FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD"

Transkript

1 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud I Humanistiska fakulteten 2 II a Sam hällsvetenskap liga faku lteten 3 II b H and elshögskolan vid Göteborgs u niversitet 4 III Sahlgrenska akad em in 5 IV IT-u niversitetet 8 V VA-VF N atu rvetenskap liga faku lteten 9 VI Utbild ningsvetenskap liga faku lteten 11 VIII Konstnärliga faku lteten 12 IX Göteborgs u niversitetsbibliotek 13 X UFL, Gem ensam m a förvaltningen, N CM, GMV, RIK 14 Sida

2 Block I Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock I, Humanistiska fakulteten Dekanus: Hallberg Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Olsson Leif-Jöran Huvudarbetsmiljöombud: Institutionen för filosofi, lingvistik Olof Wijksgatan 6 Lif Jan och vetenskapsteori Bengt Lidnersgatan 7 Institutionen för historiska studier Renströmsgatan 6 Malmstedt Göran Magnusdottir Auᵭur Institutionen för kulturvetenskaper Vera Sandbergs allé 8 Bossius Thomas Wäne Paula Zachau Gunilla Institutionen för litteratur, idéhistoria Renströmsgatan 6 Rosengren Cecilia Claesson Bo Möller Patrik och religion Lundgrensgatan 7 Institutionen för språk och litteraturer Renströmsgatan 6 Bergh Gunnar Persson Solveig Institutionen för svenska språket Renströmsgatan 6 Rogström Lena Olsson Leif-Jöran SAC Lennart Torstenssongatan 8 Humanistiska fakultetskansliet Renströmsgatan 6 Nordling Anna Serviceenheten vid Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6 Fägersten Carina Zivic Susanna SEKO Bengtsson Johnas SEKO IT-service LITS SYD Renströmsgatan 6 Medveczky Barbro Larsson Anders * uppgiftsförd elning från prefekt A M O i kursivt stil -blankett saknas Sid a 2 (15)

3 Block II a Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II a, Samhällsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Simonsson Birger Huvudarbetsmiljöombud: Karlsson David Ranta Jennie Förvaltningshögskolan Sprängkullsgatan 17 Rombach Björn Karlsson David Karlsson Lars Institutionen för journalistik och masskommunikation Seminariegatan 1B Sätereie Ulla Fraenckel Torbjörn SOM-institutet: Samhälle - Opinion - Media Seminariegatan 1B Oscarsson Henrik Psykologiska institutionen Haraldgatan 1 Biel Anders Bergstad Jakobsson Cecilia Selander Eva Ryberg Marie Louice Kjellberg Stefan Institutionen för socialt arbete Sprängkullsgatan 23 Franséhn Mona Uhnoo Daniel Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Sprängkullsgatan 25 Carle Jan Bergström Gunilla Nyström Martina Kantelius Hannes Avd. f. teknik och vetenskapsstudier Sprängkullsgatan 25 Glimell Hans Statsvetenskapliga institutionen Sprängkullsgatan 19 Lagergren Wallin Fredrika Gilljam Mikael Institutionen för globala studier Konstepidemins väg 2A-2E Sundling Wingfors Stina Wistedt Kim Johansson Mikael Thynell Marie CERGU: Centrum för Europaforskning Sprängkullsgatan 17 Naurin Daniel Nordicom: Nordiskt informationscenter för medie och Seminariegatan 1B Carlsson Ulla Bucht Catharina Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Sprängkullsgatan 21 Idmark-Andersson Eva Ohlsson Jan Bremmers Lars Serviceorganisationen Sprängkullsgatan 21 Petersohn Lennart Bremmers Lars Ohlsson Jan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 3 (15)

4 Block II b Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock II b, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Dekanus: Cramer Per Huvudarbetsmiljöombud: Palmqvist Linus Ageborg Johanna Ekonomisk-historiska institutionen Skanstorget 18 Karlsson Birgit Falk Johansson Liselotte Berndtson Kerstin Företagsekonomiska institutionen Vasagatan 1 Hällsten Freddy Nyberg Ann-Christine Bolander Eva GRI - Gothenburg Research Institute Övre Fågelbergsg. 6 Eriksson-Zetterquist Ulla Walter Lise-Lotte Adolfsson Petra Institutet för innovation och entreprenörskap Arvid Wallgrens Backe 20 Zaring Olof Juridiska institutionen Vasagatan 1 Erhage Thomas Wahle Anna Inst. f. kulturgeografi och ekonomisk geografi Vasagatan 1 Larsson Anders Inst. f. nationalekonomi med statistik Vasagatan 1 Ransgård Margareta Jonson Karin Adin Åsa GS - Graduate School Vasagatan 1 Knape Linda Elgersson Anna Centrum för konsumtionsforskning Viktoriagatan 13 Holmberg Ulrika Centre for Buissness in Society CBiS Egels Zandén Niklas Centre for Retailing CFR Hagberg Johan Centrum för Affärssystem Magnusson Johan Centrum för Europaforskning CERGU Nourin Daniel Centrum för forskning om offentlig Boholm Åsa sektor CEFOS Gothenburg Centre of Globalization Bigsten Arne and Development, GCGD Institutet för innovation och samhällsförändring Petrusson Ulf Handelshögskolan fakultetskansli Vasagatan 1 Hultgren Agneta Taib Marita Serviceavdelningen Handelhögskolan * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 4 (15)

5 Block III Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock III, Sahlgrenska akademin Dekanus: Larkö Olle Huvudarbetsmiljöombud: Björkman Martin Medicin Huvudarbetsmiljöombud: Aronsson Gunilla Odontologi Huvudarbetsmiljöombud: Enge Lars Vårdvetenskap Inst. för biomedicin Medicinaregatan 9 A Oldfors Anders Avdelningen för mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 7A Jo Wick Mary Blomqvist Margareta Bölin Ingrid Avdelningen för infektionssjukdomar Guldhedsgatan 10B Wold Agnes Avdelningen för patologi Gula stråket 8, SU/SS Åman Pierre Lyche Eva Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin Bruna stråket 16, SU/SS Larsson Göran Avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik Medicinaregatan 9A Enerbäck Sven Petersson Gunilla Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi Medicinaregatan 9A Elias Per Macao Bertil Administrativ enhet Medicinaregatan 9A Butler Chatrine Månsson Pernilla Guldhedsgatan 10 Lange Stefan Inst. för kliniska vetenskaper Kvinnokliniken, SU/ÖS Milsom Ian Sektionen för anestesi, biomaterial, ortopedi och öron- näs- Blå stråket 5 vån 5, SU/SS Karlsson Jon och halssjukdomar Avdelningen för anestesiologi o intensivvård SU/SS, SU/ÖS och SU/MS Ricksten Sven-Erik Avdelningen för biomaterialvetenskap Medicinaregatan 8 B Albrektsson Tomas Svensson Sara Norlindh Birgitta Avdelningen för ortopedi Bruna stråket 11, vån 5, SU/SS Brisby Helena Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdom Gröna stråket 9, SU/SS Hellgren Johan Sektionen för kvinnors och barns hälsa Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Avdelningen för obstretik och gynekologi Kvinnokliniken, SU/SS, SU/ÖS Brännström Mats Avdelningen för pediatrik Dr Silvias sjukhus, SU/ÖS Uvebrandt Paul Sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning Blå stråket 5 SU/SS Lundholm Kent Avdelningen för kirurgi Blå stråket 5, uppg H, 2 tr.,su/ss Lundholm Kent Wallin Monica Avdelningen för gastroforskning Blå stråket 5, SU/SS Fändriks Lars Avdelningen för plastikkirurgi Gröna stråket 8, SU/SS Elander Anna Sektionen för dermatologi och venerologi, onkologi, radiofysik, Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva radiologi och urologi Avdelningen för dermatologi och venereologi Gröna stråket 16, Hudkliniken SU/SS Faergemann Jan Avdelningen för onkologi Jubileumskliniken, Blå str 2, SU/SS Hultborn Ragnar Avdelningen för radiofysik Gula stråket 4, SU/SS Forssell Aronsson Eva Bäck Tom Nilsson Jenny Avdelningen för radiologi Bruna stråket 11, SU/SS Hellström Mikael Avdelningen för urologi Bruna stråket 11, SU/SS Damber Jan-Erik * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 5 (15)

6 Inst. för medicin Guldhedsgatan 10 Carlsten Hans Avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin SU/Östra Swedberg Karl Avdelningen för invärtesmedicin Gröna stråket 8, SU/SS Isgaard Jörgen Wise Desirée Eder Derek Avdelningen för klinisk näringslära Medicinaregatan 13 Bertéus Forslund Heléne Philipson Henriette Avdelningen för klinisk prövning och entreprenörskap Medicinaregatan 8B vån 6 Hedner Thomas Avdelningen för molekylär och klinisk medicin SU/Sahlgrenska Borén Jan Hedjazifar Shahram Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research - Njurmedicin Lundberglaboratoriet Wallenberglaboratoriet Bruna stråket 16, SU/SS Karlsson Christin Heyden Maria Östergren Lundén Gunnel Carlsson Annelie Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning Guldhedsgatan 10 A Kristina Eriksson Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Medicinargatan 16, Hagberg Mats Arbets och miljömedicin Medicinargatan 16, Björkman Martin Agge Agneta Ahlstrand Christina Socialmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Geriatrik SU/Mölndal S3 Allmänmedicin Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Borgman Anni Inst. för neurovetenskap och fysiologi Medicinaregatan 11 Holmäng Agneta Sektionen för farmakologi Medicinaregatan 13 Eriksson Elias Reinhold Ann-Christine Sektionen för fysiologi Medicinaregatan 11 Pettersson Lars-Gunnar Göthner Karin Olofsson Lena Ternberg Anita Svedin Pernilla Sektionen för neurovetenskap och rehabilitering Per Dubbsgatan 14 Rönnbäck Lars Oftalmologi SU/Mölndal Blå stråket 7, SU/SS CBR Medicinaregatan 11 Ahlborn Ann-Marie Grandér Rita Linder Birgit Enheterna för arbetsterapi, fysioterapi, audiologi och Arvid Carlsson backe hus 2 Lindholm Bertil Bengtsson Ann-Charlotte logopedi Andersson Birgitta Sektionen för psykiatri och neurokemi Blå stråket 15, SU/SS Zetterberg Henrik Kungsgatan 12 Medicinaregatan 11 Inst f vårdvetenskap och hälsa Arvid Wallgrens Backe, hus 1 plan 3 Lundgren Ingela Sektionen för symptom, hälsa och vård Talje Hilden Borg Britt Sektionen för omgivning betydelse för hälsa och vård Sparud Lundin Carina Engen Lars LF Sektionen för lärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning Sjöström Nils Donnerdal Lisa Administrativ enhet Forssell Christine Bjärlind Helena Block III * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 6 (15)

7 Block III Inst. för odontologi Medicinaregatan 12 A-G Ekestubbe Annika Sektion 1 Jontell Mats Endodonti Medicinaregatan 12C vån 7 Ivarsson Gerd Oral medicin och patologi Medicinaregatan 12C vån 6 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial radiologi Medicinaregatan 12C vån 4 Ivarsson Gerd Oral och maxillofacial kirurgi Medicinaregatan 12E vån 8 Ivarsson Gerd Odontologisk psykologi och folkhälsa Medicinaregatan 12E vån 5 Frantzics Eva Orofacial smärta Medicinaregatan 12A vån 1 Frantzics Eva Sektion 2 Wennström Jan Oral biokemi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Hallberg Kristina Oral protetik/odontologisk materialvetenskap Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Parodontologi Medicinaregatan 12A&F vån 8 Larsson Lena Tandteknikerutbildningen Medicinaregatan 12A&F vån 7 Aronsson Gunilla Sektion 3 Lingström Peter Cariologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Lundberg Ann-Britt Oral mikrobiologi och immunologi Medicinaregatan 12A&F vån 5 Bengtsson Lisbeth Ortodonti Medicinaregatan 12A&F vån 5 Ståhlberg Sandra Pedodonti Medicinaregatan 12A vån 4 Ståhlberg Sandra Tandhygienstutbildningen Medicinaregatan 12A vån 4 Bengtsson Lisbeth Institutionskansli Medicinaregatan 12 A, 8tr Ekestubbe Annika Rahl Elisabeth Akademin Core Facilities Medicinaregatan 15 A/C Larsson Göran Sambio Core Facilities Medicinaregatan 5A Carlsohn Elisabeth Johansson Petra Genomics Medicinaregatan 5A Mammalian Protein expression Medicinaregatan 9A Proteomics Medicinaregatan 9A Centre för Cellular Imaging Medicinaregatan 7A Centre for Mouse Physiology, and Bio-Imaging CPI Medicinaregatan 15 F Laboratoriet för experimentell biomedicin Medicinaregatan 15 Lidén Morgan Axelsson Pia SEKO Moe Bäck Aina Sørensen Linn SEKO Andersson Jenny SEKO Sahlgrenska akademins kansli Medicinaregatan 3 Lindholm Anna Ekonomiavdelningen Medicinaregatan 3 Fastighets- och serviceavdelningen Medicinaregatan 1J Lyckemark Göran* Ringeby Anders SEKO Informationsavdelningen Medicinaregatan 3 Personalavdelningen Medicinaregatan 3 Sekretariat Medicinaregatan 3 Utbildningsavdelningen Medicinaregatan 3 Nationellt informationscentrum för ovanliga diagnoser Medicinaregatan 3 Greek Winald Christina* * uppgiftsfördelning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 7 (15)

8 Block IV Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IV, IT-universitetet Dekanus: Smith Jan Huvudarbetsmiljöombud: Mjölnevik Jon Mirtalebi Mahsa Institutionen för data- och informationsteknik Rännvägen 6B Conquand Catarina Samdell Åsa Institutionen för tillämpad informationsteknologi Forskningsgången 6, Lindholmen Nuldén Urban Johansson Tegner Wera Wahll Kari IT-universitetets administration Forskningsgången 6, Patricia Jansson Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 8 (15)

9 Block V Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock V, Naturvetenskapliga fakulteten Dekanus: Ahlberg Elisabeth Huvudarbetsmiljöombud: Aldén Vivian Botanhuset VA Huvudarbetsmiljöombud: Ansebo Anna Zoologen VB Huvudarbetsmiljöombud: TMBL, Kristineberg VC Huvudarbetsmiljöombud: Nordvall Lars Lundberglab, NMR VD Huvudarbetsmiljöombud: Geovetenskaper, GMF, kansli VE Huvudarbetsmiljöombud: Chalmersområdet VF Chalmersområdet VF Institutionen för biologi och miljövetenskap Carl Skottsbergs gata 22 B Dahlöf Ingela Aldén Vivan Larsson Ellen Klemedtsson Leif Bergström Richard Toresson Sven SEKO Appelgren Monika Medicinaregatan 18 Ansebo Anna Norström Elisabeth Carlsson Berndt SEKO Tjärnö Strömstad Cervin Gunnar Kristineberg 566 Fiskebäckskil Svanberg Linda Institutionen för fysik Fysikgränd 3 Goksör Mattias Rostedt Mats Institutionen för geovetenskaper Guldhedsgatan 5A Selldén Gun Institutionen för kemi och molekylärbiologi Kemigården 4 Sunnerhagen Per Medicinaregatan 9 C Nordvall Lars SEKO Lundh Leif Institutionen för kulturvård Guldhedsgatan 5A Lagerqvist Bosse DaCapo konsthantverkskola Magasinsgatan 4, Mariestad Matematiska vetenskaper Chalmers tvärgata 3 Johansson Bo Matematik Andersson Jan-Erik Matematisk statistik Häggström Olle Svenskt NMR-centrum Medicinaregatan 5 C Karlsson Göran * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 9 (15)

10 Block V Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Abrahamsson Katarina Kristineberg Tjärnö Johansson Roger Forskningsfartyget Skagerak Fakultetskansliet för naturvetenskap Guldhedsgatan 5A Thor Ann-Christin * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 10 (15)

11 Block VI Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VI, Utbildningsvetenskapliga fakulteten Dekanus: Säljö Roger Huvudarbetsmiljöombud: Wendt-Larsson Kerstin Huvudarbetsmiljöombud: Forsnabbe Cathrine Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Läroverksgatan 15 Emanuelsson Jonas Ingrid Björneloo LF Blennqvist Håkan LF von Otter Ann-Marie Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Läroverksgatan 5 Annerstedt Claes Forsnabba Catrine Idrottshögskolan Skånegatan 14B Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Västra Hamngatan 25 Hjörne Eva Forsmalm Anita Dovenmark Marianne LF Simonsson Angelica LF Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Läroverksgatan 15 Mauritzson Ulla Ljungmark Britt-Marie Signert Kerstin Pedagogisk utveckling och interaktivi lärande PIL Västra Hamngatan 25 Petersson Bengt Grundtviginstitutet Västra Hamngatan 25 Mark Eva Kansliet för utbildningsvetenskap Västra Hamngatan 25 Petersson Nordberg Ulrika Dahlen Lisbeth Utbildningsvetenskaps serviceenhet USE Läroverksgatan 15 Edwardsson Peter Sjödin Ulf SEKO Aspholm Patrik SEKO IT-service LITS NORD Västra Hamngatan 25 Sjöberg Per * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 11 (15)

12 Block VIII Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock VIII, Konstnärliga fakulteten Dekanus: Lindal Anna Huvudarbetsmiljöombud: Åsemyr Torsten Akademi Valand Wilson Mick Film Viktoriagatan 13 Burstedt Gunilla Spaanheden Tommy Sandqvist Dan Foto Storgatan 43 Tedroff Julia Schön Thomas SEKO Fri konst Vasagatan 50 Glasberg Ann-Charlotte Bergström Ann-Caroline Litterär gestaltning Vasagatan 50 Söderblom Staffan Högskolan för design och konsthantverk (HDK) Kristinelundsgatan 6-8 Engstrand Eva Åsenmyr Torsten Nääs slott Slöjdlärarutbildning Vasagatan 50 Steneby Dals-Långed Kaller Jeff Samuelsson Otto Högskolan för scen och musik Fågelsången 1 Rydén Staffan Johansson-Lassbo Kristin SEKO GOArt Viktor rydbergsgatan 24 Norrback Johan Åslund Alf Artisten gemensam administration Elge Tobias Konstnärliga fakultetens kansliet Storgatan 43 Lindal Anna * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sida 12 (15)

13 Block IX Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock IX, Göteborgs universitetsbibliotek Överbibliotekarie: Hemmed Margareta Huvudarbetsmiljöombud: Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Biomedicinska biblioteket inklusive Medicinaregatan 4 Riise Ellika Sundell Astrid Gullstrad Sofia Larsson Lena Studietorget Hälsovetarbacken Arvid Wallgrens backe 5 Botanik och miljöbiblioteket Carl Skottsbergs gatan 22 Geovetenskapliga biblioteket med Kulturvård Guldhedsgatan 5A Centralbiblioteket inklusive Renströmsgatan 4 Cato Anders Brännström Helena Oxelqvist Gunnar Bengtsson Åsa SEKO Nilsson Benny SEKO Studietorget Campus Linné Seminariegatan 1 D Studietorget Campus Haga Sprängkullsgatan 21 Konstbiblioteket Kristinelundsgatan 6-8 Biblioteket för musik och dramatik Fågelsången 1 Strømsnes Turid Ekonomiska biblioteket Vasagatan 1 Huntington Eva Danielsson Ann-Charlotte SEKO Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) Vasagatan 2A Pedagogiska biblioteket Västra Hamngatan 25 Grimberg Ingvar Överbibliotekaries stab Digitala tjänster Renströmsgatan 4 Jonsson Ann-Mari UB:s kansli Hemmed Margareta * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 13 (15)

14 Block X Uppdaterad /AML Arbetsmiljöblock X, LUN, GF, NCM, GMV, RIK Förvaltningschef GF: Nilsson Lars Huvudarbetsmiljöombud: Ternblad Klas Föreståndare GMV: Gårdfeldt Katarina Wiklander Frida Föreståndare NCM: Nyström Peter Huvudarbetsmiljöombud: Bajrami Aferdita Lokalvården Utbildningsdirektör LUN: Jarl Maria Olausson Tobias Föreståndare SND: Marker Hans Jörgen Internrevisionen Vasagatan 33 Gemensamma förvaltningen, GF Miljöenheten Aschebergsgatan 44 Omrcens Eddie Fastighetsavdelningen Haraldsgatan 5 Sundqvist Per Hagman Ann-Britt Lokalvårdsenheten Maritha Svensson* Intendentområde 1 Hawelka Isabell SEKO Duranovic Dijana SEKO Intendentområde 2 Bajrami Aferdita SEKO Alic Ajla SEKO Intendentområde 3 Ylén Heidi SEKO Hermansson Annika SEKO Intendentområde 4 Fatkic Eva SEKO Travljanin Radamila SEKO Personalavdelningen Vasagatan 33 Berg Håkan Olsson Jane Najdusynska Sandra Fackföreningar Karl Gustavsgatan 12 B Evheden Pascale Ekonomiavdelningen Vasagatan 33 Nilsson Lars Wilkander Frida Universitetsledningens kansli Vasaparken Kim Peter Forsberg Linda Studentavdelningen Karl Gustavsgatan 29 Edvardsson Mats Analys och utvärdering Götabergsgatan 17 Gunnarsson Magnus Externa relationer Vasaparken Fryklind Madelene Elmäng Carina Erik Dahlbergsgatan 11B Karl Gustavsgatan 29 Medicinaregatan 20 * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 14 (15)

15 Block X Gemensamma förvaltningen forts. IT-avdelningen Haraldsgatan 5 Larsson Hans Larsson Anders Sigfridson-Ericson Doris SEKO Åsenmyr Torsten SEKO Khamchane Salima SEKO IT-staben Vasa gatan 33 Ekstrand Dan Magnusson Björn Serviceavdelningen Medicinaregatan 20 Smedbro Maria Englund Thommie SEKO Hallgren Anna Konferenscentrum Konferenscentrum Wallenberg Medicinaregatan 20 Jonsereds herrgård W Gibson väg Universitetets huvudbyggnad Vasasparken Ågrenska villan Högåsplatsen 2 Gästservice Medicinaregatan 20 Medieteknik Medicinaregatan 20 Intern service Medicinaregatan 20 Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Vera Sandbergs allé 5A Nyström Peter Dippe Günther Lärarutbildningsnämnden LUN Skolgatan 2 Jarl Maria Ternblad Klas Andersson Andreas Nationella sekretariatet för genusforskning Lyckans väg 4 Alnebratt Kerstin Alvinger Josefine Ekselius Inga-Bodil SND- Svensk Nationell Datatjänst Arkitektgatan 3 Marker Hans Jörgen Persson Mattias Havsmiljöinstitutet Seminariegatan 1F Hagström Åke * uppgiftsförd elning från prefekt AMO i kursivt stil -blankett saknas Sid a 15 (15)

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2015-10-15 Löner Humanistiska fakulteten Pia Hammar 786 6572 Pia.Hammar@gu.se Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket

Läs mer

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2014-08-15 Fax 031-786 5276 Löner Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket Institutionen för kulturvetenskaper

Läs mer

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten)

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-12-21 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-06-07 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten)

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-10-17 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser Boxnummer Institutioner 100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 110 Upphandlingsenheten 111 Museion 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser 130 Inst för kulturvård 131 HDK, Stud.kåren

Läs mer

Förteckning över inrapporterade och av kollektivavtalsslutande facklig organisation utsedda arbetsmiljöombud per den 140221

Förteckning över inrapporterade och av kollektivavtalsslutande facklig organisation utsedda arbetsmiljöombud per den 140221 Förteckning över inrapporterade och av kollektivavtalsslutande facklig organisation utsedda arbetsmiljöombud per den 140221 Arbetsmiljöblock I Humanistiska fakulteten Claesson Bo lokal ord omvald 2014-01-01

Läs mer

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension 2013-09-05 Fax 031-786 5276. Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension 2013-09-05 Fax 031-786 5276. Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2013-09-05 Fax 031-786 5276 Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket Institutionen för filosofi,

Läs mer

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension 2015-02-01. Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension 2015-02-01. Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2015-02-01 Löner Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket Institutionen för kulturvetenskaper

Läs mer

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD 2011-03-09 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2011-01-01-2013-12-31

Läs mer

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD 2013-01-10 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2011-01-01-2013-12-31

Läs mer

INTERN MILJÖREVISION PÅ SAHLGRENSKA AKADEMIN 24, 26 OCH DEN 27:E NOVEMBER 2015

INTERN MILJÖREVISION PÅ SAHLGRENSKA AKADEMIN 24, 26 OCH DEN 27:E NOVEMBER 2015 20150212/Rita Grandér SAHLGRENSKA AKADEMIN INTERN MILJÖREVISION PÅ SAHLGRENSKA AKADEMIN 24, 26 OCH DEN 27:E NOVEMBER 2015 TID PROGRAM PLATS DELTAGARE KOMMENTAR 24 november 9.00 9.40 +kaffe Avd. för Obstretik

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD 2010-08-18 FÖRTECKNING HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2008-01-01-2010-12-31 Arbets- Huvud- Sida miljöblock arbetsmiljöblock

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD 2009-11-24 FÖRTECKNING HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2008-01-01-2010-12-31 I Humanistiska

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD, och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKNING. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD, och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD 2009-04-24 FÖRTECKNING HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD, och ERSÄTTARE, STUDENTARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2008-01-01-2010-12-31 I Humanistiska

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda;

Ramavtal skall alltid sökas och användas. Egna inköp får göras om följande tre förutsättningar gemensamt är uppfyllda; Inköpsansvariga vid institutionerna Prefekten vid varje institution ska utse en inköpsansvarig och fastställa vilka personer som har rätt att handlägga direktupphandling. Den inköpsansvarige skall, i samråd

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276 Sid 1 (6) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 274. Beslut Stipendium inom grundutbildning för

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 0 +18 81 80 161 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Petersson / Fritzell 14,5 0 +28 89 82 171 21,5 +0,4 FRITZELL, Jerker Isaberg

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär.

2 3 juli 2016 Isaberg Mixed Masters Il Pestana Open Sweden RESULTATLISTA. Plac Namn Klubb HCP SHCP Till par R1 R2 Total Sär. 1 Mian / Persson 21,1 13-8 68 67 135 MIAN, Marie PERSSON, Tomas Fågelbro Golf & Country Fågelbro Club Golf & Country Club 2 Lindén / Nielsen 43,4 26 +3 78 68 146 21,5 +0,4 NIELSEN, Pierre Isaberg Golfklubb

Läs mer

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP CHRISTIANSTADS SKYTTESÄLLSKAP 170 år 011208-09 Resultat Klassvist 011208-09 L9 1 Henrik Nilsson Bromölla 50 50 49 50 50 49 49 48 = 395 2 Mattias Lindell Christianstad 48 50

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016

Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016 SAHLGRENSKA AKADEMIN Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016 Termin Kurs Kursledare Administration 1: Allmän kemi KEM011 2: Organisk kemi KEM021 2: Biokemi Fristående del av KEM021 Cellen och dess arvsmassa

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan

Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan Backman Klippan 469 D Elinor Johansson Ramsjö skf 458

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209 Sid 1 (7) Anders Bergh Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Lena Lundin Viktor Flodin Anna Olson STIPENDIUM: 207. Beslut Postdoktoralt stipendium. Dekanus

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer