FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD"

Transkript

1 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud I Humanistiska fakulteten 2 II a Sam hällsvetenskap liga faku lteten 3 II b H and elshögskolan vid Göteborgs u niversitet 4 III Sahlgrenska akad em in 5 IV IT-u niversitetet 8 V VA-VF N atu rvetenskap liga faku lteten 9 VI Utbild ningsvetenskap liga faku lteten 11 VIII Konstnärliga faku lteten 12 IX Göteborgs u niversitetsbibliotek 13 X UFL, Gem ensam m a förvaltningen, N CM, GMV, RIK 14 Sida

2 Block I Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock I, Humanistiska fakulteten Dekanus: Hallberg Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Olsson Leif-Jöran Huvudarbetsmiljöombud: Institutionen för filosofi, lingvistik Olof Wijksgatan 6 Lif Jan och vetenskapsteori Bengt Lidnersgatan 7 Institutionen för historiska studier Renströmsgatan 6 Malmstedt Göran Magnusdottir Auᵭur Institutionen för kulturvetenskaper Vera Sandbergs allé 8 Bossius Thomas Wäne Paula Zachau Gunilla Institutionen för litteratur, idéhistoria Renströmsgatan 6 Rosengren Cecilia Claesson Bo Möller Patrik och religion Lundgrensgatan 7 Institutionen för språk och litteraturer Renströmsgatan 6 Bergh Gunnar Persson Solveig Institutionen för svenska språket Renströmsgatan 6 Rogström Lena Olsson Leif-Jöran SAC Lennart Torstenssongatan 8 Humanistiska fakultetskansliet Renströmsgatan 6 Nordling Anna Serviceenheten vid Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6 Fägersten Carina Zivic Susanna SEKO Bengtsson Johnas SEKO IT-service LITS SYD Renströmsgatan 6 Medveczky Barbro Larsson Anders * uppgiftsförd elning från prefekt A M O i kursivt stil -blankett saknas Sid a 2 (15)

3 Block II a Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II a, Samhällsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Simonsson Birger Huvudarbetsmiljöombud: Karlsson David Ranta Jennie Förvaltningshögskolan Sprängkullsgatan 17 Rombach Björn Karlsson David Karlsson Lars Institutionen för journalistik och masskommunikation Seminariegatan 1B Sätereie Ulla Fraenckel Torbjörn SOM-institutet: Samhälle - Opinion - Media Seminariegatan 1B Oscarsson Henrik Psykologiska institutionen Haraldgatan 1 Biel Anders Bergstad Jakobsson Cecilia Selander Eva Ryberg Marie Louice Kjellberg Stefan Institutionen för socialt arbete Sprängkullsgatan 23 Franséhn Mona Uhnoo Daniel Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Sprängkullsgatan 25 Carle Jan Bergström Gunilla Nyström Martina Kantelius Hannes Avd. f. teknik och vetenskapsstudier Sprängkullsgatan 25 Glimell Hans Statsvetenskapliga institutionen Sprängkullsgatan 19 Lagergren Wallin Fredrika Gilljam Mikael Institutionen för globala studier Konstepidemins väg 2A-2E Sundling Wingfors Stina Wistedt Kim Johansson Mikael Thynell Marie CERGU: Centrum för Europaforskning Sprängkullsgatan 17 Naurin Daniel Nordicom: Nordiskt informationscenter för medie och Seminariegatan 1B Carlsson Ulla Bucht Catharina Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Sprängkullsgatan 21 Idmark-Andersson Eva Ohlsson Jan Bremmers Lars Serviceorganisationen Sprängkullsgatan 21 Petersohn Lennart Bremmers Lars Ohlsson Jan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 3 (15)

4 Block II b Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II b, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Dekanus: Cramer Per Huvudarbetsmiljöombud: Palmqvist Linus Ageborg Johanna Ekonomisk-historiska institutionen Skanstorget 18 Karlsson Birgit Falk Johansson Liselotte Berndtson Kerstin Företagsekonomiska institutionen Vasagatan 1 Hällsten Freddy Nyberg Ann-Christine Bolander Eva GRI - Gothenburg Research Institute Övre Fågelbergsg. 6 Eriksson-Zetterquist Ulla Walter Lise-Lotte Adolfsson Petra Institutet för innovation och entreprenörskap Arvid Wallgrens Backe 20 Zaring Olof Juridiska institutionen Vasagatan 1 Erhage Thomas Wahle Anna Inst. f. kulturgeografi och ekonomisk geografi Vasagatan 1 Larsson Anders Inst. f. nationalekonomi med statistik Vasagatan 1 Ransgård Margareta Jonson Karin Adin Åsa GS - Graduate School Vasagatan 1 Knape Linda Elgersson Anna Centrum för konsumtionsforskning Viktoriagatan 13 Holmberg Ulrika Centre for Buissness in Society CBiS Egels Zandén Niklas Centre for Retailing CFR Hagberg Johan Centrum för Affärssystem Magnusson Johan Centrum för Europaforskning CERGU Nourin Daniel Centrum för forskning om offentlig Boholm Åsa sektor CEFOS Gothenburg Centre of Globalization Bigsten Arne and Development, GCGD Institutet för innovation och samhällsförändring Petrusson Ulf Handelshögskolan fakultetskansli Vasagatan 1 Hultgren Agneta Taib Marita Serviceavdelningen Handelhögskolan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 4 (15)

5 Block III Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock III, Sahlgrenska akademin Dekanus: Larkö Olle Huvudarbetsmiljöombud: Björkman Martin Medicin Huvudarbetsmiljöombud: Aronsson Gunilla Odontologi Huvudarbetsmiljöombud: Enge Lars Vårdvetenskap Inst. för biomedicin Medicinaregatan 9 A Oldfors Anders Avdelningen för mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 7A Jo Wick Mary Blomqvist Margareta Bölin Ingrid Avdelningen för infektionssjukdomar Guldhedsgatan 10B Wold Agnes Avdelningen för patologi Gula stråket 8, SU/SS Åman Pierre Lyche Eva Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin Bruna stråket 16, SU/SS Larsson Göran Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik Medicinaregatan 9A Enerbäck Sven Petersson Gunilla Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi Medicinaregatan 9A Elias Per Macao Bertil Administrativ enhet Medicinaregatan 9A Butler Chatrine Månsson Pernilla Guldhedsgatan 10 Lange Stefan Inst. för kliniska vetenskaper Kvinnokliniken, SU/ÖS Milsom Ian Sektionen för anestesi, biomaterial, ortopedi och öron- näs- Blå stråket 5 vån 5, SU/SS Karlsson Jon och halssjukdomar Avdelningen för anestesiologi o intensivvård SU/SS, SU/ÖS och SU/MS Ricksten Sven-Erik Avdelningen för biomaterialvetenskap Medicinaregatan 8 B Albrektsson Tomas Svensson Sara Norlindh Birgitta Avdelningen för ortopedi Bruna stråket 11, vån 5, SU/SS Brisby Helena Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdom Gröna stråket 9, SU/SS Hellgren Johan Sektionen för kvinnors och barns hälsa Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Avdelningen för obstretik och gynekologi Kvinnokliniken, SU/SS, SU/ÖS Brännström Mats Avdelningen för pediatrik Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning Blå stråket 5 SU/SS Lundholm Kent Avdelningen för kirurgi Blå stråket 5, uppg H, 2 tr.,su/ss Lundholm Kent Wallin Monica Avdelningen för gastroforskning Blå stråket 5, SU/SS Fändriks Lars Avdelningen för plastikkirurgi Gröna stråket 8, SU/SS Elander Anna Sektionen för dermatologi och venerologi, onkologi, radiofysik, Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva radiologi och urologi Avdelningen för dermatologi och venereologi Gröna stråket 16, Hudkliniken SU/SS Faergemann Jan Avdelningen för onkologi Jubileumskliniken, Blå str 2, SU/SS Hultborn Ragnar Avdelningen för radiofysik Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva Bäck Tom Nilsson Jenny Avdelningen för radiologi Bruna stråket 11, SU/SS Hellström Mikael Avdelningen för urologi Bruna stråket 11, SU/SS Damber Jan-Erik * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 5 (15)

6 Inst. för medicin Guldhedsgatan 10 Carlsten Hans Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin SU/Östra Swedberg Karl Avdelningen för invärtesmedicin Gröna stråket 8, SU/SS Isgaard Jörgen Wise Desirée Eder Derek Avdelningen för klinisk näringslära Medicinaregatan 13 Bertéus Forslund Heléne Philipson Henriette Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Medicinaregatan 8B vån 6 Hedner Thomas Avdelningen för molekylär och klinisk medicin SU/Sahlgrenska Borén Jan Hedjazifar Shahram Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research - Njurmedicin Lundberglaboratoriet Wallenberglaboratoriet Bruna stråket 16, SU/SS Karlsson Christin Heyden Maria Östergren Lundén Gunnel Carlsson Annelie Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning Guldhedsgatan 10 A Kristina Eriksson Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Medicinargatan 16, Hagberg Mats Arbets och miljömedicin Medicinargatan 16, Björkman Martin Agge Agneta Ahlstrand Christina Socialmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Geriatrik SU/Mölndal S3 Allmänmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Borgman Anni Inst. för neurovetenskap och fysiologi Medicinaregatan 11 Holmäng Agneta Sektionen för farmakologi Medicinaregatan 13 Eriksson Elias Reinhold Ann-Christine Sektionen för fysiologi Medicinaregatan 11 Pettersson Lars-Gunnar Göthner Karin Olofsson Lena Ternberg Anita Svedin Pernilla Sektionen för neurovetenskap och rehabilitering Per Dubbsgatan 14 Rönnbäck Lars Oftalmologi SU/Mölndal Blå stråket 7, SU/SS CBR Medicinaregatan 11 Ahlborn Ann-Marie Grandér Rita Linder Birgit Enheterna för arbetsterapi, fysioterapi, audiologi och Arvid Carlsson backe hus 2 Lindholm Bertil Bengtsson Ann-Charlotte logopedi Andersson Birgitta Sektionen för psykiatri och neurokemi Blå stråket 15, SU/SS Zetterberg Henrik Kungsgatan 12 Medicinaregatan 11 Inst f vårdvetenskap och hälsa Arvid Wallgrens Backe, hus 1 plan 3 Lundgren Ingela Sektionen för symptom, hälsa och vård Talje Hilden Borg Britt Sektionen för omgivning betydelse för hälsa och vård Sparud Lundin Carina Engen Lars LF Sektionen för lärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning Sjöström Nils Donnerdal Lisa Administrativ enhet Forssell Christine Bjärlind Helena Block III * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 6 (15)

7 Block III Inst. för odontologi Medicinaregatan 12 A-G Ekestubbe Annika Sektion 1 Jontell Mats Endodonti Medicinaregatan 12C vån 7 Ivarsson Gerd Oral medicin och patologi Medicinaregatan 12C vån 6 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial radiologi Medicinaregatan 12C vån 4 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial kirurgi Medicinaregatan 12E vån 8 Ivarsson Gerd Odontologisk psykologi och folkhälsa Medicinaregatan 12E vån 5 Frantzics Eva Orofacial smärta Medicinaregatan 12A vån 1 Frantzics Eva Sektion 2 Wennström Jan Oral biokemi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Hallberg Kristina Oral protetik/odontologisk materialvetenskap Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Parodontologi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Larsson Lena Tandteknikerutbildningen Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Sektion 3 Lingström Peter Cariologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Lundberg Ann-Britt Oral mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Bengtsson Lisbeth Ortodonti Medicinaregatan 12A&F vån 5 Ståhlberg Sandra Pedodonti Medicinaregatan 12A vån 4 Ståhlberg Sandra Tandhygienstutbildningen Medicinaregatan 12A vån 4 Bengtsson Lisbeth Institutionskansli Medicinaregatan 12 A, 8tr Ekestubbe Annika Rahl Elisabeth Akademin Core Facilities Medicinaregatan 15 A/C Larsson Göran Sambio Core Facilities Medicinaregatan 5A Carlsohn Elisabeth Johansson Petra Genomics Medicinaregatan 5A Mammalian Protein expression Medicinaregatan 9A Proteomics Medicinaregatan 9A Centre för Cellular Imaging Medicinaregatan 7A Centre for Mouse Physiology, and Bio-Imaging CPI Medicinaregatan 15 F Laboratoriet för experimentell biomedicin Medicinaregatan 15 Lidén Morgan Axelsson Pia SEKO Moe Bäck Aina Sørensen Linn SEKO Andersson Jenny SEKO Sahlgrenska akademins kansli Medicinaregatan 3 Lindholm Anna Ekonomiavdelningen Medicinaregatan 3 Fastighets- och serviceavdelningen Medicinaregatan 1J Lyckemark Göran* Ringeby Anders SEKO Informationsavdelningen Medicinaregatan 3 Personalavdelningen Medicinaregatan 3 Sekretariat Medicinaregatan 3 Utbildningsavdelningen Medicinaregatan 3 Nationellt informationscentrum för ovanliga diagnoser Medicinaregatan 3 Greek Winald Christina* * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 7 (15)

8 Block IV Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IV, IT-universitetet Dekanus: Smith Jan Huvudarbetsmiljöombud: Mjölnevik Jon Mirtalebi Mahsa Institutionen för data- och informationsteknik Rännvägen 6B Conquand Catarina Samdell Åsa Institutionen för tillämpad informationsteknologi Forskningsgången 6, Lindholmen Nuldén Urban Johansson Tegner Wera Wahll Kari IT-universitetets administration Forskningsgången 6, Patricia Jansson Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 8 (15)

9 Block V Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock V, Naturvetenskapliga fakulteten Dekanus: Ahlberg Elisabeth Huvudarbetsmiljöombud: Aldén Vivian Botanhuset VA Huvudarbetsmiljöombud: Ansebo Anna Zoologen VB Huvudarbetsmiljöombud: TMBL, Kristineberg VC Huvudarbetsmiljöombud: Nordvall Lars Lundberglab, NMR VD Huvudarbetsmiljöombud: Geovetenskaper, GMF, kansli VE Huvudarbetsmiljöombud: Chalmersområdet VF Chalmersområdet VF Institutionen för biologi och miljövetenskap Carl Skottsbergs gata 22 B Dahlöf Ingela Aldén Vivan Larsson Ellen Klemedtsson Leif Bergström Richard Toresson Sven SEKO Appelgren Monika Medicinaregatan 18 Ansebo Anna Norström Elisabeth Carlsson Berndt SEKO Tjärnö Strömstad Cervin Gunnar Kristineberg 566 Fiskebäckskil Svanberg Linda Institutionen för fysik Fysikgränd 3 Goksör Mattias Rostedt Mats Institutionen för geovetenskaper Guldhedsgatan 5A Selldén Gun Institutionen för kemi och molekylärbiologi Kemigården 4 Sunnerhagen Per Medicinaregatan 9 C Nordvall Lars SEKO Lundh Leif Institutionen för kulturvård Guldhedsgatan 5A Lagerqvist Bosse DaCapo konsthantverkskola Magasinsgatan 4, Mariestad Matematiska vetenskaper Chalmers tvärgata 3 Johansson Bo Matematik Andersson Jan-Erik Matematisk statistik Häggström Olle Svenskt NMR-centrum Medicinaregatan 5 C Karlsson Göran * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 9 (15)

10 Block V Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Abrahamsson Katarina Kristineberg Tjärnö Johansson Roger Forskningsfartyget Skagerak Fakultetskansliet för naturvetenskap Guldhedsgatan 5A Thor Ann-Christin * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 10 (15)

11 Block VI Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VI, Utbildningsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Säljö Roger Huvudarbetsmiljöombud: Wendt-Larsson Kerstin Huvudarbetsmiljöombud: Forsnabbe Cathrine Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Läroverksgatan 15 Emanuelsson Jonas Ingrid Björneloo LF Blennqvist Håkan LF von Otter Ann-Marie Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Läroverksgatan 5 Annerstedt Claes Forsnabba Catrine Idrottshögskolan Skånegatan 14B Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Västra Hamngatan 25 Hjörne Eva Forsmalm Anita Dovenmark Marianne LF Simonsson Angelica LF Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Läroverksgatan 15 Mauritzson Ulla Ljungmark Britt-Marie Signert Kerstin Pedagogisk utveckling och interaktivi lärande PIL Västra Hamngatan 25 Petersson Bengt Grundtviginstitutet Västra Hamngatan 25 Mark Eva Kansliet för utbildningsvetenskap Västra Hamngatan 25 Petersson Nordberg Ulrika Dahlen Lisbeth Utbildningsvetenskaps serviceenhet USE Läroverksgatan 15 Edwardsson Peter Sjödin Ulf SEKO Aspholm Patrik SEKO IT-service LITS NORD Västra Hamngatan 25 Sjöberg Per * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 11 (15)

12 Block VIII Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VIII, Konstnärliga fakulteten Dekanus: Lindal Anna Huvudarbetsmiljöombud: Åsemyr Torsten Akademi Valand Wilson Mick Film Viktoriagatan 13 Burstedt Gunilla Spaanheden Tommy Sandqvist Dan Foto Storgatan 43 Tedroff Julia Schön Thomas SEKO Fri konst Vasagatan 50 Glasberg Ann-Charlotte Bergström Ann-Caroline Litterär gestaltning Vasagatan 50 Söderblom Staffan Högskolan för design och konsthantverk (HDK) Kristinelundsgatan 6-8 Engstrand Eva Åsenmyr Torsten Nääs slott Slöjdlärarutbildning Vasagatan 50 Steneby Dals-Långed Kaller Jeff Samuelsson Otto Högskolan för scen och musik Fågelsången 1 Rydén Staffan Johansson-Lassbo Kristin SEKO GOArt Viktor rydbergsgatan 24 Norrback Johan Åslund Alf Artisten gemensam administration Elge Tobias Konstnärliga fakultetens kansliet Storgatan 43 Lindal Anna * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 12 (15)

13 Block IX Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IX, Göteborgs universitetsbibliotek Överbibliotekarie: Hemmed Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Biomedicinska biblioteket inklusive Medicinaregatan 4 Riise Ellika Sundell Astrid Gullstrad Sofia Larsson Lena Studietorget Hälsovetarbacken Arvid Wallgrens backe 5 Botanik och miljöbiblioteket Carl Skottsbergs gatan 22 Geovetenskapliga biblioteket med Kulturvård Guldhedsgatan 5A Centralbiblioteket inklusive Renströmsgatan 4 Cato Anders Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Bengtsson Åsa SEKO Nilsson Benny SEKO Studietorget Campus Linné Seminariegatan 1 D Studietorget Campus Haga Sprängkullsgatan 21 Konstbiblioteket Kristinelundsgatan 6-8 Biblioteket för musik och dramatik Fågelsången 1 Strømsnes Turid Ekonomiska biblioteket Vasagatan 1 Huntington Eva Danielsson Ann-Charlotte SEKO Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) Vasagatan 2A Pedagogiska biblioteket Västra Hamngatan 25 Grimberg Ingvar Överbibliotekaries stab Digitala tjänster Renströmsgatan 4 Jonsson Ann-Mari UB:s kansli Hemmed Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 13 (15)

14 Block X Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock X, LUN, GF, NCM, GMV, RIK Förvaltningschef GF: Nilsson Lars Huvudarbetsmiljöombud: Ternblad Klas Föreståndare GMV: Gårdfeldt Katarina Wiklander Frida Föreståndare NCM: Nyström Peter Huvudarbetsmiljöombud: Bajrami Aferdita Lokalvården Utbildningsdirektör LUN: Jarl Maria Olausson Tobias Föreståndare SND: Marker Hans Jörgen Internrevisionen Vasagatan 33 Gemensamma förvaltningen, GF Miljöenheten Aschebergsgatan 44 Omrcens Eddie Fastighetsavdelningen Haraldsgatan 5 Sundqvist Per Hagman Ann-Britt Lokalvårdsenheten Maritha Svensson* Intendentområde 1 Hawelka Isabell SEKO Duranovic Dijana SEKO Intendentområde 2 Bajrami Aferdita SEKO Alic Ajla SEKO Intendentområde 3 Ylén Heidi SEKO Hermansson Annika SEKO Intendentområde 4 Fatkic Eva SEKO Travljanin Radamila SEKO Personalavdelningen Vasagatan 33 Berg Håkan Olsson Jane Najdusynska Sandra Fackföreningar Karl Gustavsgatan 12 B Evheden Pascale Ekonomiavdelningen Vasagatan 33 Nilsson Lars Wilkander Frida Universitetsledningens kansli Vasaparken Kim Peter Forsberg Linda Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29 Edvardsson Mats Analys och utvärdering Götabergsgatan 17 Gunnarsson Magnus Externa relationer Vasaparken Fryklind Madelene Elmäng Carina Erik Dahlbergsgatan 11B Karl Gustavsgatan 29 Medicinaregatan 20 * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 14 (15)

15 Block X Gemensamma förvaltningen forts. IT-avdelningen Haraldsgatan 5 Larsson Hans Larsson Anders Sigfridson-Ericson Doris SEKO Åsenmyr Torsten SEKO Khamchane Salima SEKO IT-staben Vasa gatan 33 Ekstrand Dan Magnusson Björn Serviceavdelningen Medicinaregatan 20 Smedbro Maria Englund Thommie SEKO Hallgren Anna Konferenscentrum Konferenscentrum Wallenberg Medicinaregatan 20 Jonsereds herrgård W Gibson väg Universitetets huvudbyggnad Vasasparken Ågrenska villan Högåsplatsen 2 Gästservice Medicinaregatan 20 Medieteknik Medicinaregatan 20 Intern service Medicinaregatan 20 Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Vera Sandbergs allé 5A Nyström Peter Dippe Günther Lärarutbildningsnämnden LUN Skolgatan 2 Jarl Maria Ternblad Klas Andersson Andreas Nationella sekretariatet för genusforskning Lyckans väg 4 Alnebratt Kerstin Alvinger Josefine Ekselius Inga-Bodil SND- Svensk Nationell Datatjänst Arkitektgatan 3 Marker Hans Jörgen Persson Mattias Havsmiljöinstitutet Seminariegatan 1F Hagström Åke * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 15 (15)

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Deltagarlista Samtit 2015

Deltagarlista Samtit 2015 Deltagarlista Samtit 2015 Efternamn Förnamn Företag Abel Mona Sahlgrenska Sjukhuset Abrahamsson Maggie Hässleholms sjukhus Abrahamsson Mats Astrid Lindgrens barnsjukhus Abreu Albertina Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015

Deltagarförteckning per den 10 april 2015. Deltagarförteckning. Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 Deltagarförteckning Deltagarförteckning Arbetsterapiforum 15 16 april 2015 inspiration utveckling inspiration utveckling Deltagarförteckning A Abrahamsson Anna Gävle sjukhus, Arbetsterapienheten Abrahamsson

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse Ulricehamns Kommun Kommunfullmäktige Politiker Karlsson Roland Ordförande... 5022 0766-435022 Frändås Berit Vice ordförande... 5043 0766-435043 Revision Revision Kommunfullmäktige... 5037 Kommunstyrelse

Läs mer

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Klasser Herr 1 Svegs SFK Daniel Eriksson Jämtland/Härjedalen 33211 Martin Södergårds Thomas Larsson Magnus Eriksson 2 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna

Läs mer

Organisaton Andel Deltagare

Organisaton Andel Deltagare A Few Våghusgalleriorna Markus Hemmingsson A Few Våghusgalleriorna Johan Moberg AB Carlsson & Åqvist ÖSK Elitfotboll AB Björn Åqvist Actic Actic Christoffer Bengtsson Actic Actic Tobias Johansson Actic

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

Kalmar Mini Triathlon 2014 14.08.2014 Results Agegroup Women/Men

Kalmar Mini Triathlon 2014 14.08.2014 Results Agegroup Women/Men Agegroup Men YO Position Bib Name Club NAT SWIM (Pl-Swim.) T1 BIKE (Pl-Bike.) T2 RUN (Pl-Run.) Total 1. 249 Andersson, Albin Emmaboda simsällskap SWE 0:07:27 (7.) 0:01:01 0:28:03 (42.) 0:01:06 0:13:51

Läs mer

Agenda för hälsa och välstånd Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet

Agenda för hälsa och välstånd Konferens 6e maj 2015, Aula Medica, Karolinska Institutet Deltagare Johansson Emelie Head of business development Abera Bioscience Hoogstraate Janet Director biovation park Acturum Life Science AB Wennberg Ulrika Konsult Adducam AB Burén Anders Senior counsel

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Palmgren SEA-U Marint Kunskapscenter

Läs mer

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm

Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Deltagarlista SAMTIT vårmöte 2009 Infra City Stockholm Afrim Firzi Södersjukhuset Vo Anestesi/IVA Albertina Abreu SU/ område Östra AnOpIVA Alexandra Ahlin Centrallasarettet Västerås Operationskliniken

Läs mer

Startnr Förnamn Efternamn Förening / företag 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars

Startnr Förnamn Efternamn Förening / företag 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars Björk Addilon AB 1081 Per Belander Adecco 1082 Carl Cypriansen Adecco 1379 Elin Faltin Adecco 1382 Sandra

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling

Missbruks- och beroendevård i utveckling PROGRAM Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14,

Läs mer

Göteborg Simmet 2014 Resultat

Göteborg Simmet 2014 Resultat Abild Louise 1000 m Damer Norek.se 00:31:24.6 427 Ackebjer Frida 1000 m Damer Torslanda 00:27:43.9 210 Adebahr Josefina 1000 m Damer Rigeleje-gänget 00:27:52.3 213 Adolfsson Sandra 1000 m Damer 4fun 00:29:16.8

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2010-12-14--15 209-218 Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december 2010. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning

Läs mer

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Joakim Storrank Editering: Kristiina Iho och Sirpa Asikainen ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3 20500 Åbo tfn *(02)215

Läs mer

Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015

Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015 Deltagarlista Växjökonferensen 28-29 januari 2015 A Agger Fritz Facklig representant Malmö Ahlander Marie Rektor Tibro Ahlin Henrik Rektor Växjö Albertsson Sabine Rektor Bandhagen Alexandersson Markus

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

Pl # Öppen klass 63,1 km 1 1 Högby IF, lag 1 3:27:54 3:18

Pl # Öppen klass 63,1 km 1 1 Högby IF, lag 1 3:27:54 3:18 Resultat Ölands Kyrkstafett 2013 Datum: Lördag 11 maj. Plats: Hamnplan, Färjestaden. Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF. Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson. Antal lag: 106st (ifjol 83st). Väder:

Läs mer

Varbergsloppet - Anmälningsläge 2012-07-02

Varbergsloppet - Anmälningsläge 2012-07-02 Varbergsloppet - Anmälningsläge 2012-07-02 Nedan listas endast de anmälningar för vilka betalning registrerats. Listan kommer att uppdateras ungefär en gång per vecka. 10 km Startgrupp 1 Startnr Förnamn

Läs mer

1. Män 10.549 m. Pl Namn År Förening Tid

1. Män 10.549 m. Pl Namn År Förening Tid 1. Män 10.549 m Pl Namn År Förening Tid 1 Johan Modig 77 Pan-Kristianstad 34.27 2 Martin Regborn 92 Hagaby GoIF 35.04 3 Patrik Gustafsson Björkqvist 70 Brittatorp TK 35.24 4 Markus Jönsson 81 Simplicity

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.

Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood. Registrerade EHSS-medlemmar 141001 Förnamn Efternamn Arbetsgivare Epost Inger Abrahamsson Feelgood Företagshälsovård inger.abrahamsson@feelgood.se Martin Ackeberg Feelgood martinackeberg@hotmail.com Niklas

Läs mer

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

Deltagarlista Mäklarmässan 2013

Deltagarlista Mäklarmässan 2013 Deltagarlista Mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x af Jochnick, Therese Landahl Advokatbyrå

Läs mer