FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD"

Transkript

1 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud I Humanistiska fakulteten 2 II a Sam hällsvetenskap liga faku lteten 3 II b H and elshögskolan vid Göteborgs u niversitet 4 III Sahlgrenska akad em in 5 IV IT-u niversitetet 8 V VA-VF N atu rvetenskap liga faku lteten 9 VI Utbild ningsvetenskap liga faku lteten 11 VIII Konstnärliga faku lteten 12 IX Göteborgs u niversitetsbibliotek 13 X UFL, Gem ensam m a förvaltningen, N CM, GMV, RIK 14 Sida

2 Block I Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock I, Humanistiska fakulteten Dekanus: Hallberg Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Olsson Leif-Jöran Huvudarbetsmiljöombud: Institutionen för filosofi, lingvistik Olof Wijksgatan 6 Lif Jan och vetenskapsteori Bengt Lidnersgatan 7 Institutionen för historiska studier Renströmsgatan 6 Malmstedt Göran Magnusdottir Auᵭur Institutionen för kulturvetenskaper Vera Sandbergs allé 8 Bossius Thomas Wäne Paula Zachau Gunilla Institutionen för litteratur, idéhistoria Renströmsgatan 6 Rosengren Cecilia Claesson Bo Möller Patrik och religion Lundgrensgatan 7 Institutionen för språk och litteraturer Renströmsgatan 6 Bergh Gunnar Persson Solveig Institutionen för svenska språket Renströmsgatan 6 Rogström Lena Olsson Leif-Jöran SAC Lennart Torstenssongatan 8 Humanistiska fakultetskansliet Renströmsgatan 6 Nordling Anna Serviceenheten vid Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6 Fägersten Carina Zivic Susanna SEKO Bengtsson Johnas SEKO IT-service LITS SYD Renströmsgatan 6 Medveczky Barbro Larsson Anders * uppgiftsförd elning från prefekt A M O i kursivt stil -blankett saknas Sid a 2 (15)

3 Block II a Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II a, Samhällsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Simonsson Birger Huvudarbetsmiljöombud: Karlsson David Ranta Jennie Förvaltningshögskolan Sprängkullsgatan 17 Rombach Björn Karlsson David Karlsson Lars Institutionen för journalistik och masskommunikation Seminariegatan 1B Sätereie Ulla Fraenckel Torbjörn SOM-institutet: Samhälle - Opinion - Media Seminariegatan 1B Oscarsson Henrik Psykologiska institutionen Haraldgatan 1 Biel Anders Bergstad Jakobsson Cecilia Selander Eva Ryberg Marie Louice Kjellberg Stefan Institutionen för socialt arbete Sprängkullsgatan 23 Franséhn Mona Uhnoo Daniel Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Sprängkullsgatan 25 Carle Jan Bergström Gunilla Nyström Martina Kantelius Hannes Avd. f. teknik och vetenskapsstudier Sprängkullsgatan 25 Glimell Hans Statsvetenskapliga institutionen Sprängkullsgatan 19 Lagergren Wallin Fredrika Gilljam Mikael Institutionen för globala studier Konstepidemins väg 2A-2E Sundling Wingfors Stina Wistedt Kim Johansson Mikael Thynell Marie CERGU: Centrum för Europaforskning Sprängkullsgatan 17 Naurin Daniel Nordicom: Nordiskt informationscenter för medie och Seminariegatan 1B Carlsson Ulla Bucht Catharina Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Sprängkullsgatan 21 Idmark-Andersson Eva Ohlsson Jan Bremmers Lars Serviceorganisationen Sprängkullsgatan 21 Petersohn Lennart Bremmers Lars Ohlsson Jan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 3 (15)

4 Block II b Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II b, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Dekanus: Cramer Per Huvudarbetsmiljöombud: Palmqvist Linus Ageborg Johanna Ekonomisk-historiska institutionen Skanstorget 18 Karlsson Birgit Falk Johansson Liselotte Berndtson Kerstin Företagsekonomiska institutionen Vasagatan 1 Hällsten Freddy Nyberg Ann-Christine Bolander Eva GRI - Gothenburg Research Institute Övre Fågelbergsg. 6 Eriksson-Zetterquist Ulla Walter Lise-Lotte Adolfsson Petra Institutet för innovation och entreprenörskap Arvid Wallgrens Backe 20 Zaring Olof Juridiska institutionen Vasagatan 1 Erhage Thomas Wahle Anna Inst. f. kulturgeografi och ekonomisk geografi Vasagatan 1 Larsson Anders Inst. f. nationalekonomi med statistik Vasagatan 1 Ransgård Margareta Jonson Karin Adin Åsa GS - Graduate School Vasagatan 1 Knape Linda Elgersson Anna Centrum för konsumtionsforskning Viktoriagatan 13 Holmberg Ulrika Centre for Buissness in Society CBiS Egels Zandén Niklas Centre for Retailing CFR Hagberg Johan Centrum för Affärssystem Magnusson Johan Centrum för Europaforskning CERGU Nourin Daniel Centrum för forskning om offentlig Boholm Åsa sektor CEFOS Gothenburg Centre of Globalization Bigsten Arne and Development, GCGD Institutet för innovation och samhällsförändring Petrusson Ulf Handelshögskolan fakultetskansli Vasagatan 1 Hultgren Agneta Taib Marita Serviceavdelningen Handelhögskolan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 4 (15)

5 Block III Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock III, Sahlgrenska akademin Dekanus: Larkö Olle Huvudarbetsmiljöombud: Björkman Martin Medicin Huvudarbetsmiljöombud: Aronsson Gunilla Odontologi Huvudarbetsmiljöombud: Enge Lars Vårdvetenskap Inst. för biomedicin Medicinaregatan 9 A Oldfors Anders Avdelningen för mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 7A Jo Wick Mary Blomqvist Margareta Bölin Ingrid Avdelningen för infektionssjukdomar Guldhedsgatan 10B Wold Agnes Avdelningen för patologi Gula stråket 8, SU/SS Åman Pierre Lyche Eva Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin Bruna stråket 16, SU/SS Larsson Göran Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik Medicinaregatan 9A Enerbäck Sven Petersson Gunilla Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi Medicinaregatan 9A Elias Per Macao Bertil Administrativ enhet Medicinaregatan 9A Butler Chatrine Månsson Pernilla Guldhedsgatan 10 Lange Stefan Inst. för kliniska vetenskaper Kvinnokliniken, SU/ÖS Milsom Ian Sektionen för anestesi, biomaterial, ortopedi och öron- näs- Blå stråket 5 vån 5, SU/SS Karlsson Jon och halssjukdomar Avdelningen för anestesiologi o intensivvård SU/SS, SU/ÖS och SU/MS Ricksten Sven-Erik Avdelningen för biomaterialvetenskap Medicinaregatan 8 B Albrektsson Tomas Svensson Sara Norlindh Birgitta Avdelningen för ortopedi Bruna stråket 11, vån 5, SU/SS Brisby Helena Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdom Gröna stråket 9, SU/SS Hellgren Johan Sektionen för kvinnors och barns hälsa Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Avdelningen för obstretik och gynekologi Kvinnokliniken, SU/SS, SU/ÖS Brännström Mats Avdelningen för pediatrik Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning Blå stråket 5 SU/SS Lundholm Kent Avdelningen för kirurgi Blå stråket 5, uppg H, 2 tr.,su/ss Lundholm Kent Wallin Monica Avdelningen för gastroforskning Blå stråket 5, SU/SS Fändriks Lars Avdelningen för plastikkirurgi Gröna stråket 8, SU/SS Elander Anna Sektionen för dermatologi och venerologi, onkologi, radiofysik, Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva radiologi och urologi Avdelningen för dermatologi och venereologi Gröna stråket 16, Hudkliniken SU/SS Faergemann Jan Avdelningen för onkologi Jubileumskliniken, Blå str 2, SU/SS Hultborn Ragnar Avdelningen för radiofysik Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva Bäck Tom Nilsson Jenny Avdelningen för radiologi Bruna stråket 11, SU/SS Hellström Mikael Avdelningen för urologi Bruna stråket 11, SU/SS Damber Jan-Erik * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 5 (15)

6 Inst. för medicin Guldhedsgatan 10 Carlsten Hans Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin SU/Östra Swedberg Karl Avdelningen för invärtesmedicin Gröna stråket 8, SU/SS Isgaard Jörgen Wise Desirée Eder Derek Avdelningen för klinisk näringslära Medicinaregatan 13 Bertéus Forslund Heléne Philipson Henriette Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Medicinaregatan 8B vån 6 Hedner Thomas Avdelningen för molekylär och klinisk medicin SU/Sahlgrenska Borén Jan Hedjazifar Shahram Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research - Njurmedicin Lundberglaboratoriet Wallenberglaboratoriet Bruna stråket 16, SU/SS Karlsson Christin Heyden Maria Östergren Lundén Gunnel Carlsson Annelie Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning Guldhedsgatan 10 A Kristina Eriksson Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Medicinargatan 16, Hagberg Mats Arbets och miljömedicin Medicinargatan 16, Björkman Martin Agge Agneta Ahlstrand Christina Socialmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Geriatrik SU/Mölndal S3 Allmänmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Borgman Anni Inst. för neurovetenskap och fysiologi Medicinaregatan 11 Holmäng Agneta Sektionen för farmakologi Medicinaregatan 13 Eriksson Elias Reinhold Ann-Christine Sektionen för fysiologi Medicinaregatan 11 Pettersson Lars-Gunnar Göthner Karin Olofsson Lena Ternberg Anita Svedin Pernilla Sektionen för neurovetenskap och rehabilitering Per Dubbsgatan 14 Rönnbäck Lars Oftalmologi SU/Mölndal Blå stråket 7, SU/SS CBR Medicinaregatan 11 Ahlborn Ann-Marie Grandér Rita Linder Birgit Enheterna för arbetsterapi, fysioterapi, audiologi och Arvid Carlsson backe hus 2 Lindholm Bertil Bengtsson Ann-Charlotte logopedi Andersson Birgitta Sektionen för psykiatri och neurokemi Blå stråket 15, SU/SS Zetterberg Henrik Kungsgatan 12 Medicinaregatan 11 Inst f vårdvetenskap och hälsa Arvid Wallgrens Backe, hus 1 plan 3 Lundgren Ingela Sektionen för symptom, hälsa och vård Talje Hilden Borg Britt Sektionen för omgivning betydelse för hälsa och vård Sparud Lundin Carina Engen Lars LF Sektionen för lärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning Sjöström Nils Donnerdal Lisa Administrativ enhet Forssell Christine Bjärlind Helena Block III * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 6 (15)

7 Block III Inst. för odontologi Medicinaregatan 12 A-G Ekestubbe Annika Sektion 1 Jontell Mats Endodonti Medicinaregatan 12C vån 7 Ivarsson Gerd Oral medicin och patologi Medicinaregatan 12C vån 6 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial radiologi Medicinaregatan 12C vån 4 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial kirurgi Medicinaregatan 12E vån 8 Ivarsson Gerd Odontologisk psykologi och folkhälsa Medicinaregatan 12E vån 5 Frantzics Eva Orofacial smärta Medicinaregatan 12A vån 1 Frantzics Eva Sektion 2 Wennström Jan Oral biokemi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Hallberg Kristina Oral protetik/odontologisk materialvetenskap Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Parodontologi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Larsson Lena Tandteknikerutbildningen Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Sektion 3 Lingström Peter Cariologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Lundberg Ann-Britt Oral mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Bengtsson Lisbeth Ortodonti Medicinaregatan 12A&F vån 5 Ståhlberg Sandra Pedodonti Medicinaregatan 12A vån 4 Ståhlberg Sandra Tandhygienstutbildningen Medicinaregatan 12A vån 4 Bengtsson Lisbeth Institutionskansli Medicinaregatan 12 A, 8tr Ekestubbe Annika Rahl Elisabeth Akademin Core Facilities Medicinaregatan 15 A/C Larsson Göran Sambio Core Facilities Medicinaregatan 5A Carlsohn Elisabeth Johansson Petra Genomics Medicinaregatan 5A Mammalian Protein expression Medicinaregatan 9A Proteomics Medicinaregatan 9A Centre för Cellular Imaging Medicinaregatan 7A Centre for Mouse Physiology, and Bio-Imaging CPI Medicinaregatan 15 F Laboratoriet för experimentell biomedicin Medicinaregatan 15 Lidén Morgan Axelsson Pia SEKO Moe Bäck Aina Sørensen Linn SEKO Andersson Jenny SEKO Sahlgrenska akademins kansli Medicinaregatan 3 Lindholm Anna Ekonomiavdelningen Medicinaregatan 3 Fastighets- och serviceavdelningen Medicinaregatan 1J Lyckemark Göran* Ringeby Anders SEKO Informationsavdelningen Medicinaregatan 3 Personalavdelningen Medicinaregatan 3 Sekretariat Medicinaregatan 3 Utbildningsavdelningen Medicinaregatan 3 Nationellt informationscentrum för ovanliga diagnoser Medicinaregatan 3 Greek Winald Christina* * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 7 (15)

8 Block IV Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IV, IT-universitetet Dekanus: Smith Jan Huvudarbetsmiljöombud: Mjölnevik Jon Mirtalebi Mahsa Institutionen för data- och informationsteknik Rännvägen 6B Conquand Catarina Samdell Åsa Institutionen för tillämpad informationsteknologi Forskningsgången 6, Lindholmen Nuldén Urban Johansson Tegner Wera Wahll Kari IT-universitetets administration Forskningsgången 6, Patricia Jansson Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 8 (15)

9 Block V Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock V, Naturvetenskapliga fakulteten Dekanus: Ahlberg Elisabeth Huvudarbetsmiljöombud: Aldén Vivian Botanhuset VA Huvudarbetsmiljöombud: Ansebo Anna Zoologen VB Huvudarbetsmiljöombud: TMBL, Kristineberg VC Huvudarbetsmiljöombud: Nordvall Lars Lundberglab, NMR VD Huvudarbetsmiljöombud: Geovetenskaper, GMF, kansli VE Huvudarbetsmiljöombud: Chalmersområdet VF Chalmersområdet VF Institutionen för biologi och miljövetenskap Carl Skottsbergs gata 22 B Dahlöf Ingela Aldén Vivan Larsson Ellen Klemedtsson Leif Bergström Richard Toresson Sven SEKO Appelgren Monika Medicinaregatan 18 Ansebo Anna Norström Elisabeth Carlsson Berndt SEKO Tjärnö Strömstad Cervin Gunnar Kristineberg 566 Fiskebäckskil Svanberg Linda Institutionen för fysik Fysikgränd 3 Goksör Mattias Rostedt Mats Institutionen för geovetenskaper Guldhedsgatan 5A Selldén Gun Institutionen för kemi och molekylärbiologi Kemigården 4 Sunnerhagen Per Medicinaregatan 9 C Nordvall Lars SEKO Lundh Leif Institutionen för kulturvård Guldhedsgatan 5A Lagerqvist Bosse DaCapo konsthantverkskola Magasinsgatan 4, Mariestad Matematiska vetenskaper Chalmers tvärgata 3 Johansson Bo Matematik Andersson Jan-Erik Matematisk statistik Häggström Olle Svenskt NMR-centrum Medicinaregatan 5 C Karlsson Göran * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 9 (15)

10 Block V Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Abrahamsson Katarina Kristineberg Tjärnö Johansson Roger Forskningsfartyget Skagerak Fakultetskansliet för naturvetenskap Guldhedsgatan 5A Thor Ann-Christin * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 10 (15)

11 Block VI Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VI, Utbildningsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Säljö Roger Huvudarbetsmiljöombud: Wendt-Larsson Kerstin Huvudarbetsmiljöombud: Forsnabbe Cathrine Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Läroverksgatan 15 Emanuelsson Jonas Ingrid Björneloo LF Blennqvist Håkan LF von Otter Ann-Marie Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Läroverksgatan 5 Annerstedt Claes Forsnabba Catrine Idrottshögskolan Skånegatan 14B Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Västra Hamngatan 25 Hjörne Eva Forsmalm Anita Dovenmark Marianne LF Simonsson Angelica LF Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Läroverksgatan 15 Mauritzson Ulla Ljungmark Britt-Marie Signert Kerstin Pedagogisk utveckling och interaktivi lärande PIL Västra Hamngatan 25 Petersson Bengt Grundtviginstitutet Västra Hamngatan 25 Mark Eva Kansliet för utbildningsvetenskap Västra Hamngatan 25 Petersson Nordberg Ulrika Dahlen Lisbeth Utbildningsvetenskaps serviceenhet USE Läroverksgatan 15 Edwardsson Peter Sjödin Ulf SEKO Aspholm Patrik SEKO IT-service LITS NORD Västra Hamngatan 25 Sjöberg Per * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 11 (15)

12 Block VIII Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VIII, Konstnärliga fakulteten Dekanus: Lindal Anna Huvudarbetsmiljöombud: Åsemyr Torsten Akademi Valand Wilson Mick Film Viktoriagatan 13 Burstedt Gunilla Spaanheden Tommy Sandqvist Dan Foto Storgatan 43 Tedroff Julia Schön Thomas SEKO Fri konst Vasagatan 50 Glasberg Ann-Charlotte Bergström Ann-Caroline Litterär gestaltning Vasagatan 50 Söderblom Staffan Högskolan för design och konsthantverk (HDK) Kristinelundsgatan 6-8 Engstrand Eva Åsenmyr Torsten Nääs slott Slöjdlärarutbildning Vasagatan 50 Steneby Dals-Långed Kaller Jeff Samuelsson Otto Högskolan för scen och musik Fågelsången 1 Rydén Staffan Johansson-Lassbo Kristin SEKO GOArt Viktor rydbergsgatan 24 Norrback Johan Åslund Alf Artisten gemensam administration Elge Tobias Konstnärliga fakultetens kansliet Storgatan 43 Lindal Anna * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 12 (15)

13 Block IX Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IX, Göteborgs universitetsbibliotek Överbibliotekarie: Hemmed Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Biomedicinska biblioteket inklusive Medicinaregatan 4 Riise Ellika Sundell Astrid Gullstrad Sofia Larsson Lena Studietorget Hälsovetarbacken Arvid Wallgrens backe 5 Botanik och miljöbiblioteket Carl Skottsbergs gatan 22 Geovetenskapliga biblioteket med Kulturvård Guldhedsgatan 5A Centralbiblioteket inklusive Renströmsgatan 4 Cato Anders Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Bengtsson Åsa SEKO Nilsson Benny SEKO Studietorget Campus Linné Seminariegatan 1 D Studietorget Campus Haga Sprängkullsgatan 21 Konstbiblioteket Kristinelundsgatan 6-8 Biblioteket för musik och dramatik Fågelsången 1 Strømsnes Turid Ekonomiska biblioteket Vasagatan 1 Huntington Eva Danielsson Ann-Charlotte SEKO Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) Vasagatan 2A Pedagogiska biblioteket Västra Hamngatan 25 Grimberg Ingvar Överbibliotekaries stab Digitala tjänster Renströmsgatan 4 Jonsson Ann-Mari UB:s kansli Hemmed Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 13 (15)

14 Block X Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock X, LUN, GF, NCM, GMV, RIK Förvaltningschef GF: Nilsson Lars Huvudarbetsmiljöombud: Ternblad Klas Föreståndare GMV: Gårdfeldt Katarina Wiklander Frida Föreståndare NCM: Nyström Peter Huvudarbetsmiljöombud: Bajrami Aferdita Lokalvården Utbildningsdirektör LUN: Jarl Maria Olausson Tobias Föreståndare SND: Marker Hans Jörgen Internrevisionen Vasagatan 33 Gemensamma förvaltningen, GF Miljöenheten Aschebergsgatan 44 Omrcens Eddie Fastighetsavdelningen Haraldsgatan 5 Sundqvist Per Hagman Ann-Britt Lokalvårdsenheten Maritha Svensson* Intendentområde 1 Hawelka Isabell SEKO Duranovic Dijana SEKO Intendentområde 2 Bajrami Aferdita SEKO Alic Ajla SEKO Intendentområde 3 Ylén Heidi SEKO Hermansson Annika SEKO Intendentområde 4 Fatkic Eva SEKO Travljanin Radamila SEKO Personalavdelningen Vasagatan 33 Berg Håkan Olsson Jane Najdusynska Sandra Fackföreningar Karl Gustavsgatan 12 B Evheden Pascale Ekonomiavdelningen Vasagatan 33 Nilsson Lars Wilkander Frida Universitetsledningens kansli Vasaparken Kim Peter Forsberg Linda Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29 Edvardsson Mats Analys och utvärdering Götabergsgatan 17 Gunnarsson Magnus Externa relationer Vasaparken Fryklind Madelene Elmäng Carina Erik Dahlbergsgatan 11B Karl Gustavsgatan 29 Medicinaregatan 20 * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 14 (15)

15 Block X Gemensamma förvaltningen forts. IT-avdelningen Haraldsgatan 5 Larsson Hans Larsson Anders Sigfridson-Ericson Doris SEKO Åsenmyr Torsten SEKO Khamchane Salima SEKO IT-staben Vasa gatan 33 Ekstrand Dan Magnusson Björn Serviceavdelningen Medicinaregatan 20 Smedbro Maria Englund Thommie SEKO Hallgren Anna Konferenscentrum Konferenscentrum Wallenberg Medicinaregatan 20 Jonsereds herrgård W Gibson väg Universitetets huvudbyggnad Vasasparken Ågrenska villan Högåsplatsen 2 Gästservice Medicinaregatan 20 Medieteknik Medicinaregatan 20 Intern service Medicinaregatan 20 Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Vera Sandbergs allé 5A Nyström Peter Dippe Günther Lärarutbildningsnämnden LUN Skolgatan 2 Jarl Maria Ternblad Klas Andersson Andreas Nationella sekretariatet för genusforskning Lyckans väg 4 Alnebratt Kerstin Alvinger Josefine Ekselius Inga-Bodil SND- Svensk Nationell Datatjänst Arkitektgatan 3 Marker Hans Jörgen Persson Mattias Havsmiljöinstitutet Seminariegatan 1F Hagström Åke * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 15 (15)

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap originalstudie Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög DANIEL GIGLIO, med dr, leg läkare, sektionen för farmakologi, Sahlgrenska

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820

Ohlsson, Björn Kirurgi A.0454-731 000 bjorn.ohlsson@ltblekinge.se Selberg, Mia Allmänmed. H. 0455-336 933. Sedvallson Barbara Psykiatri 0454-732 820 KOLLEGIALT NÄTVERK organiseras av Läkarförbundet via lokalföreningarna. Det är till för att Du i förtroende och under sekretess skall kunna vända Dig till en kollega när Du snabbt behöver råd och stöd

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Anmälan till vattensamling 2012

Anmälan till vattensamling 2012 Anmälan till vattensamling 2012 B=Biotopvård för fisk SMÅ=Småskaliga åtgärder i diken UT=Utrustning och teknik för kustvård Namn Roll under dagen Organisation/ företag B/SMÅ/UT 1 Chatarina Holmgren Deltagare

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Måndag den 1 september Berguven, vån 1 F-huset, USÖ 08.30 Inledning med genomgång av veckans program och presentation av deltagarna och studierektorer

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant Regionalt skyddsombud, Huvudskyddsombud, samverkansgrupp 2014-04-01 (valda till 2015-03-31) Arbetsområde Del av länet Arbetsplats Namn Regionalt skyddsombud Vakant Huvudskyddsombud Ordförande KLL, Ordförande

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer