Kan man skapa Windows-loggar som är förståeliga för en lekman?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan man skapa Windows-loggar som är förståeliga för en lekman?"

Transkript

1 Kan man skapa Windows-loggar som är förståeliga för en lekman? Vilka är vi på Secorum AB Secorum är ett företag som jobbar med logghantering ur ett helhetsperspektiv. Vad innebär då detta? Det finns många produkter på marknaden som hanterar loggar. Vi har lärt oss att det finns en övertro på att produkterna kommer att lösa dina loggproblem. Så är tyvärr inte fallet. Produkterna har det gemensamma att skit in ger skit ut. Kombinationen av rätt information och en bra logghanteringsprodukt är det vi eftersträvar. Vad som är en bra logghanteringsprodukt kan dock variera mellan olika kunder. Det är med andra ord dina krav som styr val av produkt och du kommer inte undan att anpassa dina loggars informationsinnehåll när du centraliserar din analys. Vi kommer in i tekniken ganska sent. Innan installation och insamling vill vi helst få kunden att förstå värdet av att ta fram sina analysbehov. Dessa tillsammans med krav på din spårbarhet öppnar dörren till ett lyckat projekt. Analysbehov, logghanteringskrav och krav på informationsinnehållet i dina loggar leder till en kravmassa som kravställer på rätt produkt och rätt information i dina loggar. Att jobba med logghantering Att jobba med logghantering innebär att omvandla data till information. Data måste som regel bearbetas på något sätt för att ge rätt informationsvärde. Det bästa är att skapa rätt data från början, då har den skapade mängden loggdata redan rätt informationsinnehåll. Detta kräver att du vet vilken information du behöver. Att ha kommit så långt i sin kravställning är ovanligt, men det är till den nivån vi strävar. En bra bild på processen för att bygga upp en logghanteringsfunktion, oavsett produkt, är den som visas i Bild 1. Notera att processen är gammal och beprövad, den så kallade informationsmodellen som ligger till grund för Secorums informationsprocess är sedan länge framtagen och använd av både militär och polis. Till skillnad från militära och polisiära organisationer så äger organisationen de källor som genererar den data vi så småningom ska analysera. Det finns dock en övertro att logghanteringsprodukter klarar av att rätta till en låg informationsnivå i loggarna. Oavsett logghanteringsprodukternas pris och förmåga så kommer dess output aldrig att bli bättre än informationsnivån de förses med. Det är den resan vi ska ta med dig på i denna föreläsning. Loggar du inget om objektet, t.ex. transaktionsloggar, vet du inget om objektet.

2 Modell för logghantering Systemvärld Syftet med spårbarheten inom organisationen Återkoppling Styr behovet av analys Nuvarande Loggenerering Insamling bearbetning Analys Spridning Data Data/Information Information Bild1. Secorums logghanteringsmodell Den viktigaste delen i Secorums logghanteringsmodell är att identifiera syftet med organisationens spårbarhetsbehov. Har vi detta klart för oss så kommer vi att få styrning i samtliga steg i kedjan. Initialt styrs spårbarhetsbehoven av dina analysbehov, men ganska snart klär vi på kravlistan med andra krav som t.ex. arkivering, realtidsanalys, korreleringsbehov och så vidare. Återkopplingen sker i huvudsak från analytikerna, men kommer även från dem som rapporter och loggutdrag sprids till. Återkopplingen är motorn i den iterativa process som möjliggör att i etapper bygga upp din logghantering. Vi behöver inte ha kravet att ta fram något perfekt i den första iterationen. Att sätta dessa krav för lågt innebär som regel ett misslyckande då det visat sig vara svårt att förändra källsystemens loggning efter det att de tagits in i en central logghanteringslösning. Målet är att loggutdrag och rapporter är förståeliga för en lekman och att vi en gång för alla kommer bort från kravet att en logg måste tolkas av en tekniker för att förstås. I syfte att exemplifiera vad vi menar så kan delar av din loggpolicy bygga på följande krav: Det ska vara möjligt att binda den enskilde till sina operationer även om fler har skrivrättigheter i samma objekt. Loggutdragen ska vara förståeliga för en lekman Ur ovan text härleder vi t.ex. följande krav: Autenticeringen som binder den logiska användaridentiteten i loggen till dess fysiska användare ska vara tillräckligt stark Det ska vara möjligt att utesluta alla andra som inte utfört en viss operation Det ska vara möjligt att logga förändrade värden inne i ett objekt

3 Det ska vara möjligt att förstå vad som hänt genom att läsa innehållet i relevanta loggposter utan krav på att vara en tekniker Dessa krav ska implementeras på loggarna som skapas av källsystemen. Secorum och NetIQ tillsammans Samarbetet mellan NetIQ och Secorum är ett bra exempel på hur två företag samarbetar i syfte att hitta en lösning som kan adderas till en ny eller existerande logghanteringsfunktion. Eller självständigt för den delen. I detta fall har vi låtit behoven styra och släppt produktkonflikter och andra problem genom att visa att två företags produkter kan samarbeta i syfte att uppnå ett gemensamt mål. Vi pratar om HP ArcSight och NetIQ med produkten Change Guardian (CG). CG fungerar idag som den gjorde innan vårt samarbete, men dess loggar som här ska användas för att ersätta Windows EventLog vad mindre bra. Under sommaren har Secorum kravställt på CG:s loggar och NetIQ har utvecklat sin produkt efter dessa. Resultatet är en produkt som loggar i Common Event Format (CEF-format), en industristandard som förstås av flertalet logghanteringsprodukter. Bland annat ArcSight. I vårt dagliga arbete stöter vi på Windows EventLogg och då främst dess säkerhetslogg. Den som vet något om Windows säkerhetslogg vet att det skapas mängder av loggposter för en enda operation. Dessutom måste loggningen i förväg konfigureras och eftersom man inte brukar ta hänsyn till de specifika servrarnas krav slutar det som regel med en gemensam policy som ser likadan ut på alla servrar. I den riktiga världen är detta detsamma som att anta att alla levande varelser har samma förutsättningar. Säg till en elefant, en apa och guldfisk att de ska klättra upp i ett träd och du får bara en som klarar av detta. Utan att vara allt för negativ är Windows EventLogg något av det svåraste att ge sig på som logganalytiker. Det är inte många loggkällor som genererar sådana mängder av data med så lågt informationsvärde. Processen att göra data till information är i detta fall både lång och svår. Att tillkalla en Windows expert för att tolka plattformens loggar är visserligen en lösning, men tänk om alla komponenter som genererar loggar skulle ha detta som krav. Den lösningen är dyr och den är då begränsad då nästan inget loggas av det som händer inuti objektet. I nedan presentation finner du en lösning som kompletterar eller helt ersätter Windows operativsystemsloggar. I denna demo har vi stängt av Windows EventLogg helt. Notera att vi inte kan göra detta om applikationen på servern skriver till EventLoggen. Denna demo visar hur vi kan ersätta operativsystemets loggning, inte applikationernas. Att applikationer skriver till EventLoggen är en annan sak att hantera, dessa är lika dålig som operativsystemets loggar och man bör kravställa på en helt annan logg även i dessa fall. Om detta talar vi om en annan gång. Kraven att hantera i denna demo är följande: 1. Skapa en loggpost per mänsklig operation på Windows servern 2. Skapa en loggpost som är förståelig för en lekman 3. CG skapar loggposter i CEF-format som läses in av ArcSight Logger och ESM

4 4. Möjliggör att i realtid kunna förändra loggningen på Windows server från dem som analyserar dess loggar, t.ex. personalen i en SOC 5. Möjliggör att skapa larm som triggas av valfria händelser De komponenter som samarbetar i denna demo utgörs av delarna i Bild 2. Change Guardian Clients ArcSight Clients Change Guardian Profile Editor Change Guardian Web Console ArcSight ESM Console ArcSight Logger Web Console Change Guardian Servers ArcSight Servers Event forwarding, Syslog TCP Event forwarding, Smart Connector Change Guardian Server ArcSight Logger ArcSight ESM Change Guardian Agents U s e r ac c t i o n s Microsoft Server Bild två visar komponenterna som ingår i denna demo. CG kräver att en agent installeras på varje Windows server för att den ska kunna följa vad som sker i serverns filsystem. I korthet är demon uppsatt av följande komponenter En Windows server som exemplifierar en organisations alla Windows servrar En Change Guardian (CG) server som kommunicerar med en agent installerad på Windows servern Logginsamling från CG till HP ArcSight för realtidsövervakning och analys CG klienter för managering av CG-agenten Logganalysklienter för övervakning och analys av insamlad loggdata. DEMO Denna text innehåller endast en liten del av det vi vill visa på vårt frukostseminarium den 11 november 2014 i NetIQ:s lokaler i Kista. Vill du se mer av detta är du välkommen till vårt seminarium.

5 Kom ihåg att det är CG, som via installation av en agent på Windows servern, som genererar de loggar vi ska samla in. Dessa skapas i CEF-format, vilket öppnar dörren för bland annat ArcSight att förstå dessa utan att behöva skriva nya parsers för detta. Flera andra logghanteringsprodukter, inklusive NetIQ:s egen produkt (Sentinel) som har samma förmåga. Användningsfall 1 En användare loggar in på en Windows server över RDP och ändrar textinnehållet i en fil från ett värde till ett annat. Ur ovan händelsekedja redovisas nedan två loggposter från CG i syfte att ge en hint om hur CG loggar detta. Exempelloggar från Change Guardian som analyseras i ArcSight CEF:0 NetIQ Change Guardian Series 4 Personal File was read 5 cat=cha suid=s suser=ingvar rt= sourcednsdomain=localdomain.local shost=windows82 src= sourceservicename=%system Process% msg=personal.txt File was read by 'localdomain\\ingvar' with outcome Success cnt=1 filepath=c:\\data\\personal\\personal.txt destinationdnsdomain=localdomain.local dhost=windows82 dst= cs1label=details cs1=https:// :8443/changeguardian/?id\=7c7e a-b747-9c01-17dafbf05d22&dt\= CEF:0 NetIQ Change Guardian Series 4 Personal File was written 5 cat=cha suid=s suser=ingvar rt= sourcednsdomain=localdomain.local shost=windows82 src= sourceservicename=%system Process% msg=personal.txt File was written by 'localdomain\\ingvar' with outcome Success cnt=2 filepath=c:\\data\\personal\\personal.txt destinationdnsdomain=localdomain.local dhost=windows82 dst= cs1label=details cs1=https:// :8443/changeguardian/?id\=12b9ccae-7c7f-0a48- A20D A1007&dt\= Användare: ingvar Händelse: File was read eller File was written GRÖNT: Objekt som händelsen avser (Personal.txt) BLÅTT: Länk till Before och After informationen som skrivs till Change Guardian KlientIP=

6 Destination IP= Nedan info ges om man följer länken i loggposten (den blå) till CG-servern, t.ex. från ArcSighs analysfunktion ESM. Här visas filens värde före och efter. Om filen är en binär (Word, Excell o.s.v.) kan man via hashsummans se, upptäcka, larma om filen har ändrats, men inte till vad. Det är valbart om du vill att objektets innehåll skrivs till loggen eller inte vid en uppdatering. Vid insamling och analys i ArcSight är det en fördel att ha den utanför då ArcSights insamlingsagenter trunkerar (klipper) efter ett visst antal Bytes, beroende på vilket fält som väljs. Normalt Bytes vid ett fält av typen String. CG gör sig bra för att spåra förändringar i register, konfigurationsfiler och i övrigt åtkomst till kataloger och filer som man vill skydda. Eftersom varje objekt man vill ska omfattas av loggning får sin hashsumma beräknad går detta att använda CG på samma sätt som Trip Wire, men med den ytterligare funktionen att CG är direkt tolkningsbar av ledande logghanteringsprodukter.

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana?

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Projektarbete inom Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad IT-Arkitekt, kurs 29 Författare: Andreas Öhlund Version: 1.0 Datum:

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer