Publications ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publications (2014-05-27)"

Transkript

1 Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications ( ) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting power relations and policy change, Current Sociology, 61 (2), (doi: / ) Eriksson, Maria, Bruno, Linnea, Näsman, Elisabet (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & Society 27 (3), (DOI: /j x) Dahlkild-Öhman, Gunilla & Eriksson, Maria (2013) Inequality regimes and men s positions in social work, Gender, Work and Organization 20 (1), (doi: /j x) Eriksson, Maria (2012). Participation for children exposed to domestic violence? Social workers approaches and children s strategies, European Journal of Social Work, 15 (2), DOI: / ) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2012). Interviews with children exposed to violence, Children & Society, 26 (1), (DOI: /j x) Eriksson, Maria (2011). Contact, Shared Parenting, and Violence. Children as Witnesses of Domestic Violence in Sweden, International Journal of Law, Policy and the Family, 25 (2), Eriksson, Maria (2010). Children who witness violence as crime victims and changing family law in Sweden, Journal of Child Custody, 7 (2), Eriksson, Maria (2010). Justice or welfare? Nordic women s shelters and children s rights organizations on children exposed to violence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), Visiting Address: Drottninggatan 16 A Postal Address: P.O. Box 325, SE Eskilstuna, Sweden Phone: Visiting Address: Högskoleplan 2 Postal Address: P.O. Box 883, SE Västerås, Sweden Phone: Web:

2 Eriksson, Maria (2009) Girls and boys as victims: social workers approaches to children exposed to violence, Child Abuse Review, 18 (6), (10) Eriksson, Maria and Näsman, Elisabet (2009). Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier [Vulnerable children in family law proceedings: invesigator s approaches and children s strategies] Socialvetenskaplig tidskrift [Journal of Social Research], no 1, Eriksson, Maria (2008) Revolutionary mothers? Interacting power relations, agency and social change, NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 16 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Participation in family law proceedings for children whose father is violent to their mother, Childhood, 15 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Barn som offer och aktörer [Children as victim and actors], Sociologisk forskning [Sociological research], no 2, Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2007). Delaktighet i familjerättsliga utredningsprocesser för barn vars pappa misshandlar mamma [Participation in family law proceedings for children with a father who is violent to their mother], Socionomens forskningssupplement no 22 (Socionomen [The Social Worker] no 6), Eriksson, Maria (2005). Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik [The bad and the normal father power? Fathers violence in Swedish politics]. Tidsskrift for kjønnsforskning [Journal of gender research/norway], No 2, Eriksson, Maria (2002). Men s violence, men s parenting and gender politics in Sweden. NORA: Nordic Journal of Women s Studies, 10 (1), Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2002). Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra : könsgörande i två professionella sammanhang [ Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts]. Kvinnovetenskaplig tidskrift [Journal of women s studies], No. 1, Eriksson, Maria & Hester, Marianne (2001). Violent Men As Good- Enough Fathers? A look at England and Sweden. Violence Against Women, 7 (7), Eriksson, Maria (1998), Biologically similar and anatomically different? The one-sex model and the modern sex/gender distinction, NORA: Nordic Journal of Women's Studies, 6 (1),

3 Books Eriksson, Maria, Bruno, Linnéa & Näsman Elisabet (2013) Domestic violence, family law and school. Children s right to participation, protection, and provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan 3 (10) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011) När barn som upplevt våld möter socialtjänsten om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande [When children exposed to violence encounter the social services on children s perspectives, participation and validation]. Stockholm: Gothia. Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2010). Barns stemmer om vold - Å tolke og forstå. [Children s voices about violence interpreting and understanding, in Norwegian]. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eriksson, Maria (2009) Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete [Children, violence, family law and women s shelter work]. Stockholm: ROKS [Teaching material/handbook]. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2008). Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups. Eriksson, Maria (ed.) (2007). Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria, with Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006). Mäns våld mot kvinnor och barns upplevelser: interventioner, kunskaper och utvecklingsbehov. [Men s violence against women and children s experiences: interventions, knowledge, and issues for future development]. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria, Hester, Marianne, Keskinen, Suvi, & Pringle Keith (eds) (2005). Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld [In the shadow of Daddy. Family law and the handling of fathers violence]. Stehag: Förlags AB Gondolin [Doctoral thesis].

4 Reports Grip, K. & Broberg, A. med Almkvist, Kjerstin, Almkvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, Forssell, Anna, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2013) Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts får våld I en nära relation av en manlig partner [Evaluation of support interventions for mothers subjected to intimate partner violence by a male partner]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology 4 (10) Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria, Iversen, Clara (2011). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria, Berg, Lena & Wallqvist, Annette (2011). Våldsförebyggande arbete med män en kunskapsöversikt [Violence prevention with men a review of the state of knowledge] Stockholm: SKL / SALAR Swedish Association of Local Authorities and Regions. Eriksson, Maria (2011) Insatser för barn och föräldrar [Interventions for children and parents], in Sammanställning av aktuell forskning och kunskap att användas i projektet Att stärka barns rättigheter i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter [A review of the state of knowledge for the project Strenthening children s rights in high conflicy custody and contact cases ]. Stockholm: Allmänna Barnhuset. Eriksson, Maria (2010) Pappa-projektet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala: en kvalitativ utvärdering med brukarperspektiv [The Daddy project at the Anti-violence project for Men in Uppsala. An evaluation with service user perspectives, prel title]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria, med Wychichowska, Marta (2010) Stöd till barn som upplevt våld. Utvecklingen på fältet [Support to children who have experienced violence. The development in the field ]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara, Sharifi, Ulrika (2010). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Preliminära resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Preliminary results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010). Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld

5 mot kvinnor och barn. [Knowledge and practice in development. Evaluation of the Swedish Inheritance Fund s support to projects on men s violence against women and children]. Stockholm: The Swedish Inheritance Fund. 5 (10) Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2010). Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [Working through, rehabilitation and hopes for the future? Evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria & Sohl, Lena (2010). Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Rapport från en uppdragsutbilding [Encounters with violent men: training for social services staff. Report from a special training project]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, A. & Almqvist, L., med Almqvist, K., Axberg, U., Cater, Å. K., Eriksson, M., Forssell, A., Grip, K., Iversen, C., Sharifi, U. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj. Delrapport 1, hösten [Evaluation of support to children who experience serious conflicts in their family. Report no 1]. Göteborg: Göteborgs University, Department of Psychology. Swedish Presidency (2009) Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union. Report from the Swedish Presidency of the Council of the European Union. Stockholm: The Swedish Presidency (especially Violence against women & The girl child in chapter 4 & 5). Eriksson, Maria and Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008). Tillit, styrka, läkning och framtidstro Delrapport i utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [ Trust, strength, healing and hopes for the future. Report to the evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Hanmer, Jalna, Gloor, Danilela & Meier, Hanna, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Kavemann, Barbara, Logar, Rosa, Lovett, Jo, Thiara, Ravi K. (2006). Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual assault, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV), Humphreys, Cathy & Carter, Rachel, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Hanmer, Jalna, Hester, Marianne, Kirwil, Lucyna, Lovett, Jo, Lunnerman, Katinka, Rabe, Heike, Logar, Rosa, Seith Corinna, Thiara, Ravi K. (2006). The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV),

6 Eriksson, Maria (2005). Country report: Current responses to domestic violence within the legal system in Sweden, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) Work-package Research synopsis: legal frameworks and domestic violence (11), 6 (10) The Nordic Council of Ministers (2005). Gender and Violence. A Nordic research programme Final report. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers, TemaNord 2005:544. Eriksson, Maria, Nenola, Aili, Nilsen, Marika M. (eds) (2002). Gender and violence in the Nordic countries. Report from a conference in Køge, Denmark November Copenhagen: Nordic Council of Ministers: TemaNord 2002:545. Eriksson, Maria (2001). Att göra kön - om organisationsteorier och familjerättssekreterare [ Doing gender On Organisational Theory and Family Law Secretaries]. Centre for Women s Studies, Stockholm University. Report No. 22. Book Chapters Eriksson, Maria (2014) Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola [Violence, family law, and children s victimization in preschool and school], in Cederborg, Ann-Christine & Warnling-Nerep, Wiweka (eds) Barnrätt. En Antologi [Child law. An anthology]. Stockholm: Norsteds juridik, Eriksson, Maria (2014) Särskild sårbarhet våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld [Special vulnerability abused women and children who experience violence], in Heimer, G. et al. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 3rd revised edition. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2014). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. 2 nd revised edition. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria (2014). Deltagarnas röster om BRA modellen [User voices about the BRA model], in Lundström Mattsson Åsa (ed.) Barns rätt som anhöriga om att göra barn delaktiga [Children s rights as next of kin enabling children s participation]. Stockholm: Allmänna Barnhuset [Children s Welfare Foundation Sweden] Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2011). Working with Men in a Gender Equality Paradise? The Case of Sweden, in Ruspini, Elisabetta, Hearn, Jeff, Pease, Bob & Pringle, Keith (eds). Men and Masculinities Around the World: Transforming Men s Practices. New York: Palgrave Macmillan.

7 Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (2011), Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar, i Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. Stockholm: Dialogos Förlag. 7 (10) Eriksson, Maria (2011). När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar [When violence comes into the picture: Direct and indirect governance of separated parents], in Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (eds.) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2010) Children s perspectives informing professional welfare practice: a comparative view, in Robb, M. P. & Thomson, R. (eds.) Critical Practice with Children and Young People. Bristol: Policy Press. Tobiasson, Mari-Anne & Eriksson, Maria (2010). IDAPbehandlingsprogram för män som misshandlar [IDAP treatment programme for violent men], in Berman, A. H., & Farbring, C.-Å. (eds.) Kriminalvården i praktiken: Strategier för att minska återfall i brott och missbruk [Correctional work in practice: Strategies for Minimizing Relapse in Crime and Addiction]. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2009). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008), Motstridiga förståelser av risk och riskbedömningar i familjerättssammanhang [Contradictory notions of risk and risk assessments in the context of family law], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups.(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Intervjuer och barns delaktighet [Interviews and children s participation], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Att bemöta utsatta barn som offer och aktörer [Approaching vulnerable children as victims and actors], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman,

8 E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) 8 (10) Näsman, Elisabet, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria (2008). Perspektiv på barns röster om våld [Perspectives on childrens voices about violence], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria (2008). Barn som upplever våld män som utövar våld [Children who experience violence men who use violence], in Heimer, G. & Sandberg, D. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 2nd revised edition. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Maria (2008). From witness to crime victim? Nordic approaches to children exposed to violence in their family, in Aromaa, K. & Sarimo, M. (eds) Conference report from the 3rd Nordic Vonference on Victimology and Victim Support, Helsinki: Ministry of Justice. Eriksson, Maria (2007). Fatherhood and violence. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria (2007). Childhood Studies. Theoretical perspectives. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria, with Oranen, Mikko, Solberg, Anne, Vatnar, Solveig K. B. (2007). Introduktion: Nordiska perspektiv på barn som upplever våld i sin familj [Introduction: Nordic perspectives on children who experience violence in their family]. In Eriksson, M. (ed.): Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag Eriksson, Maria (2007). Fäders våld mot kvinnor och barns situation: interventioner på olika planeter? [Fathers violence against women and children s situation: interventions on different planets?]. In Eriksson, M. (ed): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence. Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2006). Gender equality, child welfare and fathers rights in Sweden. In Collier, R. and Sheldon, S. (eds): Fathers' Rights Activism and Law Reform in Comparative Perspective. Oxford: Hart Publishing.

9 Eriksson, Maria (2006). Motvalls mödrar? Interagerande maktordningar och utrymmen för handling [Contrary mothers? Interacting power relations and spaces for action]. In Sandell, K. & Mulinari, D. (eds.). Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld [Feminist interventions. narratives about and from another world]. Stockholm: Atlas. 9 (10) Eriksson, Maria (2006). Avvikande eller osynlig. Rasifierande praktiker i familjerättssekreterares hantering av fäders våld [Deviant or invisible. Racializing practices in family law social workers handling of fathers violence]. I P. de los Reyes (ed.): Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering [On the limits for welfare. Report to the public inquiry on power, integration and structural discrimination], SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria (2006). Sichtbares oder unsichtbares Kind? Professionelle Ansätze in der Arbeit mit Kindern gewalttätiger Väter in Schweden, in Kavemann, B. and Kreyssig, U. (eds): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Eriksson, Maria (2005). A visible or invisible child? Professionals approaches to children whose father is violent to their mother, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press, Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2005). Introduction: Nordic issues and dilemmas, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). Barns vars pappa misshandlar mamma [Children with fathers who are violent to women]. In Heimer, G. and Posse, B. (eds.): Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2003). Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts. In Gunnarsson, E. et al. (ed.): Where have all the structures gone? doing gender in organisations, Examples from Finland, Norway and Sweden, Centre for Women s Studies. Stockholm University, Eriksson, Maria (2002). Pappors våld och det svenska jämställdhetsprojektet - om kön, separationer och skydd av barn [Daddies violence and the Swedish gender equality project gender, separations and protection of children]. In Karstensen, G. (ed.): Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens , Stockholm [Subjectivity, politics and gender construction. Report from a Nordic Research Conference] Oslo: NIKK: Nordic

10 Institute for Women s Studies and Gender Research, Occational papers no 8, (10) Eriksson, Maria (2001). Om vårdnad, boende och umgänge [On custody, residence and contact]. In Metell, B. (ed.): Barn som ser pappa slå [Children who see Daddy hit]. Stockholm: Förslagshuset Gothia, Eriksson, Maria (2001b). Våldsamma pappor - finns de? Separationer, Barnets bästa och könspolitik på 1990-talet [Violent Daddies Do they exist? Separations, The best interests of the child and gender politics in the 1990s]. In Franck, O. (ed.): Kvinnligt - Manligt - Barnsligt: Kön, kärlek och föräldraskap i tjugohundratalets Sverige [Gender, love and parenthood in 21 st century Sweden]. Organisation for Teachers in Religion. Yearbook 2001, Vol. 33, Eriksson, Maria (1997). Biologiskt lika och anatomiskt olika? Kropp, kön och biologi och den moderna sex/gender distinktionen [Biologically similar and anatomically different? Body, gender and biology and the modern sex/gender distinction]. In Könssorter(ing). Forskning om kön och makt. Festskrift till professor Eva Lundgren [Research on sex/gender and power. A miscellany in honour of professor Eva Lundgren]. Working Paper Series 1, Department of Sociology, Uppsala University, Eriksson, Maria (1996). Om Kärleksnöjet. Kön och biologi kring sekelskiftet 1800 [On the pleasures of love. Sex, gender and biology at the turn of the 19th century]. Lychnos. Idéhistorisk årsbok 1996 [Yearbook of History of Ideas]. Uppsala: Swedish Science Press 1996,

Publications (2012-11-01)

Publications (2012-11-01) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (9) Publications (2012-11-01) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2012/early view) Tackling violence in intimacy:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Barn som offer och aktörer

Barn som offer och aktörer ANFÖRANDE 81 Maria Eriksson, Elisabet Näsman Barn som offer och aktörer Medan de första formuleringarna om barns rättigheter i Nationernas Förbund endast konstruerade barn som ett objekt i behov av vuxnas

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015

Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015 Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015 Varför? Exempel 1: Lägesbeskrivning av utvärderingar av insatser till våldsutövande män (Eriksson

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv

Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv Finns det ett gap mellan dem? Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala universitet Ett verkställighetsmål: de är inte

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Det är ju otroligt viktigt

Det är ju otroligt viktigt Det är ju otroligt viktigt med Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala universitet Maria Eriksson, projektledare Gunilla Dahlkild Öhman Finansiär: FAS Ett verkställighetsmål: de är inte småbarn

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande Barns delaktighet och inflytande 2014-10-24 Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete Mälardalens högskola VARFÖR SKALL VI GÖRA BARN DELAKTIGA? FN:s konventioner Rekommendation från Committee of Ministers

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Föreläsningen idag. Barns röster i vårdnadstvister 12-03-07. Lagstiftning om vårdnad. Barn med separerade föräldrar

Föreläsningen idag. Barns röster i vårdnadstvister 12-03-07. Lagstiftning om vårdnad. Barn med separerade föräldrar 12-03-07 Föreläsningen idag Barn i separerade familjer Barns röster i vårdnadstvister - om verkställighet och professionellas riskbedömningar Lagstiftning Perspektiv på föräldrar perspektiv på (samtal

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Barn och unga som lever med våld v hemmet Göteborg 2012

Barn och unga som lever med våld v hemmet Göteborg 2012 Barn och unga som lever med våld v i hemmet Göteborg 2012 Kjerstin Almqvist Specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, Professor i medicinsk psykologi Karlstads Universitet Våld i nära n relationer

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Skolan, familjerätten och barnen

Skolan, familjerätten och barnen Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr 2, 73 92 Skolan, familjerätten och barnen Linnéa Bruno School, family law and children exposed to violence. The intersection between family law proceedings and the

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och interventioner vid hedersrelaterat våld mot kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor Statistik och kunskapsläge 2011. Kort rapport inför Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november

Mäns våld mot kvinnor Statistik och kunskapsläge 2011. Kort rapport inför Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november Mäns våld mot kvinnor Statistik och kunskapsläge 2011 Kort rapport inför Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november A woman who lives in the shadow of daily violence is not

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Policies and strategies to promote social equity in health

Policies and strategies to promote social equity in health Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health Background document to WHO Strategy paper for Europe This working paper was originally published in print

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits

SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2210, Familjebehandling i psykosocialt arbete, 15,0 högskolepoäng Family Treatment in Psychosocial Work, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt

Motverka studieavbrott. En sammanfattande kunskapsöversikt Motverka studieavbrott En sammanfattande kunskapsöversikt Forskning om studieavbrott 2014:1 Motverka studieavbrott - En sammanfattande kunskapsöversikt Översättning och sammanfattning: Anna Liljeström

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst Barn i familjer med våld Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Utomhus av obekant 15% Inomhus av obekant 10% Nationell konferens Barn som Anhöriga Uppsala 14-15 oktober 2013 Ulf Axberg

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514. Course Code

COURSE SYLLABUS. Basic Course in Social Science. School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514. Course Code School of Social Sciences Reg. No. SVI 2007/197-514 Course Code COURSE SYLLABUS Basic Course in Social Science PA5001 Date of decision 2007-12-03 Decision-making Body Institutionsstyrelsen Valid from 2008-01-01

Läs mer

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg

Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning. BUP Göteborg Barn utsatta för våld i nära relationer och barnmisshandel. Kartläggning, riskskyddsbedömning och behandling inom BUP Göteborg finansierad av Brottsoffermyndigheten Forskningsrådet om Arbetsliv och Sociala

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor 2015-09-12 Area-möte ZONTA Tema: Advocacy Mäns våld mot kvinnor Ing-Marie Andrée Mångfaldsstrateg i Landstinget Sörmland Faktapass: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer Ur Det finns stunder filmavsnitt

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University

EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm University January 2013 CV Anders Nilsson Department of Criminology Stockholm University S-106 91 Stockholm E-mail: anders.nilsson@criminology.su.se EDUCATION 2006 Docent (Associate professor) in Criminology, Stockholm

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer