ATALANTE VERKSAMHETSPLAN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATALANTE VERKSAMHETSPLAN 2016"

Transkript

1 Malin Helllqvist Sellén Jag minns hur du var då ATALANTE VERKSAMHETSPLAN 2016 Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografin i centrum. Vi har presenterat scenkonst som är en konstant spegling av samtiden. I vår verksamhet finns flera ben som Atalante står stadigt på. Det är de egna produktionerna, gästspel och samproduktionerna. Idag är det unikt att var en konstnärsdriven scen, vår personal har förståelse för konstnärernas behov och detta visar sig i produktionerna, kommunikationen och i samtalet med publiken. Atalante har presenterat scenkonst sedan 1987 och under denna tid har scenen följt samtidens utveckling och har en ambition att ligga i framkant. Vår verksamhet har en tydlig grund att stå på. Därför känns det naturligt att ta steget från 1 årligt verksamhetsstöd till 3 årligt. Atalante arbetar långsiktigt och har 3 årigt stöd från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen vore det positivt om även Kulturrådet följer efter. GÄSTSPEL För Atalante är gästspelen ett av huvudnaven i verksamheten. I dansvärlden, till skillnad från teatervärlden, har få koreografer egna lokaler. Därför är det viktigt att vi inte tappar möjligheten för gästande grupper att presentera verk hos oss. Flera av våra gäster uttrycken en stor frustrationen över att de inte kan komma in och spela föreställningar om de inte ingår i en festival eller om en inte scen har varit med och samproducerat dem. I dagsläget finns två scener i Göteborg som i huvudsak presenterar dans. Vi har en högt tryck och stor efterfrågan att möta. Det senaste året har vi höjt kvalitet och kompetens på tekniksidan, med en satsning på ljudanläggning, och på administrationen med att erbjuda formgivning för gästspel. Atalante ambition är att presentera högkvalitativ scenkonst för stadens invånare och besökare. Den skall vara både lokal, nationell och internationell. Eftersom vi bara har en scen och saknar en studioscen så kan våra gästspel inte spela någon längre period. Under 2014 har vi därför dragit ner något på antalet gästspel för att kunna erbjuda längre spel- och repetitionsperioder. Detta är inget vi kommer göra varje år utan något vi tar beslut om per år. Det är viktigt för oss med en transparent repertoarläggningen. Därför har vi nu börjat med open call för gästspelen där alla har samma chans att söka och där vi ger ett tydligt besked om när vi meddelar beslut.

2 Kvalitetsteatern & Najda Hjorton eventuella gästspel Gästspel 2016 Just nu håller Atalante programgrupp att diskutera följande gästande produktioner inför 2016: Juli Apponen, Malin Hellqivst Sellén, Francesco Scavetta, Henriette Pedersen, Kvalitetsteatern, Nadja Hjorten, Paper White, Amanda Apetrea, E.K.K.O/Erik Rosshagen/Niklas Wallenborg, Franz Edvard Cedrins/Halla Olafsdottir, KASS Produktion, A Kiss me Production, My Johansson, Björn Säfsten, Tove Sahlin, Philiippe Blanchard, Scenkonstgruppen Rodjuret, Siri&Snelle, SKOOP, The Mob och Nordic ReCreation. SAMPRODUKTION Atalante samproducerat tillsammans med MDT och Dansstationen två föreställningar om året i Slingan. Sedan 2012 har vi format om Slingan från gästspel till en samproducerande satsning. Idén är att satsa på en nationell och en internationell koreograf varje år. I samband med premiären bjuder vi in internationella curatorer och möjliga samproducenter till föreställningarna och på så sätt hjälper vi produktionerna att komma ut och turnera internationellt. De olika verken har turnerat i bland annat Berlin, Reykjavik, Århus, Oslo, Bilbao, Bryssel, Lusanne och Dresden. Även under produktionen av verken har koreograferna i flera fall haft residens på olika europeiska scener som Sophiensaale (Berlin), Het Veem Theater (Amsterdam) och WP-Zimmer (Antwerpen). Samproduktion Turnéslingan 2016 Atalante planerar redan nu samproduktionerna i Slingan tillsammans med MDT och Dansstationen. Planerade koreografer är bland annat Marlene Monteira Freitas. Vi kommer att satsa på bra dokumentation, trailers och fotografering för att kunna underlätta när vi presenterar dem I olika internationella nätverk. RESIDENS Residensen är ett viktigt inslag i Atalantes verksamhet. Många koreografer står utan lokaler och residensen gör det möjligt för dem att arbete med sitt konstnärsskap och med kommande produktioner. Ny koreografi I Ny koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och ger dem plats för att skapa nya verk. Regionen har nu gått in med ett bidrag så att vi kan erbjuda lite produktionsmedel. Den gästade koreografen får under arbetet stöd av både konstnärlig, teknisk och administrativ personal. Vi skräddarsyr residenset utifrån koreografens eget behov. Varje produktion dokumenteras och de får en portfolio med marknadsföringsmaterial och tekniskt raider, och en koordinator hjälper dem med kontakter och nätverk.

3 KID - Konstnärsnämdens Internationella Dansresidens Vi fortsätter medverka i Konstnärsnämdens Internationella Dansresidens. Planerade koreografer är Claudia Dias, Valentina Desideri, Jennifer Lacey, Ingri Friksdal och Marie Tropp. I detta nätverk kommer vi fortsätta samarbeta med Skogen, Dansbyrån, Danscentrum och Göteborgs Dans och Teaterfestival. Transit Atalante erbjuder nya projekt en plats på scenen i Transit. Här ligger fokus inte på en färdig produktion utan på att få en möjlighet att undersöka idéer och presentera sitt konstnärskap. Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både i praktiska- och konstnärliga diskussioner. Mellanhand för residenskonstnärer Atalante försöker fungera som en mellanhand för de frilansande koreograferna i vår region. I samband med vår residenssatsningar KID (konstnärsnämndens internationella dansresidens) Ny koreografi och Transit försöker vi hjälpa de inbjudna konstnärerna vidare. Koreografer har ofta små möjligheter att anställa en producent för arbete med bidragsansökningar, redovisningar, marknadsföring, försäljning och deltagande I olika närverk. Där försöker Atalante vara ett stöd för de koreografer som har residens hos oss. Vi har en ambition att vara en länk mellan den konstnärliga processen och det tekniska och administrativa runt en produktion. Atalante konstnärliga ledning har sedan 2014 hållit i konstkritiska samtal i samband med premiärer med koreografer där fokus har legat på process och konstnärliga val. Dessa samtal syftar till att medvetandegöra olika aspekter på det verk som koreografen visat och därigenom skapa en dialog om hur det faktiskt blev, något som kan bidra till konstnärlig utveckling. Vi vill helt hitta former där man kan lyfta frågan om hur föreställningen var, hur den fungerade. IN HOUSE PRODUKTIONER Eva Ingemarsson Dansproduktion Zekalo NewOpera CO Familjen IN HOUSE PRODUKTIONER Scenens konstnärliga ledare Eva Ingemarsson och Niklas Rydén arbetar under 2016 i olika projekt med processer och spelperioder på scenen, och på turné och gästspel. Eva Ingemarsson Dansproduktion Det kommer att göras en ny uppsättning av Zerkalo inför en turnéperiod i bl.a. VGR. Zerkalo kommer sedan att visas i regionen både som föreställning och som installation på konsthallar. Som en del av Atalantes regionala arbete kommer också en videoinstallation med material från Spegeln Kairos att ställas ut på några konsthallar i regionen. Parallellt inleder EIDAP arbetet med en ny stor produktion, Mirror in the Mirror. Det kommer under 2016 att vara flera arbetsperioder med dansare och andra konstnärer i denna process. År valde KUR att dra tillbaka verksamhetsanslagen för flera av de koreografer som varit verksamma i Göteborg under många år och Eva Ingemarsson var en av dessa. Detta har inneburit stort avbräck för repetitions och föreställningsarbetet inför kommande arbetsperiod. (Se bifogat brev)

4 NewOpera CO NewOpera CO har tidigt under 2016 premiär på sitt nya stora verk, nyoperan Familjen, som handlar om relationer mellan barn och vuxna och hur vi behandlar varandra i kärnfamiljen. I samband med föreställningarna kommer vi att ha samtal och föreläsningar om ämnet. Senare kommer Familjen att spelas på fler platser i Sverige och internationellt. NewOpera CO fortsätter också att spela barnoperan Sånglösa både på Atalante och på turné. Kabaret Kosmos som skapades på Atalante 2014 skall på turné, och arbetet med en ny barnproduktion kommer också att inledas under ANNAN VERKSAMHET Atalante-TV. Större publik med ökad tillgänglighet, dokumentation och säljverktyg Atalante filmar allt som visas på scenen och publicerar detta på vår Vimeo-sida. Där finns idag en unik samling med fler än 400 filmer, föreställningar, konserter, operor, föredrag, samtal och mycket annat. Idag börjar allt fler förstå vikten av att nå publiken också via nätet, det handlar om tillgänglighet och om att nå en större publik. Enligt statistiken på Vimeo har vi det senaste året haft total plays. Det betyder att många fler ser oss på nätet än i verkligheten. Av dessa tittare fanns i Sverige, i Tyskland, i Frankrike, i USA, i Storbritannien, i Ryssland och 683 i Japan. Det är fascinerande och hisnande. Vi kommer att fortsätta spela in allt som visas på scenen med den höga kvalitet som vi utvecklat. För många av artisterna blir också dokumentationen en viktig del i deras portfolio, något som i sin förlängning kan bidra till att de kommer vidare och kan spela sina föreställningar på fler platser. Vi deltar i några projekt som syftar till att utveckla tillgängligheten till scenkonst och musik genom filmatisering och nätpublicering av föreställningar på våra offentligt subventionerade scener. Dit hör också arbete med att utveckla gemensamma portaler där publiken kan hitta till filmerna. (vimeo.com/atalantegbg, atalante.org/video) Konstkritiska samtal Sedan 2014 leder scenens konstnärliga ledare en ny form av samtal med vissa utvalda koreografer. Vi kallar dem för konstkritiska samtal eftersom vi tillsammans med koreografen vill göra en analys av verket där vi också lyfter problematiska sidor och vågar vara ärliga. Det är sällan man vågar prata öppet om ett verk på ett mer avancerat sätt. Ofta nöjer man sig med att säga Tack. Det var spännande Här vill vi hitta former för analys och språkligt utbyte som kan bidra till en utveckling av danskonsten genom att vi lär oss att tala om den. I grunden finns den konstnärliga ledningens stora erfarenhet av att se, skapa och regissera scenkonst. De konstkritiska samtalen är öppna för publik, men vänder sig i första hand till koreografen och gruppen vi för dem med.

5 Atalantes publik är återkommande och antalet besökare växer varje år Röstrum Sedan 2014 är Atalante en av initiativtagarna till en ny mötesplats för professionella artister i regionen. I röstrum samlas röst- och rörelsekonstnärer, framförallt dansare och sångare, för två timmars workshop, utbyte av metoder, idéer och material. Samtal och idéutbyte tar ungefär lika stor plats som improvisationer och prövande av olika idéer på golvet. Denna typ av öppna mötesplatser för artister från olika discipliner är viktiga för dynamik och nya samarbeten, och finns i storstäder som Paris och New York. Vi vill att det skall finnas i Göteborg också. Det gör kulturlivet rikare, och 2016 kommer vi att försöka genomföra Röstrum varannan vecka. Publik Vi arbetar systematiskt med att kommunicera med vår publik. Samtalen och bemötandet kring föreställningarna är en grundbult där publiken får möjlighet att förstå och reagera på det som visas, ofta i samtal med artisterna och med oss. Vi arbetar aktivt med hemsidan, sociala medier och nyhetsbrev och vi vidgar hela tiden kretsen vi når. Just nu arbetar vi speciellt med att nå 90-talisterna, en grupp vi tycker vi ser för lite hos oss. Vi har en väldigt blandad publik med allt från barn till pensionärer. Publiken är nischad mot olika konstområden. Vi arbetar för att få dem att våga gå över gränser. Att vi publicerar alla föreställningar som film på nätet, Vimeo, ger mervärde. Vi har där en publik på tittar per år. Vi deltar också i många satsningar som görs i samverkan med andra scener. Vi har under 2014 utvecklat det grafiska betydligt med hjälp av en deltidsanställd formgivare som skapar ett grafiskt uttryck runt varje föreställning. Detta kan koreograferna sedan ta med i sin portfolio. Vi kommer ta ett helhetsgrepp och se över hur vi kommunicerar med vår publik genom både vårt tryckta material, sociala medier och direkt riktad kommunikation. Under kommer vi därför att göra en publikundersökning om hur publiken hittar till oss. Senast skedde det 2009 och det är dags att se om läget har förändrats. Tillgänglighet, Jämställdhet / Mångfald Atalante har länge arbetat normkritiskt inom vår verksamhet. På våra årliga repertoarmöten har vi normkritiska frågor med oss. Vi förhåller hos till kön- och vithetsnorm. Detta påverkar hur vår programläggning ser ut och våra val av artister. Flera av våra prioriterade föreställningar belyser dessa frågor. Här kommer också frågor om funktionshinder upp och vikten av att alla ska kunna vara välkomna hos oss. In till Atalante finns tre trappsteg ner till foajén, rullstolsskenor finns, men de håller inte för permobil. Vid ingången till scenrummet finns inga trappor, men golvet har en viss lutning som kan vara besvärande. Atalantes toaletter är inte heller tillgänglighets-anpassade. Vi skulle gärna ha ett möte med Göteborgs Stad och Statens Kulturråd för att diskutera möjligheterna för en tillgänglighets-anpassning, och hur en sådan skulle kunna realiseras. Idag kan Atalante erbjuda syntolkning om det efterfrågas.

6 NYA SATSNINGAR Vi planerar att 2016 göra en rejäl satsning på några områden som blivit eftersatta och genomföra flera nya idéer. En del av detta ryms inom befintliga anslag, en del behöver nya resurser. Vi kommer att arbeta för en vidgad finansiering från både Göteborgs kommun, Västra Götaland och Kulturrådet. När vi ser utfallet får vi göra prioriteringar i en reviderad verksamhetsplan. Art and Movement Research Under 2016 vill vi skapa ett nytt forum på Atalante som vi kallar Art and Movement Research. Två kvällar per säsong kommer vi att bjuda in tre koreografer eller scenkonstnärer för att berätta om var de just nu befinner sig i sitt konstnärsskap och process. Om de vill kan de visa kortare utdrag eller film från pågående arbete, annars kan de bara berätta och samtala med publiken och med oss som är värdar för kvällarna. Med Art and movement Research vill vi uppmuntra konstnärer att formulera sig och bidra till att konstnärliga idéer får möjlighet att mogna genom att möta andra som är intresserade. Ibland är det först när vi börjar tala om något som det växer och blir verkligt. Målet är att skapa en regelbunden mötesplats för samtal och möten inom danskonsten som är till för konstnärernas egen skull och för att de skall möta varandra, och där vi samtidigt tar tempen på västsvensk danskonst. Under 2016 blir det sammanlagt fyra kvällar med Art and Movement Research och söker 40tkr. Gunilla Heilborn i Dansnät och Kedja touring Dansnät Atalante undersöker nu möjligheten att ingå i nätverket. Det är en viktigt nätverk, dels för att det är ett turnénätverk som breddar och inte bara visar föreställningar i storstäder. Kultur i Väst har redan flera underparter i regionen. I Göteborg är det Stora Teatern. De presenterar ofta större produktioner med nycirkus i fokus. Atalante som scen, med vår experimentella inriktning, skulle verkligen kunna tillföra något i Dansnät vara med och bredda de konstnärliga uttrycken i turnénätverken. Därför söker vi extra medel på 150 tkr för att kunna ingå i nätverket och möjligheten att köpa föreställningar och omkostnader. Ke ja touring Idag ingår inte Atalante i något internationellt turnénätverk. Ke ja touring network är ett nätverk som vi nu samtalar med och vill ingå i och vara med att bygga. Dels för möjligheten för att ta emot internationella koreografer, att kunna presentera lokala koreografer i nätverket men också att skapa ett närmare samarbete med de befintliga scenerna i de nordiska/baltiska-länderna. Vi söker extra stöd för att ingå in nätverket på 200 tkr. Medverkande i nätverket är: Dansefestival Barents, Norge SL-Association of Independent Theatres, Island, Dansearena Nord, Norway, Regional Dance Centre of Eastern Finland, Finland, Zodiak Centre for new dance, Finland, Estonian Dance Agency, Estland Dansens Hus, Sverige, Dansehallerne, Danmark, Baerum Kulturhus, Norge, Regional Dance centre of Ostrobotnia, Finland, Lithuania Dance Information Centre, Litauen, Baltoppen, Denmark (is partner in the network but not in the pilot tour)

7 Studio Atalante har ett enormt tryck från artister som vill vara på vår scen. Ett stort problem är att vi inte har någon studio, replokal, sidoscen. Vi letar nu efter en lämplig lokal för att skapa plats för mer dans på scenen. Om vi inte behöver ha lika mycket repetitioner och residens på scenen kan vi istället ha fler föreställningar. Men vi skulle också kunna möta behovet av längre residens och längre repperioder. Det här är en prioriterad fråga för oss eftersom vi måste säga nej till så många förfrågningar just på grund av lokalbrist. Allra helst vill vi ha en lokal där man också kan ordna mindre visningar, utställningar, samtal och liknande. Vi beräknar kostnaden för en sådan studio till ungefär 350 tkr per år, en ganska liten summa i relation till vad man skulle få ut av en sådant förbättring. Kvalitets-säkring och höjda anställningar Ingen av Atalantes sex medarbetare arbetar heltid. Det beror främst på bristande resurser och alla måste därför arbeta i andra projekt. Den kompetens och kvalitet som finns på Atalante är omvittnad av våra gäster. För att behålla vår personal på sikt skulle vi behöva kunna erbjuda alla heltid. Idag besätter de sex anställda 4,3 årsverken, alltså i genomsnitt 70 procent. För heltid skulle det krävas ytterligare 1,7 årslöner vilket kostar ungefär 750 tkr. Det är en stor summa men vi måste ändå börja arbeta ditåt om vi skall säkra kvaliteten inför framtiden. Dansarpool till residens och inhouseproduktion Vi vill från och med 2016 skapa fler arbetstillfällen för dansare, med större kontinuitet, och samtidigt erbjuda koreografer som knyts till scenen en resurs att arbeta med. Vi vill därför skapa en resurs där fyra dansare och en annan konstnär, t.ex. en musiker, kan få lön för att arbeta med koreografer i projekt på Atalante. Som en början vill vi erbjuda två veckors anställning varje säsong för arbete med residenskoreografer, och fyra veckors anställning per år för andra inhouse-produktioner. Detta skulle betyda två månadslöner per år till fem personer, sammanlagt tio månadslöner till en kostnad av 350 tkr. Det är en ganska blygsam satsning, men ändå en markering om att det går att få jobb som dansare i Göteborg, och att det går att arbeta som koreograf i Västsverige och kunna få tillgång till en grupp dansare över en period. Om vi får möjlighet att dra igång denna satsning så kommer vi att sätta oss tillsammans med de koreografer som berörs och diskutera utformningen av anställningarna, vilka som skall anställas, och om det skall vara en och samma ensemble i alla projekt. Vi ser det här som en början till ett västsvenskt danskompani som blir ett nav för dansare och koreografer i regionen. Grafisk form till publik och portfolios Under 2015 har vi haft möjligheten att ha en formgivaren Petra Landsström knuten till scenen 25% i fem månader. Det har gjort att varje föreställning kunnat få ett tydligt eget grafiskt uttryck. Koreograferna har också kunnat ta med detta till sin portfolio och använda det i andra sammanhang. Vi vill höja upp hennes anställning till 50% under ett helt år och låta henne vara med och utveckla vårt publikarbete. För oss är det viktigt att hitta en modell att dels ta hand om vår befintliga publik men även hur når vi den yngre publiken. Atalante är en väldigt efterfrågad plats bland artister och publiken är alltid lika förtjust över den fina stämningen och höga nivån. Det är detta vi vill fortsätta att utveckla. För artisterna skull. För publiken. Och för dansen, för konsten, som är så viktig som motbild i Sverige idag. Den måste stärkas. KONTAKT Atalante Övre Husargatan Göteborg Personal Viktor Wendin 75% Pär Bengtsson 75% Tomas Persson Carlberg 75% Petra Landström 25% 4 mån Konstnärlig ledning Eva Ingemarsson 50% Niklas Rydén 50% Cecilia Suhaid Gustafsson 80%

8 Olika trycksaker som vår Petra Landström formgivare har skapat för gästspel och samproduktioner

9

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

Konstnärliga processer Möten

Konstnärliga processer Möten Ansökan VGR 090415 Atalante är en fri scen och viktig mötesplats för regionens spets inom dans, musik och andra områden. Nedan följer en genomgång av de profilområden vi avser att arbeta inom de närmsta

Läs mer

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG - våren 2016 Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att sprida

Läs mer

GENOMFÖRD VERKSAMHET

GENOMFÖRD VERKSAMHET Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr KN 2013/5339 Stockholm 2013-09-27 UMEÅ EUROPAS KULTURHUVUDSTAD 2014 Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag att samverka i genomförandet av Umeå Kulturhuvudstad

Läs mer

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013

AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 AVRAPPORTERING NU! BLEKINGE DANSFESTIVAL 2013 Blekinges första (oss veterligen) dansfestival gick av stapeln den 16 22 september 2013. Det var ett omtumlande, spännande och överraskande event för både

Läs mer

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation

Framställan. Presentation av Dansbyrån. Dansbyråns organisation Verksamhetsplan 2010 2(6) Framställan Det finns många visioner för Göteborg och Västra Götaland Dansbyrån förverkligar en av dem. Dansbyrån delar mångas vision om att göra danskonsten till en mer etablerad

Läs mer

DINKYTOWN. en kreativ fristad

DINKYTOWN. en kreativ fristad DINKYTOWN en kreativ fristad Dinkytown är en nyskapande och konstöverskridande samlingsplats där musik, poesi, konst och foto möts på en och samma plats för att framföras och visas i en gemytlig atmosfär

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING BAKGRUND GUACHO PRODUKTIONSPLATTFORM

PROJEKTBESKRIVNING BAKGRUND GUACHO PRODUKTIONSPLATTFORM GUACHO PRODUKTIONSPLATTFORM Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt ht-2010 Kontaktperson: Alexander Hall Tel: 0707-592702 PROJEKTBESKRIVNING OneNightStranded:Fengersfors BAKGRUND Guacho är en konstnärsdriven

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Från work-in-progress med Vivian Koohnavard från GöteborgsOperan och Saba Bereket Persson.

Från work-in-progress med Vivian Koohnavard från GöteborgsOperan och Saba Bereket Persson. Från work-in-progress med Vivian Koohnavard från GöteborgsOperan och Saba Bereket Persson. DE OUTTALADE AV SABA BEREKET PERSSON I SAMARBETE MED GOLDDIGGER PRODUCTIONS Utdrag ur Geografi för folkskolan

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Program Dansens Dag 29 april 2016

Program Dansens Dag 29 april 2016 Program Dansens Dag 29 april 2016 Den Internationella Dansdagen initierades 1982 av the International Dance Comittee, ITI-UNESCO, för att få mer uppmärksamhet kring dans. I Sverige började vi med den under

Läs mer

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N "Inspirationsinjektionen var vad det låter som en injektion av inspiration i form av tre workshop veckor tillsammans med tre olika

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 Under Gymnastikforum träffades flertalet RG-föreningar i Sverige för att diskutera olika utvecklingsområden vad gäller Svensk RG. Föreningar som var representerade

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA

Estetiska. programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA Estetiska programmet HALMSTAD GYMNASIESKOLA estetiska programmet your way to express Estetiska programmet är för dig som tänker dig en framtid där vidare studier, inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden

Läs mer

Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut

Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-08-01 Kommunstyrelsen Motion 2013:10 om sommarjobbare som sommarmusiker KS-2013/1183 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor

3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor III Statistikrapport 3.1 Ansökt och beviljat i 2009 3.1.1 Antal ansökningar och beviljningar och beviljade summor Beviljat: 3 323 780 (20%), Avslag: 12 123 821 (75%). Ansökt: 16 261 610. 34 Antal ansökningar

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Nu äntligen. Och det är vår stora förhoppning att det slår rot och gror i så många små fötter och hjärtan som möjligt!

Nu äntligen. Och det är vår stora förhoppning att det slår rot och gror i så många små fötter och hjärtan som möjligt! Nu äntligen Nu kör vi! Efter något år av testgrupper på olika håll, har vi namn, innehåll och utbildning klart för vårt unika barnkoncept Happÿfeet, yoga & afro för 4 olika ålderskategorier. Där barn får

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, litteratur. Det

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle

Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Rapport från KLYS mötesplats 8 februari 2016 i Gävle Sammanställd av Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, KLYS, och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. 1 Mötesplatsen för fjärde gången störst

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT?

ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT? ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT? Publikmål kontra småorter/små scener (18 prioritets-pluppar) Små scener är viktiga av olika anledningar.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344 KUN 2013-09-26, p 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-12 KUN 2013/344 Handläggare: Margaretha Häggroth Yttrande över Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gizela

Läs mer

Medverkande: Anders Rosendhal, Raimo Niskanen, Elin Dahlqvist, Pernilla Hyll, Annika Öhrn, Anneli Rosby, Marianne Bäckman, Linda Hildebrand.

Medverkande: Anders Rosendhal, Raimo Niskanen, Elin Dahlqvist, Pernilla Hyll, Annika Öhrn, Anneli Rosby, Marianne Bäckman, Linda Hildebrand. Styrelsemöte FF den 16/2 2015 Medverkande: Anders Rosendhal, Raimo Niskanen, Elin Dahlqvist, Pernilla Hyll, Annika Öhrn, Anneli Rosby, Marianne Bäckman, Linda Hildebrand. Val av ordförande: Pernilla hyll

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Eyrun Thorhallsdottir KV03 04-05-10. 101 Reykjavik. - en rapport om marknadsföring. (101 är postnumret för centrala Reykjavik)

Eyrun Thorhallsdottir KV03 04-05-10. 101 Reykjavik. - en rapport om marknadsföring. (101 är postnumret för centrala Reykjavik) Eyrun Thorhallsdottir KV03 04-05-10 101 Reykjavik - en rapport om marknadsföring (101 är postnumret för centrala Reykjavik) 1. Inledning sid. 3 2. Metod sid. 3 3. Bakgrund sid. 3 4. Syfte sid. 3 5. Dans

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid

Kulturskolan. Skapande på din fritid Kulturskolan Skapande på din fritid Musik Teater Dans Konst Sång Musikal Cirkus Media Vi ger dig kunskap och inspiration på din fritid! På Kulturskolan ger vi dig möjligheter till eget konstnärligt skapande,

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING självmålet analysera Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Redovisning för TIR - Resebidrag Teater, Istanbul 18 juni 2 juli 2013

Redovisning för TIR - Resebidrag Teater, Istanbul 18 juni 2 juli 2013 Redovisning för TIR - Resebidrag Teater, Istanbul 18 juni 2 juli 2013 Vi i gruppen TIR har skrivit den här redovisningen tillsammans. Eftersom det är så vi försöker arbeta. Alexander-Alvina Chamberland,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia Projektbeskrivning Burkpojken Teater Arcadia Projektidén Med uppförandet av Christine Nöstlingers Burkpojken vill vi närma oss de barn i Västra Götalandsregionen som snart kommer att tas upp i tonårens

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Att anordna kurser för stalluthyrare

Att anordna kurser för stalluthyrare Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater

Lärarmaterial. Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh. VästmanlandsTeater VästmanlandsTeater Slottsgatan 11 722 11 Västerås Tel 021-470 41 00 skola@vastmanlandsteater.se vastmanlandsteater.se Lärarmaterial Det skulle varit jag dansteater av Birgitta Egerbladh Illustration: Malin

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

A NEW NEW WORLD. Vardan och varthän 2012-10-30. Kairos Future AB

A NEW NEW WORLD. Vardan och varthän 2012-10-30. Kairos Future AB FRAMTIDENS STUDENT -OM NYA VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR Thomas Fürth forskningsledare, Kairos Future AB SUNETVECKAN, MALMÖ HÖGSKOLA, 2012-10-23 Kairos Future AB Framtid 3 områden: forskning, utbildning och

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Bokstäver. Myrstackens kvalitetsarbete. Hällevadsholms förskola

Bokstäver. Myrstackens kvalitetsarbete. Hällevadsholms förskola Myrstackens kvalitetsarbete Bokstäver Hällevadsholms förskola 2015 Förskolor Norr Munkedals kommun Yvonne Frisk Helena Halla Helena Eriksson Tina Lundgren Lotta Dahl Innehåll Grundfakta och förutsättningar...

Läs mer

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 BEATMEET är en kreativ mötesplats för musiker. Kom till Beatmeet som du är, lämna Beatmeet med egen merch, egna artistfoton och massor av musikaliska

Läs mer

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION MOVING BEYOND INCLU- SION 2016 2018 2016 23/8 2/9 Danskompaniet Spinn och Candoco Dance Company bjuder in till Lab Sweden ett

Läs mer

Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs

Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs Varmt välkommen till Dans i Nords sommarkurs 11 15 augusti, Piteå Dans i Nord arrangerar för andra året i rad en sommarkurs för yrkesverksamma dansare, danslärare, dansstudenter och danspedagoger. Dansklasser

Läs mer

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av Bilaga 3 Åtgärdsbeskrivning Allaktivitetshuset, sett från Sturegatan. För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av ekonomiska skäl att sälja sitt Nya Folkets Hus. Verksamheten

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka. Six Drummers i Mexico City 2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Musikplattformen stöd till internationella projekt

Musikplattformen stöd till internationella projekt Musikplattformen stöd till internationella projekt Kort presentation av hela myndigheten - uppdrag Grundläggande information om Musikplattformens stöd till det fria musiklivet Ansökan hur går det till?

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer