SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET"

Transkript

1 Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företagen redovisar exempelvis anställningsförhållanden, anställningsvillkor, facklig organisering, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och kompetensutveckling. Det är frågor som Unionen dagligen arbetar med för medlemmar inom det privata näringslivet och genom internationellt fackligt arbete i stora, globala företag där många av Unionens medlemmar är anställda. Rapporten är tänkt som ett inspel till företag om hur de kan utveckla det sociala området i hållbarhetsredovisningen, men också en vägledning och översikt för Unionens förtroendevalda ute i företagen. Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Olof Palmes Gata Stockholm Tel UNI 249 Rapport Företags hållbarhetsredovisning _A4.indd :23 1:2013 Varslen ökar Hur gör vi för att möta behoven som uppstår? SAS BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET 100 företag BÖRJA ÅRET MED ATT TÄVLA! Det är ett mysterium Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud Tnr: 1856:1. ISBN: Oktober Produktion: Blomquist & Co. Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag DESSUTOM: BOKTIPS: OM LEDARSKAP MARTIN: ÅTERTA ARBETSPLATSEN UNG ARENA: NYA ANSIKTEN TAR NI SOCIALT ANSVAR? OCH MYCKET, MYCKET MER!

2 LEDAREN Det är med glädje jag konstaterar att Unionen under 2012 ökade antalet medlemmar med Låt oss fortsätta arbeta hårt med denna viktiga uppgift, att se till att fler anställda organiserar sig i ett fackförbund. Samtidigt kan jag konstatera att utvecklingen också innebär att andelen medlemmar som har facklig verksamhet på sin arbetsplats minskar över tid. Mer än hälften av Unionens medlemmar finns på sådana arbetsplatser. Det är helt nödvändigt att Unionen återtar arbetsplatsen. Hela den fackliga idén utgår från att kollegor på en arbetsplats tillsammans identifierar vilka frågor man vill förändra Låt 2013 bli året Unionen återtar arbetsplatsen. Några beslut från förbundsstyrelsens möte i december. Kongress 2015 i Göteborg Kongressen 2015 ska förläggas på Svenska Mässsan i Göteborg. Avtalsrörelsen Förbundsstyrelsen fattade beslut om avtalskrav för 32 avtalsområden. De frågor som var uppe till diskussion var lägstlönekraven på några avtalsområden och hur de skulle formuleras. En annan fråga var kravet på en ytterligare arbetstidsförkortning men med en lite annorlunda skrivning än vid tidigare avtalsrörelser. Fler ska uppleva att Unionen vänder sig till dem Det övergripande målet för identifikationsarbetet fastställdes: andelen medlemmar som tillhör någon av uppstartsbranscherna ska i 4% högre grad uppleva att Unionen vänder sig till dem, i jämförelse med dem som inte tillhör en uppstartsbransch. Inflytandestrategin Ett av Unionens viktiga mål är att öka inflytandet genom att få flera förtroendevalda på flera arbetsplatser. Många verksamheter har satt igång. Till våren lanseras en helt ny ledarskapsutbildning i samarbete med Mercuri International och en utökad välkomstkedja för nyvalda förtroendevalda håller på att tas fram, för att nämna något. Det handlar också om att göra det mer attraktivt att vara förtroendevald genom att göra det mer meriterande att ha ett uppdrag. och förbättra, och sedan genom fackligt arbete arbetar för att genomföra det. Detta kräver att vi har lokal facklig verksamhet på företagen. Unionen kan aldrig centralt eller genom anställda ombudsmän påverka arbetsplatsen på samma sätt som de anställda själva. Att vara många medlemmar i Unionen skapar förutsättningar för en stark facklig organisation, men det är först när vi också finns närvarande på arbetsplatsen som vi med hela förbundets resurser i ryggen kan åstadkomma reella resultat. Jag är övertygad om att det finns ett intresse för de fackliga frågorna. Därför att de fackliga frågorna handlar om hur man har det på jobbet, vad som kan bli bättre, utvecklas, vilka problem som finns. Jag är säker på att de anställda är ytterst få som inte bryr sig om hur de har det på jobbet. Det gäller för oss förtroendevalda att få fram att detta är vad det handlar om de fackliga frågorna och det fackliga arbetet handlar om hur du har det på jobbet. Den svenska modellen bygger på att facket finns på plats på företaget. Det är inte någon motsättning mellan företagets bästa och medlemmarnas intressen, de är i själva verket varandras förutsättningar. Företagets mål är lönsamhet. Det förutsätter anställda som upplever trygghet, bra villkor och ett utvecklande arbetsliv. De anställdas mål är trygghet, bra villkor och ett utvecklande arbetsliv, vilket förutsätter ett lönsamt företag. Utan kollektivavtal och lokal facklig verksamhet hjälper det inte hur många medlemmar Unionen än har. Då kommer vi inte åt att driva våra frågor och utveckla arbetsplatsen och företaget. Unionen blir då förpassad till att driva frågorna utanför företaget och mot andra än arbetsgivarna. Det är inte den svenska modellen och det är inte en utveckling jag vill se. Även vi som redan är förtroendevalda har ett ansvar och intresse av att fler väljer att ta ett fackligt uppdrag. Så låt 2013 blir året då vi återtar arbetsplatsen, genom ökad facklig närvaro och ökat fackligt engagemang. Martin Linder 2:e vice ordförande Unionen Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 1/13

3 INNEHÅLL 6 Louise Gerdemo Holmgren, Unionens presschef, ger oss en spännande inblick i de sista timmarna av förhandlingarna med SAS. 7 Christer Karlsson, klubbordförande för SCCA, berättar om den tuffa hösten och om SAS ultimatum. 14 Ann-Sofi Johansson, Ungdomsombud i Östra Sörmland/Gotland vill sätta ungdomsverksamheten på agendan. LEDAREN... 2 VARSLEN: UNIONENS ÅTGÄRDSPAKET... 4 AVTALSRÖRELSEN OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGARNA... 5 FLER FÖRTROENDEVALDA ENGAGERAR SIG...10 INKOMSTFÖRSÄKRINGEN...13 UNG ARENA Efter en härlig julledighet med bokläsning, snöskottning och god mat var det dags att börja jobba, trodde jag. Istället började det nya året med influensa. Jag som var så peppad fick istället ligga nerbäddad i sängen. Nu har den hemska sjukkoman har släppt och jag är äntligen på jobbet, tjoho! När du nu håller årets första nummer av hetluft tycker jag du ska börja med att läsa Martin Linders ledare som handlar om att öka inflytandet och få fler förtroendevalda på fler arbetsplatser.. På sidan sex och sju finns två spännande artiklar som skildrar förhandlingarna med SAS. Börja med Louise Gerdemo Holmgrens spännande inblick i de sista timmarna av förhandlingarna och på sidan sju kan du läsa klubbordförande Christer Karlsson skildring. Du kommer väl ihåg att nominera årets hjälte? Läs mer om årets hjälteinsats på sidan elva. Nytt för i år är att du kan vinna biobiljetter. Maria Österberg Redaktör Maila hetluft 1/13 3

4 BOKTIPS Ledarskap i idéburna organisationer Ibland blir det mer snack och fokus på formalia och regler istället för vad vi vill göra och åstadkomma! Känner du igen den tanken från det fackliga arbetet på din arbetsplats eller i Unionen? Då ska du läsa Sven Nygrens bok Ledarskap i idéburna organisationer! Alla idéburna organisationer, politiska partier, fackföreningar, nykterhetsrörelse etc, har en gång startas för att några har haft en idé/ vision som de vill förverkliga. I början finns bara idén, engagemanget och entusiasmen. Organisationen kan vara rörig och kanske inte alltid så effektiv men är samtidigt energirik och utvecklande. Allt eftersom organisationen växer och skapar strukturer ökar visserligen styrningen och effektiviteten. Men efter en tid riskerar organisationen att stagnera, och fastna i sina strukturer. Den energi och entusiasm som en gång drev rörelsen framåt falnar. Hur får man igång energin igen och hur leder man en organisation i den processen? I Sven Nygren bok Ledarskap i idéburna organisationer beskriver han hur organisationer byggs upp och vad som händer på ett teoretiskt plan baserat på sin långa erfarenhet av utvecklings- och förnyelsearbete i folkrörelseorganisationer. Boken innehåller också spännande frågeställningar som man kan använda för att skapa en diskussion om hur det ser ut i den egna organisationen. Hur kan vi jobba för att återigen bli en organisation där idéerna och rörelsen är i fokus? Boken är mycket tankeväckande och användbar för alla som har uppdrag, och därmed är ledare, i Unionen. Så vill Unionen möta utvecklingen med ökade varsel Under de senaste månaderna har företagens varsel om uppsägningar ökat markant och flera av Unionens medlemmar har eller riskerar att drabbas. För att möta utvecklingen har Unionen tagit fram ett åtgärdspaket. Emma Tjärnback, utredare på Unionen, har hållit ihop arbetet. Hur tycker Unionen att man ska möta de ökade varslen? Vi behöver åtgärder för att underlätta för uppsagda att hitta nya jobb. Även om många av varslen inte är direkt kopplade till konjunkturutvecklingen, utan är en effekt av att företag och branscher genomgår en strukturomvandling, är det många som kommer att förlora jobbet. När många blir av med jobbet ökar vikten av att vi har ett väl fungerande system för omställning i Sverige. Vi tycker även att staten måste bidra till att hjulen fortsätter snurra nu när efterfrågan från omvärlden försvagas. Till exempel bör staten stimulera jobbskapande investeringar i infrastruktur, bostäder och offentliga fastigheter som skolor och sjukhus. Leder alla varsel till uppsägningar? Nej. De senaste åren har ungefär 70 procent av alla varsel lett till uppsägningar. Ofta kommer företaget överens med facket om andra lösningar som till exempel avtalspensioner. Företagen brukar dessutom ta i lite extra när de varslar för att inte riskera att behöva varsla igen om läget förvärras ytterligare. Hur drabbas tjänstemännen? Ungefär 4 av 10 lagda varsel under 2012 var kopplade till tjänstemannajobb vilket är en något högre andel om man jämför med hur det var under finanskrisen i slutet av Då var i genomsnitt 3 av 10 varslade tjänstemän. Andelen varierar dock ganska mycket månad till månad. En anledning kan vara att tjänstemännen i högre utsträckning drabbas när det läggs varsel på grund av strukturella skäl. Då skär man ofta ner på alla personalkategorier. Vid efterfrågefall är det i ett första läge kollektivanställda som drabbas, även om tjänstemännen också drabbas längre fram. Många stora varsel som skett under året är just kopplade till stora strukturella förändringar som till exempel Astra Zenecas nedläggning i Södertälje, Sony Mobiles neddragningar i Lund och nu senast i november när Ericsson aviserade stora personalminskningar. Men även om andelen tjänstemän som EMMA TJÄRNBERG, UTREDARE varslats är något högre nu än under finanskrisen är det färre i absoluta tal som varslas nu än under hösten I oktober 2008 varslades över tjänstemän. I oktober 2012 varslades tjänstemän. Hur går Unionen vidare med sitt åtgärdspaket Vi lyfter Unionens förslag i media och vid möten med politiker och andra makthavare. Många av frågorna i åtgärdspaketet driver Unionen sedan länge i olika sammanhang, men höstens utveckling understryker vikten av att de genomförs. Det behövs ett långsiktigt system som fungerar över konjunkturcyklerna där människor kan ställa om och byta jobb när man vill och när man måste. Det kommer alltid att komma konjunkturnedgångar och ske strukturomvandling det gäller därför att kunna hantera dessa förändringar på bästa möjliga sätt. 4 hetluft 1/13

5 Avtalsrörelsen 2013 är igång Överlämnandet av avtalskraven till arbetsgivarna har påbörjats. Unionen strävar efter att bra jobb ska löna sig samt att medlemmarna har balans i tid och ett utvecklande arbetsliv. Onsdagen den 19 december 2012 lämnade Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin (FI), över 2013 års avtalsrörelses första avtalskrav till arbetsgivarparten. Utgångspunkten för avtalskraven är inriktningsbeslutet som antogs av förbundsrådet tillsammans med FI:s gemensamma avtalspolitiska plattform. I branschdelegationerna gör våra förtroendevalda ett fantastiskt arbete med att se över våra kollektivavtal och ta fram krav. Vissa krav har redan fastställts av förbundsstyrelsen och andra kommer att fastställas under våren. Tolv avtalsområden inom industrin lämnade över sina krav strax före jul och överlämningsprocessen inom andra avtalsområden återupptogs i början av januari och fortsätter ända in i sommaren. I de krav som lämnades över i december återfanns gemensamma krav för FI-samarbetet och avtalsspecifika krav för våra medlemmar i Unionen. Inom Facken inom industrin har vi gemensamma krav; en utbyggnad av de branschvisa systemen för arbetstidsförkortning, ytterligare en månads föräldralön och löneökning på 2,8 procent baserat på ett ettårigt avtal. Ett längre avtal är tänkbart men då vill vi lösa principiellt viktiga frågor. Avtalsspecifika krav för medlemmarna inom Unionen är, bland andra, att lägstlönerna ska höjas med 2,8 % och att våra medlemmar ska få en reallöneökning. Den som gör ett bra jobb ska också ha rätt till en bra löneutveckling som grundas på saklighet. Vi kräver också att alla ska få tillgång till friskvård som arbetsgivaren betalar. Detta är viktigt för att vi ska kunna må bra på och av jobbet. Vi kräver förkortad arbetstid när våra medlemmar arbetar på obekväma och/eller oregelbundna tider. Alla Unionens medlemmar bör ha rätt och möjlighet till en bra balans mellan arbete och fritid. Likabehandlingsavtal är ytterligare ett av Unionens krav. Ett avtal som sätter stopp för diskriminering på arbetsplatserna. Ett arbetsliv fritt från diskriminering skapar trygghet. Ett annat krav är att det på central nivå bör tecknas avtal som framhåller betydelsen av det fackliga arbetet. Allt fackligt arbete som bedrivs av Unionens medlemmar med förtroendeuppdrag är oerhört viktigt. Det är därför centralt att det skapas goda förutsättningar för att förtroendevalda ska fortsätta sitt arbete och för att medlemmar ska känna sig trygga i att engagera sig i fackligt arbete. Niklas Hjert Förhandlingschef Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företagen redovisar exempelvis anställningsförhållanden, anställningsvillkor, facklig organisering, kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och kompetensutveckling. Det är frågor som Unionen dagligen "Tar ditt företag socialt ansvar? Unionen arbetar just nu med en rapportserie om företags sociala ansvar (CSR). Den första rapporten granskar hur företag redovisar sitt arbete kring socialt ansvarstagande globalt med fokus på fackliga frågor som anställningsvillkor, arbetstider och rätten att förhandla kollektivt. I denna och tidigare granskningar ser vi att många företag har en hög ambitionsnivå gällande socialt ansvar men där de fackliga frågorna ibland saknas eller är bristfälliga. Nästa rapport i serien kommer att vara en checklista för fackligt förtroendevalda att för att komma igång med att påverka och bli delaktiga i företagens CSR-arbete, där den fackliga parten många gånger saknas. Rapportförfattarna vill gärna delta i klubbmöten för att berätta mer om det dom har uppmärksammat när det gäller företagens arbete med sociala ansvarsfrågor. De kan också prata om Unionens tankar kring ett bra CSR-arbete och ge konkreta tips på hur ni som klubb kan jobba vidare. Kanske gör ni redan ett aktivt jobb på området? I så fall vill de gärna träffa er för att lära sig mer om detta. Kontakta Elisabeth Åberg på Unionens enhet för Politik, Opinion och Påverkan Tnr: 1856:1. ISBN: Oktober Produktion: Blomquist & Co. arbetar med för medlemmar inom det privata näringslivet och genom internationellt fackligt arbete i stora, globala företag där många av Unionens medlemmar är anställda. Rapporten är tänkt som ett inspel till företag om hur de kan utveckla det sociala området i hållbarhetsredovisningen, men också en vägledning och Omställningsförhandlingarna ajournerade till våren Olof Palmes Gata Stockholm Tel översikt för Unionens förtroendevalda ute i företagen. Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. En knapp vecka före julhelgerna beslutade de förhandlande parterna PTK och Svenskt Näringsliv att ajournera förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till våren. Parterna konstaterade att förhandlingarna inte hann bli färdiga innan avtalsrörelsen satte igång. Avtalsrörelsen kräver fullt fokus och därför kommer omställningsförhandlingarna att återupptas efter att den mest intensiva perioden är över. Det är stora och för arbetsmarknaden viktiga frågor som parterna förhandlar om och vi måste därför ta den tid som krävs, säger Niklas Hjert. De frågor som förhandlingarna berör är bland andra kompetensutveckling, omställningsstöd för visstidsanställda och uppsagda på grund av ohälsa samt förändringar i turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag UNI 249 Rapport Företags hållbarhetsredovisning _A4.indd :23 Beställ rapporten på unionen.se. hetluft 1/13 5

6 När Cecilia fick nog. En morgon i mitten av november förra året möttes Unionens kabinmedlemmar på SAS av beskedet att deras anställnings- och lönevillkor kraftigt skulle försämras då företaget skulle spara 3 miljarder. Sparpaketet presenterades som fullbordat faktum, trots att inga som helst förhandlingar hade skett. Unionen var starkt kritisk mot företagets agerande och några dagar senare kallades Unionen tillsammans med övriga sju berörda nordiska fackförbund till förhandlingar på Kastrup utanför Köpenhamn. I fyra dygn med minimalt med sömn satt Unionens förhandlingsledning och kabindelegation instängda i en utrangerad kontorsbyggnad, som till stora delar saknade såväl möbler som belysning och nödvändig kontorsutrustning. Förhandlingarna ledde till att lönerna tryggades, att de nya pensionsreglerna fick övergångsregler, men också till kännbara förändringar av arbetstidsvillkoren. SAS-förhandlingarna är den enskilda händelse som under kort tid fått störst mediegenomslag i Unionens femåriga historia. Inför mediehanteringen av SAS-krisen utarbetade Unionen en kommunikativ målbild. Målen var att Unionen skulle uppfattas stå på Cecilia Fahlberg Niklas Hjert medlemmarnas sida, hantera situationen på ett sätt som skulle nå acceptans i omvärlden och att Unionen skulle stärka sin position på sikt. Enligt den medieanalys Unionen låtit företaget Retriever göra lyckades Unionen mycket väl uppfylla dessa mål. Läs presschef Louise Gerdemo Holmgrens skildring av vad som hände bakom kulisserna under dygnen på Kastrup. Klockan visar på strax före fyra på morgonen när förbundsordförande Cecilia spänner sina intensivt blå i oss. Utanför står novembermörkret tätt över Kastrup. Ett gäng stelfrusna journalister häckar tålmodigt i svängdörrsentrén, några rum bort gapskrattar en utmattad förhandlingsdelegation hysteriskt. C-G, biträdande förhandlingschef, studsar sedvanligt ekorrpiggt förbi med obruten entusiasm över någon ny förhandlingserövring. En sorgset halväten smörgås i sin plastförpackning trycker sig kamratligt mot en oattraktiv chokladkaka. Tidningarnas telegrambyrå, som plikttroget fortlöpande rapporterar på plats, meddelar en andlöst väntande omvärld att några personer har setts röra sig bakom persiennerna på direktionsvåningen ovanför oss. Där uppe vankar företagets VD som en osalig ande, en slagen man sedan Cecilia läst lusen av honom i Aktuellt för knappt en vecka sedan. Johan, min nära följeslagare och ansvarig för sociala medier, fnissar lyckligt över en träffande formulering. Han ska senare skriva facklig historia med sin liknelse att vårt hem denna helg mest av allt påminner om en utrymd radioaktiv kontorslokal på den ryska stäppen. Det är då Cecilia tar ett fast grepp om sin omfångsrika handväska och slår fast: Nu är det nog. Vi går hem. Jag drar efter andan. Bara det är ganska komplicerat, eftersom luftkonditioneringen är avstängd sedan tidig kväll och min näsa är sårigt upptorkad. För några timmar sedan kom jag in i rummet och meddelade uppsluppet till min egen förvåning att nu är toapappret slut. Lysrören ger oss en svårtolkad blinkning. En förhandlare som fått nog har draperat sig till installationen Sopsäck i vila på nålfiltmattan. Mitt i min såriga snörvling inser jag att nu är det allvar. När förbundsordförande har den där blicken finns ingen pardon. Världen står stilla. I denna gudsförgätna bunkermiljö där vi internerats sedan fyra dygn kan vi inte bli kvar. Jag hör mig själv stamma att det kanske ändå finns ett värde i att inte lämna riktigt nu, det blir svårt att hålla kontakten med de andra fackförbunden om vi drar. Även om vi får hämta vatten i plastmuggar på toa och pappret är slut. De intensivt blå ser inte ut att ha övertygats. En evighet senare slängs dörren upp till vårt War room och in kommer förhandlingschef Niklas. Jag hinns upp av funderingen om det finns något läge i denna märkvärdiga värld där han skulle få slut på konstruktiva idéer och ge upp. Min erfarenhet säger mig att så inte är fallet. Då är vi klara, säger han som den enklaste sak i världen, som alls inga fyra dygn med minimalt med sömn förflutit och som det varit en världslig sak att få alla märkvärdiga bokstavskombinationer på plats i protokollet. Vi ska bara stämma av med de andra fackförbunden, lägger Niklas fast medan jag fascineras av hans rödstrimmiga men fasta blick. Cecilia samlar ihop sig och sin väska. Då så, säger hon, skrider upp mot protokollskrivningen och leder oss senare ner med näsan lätt höjd över tillvaron till de väntande journalisterna. Klockan är exakt 05:22 då min dataskärm blinkar till av TT:s flash Unionen har kommit överens med SAS om ett nytt kollektivavtal för de svenska kabinanställda, sedan jag ringt nyhetschefen på nattredaktionen. Några minuter senare ser jag Cecilia stadigt och tryggt blicka in i TV-kamerornas sken ute i höstfukten och meddela in i de framsträckta mikrofonerna: Vi har skrivit på ett nytt kollektivavtal därför att vi har tryggat lönerna och skapat bra övergångsregler för pensionerna. Nu har företaget ett stort ansvar att återskapa förtroendet bland de anställda och kunderna. Jag huttrar till morgonkylan och tänker att jag inte bara har världens bästa jobb. Jag har också världens bästa arbetskamrater. Men nu vill jag bara sova. Louise Gerdemo Holmgren Presschef Unionen 6 hetluft 1/13

7 I HETLUFTEN Christer Karlsson Att vi är kritiska till hur det här gick till är bara förnamnet Hösten har varit tuff för Christer Karlsson, klubbordförande för SCCA, Scandinavian Cabin Crew Association (SCCA) på SAS. Cirka 560 medlemmar, som arbetar som flygvärdinnor, stewards och kabinchefer, ställdes inför ett ultimatum från arbetsgivaren. Gå med på lönesänkningar annars går SAS i konkurs. Vi hade misstänkt länge att de skulle komma att kräva försämringar av anställningsvillkoren för samtliga anställda. Den 11 september redovisade arbetsgivaren hur situationen var och krävde total tystnadsplikt med hot om rättsliga åtgärder om vi läckte. De ansåg att det fanns en risk att kunderna skulle sluta köpa biljetter och att ägarna (svenska, norska och danska staten) och bankerna skulle ta sin hand från bolaget, berättar Christer. SAS ledning presenterade också sitt ultimatum om uppsägningar och lönesänkningar med 15 procent. De krävde att avtalen skulle vara påskrivna en vecka senare men kallade inte till förhandling. Först den 16 november började förhandlingarna i Köpenhamn med arbetsgivaren på ena sidan bordet och svenska, danska och norska pilot- och kabinfack på den andra sidan. Fyra personer från klubbstyrelsen var med vid förhandlingarna tillsammans med Unionens förhandlingschef, ombudsmän och jurister. Jag var backup i Stockholm och hjälpte till med fakta och underlag i stort sett dygnet runt. Dessutom deltog jag i medlemsmötena på Arlanda och var tillgänglig för att coacha styrelsen och medlemmarna, berättar Christer. Samtidigt ville media få uppdaterad information och Christers telefon ringde konstant. Det var redaktioner från Sverige, Norge och Danmark och mediecirkusen var helt vansinnig. Det som media förmedlade var ibland ren propaganda men Unionen var aktiv på twitter och facebook och medlemmarna kunde följa löpande vad som hände, säger Christer. SAS krävde en 15-procentig lönesänkning, förändrade semester- och pensionsvillkor, sänkta traktamenten och höjd pensionsålder från sextio till sextiofem år. Unionen accepterade att ta bort rörliga tilllägg, en halvering av traktamentet, försämrade semestervillkor och höjd pensionsålder men inga sänkningar av den fasta grundlönen eller det fasta flygtillägget. Ersättningar som är kopplade till sjukersättning, pension, a-kassa och föräldraförsäkring och som skulle få stora konsekvenser för ekonomin idag och i framtiden. Medlemmarna var i chock. Kränkta och oroliga. Löpsedlarna skrek att SAS skulle gå i konkurs och många funderade på om de skulle få behålla jobbet men ändå behöva sälja huset. Att vi är kritiska till hur det här gick till är bara förnamnet, säger Christer. Personalen känner sig överkörd och förtroendet för företagsledningen är ett stort renoveringsobjekt. Arbetsgivarna har härskat genom att söndra de olika medlemsgrupperna i flera år och det finns kvar. Rykten sprids snabbt och avundsjuka ställer till det. Det kommer att ta lång tid för personalen i Sverige, Norge och Danmark att reparera detta. Vad har du för råd att ge till andra klubbar som hamnar i denna situation? Man måste ta hjälp av förbundets storlek och styrka. Som klubbordförande är man alltid utsatt, både av arbetsgivaren och av medlemmarna som är rädda om jobbet. Anställda på förbundet kan vara mer objektiva och blir inte skrämda. Det finns enorma resurser i form av kunniga ombudsmän, jurister, pressfolk, checklistor. Och möjligheten att ha beredskap för en konkursorganisation om det blir nödvändigt. Cecilia Fahlberg var med på två medlemsmöten och deltog aktivt i förhandlingarna. Det betyder mycket att få det stödet. hetluft 1/13 7

8 8 hetluft 1/13

9 Controlotron, 28: Jag fick kr över till annat Ville få mer applåder och mindre hjärtklappning. Läste retorik i två terminer med kronor från Unionens Studiestöd och botade presentationsångesten. Utnyttjade ändå den kostnadsfria förhandlingshjälpen för att få ut en semesterersättning och var föräldraledig med Controlotron Jr med kronor i extra föräldralön tack vare Unionens avtal. Det räckte till många våtservetter. Tog ett medlemsbillån med kronor i ränterabatt när jag bytte sportkupé mot familjekombi och varje år får jag kronor inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring med superlåga avgifter, tack vare Unionens avtal. Längtar redan till 65 års-dagen. Du tjänar på att vara med i Unionen. Tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger dig valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Vill du veta mer sms:a unionen kopkraft till nummer Läs mer och bli medlem på unionen.se/kopkraft Controlotron har en lön på kr/mån och betalar 225 kr/månad i medlemsavgift. Han fick kr/termin i studiestöd och 3 timmars förhandlingshjälp som hade kostat kr/timme hos en arbetsrättsjurist. Hans semesterersättning var på kr och föräldralönen gav kr extra varje månad i 5 månader. Medlemsbillånet var på kr och har en medlemsrabatt på kr/år. Varje år avsätter hans arbetsgivare kr i tjänstepension. Under samma period betalar han kr i medlemsavgift. Facket i det privata arbetslivet hetluft 1/13 9

10 Vecka 6 pratar vi valuta för medlemsavgiften Årets första Unionenvecka i februari handlar om hur tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger valuta för avgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Controlotron, 28: Jag fick kr över till annat Ville få mer applåder och mindre hjärtklappning. Läste retorik i två terminer med kronor från Unionens Studiestöd och botade presentationsångesten. Utnyttjade ändå den kostnadsfria förhandlingshjälpen för att få ut en semesterersättning och var föräldraledig med Controlotron Jr med kronor i extra föräldralön tack vare Unionens avtal. Det räckte till många våtservetter. Tog ett medlemsbillån med kronor i ränterabatt när jag bytte sportkupé mot Vill du veta mer sms:a unionen kopkraft till nummer Läs mer och bli medlem på unionen.se/kopkraft Controlotron har en lön på kr/mån och betalar 225 kr/månad i medlemsavgift. Han fick kr/termin i studiestöd och 3 timmars förhandlingshjälp som hade kostat kr/timme hos en arbetsrättsjurist. Hans semesterersättning var på kr och föräldralönen gav kr extra varje månad i 5 månader. Medlemsbillånet var på kr och har en medlemsrabatt på kr/år. Varje år avsätter hans arbetsgivare kr i tjänstepension. under samma period betalar han kr i medlemsavgift. familjekombi och varje år får jag kronor inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring med superlåga avgifter, tack vare Unionens avtal. Längtar redan till 65 års-dagen. Du tjänar på att vara med i unionen. tjänsterna i medlemskapet och förmånerna i kollektivavtalet ger dig valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Facket i det privata arbetslivet Sätt upp affisch Inför Unionenveckan har klubbar och ombud kunnat beställa påsar, broschyrer, affischer, flygblad och andra kampanjmaterial. I mitten av detta nummer av hetluft finns en av kampanjaffischerna som du kan riva ur och sätta upp på jobbet. Du tjänar på att vara med i Unionen. För att du får insyn och inflytande förstås, men också i kronor och ören, hundralappar och tusenlappar. Det är det grundläggande budskapet i samband med årets första Unionenvecka vecka 6, den 4 till 10 februari. Ett tema som handlar om hur du genom att nyttja tjänsterna i medlemskapet och dra nytta av förmånerna i kollektivavtalet får valuta för medlemsavgiften och krafter utöver det vanliga i plånboken. Värdekuponger visar valutan Kampanjmaterialen i samband med vecka 6 kommer dels åskådliggöra värdet i medlemskapet och avtalet i form av värdekuponger. Ett kuponghäfte finns med i alla kampanjpåsar och kan även beställas separat. Dels kommer Unionens tre reklamsuperhjältar Organizerman, Miss X cl och Controlotron att figurera som fiktiva exempel på medlemmar som har fått krafter utöver det vanliga i plånboken tack vare studiestödet, inkomstförsäkringen, lönecoachningen, tjänstepensionen, föräldralönen och så vidare. Om Unionenveckorna Under Unionenveckorna kraftsamlar hela förbundet både förtroendevalda och förbundsanställda för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. Vi värvar medlemmar och träffar de som redan är med, arrangerar aktiviteter och syns i annonser. Allt för att berätta att vi finns, vad vi gör och varför du ska vara medlem. Läs mer om temat för Unionenveckan och vilka aktiviteter andra klubbar har arrangerat på Fler och fler förtroendevalda engagerar sig För varje Unionenvecka engagerar sig allt fler klubbar och ombud och genomför aktiviteter på sina egna arbetsplatser. Det är ett bra sätt att synas, öka intresset och inspira tionen i det fackliga arbetet och utnyttja kraften från hela Unionens satsning under veckan. Den senaste Unionenveckan, vecka , var det över 400 förtroendevalda som beställde kampanjpåsar och andra kampanjmaterial och ambitionsnivån på aktiviteterna spänner från en enstaka fikabordsinformation till föreläsningar, tävlingar och andra aktivteter varje dag. På unionen.se/unionenveckan kan du läsa berättelser från klubbar och ombud som varit aktiva under tidigare Unionenveckor. 6 tips för en lyckad klubbaktivitet från Carola Idiz, ordförande på Unionenklubben på Transcom i Norrköping som hade massor av aktiviteter under höstens Unionenvecka. 1 Använd dig av Unionens kampanjmaterial och beställ i god tid. 2 Kartlägg din arbetsplats Vilka personer finns på företaget? Vilka åldersgrupper? Anpassa sedan aktiviteterna efter det och försök nå alla olika grupper. 3 Prata med arbetsgivaren Informera om att ni kommer ha olika aktiviteter under veckan. Kanske kan arbetsgivaren bidra med något och/eller dra nytta av lite jippo på arbetsplatsen? 4 Färga arbetsplatsen grön Beställ hem olika planscher från Unionen och sätt upp runt om i lokalerna (Mitt motto är; hellre för mycket än för lite) 5 Prata med dina arbetskamrater, våga ställ frågan: Är du medlem? 6 Ta hjälp av regionkontoret. Bjud in en ombudsman eller fråga om ekonomiskt bidrag om ni inte har någon klubbkassa. 10 hetluft 1/13

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer