Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare"

Transkript

1 Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Mars 2015

2 Inledning Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras i Solna. Omvårdnadsnämnden i Solna har det politiska ansvaret för äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Omvårdnadsförvaltningen har till uppgift att verkställa omvårdnadsnämndens beslut, att planera, driva och följa upp verksamheten. Verksamheten drivs både av externa entreprenörer och i Solna stads egen regi. Det är viktigt att du känner dig nöjd med den vård och omsorg som ges inom Solna stads verksamheter. För att tydliggöra våra tjänster och vilken kvalitetsnivå vi garanterar finns kvalitetsdeklarationer för olika områden. Kvalitetsdeklarationerna är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Kvalitetsdeklarationerna utgår från de mål omvårdnadsnämnden har beslutat ska gälla för äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, de krav som ställs i upphandling av utförare samt det omvårdnadsförvaltningen funnit vara särskilt betydelsefullt för att du ska uppleva att insatserna är av god kvalitet. Om du inte skulle vara nöjd, om en kvalitetsbrist uppstår eller om insatser uteblir ska det rättas till så snart som möjligt. Din biståndshandläggare kan ge dig mer information om kvalitetsdeklarationerna. Mer information och kvalitetsdeklarationer för övrig service i Solna finner du även på Solna stads hemsida solna.se 2

3 Innehåll Inledning Vad är hemtjänst? Kundval Avgifter 2015 Kvalitetsgarantier, HEMTJÄNSTUTFÖRARE I SOLNA 1:a Aktiva valet 1:a Hemtjänst och vårdcompaniet Adela Omsorg Ansvarsfull Omsorg Arthur Vård och Omsorg AB Attendo Bäst Omsorg i Stockholm Care Rent CuraNova Omsorg Delux Hemtjänst Elit Omsorg Enklare Vardag Eveo FSB Finsk Omsorg Humana Humaniora kommunal hemtjänst Lea Vård och omsorg Livis Omsorg Macorena Medihead Mica omsorg Mångkulturell hemtjänst Olir Hemtjänst Omsorgsjouren Proffssystern SAGAC Sjöströms Hemservice Svanens hemtjänst Veroma Omsorg

4 FÖRENKLAD ANSÖKAN OM SERVICE För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service fi nns möjlighet till förenklad handläggning vilket innebär att du endast anger dina hjälpbehov på en särskild blankett. Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få ett trygghetslarm, matlådor eller promenader. Om vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan. VILL DU LÄSA MER? Gå gärna in på Solnas hemsida och läs mer om hemtjänst: solna.se/hemtjanst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma. Om du av någon anledning, till exempel en funktionsnedsättning eller minskad ork, inte kan klara de vardagliga sysslorna själv så kan du ansöka om att få hjälp i hemmet. Hur får jag hemtjänst? I Solna finns det två sätt att få hjälp i hemmet. Om du endast behöver hjälp med service kan du göra en förenklad ansökan. Då behöver du inte träffa en biståndshandläggare. Om du behöver mer hjälp eller om du är under 65 år så måste du göra en traditionell ansökan. Du får då träffa en biståndshandläggare som gör en utredning av ditt hjälpbehov och fattar ett beslut. Hur ansöker jag om hemtjänst? Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din personliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn. Du måste själv ansöka om den hjälp du behöver. Det kan ingen annan göra åt dig. Biståndshandläggaren kommer att skriva en utredning utifrån den information som du lämnat vid hembesöket. Se kontaktuppgifter på baksidan av broschyren. Hur går en utredning till? Kontakta en biståndshandläggare genom att ringa eller att skicka in en ansökan. Om du är inlagd på sjukhus så är det sjukhuset som kallar till en så kallad vårdplanering. Biståndshandläggaren behöver träffa dig för att få din ansökan. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kommer du tillsammans med handläggaren att gå igenom din hälsa, din sociala situation och ditt hjälpbehov. Om du blir beviljad hjälp får du välja en hemtjänstutförare som ska utföra din hjälp. Om du får avslag på den hjälpen du ansökte om så har du rätt att överklaga. Överklagan måste komma till biståndshandläggaren inom tre veckor från att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan. Du får alltid ett skriftligt beslut oavsett om det är ett bifall eller ett avslag. 4

5 Kundval Solna stad tecknar avtal och överenskommelser med olika utförare för driften av hemtjänst. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. När du blivit beviljad hjälp i hemmet har du rätt att välja en utförare. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg arbetar staben för kvalitetsutveckling med att göra avtalsuppföljningar hos samtliga entreprenörer och egen regi. Staben för kvalitetsutveckling tar emot klagomål och synpunkter från kunder och ser till att dessa åtgärdas av respektive utförare. Sedan år 2008 görs brukarundersökningar där samtliga som är beviljade hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas. Resultatet av brukarundersökningar och den senaste avtalsuppföljningen finns att läsa på solna.se/hemtjanst Där kan du också jämföra alla hemtjänstutförare utifrån verksamheternas profiler. Hur ska jag tänka vid val av utförare? När du ska välja utförare bör du utgå ifrån vad som är viktigt för just dig. Nedan kommer några exempel på vad många kunder upplever som viktigt när hjälpen ges: Personalkontinuitet hur många olika personer kommer jag att få hjälp av? Tidskontinuitet håller personalen de tider som vi kommit överens om? kunskap/kommunikation kan personalen tala mitt språk? Tillgänglighet är det lätt att få kontakt med hemtjänstutföraren? Blir jag uppringd om jag lämnar ett meddelande? Närhet var är hemtjänstlokalen belägen? Rekommendationer känner jag någon som kan rekommendera en utförare? Ovanstående frågor kan ge dig inspiration att komma fram till vad som är viktigt för dig när du väljer hemtjänst. Ett förslag är att du tar kontakt med några hemtjänstutförare och frågar hur de kan leva upp till de frågor som är viktiga för dig. 5

6 VART SKA JAG VÄNDA MIG OM JAG HAR KLAGO- MÅL? Kvalitetsutvecklare för hemtjänst, larm och nattpatrull samt dagverksamheter för äldre. Kontakta Solna stad Om jag inte kan välja Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare. Det finns en turordningslista för vilket företag som ska väljas som ickevalsalternativ. Kan jag byta utförare? Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar 30 dagar att få bytet genomfört. Prata med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Om jag behöver mer hjälp Kommunens riktlinjer reglerar till viss del vilka hjälpinsatser du kan få beviljade. De flesta hemtjänstutförare erbjuder även så kallade tilläggstjänster. Dessa tjänster beställer du direkt av hemtjänstföretaget. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt och snöskottning. Om jag inte är nöjd med hjälpen Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen på hemtjänstföretaget. Du kan också ringa till staben för kvalitetsutveckling och lämna ett klagomål. I vissa fall kan du få kompensation av hemtjänstuföraren. Vad kostar hemtjänsten? Omsorgsavgiften för år 2015 varierar mellan kr/mån beroende på din inkomst och på vilka insatser du har. Hur beräknas avgiften? Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Omsorgsavgiften räknas ut efter dina inkomster och det lagstadgade förbehållsbeloppet. Förbehållsbelopp När vi fastställer omsorgsavgift gör vi en beräkning av ett förbehållsbelopp. Detta är en summa som du för dina personliga behov ska ha kvar när omsorgsavgift och boendekostnad är betald. Förbehållsbeloppet gäller för hela riket och ska täcka normalkostnader för livsmedel, el, kläder, skor, hälso- och sjukvård, tv-licens, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel. Om du har levnadskostnader utöver de som ingår i förbehålls- 6

7 beloppet har du möjlighet att få ett individuellt prövat förbehållsbelopp. Det kan vara aktuellt om du till exempel har god man eller behöver medicinsk fotvård. Förbehållsbeloppen för år 2015 är: Ensamstående 65 år och äldre: Ensamstående under 65 år: Gifta/registrerade partner/sammanboende 65 år och äldre: Gifta/registrerade partner/sammanboende under 65 år: kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad Rätten att överklaga avgiftsbeslut. Du får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är du inte nöjd med beslutet det vill säga, avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Därefter skickas inte nya avgiftsbeslut ut vid årliga justeringar. Betalning Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst en månad, 30 kalenderdagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod. För påbörjad kalendermånad debiteras du avgift. Tänk på att du måste boka av de serviceinsatser som du beställt minst 24 timmar före, om du inte önskar få det utfört - annars blir du debiterad avgift. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. Bostadstillägg för pensionärer Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att kunna betala för ditt boende. Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad oavsett om du bor i en hyrd bostad, i en bostadsrätt eller i ett eget hus. Om du har låga inkomster kan du få bostadstillägg även om du har tillgångar. 7

8 ANSÖKAN AV BOSTADS- TILLÄGG Bostadstillägg ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Ring Pensionsmyndighetens kundtjänst: Har du frågor om avgifter, kontakta avgiftshandläggarna Kontakta Solna stad Om du är gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Som ålderspensionär ska du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Avgifter för 2015 FÖLJANDE AVGIFTER BETALAR DU PER GÅNG: Städning 2 r o k Tvätt Inköp Apoteksärende Sopsortering 380 kr/gång 244 kr/gång 109 kr/gång 82 kr/gång 82 kr/gång FÖLJANDE INSATSER BETALAR DU PER TIMME: Ledsagning Promenad 163 kr/tim 163 kr/tim Avlösning i hemmet 27 kr/tim FÖLJANDE INSATSER BETALAR DU EN FAST AVGIFT FÖR PER MÅNAD: Personlig omvårdnad Trygghetslarm Matdistribution 868 kr/månad 163 kr/månad 163 kr/månad Du är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av din avgift. 8

9 KVALITETSDEKLARATION Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Hemtjänst Personer som har behov av hjälp och stöd i vardagen kan ansöka om att få hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer.

10 VI LOVAR ATT Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar. Du får ett gott bemötande av personalen som har rätt kompetens för att utföra den hjälp du har blivit beviljad. Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året. Du dagligen kan komma i kontakt med ansvarig person inom hemtjänsten. Du blir informerad om personalen är försenad eller om det kommer annan personal än den som är inplanerad. All personal som kommer till dig ska kunna visa företagslegitimation. Personalen som sköter dina inköp hanterar dina pengar på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg. Hemtjänsten hanterar dina nycklar på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg Personalen samverkar med dagverksamheten och primärvården utifrån dina behov och önskemål. HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/ synpunkt. HÄR FINNS VI Postadress Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Solna Besök Stadshuset i Solna centrum Stadshusgången 2 Telefon Kontakt solna.se/kontaktcenter Webbplats solna.se

11 1:a Aktiva valet i Norden 1:a Aktiva valet är ett företag som bedriver vård och omsorg i flera kommuner. Vårt huvudkontor finns i Täby men vi har även lokaler i flera kommuner inom Stockholmsområdet. Vill du veta mer hör av dig så berättar vi gärna! Vi har specialkompetens inom demens och äldre med psykisk ohälsa. Vi erbjuder våra medarbetare handledning och fortbildning kontinuerligt för att kunna ge dig vård och omsorg utifrån dina önskemål och behov. Alla våra medarbetare har individuell kompetensutvecklingsplan och lämnar ett registerutdrag från polisen vid nyanställning. Hos oss blir du bemött på ett professionellt och respektfullt sätt. Företaget har funnits sedan Vår grundläggande idé är att personer med funktionsnedsättning oavsett ålder ska kunna vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser. I vårt dagliga arbete är målet att du som brukare ska vara delaktig i din vård och omsorg. Genom en professionell företagskultur med starkt humanistiska värderingar attraherar vi de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Möten mellan oss och våra brukare ska präglas av respekt och lyhördhet liksom våra tjänster av kontinuitet och trygghet. 1:A AKTIVA VALET I NORDEN Tryffelvägen Täby Hemsida: forstaaktivavalet.se Arja Ameen Våra tjänster Hemtjänst, avlösning, ledsagning och hushållsnära tjänster. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är när det gäller: samma personal som besöker dig personalen kommer enligt överenskommen tid talar det språk som kunden önskar Därför arbetar vi extra mycket med dessa frågor i vårt kvalitetsarbete. Ring oss så berättar vi hur! 11

12 1:A HEMTJÄNST OCH VÅRDKOMPANIET Enhetschef: Isabella Hjalmarson Vertovec Adress södra: Huvudstagatan Solna Verksamhetsledare Solna söder: Katarina Kosiarska Adress norra: Näckrosvägen Solna Samordnare Solna norr: Jannie Åberg Hemsida: hemtjanstkompaniet.se 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet och finns lokalt nära dig som kund med kontor både i Råsunda och i Huvudsta. Med hjärta, lyhördhet och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig. 1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet och finns lokalt nära dig som kund med kontor både i Råsunda och i Huvudsta. Med hjärta, lyhördhet och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig. Vi är en flexibel hemtjänst och anpassar oss efter våra kunders behov och önskemål. 1:a Hemtjänstkompaniet har bedrivit kvalitativ hemtjänst i Stockholm sedan tidigt 90-tal och tar med oss de erfarenheter vi samlat på oss genom åren och hoppas att det skall genomsyra vårt arbete i Solna. Vi har två kontor i Solna; ett i Huvudsta och ett i Råsunda. För båda kontoren ansvarar enhetschefen Isabella Hjalmarson Vertovec tillsammans med verksamhetsledaren Katarina Kosiarska (söder) och samordnaren Jannie Åberg (norr) för. De ansvarar för den löpande kontakten med Solna stad som uppdragsgivare samt är även de som bokar ett personligt möte med er för uppstart eller uppföljning av er hemtjänst. Alla våra kunder ska ha en kontaktperson som engagerar sig extra i just dig som kund. Den övergripande kund- och personalplaneringen ansvarar Katarina och Jannie i samråd med enhetschefen för. Med professionella planeringsverktyg tillser de att de av kommunen beviljade timmarna utförs på ett för kunden lämpligt sätt med den personal som passar för uppdraget. Regelbundna uppföljningar om våra kunders upplevelse av våra tjänster utförs. Tilläggstjänster i form av hushållsnäratjänster med RUT-avdrag finns att beställa. Vi genomför regelbundet enkätundersökningar för att mäta så väl kund som medarbetarnöjdhet. Vår strävan är att båda dessa med råge skall överskrida 85%. I företaget finns grund krav på att all personal skall behärska svenska språket till fullo i så väl tal som skrift. Varmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller funderingar! 12

13 Adela Omsorg Trygg omsorg på Dina villkor! Hög personalkontinuitet med utbildad och duktig personal som utgår från just Dina hjälpbehov! Trygg Omsorg på DINA villkor genom Hög personalkontinuitet med duktig utbildad och erfaren personal som alltid utgår från Dina hjälpbehov! Det är samma personal som kommer till Dig och du får hjälp av den personal som Du har förtroende för!! Vi utgår ifrån att Varje människa är en unik individ med egna förutsättningar och behov och Du formar hjälpen tillsammans med oss! Verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande Adela omsorg är verksam i både Solna stad, Stockholm stad och Sollentuna kommun. Vårt kontor ligger i Solna. Adela Omsorg har tydliga mål som återspeglar företagets visioner. Vi jobbar ständigt för att kvalitetssäkra vårt arbete genom kundenkäter, uppföljningar och kontinuerlig kontakt med Dig som kund. Vi ger Dig en Trygg omsorg på Dina villkor! Din röst är oerhört viktig för oss och för det arbete vi utför. Vi strävar alltid efter att nå målen i vårt dagliga arbete: Du ska känna dig Trygg med oss! Du ska känna att vi ständigt finns för Dig! Vår hjälp ska ge Dig hög Livskvalitet! Vi har utbildade undersköterskor och vårdbiträden som har minst 3-års erfarenhet inom området. De jobbar efter Dina önskemål och dina behov! Vi har även sjuksköterskor i företaget som kan bistå med rådgivning vid behov. Tilläggstjänster som vi tillhandahåller: städning och fönsterputs. ADELA OMSORG Vretenvägen Solna eller Hemsida: adelaomsorg.se Hannah Lindgren eller All personal pratar svenska. Vi har även flera bland personalen som kan prata engelska, persiska, tyska, spanska, kurdiska, turkiska, tigrinska med flera. 13

14 ANSVARSFULL OMSORG Virebergsvägen Solna Fax: se Hemsida: ansvarsfullomsorg.se Hoja Jariani se Ansvarfull Omsorg Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst en individ- och behovsanpassad omsorg. Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Som kund får du egen kontaktperson som utför dina insatser. Dessutom håller du nära kontakt med din ansvarige samordnare. Vi strävar efter, så långt som möjligt, att begränsa antalet personer som besöker dig. Vår personal bär ID med namn, foto och företagets logo. Vi avtalar alltid tid per telefon inför möte, planering eller uppföljning. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering och Din samordnare följer alltid med personalen vid första insats/besök. Hos Ansvarsfull omsorg hittar du kompetens som mentalskötare, sjuksköterska, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet. Vi kan även erbjuda omsorg på ditt eget språk. : persiska, engelska, finska, arabiska eller kurdiska. 14

15 Arthur Vård och Omsorg AB Ett lite mindre hemtjänstföretag. Vi har personal med undersköterske och eller vårdbiträdesutbildning med lång erfarenhet. Vår lokal finns på Siriusgatan 18 i Märsta. Vi erbjuder omvårdnads och servicetjänster. Dessutom har vi hushållsnära tjänster som fönsterputs, extrastäd, snöskottning m.m. Vi har personal som förutom svenska talar finska, arabiska, kurdiska och persiska. ARTHUR VÅRD OCH OMSORG AB Siriusgatan 18, Märsta Hemsida: arthurab.se Maritha Grönwall E-post versamhetschef: Fax:

16 ATTENDO HEMTJÄNST ATTENDO KUNDVAL SOLNAOMRÅDE 1 Stråkvägen Solna Fax: Hemsida: attendo.se Anna Lahger attendo.se , Samordnare: Renee Simlin och Ilona Stefansson attendo.se ATTENDO KUNDVAL SOLNAOMRÅDE 2 Algatan Solna Hemsida: attendo.se Marie-Louise Eklof marie-louise Samordnare: Therese Wallin Attendo Vi ger dig den bästa hemtjänst som går att få, i samråd med dig. Du ska känna dig trygg med din vård/omsorg som vi utför med en god kvalitet hos dig. Vårt bidrag Att förebygga innan det händer vann 2013 års kvalitetspris i Solna. Vi ser till att du får din omsorg på ditt sätt. Vi gör upp en genomförandeplan tillsammans med dig, för att du skall veta när vi kommer, vad vi skall göra och viktigaste av allt, hur du vill att vi skall utföra din hjälp. Vi vill att du skall känna dig trygg med oss, därför bär vi alltid arbetskläder, namnskylt och legitimation. Vi har utbildad personal inom demensvård, psykiatri och extra kunskap inom kost och näringslära. Då vi anställer ny personal skall de ha utbildning inom vård och omsorg. Attendo Bollens hemtjänst finns till för dig som är i behov av hemtjänst eller hushållsnära tjänster. Enheten har en verksamhetschef, samordnare, vårdbiträden och undersköterskor som ska se till att vi ger dig en anpassad omsorg för just dig, visa dig respekt, förmedla dig trygghet och hjälpa dig att behålla och utveckla mentala och fysiska förmågor. Många av medarbetarna har arbetat länge hos oss. En kontaktperson som du kan vända dig till utses under din första vecka. Vi har medarbetare med specialkunskap i demenssjukdomar, psykiatri och kost- och näringslära. Vi har väl utarbetade rutiner gällande synpunkter, klagomål och kompensation. Vår kvalitetsgrupp vill ha både ros och ris för att kunna förbättra arbetet. Vi återkopplar genast till dig, dina synpunkter är viktiga. Du kan köpa hushållsnära tjänster direkt av oss med RUT avdrag t ex inköp, tvätt, städ och fönsterputs. Vårt tal- och skriftspråk är svenska, vilket alla måste kunna för att arbeta hos oss. Vi har också medarbetare som kan andra språk tex polska, ryska och arabiska. Ring gärna för att höra dig för, om vi har medarbetare som kan ditt språk. 16

17 Bäst Omsorg i Stockholm Hemtjänst med hjärta! Hög personalkontinuitet i rätt tid på dina villkor där din trygghet och dina behov sätts i centrum Tycker du att det är viktigt att du känner igen den som kommer till dig? Tycker du det är viktigt att hemtjänsten kommer i tid? Tycker du att det är viktigt att den hjälp du får utförs på ett bra sätt och på dina villkor? Då ska du välja hemtjänst från Bäst Omsorg AB! Vi har hög personalkontinuitet med noga utvalda engagerade medarbetare för att kunna erbjuda en kundanpassad omsorg. Vi är noga med att komma i tid. Vi drivs av att alltid leverera bäst kvalitet och ta tillvara våra kunders önskemål, allt ifrån hur städningen ska utföras till när du vill duscha. Det kallar vi hemtjänst med hjärta! Vi har många i personalen som har lång erfarenhet från demensdiagnoser. Verksamheten bedrivs från vårt kontor i Vällingby. Kontoret som finns på Grimstagatan 213 har avtal med både Solna och Stockholms kommun. Enheten leds av en verksamhetschef och en samordnare. Samtliga våra kunder har en utsedd kontaktman och en aktuell genomförandeplan. BÄST OMSORG I STOCKHOLM Spångavägen Spånga Hemsida: bastomsorg.se Carina Andersson

18 CARE RENT Västra vägen 5 A Solna Fax: Hemsida: carerent.com Simin Torkzadeh Mobil: Care Rent international AB Företaget etablerades år Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice i Stockholms kommun samt i flera kranskommuner. Vi ger dig en trygg och omsorgsfull hemhjälp som vi utformar tillsammans med dig. Det viktigaste för oss på Care Rent är att du ska känna trygghet och lugn i din vardag. Du har en alldeles unik kunskap på ett område, nämligen om dig själv och din egen situation. Därför sker alla hjälpinsatser i samråd med dig. På så sätt anpassas vården till att fungera väl tillsammans med dina egna levnadsvanor och ditt sociala sammanhang. Vi försöker beakta både din inre och din yttre trygghet. Vi uppnår detta genom yrkeskunnig, utvecklingspositiv och ansvarsfull personal. Ett nära samarbete med dina anhöriga och/eller andra viktiga personer hjälper också till att skapa detta. CareRents huvudkontor finns på Västra vägen 5A vid Solna Centrum. Verksamhetschef är Simin Torkzadeh. Vi har två samordnare, Semra Budak och Bijan Rezai. Personalen har praktiskt erfarenhet inom äldreomsorg och personlig assistans. Våra medarbetare är sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor och vårdbiträden. Av vår personal blir du bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett bakgrund. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som exempelvis försäkringskassan och kommunens olika avdelningar. Oavsett ditt behov är det viktigt för oss att du känner dig trygg och lugn. Därför får du alltid en kontaktperson och hjälp av samma person (eller personer, beroende på ditt behov) som kan prata på svenska och ditt modersmål och på de tider som passar dig. Vi har tillgång till personal som förutom svenska pratar: persika, finska, spanska, kurdiska, arabiska, ryska, turkiska, bosniska, pashto (afghanska) och italienska. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som exempelvis försäkringskassan och kommunens olika avdelningar. 18

19 CuraNova Omsorg CuraNova Omsorg hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg och säker. Vi medverkar till att skapa en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare. Vi bemöter dig med respekt och lyhördhet för hur du vill utforma din hjälp. Dina insatser utförs av personal som har bred kompetens och erfarenhet inom äldreomsorg. Genom att erbjuda hög kvalitet och kontinuitet på våra tjänster vill vi att du blir nöjd. Vår personal är utbildad, erfaren och flexibel för dina behov och önskemål. Vi har medarbetare som är utbildade socionomer och vårdbiträden som har bred kunskap inom flera områden såsom somatiska sjukdomar (som t ex stroke, hjärtinfarkt, Parkinson) men även psykisk ohälsa och demens. Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer. För människor med annan kulturell bakgrund erbjuder vi vård och omsorg på modersmål. För oss är det viktigt att leverera hög kvalitet på de tjänster vi utför och att du är nöjd. Dina synpunkter och erfarenhet från vår personal som utför våra tjänster är de viktigaste tillgångarna vid förbättring av kvaliteten. Vi erbjuder våra kunder även tilläggstjänster såsom extra städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, snöskottning, inköp mm. Vi kan hjälpa dig med kontakterna med biståndshandläggare och vårdcentral samt vid behov med anda instanser. CURANOVA OMSORG Måsholmstorget Skärholmen Fax: Hemsida: curanova.se Sanja Jagustin Christiansson curanova.se Vi arbetar dagligen med ett flertal olika språk. Förutom svenska arbetar vi mycket med kroatiska, serbiska, bosniska, arabiska och kurdiska. 19

20 DELUXE HEMTJÄNST Fyrverkarbacken 30 A, Stockholm Fax: Hemsida: deluxeliving.se Monica Fagerström Deluxe Hemtjänst Deluxe Hemtjänst är ett företag med professionella undersköterskor som har flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Vi värnar om din intrigritet, självbestämmande och delaktighet. Vi medverkar till att Du hos oss ska få en aktiv och meningsfull tillvaro, genom inflytande, delaktighet och social samt kulturell aktivering i din vardag. Vi har i verksamheten även personal med utbildning inom demens, stroke och mat, mathållning samt tandhygien. Inflytande: De beviljade insatserna planeras enligt dina behov, önskemål och delaktighet. Dina beviljade insatser kommer att vara individanpassade och din kontaktman kommer att se till att de utförs enligt biståndsbeslut och ändras när behov uppstår. Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg. Du får en egen kontaktman som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktmannen har även kontakt med dina närstående och anhöriga. DeLuxe Hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn kring kunden. Vi visar alla kunder respekt och empati, vi är lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt. Svenska, engelska, kurdiska, turkiska, arabiska, persiska, spanska, finska m.m. (vi har personal som matchar de flesta språken, fanns inte det språk du sökte vänligen kontakta oss så kan vi ordna det). Våra övriga tjänster Skönhetsvård så som hårklippning, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling etc. genom vår samarbetspartner Aysel s Skönhetsvård (www.aysels.se). Samt hushållsnära tjänster med RUT-avdrag; trädgårdsskötsel, snöskottning, städning, matlagning, tvättning samt mat inköp m.m. Auktoriserade redovisningstjänster så som inkomstdeklarationer och övriga skattefrågor samt ekonomisk rådgivning. 20

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget. Att välja hemtjänstutförare Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst.

Läs mer

Anordnare i Älta. Boo

Anordnare i Älta. Boo Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo.

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Boo Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun

Val inom. Ledsagarservice. Godkända utförare i Uppsala kommun Val inom Ledsagarservice Godkända utförare i Uppsala kommun Utförarkatalog senast ändrad 25 juni 2015 Det här innebär eget val Uppsala kommun har så kallat eget val inom ledsagarservice. Det innebär att

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer