Sidrenderingsmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidrenderingsmodellen"

Transkript

1 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen I detta kapitel: Rendering av kontroller som taggar Paketera användargränssnitt som komponenter Lägga till kontroller med Visual Studio Sammanfattning Kapitel 3 snabbreferens När du gått igenom detta kapitel kommer du att kunna Arbeta direkt med serverbaserade kontrolltaggar Skapa en webbplats i Visual Studio Arbeta med webbformulär och serverbaserade kontroller i Visual Studio Arbeta med post-backhändelser i Visual Studio Detta kapitel går igenom kärnan i ASP.NET:s renderingsmodell för webbformulär (Web Forms): kontrollerna. Som vi kommer att se bearbetar System.Web.UI.Page renderingsprocessen genom att bryta upp den i små komponenter som går under namnet serverbaserade kontroller. Under vår resa genom ASP.NET:s kontrollmodell ska vi inrikta oss på den grundläggande arkitekturen bakom kontrollerna. Vi börjar med att titta på den html-kod som behövs för att rendera kontrollerna i webbläsaren. Därefter går vi snabbt igenom hur det går till att visa kontroller med klassisk ASP (och några av de problem det innebär). Detta lägger grunden för kommande kapitel, i vilka vi ska granska hur man via kontroller får tillgång till anpassad rendering, användarkontroller, några av de vanligaste användargränssnittskontrollerna och de nya kontroller som finns i ASP.NET 2.0. Vi börjar med ASP.NET:s renderingsmodell. Rendering av kontroller som taggar Som vi såg när vi gick igenom webbformulär, handlar utvecklingen av ett webbaserat användargränssnitt helt och hållet om att skicka rätt taggar till webbläsaren. Till exempel, föreställ dig att du vill att tillämpningens användargränssnitt ska se ut som det i Bild 3-1.

2 62 ASP.NET 2.0 steg för steg Bild 3-1 Några html-taggar renderade som kontroller i Internet Explorer För att få fram detta i klientens webbläsare, måste man förse en htmlström med korrekta taggar så att webbläsaren kan rita upp de avsedda kontrollerna på skärmen. Lista 3-1 visar en del av den html som gör jobbet. Om du vill köra denna sida, heter filen BunchOfControls.htm och finns i de kodexempel som hör till kapitlet. För att köra filen sparar du den i en virtuell katalog och surfar till den. Lista 3-1 <h2> Sida i HTML </h2> <form method="post" action="bunchofcontrols.htm" id="form1"> <span>skriv i mig</span> <input name="textinfo" type="text" id="textinfo" /> <BR> <select name="selectitems" id="ddl"> <option value="post 1">Post 1</option> <option value="post 2">Post 2</option> <option value="post 3">Post 3</option> <option value="post 4">Post 4</option> </select> <BR> <input type="submit" name="pressme" value="klicka på mig!" id="pressme" /> </form> Självfallet antyder närvaron av kontroller att innehållet ska vara dynamiskt, därför bör denna html sammanställas programmatiskt. Klassisk

3 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 63 ASP har vad som krävs för att rendera dynamiskt innehåll. Emellertid förlitar sig klassisk ASP på rå html för rendering av sitt innehåll. Detta innebär att en sida som BunchOfControls.htm skulle se ut ungefär som i Lista 3-2 om den skrevs om i klassisk ASP. Bild 3-2 visar hur ASP-sidan ser ut i Internet Explorer. Lista 3-2 Language="javascript" %> <h2> Sida i klassisk ASP </h2> <form> <span>type in me</span> <input name="textinfo" type="text" id="textinfo" /> <BR> <select name="selectitems" id="ddl"> <option value="post 1">Post 1</option> <option value="post 2">Post 2</option> <option value="post 3">Post 3</option> <option value="post 4">Post 4</option> </select> <BR> <input type="submit" name="pressme" value="klicka på mig!" id="pressme" /> <p> <% if (Request("textinfo")!= "") { %> Textrutan innehöll detta: <%=Request("textinfo") %> <br> Och detta fanns i alternativkontrollen: <%=Request("selectitems") %> <% } %> </p> </form>

4 64 ASP.NET 2.0 steg för steg Bild 3-2 ASP-sidan i Lista 3-2 ser ut så här i Internet Explorer. Lägg märke till att när man väljer en post i alternativkontrollen, svarar sidan genom att tala om vilken post man valde. Detta demonstrerar ASP:s stöd för dynamiskt innehåll. Observera att även om klassisk ASP erbjuder ett sätt att definiera sidans innehåll under körning, måste man fortfarande skapa en hel del av sidan med hjälp av rå html. Dessutom återställs alltid posterna mellan knapptryckningarna (vi ska gå igenom detta när vi undersöker tillståndet View längre fram). ASP.NET lägger till ett lager indirekt adressering mellan den råa html-koden och den uppritade sidan detta lager är ASP.NET:s serverbaserade kontroller. Serverbaserade kontroller eliminerar mycket av det slitgöra som går hand i hand med utveckling av webbaserade gränssnitt i klassisk ASP. Paketera användargränssnitt som komponenter Möjligheten att bygga användargränssnitt bestående av komponenter är en av de huvudsakliga orsakerna till att producera komponenter. I vanlig Windows-programmering användes ursprungligen VBX:er (Visual Basic Controls) till att bygga användargränssnitt. Detta var förstås mer än ett decennium sedan. Under mitten och sent nittiotal, samt tidigt 2000-tal, var ActiveX-kontroller den teknik som gällde för att bygga användar-

5 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 65 gränssnittskomponenter. Den nuvarande standarden för att skapa kontroller i modulbyggda användargränssnitt heter Windows Forms. Under slutet av nittiotalet dök ActiveX-kontroller upp som ett sätt att rendera webbaserade användargränssnitt med hjälp av komponenter. Tanken var att när en ActiveX-kontroll användes i en sida, skulle den laddas ner när användaren surfade till sidan. Vid nittiotalets mitt vann Java-applets en del popularitet som ett sätt att paketera GUIkomponenter för distribution över nätet. Emellertid kräver bägge teknikerna en ganska utförlig infrastruktur på användarens dator (COMmodellen för ActiveX och Java Virtual Machine för Java-applets). När man utvecklar en webbplats, kan man inte räkna med att det ska finnas en speciell infrastruktur på klientens maskin för att användargränssnittet ska fungera. För att fungera hos största möjliga antal klienter bör man bygga användargränssnittet med html, vilket innebär att alla GUIkomponenter måste skapas på servern. Som vi tidigare sett, har ASP.NET ett helt nytt sätt att hantera webbsidor. ASP.NET:s infrastruktur omfattar en väldefinierad rörledning genom vilken anropen rinner. När ett anrop når servern, initierar ASP.NET en hanterare (en realisering av IHttpHandler) som tar sig an anropet. Som vi kommer att se i ett senare kapitel, är hanteringsstrukturen fantastiskt flexibel. Man kan skriva vilken kod man vill för att hantera anropet. Klassen System.Web.UI.Page realiserar IHttpHandler genom att angripa renderingen på ett objektorienterat sätt. Det vill säga, alla kontroller som visas i en webbsida som skickats av ASP.NET, är på något vis renderad av en serverbaserad kontroll. Låt oss reda ut hur detta går till. Sidan med ASP.NET Vi provar att förvandla föregående webbsida till en ASP.NETtillämpning. 1. Skapa en fil med namnet BunchOfControls.aspx. 2. Lägg till koden från Lista 3-3 i filen. Lista 3-3 Page Language=C# %> <script runat="server"> protected void Page_Load(object sender, EventArgs ea) { ddl.items.add("post 1"); ddl.items.add("post 2"); ddl.items.add("post 3"); ddl.items.add("post 4"); }

6 66 ASP.NET 2.0 steg för steg </script > <h2> Page in ASP.NET </h2> <form id="form1" runat="server" > <asp:label Text="Skriv i mig" runat="server" /> <asp:textbox id="textinfo" runat="server" /> <BR> <asp:dropdownlist id="ddl" runat="server" /> <BR> <asp:button id="pressme" Text="Klicka på mig!" runat="server" /> </form> 3. Spara filen i en virtuell katalog (antingen skapar du en ny, eller också använder du den från de tidigare övningarna). Många av de element som finns i klassisk ASP känns igen här. Anvisningen Page finns högst upp. Nytt för ASP.NET är anvisningen Language, som talar om att all kod som påträffas av ASP.NET:s körningsmodul ska tolkas som C#. Det finns ett serverbaserat skriptblock som hanterar händelsen Page_Load. Efter skriptblocket följer html-taggen <form>. Observera att <form> har ett attribut med namnet runat, som är inställt på server. Attributet runat=server talar om för ASP.NET:s körningsmodul att den ska hantera den delen av sidan genom att generera en serverbaserad kontroll. Genom att inkludera attributet runat=server i kontrolltaggen, skapar ASP.NET:s körningsmodul en implicit instans av kontrollen i minnet. Den resulterande sammanställningen innehåller en medlemsvariabel av samma typ och namn som den kontroll som listas i sidan. Lägg märke till att ASP.NET-koden anger att den DropDownList som har namnet ddl ska köras på servern. För att komma åt kodblocket (här skrivet inline) programmatiskt, behöver kodblocket bara referera till kombinationsrutan DropDownList som ddl. Exemplet ovan använder medlemsvariabeln till att lägga till poster i kombinationsrutan. För att komma åt kontrollen med code-behind, deklarerar man variabeln DropDownList explicit som ddl. Detta är nödvändigt eftersom ASP.NET härleder code beside-klassen från System.Web.UI.Page. Visual Studio gör detta automatiskt, vilket vi snart ska få se. Längre ner i ASP.NET-koden kan man se att även de andra elementen (etiketten (Label), textrutan (TextBox), kombinationsrutan (Drop- DownList) och knappen (Button)) utgörs av serverbaserade kontroller. Var och en av dessa kontroller har till uppgift att lägga till en liten bit html i svaret. Varje gång en serverbaserad kontroll placeras i sidan, lägger ASP.NET till en instans av kontrollen i ett kontrollträd som sidan håller i minnet. Kontrollträdet avslöjar att varje element innesluts i en av dessa

7 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 67 serverbaserade kontroller till och med titeltexten som verkar flyta omkring högst upp i sidan. Sidans renderingsmodell För att förstå hur ASP.NET:s renderingsmodell fungerar, ska vi köra sidan igen fast denna gång slår vi på spårningsmekanismen. Vi ska ta en närmare titt på spårning när vi går igenom ASP.NET:s diagnostikfunktioner. För tillfället räcker det med insikten att ASP.NET dumpar anropets och svarets fullständiga innehåll om attributet Trace ställs in på true. Så här ser sidanvisningen ut med spårning aktiverat: <% Page Language=C# trace=true %> Bild 3-3 visar hur sidan ser ut med spårning aktiverat. Bild 3-3 Aspx-filen från Lista 3-3 i Internet Explorer. Om du granskar den råa text som genereras av svaret (genom att välja Visa Källa i Internet Explorer), kommer du att se att ASP.NET skickar ut ganska ordinär html-kod. Lista 3-4 <h2> Sida i ASP.NET </h2>

8 68 ASP.NET 2.0 steg för steg <form name="form1" method="post" action="bunchofcontrols.aspx" id="form1"> <div> <input type="hidden" name=" VIEWSTATE" id=" VIEWSTATE" value="/wepdwullteyodmxmzcwnjapzbycagepzbycagupegqpfgrmagecagidfgq QBQZQb3N0IDEFBlBvc3QgMWcQBQZQb3N0IDIFBlBvc3QgMmcQBQZQb3N0IDMFBlB vc3qgm2cqbqzqb3n0idqfblbvc3qgngdkzgtfwkjjfemh9txfewzbs0tnb/7uuq= =" /> </div> <span>skriv i mig</span> <input name="textinfo" type="text" id="textinfo" /> <BR> <select name="ddl" id="ddl"> <option value="post 1">Post 1</option> <option value="post 2">Post 2</option> <option value="post 3">Post 3</option> <option value="post 4">Post 4</option> </select> <BR> <input type="submit" name="pressme" value="klicka på mig!" id="pressme" /> </form> Som du ser, finns det inga attribut av typen runat=server i den uppritade sidan. Det beror på att attributet runat=server används till att tala om för ASP.NET hur sidans kontrollträd ska byggas upp. Sidans kontrollträd När egenskapen Trace aktiverats, matar ASP.NET ut massvis med information i form av en sidspårning. Om du rullar ner en liten bit, kan du se att en del av spårningen består av sidans kontrollträd. Bild 3-4 visar hur spårningen av föregående sida ser ut, med fokus på kontrollträdet.

9 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 69 Bild 3-4 ASP.NET-sidans kontrollträd visas i sidspårningen. Högst upp i spårningen av kontrollträdet finns en post med namnet Page. Detta är i själva verket objektet Web.UI.Page som körs i minnet. Under den finns det en hel drös med poster. Du känner säkert igen namnen på några av dem från ASP.NET-källkoden. Lägg märke till posterna Form1, textinfo och pressme. Dessa namn är tagna direkt från den ursprungliga aspx-filen. Det som händer är att ASP.NET bryter ner sidrenderingsarkitekturen till små, lätthanterliga bitar. Varje post i listan ovan härstammar från klassen System.Web.UI.Control. När System.Web.UI.Control vill rita upp sidan, går den helt enkelt igenom kontrollträdet och ber varje kontroll att rita upp sig själv. Till exempel, när ASP.NET:s körningsmodul ber den serverbaserade kontrollen TextBox att rita upp sig själv, lägger TextBox till följande html-kod i den utdataström som skickas till webbläsaren: <input name= textinfo type= text id= textinfo /> Detta fungerar på samma sätt med andra kontroller. Till exempel ansvarar kombinationsrutan DropDownList för att skicka ut taggarna select och option (option representerar den samling poster som innesluts i kombinationsrutan).

10 70 ASP.NET 2.0 steg för steg <select name="ddl" id="ddl"> <option value="post 1">Post 1</option> <option value="post 2">Post 2</option> <option value="post 3">Post 3</option> <option value="post 4">Post 4</option> </select> När du nu förstår hur dessa taggar fungerar, ska vi se hur man hanterar dem i Visual Studio. Lägga till kontroller med Visual Studio Visual Studio (i samarbete med ASP.NET) är väldigt bra på att dölja webbutvecklingens verkliga natur från utvecklaren. Som vi sett i tidigare kapitel, har webbutvecklingen sina rötter i sjuttiotalets terminalstordator-arkitektur. Numera är dock terminalen en sofistikerad webbläsare, beräkningsplattformen en webbserver (eller kanske en webbfarm), och användarna finns över hela världen. När en klient tar emot ett svar från en server får den egentligen inget annat än en stillbild av serverns tillstånd. Detta beror på att webbanvändargränssnittet är uppbyggt av ett märkspråk som skickas över ett anslutningslöst protokoll. När man bygger webbtillämpningar med Visual Studio, känns det nästan som att man utvecklar ett skrivbordsbaserat program. Använder man Visual Studio, behöver man inte lägga ner så mycket tid på att skriva ASP-kod. Designern är ett utmärkt verktyg för att visuellt designa ett webbaserat användargränssnitt. Bygga en sida med Visual Studio För att se hur detta går till, ska vi utveckla en enkel sida som använder serverbaserade kontroller. Sidan kommer ungefär att se ut som de sidor vi tidigare jobbat med. 1. Skapa en webbsida för att laborera med kontroller. Använd Visual Studio till att skapa en ny webbplats (File New Web Site). Döp webbplatsen till ControlORama. 2. Använd designern. Visual Studio visar default.aspx. I designläget växlar du till designvyn, se nedan.

11 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 71 Den ASP.NET-kod som genereras av Visual Studio innehåller en htmltagg av typen <div> i sidans kropp. Om du skriver in lite text i designvyn, kommer du att se lite text högst upp i sidan. Följande bild visar hur designvyn ser ut.

12 72 ASP.NET 2.0 steg för steg För att redigera sidans textformat måste du visa sidans egenskaper. Markera texten, högerklicka på den och välj Properties på menyn. Därefter markerar du egenskapen Style i dialogrutan Properties. Du kommer att se en liten knapp med tre punkter ( ) i fältet Property. Klicka på knappen för att öppna dialogrutan Style Builder. Style Builder ställer in attributen för taggen <div>; här kan du ange hur texten ska visas. Följande bild visar hur dialogrutan Style Builder ser ut.

13 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen Öppna verktygslådan. Därefter lägger du till en etikett. Flytta pekaren till fliken Toolbox, i Visual Studios vänstra sida. Detta kommer att öppna verktygslådan enligt bilden nedan:

14 74 ASP.NET 2.0 steg för steg 4. Lägg till etiketten. Dra ut en etikett (label) och släpp den på sidan. Se nedan:

15 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen Redigera etikettens innehåll. För att redigera etikettens innehåll, måste kontrollens egenskaper visas. Kan du inte se dem, högerklickar du på etiketten och väljer Properties på menyn. Följande bild visar egenskapsfönstret:

16 76 ASP.NET 2.0 steg för steg Du kan nu manipulera etikettens utseende efter önskemål. Exemplets etikett använder teckensnittet Times New Roman, och texten Skriv i mig. 6. Lägg till en textruta. Härnäst klickar du på en textruta (TextBox) och släpper den bredvid etiketten. 7. Lägg till en kombinationsruta. Lägg till en kombinationsruta genom att klicka på DropDownList och släppa den på sidan. Nedanstående bild visar hur kombinationsrutan ser ut i designern. Observera menyn för redigering av datakälla och för att lägga till poster.

17 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 77 Så snart kontrollen har placerats i sidan, ger Visual Studio dig möjlighet att lägga till poster i kombinationsrutan. Välj Edit Items på den lokala menyn. Dialogrutan ListItem Collection Editor visas, se bild:

18 78 ASP.NET 2.0 steg för steg Varje gång du klickar på knappen Add, lägger ListItem Collection Editor till en ny post i kombinationsrutans samling. Du kan redigera det namn som visas (egenskapen Text); du kan lägga till ett motsvarande värde i egenskapen Value. Till exempel, i en tillämpning för att hålla reda på inventarier, kanske man vill inkludera produktnamn som Text-egenskap och en affärsspecifik produktkod i Value-fältet. Bägge delar av posten går att hämta under körning. Förse kombinationsrutan med flera poster. 8. Lägg till en knapp i sidan. Detta gör du genom att klicka på en knapp (Button) i verktygslådan och släppa den på sidan. Följande bild visar hur kontrollen ser ut. Förse knappen med meningsfull text genom att redigera egenskapen Text. Innan vi går vidare ska vi ta en titt på den källkod som genererats av Visual Studio. Utöver en etikett, en textruta, en kombinationsruta och en knapp, har Visual Studio lagt till fyra nya medlemsvariabler i koden. Innehållet i aspx-filen (inuti taggen form) ser nu ut ungefär som i Lista 3-5.

19 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 79 Lista 3-5 <form id="form1" runat="server"> <div> En sida i Visual Studio<br /> <asp:label ID="Label1" runat="server" Text="Skriv i mig" Font-Names="Times New Roman" FontSize= Small > </asp:label> <asp:textbox ID="TextBox1" runat="server"></asp:textbox> <br /> <asp:dropdownlist ID="DropDownList1" runat="server"> <asp:listitem>post 1</asp:ListItem> <asp:listitem>post 2</asp:ListItem> <asp:listitem>post 3</asp:ListItem> <asp:listitem>post 4</asp:ListItem> </asp:dropdownlist><br /> <asp:button ID="Button1" runat="server" Text="Klicka på mig" /> </div> </form> Notera att varje ASP.NET-tagg som körs på servern förses med ett IDattribut. Detta är det attribut som identifierar kontrollen under exekveringen. Vi kommer att använda oss av den inom kort. 9. Förse knappen med en händelsehanterare. Till sist, för att knappen ska göra något, måste du lägga till en händelsehanterare i sidan så att den svarar när du klickar på knappen. Det lättaste sättet är att dubbelklicka på knappen i designläget. Visual Studio genererar då en funktion som hanterar knapptryckningen, och visar denna kod i källkodsfönstret. Här kan du lägga till kod som utför något när knappen trycks ner. Följande bild visar hur koden ser ut i kodredigeraren.

20 80 ASP.NET 2.0 steg för steg Den kod som visas ovan svarar på knapptryckningen genom att skicka text till utdataströmmen via objektet Response. Den text som kommer genom Response.Write är den första text klientens webbläsare ser, och kommer därför att visas högst upp i sidan. Lägg märke till att Response använder medlemsvariabeln från TextBox1 i sidans klass, vilket visar att kontrollerna finns tillgängliga under körningen. Så här ser sidan ut i klientens webbläsare:

21 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 81 För att testa sidans kontroller surfar du till den genom att välja Debug Start Without Debugging på huvudmenyn. Layoutöverväganden När du byggde din sida kanske du märkte att layouten flödade. Det vill säga, varje gång du släppte en kontroll på sidan, tvingade designern den på plats bredvid den tidigare kontrollen. Om du har arbetat med tidigare versioner av Visual Studio, märker du säkert att detta är något nytt. Visual Studio 2003 var den första versionen som använde absolut positionering för element i en sida (vilket är vad man är van vid om man utvecklat rika klienter eller standardprogram i Windows). För att ändra layoutalternativen för en webbsida i Visual Studio 2005, väljer du Layout Position Auto-position Options. Följande bild visar dialogrutan för positioneringsalternativ.

22 82 ASP.NET 2.0 steg för steg Aktiverar du absolut positionering placerar Visual Studio ut dina kontroller där du vill ha dem, istället för att begränsa dig till en flödeslayout. När absolut positionering är aktiverat, lägger Visual Studio till positioneringsalternativ i kontrollernas egenskaper när de placeras ut på sidan. Sammanfattning Klassen System.Web.UI.Page innehåller en samling serverbaserade kontroller. Allt som tar sig fram till klientens webbläsare genererades på något sätt av en serverbaserad kontroll. Till och med den text som finns i sidan renderades med hjälp av en LiteralControl. När ASP.NET:s körningsmodul kompilerar en sida, skannar den aspx-filen efter taggar som säger runat=server och lägger till en medlemsvariabel som representerar den kontrollen i sidans kontrollträd. Allting paketeras som kontroller när ASP.NET hittar text i sidan, paketeras den med en LiteralControl. När det är dags att rendera sidan, går ASP.NET igenom kontrollistan och ber varje kontroll att rendera sig själv. Visual Studio innehåller en användbar designer, med vilken man kan dra och släppa kontroller på en sida. Utvecklingsmiljön får det att kännas som om man utvecklar en vanlig skrivbordstillämpning, trots att användargränssnittet representeras av html som skickas över http. I nästa kapitel ska vi gå igenom anpassade kontroller.

23 Kapitel 3 Sidrenderingsmodellen 83 Kapitel 3 snabbreferens För att Växla mellan aspx-källkod och designläget Lägga till en serverbaserad kontroll i en sida Ändra en utplacerad kontrolls egenskaper Slå på spårning Ändra storleken på en serverbaserad kontroll Lägga till en hanterare för en kontrolls standardhändelse Lägga till en hanterare för en kontrolls händelse (förutom standardhändelsen) Gör du så här Flikarna Design och Source finns i redigeringsfönstrets nedre, vänstra del Öppna verktygslådan genom att välja View Toolbox Klicka på kontrollen i verktygslådan Dra kontrollen till sidan Kontrollera att sidredigeraren är i designläget (Design mode) Markera den kontroll vars egenskaper du vill ändra Välj den egenskap som ska ändras i egenskapsfönstret I källkodsläget redigerar du anvisningen Page så att den lyder trace=true Eller Välj elementet från kombinationsrutan högst upp i egenskapsfönstret Ställ in egenskapen Trace till True Markera kontrollen genom att klicka på den Klicka på något av de handtag som finns runt kontrollen. Håll ner musknappen och dra i kontrollen tills den fått rätt storlek Dubbelklicka på den kontroll som ska hantera händelsen Klicka på knappen Events (blixten) i dialogrutan Properties Välj den händelse du vill lägga till

24 84 ASP.NET 2.0 steg för steg Ändra sidans layoutkaraktär Dubbelklicka i den högra panelen bredvid egenskapen i dialogrutan Properties. Visual Studio genererar då ett namn till hanteraren ELLER Skriv in ett namn för hanteraren Visual Studio lägger till en hanterare Välj Layout på huvudmenyn Välj mellan Absolute, Static, Relative eller något av de mer detaljerade alternativen i dialogrutan Auto-position Options.

NU! NU! Bygg en webbplats NU! Bygg en webbplats. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB. Bygg en webbplats.

NU! NU! Bygg en webbplats NU! Bygg en webbplats. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB. Bygg en webbplats. web_omslag.qxp 2006-03-20 17:06 Sida 1 NU! CDn innehåller: Upptäck hur du: Använder "dra och släpp-metoden" för att lägga till text, bilder och andra objekt till en webbsida Skapar listrutor och dynamiska

Läs mer

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektionen behandlar kapitlen 3 och 4 i kursboken. Application och Page Framework Med Visual Studio 2005 levereras ett antal inbyggda verktyg bland annat SQL

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Beräknad tidsåtgång: ca. 3 timmar. I ASP.NET 4.5 finns en stor mängd nya funktioner för att förenkla utvecklingen

Läs mer

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Enkel navigering är en viktig del av en modern webbapplikation. Eftersom en stor del av utvecklingstiden för en site används för att bygga menyer, trädstrukturer och

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Labb 1: Skapa en website

Labb 1: Skapa en website Labb 1: Skapa en website Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Implementering av missade samtal i Attracs Online. Niklas Kuusisaari

Implementering av missade samtal i Attracs Online. Niklas Kuusisaari Implementering av missade samtal i Attracs Online Niklas Kuusisaari Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för informationsteknik Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio Ditt första C#-program med Visual Studio Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Webbsidor och databaser i ASP.NET

Webbsidor och databaser i ASP.NET Webbsidor och databaser i ASP.NET med VB.NET Webbaserad applikationsutveckling december 2005 Innehållsförteckning 1 TABELLER OCH INSTÄLLNINGAR I DENNA SAMMANFATTNING... 3 1.1 Tabeller... 3 1.2 Lägga till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (Utifrån mina egna test) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor enklare

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC Applets 2004-10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM DETTA DOKUMENT...3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...3 3 PROJEKT I J++...4 3.1 LÄSA PLC-VARIABLER...4 3.1.1 Gränssnittet...4 3.1.2 Upprätta

Läs mer

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll ASP.NET MVC Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till MVC Controller Action-metoder Views Arbeta med Layout-sidor och sektioner Route konfiguration

Läs mer

Kom igång med Web Editor

Kom igång med Web Editor Kom igång med Web Editor Index 1. Logga in på Web Editor 2. Välj en mall 3. Skapa din första sida 4. Lägg till fler sidor 5. Redigera en sida eller mall 6. Spara dina ändringar 7. Förhandsgranska och Publicera

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access

Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access Beräknad tidsåtgång för denna labb: 120 till 180 minuter effektiv tid. Redovisning sker i form av en labbrapport med koden som bilaga. Access till bakomliggande databaser

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Nätet. Uppgiften. Nivå

Nätet. Uppgiften. Nivå Nivå 1 Nätet All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Uppgiften Har

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone

Appar med ryggrad. Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Appar med ryggrad Introduktion till JavaScriptramverket Backbone Vanlig webbsida Databas MVC - Model View Controller MVC - Model View Controller MVC Backbone.js Ger struktur Bygger på MVC konceptet Tvingar

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Introducerande övningar i HTML

Introducerande övningar i HTML Introducerande övningar i HTML En webbsida består av en textfil som innehåller sidans text och koder i språket HTML, för att formatera innehållet. Har man bilder på sidan, så finns de som separata filer

Läs mer

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Betrakta följade relationsdatabasstruktur á la Access (dvs relationer mellan tabeller visas BÅDE som främmande nycklar och via

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8

Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Steg 5 Webbsidor One.com File manager Web editor Windows 7/8 Dec 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Utseende 4 1.1 Allmänt............................................ 4 1.2 Teckensnitt.......................................... 4 1.3 Stilmallar...........................................

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Kurs 6:1 Att publicera på webben

Kurs 6:1 Att publicera på webben Kurs 6:1 Att publicera på webben S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att publicera på webben, del

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

PROV. 13 JSP Standard Tag Library

PROV. 13 JSP Standard Tag Library 13 JSP Standard Tag Library 13.1 Bibliotek med nya JSP-kommandon 13.2 JSP Standard Tag Library (JSTL) 13.3 Filstruktur för webbapplikationer med JSTL 13.4 Deklaration av JSP-kommandon 13.5 Lägga till biblioteksfiler

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Programmering A (DTR1207)

Programmering A (DTR1207) Lektioner och övningar i kursen Programmering A (DTR1207) Rekarnegymnasiet 2009-08-08 Sid 1 Häftets uppläggning Häftet är indelat i lektioner och övningar. Eftersom detta är en introduktion till programmering

Läs mer

F8 Webbteknologier 1. Dynamiska webbsidor

F8 Webbteknologier 1. Dynamiska webbsidor Dynamiska webbsidor F8 Webbteknologier 1 EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet HTML är statisk. En sida får sitt utseende bestämt när en webbdesigner skapar den. Ofta vill man ha mera

Läs mer

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinställningar i websolen... 2 1.1 Varför behövs detta?... 2 1.2 Instruktion, Internet Explorer 11... 2 1.2.1 Lägg till websolen som betrodd plats... 2 1.2.2 Både http och https... 4

Läs mer

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan ActionScript för att sätta den i arbete. 10 Ladda och

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress

Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress Skapa webbplats med WordPress En guide hur man använder publiceringsverktyget WordPress WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma

Läs mer