Publications ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publications (2014-05-27)"

Transkript

1 Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications ( ) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting power relations and policy change, Current Sociology, 61 (2), (doi: / ) Eriksson, Maria, Bruno, Linnea, Näsman, Elisabet (2013). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & Society 27 (3), (DOI: /j x) Dahlkild-Öhman, Gunilla & Eriksson, Maria (2013) Inequality regimes and men s positions in social work, Gender, Work and Organization 20 (1), (doi: /j x) Eriksson, Maria (2012). Participation for children exposed to domestic violence? Social workers approaches and children s strategies, European Journal of Social Work, 15 (2), DOI: / ) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2012). Interviews with children exposed to violence, Children & Society, 26 (1), (DOI: /j x) Eriksson, Maria (2011). Contact, Shared Parenting, and Violence. Children as Witnesses of Domestic Violence in Sweden, International Journal of Law, Policy and the Family, 25 (2), Eriksson, Maria (2010). Children who witness violence as crime victims and changing family law in Sweden, Journal of Child Custody, 7 (2), Eriksson, Maria (2010). Justice or welfare? Nordic women s shelters and children s rights organizations on children exposed to violence, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), Visiting Address: Drottninggatan 16 A Postal Address: P.O. Box 325, SE Eskilstuna, Sweden Phone: Visiting Address: Högskoleplan 2 Postal Address: P.O. Box 883, SE Västerås, Sweden Phone: Web:

2 Eriksson, Maria (2009) Girls and boys as victims: social workers approaches to children exposed to violence, Child Abuse Review, 18 (6), (10) Eriksson, Maria and Näsman, Elisabet (2009). Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier [Vulnerable children in family law proceedings: invesigator s approaches and children s strategies] Socialvetenskaplig tidskrift [Journal of Social Research], no 1, Eriksson, Maria (2008) Revolutionary mothers? Interacting power relations, agency and social change, NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 16 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Participation in family law proceedings for children whose father is violent to their mother, Childhood, 15 (2), Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Barn som offer och aktörer [Children as victim and actors], Sociologisk forskning [Sociological research], no 2, Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2007). Delaktighet i familjerättsliga utredningsprocesser för barn vars pappa misshandlar mamma [Participation in family law proceedings for children with a father who is violent to their mother], Socionomens forskningssupplement no 22 (Socionomen [The Social Worker] no 6), Eriksson, Maria (2005). Den onda och den normala fadersmakten? Fäders våld i svensk offentlig politik [The bad and the normal father power? Fathers violence in Swedish politics]. Tidsskrift for kjønnsforskning [Journal of gender research/norway], No 2, Eriksson, Maria (2002). Men s violence, men s parenting and gender politics in Sweden. NORA: Nordic Journal of Women s Studies, 10 (1), Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2002). Kön har ingen betydelse men könsblandning är bra : könsgörande i två professionella sammanhang [ Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts]. Kvinnovetenskaplig tidskrift [Journal of women s studies], No. 1, Eriksson, Maria & Hester, Marianne (2001). Violent Men As Good- Enough Fathers? A look at England and Sweden. Violence Against Women, 7 (7), Eriksson, Maria (1998), Biologically similar and anatomically different? The one-sex model and the modern sex/gender distinction, NORA: Nordic Journal of Women's Studies, 6 (1),

3 Books Eriksson, Maria, Bruno, Linnéa & Näsman Elisabet (2013) Domestic violence, family law and school. Children s right to participation, protection, and provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan 3 (10) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011) När barn som upplevt våld möter socialtjänsten om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande [When children exposed to violence encounter the social services on children s perspectives, participation and validation]. Stockholm: Gothia. Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2010). Barns stemmer om vold - Å tolke og forstå. [Children s voices about violence interpreting and understanding, in Norwegian]. Oslo: Gyldendal Akademisk. Eriksson, Maria (2009) Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete [Children, violence, family law and women s shelter work]. Stockholm: ROKS [Teaching material/handbook]. Eriksson, Maria, Cater, Åsa. K., Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet (eds) (2008). Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups. Eriksson, Maria (ed.) (2007). Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria, with Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006). Mäns våld mot kvinnor och barns upplevelser: interventioner, kunskaper och utvecklingsbehov. [Men s violence against women and children s experiences: interventions, knowledge, and issues for future development]. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria, Hester, Marianne, Keskinen, Suvi, & Pringle Keith (eds) (2005). Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld [In the shadow of Daddy. Family law and the handling of fathers violence]. Stehag: Förlags AB Gondolin [Doctoral thesis].

4 Reports Grip, K. & Broberg, A. med Almkvist, Kjerstin, Almkvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, Forssell, Anna, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2013) Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts får våld I en nära relation av en manlig partner [Evaluation of support interventions for mothers subjected to intimate partner violence by a male partner]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology 4 (10) Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria, Iversen, Clara (2011). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria, Berg, Lena & Wallqvist, Annette (2011). Våldsförebyggande arbete med män en kunskapsöversikt [Violence prevention with men a review of the state of knowledge] Stockholm: SKL / SALAR Swedish Association of Local Authorities and Regions. Eriksson, Maria (2011) Insatser för barn och föräldrar [Interventions for children and parents], in Sammanställning av aktuell forskning och kunskap att användas i projektet Att stärka barns rättigheter i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter [A review of the state of knowledge for the project Strenthening children s rights in high conflicy custody and contact cases ]. Stockholm: Allmänna Barnhuset. Eriksson, Maria (2010) Pappa-projektet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala: en kvalitativ utvärdering med brukarperspektiv [The Daddy project at the Anti-violence project for Men in Uppsala. An evaluation with service user perspectives, prel title]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria, med Wychichowska, Marta (2010) Stöd till barn som upplevt våld. Utvecklingen på fältet [Support to children who have experienced violence. The development in the field ]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, Anders, Almqvist, Kjerstin, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara, Sharifi, Ulrika (2010). Stöd till barn som upplevt våld mot mamma. Preliminära resultat från en nationell utvärdering [Support to children who have experienced violence against their mother Preliminary results from a national evaluation study]. Göteborg: Göteborg University, Department of Psychology. Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010). Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld

5 mot kvinnor och barn. [Knowledge and practice in development. Evaluation of the Swedish Inheritance Fund s support to projects on men s violence against women and children]. Stockholm: The Swedish Inheritance Fund. 5 (10) Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2010). Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [Working through, rehabilitation and hopes for the future? Evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Eriksson, Maria & Sohl, Lena (2010). Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Rapport från en uppdragsutbilding [Encounters with violent men: training for social services staff. Report from a special training project]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Broberg, A. & Almqvist, L., med Almqvist, K., Axberg, U., Cater, Å. K., Eriksson, M., Forssell, A., Grip, K., Iversen, C., Sharifi, U. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj. Delrapport 1, hösten [Evaluation of support to children who experience serious conflicts in their family. Report no 1]. Göteborg: Göteborgs University, Department of Psychology. Swedish Presidency (2009) Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union. Report from the Swedish Presidency of the Council of the European Union. Stockholm: The Swedish Presidency (especially Violence against women & The girl child in chapter 4 & 5). Eriksson, Maria and Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008). Tillit, styrka, läkning och framtidstro Delrapport i utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor [ Trust, strength, healing and hopes for the future. Report to the evaluation of Ersta Fristad s groups for battered and threatened women]. Uppsala: Uppsala University, Department of Sociology. Hanmer, Jalna, Gloor, Danilela & Meier, Hanna, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Kavemann, Barbara, Logar, Rosa, Lovett, Jo, Thiara, Ravi K. (2006). Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual assault, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV), Humphreys, Cathy & Carter, Rachel, with Eriksson, Maria, Haller, Birgitt, Hanmer, Jalna, Hester, Marianne, Kirwil, Lucyna, Lovett, Jo, Lunnerman, Katinka, Rabe, Heike, Logar, Rosa, Seith Corinna, Thiara, Ravi K. (2006). The justice system as an arena for the protection of human rights for women and children experiencing violence and abuse, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV),

6 Eriksson, Maria (2005). Country report: Current responses to domestic violence within the legal system in Sweden, Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) Work-package Research synopsis: legal frameworks and domestic violence (11), 6 (10) The Nordic Council of Ministers (2005). Gender and Violence. A Nordic research programme Final report. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers, TemaNord 2005:544. Eriksson, Maria, Nenola, Aili, Nilsen, Marika M. (eds) (2002). Gender and violence in the Nordic countries. Report from a conference in Køge, Denmark November Copenhagen: Nordic Council of Ministers: TemaNord 2002:545. Eriksson, Maria (2001). Att göra kön - om organisationsteorier och familjerättssekreterare [ Doing gender On Organisational Theory and Family Law Secretaries]. Centre for Women s Studies, Stockholm University. Report No. 22. Book Chapters Eriksson, Maria (2014) Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola [Violence, family law, and children s victimization in preschool and school], in Cederborg, Ann-Christine & Warnling-Nerep, Wiweka (eds) Barnrätt. En Antologi [Child law. An anthology]. Stockholm: Norsteds juridik, Eriksson, Maria (2014) Särskild sårbarhet våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld [Special vulnerability abused women and children who experience violence], in Heimer, G. et al. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 3rd revised edition. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2014). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. 2 nd revised edition. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria (2014). Deltagarnas röster om BRA modellen [User voices about the BRA model], in Lundström Mattsson Åsa (ed.) Barns rätt som anhöriga om att göra barn delaktiga [Children s rights as next of kin enabling children s participation]. Stockholm: Allmänna Barnhuset [Children s Welfare Foundation Sweden] Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2011). Working with Men in a Gender Equality Paradise? The Case of Sweden, in Ruspini, Elisabetta, Hearn, Jeff, Pease, Bob & Pringle, Keith (eds). Men and Masculinities Around the World: Transforming Men s Practices. New York: Palgrave Macmillan.

7 Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (2011), Föräldraskapets omvandlingar och styrningens omvandlingar, i Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (red) (2011) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. Stockholm: Dialogos Förlag. 7 (10) Eriksson, Maria (2011). När våldsverkligheten tränger sig på: Direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar [When violence comes into the picture: Direct and indirect governance of separated parents], in Bergman, Helena, Eriksson, Maria & Klinth, Roger (eds.) Föräldraskapets politik. Från 1900-tal till 2000-tal. [The politics of parenthood. From the 20th to the 21st century]. Stockholm: Dialogos Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2010) Children s perspectives informing professional welfare practice: a comparative view, in Robb, M. P. & Thomson, R. (eds.) Critical Practice with Children and Young People. Bristol: Policy Press. Tobiasson, Mari-Anne & Eriksson, Maria (2010). IDAPbehandlingsprogram för män som misshandlar [IDAP treatment programme for violent men], in Berman, A. H., & Farbring, C.-Å. (eds.) Kriminalvården i praktiken: Strategier för att minska återfall i brott och missbruk [Correctional work in practice: Strategies for Minimizing Relapse in Crime and Addiction]. Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Maria (2009). Barn som upplever våld [Children exposed to violence], in Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria: Att arbeta med våldsutsatta kvinnor. En handbok för yrkesverksamma [Working with abused women. A handbook for professionals]. Stockholm: Gothia. Eriksson, Maria & Dahlkild-Öhman, Gunilla (2008), Motstridiga förståelser av risk och riskbedömningar i familjerättssammanhang [Contradictory notions of risk and risk assessments in the context of family law], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups.(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Intervjuer och barns delaktighet [Interviews and children s participation], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2008). Att bemöta utsatta barn som offer och aktörer [Approaching vulnerable children as victims and actors], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman,

8 E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) 8 (10) Näsman, Elisabet, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria (2008). Perspektiv på barns röster om våld [Perspectives on childrens voices about violence], in Eriksson, M., Cater, Å. K., Dahlkild-Öhman, G., Näsman, E. (eds.) Barns röster om våld att tolka och förstå [Children s voices about violence interpreting and understanding]. Malmö: Gleerups..(In Norwegian 2010, Gyldendal Akademisk) Eriksson, Maria (2008). Barn som upplever våld män som utövar våld [Children who experience violence men who use violence], in Heimer, G. & Sandberg, D. (eds.) Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], 2nd revised edition. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Maria (2008). From witness to crime victim? Nordic approaches to children exposed to violence in their family, in Aromaa, K. & Sarimo, M. (eds) Conference report from the 3rd Nordic Vonference on Victimology and Victim Support, Helsinki: Ministry of Justice. Eriksson, Maria (2007). Fatherhood and violence. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria (2007). Childhood Studies. Theoretical perspectives. Entry in Flood, M., Kegan Gardner, J., Pease, B., and Pringle, K. (eds): International Encyclopaedia of Men and Masculinities. Routledge. Eriksson, Maria, with Oranen, Mikko, Solberg, Anne, Vatnar, Solveig K. B. (2007). Introduktion: Nordiska perspektiv på barn som upplever våld i sin familj [Introduction: Nordic perspectives on children who experience violence in their family]. In Eriksson, M. (ed.): Barn som upplever våld: Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence: Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag Eriksson, Maria (2007). Fäders våld mot kvinnor och barns situation: interventioner på olika planeter? [Fathers violence against women and children s situation: interventions on different planets?]. In Eriksson, M. (ed): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik [Children who experience violence. Nordic research and practice]. Stockholm: Gothia Förlag. Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2006). Gender equality, child welfare and fathers rights in Sweden. In Collier, R. and Sheldon, S. (eds): Fathers' Rights Activism and Law Reform in Comparative Perspective. Oxford: Hart Publishing.

9 Eriksson, Maria (2006). Motvalls mödrar? Interagerande maktordningar och utrymmen för handling [Contrary mothers? Interacting power relations and spaces for action]. In Sandell, K. & Mulinari, D. (eds.). Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld [Feminist interventions. narratives about and from another world]. Stockholm: Atlas. 9 (10) Eriksson, Maria (2006). Avvikande eller osynlig. Rasifierande praktiker i familjerättssekreterares hantering av fäders våld [Deviant or invisible. Racializing practices in family law social workers handling of fathers violence]. I P. de los Reyes (ed.): Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering [On the limits for welfare. Report to the public inquiry on power, integration and structural discrimination], SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. Eriksson, Maria (2006). Sichtbares oder unsichtbares Kind? Professionelle Ansätze in der Arbeit mit Kindern gewalttätiger Väter in Schweden, in Kavemann, B. and Kreyssig, U. (eds): Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Eriksson, Maria (2005). A visible or invisible child? Professionals approaches to children whose father is violent to their mother, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press, Eriksson, Maria & Pringle, Keith (2005). Introduction: Nordic issues and dilemmas, in Eriksson, M. et al (eds): Tackling men s violence in families: Nordic issues and dilemmas. Bristol: The Policy Press. Eriksson, Maria (2003). Barns vars pappa misshandlar mamma [Children with fathers who are violent to women]. In Heimer, G. and Posse, B. (eds.): Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar [Abused women the responsibility of society], Lund: Studentlitteratur, Eriksson, Kristina & Eriksson, Maria (2003). Gender doesn t matter, but a gender-mix is good - doing gender in two professional contexts. In Gunnarsson, E. et al. (ed.): Where have all the structures gone? doing gender in organisations, Examples from Finland, Norway and Sweden, Centre for Women s Studies. Stockholm University, Eriksson, Maria (2002). Pappors våld och det svenska jämställdhetsprojektet - om kön, separationer och skydd av barn [Daddies violence and the Swedish gender equality project gender, separations and protection of children]. In Karstensen, G. (ed.): Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens , Stockholm [Subjectivity, politics and gender construction. Report from a Nordic Research Conference] Oslo: NIKK: Nordic

10 Institute for Women s Studies and Gender Research, Occational papers no 8, (10) Eriksson, Maria (2001). Om vårdnad, boende och umgänge [On custody, residence and contact]. In Metell, B. (ed.): Barn som ser pappa slå [Children who see Daddy hit]. Stockholm: Förslagshuset Gothia, Eriksson, Maria (2001b). Våldsamma pappor - finns de? Separationer, Barnets bästa och könspolitik på 1990-talet [Violent Daddies Do they exist? Separations, The best interests of the child and gender politics in the 1990s]. In Franck, O. (ed.): Kvinnligt - Manligt - Barnsligt: Kön, kärlek och föräldraskap i tjugohundratalets Sverige [Gender, love and parenthood in 21 st century Sweden]. Organisation for Teachers in Religion. Yearbook 2001, Vol. 33, Eriksson, Maria (1997). Biologiskt lika och anatomiskt olika? Kropp, kön och biologi och den moderna sex/gender distinktionen [Biologically similar and anatomically different? Body, gender and biology and the modern sex/gender distinction]. In Könssorter(ing). Forskning om kön och makt. Festskrift till professor Eva Lundgren [Research on sex/gender and power. A miscellany in honour of professor Eva Lundgren]. Working Paper Series 1, Department of Sociology, Uppsala University, Eriksson, Maria (1996). Om Kärleksnöjet. Kön och biologi kring sekelskiftet 1800 [On the pleasures of love. Sex, gender and biology at the turn of the 19th century]. Lychnos. Idéhistorisk årsbok 1996 [Yearbook of History of Ideas]. Uppsala: Swedish Science Press 1996,

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa GENVÄG TILL FORSKNING Genväg till forskning Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer)

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Hans Sjögren, 1960-04-08 Charlottenborg Sperringevägen 3 SE-590 47 Linköping SWEDEN +46 13 28 40 74 +46 13 16 32 32 (home) + 46 709 38 13 14 e-mail: hans.sjogren@liu.se Address

Läs mer

Methods, interventions and reflections

Methods, interventions and reflections Methods, interventions and reflections Methods, interventions and reflections Report from the X Nordic women s and gender history conference, Bergen, Norway, August 9 12, 2012 eds. ulla manns & fia sundevall

Läs mer

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet.

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet. Marianne Ekman Rising Publications: Ekman, M. (1982) Automation och industriarbete. Erfarenheter av arbetsorganisatorisk utveckling i Vara-fabriken. (Automatization and Industrial Work. Experience of work

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

The Link. - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur

The Link. - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur The Link - Sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur Kristofer Sofroniou Leander Uppsala Universitet Etnologiska institutionen Kön, makt och våld 7.5 HP 1 When animals are abused, people are

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010

Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010 ISSN 1652 7224 Publicerad den 6 juni 2010 Klicka här för utskriftsvänlig pdf-fil Besök konferenshemsidan Konferensrapport: Centers and Peripheries in Sport Malmö den 8 12 april 2010 Malmös största idrottsvetenskapliga

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning CV Eva-Maria Svensson 2006, Professor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2006, Professor i rettsvitenskap, Juridiska fakulteten vid UiT Norges Arktiska

Läs mer

Den ojämlika utsattheten.

Den ojämlika utsattheten. Nilsson, Anders & Felipe Estrada Den ojämlika utsattheten. Utsatthet för brott bland fattiga och rika 1984-2001. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:8 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-66-4 Den

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer