DICOM Conformance statement. PictSure server. Bildanalyssystem AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DICOM Conformance statement. PictSure server. Bildanalyssystem AB"

Transkript

1 DICOM Conformance statement PictSure server Bildanalyssystem AB Revision Revision Revision Disclaimer: Bildanalyssystem AB reserves the right to make changes in specifications at any time and without notice. The information provided in this document is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Bildanalyssystem AB for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties from its use.

2 Inledning Detta dokument beskriver PictSure databasens kompabilitet med DICOM 3.0 standarden. Det förutsätts att läsaren har tidigare erfarenhet av DICOM. Förkortningar ACR ANSI DICOM DIMSE DIMSE-C NEMA PDU SCP SCU SOP TCP/IP UID American College of Radiology American National Standards Institute Digital Imaging and Communications in Medicine DICOM Message Service Element DICOM Message Service Element Composite National Electrical Manufacturers Association Protocol Data Unit Service Class Provider Service Class User Service Object Pair Transmission Control Protocol/Internet Protocol Unique Identifier PictSure - bakgrund PictSure är ett koncept, en klient - server lösning, för professionell lagring av bilder, diktat och andra dokument/filer för sjukvården. Konceptet består av bl a följande delar: Olika klientprogram för bildhantering eller diktathantering Tjänst (NT service) som fungerar som port (gränssnitt) till databasen gentemot klientprogrammen PictSure tjänsten Central databas File -server Web-server Tjänst för export av data till andra system via XML data Tjänst för export av bilder till DICOM system (beskrivs just i detta dokument) Klientprogrammen (Picsara, Migra, MedSpeech, IA -Analys, CaseViewer och PictSureWeb) är gränssnitten gentemot användarna. De har olika uppgift att lösa (bildhantering, diktathantering) men har en gemensam nämnare, den centrala PictSure databasen. Data i databasen sparas i s.k. case, där ett case exempelvis kan motsvara ett vårdtillfälle. Till varje case kan det sparas bilder, ljud, godtyckliga fil-objekt samt textinformation i form av olika designbara indatafält (personnummer, namn, typ etc).

3 Informationen är sedan tillgänglig för de olika klientprogrammen enligt PictSure s säkerhetsmodell. Caset kan motsvaras med en studie i DICOM världen. DICOM funktionalitet för PictSure Till PictSure finns en tjänst (en NT-service) som kan exportera case med bilder till ett DICOM system. Denna tjänst fungerar då som SCU, d v s agerar klient för bildöverföringen. Caset exporteras via DIMSE C-STORE sessioner. Tjänsten kopplar upp en session per bild i caset. En session körs åt gången, d v s en bild måste kunna skickas över felfritt innan nästa bild överförs. Observera att det endast är bilderna i ett case som skickas över. Överföring av eventuellt sparade ljudannoteringar, videosekvenser eller andra fil-objekt stöds inte inom DICOM. Vid installation/konfigurering av tjänsten kan man välja kriterium för urvalet av de case som ska exportera s. Som exempel kan urvalet grunda sig på case som blivit signerade eller case äldre än ett visst datum. Med jämna tidsintervall (konfigurerbart) gör tjänsten en ny sökning efter de angivna kriterierna och exporterar eventuella träffar. SOP Class Storage SOP Class SOP Class UID Roll Secondary Capture SCU Max PDU storlek är (8-bit) bytes. Bilderna skickas okomprimerade som Implicit VR Little Endian ( ). Photometric Interpretation är RGB mode. Calling-, called AE Tjänsten konfigureras genom att sätta upp ett s.k. jobb. Ett jobb talar bl a om från vilken avdelning som casen ska exporteras, vilket kriterium som ska starta exporten samt hur data i caset ska översättas till DICOM fälten. Man kan konfigurera fle r än ett jobb per installation. Anropande AE (Calling AE), d v s titeln som tjänsten presenterar sig med, är konfigurerbar per jobb. Vid samma konfiguration sätts även titeln till den DICOM enhet som ska anropas (Called AE). Identifiering PictSure server identifierar sig med följande: Implementations UID Implementationens versions namn PICTSURE+<version>

4 PictSures unika implementations UID används dessutom för att bygga upp Studie UID (0020:000d) samt Series UID (0020:000e): Studie UID = Implementations UID PictSure Databas UID + Case ID Series UID = Implementations UID PictSure Databas UID + Case ID Varje PictSure Case omvandlas till en DICOM Studie innehållande en DICOM Serie. Serien innehåller då samtliga bilder i PictSure Caset.

5 Applikationsflöde PictSure s DICOM export service är en tjänst som med ett tidsintervall (konfigurerbart) gör en sökning i databasen efter Case som matchar det kriterium som tjänsten konfigurerats med. De case som matchar omvandlas till DICOM studier och skickas till externt DICOM system. DICOM Standard interface PictSure Study export DICOM Storage SCU 3:e parts DICOM system Klient Server Dataöverföring PictSure databasens innehåll/design är dynamisk, vilket innebär att databasfälten för case och bilder kan sättas upp godtyckligt per installation, beroende på användningsområdet. Varje avdelning i PictSure databasen kan ha sin unika design. DICOM däremot har fördefinierade fält (med fördefinierad typ och storlek). Det måste således göras en koppling mellan fälten i PictSure databasen och DICOM fälten, en sk lookup-tabell. Denna konfiguration görs per installation på PictSure s DICOM C-Store SCU service. De fälten i tabellerna nedan som är valbara är fält som måste kopplas till ett existerande fält i PictSure databasen. Alla fält behöver inte kopplas. Fler än ett fält kan kopplas till samma PictSure fält. Följande fält kopplas per case Fältnamn DICOM kod Valbart Patient namn 0010:0010 JA, kopplas per case Patient ID 0010:0020 JA, kopplas per case Ålder 0010:1010 JA, kopplas per case Kön 0010:0040 JA, kopplas per case

6 Längd 0010:1020 JA, kopplas per case Vikt 0010:1030 JA, kopplas per case Adress 0010:1040 JA, kopplas per case Födelse-tid 0010:0032 JA, kopplas per case Land 0010:2150 JA, kopplas per case Region/Län 0010:2152 JA, kopplas per case Telefonnummer 0010:2154 JA, kopplas per case Yrke 0010:2180 JA, kopplas per case Studie beskrivning 0008:1030 JA, kopplas per case Kroppsdel 0018:0015 JA, kopplas per case Sida 0020:0060 JA, kopplas per case Bild sida 0020:0062 JA, kopplas per bild Bild kommantarer 0020:4000 JA, kopplas per bild Studie datum 0008:0020 Nej, skickas alltid med Studie tid 0008:0030 Nej, skickas alltid med Studie ID 0020:0010 Nej, skickas alltid med (Case ID) Studie UID 0020:000d Nej, skickas alltid med Accession Number 0008:0050 Nej, skickas alltid med (Case ID) Tillverkare 0008:0070 Nej, skickas alltid med Institutionsnamn 0008:0080 JA Institutionsadress 0008:0081 JA Refererande fysiker 0008:0090 Nej, skickas alltid med (kontot som skapat caset) Följande fält skickas per bild Fältnamn DICOM kod Valbart Samples per pixel 0028:0002 Nej, skickas alltid med Photometric 0028:0004 Nej, skickas alltid med Interpretation Rows (Pixels in Y) 0028:0010 Nej, skickas alltid med Columns (Pixels in X) 0028:0011 Nej, skickas alltid med Bits Allocated 0028:0100 Nej, skickas alltid med Bits Stored 0028:0101 Nej, skickas alltid med High bit 0028:0102 Nej, skickas alltid med Pixel representation 0028:0103 Nej, skickas alltid med Pixel Representation 0028:0103 Nej, skickas alltid med Pixel Data 7FE0:0010 Nej, skickas alltid med Modalitet 0008:0060 Nej, skickas alltid med Image number 0020:0013 Nej, skickas alltid med Series number 0020:0011 Nej, skickas alltid med Series UID 0020:000e Nej, skickas alltid med

7 Appendix att konfigurera tjänsten Att installera tjänsten Installationsprogrammet kommer att skapa en mapp med två länkar på startknappen under mappen Bildanalsysystem->DICOM CStore SCU DICOM CStore SCU Administrator DICOM CSTore SCU Help Första gången DICOM CStore SCU Administrator körs kommer tjänsten inte att vara installerad som en NT tjänst. Det gör du genom att klicka på knappen Installera tjänst. Därefter kommer du kunna styra (starta/stoppa) tjänsten. OBSERVERA!! Innan du kan skapa nya jobb måste PictSure databasen ha förberetts med de case- och bildfält som ska skickas över till DICOM PACS. Dessutom ska ett unikt databas UUID ha tilldelats PictSure databasen. Detta gör du med PictSure Database Administrator. Detta unika UUID kommer att användas för att skapa unika UID för DICOM studier och DICOM serier. Därför ska databas UUID endast bestå utav siffror och eventuella punkter. Att skapa ett nytt jobb Starta upp DICOM CStore SCU Administrator och välj lägg till för att skapa ett nytt jobb.

8 Ange ett namn på det nya jobbet. Detta namn är endast till för att kunna skilja på olika jobb om du kommer att konfigurera tjänsten för mer än ett jobb.

9 Ange det namn (Calling AE Title) som tjänsten ska identifiera sig med vid kommunikationen med PACS servern. Detta namn ska ha getts tillåtelse att exportera bilder på den mottagande PACS servern. Ange dessutom namnet (Called AE Title) på den PACS server som är mottagare. Adressen ska vara antingen ett datornamn eller IP adress till PACS servern. Port är det portnummer som PACS servern tar emot TCP/IP uppkopplingar.

10 Ange datakälla samt login (användarnamn och lösenord) till PictSure databasen.

11 Välj den avdelning från vilken casen ska exporteras. Om flera avdelningar ska exporteras måste du skapa ett jobb per avdelning. Detta för att varje avdelning har sin egna design på datafält. Du kommer att isåfall behöva göra en översättningstabell per avdelning för data som ska överföras till DICOM fälten.

12 I fältet kriterier anger du det kriterium som ska starta exporten. I exemplet ovan startar exporten då ett case blivit signerat (Locked = 1). Översättningstabellen talar om hur data ska mappas till DICOM fälten. Här kan du mappa ett fält i caset, eller bilden till ett av de DICOM fält som finns med i drop-down listan. Observera att vissa fält bara kan mappas till case fält medan andra bara kan mappas till bildfält. Vissa fält i DICOM sätts nämligen upp per studie (de som mappas till case fält) medan andra kan vara olika per bild (de som mappas till bildfält). DICOM fälten har olika format. Exempelvis är fältet (0010:0032) Födelse tid av typen TM (time). Konfigurationen tillåter då endast att fält i PictSure är av typen datum. Om DICOM fältet är av typen CS (coded string) så är endast ett fördefinierat antal strängar tillåtna som data. För sådana fält kan man bara koppla PictSure fält av typen fördefinierade eller fördefinierade med fritext. Man måste dessutom mappa varje fördefinierat värde i PictSure till ett fördefinierat DICOM värde.

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011

Sun Ray Connector for Windows OS 2.2. February 2011 Sun Ray Connector for Windows OS 2.2 February 2011 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. This software and related documentation are provided under a license agreement containing

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem ett ärendehanteringssystem David Lidzén Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:169 Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem David Lidzén Examensarbete inom Datateknik

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete I Microsoft Dynamics AX databasaccess, kommunikation och tjänster för Commerce Runtime av Henrik Karlsson &

Läs mer