Löner och arbetsvillkor inom social omsorg: WICARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löner och arbetsvillkor inom social omsorg: WICARE"

Transkript

1 Löner och arbetsvillkor inom social omsorg: WICARE sv_se WICARE har som syfte att förbättra facklig information om löner och arbetsvillkor inom sociala tjänster i Europa. WICARE omfattar institutionell vård, hemtjänst, barnomsorg, socialarbete, rådgivning, välfärd, samt flykting-, samhälls- och likartade sociala tjänster. Enkäten omfattar frågor om löner och förmåner, arbetstider, pensionssystem, arbetsvillkor och arbetsbelastning, arbetsavtal, yrkesstrukturer och kompetens, omfattning av kollektivavtal och hur nöjda arbetstagare är med lönen. Internetenkäten kan fyllas i online. Det här är länken till internetenkäten: Anställd 2 Betald familjearbetare/ arbete för familjeföretag 3 I ett system skapa arbetstillfällen 4 I militära eller jämförbara tjänster 5 Egenföretagare, egenregiarbetare, frilans 6 Andet Har du ett betalt jobb eller flera? Vänligen besvara frågan baserat på ditt huvudsakliga arbete. 1 Ett jobb 2 Två jobb 3 Tre eller fler jobb 1 Kvinna 2 Man 4 Vilket år föddes du? 5 Var bor du? 6 Vilken arbetssituation befinner du dig i? Är du man eller kvinna? [ ] 1 Blekinge län 12 Östergötlands län 2 Dalarnas län 14 Skåne län 3 Gävleborgs län 15 Södermanlands län 4 Gotlands län 16 Stockholms län 5 Hallands län 17 Uppsala län 6 Jämtlands län 18 Värmlands län 7 Jönköpings län 19 Västerbottens län 8 Kalmar län 20 Västernorrlands län 9 Kronobergs län 21 Västmanlands län 10 Norrbottens län 22 Västra Götalands län 11 Örebro län 23 Udlandet Hur skulle du beskriva området där du bor? 1 Stockholm 5 En by ( mindre än ) 2 Stockholms förorter 6 Landsbygd 3 En stad ( miljon ) 7 Annat 4 En liten stad ( ) - 1 -

2 7 Vilket yrke har du? Om ditt yrke inte finns med i listan väljer du det som ligger närmast. 7.1 Barnsomsorg 7.8 Skönhetstjänster Au pair Chef äldreomsorg Chef barnomsorg Personlig vårdare på institution för gamla Barnvårdare Förman för personliga vårdare Förskolelärare Personlig vårdare på institution för handikappade Studievägledare Chef handikappvård Undervisare Personlig vårdare i privathem Dagbarnvårdare Andra personliga tjänster Barnflicka Personlig vårdare på institution för psykpatienter Fritidspedagog Chef psykiatrisk vård Förskoleassistent Aktiverare för äldre Fritidsledare för barn Aktiverare för handikappade Skolvakt 7.9 Socialt arbete Lärarassistent Missbruksterapeut 7.2 Livsmedel Socialarbetare som utreder rätt till bidrag Cateringarbetare Hälsovårdsarbetare Dietist Socialarbetare Servering Barnuppfostrare Institutionskock Socialvårdare Köksassistent Socialarbetare: familj, barn, äktenskap Informatör näringslära Socialarbetare: psykvård, missbruk 7.3 Hushållning Övervakare vid villkorlig frigivning Vaktmästare Övervakare Städare skolor, kontor, andra lokaler Rehabiliteringsrådgivare Städare Arbetare, religiösa samfund Dörrvakt Socialarbetare: skola, ungdom Förman för hushållerskor Chef socialtjänst Trädgårdsassistent 7.10 Stödtjänster (intern) Handtvätt eller pressning Ambulansförare Husfru Busschaufför, skolbuss Toalettvakt Bokhållare Underhållssnickare Redovisningspersonal Inneboende vårdare Inköpare Säkerhetsvakt Chef distribution och lager Lagerarbetare Medicinskt tekniker, akutvård 7.4 HRM Finanschef HR-chef Avdelningschef, ekonomi Personalassistent Internrevisor Avdelningschef, personal Nätverksspecialist Personalavdelning, anställd IT: tekniker för användarsupport Löne- eller personaladministratör Logistikarbetare 7.5 Medicinsk specialist Marknadsförare Ambulanssjukvårdare Medicinsk tekniker, journalarkiv eller hälsoinformation Audionom Läkarsekreterare eller receptionist Allmänpraktiserande läkare Kontorist Medicinskt assistent Kontorschef Hälso/Säkerhetschef Receptionist, telefonist Optiker Sekreterare (allmän) Receptarie Personalplanerare Läkarassistent 7.11 Terapi Psykiatriker Kreativ terapeut Psykolog Fotvårdsterapeut 7.6 Mödrarvård Massageterapeut Förlossningssköterska Occupational therapist Mödravård i privathem Sjukgymnast Städerska, hemhjälp Assistent 7.7 Sjuksköterska Rörelseterapeut Sjuksköterska med administrativa uppgifter Rehabiliteringsterapeut Barnsjuksköterska Skolinspektör Distriktssköterska Respiratory therapist Första hjälpen Talpedagog Sjuksköterska, privat sjukvård Annan terapi/sjukvård Skjuksköterksa, psykiatri 7.12 Annat Skolsyster Annan sjuksköterska - 2 -

3 8 Vad sysslar ditt företag huvdsakligen med? 1 Boende med sjuksköterskevård 2 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 3 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 4 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 5 Dagbarnvård 6 Omsorg och sociala tjänster i öppenvård 9 Hur många anställda finns på din arbetsplats? 1 0 ( egenföretagare utan anställda ) , ,000-2, ,000-5, ,000 eller fler 10 Finns ditt företag/din organisation på flera platser? 1 Nej 5 Ja, i hela landet 2 Ja, i ytterligare en stad/ett samhälle 6 Ja, både i hela landet och utomlands 3 Ja, i ytterligaren en region 7 Ja, men bara utomlands 4 Ja, i ytterligare två eller fler regioner 11 Har du en chefsposition? Hur många personer arbetar direkt under dig? [1-1000] 12 Är dina kollegor i samma position främst män? 3 Kan ej svara 13 Arbetar du 1 I den privata sektorn 5 I ett familjeföretag 2 I den offentliga sektorn 6 Jag vet inte 3 I en ideel organisation 7 Annat 4 I en kooperativ organisation 14 Finns det ett gällande kollektivavtal om löner i din organisation? 3 Jag vet inte 15 Vilken är din högsta utbildningnivå? 1 Ingen utbildning 2 Grundskola 3 Gymnasieskola 4 Folkhögskola 5 Komvux allmän 6 Arbetsmarknadsutb 7 KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) 8 Högskolexamen/Yrkesexamen < 120 poäng 9 Kandidatexamen el. motsvarande vid universitet/högskola 10 Magister/Master motsvarande vid universitet/högskola 11 Licentiatexamen 12 Doktorsexamen el motsvarande vid universitet/högskola - 3 -

4 Hur mycket tid som behövs för att bli helt effektiv i ditt jobb för någon med dina kvalifikationer? 1 Ingen praktiktjänstgöring som krävs månader dagar 7 0,5-1 år dagar 8 1 år eller mer veckor 9 Jag vet inte månader Hur mycket utbildning har du fått via din arbetsgivare (betald av arbetsgivaren) under det gågna året för att öka din kompetens? 1 Ingen veckor dagar månader dagar 7 2 månader eller mer veckor 8 Kan ej svara Har du rätt kompetens för ditt jobb?, jag är överkvalificerad 3 Nej, jag är inte kvalificerad nog 4 Jag vet inte Vilken typ av anställning har du? Om flera alternativ passar, välj det som ligger närmast. 1 Tidsbegränsad anställning < 1 år 5 Kontrakt med bemanningsföretag 2 Tidsbegränsad anställning = 1 år 6 Inget skriftligt avtal 3 Tidsbegränsad anställning > 1 år 7 Annan form av anställningskontrakt 4 Lärling/Trainee/Praktikant Arbetar du heltid? Hur många timmar i veckan arbetar du normalt? Fyll i enkäten om din huvudsyssla Om dessa tider varierar, ange genomsnittet 21a Timmar per dag [ 1-20 ] 21b Timmar per vecka [ ] Har du kommit överens med din arbetsgivare om dina arbetstider?, skriftligt 23 2 Ja, muntligt 23 3 Nej 24 4 Kan ej svara 24 Hur många timmar i veckan arbetar du enligt ditt kontrakt? Om dessa tider varierar, ange genomsnittet Timmar per vecka [ ] Hur lång restid har du till jobbet? Tid i minuter (enkel väg) 1 0/ n/a 6 1 h - 1 h 15 min min. 7 1 h 15 min - 1 h 30 min min. 8 1 h 30 min - 2 h min. 9 2 h eller mer min

5 25 Om arbetstiden Ja Nej Kan ej svara 25a Jag arbetar skift eller oregelbundna tider b Jag arbetar i regel på söndagar c Jag arbetar i regel på lördagar d Jag arbetar i regel kvällstid a 26b Bruttolön Nettolön 1 1 månad 4 2 veckor 2 1 vecka 5 4 veckor 3 1 dag 6 1 år Innehöll din senaste lön någon av följande ersättningar? Ersättning obekväm arbetstid Övertidsersättning Risktillägg Dricks Bonus för tjänstgöringstid eller särskild kunskap Prestationsbaserad bonus Utgiftsersättning Andra ersättningar 28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 28h Hur stor var din senaste lön? Vilken tidsperiod är din senaste lön baserad på? Får du någon av följande årliga bonusar? Ja Nej Kan ej svara 29a Ersättning för utgifter b Leasingbil c Daglig barntillsyn d Sparplan f Bidrag till logi / bostadsrelaterade kostnader g Tillgång till sportanläggning h Gratis företaget restaurang, matkuponger i Naturaförmåner (rabattkuponger för varor och tjänster) j Andra ersättningar/förmåner Har du fått något ytterligare tillägg till din lön från arbetsgivaren under de senaste 12 månaderna? 30 Ja Nej Kan ej svara 30a Semesterersättning b Årsslutbonus c Julbonus d Vinstdelning e Prestationsbaserad bonus f Annan årlig bonus

6 31 Bidrar du själv eller din arbetsgivare till din socialförsäkring (t.ex. pensionsförsäkring och sjukförsäkring)? Ja Nej Kan ej svara 31a Pensionsförsäkring b Arbetslöshetsförsäkring c Skadeförsäkring d Sjukförsäkring Mer om lönen Ja Nej Kan ej svara 32a Du har fått din sista lön i tid b Jag har fått löneförhöjning under de senaste 12 månaderna c Jag har fått löneförhöjning under de senaste 12 månaderna d Min lön varierar från månad till månad e Jag kan tjäna mer hos en annan arbetsgivare f Jag skulle lätt kunna hitta ett annat jobb g Jag tycker det är viktigt att min lön ingår i ett kollektivavtal Om ditt jobb Aldrig Dagligen Kan ej svara 33a Hur ofta tycker du att ditt jobb stressigt? 33b Hur ofta arbetar du i ohälsosamma förhållanden? 33c Hur ofta arbetar du i farliga förhållanden? Hur ofta tycker du att utbildning för jobbet skulle 33d vara värt? Hur ofta du kommer hem från jobbet fysiskt 33e utmattad? Hur ofta du kommer hem från jobbet psykiskt 33f utmattad? Hur ofta du tar över uppgifter som dina 33g medarbetare? Hur ofta tycker du oroa dig för din 33h anställningstrygghet? 34 Aldrig Dagligen Kan ej svara 34a Din chef ändrar dina arbetstider med kort varsel. Dina arbetstider krockar med dina 34b familjeåtaganden. 34c Det inte finns något jobb tillgängligt för dig. 34d Du inte kan ta lunchrast. 34e Du oplanerat måste jobba över. 34f Du måste arbeta i väldigt högt tempo. 34g Du måste arbeta mot väldigt korta deadlines Hur ofta känner du att Vilket år började du ditt första arbete? [ ] Hur många gånger har du bytt arbetsgivare sedan dess? Inkludera tillfälliga arbeten och eget företagande [0-100] Vilket år började du din nuvarande anställning? [ ] 38 I din organisation Ja Nej Kan ej svara 38a Har du arbetat på olika avdelningar? b Har du blivit befordrad?

7 39 Sedan du började ditt första arbete har du någon gång varit utan arbete? [0-10] månader ,5-1 år månader år eller längre 42 42a Slutade 42b Började igen 1 Antal arbetsdagar [0-200] 2 Inga 3 Jag vet inte 44 Är du för närvarande Ja Nej Jag vet inte 44a Är du medlem i någon fackförening? b Medlem i ett företagsråd eller företagsnämnden c Medlem i en yrkesorganisation , bara mig själv eller fler 47 Vilket är ditt civilstånd just nu? Ja Nej 47a Gift Hur många gånger har du varit utan arbete? Vilket är den längsta perioden du har varit utan arbete? Vilket år slutade du arbeta och när återvände du till arbetet igen? Är du född i Sverige? 47b Änka/Änkling c Skild d Har aldrig varit gift Bor hemma [0-6] 2 Bor inte hemma [0-6] 1 Mycket bra 2 Bra 3 Acceptabelt 4 Dåligt 5 Mycket dåligt [ ] [ ] Hur många dagar har du under de senaste 12 månaderna varit borta från arbetet p.g.a hälsoproblem? Hur många personer delar du ditt hem med? Hur många barn har du? Hur är ditt allmänna hälsoläge? Hur nöjd är du med 50 Mycket missnöjd Mycket nöjd Kan ej svara 50a Ditt arbete 50b Din lön 50c Din arbetstid 50d Relationen med dina arbetskollegor - 7 -

8 51 Allting sammantaget - hur nöjd är du med din livssituation just nu? 1 1-Missnöjd nöjd Tack för att fylla i enkäten! - 8 -

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING 1 INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING Boxnummer 106 91 Stockholm (08-162000) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 701 89 Örebro (019-176000) UB -nummer 1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer