Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola"

Transkript

1 Gör mer med mindre

2 Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö genom att göra infrastrukturen lättare att hantera med Windows Server System. Med Microsoft Systems Management Server, Microsoft SQL ServerTM och Microsoft Windows ServerTM, kan Motorola idag genomföra en systeminventering av arbetsstationer från en central plats. Företaget kan identifiera systemuppdateringsbehov och sedan installera de program som behövs över hela företaget, vilket sparar enorma resurser: fler än mantimmar enbart under Motorola har också minskat antalet webbservrar med två tredjedelar, och antalet Microsoft NT 4.0-domäner med flera hundra. Vi genomförde över lyckade programvaruinstallation er på arbetsstationer bara under 2002, och sparade mer än administrationstimmar. Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola 2

3 Enklare att uppfylla dagens krav, bättre förutsättningar för framtidens Det som driver dig varje dag är som en konstant bakgrundsrytm. Förnyelse. Förnyelse. Förnyelse. En ständig påminnelse om vad du borde göra. Men kanske inte vad du kan göra. Undersökningar visar att så mycket som 70 procent av IT-budgeten satsas på att underhålla de system som är i drift och på den personalstyrka du behöver bara för att hålla huvudet över vattenytan. 1 Vad hände med alla nya möjligheter? Hur kan någon klara av sina utmaningar och driva utvecklingsprojekt med mindre än en tredjedel av de tillgängliga resurserna? Det finns ett sätt att förändra bilden och ge större utrymme åt utveckling av nya system. Ett sätt att skapa nya affärsvärden, hantera kostnader, hålla systemen igång och samtidigt ha en beredskap inför framtiden. 1. Gary A. Curtis, Richard M. Melnicoff och Tor Mesoy, Value Discovery: A Better Way to Prioritize IT Investments, Accenture Outlook Journal, oktober En infrastruktur som är byggd för framtiden Hantera dina utmaningar Med den integrerade serverprogramvaran Microsoft Windows Server System får du möjligheten att utveckla, distribuera och driva din IT-infrastruktur mer effektivt så att du kan fokusera på dina verkliga utmaningar och företagets tillväxt. Genom integreringen med befintliga applikationer och system kan du arbeta med Windows Server System på ett sätt som passar dig: Uppnå bättre effektivitet och lägre kostnader. Skapa nya affärsvärden genom bättre produktivitet för utvecklare och användare. Hålla systemen igång på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt. 3

4 Windows Server System Integrering, innovation, intuition Den integrerade serverinfrastrukturen Microsoft Windows Server System är utvecklad för helhetslösningar som bygger på Windows Server 2003, och baseras på en metodik som kallas för integrerad innovation. Partner Solutions Windows Server System bygger på Windows Server en plattform som utvecklats för att ge en helt ny hanterbarhet och prestanda med strömlinjeformad, intuitiv teknik som gäller hela IT-miljön: Serverplattformen bygger på Windows Server 2003, ett flexibelt operativsystem som kan hantera flera olika serverroller, ett gemensamt tjänstlager som innehåller den underliggande säkerhets- och kataloghanteringen, samt en programmeringsmodell via Microsoft.NET Framework, hantering och samarbetstjänster. Driftsstrukturen innehåller serverprogram för hantering och övervakning av hela systemet, brandväggar, webbcache och nätverkslagring. Operations Infrastructure Internet Security & Acceleration Server Systems Management Server Operations Manager Application Center Windows Storage Server Identity Integration Server Server Platform Application Infrastructure SQL Server Content Management Server BizTalk Server Commerce Server Host Integration Server Speech Server Information Work Infrastructure Exchange Server Office Live Communications Server Office SharePoint Portal Server Office Project Server Applikationsstrukturen integreras sömlöst med Microsoft Visual Studio.NET och innehåller serverprogram för datahantering och analys, näthandel och röstsyntes. Kerberos, Certificate Services VPN, RAS, DNS, DHCP WMI, Group Policy IIS Active Directory, UDDI.NET Framework Rights Mgmt Services File, SharePoint Srvcs Terminal Services Media Services Informationsstrukturen innehåller serverprogram för e-postbaserade meddelanden, realtidskommunikation och samarbetstjänster. Eftersom alla komponenter fungerar med Microsoft Visual Studio, Microsoft Office System och Microsoft Business Solutions, kan du med Windows Server System utveckla nya lösningar snabbare utan att behöva lägga resurser, personal och andra kostnader på utbildning i nya system. Genom kontinuerliga investeringar i större integrering av serverinfrastrukturen och den totala servermiljön, är Windows Server System grunden för dina nya möjligheter och framtida innovationer. Färre manuella arbetsuppgifter Ett av de områden där integrerad innovation kan skapa störst fördelar är inom hantering. En undersökning av över 400 storskaliga datacentraler visar att manuella arbetsuppgifter krävdes för över hälften av alla åtgärder som var relaterade till säkerhet, nätverk, prestanda och konfiguration. Förenklad utveckling, distribution och hantering genom planering ger dig tid över att skapa de strategier som krävs för att ligga ett steg före. 4

5 Siemens: centraliserad effektivitet Siemens AG är en av världens största elektronik- och elteknikkoncerner. Siemens realiserar sin IT-potential genom en centraliserad hanteringslösning som bygger på Microsoft Windows Server System. Från huvudkontoret i München kan Siemens hantera fler än anställda, arbetsstationer och 130 affärsenheter i 190 länder med en sammanhållen Microsoft Active Directory struktur som använder Windows Server 2003 och Exchange Server Företaget uppskattar att antalet fil- och skrivarservrar kommer att kunna minskas med 75 procent när lösningen är fullt implementerad. När vi konsoliderar våra servrar, våra domäner och andra komponenter i infrastrukturen, kan vi lägga personal, tid och andra resurser på att utveckla företaget, något som har skapat affärsvärden vi aldrig har haft förut. Windows Server System har verkligen hjälpt oss att göra mer med mindre. John Minnick, Technology Development, Siemens 5

6 Bättre effektivitet, lägre kostnader Hantera miljön bättre och uppnå mer Nyheterna i Microsoft Windows Server System finns i hela miljön, från serverplattformen till alla hanteringsverktyg. Med grundfunktionaliteten i Windows Server 2003, ger Windows Server System bättre resurshantering, resursfördelning, webb- och programtjänster, förutom grundläggande serverfunktionalitet. Till detta kommer Microsoft Systems Management Server (SMS) och Microsoft Operations Manager (MOM), som är helhetslösningar för ändrings- och konfigurationshantering och systemövervakning av Microsoft Windows -miljöer. MOM-hanteringskomponenterna ger en unifierad överblick över systemets driftstillstånd för varje serverprogram till exempel Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server och Microsoft Exchange Server som integrerar programspecifika data med systemmiljön. Den integrerade infrastrukturen i Windows Server System innehåller även andra kostnadsbesparande tjänster och tekniker. Till exempel innehåller Automated Deployment Services (ADC), som ingår i Windows Server 2003, avbildningsverktyg som utvecklats av Microsoft och en infrastruktur med förbättrad säkerhet för snabb fjärrinstallation av både Windows 2000 Server och Windows Server 2003 på nya datorer utan operativsystem. Den här tekniken gör att IT-avdelningen kan åstadkomma mer på hundratals servrar med samma arbetsinsats som tidigare krävdes för en enda server. Med ny teknik, som Microsoft Virtual Server, kan kunderna reducera den totala driftskostnaden ännu mer. Virtual Server är en virtuell maskin (VM) som möjliggör migrering av gamla program och ger lägre kostnader tack vare serverkonsolidering. Med Virtual Server kan gamla program, till exempel de som körs under Windows NT 4.0, fungera felfritt i en Windows Server 2003-installationsmiljö. Dessutom kan kunden använda Microsoft Windows Services for UNIX för att få ett robust och högpresterande system för integrering av Windows med UNIX- och Linux-miljöer. Windows Services for UNIX innehåller fler än 300 verktyg, skriptstöd, kompilatorer och SDK-paket som kan användas för att migrera gamla UNIX-program till Windows. Microsoft har redan idag tagit de första stegen på väg mot en DSI-kompatibel miljö (Dynamic Systems Initiative) via en mängd robusta produkter. Slutet på kostnadsspiralen Bättre tjänster behöver inte längre betyda högre kostnader. Nya automatiserade möjligheter vid utveckling, driftsättning och hantering i Microsoft Windows Server System kan hjälpa dig att uppnå bättre effektivitet med mindre resurser. 6

7 Dynamic Systems Initiative Bättre driftseffektivitet Ökad hanterbarhet av lösningar som bygger på Windows Server System är nyckeln bakom initiativet DSI (Dynamic Systems Initiative). DSI är ett Microsoft-lett projekt som syftar till att förenkla och automatisera hur företag planerar, implementerar och driver IT-system. Initiativet handlar om att återföra driftskraven till IT-systemen redan på planeringsstadiet och att skapa en koppling mellan planering, drift och slutanvändaren. Initiativet gör att Microsoft och branschpartners kan leverera programvara som utnyttjar resurserna maximalt och som minskar arbetsbelastningen under hela IT-livscykeln. Slutresultatet är drastiskt minskade driftskostnader, bättre tillförlitlighet och ökad flexibilitet. Börja utnyttja fördelarna med DSI redan idag Microsofts strategi för DSI består av två element: dels en långsiktig vision för hur kunderna kan reducera IT-infrastrukturens komplexitet, dels en robust produktserie som stödjer praktiska lösningar redan idag. I produktserien ingår flera Windows Server Systemprodukter till exempel Windows Server 2003 som innebär flera förbättringar ifråga om resurshantering och resursfördelning webb- och applikationstjänster samt grundläggande serverfunktionalitet som hjälper kunder att öka sin totala effektivitet. På samma sätt är Systems Management Server 2003 en omfattande lösning för ändrings- och konfigurationshantering för Microsoft-plattformen redan idag. Senare under 2004 kommer Microsoft Operations Manager 2005 att ge kunderna helhetskontroll över händelsehantering, övervakning och signalering, samt rapporter och trendanalyser. En annan produkt som lanseras under 2004 är Microsoft Virtual Server 2005 som kommer att vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att förbättra utnyttjandet av dina befintliga Windows Server 2003-baserade Klippans kommun Klippan: kommunen som fixar nattöppet När den så kallade 24-timmarsmyndigheten införs ska invånarna, när som helst på dygnet, kunna ansöka om barnomsorg, bygglov och liknande. Klippans kommun i Skåne bygger för 24-timmarsmyndigheten. Lösningen ligger i smart teknik, som gör att invånarna på elektronisk väg kan få en mycket tätare och enklare kontakt med myndigheterna än tidigare, dag som natt. Metoden bygger på en infrastruktur som hanterar det elektroniska mötet mellan kommun och användare på olika nivåer. Invånarna ska kunna delta i forum, diskussioner och opinionsundersökningar över nätet, och så småningom även val. Dessutom ska de förtroendevaldas interna rutiner skötas med e-förvaltning, vilket bland annat innebär att dokumentation från nämnder och styrelser behandlas elektroniskt. "En sådan interaktivitet med invånarna kräver smidig hantering av identitet och behörighet. Vi har skapat en metod som löser de principiella frågorna på sikt" Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef inom Klippans kommun. 7

8 8 SAS: spar på systemkostnaderna Systemadministration kan vara extremt tidskrävande i en världsomspännande organisation. Flygbolaget SAS satsar på ett nytt hjälpmedel som beräknas ge stora besparingar inom IT-området. I konceptet finns även funktioner för automatisk installation och återställning av servrar, så att IT-supporten inte behöver besöka företagets 250 filialer om problem uppstår. Centraliserad IT-drift innebär högre säkerhetsnivå i företaget. Säkerhetsuppdateringar kan installeras centralt utan att användarna behöver avbryta sitt arbete för att starta om klienterna. Uppdaterade system innebär färre oplanerade driftsstopp och är en nödvändighet för att hålla IT-miljön säker från virusattacker. "Med hjälp av System Management Server 2003 kommer SAS aldrig att behöva betala för övertaliga licenser" Geert Lehmann Director of Enterprise Infrastructure på Scandinavian IT Group

9 Skapa affärsvärden kontinuerligt och konsekvent Med Windows Server System får du den infrastruktur du behöver för att skapa nya värden och möjligheter: en applikationsplattform som hjälper dig att skapa nya lösningar i tid och inom budgetramarna, XML-webbtjänster som hjälper dig att integrera nya applikationer snabbare än någonsin, och produktivitetsverktyg som gör att användarna kan ta del av kapaciteten i dina lösningar. Mer produktiv utveckling Ett absolut krav för alla applikationsplattformar är effektiv utveckling och enkel integrering. Det integrerade stödet för.net Framwork och Visual Studio.NET gör att Windows Server System har det bredaste utbudet av webbtjänster på marknaden. Inbyggt stöd för etablerade och kommande standarder, till exempel XMP, SOAP, WSDL och UDDI gör att dina kunder, samarbetspartners och anställda kan kommunicera snabbare och bättre. Innovation som når fram till användarna Den innovativa applikationsplattformen i Windows Server System hjälper dig att skapa värden där de kan användas mest effektivt: på varje användares skrivbord. Bättre tillgång till information och samarbetstjänster över organisatoriska gränser, mellan skrivbordet och datacentralen ökar produktiviteten och gör att IT-investeringar kan utnyttjas överallt i företaget. Samarbete och självservice Portaler som bygger på Microsoft Windows SharePointTM Services gör informationsarbetet mer kostnads- och tidseffektivt. Med Microsoft SharePoint Portal Server kan du skapa avancerade samarbetsfunktioner utan extra IT-resurser genom de inbyggda självser vicefunktionerna. Stöd för mobila användare Mobila användare kan nå systemet från i princip vilken typ av enhet som helst den sömlösa integreringen mellan Windows Server System och Microsoft Office System gör det möjligt. Den nära integreringen mellan Microsoft Exchange Server och Microsoft Office Outlook Web Access gör att du kan komma åt meddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och delade mappar från alla elektroniska enheter som har en Internet-anslutning och en webbläsare. Du kan ansluta till ett Exchangekonto med RPC (Remote Procedure Call) över HTTP, vilket gör att en Outlook-användare kan komma åt sitt Exchange Server-konto från Internet även när han eller hon arbetar från en plats utanför organisationens brandvägg. Utvecklarnas favorit Efter lanseringen under 2002 har utvecklingsplattformen Microsoft.NET visat sig vara den mest kostnadseffektiva lösningen och den som har bäst stöd för integrering av XML-webblösningar. Det är anledningen till att mer än 2,5 miljoner utvecklare använder.net. 9

10 Hålla systemen igång på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt Vad du verkligen behöver Microsoft tar ditt behov av en säker och tillförlitlig infrastruktur på största allvar. På nätverkets lägsta nivå, i programvaruinfrastrukturen Windows Server System, finns tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda, skalbarhet och säkerhet inbyggd i varje komponent. På den övre nivån finns en genomtänkt Microsoft-produktfamilj med stöd av branschens mest omfattande supportavtal. Tillförlitlighet och tillgänglighet Vid utvecklingen av alla Microsoft-produkter prioriteras hög tillförlitlighet. I det dagliga arbetet ger Windows Server System en ännu högre grad av tillförlitlighet och tillgänglighet genom en ny typ av diagnostiska funktioner. Om någon del av systemet slutar fungera kan du med hjälp av de integrerade felrapporteringsoch analysverktygen samarbeta med Microsoft för att snabbt analysera och åtgärda eventuella problem. Felrapporteringen blir ett aktivt verktyg som du kan använda för att analysera utdata från dina applikationer i alla tänkbara situationer, och som skapar en förståelse för vad som orsakade problemet så att du kan undvika det i framtiden. Utvecklat för säkerhet Windows Server System skyddar din IT-omgivning med ett heltäckande säkerhetstänkade på alla nivåer: utveckling, förinställningar och installation. Säker utveckling: Alla produkters säkerhetsaspekter granskas och analyseras före lansering. Säkra förinställningar: Alla tjänster och funktioner levereras med maximala säkerhetsinställningar. Säker installation: Systemen levereras med ingående metodtips för säker arkitektur och distribution, och är förberedda för Microsoft Software Update Services (SUS) och Microsoft Systems Management Server, programvara som förenklar och automatiserar installation av korrigeringar och uppdateringar, och som inom kort kommer att gälla alla produkter i Windows Server System. Dessutom får du tillgång till ett växande antal funktioner för konfigurations- och säkerhetsanalys, exakta statusrapporter och momentan isolering av problem. Du får en systemsäkerhet som är både effektiv och hanterbar, och som passar dina kunskaper, din miljö och dina behov. Ansvar och garantier Med stöd av Microsoft och branschpartners Microsoft och dess branschpartners står bakom Windows Server System med omfattande support, utbildning, vägledning och konsulttjänster. De olika supportprogrammen är utvecklade för att hjälpa alla typer av organisationer, från webbplatser med självservice till aktiv support dygnet runt, året runt. Du väljer själv den supportnivå som passar dig. Fler än samarbetspartners över hela världen erbjuder ett brett produktsortiment med programvara och tjänster som gör att du kan utnyttja din Windows Server System-investering fullt ut. Microsoft har utvecklat design- och metodtips för driftsättning av Windows Server System i heterogena miljöer. Dessa design- och metodtips har testats och verifierats i verkliga system, vilket innebär att du kan distribuera och hantera Windows Server System utan att behöva oroa dig för oväntade överraskningar. Du kan också få hjälp med att anpassa Windows Server System för dina specifika behov. Microsoft och dess branschpartners erbjuder verifierade lösningar och metoder för affärskritiska system genom Microsoft Solutions for Management. Lösningarna består av standardiserade metodtips som bygger på Microsoft IT Infrastructure Library (ITIL). Den support som du får från Microsoft och det breda partnernätverket innebär att du garanterat kan få ut det du behöver av Windows Server System och din IT-infrastruktur. Om vi hade använt den konkurrerande lösningen, skulle den ha inneburit mycket mer utbildning och konsulttjänster än vad våra behov motiverade. Ken Brinkman, Corporate IT Manager, Motorola Sedan 1996 har Microsoft och branschpartners lyckats öka plattformsskalbarheten 201 gånger. Detta innebär att dagens system kan hantera flera miljarder transaktioner per dag mer än tio gånger fler än världens samlade kreditkortstransa ktioner. Samtidigt har priset för varje transaktion minskat med 95 procent Baserat på mätningar av TPC-C mellan 1996 och 2003, 10

11 7-Eleven: hastighet, support och besparingar Närbutikskedjan 7-Eleven, Inc. behövde uppgradera sin serverplattform och programinfrastruktur för sina butiker i Nordamerika. En detaljerad analys visade att man med Windows Server System skulle får en totalkostnad som var uppemot 20 procent lägre jämfört med Linux, och en distributionstid som var närmare 50 procent kortare. De här fördelarna, tillsammans med Microsofts support, partnerprogram och maskinvarukompatibilitet, gjorde att valet inte blev särskilt svårt. Vår analys har visat att de lägre initialkostnaderna för ett Linux-system snabbt skulle ätas upp av andra kostnader, till exempel kostnaden för att hantera ett sådant system över butiker. Analysen var helt avgörande för vårt beslut, och den visade att Microsoft helt klart hade övertaget kostnadsmässigt. Keith Morrow, Chief Information Officer, 7-Eleven, Inc. 11

12 Gör jobbet bättre Den integrerade serverprogramvaran Microsoft Windows Server System är utvecklad för att vara en stabil grund för lösningar som bygger på Windows Server Den innovativa helhetssynen på att bygga och utveckla program gör att Microsoft lättare kan möta utmaningar och förutse framtida behov. Microsoft ger dig möjligheten att utveckla, installera och driva din IT-infrastruktur mer effektivt. Informationen i detta dokument utgör Microsoft Corporations åsikter om de frågor som diskuteras vid utgivningsdatum. Eftersom Microsoft måste anpassa sig till ändrade marknadsförhållanden, ska informationen inte tolkas som bindande för Microsoft, och Microsoft kan inte heller garantera att informationen är korrekt efter utgivningsdatum Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Detta dokument publiceras endast i informationssyfte. DOKUMENTET INNEHÅLLER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FRÅN MICROSOFT. Microsoft, Active Directory, BizTalk, Outlook, SharePoint, Visual Studio, Windows, Windows-logotypen, Windows NT, Windows Server och Windows Server System är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. MOTOROLA och M-logotypen är registrerade hos U.S. Patent & Trademark Office. Motorola Logo 2004, Motorola, Inc. Namn på befintliga företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Art.nr

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering.

Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering. Global IT-konsult undviker skräppost och virus med hjälp av ny teknik för innehållsfiltrering. Översikt Land eller region: USA Bransch: IT Kundprofil Perot Systems, ett företag på Fortune 1000- listan,

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

CV Niklas Fagerström 1/5

CV Niklas Fagerström 1/5 CV Niklas Fagerström 1/5 Teknisk projektledare / IT-specialist Niklas Fagerström Född: 1978 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Telefon: 072 535 79 50 Adress:, E-post: Sammanfattning om mig Jag är en

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar

Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar Så hjälper Windows Server 2008 R2 dig att optimera IT-resurserna och spara pengar Juli 2009 Microsoft Corporation Ansvarsfriskrivning 1 Den information som finns i det här dokumentet motsvarar Microsoft

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 är det senaste Windows serveroperativsystemet från Microsoft. Windows Server 2008 R2 är utformat för att hjälpa olika

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS Licenskampanj FÖRNYA OCH UPPGRADERA : En migreringsguide VI PRESENTERAR KASPERSKYS LICENSKAMPANJ SECURITY FOR BUSINESS. TABELL 1: FÖRNYA OCH UPPGRADERA TILL UTÖKADE FUNKTIONER

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer