Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare"

Transkript

1 Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Mars 2015

2 Inledning Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande. Personer med nedsatta funktioner ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt och det ska vara tryggt att åldras i Solna. Omvårdnadsnämnden i Solna har det politiska ansvaret för äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Omvårdnadsförvaltningen har till uppgift att verkställa omvårdnadsnämndens beslut, att planera, driva och följa upp verksamheten. Verksamheten drivs både av externa entreprenörer och i Solna stads egen regi. Det är viktigt att du känner dig nöjd med den vård och omsorg som ges inom Solna stads verksamheter. För att tydliggöra våra tjänster och vilken kvalitetsnivå vi garanterar finns kvalitetsdeklarationer för olika områden. Kvalitetsdeklarationerna är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Kvalitetsdeklarationerna utgår från de mål omvårdnadsnämnden har beslutat ska gälla för äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, de krav som ställs i upphandling av utförare samt det omvårdnadsförvaltningen funnit vara särskilt betydelsefullt för att du ska uppleva att insatserna är av god kvalitet. Om du inte skulle vara nöjd, om en kvalitetsbrist uppstår eller om insatser uteblir ska det rättas till så snart som möjligt. Din biståndshandläggare kan ge dig mer information om kvalitetsdeklarationerna. Mer information och kvalitetsdeklarationer för övrig service i Solna finner du även på Solna stads hemsida solna.se 2

3 Innehåll Inledning Vad är hemtjänst? Kundval Avgifter 2015 Kvalitetsgarantier, HEMTJÄNSTUTFÖRARE I SOLNA 1:a Aktiva valet 1:a Hemtjänst och vårdcompaniet Adela Omsorg Ansvarsfull Omsorg Arthur Vård och Omsorg AB Attendo Bäst Omsorg i Stockholm Care Rent CuraNova Omsorg Delux Hemtjänst Elit Omsorg Enklare Vardag Eveo FSB Finsk Omsorg Humana Humaniora kommunal hemtjänst Lea Vård och omsorg Livis Omsorg Macorena Medihead Mica omsorg Mångkulturell hemtjänst Olir Hemtjänst Omsorgsjouren Proffssystern SAGAC Sjöströms Hemservice Svanens hemtjänst Veroma Omsorg

4 FÖRENKLAD ANSÖKAN OM SERVICE För dig som är över 65 år och behöver hjälp med service fi nns möjlighet till förenklad handläggning vilket innebär att du endast anger dina hjälpbehov på en särskild blankett. Service kan vara inköp, städning, tvätt, apoteksärenden eller sopsortering. Du kan även göra en förenklad ansökan för att få ett trygghetslarm, matlådor eller promenader. Om vill ansöka om mer hjälp än vad som framgår av blanketten för förenklad ansökan måste du göra en traditionell ansökan. VILL DU LÄSA MER? Gå gärna in på Solnas hemsida och läs mer om hemtjänst: solna.se/hemtjanst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma. Om du av någon anledning, till exempel en funktionsnedsättning eller minskad ork, inte kan klara de vardagliga sysslorna själv så kan du ansöka om att få hjälp i hemmet. Hur får jag hemtjänst? I Solna finns det två sätt att få hjälp i hemmet. Om du endast behöver hjälp med service kan du göra en förenklad ansökan. Då behöver du inte träffa en biståndshandläggare. Om du behöver mer hjälp eller om du är under 65 år så måste du göra en traditionell ansökan. Du får då träffa en biståndshandläggare som gör en utredning av ditt hjälpbehov och fattar ett beslut. Hur ansöker jag om hemtjänst? Om du behöver hjälp dagligen till exempel med din personliga omvårdnad, kontaktar du en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp. Det kan vara hjälp med matlagning, dusch, toalettbesök eller tillsyn. Du måste själv ansöka om den hjälp du behöver. Det kan ingen annan göra åt dig. Biståndshandläggaren kommer att skriva en utredning utifrån den information som du lämnat vid hembesöket. Se kontaktuppgifter på baksidan av broschyren. Hur går en utredning till? Kontakta en biståndshandläggare genom att ringa eller att skicka in en ansökan. Om du är inlagd på sjukhus så är det sjukhuset som kallar till en så kallad vårdplanering. Biståndshandläggaren behöver träffa dig för att få din ansökan. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kommer du tillsammans med handläggaren att gå igenom din hälsa, din sociala situation och ditt hjälpbehov. Om du blir beviljad hjälp får du välja en hemtjänstutförare som ska utföra din hjälp. Om du får avslag på den hjälpen du ansökte om så har du rätt att överklaga. Överklagan måste komma till biståndshandläggaren inom tre veckor från att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan. Du får alltid ett skriftligt beslut oavsett om det är ett bifall eller ett avslag. 4

5 Kundval Solna stad tecknar avtal och överenskommelser med olika utförare för driften av hemtjänst. Avtal och överenskommelser reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. När du blivit beviljad hjälp i hemmet har du rätt att välja en utförare. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg arbetar staben för kvalitetsutveckling med att göra avtalsuppföljningar hos samtliga entreprenörer och egen regi. Staben för kvalitetsutveckling tar emot klagomål och synpunkter från kunder och ser till att dessa åtgärdas av respektive utförare. Sedan år 2008 görs brukarundersökningar där samtliga som är beviljade hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas. Resultatet av brukarundersökningar och den senaste avtalsuppföljningen finns att läsa på solna.se/hemtjanst Där kan du också jämföra alla hemtjänstutförare utifrån verksamheternas profiler. Hur ska jag tänka vid val av utförare? När du ska välja utförare bör du utgå ifrån vad som är viktigt för just dig. Nedan kommer några exempel på vad många kunder upplever som viktigt när hjälpen ges: Personalkontinuitet hur många olika personer kommer jag att få hjälp av? Tidskontinuitet håller personalen de tider som vi kommit överens om? kunskap/kommunikation kan personalen tala mitt språk? Tillgänglighet är det lätt att få kontakt med hemtjänstutföraren? Blir jag uppringd om jag lämnar ett meddelande? Närhet var är hemtjänstlokalen belägen? Rekommendationer känner jag någon som kan rekommendera en utförare? Ovanstående frågor kan ge dig inspiration att komma fram till vad som är viktigt för dig när du väljer hemtjänst. Ett förslag är att du tar kontakt med några hemtjänstutförare och frågar hur de kan leva upp till de frågor som är viktiga för dig. 5

6 VART SKA JAG VÄNDA MIG OM JAG HAR KLAGO- MÅL? Kvalitetsutvecklare för hemtjänst, larm och nattpatrull samt dagverksamheter för äldre. Kontakta Solna stad Om jag inte kan välja Om du behöver hjälp att välja utförare kan du prata med din biståndshandläggare. Det finns en turordningslista för vilket företag som ska väljas som ickevalsalternativ. Kan jag byta utförare? Du har rätt att byta utförare när du önskar. Det tar 30 dagar att få bytet genomfört. Prata med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Om jag behöver mer hjälp Kommunens riktlinjer reglerar till viss del vilka hjälpinsatser du kan få beviljade. De flesta hemtjänstutförare erbjuder även så kallade tilläggstjänster. Dessa tjänster beställer du direkt av hemtjänstföretaget. Det kan gälla hjälp med storstädning, fönstertvätt och snöskottning. Om jag inte är nöjd med hjälpen Om du inte får den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med sättet den utförs på så ska du i första hand kontakta verksamhetschefen på hemtjänstföretaget. Du kan också ringa till staben för kvalitetsutveckling och lämna ett klagomål. I vissa fall kan du få kompensation av hemtjänstuföraren. Vad kostar hemtjänsten? Omsorgsavgiften för år 2015 varierar mellan kr/mån beroende på din inkomst och på vilka insatser du har. Hur beräknas avgiften? Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Omsorgsavgiften räknas ut efter dina inkomster och det lagstadgade förbehållsbeloppet. Förbehållsbelopp När vi fastställer omsorgsavgift gör vi en beräkning av ett förbehållsbelopp. Detta är en summa som du för dina personliga behov ska ha kvar när omsorgsavgift och boendekostnad är betald. Förbehållsbeloppet gäller för hela riket och ska täcka normalkostnader för livsmedel, el, kläder, skor, hälso- och sjukvård, tv-licens, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel. Om du har levnadskostnader utöver de som ingår i förbehålls- 6

7 beloppet har du möjlighet att få ett individuellt prövat förbehållsbelopp. Det kan vara aktuellt om du till exempel har god man eller behöver medicinsk fotvård. Förbehållsbeloppen för år 2015 är: Ensamstående 65 år och äldre: Ensamstående under 65 år: Gifta/registrerade partner/sammanboende 65 år och äldre: Gifta/registrerade partner/sammanboende under 65 år: kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad Rätten att överklaga avgiftsbeslut. Du får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är du inte nöjd med beslutet det vill säga, avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt. Därefter skickas inte nya avgiftsbeslut ut vid årliga justeringar. Betalning Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst en månad, 30 kalenderdagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod. För påbörjad kalendermånad debiteras du avgift. Tänk på att du måste boka av de serviceinsatser som du beställt minst 24 timmar före, om du inte önskar få det utfört - annars blir du debiterad avgift. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. Bostadstillägg för pensionärer Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att kunna betala för ditt boende. Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad oavsett om du bor i en hyrd bostad, i en bostadsrätt eller i ett eget hus. Om du har låga inkomster kan du få bostadstillägg även om du har tillgångar. 7

8 ANSÖKAN AV BOSTADS- TILLÄGG Bostadstillägg ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Ring Pensionsmyndighetens kundtjänst: Har du frågor om avgifter, kontakta avgiftshandläggarna Kontakta Solna stad Om du är gift, sambo eller registrerad partner är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget. Som ålderspensionär ska du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Avgifter för 2015 FÖLJANDE AVGIFTER BETALAR DU PER GÅNG: Städning 2 r o k Tvätt Inköp Apoteksärende Sopsortering 380 kr/gång 244 kr/gång 109 kr/gång 82 kr/gång 82 kr/gång FÖLJANDE INSATSER BETALAR DU PER TIMME: Ledsagning Promenad 163 kr/tim 163 kr/tim Avlösning i hemmet 27 kr/tim FÖLJANDE INSATSER BETALAR DU EN FAST AVGIFT FÖR PER MÅNAD: Personlig omvårdnad Trygghetslarm Matdistribution 868 kr/månad 163 kr/månad 163 kr/månad Du är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av din avgift. 8

9 KVALITETSDEKLARATION Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Hemtjänst Personer som har behov av hjälp och stöd i vardagen kan ansöka om att få hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen och kommunala riktlinjer.

10 VI LOVAR ATT Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar. Du får ett gott bemötande av personalen som har rätt kompetens för att utföra den hjälp du har blivit beviljad. Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året. Du dagligen kan komma i kontakt med ansvarig person inom hemtjänsten. Du blir informerad om personalen är försenad eller om det kommer annan personal än den som är inplanerad. All personal som kommer till dig ska kunna visa företagslegitimation. Personalen som sköter dina inköp hanterar dina pengar på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg. Hemtjänsten hanterar dina nycklar på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg Personalen samverkar med dagverksamheten och primärvården utifrån dina behov och önskemål. HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/ synpunkt. HÄR FINNS VI Postadress Solna stad Omvårdnadsförvaltningen Solna Besök Stadshuset i Solna centrum Stadshusgången 2 Telefon Kontakt solna.se/kontaktcenter Webbplats solna.se

11 1:a Aktiva valet i Norden 1:a Aktiva valet är ett företag som bedriver vård och omsorg i flera kommuner. Vårt huvudkontor finns i Täby men vi har även lokaler i flera kommuner inom Stockholmsområdet. Vill du veta mer hör av dig så berättar vi gärna! Vi har specialkompetens inom demens och äldre med psykisk ohälsa. Vi erbjuder våra medarbetare handledning och fortbildning kontinuerligt för att kunna ge dig vård och omsorg utifrån dina önskemål och behov. Alla våra medarbetare har individuell kompetensutvecklingsplan och lämnar ett registerutdrag från polisen vid nyanställning. Hos oss blir du bemött på ett professionellt och respektfullt sätt. Företaget har funnits sedan Vår grundläggande idé är att personer med funktionsnedsättning oavsett ålder ska kunna vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser. I vårt dagliga arbete är målet att du som brukare ska vara delaktig i din vård och omsorg. Genom en professionell företagskultur med starkt humanistiska värderingar attraherar vi de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Möten mellan oss och våra brukare ska präglas av respekt och lyhördhet liksom våra tjänster av kontinuitet och trygghet. 1:A AKTIVA VALET I NORDEN Tryffelvägen Täby Hemsida: forstaaktivavalet.se Arja Ameen Våra tjänster Hemtjänst, avlösning, ledsagning och hushållsnära tjänster. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är när det gäller: samma personal som besöker dig personalen kommer enligt överenskommen tid talar det språk som kunden önskar Därför arbetar vi extra mycket med dessa frågor i vårt kvalitetsarbete. Ring oss så berättar vi hur! 11

12 1:A HEMTJÄNST OCH VÅRDKOMPANIET Enhetschef: Isabella Hjalmarson Vertovec Adress södra: Huvudstagatan Solna Verksamhetsledare Solna söder: Katarina Kosiarska Adress norra: Näckrosvägen Solna Samordnare Solna norr: Jannie Åberg Hemsida: hemtjanstkompaniet.se 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet och finns lokalt nära dig som kund med kontor både i Råsunda och i Huvudsta. Med hjärta, lyhördhet och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig. 1:a Hemtjänstkompaniet står för respekt, öppenhet och kvalitet och finns lokalt nära dig som kund med kontor både i Råsunda och i Huvudsta. Med hjärta, lyhördhet och engagemang blir din upplevelse av oss som utförare både trygg och personlig. Vi är en flexibel hemtjänst och anpassar oss efter våra kunders behov och önskemål. 1:a Hemtjänstkompaniet har bedrivit kvalitativ hemtjänst i Stockholm sedan tidigt 90-tal och tar med oss de erfarenheter vi samlat på oss genom åren och hoppas att det skall genomsyra vårt arbete i Solna. Vi har två kontor i Solna; ett i Huvudsta och ett i Råsunda. För båda kontoren ansvarar enhetschefen Isabella Hjalmarson Vertovec tillsammans med verksamhetsledaren Katarina Kosiarska (söder) och samordnaren Jannie Åberg (norr) för. De ansvarar för den löpande kontakten med Solna stad som uppdragsgivare samt är även de som bokar ett personligt möte med er för uppstart eller uppföljning av er hemtjänst. Alla våra kunder ska ha en kontaktperson som engagerar sig extra i just dig som kund. Den övergripande kund- och personalplaneringen ansvarar Katarina och Jannie i samråd med enhetschefen för. Med professionella planeringsverktyg tillser de att de av kommunen beviljade timmarna utförs på ett för kunden lämpligt sätt med den personal som passar för uppdraget. Regelbundna uppföljningar om våra kunders upplevelse av våra tjänster utförs. Tilläggstjänster i form av hushållsnäratjänster med RUT-avdrag finns att beställa. Vi genomför regelbundet enkätundersökningar för att mäta så väl kund som medarbetarnöjdhet. Vår strävan är att båda dessa med råge skall överskrida 85%. I företaget finns grund krav på att all personal skall behärska svenska språket till fullo i så väl tal som skrift. Varmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller funderingar! 12

13 Adela Omsorg Trygg omsorg på Dina villkor! Hög personalkontinuitet med utbildad och duktig personal som utgår från just Dina hjälpbehov! Trygg Omsorg på DINA villkor genom Hög personalkontinuitet med duktig utbildad och erfaren personal som alltid utgår från Dina hjälpbehov! Det är samma personal som kommer till Dig och du får hjälp av den personal som Du har förtroende för!! Vi utgår ifrån att Varje människa är en unik individ med egna förutsättningar och behov och Du formar hjälpen tillsammans med oss! Verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande Adela omsorg är verksam i både Solna stad, Stockholm stad och Sollentuna kommun. Vårt kontor ligger i Solna. Adela Omsorg har tydliga mål som återspeglar företagets visioner. Vi jobbar ständigt för att kvalitetssäkra vårt arbete genom kundenkäter, uppföljningar och kontinuerlig kontakt med Dig som kund. Vi ger Dig en Trygg omsorg på Dina villkor! Din röst är oerhört viktig för oss och för det arbete vi utför. Vi strävar alltid efter att nå målen i vårt dagliga arbete: Du ska känna dig Trygg med oss! Du ska känna att vi ständigt finns för Dig! Vår hjälp ska ge Dig hög Livskvalitet! Vi har utbildade undersköterskor och vårdbiträden som har minst 3-års erfarenhet inom området. De jobbar efter Dina önskemål och dina behov! Vi har även sjuksköterskor i företaget som kan bistå med rådgivning vid behov. Tilläggstjänster som vi tillhandahåller: städning och fönsterputs. ADELA OMSORG Vretenvägen Solna eller Hemsida: adelaomsorg.se Hannah Lindgren eller All personal pratar svenska. Vi har även flera bland personalen som kan prata engelska, persiska, tyska, spanska, kurdiska, turkiska, tigrinska med flera. 13

14 ANSVARSFULL OMSORG Virebergsvägen Solna Fax: se Hemsida: ansvarsfullomsorg.se Hoja Jariani se Ansvarfull Omsorg Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst en individ- och behovsanpassad omsorg. Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Som kund får du egen kontaktperson som utför dina insatser. Dessutom håller du nära kontakt med din ansvarige samordnare. Vi strävar efter, så långt som möjligt, att begränsa antalet personer som besöker dig. Vår personal bär ID med namn, foto och företagets logo. Vi avtalar alltid tid per telefon inför möte, planering eller uppföljning. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering och Din samordnare följer alltid med personalen vid första insats/besök. Hos Ansvarsfull omsorg hittar du kompetens som mentalskötare, sjuksköterska, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet. Vi kan även erbjuda omsorg på ditt eget språk. : persiska, engelska, finska, arabiska eller kurdiska. 14

15 Arthur Vård och Omsorg AB Ett lite mindre hemtjänstföretag. Vi har personal med undersköterske och eller vårdbiträdesutbildning med lång erfarenhet. Vår lokal finns på Siriusgatan 18 i Märsta. Vi erbjuder omvårdnads och servicetjänster. Dessutom har vi hushållsnära tjänster som fönsterputs, extrastäd, snöskottning m.m. Vi har personal som förutom svenska talar finska, arabiska, kurdiska och persiska. ARTHUR VÅRD OCH OMSORG AB Siriusgatan 18, Märsta Hemsida: arthurab.se Maritha Grönwall E-post versamhetschef: Fax:

16 ATTENDO HEMTJÄNST ATTENDO KUNDVAL SOLNAOMRÅDE 1 Stråkvägen Solna Fax: Hemsida: attendo.se Anna Lahger attendo.se , Samordnare: Renee Simlin och Ilona Stefansson attendo.se ATTENDO KUNDVAL SOLNAOMRÅDE 2 Algatan Solna Hemsida: attendo.se Marie-Louise Eklof marie-louise Samordnare: Therese Wallin Attendo Vi ger dig den bästa hemtjänst som går att få, i samråd med dig. Du ska känna dig trygg med din vård/omsorg som vi utför med en god kvalitet hos dig. Vårt bidrag Att förebygga innan det händer vann 2013 års kvalitetspris i Solna. Vi ser till att du får din omsorg på ditt sätt. Vi gör upp en genomförandeplan tillsammans med dig, för att du skall veta när vi kommer, vad vi skall göra och viktigaste av allt, hur du vill att vi skall utföra din hjälp. Vi vill att du skall känna dig trygg med oss, därför bär vi alltid arbetskläder, namnskylt och legitimation. Vi har utbildad personal inom demensvård, psykiatri och extra kunskap inom kost och näringslära. Då vi anställer ny personal skall de ha utbildning inom vård och omsorg. Attendo Bollens hemtjänst finns till för dig som är i behov av hemtjänst eller hushållsnära tjänster. Enheten har en verksamhetschef, samordnare, vårdbiträden och undersköterskor som ska se till att vi ger dig en anpassad omsorg för just dig, visa dig respekt, förmedla dig trygghet och hjälpa dig att behålla och utveckla mentala och fysiska förmågor. Många av medarbetarna har arbetat länge hos oss. En kontaktperson som du kan vända dig till utses under din första vecka. Vi har medarbetare med specialkunskap i demenssjukdomar, psykiatri och kost- och näringslära. Vi har väl utarbetade rutiner gällande synpunkter, klagomål och kompensation. Vår kvalitetsgrupp vill ha både ros och ris för att kunna förbättra arbetet. Vi återkopplar genast till dig, dina synpunkter är viktiga. Du kan köpa hushållsnära tjänster direkt av oss med RUT avdrag t ex inköp, tvätt, städ och fönsterputs. Vårt tal- och skriftspråk är svenska, vilket alla måste kunna för att arbeta hos oss. Vi har också medarbetare som kan andra språk tex polska, ryska och arabiska. Ring gärna för att höra dig för, om vi har medarbetare som kan ditt språk. 16

17 Bäst Omsorg i Stockholm Hemtjänst med hjärta! Hög personalkontinuitet i rätt tid på dina villkor där din trygghet och dina behov sätts i centrum Tycker du att det är viktigt att du känner igen den som kommer till dig? Tycker du det är viktigt att hemtjänsten kommer i tid? Tycker du att det är viktigt att den hjälp du får utförs på ett bra sätt och på dina villkor? Då ska du välja hemtjänst från Bäst Omsorg AB! Vi har hög personalkontinuitet med noga utvalda engagerade medarbetare för att kunna erbjuda en kundanpassad omsorg. Vi är noga med att komma i tid. Vi drivs av att alltid leverera bäst kvalitet och ta tillvara våra kunders önskemål, allt ifrån hur städningen ska utföras till när du vill duscha. Det kallar vi hemtjänst med hjärta! Vi har många i personalen som har lång erfarenhet från demensdiagnoser. Verksamheten bedrivs från vårt kontor i Vällingby. Kontoret som finns på Grimstagatan 213 har avtal med både Solna och Stockholms kommun. Enheten leds av en verksamhetschef och en samordnare. Samtliga våra kunder har en utsedd kontaktman och en aktuell genomförandeplan. BÄST OMSORG I STOCKHOLM Spångavägen Spånga Hemsida: bastomsorg.se Carina Andersson

18 CARE RENT Västra vägen 5 A Solna Fax: Hemsida: carerent.com Simin Torkzadeh Mobil: Care Rent international AB Företaget etablerades år Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice i Stockholms kommun samt i flera kranskommuner. Vi ger dig en trygg och omsorgsfull hemhjälp som vi utformar tillsammans med dig. Det viktigaste för oss på Care Rent är att du ska känna trygghet och lugn i din vardag. Du har en alldeles unik kunskap på ett område, nämligen om dig själv och din egen situation. Därför sker alla hjälpinsatser i samråd med dig. På så sätt anpassas vården till att fungera väl tillsammans med dina egna levnadsvanor och ditt sociala sammanhang. Vi försöker beakta både din inre och din yttre trygghet. Vi uppnår detta genom yrkeskunnig, utvecklingspositiv och ansvarsfull personal. Ett nära samarbete med dina anhöriga och/eller andra viktiga personer hjälper också till att skapa detta. CareRents huvudkontor finns på Västra vägen 5A vid Solna Centrum. Verksamhetschef är Simin Torkzadeh. Vi har två samordnare, Semra Budak och Bijan Rezai. Personalen har praktiskt erfarenhet inom äldreomsorg och personlig assistans. Våra medarbetare är sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor och vårdbiträden. Av vår personal blir du bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett bakgrund. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som exempelvis försäkringskassan och kommunens olika avdelningar. Oavsett ditt behov är det viktigt för oss att du känner dig trygg och lugn. Därför får du alltid en kontaktperson och hjälp av samma person (eller personer, beroende på ditt behov) som kan prata på svenska och ditt modersmål och på de tider som passar dig. Vi har tillgång till personal som förutom svenska pratar: persika, finska, spanska, kurdiska, arabiska, ryska, turkiska, bosniska, pashto (afghanska) och italienska. Vi hjälper dig gärna i kontakten med myndigheter som exempelvis försäkringskassan och kommunens olika avdelningar. 18

19 CuraNova Omsorg CuraNova Omsorg hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg och säker. Vi medverkar till att skapa en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare. Vi bemöter dig med respekt och lyhördhet för hur du vill utforma din hjälp. Dina insatser utförs av personal som har bred kompetens och erfarenhet inom äldreomsorg. Genom att erbjuda hög kvalitet och kontinuitet på våra tjänster vill vi att du blir nöjd. Vår personal är utbildad, erfaren och flexibel för dina behov och önskemål. Vi har medarbetare som är utbildade socionomer och vårdbiträden som har bred kunskap inom flera områden såsom somatiska sjukdomar (som t ex stroke, hjärtinfarkt, Parkinson) men även psykisk ohälsa och demens. Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer. För människor med annan kulturell bakgrund erbjuder vi vård och omsorg på modersmål. För oss är det viktigt att leverera hög kvalitet på de tjänster vi utför och att du är nöjd. Dina synpunkter och erfarenhet från vår personal som utför våra tjänster är de viktigaste tillgångarna vid förbättring av kvaliteten. Vi erbjuder våra kunder även tilläggstjänster såsom extra städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, snöskottning, inköp mm. Vi kan hjälpa dig med kontakterna med biståndshandläggare och vårdcentral samt vid behov med anda instanser. CURANOVA OMSORG Måsholmstorget Skärholmen Fax: Hemsida: curanova.se Sanja Jagustin Christiansson curanova.se Vi arbetar dagligen med ett flertal olika språk. Förutom svenska arbetar vi mycket med kroatiska, serbiska, bosniska, arabiska och kurdiska. 19

20 DELUXE HEMTJÄNST Fyrverkarbacken 30 A, Stockholm Fax: Hemsida: deluxeliving.se Monica Fagerström Deluxe Hemtjänst Deluxe Hemtjänst är ett företag med professionella undersköterskor som har flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Vi värnar om din intrigritet, självbestämmande och delaktighet. Vi medverkar till att Du hos oss ska få en aktiv och meningsfull tillvaro, genom inflytande, delaktighet och social samt kulturell aktivering i din vardag. Vi har i verksamheten även personal med utbildning inom demens, stroke och mat, mathållning samt tandhygien. Inflytande: De beviljade insatserna planeras enligt dina behov, önskemål och delaktighet. Dina beviljade insatser kommer att vara individanpassade och din kontaktman kommer att se till att de utförs enligt biståndsbeslut och ändras när behov uppstår. Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg. Du får en egen kontaktman som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktmannen har även kontakt med dina närstående och anhöriga. DeLuxe Hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn kring kunden. Vi visar alla kunder respekt och empati, vi är lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt. Svenska, engelska, kurdiska, turkiska, arabiska, persiska, spanska, finska m.m. (vi har personal som matchar de flesta språken, fanns inte det språk du sökte vänligen kontakta oss så kan vi ordna det). Våra övriga tjänster Skönhetsvård så som hårklippning, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling etc. genom vår samarbetspartner Aysel s Skönhetsvård (www.aysels.se). Samt hushållsnära tjänster med RUT-avdrag; trädgårdsskötsel, snöskottning, städning, matlagning, tvättning samt mat inköp m.m. Auktoriserade redovisningstjänster så som inkomstdeklarationer och övriga skattefrågor samt ekonomisk rådgivning. 20

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Hemtjänstguide. för dig som ska välja hemtjänstutförare. Hemtjänstutförare i Solna

Hemtjänstguide. för dig som ska välja hemtjänstutförare. Hemtjänstutförare i Solna Hemtjänstguide för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstutförare i Solna 1:a Aktiva valet 1:a Hemtjänstkompaniet Adela Omsorg Alfahemtjänst Ansvarsfull Omsorg Attendo hemtjänst Bäst Omsorg AB Enklare

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget. Att välja hemtjänstutförare Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service

VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service 2016-10-11 VAL AV UTFÖRARE Inom hemtjänst och service En presentation av de utförare som finns att välja på Vetlanda här växer människor och företag Val av utförare inom hemtjänst Alla som är beviljade

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Juni 2016 Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun Det du håller i din hand är ett häfte med presentationer av utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun. Du är fri att välja den utförare du vill ha. Och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120913 Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun

Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Valet är ditt! Godkända utförare av hemtjänst i Alingsås kommun Snabbinformation I tabellen ser du en översikt över vilka olika insatser som utförs, vilka geografiska områden utförarna finns i samt om

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren

Hemtjänstutförare. Vi kan hjälpa dig! Presentation av hemtjänstutföraren 2009-11-11 Johannelunds hemtjänst drivs av Aleris äldreomsorg. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och vår önskan med verksamheten är att göra vardagen enklare och mer innehållsrik för dig. Hos oss får

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby

Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 2015-05-26 1 Presentation av hemtjänsteföretagen verksamma i Upplands Väsby 3 Systrar omsorg AB Tjänster Omvårdnad, service, matdistribution, ledsagning, avlösning Tider Dag 07.00-19.00, mån-sön Kväll

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer