Publications ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publications (2014-05-27)"

Transkript

1 Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications ( ) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting power relations and policy change, Current Sociology, 61 (2), (doi: / ) Eriksson, Maria, Bruno, Linnea, Näsman, Elisabet (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & Society 27 (3), (DOI: /j x) Dahlkild-Öhman, Gunilla & Eriksson, Maria (2013) Inequality regimes and men s positions in social work, Gender, Work and Organization 20 (1), (doi: /j x) Eriksson, Maria (2012). Participation for children exposed to domestic violence? Social workers approaches and children s strategies, European Journal of Social Work, 15 (2), DOI: / ) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2012). Interviews with children exposed to violence, Children & Society, 26 (1), (DOI: /j x) Eriksson, Maria (2011). Contact, Shared Parenting, and Violence. Children as Witnesses of Domestic Violence in Sweden, International Journal of Law, Policy and the Family, 25 (2), Eriksson, Maria (2010). Children who witness violence as crime victims and changing family law in Sweden, Journal of Child Custody, 7 (2), Eriksson, Maria (2010). Justice or welfare? Nordic women s shelters and children s rights organizations on children exposed to violence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), Visiting Address: Drottninggatan 16 A Postal Address: P.O. Box 325, SE Eskilstuna, Sweden Phone: Visiting Address: Högskoleplan 2 Postal Address: P.O. Box 883, SE Västerås, Sweden Phone: Web:

2 Eriksson, Maria (2009) Girls and boys as victims: social workers approaches to children exposed to violence, Child Abuse Review, 18 (6), (10) Eriksson, Maria and Näsman, Elisabet (2009). Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier [Vulnerable children in family law proceedings: invesigator s approaches and children s strategies] Socialvetenskaplig tidskrift [Journal of Social Research], no 1, Eriksson, Maria (2008) Revolutionary mothers? Interacting power relations, agency and social change, NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 16 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Participation in family law proceedings for children whose father is violent to their mother, Childhood, 15 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Barn som offer och aktörer [Children as victim and actors], Sociologisk forskning [Sociological research], no 2, Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2007). Delaktighet i familjerättsliga utredningsprocesser för barn vars pappa misshandlar mamma [Participation in family law proceedings for children with a father who is violent to their mother], Socionomens forskningssupplement no 22 (Socionomen [The Social Worker] no 6), Eriksson, Maria (2005). Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik [The bad and the normal father power? Fathers violence in Swedish politics]. Tidsskrift for kjønnsforskning [Journal of gender research/norway], No 2, Eriksson, Maria (2002). Men s violence, men s parenting and gender politics in Sweden. NORA: Nordic Journal of Women s Studies, 10 (1), Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2002). Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra : könsgörande i två professionella sammanhang [ Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts]. Kvinnovetenskaplig tidskrift [Journal of women s studies], No. 1, Eriksson, Maria & Hester, Marianne (2001). Violent Men As Good- Enough Fathers? A look at England and Sweden. Violence Against Women, 7 (7), Eriksson, Maria (1998), Biologically similar and anatomically different? The one-sex model and the modern sex/gender distinction, NORA: Nordic Journal of Women's Studies, 6 (1),

3 Books Eriksson, Maria, Bruno, Linnéa & Näsman Elisabet (2013) Domestic violence, family law and school. Children s right to participation, protection, and provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan 3 (10) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011) När barn som upplevt våld möter socialtjänsten om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande [When children exposed to violence encounter the social services on children s perspectives, participation and validation]. Stockholm: Gothia. Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2010). Barns stemmer om vold - Å tolke og forstå. [Children s voices about violence interpreting and understanding, in Norwegian]. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eriksson, Maria (2009) Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete [Children, violence, family law and women s shelter work]. Stockholm: ROKS [Teaching material/handbook]. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2008). Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups. Eriksson, Maria (ed.) (2007). Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria, with Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006). Mäns våld mot kvinnor och barns upplevelser: interventioner, kunskaper och utvecklingsbehov. [Men s violence against women and children s experiences: interventions, knowledge, and issues for future development]. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria, Hester, Marianne, Keskinen, Suvi, & Pringle Keith (eds) (2005). Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld [In the shadow of Daddy. Family law and the handling of fathers violence]. Stehag: Förlags AB Gondolin [Doctoral thesis].

4 Reports Grip, K. & Broberg, A. med Almkvist, Kjerstin, Almkvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, Forssell, Anna, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2013) Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts får våld I en nära relation av en manlig partner [Evaluation of support interventions for mothers subjected to intimate partner violence by a male partner]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology 4 (10) Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria, Iversen, Clara (2011). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria, Berg, Lena & Wallqvist, Annette (2011). Våldsförebyggande arbete med män en kunskapsöversikt [Violence prevention with men a review of the state of knowledge] Stockholm: SKL / SALAR Swedish Association of Local Authorities and Regions. Eriksson, Maria (2011) Insatser för barn och föräldrar [Interventions for children and parents], in Sammanställning av aktuell forskning och kunskap att användas i projektet Att stärka barns rättigheter i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter [A review of the state of knowledge for the project Strenthening children s rights in high conflicy custody and contact cases ]. Stockholm: Allmänna Barnhuset. Eriksson, Maria (2010) Pappa-projektet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala: en kvalitativ utvärdering med brukarperspektiv [The Daddy project at the Anti-violence project for Men in Uppsala. An evaluation with service user perspectives, prel title]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria, med Wychichowska, Marta (2010) Stöd till barn som upplevt våld. Utvecklingen på fältet [Support to children who have experienced violence. The development in the field ]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara, Sharifi, Ulrika (2010). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Preliminära resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Preliminary results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010). Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld

5 mot kvinnor och barn. [Knowledge and practice in development. Evaluation of the Swedish Inheritance Fund s support to projects on men s violence against women and children]. Stockholm: The Swedish Inheritance Fund. 5 (10) Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2010). Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [Working through, rehabilitation and hopes for the future? Evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria & Sohl, Lena (2010). Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Rapport från en uppdragsutbilding [Encounters with violent men: training for social services staff. Report from a special training project]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, A. & Almqvist, L., med Almqvist, K., Axberg, U., Cater, Å. K., Eriksson, M., Forssell, A., Grip, K., Iversen, C., Sharifi, U. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj. Delrapport 1, hösten [Evaluation of support to children who experience serious conflicts in their family. Report no 1]. Göteborg: Göteborgs University, Department of Psychology. Swedish Presidency (2009) Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union. Report from the Swedish Presidency of the Council of the European Union. Stockholm: The Swedish Presidency (especially Violence against women & The girl child in chapter 4 & 5). Eriksson, Maria and Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008). Tillit, styrka, läkning och framtidstro Delrapport i utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [ Trust, strength, healing and hopes for the future. Report to the evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Hanmer, Jalna, Gloor, Danilela & Meier, Hanna, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Kavemann, Barbara, Logar, Rosa, Lovett, Jo, Thiara, Ravi K. (2006). Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual assault, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV), Humphreys, Cathy & Carter, Rachel, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Hanmer, Jalna, Hester, Marianne, Kirwil, Lucyna, Lovett, Jo, Lunnerman, Katinka, Rabe, Heike, Logar, Rosa, Seith Corinna, Thiara, Ravi K. (2006). The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV),

6 Eriksson, Maria (2005). Country report: Current responses to domestic violence within the legal system in Sweden, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) Work-package Research synopsis: legal frameworks and domestic violence (11), 6 (10) The Nordic Council of Ministers (2005). Gender and Violence. A Nordic research programme Final report. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers, TemaNord 2005:544. Eriksson, Maria, Nenola, Aili, Nilsen, Marika M. (eds) (2002). Gender and violence in the Nordic countries. Report from a conference in Køge, Denmark November Copenhagen: Nordic Council of Ministers: TemaNord 2002:545. Eriksson, Maria (2001). Att göra kön - om organisationsteorier och familjerättssekreterare [ Doing gender On Organisational Theory and Family Law Secretaries]. Centre for Women s Studies, Stockholm University. Report No. 22. Book Chapters Eriksson, Maria (2014) Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola [Violence, family law, and children s victimization in preschool and school], in Cederborg, Ann-Christine & Warnling-Nerep, Wiweka (eds) Barnrätt. En Antologi [Child law. An anthology]. Stockholm: Norsteds juridik, Eriksson, Maria (2014) Särskild sårbarhet våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld [Special vulnerability abused women and children who experience violence], in Heimer, G. et al. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 3rd revised edition. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2014). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. 2 nd revised edition. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria (2014). Deltagarnas röster om BRA modellen [User voices about the BRA model], in Lundström Mattsson Åsa (ed.) Barns rätt som anhöriga om att göra barn delaktiga [Children s rights as next of kin enabling children s participation]. Stockholm: Allmänna Barnhuset [Children s Welfare Foundation Sweden] Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2011). Working with Men in a Gender Equality Paradise? The Case of Sweden, in Ruspini, Elisabetta, Hearn, Jeff, Pease, Bob & Pringle, Keith (eds). Men and Masculinities Around the World: Transforming Men s Practices. New York: Palgrave Macmillan.

7 Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (2011), Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar, i Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. Stockholm: Dialogos Förlag. 7 (10) Eriksson, Maria (2011). När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar [When violence comes into the picture: Direct and indirect governance of separated parents], in Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (eds.) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2010) Children s perspectives informing professional welfare practice: a comparative view, in Robb, M. P. & Thomson, R. (eds.) Critical Practice with Children and Young People. Bristol: Policy Press. Tobiasson, Mari-Anne & Eriksson, Maria (2010). IDAPbehandlingsprogram för män som misshandlar [IDAP treatment programme for violent men], in Berman, A. H., & Farbring, C.-Å. (eds.) Kriminalvården i praktiken: Strategier för att minska återfall i brott och missbruk [Correctional work in practice: Strategies for Minimizing Relapse in Crime and Addiction]. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2009). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008), Motstridiga förståelser av risk och riskbedömningar i familjerättssammanhang [Contradictory notions of risk and risk assessments in the context of family law], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups.(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Intervjuer och barns delaktighet [Interviews and children s participation], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Att bemöta utsatta barn som offer och aktörer [Approaching vulnerable children as victims and actors], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman,

8 E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) 8 (10) Näsman, Elisabet, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria (2008). Perspektiv på barns röster om våld [Perspectives on childrens voices about violence], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria (2008). Barn som upplever våld män som utövar våld [Children who experience violence men who use violence], in Heimer, G. & Sandberg, D. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 2nd revised edition. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Maria (2008). From witness to crime victim? Nordic approaches to children exposed to violence in their family, in Aromaa, K. & Sarimo, M. (eds) Conference report from the 3rd Nordic Vonference on Victimology and Victim Support, Helsinki: Ministry of Justice. Eriksson, Maria (2007). Fatherhood and violence. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria (2007). Childhood Studies. Theoretical perspectives. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria, with Oranen, Mikko, Solberg, Anne, Vatnar, Solveig K. B. (2007). Introduktion: Nordiska perspektiv på barn som upplever våld i sin familj [Introduction: Nordic perspectives on children who experience violence in their family]. In Eriksson, M. (ed.): Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag Eriksson, Maria (2007). Fäders våld mot kvinnor och barns situation: interventioner på olika planeter? [Fathers violence against women and children s situation: interventions on different planets?]. In Eriksson, M. (ed): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence. Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2006). Gender equality, child welfare and fathers rights in Sweden. In Collier, R. and Sheldon, S. (eds): Fathers' Rights Activism and Law Reform in Comparative Perspective. Oxford: Hart Publishing.

9 Eriksson, Maria (2006). Motvalls mödrar? Interagerande maktordningar och utrymmen för handling [Contrary mothers? Interacting power relations and spaces for action]. In Sandell, K. & Mulinari, D. (eds.). Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld [Feminist interventions. narratives about and from another world]. Stockholm: Atlas. 9 (10) Eriksson, Maria (2006). Avvikande eller osynlig. Rasifierande praktiker i familjerättssekreterares hantering av fäders våld [Deviant or invisible. Racializing practices in family law social workers handling of fathers violence]. I P. de los Reyes (ed.): Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering [On the limits for welfare. Report to the public inquiry on power, integration and structural discrimination], SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria (2006). Sichtbares oder unsichtbares Kind? Professionelle Ansätze in der Arbeit mit Kindern gewalttätiger Väter in Schweden, in Kavemann, B. and Kreyssig, U. (eds): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Eriksson, Maria (2005). A visible or invisible child? Professionals approaches to children whose father is violent to their mother, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press, Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2005). Introduction: Nordic issues and dilemmas, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). Barns vars pappa misshandlar mamma [Children with fathers who are violent to women]. In Heimer, G. and Posse, B. (eds.): Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2003). Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts. In Gunnarsson, E. et al. (ed.): Where have all the structures gone? doing gender in organisations, Examples from Finland, Norway and Sweden, Centre for Women s Studies. Stockholm University, Eriksson, Maria (2002). Pappors våld och det svenska jämställdhetsprojektet - om kön, separationer och skydd av barn [Daddies violence and the Swedish gender equality project gender, separations and protection of children]. In Karstensen, G. (ed.): Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens , Stockholm [Subjectivity, politics and gender construction. Report from a Nordic Research Conference] Oslo: NIKK: Nordic

10 Institute for Women s Studies and Gender Research, Occational papers no 8, (10) Eriksson, Maria (2001). Om vårdnad, boende och umgänge [On custody, residence and contact]. In Metell, B. (ed.): Barn som ser pappa slå [Children who see Daddy hit]. Stockholm: Förslagshuset Gothia, Eriksson, Maria (2001b). Våldsamma pappor - finns de? Separationer, Barnets bästa och könspolitik på 1990-talet [Violent Daddies Do they exist? Separations, The best interests of the child and gender politics in the 1990s]. In Franck, O. (ed.): Kvinnligt - Manligt - Barnsligt: Kön, kärlek och föräldraskap i tjugohundratalets Sverige [Gender, love and parenthood in 21 st century Sweden]. Organisation for Teachers in Religion. Yearbook 2001, Vol. 33, Eriksson, Maria (1997). Biologiskt lika och anatomiskt olika? Kropp, kön och biologi och den moderna sex/gender distinktionen [Biologically similar and anatomically different? Body, gender and biology and the modern sex/gender distinction]. In Könssorter(ing). Forskning om kön och makt. Festskrift till professor Eva Lundgren [Research on sex/gender and power. A miscellany in honour of professor Eva Lundgren]. Working Paper Series 1, Department of Sociology, Uppsala University, Eriksson, Maria (1996). Om Kärleksnöjet. Kön och biologi kring sekelskiftet 1800 [On the pleasures of love. Sex, gender and biology at the turn of the 19th century]. Lychnos. Idéhistorisk årsbok 1996 [Yearbook of History of Ideas]. Uppsala: Swedish Science Press 1996,

Publications (2012-11-01)

Publications (2012-11-01) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (9) Publications (2012-11-01) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2012/early view) Tackling violence in intimacy:

Läs mer

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd?

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Maria Eriksson maria.eriksson@soc.uu.se Barnkonventionen till vilken nytta för socialtjänstens barn? 4 november 2009 Rasmus (10): Då dom

Läs mer

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd?

Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Barns delaktighet: en förutsättning för barns skydd och välfärd? Maria Eriksson maria.eriksson@soc.uu.se Barnkonventionen till vilken nytta för socialtjänstens barn? 4 november 2009 Rasmus (10): Då dom

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Möten med barn som upplevt våld: barns perspektiv. Maria Eriksson Familjerättsdagarna 23 mars 2012

Möten med barn som upplevt våld: barns perspektiv. Maria Eriksson Familjerättsdagarna 23 mars 2012 Möten med barn som upplevt våld: barns perspektiv Maria Eriksson maria.eriksson@soc.uu.se Familjerättsdagarna 23 mars 2012 Barn som upplevt pappas våld mot mamma möter familjerätten: utsatta barn som sociala

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp Social Work Ba (B), Social work in a Swedish and global context, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Barn som offer och aktörer

Barn som offer och aktörer ANFÖRANDE 81 Maria Eriksson, Elisabet Näsman Barn som offer och aktörer Medan de första formuleringarna om barns rättigheter i Nationernas Förbund endast konstruerade barn som ett objekt i behov av vuxnas

Läs mer

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursplan. 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 1 (5) Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart 2016-11-16 Nationellt centrum för National Centre for Knowledge on Men s Violence Against Women SE-751 85 Uppsala

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON 6 DECEMBER 2007

CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON 6 DECEMBER 2007 1 6 DECEMBER 2007 CURRICULUM VITAE ROBERT SVENSSON Birth: 3 March 1971 Address (office): Malmö University, Health and Society, SE-205 06 Malmö, Sweden Phone (office): +46 40 665 77 81 E-mail: robert.svensson@mah.se

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

OFRIDSTID Fäders våld, staten och den separerande familjen. Linnéa Bruno Doktorand i sociologi

OFRIDSTID Fäders våld, staten och den separerande familjen. Linnéa Bruno Doktorand i sociologi OFRIDSTID Fäders våld, staten och den separerande familjen Linnéa Bruno Doktorand i sociologi Upplägg Ofridstid före och efter separation vad hindrar barnfrid och kvinnofrid? Problemområde, syfte, frågor

Läs mer

Befolkning, utveckling och samarbete

Befolkning, utveckling och samarbete HEALTH DIVISION DOCUMENT 1997:4 Positionspapper Befolkning, utveckling och samarbete Maj 1997 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för demokrati och social utveckling Hälsoenheten

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja

Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja Barns umgänge med våldsutövande fäder - behov, rättigheter och vilja Svenska föreningen för familjeterapi 2016-10-14 Anna L Jonhed, fil dr. i socialt arbete, Örebro universitet Upplägg 1. Barn och våld

Läs mer

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Class, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld

'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld 'Om du tittar så åker du ut' Metodologiska och empiriska utmaningar i forskning om barn och våld Carolina Överlien Docentföreläsning, ISV, Linköping universitet 2 dec. 2014 Barns erfarenheter av livet

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Ht 07 Socialt arbete C Vetenskaplig artikel. Seminariedatum: 2008-01-15

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Ht 07 Socialt arbete C Vetenskaplig artikel. Seminariedatum: 2008-01-15 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Ht 07 Socialt arbete C Vetenskaplig artikel - Före och efter Trappan-modellen - En pilotstudie om psykiska, emotionella och beteendemässiga

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd CURRICULUM VITAE Helena Svaleryd Work: Home: Research Institute of Ersmässgränd 11 Industrial Economics, SE-129 43 Hägersten Box 55665 SE- 102 15 Stockholm Phone: +46-8-665 4529 Email: Helena.Svaleryd@ifn.se

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015

Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar. Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015 Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar Maria Eriksson SVUF konferens 8-9 oktober 2015 Varför? Exempel 1: Lägesbeskrivning av utvärderingar av insatser till våldsutövande män (Eriksson

Läs mer

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMMNA VÅRDEN CARE-LEAVERS EN UTSATT GRUPP ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET EN VIKTIG

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS

OLIKA STRATEGIER VID VÅRD AV PERSONER MED DEMENS OLIKA STRATEGIER VID 1 2 3 4 5 6 7 8 Athlin E (1988) Nursing based on an interaction applied to patients with eating problems and suffering from Parkinson s disease and dementia. Umeå: University Medical

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits

Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits 1 (6) Course Syllabus: Social Work Ba (A), Social work as profession and subject - introduction, 22.5 credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv

Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv Barns bästa och rätt till delaktighet - professionellas och barns perspektiv Finns det ett gap mellan dem? Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala universitet Ett verkställighetsmål: de är inte

Läs mer

Övergrepp online. Stockholm 1 juni 2006. - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar

Övergrepp online. Stockholm 1 juni 2006. - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar Övergrepp online - psykologiskt stöd och upprättelse för barn och unga som utsatts för internetrelaterade sexuella kränkningar Stockholm 1 juni 2006 Konferensen kommer att hållas på engelska. Ett samarbete

Läs mer

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Avhandlingens syfte och metoder Det övergripande syftet är att undersöka en rad

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Susanne Johansson, doktorand. Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) Centrum för idrottsforskning (CIF)

Susanne Johansson, doktorand. Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) Centrum för idrottsforskning (CIF) Susanne Johansson, doktorand Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) Centrum för idrottsforskning (CIF) Relationer med sexuellt umgänge som en gemensam nämnare Båda parter minst 15 år gamla Heterosexuella

Läs mer

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements:

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements: SOB521 - file:///i /Examen/Kristinas nya mapp/ects/svi/sociologi/ec_sob521.html Code: SOB521 Date: End of January - Beginning of June Name: Schedule: 80h of lectures, 7-8 hours per week of lectures, tutorials

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas?

Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Varför ska frågan

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

I utkanten av normen Vårdande och maskulinitet

I utkanten av normen Vårdande och maskulinitet I utkanten av normen Vårdande och maskulinitet Jonas Sandberg, docent Avdelningen för Omvårdnad, Jönköping University och Palliativt Forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola DEN ÄLDRE MANNENS HISTORIK

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Våra forskningsrapporter. Bakgrund. Projektets tre delar. Uppdraget från SoS 2012-2014 15-11-19. Doktorsavhandlingar

Våra forskningsrapporter. Bakgrund. Projektets tre delar. Uppdraget från SoS 2012-2014 15-11-19. Doktorsavhandlingar Presenta(on Socialdepartementet 2015-09- 22 Anders Broberg Kjerstin Almqvist Professor i klinisk psykologi Professor i medicinsk psykologi Psykologiska institutionen Institutionen för sociala och Göteborgs

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård

Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård Centrala resultat Tidigt ingripande i familje- och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård RutiiNiksi-projektet (2011 2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Trauma! (friskfaktorer)

Trauma! (friskfaktorer) Trauma! (friskfaktorer) Göteborg 2015-09-16 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet ole.hultmann@psy.gu.se Specialistpsykolog, psykoterapeut 1 Föreläsningens

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

MARTIN LUNDIN. March 30, 2017

MARTIN LUNDIN. March 30, 2017 CV MARTIN LUNDIN March 30, 2017 Address: IFAU, BOX 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Telephone: +46 18 471 60 59 Fax: +46 18 471 70 71 E-mail: martin.lundin@ifau.uu.se Personal information: Born June 14,

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grundnivå SKGCXX Kursens hp 30 Nivåklassificering

Läs mer

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Maria Strömbäck Med dr, leg fysioterapeut Mo=agning unga vuxna, FoU-enheten Psykiatriska kliniken, NUS, Umeå maria.stromback@vll.se Föreläsningens innehåll

Läs mer

Det är ju otroligt viktigt

Det är ju otroligt viktigt Det är ju otroligt viktigt med Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala universitet Maria Eriksson, projektledare Gunilla Dahlkild Öhman Finansiär: FAS Ett verkställighetsmål: de är inte småbarn

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

UMGÄNGESSTÖD FÖR BARN ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN. Ann-Sofie Bergman

UMGÄNGESSTÖD FÖR BARN ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN. Ann-Sofie Bergman UMGÄNGESSTÖD FÖR BARN ENLIGT FÖRÄLDRABALKEN Ann-Sofie Bergman ann-sofie.bergman@lnu.se Utvärdering av umgängestöd Utvärderingen genomförd 2015-2016 vid en verksamhet för umgängesstöd i Stockholm, beställd

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer