FLYGBLADET NUMMER April

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003..."

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER April

2 Hej alla läsare av FLYGBLADET! Säsongens första nummer har en aning magert innehåll eftersom vår eminente redaktör, Bengt-Olof Carlén, just nu arbetar en längre period utomlands - Panama närmare bestämt. Innehållet i detta nummer lämnar rapport ifrån årsmötet och några klubbträffar, information om SMFFs försäkringar, en speciell upplevelse författad av Ragnar Eriksson, en artikel knyckt ur Model Airplane News om hur man ställer in förgasare, samt utdrag ur vårt medlemsregister och så givetvis en gräsklipparlista för Arosängen. Årsmötet besöktes av så få att antalet deltagare med ytterst liten marginal räckte till för att stadgeenligt kunna bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Några motioner från medlemmarna hade inte lämnats in. Sven-Eric Hallin kämpar oförtrutet på med att arrangera klubbträffar - alltid sista onsdagen i månaden ute i Gula Villan på Hässlö under vintersäsongen om inget annat sägs. Besked ges alltid under I dag i VLT. Jag skulle tänka mig, att Sven-Eric skulle känna sig något mer till fredsom deltagandet vore bättre. Bäste läsare och medlem i VMFK! Jag skulle önska att alla känner för högre grad av aktivt deltagande i klubbens evenemang, att fler bra synpunkter på sådana delges styrelsen, och att fler än i dag driver spontana idéer till båtnad för oss alla. Meningen är ju att vi skall träffas och ha roligt tillsammans som Sven- Eric så talande brukar uttrycka det. Nej, nu jag skall inte vara gnällig, kom loss och försök ta del av följande: - 10 maj Vårlyftet, kom ut till Arosängen och flyg från kl maj Roll-out på Hässlö, från kl Mitt på dagen drar det flygande muséet igång sina maskiner och tar upp dem i luften samt en ny serie klubbmöten -24 sept - 29 okt temat för dessa träffar är ännu ej bestämt -26 nov Jag önskar alla en spännande flygsäsong och en skön sommar! Bengt Alenfelt

3 VMFKs MEDLEMSREGISTER MARS 2003 Adamenko Peter Fimbulvägen VÄSTERÅS Agensjö Andreas Lövhagsgatan VÄSTERÅS Alenfelt Bengt Berghamravägen VÄSTERÅS Alenfelt Pontus Katrinelundsvägen 20, 10 tr VÄSTERÅS Algell Staffan Rörverksgatan VÄSTERÅS Andersson Kenth Lavendelvägen VÄSTERÅS Andersson Ove Åsgatan 2 C VÄSTERÅS Berggren Elin Gransångargatan VÄSTERÅS Berggren Emma Gransångargatan VÄSTERÅS Berggren Kristian Gransångargatan VÄSTERÅS Carlén Bengt-Olof Gråsparvsvägen VÄSTERÅS Dahlqvist Roiny Harakers Prästgård SKULTUNA Dalmo Peter Stenåldersgatan VÄSTERÅS Eklund Erik Ritblocksv VÄSTERÅS Eklund Roger Ritblocksv VÄSTERÅS Eriksson Christer Karlfeldtsgatan 42 A bv VÄSTERÅS Eriksson Göran Fors 1 Tortuna VÄSTERÅS Ericsson Jan Strandlinjevägen VÄSTERÅS Eriksson Jan Vallby Skolgata VÄSTERÅS Eriksson Rasmus Vallby Skolgata VÄSTERÅS Eriksson Ragnar Patrullgatan VÄSTERÅS Forsell Roland Blomstergatan VÄSTERÅS Forsell Cecilia Blomstergatan VÄSTERÅS Forssell Anders Banvaktsvägen VÄSTERÅS Funcke Ingvar Bjuggsta VÄSTERÅS Gustavsson Bo Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Anneli Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Ida Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Håkan Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustavsson Anna Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustavsson Jenny Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustafsson Jonas Krusmyntagatan VÄSTERÅS Gustafsson Mattias Lovisebergsvägen 6 C VÄSTERÅS Hallin Sven-Eric Generatorgatan VÄSTERÅS Hansson Anders Zimmermansg VÄSTERÅS Hansson Nils Zimmermansg VÄSTERÅS Hansson Oskar Zimmermansg VÄSTERÅS Henriksson Johan Bomansgatan 22 F VÄSTERÅS Henriksson Lars Kölnagatan VÄSTERÅS Henriksson Per Bandverksg VÄSTERÅS Holmström Leif Kaprifolgatan VÄSTERÅS Hult Göran Jakobsbergsgatan 43 B VÄSTERÅS Iderman Bernt Skjutbanegatan 31 A VÄSTERÅS Jaensson Gunnar Tulpangatan VÄSTERÅS Jergeus Göran Skälängsgatan 11A VÄSTERÅS Johansson Holger Kaserngatan VÄSTERÅS Johansson Kaj Hägersborgsvägen VÄSTERÅS Sida 1

4 Johansson Mattias Södra Esplanaden SALA Jonsson Göran Stavhoppargatan VÄSTERÅS Jonsson Leif Rudbecksgatan 6A VÄSTERÅS Jonsson Per Stavhoppargatan VÄSTERÅS Jäderberg Per Ola Ringduvegatan VÄSTERÅS Jälkemo Cenneth Romfartuna, Strängsbo VÄSTERÅS Karlsson Staffan Haga Parkgata 8 B VÄSTERÅS Kaya Rabi Bildhuggarvägen VÄSTERÅS Kjerrström Staffan Jakobsgatan VÄSTERÅS Langse'r Bengt Omvägen VÄSTERÅS Lemström Gösta Rolighetsvägen VÄSTERÅS Lundin Sven Välljärnsgatan 490, 8 tr VÄSTERÅS Malis Ingemar Abelsberg SKULTUNA Meyer Klaus Liljekonvaljevägen VÄSTERÅS Nadjalin Zdravko Lärlingsgatan VÄSTERÅS Nilsson Håkan Länsmansgatan VÄSTERÅS Norelius Sverker Skolgatan VÄSTERÅS Odehag Jan-Erik Götavägen 12 B SURAHAM Odehag Sebastian Götavägen 12 B SURAHAM Olsson Göran Drottninggatan VÄSTERÅS Olsson Olle Jakobsgatan 33C VÄSTERÅS Owman Fredrik Södra Allegatan VÄSTERÅS Pavlik Marko Ankargatan VÄSTERÅS Persson Ola Pastellvägen VÄSTERÅS Pettersson Lennart Gransångargatan VÄSTERÅS Pfeiler Robert Brygghusgatan VÄSTERÅS Reibring Göran Gustavsgatan VÄSTERÅS Råstu Anders Säbygatan VÄSTERÅS Röyhkiö Timo Ramnäsgatan VÄSTERÅS Skantz Gösta Sevallagatan 5 A, 8 tr VÄSTERÅS Stjärnesund Ann-Catrin Snöstormsgatan VÄSTERÅS Stjärnesund Per Snöstormsgatan VÄSTERÅS Stjärnesund Therese Snöstormsgatan VÄSTERÅS Svensson Lars Julrosvägen VÄSTERÅS Tufedzic Zoran Skallbergsgatan 2 D VÄSTERÅS Törnkvist Bengt-Olov Siggeborgsgat. 5B VÄSTERÅS von Drygalski Martin Grenadjärgatan VÄSTERÅS Wedenberg Kaj Kvarnbrogatan VÄSTERÅS Wedenberg Kim Kvarnbrogatan VÄSTERÅS Westergren Stellan Nygatan VÄSTERÅS Wideslätt Ragnar Idgatan VÄSTERÅS Winbladh Bertil Blomstergatan 5 B VÄSTERÅS Wästborn Sture Jonasborgsvägen 16 D VÄSTERÅS Åhman Leif Gamla vägen VÄSTERÅS Sida 2

5 GRÄSKLIPPARLISTA 2003 V.20 Ola Persson Leif Holmström V.21 Cenneth Jälkemo Ingemar Malis V.22 Per Henriksson Håkan Gustafsson V.23 Anders Forssell Lennart Pettersson V.24 Holger Johansson Sverker Norelius V.25 Olle Olsson Göran Jergéus V.26 Marko Pavlik Bengt-Olof Carlén V.27 Bertil Winbladh Cenneth Jälkemo V.28 Martin von Drygalski Staffan Karlsson V.29 Kristian Berggren Bo Gustafsson V.30 Bernt Iderman Zdravko Nadjalin V.31 Kaj Johansson Göran Olsson V.32 Sven-Eric Hallin Håkan Gustafsson V.33 Bengt Alenfelt Pontus Alenfelt V.34 Ragnar Eriksson Staffan Kjerrström V.35 Jan-Erik Odehag Marko Pavlik V.36 Roiny Dahlqvist Mattias Johansson V.37 Fredrik Owman Jan Ericsson (Strandlinjeg) V.38 Jan Eriksson (Vallby) Mattias Gustafsson V.39 Göran Jonsson Andreas Agensjö V.40 Lars Henriksson Johan Henriksson Ni som ej har nyckel till klubbhusen, kontakta stugfogden: Leif Holmström, tel Nyckel till klubbhusen erhålls mot 50:- i pant. Gräsklipparansvariga ser till att det finns dricka och bensin i klubbhus. Alla kvitton för inköp skall sparas (Märkt burk i gamla klubbhuset). Var och en fixar själv ersättare till angiven klippvecka vid förhinder. Om pengar saknas för inköp, kontakta Lars Henriksson (kassör), tel

6 Angående publikationer: Bosse Gårdstad och Conny Åquist gör i ett utskick reklam för en svensk RC-tidning på CD. Den handlar om reportage från t ex hobbymässor, nyskrivna artiklar av Bosse, Conny, Mats Widell och Thomas Jacobsson och innehållet på Bosses websidor. Tidningen dvs varje CD kostar 60 kr som sätts in på pg , talongen märks med RCD. Frågor kan ställas till Bosse på tfn alt eller till Conny alt Info t ex om nya nummer finns på Bosses hemsida: SMFF ger ut månadsmeddelanden med info om avgifter, tävlande och flygträffar. För er som har uppkoppling till internet kan informationen nås på: www/modellflygforbund.se/nyheter Marsmeddelande från SMFF

7 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 1 (3) Protokoll fört vid VMFK årsmöte 9 febr 2003 på Johannisbergs flygplats 1 Upprop och fastställande av röstlängd Närvaro: Andreas Agensjö Bengt Alenfelt Staffan Algell Ove Andersson Ragnar Eriksson Sven-Eric Hallin Lars Henriksson Leif Holmström Kaj Johansson Jan-Erik Odehag Olle Olsson Fredrik Owman 2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna Krav - kallelse har skett enligt stadgarna dvs: Årsmötet hålls innan februari månads utgång Kallelse med föredragningslista har skickats ut till medlemmarna minst tre veckor innan Årsmötet - mer än en tiondel (1/10) av medlemmarna var närvarande Svaret är: ja 3 Fastställande av dagordning Dagordning enligt stadgarna som skickats ut med kallelsen godkändes. Införande av extra punkt 5b avseende slutgiltigt godkännande av nya stadgar godkändes. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet Kaj Johansson och Bengt Alenfelt valdes till ordförande resp sekreterare 5 Val av justeringsmän Ragnar Eriksson, Sven-Eric Hallin 5b Slutgiltigt godkännande av nya stadgar De nya stadgarna godkändes inklusive justering av syftningsfel i 8 mom 4. Den nya utgåvan av stadgarna bifogas detta protokoll. 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året Verksamhetsberättelsen utsänd med kallelsen godkändes. Årsmötet godkände att verksamhetsberättelsen kompletteras med datum ( ) för det arrendekontrakt inkl vägunderhåll som ingåtts med fastighetskontoret gällande för Arosängen. Årskostnad nu 2500 kr. Den uppräknas framdeles med index. Kontraktet bifogas detta protokoll. 7 Genomgång av resultat och balansräkning för det gångna året Resultat och balansräkningen för det gångna året presenterades av Lars Henriksson, VMFK kassör, och godkändes. Redogörelsen bifogas detta protokoll.

8 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 2 (3) 8 Presentation av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning 2002 Revisionsberättelsen presenterades av Staffan Algell och godkändes. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll. 9 Fråga om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 10 Medlemsavgifterna fastställes Medlemsavgifterna för 2004 enlig nedan godkändes: - junior t o m 25 år 200 kr senior fr o m 26 år 500 kr familjemedlemskap 500 kr gästmedlem 100 kr Föreslogs att styrelsen i nästa nummer av Flygbladet redovisar hur medlemsavgiften disponeras. 11 Verksamhetsplan samt budget för det nya året fastställes Verksamhetsplanen utsänd med kallelsen jämte nedanstående aktiviteter och kommentarer godkändes. - Storsegelträffen genomförs på Hässlö 22 febr som en inomhusaktivitet med film och demonstrationer. Jan-Erik Odehag är organisatör och sätter in en annons i VLT under Idag - Från V309 finns en utställning om modellflyg på plats i Stadsbibliotekets fackavdelning. Bengt Alenfelt med hjälp av Andreas Agensjö, Ragnar Eriksson och Sven-Erik Hallin svarar för detta arrangemang - Deltagarna diskuterade fler ungdomsaktiviteter som styrelsen uppdrogs att behandla t ex: aktiviteter i Rönnbyskolan fler träffar med önskemålet att så sker i egen lokal exponering hos Zetterlunds 12 Val av styrelseledamöter Årsmötet valde: - Ove Andersson, omval ordförande på ett år - Lars Henriksson, omval kassör på två år - Andreas Agensjö, nyval ledamot på ett år - Fredrik Owman, nyval ledamot på ett år Bengt Alenfelt har ett år kvar av sitt tvååriga mandat som sekreterare från årsmötet Val av revisorer på ett år Årsmötet omvalde: - Staffan Algell revisor - Bengt-Olof Carlén suppleant 14 Val av valberedning på ett år Årsmötet omvalde: - Sven-Eric Hallin, sammankallande - Bengt-Olof Carlén

9 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 3 (3) 15 Val av säkerhetsansvarig och övriga funktionärer på ett år Årsmötet godkände val av: - Anders Forssell (tillfrågad av valberedningen) som säkerhetsansvarig Vid årsmötet närvarande accepterade på fråga att fortsätta som: Funktionär avseende - Stugfogde Leif Holmström - Klubbmästare Ragnar Eriksson - Klubbmötesarrangörer Sven-Eric Hallin / Ragnar Eriksson - Ansvarig linflygfältet Ove Andersson - RC-flygskolning Andreas Agensjö (tillfrågad av valberedningen) - Certifikatutfärdare Sven-Eric Hallin / Kaj Johansson Kontaktperson för - RC helikopter Kaj Johansson - RC segel Jan-Erik Odehag Styrelsen uppdrogs att kontakta övriga funktionärer och kontaktpersoner för att få dem att kvarstå i sina befattningar eller leta fram nya bland klubbens medlemmar. 16 Förslag från styrelsen Jfr punkt 11 rörande verksamhetsplanen med kommentarer. 17 Motioner från medlemmarna Inga skriftliga motioner har inkommit till styrelsen. Årsmötet diskuterade: - åtgärder mot icke medlemmars flygande på Arosängen (Kaj Johansson) innebärande att tavlan för frekvensklämmor utrustas så att medlemskortet sätts dit då man tar frekvensklämma - att den planerade vägbommen ställs upp nära salavägen (flera medlemmar hade denna synpunkt) samt att hastigheten på åkervägen markeras med en 30-skylt - mätbara mål för klubbens verksamhet (Fredrik Owman) - att vi på nytt utlyser särskilda kvällar som flygdagar på Arosängen (Fredrik Owman) 18 Övriga frågor Ingvar Olssons vandringspris tilldelades Bengt-Olof Carlén för aktivt deltagande i länsmästerskapen i RC-segel. 19 Mötet avslutas Ordföranden tackade deltagarna för uppmärksamheten samt avslutade mötet. Vid protokollet:

10 Sid 1 (6) STADGAR för den ideella föreningen Västerås Modellflygklubb VMFK ~o~ Innehåll sida 1 ÄNDAMÅL 2 2 SAMMANSÄTTNING 2 3 ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER 2 4 BESLUTANDE ORGAN 2 5 FIRMA OCH FIRMATECKNING 2 6 MEDLEMSKAP 2 7 AVGIFTER 3 8 MÖTEN 3 9 STYRELSE 4 10 VALBEREDNING 5 11 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION 5 12 STADGAR 5 13 UPPLÖSNING 6 ÄNDRINGAR 6 Utgåva

11 Sid 2 (6) 1 ÄNDAMÅL Västerås modellflygklubb har till uppgift att arbeta för modellflygsporten med syftet att samla intresserade till stimulerande och trevlig fritidssysselsättning i kamratlig anda. Klubbens allmänna målsättning är att: - skapa förutsättning för modellflyget i Västerås - arbeta för ökade kunskaper om modellflyget och om den säkerhet som alltid måste finnas med - efter behov arrangera tävlingar - uppmuntra medlemmarna till ökat deltagande vid träffar och tävlingar 2 SAMMANSÄTTNING Klubben består av de personer som blivit antagna som medlemmar. 3 ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER Klubben är ansluten till Sveriges ModellFlygFörbund SMFF. Klubben är även ansluten till RiksidrottsFörbundet RF via Svenska FlygSportsFörbund SFSF. 4 BESLUTANDE ORGAN Klubbens beslutande organ är årsmötet, ev extra årsmöte och styrelsen. 5 FIRMA OCH FIRMATECKNING Klubbens firma är Västerås modellflygklubb. Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 6 MEDLEMSKAP 1 mom. Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att söka medlemskap i Västerås modellflygklubb. 2 mom. Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen eller en av styrelsen utsedd medlem som sköter registret över medlemmarna. 3 mom. Medlem i annan klubb som är ansluten till SMFF kan erhålla medlemskap som gäst i VMFK. 4 mom. Medlemskap gäller kalenderår. Utgåva

12 Sid 3 (6) 5 mom. Till medlemmens rättigheter hör att: - nyttja klubbens flygfält och lokaler - delta i klubbmöten och påverka de beslut som fattas där - delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna - få tillgång till information om klubbens och förbundens verksamhet 6 mom. Till medlemmens skyldigheter hör att: - varje år betala avgiften till klubben - följa texten i klubbens stadgar - rätta sig efter beslut som tas på klubbens och styrelsens möten 7 mom. Den medlem som inom föreskriven tid inte betalat årsavgift till klubben eller på annat sätt brutit mot stadgarna kan uteslutas av styrelsen. Medlemskapet upphävs när medlem så begär. 7 AVGIFTER 1 mom. Varje medlem skall till VMFK betala den årsavgift som klubb- eller årsmöte beslutat. 2 mom. Årsavgiften skall vara betald före den 31 januari det år avgiften avser. 8 MÖTEN 1 mom. Årsmöte hålls minst en gång om året. Extra årsmöten hålls när styrelsen finner det nödvändigt. Det kan även utlysas om minst en tiondel (1/10) av klubbens medlemmar begär detta. Årsmötet och ev extra årsmöten är VMFK:s högsta beslutande organ. 2 mom. Årsmötet hålls om möjligt innan februari månads utgång. Minst tre (3) veckor innan Årsmötet skall Styrelsen skicka föredragningslista och kallelse till varje medlem. Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1 Upprop och fastställande av röstlängd 2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 5 Val av justeringsmän 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 7 Genomgång av resultat och balansräkning för det gångna året 8 Presentation av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning det gångna året 9 Fråga om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året 10 Medlemsavgifterna fastställes 11 Verksamhetsplan samt budget för det nya året fastställes Utgåva

13 12 Val av styrelseledamöter utförs så att inte alla avgår samtidigt: - ordförande på ett år - sekreterare på två år - kassör på två år Jfr - övriga två ledamöter på ett år 13 Val av revisorer på ett år 14 Val av valberedning på ett år 15 Val av säkerhetschef och övriga funktionärer 16 Förslag från styrelsen 17 Motioner från medlemmarna 18 Övriga frågor 19 Mötet avslutas O K S Sid 4 (6) osv 3 mom. Endast medlem i VMFK har röst- och förslagsrätt på årsmöte och ev extra årsmöten. Förslag skall lämnas till styrelsen senast 10 dagar före mötet. Styrelsen skall lämna skriftligt yttrande över förslagen till mötet. 4 mom. Klubbmötet är beslutsmässigt om: - kallelse skett enligt stadgarna ( 8 mom 2) och - minst fem eller en tiondel (1/10) av medlemmarna är närvarande 5 mom. Kallelse till klubbmöte (gäller inte årsmöte) skall göras minst sex (6) dagar i förväg. 6 mom. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstning ske slutet. Vid lika röstetal ska lottning företas. 9 STYRELSE 1 mom. Styrelsen väljs för den tid som årsmötet beslutar. 2 mom. Mellan årsmötena sköter styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning. Det ska ske enligt de beslut som årsmötet har tagit och utföras i överensstämmelse med klubbens stadgar. 3 mom. Ordförande kallar till sammanträde senast sju (7) dagar innan. Styrelsen sammanträder minst tre (3) gånger om året. Fler möten kan hållas om en majoritet av styrelsen begär det. 4 mom. Styrelsen skall bestå av minst fem personer. Styrelsen ska alltid ha ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Denne har inte rösträtt men kan av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Den adjungerade får utses till befattning inom styrelsen. Utgåva

14 Sid 5 (6) 5 mom. Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter har kallats och minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har alltid utslagsröst. 10 VALBEREDNING 1 mom. Valberedningen skall bestå av minst en ledamot som årsmötet själv föreslår och väljer. 2 mom. Valberedningen skall i god tid fråga de som står i tur att avgå om de ändå kan fortsätta. De skall likaledes i god tid ta fram förslag på kandidater till de poster som ändå blir vakanta. 11 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION 1 mom. Kassören förvaltar och redovisar klubbens medel. 2 mom. Kassören får endast göra större utbetalningar efter beslut av årsmöte eller styrelse. 3 mom. Kassören upprättar bokslut i god tid för att ge utrymme till styrelsens genomgång och revisorns granskning före årsmötet. 4 mom. VMFK:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 5 mom. Revisor och revisors suppleant väljs på ett (1) år av årsmötet. Revisorn ska granska klubbens räkenskaper och presentera en revisionsberättelse där han rekommenderar årsmötet att ge/inte ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 12 STADGAR 1 mom. Uppstår tvekan om tolkningen av stadgarna, eller om oförutsedda fall uppkommer, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. 2 mom. Ändring av stadgar ska godkännas av två (2) på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten som hålls med minst två (2) veckors mellanrum. För ändringen krävs dessutom minst två tredjedelar (2/3) av rösterna. 3 mom. Beslutad ändring av stadgarna ska börja gälla från och med det datum som klubbmötet fastställer. 4 mom. Varje medlem skall få ett eget exemplar av klubbens stadgar. Utgåva

15 Sid 6 (6) 13 UPPLÖSNING 1 mom. För att årsmötet ska kunna besluta om upplösning av VMFK fordras att: - skriftlig kallelse skickas till varje medlem minst en (1) vecka före mötet - ärendet om upplösning klart framgår i kallelsen - att minst en tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar deltar i röstningen - rösterna för upplösning uppgår till minst två tredjedelar (2/3) av alla avgivna röster 2 mom. Vid upplösning av Västerås Modellflygklubb tillfaller dess egendom och medel klubbens medlemmar. Fördelningen görs på det sätt som årsmötet beslutar. Sid 7 (7) ÄNDRINGAR Årsmötet beslöt anta omarbetningen av stadgarna från för att efter beslut vid årsmötet 2003 därefter vara gällande Årsmötet beslöt slutgiltigt anta stadgarna efter justering av syftningsfel i 8 mom 4, vari texten korrigeras från: 7 mom 6 till: 8 mom 2 Utgåva

16

17

18

19

20 Västerås Modellflygklubb RESULTATRÄKNING Tusental kronor Utfall Utfall Utfall Budget Budget INTÄKTER Medlemsavgifter 31,1 35,2 35,2 35,0 44,0 Aktivitet 0,5 0,1 1,5 0,5 1,0 Arosängen 0 1,1 3,0 1,0 0,0 Bidrag 2,9 2,5 0,3 2,5 2,5 Ränta 2,4 2,5 2,6 2,3 2,0 SUMMA INTÄKTER 36,9 41,4 42,6 41,3 49,5 KOSTNADER Aktivitet 0,5 1,8 1,3 2 1,0 Arosängen 4,9 8,9 7,9 10,0 10,0 Joberg 1,9 1,3 4,0 5,0 4,0 Kontor 5,6 6,3 5,9 6,5 6,5 SMFF S:A KOSTNADER 28,2 41,1 27,7 46,0 29,4 48,5 27,7 51,2 28,0 49,5 Resultat -4,2-4,6-5,9-9,9 0,0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m , , ,2 Bank, postgiro 98,5 98,4 80,9 S:A TILLGÅNGAR 102,2 101,2 84,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 83,2 78,7 72,8 Skulder 19,0 22,5 11,3 S:A EGET KAP O SKULDER 102,2 101,2 84,1

21 Diagrammet visar vad din medlemsavgift går till beräknat utifrån budgeterade kostnader för 2003 Flygbladet, porto mm = 13 % Aktiviteter = 2 % Johannisberg = 8 % Arosängen = 20 % SMFF = 57 %

22

23 Klubbträff Modellflygets i Västerås historia - Älgräkning Karl-Erik Pelle Pettersson - välkänd legend som flyglärare, flygare och allt i allo ute på Johannisberg underhöll oss med upplevelser ifrån luften vid ett klubbmöte i Gula Villan 29 jan Det var inget fel på berättartalangen eller det Pelle berättade om, men kanske kom han en smula vid sidan om ämnet - Flygets historia i Västerås. Inget ont i det - det Pelle höll sig till i sitt anförande var väl så intressant och hans diabilder över den lappländska fjällvärlden var magnifika. Vilka skönhetsupplevelser möter inte en flygförare! Pelle växte upp i Karlsborg under kriget, lärde sig bygga modellflygplan och blev t o m. distriktsmästare i segelmodellklassen i Västergötland. Hans flygintresse fortsatte och han tog segelflygcertifikat. A och B diplom skolades på den tiden i glidflygplan ( SG 38 var det vanligaste). Det var vid ett sådant tillfälle han upplevde en landning utanför fältet bland spanska ryttare med taggtråd. Nu var det inte han själv som hamnade där, utan en kvinnlig flygare, man fick ut henne helskinnad till slut även om flygplanet måste brytas än mer sönder än vad ryttarna hade gjort. Pelle kom till Västerås 1946 och började på dåvarande F1 och CVV avdelningen. (Centrala Verkstäderna Västerås) där man reparerade och kontrollflög allt i flygvapnet förekommande flygmaskiner. Han berättade bl a om hur piloter från Etiopien kom till Hässlö för att flyga in sig på B 17 maskiner som de skulle flyga hem med. Kruxet var att grabbarna ville visa vem som var tuffast, t ex vem som kunde få in stället snabbast möjligt. Han vann visserligen, han som tog in landningsstället så tidigt så att propellern tog i marken, men för honom blev det till att resa hem i transportplan. När Pelle kom till Västerås blev han också medlem i Västerås flygklubb och byggledare på Vallingatan, där klubben under vinterhalvåret reparerade och underhöll sina segelflygplan flyttade Pelle över till Johannisberg och blev klubbens flyglärare och allt i allo. Men - efter pensionen har han helt lagt flygandet på hyllan, ny fick det vara nog. Nu kom det som blev kvällens clou - berättelsen om älginventering vintertid ifrån luften, en berättelse beledsagad av stämningsfulla vinterbilder över den lappländska fjällvärlden och älgar i skogsterräng och på myrmarker. Jägarförbundet är den sammanslutning som bekostade och bekostar denna inventering ifrån luften, man vill ha underlag för att rekommendera omfattningen av jakten för att bl a begränsa skadorna på skogen. Inom en ruta 1000 x 1000 m noterade Pelle som mest en gång 320 älgar. På vissa bilder såg ungtallarna ut som tandpetare efter intensiv påverkan av älgarna. Snö är en förutsättning för inventeringen då den ger bra kontrast mot de mörka älgkropparna. Med spaken mellan knäna tog Pelle en mängd bilder varav vi fick njuta av ett fåtal. Inventering av älg sker på låg höjd, ibland mycket låg så att älgarna behagar masa sig upp ur snön och söka sig ut från döljande buskar och träd. Att i det läget hålla spaken mellan knäna kräver sin man. Jodå, vi kunde t o m räkna taggarna på hornkronorna. Pelle kunde också berätta om hur kyla kunde ge upphov till dålig sikt. Man kunde råka ut för kortvarig frostbeläggning när man kommit upp till m höjd, eftersom temperaturen där ibland kunde vara 20 grader högre än nere vid marken. Då fick Pelle kika ut genom nedvevad vindruta en stund, innan frosten pga kondenserad fukt lösts upp. Dessutom kunde utstrålning efter solens nedgång ge markdimma, som visserligen var genomsynlig ovanifrån, men helt täppte till sikten vid landning. En gång efter två försök då han kommit vid sidan av banan och för långt fram, så hamnade han visserligen rätt i sitt tredje, men var fortfarande för långt fram. Han plogade sig igenom en snövall vid banändan, men allt gick bra. På fält där det inte fanns el klarade han sig i de flesta fall med katalytisk uppvärmning av motorn före start, men blev det under 25 grader kallt fick flygningen för dagen ställas in. Pitotröret var nästan alltid fullt av is, så något annat begrepp om fart än erfarenheten stod ofta inte till buds. Vi tackar Pelle för en mycket trevlig kväll med historier om livet i luften i en Super Cub Vid pennan Bengt Alenfelt

24 Klubbträff Programmering av computersändare Kaj Johansson och Håkan Gustavsson berättade om och demonstrerade hur man programmerar en sändare med inbyggd dator och då i synnerhet Futabas FF9-modell och möjligheterna är verkligen många. Vad kan man nu vinna med en programmerbar sändare? Det handlar helt enkelt om att för varje enskild modell i ens ägo ge sådana inställningar utöver grundinställningen av servon-stötstänger-roderhorn att modellen får de specifika egenskaper man strävar efter. Det kan handla om att själv ställa in differentierade utslag hos rodren, ge begränsningar och åstadkomma roderutslag som ej är direkt proportionella mot spakrörelserna eller påverka fler roderrörelser med en enda spakrörelse. Innan man sätter igång gäller dock att i första hand montera servots länkarm i rät vinkel till stötstången och se till att roderhornets anslutningspunkt ligger i rät vinkel i förhållande till rodrets plan genom en linje mitt för gångjärnets ledpunkt. Den manual vi fick oss till dels omfattar 49 sidor. Håkan visade oss manualen för värstingradion, den fyllde en hel pärm. Oavsett omfång är det således inte möjligt att beskriva eller uppfatta alla möjligheter som bjuds på en enda kväll. Till att börja med skall man välja flygmode som avser hur spakarna påverkar rodren, fransmännen t ex har ju inte spak-roderkombinationer som vi är vana med. Man skall välja rätt kanal för rätt spakrörelse, välja nummer på det flygplan i sin flotta som man just avser att programmera sändaren för mm. Efter det är det dags att ge sig på själva programmeringen t ex att ställa in dual rate, exponentiella roderutslag, subtrim, fail safe osv - listan kan göras lång. Vad som avses är i själva verket att med en given spak koppla om mellan begränsade och större roderutslag, att ge roderrörelser som skiljer sig i utslag från spakrörelsen, att justera rodrets neutralläge, att bestämma hur rodren skall stå då sändaren av någon orsak utsätts för störningar etc. En liten finess som kanske de flesta förbiser är att flera sändare har möjlighet till servotest. När denna funktion kopplas in rör sig rodren, och detta kan då utnyttjas för att kontrollera sändarens räckvidd. I sådant fall lämnar man sändaren i depån och tar modellen med sig ut i terrängen. Eftersom rodren hela tiden rör sig kan man direkt se på vilket avstånd som felfunktioner inträffar. Man skall förstås dessutom hålla i minnet att sändarens räckvidd ökar så snart modellen kommer upp i luften. Det finns ingen direkt anledning att återge allt som Kaj och Håkan visade oss vad själva sändarna beträffar men också roderresponsen på Håkans Greensilver och på en modellattrapp från Minicars, en attrapp utrustad med en uppsjö av alla möjliga roder och servon till dessa. Vi som var där hade en riktig helkväll under våra instruktörers tålmodiga ledning. Ett hjärtligt tack till Kaj och Håkan! Vid pennan Bengt Alenfelt

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer