Birgitta Lindros i Solf har tidigare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta Lindros i Solf har tidigare"

Transkript

1 Korsholms senioren Nr 2 Oktober 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 En dam med tusen järn i elden Birgitta Lindros i Solf har tidigare varit mycket aktiv inom nejdens musikliv. Hon har sjungit i flera körer och behärskar många instrument. Nuförtiden ägnar hon sin tid bl.a. åt att väva. Ponchon som hon här visar upp har hon självt vävt i svartvitt mönster. Ett annat intresse är uteliv och bärplockning. Marthaföreningen står även Birgittas hjärta nära. Sid I det här numret: Framtiden i föreningen 2-3 Korsholms pensionärsförenings och Kvevlaxnejdens pensionärsklubbs valprogram inför kommunalvalet Kommande aktiviteter Nostalgihörnan Skratta kroppen i balans - skratt är livsglädje Birgitta Lindros, en dam med många järn i elden På hemlig resa På hemlig resa till Tankar Känn ditt Korsholm besökte skärgården Bildgalleri Foto: Roger Lind Foto: Kurt Mattson Minnesbilder från fotbollsår Samlade vid ett bord med en nutida fotboll placerad framför sig är det mycket som Börje Paro, Lars Hjerpe och Rolf Beijar minns om sina år som fotbollsspelare framför allt under och 1960-talet. Med humor i formuleringarna berättar de om bl.a. fotbollarna och träningsplanerna under sina pojkår. Till sist ljuger de lekfullt om att de hade feta proffskontrakt på gång med lag i italienska ligan, men det behöver vi inte tro så värst mycket på. Bläddra fram till sidan 6 och läs mera om vad allt de berättar. Kommande aktiviteter bland annat: Månadsträff med valdebatt på Seniorpunkten Månadsträff på Seniorpunkten Besök på Wasa Teater och Jazzkryssning till Stockholm Julkonsert i Kulturhuset i Smedsby Julfest på Bernys Resa till Spanien för 1-8 veckor Resa till Madeira

2 Ledare Framtiden i föreningen Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaaren eläkeläisyhdistys r.y. hör till de större föreningarna i svenska Finland, åtminstone i Österbotten. Med nästan 800 medlemmar, tre pensionärshem, en omfattande köksverksamhet och en synnerligen energisk aktivitets- och festkommitté fordras en viss ordning i administrationen. Föreningens styrelse har det slutliga ansvaret för allt. Budgeten för all denna verksamhet är inte blygsam. Då och då ställs vissa frågor om hur vi kan behålla allt som nu, Styrelsen består idag av ordförande, viceordförande, sekreterare och nio ordinarie medlemmar jämte fyra ersättare. Alla dessa arbetar helt ideellt, utan ekonomisk ersättning. Ordföranden har det egentliga ansvaret för styrelsens arbete, men alla styrelsemedlemmar är också medansvariga. Under min tid i styrelsen har arbetet löpt friktionsfritt, stadgarna följts och även god förvaltningssed. Styrelsen har till sin hjälp överlåtit bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen till en auktoriserad bokföringsbyrå eftersom ingen styrelsemedlem kan åta sig att sköta den verksamheten på ideell basis. Detta betyder inte nedvärdering av styrelsemedlemmarnas kunnande och idoghet, det skulle gälla att ha nästan överstor kunskap om lagar och direktiv i den verksamheten. Dessa ändras dessutom då och då. Redan uppgörandet av årligt bokslut i föreningen är en sak för sig. Jag nämnde löneutbetalning. Styrelsens medlemmar får ingen ersättning. Personalen vid köksverksamheten i Helsingby är anställd av föreningen. Man arbetar enligt arbetstidslagen och de villkor som man med föreningen överenskommit om. Ytterligare finns vid de tre pensionärshemmen vaktmästare eller gårdskarl som har en liten lön för sitt arbete, vilket inte är på heltid. Faktureringen är omfattande. Ta bara inkasseringen av medlemsavgifterna och sedan allt vad till köksverksamheten och pensionärshemmens övriga verksamhet kommer. Till köket hör inköp av råvaror, fakturering till matkunderna samt en massa annat. Pensionärshemmen har också sin verksamhet. De skall alla hållas i gott skick, hållas varma och ha elbelysning ute och inne. Kassören. Idag har styrelsen en person som sköter vissa kassauppgifter, följer med det ekonomiska läget. Kassören hör i detta nu inte till styrelsen, men deltar i regel i styrelsens möten och ger information. Kassören arbetar likaså ideellt. Pensionärshemmen. Vid varje pensionärshem finns en direktion, bestående av ordförande samt fyra medlemmar. Dessa arbetar direkt underställda styrelsen och helt och hållet ideellt. Direktionsordförandena kallas till styrelsemötena för att avge rapport om läget vid respektive pensionärshem. Direktionsordförandena fungerar också som ersättare i styrelsen. Föreningen har en särskild fest- och aktivitetskommitté, eftersom verksamheten är livlig. Kommittén sköter och ordnar det som syns, hörs mest och bäst. Det är bland annat resor, fester, föreläsningar, ja allt det som gör livet värt att leva och som medlemmarna i föreningen önskar. Aktivitets- och Stig Landing, ordförande och ansvarig utgivare Rimalvägen 320, Helsingby Tfn , e-post Henrik Svarfvar, ordförande för aktivitetskommittén Mottatået 59, Tölby Tfn , e-post Börje Paro, sammankallare Tölby-Vikbyvägen 22, Vikby Tfn , e-post Marlene Ehnström, medlem i redaktionsgruppen Vallavägen 7, Karperö Tfn , e-post Korsholmssenioren Redaktionsgruppen för utgivningen av Korsholmssenioren består av: Håkan Wikberg, medlem i redaktionsgruppen Auroravägen 20, Korsholm Tfn , e-post Fredrik Björk, webbmaster Brobackvägen 53, Helsingby Tfn , e-post Detta nummer har sponsrats av Aktiastiftelsen i Korsholm. Text-och bildbidrag till nästa nummer av Korsholmssenioren kan inlämnas senast den 15 mars 2013 till Stig Landing eller någon annan i redaktionsgruppen. Foto Börje Paro om inget annat nämns. Ombrytning och tryck: Upc Print 2 Korsholmssenioren

3 Per-Erik Backlund. festkommittén lyder även den direkt under styrelsen, men arbetar självständigt och helt ideellt. Kommitténs verksamhet kan studeras på föreningens hemsida på nätet, dessutom kompletteras denna kontinuerligt med Vasabladets Föreningslista. Kommittén består av ordförande och åtta medlemmar. Framtiden Hur kommer framtiden att gestalta sig i vår pensionärsförening? Mycket är idag instabilt, t.o.m. marken under våra fötter i vårt fosterland skälver. Ekonomin är rejält i gungning i Europa, och även annorstädes. Skulle ekonomin gunga, som den gör, om det mesta hade skötts lika exemplariskt som i vår förening? Men, det finns enligt min åsikt och fundering en väsentlig skillnad mellan vår pensionärsförening och den globala ekonomin. Det finns ingen girighetstanke i vår förening. Stadgarnas 2 Föreningens syfte säger: Föreningens uppgift är att arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen, samt att i Korsholm grunda och upprätthålla hem som kan uthyras åt i huvudsak pensionärer, som oberoende av språkgrupp är hemmahörande i Korsholm eller tidigare varit korsholmsbor. Frågan Ibland kryper det fram frågor om framtiden. Hur ser Korsholms pensionärsförening ut efter, låt säga 10 år? Antalet medlemmar torde enligt tillgänglig statistik inte minska. Men, hur ser pensionärernas situation ut efter de kommande 10 åren? Föreningar överlag måste ge en allt större del sina inkasserade medlemsavgifter till förbund och övrigt. Räcker pensionärshemmens hyresgästers hyra till att hålla bostädernas vatten- samt värmesystem i skick? Normala Foto: Marko Kaarto serviceåtgärder inte att förglömma. Vilket värmesystem skall gälla? Olja, ved eller bergvärme? Alla har väl sina för- och nackdelar. Omändring kostar sina rundliga euron. Helsingby må vara testobjektet för vår förenings del. Finns det pensionärer eller andra som vill bo i den formen? Till kommunens centrum flyttar idag en ansenlig mängd personer, de flesta pensionärer, i ägo- eller annan bostadsform. Skall vi, eller borde vi, bo så nära servicen (hvc, apotek, marketar, nöjesplatser o dyl) som möjligt? Pensionärshemmen finns i periferin, lugn miljö, men lite på sidan om. Finns det sedan personer, som lika idogt som idag, vill axla ansvaret för all vår förenings verksamt och sist och inte minst på IDEELL basis? Gehör Det vore synnerligen bra att få höra andras funderingar och eventuella förslag till system eller verksamhet. Det kan gott hända att allt verkar så säkert och stabilt idag, att inget behöver röras eller ändras på. Säkert behövs ingen större revolution som i vissa länder. Men det finns saker som behöver och kan ventileras, ses över och sen åtgärdas. Vi i styrelsen tar emot förslag till ändringar. Vi har för det mesta fri och öppen diskussion vid mötena under rubriken Övriga ärenden. Ibland flyger olika funderingar och lösa förslag omkring, men allt kan diskuteras. Kom gärna fram med funderingar och förslag. Tillsammans blir vi starkare, verksamheten mångsidigare och intressantare. Alla behöver inte tycka och tänka lika, men var och en bör få någonting för medlemskapet, kanske någonting mera än tidningarna God Tid och Korsholmssenioren. Per-Erik Backlund Föreningens sekreterare Korsholmssenioren 3

4 Korsholms pensionärsförenings och Kvevlaxne Korsholms pensionärsförening r.f. och Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb r.f., anslutna till Svenska Pensionärsförbundet, är två partipolitiskt obundna intresseorganisationer för pensionärerna i Korsholm, med ca 1200 medlemmar. Med detta program inför det kommande kommunalvalet vill vi fästa partiernas och kandidaternas uppmärksamhet på frågor som påverkar och berör pensionärerna i kommunen. Hälso- och sjukvård Tillgängligheten till både hälso- och sjukvård har förbättrats inom kommunen under senaste mandatperiod. Trots detta bör den ännu utvecklas både för personbesök och via telefon och e-post. - Nuvarande hälsostationer bör bibehållas med utökade läkarmottagningstider. - Laboratorie- och röntgenmottagningarna vid hälsocentralen utvecklas för att förkorta väntetiden på svar. - De pågående diskussionerna om kommunsammanslagningar får inte resultera i att hälso- och sjukvårdens tillgänglighet försämras och väntetider förlängs. Möjlighet till sjukhus-, bädd- och rehabiliteringsvård - Åldern får aldrig vara ett hinder för remiss till specialistläkare och sjukhus. - Vård på bäddavdelningarna eller motsvarande bör vara högklassig och uppgraderas från nuvarande nivå. Hemsjukvården - Hemsjukvården och hemsjukhuskonceptet bör utbyggas för att klara av det ökade behovet av ett större antal hemmaboende äldre. - Nattpatruller bör finnas i alla kommundelar. - Utredningsteam som bedömer rehabiliteringsoch vårdbehov upprättas i kommunen. Närståendevården - Antalet närståendevårdare som kan få stöd bör utökas. KOMMANDE AKTIVITETER I FÖRENINGEN - REGIONEN - FÖRBUNDET Föreningens aktiviteter under hösten Under hösten och förvintern har ni medlemmar möjlighet att delta i träffar, fester, resor och konserter m.m. Dessa ordnas av vår förening, men också av SPF Österbotten och förbundet, i vilka alla medlemmar kan delta. - Månads- och valträff inför kommunalvalet arrangeras torsdag 18 oktober kl på Seniorpunkten i Smedsby. Träffen ordnas tillsammans med Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb med inbjudan av samtliga partier som har svenskspråkiga kandidater i Korsholm. - Månadsträff blir det igen den 15 november också på Seniorpunkten kl med information om de nya reglerna för sophantering samt övrigt program. - Julkonsert hålls den 7 december kl på Kulturhuset i Smedsby. Medverkande är bland andra Thomas Lundin och Kalle Pettersson. Konserten ordnas i samarbete med Kulturnämnden, SPF Österbotten och YLE. Förhandsanmälan är nödvändig till konserten, se senare i Vbl om anmälan. - Julfest har föreningen som tidigare torsdagen den 13 december kl på Bernys i Replot. Festtalare är riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och Smedarna spelar. Ni kan också delta i av regionen och förbundet ordnade aktiviteter: - Besök på Wasa Teater 15 eller kl där man kan välja om man vill se Orgelbyggaren på lilla scenen eller Next To Normal på stora scenen. - Jazzkryssning Helsingfors Stockholm Resa till Spanien för kortare eller längre tid under vintern (1-8 veckor) med avfärd Besök på blomsterön Madeira 1-8 april Information om alla aktiviteter och anmälningar fås av medlemmarna i aktivitets- och festkommittén samt i Vbl:s föreningsspalt, på föreningens hemsida samt i tidningen God Tid när det är regionen eller förbundet som ordnar aktiviteten. 4 Korsholmssenioren

5 jdens Pensionärsklubbs kommunalvalsprogram - Avlastningen för närståendevårdarna utvecklas att följa de av staten givna rekommendationerna. Vård i livets slutskede - Vården i livets slutskede bör ordnas humant och värdigt, helst separat från bäddavdelningarna, men som lägsta krav åtskild från övriga patienter och i rum med egen ingång. Boende Boende i hemmet så länge som möjligt. - Utökning av stöd och bidrag för om- och tillbyggnad i bostaden, beroende på handikapp och behov. - Större möjlighet att få hemhjälp samt hemhjälp till rimliga priser för pensionärer med låga pensioner. - Hemhjälpen bör omfatta inte bara nödvändiga åtgärder utan också hjälp med utevistelse, samtal och läsning. - Större samordning av hemhjälp och hemsjukvård samt rehabilitering. - Hemhjälpen kan ordnas på olika sätt, t.ex. genom servicesedlar, avtal med privata aktörer och tredje sektorn eller som nu av kommunen. Serviceboende - Pensionärer bör också i framtiden ha tillgång till olika typer av boende, vilka kan upprätthållas av kommunen, privata eller tredje sektorn. - Ekonomiskt stöd och hjälp till tredje sektorn för skötseln av pensionärshemmen när så fordras. - Kommunen bör noga övervaka att alla boendeformer uppfyller ställda mål i eventuell upphandling, mål som myndigheter ställer och som allmänheten anser etiskt försvarbara. Matservice - Ordnandet av matservice för hemmaboende pensionärer och till pensionärshemmen bör också i fortsättningen höra till kommunen. - Maten bör vara av hög kvalitet och serveras på ett bra sätt (undernäring är ett stort problem bland hemmaboende pensionärer). Kommunikationer Färdtjänst - Kommunen bör förbättra och utöka de äldres möjlighet till färdtjänst på olika sätt (gäller andra än de som har rätt till färdtjänst enligt handikapplagen). - Förbättra byabussens rutter och tidtabeller samt utöka antalet turer för att tillgodose pensionärernas möjlighet att handla förnödenheter, delta i olika evenemang m.m. - Uppmärksamma pensionärernas behov angående bussarnas tidtabeller. Sysselsättning och fritid Dagcentralens verksamhet - Fortsatt satsning på dagcentralens nuvarande verksamhet och utökat samarbete med tredje sektorn och vuxeninstitutet. - Kommunen bör genom att gratis upplåta utrymmen till tredje sektorn underlätta för pensionärer boende i periferin att samlas till social samvaro och utöva hobbyer. - Vuxeninstitutet bör fortsätta med sin satsning för pensionärerna och utöka satsningen i kommunens glesbygd. Planering och byggande Hänsynstagande till pensionärerna vid planering och byggande. - Vid uppgörande av riktgivande generalplan och vid uppgörande av delgeneral- och detaljplaner i kommunen bör alltid utredning göras hur planen påverkar de äldre vid genomförandet. - Lätta trafikleder och andra arrangemang som underlättar de äldres möjlighet att röra sig med rullstol, rullator och andra hjälpmedel bör alltid beaktas i utbyggnaden av tätortsområden i kommunen. - I samband med uppgörandet av trafikplaner skall alltid göras särskilda utredningar om hur de äldres situation påverkas. Äldrerådet Äldrerådets möjlighet att påverka. - Äldrerådets ställning i den kommunala förvaltningen förändras och stärks om riksdagen godkänner det framlagda lagförslaget, enligt vilket äldreråden blir lagstadgade i alla kommuner. - Vid val till äldrerådet bör den äldre befolkningsgruppen alltid vara representerad. Bli medlem i KORSHOLMS PENSIONÄRSFÖRENING r.f. Ring: Börje Paro Börjes adress är: Tölby-Vikbyvägen 22, Vikby, e-post: Medlemsavgiften är 15 euro/år och då ingår förbundets medlemstidning God Tid som utkommer med 9 nummer per år och Korsholmssenioren med 2 nr/år. NAMN: ADRESS: POSTADRESS: E-POSTADRESS: Korsholmssenioren 5

6 Nostalgihörnan De minns sina fotbollsår Börje, Lars och Rolf Tre före detta fotbollskillar med födelseåren 1935 och 1937 på prästbetygen sitter samlade vid ett bord med en nutida boll framför sig som gemensamt intresse. Den bildar utgångspunkt för en timmes humorfylld diskussion om hur det var på den tiden då de själva sprang omkring och kämpade om seriepoäng med början i pojkåren redan före 1950 och fram till de första åren av 1970-talet för en av de tre. Ja, inte var bollen likadan som den de nu sitter och begrundar! Mycket annat var olikt också. Gemensamt kunde de tre ifall de hade spelat tillsammans ha utgjort nästan ett halvt byalag på den tiden det begav sig. De hade nämligen alla sina bestämda platser i sina lag under hela karriären i försvar och anfall. Lars Hjerpe vaktade framgångsrikt målburen i en rad olika lag innan orienteringen tog över hans intresse. Dit hörde BK-48, NIK, VPV, Hoppet, JBK, PP och Jaro. Pojkåren inberäknade handlade det nivåmässigt om spel i byalag ända upp till och med finlandsserien och allt däremellan. Rolf Beijar var en klippa i försvaret på platserna som på den tiden kalllades halvback samt centerhalv. I de funktionerna tjänade han Karperö uf, IF Hoppets lag Nedersta raden Bengt Mård, John Kronman och Erik Sten. Mellersta raden Sven-Erik Stormqvist, Elmer Örndahl och Helge Storm. Översta raden Karl-Erik Kronholm, Börje Paro, Lars Martin, Karl-Erik Österberg och Harry Paro. (Fotografen okänd) BK-48 och Allians. Aktiv med fotbollen var han från slutet av 1940-talet fram till ca Börje Paro var en hygglig målspottare i positionen som lagets center. Han tjänade så att säga hela tiden IF Hoppet ända tills en knäskada satte stopp för karriären inför säsongen 1962, då spel i dåtida landskapsserien stod för dörren. Skämtsamt men helt sanningsenligt säger han att karriären slutade med vatten i knäet. Tung boll med knölig snörning Nu sitter de tre tillsammans och filosoferar, blickar bakåt och skämtar. Ta nu t.ex. detta med hur bollen har förändrats! Förr i tiden var den ju nästan alltid gul. Lädret var tjockt och de hopsydda bitarna rektangulärt avlånga inte mångkantiga som nu oftast är fallet. Lädret var inte plasticerat eller på annat sätt ytbehandlat. När det var vått drog bollen i sig all fukt som den kom åt, blev tung och slaskig. I det läget var det inte hälsosamt att knoppa den hur som helst. Då kunde det bli svaj i skallen för resten av matchen. De som var med på den tiden minns ju också, säger Börje, att bollen förr var hopsnörad med en rem på det ställe där luftblåsan var instoppad. Där var det alltid knöligt. Fick man det stället mot pannan när man knoppade blev det buligt där också och ömt. Från byakamper till seriespel Några stycken framåt skall vi vara allvarliga. Då kan vi säga som så att det gemensamma för våra tre fotbollskillar är att de började sin karriär i pojkåren med att sparka boll i sina byar. Det utvecklades i slutet av 1940-talet till att man efterhand började spela serier och turneringar mellan olika byalag i kommunen. Det må ha varit mest lekfullt från allra första början, men efterhand som lagspelen utvecklades och standarden höjdes kom också de seriösa satsningarna och målsättningarna in i bilden. Krasst uttryckt utvecklades man från sparkande pojkar i begynnelsen till spelande lag längre fram. Seriesystemet i landet utvecklades också och gav möjligheten även för lag på landsbygden att på ett helt annat sätt än tidigare komma med i bilden. Seriesystem öppnade för nya möjligheter Vi äldre fotbollsintresserade kommer ju ihåg t.ex talets uppläggning med grundserie, kretsserie, landskapsserie, finlandsserie och mästerskapsserie eller hur? Som framgått tog sig IF Hoppet i detta system upp till landskapsserien genom sitt spel 1961, men visiten där blev inte så lång bara säsongen Byalagen i kommunen fostrade genom åren många spelare som länge ägnade fotbollen sitt intresse genom spel på olika nivåer i seriesystemet och som i en del fall också värvades till fotbollslag i staden. Matcherna mellan lagen i de olika byarna togs på allvar. Drabbningarna 6 Korsholmssenioren

7 Vasa distriktslag Sående fr.v. Karl-Erik Kronholm (Hoppet), Sven-Erik Stormqvist (Hoppet), Karl-Erik Mitts (Sundom IF), Elmer Örndahl (Hoppet), Kalevi Vuorinen (BK-48), Nils Björses (BK-48) och Börje Paro (Hoppet). På knä fr.v. Helge Storm (Hoppet) Bengt Mård (Hoppet), Alf-Erik Rönnholm (Sundom IF) och Bjarne Granvik (BK-48). (Fotografen okänd) Karperö Uf:s lag ca Nedersta raden Karl Beijar, Bo Beijar och Ingmar Pensar. Mellersta raden Rurik Lund, Elmer Örndahl och Sigfrid Sandbacka. Bakersta raden Per-Erik Sabel, Jarl Beijar, Göran Beijar, Rolf Beijar och Sven Dahlfors. (Fotografen okänd) var seriösa och ibland hårda. Personligheterna i lagen var olika, det fanns både hårdingar och tekniker. Men ändå kan man säga att alla var vänner sinsemellan, summerar Rolf, Börje och Lars minnena till denna del från sina fotbollsupplevelser. Brist på bollar och skjortor I fortsättningen, när minnena väller fram, uppehåller de sig under vårt samtal gärna vid sådant som var olikt då inte minst under deras pojkår jämfört med nu. Dit hörde t.ex. att det i den egna byn inte var så lätt att hålla sig med en ordentlig boll för sommaren. Det gällde oftast att genom insamling få de äldre att satsa en slant så att man kunde skaffa en gemensam. Ibland fanns det ingen boll alls att tillgå. Men nöden hade ingen lag. Dråpligaste lösningen jag minns var att vi som boll använde en skinnmössa som vi stoppat full med tidningspapper, säger Börje. Han påminner sig också att det för juniorlagen många gånger var problem med att hålla spelarna med lika spelskjortor. Det var ju inte t-tröjornas slitoch slängtid på 1950-talet. Glidtacklingar i beteshagar Bra fotbollsplaner var det inte heller något stort utbud på. Ofta eller ibland åtminstone måste vi hålla till i beteshagar där korna tidigare på dagen hade skitit som de ju gör. Med råporna som underlag hade vi bra tillfälle att träna glidtacklingar och andra hala finesser. Än i dag ser vi proffs som tagit efter oss i fråga om finter som vi lärde oss då, säger Rolf och skrattar hjärtligt. Till träningarna cyklade vi till bortamatcherna åkte vi på lastbilsflak, tilllägger han. Tog två straffar i rad Händelser och persongallerier passerar revy under vårt samtal. Också för Lars är det en rad enskilda episoder som stannat i minnet. Till dem hör när det egna laget i en ganska avgörande match ledde med 1-0. Motståndarna pressade på för att utjämna och fick sig tilldömda en högst tvivelaktig straffspark. Den straffen tog Lars och man trodde att faran var över. Men domaren ansåg att Lars hade rört sig för tidigt och straffen gick om. Den tog Lars också och vinsten var bärgad. Sådant minns man förstås. Dojor med tåförstärkning Fotbollsskorna under och 1950-talen var verkliga dojor och inga tossliknande mjukisar som i nutid. De hade hårdförstärkning på tårna ungefär som skyddsskor i dag. När man drämde till med en tåspark blev det bra skjuts på bollen men ofta ostyrigt. Råkade motståndarens ben komma i vägen var det mindre hälsosamt. Långa tåsparkar med bollen fjärran ut från planen utnyttjades ofta som vapen när ens lag låg illa till och man ville spela tid i den utsträckning som var möjligt. För man hade ju som regel tillgång till bara en boll under en match och den skulle ju hämtas, vilket tog tid. Strikt laguppställning Kommer ni förresten ihåg hur strikt spelarna var numrerade och uppställda på planen t.ex. på 1950-talet? Målvakten hade alltid nr 1. De två backarna eller fullbackarna hade nr 2 och 3. Halvbackslinjen bestod av nr 4 till höger, nr 5 (centerhalven) i mitten och nr 6 till vänster. Sedan var det mittfältet och anfallslinjen med högeryttern nr 7, högerinnern nr 8, centern nr 9, vänsterinnern nr 10 och vänsteryttern nr 11. Det var strängt logiskt och närapå lagbestämt att det skulle vara så. Bytte spelarna plats vilket i så fall gärna skedde under pausen så hörde det nästan till att också spelskjortorna skulle bytas. Vilken ordning och reda det var jämfört med nu! Till sist upplyser våra tre fotbollskillar oss om att de på höjden av sin karriär naturligtvis hade feta proffskontrakt på gång. De hade själva redan skrivit under handlingarna, men de höga herrarna inom italienska ligan glömde ringa om vart pappren skulle skickas, så därför blev det som det blev med de utlovade miljonerna. Tro det eller inte! Här sätter vi punkt för kåseriet och hänvisar till några bilder, så att ni ser vilka bekanta spelare som var med på den tiden det begav sig på 1950-talet. Roger Lind Korsholmssenioren 7

8 Under mina år som certifierad skrattinstruktör har jag fått uppleva och lära mig mycket. Jag har hört så många exempel på hur tufft och hänsynslöst arbetsklimatet kan vara. Läkare och terapeuter som jag talat med berättar om att allt fler även unga människor är rejält utmattade och behöver hjälp. Om de går i väggen blir det ett personligt lidande för den drabbade och hans närmaste och dessutom mycket dyrt för både arbetsgivare och samhälle. Det här gäller idag alla branscher. Jag har upplevt att humorn i arbetet har kommit på undantag. Man vågar av olika orsaker inte skratta och le. Ändå är det självklart att humorn är ett utmärkt medel att lätta på svåra situationer, lösa konflikter och få sjuka att tillfriskna snabbare. Skratta kroppen i balans Humor är ett seriöst verktyg och den fungerar som en startmotor. Humorsignaler förändrar spänningstillstånd till lustkänsla Skrattet ger oss en invärtes joggning och det är i synnerhet fortsättningseffekten som gör att man når fram till någon och att man uppnår något. Kommunikationer mellan människor kommer snabbare igång, vi får en trivsam atmosfär, trötthetskänslorna minskar och vi blir mera skärpta. Vi blir dessutom bättre på att lyssna och ta emot kunskap och minnet förlängs. Vi påverkar och sänder signaler till andra hela tiden och överallt. Vi kan ju inte stänga av oss. Om mottagaren av våra signaler är negativt inställd krävs många positiva signaler för att nå en förändring. Mottagaren tar emot våra signaler med sina fem sinnen. Här inverkar alltså vad vi säger, vad vi gör, vårt kroppsspråk och utseende, vårt engagemang, vår röst, våra kläder, smycken, parfym m.m. Optimister, glädjespridare blir färre I botten hos oss alla finns sinne för humor, för vi har alla förutsättningar för att kunna le och ta emot humorsignaler. Det är viktigt att det finns humor och att vi tar emot humor. Leendeframkallande inslag underlättar arbete och skapar en trivsam atmosfär. Umgängestonen och förekomsten av skratt berättar en hel del om miljön där vi vistas. En gladare och mera otvungen umgängeston bidrar till humor och skratt. Humorn fungerar som olja i maskineriet. Allt går som smort! Humorn öppnar dörrar och är en livgivande krydda i tillvaron såväl i privatsom i affärslivet. Möten och förhandlingar kan tack vare humor starta i en lättare atmosfär och ens egen ångest lättar och övergår från spänning till avspänning och det är bara nyttigt. Tyvärr vågar inte alla låta leenden och skratt bryta ut. Prestigeångest och krav, stress och blyghet hindrar. Kväver vi våra skratt för att bli tagna på allvar? Det är viktigt att vi umgås med varandra. Den sociala samvaron är många gånger en bra medicin. Jag beundrar alla som sysslar med väntjänst dvs. besöker åldringar, sjuka och andra människor som ofta är ensamma och kanske inte kan ta sig ut. Kom ihåg att vi i umgänget med varandra skall skratta och le. Diskutera glada och positiva händelser. Kan vi skratta tillsammans så trivs vi bättre och samarbetet flyter. Låt skrattet klinga, våga visa humor och var mer spontan! Om du möter någon utan ett leende ge honom ditt! Men kom ihåg att skratt även kan vara elakt och kan missbrukas. Undvik stressframkallande och aggressiv humor dvs. att skratta på andras bekostnad eller åt andras svagheter. Kvinnor är ofta självkritiska och mycket försiktiga med humor. Om de skulle vara mera spontana och våga visa humor skulle de vinna på det. Skratt aktiverar hela kroppen. Det ökar blodflödet i hjärnan, hämmar stress, syresätter blodet, påverkar andningen och hormonerna såsom vårt eget måväl-morfin, endorfinet. Endorfinerna brukar kallas kroppens eget knark. De ger lustkänslor och smärtlindring. Lungorna luftas ordentligt och vi blir av med restluft som innehåller en stor mängd koldioxidrester och vi får i stället syrerikt blod i lungorna. Finn Din styrka genom optimism - humor som läkemedel Vi har ofta förutfattade meningar och känslorna styr oss. Positiva signaler är avgörande för oss. Man åstadkom- 8 Korsholmssenioren

9 skratt är livsglädje mer visserligen ibland skratt ofrivilligt men när vi verkligen vill framkalla leenden eller skratt kan vi göra det av många olika orsaker. Vi vill t.ex. få uppmärksamhet, verka vara genomtrevliga, positiva och sympatiska personer, höja stämningen i den speciella situationen. Vi vill lösa upp en hel del knutar eller få andra perspektiv på något problem. Man skall så ofta det går, bryta det ofta förekommande negativa pratet om problem, arbetslöshet, sjukdomar och elände och i stället berätta om det som är glädjande och positivt i vår tillvaro. En amerikansk vetenskaplig undersökning visar att optimister lever markant längre än den statistiskt förväntade livslängden medan pessimister dör tidigare än förväntat. En undersökning i Norden visade att de som har en positiv syn på åldrandet lever längre. Det är ju också självklart att en person med positiv läggning mår mycket bättre än en pessimist som hela tiden ser negativt på sig och sin omgivning. År 1987 visade t.ex. amerikanerna Scheier och Carver att patienter som klassats som optimister återhämtade sig och läkte snabbare efter en hjärtoperation än motsvarande grupp med en pessimistisk grundsyn. Så om vi är optimister, skrattar och ler ofta, ser positivt på ålderdomen så är förutsättningarna för ett långt och bra pensionärsliv stora. Redan på 1700-talet ansåg Voltaire att det hörde till läkarens viktigaste uppgifter att roa patienten naturen tar hand om läkningen. Humorterapi har idag accepterats som hjälpmedel och positiva hälsoeffekter har konstaterats. Många sjukhus i USA har s.k. humorrum. Ellen Sullins vid Northern Arizona University har funnit att en persons sinnesstämning, snabbt och omärkligt, kan smyga sig på en annan människa. Var glad, optimistisk och visa din humoristiska läggning. Man kan skratta även om man har det svårt. Trösta dig inte med sprit och/ eller mat utan läs något roligt, upplev något roligt och skratta rejält. Le så länge du lever så lever du längre. Att humorn är ett läkemedel får vi även stöd för i bibeln, Ordspråksboken 17:22, där vi kan läsa: Ett glatt hjärta är en god läkedom men ett brutet mod tar märgen ur benen. Ni har säkert hört att läkare numera ordinerar motion för överviktiga och överstressade patienter i stället för mediciner. Kunde man inte tänka sig att de också ordinerar skratt och humor för dem som behöver det i stället för antidepressiva och liknande läkemedel? Doktor Madan Kataria från Indien har utvecklat en metod där man lockar fram skratt utan anledning (laugh for no reason). Man berättar inte vitsar, man kittlar inte varandra eller något liknande utan man leker fram skrattet (fake it until you make it). Skratt och leenden är naturligtvis inte de enda saliggörande för att skapa ett gott förhållande mellan människor men det har en stor betydelse. Mitt råd till alla är därför att inte vara rädd för att släppa fram ett rejält skratt då och då. Kom också ihåg att ett leende ansikte alltid är vackrare och fräschare än ett surt. Man ser sympatisk ut och leendet smittar. Om Du är intresserad kan Du läsa mera på Maria Andila, Finlands första skrattoch optimistkonsult Bilderna tagna ur Maria och Carl-Gustaf Andilas bildarkiv. Korsholmssenioren 9

10 En dam med tusen järn i elden Det är tidigt femtiotal. En liten flicka sitter på familjens gårdsplan och sjunger för hönsen. Förbipasserande gör stora ögon inför föreställningen och småler kanske litet åt sångerskan. Det är Birgitta Smedman som hittat sina första åhörare. Det handlar om Birgitta Lindros från Bladbacken i Solf. Hon föddes i familjen Smedman i mitten på 1940-talet. Musikaliteten har hon ärvt från släkten Granholm i Vikby. I hemmet lärde Birgitta sig spela på familjens tramporgel. Hon tog ut noter och klarade också av att spela fyrhändigt. - Då Bjarne Berg kom som lärare till byns skola lossnade det ordentligt, minns Birgitta. Han fick fart på musiklivet bland eleverna. I klass två spelade jag blockflöjt, i trean mandolin och i femman fiol. Alla instrument som behövdes fick jag och lärde mig behärska. Att väva är rofyllt och avslappnande. Efter skolan i Bladbacken följde Malax samskola och sedan Husmodersskolan i Gamla Vasa. Birgitta träffade sin nuvarande man och bildade familj. Paret försörjde sig som bönder och gården hade mjölkproduktion. Musikintresset levde kvar med oförminskad kraft. Hon tog sånglektioner för skådespelaren och sångaren Bertel Strandén och några år hann hon även gå i Kuulainstitutet. Själv utövade hon aktivt sin sång som solist. Hon har sjungit i dam- och kyrkokören i Solf, i Helsingbykören och ca 20 år i Vasa kammarkör. I Solfs stråkorkester spelar hon med. Foto Lars-Ole Lindros Inom musiklivet i Solf har hon varit starkt engagerad. Hon var första ordförande för Bjarnes musikskola, verksamhetsledare och lärare. Som lärare i orgelspel har hon haft många elever. Därtill var hon en tid ordförande för kulturnämnden i Korsholm. Tyvärr har Birgitta nu sett sig tvungen att sluta med solosången. En akut muskelinfektion satte sig i hela kroppen och ledde till följdsjukdomar som omöjliggjorde vidare sångverksamhet. - Kanske livet var för stressigt. Jag kom hem bara till föustiden, minns hon. Andra intressen upptar Birgittas tid. Hon är aktivt med i Martharörelsen. I föreningen i Solf har hon verkat som viceordförande från år 1991 till 1995 och sedan dess ordförande till År 2011 var hon styrelsemedlem och år 2012 föreningens sekreterare. - Jag har fått både silver- och guldmärke inom Vasabygdens Marthadistrikt, framhåller hon. Silvermärket kom som en total överraskning Mina marthakamrater gjorde en kupp utan att jag visste om något. Med värme i rösten berättar Birgitta om marthaföreningarnas fadderbarnsverksamhet. Tillsammans med bl.a. Marianne Ivars reste hon till Rumänien och fick träffa barnhemsbarn i landet. Där fanns då föreningens fadderbarn Eva med sonen Fabian. Han är i dagens läge 19 år gammal. Solfs marthaförening har hjälpt både mamman och sonen under många år. - Det var en oförglömlig resa, som gjorde starkt intryck på oss alla. Vi fick med egna ögon se att vår hjälp behövs och också att den gick fram. Birgitta plockar sedan fram det ena 10 Korsholmssenioren

11 Birgitta i morotslandet. Birgitta har själv komponerat dukens mönster utgående från färgerna i Solfs folkdräkt. handarbetet efter det andra. Speciellt en vävd bordlöpare med röda och gröna ränder fångar mitt intresse. Hon har själv komponerat mönstret och använt färger ur Solfs folkdräkt. Denna Solf-löpare överräcktes av marthorna till invigningen av Solfs nya skola. Tyg till folkdräkten har hon också vävt. - Jag har prövat på det mesta i handarbetsväg, men vävning tycker jag bäst om. Det är så rofyllt att sitta vid vävstolen. Knyppling och frivolitet är inte heller främmande för mig, berättar hon. Många vänner har fått en pläd som present. Handdukar i moderna mönster i svart-vitt-grått ligger framför oss på bordet och golvet täcks av randiga mattor i allmogestil. Sedan går Birgitta mannekäng genom rummet och visar upp en poncho med geometriska mönster i rutor. Mycket snygg! Maken kommer med ett inlägg som belyser Birgitta från en annan huslig sida: - Jag äter världens godaste mat varje dag, berömmer han. På grund av sjukdom, både egen och makens, har Birgitta sett sig tvungen att ta det lugnare i livet. Hon har dock nyligen varit sekreterare i historikkommittén vid Skolorna på Korsholm och tidigare medlem i styrelsen för skolan. Och fortfarande vill hon gärna plocka bär på sensommaren och de dagar höstsolen skiner. När vår pratstund är över tornar mörka moln upp sig vid horisonten. Birgitta får vila från bärplockningen i kväll. Marlene Ehnström Korsholmssenioren 11

12 På hemlig resa Korsholms Pensionärsförening brukar ordna en Hemlig Resa när sommaren står i sitt flor. Även i år blev det resa av med olika färdmål två dagar i följd. Touring Partners buss med Peter Söderqvist vid ratten anlitades. Reseledaren Håkan Wikberg biträdd av Peter Söderqvist borgade för att resa nr 1 med 44 passagerare ombord blev såväl angenäm som informativ. Rutten gick genom välbekanta österbottniska nejder. Ändå kändes infallsvinkeln nymodig. Nya kunskaper och intryck lades till de gamla. Bussen vände norrut längs riksåttan. Därefter blev det gamla riksåttan mot Maxmo! Klemetsgårdarnas kaffe med Lillkungs wienerbröd gav mersmak. Guiden Eija Mendelin tog sig an den av Kuorikoski (1824) ritade korskyrkan försedd med Hans Heinrichs orgel och Ehrengard Högnäs vävnad under altartavlan. Numera hör Maxmo församling till Vörå. Forntid (Maxmo fick kapell på 1700-talet) mötte nutid. Även den ärevördiga Tottesunds herrgård har detroniserats i och med Maxmos införlivning med Vörå. Kvar i huset finns numera byggnadskontoret och medborgarinstitutet. Gårdens förflutna som officersboställe under den svenska tiden kan aldrig glömmas, med namn som von Numers, Järnefält, Sibelius osv. Den presenterades av Eija. Mendelin. Ett stiligt ställe! Kosan ställdes mot Maxmo skärgård som numera har broförbindelser ända ut till Österö. Stråkaviken, längst ut, var just så öppen, djup och smal som man Sjön Hunurijärvi sedd från cafépaviljongen. Eija Mendelin guidade oss i Maxmo kyrka. föreställt sig. På Kråkholmen besökte vi Granholms gårdsbutik och inköpte allehanda godsaker. Därefter bjöd skärgårdsläget Varppi (Mendelinarnas företag) på utsökt god mat i Westerögården. Eija Mendelin berörde Equityutställningen i övre våningen och i korta ordalag skeendena i Maxmo Byar som vi passerade under Maxmoturen var Särkimo, Brudsund, Lövsund, Oxkangar, Hällnäs, Kaitsor, Karvat. Ståtliga hus belägna på ett havsnära boende -område (ett sätt att återerövra skärgården) ställvis omväxlande med Foto: Helena Wikberg övergivna, igenvuxna åkrar och gårdar gav en bild av att Skärgårdens handelskompani sett bättre dagar. Ättlingarna återkommer som sommargäster. Plötsligt korsades nya riksåttan igen och vi befann oss på Wilhelm von Schwerins väg mot Oravais slagfält. Denna gång fick Lotta Swärds sten merparten av uppmärksamheten. Håkan kunde berätta historien om Brita Johanna Granlund, den levande förebilden för den magiska gestalten Lotta Swärd. Kimo gamla by med järnbruket, sommarteatern, de bördiga slätterna och lika bördiga åkrar och gårdar i Komossa skymtade förbi. Kaffet drack vi i Alahärmä, granngårds till Komossa. Vi fick uppleva turistcentret Hunurijärvi med ägaren själv, Kalevi Hanhimäki, som guide. Anläggningen bygger på materialet torrfuru som var det mest iögonfallande virket i de två paviljonger vi såg. Kraftiga, tunga konstruktioner, stora ytor var dominerande i bord, pallar, i allt. En utgrävd myr med 10 källsprång bildar i dag en stor imponerade sjö. Stället måste ses, det kan inte beskrivas! Hemliga resan hade nått sin klimax. Efter en innehållsrik dag återvände vi via Vörå till hemsoporna. Greta Ahlskog 12 Korsholmssenioren

13 Café Tankar fungerar som bas på ön. Hemlig resa till Tankar Tankar fyr har lyst sjöfarande sedan Förmiddagskaffe drack vi på Strandis i Larsmo. Känn ditt Korsholm besökte skärgården Redan för ett antal decennier sedan företogs på initiativ av Sven- Erik Glader populära resor till olika delar av kommunen under devisen Känn ditt Korsholm. Senaste vår beslöt föreningens festoch aktivitetskommitté att väcka detta till liv igen. Den första resan, som samlade 42 deltagare, företogs torsdagen den 16 augusti som en halvdagsresa. Målet var denna gång skärgården och närmare bestämt Replot och Björköby. Som sakkunnig lokalguide anslöt sej Roland Wiik till sällskapet genast vi passerat Replotbron. Roland, som har sina rötter i Björköby, delade frikostigt med sej av sina gedigna kunskaper om Roland Wiik skötte förtjänstfullt guidningen, här i Replot kyrka. Foto: Helena Wikberg skärgårdens unika natur, om världsnaturarvet, om skärgårdsbornas liv och leverne under gången tid och i nutid. Under stoppet i Svedjehamn fick vi avnjuta Salteriets kaffe med goda smörgåsar som serverades av medlemmar i Björköby UF. Tänk så mycket nytt vi fått lära oss om denna del av vår stora kommun, sammanfattade någon i gruppen dagens intryck. Tanken är att det skall bli en fortsättning på temat Känn ditt Korsholm. Det finns många kommundelar att lära känna litet närmare. Med lokala guider, som känner sin hembygd utan och innan blir besöken till värdefulla upplevelser. Under dessa korta turer har också de som av en eller annan orsak inte vill delta i längre resor en möjlighet att komma sej ut. Håkan Wikberg Korsholmssenioren 13

14 Frågesport De gjorde det igen! Vårt eminenta frågesportslag, bestående av Kaj-Erik Pått, Håkan Wikberg och Britta Almén, tog hem 450 euro i prispengar till föreningen. I distriktets uttagningstävling fick laget första pris (250 euro) och i SPF:s frågesportsfinal i Karleby blev det andra pris (200 euro). Vi tackar och gratulerar. Resultattavlan i Karleby visar ställningen efter avslutad tävling. Korsholmslaget förlorade knappt (24 poäng) mot Helsingforslaget Arkadia (26 poäng). Månadsträff 26 april Marina Sabel presenterar företaget Riitan Herkku och produkterna vid månadsträffen den 26 april Foto: Börje Paro Här får deltagarna i träffen smakprov på Riitan Herkkus produkter. Kristina Linde informerar om närproducerade livsmedel vid månadsträffen den 26 april Korsholmssenioren

15 Sommarträff 14 juni Korvgrillning på gång vid sommarträffen den 14juni Patrick Ragnäs besökte oss på sommarträffen på Granösunds fiskeläge den 14 juni Foto: Helena Wikberg UPC Print Under ett besök på UPC Print redogör produktionschef Hasse Heikkilä för de olika skeden Korsholmssenioren går igenom när den framställs på tryckeriet. Sören Lundberg klargör för Marlene Ehnström hur han designar och ombryter Korsholmssenioren. Korsholmssenioren 15

16 Snart är det dags igen. Vi byter dina däck snabbt och enkelt,och självklart kan vi även förvara dina sommardäck under vintersäsongen. Hos oss får du alltid rätt däck till din bil. Ett tryggt val är alltid Vredesteins dubbade Arctrac. Nordtrac Xtreme - Anpassat för nordiskt klimat med varierande snö- och is-typer. Nordtrac 2 - Ett mjukt friktionsdäck med gott grepp och styrförmåga även i riktigt låga temperaturer , Lö Lisavägen 1 Smedsby

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2011 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. har det 41:sta verksamhetsåret 2011 haft knappa 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar.

Läs mer

Korsholms pensionärsförening rf

Korsholms pensionärsförening rf 1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2013 2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdistys ry. har det 43:dra verksamhetsåret 2013 haft 844 mar vid årets

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

ÖGONBLICKETS UTSEENDE. av Maria Lönnberg

ÖGONBLICKETS UTSEENDE. av Maria Lönnberg ÖGONBLICKETS UTSEENDE av Maria Lönnberg September 2007 Händelserna utspelar sig på ett vårdhem för åldringar. Personer: Otto 28 år, skadades alvarligt i en bilkrock för fem år sedan, är totalförlamad och

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Forum för talare. En fet läskig smäll. Paolo Roberto. Oktober 2005 Augusti 2004

Forum för talare. En fet läskig smäll. Paolo Roberto. Oktober 2005 Augusti 2004 Oktober 2005 Augusti 2004 En fet läskig smäll Folkhälsoinstitutet oroar För ett år sedan fi ck jag se en rapport från folkhälsoinstitutet som skrämde mig. Den visade alarmerande siffror när det gällde

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON

P R O F I L E N PÄR JOHANSSON Pär Johansson Född: 1970 Bor: Hudiksvall, uppvuxen i Delsbo. Familj: Sambo, en son och en dotter Drömyrke som barn: Fotbollsproffs Utmärkelser, ett utval: Guldmasken, Årets unga chef, Astrid Lindgrens

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Castor syr - Lars Klinting

Castor syr - Lars Klinting Alla får åka med - Anna-Clara Tidholm Alla får åka med är en barnbok för 2-3-åringar. Den handlar om gemenskap och vikten av den enkla, vardagliga samvaron. En liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar

Läs mer

Aktiviteter på Idingstad Säteri

Aktiviteter på Idingstad Säteri Aktiviteter på Idingstad Säteri Vi kan erbjuda inomhus aktiviteter eller utomhus aktiviteter i form av t.ex: INOMHUS: Dryckesprovningar i vår nyrenoverade vinkällare med anor från 1600-talet ca 1-1,5 timme

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer