SMART RELAIS SREL, SREL.ZK, SREL.ADV, SREL2. Senast uppdaterat: augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART RELAIS 2 3063 SREL, SREL.ZK, SREL.ADV, SREL2. Senast uppdaterat: augusti 2012"

Transkript

1 SMART RELAIS SREL, SREL.ZK, SREL.ADV, SREL2 Senast uppdaterat: augusti 2012

2 1.0 VIKTIG INFORMATION PRODUKTBESKRIVNING FÖRE BESTÄLLNING fastställ VILKEN VERSION AV Smart Relais som DU BEHÖVER fastställ VILKa tillbehör som DU BEHÖVER INFÖRSKAFFA NÄTDELAR fastställ monteringsläget YTTERLIGARE INFORMATION FÖRE INSTALLATION installation RESERVBATTERI INSTALLATION ANSLUTNINGARNAS FUNKTIONSTILLDELNING SREL och SREL.ZK SREL.AV BesKRIVNING AV ANSLUTNINGARNA SREL, SREL.ZK OCH SREL PROGRAMMERING OCH KONFIGURATION Tillträdeskontroll Tidzonsstyrning Overlay Flip Flop Repeater Tidsomkoppling OMRON Smart Relais i Omron-lÄgE inga AKUSTISKA PROGRAMMERINGSKVITTERINGAR Extern BEEPER/LED intern/extern antenn AnTAL UTÖKNINGSMODULER Pulslängd gränssnitt... 15

3 7.7.8 begränsad räckvidd Extern BEEPER/LED Logga oberättigade tillträdesförsök SAMMANFATTNING AV DIODSIGNALERNA FunktionsbesKRIVNING Wiegand-gränsSNITT (33 bit och 26 bit) Kaba Benzing-, Siemens-, Gantner Legic-, Primion-, Isgus- GRäNSSNITT UNDERHÅLL BatterivarNing OCh BatteribYTE VID ANVÄNDNING AV BatterieT SREL.BAT RESERVBATTERI TEKNISKA SPECIFIKATIONER SREL SMARTRELAIS Versioner Smartrelais VersioneR kortläsare TiLLSAMMAnS MED srel BESKRIVNING AV ANSLUTNINGARNA SREL TEKNISKA SPECIFIKATIONER SREL PRODUKTBESKRIVNING BESTÄLLNINGSKOD Överordnad låsnivå SÄKERHETSANVISNINGAR SÄKERHET... 27

4 4 1.0 Viktig information Säkerhetsanvisningar: Se upp! De batterier som används i den här produkten kan orsaka brand eller brännskador om de hanteras på ett felaktigt sätt! Batterierna får därför inte återuppladdas, tas isär, värmas upp till mer än 100 C eller brännas! För att kunna installera en SimonsVoss Smart Relais krävs kunskaper inom områdena för dörrmekanik, tillträdesrättigheter, elinstallationer samt hantering av SimonsVoss-programvaran. Installation får därför endast genomföras av utbildad fackpersonal. SimonsVoss Technologies AG ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig installation. Felaktigt programmerade Smart Relais kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss AG ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador. Om ett Smart Relais ska lagras i längre än en vecka måste reservbatteriet tas ut. Smart Relais ska installeras under beaktande av ESD-riktlinjerna (elektrostatisk uppladdning). Undvik i synnerhet att röra kretskort och tillhörande integrerade kretsar. Vid tveksamheter gäller originalhandboken på tyska. 2.0 Produktbeskrivning SimonsVoss Smart Relais är en elektronisk kontakt som kan slås till och från med en SimonsVoss-transponder. Behörigheter för transpondrar som kan styra Smart Relais kan konfigureras genom SimonsVoss-programmet. Smart Relais erbjuder därmed samma funktionsomfång som en passerkontrollsläsare.

5 5 3.0 Före beställning 3.1 FASTSTÄLL VILKEN VERSION AV SMART RELAIS SOM DU BEHÖVER Smart Relais grundversion: Beställningskod SREL Med detta relä kan man konfigurera en ren ja/nej-behörighet för högst olika transpondrar. Smart Relais Plus-version med tillträdesloggning och tidszoner: Beställningskod SREL.ZK Som grundversionen, dock med möjlighet till separat loggning av de senaste tillträdena (fr.o.m. programversion ) med datum och klockslag eller tidszon på dagen för upp till fem persongrupper samt automatisk låsning och upplåsning. Smart Relais Advanced Version: Beställningskod SREL.ADV Som Plus-versionen, dock med följande extra funktioner: - Anslutning för externa moduler via en tretrådig buss - Anslutning för en extern antenn - Anslutningar för seriella gränssnitt till externa tidsregistreringsterminaler eller passerkontrollsläsare - Anslutning för externa lysdioder eller buzzer Se även 11.0, ny SmartRelais2 & kortläsare! 3.2 FASTSTÄLL VILKA TILLBEHÖR SOM DU BEHÖVER 1. Extern antenn för dåliga mottagningsförhållanden Beställningskod: SREL.AV 2. Batteri endast för SREL, SREL.ZK och SREL.ADV ifall de här produkterna skulle behöva drivas utan extra strömförsörjning: Beställningskod SREL.BAT 3. Utökningsmodul som tillval (t.ex. Smart Output Modul) 3.3 INFÖRSKAFFA NÄTDELAR Nätdelar behövs för alla Smart Relais som inte ska drivas med batterier. Nätdelarna ska ha en effekt på max 15 watt och kunna leverera en spänning på 12 VAC eller 5 till 24 VDC vid en ström på 100 ma.

6 6 Observera! Använd inga kopplingsnätdelar i närheten av Smart Relais. Alla nätdelar ska ombesörjas av kunden och kan inte köpas av SimonsVoss. 3.4 FASTSTÄLL MONTERINGSLÄGET Räckvidden mellan transponder och Smart Relais (läsräckvidd) är högst 1,5 men kan reduceras av metall i omgivningen (i synnerhet genom starka magnetfält eller aluminium). Vi rekommenderar att du kontrollerar räckvidden med en behörig transponder och en batteridriven Smart Relais. 3.5 YTTERLIGARE INFORMATION - Alla kablar som ska anslutas till Smart Relais ska vara av typen IY(ST)Y...x0,6 (parvis tvinnad, skärmad kabel) och får inte vara längre än 100 meter. När man fastställer måtten för spänningsförsörjningen måste man ta hänsyn till ledningsförlusterna. - Beakta även de tekniska specifikationerna för in- och utgångar (se tekniska specifikationer). - Alla kablar måste dras och anslutas i enlighet med VDE-riktlinjerna. 4.0 Före installation Packa upp Smart Relais och kontrollera om produkten är skadad. Anslut Smart Relais till strömförsörjningen eller till ett batteri. Om Smart Relais ska drivas med nätdel ska det medlevererade reservbatteriet sättas i den speciella hållaren (se installation av reservbatteri). Kontrollera funktionen på Smart Relais i leveransskicket med en transponder. Vid installation i ett infällt uttag ska huset avlägsnas. Vid utanpåliggande montering kan bottenplattan användas som mall för borrhålen.

7 7 4.1 INSTALLATION RESERVBATTERI Backup Batterie nur einsetzen, wenn das Smart Relais mit Netzteil betrieben wird, bei Betrieb mit SREL.BAT diese Batterie nicht einsetzen! SREL.ADV SREL und SREL.ZK +/~ -/~ C A B +V F3 F2 F1BN WH GN GY YL + Backup Batterie (im Lieferumfang enthalten) in die Halterung einführen PLUSPOL NACH OBEN SREL.ADV SREL und SREL.ZK +/~ -/~ C A B +V F3 F2 F1BN WH GN GY YL + +

8 8 5.0 Installation Slå från spänningsförsörjningen (dra vid behov ut kontakten eller koppla från batteriet). Anslut alla kablar till respektive klämmor på Smart Relais (se anslutningarnas funktionstilldelning på nästa sida). Se alltid till att polariteten stämmer vid anslutning av en likströmsnätdel. För att uppnå högsta möjliga läsräckvidd under installationen ska antennerna till Smart Relais justeras så att de är parallella med transponderns antenner. Slå till spänningsförsörjningen (stick vid behov in kontakten eller koppla till batteriet). Kontrollera funktionen på Smart Relais i leveransskicket med en transponder. Programmera Smart Relais med SimonsVoss-programvaran (vi rekommenderar programversioner fr.o.m. LDB. 1.50a eller senare respektive LSM 2.2 eller senare). Kontrollera funktionen igen med en behörig transponder.

9 9 6.0 Anslutningarnas funktionstilldelning 6.1 SREL OCH SREL.ZK + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT Relais { NC COM NO 6.2 SREL.AV Externe Einund Ausgänge 1 RS 485-COM 2 RS 485-A 3 RS 485-B 4 + Vaux (3...5 V) 5 LED / Buzzer / Input 1 / CLS 6 Seriell 1 / Input 2 7 Seriell 2 + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV Relais { NC COM NO

10 BESKRIVNING AV ANSLUTNINGARNA SREL, SREL.ZK OCH SREL Namn Symbol Beskrivning Nätdel + / ~ Pluspol vid anslutning av en likspänning (5 till 24 VDC) eller en av de båda växelspänningsanslutningarna (12 VAC) Nätdel - / ~ Minuspol vid anslutning av en likspänning (5 till 24 VDC) eller den andra växelspänningsanslutningen (12 VAC) Batteri Relais NC Relais COM Relais NO Extern antenn Brown White Green Grey Yellow RS-485COM RS-485A RS-485B BN WH GN GY YL C A B Stickanslutning för ett batteri (vid drift utan nätdel) Beställningskod för batteri inkl. stickkontakt SREL.BAT Normally Closed-kontakt för växelreläet. Om denna kontakt inte är tillkopplad är den stängd mot Relais COM Common-kontakt för växelreläet. Denna kontakt dras antingen mot Relais NC (öppnare) eller mot Relais NO (slutare) Normally Open-kontakt för växelreläet. Om denna kontakt är tillkopplad är den stängd mot Relais COM Anslutning för de färgade kablarna till en extern antenn (beställningskod SREL.AV) Brown Brun White Vit Green Grön Grey Grå Yellow Gul Bussanslutning för externa moduler + Vaux +V Typ. 3,0-5,0V +/- 0,5V för extern lysdiod eller buzzer max. 10 ma LED/Buzzer/Input F3 Multifunktionsanslutning 1/CLS Seriell 1/Input 2 F2 Multifunktionsanslutning Seriell 2 F1 Multifunktionsanslutning

11 Programmering och konfiguration När Smart Relais väljs som låsningstyp i SimonsVoss-programmet (fr.o.m. LDBversion 1.40 eller LSM 2.1 eller högre) är följande alternativ tillgängliga för konfigurering:

12 TILLTRÄDESKONTROLL Endast möjligt på vid SREL.ZK och SREL.ADV. De sista transponderaktiveringarna sparas med datum och tid. 7.2 TIDZONSSTYRNING Endast möjligt på vid SREL.ZK och SREL.ADV. Ett tidzonsschema laddas upp och transpondrarna ges tillträde eller spärras i enlighet med deras respektive tidszonsgrupp. 7.3 OVERLAY Ersättningstranspondrar kan skriva över sina ursprungstranspondrar. När ersättningstranspondern aktiveras för första gången spärras ursprungstranspondern. 7.4 FLIP FLOP Pulsläget (standardinställning) slås från och pulstiden spelar inte längre någon roll. När Flip Flop-läget är aktivt växlar Smart Relais sin status från TILL till FRÅN och tvärtom varje gång en transponder aktiveras. Det här läget rekommenderas för tilleller frånslagning av belysning, maskiner och dylikt. Vid denna typ av installation ska du om tillämpligt kontrollera att alla nätdelar och dörröppnare lämpar sig för drift med konstantström. 7.5 REPEATER Smart Relais tar emot en transpondersignal och skickar vidare den i förstärkt form. I denna funktion kan Smart Relais användas för att överbrygga större sträckor för trådlös överföring. Avståndet till ett annat Smart Relais kan vara upp till två meter. 7.6 TIDSOMKOPPLING Endast för SREL.ZK och SREL.ADV. När tidsomkopplingen är aktiverad måste man ladda upp ett tidszonsschema som möjliggör en allmän aktivering av Smart Relais under de markerade tiderna (i grupp 5). Under dagen till exempel, kan alla öppna dörren fritt och på natten kan den endast öppnas med transponder. Vid denna typ av installation ska du om tillämpligt kontrollera att alla nätdelar och dörröppnare lämpar sig för drift med konstantström. När tidsomkopplingen har valts är följande alternativ (flera alternativ kan väljas) tillgängliga i fältet Tidsstyrd reläomkoppling.

13 13 1. Manuell låsning Dörren låses inte automatiskt efter den inställda tiden utan först när en behörig transponder aktiveras. 2. Automatisk låsning (grundinställning) Dörren låses exakt vid den tid som ställts in i tidszonsschemat. 3. Manuell upplåsning (grundinställning) Dörren låses inte upp automatiskt efter den inställda tiden utan först när en behörig transponder aktiveras. 4. Automatisk upplåsning I normalfall öppnas inte dörren vid den inställda tiden utan först när den aktiveras av den första transpondern. Om man vill att dörren ska öppna automatiskt på den inställda tiden ska man markera detta alternativ. 5. Transponder aktiv: - Alltid Normalt kan inte någon transponder användas under aktiveringstiden. Om man dock önskar att dörren vid behov ska låsas även i detta fall (till exempel när alla personer har lämnat byggnaden) ska man markera detta alternativ. - Endast om låst I detta driftsätt fungerar inte transpondern under aktiveringstiden. 7.7 OMRON Endast för SREL.ADV. Många passerkontrolls- och tidsregistreringssystem har seriella gränssnitt för anslutning av kortläsare. Till dessa gränssnitt kan även ett Smart Relais anslutas. Därmed kan SimonsVoss-transponder användas också i främmande system. Om du önskar att Smart Relais överför transponderdata till ett externt system och skickar ett fjärröppningskommando från SmartRelais till en cylinder vid aktivering genom det externa systemet, ska detta alternativ väljas både på Smart Relais och på cylindern. Typen av externt system ställs in under Gränssnitt. Följande alternativ är tillgängliga:

14 SMART RELAIS I OMRON-LÄGE Externes Zutrittskontroll- oder Zeiterfassungssystem GND Freischalt Relais VDC 1 K 1 K 1 K Pull Up Widerstände + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT F3 F2 F1 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV CLS Clock / D1 Data / D0 Relais { NC COM NO

15 INGA AKUSTISKA PROGRAMMERINGSKVITTERINGAR Endast SREL.ADV Om man inte önskar att systemet avger akustiska programmeringskvitteringar via en ansluten buzzer/beeper när Smart Relais programmeras, ska detta fält markeras EXTERN BEEPER/LED Endast SREL.ADV Här anges vilka externa enheter som är anslutna. Om en extern lysdiod är ansluten och Smart Relais arbetar i Flip Flop-läget avger Smart Relais en kontinuerlig signal i tillkopplat läge. Om en beeper är ansluten kvitteras däremot endast varje statusväxling med en kort ljudsignal INTERN/EXTERN ANTENN Endast SREL.ADV - Autodetektion Om en extern antenn är ansluten används endast denna. Smart Relais slår i så fall från den interna antennen. Om ingen extern antenn är ansluten (standard) arbetar Smart Relais endast med den interna antennen. - Båda aktiva Smart Relais kan utvärdera aktiveringar från transpondrar på båda antennerna ANTAL UTÖKNINGSMODULER Här anges antalet externa moduler som är anslutna till Smart Relais. Modulerna ansluts till klämmorna RS-485 COM, RS-485 A och RS-485 B. Mer information finns i dokumentationen till de enskilda modulerna PULSLÄNGD Här anges värdet för kopplingsimpulsens pulslängd i sekunder. Värdet kan ligga mellan 0,1 och 25,5 sekunder. Om du till exempel anger 3 sekunder aktiveras en dörröppnare i 3 sekunder innan den spärras igen GRÄNSSNITT Endast för SREL.ADV

16 16 Här kan du ställa in den typ av kortläsare som Smart Relais ska simulera för användning som seriellt gränssnitt. Följande alternativ är tillgängliga: Wiegand 33 bit Wiegand 26 bit Primion Siemens Kaba Benzing Gantner Legic Isgus Information om kabeldragning hittar du i kapitlet Smart Relais som seriellt gränssnitt BEGRÄNSAD RÄCKVIDD Om detta alternativ väljs begränsas läsräckvidden mellan transponder och Smart Relais från 1,5 m till ca 0,4 m. Detta alternativ kan användas till exempel om flera Smart Relais befinner sig i varandras omedelbara närhet och enskilda traspondrar har behörighet till flera Smart Relais EXTERN BEEPER/LED Endast för SREL.ADV I normalfall är Smart Relais konfigurerat för anslutning av en lysdiod. Om en beeper eller buzzer ansluts som extern signalgivare ska detta alternativ kryssas för. Då kan beepern/buzzern användas för akustiska ljudsignaler istället för lysdioden. Om den maximala ström som de anslutna komponenterna förbrukar är mindre än 10 ma vid 3 VDC, kan kopplingsschemat se ut på följande sätt: Evtl. Widerstand zur Leistungsbegrenzung. Der Ausgang V+ liefert max. 10 ma bei 3VDC Entweder Buzzer oder LED + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT V+ F3 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV Relais { NC COM NO

17 17 Om strömförbrukningen för de anslutna komponenterna är större än 10 ma måste de matas via en extern strömförsörjning. I detta fall ska anslutningen genomföras på följande sätt: Ext. Netzteil GND Evtl. Widerstand zur Leistungsbegrenzung. Der Ausgang F3 verträgt max. 50 ma Maximal + 24V Entweder Buzzer oder LED + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT F3 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV Relais { NC COM NO LOGGA OBERÄTTIGADE TILLTRÄDESFÖRSÖK Endast för SREL.ZK och SREL.ADV

18 18 Normalt loggas endast tillträden med behöriga transpondrar. Om man även önskar logga försök att öppna dörren med en obehörig transponder ska man markera detta alternativ. 8.0 Sammanfattning av diodsignalerna 8.0 FUNKTIONSBESKRIVNING För att kunna använda ett Smart Relais som kortläsare i ett främmande passerkontrolls- eller tidsregistreringssystem måste både hårdvara (kablar och signaler) och dataformat stämma exakt överens med dem hos kortläsaren. Det är endast då som det främmande systemet kan tolka och utvärdera data från SimonsVoss-transpondrar. Transponderdata läses först av Smart Relais. Om transpondern har behörighet till Smart Relais vidarebefordras dessa data till det främmande systemet via det seriella gränssnittet. Du kan få detaljerad information om de enskilda dataformaten från SimonsVoss produkthanteringsavdelning. Rätt typ av läsare väljs vid konfigureringen av Smart Relais med SimonsVossprogramvaran från och med version Anslutningarna för de olika läsartyperna listas nedan. 8.1 WIEGAND-GRÄNSSNITT (33 BIT OCH 26 BIT) Externes Zutrittskontroll- oder Zeiterfassungssystem GND VDC 1 K 1 K 1 K Pull Up Widerstände CLS D1 D0 + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT F2 F1 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV Relais { NC COM NO

19 KABA BENZING-, SIEMENS-, GANTNER LEGIC-, PRIMION-, ISGUS- GRÄNSSNITT Externes Zutrittskontroll- oder Zeiterfassungssystem GND VDC 1 K 1 K 1 K Pull Up Widerstände CLS Clock Data + / ~ Netzteil { - / ~ Batterie SREL.BAT F2 F1 Brown White Green Grey Yellow } Externe Antenne SREL.AV Relais { NC COM NO

20 Underhåll 9.1 BATTERIVARNING OCH BATTERIBYTE VID ANVÄNDNING AV BATTERIET SREL.BAT När batterikapaciteten är låg kan ett Smart Relais avge en batterivarning på följande sätt: SREL, SREL.ZK, SREL.ADV Den interna lysdioden blinkar 8 gånger varje gång en tranponder aktiveras och innan reläet kopplar till. Vid batteridrift ska lysdioden synas från utsidan. Endast SREL.ADV Den externa lysdioden blinkar 8 gånger eller så piper den externa buzzern 8 gånger varje gång en transponder aktiveras. Efter en batterivarning kan ytterligare ca 100 aktiveringar genomföras. Batteriet bör alltså bytas ut så snabbt som möjligt. 9.2 RESERVBATTERI Ett urladdat reservbatteri kan leda till att den interna klockan på Smart Relais-typerna SREL.ZK eller SREL.ADV stannar. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar klockan med jämna mellanrum. Ett reservbatteri håller i ca 10 år om Smart Relais arbetar utan strömavbrott. Om Smart Relais ofta utnyttjar reservbatteriet på grund av strömavbrott bör batteriet bytas ut med jämna mellanrum. Om Smart Relais drivs med batteri (SREL.BAT) får reservbatteriet inte användas.

21 Tekniska specifikationer SREL Hus i svart plast: Mått L x B x H Skyddsklass 72 x 57 x 25,5 mm IP 20, ej testat för utomhusbruk temperatur Drift: 22 till 55 Lagring: 0 till 40 Luftfuktighet Kretsplatta mått L x B x H Nätspänning Effektbegränsning Viloström Maxström Programmerad pulslängd Utgångsrelä typ Utgångsrelä konstantström Utgångsrelä startström Utgångsrelä kopplingsspänning Utgångsrelä kopplingseffekt Multifunktionsanslutningar F1, F2, F3 Vibrationer < 95 % utan kondensation 50 x 50 x 14 mm 12 VAC eller 5-24 VDC (inget backspänningsskydd) Nätdelen måste vara begränsad till 15 VA < 5 ma < 100 ma 0,1 till 25,5 sekunder Växlare Max. 1,0 A Max. 2,0 A Max. 24 V 106 aktiveringar vid 30 VA Max. 24 VDC, max. 50 ma 15G för 11 ms, 6 stötar enligt IEC ej godkänt för permanent användning vid vibrationer

22 SmartRelais VERSIONER SMARTRELAIS2 SREL2.G2.W: SREL2 drivs alltid med transpondrar, alltså rent aktiva komponenter. Det går dock även att använda en CompactReader och därmed driva SREL med Mifare Classic-/DERFire -kort. Med detta relä kan man konfigurera en ren ja/nej-behörighet för högst olika transpondrar. SREL2.G2.W.WP: Som föregående version, dock i vattentätt utförande. Kunden ansvarar själv för att täta ledningsingången. Vi rekommenderar användning av lämpliga material som till exempel silikon eller andra beständiga tätningsmedel. Huset är konstruerat för IP65. SREL2.ZK.G2.W: Som grundversionen, dock med möjlighet till separat loggning av de senaste tillträdena med datum och klockslag eller tidszon på dagen för upp till 100 persongrupper samt automatisk låsning och upplåsning (tidsomkoppling). Den här versionen kan även användas som gateway i virtuella nätverk. SREL2.ZK.G2.W.WP: Som föregående version, dock i vattentätt utförande. Kunden ansvarar själv för att täta ledningsingången. Vi rekommenderar användning av lämpliga material som till exempel silikon eller andra beständiga tätningsmedel. Huset är konstruerat för IP65. SREL2.ZK.MH.G2.W: Som ovannämnda ZK-version. På den här versionen kan man dessutom ansluta två externa kortläsare (SC.M.E.G2) och en intern kortläsare (SC.M.I.G2). Mifare Classic/DERFire -kort kan drivas på den här SREL2-versionen. SREL2.ZK.MH.G2.W.WP: Som föregående version, dock i vattentätt utförande. Kunden ansvarar själv för att täta ledningsingången. Vi rekommenderar användning av lämpliga material som till exempel silikon eller andra beständiga tätningsmedel. Huset är konstruerat för IP65.

23 23 Användningen av reservbatteriet (CR1220 Sony) beskrivs i kapitel VERSIONER KORTLÄSARE TILLSAMMANS MED SREL2 SC-komponenterna kan drivas med Mifare Classic eller Mifare DESFire. SC.M.E.G2.W: Smart Card Mifare Extern (extern kortläsare) G2 (generation2) W (vitt hus) Till en SREL2.ZK.MH.G2.W eller SREL2.ZK.MH.G2.W.WP kan man ansluta högst två externa kortläsare (SC.M.E.G2.W) och en intern kortläsare (SC.M.I.G2). Om två externa kortläsare ansluts till SREL2 måste en DIP-omkopplare ställas på läget ON på en av de externa kortläsarna! DIP-brytaren befinner sig till höger på kortläsaren, under den 26-poliga kontakten (se bild). Ledningstypen för anslutning av komponenterna bör motsvara CAT5 (FTP) eller högre. Även skärmade styrledningar kan användas. Ledningarnas längd: max. 10 m. Om ledningslängden är > 3 m för den externa kortläsaren krävs separat spänningsförsörjning samt separat kabeldragning. SC.M.E.G2.W.WP: Som beskrivits ovan. WP-utförandet för kortläsare levereras dock med en ca 1 meter lång kabel. SC.M.I.G2: Smart Card Mifare I (intern kortläsare) G2 (generation2) Den interna kortläsaren sätts helt enkelt fast direkt på SREL2.

24 Beskrivning av anslutningarna SREL2 Namn Symbol Beskrivning Nätdel + DC Likspänning 9 till 24 VDC Nätdel - DC Likspänning 9 till 24 VDC Batteri CR1220, Sony reservbatteri Relais COM Common-kontakt för reläet. Denna kontakt dras mot Relais NO (slutare) Relais NO Normally Open-kontakt för reläet. Om denna kontakt är tillkopplad är den stängd mot Relais COM Kan inverteras i LSM. Extern antenn Brown White Green Grey Yellow BN WH GN GY YL Anslutning för de färgade kablarna till en extern antenn (beställningskod SREL.AV) Brown Brun White Vit Green Grön Grey Grå Yellow Gul Funktionsanslutning F1 Input ext. Trigger-Input (3-24 VDC ext. kontakt måste vara potentialfri!) output Omron/Wiegand CLS F2 F3 SVB Omron Data/Wiegand D0 Omron CLK/Wiegand D1 Lysdiod/buzzer (extern) Kabelanslutning kortläsare SimonsVoss-buss - kabelanslutning kortläsare Utgångar (Output) Open Drain till max. 24 VDC/0,5 A. Jordanslutning till strömförsörjningens minuspol. Vid CLS (Card Loading Signal) måste SREL2 konfigureras för detta i egenskaperna.

25 Tekniska specifikationer SREL2 Hus i vit plast: Mått L x B x H Halvtransparent grundplatta ca 78 x 78 x 19 mm Skyddsklass se information i 11.0 temperatur Drift: 22 till 55 Lagring: 0 till 40 Luftfuktighet Kretsplatta mått L x B x H Nätspänning Effektbegränsning Viloström Maxström Programmerad pulslängd Utgångsrelä typ Utgångsrelä konstantström Utgångsrelä startström Utgångsrelä kopplingsspänning Utgångsrelä kopplingseffekt Multifunktionsanslutningar F1, F2, F3 Vibrationer < 95 % utan kondensation ca 50 x 50 x 14 mm 9-24VDC Nätdelen måste vara begränsad till 15 VA < 100 ma < 300 ma 1 till 25,5 sekunder Slutare Max. 1,0 A Max. 2,0 A Max. 24 V 106 aktiveringar vid 30 VA Max. 24 VDC, max. 50 ma 15G för 11 ms, 6 stötar enligt IEC ej godkänt för permanent användning vid vibrationer Arbeten för endast utföras när systemet kopplats från strömmen!

26 26 Anslutning för WN(M).LN.I.SREL2.G2 Stickkontakt för intern kortläsare SREL2.ZK.MH.G2.W, SREL2.ZK.MH.G2.W.WP SREL2.G2.W, SREL2.G2.W.WP, SREL2.ZK.G2.W, SREL2.ZK.G2.W.WP F3/SVB kabelanslutning till SREL2 SC.M.E.G2 (extern kortläsare)

27 PRODUKTBESKRIVNING 14.1 BESTÄLLNINGSKOD WN.CN.UR.SCHALT, i det följande kallat INPUT NODE ÖVERORDNAD LÅSNIVÅ Textblocket under nivå 2 får automatiskt formatmallen Standard. Texten dras in ca 1,25 cm SÄKERHETSANVISNINGAR 15.1 SÄKERHET För att kunna installera en SimonsVoss INPUT NODE krävs kunskaper om passerkontrollssystem, dörrmekanik, tillträdesrättigheter, elinstallationer samt SimonsVoss-programvaran. Installation får därför endast genomföras av utbildad fackpersonal. SimonsVoss Technologies AG ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig installation. Felaktigt programmerade INPUT NODES kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss AG ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador. INPUT NODES ska installeras under beaktande av ESD-riktlinjerna (elektrostatisk uppladdning). Undvik i synnerhet att röra kretskort och tillhörande integrerade kretsar. Personer som bär elektroniska medicinska implantat (pacemaker, hörapparater, etc.) måste beakta att avståndet mellan implantatet och INPUT NODE måste vara minst 30 cm. Informera dessa personer om detta genom lämpliga åtgärder. Av säkerhetsskäl bör personer som bär implantat informera sig hos sin läkare om potentiella risker som kan uppstå vid trådlösa komponenter (868 Mhz).

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK TRANSPONDER 3064. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Feb 2015 2 Innehållsförteckning 1 2 2 SÄKERHETSANVISNINGAR 3 3 ALLMÄNT 4 3.1 FUNKTIONSSÄTT 4 3.2 INTEGRERA TRANSPONDERN I OLIKA LÅSSYSTEM

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06

Kaba TouchGo. Bruksanvisning. Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 Kaba TouchGo Bruksanvisning Dokumentnr: k1tgo803sv-2012-06 SV Tillverkare Kaba GmbH Postbox 3130 Herzogenburg AUSTRIA www.kaba.com Distribution Kaba AB Kaba GmbH Kaba AG Filargatan 12 Ulrich-Bremi-Strasse

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

HANDBOK HÄNGLÅS. Senast uppdaterat: juni 2013

HANDBOK HÄNGLÅS. Senast uppdaterat: juni 2013 Senast uppdaterat: juni 2013 2 1.0 PRODUKTBESKRIVNING 4 1.1 Beställningskod 4 2.0 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 2.1 Säkerhet 4 3.0 VERSIONER 5 3.1 Aktiv version 5 3.2 SC-version 5 3.3 ZK-version (.ZK) 5 3.4 WaveNet-version

Läs mer

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N TA-Slider 160 Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N IMI TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbara ställdon med ett brett utbud av inställningsmöjligheter

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Smart låsning utan nyckel.

Smart låsning utan nyckel. Smart låsning utan nyckel. Glöm dina gamla nycklar! En borttappad nyckel till ett mekaniskt låssystem kan Anledningar bli en riktig till dyr varför historia du som bör åtföljs av fl era dagars gå över

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon TA-Slider 750 Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon 750 N II TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 750 TA-Slider 750 Digitalt konfi gurerbara ställdon för alla reglersystem med eller

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation FGC 313/323 897096_01 Specifikation för FGC Specifikation för FGC Produkt Flygts allmänna pumpstyrning (FGC) tillverkas för små pumpsystem. Den kan användas i små och stora bostadsområden

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Se till att denna vägledning finns tillgänglig i centralen! Version: Februari 2014 INSTALLATIONSANVISNING Tekniska bilagor och monteringsanvisningar

Läs mer

Manuell Digital låscylinder 3060 10.2015

Manuell Digital låscylinder 3060 10.2015 10.2015 2 / 43 1 Avsedd användning... 4 2 Säkerhetsanvisningar... 5 3 Allmän information om System 3060... 7 3.1 Produktbeskrivning... 7 3.2 Låscylinderns uppbyggnad... 8 3.3 Konstruktion halvcylinder...

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Manual artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Läs instruktionerna noggrant före installation och användande Sida 1 Introduktion IP-65 klassat kodlås Strömkälla Kodlåset drivs med en växel- eller likströmstransformator

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Friedlands Produktkatalog

Friedlands Produktkatalog Friedlands Produktkatalog NYHETER 2008 libra+ trådlösa dörrklockor 868 MHz libra+ trådlösa dörrklockor 868 MHz design och fler funktioner med libra+ Friedlands LIBRA+ är en serie med exklusiv design för

Läs mer

PASSIV SMART CARD-TEKNIK IDENTIFIERINGSMEDIA OCH DESS PROGRAMMERING SIMONS VOSS 47

PASSIV SMART CARD-TEKNIK IDENTIFIERINGSMEDIA OCH DESS PROGRAMMERING SIMONS VOSS 47 PASSIV SMART CARD-TEKNIK IDENTIFIERINGSMEDIA OCH DESS PROGRAMMERING SIMONS VOSS 47 48 PASSIV-TEKNIK IDENTIFIERINGSMEDIA OCH DESS PROGRAMMERING SMART CARDS SMART TAGS G1 G2 Förutom den beprövade aktiva

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 S........ Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 Infraröd fjärrstyrning Artikelnummer: 935075 93435 1.00......... Funktion och användning.......................................

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Ver. 2.1 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av Transformator och porttelefon 3 Audio /

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-C3 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela

Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS. Säkerhetssystemet med plug & play. Komponenter för automation. Nordela Säkerhetsreläer Zander Aachen TALOS Säkerhetssystemet med plug & play Komponenter för automation Nordela TALOS - säkerhetssystemet TALOS - säkerhet för alla behov Hos mellanstora till stora maskiner och

Läs mer

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

DS7220V2 Centralapparat

DS7220V2 Centralapparat Data BA TT+ BA TT - PO4 PO3 PO2 ALRM + PO1 A B PO1 SELECT ST ATUS ON 1 2 3 4 5 6 +OUT - TMPR R B G Y 1 COM 2 3 COM 4 5 COM 6 7 COM 8 R Y G B AUXILIAR SMK + L-1 COM L-2 L-3 COM L-4 L-5 COM L-6 L-7 COM L-8

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer

ecolink520 526: Distribuerad I/O modul

ecolink520 526: Distribuerad I/O modul SAUTER EY-modulo 5 PDS 94.075 se Produktdatablad EY-EM520...526 ecolink520 526: Distribuerad I/O modul Din fördel för mer energieffektivitet Perfekt anpassning till tillämpningar tack vare modulära tekniken.

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC VERSION 1 / 2016 SIDA 2 KOMPONENTER I PAKETET ❶ ❷ ❸ ❹ ❶ MAGNETVENTIL Danfoss magnetventil - leveres i både 1/2 og 3/4 dimensjoner. ❷ CENTRALENHET Forsyner

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer