Kvalitetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse 2014"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse 2014

2 Ändringar... 3 Formalia... 4 Riskanalys... 5 Uppföljning genom egenkontroll... 6 Revisionsplan rullande... 6 Revisionssammanfattning... 6 Samverkan... 7 Utredning avvikelser... 8 Exempel från intern rapportering... 8 Klagomål och synpunkter Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Kompetensutvecklingsplan för Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Kundnöjdhet i staden Alertas kvalitetsprestationer Alertas kvalitetsnivå Nya frågor Analys av kundundersökningen Kvalitetsmål Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Utvärdering av ledningssystemet Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 2 (16)

3 Ändringar Datum Vad som ändrats Av vem Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 3 (16)

4 Formalia Datum Ansvarig för berättelsen Eyyüp Sürek Upprättad av Eyyüp Sürek Verksamhetschef Alerta Omsorg AB Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 4 (16)

5 Riskanalys Den generella riskbedömningen från feb 2014 för Vård- Omsorgs- och Serviceprocessen har gåtts igenom och granskats. Inga åtgärder är aktuella utöver de som redan vidtagits. De åtgärder som vidtagits har rört följande: Den enskildes individuella önskemål tillgodoses inte Insatsbehovet stäms ej av med den enskilde Mat och måltider planeras inte efter den enskildes behov Medicinen planeras inte (samverkan fungerar inte) Information om portkod och nycklar förkommer Genomförandeplanen uppdateras inte vid förändringar Händelser antecknas ej Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 5 (16)

6 Uppföljning genom egenkontroll Revisionsplan rullande Intern revisor. Per-Arne Fors, QP Projects, Eyyup Sürek, Alerta Omsorg Revisionsområden Jan-Feb14 Okt-Nov 14 Okt_15 Ledningsaktiviteter Klart - x Stödaktiviteter Klart - x Ledningssystem/Lagstiftning Klart - x Vård-, Omsorgs- och Serviceprocessen Klart x Revisionssammanfattning 10 iakttagelser och 2 avvikelser från revisionen feb Avvikelserna rörde kompetensplan och att en ny leverantör av larm planeras att anlitas. Iakttagelserna var av mer kosmetisk art. Interna revisionen för okt/nov genomfördes av Verksamhetschefen och resulterade i 2 st avvikelser. Dessa rörde social dokumentering och nyckelhanteringsrutiner. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 6 (16)

7 Samverkan Samverkan bedrivs löpande i den operativa verksamheten enligt rutiner. Särskilda händelser skedde enligt nedan: - Vi hade julbord i december 2014 där personal, anhöriga och brukare hade möjlighet att delta. - Vi ställde upp i seniormässan i Älvsjö i oktober Under året har vi haft besök av Arbetsmiljöverket och med anledning av detta implementerat rutiner för riskbedömning hos brukare. Samtliga avvikelser är släckta. - Under året har Stockholm stad infört ett nytt tidsregistreringssystem. Personal har gått på två externa utbildningstillfällen, vi har haft ett flertal interna utbildningar under hösten 2013-våren Personalmöten för detta har hållits veckovis. - Utbildning i Ergonomi och förflyttningsteknik utfördes i december 2013 och i januari Utbildning i livsmedelshygien sker externt februari 2015 Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 7 (16)

8 Utredning avvikelser Alla klagomål och synpunkter har utretts och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Främst är det klagomål på att insatser saknas i beställningarna eller att tiden för att utföra insatserna inte räcker till. Andra klagomål som har inkommit är bl.a. att insatser inte har utförts fullvärdigt/på rätt sätt men också att planeringen för utförandet av insatser ute hos brukarna har ändrats för många gånger. Samtlig personal har fått ha fler enskilda samtal med verksamhetschefen och fler personalmöten har fått hållas för att förbättringar kring utförandet av insatserna ska ske. Exempel från intern rapportering Händelse; Huddinge kommun (uppdragsgivare) framför klagomål till utföraren Alerta med innebörden att begärd insats för brukare ovan inte har satts igång i tid. Orsak; P g a att Alerta har så få brukare i Huddinge kommun har bevakningen av inkommande ärenden till viss del varit ineffektiv/fallit mellan stolarna. Rutiner för detta har ännu inte riktigt satt sig. Åtgärd; Uppstramning och tydliggörande av rutinerna kring bevakningen av inkommande Huddingeärenden. Personalen ska i framtiden genom informationsinsatser få ökat fokus på inloggning etc. så att uppdrag från Huddinge kommun behandlas snabbt och korrekt. Händelse; Brukaren har känt sig besvärad av att personalen tidvis har kommit för fysiskt nära. Brukaren har p g a tidigare problematiska upplevelser svårt att hantera sådana situationer. Orsak; se ovan. Åtgärd; Personalchef har bytt ut personal hos brukaren. Nya personalen informerad om problematiken. Händelse; Brukaren framför klagomål på att en av personalen grovt försummat hemtjänstarbetet. Disken har ej blivit utförd, mögel har hittats i tekannan, mathållningen har varit undermålig, städningen har inte gjorts, hela lägenheten har känts mycket stökig, med t ex klädesplagg slängda här och var. E t c. Brukaren säger att hon på något sätt förlorat känslan av ett eget boende, att vara i sin lägenhet på egna villkor. Åtgärd; Byte av personal. Personal som inte skött sina arbetsuppgifter hos brukaren borttagen. Vid telefonkontakt med denna personal har det från arbetsledningens sida framförts hur ytterst allvarligt det är att missköta arbetsuppgifterna. Händelse; Misstänkt stöldincident - brukaren saknar 4 st dessertskedar i silver med mormoderns sigill samt 2 st smörknivar i guld, också de med mormoderns sigill. Enligt brukaren hade personal letat intensivt utan att hitta något. Förra veckan fanns 1 smörkniv kvar enligt brukaren, nu är alltså båda - och skedarna - borta. Åtgärd; Kontoret kontaktar personal som arbetar hos brukaren för att utröna om de sett något misstänkt eller något som kan förklara försvinnandena. Händelse; Brukaren hade ringt till företagets chef och klagat på att vikarierande personal inte hade städat bra. Personalen hade också glömt att städa badrummet. Personalen hade inte varit hos brukaren den tid som bestämts i genomförandeplanen, utan kortare tid. Åtgärd; Diskussion med brukaren, som fick rådet att han (brukaren) skulle visa vikarierande personal hur städningen ska utföras. Kontakt från arbetsledningen med aktuell personal. Händelse; I samband med ett annat ärende ringde brukarens dotter och uttryckte irritation över att semesterledig personal hos modern inte överlämnat dörrnycklar till vikarien. Vikarien hade ringt dottern, som blev irriterad. Då kontorspersonal senare ringde upp dottern sa hon att hon inte hade lust att lämna ut ännu fler av mammans nyckelkopior. Det är bättre att Alertas personal löser detta inbördes med nyckelhanteringen, överlämnar till varandra. Åtgärd; Ordinarie personal kontaktas (så att behövliga nyckelkopior kan göras utifrån ordinarie personalens nycklar). Händelse; Det har nyligen kommit till personalchefens kännedom att anhörig (dotter) upprepade gånger framfört klagomål på kvaliteten i hemhjälpen till samordnare. Något som personalchefen alltså inte fått veta förrän nyligen. De återkommande klagomålen ledde till slut till att brukaren valde att byta utförare. Orsak; Miss i internkommunikation och kvalitetstänk hos utförare. Åtgärd; Diskussion mellan personalchef och anhörig på Alertas kontor. Anhörig fick av personalchef div. bakgrundsinformation till att hjälpen hos brukaren inte uppnått önskad kvalitet samt ett beklagande. Händelse; Brukaren framför klagomål på faktureringen (dyrt). 5 timmar för mycket per månad debiterat. Orsaken till att hon och maken bytte utförare till Alerta var just att de tyckte att den förra utföraren hade för höga avgifter. Orsak; 5 timmar för mycket per månad debiterat per månad enligt anteckning ovan. Felfakturerat. Åtgärd; Sundbybergs kommuns avgiftshanterare makulerar - efter att kontakt tagits från Alerta med dem - en av fakturorna. Händelse; Brukaren klagar på att personalen kommit för sent, inte passat tider. De utsatta tiderna på genomförandeplanen/arbetsschemat har inte följts. Då brukaren har diskuterat detta med personalen har hon - brukaren - upplevt att hon mötts av oförståelse. Orsak; Personalen har inte tagit till sig hur viktigt det är att följa fastslagna arbetsrutiner hos brukare. Åtgärd; Diskussion med personalen i fråga om det allvarliga i situationen. Påpekande av hur viktigt det är att genomförandeplanen/arbetsschemat har följs. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 8 (16)

9 Händelse; Brukaren avslutar hos oss , byter utförare. Orsak; Kommunikationsbrist, informationsbrist. Åtgärd; Med anledning av att brukaren ska sluta/byta utförare ringde kontorspersonal idag sonen som sa att detta beror på missnöje med upplägget med arbetsschemat/genomförandeplanen. För mycket kompromisser har gjorts. Toalettbesök har t ex slagits ihop med andra besök, kvällsinsatsen har utförts för tidigt, brukaren får inte behövlig trygghet då hon ska lägga sig. Brukaren har känt att hon över huvud taget inte får det stöd hon behöver från Alerta. Sonen sa också att personalen vid besöken har varit för stressade. Jag sökte också brukaren för att få bakgrundsinfo, men hon ville inte tala med mig utan hänvisade till sin son. Jag talade också med personalen som sa att brukaren någon gång antytt att hon föredrog kvinnlig personal vid personlig omvårdnad. Personalen sa att han inte hade märkt några misshälligheter, ingen aversion från brukarens och sonens sida (sonen hade varit närvarande då han utfört hemhjälp på kvällen ). Händelse; Vi har fått telefonsamtal från äldreförvaltningen av äldreförvaltningen att brukarens make har skrivit ett brev till äldreförvaltningen om bl a det nya tidsregistreringssystemet ParaGå, där han lämnar sin kritik och inte gillar det nya systemet. Han säger att han är 85 år och vårdar sin fru till 25%, är trött på att trycka "Kom" och "Gick" på telefonen, fast han är hemma hela tiden. Detta passar inte hans situation. Äldreförvaltningen har svarat tillbaka med ett brev och med sammanfattningen att systemet gäller alla, inklusive anhöriganställda. Om man inte vill detta så har man som alternativ att ansöka om "Hemvårdsbidrag". Orsak; ParaGåsystemets tidsredovisning Åtgärd; Hembesök genomfördes av verksamhetschef hos brukaren, tillsammans med maken och dottern. Genomgång av brevet och innehållet av detsamma, erbjudande om att skicka Alertas egen personal istället för brukarens make, som är 85 år. Eventuellt val av Hemvårdsbidrag. Brukaren är nöjd med personal och insats och vill inte ändra något, maken vill fortsätta jobba 25% och eventuella ändringar kan man göra framöver utan att komma med tvingande åtgärder eller ändringar. Samtal med äldreförvaltningen 20/8 om detta genomfördes. Beslutades att vi inte gör ändringar och försvårar situationen för dem. Händelse; Tel-samtal från anhörig till Alertas kontor: Brukaren/anhöriga/personal upplever stor tidsbrist och stress vid arbetet hos brukaren. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att inom de snävt beviljade insatstimmarna ge brukaren den hjälp han behöver. Söndag fick t ex personalen - trots extra utförd arbetstid (7 min) - lämna brukaren med mattallrik framför sig vid matbordet och gå. Orsak; Så som angivits ovan; de från stadsdelsförvaltningen beviljade insatstimmarna räcker inte alls till för brukaren hjälpbehov. Åtgärd; Alerta kontaktar stadsdelsförvaltningen för att informera om läget och driva igenom en utökad hjälpinsats hos brukaren med målet att beviljade insatser framledes realistiskt motsvarar hans behov. Återkoppling och uppdatering av information med brukare/anhörig och stadsdelsförvaltning. Eftersom ärendet nu ligger hos Förvaltningsrätten avvaktar vi ytterligare åtgärder. Händelse; Klagomål från brukaren att personalen flera gånger har haft starkt doftande parfym på sig vid arbetstillfällena i hennes hem. brukaren har med tiden fått en ökande känslighet för starka lukter/kemikalier. Hon får ofta huvudvärk och blir ibland illamående av detta. Har även ordinerats av läkare att vara försiktig med att utsätta sig för starka dofter. Orsak; Personalen har visat oaktsamhet i arbetet. Gränsen mellan det professionella och det privata har i detta fall varit otydlig för personalen (allergikänslig brukare kontra det legitima för personalen i att privat använda parfym). brukarens allergi framgår tydligt av för personalen tillgängliga handlingar. Åtgärd; Det har tydligt framhållits från företagsledningens håll till personalen vikten av att inte utsätta allergikänslig brukare för stark parfymdoft. Händelse; Enligt utredare på äldreförvaltningen i Sundbyberg har Alerta - utan att kontakta förvaltningen - dels arbetat mer hos kund, dels fakturerat för detta. Utredaren vill som en följd av detta att det säkerställs att 1) personal inte arbetar mer än vad som är lagligt hos brukarna och 2) insynen i arbetet hos kunderna tydliggörs. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; VD redogör tydligt för utredaren i ett svar via mail (mailkonversation finns tillgänglig/arkiverad på papper) hur tiden för arbetet hos kunden disponerats. VD framhåller brukarens nöjdhet med nuvarande personal, som han - brukaren - vill ha kontinuerligt, samt det faktum att brukarens s k serviceinsatser (städ, tvätt, inköp etc.) för att underlätta för personal slagits ihop med brukarens makas serviceinsatser. Vidare påpekar VD att den tid Alertas personal arbetat hos brukaren inte överskrider övre tillåten gräns för vad som är lagligt. Detta har Alerta gått vidare med och fått förankrat hos företagets jurister på arbetsgivarorganisationen. Äldreförvaltningens utredare säger sig i sitt mailsvar vara nöjd med återkopplingen. Med reservationen att hon - utredaren - framhåller att det är bra med olika personal hos kunderna ibland, bl a för att i längden kunna upprätthålla en professionell relation. För utförligare information, se arkiverad mailkonversation mellan VD och utredare. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan 15 9 (16)

10 Händelse; Personalen tappade lördag sin nyckelknippa, som han hade brukarens nyckelbricka fastsatt på. Han har själv anmält händelsen till polisen. Orsak; Enligt ovan. Åtgärd; Tills vidare har personalen fått låna nyckelbricka. Annan personal hävdar att han lämnat nyckelbricka på kontoret efter vikariat sommartid. Efter telefonsamtal med den ursprungliga (fortfarande aktuella) personal som jobbat längst hos brukaren framkom det att tillräckligt antal nyckelbrickor (4 st) redan kopierats och att man inte får göra fler kopior. Avstämning ska göras med denna personal om det ev finns riktig nyckelbricka till brukaren på kontoret. 3 st nyckelbrickor ska alltså finnas för användning hos brukaren; 1 för den ursprungliga personalen, 1 för den personalen som nu tappat brickan och 1 som förvaras på kontoret för div vikarierande personal. (Följs upp, personalen kontaktas) Händelse; Telefonsamtal till utförarens samordnare från distriktssköterska, som vid besök hos brukaren noterat missförhållanden som t ex att personal satt overksam och knappade på telefonen istället för att som arbetsschema föreskriver ägna sig åt brukaren. Brukaren låg nu bara i sängen, städningen var dålig, det var allmänt stökigt etc. Utförarens personal försummade arbetet. Även ansvarig biståndshandläggare på Järfälla kommun informerades av distriktssköterskan. Åtgärd; Personalansvarig ringde upp ifrågavarande personal som inte utfört arbetet och framförde kritik baserad på distriktssköterskans information. Viktigt nu att denna personal tar till sig kritiken och i fortsättningen arbetar strikt efter arbetsschemat med brukarens bästa för ögonen. Utförarens administrativa personal kommer att speciellt övervaka hur denna personal arbetar. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

11 Klagomål och synpunkter Under 2014 inkom det totalt 16 klagomål eller synpunkter. De flesta handlade om att personalen inte kommit i tid, misskött vissa serviceinsatser, tappat bort nycklar eller att insatserna inte räckt till för att täcka hjälpbehovet. Alerta Omsorg har lagt åtskilliga timmar för att förebygga att liknande incidenter inträffar igen genom att interna personalmöten hållits samt gjort förtydliganden i de berörda rutinerna. Förtydligande vad gäller rutiner inför att arbeta hos äldre har införts vid introduktion av nyanställda. 3 st från uppdragsgivare. 11 st från kunder 1 st internt som berör t ex tidpassning 0 st olyckor som rapporterats till Arbetsmiljöverket 1 st tillbud Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

12 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Personal deltar veckovis på personalmöten där man tillsammans går igenom händelser som skett under veckans gång, under dessa möten kan de tillsammans bolla idéer med varandra eller rådfråga verksamhetschefen. Interna uppföljningar sker hos alla brukare innan beslut tar slut eller vid behov där personal får hjälpa till med att beskriva hur hjälparbetet fungerar. Personalen medverkar också genom sitt deltagande i den rullande kompetensutvecklingen. Här är planen för 2015: Kompetensutvecklingsplan för 2015 Planerat datum Datum för utförande/ Kurser/Utbildningar Jan Nya uppdateringar ledningssystem Vår/höst 2015 Signatur Jan 2015 Ergonomi och förflyttningsteknik Våren 2015Lamia Jan 2015 Hantering av livsmedel, hygien rutiner, egenkontrollprogram Våren 2015 Eyyüp Jan 2015 Social dokumentation Höst 2015 Eyyüp Feb 2015 Utbildningsdag för personal/kvalitetssystem Vår 2015 Eyyüp Feb-2015 Genomgång av kvalitetsundersökningar hösten 2014 och åtgärder jan 2015 Jan 2015 Löneadministration, Visma Höst 2015 Feb 2015 Utbildning/hantering av Parasol, paraplysystemet Höst 2015 Vår-höst 2015 Feb 2015 Arbetsledarutbildning för mellan chefer Verksamhetsanpassad utbildning för administratörer och samordnare Jan 2015 Verksamhetsorganisation och rutiner Vår 2015 Jan 2015 Försättning USK-utbildning, Omvårdnadsprogrammet(fler personal) Febr Kontaktmannaskap/Genomförandeplaner Våren-2015 Febr Jan 2015 Dec 2014 Utbildning och handledning i arbetsmiljö-riskbedömning Webbaserad demensutbildning Studiebesök utomlands med personal(administrativ) Vår och höst 2015 Vår och höst 2015 Vår 2015 Upprättat/uppdaterat den av Eyyüp Sürek Kompetensplanen för 2014 har genomförts som planerats med gott resultat. Se kundnöjdhetsmätningen Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

13 Sammanställning, analys och resultat Kvalitet Stockholm stad Kundnöjdhet hos Alerta Omsorg AB Förväntan har utgått som fråga i enkäten 2014 Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Kundnöjdhet i staden Kvalitet Nöjdhet Förväntan Trygghet Siffra för 2010 saknas. Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

14 Alertas kvalitetsprestationer Kvalitet Kontinuitet Personalen gör ett bra arbete Inflytande Bemötande Trygghet/helhet Respekt Kunskaper Tillgänglighet Tidpassning Information (om tillfälliga förändringar) Hjälp om man vill komma ut Maten och måltidssituationen Totalt Genomsnitt Hur nöjd eller missnöjd sammantaget För 2007 saknas uppgifter. Alertas kvalitetsnivå Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

15 Nya frågor 2014 Nr Frågor Kommentar Handläggarens beslut Uppdragsgivarens fråga Info om val av hemtjänst Uppdragsgivarens fråga Fått välja Uppdragsgivarens fråga Kunna uttrycka klagomål Påverka tider Tillräckligt med tid Uppdragsgivarens fråga Förtroende för personalen Besvär av ensamhet Berör ej våra tjänster Träffa sjuksköterska vid behov Berör ej våra tjänster Träffa läkare vid behov Berör ej våra tjänster Analys av kundundersökningen 2014 Personalen har arbetat på bra. Goda resultat. Genom utbildningssatsningarna under 2015 har vi möjlighet att vidmakthålla nivån. Kvalitetsmålet för 2014 har överträffats. Kvalitetsmål 2015 Bibehålla och öka nuvarande kvalitetsnivå. Övriga verksamhetsområden kvalitet m m Nacka kommun kunder Utbildning Omvårdnadslyftet 1 st 3 st klagomål registrerade Resultat från uppföljning 2014: Brister på kontinuitet Brister på bemötande Brister på tidpassning Brister på information till kund Åtgärder Samtal o information till personalen Genomgång av verksamheten med personalen Bättre planering o schemaläggning av personal Kundkontakt o information om åtgärderna samt uppföljning av dem Järfälla kommun anställda heltid, 2 deltid, 5 timanställda 8 usk Sundbyberg kommun anmärkningar vid besök 24 oktober Om information till kunden Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

16 Utvärdering av ledningssystemet Ledningssystemet granskades av alla fem uppdragsgivarna 2014 och man fann i stort att det uppfyller deras krav. De anmärkningar som funnits har åtgärdats. Bureau Veritas granskade verksamheten i juni Två avvikelser noterades men dessa har åtgärdats. Se nedan. En genomgående förbättring kommer att ske genom en kraftig utbildningssatsning på handledning och friskvård av extern leverantör under Extern revision av Bureau Veritas Certification resultat Standardkrav.: Produktion av tjänster: Organisationen ska planera och genomföra... utförande av tjänster under styrda förhållanden. 2. Beskrivning av avvikelse: Det finns vissa brister i den sociala dokumentationen för brukare. 3. Objektiva bevis: Vid fyra stickprov i Parasol saknade samtliga dagboksanteckningar rörande själva utförande av tjänsten på plats hos brukare. T.ex tar Kvalitetshandboken/Social dokumentering upp (notera även lagkrav) att det ska dokumenteras "vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen" samt att det ska dokumenteras "när något avviker från det normala". Kommentar: Det ska dock noteras att det även finns goda exempel på rapportanteckningar, ibland i pappersform, och att nya verktyg är under införande som eventuellt även kommer att underlätta att få in rapportanteckningar från omsorgspersonalen. De delar som rör upprättande och förändring av genomförandeplan bedöms fungera väl. Åtgärderna accepteras. Tidsplan underförstås vara from nu, med nya upplägget i ParaSol Standardkrav.: Högsta ledningen ska säkerställa att kvalitetsmål, inklusive de som erfordras för att uppfylla krav på tjänst, upprättas för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitetspolicyn. 2. Beskrivning av avvikelse: Det saknas en tydlig handlingsplan för hur man ska uppnå målet högre kontinuitet i utförande av tjänst ute hos brukare. 3. Objektiva bevis: Handlingsplan saknas f.n för detta kvalitetsmål. Vad ska göras, av vem, till när Åtgärderna godkänns. Uppföljning görs vid nästa revision av hur detta implementerats och följts Ledning/Kvalitetsberättelse Eyyüp Sürek 20 jan (16)

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Ändringar... 3 Formalia... 4 Riskanalys... 5 Egenkontroller... 5 Samverkan... 5 Utredning avvikelser... 5 Klagomål och synpunkter... 5 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet... 6 Sammanställning, analys

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Olivia Hemtjänst AB - Kungsholmen 2015

Olivia Hemtjänst AB - Kungsholmen 2015 Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Kungsholmen 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Kungsholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen Avtalspart/Nämnd: Äldreförvaltningen/ Kungsholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Enklare Vardag Sverige AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Namn på enheten:nura Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:nura Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:nura Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning:spånga-tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Shugri Ali Adress: Åvingegränd 7 163 68 Spånga Telefon: 621 14 20 070-826 98 73 Verksamhetens

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Verksamhetschef/enhetschef: Ewa Wasiewicz Adress: Sturevägen 3 177 56 Järfälla Telefon: 08-580

Läs mer

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress:

Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Namn på enheten:södermalms Hemtjänst AB - Tanto/Högalid Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Sonja Gaugl Adress: Rosenlundsgatan 44 118 63 Stockholm

Läs mer

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Verksamhetschef/enhetschef: Ann-Marie Henriksson Adress: Nykroppagatan 2, 123 46 Farsta Telefon: 08-50819623

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hewa Ahmad Hemsida: www.reha.se

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Hannele Fennander Adress: Bysistorget 4 Stockholm Telefon: 0733-15 26 12 Verksamhetens

Läs mer

Hemtjänstenhet: Rinkeby-Kista hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Rinkeby-Kista hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Rinkeby-Kista hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Kista Torg 3, 164 42 Kista Telefon: 08-50801423 Verksamhetens

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Baltzar von Platens

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Söderort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Söderort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Enhetschef David Andersson Adress: Götalandsvägen 230, 125 21 Älvsjö Telefon:

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar, avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden

Verksamhetsuppföljningar, avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGA OCH FRITI D ANMÄLNINGSÄRENDE DNR. 1.2.1/010-2012 SID 1 (8) Handläggare: Daniel Björkegren Telefon: 08-508 24 024 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsuppföljningar,

Läs mer

Uppföljning Sagac i Stockholm AB

Uppföljning Sagac i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20150417 i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med verksamhetschef och samordnare, granskning av rutiner, genomförandplaner

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen.

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Hägerstensvägen

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2011 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Bandhagen-Högdalens Hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Verksamhetschef/enhetschef: Eva Lindgren Adress: Sjösa Torg 1-3, 124 35 Bandhagen Telefon: 08-50820549

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Vällingby, Bromma. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby.

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Vällingby, Bromma. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Vällingby, Bromma Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allebrant Adress:

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorg ViCare - bifirma till ViCareNet AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Omsorg ViCare - bifirma till ViCareNet AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Omsorg ViCare - bifirma till ViCareNet AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Vivianne Ljungman Adress: Vimmerbyplan 11 163 74 Spånga Telefon: 076-943

Läs mer

Slutversion 2016, Attendo

Slutversion 2016, Attendo Slutversion 2016, Attendo Hemtjänstenhet: Attendo Sverige AB - Älvsjö Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Ani Aslan, tillförordnad verksamhetschef Adress: Götalandsvägen

Läs mer

Aurora Omsorg - Vialin AB - hemtjänst 2015

Aurora Omsorg - Vialin AB - hemtjänst 2015 Page 1 of 9 Aurora Omsorg - Vialin AB - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Vialin AB/Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Hemtjänstenhet: Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Tekle Tuku Adress: Finlandsgatan 64 164 74 Kista Telefon: 072-312

Läs mer

Hemtjänstenhet: Legevisitten AB - Västerorts Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Legevisitten AB - Västerorts Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Legevisitten AB - Västerorts Hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Legevisitten AB - Västerorts Hemtjänst Verksamhetschef/enhetschef: Mikael Hedendahl Adress:

Läs mer

Slutrapport 2016, Petras hemtjänst

Slutrapport 2016, Petras hemtjänst Slutrapport 2016, Petras hemtjänst Hemtjänstenhet: Petras hemtjänst AB (även personallokal i Liljeholmen: Nybohovsgränd 8-12) Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Petra

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB-Innerstaden Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrand Adress:

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Verksamhetschef/enhetschef: Anette Nyblom Olrog Adress: Wollmar Yxkullsgatan 16, 118 50 Stockholm Telefon: 08-508 12

Läs mer

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Kungsholmen, Norrmalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Kungsholmen, Norrmalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Kungsholmen, Norrmalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen Verksamhetschef/enhetschef: Erica Leijon Adress: Bergsgatan 5 Telefon: 010-442 16 45 Verksamhetens regiform:

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB-Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Annika Borggren Adress: Sandelsgatan 16 Stockholm

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Nordisk Hemtjänst och Omsorg Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Frida Herman Adress: Ärvingevägen 5 164 46 Kista Telefon: 08-858040 Verksamhetens

Läs mer

Hemtjänstenhet: NSS Hemtjänst o Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: NSS Hemtjänst o Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: NSS Hemtjänst o Assistans AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: NSS hemtjänst och assistans AB Verksamhetschef/enhetschef: Mari Puikkonen Adress: Östermalmsgatan

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Vård och Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Kungsholmen

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Vård och Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Kungsholmen Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Vård och Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Kungsholmen Avtalspart/Nämnd: Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetschef: Helena

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Vialin AB Verksamhetschef/enhetschef: Harrieth Ringström Adress: Lyckovägen 9F 167 52 BROMMA Telefon:

Läs mer

FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta 2015

FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta 2015 Page 1 of 9 FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta 2015 Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Årsta Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk Hemtjänst AB Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Slutversion 2016, CuraNova

Slutversion 2016, CuraNova Slutversion 2016, CuraNova Hemtjänstenhet: Curanova Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Sanja Jagustin Christiansson, verksamhetschef Adress: Måsholmstorget 3,

Läs mer

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef:

Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Namn på enheten:akta Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Niklas Evaldsson Adress:

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemtjänsten på Hantverkargatan. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Hemtjänsten på Hantverkargatan. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Hemtjänsten på Hantverkargatan Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi Antal hemtjänstkunder

Läs mer

Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Södertjänst - Hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Södermalm Verksamhetschef/enhetschef: Sussie Andersson Adress: Wollmar Yxkullsgatan 16, 118 66 Stockholm

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Bromma. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Bromma. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Bromma Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Verksamhetschef/enhetschef: Leena Piltti Adress: Tranebergsvägen 17 16745 bromma Telefon: 0721661744

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Verksamhetschef/enhetschef: Leena Piltti Adress: Nybohovsgränd 56, Stockholm Telefon:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Hemstyrkan i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Lena Brygt Adress: Störtloppsvägen

Läs mer

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Lena Einarsson Adress: Askrikevägen 3 Stockholm Telefon: 08-30 86 70 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Hemtjänstenhet: Macorena Hemtjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Macorena Hemtjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Macorena Hemtjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Verksamhetschef/enhetschef: Marianne Andersson Adress: Årstaängsvägen 1A 117 43 Stockholm Telefon: 08 641 40 80 Verksamhetens

Läs mer

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Page 1 of 9 Hemtjänstenhet: Farsta kommunala Hemtjänst Centrum Uppföljande stadsdelsförvaltning: Farsta Avtalspart/Nämnd: Farsta Verksamhetschef/enhetschef: Ann-Marie Henriksson Adress: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Dagverksamhet: Ersta dagverksamhet i Enskededalen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skarpnäck Verksamhetschef/enhetschef: Linda Linnerheim Adress: Gamla Tyresövägen 349 121 34 Enskededalen Telefon: 0701610573

Läs mer

Hemtjänstenhet: Sollentuna Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Sollentuna Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Sollentuna Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Farnoush Khorasani Adress: Turebergs Allé 2 191 62 Sollentuna Telefon:

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Hemtjänstenhet: Real Omsorg i Stor Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Real Omsorg i Stor Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Real Omsorg i Stor Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Patricia Dehghan Adress: Spångavägen 399 163 55 Spånga Telefon: 08-609 05 00

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (9) 2014-01-13 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljningar

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Spånga-Tensta Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Leena Piltti Adress: Spånga Stationsväg 45 163 51 Spånga Telefon: 072-394

Läs mer

2016 Slutversion, FSB

2016 Slutversion, FSB 2016 Slutversion, FSB Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrand Adress: Kristallvägen 1, 126 78 Hägersten Telefon:

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare: Farsta Södra hemtjänst Adress: Nordmarksvägen 82, 123 71 Farsta Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Hemtjänstenhet: SilverKatten Handelsbolag. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: SilverKatten Handelsbolag. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: SilverKatten Handelsbolag Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Tomas Rudstam Adress: Starrängsringen 63 Stockholm

Läs mer

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Olivia Hemtjänst AB- Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Lena Einarsson Adress: Askrikevägen

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Maria /Gamla stan. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Maria /Gamla stan. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Maria /Gamla stan Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Aleris Omsorg Södermalm - Team Maria/Gamla stan Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Älvsjö Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Heidi Heino, Verksamhetschef Adress: Kristallvägen 1,

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Sofia. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Sofia. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Aleris Omsorg Södermalm - Team Sofia Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Verksamhetschef/enhetschef: Sofia Bonis Adress: Borgmästargatan 13 116 29 Stockholm Telefon: 070 431 56

Läs mer

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform:

Servicehus: Fristad servicehus. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Verksamhetens regiform: Servicehus: Fristad servicehus Uppföljande stadsdelsförvaltning: Spånga-Tensta Verksamhetschef/enhetschef: Trine Rydheim Adress: Cervins väg 13 163 42 Spånga Telefon: 08-50803511 Verksamhetens regiform:

Läs mer

Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:föreningen Blomsterfonden Uppföljande stadsdelsförvaltning:södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Madeleine Salvi Adress: Ringvägen 107 118 60 Stockholm Telefon: 08 555

Läs mer