Sammanfattning av SMART CITY BELYSNING ÖRESUND SMART CITY HUB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av SMART CITY BELYSNING ÖRESUND SMART CITY HUB"

Transkript

1 Sammanfattning av SMART CITY BELYSNING ÖRESUND SMART CITY HUB Vi har verdens mest effektive g designede belysning der kan impnere verden ver. Sammen kan vi gøre Øresundsreginen til den regin hvr verden kmmer fr at lade sig inspireres g teste nye løsninger. Men hvis vi ikke kmmer med på vgnen nu, taber vi det internatinale kapløb m førerpsitinen. Christian Klinge, ÅF lighting

2 Vi kan bli The Lighting Capital f the Universe eller m inte det lyckas, så kan vi i alla fall bli The Lighting Capital f the Wrld, Jhan Mritz, Malmö stad. Lysinfrastrukturen er en unik mulighed fr at tænke intelligens ind i vres byer, men at det gså er kmpleks at arbejde med intelligent lys. Energieffektivitet, æstetik, brgersikkerhed, teknlgimuligheder, big data, trafikhåndtering, p løsninger, vedligehldelsesmkstninger m.v. understreger behvet fr samarbejde på tværs mellem byer, virksmheder, g vidensinstitutiner. Rådene til de deltagende kmmuner var mange. Stp siltænkningen g tænk på tværs af frvaltninger. Test den nye belysning grundigt før den indkøbes. Inddrag brgerne. Brug prfessinelle rådgivere. Benyt udbudsfrmen knkurrencepræget dialg. Fkuser på funktin g ikke på teknlgi. Husk at det ikke kun handler m øknmi på den krte bane men gså på den lange bane fx serviceringsmkstninger. Og husk at det ikke kun handler m data g øknmi, men først g fremmest m at gøre byerne til bedre steder at b. I den kmmende tid vil Albertslund i tæt samarbejde med Malmø, Öresundskmiteen g København stille sig i spidsen fr at definere den samarbejdsmetde sm kan gøre at Øresundsreginen bliver stedet hvr internatinale virksmheder ligger sig, hvis de vil erbre verdensmarkedet g være først med det første inden fr intelligent lys. I det nye Interregprgram kan gså private være med sm partnere, ta kntakt med s! Gennem at belyse pladser kan man bste øknmin g øge livskvaliteten i byen g åbningstiden til det ffentlige rum. Fram till nu har vi tänkt det är OK med gult ljus nu tänker vi mycket mer design ch vad det är för mekanismer sm ska till för att vi skapar värde. Spildlys rent faktisk kan være gdt, hvis det tjener et frmål, fx plysning af facader fr at skabe tryghed i byrummet. Og at man bør tænke genanvendelse af LED aktivt ind i kravspecifikatinen i de kmmunale udbud fr at få den reelle miljøeffekt belyst. Frskelligheden på tværs af Øresund er en styrke g interessen fr samarbejde m at gøre Øresundsreginen til førende lys hub er str på begge sider af sundet. Men der er fr mange enkelt kkke g de gde intentiner falder derfr mellem fr mange stle. Dét der mangler er én fælles driver der faciliterer prcessen mkring en fælles indsats. Köpenhamn ch Albertslund är teknlgiskt i framkant genm att tänka intelligent styrning ch sensrer kpplade till gatubelysning; DOLL i Albetslunds ch CITS prjektet i Köpenhamn är exempel på detta. Malmö har str erfarenhet av at skapa förankring av ljus. Det framgångsrika Malmö By Light har innvatörer ch designers möjlighet att testa belysningslösningar i skala 1:1. Traditinellt finns teckningsstudir med fkus på belysning i Sverige, ch frskning på nya belysningsteknlgier Danmark. Tillsammans har vi många möjligheter. Tillsammans skulle vi kunna göra någt strt. Vi behöver kmma runt i reginen mer ch se varandras lösningar. Lära av varnadra. Samarbeta mellan det privata ch det ffentliga på en mycket labil marknad.

3 Idag utgör gatubelysning upp till 50% av de eurpeiska byarnas elförbrukning. Den nya EU förrdningen innebär att kvicksilverhaltiga lampr inte får marknadsföras, imprteras eller prduceras, men de lampr sm finns på marknaden kmmer säljas. I Danmark ska armaturer bytas ut den närmaste tiden. Ola Melin, Stadsträdgårdsmästare i Malmö stad Varför ska vi intressera ss för ljus? Malmö har armaturer. I förhållande till utskiftning är tanken att skynda långsamt, vi vill lära så mycket av de nya teknlgierna sm möjlighet innan man byter ut. Tidigare har ljus bara varit ett krav, numera har vi strategiska planer. Vi vill skapa en känsla, en stämning. Ljus skapar samhörighet ch rymd. Lekplatser kan belysas. Barnen kan vara ute lite längre. Ungdmar kan gå hit. Men km ihåg att det även kan behövas mörker Jacb Lundgaard, Albetslunds Kmmun Albertlund är inte särskilt strt ch har inte särskilt mycket pengar, men vi har gått främst i att utveckla gröna lösningar sm är framstående i hela nrden. Hälften av bruttnatinalprdukten är från det ffentliga ch därför ska de gå främst när det gäller test av teknlgier. Vi har ett strt prjekt framför ss, 9000 lampr ska utskiftas i Albertslund. Vi vill inte ta beslut sm vi ångrar, vilken infrastruktur vi köper in till framtiden. Vi ska samarbeta mellan kmmuner, hur vi frmulerar krav till beställare. Vill vi vara det främsta test mrådet i världen där har vi några bra möjligheter. DOLL har fått uppmärksamhet hs CNN ch New Yrk Times, ch även flera stra verksamheter hör av sig. I reginen generellt är vi rätt klara med vart vi ligger på smart city mrådet, men vi ligger faktiskt rätt långt, ch vi kan vara en framstående exempel digitalisering ch living labs. Vi har gjrt ett mråde genm DOLL men vi trr att man kan göra många fler ch skapa mer mmentum. Kristian Klinge, Chefsdesigner, ÅF Lighting Det handlar m ägarskap ch driftsmdeller, finns många frågr kring hur ch i vilken takt vi skiftar ut kvicksilverlamprna. Det var inte längesen jag std ch höll föredrag ch var rimligt skeptiskt till LED, idag är det enda vi rekmmenderar. Men det finns frtfarande många saker sm ska tänkas in. Hur det ska göras, hur det ska styras. I ÅF arbetar brett med belysning ch har ett multidisciplinärt kmpetenscenter. Ljuset är planeringsstruktur, infrastruktur, ch frskning ch utveckling. Vi är med ch utvecklar framtidens lösningar. Det handlar m säkerhet ch framkmlighet, känslan av trygghet, identitet, variatin. För den mindre kmmunen är utmaningen str, man sitter kanske sm 50% av sin tid sm ansvarig för belysning ch kmplexiteten är str. Utvecklingen går i en rasande takt ch hus ka man skriva en upphandling sm är tillräckligt öppen på ett mråde där man ännu inte känner till möjligheterna/lösningarna? Varje vecka kmmer upphandlingar ut sm är anpassade till gårdagens perspektiv.

4 Jhan Mritz Det finns en del saker vi behöver vara vaksamma på när vi pratar m belysning. Hur tänker vi in helhetsperspektivet exempelvis när det gäller LED? Krav på återvinning saknas ska inte detta vara med sm en del av upphandlingskravet? Någn menar att det är det blå ljuset (sm nu är nbelprisnminerat) sm man kan få näthinneprblem av. Kina satsar strt på ljus ch har mulitftnanläggningar, vart är denna utveckling på väg? Är det vi sm ska klassa ss sm den främsta teknlgireginen på mrådet, eller är det andra värden sm är starkare? LED kmmer från många lika reginer i världen, har vi kll på cradle t cradle perspektivet? Thmas Maahre, Belysningsansvarig, Köpenhamns kmmune Vår klimatplan är grunden till att Köpenhamns kmmun satsar strt på belysning. Staden investerar 266 miljner för att byta armaturer ch 800 master de kmmande åren. Arbetet har redan påbörjats av franska firman Citelum, sm vann budet genm en prcess med knkurrenspräglad dialg hösten Upphanslingsprcessen har varit genmgripande, vi har spenderat ett kvarts år på att hålla möten med leverantörer ch mellan lika avdelningar i Köpenhamns kmmun. Vi fick design ch identitet med in i budet. Identitetskapande känsla är viktigt i belysningssammanhang vad är det sm gör Malmö Malmö ch Köpenhamn Köpenhamn? Citelum har nu krav på sig att armaturerna ska fungera de nästa 12 åren. LED är inte svaret på allt, kvaliteten är mycket skiftande, vi bytte ut LED lampr för några år sedan, men några av dem, cirka 10 prcent, har slutat fungera. Ljusfördelningen av armaturen är inte lika inställningar. Det innebär högre risk att ljuset lyser rakt in på någns lägenhet. Liksm Malmö har Köpenhamn strategiska dkument sm fastsätter inriktning för gatubelysningen. Vi har en masterplan del 1 ch 2. Bilder var viktigt för detta. Plitiker vill inte se tekniska ritningar ch designkrav, en verklig bild säger mer. Vi har en master plan där man har samlat medbrgarnas åsikter m belysning. Detta används nu när belysningslösningar ska implementeras i staden. Kallt ljus är OK på platser där man ska vara alert ch kunna se. Mer gult ljus där det ska vara mer hyggligt. Søren Kvist, Smart City knsultent, Köpenhamns kmmune Belysnigen är en bra plattfrm för flera lika Smart City mråden vi har i tankarna/utveckling; Asset trackning ex cykeldetektering CITS realtidssimulering. Kunna se hur stadens infrastruktur ändras genm att ändra vissa parametrar (exempelvis hastigheten på buss). EV charging statins. Skifta till lkal wi fi vid behv sm är placerat genm gatubelysning. Dirigera m trafiken när det är översvämning. Veta när skraldespandene er fulde Vad ska vi testa? Utgår från Rambøll management cnsulting rapprt.

5 Hvrnår er Öresund relevant sm ramme? SWOT BELYSNING ÖRESUND Styrker Muligheder Frskellige kmpetencer sm kmplimenterer hinanden DK SE Fler brar / tunnel Vi er allerede gdt i gang Ta lärdm av varandra Samarbejde Medfinansiering fra EU Bred flkelig pfattelse af lys i SE & DK Større indflydelse Flere kulturelle vinkler DEMO I str skala Mange erfaringer / Kritisk masse Livskvaliteten + teknlgi = Bedst Udvikling g demnstratin af teknlgi g løsninger i str Større flade dækkes med flere aktører skala Vi ligner hinanden Kmmunikatin (er nem) Afstand Vidensdeling Entreprenörskap Miljö Masse/interessant/internatinalt Miljövinster Salg g viden metde til samarbejde Stærk fkus på miljö Salg af viden Strt vidensptentiale Samarbejde Dansk Svensk Design er internatinalt anerkendt "Intelligenta Staden" Den Nrdiske Arkitektur Design traditin INTERREG H2020 Høje krav til udebelysning Vlumen i udbud Tydelig drivkrafter (plitisk) Skabe platfrme med lkal tilpasningsmulighed Gdt tværfagligt samarbejde imellem ffentlige, uddannelse g private institutiner g virksmheder Strt innvatinsptentiale Demkratisk samfund + Æstetik = Greentech Gegrafisk nærhed 1+1=3 Rum fr innvatin Shwrm er EUROPA Kundskab Offentlig efterspørgsel + øknmisk Ledende universiteter LED>IKT>SMART CITY Best practice læring mellem byer KBH=str + Malmö=lys kunst + Albertslund=TEK NFK. Gigantisk verdensmarked En bra bredd på kunskab Udvikling g efterspørgsel i udlandet BRON Skandinavisk lys design & Lys traditin Inte begå samma mistag Svagheder Svårt att enas Gränshinder Meget frskellige erfaringer Svært at rganisere g styre prjekter effektivt på tværs af grænser i større grupper Øknmi SILOTÆNKNING gegrafisk g fagligt Frskellige frudsætninger Ingen praktin af LED Lyskilder Arbejdspladser flytter til udlandet Man skal investere i partnerskab / fr meget snak Frskellig lvgivning Ingen plitisk tværreginal beslutning m at man vil Trusler Plitisk Vilja Frankrig Spanien Kina Andre reginer der vil det samme Øknmi Krdinering Natinale lve + regler Udvikling i Kina g Krea går hurtigt Knkurrence Fr mange "kkke" derved ingen ejer/driver

6 det her Bureaukrati SE + DK ikke en regin! Andre kmmentarer; Fretningsmdel vart kmmer pengarna från. Vad är incitamentet för att delta? Hur jbbar man med Smart City för att göra det långsiktigt för kmmunerna? Man har inte ström i stlparna m natten därför är det svårt att genmföra sensrdelen. Man ska ha några drivers med. Styrning av lamper ger inte en rentabilitet förrän år. Är det trafikstyrning sm är drivern? Man ska ha någn sm vill lägga in pengar. Handslag på att samarbeta m några mråden. Kmmunikatinen från kmmunen till medbrgare, skler.s.v. där man äger frågan själv. Saknas ett fkusmråde vart är det bästa ljuset? Styrka stra ch små kmmuner. Skandinavisk design. Attraktivitet ch välbefinnande. DESIGN VOLUME TEKNOLOGI Skandinavisk belysningstraditin. Icke blända, inte för mycket ljus, trygghet. Demkratiska prcesser medbrgardialg i förhållande till belysning. Målgrupp medbrgarna ch de sm använder byn. Ökad medvetenhet från medbgarna. Integrerade system sm ger trygghet. Många mörka timmar är en gemensam utmaning + vi är nära varandra rent fysiskt. Fælles regler, lvgining. Arbetar Sverige ch Danmark samman m standarder? Innvativa upphandlingar hur stärker man det? Vi behöver plitiska riktlinjer sm gör att man även kmmer vidare med i större skala. Främja skapandet av nya start up. Det ska vara en business vinkel i det. Målgruppen är verksamheter. Vi kan inte knkurrera med slen Vet inte riktigt i vilket sammanhang den sista kmmentaren uppkm, men den fick följa med! Karlina Huss, Öresundskmiteen Niclai Sederberg Rttbøll, CLEAN Paul Michael Petersen, DTU,

7

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Malmö Clean Tech City, 16. januar 2014 Grupp 1. Hur kan vi hantera utmaningen med cykelparkering i städerna? Viktigt att definiera vilken typ av cykelparkering

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Design för tillväxt och välstånd

Design för tillväxt och välstånd Design för tillväxt ch välstånd Rapprt ch et recmmandatins rekmmendatiner du från Cmité branschpanelen directeur för Bericht eurpéen eurpeisk und du frmgivning design Empfehlungen des Förrd ch sammanfattning

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen Öresundskomiteen havde inviteret 100 unge i alderen 16-20 år til at mødes den 14. november på Nationalmuseet i København. Gennem en energi fyldt dag

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten Attraktivitet Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 ABSTRAKT "Vad som gör en plats attraktiv är en fråga som diskuterats under många

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer