6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007. Kyrkfack. Förbättrad medlemsförsäkring sid 8. Pedagoger om vigning"

Transkript

1 6 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Avtalsrörelsen startar sid 4 Förbättrad medlemsförsäkring sid 8 Pedagoger om vigning

2 INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box 30078, Stockholm Besöksadress Mariedalsvägen 4, Stadshagen Telefon Telefax Bankgiro ANSVARIG UTGIVARE Bror Holm telefon mobiltelefon telefax REDAKTION Magnus Gissler, telefon REDAKTIONSRÅD Bror Holm Magnus Gissler ADRESSÄNDRINGAR insändes till Kyrkans Akademikerförbund Box 30078, Stockholm ISSN TRYCK Federativ Tryckeri ab, Stockholm Annonser: 1/1 färg : 1/1 s/v 9 000: 1/2 färg 6 500: 1/2 s/v 5 000: 1/4 färg 3 500: 1/4 s/v 2 500: INNEHÅLL 3 Ledaren 4 Avtalsrörelsen startar 5 Sporras av tuffa tag 6 För och emot vigning 7 KyrkA granska EFU 8 Förbättrad medlemsförsäkring 9 KyrkA ser över sina stadgar 10 Ny kontakt för kyrkoherdar 11 Krönika 12 Fråga juristen 13 Kyrkans strukturer utreds 14 Korsord 15 Anslut dig till Autogiro FÖRBUNDSKANSLI Växel: , Fax: Magnus Gissler, civilekonom, kanslichef Robert Svec, jurist, förbundsjurist Görel Korkman, ombudsman Lena Forsberg, medlemsärenden Isabel Sparw, medlemsärenden Sofie Tillgren (föräldraledig) Kristina Harrison, ekonomiassistent, IT FÖRBUNDSSTYRELSEN Omslagsbild: Christian Appelsved och Susanne Ovsjö. Foto: Eva Welin Bror Holm, förbundsordförande Katarina Toll Koril, vice förbundsordförande Maria Berg Christer Edvinson Cecilia Karlén Anne-Charlott Karlsson Anders Lennartsson Annika Svensson Magdalena Widmark KYRKFACK 6/07

3 LEDAREN ETT ENKELT OCH TYDLIGT AVTAL Med åren har det inte blivit enklare att vara arbetsgivare. De ska hantera allt mer komplicerade frågor som kräver kunskap, tid och energi. Framförallt kostar det pengar. Administrationen ökar ofta på kärnverksamhetens bekostnad. Inte minst personalfrågorna tar mycken tid och kraft att administrera. Förhållandena är inte annorlunda i Svenska kyrkan. Att handha en allt tyngre administration tas ofta som intäkt för sammanslagningar. Församlingar tvingas gå samman i större enheter för att uppnå större effektivitet och hålla kostnaderna nere. Många gånger blir resultatet av sammanslagningarna godtagbara, men lika ofta blir de till förfång för kyrkans kärnverksamhet. Måste det vara så? Kan man inte gå en annan väg? Varför inte pröva enkelhetens och tydlighetens väg? Som enda fackförbund har KyrkA åtagit sig uppgiften att i sitt fackliga arbete verka för Svenska kyrkans gärning. Det finns t.o.m. inskrivet i förbundets stadgar. KyrkA vill därför hjälpa kyrkans arbetsgivare att klara sina arbetsgivaruppgifter på ett bra sätt. Svenska kyrkan bör få ett eget avtal som vi känner igen oss i. Det ska vara enkelt och tydligt att tillämpa. Då är mycket vunnet. Vad enkelt det vore att bara behöva söka i ett sammanhållet avtal och inte som nu i flera avtal. Dessutom finns det både lokala och centrala protokollsanteckningar som också innehåller bestämmelser om våra anställningsvillkor. Vet du om att de finns och vet din arbetsgivare om det? Tänk om avtalet dessutom vore logiskt, lättförståeligt och enkelt att hitta i. Nog skulle vinsterna vara många, inte minst för kyrkans små arbetsgivare. Måste det vara så invecklat att sätta ny lön? Dagens lönesystem är anpassat till en arbetsgivare som har många anställda. Men i kyrkan är inte verkligheten sådan. Den lokala löneprocessen i kyrkan måste inte efterapa den som är sjösatt i kommun och landsting med tusentals anställda hos varje arbetsgivare. Vi bör kunna skapa en egen löneprocess som passar i Svenska kyrkan. Enkelhet och tydlighet bör även här vara ledstjärnan. Måste vi ha så många olika beräkningssätt för veckoarbetstiden i Svenska kyrkan? Olikheten skapar inte större tydlighet och enkelhet i hanteringen. Mångfalden i beräkningsgrunderna ökar inte heller förståelsen grupperna emellan. Om det är så varför inte ändra i avtalet i syfte att förenkla och förtydliga? Måste vi ha samma semestertrappa i Svenska kyrkan som i kommun och landsting? Skulle inte en trappa med jämnare steg uppfattas som mer naturlig och förståelig? Om staten klarar en sådan lösning Måste det vara så invecklat att sätta ny lön? Bror Holm. borde även kyrkan kunna göra det. En jämnare semestertrappa, med fler semesterdagar tidigare i livet, ger också välbehövligt stöd till en åldersgrupp som ofta befinner sig i en livssituation med många åtaganden. Måste vi ha en lägerbilaga som är en kopia av den som kommun och landsting har? Där kanske den fungerar, men inte lika självklart i Svenska kyrkan. I den mån man har lägerverksamhet i kommun och landsting förläggs lägret oftast till måndag fredag, ytterst sällan till helger. Om man beaktar att lägret är förlagt till måndag fredag stämmer villkoren i lägerbilagan ganska väl, dvs. för kommun- och landstingsanställda. I kyrkan däremot är de flesta läger förlagda till fredag söndag och vardagsvillkoren från kommun och landsting blir då missvisande. Jag tror att Svenska kyrkan har mycket att vinna på ett eget avtal med enkelhet och tydlighet. Kyrkan ska inte vara en sämre arbetsgivare är kommun och landsting, utan enklare och därmed effektivare. Kyrkans löne- och anställningsvillkor ska bidra till att de kyrkliga arbetsgivarna även i framtiden kan rekrytera engagerad och välutbildad personal. Kyrkan ska arbeta för att vara en god arbetsgivare värd att vara stolt över. Jag vill avsluta med att å förbundsstyrelsens vägnar tacka förbundets medarbetare och förbundets fackliga förtroendemän för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året. Jag vill tacka SACO, fackförbund och motparter för gott samarbete. Sist men inte minst vill jag tacka Dig som är medlem i förbundet. Genom Ditt medlemskap bidrar Du till att främja kyrkans gärning och göra ett bra fackförbund bättre. Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Bror Holm Förbundsordförande KYRKFACK 6/07 3

4 AVTALET XXXXXXXX 2008 Avtalsrörelsen startar har med personalförsörjningen att göra. Lönefrågan blir mycket central i avtalsrörelsen. Den är En grundläggande förutsättning viktig för våra medlemmar. Men den är för den här avtalsrörelsen är att vi får ett kollektivavtal med en sammanhållen och logisk struktur. Att kans framtid. Om vissa yrkesgrupper också viktig för kyr- fortsätter att vara underbetalda så det är ett avtal för Svenska kyrkan kommer det bli svårt att rekrytera och inte ett lån från kommun och kompetent personal. landsting. Ännu vill Bror Holm inte avslöja Det säger Bror Holm, förbundsordförande i KyrkA, inför avtalsrörelsen och lönesättning. Men han avslöjar ett några detaljer i kraven som rör löner som drar igång i januari. annat yrkande: Anställdas rätt till viss betald ledighet för kompetensutveckling. Fortbildning och utveckling KyrkA har formulerat sina yrkanden inför arbetsgivarparten Församlingsförbundet. Det är förbundsstyrelsen kas yrkesgrupper, det framkom inte inom yrket är mycket viktigt för Kyr- som tar beslut om vilka krav KyrkA minst av vårens medlemsenkät. ska ställa i avtalsrörelsen. Men urvalet Ett annat yrkande vi har är en förändrad semesterdagstrappa. Semes- har föregåtts både av enkätfrågor till medlemmarna och av diskussioner i tern ökar med åldern, men vi menar stiftskretsarna och på ordförandekonferensen, som senast hölls i november. semesterdagar tidigare i livet. Även att det går för långsamt. Vi vill ha fler Att få en ny avtalsstruktur, menar yngre människor behöver mer semester för att till exempel vara med familj Bror Holm, avgör hur förbundet kommer att kunna se på hela avtalsrörelsen och barn, säger Bror Holm. och på avtalet som tillslut ska tecknas. Dessutom vill KyrkA se jämnare Vi måste få ett avtal som fungerar i steg i semesterdagstrappan som i dag Svenska kyrkan. Ett som både arbetsgivare och anställda kan använda som ett 50 år händer det något med semestern. är ryckig. Först när man fyller 40 och instrument för verksamheten. Och inte Under året har KyrkA och Församlingsförbundet försökt införliva EU:s mindre viktigt, ett som alla kan förstå. Bror Holm lyfter fram nuvarande arbetstidsdirektiv i kyrkans avtal. Bland systemet för löneprocessen. Den är annat skulle det påverka lägerbilagans onödigt tillkrånglad med alldeles för skrivningar, men arbetet gick i stå. Nu många ingående moment. yrkar KyrkAatt lägerbilagan utgår. Min uppfattning är att många arbetsgivare inte helt följer ordningen, även vid läger, så varför inte göra det? Det går att tillämpa lag och avtal utan genar. Vägen till en ny lön är alltför lång och svår. Den går att göra gruppen deklarerat att de följer lagar Församlingsförbundet har i arbets- mindre komplicerad genom att för- och avtal, så i konsekvensens namn enkla nuvarande skrivningar. Då ökar både möjligheten och villigheten att följa regelverket, menar Bror Holm. Därför är det ett viktigt yrkande att få till stånd en enklare modell för löneprocessen. Allt detta hänger i sin tur ihop med själva lönefrågan. Här är Bror Holm extra tydlig: Lönefrågan är viktig för Svenska kyrkan! Akademisk utbildning måste löna sig. Det borde vara en självklarhet även i kyrkan. Det Lönefrågan blir mycket central i avtalsrörelsen kan vi ta bort lägerbilagan ur avtalet, säger Bror Holm. Det är inte bara lagar som begränsar verksamheten, utan även det faktum att veckan bara har sju dagar. Ibland infaller en helgdag mellan måndag och fredag, så kallad lätthelgdag. Det kan till exempel vara nationaldagen eller Kristi Himmelsfärd. För dessa har prästen haft 10 kompensationsdagar om året. För annan personal har man olika lösningar, några har ledigt sådana dagar, några förkortad veckoarbetstid o.s.v. Det enda raka är att alla anställda har gemensamma regler. Alla behandlas då likvärdigt. Därför yrkar vi 40 timmars arbetsvecka måndag till fredag för alla oavsett yrke, och med tjänstgöringsskyldighet även lätthelgdagar. Men alla ska också få tio kompensationsdagar om året som kan användas vid till exempel en lätthelgdag, om man är ledig den dagen. Den som arbetar kan lägga ut den på en annan veckodag. Det som gällt för prästen kommer gälla för alla, säger Bror Holm. Vi får ett system för Svenska kyrkan. Det innebär att om prästen och vaktmästaren jobbar på Kristi Himmelsfärd, så ska de lägga ut en av sina tio kompensationsdagarna för det vid ett annat tillfälle. Kanslipersonalen däremot måste använda en av sina tio dagar för att kunna vara ledig på Kristi Himmelsfärd. Till sist ett yrkande som KyrkAlämnat tidigare: Diakonår. Trots att EFU i de nya utbildningarna föreslår en introduktionstjänst för diakoner, så vet ingen när de kommer till stånd. EFU föreslår dessutom bara sex till nio månader, för både präster och diakoner. Det är otillräckligt, båda behöver ett år. Så nu yrkar vi på månaders introduktionstjänst för diakoner. Även om Kyrkomötet om något år beslutar om nya utbildningar enligt EFU, så måste introduktionstjänster i alla fall skrivas in i avtalet. Så KyrkA är ett steg före även här. 4 KYRKFACK 6/07

5 AVTALET 2008 Sporras av tuffa tag Bo Engervall leder arbetsgivarsidan i förhandlingarna om det nya avtalet. Som Församlingsförbundets förhandlingschef är han en person som i allra högsta grad påverkar vardagen för Svenska kyrkans anställda. Tidigare var han under 16 år anställd av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare som förbundsjurist och förhandlingschef. Vilka är era huvudfrågor i avtalsrörelsen? Just nu samlar vi in synpunkter från olika håll och senare i december lägger vi fram konkreta förslag. Vi har kontakt med stiftsförbunden och personalchefer i större samfälligheter. I år söker vi även kontakt med kyrkoherdarna som ju också representerar arbetsgivaren. Det är dags för dem att komma upp på banan. Vilka frågor tycker de är viktiga? Kyrkoherdarna behöver även stöd i sin arbetsgivarfunktion. Ett önskemål från oss är att alla anställda ska ha lönesättande samtal. Avtalet medger ju det redan idag och vi har det med de andra fackförbunden. Tänker ni ta upp frågan om förordnande under viss tid som anställningsform för kyrkoherdar? Det finns en viss efterfrågan på visstidsanställning av högre chefer hos våra arbetsgivare. Är efterfrågan kraftfull kan vi tänkas driva den frågan. Tror du att avtalsrörelsen blir en långdragen process? Vi kan ju prata med varandra, det är en bra utgångspunkt. Tyvärr har de arbetsgrupper som under året diskuterat PU-avtalet och EU:s arbetstidsdirektiv inte gått så bra. Frågorna tas nu upp i avtalsrörelsen och här blir det säkert diskussioner. Dessutom ska vi förhandla utlandsavtalet, vilket innebär ett utökat arbete. Men jag tror vi blir klara i tid. Församlingsförbundet har avtalssamverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Deras avtal blev färdigt i våras och ni är bundna till det. Finns något egentligt förhandlingsutrymme kvar för oss? Vi är inte så bundna utan har ett avtal idag som ger oss en friare situation än tidigare. Men vi samråder med SKL och vill ha ett avtal som vilar på den grunden. Vi är små som arbetsgivare så för oss är det bra att ha en kraftfull partner. Det fungerar bra och vi vill inte se ett helt nytt avtal bara för kyrkan. Det kan finnas saker i avtalet som behöver ändras för att passa kyrkans verksamhet, och då gör vi det. Redan idag finns särskilda bestämmelser för präster och musiker. Vi vill inte se ett helt nytt avtal bara för kyrkan Har du under förhandlingarna en referensgrupp som överblickar vilka konsekvenserna blir för kyrkan av de förslag som läggs? Jag har bildat en grupp av större arbetsgivare som jag kan vända mig till, och jag håller på att bygga upp en grupp med kyrkoherdar. Dessa grupper tänker jag informellt samråda med under resans gång. Det är människor med gott omdöme och bra synpunkter, och som förstår att inte tala bredvid mun. Är något jobbigt med uppdraget som förhandlingschef? Nej, det är bara kul. Det kan vara tuffa tag runt förhandlingsbordet men vi klarar av det. Jag trivs med de fackliga företrädarna, de kan skilja på sak och person. Efter utfört uppdrag kan vi snacka om annat och ha en anständig samvaro. Även som förhandlingschef har man en arbetsmiljö att ta hand om... Det roliga är att hitta lösningar som gör att anställda i kyrkan kan ha en bra arbetsplats. Samtidigt ska vi inte styra för hårt från centralt håll. Vi ska möjliggöra ett gott arbete på lokal nivå, inte sätta upp hinder. Verksamheten ser så olika ut i olika landsändar, därför behövs lokala lösningar och möjligheten att teckna lokala överenskommelser. Är det speciellt på något sätt att vara arbetsgivare inom kyrkan? Vi står under samma lagar för arbetsmarknaden som alla andra, så vårt ansvar är på det sättet lika. Men jag tror att man har större möjlighet att vara en god arbetsgivare då vinstintresset inte finns på samma sätt. Det är enklare än på en konkurrensutsatt marknad. Vad är en god arbetsgivare? Att ha respekt för sin personal och se individens arbetsresultat, att uppfylla förpliktelser gentemot lagar och avtal och erbjuda en god arbetsmiljö. Och ändå, som arbetsgivare måste man få ut produktivitet från personalen. Det viktigaste för arbetsgivaren är ju att de producerar, samtidigt som det måste ske under goda villkor. Jag tror att det går att förena. Text och foto sid 4-5: Eva Welin KYRKFACK 6/07 5

6 UTBILDNING För och emot vigning Susanne Ovsjö arbetar som församlingspedagog i Hedvig Eleonora församling i Stockholm och Christian Appelsved i Bromma församling. De har båda jobbat länge som församlingspedagoger. De har känt varandra länge. Men de har helt olika åsikter om förslaget till ny utbildning för kyrkans pedagoger. Susanne Ovsjö och Christian Appelsved var kurskamrater på den då nya Församlingspedagogutbildningen i Sigtuna Utbildningsreformen 1993 innebar att de som var församlingsassistenter kunde läsa vidare och bli pedagoger. Susanne och Christian tillhörde dem som nappade på erbjudandet. Idag har Susanne arbetat drygt 15 år som församlingspedagog och Christian i nio. Jag är uppväxt i kyrkan och har alltid känt att jag ville jobba med yngre människor och pedagogik. Jag har funderat på om jag skulle bli diakon eller präst i stället, men kommit fram till att jag inte vill det. Diakonen träffar andra grupper i församlingen och prästen har sina särskilda uppgifter, men vi pedagoger har en större bredd, säger Christian. Susanne instämmer. Hon är inte attraherad av det diakonen eller prästen gör, det är pedagog hon vill vara. Ändå händer det ofta att jag får frågan om jag inte skulle bli präst i stället. Men jag känner mig kallad att göra det jag gör som pedagog! Problemet är att just vår yrkesgrupp inte blivit bekräftad i vår kallelse. Därför är jag positiv till EFUs förslag med ett tvådelat diakonat där pedagogiken ingår. Då kommer också min kallelse att räknas, säger Susanne. Vi sitter på ett café i Vasastan i Stockholm och pratar om utredningen EFU och dess förslag till förändrad utbildning för präster, diakoner och musiker. Enligt förslaget ska diakonatet bli tvådelat. Efter ett års grundläggande studier i religionsvetenskap Har du ingen krage så är du inte med bland de invigda väljer studenten inriktning, antingen karitativ eller pedagogisk. Båda inriktningarna ska avslutas med vigning. Detta innebär en helt ny utbildningsväg för pedagoger i Svenska kyrkan. Både Susanne och Christian säger att det alltid varit problematiskt att vara pedagog i kyrkan. Det finns mycket osäkerhet kring professionen, ibland även hos dem själva. De är överens om att yrkets status måste upp, men Christian tror inte att vägen dit går genom vigning. Att viga ytterligare en grupp kanske bara vaskar ur vigningen. Det är arbetet med ungdomar som har låg status. Jag tror inte en speciell skjorta påverkar vår status, utan det är inställningen inom organisationen som ger det. Även en ungdomspräst har lägre status än en sjukhuspräst, säger Christian. Han befarar att den som vill jobba som pedagog kommer att känna sig tvingad att bli vigd. Den magiska stämpeln krävs för att få jobb. Och han frågar sig hur utredningen egentligen ser på kallelse och vigning. Men har du ingen krage så är du inte med bland de invigda, protesterar Susanne. Vi tillhör inte kretsen. Det är ett vi och ett dom, tyvärr. Jag tror en vigning skulle förstärka både status och yrkesidentitet. Vid utbildningsreformen 93 fick vi en stärkt yrkesroll, fortsätter hon. Från att ha varit ett genomgångsyrke för unga, med låg lön och dåliga arbetsförhållanden, blev det mer stabilt. Jag ser det här förslaget som nästa steg, en ytterligare förstärkning av vår yrkesroll. Det kan ge samma effekt. Samtidigt medger hon att det är sorgligt att det ska behövas en vigning för att bli accepterad. Men hon tror att det är den enda väg som kvarstår för att få respekt för sitt yrkeskunnande efter år av diskussioner om titelskydd. Christian hade hellre sett ett titelskydd för att stärka pedagogernas ställning. Han tycker att beteckningen pedagog är bra, det säger vad man kan. Men om pedagogerna ska ingå i diakonatet, som EFU föreslår, finns en risk att deras kompetens förblir otydlig. Problemet ligger egentligen i förståelsen av vår yrkesgrupp. Långt ifrån alla vet vilken kompetens vi har. Vi behöver mycket mer samverkan under utbildningen så att vi bättre kan se vad den andre kan och gör, säger Christian som tycker att EFUs förslag med fler gemensamma kurser och pastoral termin för präster och diakoner/pedagoger tillsammans verkar bra. Men vigning är bara ett svar på den organisation som finns. Man tänker Vi puttar upp dem ett trappsteg, 6 KYRKFACK 6/07

7 XXXXXXXXX UTBILDNING KyrkA granskar EFU KyrkAs förbundsstyrelse har påbörjat arbetet med förbundets remissvar på utredningsförslaget En förändrad utbildning för Svenska kyrkan. Som ett första steg i arbetet träffade förbundsstyrelsen Else-Maj Eineborg Falk en dag i november på KyrkAs kansli i Stockholm. Som chef för utbildningsenheten på Kyrkans Hus i Uppsala har hon varit projektledare för utredningen EFU. Vid mötet fick styrelsen en genomgång av förslaget och tillfälle att ställa frågor. Anne- Charlott Karlsson är styrelseledamot och en av dem som ska författa förbundets remissvar. Det tvådelade diakonatet med en inriktning mot omsorg och en mot undervisning är kanske den del av förslaget som väcker flest frågor. Blir det dödstöten för pedagogiken? Kommer den att drunkna bakom omsorgen? Vad sker med pedagogerna som inte vill vigas? Här finns mycket att fundera över, säger Anne-Charlott Karlsson. Else-Maj Eineborg Falk berättade Katarina Toll Koril, Anne-Charlott Karlsson och Annika Svensson ska skriva KyrkAs remissvar. om utgångspunkterna för EFU, däribland församlingarnas behov. Med förslaget har man velat möta det församlingarna efterfrågat i de intervjuer man gjort. Bland annat vill man stärka den pedagogiska kunskapen hos både präster och diakoner/pedagoger. Under mötet på KyrkAs kansli uppmärksammades olika aspekter av EFU. För en person som vill bli diakon men redan har en utbildning, blir den sammanlagda utbildningslängden med det nya förslaget längre än idag. Därmed borde utbildningen bli mindre attraktivt för den gruppen. Har kyrkan råd att avvara dem? Det är tveksamt. Å andra sidan kanske den nya utbildningen kan dra till sig fler yngre förmågor som tidigt avgör sig för en karriär som diakoner, så som utredarna tänkt sig. Utredningens förslag om en handled introduktionstjänst för präster och diakoner på mellan 6-9 månader blev också föremål för diskussion. Flera i förbundsstyrelsen påpekade att det är en för kort tid. Den nyvigde blir tvungen att börja söka tjänst då han/hon precis påbörjat sin handledning, eftersom ansökningsförfarandet ofta tar många månader. Nu kommer KyrkAs förbundsstyrelse att fördjupa sig i det 288 sidor långa utredningsförslaget En förändrad utbildning för Svenska kyrkan. Därefter ska styrelsens ledamöter Katarina Toll Koril (präst), Anne-Charlott Karlsson (församlingspedagog) och Annika Svensson (diakon) författa förbundets remissvar. Remisstiden går ut 1 februari vi viger dem, så blir de nöjda. Förslaget utgår ifrån kyrkans hierarkier, som är föråldrade. Man har inte gjort en organisation för verklig gemenskap, säger Christian. Vi är bra på olika saker, fortsätter han, och borde respekteras för det vi kan. Det vore bättre att vi fick en jämlik syn på det vi gör. Vi jobbar ju tillsammans för att åstadkomma resultat. Det borde till exempel innebära att den mest lämpade bör vara ledare och chef för gruppen, inte givet kyrkoherden. I många delar är trots allt EFU ett radikalt förslag. I stället för att tala om präst, diakon och musiker som profilyrken inom kyrkan, så skriver utredningen att det idag är mer som förenar än skiljer dem åt. Därför benämns alla (med akademisk examen) i utredningsförslaget för kyrkoarbetare, och som sådana i behov av likartad generell kompetens. Samtliga föreslås läsa mer av bland annat teologi, religionspedagogik och ledarskap. Förslaget snävar ihop präst, diakon och pedagog, så varför inte låta alla bli präster och generalister i stället och sedan jobba utifrån fallenhet? Eller ännu radikalare, alla blir antingen vigda eller ickevigda kyrkoarbetare, säger Christian halvt på allvar, halvt på skämt. Susanne håller med om att det är ett steg mot generalisering. Hon tycker det är bra. Jag är egentligen förvånad att man varit så radikal. Men jag tror att med tynande ekonomi i våra församlingar behövs en bredare kompetens, bredare utbildad personal i stället för dessa specialistyrken, säger hon. Hon påpekar att förslaget är en utbildningsreform och inte en tjänstereform. Församlingarna har sina behov och vi kan fortsätta vara församlingspedagoger bara församlingen vill, säger Susanne. Men Christian tror att det blir en märklig situation om man inte vill vigas, vare sig man är nyutbildad diakon-pedagog eller har församlingspedagogutbildning sen tidigare. Till det kommer att många församlingar av ekonomiska skäl inte kommer att anställa två diakoner, en karitativ och en pedagog. Då tar man en ovigd assistent till barnen och en diakon till omsorgen. Susann nickar tveksamt ja risken finns. Själv ser jag fram emot en kort fortbildning och sedan vigning. Men jag är inte så dum att jag tror att jag får en högre lön för det. Diakonerna har inga höga löner trots lång utbildning och vigning, säger hon. Här får hon medhåll från Christian. Några stora lönelyft framöver väntar nog ingen av dem. Text och foto sid 6-7: Eva Welin KYRKFACK 6/07 7

8 AKTUELLT Förbättrad medlemsförsäkring Magnus Gissler, KyrkAs kanslichef. Förbättrat försäkringsskydd, höjda ersättningsbelopp och flera nya försäkringar. Det erbjuds KyrkAs medlemmar i ett nytt gruppförsäkringsavtal med Förenade Liv. Den nuvarande medlemsförsäkringen kommer att förändras från och med 1 januari Under december kommer alla som idag har en försäkring att få ett brev från Förenade Liv med information om nyheterna i medlemsförsäkringen. Samtliga KyrkAs medlemmar kommer att få ett brev i början av 2008 där de erbjuds den nya medlemsförsäkringen. Inom liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringarna har vi genomfört viktiga förbättringar. Så för den som tecknat en annan försäkring är det dags att jämföra den med vår nya! Det säger Magnus Gissler, kanslichef på KyrkA och den som förhandlat fram de nya försäkringarna tillsammans med Förenade Liv. Vi har förbättrat vår barn- och ungdomsförsäkring, vad som gäller vid invaliditet och dödsfall på grund av olyckfall eller sjukdom. Grundförsäkringens ersättningsbelopp höjs från kronor till kr. Vi har även tillfört ett krisskydd. Det är ett nytt skydd som ger kristerapi vid akut behov som uppkommit till följd av någon allvarlig händelse. I olycksfallsförsäkringen för vuxna höjs ersättningsbeloppet för invaliditetsersättningen. Dessutom tillkommer en ny ersättning, ett så kallat Omkostnadskapital. Det ger ett bättre skydd och högre ersättning än tidigare olycksfallsförsäkring. Den som blir sjukskriven på grund av ett olycksfall ges ersättning redan efter 8 dagar, tidigare var det först efter 30 dagar. Vi har även förbättrat vår sjukförsäkring, genom att lägga till ett så kallat Reservkapital. Om du får en diagnos på en specifik sjukdom så kan försäkringen ge ersättning på kr. Och redan 30 dagar efter att diagnosen ställts, kan du ansöka om ersättning, säger Magnus Gissler. Även livförsäkringen för medlemmar och medförsäkrade förändras till det bättre. Ersättningsbeloppen höjs både gällande dödsfallskapital (det som betalas ut till efterlevande) och inkomstkapital (det som betalas ut vid långvarig arbetsoförmåga). Den som önskar ett ännu högre belopp på livförsäkringen kan från den 1 januari ansöka om tillvalsförsäkringar i tre nivåer. Vi har även glädjen att erbjuda våra medlemmar två helt nya försäkringar. Det första är familjeskydd. Försäkringen ger en månatlig ersättning till efterlevande under fem år vid dödsfall före 65 års ålder. Man kan välja antingen ett eller två förhöjda prisbasbelopp per år, vilket för 2008 motsvarar cirka respektive kronor per månad. Det andra är en unik grupphemsförsäkring som gäller för hela familjen med obegränsat försäkringsbelopp. Den kan även kompletteras med en villaförsäkring. Magnus Gissler säger att de flesta känner till att man ska se över sina försäkringar kontinuerligt men att det trots det sällan blir av. Den nya samlade försäkringslösningen som KyrkA och Förenade liv nu tagit fram ger KyrkAs medlemmar en anledning att se över sitt nuvarande försäkringsskydd. Skyddsbehovet förändras också över tid. Den försäkring man behövde och tecknade i går, kan vara passé idag samtidigt som man kanske inte har ett tillräckligt skydd i sin nuvarande livssituation. Har du frågor om dina försäkringar är du alltid välkommen att ringa Förenade Liv på telefon eller skicka e-post till deras kundservice på Det nya försäkringsavtalet finns att läsa på från den 1 januari Text och foto: Eva Welin A-kassan sänks nästa år Akademikernas a-kassa, AEA, sänker medlemsavgiften med hela 55 kronor per månad från den 1 januari Anledningen till sänkningen är framförallt att det goda arbetsmarknadsläget lett till minskade kostnader för kassan. Att vi nu kan sänka avgiften från 225 till 170 kronor i månaden känns väldigt bra, säger Anna Ekström, Saco:s ordförande som även är ordförande för AEA. När kassans kostnader sjunker, är det naturligt att det ska komma medlemmarna till del. Förutom minskade utgifter för AEA så införs 2008 nya bestämmelser för hur mycket pengar varje a-kassa måste betala in till staten i så kallade finansieringsavgifter. Det har också bidragit till att avgiften kan sänkas. De avgifter AEAtar in ska finansiera den arbetslöshetsersättning kassan betalar ut till sina medlemmar och kostnaderna för kassans administration. Beslutet om avgiftssänkningen har fattats av AEA:s styrelse och ska godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF. Källa: Saco 8 KYRKFACK 6/07

9 AKTUELLT KyrkA ser över sina stadgar Förberedelserna inför förbundsfullmäktige 2008 har påbörjats. Fullmäktige hålls den 2 och 3 juni på Djurö utanför Stockholm. Till dess ska KyrkAs stadgar ses över. På förbundsfullmäktige 2006 fördes en diskussion om behovet av en översyn av förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutade därefter att bilda en arbetsgrupp. Ordförande för gruppen är Anders Lennartsson som sitter i förbundsstyrelsen och är sekreterare i Strängnäskretsen. Vi behöver se över stadgarna eftersom de i många stycken är otidsenliga. Under förbundets historia har nya saker lagts till samtidigt som det sällan tagits bort något. Därför finns det lager på lager som ibland motsäger varandra och skapar buggar, säger Anders Lennartsson. Nu är de i full gång med något som han vill kalla en varsam revision. Det ska alltså inte skrivas helt nya stadgar. Framför allt ska vi ta bort sådant som inte gäller längre, förenkla vissa stadgar och modernisera språket. Ett exempel är ändamålsparagrafen. Den innehåller information om förbundets långa historia, men det hör inte hemma där. Den måste troligen skrivas om. En annan fråga man tittar lite extra på är behovet av en beslutsparagraf som anger hur beslut tas inom förbundet. Enligt Anders Lennartsson behöver det bli tydligare vem som beslutar vad. Ett förslag till förändrade stadgar ska presenteras vid förbundsstyrelsens sammanträde i slutet av januari. Därefter sker en ytterligare bearbetning innan förslaget läggs till förbundsfullmäktige Fullmäktige är förbundets yttersta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner till fullmäktige. Motionstiden går ut den 15 mars och motionerna ska skickas till KyrkAs kansli i Stockholm. Text och foto: Eva Welin Ny arbetsmiljökonferens I januari 2008 hålls en arbetsmiljökonferens på temat det goda exemplet och genusperspektiv. Konferensen är den del av det arbetsmiljöprojekt som startat inom Svenska kyrkan för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Den är en uppföljare till den som hölls i Sollentuna Då ställde man frågorna och pekade på olika typer av problemställningar inom arbetsmiljön. Den här gången vill man lyfta frågorna ett steg till genom att bland annat visa upp de goda exemplen som finns och se på arbetsplatser som fungerar väl. Arrangör är KyrkA tillsammans med andra fackliga organisationer, Svenska kyrkan centralt samt Församlingsförbundet. Konferensen riktar sig till alla som hanterar arbetsmiljöfrågor: arbetsgivare, fackliga förtroendemän, förtroendevalda och chefer. Nan Flodwall på Församlingsförbundet är den som håller i planeringen av dagarna. Varje enskild arbetsgivare måste själv ta tag i sin arbetsmiljö men många behöver hjälp, framför allt de med små och medelstora arbetsplatser. Då är goda exempel och tips något som de kan ha nytta av. Det handlar om att utbyta erfarenhet och information, få tips och idéer. Människor kommer under konferensen att beskriva hur de har jobbat, hur de löst sina problem och visa fram vad de tycker fungerat bra, säger Nan Flodwall. Konferensen hålls den januari på Scandic Star i Sollentuna norr om Stockholm. Sista anmälningsdag var den 30 november men eftersläntrare är välkomna i mån av plats. Är du intresserad? Kontakta Nan Fodwall på Församlingsförbundets huvudkansli i Stockholm. Eva Welin KYRKFACK 6/07 9

10 MEDLEMSNYTT Ny kontakt för KyrkAs kyrkoherdar Maria Berg och Anders Lennartsson, två av kyrkoherdarna på mötet i Stockholm. Nu finns kontaktpersoner för kyrkoherdar i varje stift. Jag vet att kontaktpersonerna behövs och jag hoppas att många kyrkoherdar kommer att vända sig till dem med förtroende, säger Bror Holm, förbundsordförande i KyrkA. KyrkAs nya kontaktpersoner för kyrkoherdar träffades i början på november på KyrkAs kansli i Stockholm. Samtliga är själva kyrkoherdar och de kommer från hela landet. Det var första gången de sammanstrålade för att diskutera arbetet för kyrkoherdar inom förbundet. Mikael Johansson var en av dem. Han är kyrkoherde i Löberöds församling och en av KyrkAs två kontaktpersoner för kyrkoherdar som Lunds stiftskrets har. Vi vill lyfta fram kyrkoherdefrågorna inom KyrkA. Under många år har en arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen arbetat med frågorna, men nu fördjupar vi verksamheten genom att organisera oss på lokal nivå. Kontaktpersonerna blir ett konkret stöd för kyrkoherdarna runt om i kretsarna. Han vet att det finns många situationer där kyrkoherdar behöver råd och stöd och då på ett initierat sätt. Kyrkoherdens roll är inte lätt och han/hon kan i sitt arbete ibland vara i en utsatt situation. Då är det bra att kunna rådgöra med någon som förstår förhållandena. Bara att tala med en erfaren person kan göra att man får perspektiv på situationen, och ibland till och med löser frågorna. Många kan känna sig ensamma och osäkra på hur de ska hantera ett problem som uppstår. Det kan gälla arbetsmiljöfrågor eller konflikter med arbetskamrater. Då kan det vara lättare att kontakta en kollega i facket än att vända sig till arbetsgivaren, säger Mikael Johansson. Men han betonar att han som kontaktperson absolut inte ska ta över ansvar eller uppgifter från arbetsgivaren. Kontaktpersonerna är mer tänkta som ett personligt stöd och bollplank. Vi vill också visa att kyrkoherden självklart kan vara med i samma fack som de andra på arbetsplatsen, trots att han eller hon är chef. KyrkA organiserar olika kategorier av anställda och det är vare sig konstigt eller unikt. De flesta fackförbund gör det, säger Mikael Johansson och tillägger att alla anställda är betjänta av att Svenska kyrkan har ett bra ledarskap. Text och foto: Eva Welin Prenumerera på ledarskapstidningen LOOP! 4/ 07 nr 4, volym 3, 2007 Nu kan alla medlemmar i KyrkA från årsskiftet prenumerera på ledarskapstidningen LOOP till ett subventionerat pris 395 kronor per år (normalpris 595 kr). Tema: Uppföljning Vad hände sedan? Nybyggarglädje och utflyttningssorg Gudrun lärde Eon hantera Per Avvecklare själv utan arbete Utvecklingssamtalet nödvändigt ont eller verktyg? Muthärvan gjorde Systemet starkare Minister och sen då? På styrelsefronten intet nytt Chips dippade i makt Fortsatt vitt trots black empowerment LOOP TIDSKRIFTEN OM LEDARSKAP ORGANISATION OCH PERSONAL Förmånen för chefer och arbetsledare att få LOOP kostnadsfritt upphör vid årsskiftet. Du som är chef och arbetsledare, se till att arbetsgivaren står för kostnaden! Ett bra argument är att LOOP är ett viktigt verktyg för dig i din ledarroll och utveckling. Ja, jag vill prenumerera på LOOP och får som medlem i KyrkA 8 nummer för 395 kr (normalpris 595 kr) Leveransadress Namn Adress Postnr Ort Tfn Fakturaadress (om annan än leveransadress) Namn/församling Referens Adress Postnr Ort Tfn Skicka talongen till Tidskriften LOOP, Box , Stockholm, faxa till eller mejla till Uppge KyrkA. 10 KYRKFACK 6/07

11 KRÖNIKA KyrkA byter IT-plattform Kansliet är stängt onsdagen 30 januari och måndagen 11 februari då personalen är på utbildning för den nya IT-plattformen. Dessutom är medlemsregistret helt avstängt den februari på grund av systembytet. Under den tiden kan inga ändringar av uppgifter i registret ske. Obligatorisk a-kassa 2009? Utredningen om en obligatorisk a- kassa ska redan den sista januari 2008 lämna ett första betänkande om lagändringar. Slutbetänkandet kommer sista september Om riksdagen därefter tar ett beslut i frågan kan den obligatoriska a-kassan införas i juli Enligt utredningsdirektiven ska utredaren utgå från att den nuvarande organisationen, med 36 olika fristående a-kassor, ska bestå och påverkas så lite som möjligt av förslaget. Man tänker sig ett komplement till dessa befintliga a-kassor i form av ett offentligt organ. Idag är det cirka en miljon personer som inte tillhör någon a-kassa. Bytt jobb, ny lön? Ändra på webben Har KyrkA rätt uppgifter? Anmäl alltid till förbundet om du får en förändrad livssituation, till exempel nytt jobb, ny lön, föräldraledighet eller längre sjukskrivning. På webben kan du via Mina sidor själv ändra och uppdatera uppgifter som rör ny bostadsadress, ny arbetsgivare, befattning och lön. Se under Mina sidor. När du loggar in är användarnamnet ditt medlemsnummer och lösenordet de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. Kontrollera att nuvarande lön (heltid) i förhållande till % sysselsättningsgrad stämmer, dessa uppgifter finns under Arbetsgivaruppgifter på Mina sidor. Gästkrönikan Fullt blås under decemberracet Jamen är det redan dags igen? Det känns som igår då jag plockade ner adventsstjärnor och ljusstakar och tryckte upp dem på vinden, samt belåtet mulade in lucialinnen och stjärngossestrut längst in i någon av barnens garderober. Nu är det plötsligt advent och det är samma visa varje år. Jag vet ju var allt finns, men skarvsladdarna, var har vi dem? Och varför fungerar aldrig lamporna i ljusstakarna och varför IGEN är det så att det är olika lampor till de ljusstakar som har sju ljus och de som har fem? Vi bor i en prästgård, familjen och jag. Det är väl ingen som sagt det rakt ut, men det förväntas liksom att det lyser i fönstren, att det sitter stjärnor lite här och där och att ljusstakarna som står i fönstren är tända. Ett år skaffade jag fyra vackra vita metallstjärnor och hängde i våra fyra fönster i en liten gång mellan boningshuset och gamla expeditionen. Jag tänkte jag skulle tända en för varje advent, lite fiffigt sådär, att man såg vilken söndag som var i antågande. Det såg bara helt knäppt ut. Vid första advent var det som om alla lampor var trasiga utom en. Den idén fick jag snabbt överge. Nu är det fullt blås från första början. Fullt blås, ja, det är det ju första advent. Många gudstjänster och trumpeter och körer och luncher. för att sedan bli helt lugnt de andra adventssöndagarna. Men då har man ju så fullt upp med julens förberedelser, så det går i ett i alla fall. I en salig röra kommer luciatåg och luciamässa med konfirmanderna (en helt outstanding gudstjänst!), lucia på dagis naturligtvis, julkonserter på musikskolan, en Jag har kommit på tricket för att överleva julen födelsedag för stora sonen med både släktmiddag och grabbkväll med kompisarna, glöggmys med grannarna, jullunch med arbetskamraterna, alla julblommor som ska ut, och julklapparna till släkten, när ska man hinna fixa dem? Puh, när lucia är över, det ser jag fram emot. Då är det bara samling vid krubban, julnatten och julottorna kvar. Här på landet vill ju alla ha en gudstjänst just i SIN kyrka på julen. Det hjälper inte med pastoratssammanslagningar och sammanlysningar, det är bara så. Personalen snor runt och lyckas på något vis ge alla någonting. Så kan man förhoppningsvis sova igen lite i mellandagarna Men jag har kommit på tricket för att överleva julen. Lösningen heter prostdag. Någonstans mellan lucia och julafton så tar jag en prostdag. Gärna en tisdag, när alla andra har fullt upp. Då får jag inte jobba. Då får jag inte städa. Då får jag bara skrota runt, kanske på sta n - där det faktiskt kan vara ganska lugnt - och köpa någon julklapp. Helst ska jag göra något lyxigt för mig själv som att gå till frissan eller sitta hemma med fötterna i ett fotbad. Då går pulsen ner och jag kan börja ana att julens budskap är något annat än hjärtinfarkt och vitmossa, skinka och nystruket röcklin. Nämligen: Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född! Martina Åkeson Wollbo komminister Väskinde förs. Visby stift KYRKFACK 6/07 11

12 FRÅGA JURISTEN Fråga juristen Robert Svec, förbundsjurist. Fråga 1: Jag har en fundering rörande så kallad VFU-praktik. Den företeelsen är så pass ny att den inte verkar finnas i avtalen. Betyder det att VFU-praktikanten är avtalslös? För egen del har jag tilldelats VFU-praktik på sju mils avstånd innebär det att jag kan begära ersättning från stiftet, exempelvis bilersättning? Vad gäller utifrån ett fackligt perspektiv? Ivar Sundström, prästkandidat för Luleå stift Svar: Inledningsvis kan sägas att det är allmänt vedertaget att praktikanter ska betraktas som arbetstagare. I anställningsskyddslagen angavs tidigare att tidsbegränsad anställning kunde träffas just för bland annat praktikarbete. Praktikarbete ingår nu i den nya anställningsform som benämns allmän visstidsanställning (se Kyrkfack 2007 nr 4). Enligt tidigare uttalanden i förarbetena till anställningsskyddslagen anses praktikarbete i lagens mening normalt vara betingad av en utbildning, för vilken det enligt gällande läroplan eller motsvarande ställs krav på att utbildningen föregås av viss praktik, eller av att det görs till en förutsättning för godkänd utbildning att en viss praktik har blivit fullgjord. Utbildningskravet bör dock enligt förarbetena inte sträckas så långt att det blir ett undantagslöst obligatorium. Även i andra fall där praktikantarbete nära och på ett naturligt sätt ansluter till en teoretisk yrkesutbildning bör hänföras till denna kategori. Vid allmän visstidsanställning, där praktikarbete således numera ingår, behöver arbetsgivaren inte ange något särskilt skäl för tidsbegränsningen. Allmän visstidsanställning kan uppgå till högst två år under en femårsperiod. Har anställningen pågått längre än så under förevarande period övergår den med automatik, konverteras, till en tillsvidareanställning (fast anställning). Eftersom praktikant således är att anse som arbetstagare omfattas han eller hon även av kollektivavtalet inom Svenska kyrkan. I och med detta kan även ersättning utgå för resor med bil i tjänsten enligt Bilersättningsavtalet, Bil 01. För att ersättning ska kunna utgå enligt avtalet fordras antingen att det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren föreligger ett avtal om att arbetstagaren ska använda egen bil för resor i arbetet eller att arbetstagaren med arbetsgivarens särskilda medgivande använder bil för sådana resor. För att ersättning ska kunna utgå måste det dock vara fråga om tjänsteresa. En tjänsteresa ska ske till ett annat ställe än där arbetstagaren normalt utför sina arbetsuppgifter, det så kallade tjänstestället. Om jag har uppfattat saken rätt är den typ av resa du tar upp fråga om resa mellan bostaden och arbetet och vice versa, så kallad arbetsresa. För detta utgår ersättning enligt avtalet om bostaden är att betrakta som tjänsteställe. Annars kan du i deklarationen göra avdrag för arbetsresa. Robert Svec Fråga 2: Jag har anmält mig som sökande till tjänst som församlingspedagog. Min situation är litet säregen eftersom jag befinner mig i inledningen av en graviditet. Jag är orolig för att arbetsgivaren i samband med intervju kan fråga mig huruvida jag tänker skaffa barn snart. Man har sagt till mig att en arbetsgivare inte får diskriminera på grund av graviditet men samtidigt har jag en känsla av det inte finns några garantier. Vad ska jag säga i min situation om frågan kommer upp? Gravid och orolig Svar: Det är enligt jämställdhetslagen inte tillåtet för arbetsgivaren att neka en kvinna anställning på grund av graviditet eller för att hon någon gång i framtiden kan tänkas vilja skaffa barn. Jämställdhetslagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen ska ge skydd under bland annat hela rekryteringsförfarandet. Diskriminering kan därför uppstå redan i samband med att arbetsgivaren gallrar bland ansökningshandlingarna och väljer ut personer till anställningsintervju. Även det bemötande som en arbetssökande får kan sättas i fråga, liksom hur referenser tas och hur andra kontakter med tidigare arbetsgivare sker. Att en kvinnlig arbetssökande är gravid eller förklarar att hon avser att skaffa barn får inte påverka arbetsgivarens bedömning, även om kvinnan inom den närmaste tiden kommer att vara ledig från arbetet under kortare eller längre tid. Det finns emellertid inget uttryckligt förbud för en arbetsgivare att fråga om barn och familj. För det fall arbetsgivaren ställer sådana frågor till framför allt kvinnliga sökande och frågorna upplevs som obehagliga och resulterar i att kvinnliga sökande presterar sämre vid intervjun kan det dock vara fråga om könsdiskriminering. Om en kvinna svarar ja på frågan huruvida hon planerar att skaffa barn och sedan gallras bort, kan det givetvis också vara att betrakta som könsdiskriminering. En arbetssökande kvinna är således på intet sätt skyldig att berätta om redan påbörjad graviditet eller om hon framgent har planer på barn. Frågan är helt enkelt irrelevant och det är upp till kvinnan att ta ställning till om och hur hon vill besvara frågan. Robert Svec 12 KYRKFACK 6/07

13 XXXXXXXXX UTREDNING Kyrkans strukturer utreds Ny utredning ska förtydliga kyrkans lokala nivå. Medlemsavgifter 2007 Observera att avgiften till AEA sänks 2008, se sid 8! Medlemsavgift till förbundet baseras på din månatliga bruttoinkomst, nedan följer en tabell över de avgiftskategorier vi har. Arbetar du 75 % med månadslön kronor vid 100 % tjänst, debiteras du medlemsavgift efter kronor. Då vi inte ändrar avgiften retroaktivt är det viktigt att du meddelar alla förändringar i god tid. Avgiften till arbetslöshetskassan (AEA) är 225 kronor i månaden (grundavgift 90 kr + förhöjd avgift 135 kr). Organisationen på församlingsnivån kan upplevas som komplicerad och otydlig vilket skapar problem. Biskoparna Caroline Krook och Sven Thidevall har därför i en motion till årets Kyrkomöte föreslagit att Kyrkostyrelsen ska tillsätta en utredning i syfte att förenkla och förtydliga kyrkans lokala nivå: pastoralt, administrativt och ekonomiskt. Kyrkomötet biföll motionen och en utredning kommer nu att påbörjas. Hur denna nya utredning kommer att påverka den pågående Demokratiutredningen är ännu lite oklart. Men det är inte någon avancerad gissning att Demokratiutredningen med sitt uppdrag att se över ansvarsfördelningen mellan kyrkoherde-kyrkoråd nu hamnar i något av ett vakuum. Resultat av den nya strukturutredningen kan ju komma att innebära en förändring av organisationen av kyrkans lokala nivå. Demokratiutredningen var annars just i färd med att börja utreda ansvarsfördelningen mellan kyrkoherde-kyrkoråd. Gunnar Edqvist är sekreterare i utredningen. Enligt honom har man kommit fram till att man måste göra något åt den text som reglerar kyrkoherdens och kyrkorådens ansvarsområden, 2 kap 5 och 6 i kyrkoordningen. Ett förtydligande av paragraferna måste till eftersom Överklagandenämnden har slagit fast en princip för hur kyrkoordningen ska tolkas på denna punkt. Tre gånger har nämnden beslutat att kyrkoherden har det samlande ledningsansvaret för all verksamhet i församlingen. Demokratiutredningen skulle nu tydliggöra vad som fortsättningsvis ska gälla i frågan. Ett slutbetänkande från Demokratiutredningen är planerat att gå ut på remiss hösten 2008 och behandlas av Kyrkomötet Eva Welin Vid arbetslöshet debiteras du 75 kronor per månad i medlemsavgift. Vid föräldraledighet debiteras medlemsavgift efter vad du har i bruttoinkomst i föräldrapenning. Är du sjukskriven längre tid än 3 månader debiteras du 75 kronor per månad i medlemsavgift from den 4:e månaden vid heltidssjukskrivning och vid deltidssjukskrivning debiteras avgift efter tjänst. KyrkAs inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, men observera att för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i erkänd arbetslöshetskassa, ha en till KyrkAanmäld månadslön på lägst kronor och får inte ha fyllt 62 år eller vara föremål för skriftligt varsel ställt till facklig organisation, uppsagd eller arbetslös. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du fyller 62 år. Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 12 kalendermånaderna före arbetslöshetens inträde med minst 80 timmar per månad. Du skall även vara berättigad till, och erhålla, a-kasseersättning. Lön per månad Månadsavgift Mån.avg inkl. AEA ,00 kr 300,00 kr ,00 kr 365,00 kr ,00 kr 405,00 kr ,00 kr 420,00 kr ,00 kr 440,00 kr ,00 kr 450,00 kr ,00 kr 460,00 kr ,00 kr 470,00 kr ,00 kr 475,00 kr ,00 kr 485,00 kr ,00 kr 495,00 kr Aktiv med reducerad avgift* 90,00 kr 315,00 kr Passiv 1:a året 20,00 kr 245,00 kr Passiv 2:a året 40,00 kr 265,00 kr Studerande 10,00 kr 235,00 kr Pensionär 40,00 kr Sjukskriven/arbetslös 75,00 kr 300,00 kr *Första året efter avslutade studier Meddela förändringar till förbundet antingen genom att gå in på förbundets hemsida sidor, eller genom att skicka e-post till eller ringa till kansliet, telefon KYRKFACK 6/07 13

14 XXXXXXXX KORSORD EN SLAGS P I F1 DEN SKA IN- TE VARA LÖS BODDE I IRAN FÖRR VARSLAT DEN ÄR EN KÄPP I HJULET TEG FÖRR BLIR ÄNNU KORTARE KASTAS ÖVER BORD KALLAR VI DET DELI- KATA BLEV SOVJET EN TID FYLLDE KISTAN KALLAS GUD I BIBELN ÄR GAMMAL FLUGA FRAM- STÖT NATTADE FALLER PÅ HÖS- TEN RÖD TRÅD I GUDS- TJÄNST LETA I SMYG DRAG- SPELS- DAMER VÅNING FULLBLODEN HJÄLPA- REN I BIBELN PÅ STÅENDE FOT SÄTTER SINA SPÅR BÖRJA- DE SOM SKOTT I SKOGEN FÖLJER EFTER POÄNG ISRAELS FÖRSTE KUNG OFFICER STRÅ- KEN MED ST:GÖRAN I STOR- KYRKAN HAN ÄLSKAR DET VACKRA NATIO- NAL- ENCYK- LOPEDIN LIRARE PÅ SÖDER AZUR I FORN- NORDISK MYTOLOGI VILAR FJÄLL- TURIST PÅ KVÄVE SKYDDAR DROTT- NING KAPUTT FRAM- FÖRDE SLÄCKER I RING LÄM- NAD I STICKET MÖRKA OCH DYSTRA LINDRAD DEN LEDER VATTEN TILL SJÖ STAR- TAR MED LÖFTE TRASSLIG ÄR DET FÖR ISOLE- RAD CIRKLAR I STAM I FIKA- PÅSE SÄNKA RÄDDADE JUDAR I BUDA- PEST ÅBY- DAM DEN SINKAR PEND- LARE ÖSTER- SJÖ- GRANNE GÅNG- JÄRN I STALL RADIUM SJÖ- STRUT PÅ KANT ORIENTEN LAPPORT MED LAPPORT DEN KAN HA KAM PÅ TOPPEN MÅL SOM UTSATTS FÖR AN- GREPP ÄR DET SOM VI INTE BE- HÖVER SAKNAR TAKT OCH TON LANTAN STÖTER PÅ VA- RANDRA GÅ HEM BJUDIT UT GAMMAL STÖT HÖRS I VISSA MÅL IBLAND I KYRK- TORN NARR KAN DEN SOM HAR FÅTT ETT STRÖJOBB HADE SINA SIDOR PÅ 60-TALET VILL UTE- LÅST LITEN SÅDAN ÄR SINGEL LÄMNA IFRÅN SIG FÖLJER VISSA TALARE GRÅ- BEN STILLHET ÄR REST PÅ FYR- PLATS LÄGGER BENEN PÅ RYGGEN HONORAR STEL MÅTT PÅ LAN- DET PÅ LANDET Melon Produktion BLIR MINDRE Sänd in din lösning senast den 31 januari 2008 till: KyrkA, Box 30078, Stockholm. Märk kuvertet korsord. Tre priser utdelas. Lycka till! Namn:..... Adress: Postadress: Telefon: KYRKFACK 6/07

15 Anslut dig till autogiro! AUTOGIRO Med autogiro är det enkelt och bekvämt att betala fackföreningsavgiften. Har du inte redan automatisk bankgiroinbetalning anslut dig redan idag. Autogiro förenklar både för dig och för Kyrkans Akademikerförbund. Administrationen på förbundskansliet förenklas avsevärt med autogiro, vilket gör att vi kan hålla nere vår administration och därmed avgifterna. Även för dig som medlem kan det vara en fördel med att betala avgiften månadsvis i efterskott istället för kvartalsvis i förskott. Medgivande till betalning via Autogiro Privat Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen. Kyrkans Akademikerförbund Box STOCKHOLM

16 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan. Kyrkans Akademikerförbund Box Stockholm Posttidning B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Svarspost Kundnummer STOCKHOLM

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler. ÄNGARE RARE BRUNNSBORRA AGARE BYGGSTÄDAR R FÖRRÅDSARBETAR GOLVLÄGGARE INDU NTÖR MASKINFÖRAR RE BLI EN I LAGET P TSARE SMÅHUSMONT MONTÖR STÄLLNING TRÄARBETARE UNDE ATIONSPLÅTSLAGARE VVS-ISOLERARE VV Byggnads

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! STARK BLIR BYGGNADS STARKARE STARKARE BYGGNADS 2012

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! STARK BLIR BYGGNADS STARKARE STARKARE BYGGNADS 2012 Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! STARK BLIR STARKARE BYGGNADS STARKARE 2012 BYGGNADS 2012 Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer