SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET"

Transkript

1 Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företagen redovisar exempelvis anställningsförhållanden, anställningsvillkor, facklig organisering, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och kompetensutveckling. Det är frågor som Unionen dagligen arbetar med för medlemmar inom det privata näringslivet och genom internationellt fackligt arbete i stora, globala företag där många av Unionens medlemmar är anställda. Rapporten är tänkt som ett inspel till företag om hur de kan utveckla det sociala området i hållbarhetsredovisningen, men också en vägledning och översikt för Unionens förtroendevalda ute i företagen. Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Olof Palmes Gata Stockholm Tel UNI 249 Rapport Företags hållbarhetsredovisning _A4.indd :23 1:2013 Varslen ökar Hur gör vi för att möta behoven som uppstår? SAS BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET 100 företag BÖRJA ÅRET MED ATT TÄVLA! Det är ett mysterium Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud Tnr: 1856:1. ISBN: Oktober Produktion: Blomquist & Co. Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag DESSUTOM: BOKTIPS: OM LEDARSKAP MARTIN: ÅTERTA ARBETSPLATSEN UNG ARENA: NYA ANSIKTEN TAR NI SOCIALT ANSVAR? OCH MYCKET, MYCKET MER!

2 LEDAREN Det är med glädje jag konstaterar att Unionen under 2012 ökade antalet medlemmar med Låt oss fortsätta arbeta hårt med denna viktiga uppgift, att se till att fler anställda organiserar sig i ett fackförbund. Samtidigt kan jag konstatera att utvecklingen också innebär att andelen medlemmar som har facklig verksamhet på sin arbetsplats minskar över tid. Mer än hälften av Unionens medlemmar finns på sådana arbetsplatser. Det är helt nödvändigt att Unionen återtar arbetsplatsen. Hela den fackliga idén utgår från att kollegor på en arbetsplats tillsammans identifierar vilka frågor man vill förändra Låt 2013 bli året Unionen återtar arbetsplatsen. Några beslut från förbundsstyrelsens möte i december. Kongress 2015 i Göteborg Kongressen 2015 ska förläggas på Svenska Mässsan i Göteborg. Avtalsrörelsen Förbundsstyrelsen fattade beslut om avtalskrav för 32 avtalsområden. De frågor som var uppe till diskussion var lägstlönekraven på några avtalsområden och hur de skulle formuleras. En annan fråga var kravet på en ytterligare arbetstidsförkortning men med en lite annorlunda skrivning än vid tidigare avtalsrörelser. Fler ska uppleva att Unionen vänder sig till dem Det övergripande målet för identifikationsarbetet fastställdes: andelen medlemmar som tillhör någon av uppstartsbranscherna ska i 4% högre grad uppleva att Unionen vänder sig till dem, i jämförelse med dem som inte tillhör en uppstartsbransch. Inflytandestrategin Ett av Unionens viktiga mål är att öka inflytandet genom att få flera förtroendevalda på flera arbetsplatser. Många verksamheter har satt igång. Till våren lanseras en helt ny ledarskapsutbildning i samarbete med Mercuri International och en utökad välkomstkedja för nyvalda förtroendevalda håller på att tas fram, för att nämna något. Det handlar också om att göra det mer attraktivt att vara förtroendevald genom att göra det mer meriterande att ha ett uppdrag. och förbättra, och sedan genom fackligt arbete arbetar för att genomföra det. Detta kräver att vi har lokal facklig verksamhet på företagen. Unionen kan aldrig centralt eller genom anställda ombudsmän påverka arbetsplatsen på samma sätt som de anställda själva. Att vara många medlemmar i Unionen skapar förutsättningar för en stark facklig organisation, men det är först när vi också finns närvarande på arbetsplatsen som vi med hela förbundets resurser i ryggen kan åstadkomma reella resultat. Jag är övertygad om att det finns ett intresse för de fackliga frågorna. Därför att de fackliga frågorna handlar om hur man har det på jobbet, vad som kan bli bättre, utvecklas, vilka problem som finns. Jag är säker på att de anställda är ytterst få som inte bryr sig om hur de har det på jobbet. Det gäller för oss förtroendevalda att få fram att detta är vad det handlar om de fackliga frågorna och det fackliga arbetet handlar om hur du har det på jobbet. Den svenska modellen bygger på att facket finns på plats på företaget. Det är inte någon motsättning mellan företagets bästa och medlemmarnas intressen, de är i själva verket varandras förutsättningar. Företagets mål är lönsamhet. Det förutsätter anställda som upplever trygghet, bra villkor och ett utvecklande arbetsliv. De anställdas mål är trygghet, bra villkor och ett utvecklande arbetsliv, vilket förutsätter ett lönsamt företag. Utan kollektivavtal och lokal facklig verksamhet hjälper det inte hur många medlemmar Unionen än har. Då kommer vi inte åt att driva våra frågor och utveckla arbetsplatsen och företaget. Unionen blir då förpassad till att driva frågorna utanför företaget och mot andra än arbetsgivarna. Det är inte den svenska modellen och det är inte en utveckling jag vill se. Även vi som redan är förtroendevalda har ett ansvar och intresse av att fler väljer att ta ett fackligt uppdrag. Så låt 2013 blir året då vi återtar arbetsplatsen, genom ökad facklig närvaro och ökat fackligt engagemang. Martin Linder 2:e vice ordförande Unionen Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 1/13

3 INNEHÅLL 6 Louise Gerdemo Holmgren, Unionens presschef, ger oss en spännande inblick i de sista timmarna av förhandlingarna med SAS. 7 Christer Karlsson, klubbordförande för SCCA, berättar om den tuffa hösten och om SAS ultimatum. 14 Ann-Sofi Johansson, Ungdomsombud i Östra Sörmland/Gotland vill sätta ungdomsverksamheten på agendan. LEDAREN... 2 VARSLEN: UNIONENS ÅTGÄRDSPAKET... 4 AVTALSRÖRELSEN OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGARNA... 5 FLER FÖRTROENDEVALDA ENGAGERAR SIG...10 INKOMSTFÖRSÄKRINGEN...13 UNG ARENA Efter en härlig julledighet med bokläsning, snöskottning och god mat var det dags att börja jobba, trodde jag. Istället började det nya året med influensa. Jag som var så peppad fick istället ligga nerbäddad i sängen. Nu har den hemska sjukkoman har släppt och jag är äntligen på jobbet, tjoho! När du nu håller årets första nummer av hetluft tycker jag du ska börja med att läsa Martin Linders ledare som handlar om att öka inflytandet och få fler förtroendevalda på fler arbetsplatser.. På sidan sex och sju finns två spännande artiklar som skildrar förhandlingarna med SAS. Börja med Louise Gerdemo Holmgrens spännande inblick i de sista timmarna av förhandlingarna och på sidan sju kan du läsa klubbordförande Christer Karlsson skildring. Du kommer väl ihåg att nominera årets hjälte? Läs mer om årets hjälteinsats på sidan elva. Nytt för i år är att du kan vinna biobiljetter. Maria Österberg Redaktör Maila hetluft 1/13 3

4 BOKTIPS Ledarskap i idéburna organisationer Ibland blir det mer snack och fokus på formalia och regler istället för vad vi vill göra och åstadkomma! Känner du igen den tanken från det fackliga arbetet på din arbetsplats eller i Unionen? Då ska du läsa Sven Nygrens bok Ledarskap i idéburna organisationer! Alla idéburna organisationer, politiska partier, fackföreningar, nykterhetsrörelse etc, har en gång startas för att några har haft en idé/ vision som de vill förverkliga. I början finns bara idén, engagemanget och entusiasmen. Organisationen kan vara rörig och kanske inte alltid så effektiv men är samtidigt energirik och utvecklande. Allt eftersom organisationen växer och skapar strukturer ökar visserligen styrningen och effektiviteten. Men efter en tid riskerar organisationen att stagnera, och fastna i sina strukturer. Den energi och entusiasm som en gång drev rörelsen framåt falnar. Hur får man igång energin igen och hur leder man en organisation i den processen? I Sven Nygren bok Ledarskap i idéburna organisationer beskriver han hur organisationer byggs upp och vad som händer på ett teoretiskt plan baserat på sin långa erfarenhet av utvecklings- och förnyelsearbete i folkrörelseorganisationer. Boken innehåller också spännande frågeställningar som man kan använda för att skapa en diskussion om hur det ser ut i den egna organisationen. Hur kan vi jobba för att återigen bli en organisation där idéerna och rörelsen är i fokus? Boken är mycket tankeväckande och användbar för alla som har uppdrag, och därmed är ledare, i Unionen. Så vill Unionen möta utvecklingen med ökade varsel Under de senaste månaderna har företagens varsel om uppsägningar ökat markant och flera av Unionens medlemmar har eller riskerar att drabbas. För att möta utvecklingen har Unionen tagit fram ett åtgärdspaket. Emma Tjärnback, utredare på Unionen, har hållit ihop arbetet. Hur tycker Unionen att man ska möta de ökade varslen? Vi behöver åtgärder för att underlätta för uppsagda att hitta nya jobb. Även om många av varslen inte är direkt kopplade till konjunkturutvecklingen, utan är en effekt av att företag och branscher genomgår en strukturomvandling, är det många som kommer att förlora jobbet. När många blir av med jobbet ökar vikten av att vi har ett väl fungerande system för omställning i Sverige. Vi tycker även att staten måste bidra till att hjulen fortsätter snurra nu när efterfrågan från omvärlden försvagas. Till exempel bör staten stimulera jobbskapande investeringar i infrastruktur, bostäder och offentliga fastigheter som skolor och sjukhus. Leder alla varsel till uppsägningar? Nej. De senaste åren har ungefär 70 procent av alla varsel lett till uppsägningar. Ofta kommer företaget överens med facket om andra lösningar som till exempel avtalspensioner. Företagen brukar dessutom ta i lite extra när de varslar för att inte riskera att behöva varsla igen om läget förvärras ytterligare. Hur drabbas tjänstemännen? Ungefär 4 av 10 lagda varsel under 2012 var kopplade till tjänstemannajobb vilket är en något högre andel om man jämför med hur det var under finanskrisen i slutet av Då var i genomsnitt 3 av 10 varslade tjänstemän. Andelen varierar dock ganska mycket månad till månad. En anledning kan vara att tjänstemännen i högre utsträckning drabbas när det läggs varsel på grund av strukturella skäl. Då skär man ofta ner på alla personalkategorier. Vid efterfrågefall är det i ett första läge kollektivanställda som drabbas, även om tjänstemännen också drabbas längre fram. Många stora varsel som skett under året är just kopplade till stora strukturella förändringar som till exempel Astra Zenecas nedläggning i Södertälje, Sony Mobiles neddragningar i Lund och nu senast i november när Ericsson aviserade stora personalminskningar. Men även om andelen tjänstemän som EMMA TJÄRNBERG, UTREDARE varslats är något högre nu än under finanskrisen är det färre i absoluta tal som varslas nu än under hösten I oktober 2008 varslades över tjänstemän. I oktober 2012 varslades tjänstemän. Hur går Unionen vidare med sitt åtgärdspaket Vi lyfter Unionens förslag i media och vid möten med politiker och andra makthavare. Många av frågorna i åtgärdspaketet driver Unionen sedan länge i olika sammanhang, men höstens utveckling understryker vikten av att de genomförs. Det behövs ett långsiktigt system som fungerar över konjunkturcyklerna där människor kan ställa om och byta jobb när man vill och när man måste. Det kommer alltid att komma konjunkturnedgångar och ske strukturomvandling det gäller därför att kunna hantera dessa förändringar på bästa möjliga sätt. 4 hetluft 1/13

5 Avtalsrörelsen 2013 är igång Överlämnandet av avtalskraven till arbetsgivarna har påbörjats. Unionen strävar efter att bra jobb ska löna sig samt att medlemmarna har balans i tid och ett utvecklande arbetsliv. Onsdagen den 19 december 2012 lämnade Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin (FI), över 2013 års avtalsrörelses första avtalskrav till arbetsgivarparten. Utgångspunkten för avtalskraven är inriktningsbeslutet som antogs av förbundsrådet tillsammans med FI:s gemensamma avtalspolitiska plattform. I branschdelegationerna gör våra förtroendevalda ett fantastiskt arbete med att se över våra kollektivavtal och ta fram krav. Vissa krav har redan fastställts av förbundsstyrelsen och andra kommer att fastställas under våren. Tolv avtalsområden inom industrin lämnade över sina krav strax före jul och överlämningsprocessen inom andra avtalsområden återupptogs i början av januari och fortsätter ända in i sommaren. I de krav som lämnades över i december återfanns gemensamma krav för FI-samarbetet och avtalsspecifika krav för våra medlemmar i Unionen. Inom Facken inom industrin har vi gemensamma krav; en utbyggnad av de branschvisa systemen för arbetstidsförkortning, ytterligare en månads föräldralön och löneökning på 2,8 procent baserat på ett ettårigt avtal. Ett längre avtal är tänkbart men då vill vi lösa principiellt viktiga frågor. Avtalsspecifika krav för medlemmarna inom Unionen är, bland andra, att lägstlönerna ska höjas med 2,8 % och att våra medlemmar ska få en reallöneökning. Den som gör ett bra jobb ska också ha rätt till en bra löneutveckling som grundas på saklighet. Vi kräver också att alla ska få tillgång till friskvård som arbetsgivaren betalar. Detta är viktigt för att vi ska kunna må bra på och av jobbet. Vi kräver förkortad arbetstid när våra medlemmar arbetar på obekväma och/eller oregelbundna tider. Alla Unionens medlemmar bör ha rätt och möjlighet till en bra balans mellan arbete och fritid. Likabehandlingsavtal är ytterligare ett av Unionens krav. Ett avtal som sätter stopp för diskriminering på arbetsplatserna. Ett arbetsliv fritt från diskriminering skapar trygghet. Ett annat krav är att det på central nivå bör tecknas avtal som framhåller betydelsen av det fackliga arbetet. Allt fackligt arbete som bedrivs av Unionens medlemmar med förtroendeuppdrag är oerhört viktigt. Det är därför centralt att det skapas goda förutsättningar för att förtroendevalda ska fortsätta sitt arbete och för att medlemmar ska känna sig trygga i att engagera sig i fackligt arbete. Niklas Hjert Förhandlingschef Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företagen redovisar exempelvis anställningsförhållanden, anställningsvillkor, facklig organisering, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och kompetensutveckling. Det är frågor som Unionen dagligen "Tar ditt företag socialt ansvar? Unionen arbetar just nu med en rapportserie om företags sociala ansvar (CSR). Den första rapporten granskar hur företag redovisar sitt arbete kring socialt ansvarstagande globalt med fokus på fackliga frågor som anställningsvillkor, arbetstider och rätten att förhandla kollektivt. I denna och tidigare granskningar ser vi att många företag har en hög ambitionsnivå gällande socialt ansvar men där de fackliga frågorna ibland saknas eller är bristfälliga. Nästa rapport i serien kommer att vara en checklista för fackligt förtroendevalda att för att komma igång med att påverka och bli delaktiga i företagens CSR-arbete, där den fackliga parten många gånger saknas. Rapportförfattarna vill gärna delta i klubbmöten för att berätta mer om det dom har uppmärksammat när det gäller företagens arbete med sociala ansvarsfrågor. De kan också prata om Unionens tankar kring ett bra CSR-arbete och ge konkreta tips på hur ni som klubb kan jobba vidare. Kanske gör ni redan ett aktivt jobb på området? I så fall vill de gärna träffa er för att lära sig mer om detta. Kontakta Elisabeth Åberg på Unionens enhet för Politik, Opinion och Påverkan Tnr: 1856:1. ISBN: Oktober Produktion: Blomquist & Co. arbetar med för medlemmar inom det privata näringslivet och genom internationellt fackligt arbete i stora, globala företag där många av Unionens medlemmar är anställda. Rapporten är tänkt som ett inspel till företag om hur de kan utveckla det sociala området i hållbarhetsredovisningen, men också en vägledning och Omställningsförhandlingarna ajournerade till våren Olof Palmes Gata Stockholm Tel översikt för Unionens förtroendevalda ute i företagen. Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. En knapp vecka före julhelgerna beslutade de förhandlande parterna PTK och Svenskt Näringsliv att ajournera förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till våren. Parterna konstaterade att förhandlingarna inte hann bli färdiga innan avtalsrörelsen satte igång. Avtalsrörelsen kräver fullt fokus och därför kommer omställningsförhandlingarna att återupptas efter att den mest intensiva perioden är över. Det är stora och för arbetsmarknaden viktiga frågor som parterna förhandlar om och vi måste därför ta den tid som krävs, säger Niklas Hjert. De frågor som förhandlingarna berör är bland andra kompetensutveckling, omställningsstöd för visstidsanställda och uppsagda på grund av ohälsa samt förändringar i turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag UNI 249 Rapport Företags hållbarhetsredovisning _A4.indd :23 Beställ rapporten på unionen.se. hetluft 1/13 5

6 När Cecilia fick nog. En morgon i mitten av november förra året möttes Unionens kabinmedlemmar på SAS av beskedet att deras anställnings- och lönevillkor kraftigt skulle försämras då företaget skulle spara 3 miljarder. Sparpaketet presenterades som fullbordat faktum, trots att inga som helst förhandlingar hade skett. Unionen var starkt kritisk mot företagets agerande och några dagar senare kallades Unionen tillsammans med övriga sju berörda nordiska fackförbund till förhandlingar på Kastrup utanför Köpenhamn. I fyra dygn med minimalt med sömn satt Unionens förhandlingsledning och kabindelegation instängda i en utrangerad kontorsbyggnad, som till stora delar saknade såväl möbler som belysning och nödvändig kontorsutrustning. Förhandlingarna ledde till att lönerna tryggades, att de nya pensionsreglerna fick övergångsregler, men också till kännbara förändringar av arbetstidsvillkoren. SAS-förhandlingarna är den enskilda händelse som under kort tid fått störst mediegenomslag i Unionens femåriga historia. Inför mediehanteringen av SAS-krisen utarbetade Unionen en kommunikativ målbild. Målen var att Unionen skulle uppfattas stå på Cecilia Fahlberg Niklas Hjert medlemmarnas sida, hantera situationen på ett sätt som skulle nå acceptans i omvärlden och att Unionen skulle stärka sin position på sikt. Enligt den medieanalys Unionen låtit företaget Retriever göra lyckades Unionen mycket väl uppfylla dessa mål. Läs presschef Louise Gerdemo Holmgrens skildring av vad som hände bakom kulisserna under dygnen på Kastrup. Klockan visar på strax före fyra på morgonen när förbundsordförande Cecilia spänner sina intensivt blå i oss. Utanför står novembermörkret tätt över Kastrup. Ett gäng stelfrusna journalister häckar tålmodigt i svängdörrsentrén, några rum bort gapskrattar en utmattad förhandlingsdelegation hysteriskt. C-G, biträdande förhandlingschef, studsar sedvanligt ekorrpiggt förbi med obruten entusiasm över någon ny förhandlingserövring. En sorgset halväten smörgås i sin plastförpackning trycker sig kamratligt mot en oattraktiv chokladkaka. Tidningarnas telegrambyrå, som plikttroget fortlöpande rapporterar på plats, meddelar en andlöst väntande omvärld att några personer har setts röra sig bakom persiennerna på direktionsvåningen ovanför oss. Där uppe vankar företagets VD som en osalig ande, en slagen man sedan Cecilia läst lusen av honom i Aktuellt för knappt en vecka sedan. Johan, min nära följeslagare och ansvarig för sociala medier, fnissar lyckligt över en träffande formulering. Han ska senare skriva facklig historia med sin liknelse att vårt hem denna helg mest av allt påminner om en utrymd radioaktiv kontorslokal på den ryska stäppen. Det är då Cecilia tar ett fast grepp om sin omfångsrika handväska och slår fast: Nu är det nog. Vi går hem. Jag drar efter andan. Bara det är ganska komplicerat, eftersom luftkonditioneringen är avstängd sedan tidig kväll och min näsa är sårigt upptorkad. För några timmar sedan kom jag in i rummet och meddelade uppsluppet till min egen förvåning att nu är toapappret slut. Lysrören ger oss en svårtolkad blinkning. En förhandlare som fått nog har draperat sig till installationen Sopsäck i vila på nålfiltmattan. Mitt i min såriga snörvling inser jag att nu är det allvar. När förbundsordförande har den där blicken finns ingen pardon. Världen står stilla. I denna gudsförgätna bunkermiljö där vi internerats sedan fyra dygn kan vi inte bli kvar. Jag hör mig själv stamma att det kanske ändå finns ett värde i att inte lämna riktigt nu, det blir svårt att hålla kontakten med de andra fackförbunden om vi drar. Även om vi får hämta vatten i plastmuggar på toa och pappret är slut. De intensivt blå ser inte ut att ha övertygats. En evighet senare slängs dörren upp till vårt War room och in kommer förhandlingschef Niklas. Jag hinns upp av funderingen om det finns något läge i denna märkvärdiga värld där han skulle få slut på konstruktiva idéer och ge upp. Min erfarenhet säger mig att så inte är fallet. Då är vi klara, säger han som den enklaste sak i världen, som alls inga fyra dygn med minimalt med sömn förflutit och som det varit en världslig sak att få alla märkvärdiga bokstavskombinationer på plats i protokollet. Vi ska bara stämma av med de andra fackförbunden, lägger Niklas fast medan jag fascineras av hans rödstrimmiga men fasta blick. Cecilia samlar ihop sig och sin väska. Då så, säger hon, skrider upp mot protokollskrivningen och leder oss senare ner med näsan lätt höjd över tillvaron till de väntande journalisterna. Klockan är exakt 05:22 då min dataskärm blinkar till av TT:s flash Unionen har kommit överens med SAS om ett nytt kollektivavtal för de svenska kabinanställda, sedan jag ringt nyhetschefen på nattredaktionen. Några minuter senare ser jag Cecilia stadigt och tryggt blicka in i TV-kamerornas sken ute i höstfukten och meddela in i de framsträckta mikrofonerna: Vi har skrivit på ett nytt kollektivavtal därför att vi har tryggat lönerna och skapat bra övergångsregler för pensionerna. Nu har företaget ett stort ansvar att återskapa förtroendet bland de anställda och kunderna. Jag huttrar till morgonkylan och tänker att jag inte bara har världens bästa jobb. Jag har också världens bästa arbetskamrater. Men nu vill jag bara sova. Louise Gerdemo Holmgren Presschef Unionen 6 hetluft 1/13

7 I HETLUFTEN Christer Karlsson Att vi är kritiska till hur det här gick till är bara förnamnet Hösten har varit tuff för Christer Karlsson, klubbordförande för SCCA, Scandinavian Cabin Crew Association (SCCA) på SAS. Cirka 560 medlemmar, som arbetar som flygvärdinnor, stewards och kabinchefer, ställdes inför ett ultimatum från arbetsgivaren. Gå med på lönesänkningar annars går SAS i konkurs. Vi hade misstänkt länge att de skulle komma att kräva försämringar av anställningsvillkoren för samtliga anställda. Den 11 september redovisade arbetsgivaren hur situationen var och krävde total tystnadsplikt med hot om rättsliga åtgärder om vi läckte. De ansåg att det fanns en risk att kunderna skulle sluta köpa biljetter och att ägarna (svenska, norska och danska staten) och bankerna skulle ta sin hand från bolaget, berättar Christer. SAS ledning presenterade också sitt ultimatum om uppsägningar och lönesänkningar med 15 procent. De krävde att avtalen skulle vara påskrivna en vecka senare men kallade inte till förhandling. Först den 16 november började förhandlingarna i Köpenhamn med arbetsgivaren på ena sidan bordet och svenska, danska och norska pilot- och kabinfack på den andra sidan. Fyra personer från klubbstyrelsen var med vid förhandlingarna tillsammans med Unionens förhandlingschef, ombudsmän och jurister. Jag var backup i Stockholm och hjälpte till med fakta och underlag i stort sett dygnet runt. Dessutom deltog jag i medlemsmötena på Arlanda och var tillgänglig för att coacha styrelsen och medlemmarna, berättar Christer. Samtidigt ville media få uppdaterad information och Christers telefon ringde konstant. Det var redaktioner från Sverige, Norge och Danmark och mediecirkusen var helt vansinnig. Det som media förmedlade var ibland ren propaganda men Unionen var aktiv på twitter och facebook och medlemmarna kunde följa löpande vad som hände, säger Christer. SAS krävde en 15-procentig lönesänkning, förändrade semester- och pensionsvillkor, sänkta traktamenten och höjd pensionsålder från sextio till sextiofem år. Unionen accepterade att ta bort rörliga tilllägg, en halvering av traktamentet, försämrade semestervillkor och höjd pensionsålder men inga sänkningar av den fasta grundlönen eller det fasta flygtillägget. Ersättningar som är kopplade till sjukersättning, pension, a-kassa och föräldraförsäkring och som skulle få stora konsekvenser för ekonomin idag och i framtiden. Medlemmarna var i chock. Kränkta och oroliga. Löpsedlarna skrek att SAS skulle gå i konkurs och många funderade på om de skulle få behålla jobbet men ändå behöva sälja huset. Att vi är kritiska till hur det här gick till är bara förnamnet, säger Christer. Personalen känner sig överkörd och förtroendet för företagsledningen är ett stort renoveringsobjekt. Arbetsgivarna har härskat genom att söndra de olika medlemsgrupperna i flera år och det finns kvar. Rykten sprids snabbt och avundsjuka ställer till det. Det kommer att ta lång tid för personalen i Sverige, Norge och Danmark att reparera detta. Vad har du för råd att ge till andra klubbar som hamnar i denna situation? Man måste ta hjälp av förbundets storlek och styrka. Som klubbordförande är man alltid utsatt, både av arbetsgivaren och av medlemmarna som är rädda om jobbet. Anställda på förbundet kan vara mer objektiva och blir inte skrämda. Det finns enorma resurser i form av kunniga ombudsmän, jurister, pressfolk, checklistor. Och möjligheten att ha beredskap för en konkursorganisation om det blir nödvändigt. Cecilia Fahlberg var med på två medlemsmöten och deltog aktivt i förhandlingarna. Det betyder mycket att få det stödet. hetluft 1/13 7

8 8 hetluft 1/13

9 Controlotron, 28: Jag fick kr över till annat Ville få mer applåder och mindre hjärtklappning. Läste retorik i två terminer med kronor från Unionens Studiestöd och botade presentationsångesten. Utnyttjade ändå den kostnadsfria förhandlingshjälpen för att få ut en semesterersättning och var föräldraledig med Controlotron Jr med kronor i extra föräldralön tack vare Unionens avtal. Det räckte till många våtservetter. Tog ett medlemsbillån med kronor i ränterabatt när jag bytte sportkupé mot familjekombi och varje år får jag kronor inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring med superlåga avgifter, tack vare Unionens avtal. Längtar redan till 65 års-dagen. Du tjänar på att vara med i Unionen. Tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger dig valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Vill du veta mer sms:a unionen kopkraft till nummer Läs mer och bli medlem på unionen.se/kopkraft Controlotron har en lön på kr/mån och betalar 225 kr/månad i medlemsavgift. Han fick kr/termin i studiestöd och 3 timmars förhandlingshjälp som hade kostat kr/timme hos en arbetsrättsjurist. Hans semesterersättning var på kr och föräldralönen gav kr extra varje månad i 5 månader. Medlemsbillånet var på kr och har en medlemsrabatt på kr/år. Varje år avsätter hans arbetsgivare kr i tjänstepension. Under samma period betalar han kr i medlemsavgift. Facket i det privata arbetslivet hetluft 1/13 9

10 Vecka 6 pratar vi valuta för medlemsavgiften Årets första Unionenvecka i februari handlar om hur tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger valuta för avgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Controlotron, 28: Jag fick kr över till annat Ville få mer applåder och mindre hjärtklappning. Läste retorik i två terminer med kronor från Unionens Studiestöd och botade presentationsångesten. Utnyttjade ändå den kostnadsfria förhandlingshjälpen för att få ut en semesterersättning och var föräldraledig med Controlotron Jr med kronor i extra föräldralön tack vare Unionens avtal. Det räckte till många våtservetter. Tog ett medlemsbillån med kronor i ränterabatt när jag bytte sportkupé mot Vill du veta mer sms:a unionen kopkraft till nummer Läs mer och bli medlem på unionen.se/kopkraft Controlotron har en lön på kr/mån och betalar 225 kr/månad i medlemsavgift. Han fick kr/termin i studiestöd och 3 timmars förhandlingshjälp som hade kostat kr/timme hos en arbetsrättsjurist. Hans semesterersättning var på kr och föräldralönen gav kr extra varje månad i 5 månader. Medlemsbillånet var på kr och har en medlemsrabatt på kr/år. Varje år avsätter hans arbetsgivare kr i tjänstepension. under samma period betalar han kr i medlemsavgift. familjekombi och varje år får jag kronor inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring med superlåga avgifter, tack vare Unionens avtal. Längtar redan till 65 års-dagen. Du tjänar på att vara med i unionen. tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger dig valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Facket i det privata arbetslivet Sätt upp affisch Inför Unionenveckan har klubbar och ombud kunnat beställa påsar, broschyrer, affischer, flygblad och andra kampanjmaterial. I mitten av detta nummer av hetluft finns en av kampanjaffischerna som du kan riva ur och sätta upp på jobbet. Du tjänar på att vara med i Unionen. För att du får insyn och inflytande förstås, men också i kronor och ören, hundralappar och tusenlappar. Det är det grundläggande budskapet i samband med årets första Unionenvecka vecka 6, den 4 till 10 februari. Ett tema som handlar om hur du genom att nyttja tjänsterna i medlemskapet och dra nytta av förmånerna i kollektivavtalet får valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Värdekuponger visar valutan Kampanjmaterialen i samband med vecka 6 kommer dels åskådliggöra värdet i medlemskapet och avtalet i form av värdekuponger. Ett kuponghäfte finns med i alla kampanjpåsar och kan även beställas separat. Dels kommer Unionens tre reklamsuperhjältar Organizerman, Miss X cl och Controlotron att figurera som fiktiva exempel på medlemmar som har fått krafter utöver det vanliga i plånboken tack vare studiestödet, inkomstförsäkringen, lönecoachningen, tjänstepensionen, föräldralönen och så vidare. Om Unionenveckorna Under Unionenveckorna kraftsamlar hela förbundet både förtroendevalda och förbundsanställda för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. Vi värvar medlemmar och träffar de som redan är med, arrangerar aktiviteter och syns i annonser. Allt för att berätta att vi finns, vad vi gör och varför du ska vara medlem. Läs mer om temat för Unionenveckan och vilka aktiviteter andra klubbar har arrangerat på Fler och fler förtroendevalda engagerar sig För varje Unionenvecka engagerar sig allt fler klubbar och ombud och genomför aktiviteter på sina egna arbetsplatser. Det är ett bra sätt att synas, öka intresset och inspira tionen i det fackliga arbetet och utnyttja kraften från hela Unionens satsning under veckan. Den senaste Unionenveckan, vecka , var det över 400 förtroendevalda som beställde kampanjpåsar och andra kampanjmaterial och ambitionsnivån på aktiviteterna spänner från en enstaka fikabordsinformation till föreläsningar, tävlingar och andra aktivteter varje dag. På unionen.se/unionenveckan kan du läsa berättelser från klubbar och ombud som varit aktiva under tidigare Unionenveckor. 6 tips för en lyckad klubbaktivitet från Carola Idiz, ordförande på Unionenklubben på Transcom i Norrköping som hade massor av aktiviteter under höstens Unionenvecka. 1 Använd dig av Unionens kampanjmaterial och beställ i god tid. 2 Kartlägg din arbetsplats Vilka personer finns på företaget? Vilka åldersgrupper? Anpassa sedan aktiviteterna efter det och försök nå alla olika grupper. 3 Prata med arbetsgivaren Informera om att ni kommer ha olika aktiviteter under veckan. Kanske kan arbetsgivaren bidra med något och/eller dra nytta av lite jippo på arbetsplatsen? 4 Färga arbetsplatsen grön Beställ hem olika planscher från Unionen och sätt upp runt om i lokalerna (Mitt motto är; hellre för mycket än för lite) 5 Prata med dina arbetskamrater, våga ställ frågan: Är du medlem? 6 Ta hjälp av regionkontoret. Bjud in en ombudsman eller fråga om ekonomiskt bidrag om ni inte har någon klubbkassa. 10 hetluft 1/13

11 * Du måste vara medlem i en svensk a-kassa och ha rätt till ersättning från a-kassan för att kunna få kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Hotel & Restaurang Ett helt Växjö blev nya medlemmar under 2012 Under fjolåret gick personer med i Unionen och vi ökade medlemsantalet till totalt över Unionen, Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet, blev ännu större under Vi fick fem tusen nya medlemmar registrerades per månad under Unionen, som fyllde fem år vid årsskiftet, hade därmed medlemmar vid årsskiftet. Många yngre, chefer och egenföretagare har bestämt sig för ett medlemskap i Unionen. Ökningen motsvarar ungefär en stad stor som Växjö. Allt fler yngre blir medlemmar vilket vi är mycket glada för. Det är jätteroligt att fler inser det personliga värdet av ett medlemskap i Unionen men det är minst lika viktigt att vi ökar vår styrka. Ju fler vi är desto mer nytta kan vi göra för våra medlemmar vid förhandlingsborden på arbetsplatserna, i avtalsrörelsen och gentemot beslutsfattare, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg. Uppdaterade material för 2013 Foldrar, flygblad, affischer, brevpapper med mera. Unionens marknadsföringsmaterial är uppdaterat inför det nya året, bland annat med anledning av höjda belopp i Unionens Studiestöd. Beställ material via Bli medlem så sponsrar vi din kompetensutveckling 1533:2 INFLYTANDE: Möjlighet att ha klubb * - Förhandlar om alla förändringar på företaget - Löneförhandlar - Möjlighet att driva egna frågor på företaget genom klubben Möjlighet till att utse arbetsplatsombud på mindre arbetsplatser * Möjlighet att påverka förbundets verksamhet Nu högre studiestöd UPP TILL :- till kurslitteratur och kursavgifter. Läs mer på Det här får du som medlem i Unionen TRYGGHET: Råd och stöd i arbetslivet, alltid någon att fråga Förhandlingshjälp om det uppstår problem Inkomstförsäkring, kompletterar a-kassa och ger upp till 80% av din lön vid ev. arbetslöshet Lönestatistik Kollektivavtal med schysta villkor som löneökningar, övertidsersättning och tjänstepension * Livförsäkring vid arbetslöshet Granskning av anställningskontrakt PERSONLIG UTVECKLING: Personlig karriärcoachning Studiestöd, vi betalar din kurslitteratur och delar av dina kursavgifter Karriärplanering Seminarier och föreläsningar Tips och råd vid löne- och utvecklingssamtal CV-guide och CV-granskning CV-bank och rekryteringsrådgivning Under 2012 har Drygt personer blivit medlemmar i Unionen, cirka per månad. Drygt personer lämnat Unionen, främst på grund av pensionering eller arbete inom annat organisationsområde Ökningen därmed uppgått netto till knappt personer, nästan per månad Unionen startat en verksamhet för studerande i egen regi Antalet egenföretagare ökat med drygt 40 procent Var fjärde ny medlem varit chef, totalt är chefer medlemmar i Unionen Fyra av tio nya medlemmar anställning på bemanningsföretag, data/it-företag, callcenter eller andra typer av konsultföretag. Avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift tillkommer. FÖRMÅNER: Rabatt på liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring via Förenade Liv Rabatt på hemförsäkring/sakförsäkringar via If Kraftfulla tidningsrabatter på en mängd olika tidningar Medlemslån Semesterrabatter Vår förbundstidning Kollega En inkomstförsäkring utöver det vanliga. Vi är Sveriges största fackförbund för chefer * Inkomstförsäkring ingår Vi är Sveriges största fackförbund för chefer... men Unionen är inte bara störst. Vi är också en utmärkt investering för chefer som vill ha både ett tryggare arbets liv och ett mer utvecklande chefsliv. Som chef är du ju både ledare och anställd på samma gång. Hos Unionen får du rådgivning och trygghet i din anställning och med din ekonomi samtidigt som vi ger dig utveckling och professionellt stöd i din chefsroll. Läs mer och bli medlem här: Mer information och fullständiga villkor på unionen.se Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Lyft fram en hjälteinsats! Unionen delar varje år ut tre olika priser till förtroendevalda som gjort något extraordinärt, nämligen: Årets Stordåd för visat mod, kompetens och civilkurage i Unionens tjänst. Årets Värvare för extraordinära värvningsresultat. Årets Raket till en ung förtroendevald som i sitt uppdrag vågat utmana med mod, extra ansvar och engagemang. Vill du nominera en Unionenföreträdare på din arbetsplats? Läs mer och nominera på unionen.se under förtroendevald senast den 31 mars Nytt för i år är att de som skriver de 30 bästa motiveringarna vinner 2 biobiljetter var. *) Kräver att det finns kollektivavtal på din arbetsplats hetluft 1/13 11

12 Fler tillfällen i mars och maj Mer kraft i klubben! Anmäl er till 100 företag och hitta nya metoder för att öka styrkan i det fackliga arbetet på arbetsplatsen! Stärker klubbens värvningsarbete Projektet utvecklar arbetssätt och metoder för att stärka förtroendevalda i deras värvningsarbete. Det vardagliga klubbarbetet blir helt enkelt lättare och klubbens mandat starkare. Sju omgångar har genomförts Under det senaste året har det genomförts sju utbildningsomgångar i projektet 100 företag. Resultatet har varit mycket positivt och klubbarna har fått såväl nya verktyg som ny energi för sitt uppdrag. För att säkerställa att projektet blir framgångsrikt är målet att de metoder och arbetssätt som tas fram ska vara enkla att genomföra och inte ta för mycket tid i anspråk. Efter genomförd utbildning har vi sett att såväl den fackliga närvaron som klubbens synlighet har ökat. Mer än 90% av deltagarna har haft nytta av utbildningen. Vad förväntas av er? Vilja och ambition att förnya arbetet med värvningsfrågan Att 2 3 personer deltar vid utbildningstillfället i oktober eller november Att hela styrelsen känner ansvar och är delaktiga i projektet. Vad kan ni förvänta er? Ni får utbildning och bra möjligheter till kunskapsutbyte med andra klubbar i Sverige. Ni kommer också ha såväl förbundskontoret som regionkontoret som ett stöd under projektets gång. Projektet är en metod för att göra det vardagliga klubbarbetet lättare och klubbens mandat starkare. Kommentarer från tidigare omgångar: Jag känner mig väldigt peppad efter dessa utbildningsdagar och vill komma tillbaka till jobbet och börja värva. Det har varit en energikick utan dess like, Virpi Ring, SKF Mycket bra föreläsare och upplägg, Irene Thuresson, Logica För mig som arbetar fackligt har det varit väldigt värdefullt att träffa andra klubbar och utbyta erfarenheter. Vikten av fackliga nätverk kan inte överskattas och jag rekommenderar verkligen andra klubbar att delta i fortsättningen av projektet 100 företag, Lennart Larsson, SKF. Nya utbildningsomgångar mars med sista anmälningsdag 6 februari maj med sista anmälningsdag 17 april Intresserade? Är ni intresserade av att delta? Hör då av er till ert regionkontor. För mer information om projektet, kontakta Kenneth Hedman, kenneth Förtroendevald En hjälte i vardagen

13 Antalet samtal om Unionens inkomstförsäkring fördubblat Som en följd av den senaste tidens många varsel och osäkerhet på arbetsmarknaden har antalet telefonsamtal om inkomstförsäkringen ökat markant. Karin Borg är en av fyra handläggare på Unionen Medlemsförsäkring som märkt av det ökade trycket. Varje dag svarar vi på i snitt 200 samtal. Och förutom det svarar vi på många brev och e-post. Det senaste halvåret har antalet samtal ökat med det dubbla. Många frågar om när ersättningen kommer och de som blivit arbetslösa ringer och frågar om en ansökan. Det är också vanligt att de frågar om de har en inkomstförsäkring och vad inkomstförsäkringen innebär. Den frivilliga försäkringen ringer många om också och vill teckna, berättar Karin. Något som är viktigt att tänka på enligt Karin är att anmäla sig till medlemsförsäkringen samtidigt som man anmäler sig till a-kassan. Det är också viktigt att aktuella uppgifter om anställning och löneuppgifter lämnas till medlemsregistret. Ni som är förtroendevalda får gärna ringa oss på medlemsförsäkringen innan ni svarar på medlemmarnas frågor om ni är osäkra, tipsar Karin. Karin Borg Om Inkomstförsäkringen i korthet: Unionens inkomstförsäkring gör att medlemmarna slipper klara sig på kr från a-kassan och kan få upp till 80 procent av hela inkomsten mellan jobben. För att få ut ersättning måste man ha varit medlem både i Unionen och A-kassan, ha varit med i försäkringen de senaste 12 månaderna när man blir arbetslös och under de senaste 18 månaderna arbetat sammanlagt 12 månader, minst 80 timmar per månad. Ersättningen kompletterar a-kassan så man får 80% av tidigare lön för dem som har lön upp till kr/månad. Ersättningen betalas ut i 150 dagar, cirka 7 månader. De som tjänar kr kan teckna tilläggsförsäkring. Då betalas ersättningen ut i 200 dagar, cirka 9 månader. Unionens medlemmar är automatiskt inkomstförsäkrade om de är yrkesverksamma medlemmar eller egenföretagare, är med i en svensk a-kassa och inte har fyllt 65 år. Alla som omfattas av inkomstförsäkringen och har en lön som överstiger inkomsttaket i a-kassan kronor i månaden kan mot en premie välja att teckna sig för 50 extra ersättningsdagar utöver de 150 dagar som redan ingår i medlemsavgiften. Man kan alltså få totalt upp till 200 ersättningsdagar (motsvarar ca 9 månader). Kostnaden är 50 kr/mån för löner mellan kr och 100 kr/mån för löner som över kr. Checklista: INFÖR ÅRSMÖTET Boka in datum och lokal för årsmötet Börja diskutera verksamhetsplan och budget för nästa år Uppmana medlemmarna att skriva motioner/förslag till årsmötet Kontakta valberedningen och stäm träff med dem Bestäm vem/vilka som ska skriva verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen Börja fundera på vem som kan sitta som ordförande och sekreterare på årsmötet (om inte valberedningen gör detta) Skicka kallelse och föredragningslista till årsmötet senast 14 dagar innan mötet (se stadgarna) Efter årsmötet Dags för nya styrelsen att komma igång Ta till vara medlemmarnas gemensamma intressen på arbetsplatsen. Det är en av klubbens uppgifter. Efter klubbens årsmöte startar ett nytt verksamhetsår. Det är dags för klubbstyrelsen att ha ett konstituerande möte och bestämma vem som ska vara firmatecknare, sekreterare och kassör. Bestäm även vilka som ska ingå i en eventuell förhandlingsdelegation. Informera och ta till vara medlemmarnas åsikter För att skapa intresse och engagemang för klubbens arbete är det viktigt att medlemmarna löpande får information. Vad ska klubben åstadkomma under året? Hur ska vi få till ett bra samverkansklimat? Och minst lika angeläget är det att medlemmarnas idéer och åsikter fångas upp och tas tillvara. Få igång engagemanget Ta upp en aktuell fråga vid lunchen eller kafferasten. Svara på frågor så ofta ni kan och försök få igång diskussioner. En anslagstavla eller ett nyhetsbrev är bra komplement. Läs de fullständiga försäkringsvillkoren på unionen.se hetluft 1/13 13

14 Bok om första hjälpen på arbetsplatsen Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet. De första minuterna är mest kritiska, därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen. I boken Första hjälpen på arbetsplatsen (Prevent) ges korta, klara instruktioner tillsammans med informativa bilder. Den är ett välbehövligt stöd och ger råd och tips om hur första hjälpen ska organiseras på arbetsplatsen. Nominera inför valen på förbundsrådet! Det är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag i Unionens förbundsövergripande delegation. Det behövs förhandlingsvana och bred kännedom om Unionen eftersom man representerar alla medlemmar. Vet du någon som du vill nominera eller är du själv intresserad av ett utmanande uppdrag? Fram till den 10 mars kan du nominera ledamöter till Unionens förbundsövergripande delegation. Du gör det på www. unionen.se/ nominera2013. Har du frågor om uppdraget, kontakta valberedningens sekreterare Cathy Håkansson, tel Förbundsrådet är den maj 2013 Testa din hörsel med gratisapp Nu finns det en gratisapp som heter Hörseltestaren. Här kan du enkelt kolla hur bra du hör, och få en indikation på om du bör göra en hörselundersökning. Det här hörseltestet mäter din förmåga att uppfatta tal i brus, och är utformat för svensktalande vuxna som inte har en konstaterad hörselnedsättning. Testet är framtaget av Hörselskadades Riksförbund (HRF) i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron. ÖPPET BREV Jag har under en längre tid varit vald som ungdomsombud i Regionstyrelsen. Varför jag blev ungdomsombud, vad som fick mig att tacka ja är även för mig ibland ett mysterium som har börjat klarna mer och mer. Jag har gått från ovisshet till klarhet allt tack vare andra ungdomsombud från andra regioner. Att få ha möjlighet att träffa andra med liknande frågeställningar och ibland helt för mig nya frågeställningar har lyft mitt engagemang att fortsätta. Att fortsätta tycka. Att fortsätta tro på att allt kan bli bättre. Att fortsätta driva på. Ja, listan kan göras lång. Jag tror att hade vi unga inte haft denna möjlighet så hade kanske flera av oss inte hittat engagemang och inspiration att fortsätta i den fackliga världen. Jag tror att vi behöver forum där vi får vara i centrum, där vi kan lyfta de frågor som är viktiga för oss och gemensamt finna kraft till att skapa en framtid med ett starkt fackförbund i ryggen. Vi är fackets framtid. Vi är nästa generation! Vad är då syftet med detta öppna brev? Syftet är ganska enkelt men nog så viktigt. Viktigt för förbundet i stort! Ungverksamheten måste sättas på agendan för ett fortsatt ungt engagemang så vi kan nå en återväxt för Unionen. En möjlighet till kunskapsöverföring i båda Ungverksamheten måste sättas på agendan led gammal som ung för allas olika kompetenser. Så låt oss fortsätta nätverka och inspireras av varandra för tillsammans kan vi nå Unionens vision. Oavsett om man är medlem, förtroendevald, gammal, ung U name it Tillsammans är vi den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Ett ungt förbund, ett starkt förbund en framtid. Framtiden är nu! Over and Out: Ann-Sofi Johansson Ungdomsombud, Östra Sörmland/Gotland 14 hetluft 1/13

15 Nya styrgruppen Ung Arena 2012/2013 Den 9 och 10 november samlades medlemmar mellan år i Stockholm för att välja ny styrgrupp för Ung Arena. I tidigare nummer har vi presenterat Jennie Hallberg, Bobby Isaksson, Lisa Herrlin, Malin Nordlund, Karolina Berntsson, och Tom Brännström. STEFAN ÖBERG (SITTANDE 1 ÅR) Född: 1985 Region: Småland Jobbar på: Fagerhults Belysning AB Viktigaste argumentet att bli medlem i Unionen?... I mina ögon är det viktigaste argumentet för att bli medlem i Unionen: Solidaritet. Tillsammans står vi starka och kan verka för ett bättre arbetsklimat och bättre villkor för just dig och dina kollegor. På dagens arbetsmarknad är det ett hårdare klimat än vad det var för fem år sedan, därför behövs det en gemensam kraft för att verka framåt och bevaka, men även förbättra, den anställdes villkor. Unionen har en otrolig kraft med sina medlemmar, och då kan vi bara leka med tanken vilken ännu större kraft vi skulle ha med eller kanske medlemmar. Tillsammans kan vi förändra dina och dina kollegors villkor och möjligheter på arbetet! Min största utmaning i det här uppdraget Största utmaning i det här uppdraget är att få Ung Arena att fortsätta utvecklas som den har gjort de senaste fyra åren. Unga är framtiden inom både Unionen och på arbetsmarknaden, det finns en enorm vilja och engagemang hos unga som jag tycker är så viktigt att ta tillvara på. Jag vill arbeta för att ge unga de hjälpmedel, kunskap och närverk som behövs för att de ska veta hur de kan göra sin röst hörd både inom förbundet och på arbetsmarknaden. Jag vill också passa på att berätta att förutom att sitta i nationella Ung Arenas styrgrupp så sitter jag även med i vår lokala klubb på min arbetsplats samt i regionstyrelsen i Småland. Dessutom vill jag berätta att jag för tillfället har tagit en liten paus från arbetet för att tillbringa tid med min son innan han ska börja på dagis. JANNICA NIKLASSSON (NYVAL 1 ÅR SUPP) Född: 1987 Region: Stockholm Jobbar på: Quality Hotel Globe Johanneshov Viktigaste argumentet att bli medlem i Unionen?... För att få stöd och utvecklingsmöjligheter Min största utmaning i det här uppdraget Att fokusera på rätt saker. Jag vill också passa på att berätta Att Finland vinner hockeyvm nästa år! Introduktionsseminarium för europeiska företagsrådsrepresentanter Har ditt företag verksamhet i flera länder, eller sin hemvist i annat land, inom EU/EES? Har ni nyss startat eller är på väg att bilda ett europeiskt företagsråd? Då är det här introduktionsseminariet riktat till dig. På det här endagsseminariet får du matnyttig kunskap och konkreta tips på hur du kan skapa, arbeta i, och få inflytande via ett europeiskt företagsråd. Anmäl dig och läs mer på Fortsättning och fördjupning 9-11 april kommer vi att anordna en fortsättnings- och fördjupningskurs på Djurönäset i Stockholm. Läs mer på Var är dina styrelsekandidater? Den 31 januari är sista dagen att nominera till Unionens regionstyrelser. Den nya styrelsen väljs på regionrådet i april och avgör till stor del vad regionen ska jobba med nästkommande år. I Stockholm har det hittills inkommit ovanligt få kandidater. Hetluft har pratat med Unionen Stockholms kommunikatör Linda Madsen. Varför viktigt att nominera? Unionen är en demokratisk och medlemsstyrd organisation. Regionstyrelsen har medlemmarnas förtroende att driva de frågor som är viktiga för regionen, och valberedningen behöver många nomineringar för att sätta ihop ett förslag på en bred, mångsidig och representativ regionstyrelse. Med få kandidater blir svårt att få ihop en styrelse som speglar hela medlemskåren. Varför så få nomineringar i år? Vet ej. Jag vill tro att alla drabbades av paltkoma under julen och har glömt bort det. Frågan borde vara högintressant för våra förtroendevalda och medlemmar! Alla vill nog egentligen vara med och påverka vilka som leder en organisation man är medlem i. Kanske har vi inte påmint tillräckligt om att det är dags. Vad ska man göra som förtroendevald? Gå in på och leta upp informationen för din region. Nominera dina toppnamn till de olika posterna innan den 31 januari. Vem kan nomineras? Nominerade ska vara medlemmar och tillfrågade innan. Hjälp oss att få ihop representativa styrelser i hela landet! Som förtroendevald har du säkert bra koll på personer i klubbstyrelsen eller bland medlemmarna som skulle passa för uppdraget. Kanske är du själv intresserad? Vad händer sen? Valberedningen intervjuar alla nominerade och gör ett förslag. På regionernas årsmöten (i april) presenterar de sitt förslag och ombuden har fått veta vilka andra som nominerats. Det är upp till ombuden att rösta fram de personer de tror på. Vad vill du säga till våra förtroendevalda? 1) Nominera! Nu! 2) Välj regionrådsombud på era årsmöten. Läs gärna mer i stadgarna. hetluft 1/13 15

16 UNIONENS PROFILPRODUKTER Du vet väl att ni kan beställa profilprodukter på unionen.rich-port.se? Här är några exempel på vad som finns att beställa: Praktisk isskrapa med superhjälte för 7:- (25 st i förp) Läppcerat som smakar vanilj och har solskyddsfaktor för 11:- (10 st i förp) Pekpenna för din touchtelefon för 7:- (10 st i förp) Smidig tändare för brasan, värmeljus etc, för 15:- (24 st förp) Reflex som klänger sig fast på armar och ben, en sk SlapWrap, för 16:- (25 st i förp) Värva och vinn resor Mellan 1 januari och 31 mars 2013 pågår en tävling för alla medlemmar i Unionen: Värva en kompis eller kollega, en släkting eller granne, till Unionen och beskriv vilket resmål som mest påminner om din arbetsplats och varför. Då kan du bli 1 av 5 som vinner presentkort på kr på Fritidsresor. Kom ihåg att du kan locka med att vi bjuder alla nya medlemmar i Unionen på medlemsavgiften de 3 första månaderna. Det sparar din kompis eller kollega upp till 675 kronor på! Läs mer och tävla: Ge ett tips och få fikapaus Ge oss namn och nummer till en kompis eller kolleg a som inte är med i Unionen än. Vi tar kontakt, hälsar från dig och pratar medlemskap. Som tack bjuder vi dig på en fika på Pressbyrån eller 7-Eleven i form av en sms-kupong till mobilen. Läs mer och tips på unionen.se/tips

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 Gladare måndagar Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 71501 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. 3 000 ex. Produktion: Blomquist & Co. En politik för Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer