hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar"

Transkript

1 Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Gränslösningar Kampanj i samband med Unionenveckan om hur arbetstid och fritid flyter ihop ibland och hur vi i Unionen kan bidra till balansen mellan arbetslivet och resten av livet. Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Läs mer på sidan 000

2 Foton: Urban Orzolek & Unionen Förbundsstyrelsen 20-23/9 Principer för ekonomin, ramar för handlingsprogrammet till kongressen 2011, uppstart för ny avtalsrörelse och beslut som siktar mot medlemmar. Det var några av de punkter som behandlades vid förbundsstyrelsens möte den september. Förbundsstyrelsen fick även en inblick i kommunikologi under två dagar. Principer för ekonomin Vid nästkommande kongress kommer principer för förbundets ekonomi att diskuteras. Exempelvis avgiftssystemet. Handlingsprogrammet till kongressen 2011 Innehåll och form för handlingsprogrammet och även hur innehållet ska påverkas av omvärlden diskuterades vid mötet. Avtalsrörelsen Förbundsstyrelsen fick rapport dels från den innevarande avtalsrörelsen där ytterligare några avtal har slutits. Dels för nästkommande avtalsrörelse med extra fokus på den första fasen insamlingsfasen. Den 18 oktober är det uppstartsmöte för alla delegationsledamöter. Och under november startar insamlingsfasen med enkäter till medlemmar, klubbar och även till presumtiva medlemmar. Bred diskussion om värvning Förbundsstyrelsen har haft en temadag för att diskutera värvning och hur vi lyckas vända trenden. Efter diskussioner och grupparbeten så tog förbundsstyrelsen beslut om att införa två nya medlemskapsformer introduktionsmedlemskap och kampanjmedlemskap. Vi tjänstemän i sverige är VärLdsUNiKA. I inget annat land är tjänstemännen fackligt organiserade i så hög grad som här. En av de viktigaste förklaringarna är att Unionen och de andra tjänstemannaförbunden står helt fria från bindningar till politiska partier. Vi agerar och påverkar enbart utifrån syftet att det ska gynna medlemmarna och skapa fler och bättre jobb. Vår partipolitiska obundenhet är också en självklar förutsättning för att fler ska vilja vara medlemmar. En annan avgörande utgångspunkt är att vi tydligt står upp för grundläggande demokratiska principer i samhället och för respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Alla människor är lika värda, oavsett kön, religion, sexuell läggning eller var man har sina rötter. Att vara medlem - och framför allt vara förtroendevald - i Unionen är inte bara att stå bakom dessa värderingar. Det är också att i ord och handling visa vad de betyder. Vårt gemensamma arbete i Unionen för grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter känns i dag viktigare än någonsin. Det är högtidliga ord, men om de ska få mening och verkan innebär de ett vardagsarbete av dig och mig som alltid ska pågå och aldrig förtröttas. Det handlar om allt vi säger och gör - från småpratet mellan arbetskamrater på fikarasten till hur vi som CECIlIA FAHlbErg Unionens förbundsordförande förtroendevalda kan finna lösningar tillsammans med motparten så att allas kompetens, kunskap och erfarenhet tas till vara och får möjlighet att utvecklas i arbetslivet. Som du kanske har sett har Unionen anslutit sig till uppropet Alla är lika värda. Det uppmanar Sveriges alla demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen och värna om vår frihet och öppenhet. Mer information hittar du på Alltför många som har sina rötter i andra länder stöter på hinder att på allvar komma in i det svenska samhället. Det kan gälla både för nyanlända och för dem som bott här i många år. Ett sådant hinder kan vara arbetslivet, samtidigt som det borde och också kan vara vägen att komma över hindren. Att få ett arbete och därmed arbetskamrater är en av de viktigaste nycklarna in i den svenska gemenskapen och inte minst också till det svenska språket. Här har vi som fackliga organisationer en viktig roll att spela tillsammans med arbetsgivarna. Vi ska göra vad vi kan för att se till att dörrarna in till arbetsplatserna står lika öppna för alla. Ett utländskt namn eller en utbildning från ett annat land ska inte få stänga några dörrar. Att hålla de dörrarna öppna är både ett gemensamt och ett individuellt ansvar för oss alla. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Hanna Brandt-González, , Redaktör Maria Österberg, Fotografier Unionen Upplaga ex. Tryck Edita Västra Aros Nästa nummer december 2010 ISSN hetluft 6/10

3 1 Vi har arbetat med jämställdhetsfrågorna i många år och ser att arbetet är en god investering. Nöjda medarbetare stannar kvar säger Ylwa Wedin Kolfeldt, HR manager på ITT Water&Wastewater. sjunde Guldnappen utdelad ITT Water&Wastewater i Sundbyberg, tillverkare av pumpar och produkter för reningsverk, får 2010 års utmärkelse Guldnappen som årets mest föräldravänliga och jämställda arbetsplats. Konkurrensen om priset var i år större än någonsin. Hela 98 arbetsplatser var nominerade. grundkraven för att få priset är kollektivavtal, jämställdhetsplan och att företaget gjort en lönekartläggning. ITT Water&Wastewater får guldnappen för att de i ord och handling visar att de är en föräldravänlig arbetsplats. I en positiv anda använder de föräldraledighetslagen så att både individens önskemål och företagets behov kan tillgodoses. Företaget uppmuntrar både män och kvinnor till föräldraledighet och erbjuder nytänkande förmåner som underlättar vardagen för alla anställda. Förutom guldnappen delas elva Tröstnappar ut av Unionens regionkontor. De går till arbetsplatser som nominerats och utsetts till regionens kandidat till priset. I samband med guldnappsutdelningen hölls seminariet Föräldravänligt arbetsliv ett arbetsliv för alla. Seminariet inleddes med en presentation av en färsk rapport gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid. I studien framgår bland annat att flexibel arbetstid underlättar för föräldrar men att det inte löser problemet med ojämställdheten i arbetslivet. 7 av 10 anser att flexibla arbetstider underlättar kombinationen föräldraskap och arbetsliv. Mönstret från tidigare undersökningar, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och går ner i arbetstid i större utsträckning än männen kvarstår. Undersökningen visar dessutom att män med flexibel arbetstid tar ut mindre andel av föräldraledigheten än genomsnittet. I den efterföljande paneldebatten fick deltagarna bland annat svara på frågan om vad som är viktigast för att få arbetsplatsen mer föräldravänlig. lena Henning, Nordic Hr Director på CSC, förra årets guldnappsvinnare, poängterade vinsten av att leva som man lär. Att vi blir bättre på att lyfta goda exempel och att chefer föregår med gott exempel. Sophia lövgren, generalsekreterare på Makalösa föräldrar lyfte frågan om friskvård på arbetsplatsen. En viktig pusselbit inte minst för ensamstående föräldrar som har svårt att hinna med motion på sin fritid. Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Vi är stolta och glada över att få dela ut detta pris för 7e gången. Men mycket arbete återstår innan arbetslivet är föräldravänligt så vi kommer att fortsätta dela ut Guldnappar CECIlIA FAHlBERG Unionens förbundsordförande vid pristudelningen. Beställ eller ladda ner Gränslösa föräldrar på unionen.se hetluft 6/10 3

4 I en annonskampanj i samband med Unionenveckan lyfts frågan om hur arbetstiden och fritiden flyter ihop ibland. Kundsamtal i sandlådan? Flyter arbetstid och fritid ihop? Vi hjälper dig hitta din balans. Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Även om du älskar ditt jobb kan det bli lite mycket av det roliga. I Unionen har vi koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester, och förhandlar fram bra villkor så du inte behöver jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men Vi bjuder på de första 6 månaderna Om du blir medlem senast 31/ Läs mer på eller sms:a Unionen till Du betalar bara avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift. vi kan hjälpa dig hitta din balans mellan arbetslivet och resten av livet. HUR VILL DU JOBBA IMORGON? FACKFÖRBUNDET FÖR DIG I DET PRIVATA ARBETSLIVET Kampanj om gränslösa tider I samband med höstens Unionenvecka lyfts frågan om tjänstemännens gränslösa arbetssituation där arbetstiden och fritiden allt oftare flyter ihop. Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Det är frågan i Unionens nya kampanj som pågår i samband med höstens Unionenvecka i november och som handlar om arbetsmiljöns och mer specifikt det gränslösa arbetslivets tur. Ett arbetsliv där ny teknik och nya arbetssätt gör att gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut allt mer, för allt fler. För var tar arbetstiden slut om du alltid har jobbmobilen på, kollar jobbmejl på helgen och läser jobbpapper till och från arbetet? Eller bara löser ett jobbproblem i huvudet när du cyklar, städar eller somnar? Det nya gränslösa arbetslivet är en utveckling på gott och ont, där möjligheten att påverka sin arbetstid kan öka men där arbetsbelastningen också kan göra att du inte bara jobbar lite när som helst och hur som helst utan också hur mycket som helst. Här kan vi i Unionen, med vår kunskap kring arbetsmiljö och arbetstider och vår möjlighet att vara med och påverka med våra arbetsmiljöombud, hjälpa medlemmarna att sätta sina gränser i tid och hitta sin balans mellan arbetslivet och resten av livet. Under Unionenveckan kommer frågan om det gränslösa arbetslivet att lyftas i annonser på nätet och i tidningar. Den utsuddade gränsen mellan arbetstid och fritid åskådliggörs av bilder på personer med kläder och prylar som illustrerar hur arbetstid och fritid flyter ihop. I annonserna marknadsförs även Unionens nya kampanjmedlemskap som innebär att alla som blir medlemmar före årsskiftet bjuds på medlemsavgiften i sex månader (se till höger). I annonserna hänvisas till en kampanjsida på unionen där det går att bli medlem direkt och där du kan läsa mer om arbetstider och få tips på hur du sätter gränsen och hittar balansen. Allt fler är uppkopplade ständigt. Man läser mejl under semestern, man går till jobbet fast man är sjuk. Man är tillgänglig jämt och ständigt, jobbar var som helst, hur som helst och när som helst. CECIlIA FAHlBERG Unionens ordförande, pratar stress och gränslöshet i arbetslivet i Sveriges Televisions morgonsoffa i oktober. Gränslös blogg Åsa Johansson är utredare och förbundsekonom på den samhällspolitiska enheten på Unionens förbundskontor, med ansvar för industrifrågor, arbetsorganisation och ledarskap. Hon är också författare till rapporten Fria eller förvirrade, om tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Dessutom är hon bloggare; på unionenaj.blogspot.com/ skriver hon om arbetslivsfrågor och lagom till höstens Unionenvecka har hon lovat att inläggen ska handla extra mycket om det gränslösa arbetslivet. Följ gärna bloggen och dela med er av inläggen till medlemmar och övriga kolleger på jobbet. Åsa johanssons blogg hittar du på 4 hetluft 6/10

5 är gränsen nådd? Kampanjmedlemskap ska få fler att upptäcka Unionen För att få fler att upptäcka Unionen bjuds alla nya medlemmar fram till årsskiftet på de första 6 månadernas medlemsavgift. Från och med den 1 november kommer du som värvar nya medlemmar till Unionen att få ett extra ess i rockärmen att ta till: Nya medlemmar fram till årsskiftet bjuds på de första sex månadernas medlemsavgift (a-kassa och ev klubbavgift tillkommer). Erbjudandet är resultatet av att förbundsstyrelsen i september tog beslut om att förbundet kan införa ett så kallat kampanjmedlemskap under begränsade perioder. En första sådan kampanjperiod börjar den 1 november och pågår fram till årsskiftet och erbjudandet om de första 6 månaderna gratis kommer därför att finnas med i Unionens novemberkampanj kring det gränslösa arbetslivet (se sidan 5). Det enda som skiljer de nya medlemmarna som har ett kampanjmedlemskap och de vanliga medlemmarna är just avgiften under de sex första månaderna, säger lisa Nyberg som är drivningsansvarig för nya medlemskap i Unionen. Ända sedan kongressen 2008 har nya medlemskapsformer diskuterats och nu tog förbundsstyrelsen alltså beslutet. Det känns fantastiskt att arbeta i en organisation med en förbundsstyrelse som har kraft, mod och insikt att ta det här beslutet som en åtgärd bland många För att locka fler att bli medlemmar i Unionen bjuds alla nya medlemmar från den 1 november och året ut på de 6 första månadernas medlemsavgift. för att vända trenden, menar Hanna brandt gonzalez, marknadschef och stf kanslichef. Hanna trycker också på att det är viktigt att vi verkligen visar hur bra ett medlemskap i Unionen är under den tiden som avgiftsfri, så att medlemmen inte säger upp sitt medlemskap efter den avgiftsfria perioden. Vi kommer naturligtvis att se över hela välkomstprocessen och säkerställa en mycket god kommunikation med de nya medlemmarna, för att se till att de fortsätter att vara medlemmar även när det kostar, säger Hanna. Kampanjmedlemskapet Övergår automatiskt till yrkesverksamt medlemskap efter de 6 gratismånaderna. Fullvärdigt medlemskap, vanliga inkomstförsäkringen ingår. Samma uppsägningstid som vanligt. Gäller för alla nya yrkesverksamma medlemmar med undantag för: fd Triamedlemmar (de betalar bara 100 kr för första året). Dubbelanslutna. De som byter medlemskapsform mellan yrkesverksamt och Egenföretagare. Egenföretagare befrias från den avgift som aviseras dem personligen (100 eller 125 kr) men serviceavgiften på 250 kr kvarstår. Läs mer om kampanjmedlemskapet på unionen.se Utdrag ur rapporten Fria eller förvirrade : Många tjänstemän trivs i den gränslösa arbetssituationen, som upplevs som både intressant och stimulerande. Men det finns baksidor med arbetssituationen. Arbetets gränslöshet ger frihet, man kan arbeta var man vill och när man vill. Tjänstemännen bestämmer i hög utsträckning själva över sin egen tid och att sätta upp sina egna mål. Det känns ofta positivt och utvecklande. När feedback på prestationer däremot uteblir blir man osäker på om man har gjort tillräckligt. När arbetsdagen borde varit slut för länge sedan, när kompetensutveckling och fritid har prioriterats bort än en gång, kommer otillfredsställelsen och stressen krypande. MER GRäNSlÖST I FRAMTIDEN I framtiden kommer arbetsplatser och arbetssituationer sannolikt bli mer gränslösa. Det kommer också krav i företag att ta ett större ansvar för klimatfrågor. Det kommer också att påverka arbetssituationen. Konsekvensen kan bli att hemarbete blir vanligare och att företag vill minska resande till och från jobbet. Redan idag finns det företag som uppmuntrar sina anställa att arbeta på en annan plats än på jobbet någon gång i veckan. TA TIllVARA PÅ DET MODERNA Det gäller att ta tillvara det positiva i det moderna arbetslivet. När organisation och ledarskap anpassas till de nya förhållandena skapas hållbara och stimulerande arbeten. Ett ledarskap där det finns en tydlighet i mål, kvalitetskrav och tidsåtgång för arbetsuppgifterna. Alla måste ha en chans att göra ett bra jobb. Tid måste avsättas till reflektion och lärande. Att ständigt känna sig otillräcklig och att jobbet är halvgjort påverkar negativt i hela organisationen och företagets framtid. Det är viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Så inte det ena livet går ut över det andra. Framförallt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med arbetslivet till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom. En konsekvens som vi kan se av detta är att fler företag som satsar på kringaktiviteter vid sidan av arbetet, så som städhjälp och barnpassning. Det kan också vara ett sätt att ha kvar rätt personer som funkar i det nya sättet att organisera arbetet. Beställ eller ladda hem rapporten Fria eller förvirrade på unionen.se hetluft 6/10 5

6 Vi bjuder på de första

7 6 månaderna Om du blir medlem senast 31/ Läs mer på eller sms:a Unionen till Du betalar bara avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift. Kundsamtal i sandlådan? jobba över eller på udda tider gratis. Du vet bäst själv var din gräns går men vi kan hjälpa dig hitta din balans mellan arbetslivet och resten av livet, så att du hinner lämna både projektplan och barn, läsa både jobbmejl och deckare och förbereda både måndagsmöte och fredagsmys. HUR VILL DU JOBBA IMORGON? Flyter arbetstid och fritid ihop? Vi hjälper dig hitta din balans. Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba lite när som helst, var som helst och hur mycket som helst. Även om du älskar ditt jobb kan det bli lite mycket av det roliga. Vi behöver alla stänga av ibland och ladda batterierna, för att prata jobbmobilspråk. I Unionen har vi koll på alla regler om övertid, dygnsvila och semester, och förhandlar fram bra villkor så du inte behöver FACKFÖRBUNDET FÖR DIG I DET PRIVATA ARBETSLIVET

8 Öka synligheten med en egen klubbfolder Ett bra sätt att göra klubben synlig och berätta om vad ni gör är att skaffa en egen klubbfolder. Använd verktyget "skapa klubbfolder" på unionen. se så får ni enkelt få en snygg fyrsidig folder och/eller klubbaffisch i färg. I broschyren finns en standardtext om vad ett medlemskap i Unionen erbjuder och utrymme för egen text om vad ni jobbar med och vad ni har åstadkommit. På sista sidan i broschyren kan du presentera styrelsen genom att ladda upp fotografier och skriva kontaktuppgifter. Du som är vald till ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot, revisor eller rekryteringsansvarig har tillgång till verktyget. Unionen står för kostnaden. läs mer på unionen.se under För dig som är förtroendevald. Kongress och förbundsråd 2011 På unionen.se/fortroendevald hittar du viktiga hållpunkter inför kommande förbundsråd och kongress. Där finns också Unionens stadgar. Värvningskurs på webben På unionen.se, under För dig som är förtroendevald, finns en webbkurs som ska vara ett stöd för dig som är förtroendevald i arbetet med att värva medlemmar. I två interaktiva fall får du möjlighet att träna på mötet med potentiella medlemmar, hur man undviker återvändsgränder i samtalet, vilka argument som biter och hur du kan bemöta invändningar. Under kursens gång får du tips och feedback på dina val av Unionens värvningsexpert Kenneth Hedman. Kursen tar cirka 30 minuter att gå igenom. Blir du utan jobb till hösten, då är Unionen trösten Ett av flera hundra förslag till argument för ett medlemskap i Unionen som kommit in i den tävling om iphone-telefoner som avslutades den sista oktober. Vinnarna presenteras på unionen.se/ iphone Cecilia Fahlberg i förbundsstyrelsen (ovan) och Björn Ekblom från Region Göteborg (till höger). Det är två av ett tiotal förtroendevalda i Unionen som medverkar i en ny film som handlar om hur viktigt det är att se till att vi är många medlemmar. Förtroendevalda slår ett slag för värvning i filmklipp på nätet Unionens viktigaste fråga handlar om att fråga: Vill du bli medlem? Är vi inte många medlemmar kan vi inte driva alla de andra frågor vi tycker är viktiga: lönerna, arbetsmiljön, anställningstryggheten, arbetstiderna och så vidare. Detta är budskapet i en ny liten film som i dagarna har premiär på unionen. se. I filmen berättar ett tiotal förtroendevalda, däribland Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, varför värvning är en viktig del av det På sidorna för dig som är förtroendevald, på unionen.se, är det i dagarna premiär för en ny sida full med saker som gör det enklare och roligare att prata med de som inte är medlemmar än. På sidan hittar du den nya filmen Unionens viktigaste fråga (se ovan). Här hittar du också inspirerande läsning om hur andra klubbar jobbar med värvning och tips på hur ni till exempel värvar nyanställda på jobbet. fackliga uppdraget, att mycket handlar om att utgå från sig själv och ställa frågan och att det bästa är att göra värvningen till ett naturligt inslag i det dagliga arbetet som förtroendevald. Filmen kommer inom kort att finnas på nya värvningssidor under unionen.se/för dig som är förtroendevald (se nedan). Den ska också visas i alla utbildningar för förtroendevalda, som inledning på ett pass om hur viktigt det är att vara många medlemmar. Webbsidor för värvning Inspiration, hjälpmedel och material för dig som vill värva, samlat på unionen.se. Här finns också direktlänkar till Unionens nya webbkurs i värvning (se till vänster) och verktygen där ni kan ta fram en egen klubbwebb och en klubbfolder. Dessutom hittar du alla lämpliga värvningsbroschyrer och andra material på ett och samma ställe. du hittar värvningssidorna på unionen.se, under För dig som är förtroendevald. 8 hetluft 6/10

9 Arbetstidsfrågan kommer att vara avgörande menar Niklas hjert, Unionens förhandlingschef. Avtalsrörelsen är i full gång Unionens förhandlingschef Niklas Hjert om hur han ser på den kommande avtalsrörelsen. Vad innebär det att Unionen ska träffa avtal flera månader före LO-förbunden? Det pågår diskussioner inom Facken inom industrin om hur vi ska hantera den situationen. Vi eftersträvar ett fortsatt samarbete men Unionens medlemmar måste givetvis få inflytande över utvecklingen av villkoren på svensk arbetsmarknad. Kommer de sex inriktningsmålen från 2010 att leva vidare? Avtalsrörelsen tar avstamp i de inriktningsmål som gällde för Vi kommer att föra en diskussion både på de regionala avtalskonferenserna och med delegationerna om vad vi uppnådde, vad som är kvar och hur vi ska prioritera bland det som återstår. Sedan måste vi också diskutera om något tillkommit eller är inaktuellt sedan förra avtalsrörelsen. Vi vet att för att få genomslag behöver kraven vara både konkreta och väl underbyggda. Vilka tror du kommer bli de viktigaste avtalskraven? För våra medlemmar är arbetstidsfrågan avgörande. Hur ska man hantera ett arbetsliv som innebär höga prestationskrav men också en ökande grad av flexibilitet. Hur påverkar vändningen i ekonomin kommande avtalsrörelse? I 2010-års avtalsrörelse stod Unionen upp för att den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket. I det konjunkturläge som då rådde innebar det att vi hade det tufft att förklara lönenivåerna i de branscher som då fortfarande gick bra, t ex handel. Nu ser vi en stark uppgång i ekonomin, vilket innebär att vi är tillbaka på nivån före krisen. Det är glädjande och vi får hoppas att de orosmoln som finns i världsekonomin inte sätter käppar i hjulet. Vad är de viktigaste erfarenheterna från 2010 års avtalsrörelse? Tjänstemännen är en stor och växande grupp. Unionen träffade avtal först, och det gjorde vi för att vi är övertygade om att de avtal som träffas måste ge rätt förutsättningar för de företag som konkurrerar på den internationella marknaden. De är oerhört viktiga för Sveriges välstånd. Alla förbund stod inte upp lika starkt bakom detta därför ansåg vi det som nödvändigt att vi träffade avtal först. Men vi gjorde det också utifrån övertygelsen att Unionen måste träffa avtal utifrån våra medlemmars behov och de avtal vi träffade gav förbättringar inom de områden som prioriterats i Unionens inriktningsbeslut. Förra avtalsrörelsen var vår första och vi ska nu jobba med förbättringar inför den kommande. redan nu pågår ett utvärderingsarbete för att tydliggöra processer och roller för att kunna bli ännu bättre. För att vi ska lyckas behöver alla branscher inom Unionen involveras i hela processen och vi måste ha väl underbyggda krav. Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda på unionen.se Från och med vecka 45 kan alla, som går in på unionen.se, hitta kontaktuppgifter till Unionens förtroendevalda (klubbordförande, vice klubbordförande eller arbetsplatsombud). På unionen.se under "Kontakt" finns det en sökfunktion där intresserade kan söka bland Unionens medlemsföretag och på så sätt få kontaktuppgifter till förtroendevalda på det aktuella företaget. Syftet med sökfunktionen är att personer som exempelvis söker jobb på ett företag, ska ha möjlighet att komma i kontakt med en representant för Unionen. Om personen inte är medlem har den förtroendevalda också ett bra tillfälle att värva en medlem till Unionen. Om du har frågor om funktionen, kontakta Kenneth Hedman på Unionens Värvningssektion, Felix Herngren stör ingenjörer Just nu visar TV4 en serie som följer den teknikintresserade komikern då han besöker framgångsrika svenska ingenjörer i utlandet. Ingenjörer är en av Unionens prioriterade målgrupper och därför har vi valt att synas i samband med programmet och samarbeta med TV4 kring delar på TV4.se. Christer Forstund, internationell sekreterare på Unionen, svarar på frågan om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobb och karriärcoachen Anna Österberg ger tips kring karriär och utveckling i arbetslivet. läs mer på unionen.se/ingenjör Vi bjuder på konsulttidning Tidningen konsult är en ny tidning på marknaden. Unionen har påbörjat ett samarbete med tidningen och kommer återkommande att ha ett eget uppslag i tidningen. Nummer 5 utkommer i slutet av oktober och skickas till medlemmar som är verksamma som konsulter eller bemanningskonsulter samt potentiella medlemmar i målgruppen. Som medlem i Unionen har du också möjlighet att teckna en helårsprenume- ration på Tidningen Konsult för mindre än halva priset. läs mer om tidningen Konsult på unionen. se/konsult hetluft 6/10 9

10 Hemliga chefer blir synliga Nu gör vi det lite mindre spännande att ha egen firma Tryggheten står i fokus för Unionen Egenföretagares höstkampanj. Med vårt förmånliga trygghetspaket blir livet som egenföretagare lika tryggt som om du vore anställd är budskapet. I paketet ingår Sjukförsäkring, Diagnosförsäkring, Olycksfallsförsäkring och livförsäkring. läs mer på unionen.se/ trygghetspaketet Unionen direkt öppnar ny telefonlinje för chefer Den 1 november kör vi igång Unionen Direkts telefonlinje för chefer. Chefsmedlemmar får ett eget telefonnummer och kan ringa och få snabba svar på sina frågor. I första hand ska rådgivarna svara på frågor som handlar om medlemmens egna anställningsförhållanden. I frågor som rör chefsrollen och ledarskapet hänvisar vi till ombudsmannen för chefer som finns på varje region. if och Förenade Liv kontaktar Unionens medlemmar Unionen har avtal om gruppförsäkring med olika försäkringsgivare för sina medlemmar. Genom dessa medlemsförsäkringar får Unionens medlemmar möjlighet att själva köpa försäkringar till förmånliga villkor. Sedan 1 januari är Förenade liv försäkringsgivare för personförsäkringar och If för hem- och villaförsäkring. Nu under hösten har både If och Förenade liv börjat kontakta Unionens medlemmar för att informera om sina olika försäkringslösningar och de medlemsrabatter som erbjuds. läs mer om försäkringarna på unionen.se. Från och med 7 oktober kommer alla medlemmar som nu är centralt anslutna istället att bli regionalt anslutna. Tack vare den här förändringen kan de få samma service, stöd och information som andra medlemmar. I Unionen finns idag cirka 2000 chefer som är centralt anslutna istället för att vara medlemmar i klubben på sin arbetsplats. Anledningen är att man genom sin chefsbefattning har en arbetsgivarroll och riskerar att möta medlemmar och Unionens ombudsmän i en förhandling. Nu kommer dessa medlemmar istället att vara regionalt anslutna. I varje region finns en särskild ombudsman för chefer som ger stöd i alla frågor som rör arbetsrätt och ledarskap. Ombudsmannen för chefer jobbar bara med chefsmedlemmar vilket garanterar att chefen inte riskerar att möta samme ombudsman om de hamnar i en förhandling med Unionen i sin roll som chef. Tack vare att dessa medlemmar nu blir regionalt anslutna kan de också att bli inbjudna till aktiviteter, föreläsningar och till nätverksträffar för chefer på regionen. En ytterligare förändring är att klubbarna vid årsskiftet kommer att få information om att det finns regionalt anslutna medlemmar på arbetsplatsen. Detsamma gäller för nya chefsmedlemmar som beviljas regionalt medlemskap. Klubben får bara tillgång till personuppgifter och kommer inte att se löneuppgifter eller anställningsvillkor. Klubben tusentals nya chefsmedlemmar Sedan årsskiftet har Unionen ökat sin chefssatsning vilket också visat sig i medlemsutvecklingen nya chefer har gått med hittills i år och nu drar snart höstens värvningskampanj igång. Vi kommer att i första hand kontakta blivande medlemmar via brev och telefon men det blir också en traditionell annonskampanj. Samtidigt vet har inget ansvar för att informera eller företräda medlemmen utan medlemmen måste själv kontakta sin regionala ombudsman och söka den hjälp han/hon behöver. Vid en större omorganisation eller när det är fråga om uppsägningar kommer klubben att samarbeta med den regionala ombudsmannen. Vem kan undantas? Ett vertikalt förbund som Unionen bygger på att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan vara medlemmar i samma förbund och tillhöra klubben på arbetsplatsen. Detta gäller även medlemmar med chefsbefattning. Men chefer har ibland en sådan roll på arbetsplatsen att det kan finnas skäl till varför de inte bör ingå i klubben. Om det finns flera chefsmedlemmar kan dessa bilda en sektion inom klubben. Undantag från att tillhöra klubben beviljas däremot bara i undantagsfall. Det kan till exempel vara chefer i företagsledande ställning såsom VD, personalchef/direktör, affärsområdeschef eller motsvarande. Eller chefer som har ett personalansvar som innebär att man har ett motpartsförhållande gentemot övriga medarbetare. vi att den bästa rekryteringsplattformen är arbetsplatsen. Därför hoppas vi att du som förtroendevald hjälper till. läs våra tre tips här intill och börja med din egen chef! Vecka 48 går startskottet för kampanjen och målet är att värva ytterligare 1500 nya medlemmar. 10 hetluft 6/10

11 Värva din chef Unionen är Sveriges största fackförbund för chefer. Visste du att var femte av Unionens medlemmar är chef? Det är många men vi vill bli ännu större för att tillsammans kunna erbjuda fler förmåner i medlemskapet och bättre villkor på jobbet. Just chefen är faktiskt extra viktig att värva. Inte bara för att chefen själv har mycket att vinna på att bli medlem utan också för att chefsmedlemmar är en värdefull tillgång för hela klubben. Fyra argument till varför klubben tjänar på att chefen är medlem i Unionen: 1. Det är enklare att värva medlemmar till Unionen då även chefen är med i klubben. 2. När cheferna är medlemmar kan klubben få större tyngd i förhållande till arbetsgivaren. 3. Ett bättre samtalsklimat mellan arbetstagare och chef. När chefen är medlem kan vi få en ökad förståelse för varandras syn vilket i sin tur kan leda till bättre lösningar på fackliga frågor. 4. Chefer i klubben har möjlighet att bilda en chefssektion där cheferna kan driva chefsspecifika frågor. tre argument för varför chefen tjänar på att vara medlem i Unionen: 1. Unionen har särskilda ombudsmän för chefer över hela landet som kan det privata näringslivet där du bor. Du får hjälp i alla frågor som rör arbetsrätt och ledarskap. Och skulle du bli oense med din arbetsgivare ger vi dig profesionell hjälp i förhandlingarna och juridiskt stöd. 2. Vi har Sveriges bästa inkomstförsäkring, som komplement till din a-kassa. 3. Vi har det i särklass vassaste utbudet av karriärtjänster som hjälper dig när du vill ta nästa steg i karriären. Diskutera din fortsatta chefsutveckling med en karriärcoach och hitta dina drivkrafter och kompetensbehov med våra karriärverktyg. Vill du gå vidare granskar vi ditt cv och lägger det i vår cvbank, när du har fått jobbet kan vi ta en titt på avtalet. Beställ chefsboken Chefsboken är en anteckningsbok, framtagen exklusivt för chefer. I Chefsboken har vi samlat kunskap, goda råd och inspiration. boken innehåller en kortfattad guide över områden som är viktiga för chefen att känna till som arbetsrätt, kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. beställ Chefsboken och använd den när du värvar chefer på din arbetsplats. Chefsboken kostar 99 kronor och beställs via e-post: BOKA TEATERGRUPPEN TAGE GRANIT Möt Tage Granit och väck engagemanget! I en dialog mellan publik och skådespelare får du tips, argument och idéer som hjälper dig att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. För mer information och bokning kontaktar du Gun-Britt Hansson TELEFON: eller Åsa Sjölander och Karin Nordin, ansvariga för Unionen Chef

12 Posttidning B Fel på adressen? logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionens medlemsregister, Returadress: Stockholm November Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se time Out med Görhan Hellström Talkshow om klockan, kalendern, karriären 17/18 och kroppen. Du stressar inte för att du har ont om tid. tid: kl Plats: 17 november, Kulturhuset, trädgårdsgatan 9 i skövde och 18 november, Quality Hotel, Nabbensberg i Vänersborg. Facklig grundkurs för arbetsplatsombud. 17 Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen som arbetsplatsombud. I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt uppdrag. tid: kl Plats: Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör. Hur klarar sig familjen utan din 22/25inkomst? Du får veta vilka ersättningar som finns från olika håll: från försäkringskassan, din arbetsgivare och kollektivavtalet. Vi berättar också om vilka frivilliga alternativ som finns vid eventuellt behov. tid: kl Plats: 22 november i Folketshus, Virsbo och 25 november, Best Western Hotel scheele i Köping. LeAN-effekten Vad är Lean? Allt fler företag 25och organisationer inser att man, för långsiktig överlevnad, behöver ett effektivt förbättringsarbete och för många har Lean blivit lösningen. Lean är ett koncept för att utveckla sin verksamhet. Lean innebär att arbeta med ständiga förbättringar och att identifiera och eliminera slöseri. tid: kl inklusive lunch Plats: Clarion Hotel Plaza, V.torggatan 1 i Karlstad. december Unionens utbildningar och föreläsningar. Mer information och anmälan hittar du på unionen.se startutbildning för nya förtroendevalda Har 2 du nyligen fått ett förtroendeuppdrag? Grattis! Det känns antagligen både roligt och ärofyllt att kollegorna väljer just dig som sin representant, det är något att vara stolt över. Men hur kommer man igång egentligen? tid: kl Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, stockholm. 2Från vision till handling Vad gör en karriärcoach? Hur kan man kartlägga sina drivkrafter och mål och hitta bra vägar att nå dit? tid: kl Plats: regionkontoret i Bergslagen. Valberedarkurs kursen tydliggör vi vad ditt uppdrag som valberedare innebär och vilka rekryte- 8 ringsuppdrag som finns på klubben eller i sektionen. Vi går igenom vad du bör tänka på vid rekrytering av kandidater. Vi tar även upp hur du kan planera och genomföra ditt uppdrag. tid: kl 8.30 Plats: På regionkontoret i malmö, Axel danielssons väg /10 Ordförandekonferens Vi informerar om och diskuterar aktuella ämnen. Konferensen vänder sig till dig som klubbens företrädare eller dennes ställföreträdare. tid: kl Plats: 9 december, Pulsen Konferens i Borås och 10 december, Comwell Varbergs Kurort. tco/sensus-seminarium med Kristoffer Ap- Standup-komikern Kristoffer Appelquist 25pelquist förklarar krig! Hans ambition är att publiken ska skratta så att tårarna sprutar hela tiden. tid: kl Plats: sundstagymnasiet, sävegatan 7 (vid sundstavägen) i Karlstad. Föreläsning med Pär johansson tänj dina 30egna gränser Pär Johansson ger en föreläsning som är fylld av humor och värme om att tänja sina egna gränser och att hela tiden sträva lite längre. tid: kl OBs mingel med kaffe och smörgås från kl Plats: Väggaskolans aula, Karlshamn. mingel med Unionen Kom och ta reda på hur 14du bäst använder ditt medlemskap i Unionen. Problem på jobbet? Dags för en ny karriär? Bli förtroendevald? Massor av möjligheter att fråga om det som är viktigt för just dig. tid: kl 18.00, julmacka från Plats: regionkontoret i Göteborg. Framgångsrikt Ledarskap 16 Kommunikologi är resultatet av mångårig forskning som syftat till att finna nycklar som leder till framgångsrik och effektiv kommunikation. tid: kl Plats: scandic Hotel i Borlänge. Avtalskonferens AVtALsrÖreLseN Förväntningarna har ökat på att Unionen ska vara en tydlig aktör som är beredd att ta ledning och ansvar även i nästa avtalsrörelse. Arbetsgivarsidan kommer med all sannolikhet att vara lika samordnad som i senaste avtalsrörelsen. Nu måste vi bygga vidare på vårt inriktningsbeslut. Vi måste tillsammans ta fram våra styrkor, men även se våra svagheter. Vi kommer att ställa frågan om vad som behöver tillföras eller utvecklas för att lägga en stark grund med goda argument och tydliga krav. datum OCH Ort hittar du på unionen.se, under kurser och aktiviteter.

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer