STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR"

Transkript

1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista Stadsfullmäktiges ordförande

2 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/2009

3 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Ärende ORDFÖRANDEN 1 43 Namnupprop, laglighet och beslutförhet Enligt förslaget 2 44 Val av protokolljusterare STADSDIREKTÖREN Justerare: Zahra Abdulla och Kauko Koskinen Ersättare: Heli Puura och Sture Gadd 3 45 Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2010 Enligt förslaget 4 46 Tilläggsfinansiering för trafiklederna till Nordsjö hamn Enligt förslaget SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 5 47 Sammanslagning av företagshälsovårdstjänsterna för företag i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda Enligt förslaget STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 6 48 Detaljplaneändring för tomten 23100/65 i Majstad (nr 11838) Enligt förslaget 7 49 Detaljplaneändring för kvarteret nr i Kårböle (nr 11815) Enligt förslaget 8 50 Detaljplaneändring för kvarteren och samt områden för närrekreation och torg i Vik (nr 11781) Enligt förslaget

4 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ VID SAMMANTRÄDET INLÄMNADE MOTIONER 9 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om användning av investeringsbidrag för boende för reparation av mögelskolor och -daghem 10 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Harry Bogomoloff om stöd till idrottsföreningar 11 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola om rehabiliteringsstöd inför beväringstjänstgöring 12 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om boendeparkering för Sveaborgsborna 13 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Heikki Karu om understöd för idrottsföreningars verksamhet 14 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om utveckling av fotbollsförhållandena i nordöstra Helsingfors 15 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om stöd till närståendevårdarna 16 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om slopande av hundskatten

5 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om en invånarlokal i Gårdsbacka 18 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om ett service- eller må bra-center för äldre i sydöstra Helsingfors 19 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om halvering av kollektivtrafikavgifterna för personer som fyllt 70 år 20 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jaana Pelkonen m.fl. om kostnader för städning av gator och platser för publika evenemang 21 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om utveckling av Tokoistranden 22 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Ulla-Marja Urho m.fl. om iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö 23 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Zahra Abdulla m.fl. om barn med flera svårigheter och små dagvårdsgrupper 24 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om fler skolhälsovårdare 25 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Outi Alanko Kahiluoto m.fl. om färre skolavhoppare

6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Jessica Karhu m.fl. om lägre pris på regionbiljetten 27 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuuli Kousa m.fl. om återinföring av SAD:s zontillägg 28 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om ett större fotgängarcentrum 29 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om daghemslokaler på Skatudden 30 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om ett anslag för lekparken Askungen 31 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Johanna Sumuvuori m.fl. om rådgivningen för invandrare 32 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om bättre information och kundtjänst inom dagvården 33 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Julia Virkkunen m.fl. om en hjälpande telefon med låg tröskel för personer med mentala problem 34 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om hyreslokaler där musiker kan repetera

7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om gratis kollektivtrafikkort för folkpensionärer 36 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om fler platser och anställda för hemvård dygnet runt 37 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om kartläggning och planering av ett danshusprojekt 38 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sirpa Puhakka m.fl. om fler läkare och hälsovårdare inom skolhälsovården 39 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om säkrande av evenemang i invånarnas regi 40 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om lediga dagar och semesterdagar för närståendevårdare 41 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om fler socialhandledare 42 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Hanna-Kaisa Siimes m.fl. om stödjande av invandrarbarnens skolgång 43 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om utvidgning av systemet där äldre handleder yngre

8 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om ett skolmotions projekt 45 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Maria Björnberg Enckell m.fl. om koordinering av den svenska servicen 46 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Sture Gadd m.fl. om kommunala soppkök för de fattigaste 47 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Jan D. Oker-Blom m.fl. om gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer 48 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Nils Torvalds m.fl. om stadens deltagande i reparationskostnaderna för privata åldringshem 49 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om kommunal service för krigsinvalider 50 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om 50 procents biljettrabatt för personer som fyllt 85 år 51 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Antti Valpas m.fl. om ett anslag för ombyggnad och behövliga ändringsarbeten i Helsingin Seniorisäätiös fastigheter

9 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om planering av papperskorgar och insamlingsbehållare 53 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om ett mångspråkigt undervisningspaket för internationell spridning 54 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om en modern hembygdslärobok 55 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om bättre hemtjänst för barnfamiljer 56 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om språkkurser för invandrarkvinnor och skötsel av barnen under dessa 57 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om närbiblioteken och lokala kulturprojekt 58 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om bättre tjänster för handikappade 59 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättnings åtgärder 60 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om korrigering av eftersläpningen i de stadsanställdas löner

10 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om anslag för bildningsväsendet 62 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om energiekonomin 63 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om pensionärsrabatter inom kollektivtrafiken och i motionslokaler 64 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om främjande av kollektivtrafiken 65 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en enhet för byggande 66 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om skäligare tomt arrenden 67 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om hälsovårdstjänsterna och om uppfyllande av vårdgarantin 68 51/Kj Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om mer personal till miljöcentralen 69 51/Kj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om platser där fyrverkeripjäser får användas

11 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ /Kj Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om ett sammandrag på rubriknivå över kommuninvånarnas initiativ i Helsingfors 71 51/Ryj Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om mer liv på Tölötorg 72 51/Ryj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om fler turer på linje 68X 73 51/Stj Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om malariaprevention på hälso stationerna 74 51/Stj Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om standardisering av datasystem 75 51/Stj Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om rationalisering av färdtjänsten 76 51/Sj Motion av ledamoten Tea Vikstedt m.fl. om stöd för cirkusskoleverksamhet 77 51/Kaj Motion av ledamoten Heikki Karu m.fl. om problemet med förvaring av barnvagnar 78 51/Kaj Motion av ledamoten Antti Vuorela m.fl. om namnet på Ring I NÄRVAROLISTA De närvarande ledamöterna och ersättarna vid Helsingfors

12 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ stadsfullmäktiges sammanträde

13 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SIRPA ASKO-SELJAVAARA M.FL. OM ANVÄNDNING AV INVESTERINGSBIDRAG FÖR BOENDE FÖR REPARATION AV MÖGELSKOLOR OCH -DAGHEM Stn Vi föreslår att Helsingfors stad reserverar tillräckligt med medel för reparation av mögelskolor och -daghem så att de investeringsbidrag för boende som beviljas i statsbudgeten för år 2010 blir använda till fullt belopp av Helsingfors stad.

14 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HARRY BOGOMOLOFF OM STÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR Stn Idrottsföreningarna i Helsingfors behöver i allt högre grad stöd för sin verksamhet. Det beror bl.a. på att hall- och salpassen blir dyrare på grund av högre energi- och löneutgifter och på att utbudet blir större. Principen om stöd för användning av idrotts- och motionslokaler är ett steg i rätt riktning att hjälpa föreningarna, men principen ska vara grenneutral. Det är särskilt angeläget under lågkonjunkturen då det sociala trycket tenderar att bli tungt att bära också av andra orsaker. Aktiva inom olika idrotts- och motionsgrenar är nu i en ojämlik situation sinsemellen när det gäller kostnader betingade av omständigheterna. Därför föreslår jag att det för idrottsnämnden reserveras tillräckliga anslag så att jämlikhet i fråga om kostnaderna att utöva idrott och motion tillämpas deltagaravgifterna för barn och unga kan hållas på en skälig nivå.

15 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JUHA HAKOLA OM REHABILITERINGSSTÖD INFÖR BEVÄRINGSTJÄNSTGÖRING Stn På sistone har man i offentligheten diskuterat om att så många beväringar avbryter beväringstjänstgöringen. Det är beklagligt att allt färre av de unga i årsklasserna fullgör tjänstgöringen. En del gallras bort redan i förväg, andra under de första veckorna av tjänstgöringen. Vi har framför oss en situation där rent av en femtedel av årsklassen blir utan utbildning. Om man ser närmare på saken så är orsaken i hälften av fallen dålig fysisk kondition, övervikt eller rörelseorganens sjukdomar. Den fysiska konditionen eller behovet att utveckla den bedöms utifrån antingen personens egen utsago eller granskning med ögonmått. En stor del av dem som hoppar av gör det under de första veckorna före granskningen vid ankomsten eller i anslutning till den. En del av dem beordras att rycka in senare, andra att gå på ny granskning och en del blir befriade från tjänstgöring helt och hållet. Att uppmuntra till att höja konditionen är samtidigt att satsa på en sund framtid och dämpa hälso- och sjukvårdskostnaderna. Varje år avbryter uppskattningsvis helsingforsiska unga beväringstjänstgöringen av orsakerna ovan. Enligt mig vore ett frivilligt rehabiliteringsstöd en fin handräckning till de avhoppare som självmant vill höja sin kondition för att senare kunna rycka in och fullgöra beväringstjänstgöringen. Enligt en utredning uppskattas kostnaderna för rehabiliteringsstödet till 150 euro/person/6 månader (innehåller 3 träffar med en motionsinstruktör, simning och konditionsträning på gym 2 gånger i veckan). Rehabiliteringsstödet kan tekniskt skötas i uppbådsnämnden, där en medlem som staden tillsatt sitter, eller vid den avslutande intervjun med socialkuratorn i truppförbandet. För närvarande kallas helsingforsarna främst till Gardesjägarregementet, Karelska Brigaden, Nylands Brigad och till Obbnäs och Mjölö vid Finska vikens Marinkommando. På grundval av det ovanstående föreslår jag att det reserveras ett tillräckligt anslag, euro, för rehabilitering för personer som avbrutit beväringstjänstgöringen av fysiska skäl.

16 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/

17 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ARJA KARHUVAARA M.FL. OM BOENDEPARKERING FÖR SVEABORGSBORNA Stn Sveaborg har ca 800 invånare, och dessa använder ett trettiotal bilar. Sveaborgsbor som har besvärliga arbetsresor och arbetstider kör bil på fastlandet, men huvudsakligen är det allmänna kommunikationsmedel som gäller. De som arbetar skift eller rör sig längre sträckor med barn och saker att bära kan inte alltid åka kollektivt. Det kostar ca 45 euro att ta med bilen på färjan, och utom på sommaren går färjan bara en gång i timmen. Sveaborgsborna har betalad boendeparkering inom D-området på Skatudden. Långtidsparkering och besöksparkering är möjlig på yttersta östra spetsen av Skatudden, där servicefärjan lägger till. Platsen ligger fyra spårvagnshållplatser bort och avståndet är ca 1 km för gående. Färjan från Sveaborg till området går bara på vardagar mellan kl och kl Tidtabellen är följaktligen olämplig för de flesta som ska ta sig till och från jobbet. Den andra färjan, som används mest, går till Salutorget varje dag mellan kl och kl Området är parkeringsplats med tecknet C, och Sveaborgsborna får använda det bara på vardagar kl och på söndagar. Det är ett problem att t.ex. skiftarbetande som med nöd och näppe hinner med sista nattfärjan till Sveaborg och invånare som åker hem med saker att bära eller små barn inte nödvändigtvis hittar en bilplats på det biltäta Skatudden på ett rimligt avstånd från färjeterminalen. Enda möjligheten är då att lämna bilen på torget, där den får stå bara till kl på morgonen, fastän skiftet kanske börjar först kl Den tid det tar att flytta bilen motsvarar dessutom två färjeintervaller eftersom tidtabellen inte gör det möjligt att hinna tillbaka till samma färja. Situationen skulle förbättras betydligt om Sveaborgsborna fick både C- och D-tecken och därmed kunde parkera också i Gardet och Kronohagen eller om de fick med Sveaborg markerade boendeparkeringsplatser på Skatudden, på gatstumpen framför Enso

18 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ Gutzeits hus. Vi föreslår med hänvisning till det ovanstående att staden ska vidta de åtgärder som behövs för att Sveaborgsborna ska få utnyttja både C- och D-områdena för boendeparkering.

19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HEIKKI KARU OM UNDERSTÖD FÖR IDROTTSFÖRENINGARS VERKSAMHET Stn Jag föreslår att idrottsverket ska få 1,5 miljoner euro för understöd till idrottsföreningar för verksamhet och evenemang. Motiveringen är idrottens förebyggande inverkan på sjukdomar och upprätthållande inverkan på hälsan. Varje euro för motion och idrott sparar utgifter inom socialväsendet.

20 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM UTVECKLING AV FOTBOLLSFÖRHÅLLANDENA I NORDÖSTRA HELSINGFORS Stn Nordöstra Helsingfors har redan i decennier släpat efter i fråga om utvecklingen i fotbollsförhållandena trots att där finns mycket omfattande och högklassig tävlings- och hobbyverksamhet inom grenen för både barn och ungdomar, kvinnor och män. MPS, PuiU, SUMU, Atlantis, HJK Malmi, PK-35, Kiffen och Viikin Haukat m.fl. arbetar på ett förtjänstfullt sätt med fotbollsjuniorer i området. Nu då byggverksamheten, som i stort sett ligger nere, redan av sysselsättningsskäl bör hållas i gång är det i högsta grad vettigt att två hallar byggs samtidigt i Stapelstadens idrottspark. Det finns en omklädningsbyggnad i idrottsparken, och enligt en utredning från april 2008 beställd av idrottsverket blir byggkostnaderna ca euro för fotbollshall 1 och ca euro för fotbollshall 2. Kostnaderna har förmodligen sjunkit sedan dess. Utredningen gäller sju områden i nordöstra Helsingfors, ett stordistrikt som släpar efter orimligt mycket. Vi föreslår att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att två fotbollshallar på 50 m 70 m kan byggas i Stapelstaden med byggstart under året.

21 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN KAUKO KOSKINEN M.FL. OM STÖD TILL NÄRSTÅENDEVÅRDARNA Stn Närståendevårdarnas arbetsinsats är mycket stor. Närståendevårdarna beräknas vara ca i Helsingfors. De sköter ett stort antal närstående för vilka det enda andra alternativet är institutionsvård. Denna vård skulle kosta Helsingfors stad fler miljoner euro om året. Enligt ekonomiplanen är det meningen att antalet personer som år 2010 får stöd för närståendevård ska vara ungefär detsamma som år 2009 (tjänster för handikappade 827, omsorger om utvecklingsstörda 508 och tjänster för äldre 2 000). Stöd till närståendevårdarna möjliggör besparingar i stadens utgifter. Stadsfullmäktige har godkänt flera hemställningsklämmar som syftar till en lättare arbetsbörda för närståendevårdarna. För att närståendevårdarnas och vårdtagarnas ställning ska förbättras och besparingar i kostnaderna bli möjliga föreslår vi att det i budgeten för år 2010 ska reserveras ett så stort anslag att antalet närståendevårdare som får stöd kan ökas med minst 5 % från 2009 års antal.

22 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM SLOPANDE AV HUNDSKATTEN Stn Bara några kommuner i Finland tar ut hundskatt; i huvudstadsregionen är det bara Helsingfors. Vi föreslår att Helsingfors stad slopar hundskatten.

23 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN HANNELE LUUKKAINEN M.FL. OM EN INVÅNARLOKAL I GÅRDSBACKA Stn Vi föreslår att Helsingfors stad i budgeten för år 2010 reserverar tillräckligt med anslag för grundande av en invånarlokal i Gårdsbacka.

24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM ETT SERVICE- ELLER MÅ BRA-CENTER FÖR ÄLDRE I SYDÖSTRA HELSINGFORS Stn Det finns elva service- och rekreationscenter för äldre i Helsingfors. Bara ett av dem, Gårdsbacka servicecentral, ligger i östra Helsingfors. Det finns fyra i södra Helsingfors, tre i norra och tre i västra. Pilotprojekt i form av må bra-center med ett mångsidigare serviceutbud är dessutom aktuella i södra och västra Helsingfors. Service- och rekreationscenter är mycket viktiga genom att de främjar välbefinnande och hälsa hos de äldre och upprätthåller de äldres funktionsförmåga. Måltider (med god näring), motion, hobbyer och social verksamhet har konstaterats ha positiv effekt på de äldres funktionsförmåga och psykiska välbefinnande. Degerö (Uppby, Hålvik, Kronberget), Jollas, Sandhamn, Hertonäs och Brändö i sydöstra Helsingfors saknar helt ett servicecenter för äldre. Där finns inte heller någon annan plats för de äldre att träffas på, och motions- och hobbymöjligheter saknas likaså. Den närmaste offentliga servicen (hobbyverksamhet, motion, måltider) finns i Gårdsbacka och på Kinaborg, dit trafikförbindelserna är dåliga. De äldre måste åka både buss och metro, och för många med nedsatt funktionsförmåga är detta omöjligt. Jag föreslår att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för ett serviceeller må bra-center (måltider, motion, hobbyverksamhet m.m.) för äldre i sydöstra Helsingfors, t.ex. på Degerö. Det är trafikmässigt lätt att ta sig till Degerö för invånarna i Uppby, Hålvik, Kronberget, Jollas, Sandhamn och Hertonäs.

25 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN SEIJA MUURINEN M.FL. OM HALVERING AV KOLLEKTIVTRAFIKAVGIFTERNA FÖR PERSONER SOM FYLLT 70 ÅR Stn Antalet äldre och de äldres relativa andel av befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen betydligt de närmaste åren och årtiondena. Exempelvis kommer det år 2012 att finnas fler helsingforsare som fyllt 75 år än det fanns år Då den äldre befolkningen ökar så här snabbt räcker det inte med att servicen byggs ut utan servicebehovet måste förebyggas eller skjutas upp genom åtgärder som främjar funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande. Det är av största vikt att de äldre rör sig utanför hemmet och deltar normalt i samhällsverksamheten. Bevis finns redan för att en socialt inspirerande miljö och social verksamhet inverkar positivt på funktionsförmåga och livskvalitet hos de äldre. För att kunna röra sig och delta socialt måste de äldre ofta använda allmänna kommunikationsmedel. Biljettpriserna avskräcker emellertid särskilt äldre med en liten arbetspension från att lämna hemmet (full folkpension berättigar till 50 procents rabatt). Jag föreslår med hänvisning till det ovanstående att stadsfullmäktige ska reservera ett anslag för motiverande av äldre helsingforsare att röra sig utanför hemmet och delta i social verksamhet, närmare bestämt för halvering av priserna inom kollektivtrafiken i Helsingfors utanför rusningstid, exempelvis kl. 9 15, för personer som fyllt 70 år.

26 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JAANA PELKONEN M.FL. OM KOSTNADER FÖR STÄDNING AV GATOR OCH PLATSER FÖR PUBLIKA EVENEMANG Stn Det kostar massor att städa stan i dag. Utom att nedskräpning och ofog har ekonomiska konsekvenser, påverkar de också föreställningen om Helsingfors. Ingen tycker om skräpiga gator och ingen blir glad åt urinstinkande portgångar. Stadens osnygga grävnings- och byggarbetsplatser tar inte heller poäng. Helsingfors ska följa principen om nolltolerans när det gäller svineri i stan. Staden bär ansvar för att det ska vara snyggt i stan, men varje individ ska också ta sitt ansvar. Att det är snyggt och rent i stan ska inte enbart bygga på stadens underhåll. Om vi alla helsingforsare tar initiativ och är aktiva, sparar staden mycket pengar. Att skräpa ned sitter mellan öronen. Vi föreslår att Helsingfors stad ska satsa mera på attitydfostran, övervakning och morötter så att stan ska hållas snygg. Helsingfors stad ska vidare ålägga företag som arrangerar storevenemang här att se till att det blir städat strax efter evenemanget och företagen ska allt mera delta i städkostnaderna.

27 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN LAURA RISSANEN M.FL. OM UTVECKLING AV TOKOISTRANDEN Stn Tokoistranden och hela Djurgårdsviken är fortfarande så gott som outnyttjade med tanke på en trivsam stadshelhet. Festtältet under Helsingfors Festspel piggar upp sensommaren, men annars lockar parken inte till sig folk. Området har rent av kallats för Helsingfors bakgård som lämnats vind för våg. Tokoistranden har alla chanser att bli ett andra Brunnsparken, en centralpark i östra innerstaden som erbjuder de boende och familjerna i närheten en plats att trivas på. I dag finns en liten lekpark i östra delen av parken, på det brunna kafé Piritas plats ska det byggas ett åretruntkafé, vilket är en avsevärd förbättring, men i övrigt behöver parken piffas upp. Trivseln och säkerheten i stadsrummet vid Tokoistranden och Djurgårdsviken kunde lätt höjas med små och billiga medel. Invid Runda huset nära lekparken kunde man inrätta ett kioskkafé, fler papperskorgar kunde installeras och på sommaren kunde man ordna strandloppmarknader à la Sandvikstorget, exempelvis första veckoslutet i månaden. Parken erbjuder utomordentliga ramar för olika slags barnoch familjeevenemang. Jag föreslår att det i 2010 års budget reserveras anslag för att göra Tokoistranden till en trivsammare gemensam park för alla stadsbor.

28 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ULLA-MAIJA URHO M.FL. OM ISTÅNDSÄTTNING AV UTOMHUSMOTIONSPLATSER PÅ DRUMSÖ Stn Vi föreslår att i 2010 års budget reserveras anslag för iståndsättning av utomhusmotionsplatser på Drumsö: 1. Anslag reserveras för upphandling av motionsredskap till Drumsö sportplan Pyrkkä. Där finns en del gamla redskap, men det behövs flera moderna redskap för personer i alla åldrar. 2. Likadana redskap för utomhusmotion behövs på Kasinostranden. Området hör till de finaste frilufts- och motionsområdena i staden. Med några rätt placerade redskap kunde strandområdet bli ännu finare. Det har visserligen gjorts mycket i området på sistone, men där fattas motionsredskap. 3. Basketplanerna nära stranden måste få ett lyft. Planernas ytor är usliga och ställningarna är uttjänta. Vid regn uppstår vattenpölar och planerna går inte att använda på länge. 4. Drumsö behöver en konstisbana. En sådan kunde anläggas intill Drumsö sportplan.

29 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN ZAHRA ABDULLA M.FL. OM BARN MED FLERA SVÅRIGHETER OCH SMÅ DAGVÅRDSGRUPPER Stn Helsingfors stad har fattat ett principbeslut om att ett och samma barn inte kan få två stödformer inom dagvården. Om exempelvis ett rörelsehindrat barn har assistent, får barnet inte gå i en integrerad grupp. Ett sådant barn kan ha också andra svårigheter än det fysiska handikappet, exempelvis kan det vara sent utvecklat. Därför behöver barnet en liten dagvårdsgrupp för sin egen utveckling. För att denna orättvisa ska rättas till, föreslår vi att sådana barn tas med i små dagvårdsgrupper. Då kan miljön främja deras utveckling redan då de är små.

30 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FLER SKOLHÄLSOVÅRDARE Stn Skolhälsovården hör enligt lagen om grundläggande utbildning till elevvården. Helsingfors stad lever bättre upp till de riksomfattande rekommendationerna om antalet hälsovårdare i förhållande till antalet elever än de övriga städerna i huvudstadsregionen. Problemet är dock att rekommendationerna inte följer de verkliga behoven. I Helsingfors utgör eleverna en större utmaning än på andra håll i landet. I fjol uppgav 26 % av Helsingforseleverna att det är svårt att få tag på skolhälsovårdaren. Enligt enkäten om skolhälsovården i Helsingfors har missnöjet med denna vuxit sedan 2002, då antalet missnöjda var 4 % lägre än i fjol, dvs. 22 %. I fjol höstas ordnades Öppet forum där de unga önskade att särskilt skolhälsovårdaren vore lättare anträffbar. Upplevelsen att hälsovårdaren inte är anträffbar är vanlig särskilt i skolor där hälsovårdaren är på plats bara 1 3 dagar i veckan. Hälsovårdarens närvaro i skolan står i proportion till antalet elever, och ofta arbetar hon eller han i flera skolor samma dag eller samma vecka. Ur elevens synvinkel vore idealet att hälsovårdaren är i skolan halva dagen varje skoldag: det sänker tröskeln för eleverna att söka hjälp och ger dem bättre möjligheter att skapa ett förtroendefullt förhållande till en vuxen, en vuxen som har professionella förutsättningar att hjälpa och stödja dem och som därmed kan förebygga illamående och utslagning. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras ett tillskott på euro för anställning av 10 nya skolhälsovårdare.

31 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN OUTI ALANKO-KAHILUOTO M.FL. OM FÄRRE SKOLAVHOPPARE Stn Inom undervisningsväsendet är tillräckligt stöd till eleverna det beprövade sättet att förebygga att antalet skolavhoppare stiger. Att trygga tillräckliga stödåtgärder hjälper de elever som blir helt utan avgångsbetyg från grundskolan, inte fortsätter studierna efter grundskolan eller avbryter studierna på andra stadiet. Bättre utbyggda stödåtgärder kräver fler skolpsykologer och kuratorer både i grundskolan, inom yrkesutbildningen och i gymnasiet. Helsingfors stads psykolog- och kuratorsresurser lever inte upp till Stakes riksomfattande rekommendationer. Stakes rekommendation 2008 var elever per psykolog och per kurator i grundskolan. I gymnasiet och inom yrkesutbildningen var antalet elever per psykolog och per kurator. I yrkeshögskolan är målet studerande per psykolog och per kurator. Rekommendationerna framgår av socialoch hälsovårdsministeriets guide om hälsovård för elever och studerande. I Helsingfors har siffrorna varit ca grundskolelever per psykolog och per kurator, vilket i sig är bra i en riksomfattande jämförelse. Å andra sidan är eleverna i metropolområdet en större utmaning än på andra håll i landet. Helsingfors lever inte heller upp till Stakes rekommendationer beträffande läroanstalter på ungdomsstadiet, där psykolog- och kuratorsverksamheten håller på att ta form. Kostnaderna för två nya psykologtjänster och en ny kuratorstjänst rör sig kring euro/år. Vi föreslår att i syfte att få ned antalet skolavhoppare ska det i 2010 års budget reserveras euro, som enligt utbildningsväsendets prövning kan användas exempelvis till att anställa fyra nya psykologer och två nya kuratorer i grundskolan och på andra stadiet.

32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 4/ BUDGETMOTION AV LEDAMOTEN JESSICA KARHU M.FL. OM LÄGRE PRIS PÅ REGIONBILJETTEN Stn På 30 år har kollektivtrafikens marknadsandel i Helsingforsregionen sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel. Enligt SAD:s egna uträkningar gör den minskande kollektivtrafiken att trafikstockningarna förvärras, trafikdödligheten ökar, partikelutsläppen ökar, bullret förvärras, vägarna slits och fler körfält behövs. Samhällsekonomiskt sett är varje resa med kollektiv regionbuss värd ca 8,50 euro i timmen per passagerare. För samhället kostar alltså varje minut på bussen i rusningen 14 cent per passagerare. Enligt en undersökning finansierad av HST och dess samarbetspartner vore den för samhället billigaste kollektivresebiljetten hälften av det nuvarande priset. Om priset sänks med hälften åker fler kollektivt och färre tar egen bil. SAD:s beslut att höja priset på den regionbiljett som man köper av chauffören till 4 euro är definitivt ett steg i fel riktning. Enligt SAD:s uträkningar i höstas skulle en sänkning av regionbiljetten till 3,50 euro öka Helsingfors kommunandel med knappt 1,8 mn euro ( euro). Här ingår också prissänkningen på värdebiljetten. Vi föreslår att det i 2010 års budget reserveras euro för ökning av Helsingfors kommunandel så att priset på regionbiljetten kan sänkas.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer