Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola"

Transkript

1 Gör mer med mindre

2 Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö genom att göra infrastrukturen lättare att hantera med Windows Server System. Med Microsoft Systems Management Server, Microsoft SQL ServerTM och Microsoft Windows ServerTM, kan Motorola idag genomföra en systeminventering av arbetsstationer från en central plats. Företaget kan identifiera systemuppdateringsbehov och sedan installera de program som behövs över hela företaget, vilket sparar enorma resurser: fler än mantimmar enbart under Motorola har också minskat antalet webbservrar med två tredjedelar, och antalet Microsoft NT 4.0-domäner med flera hundra. Vi genomförde över lyckade programvaruinstallation er på arbetsstationer bara under 2002, och sparade mer än administrationstimmar. Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola 2

3 Enklare att uppfylla dagens krav, bättre förutsättningar för framtidens Det som driver dig varje dag är som en konstant bakgrundsrytm. Förnyelse. Förnyelse. Förnyelse. En ständig påminnelse om vad du borde göra. Men kanske inte vad du kan göra. Undersökningar visar att så mycket som 70 procent av IT-budgeten satsas på att underhålla de system som är i drift och på den personalstyrka du behöver bara för att hålla huvudet över vattenytan. 1 Vad hände med alla nya möjligheter? Hur kan någon klara av sina utmaningar och driva utvecklingsprojekt med mindre än en tredjedel av de tillgängliga resurserna? Det finns ett sätt att förändra bilden och ge större utrymme åt utveckling av nya system. Ett sätt att skapa nya affärsvärden, hantera kostnader, hålla systemen igång och samtidigt ha en beredskap inför framtiden. 1. Gary A. Curtis, Richard M. Melnicoff och Tor Mesoy, Value Discovery: A Better Way to Prioritize IT Investments, Accenture Outlook Journal, oktober En infrastruktur som är byggd för framtiden Hantera dina utmaningar Med den integrerade serverprogramvaran Microsoft Windows Server System får du möjligheten att utveckla, distribuera och driva din IT-infrastruktur mer effektivt så att du kan fokusera på dina verkliga utmaningar och företagets tillväxt. Genom integreringen med befintliga applikationer och system kan du arbeta med Windows Server System på ett sätt som passar dig: Uppnå bättre effektivitet och lägre kostnader. Skapa nya affärsvärden genom bättre produktivitet för utvecklare och användare. Hålla systemen igång på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt. 3

4 Windows Server System Integrering, innovation, intuition Den integrerade serverinfrastrukturen Microsoft Windows Server System är utvecklad för helhetslösningar som bygger på Windows Server 2003, och baseras på en metodik som kallas för integrerad innovation. Partner Solutions Windows Server System bygger på Windows Server en plattform som utvecklats för att ge en helt ny hanterbarhet och prestanda med strömlinjeformad, intuitiv teknik som gäller hela IT-miljön: Serverplattformen bygger på Windows Server 2003, ett flexibelt operativsystem som kan hantera flera olika serverroller, ett gemensamt tjänstlager som innehåller den underliggande säkerhets- och kataloghanteringen, samt en programmeringsmodell via Microsoft.NET Framework, hantering och samarbetstjänster. Driftsstrukturen innehåller serverprogram för hantering och övervakning av hela systemet, brandväggar, webbcache och nätverkslagring. Operations Infrastructure Internet Security & Acceleration Server Systems Management Server Operations Manager Application Center Windows Storage Server Identity Integration Server Server Platform Application Infrastructure SQL Server Content Management Server BizTalk Server Commerce Server Host Integration Server Speech Server Information Work Infrastructure Exchange Server Office Live Communications Server Office SharePoint Portal Server Office Project Server Applikationsstrukturen integreras sömlöst med Microsoft Visual Studio.NET och innehåller serverprogram för datahantering och analys, näthandel och röstsyntes. Kerberos, Certificate Services VPN, RAS, DNS, DHCP WMI, Group Policy IIS Active Directory, UDDI.NET Framework Rights Mgmt Services File, SharePoint Srvcs Terminal Services Media Services Informationsstrukturen innehåller serverprogram för e-postbaserade meddelanden, realtidskommunikation och samarbetstjänster. Eftersom alla komponenter fungerar med Microsoft Visual Studio, Microsoft Office System och Microsoft Business Solutions, kan du med Windows Server System utveckla nya lösningar snabbare utan att behöva lägga resurser, personal och andra kostnader på utbildning i nya system. Genom kontinuerliga investeringar i större integrering av serverinfrastrukturen och den totala servermiljön, är Windows Server System grunden för dina nya möjligheter och framtida innovationer. Färre manuella arbetsuppgifter Ett av de områden där integrerad innovation kan skapa störst fördelar är inom hantering. En undersökning av över 400 storskaliga datacentraler visar att manuella arbetsuppgifter krävdes för över hälften av alla åtgärder som var relaterade till säkerhet, nätverk, prestanda och konfiguration. Förenklad utveckling, distribution och hantering genom planering ger dig tid över att skapa de strategier som krävs för att ligga ett steg före. 4

5 Siemens: centraliserad effektivitet Siemens AG är en av världens största elektronik- och elteknikkoncerner. Siemens realiserar sin IT-potential genom en centraliserad hanteringslösning som bygger på Microsoft Windows Server System. Från huvudkontoret i München kan Siemens hantera fler än anställda, arbetsstationer och 130 affärsenheter i 190 länder med en sammanhållen Microsoft Active Directory struktur som använder Windows Server 2003 och Exchange Server Företaget uppskattar att antalet fil- och skrivarservrar kommer att kunna minskas med 75 procent när lösningen är fullt implementerad. När vi konsoliderar våra servrar, våra domäner och andra komponenter i infrastrukturen, kan vi lägga personal, tid och andra resurser på att utveckla företaget, något som har skapat affärsvärden vi aldrig har haft förut. Windows Server System har verkligen hjälpt oss att göra mer med mindre. John Minnick, Technology Development, Siemens 5

6 Bättre effektivitet, lägre kostnader Hantera miljön bättre och uppnå mer Nyheterna i Microsoft Windows Server System finns i hela miljön, från serverplattformen till alla hanteringsverktyg. Med grundfunktionaliteten i Windows Server 2003, ger Windows Server System bättre resurshantering, resursfördelning, webb- och programtjänster, förutom grundläggande serverfunktionalitet. Till detta kommer Microsoft Systems Management Server (SMS) och Microsoft Operations Manager (MOM), som är helhetslösningar för ändrings- och konfigurationshantering och systemövervakning av Microsoft Windows -miljöer. MOM-hanteringskomponenterna ger en unifierad överblick över systemets driftstillstånd för varje serverprogram till exempel Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server och Microsoft Exchange Server som integrerar programspecifika data med systemmiljön. Den integrerade infrastrukturen i Windows Server System innehåller även andra kostnadsbesparande tjänster och tekniker. Till exempel innehåller Automated Deployment Services (ADC), som ingår i Windows Server 2003, avbildningsverktyg som utvecklats av Microsoft och en infrastruktur med förbättrad säkerhet för snabb fjärrinstallation av både Windows 2000 Server och Windows Server 2003 på nya datorer utan operativsystem. Den här tekniken gör att IT-avdelningen kan åstadkomma mer på hundratals servrar med samma arbetsinsats som tidigare krävdes för en enda server. Med ny teknik, som Microsoft Virtual Server, kan kunderna reducera den totala driftskostnaden ännu mer. Virtual Server är en virtuell maskin (VM) som möjliggör migrering av gamla program och ger lägre kostnader tack vare serverkonsolidering. Med Virtual Server kan gamla program, till exempel de som körs under Windows NT 4.0, fungera felfritt i en Windows Server 2003-installationsmiljö. Dessutom kan kunden använda Microsoft Windows Services for UNIX för att få ett robust och högpresterande system för integrering av Windows med UNIX- och Linux-miljöer. Windows Services for UNIX innehåller fler än 300 verktyg, skriptstöd, kompilatorer och SDK-paket som kan användas för att migrera gamla UNIX-program till Windows. Microsoft har redan idag tagit de första stegen på väg mot en DSI-kompatibel miljö (Dynamic Systems Initiative) via en mängd robusta produkter. Slutet på kostnadsspiralen Bättre tjänster behöver inte längre betyda högre kostnader. Nya automatiserade möjligheter vid utveckling, driftsättning och hantering i Microsoft Windows Server System kan hjälpa dig att uppnå bättre effektivitet med mindre resurser. 6

7 Dynamic Systems Initiative Bättre driftseffektivitet Ökad hanterbarhet av lösningar som bygger på Windows Server System är nyckeln bakom initiativet DSI (Dynamic Systems Initiative). DSI är ett Microsoft-lett projekt som syftar till att förenkla och automatisera hur företag planerar, implementerar och driver IT-system. Initiativet handlar om att återföra driftskraven till IT-systemen redan på planeringsstadiet och att skapa en koppling mellan planering, drift och slutanvändaren. Initiativet gör att Microsoft och branschpartners kan leverera programvara som utnyttjar resurserna maximalt och som minskar arbetsbelastningen under hela IT-livscykeln. Slutresultatet är drastiskt minskade driftskostnader, bättre tillförlitlighet och ökad flexibilitet. Börja utnyttja fördelarna med DSI redan idag Microsofts strategi för DSI består av två element: dels en långsiktig vision för hur kunderna kan reducera IT-infrastrukturens komplexitet, dels en robust produktserie som stödjer praktiska lösningar redan idag. I produktserien ingår flera Windows Server Systemprodukter till exempel Windows Server 2003 som innebär flera förbättringar ifråga om resurshantering och resursfördelning webb- och applikationstjänster samt grundläggande serverfunktionalitet som hjälper kunder att öka sin totala effektivitet. På samma sätt är Systems Management Server 2003 en omfattande lösning för ändrings- och konfigurationshantering för Microsoft-plattformen redan idag. Senare under 2004 kommer Microsoft Operations Manager 2005 att ge kunderna helhetskontroll över händelsehantering, övervakning och signalering, samt rapporter och trendanalyser. En annan produkt som lanseras under 2004 är Microsoft Virtual Server 2005 som kommer att vara den mest kostnadseffektiva lösningen för att förbättra utnyttjandet av dina befintliga Windows Server 2003-baserade Klippans kommun Klippan: kommunen som fixar nattöppet När den så kallade 24-timmarsmyndigheten införs ska invånarna, när som helst på dygnet, kunna ansöka om barnomsorg, bygglov och liknande. Klippans kommun i Skåne bygger för 24-timmarsmyndigheten. Lösningen ligger i smart teknik, som gör att invånarna på elektronisk väg kan få en mycket tätare och enklare kontakt med myndigheterna än tidigare, dag som natt. Metoden bygger på en infrastruktur som hanterar det elektroniska mötet mellan kommun och användare på olika nivåer. Invånarna ska kunna delta i forum, diskussioner och opinionsundersökningar över nätet, och så småningom även val. Dessutom ska de förtroendevaldas interna rutiner skötas med e-förvaltning, vilket bland annat innebär att dokumentation från nämnder och styrelser behandlas elektroniskt. "En sådan interaktivitet med invånarna kräver smidig hantering av identitet och behörighet. Vi har skapat en metod som löser de principiella frågorna på sikt" Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef inom Klippans kommun. 7

8 8 SAS: spar på systemkostnaderna Systemadministration kan vara extremt tidskrävande i en världsomspännande organisation. Flygbolaget SAS satsar på ett nytt hjälpmedel som beräknas ge stora besparingar inom IT-området. I konceptet finns även funktioner för automatisk installation och återställning av servrar, så att IT-supporten inte behöver besöka företagets 250 filialer om problem uppstår. Centraliserad IT-drift innebär högre säkerhetsnivå i företaget. Säkerhetsuppdateringar kan installeras centralt utan att användarna behöver avbryta sitt arbete för att starta om klienterna. Uppdaterade system innebär färre oplanerade driftsstopp och är en nödvändighet för att hålla IT-miljön säker från virusattacker. "Med hjälp av System Management Server 2003 kommer SAS aldrig att behöva betala för övertaliga licenser" Geert Lehmann Director of Enterprise Infrastructure på Scandinavian IT Group

9 Skapa affärsvärden kontinuerligt och konsekvent Med Windows Server System får du den infrastruktur du behöver för att skapa nya värden och möjligheter: en applikationsplattform som hjälper dig att skapa nya lösningar i tid och inom budgetramarna, XML-webbtjänster som hjälper dig att integrera nya applikationer snabbare än någonsin, och produktivitetsverktyg som gör att användarna kan ta del av kapaciteten i dina lösningar. Mer produktiv utveckling Ett absolut krav för alla applikationsplattformar är effektiv utveckling och enkel integrering. Det integrerade stödet för.net Framwork och Visual Studio.NET gör att Windows Server System har det bredaste utbudet av webbtjänster på marknaden. Inbyggt stöd för etablerade och kommande standarder, till exempel XMP, SOAP, WSDL och UDDI gör att dina kunder, samarbetspartners och anställda kan kommunicera snabbare och bättre. Innovation som når fram till användarna Den innovativa applikationsplattformen i Windows Server System hjälper dig att skapa värden där de kan användas mest effektivt: på varje användares skrivbord. Bättre tillgång till information och samarbetstjänster över organisatoriska gränser, mellan skrivbordet och datacentralen ökar produktiviteten och gör att IT-investeringar kan utnyttjas överallt i företaget. Samarbete och självservice Portaler som bygger på Microsoft Windows SharePointTM Services gör informationsarbetet mer kostnads- och tidseffektivt. Med Microsoft SharePoint Portal Server kan du skapa avancerade samarbetsfunktioner utan extra IT-resurser genom de inbyggda självser vicefunktionerna. Stöd för mobila användare Mobila användare kan nå systemet från i princip vilken typ av enhet som helst den sömlösa integreringen mellan Windows Server System och Microsoft Office System gör det möjligt. Den nära integreringen mellan Microsoft Exchange Server och Microsoft Office Outlook Web Access gör att du kan komma åt meddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och delade mappar från alla elektroniska enheter som har en Internet-anslutning och en webbläsare. Du kan ansluta till ett Exchangekonto med RPC (Remote Procedure Call) över HTTP, vilket gör att en Outlook-användare kan komma åt sitt Exchange Server-konto från Internet även när han eller hon arbetar från en plats utanför organisationens brandvägg. Utvecklarnas favorit Efter lanseringen under 2002 har utvecklingsplattformen Microsoft.NET visat sig vara den mest kostnadseffektiva lösningen och den som har bäst stöd för integrering av XML-webblösningar. Det är anledningen till att mer än 2,5 miljoner utvecklare använder.net. 9

10 Hålla systemen igång på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt Vad du verkligen behöver Microsoft tar ditt behov av en säker och tillförlitlig infrastruktur på största allvar. På nätverkets lägsta nivå, i programvaruinfrastrukturen Windows Server System, finns tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda, skalbarhet och säkerhet inbyggd i varje komponent. På den övre nivån finns en genomtänkt Microsoft-produktfamilj med stöd av branschens mest omfattande supportavtal. Tillförlitlighet och tillgänglighet Vid utvecklingen av alla Microsoft-produkter prioriteras hög tillförlitlighet. I det dagliga arbetet ger Windows Server System en ännu högre grad av tillförlitlighet och tillgänglighet genom en ny typ av diagnostiska funktioner. Om någon del av systemet slutar fungera kan du med hjälp av de integrerade felrapporteringsoch analysverktygen samarbeta med Microsoft för att snabbt analysera och åtgärda eventuella problem. Felrapporteringen blir ett aktivt verktyg som du kan använda för att analysera utdata från dina applikationer i alla tänkbara situationer, och som skapar en förståelse för vad som orsakade problemet så att du kan undvika det i framtiden. Utvecklat för säkerhet Windows Server System skyddar din IT-omgivning med ett heltäckande säkerhetstänkade på alla nivåer: utveckling, förinställningar och installation. Säker utveckling: Alla produkters säkerhetsaspekter granskas och analyseras före lansering. Säkra förinställningar: Alla tjänster och funktioner levereras med maximala säkerhetsinställningar. Säker installation: Systemen levereras med ingående metodtips för säker arkitektur och distribution, och är förberedda för Microsoft Software Update Services (SUS) och Microsoft Systems Management Server, programvara som förenklar och automatiserar installation av korrigeringar och uppdateringar, och som inom kort kommer att gälla alla produkter i Windows Server System. Dessutom får du tillgång till ett växande antal funktioner för konfigurations- och säkerhetsanalys, exakta statusrapporter och momentan isolering av problem. Du får en systemsäkerhet som är både effektiv och hanterbar, och som passar dina kunskaper, din miljö och dina behov. Ansvar och garantier Med stöd av Microsoft och branschpartners Microsoft och dess branschpartners står bakom Windows Server System med omfattande support, utbildning, vägledning och konsulttjänster. De olika supportprogrammen är utvecklade för att hjälpa alla typer av organisationer, från webbplatser med självservice till aktiv support dygnet runt, året runt. Du väljer själv den supportnivå som passar dig. Fler än samarbetspartners över hela världen erbjuder ett brett produktsortiment med programvara och tjänster som gör att du kan utnyttja din Windows Server System-investering fullt ut. Microsoft har utvecklat design- och metodtips för driftsättning av Windows Server System i heterogena miljöer. Dessa design- och metodtips har testats och verifierats i verkliga system, vilket innebär att du kan distribuera och hantera Windows Server System utan att behöva oroa dig för oväntade överraskningar. Du kan också få hjälp med att anpassa Windows Server System för dina specifika behov. Microsoft och dess branschpartners erbjuder verifierade lösningar och metoder för affärskritiska system genom Microsoft Solutions for Management. Lösningarna består av standardiserade metodtips som bygger på Microsoft IT Infrastructure Library (ITIL). Den support som du får från Microsoft och det breda partnernätverket innebär att du garanterat kan få ut det du behöver av Windows Server System och din IT-infrastruktur. Om vi hade använt den konkurrerande lösningen, skulle den ha inneburit mycket mer utbildning och konsulttjänster än vad våra behov motiverade. Ken Brinkman, Corporate IT Manager, Motorola Sedan 1996 har Microsoft och branschpartners lyckats öka plattformsskalbarheten 201 gånger. Detta innebär att dagens system kan hantera flera miljarder transaktioner per dag mer än tio gånger fler än världens samlade kreditkortstransa ktioner. Samtidigt har priset för varje transaktion minskat med 95 procent Baserat på mätningar av TPC-C mellan 1996 och 2003, 10

11 7-Eleven: hastighet, support och besparingar Närbutikskedjan 7-Eleven, Inc. behövde uppgradera sin serverplattform och programinfrastruktur för sina butiker i Nordamerika. En detaljerad analys visade att man med Windows Server System skulle får en totalkostnad som var uppemot 20 procent lägre jämfört med Linux, och en distributionstid som var närmare 50 procent kortare. De här fördelarna, tillsammans med Microsofts support, partnerprogram och maskinvarukompatibilitet, gjorde att valet inte blev särskilt svårt. Vår analys har visat att de lägre initialkostnaderna för ett Linux-system snabbt skulle ätas upp av andra kostnader, till exempel kostnaden för att hantera ett sådant system över butiker. Analysen var helt avgörande för vårt beslut, och den visade att Microsoft helt klart hade övertaget kostnadsmässigt. Keith Morrow, Chief Information Officer, 7-Eleven, Inc. 11

12 Gör jobbet bättre Den integrerade serverprogramvaran Microsoft Windows Server System är utvecklad för att vara en stabil grund för lösningar som bygger på Windows Server Den innovativa helhetssynen på att bygga och utveckla program gör att Microsoft lättare kan möta utmaningar och förutse framtida behov. Microsoft ger dig möjligheten att utveckla, installera och driva din IT-infrastruktur mer effektivt. Informationen i detta dokument utgör Microsoft Corporations åsikter om de frågor som diskuteras vid utgivningsdatum. Eftersom Microsoft måste anpassa sig till ändrade marknadsförhållanden, ska informationen inte tolkas som bindande för Microsoft, och Microsoft kan inte heller garantera att informationen är korrekt efter utgivningsdatum Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Detta dokument publiceras endast i informationssyfte. DOKUMENTET INNEHÅLLER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FRÅN MICROSOFT. Microsoft, Active Directory, BizTalk, Outlook, SharePoint, Visual Studio, Windows, Windows-logotypen, Windows NT, Windows Server och Windows Server System är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder. MOTOROLA och M-logotypen är registrerade hos U.S. Patent & Trademark Office. Motorola Logo 2004, Motorola, Inc. Namn på befintliga företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Art.nr

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen

» s.10» betalar sig inom tolv månader. Lyft för truckjätte s. 8. Sverige. Feb 04. Carina Jönsson, controller på Procordia Food: Investeringen Feb 04 Sverige allra först Minns ni kl 15? Många har säkert redan hunnit glömma. Stressen, köerna: Att rusa till banken före stängning, eller att pressa in ett bankbesök under lunchen. För de enklaste

Läs mer

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd 1 06-09-11 10.58.05 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

global expansion » s.8»»» Från monopol till Slut på fiffel i redovisningen s.4 Så skapar telejätten ordning och reda s.14

global expansion » s.8»»» Från monopol till Slut på fiffel i redovisningen s.4 Så skapar telejätten ordning och reda s.14 Februari 2005, nr. 1, www.microsoft.se/business Sarbanes-Oxley: Slut på fiffel i redovisningen s.4 TeliaSonera: Så skapar telejätten ordning och reda s.14 Lunds Universitet: Centralstyrt funkar i Lund

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Februari 2006, nr. 1, www.microsoft.se/business Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Preem: Så får oljeföretaget en mer raffinerad miljö s.6 Specialfastigheter vinnare på samlad information»

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först November 04 allra först Min dröm är att kunna ha samma flexibla kontakt med myndigheter som jag har med min Internetbank. Jag drömmer om att kunna boka mitt besök på en vårdcentral via webben. Jag drömmer

Läs mer

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4»

Camilla Högström, IT-ansvarig på Operan: » s.4» Maj 04 Sverige allra först Var sjätte timme på kontoret slarvas bort. Det läste jag i en undersökning om effektiviteten i 300 europeiska företag för en tid sedan. Resultaten visade att vi hanterar e-post,

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer