverkan med byggföretag och arkitektbyråer kommer vi att ta fram utbildningar som är efterfrågade och attraktiva för dagens och framtidens medarbetare. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer även att arbeta med att informera berörda politiker och tjänstemän om det nya EU-direktivet och vad det innebär för Sverige. Vi kommer att arbeta på lokal, regional och statlig nivå och dessutom samarbeta internationellt i dessa frågor som är generella för hela EU. Under november kommer Passivhuscentrum Västra Götaland och Västra Götalandsregionen att arrangera Passivhusdagarna för tredje gången. Program och visningshus kommer att publiceras på vår hemsida. Vi kommer även att fortsätta anordna föregående års populära bussresor. John Helmfridsson är ny arkitekt och passivhusexpert, Åsa Bertsch är informatör sedan ett år tillbaka och Anna Urombi är ny utredare och utbildningskoordinator. Den tidigare projektledaren Anders Kyrkander har gått vidare till att bli Tidaholms nye miljö- och byggchef. Passivhuscentrum Västra Götaland har under våren arbetat fram nya utbildningar för att möta framtidens behov av passivhuskompetens. EU-direktivet, nära nollenergibyggnader, kommer att verka för en total omställning av byggbranschen vilket innebär att behovet av kompetens kommer att öka. Längre fram i det här nyhetsbrevet kan ni läsa kort om några av de utbildningssatsningar vi gjort. Passivhuscentrum Västra Götaland samverkar med alla som driver på utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhälle, oavsett om det är privatpersoner, företag eller olika organisationer. Vi behöver er hjälp för att utveckla verksamheten och välkomnar alla förslag på nya idéer. Gemensamt heter den väg som vi behöver ta för att nå till det miljövänliga samhälle vi alla vill bo i. Carlos Andersson Verksamhetschef Passivhuscentrum

3 2 Kalendarium 13 oktober Temakväll om solenergi Öppet panelsamtal och föreläsningar om solfångare och solceller oktober Arkitekturmässan Vi finns med på mässan tillsammans med Västra Götalandsregionen och berättar om Passivhusdagarna. 25 oktober Certifieringskurs Passivhusbyggare Höstens första kursomgång på Ekocentrum i Göteborg oktober Hem & Villa mässan Vi finns med på mässan i Passivhusdagarnas monter november Internationella Passivhusdagarna Passivhus i hela Sverige håller öppet hus, och vi arrangerar kostnadsfria bussresor. 7 oktober Framgångsfaktorer för en kommun i utveckling Välkommen till ett halvdagsseminarium på tema Hur väl rustad är din kommun för att möta framtidens utmaningar och trender? samt Energieffektivt boende och byggande. Vi tar del av intressanta exempel från näringsliv, kommun samt aktuell forskning inom området. Datum: fredag 7 oktober Tid: kl , lunch ingår Plats: First Hotell Grand Alingsås, Bankgatan 1, Alingsås Program: se vår hemsida, Din anmälan vill vi ha senast den 21 september till jenny. Ange om du har några speciella önskemål om kost. Seminariet är kostnadsfritt men om du inte avbokar din plats senast dagen innan debiteras en avgift om 495 SEK exkl. moms. Seminariet är ett samarbete mellan Tyréns, Passivhuscentrum Västra Götaland och Alingsås Kommun 22 november Certifieringskurs Passivhusbyggare Höstens andra kursomgång på Utbildningens Hus i Alingsås Mer information om våra olika evenemang finns på vår hemsida

4 Ombyggnad av småhus till passivhus - är det möjligt? 3 Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. Foto: Hans Eek

5 4 Framtida krav på koldioxideffektivt byggande Byggnader står för 50% av utsläppen av koldioxid. I Sverige är det något mindre, beroende på att vi har utvecklad fjärrvärme, använder vattenkraftsel och kärnkraftsel till bebyggelsen, men skall vi uppnå målen med minskade koldioxidutsläpp måste vi göra stora förändringar, särskilt i den befintliga bebyggelsen. renoveringen är att göra boendemiljön bättre, öka komforten, göra dem tillgängliga för rörelsehindrade och att byta ut de utslitna delarna på husen. Samtidigt passar man på att sänka energianvändningen till passivhusstandard och ökar livslängden på husen. Ombyggnaden sker etappvis i utflyttade hus, där hyresgästerna har möjlighet att flytta tillbaka till sina lägenheter. Vid renovering av enfamiljshus är det naturligtvis ett problem att behöva evakuera bostaden i flera månader. Kan man lösa detta visar Brogården att det finns mycket goda förutsättningar att framgångsrikt även renovera småhus. I Sverige bor ca 4 miljoner människor i småhus. På och 1970-talet byggdes merparten av de hus som finns idag, många eluppvärmda. De småhus som byggs idag är ofta uppvärmda med en frånluftsvärmepump. Många av dessa hus måste renoveras inom en snar framtid talshus. Foto: Hans Eek EU har givit ett direktiv om att länderna skall ta fram nya energikrav på byggnader. Utgångspunkten är passivhuskrav när det gäller energiförluster från husen och dessutom att husen skall försörjas med förnybar energi, framställd på nära håll. Near Zero Energy Buildings. Kraven kommer att gälla från 2019 för offentliga byggnader, 2020 för alla nybyggnader och 2021 för ombyggande. Vissa länder inom EU ligger före i utvecklingen, t ex har Österrike redan genomfört kraven, Tyskland vill genomföra dem 2014 eller 2015, Storbritannien Går det att renovera befintliga småhus till passivhus? Brogården, som ägs av det kommunala Alingsåshem, är ett hyreshusområde som håller på att renoveras omfattande. Syftet med 1 ½ - planshus renoverat till passivhus. Danmark. Foto: Hans Eek

6 5 Danskt demonstrationsprojekt Hösten 2010 hölls den Nordiska Passivhuskonferensen i Aalborg, Danmark. Ett av de mest intressanta demonstrationsprojekten som kunde besökas var ombyggnaden av fyra villor till olika standard, varav ett blev passivhus. Realea A/S köpte fyra enfamiljshus i ett område med ca 1000 villor. Man hyrde ut dem under ett år till vanliga familjer för att kunna kartlägga deras energianvändning, och renoverade dem sedan för 0,2 miljoner DKK, 0,4 miljoner DKK, respektive 2,0 miljoner DKK. Därefter lät man de boende flytta tillbaka och utvärderade boendet och energihushållningen. Projektet ger värdefulla erfarenheter för renoveringen av enfamiljshus i framtiden. Ombyggnad av småhus till passivhus I något skede renoverar och bygger man om sitt hus för till exempel högre komfort, bättre inomhusklimat eller tillgänglighet. Kallras och drag minskar man genom tilläggsisolering, fönsterbyten och att täta huset. Inomhusluften förbättras genom att ventilationssystem med värmeväxlare installeras. Samtidigt passar man på att minska energianvändningen rejält. Att renovera till passivhusstandard innebär att man minskar uppvärmningsbehovet så att man kan använda ventilationsluften för att värma huset. Detta bör vara en stor fördel i de hus som byggdes med direktverkande el som värmekälla, eftersom man inte behöver installera ett helt nytt vattenburet värmesystem. Energirenoverat, Danmark Foto: Hans Eek

7 6 Teknik Vid renovering av hus där man inte vill förändra husens utseende gäller det att tilläggsisolera på insidan. Idag finns vacuumisolering, som har ett lambdavärde på 0,005, dvs nästan 10 gånger så effektivt som mineralull. Att klä insidan av en vägg med 3 cm vacuumisolering är tänkbart i de flesta fall, också i hus med stora kulturvärden. Ett vanligt tvåglasfönster med måttet 1,2 x 1,2 m har ett värmegenomgångstal, U värde, på 2,9 W/m2K, ett treglasfönster har 1,8 W/m2K. De bästa Skandinaviska fönstren som finns på marknaden idag är mer än tre gånger så effektiva som tvåglasfönster. Värmegenomgångstalet är ca 0,7 W/m2K. Ändå släpper en kvadratmeter fönster ut tio gånger så mycket värme som en kvadratmeter vägg. Fönstrets svagaste länk är fönsterkarmen och fönsterbågen, samt köldbryggan runt om fönstret. Utvecklingen på fönster går dock snabbt och i andra länder i Europa finns fönster som inklusive köldbrygga har U-värden kring 0,6. Att ta bort köldbryggor och få huset tätt är kanske det svåraste. I de hus som tidigare byggts och som fortfarande byggs idag står köldbryggorna för ca 30 % av transmissionsförlusterna. I kombination med isolering med t ex vacuumisolering finns dock stora möjligheter att bygga bort köldbryggorna. Äldre småhus har ofta inget ventilationssystem alls och man har inte sällan problem med dålig lukt. Ett ventilationssystem med värmeväxling innebär att man tar in frisk luft i vardagsrum och sovrum och den använda luften sugs ut i kök och badrum. Innan den lämnar huset passerar luften värmeväxlaren, där värmen från den använda luften förs över till friskluften. Ventilationssystem innebär att nya kanaler måste dras. Ofta går det bra att installera dessa i ett sänkt tak i till exempel en hall. Småhus byggt 1978, 133 m2, med källare

8 7 Hur gör man? Jag har studerat ett typiskt småhus med källare från mitten av 1970-talet, gjort energiberäkningar och förslag på ombyggnader så att man uppnår passivhusstandard. Exempelhuset byggdes 1976 och är på 133 m2 med en uppvärmd källare på 60 m2. Fasad med tegel, tvåglasfönster och självdragsventilation. Minska ledningsförluster (transmission): 1. Nya fönster med U-värde 0,7 eller lägre. Inbyggnad av karm i isole-ring. 2. Tilläggsisolering invändigt med 30 mm vacuumisolering, anslutes till fönsterkarmar. 3. Tätning med invändig plastfolie, nya ytskikt. 4. Isolering av vinden med lösull/cellullosa. Ev. utvändig tilläggsisole-ring av taket under takpannor. 5. Utvändig isolering av källarvägg med cellplast, ny dränering 6. Invändig isolering av källargolv med vacuumisolering. Minska ventilationsförluster: Installation av ventilationssystem med vär-meåtervinning. Värme: Ny varmvattenberedare/tank kopplad till solvärmesystem och pelletskamin. Värmeaggregat i tilluften. Detta görs exempelvis i ett hus där man inte har tillgång till fjärrvärme. El: Nya energisnåla armaturer och hushållsmaskiner minskar elanvänd-ningen, men el för fläktar tillkommer. Energianvändningen i exemplet: Energianvändning Före(kWh/år) Efter(kWh/år) Uppvärmning Varmvatten Hushållsel Summa: Husets utformning från 1976 är ett passivhus. Bara genom att ta till bättre fönster, bättre isolering, värmeväxlare för ventilationen uppfyller huset passivhuskraven, under 10 W/m2 i uppvärmningseffekt. Ekonomi Det går att ekonomiskt räkna hem en ombyggnad till passivhus. Om det finns anledning att bygga om eller renovera huset av andra skäl, t ex anpassning till rörelsehindrade, eller byte av gamla fönster eller värmesystem bör man analysera om det är idé att förlänga husets livslängd ekonomiskt och miljömässigt genom att kombinera åtgärderna med energieffektivisering. Kostnader Tilläggsisolering av vind Byte av alla fönster Ventilation med värmeväxlare Tilläggsisolering av yttervägg Tilläggsisolering av källare Summa: kr kr kr kr kr kr Kostnaden för installation av nytt värmesystem är inte inräknat. Energibesparing kwh per år x 1,50 kr = kr Kalkylränta 5 % x =29500 kr Man sparar således 5000 kronor om året om man bygger om sitt hus till passivhus. Besparing kwh/år. Elanvändningen minskar med kwh/år.

9 8 Var ligger haken? Ett problem är att det är frågan om mycket stora samhällsinvesteringar om ombyggnationerna genomförs i stor skala. Om varje ombyggnad kommer att kosta en halv miljon kronor, innebär det en investeringsvolym på över 1000 miljarder kronor. Om det fördelas på tio år är det 100 mil-jarder per år. (Jämför: Försvarsbudgeten ligger på 35 miljarder per år.) Hur skall vi få fram pengar? Litteratur Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Energimyndigheten ET 2009:19 Det andra problemet är att få fram arbetskraft. Det kommer att behövas nya byggnadsarbetare. Det tredje är att man under en sådan omfattande ombyggnad måste evakuera huset under några månader. Hans Eek Juli 2011

10 9 Certifieringskurs Passivhusbyggare Kursen Passivhusbyggare ger en allmän och bred baskunskap i byggnation av passivhus och energieffektiva byggnader. Kursen inriktar sig till yrkesarbetare, dvs praktiker inom byggnadskonstruktion och installationsteknik. Kursen lär deltagare förutom energieffektivitet att betrakta byggnaden som system där god innemiljö och god beständighet är viktiga egenskaper. Föreläsare är de bästa i branschen, och kursen växlar teori med praktiska övningar. Kursavgift: :- exkl. moms inklusive personcertifiering, mat och fika Kursomgång 1 25 oktober Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg 8 november Byggarbetsplats Göteborg, detaljer meddelas senare Kursomgång 2 22 november Passivhuscentrum, Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16, Alingsås 29 november Byggarbetsplats Alingsås, detaljer meddelas senare Kursstart Göteborg 25 oktober! Sista anmälningsdag 10 oktober Kursstart Alingsås 22 november! Sista anmälningsdag 7 november Anmälan sänds per e-post till: Anmälan skall innehålla: - Deltagarnamn - Yrke - Arbetsplats - Faktureringsadress - Organisationsnummer/personnummer - Kontaktuppgifter - Önskemål om specialkost Sista anmälningsdag: 10 oktober för kursomgång 1 7 november för kursomgång 2 Kursdag 1 Passivhuskonceptet Byggnaden som system Certifiering och krav Lufttäthet Fukt Köldbryggor Fönster och dörrar i passivhus Ventilation Kursdag 2 Praktisk workshop -tryckprovning -termografering -fuktmätning Genomgång, diskussioner och upplägg Utvärdering Tentamen, teoretisk och praktisk

11 10 Finns en framtid för fjärrvärme? Foto: Alingsås Energi Fjärrvärmebranschen står inför en stor utmaning, att anpassa sig till den alltmer energieffektiva bebyggelsen. Då fastigheterna använder mindre energi är det i dagsläget ofta inte lönsamt för fjärrvärmebolagen att ansluta lågenergibyggnaderna till nätet på grund av för höga installationskostnader i jämförelse med den återbetalning som fås genom försåld värme. Fjärrvärmens fördelar är att verkningsgraden i anläggningarna ökar och den specifika kostnaden för produktionen blir lägre på grund av stora centraliserade produktionsanläggningar. Jämfört med små anläggningar är det dessutom ofta effektivare och lättare att sätta in miljösanerande resurser i anläggningen, vilket ger en mindre total miljöpåverkan. Nackdelarna är att värmen måste distribueras ut till kunderna, vilket medför stora kostnader för markarbete, material och värmeförluster. Då distributionskostnaderna är större än de kostnadsfördelar fjärrvärmen får genom centraliserad produktion har fjärrvärmen tappat sin konkurrensmässiga fördel mot små lokala anläggningar. Viktigt är alltså att hålla nere distributionsförlusterna för att kunna sälja billig värme. Det som händer vid anslutning av lågenergihus idag är att distributionsförlusterna är nästintill desamma som vid vanliga hus men den försålda värmen har minskat. En annan nackdel är att lågenergihusen använder fjärrvärmen till uppvärmning bara då det är som kallast ute vilket också är då produktionskostnaderna är som dyrast. En viktig aspekt för att pressa ner distributionskostnaderna är att få ner tillverkningskostnaden på fjärrvärmekomponenter genom att standardisera komponenterna och få en mer industriali-

12 11 serad tillverkningsprocess som kan sänka priserna. Detta tillsammans med effektivare och billigare markarbete kan göra stor skillnad på kostnadskalkylen. DHC+ är en europeisk organisation som satsar på att stimulera forskning och innovation inom fjärrvärme/kyla. De har tagit fram ett koncept som kallas den fjärde generationens fjärrvärme där grundidén bygger på: Låga temperaturer i näten med målet i fram- och returledningstemperaturer Användning av flexibla monteringsklara dubbelrör i små dimensioner Varmvattencirkulation i byggnader ska ersättas med cirkulation på primärsidan Varmvattenberedning nära tappstället leder till att lägre temperaturer kan användas utan att riskera legionellatillväxt Fördelarna med låga temperaturer i nätet blir mindre värmeförluster, andra mindre värmetåliga rörmaterial kan användas, spillvärme och förnybara energikällor, som solvärme, kan användas i större utsträckning. För att kunna implementera dessa låga temperaturer på nätet måste även fastigheterna använda sig av lägre temperaturer än idag. Uppvärmningssystem som använder sig av låga temperaturer, t.ex. golv- eller väggvärme och som arbetar med temperaturer på C måste användas. Detta gör att det blir tappvarmvattnet som blir dimensionerande för temperaturerna i fjärrvärmenätet. På grund av risken för tillväxt av legionella bör inte vatten i ackumulatortankar och varmvattenberedare understiga 60 C. Boverket har också ett krav på minst 50 C på tappvarm- vattnet efter tappstället. Om legionellarisken kan minimeras på något sätt blir alltså 50 C dimensionerande för fjärrvärmetemperaturen. En fråga som uppkommer är varför Boverket har lagt temperaturen vid 50 C, kräver vi denna temperatur för komfortändamål vid tappställen? I Danmark är kravet 45 C i kök och 40 C vid andra tappställen. Detta är en fråga som bör tas upp och ifrågasättas då en sänkning av kravtemperaturen skulle innebära en sänkt dimensionerande temperatur på fjärrvärmenätet. Även taxans utformning är mycket viktig, kommer den att se ut som idag med ett konstant pris över hela året eller kommer det att variera med produktionskostnaderna? Det är en fråga av stor betydelse då det skulle betyda att priserna är som dyrast då lågenergihus vill använda fjärrvärme för uppvärmning. Har fjärrvärmen en framtid i ett energieffektivt samhälle? Ja, teknikerna finns för att möjliggöra en stor sänkning av distributionskostnaderna vilket skulle göra det mer lönsamt för bolagen att koppla in lågenergiområden på nätet. Fjärrvärmebolagen måste se över sina affärsmodeller och utveckla dem för att passa in även i framtiden. Systemen kommer inte att fungera problemfritt direkt utan vidare forskning behövs samt pilotprojekt som utvärderar och felsöker dessa system behövs innan de används kommersiellt. Branschen har mycket att jobba med men inte så mycket tid för att hitta en lösning på problemen. Lågenergibyggnaderna är redan här och bolagen missar potentiella kunder varje gång de nekar en fastighet fjärrvärme. Sebastian Lembke November 2010

13 12 Energieffektiva småhusleverantörer Synvillan, Becohus Foto: Under 2010 har Hållbar Utveckling Väst i samarbete med Energimyndigheten, kommunala Energioch Klimatrådgivarna och Passivhuscentrum Västra Götaland arbetat med en marknadsöversikt över energieffektiva småhus. Marknadsöversikten är tänkt att användas som underlag för rådgivning, eller för intresserade privatpersoner som vill bygga energieffektivt. Samtliga Sveriges småhusleverantörer har tillfrågats att medverka. De som tackat ja har fått skicka in information om deras energieffektivaste hus på runt 150 m2. Beräkningarna har sedan utförts av en extern konsult för att få jämförbara resultat. Tjugoen husleverantörer deltog i översikten, och av dem har Passivhuscentrum Västra Götaland valt ut de tio leverantörer vars hus fått bäst resultat som vi rekommenderar till personer som vill bygga småhus. Våra rekommendationer gör vi inte utifrån energianvändning, utan utifrån energiförluster. För ett passivhus är det mer relevant att titta på hur mycket värme ett hus förlorar genom väggar och ventilation än hur många kwh man använder för uppvärmning, eftersom många leverantörer kompenserar förluster med värmepumpar och liknande.

14 13 De tio husleverantörerna är följande: Emrahus Becohus Värsåsvillan A-hus Villa Varm Karlsonhus XN-villan Robusta Stenhus Willa Nordic Åsbohus Vi vill dock poängtera att ovanstående husleverantörer även tillverkar hus som inte uppnår samma goda resultat som i marknadsöversikten, och att de inte heller i alla fall uppnår passivhusstandard. Därför rekommenderar vi att man i sin förfrågan specificerar att man vill ha ett passivhus, och att man specificerar i sitt kontrakt vilka krav huset ska uppnå, att man vill ha tryckprovning och fuktmätning av huset, etc. Det går även utmärkt att kontakta oss för rådgivning. Det finns också husleverantörer som tillverkar passivhus, men som valde att inte deltaga i marknadsöversikten. Företagen Ziphouse och Bestahus är två sådana exempel. Marknadsöversikten publiceras av Energimyndigheten, och går att beställa kostnadsfritt på deras hemsida. Villa Toro, Vinninga Foto: Värsåsvillan

15 14 Böcker om passivhus Vi bygger oss ett passivhus Idé och text: Martina Feirer / Alexandra Frankel Illustrationer: Martina Feirer Nu finns barnboken Vi bygger oss ett passivhus på svenska. Boken förklarar på ett enkelt sätt hur ett passivhus fungerar och varför det är meningsfullt att bygga ekologiskt och energimedvetet. Passivhus - en handbok om energieffektivt byggande Text: Lars Tirén & Lars Andrén Passivhus värms till stor del upp av den värme som alstras i byggnaden, av människor och teknik. I den här boken görs en grundlig genomgång av begreppet passivhus. Vad säger passivhusstandarden och hur kan dessa krav I boken får man leta, lyfta på flikar, vrida och dra. På ett enkelt sätt förmedlas grundläggande kunskaper om byggande samt information om passivhusteknologin. För den som gillar att pröva på finns det anvisningar till experiment om temat värme och givetvis förklaras i boken varför vi bör bygga passivhus. Den är lämplig att använda i skolor, förskolor och inom miljöutbildningsprojekt för barn i åldrarna 5-10 år. Givetvis fungerar boken också för arkitekter, ingenjörer och byggherrar. Boken kan beställas från Tyréns. uppnås? Här framgår att passivhus kan byggas i såväl nyproduktion som vid ombyggnad och renovering. Passivhus handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som krävs för att uppnå standarder för lågenergihus. Dessutom finns här en rad exempel från projekt med lågenergihus som ger en konkret bild av husen och vägen dit. Boken kan beställas från Passivhuscentrum Västra Götaland. Den kostar 390 kr exkl. moms + frakt.

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lena-Ängeby 5:8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum!

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! www.passivhuscentrum.se 0322-61 68 00 Besöksadress/Utställning: Stora Torget, Alingsås

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information Energi i Brogården Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05 Brogården En lång process och utveckling Brogården Energimål Gäller vintern 2009-10, c:a 3,5 C kallare än normal vinter. Ur Brogården med fokus

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70 Utgåva 1:1 2012-10-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sanda Lekarve 1:70 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hult 4:77

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hult 4:77 Utgåva 1:1 2012-04-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hult 4:77 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13 Utgåva 1:1 2012-10-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Gräsgärde 1:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67 Utgåva 1:1 2012-04-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Levide Pejnarve 1:67 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt

Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt Energianvändning i monteringsfärdiga småhus en marknadsöversikt kommunala energi- och klimatrådgivare Välkommen! Syftet med denna marknadsöversikt är att hjälpa privatpersoner som dig att hitta småhusföretag

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer