hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar"

Transkript

1 Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Gränslösningar Kampanj i samband med Unionenveckan om hur arbetstid och fritid flyter ihop ibland och hur vi i Unionen kan bidra till balansen mellan arbetslivet och resten av livet. Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Läs mer på sidan 000

2 Foton: Urban Orzolek & Unionen Förbundsstyrelsen 20-23/9 Principer för ekonomin, ramar för handlingsprogrammet till kongressen 2011, uppstart för ny avtalsrörelse och beslut som siktar mot medlemmar. Det var några av de punkter som behandlades vid förbundsstyrelsens möte den september. Förbundsstyrelsen fick även en inblick i kommunikologi under två dagar. Principer för ekonomin Vid nästkommande kongress kommer principer för förbundets ekonomi att diskuteras. Exempelvis avgiftssystemet. Handlingsprogrammet till kongressen 2011 Innehåll och form för handlingsprogrammet och även hur innehållet ska påverkas av omvärlden diskuterades vid mötet. Avtalsrörelsen Förbundsstyrelsen fick rapport dels från den innevarande avtalsrörelsen där ytterligare några avtal har slutits. Dels för nästkommande avtalsrörelse med extra fokus på den första fasen insamlingsfasen. Den 18 oktober är det uppstartsmöte för alla delegationsledamöter. Och under november startar insamlingsfasen med enkäter till medlemmar, klubbar och även till presumtiva medlemmar. Bred diskussion om värvning Förbundsstyrelsen har haft en temadag för att diskutera värvning och hur vi lyckas vända trenden. Efter diskussioner och grupparbeten så tog förbundsstyrelsen beslut om att införa två nya medlemskapsformer introduktionsmedlemskap och kampanjmedlemskap. Vi tjänstemän i sverige är VärLdsUNiKA. I inget annat land är tjänstemännen fackligt organiserade i så hög grad som här. En av de viktigaste förklaringarna är att Unionen och de andra tjänstemannaförbunden står helt fria från bindningar till politiska partier. Vi agerar och påverkar enbart utifrån syftet att det ska gynna medlemmarna och skapa fler och bättre jobb. Vår partipolitiska obundenhet är också en självklar förutsättning för att fler ska vilja vara medlemmar. En annan avgörande utgångspunkt är att vi tydligt står upp för grundläggande demokratiska principer i samhället och för respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Alla människor är lika värda, oavsett kön, religion, sexuell läggning eller var man har sina rötter. Att vara medlem - och framför allt vara förtroendevald - i Unionen är inte bara att stå bakom dessa värderingar. Det är också att i ord och handling visa vad de betyder. Vårt gemensamma arbete i Unionen för grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter känns i dag viktigare än någonsin. Det är högtidliga ord, men om de ska få mening och verkan innebär de ett vardagsarbete av dig och mig som alltid ska pågå och aldrig förtröttas. Det handlar om allt vi säger och gör - från småpratet mellan arbetskamrater på fikarasten till hur vi som CECIlIA FAHlbErg Unionens förbundsordförande förtroendevalda kan finna lösningar tillsammans med motparten så att allas kompetens, kunskap och erfarenhet tas till vara och får möjlighet att utvecklas i arbetslivet. Som du kanske har sett har Unionen anslutit sig till uppropet Alla är lika värda. Det uppmanar Sveriges alla demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen och värna om vår frihet och öppenhet. Mer information hittar du på Alltför många som har sina rötter i andra länder stöter på hinder att på allvar komma in i det svenska samhället. Det kan gälla både för nyanlända och för dem som bott här i många år. Ett sådant hinder kan vara arbetslivet, samtidigt som det borde och också kan vara vägen att komma över hindren. Att få ett arbete och därmed arbetskamrater är en av de viktigaste nycklarna in i den svenska gemenskapen och inte minst också till det svenska språket. Här har vi som fackliga organisationer en viktig roll att spela tillsammans med arbetsgivarna. Vi ska göra vad vi kan för att se till att dörrarna in till arbetsplatserna står lika öppna för alla. Ett utländskt namn eller en utbildning från ett annat land ska inte få stänga några dörrar. Att hålla de dörrarna öppna är både ett gemensamt och ett individuellt ansvar för oss alla. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , Redaktör Maria Österberg, Fotografier Unionen Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer december 2010 ISSN hetluft 6/10

3 1 Vi har arbetat med jämställdhetsfrågorna i många år och ser att arbetet är en god investering. Nöjda medarbetare stannar kvar säger Ylwa Wedin Kolfeldt, HR manager på ITT Water&Wastewater. sjunde Guldnappen utdelad ITT Water&Wastewater i Sundbyberg, tillverkare av pumpar och produkter för reningsverk, får 2010 års utmärkelse Guldnappen som årets mest föräldravänliga och jämställda arbetsplats. Konkurrensen om priset var i år större än någonsin. Hela 98 arbetsplatser var nominerade. grundkraven för att få priset är kollektivavtal, jämställdhetsplan och att företaget gjort en lönekartläggning. ITT Water&Wastewater får guldnappen för att de i ord och handling visar att de är en föräldravänlig arbetsplats. I en positiv anda använder de föräldraledighetslagen så att både individens önskemål och företagets behov kan tillgodoses. Företaget uppmuntrar både män och kvinnor till föräldraledighet och erbjuder nytänkande förmåner som underlättar vardagen för alla anställda. Förutom guldnappen delas elva Tröstnappar ut av Unionens regionkontor. De går till arbetsplatser som nominerats och utsetts till regionens kandidat till priset. I samband med guldnappsutdelningen hölls seminariet Föräldravänligt arbetsliv ett arbetsliv för alla. Seminariet inleddes med en presentation av en färsk rapport gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid. I studien framgår bland annat att flexibel arbetstid underlättar för föräldrar men att det inte löser problemet med ojämställdheten i arbetslivet. 7 av 10 anser att flexibla arbetstider underlättar kombinationen föräldraskap och arbetsliv. Mönstret från tidigare undersökningar, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och går ner i arbetstid i större utsträckning än männen kvarstår. Undersökningen visar dessutom att män med flexibel arbetstid tar ut mindre andel av föräldraledigheten än genomsnittet. I den efterföljande paneldebatten fick deltagarna bland annat svara på frågan om vad som är viktigast för att få arbetsplatsen mer föräldravänlig. lena Henning, Nordic Hr Director på CSC, förra årets guldnappsvinnare, poängterade vinsten av att leva som man lär. Att vi blir bättre på att lyfta goda exempel och att chefer föregår med gott exempel. Sophia lövgren, generalsekreterare på Makalösa föräldrar lyfte frågan om friskvård på arbetsplatsen. En viktig pusselbit inte minst för ensamstående föräldrar som har svårt att hinna med motion på sin fritid. Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Vi är stolta och glada över att få dela ut detta pris för 7e gången. Men mycket arbete återstår innan arbetslivet är föräldravänligt så vi kommer att fortsätta dela ut Guldnappar CECIlIA FAHlBERG Unionens förbundsordförande vid pristudelningen. Beställ eller ladda ner Gränslösa föräldrar på unionen.se hetluft 6/10 3

4 I en annonskampanj i samband med Unionenveckan lyfts frågan om hur arbetstiden och fritiden flyter ihop ibland. Kundsamtal i sandlådan? Flyter arbetstid och fritid ihop? Vi hjälper dig hitta din balans. Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Även om du älskar ditt jobb kan det bli lite mycket av det roliga. I Unionen har vi koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester, och förhandlar fram bra villkor så du inte behöver jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men Vi bjuder på de första 6 månaderna Om du blir medlem senast 31/ Läs mer på eller sms:a Unionen till Du betalar bara avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift. vi kan hjälpa dig hitta din balans mellan arbetslivet och resten av livet. HUR VILL DU JOBBA IMORGON? FACKFÖRBUNDET FÖR DIG I DET PRIVATA ARBETSLIVET Kampanj om gränslösa tider I samband med höstens Unionenvecka lyfts frågan om tjänstemännens gränslösa arbetssituation där arbetstiden och fritiden allt oftare flyter ihop. Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Det är frågan i Unionens nya kampanj som pågår i samband med höstens Unionenvecka i november och som handlar om arbetsmiljöns och mer specifikt det gränslösa arbetslivets tur. Ett arbetsliv där ny teknik och nya arbetssätt gör att gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut allt mer, för allt fler. För var tar arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmejl på helgen och läser jobbpapper till och från arbetet? Eller bara löser ett jobbproblem i huvudet när du cyklar, städar eller somnar? Det nya gränslösa arbetslivet är en utveckling på gott och ont, där möjligheten att påverka sin arbetstid kan öka men där arbetsbelastningen också kan göra att du inte bara jobbar lite när som helst och hur som helst utan också hur mycket som helst. Här kan vi i Unionen, med vår kunskap kring arbetsmiljö och arbetstider och vår möjlighet att vara med och påverka med våra arbetsmiljöombud, hjälpa medlemmarna att sätta sina gränser i tid och hitta sin balans mellan arbetslivet och resten av livet. Under Unionenveckan kommer frågan om det gränslösa arbetslivet att lyftas i annonser på nätet och i tidningar. Den utsuddade gränsen mellan arbetstid och fritid åskådliggörs av bilder på personer med kläder och prylar som illustrerar hur arbetstid och fritid flyter ihop. I annonserna marknadsförs även Unionens nya kampanjmedlemskap som innebär att alla som blir medlemmar före årsskiftet bjuds på medlemsavgiften i sex månader (se till höger). I annonserna hänvisas till en kampanjsida på unionen där det går att bli medlem direkt och där du kan läsa mer om arbetstider och få tips på hur du sätter gränsen och hittar balansen. Allt fler är uppkopplade ständigt. Man läser mejl under semestern, man går till jobbet fast man är sjuk. Man är tillgänglig jämt och ständigt, jobbar var som helst, hur som helst och när som helst. CECIlIA FAHlBERG Unionens ordförande, pratar stress och gränslöshet i arbetslivet i Sveriges Televisions morgonsoffa i oktober. Gränslös blogg Åsa Johansson är utredare och förbundsekonom på den samhällspolitiska enheten på Unionens förbundskontor, med ansvar för industrifrågor, arbetsorganisation och ledarskap. Hon är också författare till rapporten Fria eller förvirrade, om tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Dessutom är hon bloggare; på unionenaj.blogspot.com/ skriver hon om arbetslivsfrågor och lagom till höstens Unionenvecka har hon lovat att inläggen ska handla extra mycket om det gränslösa arbetslivet. Följ gärna bloggen och dela med er av inläggen till medlemmar och övriga kolleger på jobbet. Åsa johanssons blogg hittar du på 4 hetluft 6/10

5 är gränsen nådd? Kampanjmedlemskap ska få fler att upptäcka Unionen För att få fler att upptäcka Unionen bjuds alla nya medlemmar fram till årsskiftet på de första 6 månadernas medlemsavgift. Från och med den 1 november kommer du som värvar nya medlemmar till Unionen att få ett extra ess i rockärmen att ta till: Nya medlemmar fram till årsskiftet bjuds på de första sex månadernas medlemsavgift (a-kassa och ev klubbavgift tillkommer). Erbjudandet är resultatet av att förbundsstyrelsen i september tog beslut om att förbundet kan införa ett så kallat kampanjmedlemskap under begränsade perioder. En första sådan kampanjperiod börjar den 1 november och pågår fram till årsskiftet och erbjudandet om de första 6 månaderna gratis kommer därför att finnas med i Unionens novemberkampanj kring det gränslösa arbetslivet (se sidan 5). Det enda som skiljer de nya medlemmarna som har ett kampanjmedlemskap och de vanliga medlemmarna är just avgiften under de sex första månaderna, säger lisa Nyberg som är drivningsansvarig för nya medlemskap i Unionen. Ända sedan kongressen 2008 har nya medlemskapsformer diskuterats och nu tog förbundsstyrelsen alltså beslutet. Det känns fantastiskt att arbeta i en organisation med en förbundsstyrelse som har kraft, mod och insikt att ta det här beslutet som en åtgärd bland många För att locka fler att bli medlemmar i Unionen bjuds alla nya medlemmar från den 1 november och året ut på de 6 första månadernas medlemsavgift. för att vända trenden, menar Hanna brandt gonzalez, marknadschef och stf kanslichef. Hanna trycker också på att det är viktigt att vi verkligen visar hur bra ett medlemskap i Unionen är under den tiden som avgiftsfri, så att medlemmen inte säger upp sitt medlemskap efter den avgiftsfria perioden. Vi kommer naturligtvis att se över hela välkomstprocessen och säkerställa en mycket god kommunikation med de nya medlemmarna, för att se till att de fortsätter att vara medlemmar även när det kostar, säger Hanna. Kampanjmedlemskapet Övergår automatiskt till yrkesverksamt medlemskap efter de 6 gratismånaderna. Fullvärdigt medlemskap, vanliga inkomstförsäkringen ingår. Samma uppsägningstid som vanligt. Gäller för alla nya yrkesverksamma medlemmar med undantag för: fd Triamedlemmar (de betalar bara 100 kr för första året). Dubbelanslutna. De som byter medlemskapsform mellan yrkesverksamt och Egenföretagare. Egenföretagare befrias från den avgift som aviseras dem personligen (100 eller 125 kr) men serviceavgiften på 250 kr kvarstår. Läs mer om kampanjmedlemskapet på unionen.se Utdrag ur rapporten Fria eller förvirrade : Många tjänstemän trivs i den gränslösa arbetssituationen, som upplevs som både intressant och stimulerande. Men det finns baksidor med arbetssituationen. Arbetets gränslöshet ger frihet, man kan arbeta var man vill och när man vill. Tjänstemännen bestämmer i hög utsträckning själva över sin egen tid och att sätta upp sina egna mål. Det känns ofta positivt och utvecklande. När feedback på prestationer däremot uteblir blir man osäker på om man har gjort tillräckligt. När arbetsdagen borde varit slut för länge sedan, när kompetensutveckling och fritid har prioriterats bort än en gång, kommer otillfredsställelsen och stressen krypande. MER GRäNSlÖST I FRAMTIDEN I framtiden kommer arbetsplatser och arbetssituationer sannolikt bli mer gränslösa. Det kommer också krav i företag att ta ett större ansvar för klimatfrågor. Det kommer också att påverka arbetssituationen. Konsekvensen kan bli att hemarbete blir vanligare och att företag vill minska resande till och från jobbet. Redan idag finns det företag som uppmuntrar sina anställa att arbeta på en annan plats än på jobbet någon gång i veckan. TA TIllVARA PÅ DET MODERNA Det gäller att ta tillvara det positiva i det moderna arbetslivet. När organisation och ledarskap anpassas till de nya förhållandena skapas hållbara och stimulerande arbeten. Ett ledarskap där det finns en tydlighet i mål, kvalitetskrav och tidsåtgång för arbetsuppgifterna. Alla måste ha en chans att göra ett bra jobb. Tid måste avsättas till reflektion och lärande. Att ständigt känna sig otillräcklig och att jobbet är halvgjort påverkar negativt i hela organisationen och företagets framtid. Det är viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Så inte det ena livet går ut över det andra. Framförallt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med arbetslivet till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom. En konsekvens som vi kan se av detta är att fler företag som satsar på kringaktiviteter vid sidan av arbetet, så som städhjälp och barnpassning. Det kan också vara ett sätt att ha kvar rätt personer som funkar i det nya sättet att organisera arbetet. Beställ eller ladda hem rapporten Fria eller förvirrade på unionen.se hetluft 6/10 5

6 Vi bjuder på de första

7 6 månaderna Om du blir medlem senast 31/ Läs mer på eller sms:a Unionen till Du betalar bara avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift. Kundsamtal i sandlådan? jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men vi kan hjälpa dig hitta din balans mellan arbetslivet och resten av livet, så att du hinner lämna både projektplan och barn, läsa både jobbmejl och deckare och förbereda både måndagsmöte och fredagsmys. HUR VILL DU JOBBA IMORGON? Flyter arbetstid och fritid ihop? Vi hjälper dig hitta din balans. Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba lite när som helst, var som helst och hur mycket som helst. Även om du älskar ditt jobb kan det bli lite mycket av det roliga. Vi behöver alla stänga av ibland och ladda batterierna, för att prata jobbmobilspråk. I Unionen har vi koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester, och förhandlar fram bra villkor så du inte behöver FACKFÖRBUNDET FÖR DIG I DET PRIVATA ARBETSLIVET

8 Öka synligheten med en egen klubbfolder Ett bra sätt att göra klubben synlig och berätta om vad ni gör är att skaffa en egen klubbfolder. Använd verktyget "skapa klubbfolder" på unionen. se så får ni enkelt få en snygg fyrsidig folder och/eller klubbaffisch i färg. I broschyren finns en standardtext om vad ett medlemskap i Unionen erbjuder och utrymme för egen text om vad ni jobbar med och vad ni har åstadkommit. På sista sidan i broschyren kan du presentera styrelsen genom att ladda upp fotografier och skriva kontaktuppgifter. Du som är vald till ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot, revisor eller rekryteringsansvarig har tillgång till verktyget. Unionen står för kostnaden. läs mer på unionen.se under För dig som är förtroendevald. Kongress och förbundsråd 2011 På unionen.se/fortroendevald hittar du viktiga hållpunkter inför kommande förbundsråd och kongress. Där finns också Unionens stadgar. Värvningskurs på webben På unionen.se, under För dig som är förtroendevald, finns en webbkurs som ska vara ett stöd för dig som är förtroendevald i arbetet med att värva medlemmar. I två interaktiva fall får du möjlighet att träna på mötet med potentiella medlemmar, hur man undviker återvändsgränder i samtalet, vilka argument som biter och hur du kan bemöta invändningar. Under kursens gång får du tips och feedback på dina val av Unionens värvningsexpert Kenneth Hedman. Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom. Blir du utan jobb till hösten, då är Unionen trösten Ett av flera hundra förslag till argument för ett medlemskap i Unionen som kommit in i den tävling om iphone-telefoner som avslutades den sista oktober. Vinnarna presenteras på unionen.se/ iphone Cecilia Fahlberg i förbundsstyrelsen (ovan) och Björn Ekblom från Region Göteborg (till höger). Det är två av ett tiotal förtroendevalda i Unionen som medverkar i en ny film som handlar om hur viktigt det är att se till att vi är många medlemmar. Förtroendevalda slår ett slag för värvning i filmklipp på nätet Unionens viktigaste fråga handlar om att fråga: Vill du bli medlem? Är vi inte många medlemmar kan vi inte driva alla de andra frågor vi tycker är viktiga: lönerna, arbetsmiljön, anställningstryggheten, arbetstiderna och så vidare. Detta är budskapet i en ny liten film som i dagarna har premiär på unionen. se. I filmen berättar ett tiotal förtroendevalda, däribland Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, varför värvning är en viktig del av det På sidorna för dig som är förtroendevald, på unionen.se, är det i dagarna premiär för en ny sida full med saker som gör det enklare och roligare att prata med de som inte är medlemmar än. På sidan hittar du den nya filmen Unionens viktigaste fråga (se ovan). Här hittar du också inspirerande läsning om hur andra klubbar jobbar med värvning och tips på hur ni till exempel värvar nyanställda på jobbet. fackliga uppdraget, att mycket handlar om att utgå från sig själv och ställa frågan och att det bästa är att göra värvningen till ett naturligt inslag i det dagliga arbetet som förtroendevald. Filmen kommer inom kort att finnas på nya värvningssidor under unionen.se/för dig som är förtroendevald (se nedan). Den ska också visas i alla utbildningar för förtroendevalda, som inledning på ett pass om hur viktigt det är att vara många medlemmar. Webbsidor för värvning Inspiration, hjälpmedel och material för dig som vill värva, samlat på unionen.se. Här finns också direktlänkar till Unionens nya webbkurs i värvning (se till vänster) och verktygen där ni kan ta fram en egen klubbwebb och en klubbfolder. Dessutom hittar du alla lämpliga värvningsbroschyrer och andra material på ett och samma ställe. du hittar värvningssidorna på unionen.se, under För dig som är förtroendevald. 8 hetluft 6/10

9 Arbetstidsfrågan kommer att vara avgörande menar Niklas hjert, Unionens förhandlingschef. Avtalsrörelsen är i full gång Unionens förhandlingschef Niklas Hjert om hur han ser på den kommande avtalsrörelsen. Vad innebär det att Unionen ska träffa avtal flera månader före LO-förbunden? Det pågår diskussioner inom Facken inom industrin om hur vi ska hantera den situationen. Vi eftersträvar ett fortsatt samarbete men Unionens medlemmar måste givetvis få inflytande över utvecklingen av villkoren på svensk arbetsmarknad. Kommer de sex inriktningsmålen från 2010 att leva vidare? Avtalsrörelsen tar avstamp i de inriktningsmål som gällde för Vi kommer att föra en diskussion både på de regionala avtalskonferenserna och med delegationerna om vad vi uppnådde, vad som är kvar och hur vi ska prioritera bland det som återstår. Sedan måste vi också diskutera om något tillkommit eller är inaktuellt sedan förra avtalsrörelsen. Vi vet att för att få genomslag behöver kraven vara både konkreta och väl underbyggda. Vilka tror du kommer bli de viktigaste avtalskraven? För våra medlemmar är arbetstidsfrågan avgörande. Hur ska man hantera ett arbetsliv som innebär höga prestationskrav men också en ökande grad av flexibilitet. Hur påverkar vändningen i ekonomin kommande avtalsrörelse? I 2010-års avtalsrörelse stod Unionen upp för att den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket. I det konjunkturläge som då rådde innebar det att vi hade det tufft att förklara lönenivåerna i de branscher som då fortfarande gick bra, t ex handel. Nu ser vi en stark uppgång i ekonomin, vilket innebär att vi är tillbaka på nivån före krisen. Det är glädjande och vi får hoppas att de orosmoln som finns i världsekonomin inte sätter käppar i hjulet. Vad är de viktigaste erfarenheterna från 2010 års avtalsrörelse? Tjänstemännen är en stor och växande grupp. Unionen träffade avtal först, och det gjorde vi för att vi är övertygade om att de avtal som träffas måste ge rätt förutsättningar för de företag som konkurrerar på den internationella marknaden. De är oerhört viktiga för Sveriges välstånd. Alla förbund stod inte upp lika starkt bakom detta därför ansåg vi det som nödvändigt att vi träffade avtal först. Men vi gjorde det också utifrån övertygelsen att Unionen måste träffa avtal utifrån våra medlemmars behov och de avtal vi träffade gav förbättringar inom de områden som prioriterats i Unionens inriktningsbeslut. Förra avtalsrörelsen var vår första och vi ska nu jobba med förbättringar inför den kommande. redan nu pågår ett utvärderingsarbete för att tydliggöra processer och roller för att kunna bli ännu bättre. För att vi ska lyckas behöver alla branscher inom Unionen involveras i hela processen och vi måste ha väl underbyggda krav. Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda på unionen.se Från och med vecka 45 kan alla, som går in på unionen.se, hitta kontaktuppgifter till Unionens förtroendevalda (klubbordförande, vice klubbordförande eller arbetsplatsombud). På unionen.se under "Kontakt" finns det en sökfunktion där intresserade kan söka bland Unionens medlemsföretag och på så sätt få kontaktuppgifter till förtroendevalda på det aktuella företaget. Syftet med sökfunktionen är att personer som exempelvis söker jobb på ett företag, ska ha möjlighet att komma i kontakt med en representant för Unionen. Om personen inte är medlem har den förtroendevalda också ett bra tillfälle att värva en medlem till Unionen. Om du har frågor om funktionen, kontakta Kenneth Hedman på Unionens Värvningssektion, Felix Herngren stör ingenjörer Just nu visar TV4 en serie som följer den teknikintresserade komikern då han besöker framgångsrika svenska ingenjörer i utlandet. Ingenjörer är en av Unionens prioriterade målgrupper och därför har vi valt att synas i samband med programmet och samarbeta med TV4 kring delar på TV4.se. Christer Forstund, internationell sekreterare på Unionen, svarar på frågan om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobb och karriärcoachen Anna Österberg ger tips kring karriär och utveckling i arbetslivet. läs mer på unionen.se/ingenjör Vi bjuder på konsulttidning Tidningen konsult är en ny tidning på marknaden. Unionen har påbörjat ett samarbete med tidningen och kommer återkommande att ha ett eget uppslag i tidningen. Nummer 5 utkommer i slutet av oktober och skickas till medlemmar som är verksamma som konsulter eller bemanningskonsulter samt potentiella medlemmar i målgruppen. Som medlem i Unionen har du också möjlighet att teckna en helårsprenume- ration på Tidningen Konsult för mindre än halva priset. läs mer om tidningen Konsult på unionen. se/konsult hetluft 6/10 9

10 Hemliga chefer blir synliga Nu gör vi det lite mindre spännande att ha egen firma Tryggheten står i fokus för Unionen Egenföretagares höstkampanj. Med vårt förmånliga trygghetspaket blir livet som egenföretagare lika tryggt som om du vore anställd är budskapet. I paketet ingår Sjukförsäkring, Diagnosförsäkring, Olycksfallsförsäkring och livförsäkring. läs mer på unionen.se/ trygghetspaketet Unionen direkt öppnar ny telefonlinje för chefer Den 1 november kör vi igång Unionen Direkts telefonlinje för chefer. Chefsmedlemmar får ett eget telefonnummer och kan ringa och få snabba svar på sina frågor. I första hand ska rådgivarna svara på frågor som handlar om medlemmens egna anställningsförhållanden. I frågor som rör chefsrollen och ledarskapet hänvisar vi till ombudsmannen för chefer som finns på varje region. if och Förenade Liv kontaktar Unionens medlemmar Unionen har avtal om gruppförsäkring med olika försäkringsgivare för sina medlemmar. Genom dessa medlemsförsäkringar får Unionens medlemmar möjlighet att själva köpa försäkringar till förmånliga villkor. Sedan 1 januari är Förenade liv försäkringsgivare för personförsäkringar och If för hem- och villaförsäkring. Nu under hösten har både If och Förenade liv börjat kontakta Unionens medlemmar för att informera om sina olika försäkringslösningar och de medlemsrabatter som erbjuds. läs mer om försäkringarna på unionen.se. Från och med 7 oktober kommer alla medlemmar som nu är centralt anslutna istället att bli regionalt anslutna. Tack vare den här förändringen kan de få samma service, stöd och information som andra medlemmar. I Unionen finns idag cirka 2000 chefer som är centralt anslutna istället för att vara medlemmar i klubben på sin arbetsplats. Anledningen är att man genom sin chefsbefattning har en arbetsgivarroll och riskerar att möta medlemmar och Unionens ombudsmän i en förhandling. Nu kommer dessa medlemmar istället att vara regionalt anslutna. I varje region finns en särskild ombudsman för chefer som ger stöd i alla frågor som rör arbetsrätt och ledarskap. Ombudsmannen för chefer jobbar bara med chefsmedlemmar vilket garanterar att chefen inte riskerar att möta samme ombudsman om de hamnar i en förhandling med Unionen i sin roll som chef. Tack vare att dessa medlemmar nu blir regionalt anslutna kan de också att bli inbjudna till aktiviteter, föreläsningar och till nätverksträffar för chefer på regionen. En ytterligare förändring är att klubbarna vid årsskiftet kommer att få information om att det finns regionalt anslutna medlemmar på arbetsplatsen. Detsamma gäller för nya chefsmedlemmar som beviljas regionalt medlemskap. Klubben får bara tillgång till personuppgifter och kommer inte att se löneuppgifter eller anställningsvillkor. Klubben tusentals nya chefsmedlemmar Sedan årsskiftet har Unionen ökat sin chefssatsning vilket också visat sig i medlemsutvecklingen nya chefer har gått med hittills i år och nu drar snart höstens värvningskampanj igång. Vi kommer att i första hand kontakta blivande medlemmar via brev och telefon men det blir också en traditionell annonskampanj. Samtidigt vet har inget ansvar för att informera eller företräda medlemmen utan medlemmen måste själv kontakta sin regionala ombudsman och söka den hjälp han/hon behöver. Vid en större omorganisation eller när det är fråga om uppsägningar kommer klubben att samarbeta med den regionala ombudsmannen. Vem kan undantas? Ett vertikalt förbund som Unionen bygger på att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan vara medlemmar i samma förbund och tillhöra klubben på arbetsplatsen. Detta gäller även medlemmar med chefsbefattning. Men chefer har ibland en sådan roll på arbetsplatsen att det kan finnas skäl till varför de inte bör ingå i klubben. Om det finns flera chefsmedlemmar kan dessa bilda en sektion inom klubben. Undantag från att tillhöra klubben beviljas däremot bara i undantagsfall. Det kan till exempel vara chefer i företagsledande ställning såsom VD, personalchef/direktör, affärsområdeschef eller motsvarande. Eller chefer som har ett personalansvar som innebär att man har ett motpartsförhållande gentemot övriga medarbetare. vi att den bästa rekryteringsplattformen är arbetsplatsen. Därför hoppas vi att du som förtroendevald hjälper till. läs våra tre tips här intill och börja med din egen chef! Vecka 48 går startskottet för kampanjen och målet är att värva ytterligare 1500 nya medlemmar. 10 hetluft 6/10

11 Värva din chef Unionen är Sveriges största fackförbund för chefer. Visste du att var femte av Unionens medlemmar är chef? Det är många men vi vill bli ännu större för att tillsammans kunna erbjuda fler förmåner i medlemskapet och bättre villkor på jobbet. Just chefen är faktiskt extra viktig att värva. Inte bara för att chefen själv har mycket att vinna på att bli medlem utan också för att chefsmedlemmar är en värdefull tillgång för hela klubben. Fyra argument till varför klubben tjänar på att chefen är medlem i Unionen: 1. Det är enklare att värva medlemmar till Unionen då även chefen är med i klubben. 2. När cheferna är medlemmar kan klubben få större tyngd i förhållande till arbetsgivaren. 3. Ett bättre samtalsklimat mellan arbetstagare och chef. När chefen är medlem kan vi få en ökad förståelse för varandras syn vilket i sin tur kan leda till bättre lösningar på fackliga frågor. 4. Chefer i klubben har möjlighet att bilda en chefssektion där cheferna kan driva chefsspecifika frågor. tre argument för varför chefen tjänar på att vara medlem i Unionen: 1. Unionen har särskilda ombudsmän för chefer över hela landet som kan det privata näringslivet där du bor. Du får hjälp i alla frågor som rör arbetsrätt och ledarskap. Och skulle du bli oense med din arbetsgivare ger vi dig profesionell hjälp i förhandlingarna och juridiskt stöd. 2. Vi har Sveriges bästa inkomstförsäkring, som komplement till din a-kassa. 3. Vi har det i särklass vassaste utbudet av karriärtjänster som hjälper dig när du vill ta nästa steg i karriären. Diskutera din fortsatta chefsutveckling med en karriärcoach och hitta dina drivkrafter och kompetensbehov med våra karriärverktyg. Vill du gå vidare granskar vi ditt cv och lägger det i vår cvbank, när du har fått jobbet kan vi ta en titt på avtalet. Beställ chefsboken Chefsboken är en anteckningsbok, framtagen exklusivt för chefer. I Chefsboken har vi samlat kunskap, goda råd och inspiration. boken innehåller en kortfattad guide över områden som är viktiga för chefen att känna till som arbetsrätt, kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. beställ Chefsboken och använd den när du värvar chefer på din arbetsplats. Chefsboken kostar 99 kronor och beställs via e-post: BOKA TEATERGRUPPEN TAGE GRANIT Möt Tage Granit och väck engagemanget! I en dialog mellan publik och skådespelare får du tips, argument och idéer som hjälper dig att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. För mer information och bokning kontaktar du Gun-Britt Hansson TELEFON: eller Åsa Sjölander och Karin Nordin, ansvariga för Unionen Chef

12 Posttidning B Fel på adressen? logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm November Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se time Out med Görhan Hellström Talkshow om klockan, kalendern, karriären 17/18 och kroppen. Du stressar inte för att du har ont om tid. tid: kl Plats: 17 november, Kulturhuset, trädgårdsgatan 9 i skövde och 18 november, Quality Hotel, Nabbensberg i Vänersborg. Facklig grundkurs för arbetsplatsombud. 17 Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen som arbetsplatsombud. I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt uppdrag. tid: kl Plats: Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör. Hur klarar sig familjen utan din 22/25inkomst? Du får veta vilka ersättningar som finns från olika håll: från försäkringskassan, din arbetsgivare och kollektivavtalet. Vi berättar också om vilka frivilliga alternativ som finns vid eventuellt behov. tid: kl Plats: 22 november i Folketshus, Virsbo och 25 november, Best Western Hotel scheele i Köping. LeAN-effekten Vad är Lean? Allt fler företag 25och organisationer inser att man, för långsiktig överlevnad, behöver ett effektivt förbättringsarbete och för många har Lean blivit lösningen. Lean är ett koncept för att utveckla sin verksamhet. Lean innebär att arbeta med ständiga förbättringar och att identifiera och eliminera slöseri. tid: kl inklusive lunch Plats: Clarion Hotel Plaza, V.torggatan 1 i Karlstad. december Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se startutbildning för nya förtroendevalda Har 2 du nyligen fått ett förtroendeuppdrag? Grattis! Det känns antagligen både roligt och ärofyllt att kollegorna väljer just dig som sin representant, det är något att vara stolt över. Men hur kommer man igång egentligen? tid: kl Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, stockholm. 2Från vision till handling Vad gör en karriärcoach? Hur kan man kartlägga sina drivkrafter och mål och hitta bra vägar att nå dit? tid: kl Plats: regionkontoret i Bergslagen. Valberedarkurs kursen tydliggör vi vad ditt uppdrag som valberedare innebär och vilka rekryte- 8 ringsuppdrag som finns på klubben eller i sektionen. Vi går igenom vad du bör tänka på vid rekrytering av kandidater. Vi tar även upp hur du kan planera och genomföra ditt uppdrag. tid: kl 8.30 Plats: På regionkontoret i malmö, Axel danielssons väg /10 Ordförandekonferens Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen. Konferensen vänder sig till dig som klubbens företrädare eller dennes ställföreträdare. tid: kl Plats: 9 december, Pulsen Konferens i Borås och 10 december, Comwell Varbergs Kurort. tco/sensus-seminarium med Kristoffer Ap- Standup-komikern Kristoffer Appelquist 25pelquist förklarar krig! Hans ambition är att publiken ska skratta så att tårarna sprutar hela tiden. tid: kl Plats: sundstagymnasiet, sävegatan 7 (vid sundstavägen) i Karlstad. Föreläsning med Pär johansson tänj dina 30egna gränser Pär Johansson ger en föreläsning som är fylld av humor och värme om att tänja sina egna gränser och att hela tiden sträva lite längre. tid: kl OBs mingel med kaffe och smörgås från kl Plats: Väggaskolans aula, Karlshamn. mingel med Unionen Kom och ta reda på hur 14du bäst använder ditt medlemskap i Unionen. Problem på jobbet? Dags för en ny karriär? Bli förtroendevald? Massor av möjligheter att fråga om det som är viktigt för just dig. tid: kl 18.00, julmacka från Plats: regionkontoret i Göteborg. Framgångsrikt Ledarskap 16 Kommunikologi är resultatet av mångårig forskning som syftat till att finna nycklar som leder till framgångsrik och effektiv kommunikation. tid: kl Plats: scandic Hotel i Borlänge. Avtalskonferens AVtALsrÖreLseN Förväntningarna har ökat på att Unionen ska vara en tydlig aktör som är beredd att ta ledning och ansvar även i nästa avtalsrörelse. Arbetsgivarsidan kommer med all sannolikhet att vara lika samordnad som i senaste avtalsrörelsen. Nu måste vi bygga vidare på vårt inriktningsbeslut. Vi måste tillsammans ta fram våra styrkor, men även se våra svagheter. Vi kommer att ställa frågan om vad som behöver tillföras eller utvecklas för att lägga en stark grund med goda argument och tydliga krav. datum OCH Ort hittar du på unionen.se, under kurser och aktiviteter.

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer