FLYGBLADET NUMMER April

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003..."

Transkript

1 FLYGBLADET NUMMER April

2 Hej alla läsare av FLYGBLADET! Säsongens första nummer har en aning magert innehåll eftersom vår eminente redaktör, Bengt-Olof Carlén, just nu arbetar en längre period utomlands - Panama närmare bestämt. Innehållet i detta nummer lämnar rapport ifrån årsmötet och några klubbträffar, information om SMFFs försäkringar, en speciell upplevelse författad av Ragnar Eriksson, en artikel knyckt ur Model Airplane News om hur man ställer in förgasare, samt utdrag ur vårt medlemsregister och så givetvis en gräsklipparlista för Arosängen. Årsmötet besöktes av så få att antalet deltagare med ytterst liten marginal räckte till för att stadgeenligt kunna bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Några motioner från medlemmarna hade inte lämnats in. Sven-Eric Hallin kämpar oförtrutet på med att arrangera klubbträffar - alltid sista onsdagen i månaden ute i Gula Villan på Hässlö under vintersäsongen om inget annat sägs. Besked ges alltid under I dag i VLT. Jag skulle tänka mig, att Sven-Eric skulle känna sig något mer till fredsom deltagandet vore bättre. Bäste läsare och medlem i VMFK! Jag skulle önska att alla känner för högre grad av aktivt deltagande i klubbens evenemang, att fler bra synpunkter på sådana delges styrelsen, och att fler än i dag driver spontana idéer till båtnad för oss alla. Meningen är ju att vi skall träffas och ha roligt tillsammans som Sven- Eric så talande brukar uttrycka det. Nej, nu jag skall inte vara gnällig, kom loss och försök ta del av följande: - 10 maj Vårlyftet, kom ut till Arosängen och flyg från kl maj Roll-out på Hässlö, från kl Mitt på dagen drar det flygande muséet igång sina maskiner och tar upp dem i luften samt en ny serie klubbmöten -24 sept - 29 okt temat för dessa träffar är ännu ej bestämt -26 nov Jag önskar alla en spännande flygsäsong och en skön sommar! Bengt Alenfelt

3 VMFKs MEDLEMSREGISTER MARS 2003 Adamenko Peter Fimbulvägen VÄSTERÅS Agensjö Andreas Lövhagsgatan VÄSTERÅS Alenfelt Bengt Berghamravägen VÄSTERÅS Alenfelt Pontus Katrinelundsvägen 20, 10 tr VÄSTERÅS Algell Staffan Rörverksgatan VÄSTERÅS Andersson Kenth Lavendelvägen VÄSTERÅS Andersson Ove Åsgatan 2 C VÄSTERÅS Berggren Elin Gransångargatan VÄSTERÅS Berggren Emma Gransångargatan VÄSTERÅS Berggren Kristian Gransångargatan VÄSTERÅS Carlén Bengt-Olof Gråsparvsvägen VÄSTERÅS Dahlqvist Roiny Harakers Prästgård SKULTUNA Dalmo Peter Stenåldersgatan VÄSTERÅS Eklund Erik Ritblocksv VÄSTERÅS Eklund Roger Ritblocksv VÄSTERÅS Eriksson Christer Karlfeldtsgatan 42 A bv VÄSTERÅS Eriksson Göran Fors 1 Tortuna VÄSTERÅS Ericsson Jan Strandlinjevägen VÄSTERÅS Eriksson Jan Vallby Skolgata VÄSTERÅS Eriksson Rasmus Vallby Skolgata VÄSTERÅS Eriksson Ragnar Patrullgatan VÄSTERÅS Forsell Roland Blomstergatan VÄSTERÅS Forsell Cecilia Blomstergatan VÄSTERÅS Forssell Anders Banvaktsvägen VÄSTERÅS Funcke Ingvar Bjuggsta VÄSTERÅS Gustavsson Bo Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Anneli Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Ida Julrosvägen VÄSTERÅS Gustavsson Håkan Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustavsson Anna Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustavsson Jenny Kulstötargatan VÄSTERÅS Gustafsson Jonas Krusmyntagatan VÄSTERÅS Gustafsson Mattias Lovisebergsvägen 6 C VÄSTERÅS Hallin Sven-Eric Generatorgatan VÄSTERÅS Hansson Anders Zimmermansg VÄSTERÅS Hansson Nils Zimmermansg VÄSTERÅS Hansson Oskar Zimmermansg VÄSTERÅS Henriksson Johan Bomansgatan 22 F VÄSTERÅS Henriksson Lars Kölnagatan VÄSTERÅS Henriksson Per Bandverksg VÄSTERÅS Holmström Leif Kaprifolgatan VÄSTERÅS Hult Göran Jakobsbergsgatan 43 B VÄSTERÅS Iderman Bernt Skjutbanegatan 31 A VÄSTERÅS Jaensson Gunnar Tulpangatan VÄSTERÅS Jergeus Göran Skälängsgatan 11A VÄSTERÅS Johansson Holger Kaserngatan VÄSTERÅS Johansson Kaj Hägersborgsvägen VÄSTERÅS Sida 1

4 Johansson Mattias Södra Esplanaden SALA Jonsson Göran Stavhoppargatan VÄSTERÅS Jonsson Leif Rudbecksgatan 6A VÄSTERÅS Jonsson Per Stavhoppargatan VÄSTERÅS Jäderberg Per Ola Ringduvegatan VÄSTERÅS Jälkemo Cenneth Romfartuna, Strängsbo VÄSTERÅS Karlsson Staffan Haga Parkgata 8 B VÄSTERÅS Kaya Rabi Bildhuggarvägen VÄSTERÅS Kjerrström Staffan Jakobsgatan VÄSTERÅS Langse'r Bengt Omvägen VÄSTERÅS Lemström Gösta Rolighetsvägen VÄSTERÅS Lundin Sven Välljärnsgatan 490, 8 tr VÄSTERÅS Malis Ingemar Abelsberg SKULTUNA Meyer Klaus Liljekonvaljevägen VÄSTERÅS Nadjalin Zdravko Lärlingsgatan VÄSTERÅS Nilsson Håkan Länsmansgatan VÄSTERÅS Norelius Sverker Skolgatan VÄSTERÅS Odehag Jan-Erik Götavägen 12 B SURAHAM Odehag Sebastian Götavägen 12 B SURAHAM Olsson Göran Drottninggatan VÄSTERÅS Olsson Olle Jakobsgatan 33C VÄSTERÅS Owman Fredrik Södra Allegatan VÄSTERÅS Pavlik Marko Ankargatan VÄSTERÅS Persson Ola Pastellvägen VÄSTERÅS Pettersson Lennart Gransångargatan VÄSTERÅS Pfeiler Robert Brygghusgatan VÄSTERÅS Reibring Göran Gustavsgatan VÄSTERÅS Råstu Anders Säbygatan VÄSTERÅS Röyhkiö Timo Ramnäsgatan VÄSTERÅS Skantz Gösta Sevallagatan 5 A, 8 tr VÄSTERÅS Stjärnesund Ann-Catrin Snöstormsgatan VÄSTERÅS Stjärnesund Per Snöstormsgatan VÄSTERÅS Stjärnesund Therese Snöstormsgatan VÄSTERÅS Svensson Lars Julrosvägen VÄSTERÅS Tufedzic Zoran Skallbergsgatan 2 D VÄSTERÅS Törnkvist Bengt-Olov Siggeborgsgat. 5B VÄSTERÅS von Drygalski Martin Grenadjärgatan VÄSTERÅS Wedenberg Kaj Kvarnbrogatan VÄSTERÅS Wedenberg Kim Kvarnbrogatan VÄSTERÅS Westergren Stellan Nygatan VÄSTERÅS Wideslätt Ragnar Idgatan VÄSTERÅS Winbladh Bertil Blomstergatan 5 B VÄSTERÅS Wästborn Sture Jonasborgsvägen 16 D VÄSTERÅS Åhman Leif Gamla vägen VÄSTERÅS Sida 2

5 GRÄSKLIPPARLISTA 2003 V.20 Ola Persson Leif Holmström V.21 Cenneth Jälkemo Ingemar Malis V.22 Per Henriksson Håkan Gustafsson V.23 Anders Forssell Lennart Pettersson V.24 Holger Johansson Sverker Norelius V.25 Olle Olsson Göran Jergéus V.26 Marko Pavlik Bengt-Olof Carlén V.27 Bertil Winbladh Cenneth Jälkemo V.28 Martin von Drygalski Staffan Karlsson V.29 Kristian Berggren Bo Gustafsson V.30 Bernt Iderman Zdravko Nadjalin V.31 Kaj Johansson Göran Olsson V.32 Sven-Eric Hallin Håkan Gustafsson V.33 Bengt Alenfelt Pontus Alenfelt V.34 Ragnar Eriksson Staffan Kjerrström V.35 Jan-Erik Odehag Marko Pavlik V.36 Roiny Dahlqvist Mattias Johansson V.37 Fredrik Owman Jan Ericsson (Strandlinjeg) V.38 Jan Eriksson (Vallby) Mattias Gustafsson V.39 Göran Jonsson Andreas Agensjö V.40 Lars Henriksson Johan Henriksson Ni som ej har nyckel till klubbhusen, kontakta stugfogden: Leif Holmström, tel Nyckel till klubbhusen erhålls mot 50:- i pant. Gräsklipparansvariga ser till att det finns dricka och bensin i klubbhus. Alla kvitton för inköp skall sparas (Märkt burk i gamla klubbhuset). Var och en fixar själv ersättare till angiven klippvecka vid förhinder. Om pengar saknas för inköp, kontakta Lars Henriksson (kassör), tel

6 Angående publikationer: Bosse Gårdstad och Conny Åquist gör i ett utskick reklam för en svensk RC-tidning på CD. Den handlar om reportage från t ex hobbymässor, nyskrivna artiklar av Bosse, Conny, Mats Widell och Thomas Jacobsson och innehållet på Bosses websidor. Tidningen dvs varje CD kostar 60 kr som sätts in på pg , talongen märks med RCD. Frågor kan ställas till Bosse på tfn alt eller till Conny alt Info t ex om nya nummer finns på Bosses hemsida: SMFF ger ut månadsmeddelanden med info om avgifter, tävlande och flygträffar. För er som har uppkoppling till internet kan informationen nås på: www/modellflygforbund.se/nyheter Marsmeddelande från SMFF

7 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 1 (3) Protokoll fört vid VMFK årsmöte 9 febr 2003 på Johannisbergs flygplats 1 Upprop och fastställande av röstlängd Närvaro: Andreas Agensjö Bengt Alenfelt Staffan Algell Ove Andersson Ragnar Eriksson Sven-Eric Hallin Lars Henriksson Leif Holmström Kaj Johansson Jan-Erik Odehag Olle Olsson Fredrik Owman 2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna Krav - kallelse har skett enligt stadgarna dvs: Årsmötet hålls innan februari månads utgång Kallelse med föredragningslista har skickats ut till medlemmarna minst tre veckor innan Årsmötet - mer än en tiondel (1/10) av medlemmarna var närvarande Svaret är: ja 3 Fastställande av dagordning Dagordning enligt stadgarna som skickats ut med kallelsen godkändes. Införande av extra punkt 5b avseende slutgiltigt godkännande av nya stadgar godkändes. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet Kaj Johansson och Bengt Alenfelt valdes till ordförande resp sekreterare 5 Val av justeringsmän Ragnar Eriksson, Sven-Eric Hallin 5b Slutgiltigt godkännande av nya stadgar De nya stadgarna godkändes inklusive justering av syftningsfel i 8 mom 4. Den nya utgåvan av stadgarna bifogas detta protokoll. 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året Verksamhetsberättelsen utsänd med kallelsen godkändes. Årsmötet godkände att verksamhetsberättelsen kompletteras med datum ( ) för det arrendekontrakt inkl vägunderhåll som ingåtts med fastighetskontoret gällande för Arosängen. Årskostnad nu 2500 kr. Den uppräknas framdeles med index. Kontraktet bifogas detta protokoll. 7 Genomgång av resultat och balansräkning för det gångna året Resultat och balansräkningen för det gångna året presenterades av Lars Henriksson, VMFK kassör, och godkändes. Redogörelsen bifogas detta protokoll.

8 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 2 (3) 8 Presentation av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning 2002 Revisionsberättelsen presenterades av Staffan Algell och godkändes. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll. 9 Fråga om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 10 Medlemsavgifterna fastställes Medlemsavgifterna för 2004 enlig nedan godkändes: - junior t o m 25 år 200 kr senior fr o m 26 år 500 kr familjemedlemskap 500 kr gästmedlem 100 kr Föreslogs att styrelsen i nästa nummer av Flygbladet redovisar hur medlemsavgiften disponeras. 11 Verksamhetsplan samt budget för det nya året fastställes Verksamhetsplanen utsänd med kallelsen jämte nedanstående aktiviteter och kommentarer godkändes. - Storsegelträffen genomförs på Hässlö 22 febr som en inomhusaktivitet med film och demonstrationer. Jan-Erik Odehag är organisatör och sätter in en annons i VLT under Idag - Från V309 finns en utställning om modellflyg på plats i Stadsbibliotekets fackavdelning. Bengt Alenfelt med hjälp av Andreas Agensjö, Ragnar Eriksson och Sven-Erik Hallin svarar för detta arrangemang - Deltagarna diskuterade fler ungdomsaktiviteter som styrelsen uppdrogs att behandla t ex: aktiviteter i Rönnbyskolan fler träffar med önskemålet att så sker i egen lokal exponering hos Zetterlunds 12 Val av styrelseledamöter Årsmötet valde: - Ove Andersson, omval ordförande på ett år - Lars Henriksson, omval kassör på två år - Andreas Agensjö, nyval ledamot på ett år - Fredrik Owman, nyval ledamot på ett år Bengt Alenfelt har ett år kvar av sitt tvååriga mandat som sekreterare från årsmötet Val av revisorer på ett år Årsmötet omvalde: - Staffan Algell revisor - Bengt-Olof Carlén suppleant 14 Val av valberedning på ett år Årsmötet omvalde: - Sven-Eric Hallin, sammankallande - Bengt-Olof Carlén

9 Protokoll - Årsmöte 2002 Sid 3 (3) 15 Val av säkerhetsansvarig och övriga funktionärer på ett år Årsmötet godkände val av: - Anders Forssell (tillfrågad av valberedningen) som säkerhetsansvarig Vid årsmötet närvarande accepterade på fråga att fortsätta som: Funktionär avseende - Stugfogde Leif Holmström - Klubbmästare Ragnar Eriksson - Klubbmötesarrangörer Sven-Eric Hallin / Ragnar Eriksson - Ansvarig linflygfältet Ove Andersson - RC-flygskolning Andreas Agensjö (tillfrågad av valberedningen) - Certifikatutfärdare Sven-Eric Hallin / Kaj Johansson Kontaktperson för - RC helikopter Kaj Johansson - RC segel Jan-Erik Odehag Styrelsen uppdrogs att kontakta övriga funktionärer och kontaktpersoner för att få dem att kvarstå i sina befattningar eller leta fram nya bland klubbens medlemmar. 16 Förslag från styrelsen Jfr punkt 11 rörande verksamhetsplanen med kommentarer. 17 Motioner från medlemmarna Inga skriftliga motioner har inkommit till styrelsen. Årsmötet diskuterade: - åtgärder mot icke medlemmars flygande på Arosängen (Kaj Johansson) innebärande att tavlan för frekvensklämmor utrustas så att medlemskortet sätts dit då man tar frekvensklämma - att den planerade vägbommen ställs upp nära salavägen (flera medlemmar hade denna synpunkt) samt att hastigheten på åkervägen markeras med en 30-skylt - mätbara mål för klubbens verksamhet (Fredrik Owman) - att vi på nytt utlyser särskilda kvällar som flygdagar på Arosängen (Fredrik Owman) 18 Övriga frågor Ingvar Olssons vandringspris tilldelades Bengt-Olof Carlén för aktivt deltagande i länsmästerskapen i RC-segel. 19 Mötet avslutas Ordföranden tackade deltagarna för uppmärksamheten samt avslutade mötet. Vid protokollet:

10 Sid 1 (6) STADGAR för den ideella föreningen Västerås Modellflygklubb VMFK ~o~ Innehåll sida 1 ÄNDAMÅL 2 2 SAMMANSÄTTNING 2 3 ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER 2 4 BESLUTANDE ORGAN 2 5 FIRMA OCH FIRMATECKNING 2 6 MEDLEMSKAP 2 7 AVGIFTER 3 8 MÖTEN 3 9 STYRELSE 4 10 VALBEREDNING 5 11 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION 5 12 STADGAR 5 13 UPPLÖSNING 6 ÄNDRINGAR 6 Utgåva

11 Sid 2 (6) 1 ÄNDAMÅL Västerås modellflygklubb har till uppgift att arbeta för modellflygsporten med syftet att samla intresserade till stimulerande och trevlig fritidssysselsättning i kamratlig anda. Klubbens allmänna målsättning är att: - skapa förutsättning för modellflyget i Västerås - arbeta för ökade kunskaper om modellflyget och om den säkerhet som alltid måste finnas med - efter behov arrangera tävlingar - uppmuntra medlemmarna till ökat deltagande vid träffar och tävlingar 2 SAMMANSÄTTNING Klubben består av de personer som blivit antagna som medlemmar. 3 ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER Klubben är ansluten till Sveriges ModellFlygFörbund SMFF. Klubben är även ansluten till RiksidrottsFörbundet RF via Svenska FlygSportsFörbund SFSF. 4 BESLUTANDE ORGAN Klubbens beslutande organ är årsmötet, ev extra årsmöte och styrelsen. 5 FIRMA OCH FIRMATECKNING Klubbens firma är Västerås modellflygklubb. Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 6 MEDLEMSKAP 1 mom. Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att söka medlemskap i Västerås modellflygklubb. 2 mom. Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen eller en av styrelsen utsedd medlem som sköter registret över medlemmarna. 3 mom. Medlem i annan klubb som är ansluten till SMFF kan erhålla medlemskap som gäst i VMFK. 4 mom. Medlemskap gäller kalenderår. Utgåva

12 Sid 3 (6) 5 mom. Till medlemmens rättigheter hör att: - nyttja klubbens flygfält och lokaler - delta i klubbmöten och påverka de beslut som fattas där - delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna - få tillgång till information om klubbens och förbundens verksamhet 6 mom. Till medlemmens skyldigheter hör att: - varje år betala avgiften till klubben - följa texten i klubbens stadgar - rätta sig efter beslut som tas på klubbens och styrelsens möten 7 mom. Den medlem som inom föreskriven tid inte betalat årsavgift till klubben eller på annat sätt brutit mot stadgarna kan uteslutas av styrelsen. Medlemskapet upphävs när medlem så begär. 7 AVGIFTER 1 mom. Varje medlem skall till VMFK betala den årsavgift som klubb- eller årsmöte beslutat. 2 mom. Årsavgiften skall vara betald före den 31 januari det år avgiften avser. 8 MÖTEN 1 mom. Årsmöte hålls minst en gång om året. Extra årsmöten hålls när styrelsen finner det nödvändigt. Det kan även utlysas om minst en tiondel (1/10) av klubbens medlemmar begär detta. Årsmötet och ev extra årsmöten är VMFK:s högsta beslutande organ. 2 mom. Årsmötet hålls om möjligt innan februari månads utgång. Minst tre (3) veckor innan Årsmötet skall Styrelsen skicka föredragningslista och kallelse till varje medlem. Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1 Upprop och fastställande av röstlängd 2 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 5 Val av justeringsmän 6 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 7 Genomgång av resultat och balansräkning för det gångna året 8 Presentation av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning det gångna året 9 Fråga om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året 10 Medlemsavgifterna fastställes 11 Verksamhetsplan samt budget för det nya året fastställes Utgåva

13 12 Val av styrelseledamöter utförs så att inte alla avgår samtidigt: - ordförande på ett år - sekreterare på två år - kassör på två år Jfr - övriga två ledamöter på ett år 13 Val av revisorer på ett år 14 Val av valberedning på ett år 15 Val av säkerhetschef och övriga funktionärer 16 Förslag från styrelsen 17 Motioner från medlemmarna 18 Övriga frågor 19 Mötet avslutas O K S Sid 4 (6) osv 3 mom. Endast medlem i VMFK har röst- och förslagsrätt på årsmöte och ev extra årsmöten. Förslag skall lämnas till styrelsen senast 10 dagar före mötet. Styrelsen skall lämna skriftligt yttrande över förslagen till mötet. 4 mom. Klubbmötet är beslutsmässigt om: - kallelse skett enligt stadgarna ( 8 mom 2) och - minst fem eller en tiondel (1/10) av medlemmarna är närvarande 5 mom. Kallelse till klubbmöte (gäller inte årsmöte) skall göras minst sex (6) dagar i förväg. 6 mom. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstning ske slutet. Vid lika röstetal ska lottning företas. 9 STYRELSE 1 mom. Styrelsen väljs för den tid som årsmötet beslutar. 2 mom. Mellan årsmötena sköter styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning. Det ska ske enligt de beslut som årsmötet har tagit och utföras i överensstämmelse med klubbens stadgar. 3 mom. Ordförande kallar till sammanträde senast sju (7) dagar innan. Styrelsen sammanträder minst tre (3) gånger om året. Fler möten kan hållas om en majoritet av styrelsen begär det. 4 mom. Styrelsen skall bestå av minst fem personer. Styrelsen ska alltid ha ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Denne har inte rösträtt men kan av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Den adjungerade får utses till befattning inom styrelsen. Utgåva

14 Sid 5 (6) 5 mom. Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter har kallats och minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har alltid utslagsröst. 10 VALBEREDNING 1 mom. Valberedningen skall bestå av minst en ledamot som årsmötet själv föreslår och väljer. 2 mom. Valberedningen skall i god tid fråga de som står i tur att avgå om de ändå kan fortsätta. De skall likaledes i god tid ta fram förslag på kandidater till de poster som ändå blir vakanta. 11 EKONOMISK FÖRVALTNING OCH REVISION 1 mom. Kassören förvaltar och redovisar klubbens medel. 2 mom. Kassören får endast göra större utbetalningar efter beslut av årsmöte eller styrelse. 3 mom. Kassören upprättar bokslut i god tid för att ge utrymme till styrelsens genomgång och revisorns granskning före årsmötet. 4 mom. VMFK:s räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 5 mom. Revisor och revisors suppleant väljs på ett (1) år av årsmötet. Revisorn ska granska klubbens räkenskaper och presentera en revisionsberättelse där han rekommenderar årsmötet att ge/inte ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 12 STADGAR 1 mom. Uppstår tvekan om tolkningen av stadgarna, eller om oförutsedda fall uppkommer, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. 2 mom. Ändring av stadgar ska godkännas av två (2) på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten som hålls med minst två (2) veckors mellanrum. För ändringen krävs dessutom minst två tredjedelar (2/3) av rösterna. 3 mom. Beslutad ändring av stadgarna ska börja gälla från och med det datum som klubbmötet fastställer. 4 mom. Varje medlem skall få ett eget exemplar av klubbens stadgar. Utgåva

15 Sid 6 (6) 13 UPPLÖSNING 1 mom. För att årsmötet ska kunna besluta om upplösning av VMFK fordras att: - skriftlig kallelse skickas till varje medlem minst en (1) vecka före mötet - ärendet om upplösning klart framgår i kallelsen - att minst en tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar deltar i röstningen - rösterna för upplösning uppgår till minst två tredjedelar (2/3) av alla avgivna röster 2 mom. Vid upplösning av Västerås Modellflygklubb tillfaller dess egendom och medel klubbens medlemmar. Fördelningen görs på det sätt som årsmötet beslutar. Sid 7 (7) ÄNDRINGAR Årsmötet beslöt anta omarbetningen av stadgarna från för att efter beslut vid årsmötet 2003 därefter vara gällande Årsmötet beslöt slutgiltigt anta stadgarna efter justering av syftningsfel i 8 mom 4, vari texten korrigeras från: 7 mom 6 till: 8 mom 2 Utgåva

16

17

18

19

20 Västerås Modellflygklubb RESULTATRÄKNING Tusental kronor Utfall Utfall Utfall Budget Budget INTÄKTER Medlemsavgifter 31,1 35,2 35,2 35,0 44,0 Aktivitet 0,5 0,1 1,5 0,5 1,0 Arosängen 0 1,1 3,0 1,0 0,0 Bidrag 2,9 2,5 0,3 2,5 2,5 Ränta 2,4 2,5 2,6 2,3 2,0 SUMMA INTÄKTER 36,9 41,4 42,6 41,3 49,5 KOSTNADER Aktivitet 0,5 1,8 1,3 2 1,0 Arosängen 4,9 8,9 7,9 10,0 10,0 Joberg 1,9 1,3 4,0 5,0 4,0 Kontor 5,6 6,3 5,9 6,5 6,5 SMFF S:A KOSTNADER 28,2 41,1 27,7 46,0 29,4 48,5 27,7 51,2 28,0 49,5 Resultat -4,2-4,6-5,9-9,9 0,0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Bygglager, fältkassa m m , , ,2 Bank, postgiro 98,5 98,4 80,9 S:A TILLGÅNGAR 102,2 101,2 84,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 83,2 78,7 72,8 Skulder 19,0 22,5 11,3 S:A EGET KAP O SKULDER 102,2 101,2 84,1

21 Diagrammet visar vad din medlemsavgift går till beräknat utifrån budgeterade kostnader för 2003 Flygbladet, porto mm = 13 % Aktiviteter = 2 % Johannisberg = 8 % Arosängen = 20 % SMFF = 57 %

22

23 Klubbträff Modellflygets i Västerås historia - Älgräkning Karl-Erik Pelle Pettersson - välkänd legend som flyglärare, flygare och allt i allo ute på Johannisberg underhöll oss med upplevelser ifrån luften vid ett klubbmöte i Gula Villan 29 jan Det var inget fel på berättartalangen eller det Pelle berättade om, men kanske kom han en smula vid sidan om ämnet - Flygets historia i Västerås. Inget ont i det - det Pelle höll sig till i sitt anförande var väl så intressant och hans diabilder över den lappländska fjällvärlden var magnifika. Vilka skönhetsupplevelser möter inte en flygförare! Pelle växte upp i Karlsborg under kriget, lärde sig bygga modellflygplan och blev t o m. distriktsmästare i segelmodellklassen i Västergötland. Hans flygintresse fortsatte och han tog segelflygcertifikat. A och B diplom skolades på den tiden i glidflygplan ( SG 38 var det vanligaste). Det var vid ett sådant tillfälle han upplevde en landning utanför fältet bland spanska ryttare med taggtråd. Nu var det inte han själv som hamnade där, utan en kvinnlig flygare, man fick ut henne helskinnad till slut även om flygplanet måste brytas än mer sönder än vad ryttarna hade gjort. Pelle kom till Västerås 1946 och började på dåvarande F1 och CVV avdelningen. (Centrala Verkstäderna Västerås) där man reparerade och kontrollflög allt i flygvapnet förekommande flygmaskiner. Han berättade bl a om hur piloter från Etiopien kom till Hässlö för att flyga in sig på B 17 maskiner som de skulle flyga hem med. Kruxet var att grabbarna ville visa vem som var tuffast, t ex vem som kunde få in stället snabbast möjligt. Han vann visserligen, han som tog in landningsstället så tidigt så att propellern tog i marken, men för honom blev det till att resa hem i transportplan. När Pelle kom till Västerås blev han också medlem i Västerås flygklubb och byggledare på Vallingatan, där klubben under vinterhalvåret reparerade och underhöll sina segelflygplan flyttade Pelle över till Johannisberg och blev klubbens flyglärare och allt i allo. Men - efter pensionen har han helt lagt flygandet på hyllan, ny fick det vara nog. Nu kom det som blev kvällens clou - berättelsen om älginventering vintertid ifrån luften, en berättelse beledsagad av stämningsfulla vinterbilder över den lappländska fjällvärlden och älgar i skogsterräng och på myrmarker. Jägarförbundet är den sammanslutning som bekostade och bekostar denna inventering ifrån luften, man vill ha underlag för att rekommendera omfattningen av jakten för att bl a begränsa skadorna på skogen. Inom en ruta 1000 x 1000 m noterade Pelle som mest en gång 320 älgar. På vissa bilder såg ungtallarna ut som tandpetare efter intensiv påverkan av älgarna. Snö är en förutsättning för inventeringen då den ger bra kontrast mot de mörka älgkropparna. Med spaken mellan knäna tog Pelle en mängd bilder varav vi fick njuta av ett fåtal. Inventering av älg sker på låg höjd, ibland mycket låg så att älgarna behagar masa sig upp ur snön och söka sig ut från döljande buskar och träd. Att i det läget hålla spaken mellan knäna kräver sin man. Jodå, vi kunde t o m räkna taggarna på hornkronorna. Pelle kunde också berätta om hur kyla kunde ge upphov till dålig sikt. Man kunde råka ut för kortvarig frostbeläggning när man kommit upp till m höjd, eftersom temperaturen där ibland kunde vara 20 grader högre än nere vid marken. Då fick Pelle kika ut genom nedvevad vindruta en stund, innan frosten pga kondenserad fukt lösts upp. Dessutom kunde utstrålning efter solens nedgång ge markdimma, som visserligen var genomsynlig ovanifrån, men helt täppte till sikten vid landning. En gång efter två försök då han kommit vid sidan av banan och för långt fram, så hamnade han visserligen rätt i sitt tredje, men var fortfarande för långt fram. Han plogade sig igenom en snövall vid banändan, men allt gick bra. På fält där det inte fanns el klarade han sig i de flesta fall med katalytisk uppvärmning av motorn före start, men blev det under 25 grader kallt fick flygningen för dagen ställas in. Pitotröret var nästan alltid fullt av is, så något annat begrepp om fart än erfarenheten stod ofta inte till buds. Vi tackar Pelle för en mycket trevlig kväll med historier om livet i luften i en Super Cub Vid pennan Bengt Alenfelt

24 Klubbträff Programmering av computersändare Kaj Johansson och Håkan Gustavsson berättade om och demonstrerade hur man programmerar en sändare med inbyggd dator och då i synnerhet Futabas FF9-modell och möjligheterna är verkligen många. Vad kan man nu vinna med en programmerbar sändare? Det handlar helt enkelt om att för varje enskild modell i ens ägo ge sådana inställningar utöver grundinställningen av servon-stötstänger-roderhorn att modellen får de specifika egenskaper man strävar efter. Det kan handla om att själv ställa in differentierade utslag hos rodren, ge begränsningar och åstadkomma roderutslag som ej är direkt proportionella mot spakrörelserna eller påverka fler roderrörelser med en enda spakrörelse. Innan man sätter igång gäller dock att i första hand montera servots länkarm i rät vinkel till stötstången och se till att roderhornets anslutningspunkt ligger i rät vinkel i förhållande till rodrets plan genom en linje mitt för gångjärnets ledpunkt. Den manual vi fick oss till dels omfattar 49 sidor. Håkan visade oss manualen för värstingradion, den fyllde en hel pärm. Oavsett omfång är det således inte möjligt att beskriva eller uppfatta alla möjligheter som bjuds på en enda kväll. Till att börja med skall man välja flygmode som avser hur spakarna påverkar rodren, fransmännen t ex har ju inte spak-roderkombinationer som vi är vana med. Man skall välja rätt kanal för rätt spakrörelse, välja nummer på det flygplan i sin flotta som man just avser att programmera sändaren för mm. Efter det är det dags att ge sig på själva programmeringen t ex att ställa in dual rate, exponentiella roderutslag, subtrim, fail safe osv - listan kan göras lång. Vad som avses är i själva verket att med en given spak koppla om mellan begränsade och större roderutslag, att ge roderrörelser som skiljer sig i utslag från spakrörelsen, att justera rodrets neutralläge, att bestämma hur rodren skall stå då sändaren av någon orsak utsätts för störningar etc. En liten finess som kanske de flesta förbiser är att flera sändare har möjlighet till servotest. När denna funktion kopplas in rör sig rodren, och detta kan då utnyttjas för att kontrollera sändarens räckvidd. I sådant fall lämnar man sändaren i depån och tar modellen med sig ut i terrängen. Eftersom rodren hela tiden rör sig kan man direkt se på vilket avstånd som felfunktioner inträffar. Man skall förstås dessutom hålla i minnet att sändarens räckvidd ökar så snart modellen kommer upp i luften. Det finns ingen direkt anledning att återge allt som Kaj och Håkan visade oss vad själva sändarna beträffar men också roderresponsen på Håkans Greensilver och på en modellattrapp från Minicars, en attrapp utrustad med en uppsjö av alla möjliga roder och servon till dessa. Vi som var där hade en riktig helkväll under våra instruktörers tålmodiga ledning. Ett hjärtligt tack till Kaj och Håkan! Vid pennan Bengt Alenfelt

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004...

FLYGBLADET NUMMER 1 2004. Mars 2004... FLYGBLADET NUMMER 1 2004 Mars 2004... Information Sid 1 (3) Hej! Här följer litet information inför sommaren och en återblick på årsmötet och genomförda aktiviteter, samt litet annat smått och gått. Innehållet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling

Multiplex Heron. Vårens Meeting. En titt på. Utställning i Nordstan 2015. Combat med Dubbeldäckare. Göran Ridderströms Bumling 2 2015 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND PRIS 60:- MOMSBEFRIAD En titt på Multiplex Heron Vårens Meeting Owe Åhlunds flygplan. Det är nu utrustat med en Glödstifts motor, men skall eventuellt konverteras till

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer