STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 43 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 44 Val av protokolljusterare STADSDIREKTÖREN Justerare: Zahra Abdulla och Kauko Koskinen Ersättare: Heli Puura och Sture Gadd 3 45 Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2010 Enligt förslaget 4 46 Tilläggsfinansiering för trafiklederna till Nordsjö hamn Enligt förslaget SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 5 47 Sammanslagning av företagshälsovårdstjänsterna för företag i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda Enligt förslaget STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 6 48 Detaljplaneändring för tomten 23100/65 i Majstad (nr 11838) Enligt förslaget 7 49 Detaljplaneändring för kvarteret nr i Kårböle (nr 11815) Enligt förslaget 8 50 Detaljplaneändring för kvarteren och samt områden för närrekreation och torg i Vik (nr 11781) Enligt förslaget

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 9 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om användning av investeringsbidrag för boende för reparation av mögelskolor och -daghem 10 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Harry Bogomoloff om stöd till idrottsföreningar 11 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola om rehabiliteringsstöd inför beväringstjänstgöring 12 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om boendeparkering för Sveaborgsborna 13 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Heikki Karu om understöd för idrottsföreningars verksamhet 14 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om utveckling av fotbollsförhållandena i nordöstra Helsingfors 15 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om stöd till närståendevårdarna 16 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om slopande av hundskatten

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om en invånarlokal i Gårdsbacka 18 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om ett service- eller må bra-center för äldre i sydöstra Helsingfors 19 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om halvering av kollektivtrafikavgifterna för personer som fyllt 70 år 20 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jaana Pelkonen m.fl. om kostnader för städning av gator och platser för publika evenemang 21 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om utveckling av Tokoistranden 22 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Ulla-Marja Urho m.fl. om iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö 23 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Zahra Abdulla m.fl. om barn med flera svårigheter och små dagvårdsgrupper 24 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om fler skolhälsovårdare 25 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om färre skolavhoppare

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Jessica Karhu m.fl. om lägre pris på regionbiljetten 27 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuuli Kousa m.fl. om återinföring av SAD:s zontillägg 28 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om ett större fotgängarcentrum 29 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om daghemslokaler på Skatudden 30 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om ett anslag för lekparken Askungen 31 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om rådgivningen för invandrare 32 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om bättre information och kundtjänst inom dagvården 33 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Julia Virkkunen m.fl. om en hjälpande telefon med låg tröskel för personer med mentala problem 34 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om hyreslokaler där musiker kan repetera

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om gratis kollektivtrafikkort för folkpensionärer 36 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om fler platser och anställda för hemvård dygnet runt 37 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om kartläggning och planering av ett danshusprojekt 38 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om fler läkare och hälsovårdare inom skolhälsovården 39 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om säkrande av evenemang i invånarnas regi 40 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om lediga dagar och semesterdagar för närståendevårdare 41 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om fler socialhandledare 42 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om stödjande av invandrarbarnens skolgång 43 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om utvidgning av systemet där äldre handleder yngre

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett skolmotions projekt 45 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg Enckell m.fl. om koordinering av den svenska servicen 46 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om kommunala soppkök för de fattigaste 47 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jan D. Oker-Blom m.fl. om gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer 48 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Nils Torvalds m.fl. om stadens deltagande i reparationskostnaderna för privata åldringshem 49 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om kommunal service för krigsinvalider 50 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om 50 procents biljettrabatt för personer som fyllt 85 år 51 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Antti Valpas m.fl. om ett anslag för ombyggnad och behövliga ändringsarbeten i Helsingin Seniorisäätiös fastigheter

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om planering av papperskorgar och insamlingsbehållare 53 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om ett mångspråkigt undervisningspaket för internationell spridning 54 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om en modern hembygdslärobok 55 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om bättre hemtjänst för barnfamiljer 56 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om språkkurser för invandrarkvinnor och skötsel av barnen under dessa 57 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om närbiblioteken och lokala kulturprojekt 58 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om bättre tjänster för handikappade 59 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättnings åtgärder 60 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om korrigering av eftersläpningen i de stadsanställdas löner

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för bildningsväsendet 62 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om energiekonomin 63 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om pensionärsrabatter inom kollektivtrafiken och i motionslokaler 64 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om främjande av kollektivtrafiken 65 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en enhet för byggande 66 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om skäligare tomt arrenden 67 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om hälsovårdstjänsterna och om uppfyllande av vårdgarantin 68 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om mer personal till miljöcentralen 69 51/Kj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om platser där fyrverkeripjäser får användas

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om ett sammandrag på rubriknivå över kommuninvånarnas initiativ i Helsingfors 71 51/Ryj Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om mer liv på Tölötorg 72 51/Ryj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om fler turer på linje 68X 73 51/Stj Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om malariaprevention på hälso stationerna 74 51/Stj Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om standardisering av datasystem 75 51/Stj Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om rationalisering av färdtjänsten 76 51/Sj Motion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om stöd för cirkusskoleverksamhet 77 51/Kaj Motion av ledamoten Heikki Karu m.fl. om problemet med förvaring av barnvagnar 78 51/Kaj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om namnet på Ring I NÄRVAROLISTA De närvarande ledamöterna och ersättarna vid Helsingfors

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ stadsfullmäktiges sammanträde

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRPA ASKO-SELJAVAARA M.FL. OM ANVÄNDNING AV INVESTERINGSBIDRAG FÖR BOENDE FÖR REPARATION AV MÖGELSKOLOR OCH -DAGHEM Stn Vi föreslår att Helsingfors stad reserverar tillräckligt med medel för reparation av mögelskolor och -daghem så att de investeringsbidrag för boende som beviljas i statsbudgeten för år 2010 blir använda till fullt belopp av Helsingfors stad.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HARRY BOGOMOLOFF OM STÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR Stn Idrottsföreningarna i Helsingfors behöver i allt högre grad stöd för sin verksamhet. Det beror bl.a. på att hall- och salpassen blir dyrare på grund av högre energi- och löneutgifter och på att utbudet blir större. Principen om stöd för användning av idrotts- och motionslokaler är ett steg i rätt riktning att hjälpa föreningarna, men principen ska vara grenneutral. Det är särskilt angeläget under lågkonjunkturen då det sociala trycket tenderar att bli tungt att bära också av andra orsaker. Aktiva inom olika idrotts- och motionsgrenar är nu i en ojämlik situation sinsemellen när det gäller kostnader betingade av omständigheterna. Därför föreslår jag att det för idrottsnämnden reserveras tillräckliga anslag så att jämlikhet i fråga om kostnaderna att utöva idrott och motion tillämpas deltagaravgifterna för barn och unga kan hållas på en skälig nivå.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JUHA HAKOLA OM REHABILITERINGSSTÖD INFÖR BEVÄRINGSTJÄNSTGÖRING Stn På sistone har man i offentligheten diskuterat om att så många beväringar avbryter beväringstjänstgöringen. Det är beklagligt att allt färre av de unga i årsklasserna fullgör tjänstgöringen. En del gallras bort redan i förväg, andra under de första veckorna av tjänstgöringen. Vi har framför oss en situation där rent av en femtedel av årsklassen blir utan utbildning. Om man ser närmare på saken så är orsaken i hälften av fallen dålig fysisk kondition, övervikt eller rörelseorganens sjukdomar. Den fysiska konditionen eller behovet att utveckla den bedöms utifrån antingen personens egen utsago eller granskning med ögonmått. En stor del av dem som hoppar av gör det under de första veckorna före granskningen vid ankomsten eller i anslutning till den. En del av dem beordras att rycka in senare, andra att gå på ny granskning och en del blir befriade från tjänstgöring helt och hållet. Att uppmuntra till att höja konditionen är samtidigt att satsa på en sund framtid och dämpa hälso- och sjukvårdskostnaderna. Varje år avbryter uppskattningsvis helsingforsiska unga beväringstjänstgöringen av orsakerna ovan. Enligt mig vore ett frivilligt rehabiliteringsstöd en fin handräckning till de avhoppare som självmant vill höja sin kondition för att senare kunna rycka in och fullgöra beväringstjänstgöringen. Enligt en utredning uppskattas kostnaderna för rehabiliteringsstödet till 150 euro/person/6 månader (innehåller 3 träffar med en motionsinstruktör, simning och konditionsträning på gym 2 gånger i veckan). Rehabiliteringsstödet kan tekniskt skötas i uppbådsnämnden, där en medlem som staden tillsatt sitter, eller vid den avslutande intervjun med socialkuratorn i truppförbandet. För närvarande kallas helsingforsarna främst till Gardesjägarregementet, Karelska Brigaden, Nylands Brigad och till Obbnäs och Mjölö vid Finska vikens Marinkommando. På grundval av det ovanstående föreslår jag att det reserveras ett tillräckligt anslag, euro, för rehabilitering för personer som avbrutit beväringstjänstgöringen av fysiska skäl.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ARJA KARHUVAARA M.FL. OM BOENDEPARKERING FÖR SVEABORGSBORNA Stn Sveaborg har ca 800 invånare, och dessa använder ett trettiotal bilar. Sveaborgsbor som har besvärliga arbetsresor och arbetstider kör bil på fastlandet, men huvudsakligen är det allmänna kommunikationsmedel som gäller. De som arbetar skift eller rör sig längre sträckor med barn och saker att bära kan inte alltid åka kollektivt. Det kostar ca 45 euro att ta med bilen på färjan, och utom på sommaren går färjan bara en gång i timmen. Sveaborgsborna har betalad boendeparkering inom D-området på Skatudden. Långtidsparkering och besöksparkering är möjlig på yttersta östra spetsen av Skatudden, där servicefärjan lägger till. Platsen ligger fyra spårvagnshållplatser bort och avståndet är ca 1 km för gående. Färjan från Sveaborg till området går bara på vardagar mellan kl och kl Tidtabellen är följaktligen olämplig för de flesta som ska ta sig till och från jobbet. Den andra färjan, som används mest, går till Salutorget varje dag mellan kl och kl Området är parkeringsplats med tecknet C, och Sveaborgsborna får använda det bara på vardagar kl och på söndagar. Det är ett problem att t.ex. skiftarbetande som med nöd och näppe hinner med sista nattfärjan till Sveaborg och invånare som åker hem med saker att bära eller små barn inte nödvändigtvis hittar en bilplats på det biltäta Skatudden på ett rimligt avstånd från färjeterminalen. Enda möjligheten är då att lämna bilen på torget, där den får stå bara till kl på morgonen, fastän skiftet kanske börjar först kl Den tid det tar att flytta bilen motsvarar dessutom två färjeintervaller eftersom tidtabellen inte gör det möjligt att hinna tillbaka till samma färja. Situationen skulle förbättras betydligt om Sveaborgsborna fick både C- och D-tecken och därmed kunde parkera också i Gardet och Kronohagen eller om de fick med Sveaborg markerade boendeparkeringsplatser på Skatudden, på gatstumpen framför Enso

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Gutzeits hus. Vi föreslår med hänvisning till det ovanstående att staden ska vidta de åtgärder som behövs för att Sveaborgsborna ska få utnyttja både C- och D-områdena för boendeparkering.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HEIKKI KARU OM UNDERSTÖD FÖR IDROTTSFÖRENINGARS VERKSAMHET Stn Jag föreslår att idrottsverket ska få 1,5 miljoner euro för understöd till idrottsföreningar för verksamhet och evenemang. Motiveringen är idrottens förebyggande inverkan på sjukdomar och upprätthållande inverkan på hälsan. Varje euro för motion och idrott sparar utgifter inom socialväsendet.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM UTVECKLING AV FOTBOLLSFÖRHÅLLANDENA I NORDÖSTRA HELSINGFORS Stn Nordöstra Helsingfors har redan i decennier släpat efter i fråga om utvecklingen i fotbollsförhållandena trots att där finns mycket omfattande och högklassig tävlings- och hobbyverksamhet inom grenen för både barn och ungdomar, kvinnor och män. MPS, PuiU, SUMU, Atlantis, HJK Malmi, PK-35, Kiffen och Viikin Haukat m.fl. arbetar på ett förtjänstfullt sätt med fotbollsjuniorer i området. Nu då byggverksamheten, som i stort sett ligger nere, redan av sysselsättningsskäl bör hållas i gång är det i högsta grad vettigt att två hallar byggs samtidigt i Stapelstadens idrottspark. Det finns en omklädningsbyggnad i idrottsparken, och enligt en utredning från april 2008 beställd av idrottsverket blir byggkostnaderna ca euro för fotbollshall 1 och ca euro för fotbollshall 2. Kostnaderna har förmodligen sjunkit sedan dess. Utredningen gäller sju områden i nordöstra Helsingfors, ett stordistrikt som släpar efter orimligt mycket. Vi föreslår att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att två fotbollshallar på 50 m 70 m kan byggas i Stapelstaden med byggstart under året.

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM STÖD TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARNA Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är mycket stor. Närståendevårdarna beräknas vara ca i Helsingfors. De sköter ett stort antal närstående för vilka det enda andra alternativet är institutionsvård. Denna vård skulle kosta Helsingfors stad fler miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen är det meningen att antalet personer som år 2010 får stöd för närståendevård ska vara ungefär detsamma som år 2009 (tjänster för handikappade 827, omsorger om utvecklingsstörda 508 och tjänster för äldre 2 000). Stöd till närståendevårdarna möjliggör besparingar i stadens utgifter. Stadsfullmäktige har godkänt flera hemställningsklämmar som syftar till en lättare arbetsbörda för närståendevårdarna. För att närståendevårdarnas och vårdtagarnas ställning ska förbättras och besparingar i kostnaderna bli möjliga föreslår vi att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att antalet närståendevårdare som får stöd kan ökas med minst 5 % från 2009 års antal.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Bara några kommuner i Finland tar ut hundskatt; i huvudstadsregionen är det bara Helsingfors. Vi föreslår att Helsingfors stad slopar hundskatten.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM EN INVÅNARLOKAL I GÅRDSBACKA Stn Vi föreslår att Helsingfors stad i budgeten för år 2010 reserverar tillräckligt med anslag för grundande av en invånarlokal i Gårdsbacka.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM ETT SERVICE- ELLER MÅ BRA-CENTER FÖR ÄLDRE I SYDÖSTRA HELSINGFORS Stn Det finns elva service- och rekreationscenter för äldre i Helsingfors. Bara ett av dem, Gårdsbacka servicecentral, ligger i östra Helsingfors. Det finns fyra i södra Helsingfors, tre i norra och tre i västra. Pilotprojekt i form av må bra-center med ett mångsidigare serviceutbud är dessutom aktuella i södra och västra Helsingfors. Service- och rekreationscenter är mycket viktiga genom att de främjar välbefinnande och hälsa hos de äldre och upprätthåller de äldres funktionsförmåga. Måltider (med god näring), motion, hobbyer och social verksamhet har konstaterats ha positiv effekt på de äldres funktionsförmåga och psykiska välbefinnande. Degerö (Uppby, Hålvik, Kronberget), Jollas, Sandhamn, Hertonäs och Brändö i sydöstra Helsingfors saknar helt ett servicecenter för äldre. Där finns inte heller någon annan plats för de äldre att träffas på, och motions- och hobbymöjligheter saknas likaså. Den närmaste offentliga servicen (hobbyverksamhet, motion, måltider) finns i Gårdsbacka och på Kinaborg, dit trafikförbindelserna är dåliga. De äldre måste åka både buss och metro, och för många med nedsatt funktionsförmåga är detta omöjligt. Jag föreslår att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för ett serviceeller må bra-center (måltider, motion, hobbyverksamhet m.m.) för äldre i sydöstra Helsingfors, t.ex. på Degerö. Det är trafikmässigt lätt att ta sig till Degerö för invånarna i Uppby, Hålvik, Kronberget, Jollas, Sandhamn och Hertonäs.

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM HALVERING AV KOLLEKTIVTRAFIKAVGIFTERNA FÖR PERSONER SOM FYLLT 70 ÅR Stn Antalet äldre och de äldres relativa andel av befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen betydligt de närmaste åren och årtiondena. Exempelvis kommer det år 2012 att finnas fler helsingforsare som fyllt 75 år än det fanns år Då den äldre befolkningen ökar så här snabbt räcker det inte med att servicen byggs ut utan servicebehovet måste förebyggas eller skjutas upp genom åtgärder som främjar funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande. Det är av största vikt att de äldre rör sig utanför hemmet och deltar normalt i samhällsverksamheten. Bevis finns redan för att en socialt inspirerande miljö och social verksamhet inverkar positivt på funktionsförmåga och livskvalitet hos de äldre. För att kunna röra sig och delta socialt måste de äldre ofta använda allmänna kommunikationsmedel. Biljettpriserna avskräcker emellertid särskilt äldre med en liten arbetspension från att lämna hemmet (full folkpension berättigar till 50 procents rabatt). Jag föreslår med hänvisning till det ovanstående att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för motiverande av äldre helsingforsare att röra sig utanför hemmet och delta i social verksamhet, närmare bestämt för halvering av priserna inom kollektivtrafiken i Helsingfors utanför rusningstid, exempelvis kl. 9 15, för personer som fyllt 70 år.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JAANA PELKONEN M.FL. OM KOSTNADER FÖR STÄDNING AV GATOR OCH PLATSER FÖR PUBLIKA EVENEMANG Stn Det kostar massor att städa stan i dag. Utom att nedskräpning och ofog har ekonomiska konsekvenser, påverkar de också föreställningen om Helsingfors. Ingen tycker om skräpiga gator och ingen blir glad åt urinstinkande portgångar. Stadens osnygga grävnings- och byggarbetsplatser tar inte heller poäng. Helsingfors ska följa principen om nolltolerans när det gäller svineri i stan. Staden bär ansvar för att det ska vara snyggt i stan, men varje individ ska också ta sitt ansvar. Att det är snyggt och rent i stan ska inte enbart bygga på stadens underhåll. Om vi alla helsingforsare tar initiativ och är aktiva, sparar staden mycket pengar. Att skräpa ned sitter mellan öronen. Vi föreslår att Helsingfors stad ska satsa mera på attitydfostran, övervakning och morötter så att stan ska hållas snygg. Helsingfors stad ska vidare ålägga företag som arrangerar storevenemang här att se till att det blir städat strax efter evenemanget och företagen ska allt mera delta i städkostnaderna.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LAURA RISSANEN M.FL. OM UTVECKLING AV TOKOISTRANDEN Stn Tokoistranden och hela Djurgårdsviken är fortfarande så gott som outnyttjade med tanke på en trivsam stadshelhet. Festtältet under Helsingfors Festspel piggar upp sensommaren, men annars lockar parken inte till sig folk. Området har rent av kallats för Helsingfors bakgård som lämnats vind för våg. Tokoistranden har alla chanser att bli ett andra Brunnsparken, en centralpark i östra innerstaden som erbjuder de boende och familjerna i närheten en plats att trivas på. I dag finns en liten lekpark i östra delen av parken, på det brunna kafé Piritas plats ska det byggas ett åretruntkafé, vilket är en avsevärd förbättring, men i övrigt behöver parken piffas upp. Trivseln och säkerheten i stadsrummet vid Tokoistranden och Djurgårdsviken kunde lätt höjas med små och billiga medel. Invid Runda huset nära lekparken kunde man inrätta ett kioskkafé, fler papperskorgar kunde installeras och på sommaren kunde man ordna strandloppmarknader à la Sandvikstorget, exempelvis första veckoslutet i månaden. Parken erbjuder utomordentliga ramar för olika slags barnoch familjeevenemang. Jag föreslår att det i 2010 års budget reserveras anslag för att göra Tokoistranden till en trivsammare gemensam park för alla stadsbor.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ULLA-MAIJA URHO M.FL. OM ISTÅNDSÄTTNING AV UTOMHUSMOTIONSPLATSER PÅ DRUMSÖ Stn Vi föreslår att i 2010 års budget reserveras anslag för iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö: 1. Anslag reserveras för upphandling av motionsredskap till Drumsö sportplan Pyrkkä. Där finns en del gamla redskap, men det behövs flera moderna redskap för personer i alla åldrar. 2. Likadana redskap för utomhusmotion behövs på Kasinostranden. Området hör till de finaste frilufts- och motionsområdena i staden. Med några rätt placerade redskap kunde strandområdet bli ännu finare. Det har visserligen gjorts mycket i området på sistone, men där fattas motionsredskap. 3. Basketplanerna nära stranden måste få ett lyft. Planernas ytor är usliga och ställningarna är uttjänta. Vid regn uppstår vattenpölar och planerna går inte att använda på länge. 4. Drumsö behöver en konstisbana. En sådan kunde anläggas intill Drumsö sportplan.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ZAHRA ABDULLA M.FL. OM BARN MED FLERA SVÅRIGHETER OCH SMÅ DAGVÅRDSGRUPPER Stn Helsingfors stad har fattat ett principbeslut om att ett och samma barn inte kan få två stödformer inom dagvården. Om exempelvis ett rörelsehindrat barn har assistent, får barnet inte gå i en integrerad grupp. Ett sådant barn kan ha också andra svårigheter än det fysiska handikappet, exempelvis kan det vara sent utvecklat. Därför behöver barnet en liten dagvårdsgrupp för sin egen utveckling. För att denna orättvisa ska rättas till, föreslår vi att sådana barn tas med i små dagvårdsgrupper. Då kan miljön främja deras utveckling redan då de är små.

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FLER SKOLHÄLSOVÅRDARE Stn Skolhälsovården hör enligt lagen om grundläggande utbildning till elevvården. Helsingfors stad lever bättre upp till de riksomfattande rekommendationerna om antalet hälsovårdare i förhållande till antalet elever än de övriga städerna i huvudstadsregionen. Problemet är dock att rekommendationerna inte följer de verkliga behoven. I Helsingfors utgör eleverna en större utmaning än på andra håll i landet. I fjol uppgav 26 % av Helsingforseleverna att det är svårt att få tag på skolhälsovårdaren. Enligt enkäten om skolhälsovården i Helsingfors har missnöjet med denna vuxit sedan 2002, då antalet missnöjda var 4 % lägre än i fjol, dvs. 22 %. I fjol höstas ordnades Öppet forum där de unga önskade att särskilt skolhälsovårdaren vore lättare anträffbar. Upplevelsen att hälsovårdaren inte är anträffbar är vanlig särskilt i skolor där hälsovårdaren är på plats bara 1 3 dagar i veckan. Hälsovårdarens närvaro i skolan står i proportion till antalet elever, och ofta arbetar hon eller han i flera skolor samma dag eller samma vecka. Ur elevens synvinkel vore idealet att hälsovårdaren är i skolan halva dagen varje skoldag: det sänker tröskeln för eleverna att söka hjälp och ger dem bättre möjligheter att skapa ett förtroendefullt förhållande till en vuxen, en vuxen som har professionella förutsättningar att hjälpa och stödja dem och som därmed kan förebygga illamående och utslagning. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras ett tillskott på euro för anställning av 10 nya skolhälsovårdare.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FÄRRE SKOLAVHOPPARE Stn Inom undervisningsväsendet är tillräckligt stöd till eleverna det beprövade sättet att förebygga att antalet skolavhoppare stiger. Att trygga tillräckliga stödåtgärder hjälper de elever som blir helt utan avgångsbetyg från grundskolan, inte fortsätter studierna efter grundskolan eller avbryter studierna på andra stadiet. Bättre utbyggda stödåtgärder kräver fler skolpsykologer och kuratorer både i grundskolan, inom yrkesutbildningen och i gymnasiet. Helsingfors stads psykolog- och kuratorsresurser lever inte upp till Stakes riksomfattande rekommendationer. Stakes rekommendation 2008 var elever per psykolog och per kurator i grundskolan. I gymnasiet och inom yrkesutbildningen var antalet elever per psykolog och per kurator. I yrkeshögskolan är målet studerande per psykolog och per kurator. Rekommendationerna framgår av socialoch hälsovårdsministeriets guide om hälsovård för elever och studerande. I Helsingfors har siffrorna varit ca grundskolelever per psykolog och per kurator, vilket i sig är bra i en riksomfattande jämförelse. Å andra sidan är eleverna i metropolområdet en större utmaning än på andra håll i landet. Helsingfors lever inte heller upp till Stakes rekommendationer beträffande läroanstalter på ungdomsstadiet, där psykolog- och kuratorsverksamheten håller på att ta form. Kostnaderna för två nya psykologtjänster och en ny kuratorstjänst rör sig kring euro/år. Vi föreslår att i syfte att få ned antalet skolavhoppare ska det i 2010 års budget reserveras euro, som enligt utbildningsväsendets prövning kan användas exempelvis till att anställa fyra nya psykologer och två nya kuratorer i grundskolan och på andra stadiet.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JESSICA KARHU M.FL. OM LÄGRE PRIS PÅ REGIONBILJETTEN Stn På 30 år har kollektivtrafikens marknadsandel i Helsingforsregionen sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel. Enligt SAD:s egna uträkningar gör den minskande kollektivtrafiken att trafikstockningarna förvärras, trafikdödligheten ökar, partikelutsläppen ökar, bullret förvärras, vägarna slits och fler körfält behövs. Samhällsekonomiskt sett är varje resa med kollektiv regionbuss värd ca 8,50 euro i timmen per passagerare. För samhället kostar alltså varje minut på bussen i rusningen 14 cent per passagerare. Enligt en undersökning finansierad av HST och dess samarbetspartner vore den för samhället billigaste kollektivresebiljetten hälften av det nuvarande priset. Om priset sänks med hälften åker fler kollektivt och färre tar egen bil. SAD:s beslut att höja priset på den regionbiljett som man köper av chauffören till 4 euro är definitivt ett steg i fel riktning. Enligt SAD:s uträkningar i höstas skulle en sänkning av regionbiljetten till 3,50 euro öka Helsingfors kommunandel med knappt 1,8 mn euro ( euro). Här ingår också prissänkningen på värdebiljetten. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras euro för ökning av Helsingfors kommunandel så att priset på regionbiljetten kan sänkas.

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 9/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 9-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 12/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 12-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 8/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 8-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 1/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 1-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) Stadsfullmäktige Kj/10 18.01.2012. Beslut Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag Helsingfors stad Protokoll 1/2012 1 (47) 10 Helsingfors Energis uppdaterade utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid HEL 2011-007015 T 14 03 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 10/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 10-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 3-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 14/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 14-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 17-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) Stadsfullmäktige Kj/8 9.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 13/2015 1 (11) 8 Plan i enlighet med äldreomsorgslagen över stadens åtgärder för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänster

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 20/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 20-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 17 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 6128/05.03.00/2011 Social- och hälsovårdsnämnden 133 15.12.2011 Stadsstyrelsen 11 9.1.2012 11 Fråga om fattigdom bland barnfamiljer Beredning och upplysningar:

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 2/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 2-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 15/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 15-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 2006. MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/16 25.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 19/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/16 25.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 19/2015 1 (5) 313 Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om påverkande i TTIP-avtalsförhandlingarna HEL 2015-007314 T 00 00 03 Beslut Behandling 1 omröstningen beslutade

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 3/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 3-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (21) Stadsfullmäktige Kaj/7 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (21) Stadsfullmäktige Kaj/7 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (21) 365 Köp av fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats och uppsägning av avtal om nyttjanderätt HEL 2014-012754 T 10

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande

ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande ELLEN, DELLEN, DU. UTE SKA DU VARA NU! Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns upplevelser av fattigdom och deltagande Sammanfattning av resultaten Av de barn som svarade på enkäten upplevde 11 %

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 11/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 11-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 17/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 17-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation

Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation Lagen om elev- och studerandevård Anordnande av elevhälsa definitioner, ansvar och organisation 7.4.2014 Helsingfors 8.4.2014 Åbo 10.4.2014 Korsholm Ira Vanne Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 13/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 13-2009 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012

Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Rörliga röster avgör Idrottsgemenskapens budskap inför kommunalvalet 2012 Liikkuvat Rörliga äänet röster ratkaisevat. avgör. Rörliga röster avgör Bästa kommunalvalskandidat, Motion och idrott är dagliga

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen Centrala ändringar i lagstiftningen om social och hälsovårds och landskapsreformen samt om kundens valfrihet 1 Sinikka Salo Social och hälsovårdsreformens mål

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer