Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet"

Transkript

1 Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

2 Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive alternativ 2 Nackdelar: Kden kmmer även frtsatt att vara föråldrad, vilket innebär stra begränsningar i vilken nyutveckling sm är möjlig att göra i systemet. Begränsningarna i den nyutveckling sm är möjlig innebär bland annat att utrymmet att göra anpassningar sm underlättar för kmmunernas behv är avsevärt mindre. Det kmmer även frtsatt att vara lika tidskrävande sm nu för utvecklarna att rätta buggar ch nyutveckla, vilket innebär frtsatt höga utvecklingskstnader per utvecklingsuppgift Det finns inga autmattester i EBH-stödet idag ch är inte heller möjligt att utveckla i befintligt system. Autmattester ger säkrare test vid ny utveckling ch minskar den tid sm verksamhetens bjektspecialister måste avsätta för testning. Det kmmer även frtsatt att vara lika tidskrävande sm nu för verksamhetens bjektspecialister att testa ch återtesta ny utveckling Enda systemet med EPi-Server inm länsstyrelsernas driftsmiljö Årliga licenskstnader, sm kmmer att öka för att få bästa kapacitet med EPi-Server IT-enheten har ingen egen kmpetens inm EPi-Server, vilket innebär merkstnad för extern knsult för hantering av EPi-Serverspecifika frågr Ingen långsiktighet i att EBH-stödet byggs på EPi-Server, enligt IT-enhetens bedömning Utvecklingslicensen för EPi-Server tillåter bara att en webbserver på utvecklingsservern använder licensen. Detta betyder att knsulterna får turas m för att lägga upp ny utveckling på servern, vilket utgör ett hinder i utvecklingsarbetet ch är mindre effektivt.

3 Alternativ 1 Behåll befintlig funktinalitet ch design, men ta brt berendet av EPiServer. Fördelar: Licenskstnaderna för EPiServer försvinner Berendet av den EPiServer-specifika kden försvinner Enligt knsultens uppskattning ca 10-20% mindre utvecklingstid vid ändring ch tillägg av befintlig kd OM EBH-stödet INTE ska finnas kvar på längre sikt kan det vara en eknmisk vinst i att behålla befintlig arkitektur ch endast ta brt EPiServer-kpplingarna Nackdelar: En engångskstnad för utvecklingsinsatsen Kden kmmer även frtsatt att vara föråldrad, vilket innebär stra begränsningar i vilken nyutveckling sm är möjlig att göra i systemet. Begränsningarna i den nyutveckling sm är möjlig innebär bland annat att utrymmet att göra anpassningar sm underlättar för kmmunernas behv är avsevärt mindre. Det kmmer även frtsatt att vara tidskrävande för utvecklarna att rätta buggar ch nyutveckla, vilket innebär frtsatt höga utvecklingskstnader per utvecklingsuppgift Det finns inga autmattester i EBH-stödet idag ch är inte heller möjligt att utveckla i befintligt system. Autmattester ger säkrare test vid ny utveckling ch minskar den tid sm verksamhetens bjektspecialister måste avsätta för testning. Det kmmer även frtsatt att vara lika tidskrävande sm nu för verksamhetens bjektspecialister att testa ch återtesta ny utveckling. Möjligheter att förbättra användarvänligheten finns alltid, men är mer begränsade med alternativ 1 jämfört med alternativ 2 Estimat uppskattad tid för utvecklingsinsatsen: timmar Observera dck att detta är endast ett preliminärt estimat. Utan en kmplett detaljerad lösningsspecifikatin kan knsulten inte förbinda sig till en mer exakt uppskattning av antal timmar.

4 Fördelar: Alternativ 2 Utgå från önskad funktinalitet ch skapa ett nytt EBH-stödet 3.0. Berendet av EPiServer tas samtidigt brt. Licenskstnaderna för EPiServer försvinner Berendet av den EPiServer-specifika kden försvinner Systemet blir betydligt enklare ch billigare att vidareutveckla, förvalta ch underhålla Krtare utvecklingstid per utvecklingsuppgift. Enligt knsultens uppskattning ca 40-50% mindre utvecklingstid vid ändring ch tillägg av befintlig kd Krtare startsträcka när nya utvecklare ska sätta sig in i befintlig kdbas Str valfrihet i vilka ändringar ch förbättringar sm kan göras i systemet, vilket även innebär möjligheter att göra anpassningar sm underlättar för kmmunernas behv Stra möjligheter att förbättra användarvänligheten Möjlighet att anpassa till nya behv längre fram, vilket även innefattar möjlighet att anpassa till andra enheter (surfplatta, telefn) Möjlighet att bygga in autmattester. Autmattester ger säkrare test vid ny utveckling ch minskar den tid sm verksamhetens bjektspecialister måste avsätta för testning. Nackdelar: Hög engångskstnad för denna utvecklingsinsats Estimat uppskattad tid för utvecklingsinsatsen: timmar Observera dck att detta är endast ett preliminärt estimat. Utan en kmplett detaljerad lösningsspecifikatin kan knsulten inte förbinda sig till en mer exakt uppskattning av antal timmar.

5 Hur ser framtiden ut för EBH-stödet? Rller för Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, kmmunerna? Ska EBH-stödet under ett antal år framöver finnas kvar ch vara det natinella systemet för uppgifter m förrenade mråden? Kmmer EBH-stödet även på ett antal års sikt att vara lika viktigt sm idag? Kan EBH-stödet till ch med få ännu större betydelse de närmaste åren framöver? Eller ska någt annat system ta över denna rll på några års sikt? Från ch med i år hämtar Naturvårdsverket data till nyckeltalsredvisningen direkt från EBH-stödet. Systemet ger ckså underlag till bland annat miljömålsuppföljningar. Nu är det ckså på gång att kmmunerna ges tillgång till EBH-stödet. Det är därför ännu viktigare att systemet är användarvänligt ch fungerar väl. Tre aktörer finns idag med i bilden Länsstyrelsen, Naturvårdsverket ch kmmunerna. Kmmer alla dessa aktörer att ha kvar samma rller sm idag? Finns det någn annan myndighet med annat system sm kan bli aktuell att ta över mtsvarande funktin inm några år?

6 Schematisk bild av hela systemet EBH-stödet

7 Underlaget är framtaget inför EBH-stödets beslutandegrupps möte den 17 mars. Sida 1 av 2 Jämförelse kstnader mellan alternativen 0, 1 ch 2 utifrån Altrans Förstudie avveckling av EPiServer för EBH-stödet *Tabellen visar uppskattade kstnader för alternativen 0, 1 ch 2. En årlig driftskstnad på kr för prduktinsmiljö, utvecklingsmiljö ch testmiljö är knstanta ch kmmer att kvarstå avsett vilket alternativ sm väljs. Eftersm denna summa inte skiljer mellan de lika alternativen har denna kstnad inte tagits med i vanstående tabell. Alternativ 1 Uppskattat utifrån aktuellt underlag kmmer investeringskstnaderna att sparas in på i strleksrdningen 1,5-2 år. Altrans uppskattning av antal timmar för att genmföra alternativ 1 är timmar. Investeringskstnaden för alternativ 1 är kr (beräknat på en timkstnad på 800 kr för Altran, vilket är den aktuella uppgift vi har). I tabellen har den högsta kstnaden använts, mtsvarande 700 timmar. Altrans uppskattning i utvecklingstid sm kan sparas vid alternativ 1 är mellan %. I tabellen har ett medelvärde använts på 15 %. Alternativ 2 Uppskattat utifrån aktuellt underlag kmmer investeringskstnaderna att sparas in på i strleksrdningen 1-1,5 år. Tabellen van visar att med alternativ 2 kmmer det att efter denna investeringsinsats att vara möjligt att antingen få ut i strleksrdningen dubbelt så mycket utveckling för samma kstnad eller att alternativt få samma mängd utveckling till halva kstnaden. Altrans uppskattning av antal timmar för att genmföra alternativ 2 är timmar. Utvecklingskstnaden för alternativ 2 är kr (beräknat på en timkstnad på 800 kr för Altran, vilket är den aktuella uppgift vi har). I tabellen har den högsta kstnaden använts, mtsvarande timmar. Altrans uppskattning i utvecklingstid sm kan sparas vid alternativ 2 är mellan %. I tabellen har ett medelvärde använts på 45 %.

8 Underlaget är framtaget inför EBH-stödets beslutandegrupps möte den 17 mars. Sida 2 av 2 Förvaltningskstnader Förvaltningens kstnader för kravställan ch test är uppskattade utifrån användarrådets samrdnares tidredvisning på dessa kder i Agress. I realiteten tillkmmer det ytterligare tid för övriga testare i användarrådet. Denna tid ersätts dck inte inm förvaltningens budget. Utifrån aktuellt underlag uppskattar användarrådets samrdnare att den tid sm förvaltningen lägger ner på kravställan ch test kmmer att kunna minskas med cirka 25 % m alternativ 2 väljs.

9 Förstudie avveckling av EPiServer för EBHstödet Kmpletterande frågr ch svar

10 Innehåll 1 Alternativen... 3 Alternativ Alternativ Alternativ Förklaring till förstudiens avsnitt Hur långt fram i tiden är det sm är några år? Nyttrna med alternativ Minskade licenskstnader... 3 Minskad kdbas... 3 Lättare applikatin... 4 Ingen främmande fågel... 4 Kmpetenstillgång... 4 Lättare att utveckla Nyttrna med alt Minskade underhålls- ch vidareutvecklingskstnader... 4 Tillgdse dagens behv... 5 Möjlighet att anpassa till andra enheter... 5 Mdern design... 5 Tillgänglighet Vad ingår?... 6 Alternativ Alternativ Tidsvinster för de lika alternativen... 6 Allt berr på utvecklingstakt

11 1 Alternativen De lika alternativ sm finns för EBH-stödet är: Alternativ 0 EBH-stödets kdbas lämnas sm det är. EPiServer-berendet ch all kd i övrigt lämnas sm det är, ch underhåll ch vidareutveckling sker på plattfrmen Micrsft asp.net/webfrms med EPiServer Alternativ 1 Kpplingarna till EPiServer tas brt, vilket lämnar en ren Micrsft asp.net/webfrmsarkitektur Alternativ 2 Existerande backend 1 (Reprting Services, MS SQL databas ch databaslager (EBHWS från förstudien)) behålls, medan lgik ch användargränssnitt byggs m från grunden på Micrsft asp.net MVC-arkitektur 2 Förklaring till förstudiens avsnitt 1.11 Hur långt fram i tiden är det sm är några år? Med några år menade jag här 2-3 år. En mer rättvisande frmulering är kanske Eller kmmer eventuellt någn annan myndighet med annat system att ta över mtsvarande funktin innan någt förändringsbehv av EBH-stödet uppstår? 3 Nyttrna med alternativ 1 Vinsterna med att plcka brt EPiServer-berenden är: Minskade licenskstnader EPiServer är förknippat med en årlig kstnad, ch föremål för versinsuppdateringar när en ny versin föreligger. Utan EPiServer-berende kapas licenskstnad ch eventuella framtida licenskstnadsökningar. Minskad kdbas Varje kdrad i en applikatin är en ptentiell felkälla. En inte föraktlig mängd kd i EBHstödet rör kpplingar mt EPiServer. Ofta används i EBH-stödet EPiServer-specifik funktinalitet sm endast duplicerar redan befintlig funktinalitet i bas-plattfrmen Micrsft asp.net/ Webfrms. Kdbiblitek sm EPiServer har kända in- ch utgångar. Vad sm sker där inne är dck känt. Sker någt väntat eller förutsett inne i ett externt kdbiblitek är det inget sm en utvecklare kan påverka. Ju mindre man använder 1 I ett datrystem brukar man skilja på frntend ch backend. Frntend är användargränssnitt ch kd för att visa infrmatin, Backend är datalager, dataåtkmst ch databearbetning.

12 tredjepartsbiblitek, dest bättre kntrll över prgrammet har man sm utvecklare. Utan EPiServer minskas antal kdrader vilket i sin tur ger mindre mängd kd att underhålla ch ett system sm är lättare att sätta sig in i ch förstå vid underhåll, funktinalitetstillägg ch förändringar. Lättare applikatin Varje kdrad tar ckså tid att utföra när applikatinen körs. Med färre kdrader ch inga anrp av funktiner i EPiServer-bibliteket, kmmer EBH-stödet att blir snabbare ch mer respnsivt. Ingen främmande fågel Inget annat system i Länsstyrelsens IT-miljö använder EPiServer. Ur driftsynpunkt är det bra med en hmgen miljö. Ren Micrsft-kd brde ur den synvinkeln vara att föredra. För EBH-stödets del är ckså EPiServer främmande. EPiServer är främst ett CMS 2 -system, i likhet med SharePint (sm bland annat används sm ramverk för Insidan). EBH-stödet har mycket lite att göra med publicering av texter, nyheter med mera, sm syftet med ett CMSsystem är. Kmpetenstillgång Det finns betydligt fler IT-knsulter sm är bekanta med Micrsft asp.net/ Webfrms än Webfrms/EPiServer Lättare att utveckla Även utvecklingsmiljön kräver en EPiServer-licens. Dck finns endast en licens för utveckling, vilket gör att utvecklarna i teamet måste vänta på varandra vid testkörning ch felsökning, samt stppa EPiServer mellan varje pass. Detta skapar nödiga stpp ch avbrtt i utvecklinsprcessen, ch förlänger utvecklings- ch felksökningstid. 4 Nyttrna med alt. 2 Med alternativ 2 får man samtliga de nyttr sm erhålls med alternativ 1. Utöver nyttrna med alternativ 1 kmmer alternativ 2 att ge: Minskade underhålls- ch vidareutvecklingskstnader Existerande kd är, även med EPiServer-berenden brta, snårig, ch med många väntade kpplingar ch berenden. Samtidigt är stra kdblck ch delar av användargränssnittet duplicerade, där samma kd brde kunna användas. För varje fel sm ska hittas eller förändring sm ska göras i existerande kd, krävs en djup analys av stra delar av kden för att hitta rätt, ch det är svårt att veta m förändringen har väntade effekter på andra ställen i kden, eller m den förändring man gjrt verkligen täcker in alla användningsfall. 42 Cntent Management System (innehållshanteringssystem)

13 Eftersm användargränssnitt ch lgik i Webfrms-arkitekturen är hårt sammanknuten, finns mycket små möjligheter att skapa autmatiska tester av kden Idag finns inga autmatiska tester. Arkitekturen för alternativ 2 ger betydligt större möjligheter att skriva autmatiska tester, vilket resulterar i minskad risk för väntade följdprblem med tidsödande felsökningar sm följd, när förändringar i befintlig kd görs. En ny utvecklare kan göra förändringar utan r för väntade följdfel. Autmatiska tester kan eliminera behvet av manuell genmgång av alla aspekter av applikatinen (så kallad regressinstestning 3 ) vid varje förändring, vilket sparar tid vid acceptanstest inm verksamheten vid Länsstyrelsen. Tillgdse dagens behv Ett prgram sm EBH-stödet mdellerar en verklighet ch prcess så sm den är när prgrammet skapas. Över tid förändras verkligheten ch prcessen kan behöva ändras. Man behåller dck gärna samma prcess sm tidigare (då det är den prcess prgrammet stödjer). I stället för att underlätta prcessen, blir prgrammet ramen för prcessen. Den prcess sm mdellerades för 6-7 år sedan kanske inte är den ptimala idag. En mskrivning av lgik ch användargränssnitt skulle ge tillfälle att m så önskas arbeta m den prcess ch mdell applikatinen ska ge stöd till. Möjlighet att anpassa till andra enheter asp.net/webfrms lanserades långt innan den första smarta telefnen eller surfplattan lanserades. Det är gjrt för presentatin på datrskärm, ch mycket svårt att anpassa till mindre skärmar. Med alt. 2 finns alla möjligheter att skapa användargränssnitt med vad sm kallas för respnsiv design, dvs. att utseende ch sidlayut anpassar sig till vilken typ av enhet (datr, surfplatta, telefn) sm används. Mdern design Vi är idag betydligt mer internet-vana än för 6-7 år sedan, ch har (andra) förväntningar på hur en webbapplikatin ska bete sig. Användarupplevelse är någt man kanske mest talar m i kmmersiella applikatiner, men det är lika viktigt för att få acceptans för ch användning av ett verksamhetsstöd. Har man använt EBH-stödet många år känner man sig hemma i den miljön, men m en mängd nya användare ska ges tillgång till EBH-stödet kan det vara värt att arbeta m utseende ch pedaggik, för att bättre svara upp mt nya användares förväntningar. Tillgänglighet Tillgänglighet handlar m hur lätt applikatinen är att använda, berende av eventuella funktinshinder. Länsstyrelsens webbapplikatiner ska uppfylla tillgänglighetskraven i standarden WCAG 2.0, nivå AA. För att EBH-stödet ska uppfylla dessa krav, krävs 53 När man efter ett funktinstillägg eller felavhjälpning kntrllerar att de gjrda förändringarna inte förrsakat nya fel

14 mskrivning av användargränssnittet, vilket, då kppling mellan webbsida ch bakmliggande kd i befintlig arkitektur är djup, blir ett i sig mycket mfattande prjekt. Med alternativ 2 kan hänsyn till tillgänglighetskrav tas med från start. 5 Vad ingår? Estimaten är Altran-tid. I samtliga fall ingår lösningsspecifikatin ch leverans enligt specifikatin (inkl. ev. buggfixar för att uppnå detta), samt assistans vid prduktinssättning. Alternativ 1 För alternativ ett är kravbilden enkel, ch begränsar sig i strt sett till att EBH-stödet ska se ut ch fungera på samma sätt sm tidigare, utan EPiServer. Här krävs sannlikt mycket lite administrativ tid. Alternativ 2 Alternativ två är kmplexare, ch berr mycket på hur stra förändringar, jämfört med dagens system, sm tas in i prjektet. Andra faktrer sm påverkar är självklart hur mycket tid sm ska läggas på wrkshps, kravmöte, autmattester mm. Jag har i uppskattningen försökt väga in en nrmalnivå på dessa aktiviteter, samt enhetstestning 4 av de viktigaste kddelarna. Enhetstestning tar tid vid det initiala utvecklingsarbetet, men eliminerar mycket tid ch säkerhet vid förvaltning, underhåll ch förändringar. 6 Tidsvinster för de lika alternativen Allt berr på utvecklingstakt Då framtida (för mig kända) behv av underhåll ch nytutveckling är det sm styr eknmin i de lika alternativen, är det möjligt att uppge denna faktr i siffrr. I stället 64 Med enhetstestning testas små kdblck med lika indata för att verifiera att utdata blir krrekt i alla lägen. Terin är att m alla små kdblck testas ch fungerar sm tänkt, kmmer ckså helheten att fungera sm tänkt.

15 försöker jag illustrera det med detta diagram: 7 På vertikal axel har vi kstnad. Alternativ 0 har ingen initial kstnad, alternativ 2 en högre initial kstnad, ch alternativ 1 befinner sig någnstans däremellan. På hrisntell axel har vi hur mycket förändringar sm ska utföras av EBH-stödet i framtiden. Ju mer förändringar, dest snabbare kmmer den initiala kstnaden att ge avkastning i frm av att utvecklings- ch underhållskstnaderna blivit lägre. Man kan ckså kmma till en punkt för alternativ 0 ch 1 där en önskad förändring inte går att åstadkmma alls på den plattfrmen, utan man tvingas att ändå välja alternativ 2 vid en senare tidpunkt. Mycket av de utvecklingsinsatser ch kstnader sm lagts på gamla plattfrmen går då förlrade. Uppskattningsvis blir, vid förändringar av ch tillägg till befintlig kd, vinsten med alternativ %, medan vinsten med alternativ 2 trligen skulle vara runt 40-50%, dvs.

16 tillägg till ch förändringar av EBH-stödets kd skulle ta ca halva tiden jämfört med hur kden ser ut idag. 8

17 Förstudie avveckling av EPiServer för EBHstödet

18 Innehåll 1.1 EBH-stödet idag EBH ch EPiServer idag Avveckling av EPiServer-berenden Behåll befintlig arkitektur Nytt EBH-stöd med ASP.NET MVC EBH-Stödet Rättigheter/Behörighetsnivåer Mdernisering av kd Dagsläge Framtid Tillgänglighet Kmpatibilitet med andra/senare webbläsare, tuchskärmar, små skärmar Internet Explrer 11versin Ggle Chrme versin m Firefx versin Pekskärmar/surfplattr/telefner SharePint-integratin Ärendehantering Kmmunernas åtkmst till EBH-stödet - Kmmunaccessen API Sammanfattning ch rekmmendatin... 14

19 1.1 EBH-stödet idag EPISERVER WEB FORMS ASP.NET EBH REPORTING SERVICES EBH WS SQL DATABAS EBH-stödet utgörs idag av tre kmpnenter: Webbapplikatinen EBH sm är en ASP.NET-lösning med Web Frms-arkitektur. Ovanpå denna finns ett starkt kdmässigt berende till EPiServer, vars funktinalitet dck används i mycket liten utsträckning. I EBH-blcket sker all presentatin ch behandling av data. Data lagras i en Micrsft SQL databas All kmmunikatin mellan webbapplikatin (EBH) ch datalager sker via IISapplikatinen EBH WS. Detta är en Micrsft WCF 1 -applikatin sm tillhandahåller en 31 Windws Cmmunicatin Fundatin

20 uppsättning SOAP 2 -webbtjänster, sm hämtar, uppdaterar ch lagrar data i databas, samt hämtar data från externa system (idag endast Vattenförvaltningens IT-system Vatteninfrmatinssystem Sverige; VISS). Reprting Services används för rapprtuttag för utskrifter ch exprt till vanliga frmat sm PDF, Excel mm. I texten sm följer, avses med EBH blcket/systemdelen EBH i bilden van, medan EBH-stödet syftar på hela systemet; EBH, EBH WS, SQL Databas ch Reprting Services. 1.2 EBH ch EPiServer idag EPiServer används, i den utsträckning det går att bedöma utan en ttal genmlysning av existerande kd, till följande: Åtkmsthantering (auktrisering) Underhåll av texter på startsidan Lagring ch uppdatering av hjälpdkument ch blankettmallar Lagring ch underhåll av länkar till webbgis (lika per länsstyrelse) Dck har samtliga sidr ch funktiner i EBH-stödet referenser ch kpplingar till EPiServer-kd. Ofta har inbyggd ASP.NET/Web Frms-funktinalitet ersatts med mtsvarande EPiServer-funktinalitet. EBH WS, d.v.s. skiktet mellan EBH ch SQL-databas, ch Reprting Services-delarna har inget berende till EPiServer. 1.3 Avveckling av EPiServer-berenden Behåll befintlig arkitektur För att bryta berendet av EPiServer, krävs relativt mfattande mskrivning av befintlig kd. Strategin för detta mment blir att starta ett helt nytt ASP.NET web frms prjekt ch bit för bit hämta in funktinalitet från befintligt system, plcka brt eventuella EPiServerkpplingar tills allt fungerar sm tidigare. 42 Simple Object Access Prtcl

21 Alternativet att utgå från existerande kd ch plcka brt EPiServer-berenden bit för bit känns sm en betydligt riskablare väg att gå, med str risk för ännu mer svåröverskådlig ch svårhanterlig kd, med ökade kstnader för underhåll sm följd. Därtill kmmer att skapa de delar av EPiServer sm utnyttjats i EBH-stödet; auktrisering, texter, dkumentlagring ch länkhantering. Målet för detta är exakt bibehållen funktinalitet ch design, men utan behv av EPiServer, tillhörande licenskstnad ch EPiServer-specifik kd. Även utan EPiServer kmmer dck kdbasen frtsatt att vara snårig ch kmplex med många väntade ch vanliga beteenden ch lösningar. Estimat tidsåtgång: tim Nytt EBH-stöd med ASP.NET MVC EBH-Stödet 3.0 Sm alternativ till van finns möjligheten att, utgående från önskad funktinalitet (snarare än befintlig funktinalitet), skriva m EBH-delen i ASP.NET MVC Förutm de fördelar sm tas upp under avsnittet Mdernisering av kd, ger detta ett system sm är betydligt enklare ch billigare att vidareutveckla, förvalta ch underhålla. De lika delarna sm idag utgör EBH-stödet kan angripas var för sig. Steg ett är att skriva m EBH, steg 2 EBH WS sm skulle kunna förenklas ch effektiviseras betydligt, steg 3 uppdatera Reprting Services till senaste versin, samt att låta rapprter nyttja samma data-access (via EBH WS) sm EBH för att ha samma data/frågr avsett m rapprt tas ut, eller data visas i gränssnittet. Estimat tidsåtgång (steg 1): tim Rättigheter/Behörighetsnivåer Rättighets- ch behörighetsstrukturen är relativt enkel, med 6 lika behörighetsrller. Med eknmi-funktinerna nu inaktiverade, mfattas endast bjekt ch dkument kpplade till bjekt av åtkmstkntrll. Alla kan se ch söka alla bjekt, se ch söka dkument kpplade till bjekt tillhörande egen rganisatin, samt ta ut rapprter, medan endast vissa grupper kan skapa/ändra/ta brt bjekt/dkument. Begränsningen utgörs alltså av tillgång eller icke tillgång till redigeringsverktyg för bjekt/dkument, samt åtkmst till dkument baserat på rganisatinstillhörighet (kmmun, Länsstyrelse, Naturvårdsverket) vilket bör vara en relativt enkel styrning att implementera.

22 1.5 Mdernisering av kd Dagsläge EBH är, under EPiServer, utvecklat på Micrsfts ASP.NET Web Frms-teknik. Idag bygger EBH på Micrsft.net-plattfrm versin 4.0, medan webbservice (EBH WS/databasåtkmst) bygger på Micrsft.net versin 2.0. Aktuell versin av Micrsft.net-plattfrmen är Användargränssnitt skapas utifrån fördefinierade kmpnenter sm, när systemet körs, mvandlas till den HTML-kd sm bygger upp en sida med dess layut ch innehåll i webbläsaren. Detta har tillåtit snabb utveckling på bekstnad av flexibilitet, då man förlrar full kntrll över hur den resulterande HTML-kden (ch därmed presentatinen i webbläsaren) blir. Web Frms intrducerades samtidigt med ASP.NET-plattfrmen sm ersatte klassisk ASP i början av 2000-talet. Under huven används View State, en teknik för att hålla reda på vilka förändringar användaren gör i en sida. Om applikatinen inte specifikt talar m vad sm är relevant att hålla reda på i en sida, kan detta View State bli mycket strt, någt sm påverkar prestanda när det skickas fram ch tillbaks mellan webbläsare ch server varje gång en sida öppnas eller sparas. Sm exempel är den ttala strleken för sidan Objektsammanfattning i visa-läge ca 400 kb, varav View State utgör dryga 3/4. Med bra prestanda på datrer ch nätverk blir användarupplevelsen inte nämnvärt påverkad, men med begränsningar i prcessrkraft ch nätverk (så sm surfplattr ch andra mbila enheter) påverkas användarens upplevelse av hur effektivt arbetet utförs av den mängd data sm ska överföras ch bearbetas. Web Frms bygger till str del på pst back, d.v.s. användaren öppnar ett frmulär, fyller i infrmatin, klickar på Spara varpå sidan laddas m i sin helhet (alternativt en ny sida laddas). Det finns en hård kppling mellan användargränssnittets kmpnenter (textrutr, knappar, rullgardinsmenyer mm) ch bakmliggande kd, vilket innebär att användargränssnittet inte kan förändras utan att bakmliggande kd ckså uppdateras. Utveckling sker med Micrsft Visual Studi 2010, ch källkd hanteras i SVN Framtid Ett ledrd vid webbutveckling idag är Respnsiv Design, d.v.s. sidans layut, utseende ch funktin anpassar sig till den webbläsare (ch framför allt skärmstrlek) sm används för att använda systemet. På så sätt kan samma webbapplikatin användas avsett vilken typ 63 Apache Subversin Ett system för versinshantering av källkd

23 av enhet (datr/surfplatta/telefn) sm används. Detta kräver dck full kntrll över den HTML-kd sm skickas till webbläsaren på en nivå sm Web Frms inte tillåter. Respnsiv design berörs ckså i förstudien Kncept Webb 2.0, på Länsstyrelsens uppdrag utförd av Meridium AB, 2014 Clean Cde är sedan en tid ett tankesätt sm genmsyrar prgramutveckling både hs Altran ch hs de flesta större IT-knsulter. Kden ska, förutm att lösa sin uppgift, ckså vara skriven på ett sådant sätt att den ska vara självförklarande, lätt att förstå, lätt att underhålla ch lätt att förändra. Fördelen är lägre förvaltnings- ch underhållskstnader, samt krtare startsträcka när nya utvecklare ska sätta sig in i befintlig kdbas. Med generella, standardiserade kdbiblitek (ex jquery, Angular m.fl.) underlättas utvecklingen av klient-lgik så sm validering av inmatning på ett sätt sm fungerar på en känd mängd webbläsare. Man talar idag ckså mycket m ne page applicatins, där allt infrmatinsutbyte mellan klient ch server sker i bakgrunden utan mladdning av sidan. Webbapplikatinen upplevs då mer sm ett vanligt datrprgram än någt man kör i webbläsaren. Idag sker nyutveckling på Micrsfts ASP.NET-plattfrm företrädesvis med arkitekturen MVC (Mdel View Cntrller). Den stra fördelen är separatin f cncerns, d.v.s. användargränssnitt, data-mdell ch lgik är tydligt separerade, ch kan fungera fristående från varandra. Denna separatin tillåter så kallad testdriven utveckling (TDD 4 ) ch underlättar autmattestning i allmänhet. Med autmatiska tester blir riskerna för väntade följdprblem vid förändring/uppdatering av befintlig kd mindre, ch mfattningen av manuella tester av hela systemet vid varje förändring minskas. Utvecklaren ges full kntrll över användargränssnittets utfrmning ch kan helt fritt ändra alla aspekter av användargränssnittet utan att bakmliggande kd förändras. Berende på skärmstrlek kan exempelvis helt lika vyer av samma data visas i webbläsaren (till exempel m det finns krav sm inte är möjliga att uppfylla med respnsiv design). I jämförelse med Web Frms tar nyutveckling med MVC generellt längre tid, (Web Frms beskrivs fta sm en arkitektur för RAD 5 ) men sett över ett längre tidsperspektiv där även förvaltning, underhåll ch vidareutveckling vägs in, är uppfattningen att en MVCapplikatin ger en lägre ttalkstnad än mtsvarande Web Frms-applikatin. Utvecklingsmiljön bör uppgraderas till Visual Studi 2013 med källkdshantering på Länsstyrelsens Team Fundatin Server Online. Samtliga systemdelar (EBH, EBH WS, EBH 4 Test Driven Develpment Först skrivs prgram för att testa kden, sedan själva prgrammet 7 5 Rapid Applicatin Develpment Snabb applikatinsutveckling

24 API) bör uppdateras till samma versin av.net-plattfrmen (4.5) för att kunna hanteras inm samma lösning. Mina tankar kring detta är kmmunicerade med lösningsarkitekt på Länsstyrelsernas ITenhet, sm kmmer att kmmentera efter nästa veckmöte för länsstyrelsernas ITarkitekter, Eventuellt kan denna förstudie behöva kmpletteras när jag fått infrmatin från detta möte Tillgänglighet Länsstyrelsens riktlinjer för webbtjänster gäller även för interna verktyg. Med tanke på kmmunernas tillgång till EBH-stödet, räknas dessutm EBH-stödet då sm externt, även m det inte är publikt. Webbaserade system ska uppfylla tillgänglighetskrav, samt följa standarden WCAG 6 2, nivå AA. Vid ny- ch vidareutveckling av EBH-stödet måste hänsyn till detta tas. Dagens EBHstöd uppfyller inte mer än undantagsvis riktlinjerna i WCAG. Utan en ttal mskrivning av användargränssnitt (ch därmed bakmliggande kd) är det inte möjligt att leva upp till de krav Länsstyrelsens riktlinjer för webbtjänster ställer. 1.6 Kmpatibilitet med andra/senare webbläsare, tuchskärmar, små skärmar Internet Explrer 11versin EBH-stödet fungerar generellt väl med IE11 m man brtser från vissa ksmetiska skillnader jämfört med IE9, så sm typsnitt, strlek, fet-stil mm. Rapprt-genereringen klagar ibland (sällan) över ett skript sm tar lång tid att köra men visar till slut rapprten m man väljer att inte avbryta körningen Ggle Chrme versin m Ksmetiska skillnader (typsnitt, strlek mm), men all funktinalitet tycks vara på plats, ch fungera sm förväntat. Inga skript-varningar. 86 Web Cntent Accessibility Guidelines

25 1.6.3 Firefx versin Sm i Crme ch IE11 fungerar EBH-stödet över lag väl. Ksmetiskt ligger utseendet väl i linje med det vi är vana vid. Rapprtgenerering tar tid, ch ett skript sm är en del av rapprten tar, precis sm för IE11, så lång tid att webbläsaren varnar: Detta skript är sannlikt en del av Reprting Services, ch därmed utm utvecklarens kntrll Pekskärmar/surfplattr/telefner För pekskärmar finns speciella hänsyn att ta; Så kallade Muse Over-effekter så sm hjälptexter/tltip eller rullgardinsmenyer sm vecklar ut sig när muspekaren vilar över en yta stöds inte alls, ch knappar, menyer ch andra kmpnenter på sidan måste generellt göras prprtinellt större, för att underlätta användandet. På små skärmar måste fta innehållet stuvas m för att ge en bra användarupplevelse. Delar på sidan sm på en datrskärm kan ligga sida vid sida måste på en telefn placeras under varandra. 7 Detta berörs ckså i förstudien Kncept Webb 2.0 Berende på plattfrm (Andrid, IOS, Windws Phne för att nämna de största) förväntar man sig ckså ett visst grafiskt utseende ch navigatinssystem, sm fta skiljer sig markant från hur en webbapplikatin för datrer är gjrd. Det finns inga möjligheter att anpassa EBH för pekskärmar/surfplattr/telefner utan att skapa ett helt nytt användargränssnitt, ch därmed till stra delar ny bakmliggande kd. Berende på förväntad publik, utfrmas fta nya webbplatser nu enligt principen Mbile First, dvs. man börjar med en mycket enkel webbplats sm alla webbläsare ch enheter kan hantera, ch bygger på denna enkla webbplats med design, funktiner ch finesser i lika nivåer berende på vad webbläsaren kan hantera. Detta sm kntrast till att börja 97 Se Mdernisering av kd

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete.

1: Apogee Preflight. Grundkunskaper för kursen För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha grundläggande kunskaper om Apogee och prepressarbete. 1: Apgee Preflight. Den grafiska prducenten förväntas ha specialistkunskaper m hur pdf-filer ska vara anpassade för en rad lika tryckmetder. Frtfarande levereras felaktigt anpassade pdf-filer till tryckeriet

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Arkitektrller ch arkitektansvar, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Nu är det februari 2005 ch dags för artikel två av tre m arkitektur, temat för Micrsfts arkitektwebb under första kvartalet

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer