STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 43 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 44 Val av protokolljusterare STADSDIREKTÖREN Justerare: Zahra Abdulla och Kauko Koskinen Ersättare: Heli Puura och Sture Gadd 3 45 Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2010 Enligt förslaget 4 46 Tilläggsfinansiering för trafiklederna till Nordsjö hamn Enligt förslaget SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 5 47 Sammanslagning av företagshälsovårdstjänsterna för företag i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda Enligt förslaget STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 6 48 Detaljplaneändring för tomten 23100/65 i Majstad (nr 11838) Enligt förslaget 7 49 Detaljplaneändring för kvarteret nr i Kårböle (nr 11815) Enligt förslaget 8 50 Detaljplaneändring för kvarteren och samt områden för närrekreation och torg i Vik (nr 11781) Enligt förslaget

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 9 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om användning av investeringsbidrag för boende för reparation av mögelskolor och -daghem 10 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Harry Bogomoloff om stöd till idrottsföreningar 11 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola om rehabiliteringsstöd inför beväringstjänstgöring 12 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om boendeparkering för Sveaborgsborna 13 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Heikki Karu om understöd för idrottsföreningars verksamhet 14 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om utveckling av fotbollsförhållandena i nordöstra Helsingfors 15 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om stöd till närståendevårdarna 16 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om slopande av hundskatten

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om en invånarlokal i Gårdsbacka 18 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om ett service- eller må bra-center för äldre i sydöstra Helsingfors 19 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om halvering av kollektivtrafikavgifterna för personer som fyllt 70 år 20 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jaana Pelkonen m.fl. om kostnader för städning av gator och platser för publika evenemang 21 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om utveckling av Tokoistranden 22 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Ulla-Marja Urho m.fl. om iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö 23 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Zahra Abdulla m.fl. om barn med flera svårigheter och små dagvårdsgrupper 24 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om fler skolhälsovårdare 25 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om färre skolavhoppare

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Jessica Karhu m.fl. om lägre pris på regionbiljetten 27 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuuli Kousa m.fl. om återinföring av SAD:s zontillägg 28 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om ett större fotgängarcentrum 29 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om daghemslokaler på Skatudden 30 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om ett anslag för lekparken Askungen 31 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om rådgivningen för invandrare 32 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om bättre information och kundtjänst inom dagvården 33 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Julia Virkkunen m.fl. om en hjälpande telefon med låg tröskel för personer med mentala problem 34 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om hyreslokaler där musiker kan repetera

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om gratis kollektivtrafikkort för folkpensionärer 36 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om fler platser och anställda för hemvård dygnet runt 37 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om kartläggning och planering av ett danshusprojekt 38 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om fler läkare och hälsovårdare inom skolhälsovården 39 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om säkrande av evenemang i invånarnas regi 40 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om lediga dagar och semesterdagar för närståendevårdare 41 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om fler socialhandledare 42 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om stödjande av invandrarbarnens skolgång 43 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om utvidgning av systemet där äldre handleder yngre

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett skolmotions projekt 45 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg Enckell m.fl. om koordinering av den svenska servicen 46 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om kommunala soppkök för de fattigaste 47 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jan D. Oker-Blom m.fl. om gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer 48 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Nils Torvalds m.fl. om stadens deltagande i reparationskostnaderna för privata åldringshem 49 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om kommunal service för krigsinvalider 50 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om 50 procents biljettrabatt för personer som fyllt 85 år 51 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Antti Valpas m.fl. om ett anslag för ombyggnad och behövliga ändringsarbeten i Helsingin Seniorisäätiös fastigheter

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om planering av papperskorgar och insamlingsbehållare 53 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om ett mångspråkigt undervisningspaket för internationell spridning 54 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om en modern hembygdslärobok 55 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om bättre hemtjänst för barnfamiljer 56 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om språkkurser för invandrarkvinnor och skötsel av barnen under dessa 57 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om närbiblioteken och lokala kulturprojekt 58 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om bättre tjänster för handikappade 59 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättnings åtgärder 60 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om korrigering av eftersläpningen i de stadsanställdas löner

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för bildningsväsendet 62 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om energiekonomin 63 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om pensionärsrabatter inom kollektivtrafiken och i motionslokaler 64 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om främjande av kollektivtrafiken 65 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en enhet för byggande 66 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om skäligare tomt arrenden 67 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om hälsovårdstjänsterna och om uppfyllande av vårdgarantin 68 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om mer personal till miljöcentralen 69 51/Kj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om platser där fyrverkeripjäser får användas

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om ett sammandrag på rubriknivå över kommuninvånarnas initiativ i Helsingfors 71 51/Ryj Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om mer liv på Tölötorg 72 51/Ryj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om fler turer på linje 68X 73 51/Stj Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om malariaprevention på hälso stationerna 74 51/Stj Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om standardisering av datasystem 75 51/Stj Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om rationalisering av färdtjänsten 76 51/Sj Motion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om stöd för cirkusskoleverksamhet 77 51/Kaj Motion av ledamoten Heikki Karu m.fl. om problemet med förvaring av barnvagnar 78 51/Kaj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om namnet på Ring I NÄRVAROLISTA De närvarande ledamöterna och ersättarna vid Helsingfors

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ stadsfullmäktiges sammanträde

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRPA ASKO-SELJAVAARA M.FL. OM ANVÄNDNING AV INVESTERINGSBIDRAG FÖR BOENDE FÖR REPARATION AV MÖGELSKOLOR OCH -DAGHEM Stn Vi föreslår att Helsingfors stad reserverar tillräckligt med medel för reparation av mögelskolor och -daghem så att de investeringsbidrag för boende som beviljas i statsbudgeten för år 2010 blir använda till fullt belopp av Helsingfors stad.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HARRY BOGOMOLOFF OM STÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR Stn Idrottsföreningarna i Helsingfors behöver i allt högre grad stöd för sin verksamhet. Det beror bl.a. på att hall- och salpassen blir dyrare på grund av högre energi- och löneutgifter och på att utbudet blir större. Principen om stöd för användning av idrotts- och motionslokaler är ett steg i rätt riktning att hjälpa föreningarna, men principen ska vara grenneutral. Det är särskilt angeläget under lågkonjunkturen då det sociala trycket tenderar att bli tungt att bära också av andra orsaker. Aktiva inom olika idrotts- och motionsgrenar är nu i en ojämlik situation sinsemellen när det gäller kostnader betingade av omständigheterna. Därför föreslår jag att det för idrottsnämnden reserveras tillräckliga anslag så att jämlikhet i fråga om kostnaderna att utöva idrott och motion tillämpas deltagaravgifterna för barn och unga kan hållas på en skälig nivå.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JUHA HAKOLA OM REHABILITERINGSSTÖD INFÖR BEVÄRINGSTJÄNSTGÖRING Stn På sistone har man i offentligheten diskuterat om att så många beväringar avbryter beväringstjänstgöringen. Det är beklagligt att allt färre av de unga i årsklasserna fullgör tjänstgöringen. En del gallras bort redan i förväg, andra under de första veckorna av tjänstgöringen. Vi har framför oss en situation där rent av en femtedel av årsklassen blir utan utbildning. Om man ser närmare på saken så är orsaken i hälften av fallen dålig fysisk kondition, övervikt eller rörelseorganens sjukdomar. Den fysiska konditionen eller behovet att utveckla den bedöms utifrån antingen personens egen utsago eller granskning med ögonmått. En stor del av dem som hoppar av gör det under de första veckorna före granskningen vid ankomsten eller i anslutning till den. En del av dem beordras att rycka in senare, andra att gå på ny granskning och en del blir befriade från tjänstgöring helt och hållet. Att uppmuntra till att höja konditionen är samtidigt att satsa på en sund framtid och dämpa hälso- och sjukvårdskostnaderna. Varje år avbryter uppskattningsvis helsingforsiska unga beväringstjänstgöringen av orsakerna ovan. Enligt mig vore ett frivilligt rehabiliteringsstöd en fin handräckning till de avhoppare som självmant vill höja sin kondition för att senare kunna rycka in och fullgöra beväringstjänstgöringen. Enligt en utredning uppskattas kostnaderna för rehabiliteringsstödet till 150 euro/person/6 månader (innehåller 3 träffar med en motionsinstruktör, simning och konditionsträning på gym 2 gånger i veckan). Rehabiliteringsstödet kan tekniskt skötas i uppbådsnämnden, där en medlem som staden tillsatt sitter, eller vid den avslutande intervjun med socialkuratorn i truppförbandet. För närvarande kallas helsingforsarna främst till Gardesjägarregementet, Karelska Brigaden, Nylands Brigad och till Obbnäs och Mjölö vid Finska vikens Marinkommando. På grundval av det ovanstående föreslår jag att det reserveras ett tillräckligt anslag, euro, för rehabilitering för personer som avbrutit beväringstjänstgöringen av fysiska skäl.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ARJA KARHUVAARA M.FL. OM BOENDEPARKERING FÖR SVEABORGSBORNA Stn Sveaborg har ca 800 invånare, och dessa använder ett trettiotal bilar. Sveaborgsbor som har besvärliga arbetsresor och arbetstider kör bil på fastlandet, men huvudsakligen är det allmänna kommunikationsmedel som gäller. De som arbetar skift eller rör sig längre sträckor med barn och saker att bära kan inte alltid åka kollektivt. Det kostar ca 45 euro att ta med bilen på färjan, och utom på sommaren går färjan bara en gång i timmen. Sveaborgsborna har betalad boendeparkering inom D-området på Skatudden. Långtidsparkering och besöksparkering är möjlig på yttersta östra spetsen av Skatudden, där servicefärjan lägger till. Platsen ligger fyra spårvagnshållplatser bort och avståndet är ca 1 km för gående. Färjan från Sveaborg till området går bara på vardagar mellan kl och kl Tidtabellen är följaktligen olämplig för de flesta som ska ta sig till och från jobbet. Den andra färjan, som används mest, går till Salutorget varje dag mellan kl och kl Området är parkeringsplats med tecknet C, och Sveaborgsborna får använda det bara på vardagar kl och på söndagar. Det är ett problem att t.ex. skiftarbetande som med nöd och näppe hinner med sista nattfärjan till Sveaborg och invånare som åker hem med saker att bära eller små barn inte nödvändigtvis hittar en bilplats på det biltäta Skatudden på ett rimligt avstånd från färjeterminalen. Enda möjligheten är då att lämna bilen på torget, där den får stå bara till kl på morgonen, fastän skiftet kanske börjar först kl Den tid det tar att flytta bilen motsvarar dessutom två färjeintervaller eftersom tidtabellen inte gör det möjligt att hinna tillbaka till samma färja. Situationen skulle förbättras betydligt om Sveaborgsborna fick både C- och D-tecken och därmed kunde parkera också i Gardet och Kronohagen eller om de fick med Sveaborg markerade boendeparkeringsplatser på Skatudden, på gatstumpen framför Enso

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Gutzeits hus. Vi föreslår med hänvisning till det ovanstående att staden ska vidta de åtgärder som behövs för att Sveaborgsborna ska få utnyttja både C- och D-områdena för boendeparkering.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HEIKKI KARU OM UNDERSTÖD FÖR IDROTTSFÖRENINGARS VERKSAMHET Stn Jag föreslår att idrottsverket ska få 1,5 miljoner euro för understöd till idrottsföreningar för verksamhet och evenemang. Motiveringen är idrottens förebyggande inverkan på sjukdomar och upprätthållande inverkan på hälsan. Varje euro för motion och idrott sparar utgifter inom socialväsendet.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM UTVECKLING AV FOTBOLLSFÖRHÅLLANDENA I NORDÖSTRA HELSINGFORS Stn Nordöstra Helsingfors har redan i decennier släpat efter i fråga om utvecklingen i fotbollsförhållandena trots att där finns mycket omfattande och högklassig tävlings- och hobbyverksamhet inom grenen för både barn och ungdomar, kvinnor och män. MPS, PuiU, SUMU, Atlantis, HJK Malmi, PK-35, Kiffen och Viikin Haukat m.fl. arbetar på ett förtjänstfullt sätt med fotbollsjuniorer i området. Nu då byggverksamheten, som i stort sett ligger nere, redan av sysselsättningsskäl bör hållas i gång är det i högsta grad vettigt att två hallar byggs samtidigt i Stapelstadens idrottspark. Det finns en omklädningsbyggnad i idrottsparken, och enligt en utredning från april 2008 beställd av idrottsverket blir byggkostnaderna ca euro för fotbollshall 1 och ca euro för fotbollshall 2. Kostnaderna har förmodligen sjunkit sedan dess. Utredningen gäller sju områden i nordöstra Helsingfors, ett stordistrikt som släpar efter orimligt mycket. Vi föreslår att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att två fotbollshallar på 50 m 70 m kan byggas i Stapelstaden med byggstart under året.

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM STÖD TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARNA Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är mycket stor. Närståendevårdarna beräknas vara ca i Helsingfors. De sköter ett stort antal närstående för vilka det enda andra alternativet är institutionsvård. Denna vård skulle kosta Helsingfors stad fler miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen är det meningen att antalet personer som år 2010 får stöd för närståendevård ska vara ungefär detsamma som år 2009 (tjänster för handikappade 827, omsorger om utvecklingsstörda 508 och tjänster för äldre 2 000). Stöd till närståendevårdarna möjliggör besparingar i stadens utgifter. Stadsfullmäktige har godkänt flera hemställningsklämmar som syftar till en lättare arbetsbörda för närståendevårdarna. För att närståendevårdarnas och vårdtagarnas ställning ska förbättras och besparingar i kostnaderna bli möjliga föreslår vi att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att antalet närståendevårdare som får stöd kan ökas med minst 5 % från 2009 års antal.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Bara några kommuner i Finland tar ut hundskatt; i huvudstadsregionen är det bara Helsingfors. Vi föreslår att Helsingfors stad slopar hundskatten.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM EN INVÅNARLOKAL I GÅRDSBACKA Stn Vi föreslår att Helsingfors stad i budgeten för år 2010 reserverar tillräckligt med anslag för grundande av en invånarlokal i Gårdsbacka.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM ETT SERVICE- ELLER MÅ BRA-CENTER FÖR ÄLDRE I SYDÖSTRA HELSINGFORS Stn Det finns elva service- och rekreationscenter för äldre i Helsingfors. Bara ett av dem, Gårdsbacka servicecentral, ligger i östra Helsingfors. Det finns fyra i södra Helsingfors, tre i norra och tre i västra. Pilotprojekt i form av må bra-center med ett mångsidigare serviceutbud är dessutom aktuella i södra och västra Helsingfors. Service- och rekreationscenter är mycket viktiga genom att de främjar välbefinnande och hälsa hos de äldre och upprätthåller de äldres funktionsförmåga. Måltider (med god näring), motion, hobbyer och social verksamhet har konstaterats ha positiv effekt på de äldres funktionsförmåga och psykiska välbefinnande. Degerö (Uppby, Hålvik, Kronberget), Jollas, Sandhamn, Hertonäs och Brändö i sydöstra Helsingfors saknar helt ett servicecenter för äldre. Där finns inte heller någon annan plats för de äldre att träffas på, och motions- och hobbymöjligheter saknas likaså. Den närmaste offentliga servicen (hobbyverksamhet, motion, måltider) finns i Gårdsbacka och på Kinaborg, dit trafikförbindelserna är dåliga. De äldre måste åka både buss och metro, och för många med nedsatt funktionsförmåga är detta omöjligt. Jag föreslår att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för ett serviceeller må bra-center (måltider, motion, hobbyverksamhet m.m.) för äldre i sydöstra Helsingfors, t.ex. på Degerö. Det är trafikmässigt lätt att ta sig till Degerö för invånarna i Uppby, Hålvik, Kronberget, Jollas, Sandhamn och Hertonäs.

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM HALVERING AV KOLLEKTIVTRAFIKAVGIFTERNA FÖR PERSONER SOM FYLLT 70 ÅR Stn Antalet äldre och de äldres relativa andel av befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen betydligt de närmaste åren och årtiondena. Exempelvis kommer det år 2012 att finnas fler helsingforsare som fyllt 75 år än det fanns år Då den äldre befolkningen ökar så här snabbt räcker det inte med att servicen byggs ut utan servicebehovet måste förebyggas eller skjutas upp genom åtgärder som främjar funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande. Det är av största vikt att de äldre rör sig utanför hemmet och deltar normalt i samhällsverksamheten. Bevis finns redan för att en socialt inspirerande miljö och social verksamhet inverkar positivt på funktionsförmåga och livskvalitet hos de äldre. För att kunna röra sig och delta socialt måste de äldre ofta använda allmänna kommunikationsmedel. Biljettpriserna avskräcker emellertid särskilt äldre med en liten arbetspension från att lämna hemmet (full folkpension berättigar till 50 procents rabatt). Jag föreslår med hänvisning till det ovanstående att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för motiverande av äldre helsingforsare att röra sig utanför hemmet och delta i social verksamhet, närmare bestämt för halvering av priserna inom kollektivtrafiken i Helsingfors utanför rusningstid, exempelvis kl. 9 15, för personer som fyllt 70 år.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JAANA PELKONEN M.FL. OM KOSTNADER FÖR STÄDNING AV GATOR OCH PLATSER FÖR PUBLIKA EVENEMANG Stn Det kostar massor att städa stan i dag. Utom att nedskräpning och ofog har ekonomiska konsekvenser, påverkar de också föreställningen om Helsingfors. Ingen tycker om skräpiga gator och ingen blir glad åt urinstinkande portgångar. Stadens osnygga grävnings- och byggarbetsplatser tar inte heller poäng. Helsingfors ska följa principen om nolltolerans när det gäller svineri i stan. Staden bär ansvar för att det ska vara snyggt i stan, men varje individ ska också ta sitt ansvar. Att det är snyggt och rent i stan ska inte enbart bygga på stadens underhåll. Om vi alla helsingforsare tar initiativ och är aktiva, sparar staden mycket pengar. Att skräpa ned sitter mellan öronen. Vi föreslår att Helsingfors stad ska satsa mera på attitydfostran, övervakning och morötter så att stan ska hållas snygg. Helsingfors stad ska vidare ålägga företag som arrangerar storevenemang här att se till att det blir städat strax efter evenemanget och företagen ska allt mera delta i städkostnaderna.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LAURA RISSANEN M.FL. OM UTVECKLING AV TOKOISTRANDEN Stn Tokoistranden och hela Djurgårdsviken är fortfarande så gott som outnyttjade med tanke på en trivsam stadshelhet. Festtältet under Helsingfors Festspel piggar upp sensommaren, men annars lockar parken inte till sig folk. Området har rent av kallats för Helsingfors bakgård som lämnats vind för våg. Tokoistranden har alla chanser att bli ett andra Brunnsparken, en centralpark i östra innerstaden som erbjuder de boende och familjerna i närheten en plats att trivas på. I dag finns en liten lekpark i östra delen av parken, på det brunna kafé Piritas plats ska det byggas ett åretruntkafé, vilket är en avsevärd förbättring, men i övrigt behöver parken piffas upp. Trivseln och säkerheten i stadsrummet vid Tokoistranden och Djurgårdsviken kunde lätt höjas med små och billiga medel. Invid Runda huset nära lekparken kunde man inrätta ett kioskkafé, fler papperskorgar kunde installeras och på sommaren kunde man ordna strandloppmarknader à la Sandvikstorget, exempelvis första veckoslutet i månaden. Parken erbjuder utomordentliga ramar för olika slags barnoch familjeevenemang. Jag föreslår att det i 2010 års budget reserveras anslag för att göra Tokoistranden till en trivsammare gemensam park för alla stadsbor.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ULLA-MAIJA URHO M.FL. OM ISTÅNDSÄTTNING AV UTOMHUSMOTIONSPLATSER PÅ DRUMSÖ Stn Vi föreslår att i 2010 års budget reserveras anslag för iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö: 1. Anslag reserveras för upphandling av motionsredskap till Drumsö sportplan Pyrkkä. Där finns en del gamla redskap, men det behövs flera moderna redskap för personer i alla åldrar. 2. Likadana redskap för utomhusmotion behövs på Kasinostranden. Området hör till de finaste frilufts- och motionsområdena i staden. Med några rätt placerade redskap kunde strandområdet bli ännu finare. Det har visserligen gjorts mycket i området på sistone, men där fattas motionsredskap. 3. Basketplanerna nära stranden måste få ett lyft. Planernas ytor är usliga och ställningarna är uttjänta. Vid regn uppstår vattenpölar och planerna går inte att använda på länge. 4. Drumsö behöver en konstisbana. En sådan kunde anläggas intill Drumsö sportplan.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ZAHRA ABDULLA M.FL. OM BARN MED FLERA SVÅRIGHETER OCH SMÅ DAGVÅRDSGRUPPER Stn Helsingfors stad har fattat ett principbeslut om att ett och samma barn inte kan få två stödformer inom dagvården. Om exempelvis ett rörelsehindrat barn har assistent, får barnet inte gå i en integrerad grupp. Ett sådant barn kan ha också andra svårigheter än det fysiska handikappet, exempelvis kan det vara sent utvecklat. Därför behöver barnet en liten dagvårdsgrupp för sin egen utveckling. För att denna orättvisa ska rättas till, föreslår vi att sådana barn tas med i små dagvårdsgrupper. Då kan miljön främja deras utveckling redan då de är små.

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FLER SKOLHÄLSOVÅRDARE Stn Skolhälsovården hör enligt lagen om grundläggande utbildning till elevvården. Helsingfors stad lever bättre upp till de riksomfattande rekommendationerna om antalet hälsovårdare i förhållande till antalet elever än de övriga städerna i huvudstadsregionen. Problemet är dock att rekommendationerna inte följer de verkliga behoven. I Helsingfors utgör eleverna en större utmaning än på andra håll i landet. I fjol uppgav 26 % av Helsingforseleverna att det är svårt att få tag på skolhälsovårdaren. Enligt enkäten om skolhälsovården i Helsingfors har missnöjet med denna vuxit sedan 2002, då antalet missnöjda var 4 % lägre än i fjol, dvs. 22 %. I fjol höstas ordnades Öppet forum där de unga önskade att särskilt skolhälsovårdaren vore lättare anträffbar. Upplevelsen att hälsovårdaren inte är anträffbar är vanlig särskilt i skolor där hälsovårdaren är på plats bara 1 3 dagar i veckan. Hälsovårdarens närvaro i skolan står i proportion till antalet elever, och ofta arbetar hon eller han i flera skolor samma dag eller samma vecka. Ur elevens synvinkel vore idealet att hälsovårdaren är i skolan halva dagen varje skoldag: det sänker tröskeln för eleverna att söka hjälp och ger dem bättre möjligheter att skapa ett förtroendefullt förhållande till en vuxen, en vuxen som har professionella förutsättningar att hjälpa och stödja dem och som därmed kan förebygga illamående och utslagning. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras ett tillskott på euro för anställning av 10 nya skolhälsovårdare.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FÄRRE SKOLAVHOPPARE Stn Inom undervisningsväsendet är tillräckligt stöd till eleverna det beprövade sättet att förebygga att antalet skolavhoppare stiger. Att trygga tillräckliga stödåtgärder hjälper de elever som blir helt utan avgångsbetyg från grundskolan, inte fortsätter studierna efter grundskolan eller avbryter studierna på andra stadiet. Bättre utbyggda stödåtgärder kräver fler skolpsykologer och kuratorer både i grundskolan, inom yrkesutbildningen och i gymnasiet. Helsingfors stads psykolog- och kuratorsresurser lever inte upp till Stakes riksomfattande rekommendationer. Stakes rekommendation 2008 var elever per psykolog och per kurator i grundskolan. I gymnasiet och inom yrkesutbildningen var antalet elever per psykolog och per kurator. I yrkeshögskolan är målet studerande per psykolog och per kurator. Rekommendationerna framgår av socialoch hälsovårdsministeriets guide om hälsovård för elever och studerande. I Helsingfors har siffrorna varit ca grundskolelever per psykolog och per kurator, vilket i sig är bra i en riksomfattande jämförelse. Å andra sidan är eleverna i metropolområdet en större utmaning än på andra håll i landet. Helsingfors lever inte heller upp till Stakes rekommendationer beträffande läroanstalter på ungdomsstadiet, där psykolog- och kuratorsverksamheten håller på att ta form. Kostnaderna för två nya psykologtjänster och en ny kuratorstjänst rör sig kring euro/år. Vi föreslår att i syfte att få ned antalet skolavhoppare ska det i 2010 års budget reserveras euro, som enligt utbildningsväsendets prövning kan användas exempelvis till att anställa fyra nya psykologer och två nya kuratorer i grundskolan och på andra stadiet.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JESSICA KARHU M.FL. OM LÄGRE PRIS PÅ REGIONBILJETTEN Stn På 30 år har kollektivtrafikens marknadsandel i Helsingforsregionen sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel. Enligt SAD:s egna uträkningar gör den minskande kollektivtrafiken att trafikstockningarna förvärras, trafikdödligheten ökar, partikelutsläppen ökar, bullret förvärras, vägarna slits och fler körfält behövs. Samhällsekonomiskt sett är varje resa med kollektiv regionbuss värd ca 8,50 euro i timmen per passagerare. För samhället kostar alltså varje minut på bussen i rusningen 14 cent per passagerare. Enligt en undersökning finansierad av HST och dess samarbetspartner vore den för samhället billigaste kollektivresebiljetten hälften av det nuvarande priset. Om priset sänks med hälften åker fler kollektivt och färre tar egen bil. SAD:s beslut att höja priset på den regionbiljett som man köper av chauffören till 4 euro är definitivt ett steg i fel riktning. Enligt SAD:s uträkningar i höstas skulle en sänkning av regionbiljetten till 3,50 euro öka Helsingfors kommunandel med knappt 1,8 mn euro ( euro). Här ingår också prissänkningen på värdebiljetten. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras euro för ökning av Helsingfors kommunandel så att priset på regionbiljetten kan sänkas.

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 4-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Sammandrag från tutorutbildningarna

Sammandrag från tutorutbildningarna Sammandrag från tutorutbildningarna Tutorns/storasyskonets uppgifter är att Introducera till universitetslivet hjälpa studenter lära känna nya människor uppmuntra en öppen och välkomnande stämning ge tips

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Reflektera i skolan och trafiken

Reflektera i skolan och trafiken Reflektera i skolan och trafiken Skolskjutsregler i Simrishamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Skolskjuts Defi nition: Transport av elev i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer