2EGERINGENS PROPOSITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2EGERINGENS PROPOSITION"

Transkript

1 2EGERINGENS PROPOSITION +ASINOSPEL I 3VERIGE MM 0ROP 2EGERINGEN VERL MNAR DENNA PROPOSITION TILL RIKSDAGEN 3TOCKHOLM DEN MARS,AILA &REIVALDS )NGEGERD 7 RNERSSON &INANSDEPARTEMENTET 0ROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEH LL ) PROPOSITIONEN F RESL S EN KASINOLAG SOM TILL TER ATT S DANT SPEL SKALL F ANORDNAS I 3VERIGE 4ILLST ND TILL KASINOSPEL SKALL ENDAST F GES TILL STATLIGA F RETAG $ET SKALL F FINNAS H GST SEX KASINON 5NDER DEN F RSTA TIDEN AVSES DOCK H GST FYRA KASINON F PPNAS,AGEN F RESL S OCKS HA BEST MMELSER OM EN LDERSGR NS OM R F R TILLTR DE TILL ETT KASINO REGISTRERING VID KASINOBES K F RBUD MOT KREDITGIVNING TILLSYN AV,OTTERIINSPEKTIONEN MM ) PROPOSITIONEN F RESL S VIDARE VISSA NDRINGAR I LOTTERILAGEN BETR FFANDE VARUAUTOMATSPEL OCH V RDEAUTOMATSPEL 3PEL P VARUSPELSAUTOMATER SKALL F ANORDNAS ENDAST I SAMBAND MED OFFENTLIG N JESTILLST LLNING I FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE 6ARUVINSTER SKALL INTE F L SAS IN MOT ANDRA VAROR ELLER MOT KONTANTER 3PEL P V RDEAUTOMATER SKALL F ANORDNAS VEN I SAMBAND MED BINGOSPEL ( GSTA V RDET AV SPELARENS INSATS BEGR NSAS TILL KRONOR OCH H GSTA V RDET AV VINSTEN TILL KRONOR (ELA DET BELOPP SOM V RDE AUTOMATEN GER UT I FORM AV V RDEBEVIS SKALL F L SAS IN MOT KONTANTER ) PROPOSITIONEN F RESL S OCKS ATT LAGEN OM SKATT P SPEL NDRAS S ATT DET INTE L NGRE SKALL UTG N GON SKATT P SPEL P VARUSPELSAUTOMATER OCH ATT LAGEN OM LOTTERISKATT NDRAS S ATT INSATSER OCH VINSTER SOM H NF R SIG TILL UTL NDSKT SPELDELTAGANDE VID VADH LLNING I SAMBAND MED H STT VLINGAR D R DELTAGANDE I VADH LLNINGEN EFTER TILLST ND AV REGERINGEN VEN KAN SKE VIA UTL NDSK TRAV ELLER GALOPPORGANISATION INTE SKALL BEAKTAS VID BEST MMANDET AV BEH LLNINGEN,AGARNA F RESL S TR DA I KRAFT DEN JULI F RUTOM LAGEN OM NDRING I LAGEN OM SKATT P SPEL SOM F RESL S TR DA I KRAFT DEN JANUARI

2 $EN DEL NDRINGEN I LOTTERILAGEN SOM G LLER V RDEAUTOMATER F RESL S TR DA I KRAFT DEN OKTOBER

3 )NNEH LLSF RTECKNING & RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT,AGTEXT & RSLAG TILL KASINOLAG & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM SKATT P SPEL & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM LOTTERISKATT & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LOTTERILAGEN & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM ALLM N KAMERA VERVAKNING RENDET OCH DESS BEREDNING 3PELMARKNADEN $EN SVENSKA SPELMARKNADEN +ASINON I ANDRA L NDER!UTOMATSPEL I.ORDEN %N SUND SPELMARKNAD 5TG NGSPUNKTER & RDELNING AV SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN MELLAN STATEN OCH FOLKR RELSERNA 6INSTDELNINGSSYSTEMET,OTTERIINSPEKTIONEN VERDRIVET SPELANDE TG RDER F R TERH LLSAM MARKNADSF RING +ASINO +ASINOSPEL TILL TS (UVUDMANNASKAP 4ILLST NDSGIVNING ANTAL KASINON 4ILL TNA SPELFORMER LDERSGR NS F R BES KARE 2EGISTRERING AV BES KARE +AMERA VERVAKNING 3PEL P KREDIT MM VRIGA VILLKOR VERDRIVET SPELANDE 4ILLSYN NDRADE REGLER F R AUTOMATSPEL ' LLANDE R TT "EHOVET AV NDRINGAR I LOTTERILAGEN 6ARUSPELSAUTOMATER 0LACERINGEN AV VARUSPELSAUTOMATER MM )NL SEN AV VARUVINSTER MOT VAROR ELLER KONTANTER 6 RDEAUTOMATER 6INSTEN VID V RDEAUTOMATSPEL 6 RDEAUTOMATER I BINGOHALLAR MM

4 3KATTEFR GOR %KONOMISKA KONSEKVENSER )KRAFTTR DANDE OCH VERG NGSBEST MMELSER & RFATTNINGSKOMMENTAR & RSLAG TILL KASINOLAG & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM SKATT P SPEL & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM LOTTERISKATT & RSLAG TILL NDRING I LOTTERILAGEN & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM ALLM N KAMERA VERVAKNING "ILAGA 3AMMANFATTNING AV ARBETSGRUPPENS F RSLAG OM INF RANDE AV KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE "ILAGA!RBETSGRUPPENS F RSLAG TILL LAG OM KASINOSPEL "ILAGA & RTECKNING VER REMISSINSTANSER +ASINOSPEL &EL "OKM RKET R INTE DEFINIERAT "ILAGA 3AMMANFATTNING AV BET NKANDET!UTOMATSPEL "ILAGA 5TREDNINGENS LAGF RSLAG!UTOMATSPEL "ILAGA & RTECKNING VER REMISSINSTANSER!UTOMATSPEL "ILAGA,AGR DSREMISSENS LAGF RSLAG!UTOMATSPEL "ILAGA,AGR DSREMISSENS LAGF RSLAG +ASINOSPEL I 3VERIGE "ILAGA,AGR DETS YTTRANDE!UTOMATSPEL "ILAGA,AGR DETS YTTRANDE +ASINOSPEL I 3VERIGE 5TDRAG UR PROTOKOLL VID REGERINGSSAMMANTR DE DEN MARS

5 & RSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT 2EGERINGEN F RESL R ATT RIKSDAGEN ANTAR REGERINGENS F RSLAG TILL KASINOLAG LAG OM NDRING I LAGEN OM SKATT P SPEL LAG OM NDRING I LAGEN OM LOTTERISKATT LAG OM NDRING I LOTTERILAGEN LAG OM NDRING I LAGEN OM ALLM N KAMERA VERVAKNING

6 ,AGTEXT 2EGERINGEN HAR F LJANDE F RSLAG TILL LAGTEXT & RSLAG TILL KASINOLAG ( RIGENOM F RESKRIVS F LJANDE )NLEDANDE BEST MMELSER -ED KASINOSPEL AVSES I DENNA LAG ROULETTSPEL T RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL SOM ANORDNAS I LOKALER VILKA HUVUDSAKLIGEN ANV NDS F R DETTA NDAM L ETT KASINO +ASINOSPEL F R INTE ANORDNAS UTAN TILLST ND 4ILLST ND TILL KASINOSPEL F R VEN OMFATTA SPEL P PENNINGAUTOMATER OCH ANDRA AUTOMATSPEL SOM AVSES I LOTTERILAGEN $ET F R FINNAS H GST SEX KASINON LDERSGR NS OCH LEGITIMATIONSKRAV $EN SOM R UNDER R F R INTE GES TILLTR DE TILL ETT KASINO $EN SOM INTE R K ND OCH INTE LEGITIMERAR SIG F R INTE HELLER GES TILLTR DE TILL ETT KASINO 2EGISTRERING $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL SKALL F RA ETT REGISTER VER BES KARNA P KASINOT I SYFTE ATT F REBYGGA OCH AVSL JA BROTT 2EGISTRET F R F RAS MED HJ LP AV AUTOMATISERAD BEHANDLING 2EGISTRET SKALL INNEH LLA UPPGIFT OM BES KARENS NAMN PERSONNUMMER ELLER ANNAT IDENTIFIERINGSNUMMER POSTADRESS SAMT UPPGIFT OM TIDPUNKT F R BES KET 2EGISTRET SKALL OCKS INNEH LLA ETT FOTOGRAFI AV BES KAREN g "EST MMELSERNA I PERSONUPPGIFTSLAGEN OM R TTELSE OCH SKADEST ND G LLER VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DENNA LAG g %N UPPGIFT ELLER ETT FOTOGRAFI I REGISTRET VER BES KARE SKALL GALLRAS SENAST ETT R EFTER DET ATT UPPGIFTEN ELLER FOTOGRAFIET REGISTRERATS & RBUD MOT KREDITGIVNING g $EN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F R INTE L MNA KREDIT F R INSATSER I SPELET

7 & RBUD F R ANST LLDA g!nst LLDA ELLER FUNKTION RER HOS DEN SOM ANORDNAR KASINOSPEL F R INTE DELTA I N GOT SPEL I ETT KASINO "ESLUT OM TILLST ND OCH VRIGA VILLKOR 4ILLST ND ATT ANORDNA KASINOSPEL F R ENDAST L MNAS TILL F RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT GS AV STATEN %TT TILLST ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SKALL F RENAS MED DE S RSKILDA VILLKOR SAMT KONTROLL OCH ORDNINGSBEST MMELSER SOM BEH VS F R ATT SPEL VERKSAMHETEN SKALL BEDRIVAS P ETT FR N ALLM N SYNPUNKT L MPLIGT S TT "ESLUTANDE MYNDIGHET 2EGERINGEN PR VAR FR GOR OM TILLST ND ATT ANORDNA KASINOSPEL 2EGERINGEN F R VERL TA T,OTTERIINSPEKTIONEN ATT MEDDELA VILLKOR OCH BEST MMELSER ENLIGT 4ILLSYN g,otteriinspektionen SKALL UT VA TILLSYN VER ATT DENNA LAG OCH DE VILLKOR OCH BEST MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST D AV LAGEN F LJS TERKALLELSE ELLER NDRING %TT TILLST ND ATT ANORDNA KASINOSPEL SAMT VILLKOR OCH BEST MMELSER SOM HAR MEDDELATS MED ST D AV DENNA LAG F R TERKALLAS ELLER NDRAS OM VILLKOREN ELLER BEST MMELSERNA INTE F LJS ELLER DET ANNARS FINNS SK L F R DET &R GOR OM TERKALLELSE ELLER NDRING PR VAS AV REGERINGEN ELLER OM FR GAN AVSER VILLKOR ELLER BEST MMELSER SOM HAR MEDDELATS AV,OTTERI INSPEKTIONEN AV DENNA!VGIFTER!VGIFTER F R TAS UT I RENDEN OM TILLST ND OCH TILLSYN ENLIGT DENNA LAG 2EGERINGEN MEDDELAR F RESKRIFTER OM AVGIFTERNA & RBUD MOT VERKLAGANDE "ESLUT SOM MEDDELATS MED ST D AV DENNA LAG F R INTE VERKLAGAS $ENNA LAG TR DER I KRAFT DEN JULI

8 & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM SKATT P SPEL ( RIGENOM F RESKRIVS ATT OCH g LAGEN OM SKATT P SPEL SKALL HA F LJANDE LYDELSE.UVARANDE LYDELSE & RESLAGEN LYDELSE 3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F R S DANT ROULETTSPEL OCH SPEL P VARUSPELSAUTOMATER SOM KR VER TILLST ND ENLIGT LOTTERILAGEN 3PELSKATT BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F R S DANT ROULETTSPEL SOM KR VER TILLST ND ENLIGT LOTTERI LAGEN +ORTSPEL OCH T RNINGSSPEL J MST LLS I DENNA LAG MED ROULETTSPEL 3KATTSKYLDIG R DEN SOM HAR TILLST ND SOM AVSES I g ) FR GA OM ROULETTSPEL OCH SPEL P VARU SPELSAUTOMATER MED UTRUSTNING SOM UPPL TS AV N GON MED FAST DRIFTST LLE INOM LANDET R DOCK DEN SOM UPPL TER UTRUSTNINGEN SKATT SKYLDIG 3KATTSKYLDIG R DEN SOM HAR TILLST ND SOM AVSES I g ) FR GA OM ROULETTSPEL MED UTRUSTNING SOM UPPL TS AV N GON MED FAST DRIFT ST LLE INOM LANDET R DOCK DEN SOM UPPL TER UTRUSTNINGEN SKATT SKYLDIG 3PELSKATT F R ROULETTSPEL TAS UT F R VARJE KALENDERM NAD D SKATTSKYLDIGHET F RELIGGER MED KRONOR F R TILLST ND SOM INNEB R R TT TILL SPEL P ETT SPELBORD KRONOR F R TILLST ND SOM INNEB R R TT TILL SPEL P TV SPELBORD KRONOR F R TILLST ND SOM INNEB R R TT TILL SPEL P TRE SPELBORD KRONOR F R TILLST ND SOM INNEB R R TT TILL SPEL P FYRA SPELBORD OCH MED KRONOR F R TILLST ND SOM INNEB R R TT TILL SPEL P FEM SPELBORD & RELIGGER R TT TILL SPEL P FLERA SPELBORD N FEM TAS SKATTEN F R VART OCH ETT AV DESSA BORD UT MED KRONOR PER M NAD 3PELSKATT F R SPEL P VARUSPELS AUTOMATER TAS UT MED KRONOR PER VARUSPELSAUTOMAT F R VARJE KALENDERM NAD D SKATTSKYLDIGHET F RELIGGER 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE

9 $EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL ELLER SPEL P VARUSPELSAUTOMATER MED UTRUSTNING SOM UPPL TITS TILL HONOM R ANSVARIG F R SPELSKATT F R VILKEN SKATTSKYLDIGHET VILAR UPP L TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT. R SPELUTRUSTNING UPPL TS I FLERA LED G LLER MOTSVARANDE F R EN UPP L TARE SOM SJ LV INTE R SKATTSKYL DIG $EN SOM BEDRIVER ROULETTSPEL MED UTRUSTNING SOM UPPL TITS TILL HONOM R ANSVARIG F R SPELSKATT F R VILKEN SKATTSKYLDIGHET VILAR UPP L TAREN OCH SOM DENNE INTE BETALAT. R SPELUTRUSTNING UPPL TS I FLERA LED G LLER MOTSVARANDE F R EN UPP L TARE SOM SJ LV INTE R SKATTSKYL DIG $ENNA LAG TR DER I KRAFT DEN JANUARI 3ENASTE LYDELSE

10 & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM LOTTERISKATT ( RIGENOM F RESKRIVS ATT LAGEN OM LOTTERISKATT SKALL HA F LJANDE LYDELSE.UVARANDE LYDELSE & RESLAGEN LYDELSE À,OTTERISKATT SKALL BETALAS ENLIGT DENNA LAG TILL STATEN F R SVENSKT LOTTERI 3KATT TAS UT MED PROCENT AV DEN BEH LLNING SOM TERST R SEDAN DE SAMMANLAGDA VINSTER SOM BETALATS UT TILL VINNARNA I LOTTERIET R KNATS AV FR N DE SAMMANLAGDA INSATSERNA 3KATT TAS UT MED PROCENT AV DEN BEH LLNING SOM TERST R SEDAN DE SAMMANLAGDA VINSTER SOM BETALATS UT TILL VINNARNA I LOTTERIET R KNATS AV FR N DE SAMMANLAGDA INSATSERNA & R VADH LLNING I SAM BAND MED H STT VLINGAR D R DE LTAGANDE I VADH LLNINGEN EFTER S R SKILT TILLST ND AV REGERINGEN VEN KAN SKE VIA EN UTL NDSK TRAV ELLER GALOPPORGANISATION SKALL INTE IN SATSER OCH VINSTER SOM H NF R SIG TILL DET UTL NDSKA SPELDELTAGANDET BEAKTAS VID BEST MMANDET AV BEH LLNINGEN -ED UTBETALADE VINSTER AVSES DE VINSTER SOM BETALATS UT INOM DAGAR FR N SKATTSKYLDIGHETENS INTR DE 3KATT SKALL INTE BETALAS F R S DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN OM SKATT P SPEL S DANT LOTTERI SOM AVSES I LAGEN OM SKATT P VINST SPARANDE MM VINSTDRAGNING P H R I LANDET UTF RDADE PREMIEOBLIGATIONER LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV S DAN SAMMANSLUTNING SOM AVSES I LOTTERILAGEN LOTTERI SOM HAR ANORDNATS AV!" 3VENSKA 3PEL ELLER HEL GT DOTTERBOLAG TILL DETTA BOLAG ELLER S DANT LOTTERI OCH S DANT SPEL ENLIGT KASINOLAGEN XXX SOM HAR ANORDNATS AV F RETAG SOM I SIN HELHET DIREKT ELLER INDIREKT GS AV STATEN ELLER LOTTERI D R VINSTERNA INTE UTG RS AV PENGAR "ETECKNINGEN LOTTERI HAR SAMMA BETYDELSE I DENNA LAG SOM I g LOTTERILAGEN $ENNA LAG TR DER I KRAFT DEN JULI "EST MMELSERNA I ANDRA STYCKET I SIN NYA LYDELSE TILL MPAS DOCK F R TID FR N OCH MED DEN APRIL 3ENASTE LYDELSE

11 & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LOTTERILAGEN ( RIGENOM F RESKRIVS I FR GA OM LOTTERILAGEN DELS ATT OCH g SKALL HA F LJANDE LYDELSE DELS ATT DET I LAGEN SKALL INF RAS EN NY PARAGRAF A AV F LJANDE LYDELSE.UVARANDE LYDELSE & RESLAGEN LYDELSE,AGEN G LLER INTE SVENSKA STATENS PREMIEOBLIGATIONSL N $EN TILL MPAS INTE HELLER P AUTOMATSPEL SOM INTE GER VINST ELLER GER VINST BARA I FORM AV FRISPEL & RESKRIFTER OM S DANT AUTOMATSPEL FINNS I LAGEN OM ANORDNANDE AV VISST AUTOMATSPEL $EN TILL MPAS INTE HELLER P SPEL ENLIGT KASINOLAGEN XXX 4ILLST ND ATT ANORDNA SPEL P VARUSPELSAUTOMATER F R L MNAS OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED A EN OFFENTLIG N JESTILLST LLNING SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED EN OFFENTLIG N JESTILLST LLNING I FORM AV TIVOLI ELLER LIKNANDE B HOTELL OCH RESTAURANG VERKSAMHET OM DET F R R RELSEN FINNS TILLST ND TILL SERVERING AV SPRITDRYCKER VIN ELLER STARK L ENLIGT ALKOHOLLAGEN ELLER OM DET ND KAN ANTAS ATT SPELET UTAN OL GENHET KAN ANORD NAS I SAMBAND MED VERKSAMHETEN ELLER C BINGOSPEL 6 RDET AV SPELARENS INSATS UPPG R TILL H GST BAS BELOPP V RDET AV SPELARENS INSTATS UPPG R TILL H GST BAS BELOPP V RDET AV H GSTA VINSTEN UPPG R TILL H GST BASBELOPP VARJE SPELAUTOMAT F RSES MED TILLST NDSHAVARENS NAMN ELLER N GOT ANNAT K NNETECKEN VARJE SPELAUTOMAT F RSES MED TILLST NDSHAVARENS NAMN DET KAN ANTAS ATT SPELAUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV NDAS F R N GOT ANNAT NDAM L N DEN ENLIGT ANS KAN R AVSEDD F R OCH DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R DA INOM DEN LOKAL ELLER P DEN PLATS D R SPELET BEDRIVAS 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST MMER F R MEDDELA S DANA F RESKRIFTER OM SPELPLATS SPELTID OCH M RKNING AV SPELAUTOMATERNA SOM AVVIKER FR N 3ENASTE LYDELSE

12 F RSTA STYCKET OCH 4ILLST ND ATT ANORDNA SPEL P V RDEAUTOMATER I ANDRA FALL N SOM AVSES I F R GES OM SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F R R RELSEN FINNS TILLST ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK L ENLIGT ALKOHOLLAGEN V RDET AV SPELARENS INSATS UPPG R TILL H GST BAS BELOPP PER SPEL V RDET AV H GSTA VINSTEN UPPG R TILL H GST TV HUNDRA G NGER SPELET ANORDNAS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERK SAMHET OM DET F R R RELSEN FINNS TILLST ND TILL SERVERING AV SPRIT DRYCKER VIN ELLER STARK L ENLIGT ALKOHOLLAGEN ELLER I SAMBAND MED BINGOSPEL V RDET AV SPELARENS INSATS UPPG R TILL H GST BAS BELOPP PER SPEL V RDET AV H GSTA VINSTEN UPPG R TILL H GST ETTHUNDRA G NGER INSATSEN INSATSEN H GST FEM V RDEAUTOMATER PLACERAS P VARJE SPELPLATS H GST KRONOR AV VINSTENS V RDE F R V XLAS MOT KONTANTER V RDET AV VINSTERNA I SPELET MOTSVARAR MINST PROCENT AV IN SATSERNAS V RDE SPELAUTOMATERNA KAN KONT ROLLERAS GENOM TELE OCH DATABAS ERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM VARJE SPELAUTOMAT F RSES MED TILLST NDSHAVARENS NAMN ELLER N GOT ANNAT K NNETECKEN DET KAN ANTAS ATT SPELAUTO MATEN INTE KOMMER ATT ANV NDAS F R N GOT ANNAT NDAM L N DEN ENLIGT ANS KAN R AVSEDD F R OCH DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R DA INOM DEN LOKAL ELLER P DEN PLATS D R SPELET SKALL BEDRIVAS V RDET AV VINSTERNA I SPELET MOTSVARAR MINST PROCENT AV IN SATSERNAS V RDE SPELAUTOMATERNA KAN KONT ROLLERAS GENOM TELE OCH DATABAS ERADE KOMMUNIKATIONSSYSTEM VARJE SPELAUTOMAT F RSES MED TILLST NDSHAVARENS NAMN ELLER N GOT ANNAT K NNETECKEN DET KAN ANTAS ATT SPEL AUTOMATEN INTE KOMMER ATT ANV N DAS F R N GOT ANNAT NDAM L N DEN ENLIGT ANS KAN R AVSEDD F R OCH DET KAN ANTAS ATT GOD ORDNING KOMMER ATT R DA INOM DEN LOKAL ELLER P DEN PLATS D R SPELET SKALL BEDRIVAS 4ILLST ND ENLIGT F RSTA STYCKET F R BARA L MNAS TILL ETT SPELF RETAG SOM GS AV STATEN 0ENNINGAUTOMATER V RDEAUTO MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F R INNEHAS BARA EFTER TILLST ND 3ENASTE LYDELSE 0ENNINGAUTOMATER V RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER F R INNEHAS BARA EFTER TILLST ND

13 3 DANA AUTOMATER F R DOCK INNEHAS UTAN S RSKILT TILLST ND AV DEN SOM HAR TILLST ND ENLIGT ELLER g ATT ANORDNA S DANT AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST NDET AV DEN SOM HAR TILLST ND ENLIGT ELLER ATT ANORDNA S DANT AUTOMATSPEL OM AUTOMATEN OM FATTAS AV SPELTILLST NDET AV AUTOMATINNEHAVARES D DSBO UNDER EN TID AV L NGST ETT R FR N D DSFALLET OCH AV AUTOMATINNEHAVARES KONKURSBO L NGST INTILL DESS KONKURSEN HAR AVSLUTATS ELLER AV DEN SOM HAR F TT SITT TILLST ND ATT INNEHA AUTOMATEN TERKALLAT TILL DESS ATT TRE M NADER HAR F RFLUTIT FR N DET ATT BESLUTET OM TERKALLELSEN VANN LAGA KRAFT 4ILLST ND F R F RENAS MED S RSKILDA VILLKOR SAMT MED KONTROLL OCH ORDNINGSBEST MMELSER )NF RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER R TILL TEN ENDAST F R DEN SOM HAR R TT ATT ENLIGT g F RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S DAN AUTO MAT 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST MMER F R F RESKRIVA UNDANTAG FR N g F RSTA STYCKET OCH I FR GA OM PENNINGAUTOMATER V RDEAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS )NF RSEL TILL LANDET AV PENNING AUTOMATER V RDEAUTOMATER VARU SPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETS AUTOMATER R TILL TEN ENDAST F R DEN SOM HAR R TT ATT ENLIGT g F RSTA STYCKET ELLER ANDRA STYCKET INNEHA S DAN AUTOMAT 2EGERINGEN ELLER DEN MYNDIGHET SOM REGERINGEN BEST MMER F R F RESKRIVA UNDANTAG FR N g F RSTA STYCKET OCH I FR GA OM PENNINGAUTOMATER V RDEAUTO MATER VARUSPELSAUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER SOM INNEHAS P FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK F R SPEL P FARTYGET ELLER I YRKESM SSIG VERKSAMHET F R TILLVERKNING REPARATION ELLER LIK NANDE ) FR GA OM R TTEN ATT HANTERA ) FR GA OM R TTEN ATT HANTERA OF RTULLADE PENNINGAUTOMATER OF RTULLADE PENNINGAUTOMATER V RDEAUTOMATER OCH SKICKLIG V RDEAUTOMATER VARUSPELSAUTO HETSAUTOMATER G LLER LAGEN MATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER OM TRANSPORT F RVARING OCH F RST RING AV INF RSELREGLERADE VAROR M M G LLER LAGEN OM TRANS PORT F RVARING OCH F RST RING AV INF RSELREGLERADE VAROR MM A %N VINST SOM BETALAS UT I SAM BAND MED SPEL P EN VARUSPELS AUTOMAT F R INTE L SAS IN MOT EN ANNAN VARA ELLER MOT KONTANTER AV DEN SOM ANORDNAT LOTTERIET

14 DEN SOM INNEHAR DEN PLATS D R LOTTERIET TILLHANDAH LLS DEN SOM BEDRIVER N RINGS VERKSAMHET D R ELLER OMBUD F R S DANA PERSONER SOM AVSES I,OTTERIINSPEKTIONEN PR VAR,OTTERIINSPEKTIONEN PR VAR FR GOR OM TILLST ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V RDE FR GOR OM TILLST ND ENLIGT g ATT INNEHA PENNINGAUTOMATER V RDE AUTOMATER OCH SKICKLIGHETS AUTOMATER VARUSPELSAUTOMATER AUTOMATER OCH SKICKLIGHETSAUTOMATER 4ILL B TER ELLER F NGELSE I H GST SEX M NADER D MS DEN SOM UPPS TLIGEN ELLER AV GROV OAKTSAMHET OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V RDEAUTOMAT ELLER SKICK LIGHETSAUTOMAT OLOVLIGEN ANORDNAR LOTTERI ELLER OLOVLIGEN INNEHAR EN PENNING AUTOMAT V RDEAUTOMAT VARUSPEL SAUTOMAT ELLER SKICKLIGHETSAUTO MAT 4ILL B TER ELLER F NGELSE I H GST SEX M NADER D MS OCKS DEN SOM I YRKESM SSIG VERKSAMHET ELLER ANNARS I F RV RVSSYFTE UPPS TLIGEN FR MJAR DELTAGANDE I ETT UTOM LANDET ANORDNAT LOTTERI OM FR MJANDET S RSKILT AVSER DELTAGANDE FR N 3VERIGE ) RINGA FALL D MS INTE TILL ANSVAR R BROTTET GROVT D MS TILL F NGELSE I H GST TV R $ENNA LAG TR DER I KRAFT I FR GA OM DEN OKTOBER OCH I VRIGT DEN JULI ) FR GA OM S DANA TILLST ND ATT ANORDNA SPEL P VARUSPELSAUTOMATER SOM HAR BEVILJATS F RE DEN JULI G LLER LDRE BEST MMELSER TILL UT G NGEN AV R $EN SOM VID LAGENS IKRAFTTR DANDE INNEHAR EN VARUSPELSAUTOMAT MED TILLST ND ENLIGT F R INNEHA AUTOMATEN UTAN TILLST ND SOM AVSES I TILL UTG NGEN AV R & RSLAG TILL LAG OM NDRING I LAGEN OM ALLM N KAMERA VERVAKNING ( RIGENOM F RESKRIVS ATT DET I LAGEN OM ALLM N KAMERA VERVAKNING SKALL INF RAS EN NY PARAGRAF A g AV F LJANDE LYDELSE 3ENASTE LYDELSE

15 .UVARANDE LYDELSE & RESLAGEN LYDELSE A 4ILLST ND KR VS INTE F R ALLM N KAMERA VERVAKNING I ETT KASINO ENLIGT KASINOLAGEN XXX OM VERVAKNINGEN HAR TILL SYFTE ATT F REBYGGA ELLER AVSL JA BROTT ELLER L SA TVISTER OM SPEL MELLAN SPELARE OCH DEN SOM ANORDNAR SPELET!VLYSSNING ELLER UPPTAGNING AV LJUD F R INTE SKE UTAN TILLST ND $ENNA LAG TR DER I KRAFT DEN JULI

16 +ASINO RENDET OCH DESS BEREDNING &R GAN OM ATT INF RA KASINON I 3VERIGE HAR UTRETTS FLERA G NGER UNDER DET SENASTE DECENNIET R TILLKALLADES EN PARLAMENTARISKT SAMMANSATT KOMMITT SOM ANTOG NAMNET,OTTERIUTREDNINGEN F R ATT UTREDA D VARANDE LOTTERILAGEN 3YFTET VAR ATT UNDERS KA OM FOLKR RELSERNA I H GRE GRAD N SOM D VAR FALLET KUNDE FINANSIERA SIN VERKSAMHET GENOM KADE INT KTER FR N SPEL OCH LOTTERIER,OTTERIUTREDNINGEN UTREDDE MED F RTUR FR GAN OM KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG KUNDE VARA ETT S TT F R FOLKR RELSERNA ATT FINANSIERA SIN VERKSAMHET R VERL MNADES DELRAPPORTEN +ASINOSPELSVERKSAMHET I FOLKR RELSERNAS TJ NST 3/5 5TREDNINGEN ANS G ATT DET VID EN SAMLAD BED MNING VAR F RSVARLIGT ATT VERV GA INF RANDET AV KASINOSPELSVERSAMHET AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE 0ARALLELLT MED,OTTERIUTREDNINGENS ARBETE GJORDE EN ARBETSGRUPP INOM &INANSDEPARTEMENTET EN KARTL GGNING AV KASINOVERKSAMHETEN I 3VERIGES GRANNL NDER ) MARS VERL MNADES BET NKANDET +ARTL GGNING AV KASINOSPEL ENLIGT INTERNATIONELLA REGLER 3/5 $ETTA UTRED NINGSARBETE F LJDES UPP MED EN DEPARTEMENTSPROMEMORIA 2EGELVERK F R KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE $S SOM VAR KONCENTRERAD TILL FR GOR R RANDE DRIFT KONTROLL OCH ORGANISATION /VANN MNDA KASINOUTREDNINGAR REMISSBEHANDLADES ) PROPOSITIONEN & RS LJNING AV!" 4IPSTJ NST TILL SVENSKT F RENINGSLIV MM GJORDE REGERINGEN BED MNINGEN ATT DET FANNS SK L ATT AVVAKTA MED EN LEGALISERING AV KASINO MEN ATT DET KUNDE FINNAS SK L F R REGERINGEN ATT TERKOMMA I FR GAN 6 REN UTTALADE KULTURUTSKOTTET MED ANLEDNING AV TV MOTIONER I MNET ATT DET UTREDNINGSARBETE SOM GJORTS AV,OTTERIUTREDNINGEN OCH ANDRA I F RENING MED TILLG NGLIGA REMISSYTTRANDEN BORDE VARA TILL R CKLIGT F R ATT REGERINGEN P NYTT SKULLE KUNNA TA ST LLNING TILL FR GAN OM KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG BORDE TILL TAS I 3VERIGE BET +R5 5TSKOTTET ANS G ATT REGERINGEN UTAN DR JSM L BORDE PR VA FR GAN OCH ATT DET FINNS STARKA SK L SOM TALAR F R ATT INTERNATIONELLT KASINOSPEL SKALL TILL TAS VEN I 3VERIGE OCH ATT DESSA SK L HAR BETYDLIGT ST RRE TYNGD N DE SK L SOM TALAR F R ATT DET NUVARANDE F RBUDET SKALL BEH LLAS 2IKSDAGEN F LJDE UTSKOTTET RSKR &INANSDEPARTEMENTET SOM NUMERA HANDL GGER ALLA FR GOR SOM R R SPEL OCH LOTTERIER BILDADE V REN EN ARBETSGRUPP MED F RETR DARE F R DEPARTEMENTET OCH,OTTERIINSPEKTIONEN F R ATT L MNA UNDERLAG TILL REGERINGEN F R BED MNING AV KASINOFR GAN P NYTT $ENNA ARBETSGRUPP PRESENTERADE I DECEMBER ETT F RSLAG OM INF RANDE AV KASINOSPEL AV INTERNATIONELLT SLAG I 3VERIGE %N SAMMANFATTNING AV PROMEMORIAN FINNS I BILAGA!RBETSGRUPPENS LAGF RSLAG FINNS TERGIVET I BILAGA 0RO MEMORIAN HAR REMISSBEHANDLATS %N F RTECKNING VER REMISSINSTANSERNA FINNS I BILAGA %N SAMMANST LLNING AV REMISSYTTRANDENA FINNS TILL G NGLIG HOS &INANSDEPARTEMENTET DNR &I

17 !UTOMATSPEL $EN OKTOBER BEMYNDIGADE REGERINGEN CHEFEN F R &INANS DEPARTEMENTET ATT TILLKALLA EN S RSKILD UTREDARE F R ATT SE VER LOTTERI LAGSTIFTNINGEN FR MST LOTTERILAGEN ) DIREKTIVEN ANGES ATT UTREDAREN F R AVG RA OM DET R M JLIGT ATT MED F RTUR UTREDA FR GOR SOM R R AUTOMATSPEL 5TREDNINGEN HAR ANTAGIT NAMNET,OTTERILAGSUTREDNINGEN 5TREDNINGEN VERL MNADE I NOVEMBER DELBET NKANDET!UTO MATSPEL 3/5 INNEFATTANDE EN VERSYN AV BEST MMELSERNA OM AUTOMATSPEL %N SAMMANFATTNING AV BET NKANDET FINNS I BILAGA $E LAGF RSLAG SOM LADES FRAM I BET NKANDET FINNS I BILAGA "ET NKANDET HAR REMISSBEHANDLATS %N F RTECKNING VER REMISSINSTANSERNA FINNS I BILAGA %N SAMMANFATTNING AV REMISSVAREN FINNS TILLG NGLIG HOS &INANSDEPARTEMENTET DNR &I VRIGT. R DET G LLER DEN F RESLAGNA NDRINGEN I g ANDRA STYCKET LAGEN OM LOTTERISKATT HAR ETT SEDVANLIGT REMISSF RFARANDE BED MTS VARA OBEH VLIGT EFTERSOM F RSLAGET G LLER EN ENKEL TEKNISK FR GA AV BEGR NSAD R CKVIDD 5NDER HAND HAR SYNPUNKTER INH MTATS FR N 2IKS SKATTEVERKET OCH!KTIEBOLAGET 4RAV OCH 'ALOPP!4',AGR DET 2EGERINGEN BESLUTADE DEN FEBRUARI ATT INH MTA,AGR DETS YTTRANDE VER DE LAGF RSLAG SOM FINNS I BILAGA OCH DEN MARS ATT INH MTA,AGR DETS YTTRANDE VER DE LAGF RSLAG SOM FINNS I BILAGA,AGR DETS YTTRANDEN FINNS I BILAGORNA OCH,AGR DET HAR L MNAT DE LAGF RSLAG SOM FINNS I BILAGA UTAN ERINRAN. R DET G LLER DE LAGF RSLAG SOM FINNS I BILAGA HAR,AGR DET HAFT VISSA SYNPUNKTER P OCH gg F RSLAGET TILL LAG OM KASINOSPEL SAMT LAGF RSLAGETS RUBRIK 2EGERINGEN HAR I HUVUDSAK F LJT,AGR DETS F RSLAG,AGR DETS SYNPUNKTER P BEHANDLAS I AVSNITT ) VRIGT BEHANDLAS,AGR DETS SYNPUNKTER I F RFATTNINGSKOMMENTARERNA TILL RESPEKTIVE PARAGRAF 9TTRANDE FR N,AGR DET HAR INTE INH MTATS VER F RSLAGET TILL NDRING I LAGEN OM LOTTERISKATT TILL DEN DEL DET G LLER ANDRA STYCKET EFTERSOM F RSLAGET G LLER EN ENKEL TEKNISK FR GA AV BEGR NSAD R CKVIDD $ETTA NDRINGSF RSLAG R ENLIGT REGERINGENS BED MNING D RF R AV EN S DAN BESKAFFENHET ATT,AGR DETS H RANDE SKULLE SAKNA BETYDELSE

18 3PELMARKNADEN $EN SVENSKA SPELMARKNADEN 3PEL OCH LOTTERIMARKNADEN I 3VERIGE R I ALLT V SENTLIGT F RBEH LLEN STATEN FOLKR RELSERNA OCH H STSPORTEN S ATT INKOMSTERNA FR N SPEL SKALL KOMMA ALLM NNA ELLER ALLM NNYTTIGA NDAM L TILL GODO +OMMERSIELLA INTRESSEN TILL TS INOM RESTAURANGKASINOVERKSAMHET VARUAUTOMATSPEL SAMT MARKNADS OCH TIVOLIN JEN $ESSA HAR ANSETTS UTG RA SPEL AV F RSTR ELSE KARAKT R D R VINSTCHANSEN INTE VARIT DET DOMINERANDE INSLAGET 5TG NGS PUNKTEN R ATT LOTTERIER OCH SPEL F R ALLM NHETEN INTE F R ANORDNAS UTAN TILLST ND AV MYNDIGHET +ASINON FINNS P M NGA ST LLEN UTOMLANDS $ R F REKOMMER ROULETT SPEL KORTSPEL T RNINGSSPEL OCH SPEL P OLIKA PENNING OCH VARUSPELSAUTO MATER )NSATSERNA OCH V RDET AV VINSTERNA R H GA 3PELET SKER OFTAST SAMMANH LLET I EN LOKAL SOM VERVAKAS AV KAMEROR OCH ANST LLD PERSONAL 6ANLIGTVIS M STE MAN BETALA INTR DE OCH VEN REGISTRERAS F R ATT F TILLTR DE TILL LOKALEN. R DET I DET F LJANDE TALAS OM INTERNATIONELLT KASINO AVSES DENNA TYP AV KASINO SOM INTE F REKOMMER I 3VERIGE ) SAMBAND MED OFFENTLIG N JESTILLST LLNING INOM EN N JESPARK ELLER LIKNANDE ANL GGNING OCH I SAMBAND MED RESTAURANG OCH HOTELLVERKSAM HET KAN DET I 3VERIGE GES TILLST ND ENLIGT LOTTERILAGEN TILL BORDSSPELEN ROULETTSPEL T RNINGSSPEL OCH KORTSPEL. R S DANT SPEL BEDRIVS I SAMBAND MED HOTELL OCH RESTAURANGVERKSAMHET BRUKAR DET BEN MNAS RESTAURANGKASINO VEN V RDEAUTOMATER OCH VARUSPELSAUTO MATER KAN F REKOMMA I ANSLUTNING TILL BORDSSPELEN P EN RESTAURANG 2ESTAURANGKASINO KAN BEDRIVAS SAMLAT ELLER UTSPRITT I LOKALEN OCH ST R S LLAN UNDER N GON S RSKILD BEVAKNING F RUTOM ATT PERSONALEN NATURLIGTVIS H LLER UPPSIKT VER SPELET 6 RDET AV INSATSER OCH VINSTER R H GRE I KASINOSPEL N I RESTAURANGKASINOSPEL ( GSTA INSATSEN I ROULETT VID RESTAURANGKASINOSPEL R SEX KRONOR ) KASINON I $ANMARK F R V RDET AV H GSTA INSATSEN VARA DANSKA KRONOR /MS TTNINGEN P DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN UPPGICK TILL MILJARDER KRONOR ENLIGT EN SAMMANST LLNING SOM,OTTERI INSPEKTIONEN GJORT $EN ST RSTA AKT REN P MARKNADEN R DET STATLIGT GDA F RETAGET!" 3VENSKA 3PEL "OLAGET HAR L NG OCH BRED ERFARENHET AV ATT ANORDNA SPEL OCH LOTTERIER F R ALLM NHETEN!" 3VENSKA 3PEL ANORDNAR LOTTERIER NUMMERSPEL VADH LLNING P IDROTTST VLINGAR SAMT SPEL P V RDE AUTOMATER "OLAGET HAR ENLIGT,OTTERIINSPEKTIONENS PROGNOS DEN FEBRUARI VER SPELMARKNADEN EN MARKNADSANDEL P PROCENT $EN N ST ST RSTA SPELANORDNAREN R!" 4RAV OCH 'ALOPP!4' MED EN MARKNADSANDEL P PROCENT!4' ANORDNAR VADH LLNING P H STT VLINGAR!4' GS AV 3VENSKA 4RAVSPORTENS #ENTRALF RBUND OCH 3VENSKA 'ALOPPSPORTENS #ENTRALF RBUND %TT AVTAL MELLAN STATEN OCH GARNA AV!4' REGLERAR RIKTLINJERNA F R VERKSAMHETEN!" 3VENSKA 3PEL OCH!4' ANORDNAR SPEL OCH LOTTERI EFTER TILLST ND AV REGERINGEN &OLKR RELSERNA ANORDNAR LOTTERIER OCH BINGOSPEL $ERAS MARKNADSANDEL UPPG R TILL PROCENT 4ILLST ND TILL DESSA LOTTERIER GES VANLIGTVIS AV,OTTERIINSPEKTIONEN ELLER KOMMUNERNA

19 6 REN BED MDE REGERINGEN ATT FR GAN OM INF RANDE AV KASINOSPEL I 3VERIGE SKULLE ANST TILL DESS ATT V RDEAUTOMATSPELET SOM SKULLE F BEDRIVAS FR N OCH MED DEN JANUARI HADE UTV RDERATS OCH ATT DET VEN SKULLE G RAS EN BED MNING AV OM OMBILDNINGEN AV,OTTERIN MNDEN TILL,OTTERIINSPEKTION FALLIT V L UT PROP!" 3VENSKA 3PEL HAR TILLST ND ATT ANORDNA SPEL P V RDEAUTOMATER $ET HAR TAGIT MYCKET L NGRE TID N BER KNAT ATT ST LLA UT DESSA AUTOMATER P SPELPLATSER & R N RVARANDE HAR N GOT MER N H LFTEN AV DET TILL TNA ANTALET AUTOMATER ST LLTS UT. GON EGENTLIG UTV RDERING HAR ALLTS INTE VARIT M JLIG ATT G RA 6 RDEAUTOMATERNA HAR EMELLERTID VARIT UTE P MARKNADEN UNDER GANSKA L NG TID OM N INTE I PLANERAD OMFATTNING $E ERFARENHETER SOM HAR GJORTS AV DESSA AUTOMATER R ATT DE INTE MEDF RT N GRA N MNV RDA NEGATIVA KONSEKVENSER,OTTERIINSPEKTIONEN BILDADES DEN JANUARI OCH VERTOG S DANA UPPGIFTER SOM TIDIGARE HANDLAGTS AV,OTTERIN MNDEN,OTTERIINPEKTIONEN HAR SEDAN DEN BILDADES HAFT EN MYCKET AKTIV ROLL F R ATT KONTROLLERA LOTTERI OCH SPELMARKNADEN I 3VERIGE $ET FINNS INGET SOM TALAR F R ATT,OTTERI INSPEKTIONEN INTE SKULLE KUNNA UT VA ERFORDERLIG TILLSYN VEN VER KASINOVERKSAMHET +ASINON I ANDRA L NDER +ASINOSPEL FINNS I N STAN ALLA L NDER INOM %UROPEISKA UNIONEN %5 %NDAST I 3VERIGE OCH )RLAND R KASINON F RBJUDNA 4OTALT FINNS UPPEMOT KASINON INOM %5 ) (OLLAND &INLAND OCH I VISSA TYSKA F RBUNDSSTATER HAR STATLIGA F RETAG MONOPOL P KASINOVERKSAMHETEN ) FLERTALET MEDLEMSL NDER R DET TILL TET F R PRIVATA INTRESSENTER ATT ANORDNA KASINOSPEL P KOMMERSIELL GRUND ) SAMTLIGA DESSA L NDER SKER EN IN G ENDE TILLST NDSPR VNING OCH TILLSYN AV KASINOSPELET 3PELET BESKATTAS NORMALT MED EN S RSKILD SKATT UT VER BOLAGSBESKATTNINGEN!NTALET KASINON VARIERAR I DE OLIKA L NDERNA ) $ANMARK FINNS DET SEX I &INLAND ETT I 3TORBRITANNIEN DRYGT ETT HUNDRATAL I 4YSKLAND ETT FYRTIOTAL I STERRIKE ETT TIOTAL OCH I (OLLAND ETT TIOTAL KASINON!NTALET KASINON KAR 6 RDET AV H GSTA TILL TNA INSATS OCH V RDET AV H GSTA VINST R GENERELLT H GA I INTERNATIONELLT KASINOSPEL.ORMALT F R INSATSEN I ROULETT VARA H GRE N I KORTSPEL OCH I SPELAUTOMATER ( GSTA V RDET AV INSATS ELLER VINST BRUKAR ANGES SOM ETT MAXIMIBELOPP OCH DET R INTE ALLTID SOM KASINOF RETAGET I SITT SPELREGLEMENTE UTNYTTJAR HELA DET TILL TNA UTRYMMET ) KASINOT I &INLAND F R V RDET AV H GSTA INSATSEN UTG RA FINSKA MARK OCH I $ANMARK F R H GSTA INSATSEN HA ETT V RDE AV DANSKA KRONOR ) HOLL NDSKA KASINON F R H GSTA INSATSEN VARA HOLL NDSKA GULDEN & R AUTOMATSPEL I KASINOT I &INLAND R H GSTA INSATSEN BEGR NSAD TILL FINSKA MARK %N FINSK MARK MOTSVARAR SVENSKA KRONOR EN DANSK KRONA KRONOR OCH EN NEDERL NDSK GULDEN KRONOR MARS ) S V L &INLAND SOM $ANMARK REGISTRERAS BES KARNA S ATT DE KAN IDENTIFIERAS ) B DA L NDERNA SKER EN OMFATTANDE KAMERA VERVAKNING " DE SPELET P BORDEN AUTOMATSPELEN G STERNA I LOKALEN OCH DE ANST LLDA VIDEOFILMAS

20 %RFARENHETERNA UTOMLANDS AV KASINOSPEL R ATT ETT LAGLIGT KASINOSPEL MEDF R ATT DET ILLEGALA SPEL SOM F REKOMMER MINSKAR I OMFATTNING $ R SPELET ANORDNAS AV PRIVATA ANORDNARE GER SPELET INKOMSTER TILL STATEN I FORM AV SKATTER MEDAN STATLIGA MONOPOLF RETAG LEVERERAR VERSKOTTET FR N VERKSAMHETEN TILL STATSKASSAN ELLER TILL ANDRA ALLM NNYTTIGA NDAM L.ATURLIGTVIS FINNS DET OCKS NEGATIVA EFFEKTER AV KASINOSPEL 6ID DE SAMMANKOMSTER SOM ARBETSGRUPPEN HAR HAFT MED F RETR DARE F R DEPARTEMENT OCH KASINOANORDNARE I TEX $ANMARK &INLAND OCH (OLLAND HAR DET INTE FRAMKOMMIT N GRA P TAGLIGA NEGATIVA EFFEKTER AV KASINO VERKSAMHETEN I DESSA L NDER -AN KAN DOCK INTE BORTSE FR N ATT KASINOSPEL KAN ATTRAHERA PERSONER SOM HAR PROBLEM MED SITT SPELANDE ELLER BIDRA TILL ATT S DANA PROBLEM UPPKOMMER )NTE HELLER KAN DET BORTSES FR N ATT KASINOSPEL KAN F RS KA UTNYTTJAS AV KRIMINELLA PERSONER F R PENNINGTV TT!UTOMATSPEL I.ORDEN $ANMARK!UTOMATER KAN ST LLAS UT AV PRIVATA ANORDNARE $ET R TILL TET ATT ST LLA UT TRE AUTOMATER MED PENNINGVINSTER PER RESTAURANG 6ID UPPST LLNING AV FLER AUTOMATER KR VS TILLST ND FR N POLISEN 6ID OFFENTLIGA N JESTILLST LLNINGAR R DET TILL TET MED SPELAUTOMATER DOCK INTE AUTOMATER MED PENNING VINSTER ( GSTA TILL TNA INSATS P RESTAURANGAUTOMATSPELET R DANSKA RE OCH H GSTA TILL TNA VINST DANSKA KRONOR 6INSTEN UTG RS AV POLLETTER SOM I SIN TUR KAN BYTAS UT TILL VARUVINSTER ) PRAKTIKEN L SES ENLIGT UPPGIFT VARUVINSTER IN MOT KONTANTER &INLAND $EN OFFENTLIGR TTSLIGA F RENINGEN 0ENNINGAUTOMATF RENINGEN HAR MONOPOL P ATT BEDRIVA AUTOMATSPEL I &INLAND 6ERKSAMHETEN REGLERAS I DEN FINSKA LOTTERILAGEN OCH PENNINGAUTOMATF RORDNINGEN 6ID UTPLACERING AV AUTOMATER R GRUNDREGELN ATT AUTOMATER ENDAST F R PLACERAS D R DE KAN KONTROLLERAS $ET FINNS I DAGSL GET DRYGT AUTOMATER I DRIFT I &INLAND 6INST UTBETALAS I KONTANTER ( GSTA TILL TNA INSATS R FINSKA MARK OCH H GSTA TILL TNA VINST R FINSKA MARK.ORGE ).ORGE R AUTOMATSPELET MYCKET UTBRETT!LLA AUTOMATER TYPGODK NNS AV *USTITIEDEPARTEMENTET ( GSTA INSATS R NORSKA KRONOR OCH H GSTA VINST NORSKA KRONOR " DE KONTANT OCH VARUVINSTER R TILL TNA!UTOMAT VERKSAMHETEN KAN DRIVAS AV PRIVATA F RETAG MEN DET R ALLTID ALLM NNYTTIGA ORGANISATIONER SOM R TILLST NDSHAVARE OCH VERSKOTTS MOTTAGARE!UTOMATERNA KAN PLACERAS I PRINCIP VAR SOM HELST OCH DET FINNS UPPSKATTNINGSVIS AUTOMATER I DRIFT

21 %N SUND SPELMARKNAD 5TG NGSPUNKTER 5TG NGSPUNKTEN F R REGERINGENS VERGRIPANDE ST LLNINGSTAGANDE ANG ENDE DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN HAR VARIT OCH R FORTFARANDE ATT DET VERSKOTT SOM UPPKOMMER SKALL VARA F RBEH LLET STATEN F RENINGSLIVET OCH H STSPORTEN.ETTOINKOMSTERNA SKALL MED ANDRA ORD KOMMA DET ALLM NNA ELLER ALLM NNYTTIGA NDAM L TILL GODO +OMMERSIELLA INTRESSEN TILL TS SOM TIDIGARE N MNTS INOM SPELVERKSAM HETERNA RESTAURANGKASINO VARUSPELSAUTOMATER SAMT MARKNADS OCH TIVOLIN JEN $ESSA HAR ANSETTS UTG RA SPEL AV F RSTR ELSEKARAKT R D R VINSTCHANSEN INTE HAR VARIT DET DOMINERANDE INSLAGET %N KAD OMS TTNING P SPELMARKNADEN SOM INTE LEDER TILL KADE INKOMSTER EFTERSTR VAS INTE $ET R VEN VIKTIGT ATT SOCIALA SKYDDSH NSYN KONSUMENTINTRESSEN OCH BEDR GERIRISKER BEAKTAS N R NYA SPELFORMER UTVECKLAS,OTTERIER F R INTE MED VISSA UNDANTAG ANORDNAS UTAN TILLST ND FR N EN MYNDIGHET 2EGERINGENS AMBITION R ATT AKTIVT VERKA F R ATT MARKNADEN L NGSIKTIGT UTVECKLAS POSITIVT OCH SUNT F R ATT M JLIGG RA H GA INKOMSTER TILL STATEN OCH F RENINGSLIVET SAMT M JLIGG RA EN BRED TRAV OCH GALOPPSPORT AV GOD KVALITET & RDELNING AV SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN MELLAN STATEN OCH FOLKR RELSERNA 2EGERINGENS BED MNING %N UTREDNING B R TILLS TTAS MED UPPDRAG ATT TA FRAM F RSLAG TILL HUR F RENINGSLIVETS ST LLNING P DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN KAN ST RKAS ( RVID SKALL VEN BEAKTAS DEN BETYDELSE SOM DE STATLIGA SPELEN HAR F R STATENS INKOMSTER - LET R ATT F RSLAGEN TILL F R NDRINGAR KAN PRESENTERAS UNDER H STEN SAMT BEREDAS GEMENSAMT MED,OTTERILAGSUTREDNINGENS SLUTBET NKANDE OCH REGERINGENS PR VNING I FR GA OM F RL NGDA TILLST ND F R SPEL TILL!" 3VENSKA 3PEL OCH!" 4RAV OCH 'ALOPP 3K LEN F R REGERINGENS BED MNING 2IKSDAGEN HAR BESLUTAT ATT F RENINGSLIVET SKALL HA EN ACCEPTABEL ANDEL AV SPELMARKNADENS SAMLADE VERSKOTT S SOM DELFINANSIERING AV SIN VERKSAMHET PROP BET +R5 RSKR 5PPDRAGET TILL DEN PARLA MENTARISKT SAMMANSATTA,OTTERIUTREDNINGEN SOM LADE FRAM BET NKANDET 6INNA ELLER F RSVINNA FOLKR RELSERNAS LOTTERIER OCH SPEL I FRAMTIDEN 3/5 VAR ATT ST RKA F RENINGSLIVETS ST LLNING P SPELMARKNADEN 5TREDNINGEN L G TILL GRUND F R DEN NU G LLANDE LOTTERILAGEN SOM TR DDE I KRAFT DEN JANUARI $ET STATLIGA SPELBOLAGET!" 3VENSKA 3PEL OCH!4' KADE SIN SAMMANLAGDA ANDEL AV DEN TOTALA OMS TTNINGEN P SPELMARKNADEN FR N CA PROCENT TILL CA PROCENT 5NDER SAMMA TIDSPERIOD SJ NK F RENINGSLIVETS ANDEL FR N CA PROCENT TILL CA PROCENT 3/5 S 5NDER TALET HAR F RENINGSLIVETS ANDEL AV SPELMARKNADEN

22 LEGAT MELLAN CA OCH PROCENT,OTTERIINSPEKTIONENS PUBLIKATION 3PEL OCH LOTTERIMARKNADEN %NLIGT DEN SENASTE RAPPORTEN FR N,OTTERI INSPEKTIONEN HAR F RENINGSLIVETS ANDEL MINSKAT MELLAN REN OCH $ET FINNS F R N RVARANDE INGET SOM TYDER P ATT DENNA NED TG ENDE TREND F R F RENINGSLOTTERIERNA KOMMER ATT BRYTAS $ET R VIKTIGT ATT FOLKR RELSERNA SJ LVA F R M JLIGHET ATT BIDRA TILL SIN EGEN FINANSIERING GENOM TILLR CKLIGT GODA F RUTS TTNINGAR ATT ANORDNA LOTTERIER %N UTREDNING B R TILLS TTAS MED UPPDRAG ATT TA FRAM F RSLAG TILL HUR F RENINGSLIVETS ST LLNING P DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN KAN ST RKAS $ET R DOCK VIKTIGT ATT BEAKTA DEN BETYDELSE SOM DE STATLIGA SPELEN HAR F R STATENS INKOMSTER 2EGERINGENS ANSER OCKS ATT PR VNINGEN AV FR GORNA OM TILLST ND TILL!" 3VENSKA 3PEL OCH!4' B R DELEGERAS FR N REGERINGEN TILL,OTTERI INSPEKTIONEN F R ATT D RIGENOM AVLASTA REGERINGEN OCH F RA SAMMAN PR VNINGEN AV TILLST NDSANS KNINGAR OCH ANDRA L PANDE F RVALTNINGS UPPGIFTER TILL ETT ST LLE UTOM I DE FALL D R UPPGIFTERNA KAN SK TAS P LOKAL NIV $E B DA BOLAGENS NUVARANDE LOTTERITILLST ND L PER UT DEN DECEM BER $ENNA FR GA B R OCKS UTREDAS %VENTUELLA F RSLAG TILL F R NDRINGAR I SYFTE ATT ST RKA F RENINGSLIVETS ST LLNING KAN BEREDAS TILLSAMMANS MED,OTTERILAGSUTREDNINGENS SLUT BET NKANDE SOM ENLIGT REGERINGS BESLUT SKALL L MNAS I SLUTET AV SOMMAREN OCH REGERINGENS PR VNING I FR GA OM F RL NGDA TILLST ND F R SPEL TILL!" 3VENSKA 3PEL OCH!" 4RAV OCH 'ALOPP 6INSTDELNINGSSYSTEMET 2EGERINGENS BED MNING $ET SYSTEM F R VINSTDELNING F R STATEN OCH F RENINGSLIVET SOM RIKSDAGEN BESLUTAT B R SNARAST INF RAS EFTERSOM DET NU R M JLIGT ATT G RA EN PROGNOS VER V RDEAUTOMATERNAS F RV NTADE VER SKOTT 3K LEN F R REGERINGENS BED MNING $EN NU G LLANDE LOTTERILAGEN TR DDE I KRAFT DEN JANUARI 2IKSDAGEN BESLUTADE I SAMBAND MED DETTA ATT TILL TA EN NY TYP AV AUTOMAT I 3VERIGE V RDEAUTOMATEN VERSKOTTET FR N DESSA AUTOMATER SKULLE TILLFALLA DET LOKALA F RENINGSLIVETS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET $ VARANDE!" 4IPSTJ NST NUMERA!" 3VENSKA 3PEL BEVILJADES I JUNI TILLST ND AV REGERINGEN ATT ANORDNA SPEL P H GST V RDEAUTOMATER 6 REN BESLUTADE RIKSDAGEN ATT DENNA RONM RKNING AV VERSKOTTET SKULLE ERS TTAS AV ETT SYSTEM F R VINSTDELNING MELLAN STATEN OCH F RENINGSLIVET VILKET SKULLE BASERAS P VERSKOTTET FR N V RDEAUTOMATERNA PROP BET &I5 RSKR -ED ANLEDNING AV ATT S KRA PROGNOSER OM V RDEAUTOMATERNAS VINST UTVECKLING HITTILLS HAR SAKNATS HAR INF RANDET AV VINSTDELNINGSSYSTEMET F RSENATS!" 3VENSKA 3PEL HAR I DAGSL GET PLACERAT UT CA V RDE AUTOMATER P RESTAURANGER RUNT OM I 3VERIGE $ET R NU M JLIGT ATT G RA EN PROGNOS VER V RDEAUTOMATERNAS F RV NTADE VERSKOTT EFTERSOM ETT TILLR CKLIGT ANTAL AUTOMATER R UTPLACERADE OCH DET FINNS INFORMATION OM HUR STORA INT KTER OCH KOSTNADER SOM R F RKNIPPADE MED AUTOMATERNA

23 $ETTA R EN F RUTS TTNING F R ATT VINSTDELNINGSSYSTEMET SKALL KUNNA INF RAS,OTTERIINSPEKTIONEN 2EGERINGENS BED MNING,OTTERIINSPEKTIONEN B R TILLF RAS KADE RESURSER 2EGERINGEN HAR F R AVSIKT ATT TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGET PROPOSITIONEN F R R MED F RSLAG OM DETTA 3K LEN F R REGERINGENS BED MNING,OTTERIINSPEKTIONEN R CENTRAL F RVALTNINGSMYNDIGHET F R FR GOR OM LOTTERIER SOM ANORDNAS F R ALLM NHETEN -YNDIGHETEN BILDADES DEN JANUARI OCH ERSATTE D VARANDE,OTTERIN MNDEN -YNDIGHETEN SKALL I ENLIGHET MED LOTTERILAGEN OCH LOTTERIF RORDNINGEN VERKA F R EN SUND OCH S KER LOTTERI OCH SPELVERKSAMHET I 3VERIGE,OTTERIINSPEKTIONEN SKALL KONTROLLERA OCH UT VA TILLSYN VER SPELMARKNADEN OCH UTBILDA OCH INFORMERA MARKNADENS AKT RER 2EGERINGEN SKALL L PANDE INFORMERAS OM UTVECKLINGEN P SPEL MARKNADEN $ESSUTOM L MNAR,OTTERIINSPEKTIONEN TILLST ND TILL RIKS LOTTERIER DOCK EJ TILL!" 3VENSKA 3PEL ELLER!4' VILKA F R TILLST ND AV REGERINGEN RESTAURANGKASINOSPEL V RDEAUTOMATER VARUSPELSAUTOMATER SAMT TILL PENNINGAUTOMATER P FARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK,OTTERIINSPEKTIONEN LEDS AV EN STYRELSE SOM ANSVARAR F R VERKSAMHETEN 'ENERALDIREKT REN ANSVARAR F R OCH LEDER DEN L PANDE VERKSAMHETEN ENLIGT STYRELSENS DIREKTIV OCH RIKTLINJER,OTTERIINSPEKTIONEN HAR ANST LLDA OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS I SIN HELHET MED AVGIFTER -YN DIGHETEN DISPONERAR ETT RAMANSLAG OCH LEVERERAR IN AVGIFTSINKOMSTER MOT INKOMSTTITEL!NSLAGET UPPG R F R BUDGET RET TILL KRONOR +ONKURRENSEN P DEN SVENSKA SPEL OCH LOTTERIMARKNADEN R H RD OCH DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN MYCKET SNABB VILKET ST LLER STORA KRAV P,OTTERIINSPEKTIONEN ATT L PANDE ANPASSA TILLSYNS OCH KONTROLLVERKSAM HETEN -OT DEN BAKGRUNDEN R DET N DV NDIGT ATT F RST RKA,OTTERI INSPEKTIONEN $EN B R TILLF RAS NYA RESURSER F R ATT DEN SKALL KUNNA UPPR TTH LLA EN EFFEKTIV TILLSYN OCH KONTROLL VER SPELMARKNADEN 2EGERINGEN HAR F R AVSIKT ATT TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGET PROPOSITIONEN F R R MED F RSLAG OM DETTA VERDRIVET SPELANDE 2EGERINGENS BED MNING $ET FINNS ANLEDNING ATT YTTERLIGARE KA INSATSERNA OCH RESURSERNA TILL OLIKA TG RDER F R ATT F REBYGGA OCH MOT VERKA NEGATIVA EKONOMISKA OCH SOCIALA KONSEKVENSER AV SPELANDE 2EGERINGEN AVSER ATT TERKOMMA TILL RIKSDAGEN I BUDGETPROPOSITIONEN F R R MED F RSLAG 3K LEN F R REGERINGENS BED MNING 3EDAN BUDGET RET HAR DET FUNNITS ETT ANSLAG INOM 3OCIALDEPARTEMENTETS BUDGETRAM P TV MILJONER

24 KRONOR F R FORSKNING OM SPELBEROENDE OCH DESS SOCIALA KONSEKVENSER %N FORSKARGRUPP UTREDER F R N RVARANDE P UPPDRAG AV 3OCIALDEPARTEMENTET OMFATTNINGEN AV VERDRIVET SPELANDE I 3VERIGE ( STEN PRESENTERADE GRUPPEN VISSA PRELIMIN RA RESULTAT SOM VISAR ATT OMKRING SVENSKAR HAR N GON FORM AV PROBLEM MED SITT SPELANDE VARAV KAN BEN MNAS PATOLOGISKA SPELARE 5NDER KOMMER EN ANDRA FAS AV UNDERS KNINGEN ATT GENOMF RAS F R ATT BLA IDENTIFIERA ORSAKER TILL ATT EN DEL PERSONER SPELAR ALLT F R MYCKET 2IKSDAGEN BESLUTADE I DECEMBER P REGERINGENS F RSLAG ATT YTTER LIGARE TV MILJONER KRONOR AVS TTS F R TG RDER MOT VERDRIVET SPELANDE UNDER BUDGET RET 3AMTIDIGT VIDGAS ANV NDNINGSOMR DET F R MEDLEN TILL ATT UTVECKLA FORMER F R F REBYGGANDE ARBETE I SYFTE ATT HINDRA ATT M NNISKOR FASTNAR I ETT O NSKAT SPELBETEENDE 0 INITIATIV AV &OLKH LSOINSTITUTET OCH,OTTERIINSPEKTIONEN HAR ETT OBEROENDE BRANSCHR D /33 /BEROENDE 3PELSAMVERKAN BILDATS I SYFTE ATT VERKA F R EN SUND UTVECKLING AV SPELMARKNADEN OCH F R ATT VARA ETT FORUM F R FR GOR SOM R R SPELBEROENDE ) R DET ING R F RUTOM MYNDIG HETSF RETR DARE DE ST RRE AKT RERNA I DEN SVENSKA SPELBRANSCHEN 2 DET HAR UTARBETAT EN INFORMATIONSSTRATEGI F R ATT RATIONELLT OCH EFFEKTIVT BESKRIVA OCH INFORMERA OM RISKERNA MED SPELANDE $ET FINNS OCKS L NGT G ENDE PLANER P ATT INR TTA EN TELEFONJOUR DIT PERSONER SOM HAR PROBLEM MED SITT SPELANDE KAN V NDA SIG *OUREN SKALL BEMANNAS MED UTBILDADE PSYKOLOGER OCH TERAPEUTER 2EGERINGEN G R BED MNINGEN ATT YTTERLIGARE INSATSER B R G RAS F R ATT F REBYGGA OCH MOTVERKA ATT PERSONER SPELAR ALLTF R MYCKET 3OM EXEMPEL P T NKBARA ANV NDNINGSOMR DEN F R NYA RESURSER KAN N MNAS ST D TILL BEHANDLINGSHEM OCH KUNSKAPS OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM SOCIAL TJ NSTEN BIDRAG TILL L NKR RELSER SAMT YTTERLIGARE RESURSER TILL FORSKNING OM SPEL I ALLM NHET OCH VERDRIVET SPELANDE I SYNNERHET

25 TG RDER F R TERH LLSAM MARKNADSF RING 2EGERINGENS BED MNING %N KARTL GGNING B R SKE AV OMFATTNINGEN AV MARKNADSF RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER I 3VERIGE +ARTL GGNINGEN KAN SEDAN LIGGA TILL GRUND F R F RSLAG TILL HUR P TR NGANDE FORMER AV MARK NADSF RING EXEMPELVIS GENTEMOT UNGDOMAR KAN UNDVIKAS 3K LEN F R REGERINGENS BED MNING +ONKURRENSEN P DEN SVENSKA SPELMARKNADEN R MYCKET H RD OCH OMFATTNINGEN AV MARKNADSF RING AV SPEL OCH LOTTERIER R STOR!" 3VENSKA 3PEL OCH!" 4RAV OCH 'ALOPP SAMT ANORDNARE AV F RENINGSLOTTERIER L GGER NER BETYDANDE RESURSER P MARK NADSF RING AV SINA PRODUKTER & R ATT N FRAMG NG I LANSERINGEN AV EN NY SPELFORM KR VS I DAG NORMALT EN OMFATTANDE MARKNADSF RING %TT AV MOTIVEN BAKOM SAMMANSLAGNINGEN AV!" 4IPSTJ NST OCH 3VENSKA 0ENNINGLOTTERIET!" VAR ATT D MPA KONKURRENSEN P SPELMARK NADEN F R ATT D RIGENOM BLA MINSKA KOSTNADERNA F R MARKNADSF RING $ETTA SKULLE OCKS VARA POSITIVT F R DE SOCIALA M LS TTNINGARNA D DET R RIMLIGT ATT ANTA ATT KAD MARKNADSF RING LEDER TILL ATT ETT KAT ANTAL PERSONER RISKERAR ATT INTE KUNNA HANTERA SITT SPELANDE $ET FINNS INGET SOM TYDER P ATT MARKNADSF RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER HAR MINSKAT I SAMH LLET DE SENASTE REN 4V RTOM UPPFATTAR S KERT DE FLESTA MEDBORGARNA ATT MARKNADSF RINGEN OCH INFORMATIONEN OM SPEL OCH LOTTERIER KAT I OMFATTNING $ETTA F RH LLANDE F RKLARAS AV DEN H RDA KONKURRENSEN P SPELMARKNADEN OCH AV ETT KAT MEDIAUTBUD I ALLM NHET -OT DEN BAKGRUNDEN ANSER REGERINGEN ATT DET FINNS ANLEDNING ATT G RA EN SAMLAD KARTL GGNING AV MARKNADSF RINGEN AV SPEL OCH LOTTERIER I 3VERIGE +ARTL GGNINGEN KAN SEDAN KOMMA ATT L GGAS TILL GRUND F R F RSLAG SOM LEDER TILL ATT MARKNADSF RINGEN BLIR MER TERH LLSAM OCH H NSYNSFULL N VAD DEN R I DAG +ASINO +ASINOSPEL TILL TS 2EGERINGENS F RSLAG +ASINOSPEL F R ANORDNAS I 3VERIGE %N KASINOLAG INF RS!RBETSGRUPPENS F RSLAG VERENSST MMER MED REGERINGENS F RSLAG 2EMISSINSTANSERNA $E FLESTA REMISSINSTANSERNA HAR VARIT POSITIVA TILL ELLER INTE HAFT N GOT ATT INV NDA MOT ATT KASINOSPEL SKALL F ANORDNAS I 3VERIGE 2EMISSINSTANSERNA HAR INTE FRAMF RT N GRA INV NDNINGAR MOT ATT KASINOSPELET REGLERAS I EN SEPARAT LAG "ROTTSF REBYGGANDE R DET "2 HAR AVSTYRKT F RSLAGET "2 ANSER ATT SPELSKULDER R EN AV DE VIKTIGASTE BROTTSALSTRANDE FAKTORERNA OCH ANSER ATT F RSLAGET INTE INNEB R ATT SPELBEROENDE UPPT CKS I TID "2 BEFARAR ATT EN LEGALISERING AV EN FARLIG SPELFORM KAN LEDA TILL ILLEGALT SPEL EFTERSOM DEN SOM VANT SIG VID KASINOSPEL KAN S KA EFTER MER SP NNANDE ILLEGALA ALTERNATIV +ONSU

26 MENTVERKET ANSER ATT ETT KAT UTBUD AV SPEL MEDF R KADE UTGIFTER F R KONSUMENTERNA OCH ATT MAN INTE KAN BORTSE FR N RISKEN F R O NSKADE SOCIALA KONSEKVENSER MED KADE KOSTNADER F R SAMH LLET SOM F LJD 3OCIALSTYRELSEN BEFARAR ATT SPELBEROENDET KAN KA 3K LEN F R REGERINGENS F RSLAG $ET HAR I UTREDNINGSARBETE OM KASINON FRAMH LLITS ATT ICKE OBETYDLIGA BELOPP OMS TTS INOM OLIKA FORMER AV ILLEGALT SPEL OM PENGAR,OTTERIUTREDNINGEN BER KNADE MED HJ LP AV 3TATISTISKA CENTRALBYR N ATT OMS TTNINGEN P DEN ILLEGALA SPELMARKNADEN INTE UNDERSTEG MILJONER KRONOR VILKET MOTSVARADE CA AV DEN TOTALA LEGALA SPELMARKNADEN "ER KNINGEN BYGGDE INTE P N GON TILLF RLITLIG STATISTIK UTAN VAR SNARARE EN UPPSKATTNING!NDRA UTREDNINGAR HAR REFERERAT TILL SAMMA BER KNING "LA,OTTERIUTREDNINGEN HAR ANSETT ATT EN INTRODUKTION AV INTERNATIONELLT KASINOSPEL I 3VERIGE SKULLE KANALISERA OKONTROLLERAT ILLEGALT SPEL TILL ETT LEGALT KONTROLLERAT ALTERNATIV OCH ATT DEN ILLEGALA SPELMARKNADEN D RMED SKULLE SANERAS %NLIGT REGERINGENS UPPFATTNING R DETTA ETT V L OPTIMISTISKT ANTAGANDE "ETYDANDE EFFEKTER I GYNNSAM RIKTNING B R DOCK KUNNA UPPN S GENOM ATT EN LEGAL SPELM JLIGHET ERBJUDS & RST OCH FR MST B R NYREKRYTERINGEN TILL ILLEGALT SPEL KOMMA ATT MINSKA -EN VEN M NGA AV DE MER ELLER MINDRE ERFARNA SPELARNA P DEN ILLEGALA MARKNADEN B R P VERKAS OM NYA M JLIGHETER PPNAS & R DETTA TALAR OCKS SOM TIDIGARE BER RTS ERFARENHETERNA I B DE &INLAND OCH $ANMARK ATT DET ILLEGALA SPELET D R HAR MINSKAT SEDAN KASINOSPEL I KONTROLLERADE FORMER TILL TITS. R DET G LLER DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA AV INF RANDE AV KASINO SPEL ST R DET KLART ATT KASINOSPEL KAN GE BETYDANDE INKOMSTER TILL STATEN,OTTERIUTREDNINGEN UPPSKATTADE ATT SVENSK KASINOSPELVERKSAMHET AV INTERNATIONELLT SLAG KAN GENERERA ETT RLIGT VERSKOTT UPPG ENDE TILL CA MILJONER KRONOR $ENNA UPPSKATTNING BYGGER P INTERNATIONELLA J MF RELSER OCH MED ANTAGANDET ATT DET SKULLE INR TTAS TRE STYCKEN KASINON!V STOR BETYDELSE F R UTFALLET R S DANA FAKTORER SOM TILL TNA SPELFORMER LOKALISERING KOMMUNIKATIONER UTFORMNING OCH MARKNADSF RING 2EGERINGEN G R INGEN ANNAN BED MNING I FR GA OM STORLEKEN P DET BER KNADE VERSKOTTET $ET B R NOTERAS ATT MAN M STE R KNA MED EN RELATIVT KOSTSAM ETABLERINGSFAS $ET KR VS F RUTOM INVESTERINGAR I LOKALER OCH UTRUSTNING VEN EN STOR UTBILDNINGSINSATS AVSEENDE PERSONAL $ET OVAN BER KNADE VERSKOTTET UPPKOMMER D RF R KNAPPAST F RR N TIDIGAST CA TV R EFTER PPNANDET AV KASINONA +ASINOVERKSAMHET R MYCKET PERSONALINTENSIV %TT ST RRE KASINO I EXEMPELVIS 3TOCKHOLM KOMMER ATT KUNNA SYSSELS TTA UPPEMOT PERSONER INKLUSIVE KRINGVERKSAMHETER SOM RESTAURANG BAR OCH UNDER H LLNING %N FULLT UTBYGGD KASINOVERKSAMHET FEM ELLER SEX KASINON B R TOTALT KUNNA SKAPA ARBETSTILLF LLEN I 3VERIGE ) M NGA L NDER HAR EN NSKAN OM KAD TURISM VARIT DET TYNGSTA ARGUMENTET F R ATT INF RA KASINOVERKSAMHET ) UTREDNINGARNA OM KASINON HAR MAN EMELLERTID KOMMIT FRAM TILL ATT KASINOSPEL SOM ENSKILD ATTRAKTION INTE R TILLR CKLIGT F R ATT LOCKA TURISTER OCH UTL NDSK VALUTA $ REMOT BORDE HELHETSBILDEN AV 3VERIGE SOM ETT TURISTLAND MED ETT BRETT UTBUD AV AKTIVITETER F RB TTRAS P L NGRE SIKT 3VENSKARNAS NSKAN ATT

27 SPELA P KASINON KAN OCKS UPPFYLLAS INOM LANDET VILKET MARGINELLT KAN F RB TTRA TURISTNETTOT )NF RANDET AV KASINOSPEL HAR DEN NACKDELEN ATT SOCIALA SKADEVERKNINGAR KAN UPPKOMMA OCKS N R DET G LLER BROTTSLIGHET &R MST KAN RISKEN F R VERDRIVET SPELANDE KOMMA ATT KA "2 HAR I DENNA DEL PEKAT P SV RIGHETERNA ATT I TID UPPT CKA SPELBEROENDE 2EGERINGENS UPPFATTNING R ATT DET R AV STOR BETYDELSE ATT GENOM KONTROLL OCH V L GENOMT NKTA F REBYGGANDE TG RDER F RS KA MOTVERKA NEGATIVA SOCIALA KONSEKVENSER AV SPELANDET $ET R OCKS VIKTIGT OCH N DV NDIGT ATT DEN SOM I PRAKTIKEN KOMMER ATT SVARA F R VERKSAMHETEN BEAKTAR OCH AKTIVT ARBETAR F R ATT MOTVERKA DESSA PROBLEM 6IDARE M STE DEN SOM SVARAR F R VERKSAMHETEN DELS F LJA UTVECKLINGEN OCH HA L PANDE KONTAKTER MED REPRESENTANTER F R ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED VERDRIVET SPELANDE OCH ANSVARIGA MYNDIGHETER DELS INF RA ETT TG RDSPROGRAM MOT VERDRIVET SPELANDE & RUTOM MYNDIGHETER SOM UPPM RKSAMMAR FR GOR OM SPELBEROENDE FINNS DET NUMERA VEN ETT BRANSCHR D /BEROENDE 3PELSAMVERKAN /33 SOM R ETT FORUM F R FR GOR OM SPELBEROENDE OCH SOM BILDATS AV,OTTERIINSPEKTIONEN OCH &OLKH LSOINSTITUTET TILLSAMMANS MED MARKNADENS LEDANDE AKT RER INOM LOTTERI OCH SPEL %TT S DANT TG RDSPROGRAM SOM KASINOF RETAGET SKALL TA FRAM KAN INNEH LLA INFORMATION OM PROBLEMET OCH VAR MAN KAN F HJ LP UTBILDNING AV PERSONAL AKTIV IDENTIFIERING AV SPELARE MED UPPENBARA PROBLEM MM (UR ETT S DANT PROGRAM KAN SE UT REDOG RS DET F R I AVSNITT $ET R OCKS VIKTIGT ATT AKTIVT MOTVERKA ATT INF RANDE AV KASINOSPEL LEDER TILL ATT DET SKAPAS N GON OSUND MILJ F R UNGDOMAR ELLER ANDRA ELLER DRAR TILL SIG KRIMINELL VERKSAMHET ) F LJANDE AVSNITT BEHANDLAS BLA FR GOR OM LDERSGR NS LEGITIMATIONSKRAV OCH REGISTRERING AV BES KARE 6ID EN AVV GNING AV DE F RDELAR OCH NACKDELAR SOM KAN ANF RAS BETR FFANDE KONTROLLERAT KASINOSPEL FINNER REGERINGEN ATT VERV GANDE SK L TALAR F R EN ETABLERING AV S DANT SPEL I 3VERIGE 2EGERINGEN HAR DOCK MED H NSYN TILL DE RISKER SOM TROTS ALLT R F RKNIPPADE MED VERKSAMHETEN F R AVSIKT ATT NOGA F LJA UTVECKLINGEN N R KASINOSPEL INTRODUCERATS I 3VERIGE OCH ATT SEDAN VERKSAMHETEN BEDRIVITS EN TID F LJA UPP OCH UTV RDERA EFFEKTERNA AV DEN,AGTEKNISK L SNING,OTTERILAGEN TILL MPAS P LOTTERIER SOM ANORDNAS F R ALLM NHETEN,OTTERI R ENLIGT LAGEN EN VERKSAMHET D R EN ELLER FLERA DELTAGARE MED ELLER UTAN INSATS KAN F EN VINST TILL ETT H GRE V RDE N VAD VAR OCH EN AV DE VRIGA DELTAGARNA KAN F 4ILL LOTTERI H NF RS BLA LOTTNING GISSNING VADH LLNING OCH LIKNANDE F RFARANDEN AUTOMATSPEL ROULETTSPEL T RNINGSSPEL KORTSPEL OCH LIKNANDE SPEL 3 LEDES OMFATTAS ALLA SPEL SOM KAN F REKOMMA P ETT KASINO AV LOTTERILAGEN $ET SKULLE VARA LAGTEKNISKT M JLIGT ATT REGLERA VEN KASINOVERKSAMHET I LOTTERILAGEN,OTTERILAGEN R EMELLERTID F R N RVARANDE F REM L F R VERSYN AV EN S RSKILD UTREDARE SOM ENLIGT DIREKTIVEN SKALL OM DET BED MS L MPLIGT GE F RSLAG TILL EN RAMLAG 5TREDAREN BER KNAS KUNNA AVSLUTA SITT ARBETE I SLUTET AV SOMMAREN I R -OT DENNA BAKGRUND OCH ATT KASINOVERKSAMHET I FLERA AVSEENDEN SOM TEX I FR GA OM NIV ER P INSATSER OCH VINSTER SAMT VERVAKNING ND SKULLE BEH VA REGLERAS

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR

3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR 0ROMEMORIA!RBETSMARKNADSDEPARTEMENTET!RBETSLIVSENHETEN 2EMISSAMMANST LLNING AV BET NKANDET -EDLINGSINSTITUT OCH LµNESTATISTIK 3/5 )NLEDNING "AKGRUNDEN TILL UTREDNINGEN OM -EDLINGSINSTITUT OCH L NESTATISTIK

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lokalt kollektivavtal tecknat 27 september 2012 mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:47

Regeringens proposition 2001/02:47 Regeringens proposition 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000) Prop. 2001/02:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober

Läs mer

4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN

4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN 4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN $EN APRIL BEMYNDIGADE REGERINGEN BITR DANDE ARBETSMARKNADSMINISTERN STATSR DET -ESSING ATT TILLKALLA EN S RSKILD UTREDARE MED UPPDRAGET ATT I SYFTE ATT F RB TTRA F RUTS TTNINGARNA

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

1.6 Exempel p terkoppling terkoppling r en mycket kraftfull metod f r att p verka systems beteende ven i s dana fall d systemets dynamik eller st rningarna r endast ofullst ndigt k nda. S som vi sett kan

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:19

Regeringens proposition 1998/99:19 Regeringens proposition 1998/99:19 Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m. Prop. 1998/99:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 I den p g ende milj debatten s f rs k rnkraften fram som det b sta alternativet f r att r dda v r jord. K rnkraftslobbyn driver offensiv

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:16

Regeringens proposition 1998/99:16 Regeringens proposition 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Prop. 1998/99:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 ' RAN 0ERSSON %RIK SBRINK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03

Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03 PROTOKOLL ENHETSR D Aspen senheten 2012-05-03 LERU M100, v 1.0, 08-07-25 L rande Aspen sskolan Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03 Gemensam del 1.N rvarande: Ordf rande Christina Ottoson rektor F-2 Sekreterare

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2009-05-05

PLANBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING CENTRUM DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. PLANBESKRIVNING 2009-05-05 1. INLEDNING Syfte Planhandlingar

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Regeringens styrning av Svenska Spel

Regeringens styrning av Svenska Spel datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Regeringens styrning av Svenska Spel Bilaga 7 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet SOU 2000:50 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 9 oktober 1997 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lotterilagen (1994:1000). Utredningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der

Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der Autobutler anva ndarvillkor fo r verksta der April 2016 Anva ndarvillkor verksta der Genom att uppraẗta en anva ndarprofil ssl om verkstad pa Autobutler godka nner du dessa villkor fo r verksta der och

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen. WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-05-27 104-125 Kommunfullmä ktige 104-125 Kommunfullmä ktige sammanträ de 104. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmä ktige - Monika Ivert (FP) 105. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare

Läs mer

6 c) Participation Ban

6 c) Participation Ban SKK/CS nr 2-2015 30 Sammantra det o ppnas Nils Erik A hmansson ha lsade va lkommen till dagens sammantra de och fo rklarade sammantra det fo r o ppnat. Da valberedningen var pa plats kallades de in till

Läs mer

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI 6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TAFFAN *OHANSSON OCH.ILS'USTAV,UNDGREN $S & RORD %N AV %3/S VIKTIGASTE UPPGIFTER R OCH

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65 Socialnä mnden 57-65 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansö kan om serveringstillstånd Restaurang Frid och Frö jd, Alingsås 4 Ansö kan om tillfä lligt

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-11-22 262-293

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-11-22 262-293 Kommunstyrelsen 262-293 Kommunstyrelsen sammanträ de 262. Svar på motion om skolkort i kollektivtrafiken till alla barn och ungdomar i Alingså s kommun - Lena Klevenå s (MP) 263. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

handla online 10-0 2rsjubileet Med fokus minskad k 0 2tid sid 9 sid 4-5 sid 10 sid 6-7 ENK 0 0PING Nr 4 2015

handla online 10-0 2rsjubileet Med fokus minskad k 0 2tid sid 9 sid 4-5 sid 10 sid 6-7 ENK 0 0PING Nr 4 2015 1 3DENNA BILAGA 0 2R EN ANNONS FR 0 3N ICA MAXI Nr 4 2015 ENK 0 0PING ICA MAXI ENK 0 0PING 10 0 3R! 10-0 2rsjubileet sid 4-5 minskad k 0 2tid sid 9 Med fokus handla online sid 6-7 sid 10 1 32 Inneh 0 2ll

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

nytt VДxa Sverige februari

nytt VДxa Sverige februari VДxa Sverige 2015 nytt februari Boka lagrdstvдtten nu SuccИ fжr MjЖlkfЖretagardagarna Hur hantera en tuff lжnsamhet? GЖr ditt avelsarbete lжnsammare Trimma din kalvuppfжdning Brunstkalender som app Hala

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL JANUARI 2013 2016 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 63 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsa ttning pa det nya a ret. Hoppas

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6

KARTLÄGGNING OMVÄRLDSANALYS PROJEKT/ UTVECKLINGSARBETEN INTRODUKTIONSPROGRAM INTRODUKTION PÅ ARBETSMARKNADEN. Bilaga 6 Bilaga 6 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Linnéuniversitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping jobbar fo r att attrahera internationella studenter

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

REGLER FÖR REGISTRERING OCH

REGLER FÖR REGISTRERING OCH BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN REGLER FÖR REGISTRERING OCH LOTTERITILLSTÅND November 2008 LOTTERILAGEN Bestämmelser för anordnande av bl a lotterier finns i lotterilagen (SFS 1994:1000). Med lotteri

Läs mer

9 Lotteribeskattning

9 Lotteribeskattning Lotteribeskattning Avsnitt 9 409 9 Lotteribeskattning 9.1 Författningar m.m. Lag (1991:1482) om lotteriskatt, prop. 1991/92:1, SkU 1 Lagändringar SFS 1993:491 ändr. 2 prop. 1992/93:196, SkU 1992/93:28

Läs mer

Tilläggsregler Gotland Grand National

Tilläggsregler Gotland Grand National Tilläggsregler Gotland Grand National Tofta den 24 oktober 2015 Tillståndsnummer: 70-13 och IMN-nr: 490/08 Denna tävling arrangeras enligt Svemos regler och dessa TR som granskats av och godkänts av för

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:40

Regeringens proposition 2004/05:40 Regeringens proposition 2004/05:40 Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet)

Läs mer

11 Restaurangkasinospel

11 Restaurangkasinospel SOU 2000:50 227 11 Restaurangkasinospel Utredningens förslag: Tillståndsmyndigheten (Lotteriinspektionen) skall inhämta yttrande från kommunen vid prövning av en ansökan om att anordna restaurangkasinospel.

Läs mer

Quiz name: Lagar och regler Date: 05/12/2015 Question with Most Correct Answers: #0 Total Questions: 19 Question with Fewest Correct Answers: #0

Quiz name: Lagar och regler Date: 05/12/2015 Question with Most Correct Answers: #0 Total Questions: 19 Question with Fewest Correct Answers: #0 Quiz name: Lagar och regler Date: 05/12/2015 Question with Most Correct Answers: #0 Total Questions: 19 Question with Fewest Correct Answers: #0 1. Var kan man hitta alla lagar? i den svenska lag boken.

Läs mer

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året.

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. 214 Delårsrapport för perioden 1 januari 214 3 juni 214 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna

Läs mer

4 Lönebildning och ekonomisk framgång

4 Lönebildning och ekonomisk framgång 4 Lönebildning och ekonomisk framgång ) DETTA KAPITEL SKALL F R DET F RSTA P ETT MER PRINCIPIELLT PLAN DISKUTERAS L NEBILDNINGENS UPPGIFTER I SAMH LLSEKONOMIN DESS S TT ATT FUNGERA I SAMSPELET MED POLITISKA

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 Datum Ärende 2015-09-14 LF 16/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Läs mer

YoungTabl er och m nsterundvikande Sverker Lundin September 200 YoungTabl er och m nsterundvikande Examensarbete i matematik Sverker Lundin Examinator: Einar Steingr msson Matematik Chalmers tekniska

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

Laboration med MINITAB, Del 2 Om Fyris ns global uppv rmning

Laboration med MINITAB, Del 2 Om Fyris ns global uppv rmning Laboration med MINITAB, Del 2 Om Fyris ns global uppv rmning Silvelyn Zwanzig, Matematiska Statistik NV1, 2005-03-03 1. Datamaterial I de uppgifter som f ljer skall du l ra dig hur Minitab anv ndas f r

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-05-10 105-136

Protokoll. Kommunstyrelsen 2010-05-10 105-136 Kommunstyrelsen 105-136 Kommunstyrelsen sammanträ de 105. Tillä ggsanslag och uppdrag utbildningsnä mnden 106. Detaljplan för Alingså s, bostä der m m vid Vä stersluttningen, Stadsskogen, antagande 107.

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen

Remiss från Skolinspektionen Berörda kommuner 2016-02-19 1 (1) Dnr 32-2016:803 Remiss från Skolinspektionen Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola

Läs mer

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN

BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN BOKFÖRSÄLJNINGS- STATISTIKEN Första tertialet 2016 Erik Wikberg Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen Bokförsäljningsstatistiken Första tertialet 2016 ERIK WIKBERG

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131 Kommunstyrelsen 122-131 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Fastighetsreglering mellan Jordala 2:3 och Bjä rke Hä radsallmä nning s:1 122. Förordnande av ytterligare en borgerlig begravningsförrä ttare 123.

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer