Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg"

Transkript

1 Bidcon Handledning Bidcon Bygg

2 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG Inledning Consultec BidCon BYGG Läsanvisning Support och användarstöd Programmets uppbyggnad Programöversikt Uppslagsböcker (register) Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG Kom igång med BidCon BYGG Skapa en ny projektkalkyl Strukturera nettokalkylen med rubriker Överför val från Uppslagsböckerna Komplettera med andra kalkylposter Justera tider på kalkylposter Justera priser på resurser Slutsida Utskrifter Lär dig mer om BidCon BYGG Uppslagsböcker Resurser Produktionsresultat (PR) Byggdelstyper (BDT) Infoga projekt Sortera kalkyl Formatera kalkyl Á-priser Produktionskoder Sök & filtrera Urval Skapa ett eget mallprojekt Uppdatering av projekt Import- och exportfunktioner Inställningar Sök på internet Information om sökvägar som används i BidCon Utskrifter Bildutskrifter av byggdelstyper Utskrift av rapportserie Skapa egna/gemensamma rapporter Lägga in Logotyp Skriva ut till annat fil-format, t ex PDF-fil Ordlista Bilaga: Installationer Sökväg på server Före installationen Installera BidCon Felsökning hårdvarulås Bilaga: Byggdelstabell Bilaga: Lathund för ikoner Bilaga: Lathund för kortkommandon Bilaga: Programegenskaper Bilaga: Garaget Consultec ByggProgram AB

3 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för våra tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 BidCon BYGG Som byggare ska du inte slösa tid på onödigt rutinarbete. BidCon BYGG hjälper såväl byggkoncerner som fåmansföretag att få mer tid över, genom att planera smartare, göra säkrare beräkningar och bättre materialval. Allt fler upptäcker BidCon BYGG som gör arbetet både roligare och lättare. Detta är en handledning för BidCon BYGG-användare som behandlar de mest grundläggande funktionerna i programmet. Handledningen förutsätter att användaren har både grundläggande kalkylkunskaper och grundläggande kunskaper i Windows. Programmet BidCon BYGG finns i olika nivåer och denna handledning är till stora delar skriven med utgångspunkt av basversionen E1. Således kan vissa funktioner vara tillgängliga för dig i ditt BidCon BYGG men ej beskrivna i denna handledning. Om du skulle köra fast är du välkommen att kontakta oss. Ring till supporten på eller maila till Lycka till med ditt användande av BidCon BYGG! Consultec ByggProgram AB 2

4 2 Inledning 2.3 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att BidCon BYGG ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. De första kapitlen i handledningen innehåller en presentation av BidCon BYGG. Hur programmet är uppbyggt och dess grundläggande definitioner. I nästföljande kapitel byggs en enkel kalkyl upp steg för steg. Kapitlet Lär dig mer om programmet går djupare in i BidCon BYGG och här presenteras många finesser och funktioner som man kan ha nytta av när man kommit igång med kalkylarbetet i BidCon BYGG. I bilagorna finns bland annat uppgifter om hur man installerar BidCon BYGG och lathundar på olika ikoner, kortkommandon mm. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera rad med Gjuten kantbalk med kantelement för form. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. 2.4 Support och användarstöd Du når vår support på kontorstid genom att ringa eller skicka e-post till Som ett komplement till vår support finns också en manual och supportfilmer som visar vanliga frågor. Du når manualen och filmerna via menyn Hjälp. Notera att manualen också kan skrivas ut i PDF-format från programmet. Behövs mera avancerad hjälp, så finns det möjlighet att vi kopplar upp oss mot er dator och hjälper till på distans, fjärrhjälp. Du når denna via menyn Hjälp, välj Support och välj Fjärrhjälp. 3 Consultec ByggProgram AB

5 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt BidCon BYGG består av kalkylark, uppslagsböcker (register), sammanställningar och slutsida. Registren innehåller information om olika byggdelstyper, produktionsresultat och resurser. Genom att välja ut och föra över valda registerposter till ett nettokalkylark och eventuellt omarbeta dessa till att passa det specifika projektet, byggs en kalkyl upp. Den kalkyl som är beräknad kan sedan presenteras i form av rapportutskrifter på ett antal olika sätt, beroende på hur kalkylen ska användas. Programmet är uppbyggt med ett antal fönster som kan nås från menyn eller via flikar längst ner till höger i programfönstret. De tre flikarna till vänster innehåller: Nto: Slut: Sam: Nettokalkylark - alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla, läggs in här. Slutsida totalsummorna från kalkylarken överförs hit och kompletteras med fler uppgifter för att därmed erhålla en anbudssumma. Kalkylsammanställning sammanställning över alla resurser som finns i projektet och här finns också möjlighet att justera priser på ett smidigt sätt. De tre flikarna till höger öppnar uppslagsböckerna: BDT: Byggdelstyper - En byggdelstyp består av ett eller flera produktionsresultat (PR). PR: Produktionsresultat - Ett produktionsresultat består av en eller flera resurser (RES). RES: Resurser - Den lägsta beståndsdelen i kalkylen. Resurserna kan vara av typ; maskiner (A), material (M), arbetare (G), underentreprenörer (U), tjänstemän (T) samt information (I). Mer om de olika uppslagsböckerna på nästa sida. Consultec ByggProgram AB 4

6 3 Programmets uppbyggnad 3.2 Uppslagsböcker (register) Uppslagsböckerna är olika register över byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa uppslagsböcker visas i det nedre fönstret i programmet och innehåller fördefinierad information som enkelt kan anpassas i projektkalkylen Uppslagsboken BDT skiljer sig en aning från övriga uppslagsböcker då även en sammanställning och en bildyta finns inlagd. Uppslagsböckerna indelas på olika sätt. Du når dessa genom att välja från en urvalslista. System Som tidigare nämnts är BidCon vid installationen utrustat med ett stort antal byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa är skapade och underhålls av Consultec ByggProgram AB och är en direkt förädling av resurser och produktionsresultat i Byggregister Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket projekt man arbetar med. Egna/Gemensam Du kan själv utifrån Systemregistret skapa egna byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa benämns som egna/gemensamma. Underhåll av dessa BDT, PR och RES sköts av dig. Vid en ny-/ominstallation av programmet finns dessa alltid kvar. Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket projekt man arbetar med. Hur vet man vilken uppslagsbok som skall användas? I första hand används uppslagsboken byggdelstyper. En BDT är ett sammansatt recept på en viss byggnadsdel; exvis en mellanvägg. Använder du en BDT får du därför med dig hela väggen på en gång. (Både material- och arbetskostnad inkluderas) När du behöver en specifik sak, som inte är sammansatt av flera material exvis en limträbalk, hittar du det i uppslagsboken PR. (Både material- och arbetskostnad inkluderas) Uppslagsboken RES nyttjas inte alls i kalkylskedet utan är ett register där alla material, UE, gubbar etc. är inlagda med ett enhetspris. 5 Consultec ByggProgram AB

7 3 Programmets uppbyggnad Var kommer enhetspriserna ifrån? Priserna i systemet är angivna på resursnivån. Dessa priser är baserade på i första hand rikstäckande leverantörers artiklar och nettopriser som en normalstor entreprenör förväntas erhålla. Hur är tiden framräknad? De tidlistor som finns med vid installationen av BidCon BYGG är de officiella tidlistorna Nybyggnadsoch Ombyggnadslista Det är också dessa listor som används om man ej angett en specifik tidlista. Enhetstiderna nyttjas enligt principen att resurser av typ G i produktionsresultaten (som i detta fall är arbetare), kopplas till olika aktiviteter enligt dessa tidlistor. För vissa produktionsresultat har dock manuella tidsuppgifter angetts då det inte finns motsvarade enhetstider att utnyttja. Det finns dessutom en BidCon-lista där enhetstiderna anpassats efter våra användares påpekanden om brister med de officiella listorna. Dessa enhetstider är ofta högre. Consultec ByggProgram AB 6

8 4 Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG 4 Rekommenderad arbetsgång i BidCon BYGG För att arbeta på ett strukturerat sätt i programmet så rekommenderar vi följande arbetsgång. 1. Skapa en ny projektkalkyl. Man utgår normalt från en befintlig projektkalkylmall. 2. Spara projektkalkylen. Ange projektbenämning och spara på rätt plats. Automatspara kan sedan nyttjas utan störningar. 3. Strukturera Nettokalkylen med rubriker. Lämpligt är i den ordning som man i verkligheten tänker bygga projektet. (Dubbelklick på BD) 4. Överför val från uppslagsböckerna. (Dubbelklick) Ange gärna mängder vid själva överförandet av byggdelstyper och produktionsresultat. 5. Kontrollera och eventuellt justera innehåll i överförda kalkylposter. (Dubbelklick på Benämning) Verifiera att varje kalkylpost har korrekt innehåll. Aktuellt projekt kanske ställer specifika krav. 6. Komplettera med andra kalkylposter. Arbeta med manuella rader eller detaljkalkyler om det behövs. 7. Justera tider på kalkylposter. Se över enhetstider för varje kalkylpost i dialog - Uppdatera tider i projektet. 8. Justera priser på resurser. I Kalkylsammanställningen ser man vilka projektresurser som ger stora kostnader. 9. Beräkna Slutsida. Överför totalsummor från kalkylarken och komplettera med fler uppgifter för en anbudssumma. 10. Skriv ut rapporter. Skapa utskrifter för projektet / kalkylen. 7 Consultec ByggProgram AB

9 5 Kom igång med BidCon BYGG 5 Kom igång med BidCon BYGG I detta avsnitt visas principen hur man skapar kalkylposter i ett projekt. I exempelkalkylen beräknas kostnaden för att bygga grunden till ett garage. Exemplet följer den rekommenderade arbetsgången beskriven i förra avsnittet. Ritningen till detta garage återfinns i Bilaga: Garaget. Handledningen baserar sig på BidCon BYGG basversion E Skapa en ny projektkalkyl 1. Starta programmet När programmet startar öppnas en dialog för Nytt/öppna projekt 2. Markera och klicka på OK. Här kan senare egna projektkalkylmallar också placeras. Dialog Projekt- och kalkylinformation öppnas. Till vänster i dialog Projekt- och kalkylinformation visas delarna Projekt samt Kalkyl. 3. Fyll i önskade uppgifter under Projekt: Projektkod Projektbenämning Ort Beställare 4. Komplettera med uppgifter under Kalkyl: Kalkyltyp (valbart endast om man har en kombinerad BYGG/ANLÄGGNING) Datum (Skrivs eller väljs in) Kalkylstatus (Alltid anbudskalkyl initialt) Räknat Kontrollerat En del av uppgifterna under Projekt samt Kalkyl skrivs senare ut i sidhuvudet på rapporterna. Consultec ByggProgram AB 8

10 5 Kom igång med BidCon BYGG 5. Komplettera med uppgifter under den högra halvan av dialogen, Tid & Pris: Sökordning för tidlistor: Här väljs vilka enhetstider som skall användas. BidCon-lista, Nybyggnadslista 1999 eller Ombyggnadslista Använd objektstillägg: Om man vill räkna upp timmarna med en faktor. Objektsfaktor: Den faktor som räknar upp timmarna. Exempel: faktor 1,1 = 10% påslag på timmarna. Koppla manuell tid till: Används om man vill att de manuella kalkylraderna skall kopplas till en specifik Gubbe. (Ändras vanligtvis inte.) Lönekostnad: Generell = Alla gubbar kostar lika mycket. Klicka på för att ändra timpengen. A -priser i projektet: Visar om A priser är aktiverat i kalkylen. 6. Avsluta sedan dialog Projekt- och kalkylinformation genom att klicka på OK. 7. Klicka direkt på Spara projekt. Dialogen Spara som visas och presenterar samtliga filer som sedan tidigare finns på den angivna katalogen. Här kan man också välja annan mapp/katalog än den föreslagna. 8. Skriv i detta fall Garaget i rutan för Filnamn och avsluta sedan genom att klicka på Spara. För att funktionen Automatspara ska fungera är det viktigt att filen sparas direkt när projektet är skapat. 9 Consultec ByggProgram AB

11 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.2 Strukturera nettokalkylen med rubriker Nu kan själva kalkylarbetet påbörjas. Till att börja med föreslås att du klickar på Ordna alla fönster, för att utseendet i programmet ska stämma överens med dina bildskärmsinställningar samt med bilder och beskrivningar i handledningen. För att få en bra överblick över innehållet i en projektkalkyl är det lämpligt att skapa rubriker för de olika kalkylposterna. Rubrikerna i exemplet följer SBEF Byggdelstabell, se vidare i Bilaga: Byggdelstabell. Byggdelstabellen är bra att använda som checklista så man inte missar något i kalkylen. Vi kalkylerar Garaget i samma ordning som vi i verkligheten bygger. Vi börjar därför med grundkonstruktionerna dvs kantbalken. Grundkonstruktioner hittar vi under byggdel 24. Vi börjar därför med att lägga in denna rubrik. 1. Ställ dig i kolumnen BD på första raden i kalkylarket och skriv 24, tryck sedan på Entertangenten. Alternativt Dubbelklick i BD-cellen öppnar en dialog med byggdelskoder att välja, ifall man är osäker på vilka rubriker och koder som finns. Med Formatera kalkyl kan man också i efterhand skapa motsvarande rubriker Consultec ByggProgram AB 10

12 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.3 Överför val från Uppslagsböckerna Uppslagsbok - Byggdelstyper Förutom att man erhåller en rubrik i benämningskolumnen så blir Uppslagsbok Byggdelstyper positionerad på motsvarande huvudgrupp [24] Grundkonstruktioner. Vilket innebär att samtliga byggdelstyper under denna huvudgrupp visas i en lista. Vi börjar med att överföra en kantbalk. Kantbalken är en byggdelstyp och denna återfinns i uppslagsboken BDT. Klicka på fliken för att aktivera Uppslagsbok - Byggdelstyper om det inte redan är gjort. Man bör utgå från den byggdelstyp i grundregistret som bäst överensstämmer med projektkraven och överföra den till kalkylarket, och därefter ändra den efter projektets krav. 1. Markera rad i Uppslagsbok-Byggdelstyper med Gjuten kantbalk med kantelement för form. 2. Dubbelklicka direkt på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Nu öppnas dialogen Överför till kalkyl. I dialogen ska mängden av den aktuella byggdelstypen anges om den redan nu är känd. Sedan ska även ett alternativ anges om var i kalkylarket som byggdelstypen ska placeras. 3. Ange Mängd (m1) : 27 Alternativet Lägg till sist är förvalt vilket betyder att byggdelstypen placeras på sista lediga rad i kalkylen. Samma tillvägagångssätt som om kalkylen skulle byggas upp för hand. 4. Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en första kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. Man har i denna dialog också möjlighet att ange mängd via formler. Man kan använda de fyra räknesätten +, -, * och / samt parenteser (). 11 Consultec ByggProgram AB

13 5 Kom igång med BidCon BYGG Justera innehåll i överförda kalkylposter När du överfört en BDT till kalkylen är det viktigt att verifiera att kalkylposten stämmer överens med projektet. I detta fall skall vi göra några korrigeringar. 1. Dubbelklicka på kalkylposten i kalkylarket (rad 2) i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp. I detta fall ska vi utföra följande ändringar: förändra yttre dimensioner, dvs ändra måtten på kantbalken. radera ett skikt byta ut ett skikt ändra benämning på byggdelstypen, till Kantbalk 300/300/460 kantelement. Consultec ByggProgram AB 12

14 5 Kom igång med BidCon BYGG förändra yttre dimensioner: Vi skall förändra måtten på kantbalken. 1. Klicka på Förändra yttre dimensioner. Dialogen Dimensioner öppnas. I denna dialog kan olika parametrar för den aktuella byggdelstypen förändras. 2. Ändra följande värden: Höjd platta + kantbalk 410 Bredd uk. Betong 300 Bredd betongsneddning Klicka sedan på OK. Skriv det nya värdet direkt eller ändra genom att använda pilarna för att stegvis öka eller minska värdet. 13 Consultec ByggProgram AB

15 5 Kom igång med BidCon BYGG Förändringarna slår igenom på flera sätt. Bl a kan man se detta genom att bilden på kantbalken förändrats och där de nya yttre dimensionerna påverkat måttsättningen. Sedan har också åtgång, (kolumn Åtg) av t ex betong korrigeras på grund av de nya förutsättningarna. Consultec ByggProgram AB 14

16 5 Kom igång med BidCon BYGG radera skikt: I detta fall så behövs ingen utvändig markisolering. Därför ska vi radera denna. 1. Markera sista raden i listan som innehåller Isolering Extr.(XPS)skiva tj=70, 90 kpa. Lägg märke till att markisoleringen markeras med rött i bilden. 2. Klicka på Radera/återställ skikt. 3. Klicka för Visa endast aktiva för att slippa se de raderade skikten. Raderade skikt visas genom att klicka på Visa alla. Testa att växla mellan Visa alla/visa endast aktiva. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i byggdelstypen. Kan på nytt aktiveras med samma knapp. 15 Consultec ByggProgram AB

17 5 Kom igång med BidCon BYGG byta ut ett skikt: I detta fall står det på ritningen att vi ska ha betongkvalitet C 28/ Markera raden i listan som innehåller Betong II C 25/30 (K30) std i sula. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat, grupperade på samma sätt som det produktionsresultat som skall bytas ut. 3. Markera Betong II C 28/35 (K35) std i sula. 4. Dubbelklick på raden eller klicka på Överför. I nedre delen på bilden visas nu vilket produktionsresultat som ska bytas ut och till vilket du valt att byta. Tillbaks i dialogen Ändra/Visa byggdelstyp har betongkvalitén nu blivit utbytt till Betong II C 28/35 (K35) std i sula (pump/roterbil). ändra benämning på byggdelstypen: Consultec ByggProgram AB 16

18 5 Kom igång med BidCon BYGG I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen, skriv in: Kantbalk 300/300/460 kantelement. 2. När samtliga ändringar är genomförda ska dialogen avslutas genom att klicka på OK. Innehållet i byggdelstypen bör efter detta se ut så här: Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och de övriga förändringarna också slagit igenom till andra kolumner. 17 Consultec ByggProgram AB

19 5 Kom igång med BidCon BYGG Nu är det dags att lägga in nästa kalkylpost i nettokalkylarket. Den kalkylpost som ska läggas in härnäst i kalkylen är Platta på mark. En Platta på mark motsvarar byggdel Ställ dig på rad 4 i kolumn BD och skriv i detta fall 27 och klicka på Enter-tangenten (Return). Alternativt: Dubbelklick i BD-cellen öppnar dialogen med byggdelskoder. Rubriken 27 Platta på mark skapas i kalkylarket och Uppslagsboken positionerar på grupp [27] Platta på mark. Vi utgår denna gång från systembyggdelstyp Isolerat betonggolv. 1. Markera rad med Isolerat betonggolv. 2. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Dialogen Överför till kalkyl öppnas. I dialogen ska mängden av den aktuella byggdelstypen anges om den redan nu är känd. Garagegolvet ska vara på 42 m2. 3. Ange Mängd(m1) : Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en andra kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. Consultec ByggProgram AB 18

20 5 Kom igång med BidCon BYGG Nu är det dags att verifiera att kalkylposten stämmer överens med projektet. I detta fall skall vi göra några korrigeringar. 1. Dubbelklicka på kalkylposten i kalkylarket (rad 5) i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp. I detta fall ska följande ändringar göras: kontrollera plattans tjocklek som är en yttre dimension radera ett skikt byta ut ett skikt ändra benämning på byggdelstypen till Isolerad betongplatta t=100mm. 2. Klicka på Förändra yttre dimensioner. Dialogrutan Dimensioner öppnas: I detta fall är betongtjockleken förvald till 100 mm. 3. Vi behåller denna tjocklek och klickar på OK. 19 Consultec ByggProgram AB

21 5 Kom igång med BidCon BYGG radera ett skikt: Vi skall radera dräneringslagret då vårt pris inte ska omfatta markarbeten. 1. Markera skiktet Dräneringslager av tvättad makadam tj<150[ue]. 2. Radera detta skikt genom att klicka på Radera/återställ skikt. Raderade skikt visas genom att klicka på Visa alla. Testa att växla mellan Visa alla/visa endast aktiva. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i byggdelstypen. Kan på nytt aktiveras med samma knapp. byta ut ett skikt: Även i plattan skall vi ha den högre betongklassen. 1. Markera skiktet Betong II C 25/30 (K30) std i grundplatta (pump/roterbil). 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Markera raden i listan som innehåller Betong II C 28/35 (K35) std i grundplatta (pump/roterbil). 4. Dubbelklick på raden eller klicka på Överför. ändra benämning på byggdelstypen: I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen till Isolerad betongplatta t=100mm. 2. När samtliga ändringar är genomförda ska dialogen avslutar vi dialogen Ändra/Visa byggdelstyp genom att klicka på OK. Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och att de övriga förändringarna också har slagit igenom till andra kolumner. Consultec ByggProgram AB 20

22 5 Kom igång med BidCon BYGG Överför val från Uppslagsbok - Produktionsresultat I samband med gjutningen av grunden för garaget så skall vi även gjuta in ett kantjärn där garageporten ska sitta. För detta enskilda moment behöver vi ett produktionsresultat (PR). När en specifik sak/eller ett moment behövs och som inte är sammansatt av flera material använder man uppslagsboken PR. 1. Klicka i nedre högra hörnet på. Uppslagsbok Produktionsresultat aktiveras. Man kan nu leta rätt på lämpligt produktionsresultat på några olika sätt. Här följer en metod där man kombinerar val av gruppering och nyttjande av filter. Vi börjar med att enbart visa produktionsresultat som finns lämpligt grupperade. 2. Välj huvudgrupp Armering / ingjutningsgods. 3. Välj undergruppen Ingjutningsgods. Därefter kan vi t ex filtrera urvalet ytterligare genom att bara visa de som har kant i benämningen. 4. Skriv kant följt av Enter (Return) från tangentbordet. I detta fall blir det endast tre produktionsresultat som klarar filtreringen. Välj det produktionsresultat som bäst passar med projektkraven. 5. Markera rad med Kantskoning vfz L 50x50x5 3,77 kg/m. 21 Consultec ByggProgram AB

23 5 Kom igång med BidCon BYGG 6. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. (finns också på högermusknappsmeny ) Nu öppnas dialogen Överför till kalkyl där mängden skall anges. 7. Ange mängd för 2,5 meter (3,77*2,5), dvs 9,425. Alternativet Lägg till sist är förbockat vilket betyder att kalkylposten kommer att placeras på nästa lediga rad i kalkylen. 8. Klicka till sist på OK. Detta resulterar i ytterligare en kalkylpost i nettokalkylarket och grunden till garaget är därmed färdigt. Consultec ByggProgram AB 22

24 5 Kom igång med BidCon BYGG Överför ytterligare val från Uppslagsbok Byggdelstyper Vi går tillbaka till uppslagsboken BDT och upprepar proceduren ytterligare en gång med att lägga in kalkylposten Väggar i nettokalkylarket. Väggar motsvarar byggdel Börja med att klicka på fliken. 2. Placera markören på rad 8 i kolumn BD och skriv i detta fall 31 och klicka på Entertangenten (Return). Vi utgår från systembyggdelstyp Yttervägg trästomme utvändig panel. 3. Markera rad i Uppslagsbok - Byggdelstyper med Yttervägg trästomme utvändig panel. 4. Dubbelklicka på raden eller klicka på Överför till kalkyl. Dialogen Överför till kalkyl öppnas. 5. Ange Mängd(m2) : Klicka till sist på OK. Detta resulterar i en fjärde kalkylpost under motsvarande byggdelskod och rubrik. 23 Consultec ByggProgram AB

25 5 Kom igång med BidCon BYGG Justera innehåll i överförd kalkylpost Vi skall även i detta fall göra förändringar i överförd kalkylpost. 1. Dubbelklicka på aktuell rad i nettokalkylarket eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogrutan Ändra/visa byggdelstyp öppnas. I detta fall ska följande ändringar göras: radera skikt byta ut skikt ändra benämning på byggdelstypen till Ytterväggsstomme utv panel, 45*120 s450 bärande radera skikt: Många av Consultecs systembyggdelstyper innehåller ofta många skikt, eftersom det är ett garage vi kalkylerar på kan vi ta bort en hel del. 1. Markera det ena skiktet (de översta i listan) Spikregel på vägg 45x45, s Radera detta genom att klicka på Radera/återställ skikt. Genom att börja med att först radera detta skikt, tas även Isolering Regelskiva kl 0,037, tj 45 (som tillhör Spikregel på vägg 45x45, s 600 ) automatiskt bort. 3. Lite längre ner i listan hittar du ytterligare ett skikt med Spikregel på vägg 45x45, s600 radera även detta skikt. byta ut skikt: Stommen till garagets yttervägg skall enligt uppgift bestå av 45x120-reglar som skall sättas på s Markera raden i listan som innehåller Ytterväggsstomme 45x145 s600 bärande. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ. Dialogen Byt produktionsresultat öppnas och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Leta upp Ytterväggsstomme 45x120 s450 bärande genom att skriva in 45x120 följt av Enter. 4. Dubbelklicka därefter på raden eller klicka på Överför. Consultec ByggProgram AB 24

26 5 Kom igång med BidCon BYGG Isoleringen skall också bytas ut för att passa ytterväggsstommen. 1. Markera raden i listan som innehåller Isolering Regelskiva kl 0,037, tj = Klicka på Visa utbytesalternativ Programmet öppnar dialogen Byt produktionsresultat och visar en lista på samtliga produktionsresultat. 3. Leta upp Isolering Regelskiva 450 kl 0,037, tj =120 genom att filtrera på 120 lika tidigare. 4. Dubbelklicka därefter på raden eller klicka på Överför. Även gipsskivorna (både de utvändiga och invändiga) måste i detta fall bytas ut mot b=900mm. 1. Markera raden i listan som innehåller Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=1200 på vägg. 2. Klicka på Visa utbytesalternativ och byt till Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=900 på vägg lika tidigare. 3. Markera raden i listan som innehåller Gipsskiva Normal tj=13 b=1200 på yttervägg. 4. Klicka på Visa utbytesalternativ och byt till Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på yttervägg lika tidigare. ändra benämning på byggdelstypen: I detta fall återstår att ge byggdelstypen en benämning som bättre passar för aktuellt projekt. 1. Byt benämning på byggdelstypen till Ytterväggsstomme utv panel, 45*120 s450 bärande. 25 Consultec ByggProgram AB

27 5 Kom igång med BidCon BYGG När samtliga ändringar är genomförda bör dialogen se ut så här. 2. Klicka till sist på OK. Tillbaka i nettokalkylarket ser vi att benämningen är den nya och de övriga förändringarna också slagit igenom till andra kolumner. Consultec ByggProgram AB 26

28 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.4 Komplettera med andra kalkylposter Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera kalkylen med kalkylposter som inte hämtas från grundregistet. Det är möjligt att direkt i nettokalkylarket skapa nya produktionsresultat och byggdelstyper om så önskas. Man kan också lägga in manuella kalkylposter. I detta fall kan t ex Tillägg betongsockel under innervägg vara ett tydligt exempel. 1. Markera raden i nettokalkylarket där manuell kalkylpost ska skapas. I detta fall rad Klicka på Manuell kalkylpost. Några celler har nu blivit redigerbara (vita) och kan fyllas med manuellt angivna uppgifter. 3. Fyll i uppgifter enl. nedan: 4. Infoga en ny Blankrad genom att ställa dig på rad 8 och klicka på höger musknapp, välj Infoga rad. 27 Consultec ByggProgram AB

29 5 Kom igång med BidCon BYGG 5.5 Justera tider på kalkylposter Det finns möjlighet att justera enhetstider i varje separat byggdelstyp / produktionsresultat eller direkt i kalkylarket. För att få en bättre överblick görs detta i en separat dialog Uppdatera tider i projekt. 1. Klicka på Uppdatera tider i projekt i verktygsfältet. Dialogen Uppdatera tider i projekt öppnas. Både total tid och tid för varje ingående skikt redovisas för en byggdelstyp. 2. Klicka på Beräkna för Isolerad betongplatta t=100mm. 3. Ändra total enhetstid till 0,25 (timmar per m2) och klicka sedan på OK. En enhetstid på t ex 0,5 motsvarar 30 minuter. Consultec ByggProgram AB 28

LexCon-BidCon Viewer. Handledning

LexCon-BidCon Viewer. Handledning LexCon-BidCon Viewer Handledning 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec...2

Läs mer

Bidcon. Handledning. Bidcon Anläggning

Bidcon. Handledning. Bidcon Anläggning Bidcon Handledning Bidcon Anläggning 0 Innehållsföreteckning 1 Innehållsförteckning BidCon ANLÄGGNING 1 Innehållsförteckning BidCon ANLÄGGNING... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon ANLÄGGNING...

Läs mer

NYHETER LexCon BidCon version 6.87

NYHETER LexCon BidCon version 6.87 NYHETER LexCon BidCon version 6.87 Sammanfattning Flera nya programfunktioner i version 6.87 rör sig om förbättringar kring import- eller exportfunktioner. Import av mängder från DDS-CAD, import av leverantörsprislistor

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.40 SP2

NYHETER SiteCon version 2.40 SP2 NYHETER SiteCon version 2.40 SP2 Sammanfattning Med uttrycket SP menas ServicePack och dessa innehåller normalt kompletteringar / rättningar av motsvarande huvudversion som i detta fall är 2.40. Vi passar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Jyckedata Drevprovsredovisning

Jyckedata Drevprovsredovisning 1. INSTALLATION Förutsatt att du har en godkänd Jyckedata installerad på din dator uppdaterar du drevprovsprogrammet till senaste version med hjälp av följande länk. Klicka på länkarna och följ instruktionerna

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer