Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000"

Transkript

1 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Nio förutsättningar för bra kompetensutveckling I hetluften med Anette Hellgren Nedläggning hot eller möjlighet? SPETSA KOMPETENSEN Unionenvecka med kompetenstema

2 Kort från förbundsstyrelsens möte december Vid förbundsstyrelsens möte i december diskuterades bland annat verksamhetsplanering och budget Styrelsen fick också rapporter om arbetet med strategi för utvecklat stöd till förtroendevalda, utvecklingsarbete utifrån workshop och även om Unionens webbplats. Mål och budget 2012 Fokus under 2012 kommer att vara medlemmar vid årets slut och att öka antalet engagerade och förtroendevalda medlemmar. Styrelsen beslutade både om verksamhetsmålen och om den föreslagna budgeten för Förbundsgemensam strategi för förtroendevalda Vid förbundsstyrelsens möte redogjordes för hur långt man kommit i processen och de områden som förslagsvis ska ingå i strategin. Målet är att ha en färdig strategi vid förbundsstyrelsens möte i mars. Rapport imageförflyttning Med uppdraget att förändra och förflytta bilden av Unionen för att nå nya målgrupper har Unionen bland annat haft en reklamkampanj under hösten. Under den första månaden har filmerna nått nästan 80% av målgruppen och utvärderingen visar att budskapet i filmerna verkligen når fram. När vi gick in i slutförhandling den där söndagskvällen i december gjorde jag det med övertygelsen att vi skulle nå fram till ett bra avtal. Det gjorde vi också efter långa förhandlingar, men vägen dit har varit lång och inneburit hårt arbete inom hela Unionen. Jag vill tacka alla er förtroendevalda som jobbat så hårt. Hittills har vi bedrivit en avtalsrörelse utifrån ett kärvt ekonomiskt läge. Att vi ändå nådde framgång för industrin och till slut fick till ett avtal på 3 procent var dels ett resultat av samarbetet med Facken inom industrin, dels att arbetsgivarorganisationerna faktiskt inte kunde blunda för att våra avtalskrav hade starkt stöd bland medlemmarna. Värdet av att hela organisationen står bakom våra krav visar sig särskilt under själva förhandlingarna. Under de mest intensiva skedena är det oerhört viktigt att arbetsgivarnas parter inser att det här är vad man vill ute på arbetsplatserna. Det ska vara tydligt att det inte är några krav som kokats ihop i en handvändning på Olof Palmes gata 17 i Stockholm. Du som förtroendevald har därför en betydelsefull uppgift att lyfta diskussionen vid fikabordet, på möten med företagsledningen och vid medlemskontakter. Samtidigt är det här bara början. Unionen har hittills lyckats nå framgång i lönefrågan, och på flera avtalsområden har vi nått en bra bit på vägen vad gäller jämställdhet och kompetensutveckling. Men än är vi inte i mål. I undersökning efter undersökning från delegationerna och i förbundsrådet ser jag att arbetstid är en angelägen fråga för medlemmarna. Det är fortfarande alltför många medlemmar som till exempel tvingas använda sin egen fritid till arbetsresor på helgerna. Det är oacceptabelt. I de fortsatta förhandlingarna under våren finns det flera branscher där arbetstidsfrågorna är av särskilt stor vikt, bland annat inom transportbranschen. De nuvarande villkoren gör det svårt för medlemmarna att få ihop arbetsliv med privatliv och arbetsgivarnas kortsiktiga schemaläggning äventyrar till och med deras hälsa. Där har vi tillsammans ett viktigt jobb att göra i den fortsatta avtalsrörelsen. Vi måste alla lyfta diskussionen så att vi får ett tryck som arbetsgivarna inte längre kan blunda för. Niklas HJERT Förhandlingschef...läs minnesanteckningarna på unionen.se/fortroendevald Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 1/12

3 AVTALSRÖRELSEN Nu är märket satt vad innebär det? Prenumerera på unionenopinion.se På Unionens analys- och opinionsblogg kan du läsa utredare och kommunikatörers kommentarer och analyser i aktuella frågor. Industriförhandlingarna sätter märket brukar det sägas. Nu har avtal tecknats inom industrin. Vad är ett märke och vad får resultaten från industriförhandlingarna för konsekvenser för vårens avtalsrörelse? C-G Hjort, biträdande förhandlingschef på Unionen, som har samordnat arbetet med avtalsrörelsen under 2011, svarar här på några frågor. Märkessättning vad är det för något? Märket är en norm för kommande förhandlingar. Det betyder att det är ett riktmärke för övriga förhandlingar när det gäller kostnadsökningar, men ibland även när det handlar om andra framgångar som nåtts. Kostnadsökningar kan vara lön, pension, arbetstidsförkortningar eller andra former av förmåner som innebär en kostnad för arbetsgivaren. I Sverige är det industrin som sätter det så kallade märket. Det finns flera skäl till detta, det främsta är att industrin är internationellt konkurrensutsatt och många arbetar inom sektorn. Vi har också en stark samordning inom industrin och både LO-fack, TCO-fack och Saco-fack finns representerade i dessa förhandlingar. Varför har vi ett märke? Det är för att vi inte ska få en löneutveckling som är inflationsdrivande. Om vi håller oss till ett beräknat löneutrymme, utan att alla hela tiden försöker träffa avtal över det, så får vi reallöneökningar för alla grupper. Om stora grupper skulle börja träffa avtal över detta så får vi en inflation som gör att de som tecknat avtal tidigare får se sin lön försvinna i inflation. För att kompensera måste de i nästa avtalsrörelse teckna ännu högre avtal som skapar inflation för den andra gruppen. Och så håller det på. För företagen betyder det att de får kostnadsökningar som gör att de har svårt att hålla sig i den internationella konkurrensen, för löntagarna betyder det att de inte får reallöneökningar utan bara löneökningar på papperet som sedan äts upp av kostnadsökningar. Det är inte hållbart att ha en sådan ordning håller vi ihop och samordnar oss med en märkessättning så tjänar alla på det. Varför är det just industrin som sätter märket? Det behöver inte vara just industrin som gör det. Men både vi, våra medparter och våra motparter är övertygade om att det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn som ska sätta märket för resten av arbetsmarknaden. Detta för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, oberoende om det är industrin eller ej, inte ska drabbas av inhemsk lönekonkurrens. Skulle det ske så drabbar det hela den svenska ekonomin med försämrad konkurrenskraft och därmed minskad köpkraft för alla, alltså inte bara den vanliga löneinflationen. Vad betyder märket för branscherna utanför industrin? När ett märke är satt så är det viktigt att alla respekterar det så att det faktiskt är normerande, annars har det spelat ut sin roll. Det betyder att andra förhandlingar ska hamna i närheten av förhandlingsresultaten från industrin. Märket är inget golv, utan just ett riktmärke. Ibland finns det skäl för vissa branscher att teckna avtal som går över märket, men detta måste i så fall vara undantag. Exempel på detta är branscher som är felavlönade och som måste höjas relativt de andra branscherna. Unionens förbundsstyrelse har nu som en konsekvens av märkessättningen justerat alla lönekrav till alla andra arbetsgivare så att de stämmer överens med märket förutom de branscher där det är aktuellt att göra en extra satsning. Är det alltså färdigförhandlat för branscherna utanför industrin? Det här är bara början! Unionen driver som jag skrev tidigare att kostnadsökningen ska ligga i linje med märket, alltså runt 2,6 procents kostnadsökning på årsbasis. En avtalsrörelse är så extremt mycket mer det handlar om vilka principer som ligger till grund när lönen sätts, om vilka arbetstider vi ska ha och vilket inflytande vi har över dem, vilket inflytande vi ska ha som anställda över företaget, arbetsmiljöfrågor och likabehandling, vilken rätt vi har till att utvecklas i våra arbeten samt vilka förutsättningar vi har till ett rikt liv utanför jobbet att slippa vara tillgängliga utanför vår arbetstid och ha en fullgod semester och rätt till kompetensutveckling. C-G Hjort Fyra förtroendevalda om sina uppdrag se filmerna Under klubb på unionen.se/fortroendevald kan du lyssna på Yvonne Lo-Alfredsson - ordförande, Niclas Sjöström - klubbstyrelseledamot, och och Eva Sörensen- förhandlare, som alla berättar om att vara förtroendevald och vilken kompetensutveckling det innebär. Under arbetsmiljöombud på unionen.se/fortroendevald kan du lyssna på Jonas Olsson arbetsmiljöombud, som berättar om det roligaste med att vara arbetsmiljöombud. Nyhet för dem som tänker starta eget Nu kan de som tänker starta eget bli medlemmar i Unionen Egenföretagare redan innan de registrerat ett företag och nyttja de skräddarsydda tjänsterna för företagare redan i uppstartsskedet. Några exempel på tjänster är seminarier, webbguiden med information och mallar på webben samt rådgivning inom marknadsföring, affärsutveckling och i affärsjuridik av våra jurister. De får även rabatt på en sjukvårdsförsäkring och på andra produkter. Dessutom får dom de förmåner som yrkesverksamma medlemmar har t ex inkomstförsäkringen. Läs mer på unionen.se/yvtillegen Lyft fram en hjälteinsats! Missa inte chansen att nominera till priserna årets stordåd, årets raket och årets värvare. Gå in på unionen.se/hjalteinsats och fyll i formuläret. hetluft 1/12 2 3

4 R E P O R T A G E Den 2 mars 2010 var det stora rubriker i de svenska tidningarna. AstraZeneca stänger ner verksamheten i Lund, och flyttar delar av den till Mölndal. Verksamheten, med 900 anställda, ska vara helt avvecklad till årsskiftet Bo Alterius, TRR:s regionchef i Malmö, Dan Nicander från Unionen Sydväst samt Victoria Kirchhoff, regionstyrelsens ordförande i Sydväst. Hur agerar man som förtroendevald i en situation där man ska företräda sina medlemmar så att de får så bra villkor som möjligt, samtidigt som det egna jobbet försvinner? Antingen ger man upp och avsäger sig sitt uppdrag, eller så kör man hela vägen. Maria Eidergard Persson, klubbordförande för Unionenklubben på AstraZeneca i Lund, fick tidigt Företagsnedläggning katastrof eller möjlighet? Lärdomar informationen om nedläggning men bestämde sig för att satsa allt för att processen skulle bli så bra som möjligt. Nu i backspegeln kan hon konstatera att hon lärt sig ofantligt mycket som hon kommer att ha nytta av framöver. Under resans gång, från katastrofinformationen den 2 mars till idag när AstraZenecas lokaler snart är hela tömda, har fack, arbetsgivare och samarbetspartners dragit många nyttiga erfarenheter. För att sprida dessa erfarenheter vidare, anordnade Unionen Sydväst ett seminarium i början av december för förtroendevalda i regionen. I företagets numera ganska tysta lokaler, fick intresserade förtroendevalda från andra företag i regionen höra om Marias utvecklingsresa. Facket fick förhandsinformation Resan började för Marias del redan i oktober 2009, då hon och övriga fackliga ordföranden inom koncernen i Sverige, blev kallade till ett möte. Maria förstod redan när hon fick kallelsen att något var på gång. Dels skulle mötet vara i två dagar, dels var flertalet av de tunga herrarna från företaget med. Jag och mina fackliga kollegor fick före mötet skriva på ett sekretessavtal om att inte prata med någon utanför mötet om vad som skulle diskuteras och vi från Lund (Unionen och Akademikerföreningen) fick reda på att vi var särskilt berörda, berättar Maria. Informationen var att företaget hade bestämt sig för att avveckla verksamheten i Lund. Argumenten gick inte att slå hål på, forskningen hade inte gått bra och inga nya produkter hade lanserats på länge. Det fanns fler forskare samlade i Mölndal så alternativet att flytta från Mölndal till Lund var inte realistiskt. Hjärnan fattade, men inte hjärtat, säger Maria. När jag efter ett tag fick informera mina kollegor i klubbstyrelsen, valde vi att lägga energin på att förstå beslutet och att agera framtidsfokuserat. Vi hade solklara mål: när medlemmarna lämnar företaget ska de förstå beslutet, få rätt förutsättningar och vara attraktiva på arbetsmarknaden och inte lämna företaget bittra. Klubbstyrelsen fick möjlighet att förbereda och strukturera sitt arbete i god tid eftersom resten av personalen, inklusive chefer och HR, inte fick information om nedläggningen förrän långt senare. Klubbens verksamhet Med start 2 mars, när alla berörda informerades, började en tid av enorm aktivitet. Förutom att sitta i oändliga förhandlingar med företaget, anordnade klubben en mängd medlemsaktiviteter i samarbete med regionkontoren i Unionen Sydväst. Ombudsmän, karriärcoach och värvare var på plats redan dagen efter, för Den interna, fackliga strukturen har varit avgörande. Det fackliga arbetet försvårades av att de lokala cheferna inte hade informerats i förväg. Kommunikation är viktig. Inget nytt sedan sist är också information. Ibland gavs samma info tre gånger men det var alltid någon som inte läst det tidigare. Samarbetet med regionkontoren i Malmö och Helsingborg var otroligt viktigt. Närhet, resurser och styrka. SACO flyger ner folk = större projekt. Planera samarbete och relationer noga. Inte alla samarbeten är av godo, ibland kostar det mer än det ger. Aktiviteter i rätt tid. Även om en del kom lite för tidigt i processen så fyllde de en viktig funktion för det var så tyst från företaget. Förhandlingar och informella möten med koncernchefen och andra höga chefer är mycket positiva. Våga ringa och prata! Massmedia, viktigt att ha en strategi för hur de ska hanteras. Maria hade gått en mediaträningskurs, vilket var mycket användbart. 4 hetluft 1/12

5 I HETLUFTEN: ANETTE HELLGREN Vi vet att vi gjort allt vi har kunnat för att rädda och behålla Saab Automobile Anette Hellgren har blivit känd som den evigt positiva, evigt tillgängliga klubbordföranden på Saab. Nu avslutar hon sitt ordförandeuppdrag med att sortera papper: det som ska slängas och det som ska arkiveras. Bara särskilt inkallade får vistas i Saab Automobiles lokaler efter den 19 januari och klubbexpeditionen ska utrymmas. I och med konkursen så läggs Unionenklubben till vila efter 73 års verksamhet och regionen tar över förhandlingsansvaret för medlemmarna. Men än är inte det fackliga arbetet slutfört. Unionen kommer att vara med på den rekryteringsmässa som ordnas för företag och arbetslösa före detta Saab-anställda, ett försök till matchning av lediga jobb och arbetssökande. Och telefonen ringer fortfarande, det är medlemmar som vill ha information eller tacka för all hjälp de fått under de senaste årens känslomässiga berg-och-dalbana. Jag har varit anställd i 26 år på Saab och jobbat fackligt hela mitt liv, på heltid sedan Jag har fått vara med om allting som rör arbetsrätt: två rekonstruktioner, två försäljningar, en likvidation, en ordnad avveckling, neddragningar, integrering in i en annan organisation och till sist konkurs. Det sistnämnda hade jag helst velat slippa Nu ska jag lära mig i praktiken hur man kommer in på arbetsmarknaden och söker jobb. Anette talar sig varm för Unionens inkomstförsäkring. Jag har sett tydligt vilken trygghet den har innebär. Tänk dig två unionare som båda jobbat på Saab som blir arbetslösa samtidigt. Då är det jätteviktigt med en inkomstförsäkring, den blir som en kudde med inbromsningseffekt. Man kan ägna sig åt att söka jobb istället för att prata med banken om hur man ska ordna sin försörjning de kommande månaderna. Den viktigaste lärdomen har varit att inte ge upp förrän alla alternativ är uttömda. Vi vet att vi gjort allt vi har kunnat för att rädda och behålla Saab Automobile. Vi har haft ett bra partssamarbete på arbetsplatsen och har nog varit bortskämda med information jämfört med många andra. Vi har ju vetat mer än det som stått i media om intressanta produkter som varit på gång. Anette säger att det är stödet från arbetskamrater och familj som gör att hon orkar. Några medlemmar har tagit initiativ till att träffas varje fredag förmiddag framöver för att vi ska fortsätta att informera varandra och träffas som vänner. Det är självklart att jag kommer att gå dit så ofta jag bara kan. Forts Företagsnedläggning... att stötta klubben och hjälpa till med att svara på frågor. Insatser gjorde också för att stötta klubben i det praktiska arbetet, t ex skräddarsyddes en förhandlarutbildning. Under månaderna som följde anordnades regelbundna medlemsmöten och infobord. Klubben skickade även ut veckoblad oavsett om man hade ny information eller ej så var det uppskattat eftersom det var knäpptyst från företaget. Klubben arrangerade också föreläsningar och informationsmöten i allt från karriärplanering till hur a-kassan fungerar. Dessutom var Trygghetsrådet tidigt inkopplade och samarbetade nära med både företagsledningen och facket. För de kollegor som mådde riktigt dåligt, fanns ett nära samarbete med företagshälsovården. Det hände så mycket varje dag, att innehållsmässigt kändes en dag som en hel vecka och en vecka kändes som en månad, säger Maria. Idag kan Maria och hennes fackliga kollegor se tillbaks på en turbulent tid. Gamla kollegor har spritts för vinden, en del flyttade med till Mölndal, några startade eget, började plugga eller hittade andra jobb och snart är epoken AstraZeneca i Lund helt över. Varför utsatte sig Maria och hennes kollegor för detta hästjobb, hur orkade de, varför hoppade de inte av? Därför att processen har lärt oss så otroligt mycket, säger Maria. Den har visat sig bli en möjlighet istället för en katastrof. Dessutom har vi fått så mycket uppmuntran och feedback från medlemmarna. Klubben hade som mest ungefär 400 medlemmar, och jag kände inte alla personligen, men alla 400 tyckte sig känna mig. Nu är det avtackningarnas tid på AstraZeneca. Maria får många tackkramar och kommentarer som vad bra ni har jobbat! och många börjar på en nytt jobb med en positiv inställning till facket och Unionen. Varför ta med värvare till ett företag som ska lägga ner verksamheten? Många i personalen var bara med i a-kassan och passade nu på att bli medlemmar, så trots att folk slutade så ökade klubbens medlemsantal. De nya medlemmarna kunde visserligen inte få förhandlingshjälp förrän efter tre månader men fick rådgivning och stöd direkt. Och om de är nöjda med Unionens arbete här är mycket vunnet när de börjar på sin nya arbetsplats. hetluft 1/12 45

6 Bra start på nytt reklamkoncept En första utvärdering av Unionens reklamfilmer på temat Krafter utöver det vanliga visar att många har sett filmerna, minns Unionen och förstår och gillar budskapet. I slutet av fjolåret rullade Unionens nya reklamfilmer på temat Krafter utöver det vanliga på jobbet. på tv och bio. Filmer där de fiktiva medlemmarna Controlotron, Miss X cl och Organizerman visar prov på superkrafter men inte i form av att kunna flyga eller lyfta en lastbil utan genom att de har en halv miljon medlemmar i ryggen när de vill förbättra sitt arbetsliv. Många har sett och kommer ihåg Nu nar en första mätning gjorts av hur filmerna har uppmärksammats och uppfattats. Den visar bland annat att nästan hälften av alla tillfrågade spontant nämnde Unionen som ett fackförbund som de har sett reklam för den senaste tiden. Och cirka 60 procent sade sig ha sett någon av filmerna. Det är siffror vi kan vara väldigt nöjda med, säger Fredrik Nilsson, enhetschef på Marknad och Medlemsutveckling och ansvarig för den imageförflyttning, som reklamkonceptet är en del av och som syftar till att öka kännedomen om vad Unionen erbjuder och vilka vi är till för. Den spontanta erinran är högre än vid lönekampanjen senaste Unionenveckan, och nästan dubbelt så många har sett filmerna nu. Så ska det också vara eftersom satsningen är betydligt större den här gången. Nytt grepp. Rolig. Ironisk men för fram ett seriöst budskap på samma gång. Snyggt gjort. Citat från undersökningen Gissar rätt på avsändare På frågan om vem som som står bakom filmerna (loggan har dolts) gissar nästan 8 av 10 på Unionen. Detta är kanske den mest glädjande siffran av alla, att nästan alla direkt förknippar detta nya koncept med Unionen, säger Nina Kullberg, drivningsansvarig för imageförflyttningen på Unionen. Det huvudsakliga uppdraget för de nya filmerna var att väcka intresse och introducera konceptet med superkrafter. Där har filmerna gjort sitt jobb, säger Nina Kullberg. Tydlig budskap Majoriteten av de som har sett filmerna tycker att budskapet är tydligt. På frågan om vad man tror att filmerna vill säga, är många inne på rätt spår: Att personer som är med i Unionen är starka på jobbet, Att vara med i Unionen ger fördelar på jobbet och att det är lättare att påverka sin egen situation, Kom till oss så blir både vi och du starkare. Personerna i undersökningen får också ge sitt omdöme om filmerna. Resultatet visar att det är mer än dubbelt så många som är positivt inställda än negativt inställa, 43 procent mot 19 procent. Innovativt och lite kaxig reklam för ett fackförbund. Nya grepp som kan locka. Citat från undersökningen I den här typen av undersökningar är ofta väldigt många neutrala. Att det är ovanligt få som svarar så visar på att filmerna väcker reaktioner, säger Nina Kullberg. Nu ökar vi aktiviteten Undersökningen visar också att trots att många har sett filmerna och förstår budskapet så är det få som söker information eller blir medlemmar direkt. Det gäller att vi utnyttjar den uppmärksamhet som det nya konceptet ger för att fördjupa intresset och kunskapen om vad vi erbjuder och vem som kan vara medlem. Därför kommer det nya reklamkonceptet att finnas med på mycket av värvningsmaterialen för 2012, för att kunna dra nytta av att filmerna setts och uppskattats av så många säger Nina Kullberg. Läs mer om reklamkonceptet och titta på filmerna på unionen.se/ fortroendevald Värvningsmaterial utöver det vanliga Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Det är titeln på Unionens nya allmänna värvningsmaterial i vilket Unionens reklamkoncept med superkrafter i fokus har inarbetats. Mellan beskrivningarna av inkomstförsäkringen, kollektivavtalet och karriärtjänsterna dyker det därför upp citat från de nya fiktiva karaktärerna Controlotron, Miss X cl och Organizerman. I rubriker och ingress finns också en del kraftuttryck för att knyta an till reklamkonceptet, men i övrigt innehåller material en vanlig genomgång av innehållet i medlemskapet. Beställ via unionen.se/broschyrer Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Vi bjuder på 3 mån! 675 SPARA UPP TILL KR 6 hetluft 1/12 Facket i det privata arbetslivet

7 Läs mer på Värvningsfolder studiestiftelsen.indd :41:42 Unionenvecka med kompetenstema Nu högre studiestöd UPP TILL :- till kurslitteratur och kursavgifter. Läs mer på Visst vore det ballt att kunna flyga. Men i mitt jobb har jag mer nytta av Unionens studiestöd JOSEFIN ÅHLMAN, A.K.A MISS X CL Projektledare och medlem i Unionen I början av februari är det dags för nästa Unionenvecka. Temat denna gång är kompetensutveckling och vikten av att hålla sig uppgraderad inför nästa version av arbetslivet. Vecka 6, den 6 till 12 februari, är det dags för nästa Unionenvecka. Under Unionenveckorna kraftsamlar hela förbundet för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap. Vi värvar medlemmar och träffar de vi redan har, arrangerar aktiviteter och syns i annonser. Allt för att berätta att vi finns, vad vi gör och varför man ska vara medlem. Tema kompetens Temat för nästa Unionenvecka är kompetens. En fråga som har legat i fokus för Unionens opinionsbildning ända sedan Almedalen i somras. På Unionens kongress nyligen antogs en kompetenspolitisk plattform som slår fast Unionens åsikter i frågan och just nu publicerar Unionen 101 idéer för ett kompetentare Sverige på unionenopinion.se. Vi har verkligen hela skalan av nyttor i medlemskapet. Från verktygen som identifierar dina kompetensbehov och förbereder dig för utvecklingssamtalet, via studiestödet som kan sponsra din kompetensutveckling, till vår opinionsbildning för att få arbetsgivare och beslutsfattare att se kompetensutvecklingen som en långsiktig investering i de anställda och därmed företagens konkurrenskraft, säger Karin Löfgren Russo, samordnare för Unionenveckorna som just nu för fullt förbereder aktiviteterna till vecka 6. Läs mer om Unionenveckan och temat på unionen.se/unionenveckan Inspirationsfilm för förtroendevalda I slutet av januari hölls inspirationseminarier kring kompetensutveckling för förtroendevalda på 6 orter, med Unionens utredare Ulrika Hektor. Du som missade seminarierna kan se en kortversion av Ulrikas föredragning på förtroendevaldasidorna på Unionens webbplats unionen.se/fortroendevald Karriärföreläsningar i alla regioner efter vecka 6 I februari inleds en cirka 30 orter lång turné med karriärföreläsningar i Unionens regioner under våren. Föreläsningarna hålls av Unionens coacher och är skräddarsydda för att gå hand i hand med Unionenveckans tema om kompetens och trygghet. Inbjudan till föreläsningarna finns med i de kampanjpåsar som klubbar och ombud har kunnat beställa och dela ut i samband med Unionenveckan vecka 6. 7/2 Karlstad, 14/2 Uppsala, 16/2 Södertälje, 21/2 Jönköping, 21/2 Växjö, 23/2 Oskarshamn, 3/2 Kalmar, 23/2 Karlskrona, 23/2Borås,27/2 Umeå,28/2Göteborg, 28/2 Linköping, 28/2 Östersund, 29/2 Skellefteå, 29/2 Kristianstad, 29/2 Örebro, 1/3 Bollnäs, 1/3 Varberg, 1/3 Stockholm, 1/3 Sundsvall, 6/3 Kiruna, 6/3 Malmö, 7/3 Luleå, 7/3 Eskilstuna, 7/3 Gävle, 8/3 Helsingborg, 9/3 Västerås, 12/3 Stockholm, 14/3 Sollefteå, 15/3 Halmstad, 15/3 Örnsköldsvik. Läs mer karriärföreläsningsturnén på unionen.se/karriar Så spetsar du kompetensen Välkommen till en inspirerande föreläsning som hjälper dig öka din konkurrenskraft i arbetslivet. I dagens arbetsliv får du trygghet genom att ständigt utveckla din kompetens, dvs din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga att omsätta detta i praktiken. Genom att uppdatera kompetensen ökar din anställningsbarhet genom hela ditt arbetsliv. Du sitter säkrare på jobbet eller kan lättare ta nästa steg, beroende på vad du själv vill. För att du ska få den kompetensutveckling du vill ha behöver du fundera på: Vad innebär ett utvecklande arbetsliv för mig? Ta ett första steg mot att spetsa kompetensen genom att anmäla dig till vår föreläsning. Där får du träffa Unionens coacher och lära dig mer om hur Unionens karriärprogram kan hjälpa dig öka både tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i arbetslivet. Spetsa kompetensen. Bli medlem och få krafter utöver det vanliga att uppgradera dig inför nästa version av arbetslivet. Arbetslivet förändras i allt snabbare takt. Se därför till att hela tiden hålla din kompetens uppdaterad. Då ökar du både företagets och din egen konkurrenskraft, och därmed din trygghet. Du sitter säkrare på jobbet eller kan lättare ta nästa steg i karriären, beroende på vad du själv vill. Som medlem i Unionen får du krafter utöver det vanliga att hålla dig uppgraderad på jobbet. Till exempel våra karriärtjänster som hjälper dig kartlägga dina framtida kompetensbehov och gör dig väl förberedd inför det viktiga utvecklingssamtalet. Och väljer du att kompetensutveckla dig med en utbildning kan vårt studiestöd betala kurslitteraturen och kursavgiften med upp till kronor, oavsett om du studerar på heltid eller läser vid sidan av. Läs mer och bli medlem på Facket i det privata arbetslivet Riv ur och sätt upp! I mitten av detta nummer av hittar du en affisch med temabudskapen från den stundande Unionenveckan. hetluft 1/12 76 INBJUDAN 7/2 Karlstad 14/2 Uppsala 16/2 Södertälje 21/2 Jönköping 21/2 Växjö 23/2 Oskarshamn 23/2 Kalmar 23/2 Karlskrona 23/2 Borås 27/2 Umeå 28/2 Göteborg 28/2 Linköping 28/2 Östersund 29/2 Skellefteå 29/2 Kristianstad 29/2 Örebro 1/3 Bollnäs 1/3 Varberg 1/3 Stockholm 1/3 Sundsvall 6/3 Kiruna 6/3 Malmö Läs mer och anmäl dig på unionen.se/karriar 7/3 Luleå 7/3 Eskilstuna 7/3 Gävle 8/3 Helsingborg 9/3 Västerås 12/3 Stockholm 14/3 Sollefteå 15/3 Halmstad 15/3 Örnsköldsvik Vill du veta mer sms:a till nummer UNIONEN KRAFTER Bli medlem här Studiestöd höjt till Från den 1 januari 2012 har ersättningen i Unionens Studiestöd höjts till kronor per termin och kronor totalt undet studiestiden. Studiestödet kan ge ersättning för kurslitteratur, kursavgifter och materialkostnader i samband med studier. För att få ersättning måste du ha varit medlem i ett år och dina studier måste varje termin omfatta minst fem veckor på heltid eller motsvarande på deltid, eller 100 poäng vid gymnasiestudier eller 7.5 poäng vid högskolestudier. KY- folkhögskolestudier samt fritidsstudier måste ha en omfattning som sammanlagt motsvarar 100 timmar. Du kan också göra en kombination av poäng, till exempel 50 gymnasiepoäng plus 4,5 högskolepoäng eller möbelsnickeri plus keramikkurs. Bli medlem så kan vi sponsra dina studier Nu högre studiestöd UPP TILL :- till kurslitteratur och kursavgifter. Läs mer om Unionens studiestöd på unionen.se/studiestod

8 Nu högre studiestöd UPP :- TILL till kurslitteratur och kursavgifter. Läs mer på Röntgensyn? Nja, jag vet inte. Själv använder jag Unionens karriärtjänster när jag vill få koll på mina mål i arbetslivet Marcus Skott, a.k.a Controlotron Controller och medlem i Unionen 8 hetluft 1/12

9 Spetsa kompetensen. Bli medlem och få krafter utöver det vanliga att uppgradera dig inför nästa version av arbetslivet. du att kompetensutveckla dig med en utbildning kan vårt studiestöd betala kurslitteraturen och kursavgiften med upp till kronor, oavsett om du studerar på heltid eller läser vid sidan av. Läs mer och bli medlem på du själv vill. Som medlem i Unionen får du krafter utöver det vanliga att hålla dig uppgraderad på jobbet. Till exempel våra karriärtjänster som hjälper dig kartlägga dina framtida kompetensbehov och gör dig väl förberedd inför det viktiga utvecklingssamtalet. Och väljer Arbetslivet förändras i allt snabbare takt. Se därför till att hela tiden hålla din kompetens uppdaterad. Då ökar du både företagets och din egen konkurrenskraft, och därmed din trygghet. Du sitter säkrare på jobbet eller kan lättare ta nästa steg i karriären, beroende på vad Bli medlem här Vill du veta mer sms:a unionen krafter till nummer Facket i det privata arbetslivet hetluft 1/12 89

10 VÄ RV N I N G Plus medlemmar i fjol nu är vi över unionare Tjugohundraelva fick Unionen drygt personer nya yrkesverksamma medlemmar samtidigt som antalet utträden minskade jämfört med året innan. Resultat: Vi är totalt över unionare. Totalt under 2011 kunde vi säga hej och väl- Unionens officiella siffror för år 2011: Unionen har över medlemmar varav drygt är chefer och knappt är studerandemedlemmar i Tria. Unionen ökade sitt totala medlemsantal (både yrkesverksamma-, pensionärsoch studerandemedlemmar) under 2011 med cirka personer. De yrkesverksamma medlemmarna stod för hela ökningen. Sveriges största fackförbund? Efter årsskiftet har det också spekulerats i media ifall ett växande Unionen har passerat ett krympande Kommunal och blivit landets Är du med i a-kassan kan du få ersättning mellan jobben, men aldrig mer än cirka kronor per månad, efter skatt. Det är allt medlemmar! kommen till över nya yrkesverksamma medlemmar, jämfört med strax över under Samtidigt firade medlemsvården och lojalitetsarbetet nya triumfer: under 2011 registrerades utträden jämfört med året innan. Resultat: en medlemsökning under året med cirka medlemmar så att vi den sista december var hela unionare. A-kassa Den 1 januari 2011 var vi totalt medlemmar i Unionen. Då fanns halvmiljonersstrecket där som ett hägrande etappmål, ett framtida första steg mot förbundsstyrelsens utpekade siktlinje mot år Ett år senare har vi uppnått, passerat och till och med distanserat det där strecket. Detta framför allt tack vare en framgångsrik höst där antalet nya yrkesverksamma medlemmar landade på runt såväl i september och oktober som november. största fackförbund. Men även om Unionen officiellt skulle visa sig ha flest medlemmar haltar jämförelsen eftersom vi inkluderar pensionärsmedlemmar i vår statistik medan Kommunal inte gör det. Därför väljer vi att fortsätta kalla oss för Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet och Sveriges största tjänstemannaförbund. Och Sveriges största fackförbund för chefer! Vi bjuder 3 mån! påspara UPP TILL 675 KR Nya värvningsmaterial beställ på unionen.se/broschyrer Vi bjuder påspara 3 mån! UPP TILL Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Fyll i, lägg i ett kuvert, och skicka till Unionen, Svarspost, Kundnummer Malmö, så betalar vi portot. E-postadress Adress * Du måste vara medlem i en svensk a-kassa och ha rätt till ersättning från a-kassan för att kunna få kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Unionen nära dig BERgSLAgEn DALARnA gävleborg göteborg MELLAnnoRRLAnD MÄLARDALEn norrbotten SJUHALL SKARABoRg/VÄST Skövde Värvningsfolder Trollhättan studiestiftelsen.indd SMåLAnD Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö SToCKHoLM SyDoST SyDVÄST Malmö, Helsingborg UPPLAnD VÄRMLAnD :41:42 VÄSTERBoTTEn Skellefteå Umeå öst Linköping Norrköping östra SöRMLAnD/goTLAnD Södertälje Visby Bli medlem du också på eller ring Du kan också skicka in talongen här intill. Tnr: 1541:3 Produktion: Unionen Foto: Alex Giacomini Upplaga: Tryck: NRS Dec kr 100 kr 225 kr Förbundsavgift 50 kr Postnr Ort Telefon tändiga och fulls nen.se rmation på unio Mer infovillkor Beskrivning av mina arbetsuppgifter och ansvar Postnummer * kr Personnummer Facket i Ort Nu lanserar vi äkring en inkomstförs Inkomsrit-ng k utöver det vanliga. försinä går Namn Din inkomst före skatt t kr ft vgi b ba Jag vill bli medlem i Unionen Ditt nätverk ll klu Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre BLI MEDLEM InKoMSTFöRSÄKRIng UnIonEnS A-KASSA det privata arbetslivet Jag är chef illk om Avgift ti ntue ll a-kassan och eve Unionen Direkt för chefer KR kr 675 ch ev er. entuell klubbavgift tillkomm kr an o kr a-k ass mer. IA HAMN Medlem i Unionen och supporttekniker på QBRANCH Läs mer på Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Bli medlem Vi är Sveriges så kan vi största sponsra dina studier fackförbund Månadslön, före skatt kr Medlemmarna har verkligen inflytande över vilka frågor klubben jobbar med och som medlem får man en insyn i hur företaget fungerar. Vi har ett otroligt bra samarbete mellan vår klubb och ledningen. Jag har upptäckt vilka möjligheter man faktiskt har när man arbetar på ett företag där det här samarbetet fungerar bra. UPP TILL till kurslitteratur och kursavgifter. Arbetsplatsadress ll ift ti Avg Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Värvningsmaterial med superkrafter. Frigör kraft och tid som egen Om Unionens Egenföretagarmedlemskap Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Om Unionen Chef Ditt nätverk Värvningsmaterial som riktar sig till it-branschen En liten påminnelse om en stor skillnad Jämför fack+a-kassa med bara a-kassa Bli medlem så kan vi sponsra dina studier Om Unionens studiestöd Nu lanserar vi en inkomstförsäkring utöver det vanliga Om förbättrad inkomstförsäkring Nu högre studiestöd :- värvningstävling till 31 mars: Värva en kompis och vinn färdiga matkassar i 3 månader. Vi är många i Unionen över men vill bli ännu fler. Då får vi kraft att erbjuda fler förmåner och tjänster i medlemskapet och kan förhandla fram bättre löner och villkor. Du som redan är medlem kan göra en insats och samtidigt tävla: Värva en kompis eller kollega, en släkting eller granne, till Unionen mellan 1 januari och 31 mars 2012 och berätta vilken maträtt som bäst beskriver ditt arbetsliv, och varför. Då kan du vinna ett av fem presentkort på kronor från Linas Matkasse. Presentkortet räcker till färdigpackade 5-dagarskassar varannan vecka i 3 månader. Kom ihåg att du kan locka med att vi bjuder alla nya medlemmar i Unionen på medlemsavgiften de första 3 månaderna. Det sparar din kompis eller kollega upp till 675 kronor på! 10 Läs mer och tävla på unionen.se/matkasse Vinn fria hetluft 1/12 matkassar i 3 mån

11 Behöver ni hjälp med argumenten? Unionens säljsektion är experter! Unionens säljsektion är experter på Unionens olika medlemskap och hjälper gärna till att övertyga en kollega om nyttan med att vara medlem. Vår erfarenhet på Unionens säljsektion är att det ibland saknas tid till att hinna med att ställa frågan till dem som ännu inte är medlemmar. Särskilt om de anställda finns på olika orter. Det kan också vara lättare att låta en utomstående person prata medlemskap med en kollega till exempel när kollegan är chef eller konsult. Men ibland handlar det bara om att hitta rätt argument, säger Charlie Levin på säljsektionen. Så här kan du tipsa Som förtroendevald kan du ge tips på unionen. se/nyanstalld. Fyll i namn och telefonnummer på nya kollegor så ringer Unionens säljsektion upp och hälsar välkommen. När du har skickat in namn och telefonnummer kommer du automatiskt få en återkoppling på hur det gått. Alla kan tipsa Unionens säljsektion via unionen.se/tips men då kommer det inte att ske någon återkoppling. Fyll i namn och telefonnummer på kollegor som inte är medlemmar. Det är bra för oss om cheferna är medlemmar men det kan vara svårt att fråga LITEN SÄLJSKOLA Ta reda på vad som är viktigt för personen du pratar med och ställ öppna frågor. Anpassa tilltalet. Be att få återkomma om du inte har svar på frågan. Visa vad ni på klubben/arbetsplatsombudet har gjort. Vässa tre arrgument om varför det är viktigt att vara medlem i Unionen på er arbetsplats. Välkomstpaket till alla nya förtroendevalda Att vara förtroendevald är en spännande och kompetensutvecklande roll som ger massor av nya erfarenheter och kunskaper. Unionen tar nu fram ett välkomstpaket som bland annat innehåller en handbok som nya förtroendevalda ska kunna använda som uppslagsbok eller idébok. Välkomstpaketen kommer att börja skickas ut i mitten av första kvartalet av 2012 till alla nyvalda förtroendevalda. Uppdaterade broschyrer Vid årsskiftet får vi nya och förbättrade villkor i Unionens inkomstförsäkring. Dessutom går regionerna Väst och Skaraborg ihop och bildar en gemensam region. Ändringarna innebär att en hel del broschyrer har uppdaterats med korrekta uppgifter. Det är viktigt att allt gammalt material med inaktuell information om inkomstförsäkringen kastas i pappersåtervinningen. Under Beställ och ladda ner på unionen.se hittar du aktuellt material 2 regioner blir 1 Regionerna Skaraborg och Väst har från årsskiftet gått samman och heter nu Skaraborg/ Väst. Kontoren i Skövde och Trollhättan finns kvar men har en gemensam regionstyrelse och gemensam personalstyrka. Unionens A-kassa blir billigare igen Alla medlemmar i Unionen kan från årsskiftet glädjas åt att arbetslöshetsavgiften sänks med 22 kronor till 43 kr/månad. Grundavgiften är oförändrad 97 kr. Totalt blir a-kasseavgiften 140 kr/månad. Läs mer på unionensakassa.se Gräddfil i Unionen Direkt Hur många timmar får man jobba? Vad gör jag när jag känner mig diskriminerad? Vad säger semesterlagen? Hur gör man en arbetsskadeanmälan? Du vet väl att som förtroendevald går du före i telefonkön när du ringer Unionen Direkt! hetluft 1/

12 Dags för återträff i projekt 100 företag Under våren och hösten 2011 genomfördes två utbildningsomgångar i projekt 100-företag. De bägge projektledarna Kenneth Hedman och Tapani Kuusela lovade att de skulle ordna en återträff där klubbarna kunde visa upp positiva resultat. I november var det dags. Syftet med projektet är att personal från region- och förbundskontor tillsammans med de förtroendevalda på de 100 största klubbarna ska utveckla arbetssätt och metoder för att stärka de förtroendevalda i deras värvningsarbete. Under våren och hösten 2011 har det genomförts två utbildningsomgångar i projektet 100 företag. I samband med att utbildningarna genomfördes så lovade projektledarna - Kenneth Hedman och Tapani Kuusela - att de skulle ordna med en trevlig återträff, förutsatt att klubbarna levererade positiva resultat. Och i slutet av november fick klubbarna rapportera in med vad de hade åstadkommit. Resultaten var mycket positiva och deltagande klubbar har fått såväl nya verktyg som ny energi för sitt uppdrag. Återträffen förlades på Viking Line, vilket var mycket uppskattat bland deltagarna. Klubbarna fick berätta om sina positiva erfarenheter från projektet och fick härigenom en hel del nya värvningsidéer och kunskapsutbyte med sig hem. Bland annat har BAE Hägglund i Örnsköldsvik ökat antalet medlemmar med cirka tio procent. Klubben har dessutom tagit fram en handlingsplan för 2012 som är väldigt offensiv. Bland målen för 2012 finns bland annat: 50 % av cheferna ska vara med 80 % av alla oorganiserade ska vara med 100 % av alla nyanställda ska bli kontaktade En annan klubb, Transcom AB i Karlskoga, berättade att de värvade drygt 25 medlemmar på grund av att arbetsgivarensdragit in julbordet för de anställda. Klubben beslöt då att bjuda alla Unionenmedlemmar på julbord och fick då raskt närmare 30 nya medlemmar. Virpi Ring, från SKF i Göteborg, redogjorde Uppföljning av projektet var kanon, man känner sig sedd och får uppskattning för det jobb man har lagt ner. för hur de börjat bearbeta medlemmar som närmar sig pension. Tidigare har flera medlemmar lämnat klubben när de har ett par år kvar till pension eftersom de inte sett nyttan av ett medlemskap. Numera skickar klubben ut information till alla 60 plussare där de informerar om vikten att vara kvar ända fram till pension och även efter. Resultatet av insatsen är att problemen med avhoppen har minskat. Dessutom har inträdena ökat eftersom klubben numera har bättre rutiner för att möta de nyanställda. I Göteborg har även de tre klubbarna som varit med i projektet, Volvo PV, SKF och Logica, bildat ett regionalt 100 företag nätverk som träffas och utbyter erfarenheter. Klubbarna har även bestämts sig för att genomföra gemensamma aktiviteter, till exempel är en värvnings- och medlemsaktivet för chefer planerad. NÅGRA AV TIPSEN FRÅN ÅTERTRÄFFEN! Öka medlemsantalet med hjälp av kunskapen från 100-företag Alla i styrelsen ska gå projektutbildning till exempel projekt i fackliga former (PIFF) Gör årsmötet som ett projekt Utbildning för medlemmar i lönesamtal Dela ut boken En bra början till alla nyanställda. Chefsutbildning om vad MBL är Locka chefer att bli medlemmar Skriv mål och aktiviteter Välkomstbrev till nya medlemmar Mer synliga, till exempel ha styrelsemöten i matsalen, dela ut vattenflaskor, nyckelringar, isskrapor till medlemmar, synas i matsalen med affischer, synas på Vårruset och andra sportevenemang och dela ut vattenflaskor, handduk, vatten. Skicka ut brev till medlemmar. Vill du arbeta fackligt? 12 hetluft 1/12

13 Samarbeta om företagets framtida kompetenskrav Alf Söderlund, ordförande för Unionen Volvo, drivs av att vilja stärka tjänstemannens kompetens och attraktionskraft. Planeringen för framtida kompetenskrav i företaget bör ske i samverkan mellan högsta ledning, HR och fack. Konkurrenskraftiga företag är företag som har en långsiktig strategi för att kompetensutveckla sina anställda. Nöjda medarbetare som får växa bidrar till företagets utveckling och företag som satsar på sina medarbetare attraherar i sin tur nya talanger. För att nå dit krävs en långsiktig strategi, en plan för hur arbetet med framtida kompetenskrav ska se ut. I företag där den högsta ledningen inte prioriterar kompetensutveckling kan ett för stort ansvar falla på medarbetarna själva och kopplingen mellan utbildning och företagets strategi och mål blir otydlig. Därför är det bra om planeringen för företagets framtida kompetenskrav sker i samverkan mellan högsta ledning, HR och fackliga representanter. Volvo samverkar om kompetenskrav Alf Söderlund, ordförande för Unionen Volvo, drivs av att stärka tjänstemannens kompetens och attraktionskraft. Han menar att det är strategiskt viktigt att arbeta med mål och mätetal för kompetensutveckling. På koncernnivå på Volvo har vi fått till ett mötesforum mellan företag och fack och vi kommer att träffas några gånger per år för att stämma av och diskutera en långsiktig planering för framtida kompetenskrav. Nio förutsättningar för bra kompetensutveckling 1. Uppenbar nytta När det är tydligt vad kompetensutvecklingen ska tillföra, vilka resultat som förväntas och när insatserna har koppling till affärsmål, då blir nyttan tydlig. 2. Tydligt ledarskap Det måste ingå i en chefs arbetsuppgifter att utveckla medarbetare. Chefer behöver vara utbildade och ha erfarenhet inom området för att kunna hantera kompetensutveckling på ett bra sätt. Kommunikationen om affärsmål och strategier måste vara tydliga från VD och högsta ledningen genom organisationen. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig i fråga om vem som ska initiera, vem som ska hitta rätt insatser och vem som ska utvärdera. En gemensam syn på arbete med kompetensutveckling mellan medarbetare och företag bidrar till att det blir genomfört. 3. Tid och pengar behöver avsättas Tid och pengar behöver avsättas i verksamhetsplaneringen. Kompetensutveckling kan inte vara något extra som ska utföras vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna. Det behöver finnas en budget för kompetensutveckling och budgeten behöver vara tydligt kommunicerad. 4. Positivt klimat och positiva attityder Det måste finnas ett arbetsklimat som tillåter medarbetare att bli bättre, att pröva nytt och att vara nyfiken. Chefens attityd och inställning till kompetensutveckling sprider sig och ger avtryck i företaget. Kollegor som har genomgått lyckad kompetensutveckling är viktiga inspirationskällor och förebilder. 5. Anpassning till medarbetare Individuella lösningar ökar möjligheten för varje enskild individ att hitta ett sätt att lära som passar. Anpassning kan ske på flera olika sätt. Till exempel i form av när, var och hur kompetensutvecklingen genomförs. 6. Rutiner kring utvecklingssamtal Tydliga rutiner för utvecklingssamtal minskar risken för att kompetensutveckling glöms bort. Det bör hållas minst en gång om året och blir allra bäst om man som anställd har haft möjlighet att diskutera innehåll och syfte med chefen. 7. System som fungerar som stöd IT-system och HR-avdelningar som fungerar som stöd, underlättar och skapar ordning och reda i arbetet med kompetensutveckling. En samtalspartner för chefer som är ansvariga för utveckling av medarbetarna är viktigt för att hitta rätt lösning för rätt person angående kompetensfrågor. 8. Premiera medarbetare som utvecklas Tydliga incitament för medarbetare att lägga ner tid och kraft på kompetensutveckling är viktigt. Det motiverar medarbetare om kompetensutveckling väger in positivt vid lönesättning. 9. Utvärdera investeringar i kompetensutveckling Tydliga system för uppföljning och utveckling skapar förväntningar hos både medarbetare och arbetsgivare om att någonting ska hända efter kompetensutvecklingen. När utvärderingar genomförs finns det förutsättningar för att ständigt förbättra arbete med kompetensutveckling. Hitta nya metoder för att stärka klubben Anmäl er till Projekt 100 företag! Intresserad av att delta? Hör av er till ert regionkontor och skicka in intresseanmälan till Nästa utbildningsomgång äger rum den 6-9 mars på Djurö. Projektledarna Tapani Kuusela och Kenneth Hedman Läs mer på unionen.se/fortroendevald. hetluft 1/

14 DAGS FÖR GULDNAPPEN 2012 Är din arbetsplats föräldravänlig? Nu drar jakten på landets mest föräldravänliga arbetsplats igång. Går det att kombinera föräldraskap och arbetsliv där du arbetar? Att kombinationen föräldraskap och arbetsliv kan vara svår att få ihop är ingen nyhet. Men många arbetsplatser har hittat lösningar som gör livspusslet enklare särskilt för småbarnsföräldrar. När arbetslivet är föräldravänligt är det lätt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. En föräldravänlig arbetsplats är en arbetsplats där: både kvinnor och män tar ut föräldraledighet. cheferna föregår med gott exempel och är föräldralediga särskilt män uppmuntras att vara föräldralediga. man undviker att lägga möten på sena eftermiddagar och morgnar. man undviker onödiga resor och övernattningar. du inte behöver välja mellan arbete och familj. du inte halkar efter i lön och karriärmöjlighet på grund av graviditet eller föräldraledighet Arbetsgivaren inte ställer frågor om graviditet och planer på barn vid anställningsintervjun. även småbarnsföräldrar har samma tillgång till kompetensutveckling. Stämmer det här in på din arbetsplats? Eller har ni kanske andra och bättre lösningar hos er som också underlättar för småbarnsföräldrar? I så fall ska du nominera din arbetsplats i Unionens tävling Guldnappen. Fyll i formuläret på unionen.se/guldnappen senast den 4 mars. För att kunna vinna Guldnappen måste företaget du nominerar ha kollektivavtal med Unionen och en skriftlig jämställdhetsplan. Läs mer om Guldnappen och nominera på unionen.se/guldnappen Guldnappen är Unionens pris för att premiera arbetsgivare som är föregångare när det gäller att underlätta för anställda att förena föräldraskap och arbetsliv. Priset har delats ut sedan 2003 och senaste vinnaren var pumpföretaget ITT Water & Wastewater i Sundbyberg som mottog priset hösten Tidigare vinnare har varit: 2010: ITT Water&Wastewater 2009: CSC 2008: Delades ej ut pga för okvalificerade nomineringar 2007: Servera 2006: The Nielsen Company 2005: Picab 2004: Kronans Droghandel 2003: IKEA, Sverige Så här välkomnas nya medlemmar i Unionen Under förra året välkomnade Unionen drygt nya yrkesverksamma medlemmar. Nu förstärks den så kallade välkomstkedjan med en rad aktiviteter under medlemskapets första år. För att alla ska känna sig välkomna i förbundet skickar Unionen både brev och ringer upp alla nya medlemmar. Förutom att välkomna medlemmen vill vi också samla in kontaktuppgifter och informera om allt som medlemskapet innehåller. Bland de medlemmar som väljer att lämna Unionen har många varit medlemmar mindre än ett år och när vi frågar varför de vill gå ur så är anger många att de tycker att avgiften är för hög eller att de inte upplever någon nytta med medlemskapet. Men det är också många som inte känner till vad de kan få för pengarna. Den här bilden vill vi förändra och därför har nu välkomstkedjan utökats och sträcker sig över medlemmens första år. I en rad utskick spridda över året kommer vi att på olika sätt lyfta nyttan med medlemskapet. Den röda tråden blir medlemmar som med egna ord berättar om den nytta de har haft av olika tjänster: lönecoachingen, rådgivningen, karriärtjänsterna, försäkringsinformationen och så vidare. I många regioner bjuder man också in alla nya medlemmar till välkomstträffar där man berättar mer om Unionen och allt som vi erbjuder. Välkomstbrev Välkomstsamtal Medlemsbrev 1 Medlemsbrev 2 @ ( 14 hetluft 1/12

15 Nu är det dags för klubbens årsmöte! Nu är det dags att hålla årsmöte. Enligt Unionens stadgar ska alla klubbar hålla årsmöte senast den 28 februari varje år. inför mötet Besluta om tid och plats för årsmötet. Enligt Unionens stadgar ska årsmötet hållas senast den 28 februari varje år. Skicka kallelse till årsmötet senast 14 dagar innan årsmötet. Kallelsen ska förutom tid och plats också innehålla dagordningen för själv årsmötet Sammanställ årsmöteshandlingarna: - Dagordning - Motioner - Verksamhetsberättelsen - Verksamhetsplan - Balans- och resultaträkning - Valberedningens förslag - Revisor ska skriva revisionsberättelse Efter mötet Protokollet som skrevs på årsmötet ska justeras. Skicka protokollet till alla medlemmar eller sätt upp det någonstans där alla har möjlighet att läsa. En kopia på det färdigjusterade protokollet ska också skickas in till ert regionkontor bland annat för att ni ska få ta del av det årliga administrationsbidraget. Rapportera in alla förtroendevalda i klubben. Enklast är om ni gör det via klubbadministrationen på unionen.se. I dagsläget är det ordförande och rapportombuden som har behörighet till detta. På unionen.se/fortroendevald hittar du mallar, checklistor och broschyrer inför årsmötet. En uppladdning på årsmötet kan vara att visa filmen Allt kan bli bättre med Cecilia Fahlberg eller filmen om kompetensutveckling med Ulrika H, se sid 7. Motionera till regionrådet Som klubbstyrelse har ni möjlighet att skicka in motioner till regionrådet (regionens årsmöte). Sista dag för inlämnade är den 28 februari. Medlemsbrev 4 Medlemsbrev 5 Medlemsbrev 6 hetluft 1/

16 Dags att vässa medlemmarnas löner Gå e-kursen Förhandla lön Många centrala förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor är nu klara. Men det viktigaste återstår. Nämligen förhandlingen mellan klubben och arbetsgivaren om bland annat hur lönerna ska fördelas. Ett bra lönearbete kräver att medlemmarna involveras och att klubben förbereder sig ordentligt. Förbered löne arbetet genom att gå vår e-kurs Förhandla lön. Fler e-kurser hittar du under unionen.se/fortroendevald Kursen hittar du på unionen.se/fortroendevald under rubriken Webbkurser Ta en paus Unna dig en minisemester och koppla bort vardag och jobb. Boka en hotellweekend eller en skidresa till svenska fjällen. Koppla av och njut på härliga Selma Spa eller varför inte en resa till Italien? Vi har samlat en rad förmånliga erbjudanden för medlemmar. Ännu fler medlemsförmåner hittar du på unionen.se/medlemsformaner. Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SJUHALL Skaraborg/VÄST Skövde Trollhättan Småland Jönköping, Kalmar, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Väst Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland/Gotland Södertälje Visby Arbetslöshetskassa Medlemsförsäkring AB facklig rådgivning Medlemsregister

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 3 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 7 En undersökning bland förtroendevalda företagens

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare.................................................................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna

Fackets nya roll. Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna Fackets nya roll Internationaliseringen av företagen ställer nya krav på de fackliga organisationerna 2 Förutsättningarna för det fackliga arbetet har förändrats i takt med den ökande internationaliseringen.

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Stadgar 2015. Unionens a-kassa

Stadgar 2015. Unionens a-kassa Stadgar 2015 Unionens a-kassa Kassanamn: Unionens arbetslöshetskassa Kassanummer: 14 Senast uppdaterad: 07 01 2014 1 Kassans ändamål och firma Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer