Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM)"

Transkript

1 UDM Bilaga 4 1 (16) Uddevalla kommuns datatekniska miljö (UDM) Version IT-avdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

2 2 (16) 1 Innehållsförteckning 2 Dokumentinformation Versionshantering Bilagor Allmänt Bakgrund och syfte Teknikplattform Datanätet LAN Brandvägg Fjärråtkomst Internetaccess Serverplattform Fysiska servrar Virtuella servrar Serveroperativsystem Lagringssystem Backupsystem Databashanterare Webserver E-postserver Kommunikationsserver Terminalserver Skräppost- och antivirusserver Antivirusserver Patchhantering SharePointserver Datorhall Katalogtjänst Automatiserad användarkontohantering Public Key Infrastructure (PKI) Single Sign On (SSO)... 9

3 3 (16) 9 Klientplattform Klientdatorer Operativsystems- och applikationshantering Kontorsprogram Antivirus Användardata Datamappar SharePoint SkyDrive Skrivare Integration Övervakning Helpdesk Verksamhetssystem Telefonisystem Driftsorganisation Nyckeltal Licensiering Generella krav Grundkrav Programvara Maskinvara Datautväxling/integration Behörighetskontrollsystem Säkerhetskopiering Verifiering och testmiljö Support... 16

4 4 (16) 2 Dokumentinformation 2.1 Versionshantering Version Datum Utfärdare Kommentar 2.0 Beta Thore Andersson Ny version, baserad på SP Thore Andersson Uppdaterat Fjärråtkomst. Diverse justeringar Thore Andersson Uppdaterat Allmänt, Databashanterare, Behörighetskontrollsystem och Testmiljö Thore Andersson Uppdaterat 5.3 Fjärråtkomst, 5.4 Internetaccess och 18 Nyckeltal Thore Andersson Uppdaterat 4.2 Teknikplattform, 6.4 Lagringssystem, 6.8 E-postserver, 6.9 Kommunikationsserver, 6.11 Skräppost- och antivirusserver, 6.12 Antivirusserver, 8.1 Automatiserad användarkontohantering, Mac, Smartphones och ipad, 9.3 Kontorsprogram, 9.4 Antivirus, 10 Användardata, 10.3 SkyDrive, 15 Verksamhetssystem, 18 Nyckeltal, 20 Generella krav, 20.1 Grundkrav och Namnstandard 3 Bilagor Microsoft Kommundesign MSKD Version 4.1

5 5 (16) 4 Allmänt 4.1 Bakgrund och syfte Detta dokument innehåller en övergripande beskrivning av de infrastrukturella tjänsterna i Uddevalla kommuns datatekniska miljö och ska tjäna som underlag vid upphandling av nya ITsystem och IT-tjänster. Eftersom tekniken är föränderlig är detta ett levande dokument som uppdateras löpande. Dokumentet finns i sin senast uppdaterade version på För att få aviseringar vid uppdateringar kan intresserade aktivera prenumeration på den aktuella webbsidan. IT-avdelningen är ansvarig för utveckling och drift av de infrastrukturella tjänsterna och måste alltid vara delaktig vid upphandlingar av IT-system och IT-tjänster för att de ska passa in i Uddevalla kommuns datatekniska miljö. Detta dokument beskriver också de grundläggande datatekniska krav som ställs på nya IT-system och tjänster för att användarnyttan ska tillgodoses på bästa sätt. Detta dokument beskriver den tekniska plattformen så som den ser ut efter införandet av Samarbetsplattform 2010 (SP2010). 4.2 Teknikplattform Uddevalla kommun har en enhetlig och Microsoftbaserad teknikplattform. Ledorden är enkel, flexibel och säker. Denna teknikplattform går under benämningen SP2010. Inspiration, teknik och designtankar har hämtats från Microsofts referensdesign för offentlig förvaltning, Microsoft kommundesign (MSKD) version 4.1. Kärnvärdena i MSKD 4.1 är: 1. En logisk säkerhetsmodell istället för en fysisk. Användarautentisering är en viktigare säkerhetsmekanism än nätverksåtkomst. 2. Konsolidering. Vi behöver inte längre dubblerade infrastrukturer för administration och skola. 3. En standardisering på så få produkter, kompetenser och leverantörer som möjligt. Hänsyn till arv från den gamla miljön måste tas men de byggs bort efter hand.

6 6 (16) 5 Datanätet 5.1 LAN Kommunens datanät är ett routat LAN sammanbundet av switchar tillverkade av 3Com, Zyxel, Allied Telesis och Cisco. För närvarande binds skolnäten, som är separata för grundskola och gymnasieskola, och förvaltningsnätet ihop via en brandvägg. Ett arv som kommer att byggas bort med Server and Domain Isolation (SDI) teknik. Kommunikationstekniken som används är IPv4 över 1000BaseSX/LX/T och 100BaseFX/TX i huvudnätet. Till huvudnätet finns anslutningar via xdsl-teknik, radiolänkar och hyrda Telia WANförbindelser. Trådlöst nät, WiFi-noder, finns i stort sett på alla platser där kommunen har sin verksamhet. 5.2 Brandvägg Kommunens avslutning till Internet och andra externa nät går via en central klustrad brandvägg. Brandväggsprogramvaran som används är Check Point FireWall Fjärråtkomst Fjärråtkomst av interna tjänster kommer att gå via en central Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) med PointSharp ad-ons för stark autentisering och Threat Management Gateway (TMG). Publika tjänster är anslutna till ett DMZ-nät. 5.4 Internetaccess Uddevalla kommun är ansluten till Internet via operatören Telia med en kommunikationshastighet på 500 Mbps. 6 Serverplattform 6.1 Fysiska servrar Serverparken består av rackmonterade servrar av traditionell racktyp och bladservrar av fabrikaten HP och Dell. Servermodeller med hög redundans i form av dubbla spänningsaggregat, speglade diskar samt dubba nätverks- och SAN-anslutningar väljs i första hand.

7 7 (16) 6.2 Virtuella servrar Virtuella servrar körs i en 6 nods VMware Vsphere 4.1 farm. 6.3 Serveroperativsystem Kommunens standard för serveroperativsystem är Windows Server 2008 R Lagringssystem All central lagring sker i lagringskabinett anslutna till servrarna via ett SAN. Lagringsystemet är av fabrikaten EMC och Dell Compellent. 6.5 Backupsystem Säkerhetskopiering sker med hjälp av EMC NetWorker till disk och LTO 4 band. Flera generationer av säkerhetskopior sparas enligt en fastställd cykel. 6.6 Databashanterare Kommunens standard för databashanterare är Microsoft SQL Server 2008 R Webserver Kommunen använder Senselogic Sitevision som generellt webbpubliceringsverktyg för interna och externa webbplatser. Microsoft Internet Information Server (IIS) används också i förekommande fall. 6.8 E-postserver Som e-postserver använder kommunen Microsoft Exchange Personalen använder Outlook E-posten nås också via Outlook Web App. Eleverna använder eposttjänsten i Microsofts molntjänst Kommunen presenterar detta via URL:en Det finns en koppling mellan adressboken i Exchange och som gör adresserna synliga i båda systemen. 6.9 Kommunikationsserver Kommunen använder Lync som kommunikationsserver. Tjänster för interna snabbmeddelande, videosamtal, delning av skrivbord och öppen federering är driftsatta Terminalserver För klienter på låghastighetsförbindelser och fjärranvändare används en 4 nods Windows 2008 R2 Terminal Server farm.

8 8 (16) 6.11 Skräppost- och antivirusserver All in och utgående eposttrafik till Exchange passerar Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) som filtrerar bort skräppost och virussmittade försändelser Antivirusserver Antivirusuppdateringar till Windows klienter tas via WUS. Till Mac-datorer direkt från tillverkaren. Se Antivirus Patchhantering Alla Windows klienter uppdateras med hjälp av Windows Server Update Services (WSUS). Patchar av typen Critical Updates, Security Updates och Updates automatdistribueras SharePointserver För att få en mer strukturerad lagring av användardata med mer flexibilitet pågår ett SharePointprojekt. Målet är att ersätta traditionell lagring i delade mappar med lagring i SharePoint. Värdena är flexibel åtkomst, versionshantering och bättre integration med webben. 7 Datorhall Alla servrar och central kommunikationsutrustning är placerad i kommunens datorhall. Hallen är en prefabricerad datorhall utförd enligt säkerhetsklass EN Hallen är utrustad med klimatanläggning och försörjs av ström via en UPS och reservkraft i form av ett dieselaggregat. Hallen kan även anslutas till extern strömkälla. 8 Katalogtjänst Kommunen använder en central katalogtjänst baserad på Microsoft Active Directory Domain Services (ADDS), kort AD. Katalogtjänsten är en central punkt för hantering av användarkonto och säkerhetsinställningar för servrar och klientdatorer. 8.1 Automatiserad användarkontohantering Användarkontohanteringen är automatiserad via Microsoft Forefront Identity Manager (FIM). FIM kopplar ihop kommunens PA-system och elevadministrativa system, HR plus respektive Extens, med AD så att användarkonto skapas, flyttas, stängs och raderas automatiskt efter givna regler. Användarkontohanteringen i uspace.se, se E-postserver och SkyDrive, är automatiserad via Outlook Live Management Agent (OLMA). OLMA kopplar ihop kommunens AD med Microsofts molntjänst 8.2 Public Key Infrastructure (PKI) För att höja säkerheten nyttjar kommunen teknologi med PKI och Active Directory Certificate Services (ADCS) för dator- och användarautentisering.

9 9 (16) 8.3 Single Sign On (SSO) En lösning baserad på Windows Server/MSKD innebär att all nödvändig grund är lagd för att erbjuda SSO inom kommunens alla IT-system. 9 Klientplattform 9.1 Klientdatorer Med klientdatorer avses den datorutrustning som användarna använder Persondatorer Majoriteten använder så kallade feta klienter, d.v.s. persondatorer med 64-bitars Windows 7 Enterprise. Under en övergångsperiod finns Windows XP som fet klient på datorer som inte klarar av att köra Windows Tunna klienter Användare på låghastighetsförbindelser, främst inom socialtjänsten, använder tunna klienter, d.v.s. persondator med nedlåst Windows XP som är ansluten till en Terminal Server farm via RDP Mac Feta Mac-klienter med OSX 10.8 används främst av elever och personal i den pedagogiska miljön. En efterfrågan finns även bland övrig administrativ personal Elevdatorer Med start på gymnasieskolan används så kallade personliga elev-datorer. Det pedagogiska värdet är att eleverna får en egen dator som de själva ansvarar för. Elevdatorn är antingen en Windows 7 PC eller en Mac ipad En del elevgrupper använder ipads i sin undervisning. Dessa är personliga under utbildningstiden. ipads används även av tjänstemän och politiker Smartphones iphone och Android mobiler har blivit ett viktigt komplement till den traditionella klientutrustningen. Förutom telefonfunktionerna används de främst för e-post och kalendersynkronisering samt webbsurfning. 9.2 Operativsystems- och applikationshantering Windows Kommunen använder Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) för distribution av operativsystem, drivrutiner och MSI-paketerade applikationer till Windows-baserade datorer.

10 10 (16) I huvudsak används Microsoft Application Virtualization (App-V) som distributionssätt för applikationer Mac OSX Kommunen använder DeployStudio Admin tillsammans med Apple Open Directory för distribution av operativsystem, drivrutiner och applikationer till Mac-datorer Smartphones och ipad Administration av smartphones och ipad göra med hjälp av en tjänst, Revival, som tillhandahålls från kommunens mobiltelefonleverantör. 9.3 Kontorsprogram Alla Windows-datorer har Office Professional Plus 2010, Microsoft Lync 2010 klient, Adobe Acrobat Reader X och Sun Java 6 installerat. Macdatorer har Office Standard 2011, Lync 2011 klient och Adobe Reader X. Utöver operativsystemens inbyggda webbläsare används Mozilla Firefox på både Windows och Mac. 9.4 Antivirus Windowsklienterna har Microsoft Forefront Endpoint Protection (FEP) och Macklienterna har Panda Antivirus for Mac installerat. Uppdateringar hämtas från intern (WUS) respektive extern antivirusserver (Panda). 10 Användardata All personal och elever har tillgång till en hemkatalog och en eller flera delade mappar oavsett om det är en Windows eller Macdator. För Windows 7 sker en synkronisering mellan hemkatalog med Mina dokument via Windows inbyggda synkroniseringstjänst, vilket innebär att hemkatalogen cashas lokalt. Även bokmärken synkroniseras. För Windows XP styrs Mina dokument om till hemkatalogen. Även Macanvändarna har en synkroniserad och lokalt cashad hemkatalog Datamappar Lagringsytor för hemkataloger och delade mappar tillhandahålls av Windows 2008 R2 filservrar och presenteras via Microsoft Distributed File System (DFS) SharePoint Lagring på SharePointserver. Se SharePointserver.

11 11 (16) 10.3 SkyDrive Eleverna har tillgång till SkyDrive för personliga och delade lagringsytor i Microsofts molntjänst Kommunen presenterar detta via URL:en 11 Skrivare Kommunen använder lokalt anslutna och nätverksanslutna skrivare av fabrikaten HP och Canon. Nätverksskrivarna presenteras via Windows Print Servers. Canon-skrivarna är i huvudsak så kallade multifunktionsskrivare (MFS) vilket innebär att de fungerar som nätverksskrivare, kopiator och scanner. MFS-skrivarna nyttjar programvaran Uniflow som bl.a. har funktionerna Follow Me Print och Secure Printing vilket innebär att utskriften ligger kvar i skrivarekön och tas ut på valfri MFS-skrivare efter autentisering via tagg eller användarnamn/lösenord. MFS-skrivarna levereras som en tjänst från Canon. Utskriftsspråket är PCL5c eller högre. Postscript 2 eller högre för Mac-datorer. 12 Integration Kommunen använder Tieto Enterprise Integration Server (TEIS) från Tieto för automatiserad och övervakad integration och filöverföring. 13 Övervakning Servrar och deras tjänster övervakas med Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). Datanätet övervakas av Network Director, Nagios och Whatsup. 14 Helpdesk IT-avdelningen använder HP OpenView Service Desk 4.5 för hantering av supportärenden och konfigurationsdatabas (CMDB). Systemet kommer att bytas ut mot Microsoft System Center Service Manager (SCSM). 15 Verksamhetssystem Kommunen använder ca 650 olika applikationer. Några av de större strategiska verksamhetssystemen är: Namn Beskrivning Systemleverantör Anmärkning Personec A+ Ekonomisystem Aditro AB Kommer att ersättas av Raindance Raindance Affärssystem Logica Sverige AB Driftsätts 2013

12 12 (16) Procapita KIR Kommuninvånarregister Tieto Sweden AB EDP Fastighet Fastighetsregister EDP Consult AB ArcCadastre GIS-system Lantmäteriet/ESRI Sverige AB Geosecma GIS-system ESRI Sverige AB HR-Plus/Medvind PA-system Bluegarden AB Arbetstid Extens/Dexter Skoladministrations IST Sverige AB system ebuilder Fakturahantering, e-handel ebuilder Sweden AB VUV-IT Styr- och Stratsys AB ledningssystem Business Objects Rapportsystem SAP Svenska B LEX Dokument och Solarplexus IT Strategi ärendehanteringssy AB stem Kommer att ersättas med Raindance 2014 Under upphandling 16 Telefonisystem Kommens telefonsystem levereras som en tjänst från TDC. Operatör är Tele2. Den centrala växeln som är placerad i stadshuset är av fabrikat Alcatel. Anknytningarna är analoga, digitala eller IPbaserade. Kommunen hyr yttre anknytningsledningar av Telia. Hänvisningssystemet som används är Trio. Telefonistapplikationen är Trio Agent. Röststyrning finns och integration mellan Trio och Exchange 2010 är på gång viket möjliggör automatisk hänvisning efter bokad kalender. Fristående telefonabonnemang från Telia används också. Ett fastställt utbud av mobiltelefoner används var av en del är så kallade smartphones. Mobiloperatör är Tele2. Förutom den egna organisationen, svarar kommen på samtal till Uddevalla Energi AB samt samverkan med Vänersborgs kommun.

13 13 (16) 17 Driftsorganisation Kommunen har en egen central driftsorganisation för teknikplattform och verksamhetssystem. Driftsorganisationen består av systemförvaltare, driftförvaltare, supporttekniker, ITkontaktpersoner och externa systemleverantörer. Systemförvaltarna måste ha god verksamhetskunskap och är normalt anställda ute i verksamheten. Driftförvaltarna och supportteknikerna bistår systemförvaltare respektive användare med hög teknisk kompetens och är anställda på IT-avdelningen. Den externa systemleverantören är systemspecialist, och i förekommande fall även utvecklare, och bistår systemförvaltaren och driftförvaltaren med expertkunskap. Varje förvaltning har en IT-kontaktperson som främst jobbar med praktiska frågor och användarstöd kring teknikplattformen. Parternas åtagande regleras via serviceavtal eller så kallade Service Level Agreements (SLA). 18 Nyckeltal 2011 Q Q Q3 Användarkonto i AD Personal: 5600 st., Elever: st. Personal: 6000 st., Elever: st. Datorer i AD Bärbara: 3700 st., Stationära: 3200 st., Tunna klienter: 180 st., Mac: 700 st. Bärbara: 5000 st., Stationära: 2800 st., Tunna klienter: 200 st., Mac: 1030 st. Lagring, nettokapacitet (SAN) 14 TB FC, 49 TB SATA 12 TB FC, 60 TB SATA Servrar 200 st. 200 st. Applikationer 650 st. Centralt managerade: 366 st. Telefonanknytningar 2120 st st. Mobilabonnemang ipads varav 1000 är mobila 1950 st. varav 1000 är mobila anknytningar Personal: 150 st., Elever: 300 st. varav 1273 är mobila 2000 st. varav 1273 är mobila anknytningar 1160 st.

14 14 (16) 19 Licensiering Kommunen har Microsoft Enterprise Agreement och School Agreement i vilka ingår Windows, Office Professional och erforderliga CAL. 20 Generella krav Generellt gäller att all program- och maskinvara ska vara dokumenterat kompatibel med Uddevalla kommuns datatekniska miljö. All program- och maskinvara ska vara godkänd av IT-avdelningen innan beställning och leverans. Detta gäller även externt driftade tjänster som t.ex. molntjänster. Vid upphandling kan de krav som redovisas i detta dokument komma att kompletteras med ytterligare krav som anges i den specifika upphandlingens kravspecifikation Grundkrav Grundkravet är att alla användare i kommunens datatekniska miljö med full funktionalitet och god prestanda ska kunna använda användarutrustning, kommunikationsutrustning, kontorsprogram och IT-system som är installerade och/eller används i denna miljö Programvara Alla applikationer med fler än 5 användare ska vara paketerbara för distribution till användare med verktyg beskrivna under Operativsystem- och applikationshantering. All applikationsprogramvara ska vara kompatibel med den miljö som beskrivs i detta dokument. För Windows-miljön ska programvaran vara kompatibla med 64-bitars Windows 7. Kommunen uppdaterar sin infrastrukturella miljö löpande med de patchar och uppdateringar som operativsystemsleverantörerna Microsoft och Apple publicerar. All applikationsprogramvara ska stödja denna uppdateringsrutin med ett maximalt eftersläp på 3 månader från det datum som operativsystemleverantören har publicerat sin version Maskinvara All maskinvara och dess drivrutiner ska vara kompatibel med den miljö som beskrivs i detta dokument. För Windows-miljön ska maskinvaran vara kompatibla med 64-bitars Windows 7. Kommunen uppdaterar sin infrastrukturella miljö löpande med de patchar och uppdateringar som operativsystemsleverantörerna Microsoft och Apple publicerar. All maskinvara och dess drivrutiner ska stödja denna uppdateringsrutin med ett maximalt eftersläp på 3 månader från det datum som operativsystemleverantören har publicerat sin version Datautväxling/integration Vid datautväxling mellan IT-system ska detta ske enligt vedertagna och fastställda standarder.

15 15 (16) För att uppnå god datakvalitet får det endast finnas en fastställd datakälla. Exempel på datakällor: kommuninvånarregister (KIR), fastighetsregister (FIR), personalregister och elevregister Behörighetskontrollsystem Kommunens användare ska ha en unik användaridentitet (namn). Denna användaridentitet ska utgöra namnet på användarens användarkonto i alla kommunens IT-system Namnstandard Användaridentiteten för personal är uppbyggd enligt formen FFEENN, där FF är de två första tecknen i tilltalsnamnet, EE de två första tecknen i efternamnet och NN är ett löpnummer mellan 01 och 99. Exempel THAN01. Det förekommer användaridentiteter som bygger på den gamla standarden enligt formen FEE, där F är första bokstaven i tilltalsnamnet och EE är första och sista bokstaven i efternamnet. Exempel: TAN. Användaridentiteten för elever är uppbyggd enligt formen ÅÅMMFFEE, ÅÅ är födelseåret, MM födelsemånaden, FF de två första tecknen i tilltalsnamnet och EE de två första tecknen i efternamnet. Exempel: 0401THAN. Användaridentiteterna är unika och får ej återanvändas Användarautentisering Nivån på användarautentiseringen ska vara anpassad till säkerhetsklassningen av informationen som ska skyddas. Exempel på några användarautentiseringsnivåer: Ingen Användarnamn och lösenord Användarnamn och starkt lösenord med tvingande byte var 90:nde dag Tvåfaktorautentisering med hårda och mjuka certifikat, dosa eller engångslösenord via SMS Lösenord ska alltid sändas och lagras i krypterad form. Användaren ska själv kunna byta sitt lösenord Behörighet Behörighet ska kunna sättas utifrån de roller som är aktuella i systemet. Exempel på roller:

16 16 (16) Systemadministratör Delsystem/moduladministratör Databasadministratör Drifttekniker Supporttekniker Användare med olika behörigheter styrt av verksamheten 20.6 Säkerhetskopiering IT-system ska ha funktioner för att backup och restore av data och systemkonfiguration ska kunna ske med hjälp av kommunens backupsystem. Se Backupsystem Verifiering och testmiljö Alla produkter, patchar och uppdateringar ska vara noggrant testade av leverantören innan de levereras till eller på annat sätt tillhandahålls kommunen. IT-avdelningen rekommenderar starkt att alla förändringar i ett IT-system verifieras i kommunens egna testmiljö innan implementering sker i driftmiljön Support Parternas åtagande ska regleras via underhållsavtal eller avtalad servicenivå (SLA).

Presentation Växjö Kommun Hur Växjö kommun hanterat MSKD 4.1 IT-plattform 2010 In i dimman ut i molnet? 2010-11-11 Snabb fakta Växjö Kommun I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden den

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm

Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SID 1 (37) Bilaga 7e Beskrivning av befintlig IT-miljö Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer